KEND DIN RET RETSLEX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEND DIN RET RETSLEX"

Transkript

1 KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A

2 RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole og institutioner retssystemet er bygget op af hvorfor en sag kan bevæge sig rundt i retssystemet hvad forskellen er på de forskellige niveauer i retssystemet. Instanserne Retssystemet består af forskellige instanser, det vil sige domstole med hver deres funktion og kompetence. Hvis du bliver involveret i en sag, kan det være, at du kommer i kontakt med en eller flere af de andre instanser. De tre vigtigste instanser er: Byretterne. Der findes 24 byretter spredt over hele landet. Vestre Landsret i Viborg, som behandler sager fra Jylland, og Østre Landsret i København, som behandler sager fra resten af landet. Højesteret i København.

3 At anke og kære Det danske retssystem er baseret på det såkaldte to-instansprincip. Det vil sige, at hvis du er uenig i rettens afgørelse, kan du normalt anke den. Det betyder, at du kan klage over dommen til en højere instans, som så tager sagen op igen. Er sagen startet i byretten, hvad langt de fleste sager gør, kan sagen ankes til landsretten. Den højere instans kan enten bekræfte (stadfæste) eller ændre dommen fra den lavere instans. Hvis en sag er startet i byretten, kan den indbringes for tredje instans, Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet tillader det. Du kan læse mere om Procesbevillingsnævnet i afsnittet Højesteret og Procesbevillingsnævnet. At du har mulighed for at anke en afgørelse hænger sammen med spørgsmålet om retssikkerhed. Rettens afgørelse vil ofte have stor betydning for den enkelte, og derfor er det vigtigt, at du kan få vurderet din sag igen. Ikke kun fordi der kan ske fejl, men også fordi sagen bliver set på med nye øjne, og der normalt også er flere dommere til at behandle sagen, jo højere instans, den kommer til. Det er ikke kun sagens afgørelse, du kan klage over. Undervejs i en retssag kan dommeren træffe afgørelser, der har at gøre med selve den måde, retssagen forløber på. Dommerens afgørelser kaldes enten kendelser eller beslutninger. For eksempel kan dommeren nedlægge navneforbud eller lukke dørene (læs mere i afsnittet Lukkede døre og forbud ). Hvis du er utilfreds med en kendelse, kan du kære den til en højere instans. Kære betyder, at du klager over en kendelse. Den højere instans tager så stilling til kendelsen. En tur gennem systemet fra byret til Højesteret De tre instanser, byretter, landsretter og Højesteret, behandler i store træk de samme sagstyper. Den store forskel på de tre er, på hvilket niveau i systemet de befinder sig. Langt de fleste sager starter i byretten og kan derefter ankes til landsretten og i nogle tilfælde til Højesteret. Derfor har landsretterne flest ankesager, altså sager, der er behandlet én gang i byretten. Højesteret har kun ankesager. Jo højere op i systemet, du kommer, jo mere komplicerede kan sagerne typisk også være at afgøre. Derfor er der også forskel på, hvor mange dommere der behandler sagen i de forskellige instanser.

4 I byretten deltager der som udgangspunkt kun én dommer i de civile sager. I straffesager deltager herudover to domsmænd, hvis den tiltalte nægter sig skyldig og står til fængsel. I nævningesager, der er sager om de alvorligste forbrydelser, er der flere dommere på. I landsretten deltager tre dommere i civile sager og i straffesager normalt tre juridisk uddannede dommere og tre domsmænd. I Højesteret behandler mindst fem og ofte flere dommere den enkelte sag. Højesteret og Procesbevillingsnævnet Der er dog en væsentlig forskel på Højesteret og de to lavere instanser (by- og landsretterne). Højesteret behandler nemlig først og fremmest principielle sager. En principiel sag indeholder en enestående juridisk problematik, som der ofte ikke tidligere er afsagt dom om. Det kan for eksempel være på grund af en lovændring, eller fordi der er tvivl om, hvordan loven skal fortolkes. Højesteret er en slags vejviser for de to lavere instanser på den måde, at Højesterets afgørelse i en sag er vejledende for fremtidige afgørelser i lignende sager i de lavere instanser (lands- og byretter). En byretsdommer, som sidder med en sag med en problematik, som tidligere er blevet behandlet i Højesteret, skal

5 følge den vejledning, der ligger i Højesterets afgørelse, når han eller hun skal afgøre den konkrete sag. Det er Procesbevillingsnævnet, som afgør, om en sag kan komme for Højesteret, selvom den allerede har været behandlet i to instanser. Procesbevillingsnævnet er uafhængigt af domstolene. Nævnet behandler også ansøgninger om at få lov til at appellere de få typer af sager, der som udgangspunkt kun kan behandles i én instans. Desuden behandler nævnet klager over afslag på fri proces. Læs mere om fri proces i afsnittet Offentlig retshjælp og fri proces. Andre instanser Sø- og Handelsretten Sø- og Handelsretten er en specialdomstol, der kun behandler to kategorier af sager. For det første afgør den sager om erhvervslivets forhold, for eksempel internationale erhvervssager, konkurrencesager og sager om patenter, design og varemærker. For det andet er den skifteret for Storkøbenhavn og behandler blandt andet sager om konkurs, betalingsstandsning og gældssanering. Hvis du ikke ved, hvad konkurs, betalingsstandsning og gældssanering er, kan du læse mere under afsnittet Skiftesager. Tinglysningsretten I Tinglysningsretten i Hobro er alle tinglysningsopgaver samlet. Tinglysning er en slags offentlig registrering af rettigheder. Det kan for eksempel være et skøde på et hus, lånedokumentet for et billån eller en ægtepagt, det vil sige en aftale mellem et ægtepar om ikke at dele værdierne lige over, hvis de bliver skilt. Tinglysning foregår digitalt via Den Særlige Klageret Den Særlige Klageret behandler personalesager om dommere og andet juridisk personale, altså for eksempel klager over dommeres opførsel i forbindelse med en sag. Klageretten behandler derudover sager om genoptagelse af straffesager og udelukkelse af forsvarere fra straffesager.

6 Grønland og Færøerne Grønlands og Færøernes domstole hører også under Danmarks Domstole. På Færøerne er der én ret, Retten på Færøerne, og den ligger i Tórshavn. Retten på Færøerne behandler de samme sager som byretterne i Danmark. Der er dog en række forskelle i de regler, som gælder for Færøerne. Fra Retten på Færøerne kan du anke til Østre Landsret. I Grønland består retssystemet af 18 kredsretter, Retten i Grønland og Grønlands Landsret. De fleste retssager starter i kredsretterne, som behandler alle civile sager og straffesager. Her afgøres sagerne af en kredsdommer og to domsmænd. Ingen af dem er jurister, men kredsdommeren har været igennem et uddannelsesforløb hos Retten i Grønland. Juridisk komplicerede sager kan blive behandlet af Retten i Grønland som første instans, mens Grønlands Landsret kun behandler ankesager. Landsrettens afgørelser kan med Procesbevillingsnævnets tilladelse indbringes for Højesteret i Danmark. Retssystemet udenfor Danmarks Domstole er ikke det eneste sted, som afgør konflikter og tvister. Der findes også en del offentlige råd og nævn med hver deres specialområde for eksempel Pressenævnet og Forbrugerrådet som træffer afgørelser i klagesager. Endelig findes der faglige voldgiftsretter, som er private domstolslignende institutioner, der især bruges ved konflikter mellem to virksomheder, som vil undgå en lang og ikke mindst offentlig retssag.

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1001 af 05/10/2006 (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 17-10-2006 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af 07/06/2006 LOV nr 539 af 08/06/2006 LOV nr 1563 af 20/12/2006

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse Klagevejledning Sådan klager du over en afgørelse 1 2 Sådan klager du over en afgørelse Denne pjece handler om dine muligheder for at klage over en afgørelse, PenSam har truffet. HENVEND DIG FØRST TIL

Læs mere

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF BUSINESS COMMUNICATION RETSTOL FORSKN- KENS INGSRAP ROLLE PORT RETSTOLKENS ROL LE - En spørgeskemaundersøgelse blandt danske domstolsjurister

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job ANKLAGER Er du en holdspiller, der kan gå selv? Så har vi det rette job mange muligheder Anklagemyndigheden er en del af Justitsministeriet. På hele ministerområdet har vi fokus på en bred og målrettet

Læs mere

danmarks domstole Indhold Forord Domstolsstyrelsen, oktober 2001 Formand for bestyrelsen

danmarks domstole Indhold Forord Domstolsstyrelsen, oktober 2001 Formand for bestyrelsen Temanummer 9 Oktober 2001 DANMARKS DOMSTOLE Procesbevillingsnævnet Hvad laver Procesbevillingsnævnet? Overraskelse for et nybagt nævnsmedlem Fuldmægtig i Procesbevillingsnævnet Desuden: Justitia i Hjørring

Læs mere