betænkning om det grønlandske retsvæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "betænkning om det grønlandske retsvæsen"

Transkript

1 betænkning om det grønlandske retsvæsen BIND 7 RESUME litteratur og bilag DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet 1427 Reform af den civile retspleje II 1428 Retssikkerhedskommissionens betænkning 1429 Forenklinger i jordlovgivningen 1430 Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 1431 Betænkning om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder 1432 Valgret under udlandsophold 1433 Betænkning om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af byggematerialer 1434 Strukturkommissionens betænkning 1435 Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov 1436 Betænkning om reform af den civile retspleje III 1437 Et nyt udligningssystem 1438 Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet 1440 Betænkning om revision af forbrugeraftaleloven 1441 Straffelovrådets betænkning om forældelsesretlige spørgsmål 2004 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63, 2100 København Ø Telefon Fax

3 BETÆNKNING OM DET GRØNLANDSKE RETSVÆSEN BIND 7 LITTERATUR OG BILAG DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr

4 Betænkning 1442 om det grønlandske retsvæsen Publikationen kan bestilles hos Danmark.dk s netboghandel Telefon Publikationen kan hentes på Justitsministeriets hjemmeside ISBN ISBN (Internet) Bind 1 Generelt om retsvæsnet ISBN Bind 2 Retsplejen og domstolene ISBN Bind 3 Kriminaliteten og kriminalforsorgen ISBN Bind 4 Politiet, opfølgning mv. ISBN Bind 5 Lovudkast 1. del ISBN Bind 6 Lovudkast 2. del ISBN Bind 7 Litteratur og bilag ISBN kr. inkl. moms Kalaallit nunaanni eqqartuussiveqarneq pillugu isumalliutissiissut 1442 ISBN ISBN (Internet) Atuagaq 1 Eqqartuussiveqarneq pillugu nalinginnaasut ISBN Atuagaq 2 Eqqartuussisaaseq eqqartuussiviillu ISBN Atuagaq 3 Pinerlunniartarneq aamma pinerluttunik isumaginnittoqarfik ISBN Atuagaq 4 Politiit, malitseqartitsineq il.il. ISBN Atuagaq 5 Inatsisissatut missingiut immikkoortoq 1 ISBN Atuagaq 6 Inatsisissatut missingiut immikkoortoq 2 ISBN Atuagaq 7 Atuakkat atorneqartut ilanngussallu ISBN kr. inkl. moms Resume ISBN kr. inkl. moms Naalisarnera ISBN kr. inkl. moms Summary ISBN kr. inkl. moms Tryk: Schultz Grafisk

5 2059 Indholdsoversigt Bind 1 Generelt om retsvæsnet Afsnit I Indledning Afsnit II Retssystemet generelt Afsnit III Befolkningen og retssystemet Afsnit IV Nogle tværgående problemstillinger Afsnit V Sproget Bind 2 Retsplejen og domstolene Afsnit VI Domstolenes organisation og personale Afsnit VII Rettergangsfuldmægtige, forsvarere, advokater og retshjælp Afsnit VIII Fælles bestemmelser for alle retssager mv Afsnit IX Civile sagers behandling Afsnit X Kriminalsagers behandling Afsnit XI Appel, genoptagelse og fuldbyrdelse (fogedsager) Bind 3 Kriminaliteten og kriminalforsorgen Afsnit XII Kriminaliteten Afsnit XIII Kriminalpræventive foranstaltninger Afsnit XIV Kriminalloven almindelige bestemmelser, de enkelte forbrydelser mv Afsnit XV Foranstaltningssystemet Afsnit XVI Fuldbyrdelse af foranstaltninger

6 2060 Afsnit XVII Behandling af tilbageholdte og detentionsanbragte Bind 4 Politiet, opfølgning mv. Afsnit XVIII Politiets virksomhed Afsnit XIX Opfølgning på kommissionens forslag Afsnit XX Kommissionens forslag til råd og udvalg mv Afsnit XXI Samlede økonomiske konsekvenser Afsnit XXII Overførsel til hjemmestyret Bind 5 Lovudkast 1. del Afsnit XXIII Udkast til retsplejelov for Grønland med bemærkninger Bind 6 Lovudkast 2. del Afsnit XXIV Udkast til kriminallov for Grønland med bemærkninger Afsnit XXV Bind 7 Udkast til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af ny retsplejelov og kriminallov for Grønland med bemærkninger Litteratur og bilag Afsnit XXVI Litteratur- og bilagslister Bilag Resume

7 2061 Indholdsfortegnelse Afsnit XXVI Litteratur- og bilagslister Kommissionens tidligere udgivelser Bilag optrykt med betænkningen Væsentlige bilag i øvrigt, der ikke er offentliggjorte, men som er indgået i kommissionens bilagssamling Alfabetisk litteraturliste Kronologisk litteraturliste Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 A Notat vedrørende det grønlandske retsvæsen i relation til den europæiske Menneskerettighedskonvention, Det Danske Center for Menneskerettigheder, august Notat om visse aspekter af den grønlandske retspleje og forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Justitsministeriet, 14. maj Notat om visse statsretlige spørgsmål i forbindelse med Den Grønlandske Retsvæsenskommissions overvejelser om en ny kredsdommerordning for Grønland, Justitsministeriet, 16. september Bilag 3 B Supplerende notat om visse statsretlige spørgsmål i forbindelse med Den Grønlandske Retsvæsenskommissions overvejelser om en ny kredsdommerordning for Grønland, Justitsministeriet, 24. april Bilag 3 C Bilag 3 D Notits om forholdet mellem grundlovens 64, 2. pkt., og forskellige modeller til domstolsstruktur i Grønland, Justitsministeriet, 20. september Brev af 21. september 2002 fra Den Grønlandske

8 2062 Retsvæsenskommission til Justitsministeriet om modeller for retsvæsnets fremtidige struktur Bilag 3 E Brev af 23. september 2002 fra Justitsministeriet til Den Grønlandske Retsvæsenskommission om modeller for retsvæsnets fremtidige struktur Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Notat om de generelle principper for overførsel af kompetence til hjemmestyret under den gældende hjemmestyreordning, Den Grønlandske Retsvæsenskommission v/kirsten Trolle, 31. maj Notat om muligheden for at overføre retterne, politiet og kriminalforsorgen i Grønland til det grønlandske hjemmestyre, Justitsministeriet og Statsministeriet, november Resume af indstilling og anbefalinger om indførelse af samfundstjeneste i Grønland, Samfundstjenestearbejdsgruppen (en arbejdsgruppe under Den Grønlandske Retsvæsenskommission), august

9 2063 Afsnit XXVI Litteratur- og bilagslister 1. Kommissionens tidligere udgivelser Undersøgelser (offentliggjorte på grønlandsk og på dansk) Rapport nr. 1: Befolkningen og politiet En undersøgelse af den grønlandske befolknings erfaringer med og holdninger til politiets arbejde. Udgivet april 1996, offentliggjort november Rapport nr. 2: I kredsretten En undersøgelse af parter og tiltaltes oplevelse af retshandlinger i de grønlandske kredsretter. Udgivet april 1996, offentliggjort november Rapport nr. 3: Politiets arbejdsvilkår i Grønland. Udgivet januar 1997, offentliggjort oktober Rapport nr. 4: Anstalt Tilsyn Pension. En undersøgelse af foranstaltningernes gennemførelse i praksis oplevet af dømte og personale. Udgivet oktober 1997, offentliggjort marts Rapport nr. 5: Flergangskriminelle En undersøgelse af grønlandske flergangskriminelle, der sociale baggrund, kriminalitet og karriere. Udgivet august 1998, offentliggjort november Rapport nr. 6: Recidivundersøgelse En registerundersøgelse af recidivister i Grønland i perioden Udgivet august 2000, offentliggjort november Rapport nr. 7: Kriminaliteten i Grønland Omfang, årsager og handlemuligheder. Udgivet april 2003, offentliggjort november Rapporter (offentliggjorte) - Om ofres situation, november 1996 (grønlandsk og dansk) - Midtvejsnotat, februar 1997 (grønlandsk og dansk) - Rapport fra Retsvæsenskommissionens konference den marts 1997 i Nuuk (grønlandsk og dansk) - Statusnotat, oktober 1997 (dansk) - Rapport fra kommissionens konference den 1. december 1997 i København (dansk) Debat- og informationsaviser Avis nr. 1: Indeholder i korte træk retsvæsenets problemer i forhold til inddrivelse af bødeforlæg, kommunefogedernes manglende detentionsmuligheder, ofrenes manglende muligheder for hjælp, et spørgsmål om straf og/eller hjælp, magtforhold mellem bisiddere og anklagemyndighed, regler og arbejdsvilkår i anstalter. Udgivet februar 1996.

10 2064 Avis nr. 2: Avis nr. 3: Avis nr. 4: Avis nr. 5: Indeholder oplysninger om retshjælpsforholdene, bisidderes kvalifikationer og uddannelsesforhold, fremtidige foranstaltningsforhold, udpluk af centrale spørgsmål fra befolkningen, herunder om retssikkerhedsspørgsmål, sproget i retten, retsbevidsthed, anmeldelse mv. Avisen indeholder endvidere politikernes synspunkter vedrørende kommissionens arbejde, politiets manglende overholdelse af dets forpligtigelser mv. Endelig indeholder avisen information om den nye vejledningsafdeling i landsretten, som skulle styrke kredsretterne. Udgivet april Behandler kommissionens forslag om oprettelse af Retten i Grønland, kommunefogedernes og tilsynsførendes arbejds- og uddannelsesforhold, retshjælpen og kredsdommeruddannelse. Udgivet november Beskriver bl.a. kommissionens væsentligste ændringsforslag og indeholder artikler om retshjælp og uddannelse af bisiddere. Udgivet august Indeholder en summarisk gennemgang af kommissionens endelige forslag, som de ser ud i betænkningen. Udgives i forlængelse af kommissionens betænkning i Bilag optrykt med betænkningen Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3 A. Bilag 3 B. Bilag 3 C. Bilag 3 D. Bilag 3 E. Bilag 4. Bilag 5. Notat vedrørende det grønlandske retsvæsen i relation til den europæiske Menneskerettighedskonvention, Det Danske Center for Menneskerettigheder, august Notat om visse aspekter af den grønlandske retspleje og forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Justitsministeriet, 14. maj Notat om visse statsretlige spørgsmål i forbindelse med Den Grønlandske Retsvæsenskommissions overvejelser om en ny kredsdommerordning for Grønland, Justitsministeriet, 16. september Supplerende notat om visse statsretlige spørgsmål i forbindelse med Den Grønlandske Retsvæsenskommissions overvejelser om en ny kredsdommerordning for Grønland, Justitsministeriet, 24. april Notits om forholdet mellem grundlovens 64, 2. pkt., og forskellige modeller til domstolsstruktur i Grønland, Justitsministeriet, 20. september Brev af 21. september 2002 fra Den Grønlandske Retsvæsenskommission til Justitsministeriet om modeller for retsvæsnets fremtidige struktur. Brev af 23. september 2002 fra Justitsministeriet til Den Grønlandske Retsvæsenskommission om modeller for retsvæsnets fremtidige struktur. Notat om de generelle principper for overførsel af kompetence til hjemmestyret under den gældende hjemmestyreordning, Den Grønlandske Retsvæsenskommission v/kirsten Trolle, 31. maj Notat om muligheden for at overføre retterne, politiet og kriminalforsorgen i Grønland til det grønlandske hjemmestyre, Justitsministeriet og Statsministeriet, november 1997.

11 Resume af indstilling og anbefalinger om indførelse af samfundstjeneste i Grønland, Samfundstjenestearbejdsgruppen (en arbejdsgruppe under Den Grønlandske Retsvæsenskommission), august Væsentlige bilag i øvrigt, der ikke er offentliggjorte, men som er indgået i kommissionens bilagssamling Eksterne udtalelser og redegørelser, indhentet af kommissionen Anstalt, Tilsyn, Ungdomspension, Helene Brochmann, Forskningsudgave (kriminalforsorgsgruppens bilag 62) Interviews om politiet til opfølgning af undersøgelsen Befolkningen og politiet, Helene Brochmann og Naja Joelsen, september 1997 (kommissionsbilag 175) Gerningsmandsprincippet, foranstaltninger, ofre mv., Helene Brochmann, 8. juni 1996 (kriminalforsorgsgruppens bilag 45) Værgeordningerne for grønlandsk indsatte, anbragte og tvangsindlagte, Anders Meilvang, 1. marts 1998 (kriminalforsorgsgruppens bilag 71) Andre veje til løsning af konflikter, Annika Snare, juni 1998 (kommissionsbilag 226) Interne redegørelser og notater mv. Baffin Island. Studierejse med det canadiske retsvæsen i maj 1998, ved Martha Labansen, Jens Møller og Per Walsøe, 23. juni 1998 (kommissionsbilag 248) Uddannelsesgruppens redegørelse om uddannelse og dygtiggørelse af de forskellige personalegrupper inden for det grønlandske retsvæsen med henblik på iværksættelse af en forsøgsordning, maj 1995 (kommissionsbilag 192) Evalueringsrapport vedrørende besøgsrejser i forbindelse med forsøgsordningen med uddannelse og dygtiggørelse af retsvæsenets personale, Tinne Thomassen og Anders Meilvang, september 1995 (kommissionsbilag 92) Landsdommerens rapport om Vejledningsafdelingens virksomhed i 1995, januar 1996 (kommissionsbilag 93) Landsdommerens notat om Grønlands Landsrets Vejledningsafdelings virke siden november 1996, marts 1997 (kommissionsbilag 155) Landsdommerens rapport vedrørende Vejledningsafdelingens virksomhed frem til april 1997, maj 1997 (kommissionsbilag 168) Uddannelsesgruppens redegørelse om det hidtidige forløb af forsøgsordningen med uddannelse mv. og om iværksættelse af et forsøg med uddannelse af kredsdommere, august 1997 (kommissionsbilag 174) Retsplejegruppens forslag til uddannelse af bisiddere, udarbejdet af arbejdsgruppen vedrørende bisiddernes/de fremtidige forsvareres uddannelse mv., august 1998 (kommissionsbilag 243) Politimesteren i Grønland den 28. marts 1997, Materiale vedrørende politiets grunduddannelse i Grønland samt politiets forberedende lederuddannelse sammesteds (ikke udsendt som bilag) Politimesteren i Grønland den 6. maj 1997, Oplistning af klager over politiets adfærd (ikke udsendt som bilag)

12 2066 Politimesteren i Grønland, undersøgelse vedr. bygdedetentioner, august 1998 (kommissionsbilag 255) Domsundersøgelse lokale sædvaner i Grønland, Nina Krarup, 1998 (kommissionsbilag 302) Redegørelse vedrørende ankepraksis, Finn Meinel 1997 (kommissionsbilag 198) Beskrivelse af kriseberedskabet i Qaqortoq vinteren 1997/1998, Lisbeth Søvndahl Pedersen (kommissionsbilag 217) Notat af møde den 14. november 1996 med Socialreformkommissionen (kommissionsbilag 143) Indstilling om oprettelse af en central tolkefunktion for statens centrale myndigheder i Nuuk fra juni 1997 (kommissionsbilag 156, rev. 1) Notat af 26. januar 2000 om Betydning for kommissionens arbejde af ILO-konvention nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater, artikel 8-12 (kommissionsbilag 199, rev. 1) Indstilling vedrørende tvangsinddrivelse i Grønland fra 3. april 2000 (kommissionsbilag 321) Indstilling om en forsøgsordning med videoafhøring af børn i sædelighedssager fra januar 2001 (kommissionsbilag 364) 4. Alfabetisk litteraturliste Listen er udarbejdet af Finn Breinholt Larsen (litteratur til og med 1995) og af David Højmark (litteratur fra 1996 til og med 2002). Abrahamsen 1990 Finn Abrahamsen, Nogle bemærkninger til Agnete Weis Bentzons bemærkninger, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 26. årg. (1) Adelvard 2002 Rune Adelvard, Med lidt lirken og pragmatisk sindelag interview med Aggu Rossing Olsen, Socialrådgiveren, nr. 17, 2002 Adelvard 2002 Rune Adelvard, Sprint for en ny personlighed, Socialrådgiveren, nr. 17, 2002 Adolphsen 1998 Jes Adolphsen, The planned development of Greenland , Department of Development and Planning, Aalborg University Agersnap 1965 Torben Agersnap, Kredsretternes opgaver siden 1951 (fortsat), Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 1. årg. (2)

13 2067 Agersnap 1965 Torben Agersnap, Kredsretternes behandling af indgåede sager m.v., Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 1. årg. (3-4) Agersnap & Bentzon 1967 Torben Agersnap og Agnete Weis Bentzon (red.), Retspleje i Grønland, 4. kredsdommermøde, Knud Rasmussens højskole, Holsteinsborg Agersnap 1999 Torben Agersnap, Grønland: på vej mod et nyt retssystem? Agersnap & Bentzon 2002 Torben Agersnap og Agnete Weis Bentzon, Læg og lærd i Grønlands retsvæsen , Dansk Polarcenter Andresen 1991 Erling Andresen, Skandaløs retspleje i Grønland, Politiken , bragt i Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 27. årg. (2) Andresen 1994 Erling Andresen, Menneskerettighederne og Grønlands retsvæsen, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 30. årg. (1) Bardtrum 1972 Helge Bardtrum, Gennemførelse af foranstaltninger efter kriminalloven, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 7. årg. (1-4) Beckett 1972 Jørgen Beckett, Samarbejdet mellem politiet og kredsretterne, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 7. årg. (1-4) Behn 1971 Ole Behn, Ulykkesforsikring i Grønland, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 6. årg. (3-4) Behn 1980 Ole Behn, Arbejdsskadeforsikring i stedet for lovpligtig ulykkesforsikring i Grønland, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 13. årg. (1-2) Bendsen 1975 Hans Bendsen, Faderskabssager, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 8. årg. (3-4) Bendsen 1975 Hans Bendsen, Retsplejelovens kapitel 7, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 8. årg. (3-4)

14 2068 Bentzon & Goldschmidt & Lindegaard 1950 Agnete Weis Bentzon, Verner Goldschmidt & Per Lindegaard, Den juridiske ekspedition og dens arbejde i Grønland , Det Grønlandske Selskabs Årsskrift Bentzon 1961 Agnete Weis Bentzon, Familie og ægteskab i Vestgrønland I: Opløsning af ægteskab, Udvalget for samfundsforskning i Grønland, København Bentzon 1963 Agnete Weis Bentzon, Familie og ægteskab i Vestgrønland II: Familiens organisation og økonomiske administration (stencil med bilag 15), udarbejdet for Det grønlandske Lovudvalg, København Bentzon 1966 Agnete Weis Bentzon, The structure of the judicial system and its function in a developing society, Acta Sociologica, vol. 10 no. 12 Bentzon 1967 Agnete Weis Bentzon, Artikler om retsplejens vilkår i de grønlandske samfund, København Bentzon 1967 Agnete Weis Bentzon, Den grønlandske retsplejelovs baggrund og lovens rammer, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 3. årg. (2-3) Bentzon 1967 Agnete Weis Bentzon, Kredsretternes interne virke, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 3. årg. (2-3) Bentzon 1967 Agnete Weis Bentzon, Landsrettens kontakt med kredsretterne , Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 3. årg. (2-3) Bentzon 1967 Agnete Weis Bentzon, Personellet ved domstolene i Grønland , Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 3. årg. (1) Bentzon 1967 Agnete Weis Bentzon, Retsplejens organisation i de grønlandske samfund, Ministeriet for Grønland, København Bentzon 1967 Agnete Weis Bentzon, Retsplejeorganisationens materielle vilkår , Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 3. årg. (2-3)

15 2069 Bentzon 1968 Agnete Weis Bentzon, Artikler om retsplejens virke og vilkår i de grønlandske samfund. Under medarbejde af Torben Agersnap og Guldborg Chemnitz, København Bentzon 1968 Agnete Weis Bentzon, Familiens organisation i de grønlandske samfund, København Bentzon 1968 Agnete Weis Bentzon, Familiens økonomiske administration og ejendelenes tilhørsforhold i de vestgrønlandske samfund. En retssociologisk undersøgelse, København Bentzon 1968 Agnete Weis Bentzon, Lovgivningsproblemer i et udviklingsområde. Kulturelle og geografiske begrænsninger for indførelse af retsenhed mellem Danmark og Grønland, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 4. årg. (1) Bentzon & Agersnap 1969 Agnete Weis Bentzon & Torben Agersnap (red.), Samfund og politik i Grønland problemer og perspektiver, København Bentzon 1969 Agnete Weis Bentzon, Om grønlandske økonomiske fællesskaber og skifter af mindre boer, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 4. årg. (3-4) Bentzon 1972 Agnete Weis Bentzon, Samarbejdet mellem kredsret og andre myndigheder i skiftesager, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 7. årg. (1-4) Bentzon 1977 Agnete Weis Bentzon, Community Involvement in the Juridical Process, Narssarssuaq Bentzon 1978 Agnete Weis Bentzon, Om retten i et overgangssamfund, Festskrift till Per Stjernquist, Juridiska Föreningen i Lund Bentzon 1978 Agnete Weis Bentzon, Ret og reformer i Grønland, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 11. årg. (2) Bentzon 1978 Agnete Weis Bentzon, Tugt, vold og voldtægt i Grønland, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

16 2070 Bentzon 1979 Agnete Weis Bentzon, Ret og reformer, En retssociologisk undersøgelse af lægdommersystemet i det grønlandske overgangssamfund , del I: Kredsretternes vilkår, del II: Kredsretternes virke, København Bentzon 1981 Agnete Weis Bentzon, Om overgangssamfund og retspleje, Retfærd 16 Bentzon & Brøndsted 1984 Agnete Weis Bentzon & Henning Brøndsted, Recognition, repression, transformation of customary law in Greenland during the last forty years of transition to capitalism, H. Finkler (ed.), Transactions from the XIth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Ottawa Bentzon 1986 Agnete Weis Bentzon, Law and legislation in Greenland during transition from colonial status to home rule status ( ), Law & Anthropology: Internationales Jahrbuch für Rechtsanthropologie, Wien Bentzon 1989 Agnete Weis Bentzon, Nogle bemærkninger om erstatningsspørgsmåls behandling under kriminalsagen og om tilbageholdelse, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 25. årg. (2-3) Bentzon 1990 Agnete Weis Bentzon, Landsretten som første instans, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 26. årg. (1) Bentzon 1991 Agnete Weis Bentzon, A Longitudinal Study of the District Courts in Greenland and of the Greenlandic Lay Judge and his Lay Assessors, Paper to Northern Justice Societies møde i Sitka, april 1991 Bentzon 1991 Agnete Weis Bentzon, Grønlandsk kriminalret og medierne, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 27. årg. (2) Bentzon 1992 Agnete Weis Bentzon, Kriminallovens historiske baggrund. Nogle kommentarer til foranstående fremstilling, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 28. årg. (2) Bentzon 1992 Agnete Weis Bentzon, Menneskerettigheder og grønlandsk ret, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 28. år. (2)

17 2071 Bentzon 1992 Agnete Weis Bentzon (referent), Spørgsmål til kredsdommerne om bisidderne i kriminelle sager, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 28. årg. (3-4) Bentzon 1992 Agnete Weis Bentzon, State, law and the extended family in development countries. A comparison of Greenland and Mozambique, Law & Anthropology: Internationales Jahrbuch für Rechtsanthropologie, Wien (ikke publiceret) Bentzon 1995 Agnete Weis Bentzon, Den grønlandske kriminalret og den danske kulturmøde og konflikt: En beretning fra en deltagende observatør, Retfærd, 18. årg., nr. 68, nr. 1, 1995 Bentzon 1997 Agnete Weis Bentzon, Eksport af ret: En arbejdsnote, Årsberetning/Retsvidenskabeligt Institut B 1997 Bentzon 1997 Agnete Weis Bentzon, Retskultur og retspleje: et møde med den grønlandske retsvæsenskommission, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 33. årg. (1) Bentzon 1998 Agnete Weis Bentzon, Henning Brøndsted nekrolog, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 34. årg. (2) Bentzon 1998 Agnete Weis Bentzon, Kvalitet og legitimitet i lovforberedelsen, Årsberetning/Retsvidenskabeligt Institut B 1998 Bentzon 1998 Agnete Weis Bentzon, Per M. Lindegaard nekrolog, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 34. årg. (2) Bentzon 2000/2001 Agnete Weis Bentzon, Et enestående retsplejesystem: Den grønlandske retspleje gennem 50 år, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 36. årg. (2) Bentzon 2000/2001 Agnete Weis Bentzon, Moderne administration af de grønlandske domstole nu og fremover, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 36. årg. (2) Betænkning 1950 Betænkning afgivet af den juridiske ekspedition til Grønland , bd. 1-6 ved A.W. Bentzon, V. Goldschmidt og P. Lindegaard, København

18 2072 Betænkning 1950 Grønlandskommissionens betænkning 2. Politiske og administrative forhold. Retsplejen, København Betænkning 1951 Betænkning afgivet af den permanente straffelovskommission over udkast til straffelov for Grønland, København Betænkning 1968 Betænkning om det kriminalretlige sanktionssystem m.v. i Grønland, nr. 500, København Betænkning 1975 Betænkning om kriminallovens sanktionssystem. Grønlands landsråd Betænkning 1978 Betænkning over forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland, afgivet af folketingsudvalg , Folketingstidende blad 730 Betænkning 1990 Betænkning vedrørende kriminalpolitiske spørgsmål i Grønland afgivet i februar 1990, Justitsministeriet og Grønlands landsstyre Bjerregaard 1987 Kirsten Bjerregaard, Stadfæstelse og kundgørelse af grønlandske love og forordninger, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 21. årg. (3) Bjerrum 1981 Peder Bjerrum, Regelfastsættelse for Grønland før og efter hjemmestyrets indførelse, upubliceret opgave Bloch 1997 Laurits Bloch, Østgrønland under hjemmestyret baseret på en artikel til Grønlands Universitets antologi om retsforhold og samfund i Grønland, Neriusaaq Blume, Ketscher & Bentzon 1998 Peter Blume, Kirsten Ketscher & Agnete Weis Bentzon, Ret og skønsomhed i en overgangstid, Akademisk Forlag Brochmann 2001 Helene Brochmann, Detention in Greenland: Night-time correctional institutions, probation and hostel for juvenile offenders as seen by inmates and staff, Commission for Scientific Research in Greenland Bruhn 1995 Mogens Bruhn, Projekt Grønland, Dansk Politi 1995, nr. 1

19 2073 Bryld & Helweg 1992 Tine Bryld og Pernille Kløvedal Helweg, De nederste i Herstedvester, København Bryld & Helweg 1993 Tine Bryld og Pernille Kløvedal Helweg, Abel, København Bryld 1998 Tine Bryld, I den bedste mening, Atuakkiorfik Brøndsted 1968 Henning Brøndsted, Retshjælp og fri proces i Grønland, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 4. årg. (2) Brøndsted 1969 Henning Brøndsted, Kriminallovudvalgets forslag om ændringer i kriminallovens, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 5. årg. (1-2) Brøndsted 1970 Henning Brøndsted, Retsplejen i det nordlige Canada, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 5. årg. (3-4) Brøndsted 1973 Henning Brøndsted, Ruling in Greenland and Forms of Integration into Denmark, Le peuple esquimau ajourd'hui et demain/the Eskimo People today and tomorrow, Publications du Centre d'etudes Arctiques, Bibliotheque Arctique et Antarctique, Paris et La Haye Brøndsted 1975 Henning Brøndsted, Kriminalsager, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 8. årg. (3-4) Brøndsted 1978 Henning Brøndsted, Kriminalloven efter ændringerne fra 1979, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 11. årg. (3-4) Brøndsted 1979 Henning Brøndsted, De nye regler i kriminalloven, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 12. årg. (3-4) Brøndsted 1981 Henning Brøndsted, Den grønlandske kriminallovs anvendelse i praksis og sammenstødet mellem dansk og grønlandsk retstradition, Retfærd 16 Brøndsted 1986 Henning Brøndsted, Anmeldelse af Leif Senholt: Den grønlandske kriminalret, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 19. årg. (1-2)

20 2074 Brøndsted 1986 Henning Brøndsted, Grønlands rets og politivæsen. Træk af udviklingen efter 1950, Politihistorisk selskab, Årsskrift 1986 Brøndsted 1990 Henning Brøndsted, Skal kriminalloven revideres? En anmeldelse af betænkningen vedrørende kriminalpolitiske spørgsmål i Grønland, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 26. årg. (2-3) Brøndsted 1991 Henning Brøndsted, Det grønlandske retsvæsen, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 27. årg. (3-4) Brøndsted 1991 Henning Brøndsted, Grønlandsk retspleje, en replik, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 27. årg. (2) Brøndsted 1991 Henning Brøndsted, Kriminalpolitik i Grønland, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 27. årg. (3-4) Bærenholdt 2002 Jørgen Ole Bærenholdt, Coping strategies and regional policies social capital in the Nordic peripheries, Nordic Council of Ministers Carlsen & Goldschmidt 1974 Niels Martin Carlsen og Ditte Bentzon Goldschmidt, En analyse af de grønlandske domstoles tilbageholdelsespraksis i perioden , Delrapport, Arbejdsnoter, Institut for organisation og arbejdssociologi Carlsen 2000 Bent Carlsen, Moderne administration af de grønlandske domstole Det grønlandske retsvæsens 50 års jubilæum, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 36. årg. (2) Chemnitz & Goldschmidt 1973 Gudrun Chemnitz og Verner Goldschmidt, Afvigeren og tolerancen. Foreløbige resultater af igangværende undersøgelser af kriminalforsorgen og det grønlandske samfund, Tidsskriftet Grønland Chemnitz & Goldschmidt 1976 Gudrun Chemnitz og Verner Goldschmidt, Kriminalitetsproblemer i to grønlandske bysamfund, København

21 2075 Chemnitz 1993 Karl Chemnitz, Iskrystaller perspektiver på vold og aggression med særlig henblik på Grønland, upubliceret speciale, Århus Christrup 1976 Henrik Christrup, Retlige problemer i forbindelse med efterforskning og indvinding af olie og naturgas på den grønlandske kontinentalsokkel, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 9. årg. (3-4) Criminal Code 1970 The Greenland Criminal Code/Translated at The Center for Studies in Criminal Justice, University of Chicago Law School with an introduction by Verner Goldschmidt, London Dam 1972 Alfred Dam, Gennemførelse af foranstaltninger efter kriminalloven, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 7. årg. (1-4) Davidsen 1992 Agnethe Davidsen, Oplæg til generel drøftelse vedr. civile sager, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 28. årg. (3-4) Europarådet 1987 Europarådets Standard minimumsregler for behandling af indsatte, De europæiske fængselsregler, 1987 Europarådet 1994 Europarådets anbefaling nr. R (92) 16 vedrørende europæiske regler om samfundssanktioner og foranstaltninger, 1994 Franzin 1999 Kunuk Franzin, Opiumskrigen i Grønland: En harmløs fortælling fra Nuuk fortalt af en grønlænder, Atuagkat Frøsig 1979 Kristian Frøsig, Børns erstatningsansvar, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 12. årg. (3-4) Gad 1974 Finn Gad, Retssituationen i Vestgrønland , Finn Gad, Fire detailkomplekser i Grønlands historie , København Geleff 1969 C. Geleff, Den mindreåriges stilling under retssagen, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 5. årg. (1-2)

22 2076 Gerthsen 2000 Abel Gerthsen, Kredsdommeruddannelsen , Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 36. årg. (2) Goldschmidt 1950 Verner Goldschmidt, Kriminalitet i Thule, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab Goldschmidt 1953 Verner Goldschmidt, Bør Grønland have en straffelov?, Tidsskriftet Grønland Goldschmidt 1953 Verner Goldschmidt, Grønlandske rets og moralbegreber under omstøbning, Tidsskriftet Grønland Goldschmidt 1954 Verner Goldschmidt, Den grønlandske kriminallov og dens sociologiske baggrund, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab Goldschmidt 1954 Verner Goldschmidt, Grønlands kriminallov og dens forudsætninger, Tidsskriftet Grønland Goldschmidt 1955 Verner Goldschmidt, Retshåndhævelsens aktuelle problemer i Grønland, Tidsskriftet Grønland Goldschmidt 1956 Verner Goldschmidt, Retshævelsens problemer endnu engang, Tidsskriftet Grønland Goldschmidt 1957 Verner Goldschmidt, Retlig adfærd. En analyse af retsmyndighederne med eksempler særlig fra den kriminelle retspleje i Grønland, bd. I-II, København Goldschmidt 1959 Verner Goldschmidt, Grönlands Psyche und Recht, Dänische Rundschau, nr. 14 Goldschmidt 1963 Verner Goldschmidt, New trends in studies on Greenland social life. Criminal law in changing Greenland, Folk, vol. 5 Goldschmidt 1966 Verner Goldschmidt, Primary sanction behaviour, Acta Sociologica, vol. 10, no. 12 Goldschmidt 1970 Verner Goldschmidt, Kriminalretten under ændring i Grønland, Agnete Weis Bentzon og Torben Agersnap (red.), Samfund og politik i Grønland, København

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden:

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: 14. september 2007 EM 2007/51 Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen BIND 1 2 3 4 5 6 7 RESUME Generelt om retsvæsnet DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen BIND 1 2 3 4 5 6 7 2 RESUME Retsplejen og domstolene DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen 1 2 3 4 5 6 7 RESUME Resume DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426 Frist- og forældelsesregler

Læs mere

Børnevenlig retspleje

Børnevenlig retspleje Børnevenlig retspleje Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

Introduktion til advokatbranchen i Grønland

Introduktion til advokatbranchen i Grønland Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Introduktion til advokatbranchen i Grønland Møde med Folketingets Retsudvalg den 10. september 2016 Advokatfuldmægtig Stine Dahl, advokat Rebekka Bisgaard

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDET I DAG

DAGSORDEN FOR MØDET I DAG Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt JUSTITSOMRÅDET DAGSORDEN FOR MØDET I DAG Justitsområdet i Grønland Kriminalitet Naalakkersuisut s visioner Lovgivningsefterslæb Efterårssamlingen 16

Læs mere

!"# $ %%&' $ %%( ) *! +,, 1

!# $ %%&' $ %%( ) *! +,, 1 !"# $%%&'$%%( )*!+,, 1 -...6...15!!"!#$%...18...18...20 &'( ( (...21...21...23...24...26...27 ) *...29 +( (, &(, $...35! " #$!%...37 & '! (...42 () 2 Indledning $ $.. / $ 0/,,/ ////. 0'. //,01, $$.,, 2

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen BIND 1 2 3 4 5 6 7 4 RESUME Politiet, opfølgning mv. DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Forensic Psychiatry in Denmark

Forensic Psychiatry in Denmark Forensic Psychiatry in Denmark Current statement 8th-nsfp Forensic Psychiatry in Denmark Danish Legislation (short version) Numbers Research Trends and Challenges Forensic psychiatry in Denmark 1 Forensic

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Juridisk faderløse. Pressemøde

Juridisk faderløse. Pressemøde Juridisk faderløse Pressemøde København, den 28. april 2014 Aleqa Hammond Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender 1 I forhold til spørgsmålet om en erstatnings- eller kompensationsordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen BIND 1 2 3 4 5 6 7 6 RESUME lovudkast 2. del DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426 Frist-

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad. Aarhus, den 7.

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2010 Dato 10. februar 2010 J.nr. RA-2007-91-0010

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2010 Dato 10. februar 2010 J.nr. RA-2007-91-0010 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2010 Dato 10. februar 2010 J.nr. RA-2007-91-0010 Meddelelse om juridiske arbejdsredskaber til anklagemyndighedens medarbejdere 1. Indledning Ved Rigsadvokatmeddelelse nr.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland 2012/1 BTL 56 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 7. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Figuroversigt 1. Kapitel Testdata Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Afsnit 2 Figur 1.2 Fiktiva s fremtidige datastruktur Afsnit 3 Figur 1.3 Datamodel for forhandler databaser Afsnit 4

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Betænkning om Det Grønlandske Retsvæsen, november 2004

Betænkning om Det Grønlandske Retsvæsen, november 2004 Betænkning om Det Grønlandske Retsvæsen, november 2004 -Høringsvar fra DRF DANSK RETSPOLITISK FORENING Høringssvar til Justitsministeriet vedr. Betænkning om Det Grønlandske Retsvæsen (Betænkning nr. 1442/2004,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ADVOKATRÅDET er Advokatsamfundets bestyrelse, som består af 15 advokater fra hele landet.

ADVOKATRÅDET er Advokatsamfundets bestyrelse, som består af 15 advokater fra hele landet. Retssikkerhed i Grønland ADVOKATRÅDET 2016 ADVOKATSAMFUNDET arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund. Vi fører tilsyn med alle landets advokater

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

ET TRYGGERE GRØNLAND NYE TILTAG TIL ET STYRKET JUSTITSVÆSEN

ET TRYGGERE GRØNLAND NYE TILTAG TIL ET STYRKET JUSTITSVÆSEN ET TRYGGERE GRØNLAND NYE TILTAG TIL ET STYRKET JUSTITSVÆSEN MARTS 2017 BEHOV FOR SERVICETJEK Et stærkt justitsvæsen er en forudsætning for et velfungerende samfund. I tråd med Selvstyreloven skal området

Læs mere

27. august 2012 EM 2012/80. Forslag til: Ikrafttræden af lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Ændring af retskredsene i Grønland m.v.

27. august 2012 EM 2012/80. Forslag til: Ikrafttræden af lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Ændring af retskredsene i Grønland m.v. 27. august 2012 EM 2012/80 Forslag til: Ikrafttræden af lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Ændring af retskredsene i Grønland m.v.) Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Ændring

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

GRØNLANDS DOMSTOLE. 10. september 2016 KALAALLIT NUNAANNI EQQARTUUSSIVIIT GRØNLANDS DOMSTOLE

GRØNLANDS DOMSTOLE. 10. september 2016 KALAALLIT NUNAANNI EQQARTUUSSIVIIT GRØNLANDS DOMSTOLE Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt 10. september 2016 Agenda Grønlands Domstoles organisation Første instans» Kredsretterne» Retten i Grønland Anden instans» Grønlands Landsret Fokuspunkter

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Lektor, ph.d. Annemette Nyborg Lauritsen Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet Postboks 1061 3900 Nuuk E-mail: anla@samf.uni.gl Tlf.: +299-38 56 60 Uddannelse 2014 Adjunktpædagogikum,

Læs mere

Under debatten blev en række spørgsmål rejst, som jeg i det følgende skal forsøge at besvare eller kommentere.

Under debatten blev en række spørgsmål rejst, som jeg i det følgende skal forsøge at besvare eller kommentere. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Justitsvæsen Landstingets Lovudvalg Her Vedr.: Spørgsmål

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget 27. august 2007 EM 2007/51 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning og baggrund. 2. Lovforslagets hovedpunkter. 3. Gældende ret. 4. Kommissionens overvejelser og forslag. 5.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Indvandrere og kriminalitet

Indvandrere og kriminalitet Kriminalistisk Instituts Årbog 1992 Indvandrere og kriminalitet af Britta Kyvsgaard I diskussioner om indvandrere og kriminalitet har forskellige tal været fremme. I artiklen gennemgås den forskning, der

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

GRØNLANDS LANDSRET. Grønlands Ankedomstol. Årsrapport

GRØNLANDS LANDSRET. Grønlands Ankedomstol. Årsrapport GRØNLANDS LANDSRET Grønlands Ankedomstol Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Domstolenes organisation og arbejdsopgaver... 4 Domstolenes organisation efter reformen...

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Professioner i den offentlige sektor

Professioner i den offentlige sektor Professioner i den offentlige sektor Lotte Bøgh Andersen og Marianne Blegvad Normer eller egennytte? Professionelle og økonomiske incitamenter i dansk børnetandpleje Lars Crønvall Foldspang Monopolisering

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion. Robust mandat og robuste juridiske udfordringer... 11 Af Peter Vedel Kessing og Andreas Laursen Del I. Dansk international aktivisme Kapitel 1. Danmark

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 Sag 126/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Erling Kragh-Pedersen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 31. oktober 2014 og

Læs mere

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 4 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1998 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 1 1. Indledning

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 Anklageskrifter udformning gentagen vold 9/97 Anteciperet bevisførelse Indenretlig afhøring af vidner 7/97 Arvelovens 36 rettighedsfrakendelse

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl.

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl. Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning 8. oktober 2012 kl. 13 16 Invitation til Konferencen Community resiliens og samhørighed

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 Sag 140/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Qeqqata kredsret i Sisimiut

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Styrket indsats for kredsretterne m.v.)

Forslag. Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Styrket indsats for kredsretterne m.v.) 05. februar 2014 FM 2014/135 Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut: Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter

Læs mere

Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen. Varetægtsfængsling. Danmarks hårdeste straf?

Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen. Varetægtsfængsling. Danmarks hårdeste straf? Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen Varetægtsfængsling Danmarks hårdeste straf? Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen Varetægtsfængsling Danmarks hårdeste straf?

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere