udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana..."

Transkript

1 udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1

2

3 udviklingsstrategi 2012 Indhold Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder Børn, unge og uddannelse Sundhed er livsglæde Attraktive byer og landsbyer Kultur, fritid og friluftsliv Klima og energi Vækst i erhverv og turisme Udviklingsstrategien som styringsværktøj Planstrategi 2012 Nye veje til velfærd Målet nås gennem 9 tværgående projekter Faaborg-Midtfyn Kommune

4 Indledning Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at kommunen skal have en ny udviklingsstrategi, som afløser strategien fra Der er fortsat et stort behov for at sætte fokus på udviklingstiltag, der kan sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune hele tiden forbedrer kvaliteterne ved at leve og arbejde i kommunen. Udviklingen omfatter både nye tiltag og nye måder at gøre det gamle på. Visionen fra 2008 er stadig aktuel og fastholdes som ledestjerne for de kommende fire års indsats i perioden Udviklingsstrategien favner både kommunen som egn, som leverandør af serviceydelser og som arbejdsplads for knap mennesker. Udviklingsstrategien rummer kommunens bud på indsatser og handlinger, der kan gøre Faaborg-Midtfyn Kommune mere attraktiv for borgere og virksomheder. Indsatsen i de kommende år fokuseres på seks indsatområder. Flere af dem er en fortsættelse af tidligere års indsatser. Det nye er især, at indsatsen for fremme af erhverv indgår i udviklingsstrategien. Bagerst i strategien er omtalt, hvordan vi arbejder med at udvikle nye måder at gøre tingene på. Målet er at opretholde serviceydelser af høj kvalitet i en tid, hvor de økonomiske midler bliver færre. Strategien skal sikre, at vi konstant udvikler os selv og vores løsninger, så vi altid leverer den bedst mulige service til borgere og virksomheder. Udviklingsstrategien gør en forskel Vi har haft utrolig gavn af udviklingsstrategien fra Der er mange beviser for, at den har været med til at skabe en positiv udvikling. Det gælder også, selvom mange af udviklingsprojekterne har en lang tidshorisont, hvor resultaterne først for alvor slår igennem efter en årrække. Mere end 60 projekter er sat i gang i kølvandet på strategien fra 2008 med megen positiv omtale til følge. Strategien har gjort det muligt at tiltrække betydelige eksterne midler VISIONEN Forestil dig et moderne dansk Toscana... 2

5 til udvikling i kommunen. Det er således med 60 mio. kommunale kroner lykkedes at tiltrække ekstern finansiering på omkring 120 mio. kr. til en række forskellige projekter, der fremmer bosætningskvaliteterne i kommunen. Succesen med at tiltrække ekstern finansiering skyldes, at vi med udviklingsstrategien har demonstreret vilje til retning, handling og parathed til egenfinansiering. Udviklingsstrategien har samtidig skabt nye servicetilbud og øget kvaliteten af tilbud i lokalsamfundet. Under de enkelte indsatsområder er en del af tiltagene de sidste tre år beskrevet. Som det fremgår, er der også igangsat mange erhvervsfremmetiltag. Sammen når vi længere I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en geografisk beliggenhed, der betyder, at udvikling ikke kommer af sig selv. Derfor er det afgørende, at vi har et særligt fokus på udvikling. Ellers vil vi tabe terræn i forhold til vores omverden. Den første udviklingsstrategi gav et solidt udgangspunkt for at skabe udvikling: De visionære tanker i vores udviklingsstrategi har åbnet døren til bidrag fra eksterne parter, men også den lokale opbakning fra borgere, foreningsliv, erhverv og andre har været en afgørende forudsætning for succes. Hvis vi i fremtiden skal fastholde vores styrker og udvikle en endnu mere attraktiv kommune, vil der også i fremtiden være brug for både de eksterne midler og det store engagement fra lokale kræfter og ildsjæle. For at udvikle kommunen skal vi samtidig have blik for, hvordan vi kan bidrage til at udvikle Fyn og den syddanske region. Vi er på den ene side afhængige af andre for at skabe en fælles positiv forandring og er på den anden side også forpligtet til at bidrage til, at denne forandring sker. Tak for jeres bidrag Forslaget til Udviklingsstrategien har været diskuteret på et borgermøde og i høring blandt borgere, foreninger og erhvervsliv. Jeg vil gerne på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune takke alle jer, der har læst forslaget igennem, diskuteret det med os på borgermødet eller sendt jeres tanker og kommentarer til os i høringsperioden. Det har været med til at forme den Udviklingsstrategi, der nu foreligger her. På Kommunalbestyrelsens vegne Hans Jørgensen, borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune har med det unikke øhav, den rige natur og den omfattende kulturarv noget ganske særligt at byde på. Vi tror på, at vi kan blive Danmarks svar på Toscana. En egn, der er kendt for sit landskab og friluftsliv, sin kunst, kultur og arkitektur og ikke mindst sin madkultur. En egn, der summer af moderne familier. Vi skal tilbyde et liv i to tempi. En tilværelse, hvor travl karriere og total afkobling kan gå op i en højere enhed. Som i Toscana skal man i Faaborg- Midtfyn Kommune kunne leve livet midt i det smukkeste landskab og tæt på alle de tilbud, der hører til en moderne tilværelse. Vi skal udnytte, at verden er blevet mindre i forhold til at skabe og tiltrække nytænkende virksomheder og udfordrende arbejdspladser, som yderligere kan fremme mulighederne for at leve det moderne liv. Der er meget, der skal gøres for at give liv til visionen om et moderne dansk Toscana. Vi skal udvikle natur, kultur og fritidstilbud, der passer til moderne livsformer og fremtidens børnefamilier. Vi skal sætte fokus på børnene og skabe institutioner med høj kvalitet og masser af kreativ energi. Vi skal udnytte øhavet og de unikke landskaber, og vi skal udvikle tilgængeligheden til de forskellige friluftsaktiviteter i øhavet og landskaberne. Områdets spirende og gode fødevarekultur skal vi styrke yderligere. De større byer skal gøre en arkitektonisk og kunstnerisk forskel, og vi skal understøtte udviklingen af virksomheder i videns- og oplevelsesøkonomien. Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en dynamisk og nyskabende arbejdsplads, der formår at imødekomme krav fra den moderne medarbejder. Vi skal være en kommune, der forstår betydningen af kommunikation, og vi skal gøre digitaliseringen til en aktiv medspiller i vores hverdag, der styrker nærheden til borgerne og de ansatte imellem. 3

6 Kommunens udfordringer I forbindelse med den nye Udviklingsstrategi er der lavet en MUST analyse (muligheder, udfordringer, styrker og trusler). Analysen viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune i de kommende år står over for en række betydelige udfordringer i forhold til at skabe vækst og bosætning. Mange af disse udfordringer er blevet skærpet som følge af finanskrisen, der har sat en helt ny økonomisk dagsorden. Det er vigtigt, at vi i Faaborg-Midtfyn Kommune er blandt de bedste og hurtigste til at forstå og tilpasse os den økonomiske udvikling. Kun sådan kan vi sikre os de bedste muligheder for at bevare et godt og tidssvarende velfærdsniveau. Konkurrencen om bosætning er stigende Befolkningstallet for Faaborg-Midtfyn Kommune er efter en stigning gennem en årrække nu svagt faldende. Der er en naturlig fraflytning af unge ved studiestart, mens det er lykkedes at tiltrække lidt flere i aldersgruppen år, selvom denne aldersgruppe samlet set er lille. Denne udvikling ser ud til at fortsætte og derfor skal vi arbejde meget fokuseret på at tiltrække endnu flere i de yngre aldersgrupper. Befolkningsudviklingen er generelt stagneret i vores region. Væksten sker først og fremmest omkring de to største byer i Danmark. Konkurrencen og vilkårene for vækst er blevet hårdere, og det mærkes især i de mindre byer i kommunen. Det er bydende nødvendigt, at vi i Faaborg-Midtfyn Kommune er på forkant med denne udvikling. Vi skal handle aktivt for at tiltrække nye borgere ved at imødekomme deres krav og ønsker til et moderne og indholdsrigt liv med mulighed for både karriere og familie. Vi skal kunne tilbyde et liv i en sund hverdag med aktive fritidstilbud i smukke omgivelser og med klima- og energirigtige løsninger, som fremtidens borgere vil lægge stor vægt på. Højere indkomster til regionen Gennemsnitsindkomsten i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger stadig væsentligt under landsgennemsnittet og under de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Der tegner sig dog det mønster, at nye bosættere visse steder i kommunen har en højere indkomst end fraflytterne. For at kommunen i fremtiden får et bedre indtægtsgrundlag skal denne udvikling styrkes ved at fremme evnen til at tiltrække nye borgere, der bidrager positivt til velfærden. Vi vil dog fortsat være afhængige af en øget vækst i Odense og den østlige del af Trekantsområdet. En klar profil for kommunens forskellige egne i forhold til de målgrupper, vi gerne vil tiltrække, bliver stadig vigtigere i årene fremover. Gang i erhvervsudviklingen Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke helt så mange arbejdspladser som de kommuner, vi gerne vil sammenligne os med. Dertil kommer, at mange job forsvinder i disse år. I alle fynske kommuner er udviklingen derudover gået i retningen af færre erhvervsaktive. Samtidig koncentreres virksomheder og arbejdspladser i stigende grad omkring de større byer. Der sker en ændring i erhvervene fra traditionel industri til videnerhverv, og der forventes en stigning i antallet af beskæftigede med videregående uddannelser. Der skal i de kommende år et stærkt fokus på at understøtte en omstilling i traditionelle erhverv og tiltrække nye typer virksomheder i fremtidens vækstbrancher. De fremtidige generationer Den moderne familie lægger vægt på, at børnene får en god opvækst og rige udviklingsmuligheder. Faaborg-Midtfyn Kommune vil på kreativ og positiv vis fremme børn og unges muligheder for at have en sund livsstil og få en inspirerende uddannelse, så de kan matche fremtidens udfordringer. Andelen af unge, som får en gymnasial uddannelse og videreuddanner sig, skal øges markant. Det er en afgørende udfordring at få uddannet mange flere af vores unge til at være kompetente medspillere i det moderne erhvervsliv. Lokale forskelle er vores styrke Vores forskellige egne og byer rummer forskellige styrker og udviklingspotentialer. Mod nord er der fremragende tilgængelighed til transport og dermed arbejdspladser. Det har appel til nyetablerede børnefamilier. Mod syd er natur og friluftskvaliteterne samt kulturarven det største potentiale for udvikling. Forskellene skal udnyttes i forhold til at tiltrække vækst, blandt andet gennem investeringer i udvikling. 4

7 DE6 strategiske INDSATSOMRÅDER De seks strategiske indsatsområder er beskrevet i hvert sit afsnit. Der er dog betydelige sammenhænge mellem dem, og mange forslag til handlinger understøtter flere indsatser og er netop foreslået af den grund. Tværfaglig tænkning er således central i hele udviklingsstrategien. F.eks. er der mange projekter, der både understøtter attraktive byer og landsbyer, sundhedstiltag og fritidstilbud, som samtidig styrker børn og unges vilkår. Børn, unge og uddannelse Det er helt afgørende for Faaborg-Midtfyn Kommune at tiltrække nye borgere. I den sammenhæng spiller gode børneinstitutioner, skoler og fritidsaktiviteter en vigtig rolle. Mulighederne for at give børnene en god opvækst betyder rigtig meget for, hvor man som familie vælger at bosætte sig. Derfor skal der i de kommende år særligt fokus på at udvikle kommunens tilbud til børn og unge. Kvalitet og kreativitet skal være i højsædet, og der skal være plads til eksperimenter. Overgangen fra skole til ungdomsuddannelse skal styrkes, og der skal arbejdes målrettet for, at alle børn i kommunen får en uddannelse, der ruster dem til fremtiden. Faaborg-Midtfyn Kommune skal på alle måder være et fantastisk sted at vokse op. Sundhed er livsglæde Høj livskvalitet er for de fleste forbundet med at være sund og rask og i god fysisk form. Et stærk fokus på sundhed er derfor naturligt i en kommune, der vil understøtte det gode liv. Alle borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have let adgang til et sundt liv, og sundhed skal være en vigtig del af kommunens brand. Der skal fokus på sundhedsfremme i alle aspekter af kommunens arbejde, og der skal arbejdes tværgående og innovativt med sundhedsløsninger, der hænger sammen i hverdagen og skaber livskvalitet for den enkelte. Attraktive byer og landsbyer Faaborg, Ringe og Årslev skal være vores dynamoer og tegne kommunens profil. Byerne skal udvikles, så de imødekommer borgernes forventninger til en lidt større bys tilbud til både børn, unge og voksne. Samtidig skal de mange mindre byer, landsbyer og landområder udvikles i retning af endnu mere attraktive lokalsamfund med stærke fællesskaber og righoldige fritidstilbud. Der skal fokus på kvaliteten i bymiljøerne med byfornyelse, arkitekturpolitik og bedre adgang til naturen. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde med de lokale kræfter, som er de altafgørende lokomotiver for udviklingen af fremtidens attraktive byer og landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kultur, fritid og friluftsliv Øhavet, bakkerne, skovene og velfungerende byer med levende miljøer er ideelle rammer for at udvikle et rigt kultur- og fritidsliv. Med disse kvaliteter og en rig kulturarv har Faaborg-Midtfyn Kommune helt unikke rammer for at satse på udvikling af kultur- og fritidslivet. Kommunens mange tilbud skal udvikles med øje for fremtidens krav om kvalitet, mangfoldighed og fleksibilitet. Det blomstrende foreningsliv skal støttes og udvikles i tæt samarbejde med foreningerne. Der skal skabes mere tidssvarende rammer om kulturen og den aktive fritid. De indlysende styrker inden for fx billedkunst og film skal understøttes yderligere på samme måde som de helt særlige muligheder for friluftsaktiviteter på land og vand. Klima og energi Faaborg-Midtfyn Kommune vil over de kommende år bringe sig i front inden for bæredygtige løsninger. Omstillingen fra fossile brændstoffer til bæredygtige energiformer kræver både planlægning og konkrete handlinger her og nu. Begge dele skal indgå i den kommende klima- og energiplan, der også skal byde på utraditionelle løsninger og invitere til nye typer samarbejde med erhvervslivet og forsyningsselskaberne. Samtidig skal der satses målrettet på energirenovering af bygninger og på at skabe grønne lokale job, både i byggeriet og inden for klimarelaterede teknologier. Målet er, at Faaborg-Midtfyn Kommune er helt uafhængig af kul, olie og naturgas i Vækst i erhverv og turisme Et stærkt erhvervsliv og en stærk turisme er vigtig for velfærden i Faaborg-Midtfyn Kommune. En satsning på uddannelse og bedre rammer for innovation og iværksætteri skal være med til at bane vejen for fremtidens job. For at opnå global gennemslagskraft og synlighed, er det nødvendigt at samarbejde regionalt. I hele Region Syddanmark og herunder også på Fyn satses der hårdt på at udnytte fremtidens vækstmuligheder i brancher som velfærdsteknologi, energi og miljø, design og oplevelsesøkonomi. Virksomhederne i Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en del af disse tiltag. Nye ideer og nye stærke samarbejder skal fremmes ved at understøtte integrationen af lokale virksomheder i regionale branchenetværk. 5

8 Børn, unge og uddannelse Faaborg-Midtfyn Kommune skal være et godt sted at vokse op. Institutioner og skoler skal være af højeste kvalitet, og kommunens børn og unge skal have alle muligheder for at udfolde deres potentialer. Alle børn og unge skal forlade kommunens institutioner og skoler med mod på livet og med lyst til at lære mere. Børnefamilier i fokus Det er af afgørende betydning for Faaborg-Midtfyn Kommune at tiltrække nye borgere. Antallet af yngre familier og børn i kommunen falder mere, end det er tilfældet på landsplan. Samtidig er der hård konkurrence blandt kommunerne om at tiltrække børnefamilier. Derfor skal vi i Faaborg-Midtfyn Kommune være særligt opmærksomme på familiernes behov for tilbud og rammer, der gør kommunen til et attraktivt sted at bo. Over de kommende år skal der særligt fokus på at udvikle tilbud til børn og unge med høj kvalitet og plads til kreativitet. Børn og unge skal vokse op med muligheder og tilbud, der matcher fremtidens udfordringer. Særlig vigtig i den forbindelse er målsætningen om, at alle unge i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have en uddannelse. Overalt på børne- og ungeområdet skal der arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb, lederuddannelse og systematisk opfølgning på resultater. Der bliver iværksat flere konkrete tiltag i arbejdet med at højne kvaliteten af dagtilbuds- og skoleområdet, bl.a. sættes der massivt ind for at styrke overgangen fra skole til ungdomsuddannelse Den videnskabende kommune Overskriften for det fremadrettede arbejde er, at der skal arbejdes videnskabende. Det betyder, at børn og unge skal have den viden, der er nødvendig for at give dem gode muligheder senere i livet. Det indebærer også, at de voksne skal have større viden om, hvordan børn og unge lærer bedst og hvilke metoder, der rent faktisk virker. Med afsæt i den videnskabende tilgang skal institutioner og skoler udvikles til at være endnu mere kreative, omstillingsparate og nytænkende. Institutioner og skoler skal være forberedte på løbende at omsætte ny viden til praksis, og være præget af nysgerrighed i forhold til nye metoder og nye måder at tænke på. De bedste ideer og initiativer skal foldes ud og gøres til styrkesider i alle institutioner og skoler. Der skal bygges videre på nogle af de enestående resultater, som Faaborg-Midtfyn Kommune har opnået inden for bl.a. science samt film og medier. Desuden sættes der målrettet ind omkring sproglig udvikling, som danner fundamentet for både læsning, skrivning og demokratiske færdigheder, og dermed er grundlæggende for de unges videre livsforløb. Elementer fra de andre indsatsområder i Udviklingsstrategi 2012 påvirker børne- og ungeområdet, da mange af indsatserne er relevante og understøtter visionen for dagtilbud, skoler og tilbud til de unge, herunder især sundhedsfremme, kulturstrategi, FilmFyn og energirigtig adfærd. 6

9 FORSLAG TIL NYE HANDLINGER Høj kvalitet i institution og skole Gode overgange Fra dagtilbud til skole Fra skole til ungdomsuddannelse Politiket for en dag Science for alle Film og medier Indsatsen sætter ind i forhold til at skabe udviklende læringsmiljøer i institutioner og skoler, som giver børn og unge lyst til at lære mere. Det skal blandt andet ske i et styrket samarbejde med virksomheder, universiteter, professionsskoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner og andre videnskabende og innovative institutioner. Der skal desuden arbejdes med at udvikle og synliggøre profilinstitutioner og skoler, som tør gå nye veje. Det kan fx være økologiske børnehaver, internationale skoler, hvor sproget er engelsk, værdibaserede skoler med nye vinkler på afbureaukratisering og effektivisering, og skoler, der arbejder med arbejdskraftbesparende teknologier. Der skal arbejdes nyskabende og fremtidsorienteret inden for sprogområdet, fx engelsk fra børnehaveklassen og dansk med fokus på læsning, læseforståelse og læseglæde hos alle børn og unge. Der vil være fokus på at skabe plads i børn og unges hverdag til processer, hvor innovation, kreativitet, iværksætteri og samarbejde er i højsædet. Indsatsen har fokus på barnets overgang fra dagtilbud til skole. Målet er at opbygge en optimal og tryg overgang for både børn og forældre og dermed medvirke til en smidig og sammenhængende skolestart. Konkrete initiativer er bl.a. rullende skolestart, mentorordninger for yngre børn og øget samarbejde mellem daginstitutioner og skoler. Indsatsen vil også kvalificere overgangen fra skole til de forskellige ungdomsuddannelser. Det kan f.eks. gøres ved hjælp af udvidede brobygningsforløb, inddragelse af virksomheder, mentorordninger, håndværkercamps og et større fokus på faglig læsning på de ældste klassetrin. Indsatsen Politiker for en dag skal skabe interesse for lokalpolitik hos de unge. Indsatsen involverer unge, embedsfolk og politikere. Indsatsen skal samtidig være med til skabe lydhørhed for de unges bud på, hvordan udviklingsstrategiens indsatsområde om børn, unge og uddannelse styrkes. Indsatsen skal gøre Faaborg-Midtfyn Kommune endnu mere kendt for de gode initiativer inden for områderne science og matematik. Arbejdet med at udvikle matematik og naturfag i børnehøjde skal fortsættes, ligesom undervisningen i naturfag i skolerne skal styrkes yderligere gennem et øget samarbejde med gymnasierne, erhvervsskoler, SDU, andre forskningsinstitutioner og i det hele taget alle samarbejdspartnere, der kan fremme den kommunale målsætning. Der skal desuden udvikles nye undervisningsforløb, der understøtter initiativer som Sciencecup, Saft til hjernesvampen, Science Camp og X-citers. Indsatsen sætter fokus på børns brug af medier som fjernsyn, film, mobil og internettet. Børn og unge producerer egne film og lærer dermed at forholde sig både skabende og kritisk til det levende billede. Indsatsen understøtter desuden skolernes fokus på at inddrage film og medier i den daglige undervisning, og der afholdes en årlig filmfestival. Formålet med indsatsen er, at børn og unge får et indtryk af egne potentialer og dermed bliver motiveret til det videre uddannelsesforløb. 7

10 8

11 Initiativer igangsat Ungdomshuse og klubmiljøer Det er vigtigt, at de unge oplever samvær med voksne, der som positive og dynamiske rollemodeller kan rådgive dem i forhold til de spørgsmål, udfordringer og problemstillinger, der optræder i et ungdomsliv. Derfor har kommunen med stor succes startet to ungdomsklubber, en i Ringe og en i Årslev. I foråret 2011 havde klubben i Ringe 122 medlemmer og klubben i Årslev 96. De tal forventes at stige. Høj kvalitet i undervisningen Film og medier Faaborg-Midtfyn Kommune har fået et ry på landsplan for fremragende filmundervisning. Bl.a. vandt Tingagerskolen danmarksmesterskabet for bedste tekniske film i Der afholdes hvert år en filmfestival for 8. klasserne, som elever og det pædagogiske personale oplever som en stor succes. Sidst deltog over 400 elever. Der er indkøbt filmudstyr, som har medvirket til øget undervisning i film og medier. Science-kommune Strategien har gjort Faaborg-Midtfyn Kommune til en af Danmarks førende science-kommuner og undervisningsministeren har fremhævet Faaborg-Midtfyn Kommune som mønsterkommune på området. Aktiviteterne omfatter efteruddannelse, events, udviklingsprojekter på skoler og samarbejde mellem folkeskoler og gymnasier. Alle aktiviteter er udførligt beskrevet på: Eksempler: X-citers, talentudvikling i 7. klasse Naturvidenskabsfestivalen på Midtfyns og Faaborg Gymnasium i samarbejde med folkeskolerne Forskningens døgn Udvikling af samarbejde/undervisning mellem skoler og erhvervsliv på naturfaglige præmisser Leg dig klogere kursus for naturfagslærere Udvikling af undervisningsforløb mellem gymnasier og folkeskolerne Uddannelse af linjefagslærer Der er uddannet 16 lærere inden for adfærd, kontakt og trivsel (AKT-vejledere), 25 læsevejledere og 7 uddannede i specialpædagogik. Kommunen har nu mindst én AKT-vejleder på hver skole, hvor de spiller en væsentlig rolle i at sikre, at skolerne bedre kan inkludere eleverne og skabe ro i klassen. Station Next Gennem det innovative arbejde med uddannelse i film og medier er Faaborg-Midtfyns Station Next blevet et kendt fritidstilbud, som har vundet udmærkelser i flere filmkonkurrencer. Ifølge Faaborg Gymnasium har projektet medvirket til et øget antal elever. VUC filmdimension er i markant vækst, og overgangen til ungdomsuddannelserne er i stigning. En effekt som projektet bidrager til. Byrumsmusical Den interaktive event strakte sig over en uge i november 2010 og var en stor succes. Det lykkedes bl.a. at få de lidt ældre unge gjort interesserede i at spille teater, hvilket var en vigtig målsætning. Udover at være et indslag i kulturlivet, der bidrog til Faaborgs kulturelle image, var arrangementet også med til at sætte nye rammer for samarbejdet mellem forskellige grupper, foreninger og institutioner. Lederudvikling i skolen Efteruddannelsen af skolernes ledelse er godt i gang. Kommunen har i de foregående år bl.a. uddannet mange ledere på PD-niveau (pædagogisk diplomuddannelse). Efteruddannelsen, som er en fortløbende proces, hvor der hele tiden er ledere i uddannelse, skal være med til at profilere Faaborg-Midtfyn Kommune. 9

12 Sundhed er livsglæde Høj livskvalitet er for de fleste forbundet med at være sund og rask og i god fysisk form. Et stærkt fokus på sundhed er derfor naturligt i en kommune, der vil understøtte det gode liv. Strategien er at forebygge sygdom med tilbud, som gør det let og naturligt at træffe de sunde valg i hverdagen. Sundhed for alle Langt de fleste ressourcer i sundhedssektoren går til at helbrede sygdomme, og størstedelen af den forebyggende indsats rettes naturligt mod særligt udsatte grupper. Sådan må det være. Men alle borgere skal have let adgang til et sundt liv, og netop den lette og naturlige adgang til de sunde valg skal være med til at gøre det attraktivt at være borger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er de næste mange år ikke udsigt til en stigning i kommunens økonomiske råderum, hvilket kun gør en indsats på det sundhedsfremmende område mere aktuel. Ved at styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats kan udgifterne til behandling holdes nede samtidig med, at borgernes livskvalitet hæves. Ambitionsniveauet er højt. Kommunens fokus på sundhed - ikke mindst i forhold til børn og unge - skal være et stærkt brand for Faaborg-Midtfyn Kommune. Det sunde valg skal gøres til det sjove valg. Det gælder overalt, hvor mennesker mødes, om det så er på arbejdspladserne, i institutionerne eller i fritiden. De brede tiltag, der gør de sunde valg tilgængelige for alle, skal suppleres med en særlig prioriteret indsats over for udsatte grupper, der har brug for særlig støtte. Sundhed på tværs Faaborg-Midtfyn Kommune vil være på forkant med nye sundhedstiltag - også gerne de mere eksperimenterende - og være med til at sætte dagsordenen for sundhedsfremme i Danmark. Sundhed skal fremmes på tværs af sektorer. Det Mobile Sundhedscenter har de seneste fire år dannet en vigtig ramme om sundhedsfremmende initiativer over for mange målgrupper. Den indsats skal fortsættes de kommende år. Der skal stadig være fokus på KRAM (kost, rygning, alkohol og motion), men det er i de seneste år blevet tydeligt, at der også er behov for tiltag, der styrker de psykologiske og mentale dimensioner af et sundt liv. Vi har en stor udfordring med at sikre, at borgere oplever et godt koordineret forløb, når de ved sygdom kommer i kontakt med forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det tværgående samarbejde skal styrkes. Sundhed hos børn og unge er et særligt aktuelt aspekt, for det er i barndommen, at grundstenen til de livslange vaner lægges. Sundhedsstrategien skal derfor støtte op om projektet Aktiv ungekultur, der omtales under Kultur, fritid og friluftsliv. De igangsatte tiltag med at indføre sund kost i idrætshallerne, og de nye sports- og motionsevents, der appellerer til nye grupper af borgere, skal forstærkes de kommende år. Det offentlige kan ikke løfte de store opgaver med sundhedsfremme alene. I fremtiden bliver en kombination af den frivillige indsats i sociale foreninger, i virksomheder, i folkeoplysende foreninger og fra private professionelle stadig mere afgørende. Der er brug for åben dialog om og nytænkning af, hvordan civilsamfundet kan løfte flere opgaver på sundhedsområdet. Faaborg- Midtfyn Kommune vil gerne medvirke til nye og utraditionelle samarbejdsprojekter der øger sundheden og trivslen. Sundhedsfremme er også erhvervsfremme Stigende fokus på sundhed kan også danne grundlag for nye lokale erhverv. Det gælder f.eks. inden for områder som motion, idræt, friluftsliv og velvære, hvor der hele tiden udvikles nye aktivitetstilbud med stor efterspørgsel. 10

13 FORSLAG TIL NYE HANDLINGER Sundhed for alle Det Mobile Sundhedscenter Det Mobile Sundhedscenter skal fortsat danne ramme om nye eksperimenterende tiltag. Mental sundhed kan blive et nyt fokusområde som supplement til de mange KRAM-aktiviteter. Nye motionstilbud til nye målgrupper Der lanceres en række nye tiltag, der rettes mod grupper med særlige behov og udfordringer i forhold til at blive integreret i et aktivt fritidsliv. Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv. Sund kost i idrætshaller Forsøgsprojekter er igangsat i et par fritidscentre. Det sunde valg skal i de kommende år udbredes til alle faciliteter. Sundhed på tværs Sammenhængende patientforløb Sundhedsvæsenet er komplekst, og man kan i et sygdomsforløb komme i berøring med mange forskellige dele af systemet. Kommunen vil bidrage til at skabe langt bedre koordinering af behandlingsforløb både internt i kommunen og i forhold til andre involverede, hvad enten det er sygehuset, praktiserende læger eller andre. Aktivering af civilsamfundet i sundhedsfremme Virksomheder, lokalsamfund, frivillige sociale foreninger og idrætsforeninger er helt afgørende for at fremme sundheden blandt borgerne. Kommunen ønsker at indgå i utraditionelle partnerskaber om nye tilbud og aktiviteter, der kan gøre det vedkommende og sjovt at arbejde med sundhedsfremme og styrke den personlige motivation til at leve et sundt liv. Sund by netværket Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i et netværk af kommuner, som ønsker at sætte nye standarder for sundhedsfremme og inspirere til nye udviklingstiltag. Den børnevenlige kommune Den børnevenlige kommune er et sundhedsnetværk mellem alle kommunens skoler, University College Lillebælt og Det Mobile Sundhedscenter. Målet er et øget fokus på sundhedsfremme i skolerne ved at involvere forældre og efteruddanne lærere. En pulje er afsat til konkrete projekter. 11

14 12

15 Initiativer igangsat Det mobile sundhedscenter Centeret når bredt ud med tilbud, der sætter fokus på sundhed og KRAM i institutioner og på virksomheder mv. Mange kampagner er blevet finansieret med støtte fra stat og fonde. En del af resultaterne har vakt national opmærksomhed. Aktiviteterne skal fortsætte de kommende år. Telemedicinsk center Faaborg-Midtfyn Kommune er blandt de kommuner, som vil gå med i et regionalt projekt om et telemedicinsk center. Projektet har også et erhvervspotentiale inden for velfærdsteknologi. Breddeidrætskommune Projektet udvikler bl.a. nye aktive tilbud til unge. Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv. Fremme af specialproduktioner for kvalitetsfødevarer Se under indsatsområde: Vækst i erhverv og turisme. 13

16 Attraktive byer og landsbyer De attraktive byer og landsbyer er et af Faaborg-Midtfyn Kommunes stærkeste kort i forhold til at skabe udvikling i kommunen. Fællesskabet, lokale tilbud og kvaliteten i omgivelserne er afgørende for at tiltrække nye borger til kommunen. Vi vil i de kommende år have fokus på at udvikle byernes og landsbyernes kvaliteter, så de matcher fremtidens behov. De større byer er afgørende for udvikling Faaborg, Ringe og Årslev er centrale byer for kommunens udvikling og attraktivitet. Byernes tilbud er vigtige for alle kommunens borgere, og især Ringe og Faaborg skal kunne imødekomme borgernes forventninger til en lidt større bys tilbud til både børn, unge og voksne. De tre byer er udfordret i konkurrencen fra større byer, og hvis de rammes af en negativ spiral, vil det ramme hele kommunen hårdt. Derfor har kommunen prioriteret at lave masterog udviklingsplaner for Faaborg, Ringe og Årslev, der klarlægger de enkelte byers udviklingsmuligheder. De kommende år handler i høj grad om at følge op på disse planer. Levende lokalsamfund med stærke profiler Mange mindre byer, landsbyer og landområder er attraktive lokalsamfund, hvor der er gode muligheder for at bosætte sig med righoldige fritidstilbud inden for kort afstand. Det er et stort aktiv for kommunen, at mange af vores landsbyer har aktive foreninger og lokalråd, der gør et stort stykke arbejde for at fremme fællesskabet og livet i landsbyerne. Samtidig er lokalsamfundene udfordret af en centralisering af både private erhverv og offentlige servicefunktioner, og flere steder præges af manglende tilflytning. Det er derfor nødvendigt at udvikle tilbud og miljøer i landsbyerne, der fremtidssikrer det gode liv i lokalsamfundene. Kommunen vil med forskellige tiltag søge at understøtte lokalområdernes udvikling. Bymiljøer i landsbyerne Landsbyerne tilbyder andre kvaliteter end de større byer, og det er afgørende for landsbyernes udvikling, at man oplever en særlig kvalitet i de nære omgivelser. Derfor skal der fortsat være fokus på at styrke kvaliteten i bymiljøerne med en lang række tiltag såsom byfornyelse, en arkitekturpolitik, bevaring af kulturarv og bedre muligheder for adgang til naturen. Udviklingen i landsbyerne kan også handle om kvalitativ vækst i form af nedrivning af de dårligste huse og istandsættelse af den øvrige bygningsmasse. Aktiviteter og stærke mødesteder En væsentlig del af landsbyernes styrke ligger i fællesskabet. Det giver fordele i forhold til at udvikle en lokal service, som byerne ikke kan matche. Det kan f.eks. handle om åbne biblioteker og adgang til haller, gymnastiksale, fitnesslokaler mv., selv når der ikke er personale. Der ligger et stort potentiale i at bringe de lokale kræfter sammen, gerne på tværs af foreninger, lokalråd, lokale erhverv og evt. på tværs af landsbyer. Kommunen vil gennem forskellige tiltag søge at understøtte sådanne samarbejder. Erhvervsudvikling i landsbyerne Nærheden til naturen og til billige bygninger giver landsbyerne særlige muligheder for iværksætteri. Mikrovirksomheder udvikles for at sikre en person eller en husstand en levevej eller en supplerende indtægt. Kommunen vil fremover udvikle initiativer, der kan understøtte udviklingen af iværksætteri og mikrovirksomheder i landsbyerne. Energibesparelser og omlægning af forsyningskilder kan blive afgørende for at fastholde en økonomisk realistisk bosætning i de mindre lokalsamfund. 14

17 FORSLAG TIL NYE HANDLINGER De største byer Stationsområdet i Faaborg Busholdepladsen omdannes i Stationsbygningen udbydes til nye erhverv og arealerne bagved udvikles. Nyt liv til Torvet og retsbygningen Retsmuseet skal udvikles som attraktion i forlængelse af, at turistkontoret flyttes dertil. Dette skal være med til at styrke handlen og livet i Faaborg centrum. Grøn forbindelse mellem sund og fjord Den grønne forbindelse skal i de kommende år planlægges, så den skaber en rekreativ forbindelse mellem Sundet og Faaborg Fjord. Faaborg Byskole Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv. Sygehuse i Faaborg og Ringe I samarbejde med Region Syddanmark igangsættes en analyse af mulige fremtidige anvendelser af sygehusene i Faaborg og Ringe, som kan bidrage til byernes udvikling. Faaborg Sygehus skal prioriteres højest, da det lukker først. Stationsområdet i Ringe Området ved Ringe Station og den gamle jernstøberigrund skal udvikles, hvilket vil indebære et markant løft af byens infrastruktur og give byen en ny og moderne bydel, der skal supplere og integreres tæt med bymidten. Nye attraktive boligområder Som opfølgning på de tre byplaner skal der arbejdes med udvikling af bredere boligtilbud til nye relevante målgrupper i Faaborg Øst, Ringe og Årslev Syd. Centerområde i Årslev I henhold til helhedsplanen for Årslev igangsættes arbejdet med at udvikle en ny type bymidte, der kan skabe et mere attraktivt og levende centrum i byen. 15

18 FORSLAG TIL NYE HANDLINGER Attraktive bymiljøer Arkitekturpolitik Der udarbejdes en arkitekturpolitik, som skal inspirere til kvalitet og æstetik inden for byggeri, planlægning og bydesign. Byfornyelse Der investeres i byfornyelse af byområder. Ryslinge er i gang. Kværndrup gennemgår byfornyelse i Målet er at fortsætte i flere byer. Moderne mødesteder og lokale netværk Dialog og initiativer, der fremmer gode aktivitets- og mødesteder i lokalsamfundene, skal understøttes. Tiltag til samarbejder på tværs af foreninger, lokalråd eller på tværs af landsbyer bør understøttes. Se også under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv. Øget tilgængelighed til byernes omgivelser Støtte til tiltag, der kan styrke tilgængeligheden til naturværdier, kulturmiljøer og lignende, der ligger i landsbyernes nærhed. Markedsføring af lokalsamfundene I samarbejde med Fynsland igangsættes et markedsføringsprojekt for kommunens lokalsamfund med fokus på digitale medier. Erhverv og turisme i landsbyerne Bevaring og aktivering af kulturarv Se under indsatsområde: Vækst i erhverv og turisme samt Planstrategi Gode miljøer for mikrovirksomheder Se under indsatsområde: Vækst i erhverv og turisme. 16

19 Initiativer igangsat Indsatsområder Faaborg i udvikling Masterplan Faaborg Masterplanen er et vigtigt grundlag for at få skabt en klar retning for byens fremtidige udvikling og investeringer Nyt kultur-, biblioteks- og kreativt erhvervshus ved Helios Der arbejdes videre med mulighederne for at realisere et kultur-, biblioteks- og erhvervshus til erstatning for det nuværende Heliosteater, der er meget nedslidt. Projektet er centralt i realiseringen af Masterplan Faaborg. Projektet skal ses i samspil med renoveringen af Byskolen. Nyt Havnebad og blåt støttepunkt i Faaborg Bymidte Havnebadet etableres i forhåbentlig tillige med faciliteter til en række nye søsportsforeninger. Projektet skal være med til at fremme Faaborgs attraktivitet for bosætning og turisme. Udvikling af Faaborg Havn Udviklingen af Faaborg Havn omfatter udvidelsen af lystbådehavnen, ny erhvervsmole for bl.a. krydstogtskibe, renoveringer af kajanlæg mv. Projekterne skal være med til at udvide aktiviteter og styrke Faaborg. Spændende og attraktive by- og lokalsamfund Masterplan Ringe og Helhedsplan Årslev Planerne udgør grundlaget for at få skabt en klar retning og fælles kurs for byernes fremtidige udvikling og investeringer. Udviklingsplaner for lokalsamfund Planerne er lavet af lokalrådene med støtte fra kommunen. De danner grundlag for lokalsamfundenes ønsker til udviklingen i netop deres område. Der er skabt udviklingsplaner for: Allested-Vejle, Brobyværk, Faldsled-Svanninge-Millinge, Gestelev-Heden-Vantinge, Hillerslev, Horne, Korinth, Krarup-Espe, Kværndrup, Nr. Broby, Rolfsted-Ferritslev, Ryslinge, V. Hæsinge og Gislev. Moderniseringer af lokale fritidscentre, kulturhuse mv. Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv. Nye friluftstilbud Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv. Styrkelse af udendørs fritidsfaciliteter Forbedringerne af faciliteter ved: Søllinge Boldklub Kunstgræsbane i Svanninge Korinth Bypark Legeplads i Nr. Broby Indsatspulje til nedrivning, oprydning og renovering Der er i øjeblikket gang i ca. 75 projekter, der forbedrer det fysiske miljø i lokalsamfund og det åbne land. 17

20 Kultur, fritid og friluftsliv Øhavet, bakkerne, skovene og velfungerende byer med levende miljøer er ideelle rammer for at udvikle et rigt kultur- og fritidsliv. Kommunen har særlige potentialer på disse felter og det skal udnyttes. De mange tilbud skal udvikles med øje for fremtidens krav om kvalitet, mangfoldighed og fleksibilitet. Det er vejen til at fastholde og tiltrække nye borgere og turister og virksomheder. Modernisering og omstilling af idrætstilbud Der sker i disse år store forandringer i, hvad der efterspørges af idrætstilbud. Stadig flere søger individuelle og fleksible fritidsaktiviteter som f.eks. fitness, individuel dans og løb. Det stærke foreningsliv, der kendetegner Faaborg-Midtfyn Kommune, udfordres på deres traditionelle tilbud, men der er samtidig stor efterspørgsel efter fællesskaber i og uden for foreningerne. Over de kommende år skal kommunes stærke og mangefacetterede udbud af kultur- og fritidsaktiviteter udvikles i tæt samarbejde med foreninger, professionelle og andre aktører. Fritidsstrategien fra 2008 skabte retningen for en lang række udviklingstiltag. Kommunen er blevet Breddeidrætskommune og nomineret til årets idrætskommune i Flere idrætshaller er ved at blive moderniseret, ombygget og har åbnet for nye tilbud og brugere. De aktive har taget bolden op, og mange yder et stort arbejde. Deres enorme indsats er også fremover helt afgørende. Kulturtilbuddene skal udvikles Også på kulturområdet sker der store ændringer i udbud og vaner med krav om øget mangfoldighed og kvalitet. Det gælder både, hvor borgeren selv er aktiv og i rollen som tilskuer. En ny kulturstrategi skal sætte kursen for de kommende års indsats. Kommunen har nogle indlysende styrker, som skal fastholdes og udvikles yderligere. Det gælder f.eks. musikskolen, billedkunsten og filmområdet, hvor filmproduktion på Sydfyn har stor succes og har skabt omfattende opmærksomhed omkring Fyn som filmdestination. En af de store udfordringer er at tilbyde tidssvarende faciliteter og rammer for kulturlivet. Det gælder ikke mindst i Faaborg og Ringe. I mange mindre bysamfund bliver der behov for at samle kræfterne om levedygtige mødesteder, hvor et aktivt kultur- og fritidsliv kan udfoldes. Nye friluftsoplevelser i natur- og kulturlandskabet I forlængelse af friluftsstrategien fra 2008 er der igangsat flere tiltag for at udvikle friluftslivet i Faaborg-Midtfyns natur- og kulturlandskaber. Men der er stadig et stort potentiale for udvikling af friluftslivet, bl.a. for at etablere forbindelser ude i landskaberne og i at udvikle nye aktiviteter på vandet. Også kulturarven i landskabet er det værd at værne om og formidle langt mere aktivt. Det kan skabe nye oplevelsestilbud for turister og samtidig skabe lokal glæde og stolthed. En nationalpark på Sydfyn kan danne en stærk ramme om udvikling og markedsføring af kulturarven, friluftslivet og landskaberne. Nye erhvervsmuligheder Friluftsliv, idræts- og kulturtilbud er generelt i vækst i Danmark. Udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommunes særlige potentialer kan derfor skabe nye erhvervsmuligheder. Udbygningen af en god infrastruktur for kajakliv, mountainbike, cykling, løb, ridning og vandring skaber også afsæt for nye kommercielle aktiviteter som overnatningstilbud, spisesteder, afsætning af lokale fødevarer mm. Markedsføring af områdets herlighedsværdier og muligheder vil være nødvendig. I den forbindelse er det oplagt at satse på nye friluftsevents, der tiltrækker mange aldersgrupper. 18

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 FORSLAG Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske

Læs mere

Bilag 1 Vision og forslag til indsatsområder

Bilag 1 Vision og forslag til indsatsområder Bilag 1 Vision og forslag til indsatsområder Udarbejdet af: Anne Maren Ingeman Madsen Dato: 22-12-2010 Sagsnummer.: 01.02.03-P15-3-10 Version nr.: 1 Titlen Kommunalbestyrelsen tilkendegav på temamødet,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Planstrategien: Meget få formelle bindinger. Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi

Planstrategien: Meget få formelle bindinger. Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi Planstrategi 2011 Planstrategien: Meget få formelle bindinger 3 tilgange til en planstrategi Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi Vi

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015 Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner Version 7 29. august 2015 Hvorfor ny strategi for fritids- og friluftsliv Behov for nye strategier fordi: De eksisterende

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser nye udfordringer og nye perspektiver Alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Faaborg-Midtfyn kommunes strategi Udviklingsstrategi Aftale

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1 Nummer 215 Projektnavn Bliv læsehest med Mor og Far - tilbud til forældre med børn i alderen 0-6 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det mest, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, når vi spændt følger handlingen i en film,

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Udkast Høringssvar fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Regional UdviklingsPlan (RUP) i Region Syddanmark

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Udkast Høringssvar fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Regional UdviklingsPlan (RUP) i Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Udkast Høringssvar fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Regional UdviklingsPlan (RUP) i Region Syddanmark RUP en indeholder en vision og værdier, som skal give en fælles

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere