udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana..."

Transkript

1 udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1

2

3 udviklingsstrategi 2012 Indhold Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder Børn, unge og uddannelse Sundhed er livsglæde Attraktive byer og landsbyer Kultur, fritid og friluftsliv Klima og energi Vækst i erhverv og turisme Udviklingsstrategien som styringsværktøj Planstrategi 2012 Nye veje til velfærd Målet nås gennem 9 tværgående projekter Faaborg-Midtfyn Kommune

4 Indledning Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at kommunen skal have en ny udviklingsstrategi, som afløser strategien fra Der er fortsat et stort behov for at sætte fokus på udviklingstiltag, der kan sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune hele tiden forbedrer kvaliteterne ved at leve og arbejde i kommunen. Udviklingen omfatter både nye tiltag og nye måder at gøre det gamle på. Visionen fra 2008 er stadig aktuel og fastholdes som ledestjerne for de kommende fire års indsats i perioden Udviklingsstrategien favner både kommunen som egn, som leverandør af serviceydelser og som arbejdsplads for knap mennesker. Udviklingsstrategien rummer kommunens bud på indsatser og handlinger, der kan gøre Faaborg-Midtfyn Kommune mere attraktiv for borgere og virksomheder. Indsatsen i de kommende år fokuseres på seks indsatområder. Flere af dem er en fortsættelse af tidligere års indsatser. Det nye er især, at indsatsen for fremme af erhverv indgår i udviklingsstrategien. Bagerst i strategien er omtalt, hvordan vi arbejder med at udvikle nye måder at gøre tingene på. Målet er at opretholde serviceydelser af høj kvalitet i en tid, hvor de økonomiske midler bliver færre. Strategien skal sikre, at vi konstant udvikler os selv og vores løsninger, så vi altid leverer den bedst mulige service til borgere og virksomheder. Udviklingsstrategien gør en forskel Vi har haft utrolig gavn af udviklingsstrategien fra Der er mange beviser for, at den har været med til at skabe en positiv udvikling. Det gælder også, selvom mange af udviklingsprojekterne har en lang tidshorisont, hvor resultaterne først for alvor slår igennem efter en årrække. Mere end 60 projekter er sat i gang i kølvandet på strategien fra 2008 med megen positiv omtale til følge. Strategien har gjort det muligt at tiltrække betydelige eksterne midler VISIONEN Forestil dig et moderne dansk Toscana... 2

5 til udvikling i kommunen. Det er således med 60 mio. kommunale kroner lykkedes at tiltrække ekstern finansiering på omkring 120 mio. kr. til en række forskellige projekter, der fremmer bosætningskvaliteterne i kommunen. Succesen med at tiltrække ekstern finansiering skyldes, at vi med udviklingsstrategien har demonstreret vilje til retning, handling og parathed til egenfinansiering. Udviklingsstrategien har samtidig skabt nye servicetilbud og øget kvaliteten af tilbud i lokalsamfundet. Under de enkelte indsatsområder er en del af tiltagene de sidste tre år beskrevet. Som det fremgår, er der også igangsat mange erhvervsfremmetiltag. Sammen når vi længere I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en geografisk beliggenhed, der betyder, at udvikling ikke kommer af sig selv. Derfor er det afgørende, at vi har et særligt fokus på udvikling. Ellers vil vi tabe terræn i forhold til vores omverden. Den første udviklingsstrategi gav et solidt udgangspunkt for at skabe udvikling: De visionære tanker i vores udviklingsstrategi har åbnet døren til bidrag fra eksterne parter, men også den lokale opbakning fra borgere, foreningsliv, erhverv og andre har været en afgørende forudsætning for succes. Hvis vi i fremtiden skal fastholde vores styrker og udvikle en endnu mere attraktiv kommune, vil der også i fremtiden være brug for både de eksterne midler og det store engagement fra lokale kræfter og ildsjæle. For at udvikle kommunen skal vi samtidig have blik for, hvordan vi kan bidrage til at udvikle Fyn og den syddanske region. Vi er på den ene side afhængige af andre for at skabe en fælles positiv forandring og er på den anden side også forpligtet til at bidrage til, at denne forandring sker. Tak for jeres bidrag Forslaget til Udviklingsstrategien har været diskuteret på et borgermøde og i høring blandt borgere, foreninger og erhvervsliv. Jeg vil gerne på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune takke alle jer, der har læst forslaget igennem, diskuteret det med os på borgermødet eller sendt jeres tanker og kommentarer til os i høringsperioden. Det har været med til at forme den Udviklingsstrategi, der nu foreligger her. På Kommunalbestyrelsens vegne Hans Jørgensen, borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune har med det unikke øhav, den rige natur og den omfattende kulturarv noget ganske særligt at byde på. Vi tror på, at vi kan blive Danmarks svar på Toscana. En egn, der er kendt for sit landskab og friluftsliv, sin kunst, kultur og arkitektur og ikke mindst sin madkultur. En egn, der summer af moderne familier. Vi skal tilbyde et liv i to tempi. En tilværelse, hvor travl karriere og total afkobling kan gå op i en højere enhed. Som i Toscana skal man i Faaborg- Midtfyn Kommune kunne leve livet midt i det smukkeste landskab og tæt på alle de tilbud, der hører til en moderne tilværelse. Vi skal udnytte, at verden er blevet mindre i forhold til at skabe og tiltrække nytænkende virksomheder og udfordrende arbejdspladser, som yderligere kan fremme mulighederne for at leve det moderne liv. Der er meget, der skal gøres for at give liv til visionen om et moderne dansk Toscana. Vi skal udvikle natur, kultur og fritidstilbud, der passer til moderne livsformer og fremtidens børnefamilier. Vi skal sætte fokus på børnene og skabe institutioner med høj kvalitet og masser af kreativ energi. Vi skal udnytte øhavet og de unikke landskaber, og vi skal udvikle tilgængeligheden til de forskellige friluftsaktiviteter i øhavet og landskaberne. Områdets spirende og gode fødevarekultur skal vi styrke yderligere. De større byer skal gøre en arkitektonisk og kunstnerisk forskel, og vi skal understøtte udviklingen af virksomheder i videns- og oplevelsesøkonomien. Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en dynamisk og nyskabende arbejdsplads, der formår at imødekomme krav fra den moderne medarbejder. Vi skal være en kommune, der forstår betydningen af kommunikation, og vi skal gøre digitaliseringen til en aktiv medspiller i vores hverdag, der styrker nærheden til borgerne og de ansatte imellem. 3

6 Kommunens udfordringer I forbindelse med den nye Udviklingsstrategi er der lavet en MUST analyse (muligheder, udfordringer, styrker og trusler). Analysen viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune i de kommende år står over for en række betydelige udfordringer i forhold til at skabe vækst og bosætning. Mange af disse udfordringer er blevet skærpet som følge af finanskrisen, der har sat en helt ny økonomisk dagsorden. Det er vigtigt, at vi i Faaborg-Midtfyn Kommune er blandt de bedste og hurtigste til at forstå og tilpasse os den økonomiske udvikling. Kun sådan kan vi sikre os de bedste muligheder for at bevare et godt og tidssvarende velfærdsniveau. Konkurrencen om bosætning er stigende Befolkningstallet for Faaborg-Midtfyn Kommune er efter en stigning gennem en årrække nu svagt faldende. Der er en naturlig fraflytning af unge ved studiestart, mens det er lykkedes at tiltrække lidt flere i aldersgruppen år, selvom denne aldersgruppe samlet set er lille. Denne udvikling ser ud til at fortsætte og derfor skal vi arbejde meget fokuseret på at tiltrække endnu flere i de yngre aldersgrupper. Befolkningsudviklingen er generelt stagneret i vores region. Væksten sker først og fremmest omkring de to største byer i Danmark. Konkurrencen og vilkårene for vækst er blevet hårdere, og det mærkes især i de mindre byer i kommunen. Det er bydende nødvendigt, at vi i Faaborg-Midtfyn Kommune er på forkant med denne udvikling. Vi skal handle aktivt for at tiltrække nye borgere ved at imødekomme deres krav og ønsker til et moderne og indholdsrigt liv med mulighed for både karriere og familie. Vi skal kunne tilbyde et liv i en sund hverdag med aktive fritidstilbud i smukke omgivelser og med klima- og energirigtige løsninger, som fremtidens borgere vil lægge stor vægt på. Højere indkomster til regionen Gennemsnitsindkomsten i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger stadig væsentligt under landsgennemsnittet og under de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Der tegner sig dog det mønster, at nye bosættere visse steder i kommunen har en højere indkomst end fraflytterne. For at kommunen i fremtiden får et bedre indtægtsgrundlag skal denne udvikling styrkes ved at fremme evnen til at tiltrække nye borgere, der bidrager positivt til velfærden. Vi vil dog fortsat være afhængige af en øget vækst i Odense og den østlige del af Trekantsområdet. En klar profil for kommunens forskellige egne i forhold til de målgrupper, vi gerne vil tiltrække, bliver stadig vigtigere i årene fremover. Gang i erhvervsudviklingen Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke helt så mange arbejdspladser som de kommuner, vi gerne vil sammenligne os med. Dertil kommer, at mange job forsvinder i disse år. I alle fynske kommuner er udviklingen derudover gået i retningen af færre erhvervsaktive. Samtidig koncentreres virksomheder og arbejdspladser i stigende grad omkring de større byer. Der sker en ændring i erhvervene fra traditionel industri til videnerhverv, og der forventes en stigning i antallet af beskæftigede med videregående uddannelser. Der skal i de kommende år et stærkt fokus på at understøtte en omstilling i traditionelle erhverv og tiltrække nye typer virksomheder i fremtidens vækstbrancher. De fremtidige generationer Den moderne familie lægger vægt på, at børnene får en god opvækst og rige udviklingsmuligheder. Faaborg-Midtfyn Kommune vil på kreativ og positiv vis fremme børn og unges muligheder for at have en sund livsstil og få en inspirerende uddannelse, så de kan matche fremtidens udfordringer. Andelen af unge, som får en gymnasial uddannelse og videreuddanner sig, skal øges markant. Det er en afgørende udfordring at få uddannet mange flere af vores unge til at være kompetente medspillere i det moderne erhvervsliv. Lokale forskelle er vores styrke Vores forskellige egne og byer rummer forskellige styrker og udviklingspotentialer. Mod nord er der fremragende tilgængelighed til transport og dermed arbejdspladser. Det har appel til nyetablerede børnefamilier. Mod syd er natur og friluftskvaliteterne samt kulturarven det største potentiale for udvikling. Forskellene skal udnyttes i forhold til at tiltrække vækst, blandt andet gennem investeringer i udvikling. 4

7 DE6 strategiske INDSATSOMRÅDER De seks strategiske indsatsområder er beskrevet i hvert sit afsnit. Der er dog betydelige sammenhænge mellem dem, og mange forslag til handlinger understøtter flere indsatser og er netop foreslået af den grund. Tværfaglig tænkning er således central i hele udviklingsstrategien. F.eks. er der mange projekter, der både understøtter attraktive byer og landsbyer, sundhedstiltag og fritidstilbud, som samtidig styrker børn og unges vilkår. Børn, unge og uddannelse Det er helt afgørende for Faaborg-Midtfyn Kommune at tiltrække nye borgere. I den sammenhæng spiller gode børneinstitutioner, skoler og fritidsaktiviteter en vigtig rolle. Mulighederne for at give børnene en god opvækst betyder rigtig meget for, hvor man som familie vælger at bosætte sig. Derfor skal der i de kommende år særligt fokus på at udvikle kommunens tilbud til børn og unge. Kvalitet og kreativitet skal være i højsædet, og der skal være plads til eksperimenter. Overgangen fra skole til ungdomsuddannelse skal styrkes, og der skal arbejdes målrettet for, at alle børn i kommunen får en uddannelse, der ruster dem til fremtiden. Faaborg-Midtfyn Kommune skal på alle måder være et fantastisk sted at vokse op. Sundhed er livsglæde Høj livskvalitet er for de fleste forbundet med at være sund og rask og i god fysisk form. Et stærk fokus på sundhed er derfor naturligt i en kommune, der vil understøtte det gode liv. Alle borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have let adgang til et sundt liv, og sundhed skal være en vigtig del af kommunens brand. Der skal fokus på sundhedsfremme i alle aspekter af kommunens arbejde, og der skal arbejdes tværgående og innovativt med sundhedsløsninger, der hænger sammen i hverdagen og skaber livskvalitet for den enkelte. Attraktive byer og landsbyer Faaborg, Ringe og Årslev skal være vores dynamoer og tegne kommunens profil. Byerne skal udvikles, så de imødekommer borgernes forventninger til en lidt større bys tilbud til både børn, unge og voksne. Samtidig skal de mange mindre byer, landsbyer og landområder udvikles i retning af endnu mere attraktive lokalsamfund med stærke fællesskaber og righoldige fritidstilbud. Der skal fokus på kvaliteten i bymiljøerne med byfornyelse, arkitekturpolitik og bedre adgang til naturen. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde med de lokale kræfter, som er de altafgørende lokomotiver for udviklingen af fremtidens attraktive byer og landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kultur, fritid og friluftsliv Øhavet, bakkerne, skovene og velfungerende byer med levende miljøer er ideelle rammer for at udvikle et rigt kultur- og fritidsliv. Med disse kvaliteter og en rig kulturarv har Faaborg-Midtfyn Kommune helt unikke rammer for at satse på udvikling af kultur- og fritidslivet. Kommunens mange tilbud skal udvikles med øje for fremtidens krav om kvalitet, mangfoldighed og fleksibilitet. Det blomstrende foreningsliv skal støttes og udvikles i tæt samarbejde med foreningerne. Der skal skabes mere tidssvarende rammer om kulturen og den aktive fritid. De indlysende styrker inden for fx billedkunst og film skal understøttes yderligere på samme måde som de helt særlige muligheder for friluftsaktiviteter på land og vand. Klima og energi Faaborg-Midtfyn Kommune vil over de kommende år bringe sig i front inden for bæredygtige løsninger. Omstillingen fra fossile brændstoffer til bæredygtige energiformer kræver både planlægning og konkrete handlinger her og nu. Begge dele skal indgå i den kommende klima- og energiplan, der også skal byde på utraditionelle løsninger og invitere til nye typer samarbejde med erhvervslivet og forsyningsselskaberne. Samtidig skal der satses målrettet på energirenovering af bygninger og på at skabe grønne lokale job, både i byggeriet og inden for klimarelaterede teknologier. Målet er, at Faaborg-Midtfyn Kommune er helt uafhængig af kul, olie og naturgas i Vækst i erhverv og turisme Et stærkt erhvervsliv og en stærk turisme er vigtig for velfærden i Faaborg-Midtfyn Kommune. En satsning på uddannelse og bedre rammer for innovation og iværksætteri skal være med til at bane vejen for fremtidens job. For at opnå global gennemslagskraft og synlighed, er det nødvendigt at samarbejde regionalt. I hele Region Syddanmark og herunder også på Fyn satses der hårdt på at udnytte fremtidens vækstmuligheder i brancher som velfærdsteknologi, energi og miljø, design og oplevelsesøkonomi. Virksomhederne i Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en del af disse tiltag. Nye ideer og nye stærke samarbejder skal fremmes ved at understøtte integrationen af lokale virksomheder i regionale branchenetværk. 5

8 Børn, unge og uddannelse Faaborg-Midtfyn Kommune skal være et godt sted at vokse op. Institutioner og skoler skal være af højeste kvalitet, og kommunens børn og unge skal have alle muligheder for at udfolde deres potentialer. Alle børn og unge skal forlade kommunens institutioner og skoler med mod på livet og med lyst til at lære mere. Børnefamilier i fokus Det er af afgørende betydning for Faaborg-Midtfyn Kommune at tiltrække nye borgere. Antallet af yngre familier og børn i kommunen falder mere, end det er tilfældet på landsplan. Samtidig er der hård konkurrence blandt kommunerne om at tiltrække børnefamilier. Derfor skal vi i Faaborg-Midtfyn Kommune være særligt opmærksomme på familiernes behov for tilbud og rammer, der gør kommunen til et attraktivt sted at bo. Over de kommende år skal der særligt fokus på at udvikle tilbud til børn og unge med høj kvalitet og plads til kreativitet. Børn og unge skal vokse op med muligheder og tilbud, der matcher fremtidens udfordringer. Særlig vigtig i den forbindelse er målsætningen om, at alle unge i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have en uddannelse. Overalt på børne- og ungeområdet skal der arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb, lederuddannelse og systematisk opfølgning på resultater. Der bliver iværksat flere konkrete tiltag i arbejdet med at højne kvaliteten af dagtilbuds- og skoleområdet, bl.a. sættes der massivt ind for at styrke overgangen fra skole til ungdomsuddannelse Den videnskabende kommune Overskriften for det fremadrettede arbejde er, at der skal arbejdes videnskabende. Det betyder, at børn og unge skal have den viden, der er nødvendig for at give dem gode muligheder senere i livet. Det indebærer også, at de voksne skal have større viden om, hvordan børn og unge lærer bedst og hvilke metoder, der rent faktisk virker. Med afsæt i den videnskabende tilgang skal institutioner og skoler udvikles til at være endnu mere kreative, omstillingsparate og nytænkende. Institutioner og skoler skal være forberedte på løbende at omsætte ny viden til praksis, og være præget af nysgerrighed i forhold til nye metoder og nye måder at tænke på. De bedste ideer og initiativer skal foldes ud og gøres til styrkesider i alle institutioner og skoler. Der skal bygges videre på nogle af de enestående resultater, som Faaborg-Midtfyn Kommune har opnået inden for bl.a. science samt film og medier. Desuden sættes der målrettet ind omkring sproglig udvikling, som danner fundamentet for både læsning, skrivning og demokratiske færdigheder, og dermed er grundlæggende for de unges videre livsforløb. Elementer fra de andre indsatsområder i Udviklingsstrategi 2012 påvirker børne- og ungeområdet, da mange af indsatserne er relevante og understøtter visionen for dagtilbud, skoler og tilbud til de unge, herunder især sundhedsfremme, kulturstrategi, FilmFyn og energirigtig adfærd. 6

9 FORSLAG TIL NYE HANDLINGER Høj kvalitet i institution og skole Gode overgange Fra dagtilbud til skole Fra skole til ungdomsuddannelse Politiket for en dag Science for alle Film og medier Indsatsen sætter ind i forhold til at skabe udviklende læringsmiljøer i institutioner og skoler, som giver børn og unge lyst til at lære mere. Det skal blandt andet ske i et styrket samarbejde med virksomheder, universiteter, professionsskoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner og andre videnskabende og innovative institutioner. Der skal desuden arbejdes med at udvikle og synliggøre profilinstitutioner og skoler, som tør gå nye veje. Det kan fx være økologiske børnehaver, internationale skoler, hvor sproget er engelsk, værdibaserede skoler med nye vinkler på afbureaukratisering og effektivisering, og skoler, der arbejder med arbejdskraftbesparende teknologier. Der skal arbejdes nyskabende og fremtidsorienteret inden for sprogområdet, fx engelsk fra børnehaveklassen og dansk med fokus på læsning, læseforståelse og læseglæde hos alle børn og unge. Der vil være fokus på at skabe plads i børn og unges hverdag til processer, hvor innovation, kreativitet, iværksætteri og samarbejde er i højsædet. Indsatsen har fokus på barnets overgang fra dagtilbud til skole. Målet er at opbygge en optimal og tryg overgang for både børn og forældre og dermed medvirke til en smidig og sammenhængende skolestart. Konkrete initiativer er bl.a. rullende skolestart, mentorordninger for yngre børn og øget samarbejde mellem daginstitutioner og skoler. Indsatsen vil også kvalificere overgangen fra skole til de forskellige ungdomsuddannelser. Det kan f.eks. gøres ved hjælp af udvidede brobygningsforløb, inddragelse af virksomheder, mentorordninger, håndværkercamps og et større fokus på faglig læsning på de ældste klassetrin. Indsatsen Politiker for en dag skal skabe interesse for lokalpolitik hos de unge. Indsatsen involverer unge, embedsfolk og politikere. Indsatsen skal samtidig være med til skabe lydhørhed for de unges bud på, hvordan udviklingsstrategiens indsatsområde om børn, unge og uddannelse styrkes. Indsatsen skal gøre Faaborg-Midtfyn Kommune endnu mere kendt for de gode initiativer inden for områderne science og matematik. Arbejdet med at udvikle matematik og naturfag i børnehøjde skal fortsættes, ligesom undervisningen i naturfag i skolerne skal styrkes yderligere gennem et øget samarbejde med gymnasierne, erhvervsskoler, SDU, andre forskningsinstitutioner og i det hele taget alle samarbejdspartnere, der kan fremme den kommunale målsætning. Der skal desuden udvikles nye undervisningsforløb, der understøtter initiativer som Sciencecup, Saft til hjernesvampen, Science Camp og X-citers. Indsatsen sætter fokus på børns brug af medier som fjernsyn, film, mobil og internettet. Børn og unge producerer egne film og lærer dermed at forholde sig både skabende og kritisk til det levende billede. Indsatsen understøtter desuden skolernes fokus på at inddrage film og medier i den daglige undervisning, og der afholdes en årlig filmfestival. Formålet med indsatsen er, at børn og unge får et indtryk af egne potentialer og dermed bliver motiveret til det videre uddannelsesforløb. 7

10 8

11 Initiativer igangsat Ungdomshuse og klubmiljøer Det er vigtigt, at de unge oplever samvær med voksne, der som positive og dynamiske rollemodeller kan rådgive dem i forhold til de spørgsmål, udfordringer og problemstillinger, der optræder i et ungdomsliv. Derfor har kommunen med stor succes startet to ungdomsklubber, en i Ringe og en i Årslev. I foråret 2011 havde klubben i Ringe 122 medlemmer og klubben i Årslev 96. De tal forventes at stige. Høj kvalitet i undervisningen Film og medier Faaborg-Midtfyn Kommune har fået et ry på landsplan for fremragende filmundervisning. Bl.a. vandt Tingagerskolen danmarksmesterskabet for bedste tekniske film i Der afholdes hvert år en filmfestival for 8. klasserne, som elever og det pædagogiske personale oplever som en stor succes. Sidst deltog over 400 elever. Der er indkøbt filmudstyr, som har medvirket til øget undervisning i film og medier. Science-kommune Strategien har gjort Faaborg-Midtfyn Kommune til en af Danmarks førende science-kommuner og undervisningsministeren har fremhævet Faaborg-Midtfyn Kommune som mønsterkommune på området. Aktiviteterne omfatter efteruddannelse, events, udviklingsprojekter på skoler og samarbejde mellem folkeskoler og gymnasier. Alle aktiviteter er udførligt beskrevet på: Eksempler: X-citers, talentudvikling i 7. klasse Naturvidenskabsfestivalen på Midtfyns og Faaborg Gymnasium i samarbejde med folkeskolerne Forskningens døgn Udvikling af samarbejde/undervisning mellem skoler og erhvervsliv på naturfaglige præmisser Leg dig klogere kursus for naturfagslærere Udvikling af undervisningsforløb mellem gymnasier og folkeskolerne Uddannelse af linjefagslærer Der er uddannet 16 lærere inden for adfærd, kontakt og trivsel (AKT-vejledere), 25 læsevejledere og 7 uddannede i specialpædagogik. Kommunen har nu mindst én AKT-vejleder på hver skole, hvor de spiller en væsentlig rolle i at sikre, at skolerne bedre kan inkludere eleverne og skabe ro i klassen. Station Next Gennem det innovative arbejde med uddannelse i film og medier er Faaborg-Midtfyns Station Next blevet et kendt fritidstilbud, som har vundet udmærkelser i flere filmkonkurrencer. Ifølge Faaborg Gymnasium har projektet medvirket til et øget antal elever. VUC filmdimension er i markant vækst, og overgangen til ungdomsuddannelserne er i stigning. En effekt som projektet bidrager til. Byrumsmusical Den interaktive event strakte sig over en uge i november 2010 og var en stor succes. Det lykkedes bl.a. at få de lidt ældre unge gjort interesserede i at spille teater, hvilket var en vigtig målsætning. Udover at være et indslag i kulturlivet, der bidrog til Faaborgs kulturelle image, var arrangementet også med til at sætte nye rammer for samarbejdet mellem forskellige grupper, foreninger og institutioner. Lederudvikling i skolen Efteruddannelsen af skolernes ledelse er godt i gang. Kommunen har i de foregående år bl.a. uddannet mange ledere på PD-niveau (pædagogisk diplomuddannelse). Efteruddannelsen, som er en fortløbende proces, hvor der hele tiden er ledere i uddannelse, skal være med til at profilere Faaborg-Midtfyn Kommune. 9

12 Sundhed er livsglæde Høj livskvalitet er for de fleste forbundet med at være sund og rask og i god fysisk form. Et stærkt fokus på sundhed er derfor naturligt i en kommune, der vil understøtte det gode liv. Strategien er at forebygge sygdom med tilbud, som gør det let og naturligt at træffe de sunde valg i hverdagen. Sundhed for alle Langt de fleste ressourcer i sundhedssektoren går til at helbrede sygdomme, og størstedelen af den forebyggende indsats rettes naturligt mod særligt udsatte grupper. Sådan må det være. Men alle borgere skal have let adgang til et sundt liv, og netop den lette og naturlige adgang til de sunde valg skal være med til at gøre det attraktivt at være borger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er de næste mange år ikke udsigt til en stigning i kommunens økonomiske råderum, hvilket kun gør en indsats på det sundhedsfremmende område mere aktuel. Ved at styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats kan udgifterne til behandling holdes nede samtidig med, at borgernes livskvalitet hæves. Ambitionsniveauet er højt. Kommunens fokus på sundhed - ikke mindst i forhold til børn og unge - skal være et stærkt brand for Faaborg-Midtfyn Kommune. Det sunde valg skal gøres til det sjove valg. Det gælder overalt, hvor mennesker mødes, om det så er på arbejdspladserne, i institutionerne eller i fritiden. De brede tiltag, der gør de sunde valg tilgængelige for alle, skal suppleres med en særlig prioriteret indsats over for udsatte grupper, der har brug for særlig støtte. Sundhed på tværs Faaborg-Midtfyn Kommune vil være på forkant med nye sundhedstiltag - også gerne de mere eksperimenterende - og være med til at sætte dagsordenen for sundhedsfremme i Danmark. Sundhed skal fremmes på tværs af sektorer. Det Mobile Sundhedscenter har de seneste fire år dannet en vigtig ramme om sundhedsfremmende initiativer over for mange målgrupper. Den indsats skal fortsættes de kommende år. Der skal stadig være fokus på KRAM (kost, rygning, alkohol og motion), men det er i de seneste år blevet tydeligt, at der også er behov for tiltag, der styrker de psykologiske og mentale dimensioner af et sundt liv. Vi har en stor udfordring med at sikre, at borgere oplever et godt koordineret forløb, når de ved sygdom kommer i kontakt med forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det tværgående samarbejde skal styrkes. Sundhed hos børn og unge er et særligt aktuelt aspekt, for det er i barndommen, at grundstenen til de livslange vaner lægges. Sundhedsstrategien skal derfor støtte op om projektet Aktiv ungekultur, der omtales under Kultur, fritid og friluftsliv. De igangsatte tiltag med at indføre sund kost i idrætshallerne, og de nye sports- og motionsevents, der appellerer til nye grupper af borgere, skal forstærkes de kommende år. Det offentlige kan ikke løfte de store opgaver med sundhedsfremme alene. I fremtiden bliver en kombination af den frivillige indsats i sociale foreninger, i virksomheder, i folkeoplysende foreninger og fra private professionelle stadig mere afgørende. Der er brug for åben dialog om og nytænkning af, hvordan civilsamfundet kan løfte flere opgaver på sundhedsområdet. Faaborg- Midtfyn Kommune vil gerne medvirke til nye og utraditionelle samarbejdsprojekter der øger sundheden og trivslen. Sundhedsfremme er også erhvervsfremme Stigende fokus på sundhed kan også danne grundlag for nye lokale erhverv. Det gælder f.eks. inden for områder som motion, idræt, friluftsliv og velvære, hvor der hele tiden udvikles nye aktivitetstilbud med stor efterspørgsel. 10

13 FORSLAG TIL NYE HANDLINGER Sundhed for alle Det Mobile Sundhedscenter Det Mobile Sundhedscenter skal fortsat danne ramme om nye eksperimenterende tiltag. Mental sundhed kan blive et nyt fokusområde som supplement til de mange KRAM-aktiviteter. Nye motionstilbud til nye målgrupper Der lanceres en række nye tiltag, der rettes mod grupper med særlige behov og udfordringer i forhold til at blive integreret i et aktivt fritidsliv. Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv. Sund kost i idrætshaller Forsøgsprojekter er igangsat i et par fritidscentre. Det sunde valg skal i de kommende år udbredes til alle faciliteter. Sundhed på tværs Sammenhængende patientforløb Sundhedsvæsenet er komplekst, og man kan i et sygdomsforløb komme i berøring med mange forskellige dele af systemet. Kommunen vil bidrage til at skabe langt bedre koordinering af behandlingsforløb både internt i kommunen og i forhold til andre involverede, hvad enten det er sygehuset, praktiserende læger eller andre. Aktivering af civilsamfundet i sundhedsfremme Virksomheder, lokalsamfund, frivillige sociale foreninger og idrætsforeninger er helt afgørende for at fremme sundheden blandt borgerne. Kommunen ønsker at indgå i utraditionelle partnerskaber om nye tilbud og aktiviteter, der kan gøre det vedkommende og sjovt at arbejde med sundhedsfremme og styrke den personlige motivation til at leve et sundt liv. Sund by netværket Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i et netværk af kommuner, som ønsker at sætte nye standarder for sundhedsfremme og inspirere til nye udviklingstiltag. Den børnevenlige kommune Den børnevenlige kommune er et sundhedsnetværk mellem alle kommunens skoler, University College Lillebælt og Det Mobile Sundhedscenter. Målet er et øget fokus på sundhedsfremme i skolerne ved at involvere forældre og efteruddanne lærere. En pulje er afsat til konkrete projekter. 11

14 12

15 Initiativer igangsat Det mobile sundhedscenter Centeret når bredt ud med tilbud, der sætter fokus på sundhed og KRAM i institutioner og på virksomheder mv. Mange kampagner er blevet finansieret med støtte fra stat og fonde. En del af resultaterne har vakt national opmærksomhed. Aktiviteterne skal fortsætte de kommende år. Telemedicinsk center Faaborg-Midtfyn Kommune er blandt de kommuner, som vil gå med i et regionalt projekt om et telemedicinsk center. Projektet har også et erhvervspotentiale inden for velfærdsteknologi. Breddeidrætskommune Projektet udvikler bl.a. nye aktive tilbud til unge. Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv. Fremme af specialproduktioner for kvalitetsfødevarer Se under indsatsområde: Vækst i erhverv og turisme. 13

16 Attraktive byer og landsbyer De attraktive byer og landsbyer er et af Faaborg-Midtfyn Kommunes stærkeste kort i forhold til at skabe udvikling i kommunen. Fællesskabet, lokale tilbud og kvaliteten i omgivelserne er afgørende for at tiltrække nye borger til kommunen. Vi vil i de kommende år have fokus på at udvikle byernes og landsbyernes kvaliteter, så de matcher fremtidens behov. De større byer er afgørende for udvikling Faaborg, Ringe og Årslev er centrale byer for kommunens udvikling og attraktivitet. Byernes tilbud er vigtige for alle kommunens borgere, og især Ringe og Faaborg skal kunne imødekomme borgernes forventninger til en lidt større bys tilbud til både børn, unge og voksne. De tre byer er udfordret i konkurrencen fra større byer, og hvis de rammes af en negativ spiral, vil det ramme hele kommunen hårdt. Derfor har kommunen prioriteret at lave masterog udviklingsplaner for Faaborg, Ringe og Årslev, der klarlægger de enkelte byers udviklingsmuligheder. De kommende år handler i høj grad om at følge op på disse planer. Levende lokalsamfund med stærke profiler Mange mindre byer, landsbyer og landområder er attraktive lokalsamfund, hvor der er gode muligheder for at bosætte sig med righoldige fritidstilbud inden for kort afstand. Det er et stort aktiv for kommunen, at mange af vores landsbyer har aktive foreninger og lokalråd, der gør et stort stykke arbejde for at fremme fællesskabet og livet i landsbyerne. Samtidig er lokalsamfundene udfordret af en centralisering af både private erhverv og offentlige servicefunktioner, og flere steder præges af manglende tilflytning. Det er derfor nødvendigt at udvikle tilbud og miljøer i landsbyerne, der fremtidssikrer det gode liv i lokalsamfundene. Kommunen vil med forskellige tiltag søge at understøtte lokalområdernes udvikling. Bymiljøer i landsbyerne Landsbyerne tilbyder andre kvaliteter end de større byer, og det er afgørende for landsbyernes udvikling, at man oplever en særlig kvalitet i de nære omgivelser. Derfor skal der fortsat være fokus på at styrke kvaliteten i bymiljøerne med en lang række tiltag såsom byfornyelse, en arkitekturpolitik, bevaring af kulturarv og bedre muligheder for adgang til naturen. Udviklingen i landsbyerne kan også handle om kvalitativ vækst i form af nedrivning af de dårligste huse og istandsættelse af den øvrige bygningsmasse. Aktiviteter og stærke mødesteder En væsentlig del af landsbyernes styrke ligger i fællesskabet. Det giver fordele i forhold til at udvikle en lokal service, som byerne ikke kan matche. Det kan f.eks. handle om åbne biblioteker og adgang til haller, gymnastiksale, fitnesslokaler mv., selv når der ikke er personale. Der ligger et stort potentiale i at bringe de lokale kræfter sammen, gerne på tværs af foreninger, lokalråd, lokale erhverv og evt. på tværs af landsbyer. Kommunen vil gennem forskellige tiltag søge at understøtte sådanne samarbejder. Erhvervsudvikling i landsbyerne Nærheden til naturen og til billige bygninger giver landsbyerne særlige muligheder for iværksætteri. Mikrovirksomheder udvikles for at sikre en person eller en husstand en levevej eller en supplerende indtægt. Kommunen vil fremover udvikle initiativer, der kan understøtte udviklingen af iværksætteri og mikrovirksomheder i landsbyerne. Energibesparelser og omlægning af forsyningskilder kan blive afgørende for at fastholde en økonomisk realistisk bosætning i de mindre lokalsamfund. 14

17 FORSLAG TIL NYE HANDLINGER De største byer Stationsområdet i Faaborg Busholdepladsen omdannes i Stationsbygningen udbydes til nye erhverv og arealerne bagved udvikles. Nyt liv til Torvet og retsbygningen Retsmuseet skal udvikles som attraktion i forlængelse af, at turistkontoret flyttes dertil. Dette skal være med til at styrke handlen og livet i Faaborg centrum. Grøn forbindelse mellem sund og fjord Den grønne forbindelse skal i de kommende år planlægges, så den skaber en rekreativ forbindelse mellem Sundet og Faaborg Fjord. Faaborg Byskole Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv. Sygehuse i Faaborg og Ringe I samarbejde med Region Syddanmark igangsættes en analyse af mulige fremtidige anvendelser af sygehusene i Faaborg og Ringe, som kan bidrage til byernes udvikling. Faaborg Sygehus skal prioriteres højest, da det lukker først. Stationsområdet i Ringe Området ved Ringe Station og den gamle jernstøberigrund skal udvikles, hvilket vil indebære et markant løft af byens infrastruktur og give byen en ny og moderne bydel, der skal supplere og integreres tæt med bymidten. Nye attraktive boligområder Som opfølgning på de tre byplaner skal der arbejdes med udvikling af bredere boligtilbud til nye relevante målgrupper i Faaborg Øst, Ringe og Årslev Syd. Centerområde i Årslev I henhold til helhedsplanen for Årslev igangsættes arbejdet med at udvikle en ny type bymidte, der kan skabe et mere attraktivt og levende centrum i byen. 15

18 FORSLAG TIL NYE HANDLINGER Attraktive bymiljøer Arkitekturpolitik Der udarbejdes en arkitekturpolitik, som skal inspirere til kvalitet og æstetik inden for byggeri, planlægning og bydesign. Byfornyelse Der investeres i byfornyelse af byområder. Ryslinge er i gang. Kværndrup gennemgår byfornyelse i Målet er at fortsætte i flere byer. Moderne mødesteder og lokale netværk Dialog og initiativer, der fremmer gode aktivitets- og mødesteder i lokalsamfundene, skal understøttes. Tiltag til samarbejder på tværs af foreninger, lokalråd eller på tværs af landsbyer bør understøttes. Se også under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv. Øget tilgængelighed til byernes omgivelser Støtte til tiltag, der kan styrke tilgængeligheden til naturværdier, kulturmiljøer og lignende, der ligger i landsbyernes nærhed. Markedsføring af lokalsamfundene I samarbejde med Fynsland igangsættes et markedsføringsprojekt for kommunens lokalsamfund med fokus på digitale medier. Erhverv og turisme i landsbyerne Bevaring og aktivering af kulturarv Se under indsatsområde: Vækst i erhverv og turisme samt Planstrategi Gode miljøer for mikrovirksomheder Se under indsatsområde: Vækst i erhverv og turisme. 16

19 Initiativer igangsat Indsatsområder Faaborg i udvikling Masterplan Faaborg Masterplanen er et vigtigt grundlag for at få skabt en klar retning for byens fremtidige udvikling og investeringer Nyt kultur-, biblioteks- og kreativt erhvervshus ved Helios Der arbejdes videre med mulighederne for at realisere et kultur-, biblioteks- og erhvervshus til erstatning for det nuværende Heliosteater, der er meget nedslidt. Projektet er centralt i realiseringen af Masterplan Faaborg. Projektet skal ses i samspil med renoveringen af Byskolen. Nyt Havnebad og blåt støttepunkt i Faaborg Bymidte Havnebadet etableres i forhåbentlig tillige med faciliteter til en række nye søsportsforeninger. Projektet skal være med til at fremme Faaborgs attraktivitet for bosætning og turisme. Udvikling af Faaborg Havn Udviklingen af Faaborg Havn omfatter udvidelsen af lystbådehavnen, ny erhvervsmole for bl.a. krydstogtskibe, renoveringer af kajanlæg mv. Projekterne skal være med til at udvide aktiviteter og styrke Faaborg. Spændende og attraktive by- og lokalsamfund Masterplan Ringe og Helhedsplan Årslev Planerne udgør grundlaget for at få skabt en klar retning og fælles kurs for byernes fremtidige udvikling og investeringer. Udviklingsplaner for lokalsamfund Planerne er lavet af lokalrådene med støtte fra kommunen. De danner grundlag for lokalsamfundenes ønsker til udviklingen i netop deres område. Der er skabt udviklingsplaner for: Allested-Vejle, Brobyværk, Faldsled-Svanninge-Millinge, Gestelev-Heden-Vantinge, Hillerslev, Horne, Korinth, Krarup-Espe, Kværndrup, Nr. Broby, Rolfsted-Ferritslev, Ryslinge, V. Hæsinge og Gislev. Moderniseringer af lokale fritidscentre, kulturhuse mv. Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv. Nye friluftstilbud Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv. Styrkelse af udendørs fritidsfaciliteter Forbedringerne af faciliteter ved: Søllinge Boldklub Kunstgræsbane i Svanninge Korinth Bypark Legeplads i Nr. Broby Indsatspulje til nedrivning, oprydning og renovering Der er i øjeblikket gang i ca. 75 projekter, der forbedrer det fysiske miljø i lokalsamfund og det åbne land. 17

20 Kultur, fritid og friluftsliv Øhavet, bakkerne, skovene og velfungerende byer med levende miljøer er ideelle rammer for at udvikle et rigt kultur- og fritidsliv. Kommunen har særlige potentialer på disse felter og det skal udnyttes. De mange tilbud skal udvikles med øje for fremtidens krav om kvalitet, mangfoldighed og fleksibilitet. Det er vejen til at fastholde og tiltrække nye borgere og turister og virksomheder. Modernisering og omstilling af idrætstilbud Der sker i disse år store forandringer i, hvad der efterspørges af idrætstilbud. Stadig flere søger individuelle og fleksible fritidsaktiviteter som f.eks. fitness, individuel dans og løb. Det stærke foreningsliv, der kendetegner Faaborg-Midtfyn Kommune, udfordres på deres traditionelle tilbud, men der er samtidig stor efterspørgsel efter fællesskaber i og uden for foreningerne. Over de kommende år skal kommunes stærke og mangefacetterede udbud af kultur- og fritidsaktiviteter udvikles i tæt samarbejde med foreninger, professionelle og andre aktører. Fritidsstrategien fra 2008 skabte retningen for en lang række udviklingstiltag. Kommunen er blevet Breddeidrætskommune og nomineret til årets idrætskommune i Flere idrætshaller er ved at blive moderniseret, ombygget og har åbnet for nye tilbud og brugere. De aktive har taget bolden op, og mange yder et stort arbejde. Deres enorme indsats er også fremover helt afgørende. Kulturtilbuddene skal udvikles Også på kulturområdet sker der store ændringer i udbud og vaner med krav om øget mangfoldighed og kvalitet. Det gælder både, hvor borgeren selv er aktiv og i rollen som tilskuer. En ny kulturstrategi skal sætte kursen for de kommende års indsats. Kommunen har nogle indlysende styrker, som skal fastholdes og udvikles yderligere. Det gælder f.eks. musikskolen, billedkunsten og filmområdet, hvor filmproduktion på Sydfyn har stor succes og har skabt omfattende opmærksomhed omkring Fyn som filmdestination. En af de store udfordringer er at tilbyde tidssvarende faciliteter og rammer for kulturlivet. Det gælder ikke mindst i Faaborg og Ringe. I mange mindre bysamfund bliver der behov for at samle kræfterne om levedygtige mødesteder, hvor et aktivt kultur- og fritidsliv kan udfoldes. Nye friluftsoplevelser i natur- og kulturlandskabet I forlængelse af friluftsstrategien fra 2008 er der igangsat flere tiltag for at udvikle friluftslivet i Faaborg-Midtfyns natur- og kulturlandskaber. Men der er stadig et stort potentiale for udvikling af friluftslivet, bl.a. for at etablere forbindelser ude i landskaberne og i at udvikle nye aktiviteter på vandet. Også kulturarven i landskabet er det værd at værne om og formidle langt mere aktivt. Det kan skabe nye oplevelsestilbud for turister og samtidig skabe lokal glæde og stolthed. En nationalpark på Sydfyn kan danne en stærk ramme om udvikling og markedsføring af kulturarven, friluftslivet og landskaberne. Nye erhvervsmuligheder Friluftsliv, idræts- og kulturtilbud er generelt i vækst i Danmark. Udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommunes særlige potentialer kan derfor skabe nye erhvervsmuligheder. Udbygningen af en god infrastruktur for kajakliv, mountainbike, cykling, løb, ridning og vandring skaber også afsæt for nye kommercielle aktiviteter som overnatningstilbud, spisesteder, afsætning af lokale fødevarer mm. Markedsføring af områdets herlighedsværdier og muligheder vil være nødvendig. I den forbindelse er det oplagt at satse på nye friluftsevents, der tiltrækker mange aldersgrupper. 18

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser nye udfordringer og nye perspektiver Alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Faaborg-Midtfyn kommunes strategi Udviklingsstrategi Aftale

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere