Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center"

Transkript

1 Automatiseret og centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows Server Installation og vedligeholdelse af Windows Server - operativsystemerne i datacentre og på tværs af it-miljøer kan være en kompleks opgave. Især i overvejelsen af mulige konfigurationer og antallet af fysiske og virtuelle servere, som skal administreres. Både traditionelle og moderne tilgange til serverinstallationer og -opdateringer viser sig ofte ikke at opfylde datacentrets funktionelle krav eller ikke at kunne skaleres korrekt efter antallet af servere, som skal administreres. Dertil kommer det stigende behov for at virtualisere mange miljøer, hvor mange organisationer oplever, at de er nødt til at implementere flere teknologier fra forskellige leverandører for bare at opfylde de umiddelbare krav. Der er behov for en løsning, der leverer effektive automatiseringsfunktioner fra en central placering, og en løsning, der kan håndtere installation, håndtering og opdatering af Windows Servers i Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center Microsoft System Center leverer et meget fleksibelt og automatiseret sæt funktioner, som forenkler installationen og vedligeholdelsen af Windows Servers i hele det integrerede administrationssystem, som dækker den fysiske og virtuelle infrastruktur. Med muligheden for at installere og konfigurere servere fra enhver tidligere tilstand, herunder rene metal- og virtualiserede installationer, reducerer System Center markant den indsats, der kræves ved serverinstallationer og opgraderinger. Med effektive funktioner til softwaredistribution sammen med omfattende softwareopdateringsadministration tilbyder System Center de mest omfattende sæt funktioner i sin klasse. Centrale fordele Med System Center vil organisationer opleve omfattende fordele i form af: Reduktion af omkostninger: Reducerer omkostningerne ved at installere operativsystemer i hele Forenklet planlægning: Forenkler planlægning af opgraderinger med avanceret viden og indsigt. Ensretning af værktøjssæt: Ensretter de installerede værktøjer for både klienten og serveren. Levering af proces: Leverer en komplet proces for installationen. Markant fleksibilitet: Giver høj grad af fleksibilitet, som kan imødekomme komplekse virksomhedskrav.

2 Indbyggede værktøjssæt: Anvender de indbyggede værktøjssæt, som findes i Windows. Forbedring af sikkerhed: Forbedrer sikkerheden for hele installationsprocessen. Kernefunktioner System Center tilbyder effektive funktioner, som muliggør centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows Servers på tværs af Forenklet billedadministration System Center gør det muligt for organisationer at reducere antallet af systembilleder, som skal håndteres, og giver større fleksibilitet i forbindelse med levering af det krævede operativsystem og de nødvendige programmer, opdateringer, programrettelser og sikkerhedsfunktioner til en enhed i én og samme distribution. Windows-billedformat (WIM): Anvender Windows-billedformatet (WIM), som både er sprogligt neutralt og uafhængigt af hardwareabstraktionslag (HAL Hardware Abstraction Layer). Adskillelse af administration: Adskiller administrationen af kernebilledet fra administrationen af enhedens drivere. Driverkatalog: Indeholder et brugerdefinerbart driverkatalog, som giver administratorer en dynamisk mulighed for at installere de rigtige drivere fra Microsoft og tredjeparter ved kørselstid under operativsystemets installation. Effektiv fleksibilitet: Giver effektiv fleksibilitet ved levering af det krævede operativsystem og de nødvendige programmer, opdateringer, programrettelser og sikkerhedsfunktioner til en enhed i én og samme distribution. System Centers "Task Sequencer" (Opgavestyring) giver præcis kontrol over de enkelte trin, som udføres automatisk under serverinstallationen, f.eks. ved opsætning af de lokale diskes partitionering, installation af lokale eller "virtuelle" programmer og tilføjelse af en maskine til domænet. System Center samler og rapporterer beholdningen af software, som er installeret i hele Præcis styring af rækkefølgen af installationsopgaverne System Center tilbyder høj grad af automatisering i alle installationsscenarier. Opgavestyring: Gør det muligt for administratorer at tilføje og gruppere opgaver på en let måde, definere den rækkefølge, de skal køres i, og definere kriterierne for kontrol af, om en opgave skal udføres. Effektivt og omfattende sæt af opgaver: Tilbyder administratorer mange opsætnings- og konfigurationsmuligheder, herunder diskhåndtering, netværkskonfiguration, automatiske domænesammenlægninger, genstart af computere, drivervalg og -installation og meget mere.

3 Integration med Microsoft Deployment Toolkit (MDT): Gør billedoprettelse lettere, automatiserer installation af servere og software og forbedrer sikkerheden og den løbende administration af systemkonfigurationerne. Flytbare medier: Understøtter både offline og flytbare medier. Understøttelse af scenarie: Omfatter understøttelse af scenarier for computer-tilcomputer, lokale migrationer, OEM og PXE. Omfattende softwareopdateringsfunktioner Med Windows Server Update Services (WSUS) som basis muliggør System Center effektiv levering af opdateringer til servere i hele Opdateringer: Understøtter opdatering af Microsoft-produkter, hardwaredrev og systemets BIOS. Brugerdefinerede softwareopdateringskataloger: Tilbyder brugerdefinerede softwareopdateringskataloger, som understøtter installation og opdatering af tredjepartsprogrammer og brugerdefinerede, interne virksomhedsprogrammer. Internetbaseret klientstyring (IBCM): Tilbyder internetbaseret klientstyring (IBCM), som gør det muligt for brugere, som er geografisk spredte og sjældent kobler op på virksomhedens netværk, at modtage softwareopdateringer på en sikker måde over internettet. Vurdering af sårbarhed: Tilbyder automatisk vurdering af sårbarhed og dermed afsløring af behov for programrettelser. Opdateringer i en enkelt proces: Tilbyder én enkelt proces til opdatering af både fysiske og virtuelle systemer. Rettelse til virtuelt system: Giver mulighed for at tilføje rettelser til virtuelle systemer, som ikke kører i øjeblikket. Fysisk og virtuel programdistribution I kraft af automatisk softwaredistribution gør System Center det lettere at fjerne ineffektive elementer og fejl, som ofte skyldes manuel installation af programmer og softwareopdateringer. Central definition og konfiguration: Gør det muligt for IT-administratorer at udføre en central definition og konfiguration af, hvordan og hvornår programmerne skal køre på servere, og overflødiggør således behovet for brugerens indgriben. Målretning, planlægning og rapportering: Udtrykkelig målretning, planlægning og rapportering muliggør mere effektive og automatiserede softwareinstallationer. Offline-understøttelse: Understøtter offlineforbindelse og forbindelse med lav båndbredde, så resultaterne for leveringen til fjernservere og distribuerede datacentre bliver bedre. DCM-funktionen (Desired Configuration Management) i System Center gør det lettere at identificere, hvor serverkonfigurationer afviger fra deres basislinje (konfigurationsafvigelse), og dermed definere og prioritere, hvad der skal gøres for at afhjælpe afvigelsen. System Center anvender de oplysninger, som det allerede har samlet fra hele datacentret, til at beregne den bedste mulige virtualiseringsvært for et gæstesystem, så du kan anvende de virtuelle servere på en mere hensigtsmæssig måde. Kontrolpanel: Kontrolpanelet giver straks et overblik over status for overensstemmelsen mellem softwareannoncer i hele datacentret eller på hver enkelt server. Vedligeholdelsesvinduer: Vedligeholdelsesvinduer tilbyder finmasket kontrol over de installationer og opdateringer, der udføres.

4 Wake-on LAN: Wake-on LAN-funktionerne muliggør planlagte distributioner, selv om de servere, der forbindes til, er slukkede. Hurtig håndtering af virtuelle servere System Center gør det let at gøre nye virtuelle servere tilgængelige for de rette værter inden for Bibliotek over virtuelle konfigurationselementer: Med henblik på at sikre hurtig konfiguration og oprettelse af nye virtuelle maskiner tilbydes et bibliotek over de virtuelle konfigurationselementer, herunder virtuelle harddiske, cd- og dvd-mediebilleder, tilpasning af scripts efter installation, hardwarekonfigurationer, ISO-billeder m.m. Virtuelle systemskabeloner: Virtuelle systemskabeloner tilbyder foruddefinerede konfigurationer til gæstesystemsoftware, -netværk og -hardware, hvilket sikrer overensstemmelse mellem de virtuelle servere. Intelligent placering: Intelligent placering bestemmer den bedst mulige vært for en virtuel server ud fra en vurdering af faktorer, som omfatter data om ydeevne, ressourcekrav m.m. Centraliseret administration: Centraliseret administration og understøttelse af migrering af virtuelle servere mellem værtsystemer forenkler administrationen af virtuelle systemer. Levetidsadministration af virtuelle servere Levetidsadministration af virtuelle serveres automatiserer arbejdsgangene omkring virtualiseringen og aktiviteterne for servere og deres arbejdsbelastninger. Dermed elimineres ventetiden og de risici, der er forbundet med introduktion af nye tjenester. Lagermanipulation: Håndterer lager-, server-, program- og administrationsværktøjer med henblik på at konstruere overensstemmende servere.* Automatisering: Automatiserer godkendelse, kloning, konfiguration, installation og godkendelse af virtuelle servere. Administration af sikkerhedskopiering: Håndterer sikkerhedskopiering, underretning, afinstallation og genindvinding af aktiver, når der ikke længere er brug for virtuelle servere. Ikke-overensstemmende serveridentifikation Ved hjælp af DCM-funktionen (Desired Configuration Management) i System Center, kan organisationer hurtigt identificere de servere, som indeholder konfigurationer, der afviger fra den ønskede tilstand, og hjælpe administratorerne med et identificere de servere, som kræver opmærksomhed. Servervurdering: Vurderer servere i forhold til et sæt af etablerede konfigurationer, f.eks. om der er installeret den rette version af Microsoft Windows-operativsystemet, og om det er konfigureret korrekt. Vurdering af overensstemmelse: Evaluerer overensstemmelse med softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger med henblik på at reducere problemer på grund af servere, som afviger fra deres forventede konfigurationer (konfigurationsafvigelse). Anvendelse af konfigurationspakker: Anvender forudkonstruerede konfigurationspakker fra Microsoft, som angiver bedste mulige konfigurationspraksis for forskellige systemer og arbejdsbelastninger. Brugerdefinerede konfigurationspakker: Administratorer kan tilpasse konfigurationspakker eller oprette dem selv, så de passer til deres krav. DCM-kontrolpanel: Med DCM-kontrolpanelet kan administratorer identificere de krævede og forbudte konfigurationer og rapportere overensstemmelsen i forhold til de ønskede konfigurationsdefinitioner. Udbedring af server uden overensstemmelse: Servere, der ikke stemmer overens med de ønskede definitioner, kan hurtigt håndteres ved at installere software, scripts, opdateringer og opgavesekvenser på dem. System Center Datacenter Management Solutions System Center Datacenter Management Solutions kan fremmer større interoperabilitet, åbenhed og udvidede valgmuligheder med henblik på at forbedre den generelle driftsmæssige effektivitet. De centrale funktioner er: Datacentertjenestes sundhed og ydeevne: Overvåger og evaluerer sundheden og ydeevnen ikke blot for it-tjenesterne som helhed, men også for de forskellige komponenter, som disse tjenester omfatter.

5 Serverkonsolidering via virtualisering: Konsoliderer servere på en hensigtsmæssig måde, som sikrer optimal allokering af virtualiserede gæster til de tilgængelige serverværter. Overensstemmelse og Windows Serversikkerhedsgaranti: Centraliserer overvågningen af konfigurations- og sikkerhedshændelser, hvilket opfylder kravene om overensstemmelse. Kontinuerlig datacenterdrift med levering af virtualisering: Afstemmer virtualiseringen efter sikkerhedskopiering og gendannelse for at sikre den hurtigst mulige gendannelse af it-tjenester efter uplanlagte afbrydelser. Automatisk og centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows-servere: Forenkler installationen og vedligeholdelsen af alle fysiske og virtuelle Windows-servere via et integreret administrationssystem. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge mic-data-centers.aspx * Funktionen tilbydes ikke direkte via System Center, men gennem løsninger fra partnere, som udvider System Centerplatformen Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dataark er kun beregnet til brugerens orientering. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, I DETTE DOKUMENT. Microsoft, Active Directory, Windows, Windows-logoet og Windows Server System er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013

KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013 KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013 SEE IT. CONTROL IT. PROTECT IT. OM KASPERSKY LAB Kaspersky Lab er verdens største, uafhængige sikkerhedssoftwarefirma. Vi yder den bedst mulige it-sikkerhed til din

Læs mere

VMware oud. Virtualisering

VMware oud. Virtualisering Konkurrencemæssig sam computing-løsninger fra mmen Microsoft ligning g og mell lem clo VMware oud Virtualisering Introduktion Når organisationer evaluerer, hvordan cloud computing kan hjælpe dem med at

Læs mere

Til Mellemstore Virksomheder. Oracle Produktblad Real Application Clusters (RAC)

Til Mellemstore Virksomheder. Oracle Produktblad Real Application Clusters (RAC) Til Mellemstore Virksomheder Oracle Produktblad Real Application Clusters (RAC) DERFOR SKAL JERES VIRKSOMHED BRUGE CLUSTERING Operationel kontinuitet er afgørende for en virksomheds succes især i økonomiske

Læs mere

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur I dette dokument introduceres læseren til Online Services Security and Compliance-teamet, som er den del af Global Foundation Services-divisionen, der står for

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Løsningerne skalerer fra små afdelingskontorer til store netværk. Du kan se en liste over referencekunder her på Merakis hjemmeside.

Løsningerne skalerer fra små afdelingskontorer til store netværk. Du kan se en liste over referencekunder her på Merakis hjemmeside. Cisco Meraki Cisco Meraki leverer en komplet cloud baseret løsning bestående af wireless AP, switche, firewalls, WAN-optimering og MDM. Alt er centralt styret via webben. Det er nemt at komme i gang og

Læs mere

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Symantec Backup Exec System Recovery Guldstandarden inden for gendannelse af Windows data Oversigt 7.0 er en komplet, diskbaseret systemgendannelsesløsning til Microsoft Windows -baserede servere, stationære

Læs mere

Produktvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection (version fra oktober 2012)

Produktvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection (version fra oktober 2012) Produktvejledning McAfee SaaS Endpoint Protection (version fra oktober 2012) COPYRIGHT Copyright 2012 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection,

Læs mere

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0 Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Serverguide. Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter

Serverguide. Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter Serverguide Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter Serverguide Formål med serverguiden Serverguide - Din vej til hurtigt salgsinformation om Microsofts mest solgte

Læs mere

Udvid din virksomhed på en sikker måde

Udvid din virksomhed på en sikker måde Udvid din virksomhed på en sikker måde Bevar fremgangen og væksten i din virksomhed Uanset om du opretter widgets, sælger tjenester eller transporterer varer, er du afhængig af dine medarbejdere, og dine

Læs mere

Reager. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til offentlig administration. Øg driftseffektiviteten og yd en mere effektiv service

Reager. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til offentlig administration. Øg driftseffektiviteten og yd en mere effektiv service Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Windows Server 2012. Få cloud-teknologi i din infrastruktur

Windows Server 2012. Få cloud-teknologi i din infrastruktur Windows Server 2012 Få cloud-teknologi i din infrastruktur : Få cloud-teknologi i din infrastruktur Mere end blot virtualisering 1. Skalere og sikre workloads 2. Byg private clouds kosteffektivt 3. Forbind

Læs mere

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Produktvejledning. Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0

Produktvejledning. Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Produktvejledning Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee-logoet, McAfee Active Protection, McAfee

Læs mere

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser HP Critical Service HP's serviceydelser af serviceydelsen HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning til virksomheder, der kører vigtige forretningsapplikationer, som kræver høj tilgængelighed.

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

// Mamut Business Software. Opdateringsguide

// Mamut Business Software. Opdateringsguide // Mamut Business Software Opdateringsguide 1 Opdateringsguide Indhold Om opdatering til ny version... 3 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet

Læs mere

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro www.draware.dk HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus Webbaserede softwareløsninger, der forbedrer IT-driften med et minimalt aftryk på budgettet. I forhold til større applikationer tilbyder Manage-

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

Engrosvirksomhed. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til engrosvirksomheder. Øg lager- og driftsrentabiliteten

Engrosvirksomhed. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til engrosvirksomheder. Øg lager- og driftsrentabiliteten Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Norton TM AntiVirus Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters

Læs mere

Det overbevisende argument for Unified Messaging

Det overbevisende argument for Unified Messaging Det overbevisende argument for Unified Messaging Ændringer i samlet kommunikation gør UM til det rigtige valg for de fleste virksomheder. Marty Parker Principal, UniComm Consulting, LLC Opdateret august

Læs mere

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt ENKELHED Virksomhedsløsningen der bruges af flere end 1 million brugere på verdensplan Hurtigt at implementere, nemt at konfigurere, og simpelt at

Læs mere

Sådan bygger vi. dit datacenter

Sådan bygger vi. dit datacenter Sådan bygger vi dit datacenter Hvordan håndterer vi den nye it-boble? Den nye it-boble er ved at briste. Denne gang handler det om eksploderende datamængder, nye krav fra brugerne og ukonsoliderede servere,

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere