Brugervejledning. Funktionsvejledning. Sms. Software version eller nyere. Rev D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Funktionsvejledning. Sms. Software version 5.3.1 eller nyere. Rev D"

Transkript

1 Brugervejledning Funktionsvejledning Sms Software version eller nyere Rev D

2 Indhold 1. Indledning Standardapp för SMS Anvend sms Konversationsvisning Mappevisning Skriv ny besked Skriv til en defineret kontakt Skriv til nyt nummer Skriv med smileys Anvend standardbesked Bifoga billede i en besked (mms) Ny modtaget besked Åbne besked Besvare en modtagen besked Gem nummer som kontakt Kopier tekst Vise links Mapper i Sms-menuen SMS-menuen Ulæste beskeder Indbakke beskeder Sendte beskeder Kladder Billed-sms Skriv billed-sms Send Billed-sms Læs Billed-sms Brug smileys i beskeder Indstillinger Meddelandeinställningar Visning Standardapp for sms Sms-advisering Vis beskeden i adviseringsvinduet Skriv besked Brug standardbeskeder

3 3.2.2 Skriv med billeder (Billed-sms) Lange sms Ekstra bekræftelse før afsendelse Læs besked Vise links Læs med billeder (Billed-sms) Standardbesked Ny standardbesked Redigér standardbesked Slet standardbesked Flyt standardbesked op/ned Slet sms

4 1. Indledning Med funktionen Sms kan du skrive og tage imod sms-beskeder. Den store fordel, sammenlignet med en sædvanlig mobiltelefon er, at kan du få teksten læst op, både når du skriver egen tekst og når du læser modtagne beskeder. Desuden kan du få hjælp, når du skriver ved at bruge forskrevne standardbeskeder, dvs. beskeder der er skrevet i forvejen. Det er muligt at lave indstillinger for Symbol-sms. Du kan vælge om du vil skrive og/eller læse sms med billeder. Du kan altså skrive sms med billeder, men modtage sms med tekst og herefter få dem læst op med talesyntese. Også mms-beskeder kan håndteres via funktionen Sms. Hvis telefonen har Androidversion 4.4 eller højere kan man både sende og læse mms-beskeder. Hvis telefonen har en lavere Android-version end 4.4 kan man kun læse mms-beskeder, ikke sende. Man kan i stedet bruge Handi-funktionen Album til at sende (dele) billeder, se Funktionsvejledning Album. For at få den bedste forståelse af funktionen sms, anbefales kendskab til Handi-funktionen Kontakter, se Funktionsvejledning Kontakter. 1.1 Standardapp for SMS Gælder kun fra Android-version 4.4. For at kunne sende sms fra telefoner med Android-version 4.4 og højere skal du først vælge hvilken sms-app der skal bruges som standard. Dette kan gøres på tre måder. 1. Første gang du sender en besked. 2. I Indstillinger. 3. I konfigurationen. Alternativ 2 beskrives i kapitel 3.1 Meddelsesindstillinger. Alternativ 3 beskrives i Håndbogen. 4

5 2. Anvend sms Visningen af beskeder kan indstilles på to forskellige måder: Konversation eller Mapper. Konversationsvisning betyder, at du kan se alle sendte og modtagne beskeder til samme modtager i den samme tråd. Mappevisning betyder, at alle beskeder er inddelt i mapper Ulæste, Modtagne, Sendte og Kladder Konversationsvisning Når du starter SMS med konversationsvisning vises en liste med alle konversationer. Konversationer med den sidst sendte eller modtagne besked vises øverst. For at åbne en konversation trykker du på den så den bliver markeret, og trykker derefter på Næste. Se beskrivelse af konversationssiden forneden. En markeret konversation kan læses op ved at trykke på Oplæsningsknappen. (Forudsat at indstillingen Talestøtte i menuer er valgt.) For at skrive en ny besked trykkes på se 2.3 Skriv ny besked. I den åbne konversation vises sendte beskeder til højre og modtagne beskeder til venstre. Den sidste besked vises nederst. Når du trykker på en besked, bliver den gråmarkeret. Den kan nu læses op ved at trykke på Oplæsnings-knappen indstillingen Talestøtte i menuer er valgt.). (Forudsat at For at skrive en ny besked i samme konversation trykker du på, se 2.3 Skriv ny besked. Hvis du har fået en modtaget billede (mms), kan du gemme billedet i mappen Modtaget ved at trykke på Gem-knappen (vises, når en modtaget besked med et billede er markeret). Når en besked er markeret kan du slette den ved at trykke på Slet-knappen. 5

6 2.2 Mappevisning Når du starter Sms med mappevisning vises brugerens kontaktliste plus ikonet Skriv telefonnummer. Kontakter og grupper vises i den rækkefølge, som de er defineret i Handi-funktionen Kontakter. Når du trykker på en kontakt eller mappe, bliver den gråmarkeret. Navnet på kontakten/gruppen kan nu læses op ved at trykke på Oplæsnings-knappen menuer er valgt.). (Forudsat at indstillingen Talestøtte i For at sende sms til en kontakt, markerer du den og trykker på Næste, se 2.3 Skriv ny besked. Ved at trykke på Menu-knappen kan du komme til ulæste, modtagne, sendte og ikke sendte beskeder (kladder). Se kapitel 2.6 Mapper i Sms-menuen. 2.3 Skriv ny besked For at skrive en ny besked ved mappevisning (se 2.2 Mappevisning) vælger du den ønskede kontakt/skriv telefonnummer og trykker på Næste. For at skrive en ny besked ved konversationsvisning (se 2.1. Konversationsvisning), trykkes på og du kan da vælge kontakt/skriv telefonnummer Skriv til en defineret kontakt For at skrive en besked til en defineret kontakt vælger du kontakten fra kontaktlisten og trykker på Næste. På næste side skriver du teksten. Du kan få beskeden læst op via Oplæsnings-knappen (hvis den er indstillet). Når teksten er klar, trykker du på OK for at gå videre. På siden Send besked? trykker du på OK for at sende beskeden. Beskeden sendes, og du modtager en bekræftelse, når den er gået igennem. 6

7 Hvis beskeden ikke kunne sendes, vises en fejlmeddelelse. Ved mappevisning lægges beskeden i mappen Kladder som du kommer til via Sms-menuen, se kapitel Kladder. Ved konversationsvisning lægges beskeden som et udkast i konversationen. Da beskeden ligger i Kladder, kan du gøre et nyt forsøg med at sende den senere Skriv til nyt nummer For at skrive til et nyt nummer trykker du på Skriv telefonnummer på Sms-siden og trykker Næste. Nu kan du skrive mobilnummeret og derefter trykke på OK. På næste side skriver du teksten. Du kan få beskeden læst op via Oplæsnings-knappen (hvis den er indstillet). Når teksten er klar, trykker du på OK for at gå videre. På Send besked? siden trykker du på OK for at sende beskeden. Beskeden sendes, og du modtager en bekræftelse, om den er gået igennem eller ej. 7

8 2.3.3 Skriv med smileys Du kan skrive med smileys via Smiley-tastaturet, side 3/3 i numerisk tilstand. Se kapitel 2.8 Brug smileys i beskeder for beskrivelse av smileys. For eksempel, når du vælger smiley-symbolet blomster, vises det billede i tekstfeltet. Når du trykker på Oplæsnings-knappen læses ordet blomster op. I sms:et sendes tegnkombinationen (f). For at skifte til Smiley-tastatur skal du først trykke på komme til numerisk tastatur, og derefter trykke på knappen du kommer til side 3/3 med Smileys. for at, indtil Tryk på knappen for at komme til bogstavtastaturet. OBS! For at kunne skrive sms med Smileys skal Aktiver smileys i tastaturet være valgt under Indstillinger Tastatur Anvend standardbesked For at gøre det nemmere og hurtigere at skrive beskeder kan du bruge standardbeskeder, dvs. beskeder der er færdigskrevne i forvejen. Du vælger den ønskede standardbesked og trykker herefter Næste. Hvis du ønsker at skrive en ny besked uden at bruge standardbesked vælger du Ingen. Hvordan du opretter standardbeskeder beskrives i kapitel 3.4 Standardbesked. 8

9 Teksten kan redigeres fra siden Send besked? ved at trykke på Redigér-knappen. Du kommer derefter til tastaturet. Du kan derved have halvfærdige standardbeskeder, fx Jeg er hjemme hos, og først skrive den helt færdig, når beskeden skal sendes. Se eksemplet herunder. Vælg standardbesked Tryk på Ændre Standardbesked vises Skriv beskeden færdig Beskeden vises, tryk på OK for at sende Vedhæfte billede i en besked (mms) Gælder kun fra Android-version 4.4. Tryk på og vælg et eksisterende billede eller tag et nyt billede med kameraet. Derefter sendes beskeden som sædvanlig. 9

10 2.4 Ny modtaget besked Når Handi modtager en besked (sms eller mms) vises en advisering om nye modtagne beskeder. Hvis du har én ny besked, vises kontakten eller nummeret i adviseringen. Hvis du har flere nye beskeder vises antallet af beskeder. Man kan lave indstillinger for hvordan adviseringen skal vises og om beskedens indhold skal vises i adviseringen, se 3.1 Meddelsesindstillinger. En ny besked fra kendt kontakt En ny besked fra ikke-kendt kontakt Flere nye beskeder Beskedens textindhold vises i adviseringen Hvis du trykker JA, når du har modtaget en ny besked vises beskeden og du kan få den oplæst. Hvis du trykker JA når du har modtaget flere nye beskeder kommer du enten til Ulæste beskeder (ved mappevisning) eller konversationslisten. Hvis du trykker på NEJ, kommer du tilbage til den funktion, hvor du var før. Du kan så vælge at se på den modtagne besked senere. 2.5 Åbne en besked Funktionerne i dette kapitel gælder kun for mappevisning. På besked-siden vises beskeden og modtagelsestidspunktet. Når du trykker på Oplæsnings-knappen, læses beskeden op af talesyntesen. Når du trykker på Næste kan du vælge at besvare beskeden, se nedenfor. For at slette beskeden, trykker du på Slet-knappen. 10

11 For at se det vedhæftede billede i fuldskærm trykker du på den. Med knappen kan du gemme det vedhæftede billede Besvare en modtaget besked Ved at trykke på Næste på besked-siden kan man besvare en besked: Tryk på Næste for at besvare beskeden Tryk på JA for at besvare beskeden Skriv ønsket tekst og tryk på Ok. Modtagere og besked vises, tryk OK for at sende. Hvis du svarer NEJ til spørgsmålet Vil du besvare beskeden? kommer du tilbage til besked-siden. 11

12 2.5.2 Gem nummer som kontakt Hvis beskeden kommer fra et ukendt nummer (ikke gemt i Kontakter) vises en Gem kontaktknap i knaprækken. Når du trykker på den vises siden Ny kontakt med mobilnummeret udfyldt og du kan indtaste kontaktens navn osv Kopier tekst Du kan kopiere tekst fra en modtaget besked til et andet tekstfelt i Handi. For eksempel, hvis du har fået en vejbeskrivelse i en sms kan du kopiere det til et notat i Kalenderen (se Kalender Funktionsvejledning). Kopier teksten i beskeden ved at trykke og holde på teksten, indtil der vises en menu. Vælg Kopier al tekst. Derefter kan teksten indsættes i fx et notat. Gå til tastaturet, hvor teksten skal indsættes, tryk og hold i tekstfelt på tastaturet (nær markøren), indtil en menu vises, og vælg Indsæt Vise links Hvis en modtaget besked indeholder et telefonnummer, en webadresse, adresse eller et kortlink så vises det som et link med understreget blå tekst i beskeden. Hvis du trykker på linket kommer du videre til en anden funktion, se forneden. Man kan indstille om links skal vises i beskeden, se Vise links. Hvis du trykker på et link til et telefonnummer kommer du til Androids telefon, og du kan ringe til nummeret i det modtagne link. 12

13 Hvis du trykker på et link til en webadresse åbnes weblæseren med den aktuelle side. Hvis du trykker på et link til en adresse kommer du til den funktion der er valgt som standard. Hvis der ikke tidligere er valgt standard , får du et spørgsmål om at gøre det først. For at kunne sende skal der være installeret en konto, se Håndbogen. Hvis du trykker på et link til en kortposition kommer du til den kortapplikation der er valgt som standard. Hvis der ikke tidligere er valgt standardapplikation for at vise kort får du et spørgsmål om at gøre det først. 13

14 2.6 Mapper i Sms-menuen Funktionerne i dette kapitel gælder kun for mappevisning SMS-menuen Ved at trykke på Menu-knappen kommer du til Sms-menuen. Via Sms-menuen kan du se ulæste, modtagne, sendte og ikke sendte beskeder (kladder). På rækken af Ulæste vises antallet af ulæste beskeder i parentes. Funktionerne beskrives nedenfor Ulæste beskeder På Ulæste-siden vises ulæste beskeder i kronologisk rækkefølge med den nyeste besked øverst. (De vises også i Indbakke.) I meddelelsesfeltet oplyses antallet af ulæste beskeder i parentes. Hvis beskeden kommer fra en kendt kontakt, vises navnet og evt. billede. Hvis kontakten er ukendt vises nummeret. De beskeder, der er ulæste, markeres med. Når der modtages en besked med et vedhæftet billede (mms), vises et symbol i beskedfeltet Indbakke beskeder På Indbakke-siden vises modtagne beskeder i kronologisk rækkefølge med den nyeste besked øverst. De beskeder, der er ulæste, markeres med. Ulæste beskeder ligger også under Ulæste, se Fel! Hittar inte referenskälla.. Hvis beskeden kommer fra en kendt kontakt, vises navnet og evt. billede. Hvis afsenderen er ukendt vises nummeret. Når en besked er markeret kan du få det der vises i listen oplæst ved at trykke på Oplæsnings-knappen. (Forudsat at indstillingen Talestøtte i menuer er valgt.) Når en besked er markeret kan du slette den ved at trykke på Sletknappen. 14

15 2.6.4 Sendte beskeder På Sendte beskeder-siden vises sendte beskeder i kronologisk rækkefølge med den senest sendte besked øverst. Hvis beskeden er sendt til en defineret kontakt vises navn og evt. billede. Hvis modtageren ikke findes i Kontakter vises nummeret. For at åbne den sendte besked skal du markere den og trykke på Næste. Når en besked er markeret kan du få det der vises i listen læst op ved at trykke på Oplæsnings-knappen. (Forudsat at indstillingen Talestøtte i menuer er valgt.) Når en besked er markeret kan du slette den ved at trykke på Sletknappen. For at sende en besked igen til en anden person, klikker du på Næste, se nedenfor Videresend besked Hvis du ønsker at videresende en allerede sendt besked, starter du med at åbne den fra mappen Sendte beskeder, se kapitel Sendte beskeder foroven. Når du trykker på Næste vises spørgsmålet Vil du sende beskeden igen?. Hvis du svarer JA kommer du videre til siden Vælg kontakt. Her kan du vælge hvem beskeden skal sendes til. Når du har valgt modtager trykker du på Næste, og derefter på OK på siden Send besked?. Beskeden sendes. 15

16 2.6.5 Kladder Under Kladder ligger de beskeder, som ikke er blevet sendt af forskellige årsager. For at se disse beskeder, går du til Sms-menuen og vælger Kladder. Beskederne vises i kronologisk rækkefølge, med den nyeste besked først. Du åbner den besked, du vil sende, ved at markere den og trykke på Næste. Beskeden vises på samme side som i 2.3 Skriv ny besked. Når du trykker på OK, sendes beskeden. Du får en bekræftelse på, om beskeden kunne sendes eller ikke. 2.7 Billed-sms Billed-sms er en indstilling, som gør det muligt at skrive og læse sms med billeder, se Skriv med billeder (Billed-sms). Billed-sms bygger på, at den som vil sende eller modtage billedbeskeder har aktuelle symboler i sin Handi. Det som sendes og modtages er altid almindelige tekstbeskeder. Det betyder, at en billed-sms kan sendes til en hvilken som helst mobiltelefon og dér vises som en almindelig tekstbesked. Det indebærer også, at Handi kan håndtere forskellige symbolsystemer. Et symbol kan sendes som et PCS-billede, men vises som Pictogram i modtagerens Handi. Eksempel: Når du skriver billedbeskeden er det altså tekstbeskeden lave mad hjemme som sendes, da det første billede hedder lave mad og det andet billede hedder hjemme. Når beskeden sendes til en almindelig mobiltelefon vises lave mad hjemme i modtagerens telefon. Når beskeden sendes til en Handi med Pictogrambilleder da vises. Når beskeden sendes til en Handi med PCS-billeder vises. Du kan vælge om du vil skrive og/eller læse sms med billeder. Ved at skrive sms med billeder, men læse sms med tekst som tolkes ved hjælp af talesyntese gives en god støtte til mennesker med kommunikationsvanskeligheder. Når du skriver, kan du benytte samme billedtavler som i Billedsamtale, eller anvende billeder fra Billedarkivet. 16

17 2.7.1 Skriv billed-sms Hvis indstillingen er Skriv med billeder (Billed-sms), vises et billedtastatur når du skriver sms. Tastaturet har et billedfelt og et tekstfelt. Billedfelt Her vises billederne fra Billedarkiv. Når du trykker på et billede vises det i den øverste rude. Du bladrer mellem billederne ved at trykke på Bladre-knapperne. Du fjerner et billede ved at trykke på Viskelæder-knappen. For at skrive med bogstaver trykker du på Tekst-knappen og kan dermed skrive med tekstfeltet, se neden for. (Du kan vælge om Tekst-knappen skal vises, se Skriv med billeder (Billed-sms). Tryk på Næste for at gå videre til Send Billed-sms. Tekstfelt Her skriver du med bogstaver og tal på sædvanlig måde. Du trykker på Billed-knappen billedfeltet. for at komme tilbage til Du trykker på Næste for at gå videre til Send Billed-sms Send Billed-sms Beskeden vises med billeder og evt. tekst på denne side. Den sendes af sted på samme måde som en almindelig tekstbesked, når du trykker på OK. For at læse mere om denne funktion, se 2.3 Skriv ny besked. 17

18 2.7.3 Læs Billed-sms Hvis Handi er indstillet til Læs med billeder (Billed-sms) kan billeder vises i beskeden. Hvis der findes et billede i billedarkivet, som præcis matcher et ord i tekstbeskeden, erstatter Handi ordet med billedet. For yderligere funktionalitet, Ulæste beskeder. 18

19 2.8 Brug smileys i beskeder Du kan bruge smileys i sms. Smileys er symboler som bruges i sms, mail, chat etc. for at udtrykke forskellige følelser. Du tegner smileys ved hjælp af tegn på tastaturet, fx :-) betyder glad. For at se, hvad symbolet forestiller, skal du tilte hovedet 90 grader til venstre. I Handi kan du tegne de mest almindelige smileys via tastaturets 123-side. Nemmest er dog at vælge dem via Smiley-tastaturet (side 3/3 i numerisk tillstand), se Skriv med smileys. Smiley-symbolerne i Handi er ordnede i et farvesystem: Grøn Rosa Orange Blå Rød Glad, positiv følelse Kærlig følelse Neutral følelse Ked af det, negativ følelse Vred, negativ følelse De forskellige Smiley-symboler vises nedenfor. Symbol Kode Ord Symbol Kode Ord Symbol Kode Ord :-) glad <3 hjerte :-? tænker :-D griner :-* kys :-\ skeptisk :-P rækker tunge O:-) engel =-O (giggle) fniser (f) blomster :-X overrask et Jeg siger intet ;-) blinker :-( ked af det (: sveder (clap) klappe hænder : ( græder >:-) djævel <:o) party :-[ genert X-( vred B-) cool o_o forvirret (envy) jaloux (y) ja +( syg =( kedeligt (n) nej (u) knust hjerte 19

20 3 Indstillinger For at ændre indstillingerne for sms skal du gå til Indstillinger. For at komme til Indstillinger trykker du knapkombinationen, se Håndbogen for din model. For at komme til Indstillingerne for sms, vælger du Sms på side 1. En indstillingsmenu vises, se billedet til højre. De forskellige indstillingsfunktioner beskrives nedenfor. 3.1 Meddelsesindstillinger I Indstillinger Sms Meddelsesindstillinger vælger du om det skal være konversationseller mappevisning og hvordan beskeden skal adviseres. Afhængig af hvilken Androidversion enheden har vises forskellige indstillingsvalg på denne side. Android-version lavere end 4.4 Her kan du lave følgende indstillinger: Visning (Konversation eller Mapper) Standardapp for SMS (op til Androidversion 4.4) Sms-advisering (av/på, lydsignal, vibration, Vis beskeden i adviseringsvinduet) Vis mms-knap (fra Android-version 4.4) Android-version 4.4 eller højere De forskellige indstillinger beskrives forneden Visning Visning af beskeder kan indstilles til to forskellige måder: Konversation eller Mapper. Konversationsvisning betyder at du kan se alle sendte og modtagne beskeder for en bestemt modtager i den samme tråd. Mappevisning betyder at samtlige beskeder er opdelt i mapperne Ulæste, Indbakke, Sendte og Kladder. Se 2.1. Konversationsvisning resp. 2.2 Mappevisning. 20

21 3.1.2 Standardapp for sms Gælder kun fra Android-version 4.4. Når Handi ikke er valgt som standardapp for sms, kan man indstille det her ved at trykke på knappen Vælg Handi som standard. Via Android-indstillinger Standardprogrammer Meddelelse skifter du til en anden standardapp end Handi. (Kan være forskellige afhængig af enheden.) Sms-advisering Advisering Fra/Til gælder kun Android-version lavere end 4.4. Vælges Advisering fra, så vises beskeden Du har fået en besked ikke. Så håndteres adviseringen af Androids sms-app i stedet Man kan dog stadig læse og skrive beskeder i Handi-sms. Når Handi er standardapp for sms kan man lave indstillinger for adviseringens lydsignal og vibration Vis beskeden i adviseringsvinduet Når Vis beskeden i adviseringsvinduet er valgt vises teksten fra den i modtagne besked som på det venstre billede. Ellers vises adviseringssiden som på billedet til højre. 21

22 3.2 Skriv besked I Indstillinger Sms Skriv besked kan du lave følgende indstillinger: Brug standardbeskeder Skriv med billeder (Billed-sms) Lange sms Ekstra bekræftelse før afsendelse De forskellige indstillinger beskrives nedenfor Brug standardbeskeder Når Brug standardbeskeder er valgt vises siden Vælg standardbesked når du skriver en ny besked eller besvarer en besked, se Anvend standardbesked Skriv med billeder (Billed-sms) Når Skriv med billeder (Billed-sms) er valgt, vises billedtastaturet når du skriver beskeden, se Skriv billed-sms Lange sms Når Lange sms er valgt, kan du skrive beskeder der er længere end 160 tegn. Når beskeden sendes, bliver den delt op på to eller flere sms afhængig af hvor mange tegn du har skrevet. På siden Send besked vises antallet af sms er, der bliver sendt (hvis der er flere end en). 22

23 3.2.4 Ekstra bekræftelse før afsendelse Når Ekstra bekræftelse før afsendelse er valgt, vises siden til højre som et sidste trin før beskeden sendes. Denne indstilling er for personer, der er lidt for hurtige til at trykke på OK og derved kommer til at sende beskeden ved et uheld. 3.3 Læs besked I Indstillinger Sms Læs besked kan du gøre følgende indstillinger: Vise links Læs med billeder (Billed-sms) De forskellige indstillinger beskrives forneden Vise links Når Vis links er valgt vises telefonnummer, webadresser, adresser eller kortlinks i modtagne sms som et link. Du kan da trykke på linket og komme videre til den rigtige app. Se Vise links Læs med billeder (Billed-sms) Når Læs med billeder (Billed-sms) er valgt kan modtagne beskeder vises med billeder, se Læs Billed-sms. 23

24 3.4 Standardbesked I Indstillinger Sms Standardbesked definerer du standardbeskeden. Her vises alle standardbeskeder og en knaprække øverst med redigeringsfunktionerne Ny, Redigér, Slet, Flyt op og Flyt ned. (Hvis ingen standardbesked er markeret, vises blot knappen Ny). Hvordan du definerer en standardbesked beskrives nedenfor Ny standardbesked For at oprette en ny standardbesked trykker du på Ny. Standardbeskeden lægges ind ved hjælp af følgende sekvens: Vælg først et symbol og tryk på Næste. Skriv derefter teksten for beskeden. Symbolet er ikke en del af beskeden, men bruges til at gøre det nemmere for brugeren at finde den rigtige standardbesked Redigér standardbesked For at ændre en standardbesked markerer du den på listen og trykker på Redigér. Standardbeskeden redigeres på samme måde som ved Ny standardbesked beskrevet ovenfor Slet standardbesked For at slette en standardbesked markerer du den på listen og trykker på Slet. Du skal derefter bekræfte, at du ønsker at slette standardbeskeden Flyt standardbesked op/ned For at flytte en standardbesked markerer du den i listen og trykker på knapperne Flyt op eller Flyt ned. Standardbeskeden flyttes i den ønskede retning. 24

25 3.5 Slet sms I Indstillinger Sms Slet sms kan du slette beskeder i mapperne Indbakke, Sendte beskeder og Kladder. 1. Vælg ønsket mappe. 2. Kryds af ved de beskeder der skal slettes. 3. Bekræft at valgte beskeder skal slettes. Hvis en mappe er tom, vises teksten som grå og den kan ikke vælges. I trin 2 kan du afkrydse samtlige beskeder med knappen. Når du trykker på OK skal du bekræfte at de valgte beskeder skal slettes. Abilia ApS, Krakasvej 7c, st, 3400 Hillerød, Denmark Phone Fax

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Notater. Software version eller nyere. Rev B DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Notater. Software version eller nyere. Rev B DK Brugervejledning Funktionsvejledning Notater Software version 5.3.1 eller nyere Rev B DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Notater... 3 2.1 Tastaturet... 3 2.2 Skriv nyt notat... 5 2.3 Læs et notat...

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Kriseplan. Software version eller nyere. Rev A

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Kriseplan. Software version eller nyere. Rev A Brugervejledning Funktionsvejledning Kriseplan Software version 5.0.0 eller nyere Rev A Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Kriseplan... 3 2.1 Krise-telefon... 3 2.1.1 En kontakt valgt... 4 2.1.2 Når

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Kontakter. Programversion eller nyere. Rev C DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Kontakter. Programversion eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Kontakter Programversion 5.3.3 eller nyere Rev C DK 2 Indhold 1. Indledning... 4 2 Anvend Kontakter... 4 2.1 Kontaktlisten... 4 2.1.1 Type af liste... 5 2.1.2 Kontaktmenu...

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Album. Software version eller nyere. Rev D DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Album. Software version eller nyere. Rev D DK Brugervejledning Funktionsvejledning Album Software version 5.3.0 eller nyere Rev D DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Album... 3 2.1 Albummenu... 3 2.2 Diassiden... 4 2.3 Albummet Fotos... 4 2.4

Læs mere

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 KAPITEL E-MAIL På din hjemmeskærm finder du en app ved navn Mail. Appen er et mailprogram, som kan vise og håndtere dine e-mails på en enkel og overskuelig

Læs mere

Instruktion. Total genstart af HandDefy+

Instruktion. Total genstart af HandDefy+ Instruktion Total genstart af HandDefy+ Nogle gange kan du være nødt til at rense telefonen helt, for at nulstille den eller gøre den klar til en ny bruger. I denne instruktion beskrives en såkaldt Total

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Prisberegner. Software version eller nyere. Rev A DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Prisberegner. Software version eller nyere. Rev A DK Brugervejledning Funktionsvejledning Prisberegner Software version 5.2.0 eller nyere Rev A DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Prisberegneren... 3 2.1 Tast prisen ind... 3 2.1.1 Kvitteringsliste ved

Læs mere

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Minikursus i Outlook 2010 Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Outlook 2010 Søren E. Larsen, EUC Sjælland. Rev. februar 2013

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Tjekliste. Software version eller nyere. Rev E DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Tjekliste. Software version eller nyere. Rev E DK Brugervejledning Funktionsvejledning Tjekliste Software version 5.3.5 eller nyere Rev E DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Tjekliste... 3 2.1 Tjekliste-siden... 3 2.1.1 Kvittér for en opgave... 4

Læs mere

Tilpasse Handi5. En guide til de vigtigste tilpasninger og indstillinger i Handi5. 2014-10-06

Tilpasse Handi5. En guide til de vigtigste tilpasninger og indstillinger i Handi5. 2014-10-06 Tilpasse Handi5 En guide til de vigtigste tilpasninger og indstillinger i Handi5. 2014-10-06 Om denne guide I Handi er der store muligheder for individuel tilpasning, hvilket giver både for- og bagdele.

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Min Status og Statussvar. Software version eller nyere. Rev A

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Min Status og Statussvar. Software version eller nyere. Rev A Brugervejledning Funktionsvejledning Min Status og Statussvar Software version 5.0.0 eller nyere Rev A Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Min Status... 3 2.1 Åbn spørgeskemaet... 4 2.1.1 Åbn via Min

Læs mere

Doros nemme guide til: Sms-beskeder. En begynderguide til at skrive, sende og læse sms-beskeder

Doros nemme guide til: Sms-beskeder. En begynderguide til at skrive, sende og læse sms-beskeder Doros nemme guide til: Sms-beskeder En begynderguide til at skrive, sende og læse sms-beskeder Introduktion Velkommen til Doros nemme guide til at skrive sms-beskeder. Det er en let basisguide til dig,

Læs mere

Vejledning til. SkanRead Mobile. Mikro Værkstedet

Vejledning til. SkanRead Mobile. Mikro Værkstedet Vejledning til SkanRead Mobile Mikro Værkstedet Indhold 1. Generelt om SkanRead Mobile...2 1.1. Få din mobil til at læse et billede...2 1.2. Hvem kan bruge SkanRead Mobile?...3 1.3. Hardware og software...3

Læs mere

Nyheder i Handi v5.3.1 og Handi Web v1.1

Nyheder i Handi v5.3.1 og Handi Web v1.1 Nyheder i Handi v5.3.1 og Handi Web v1.1 (til Handi5 SW, Handi Defy+, Handi Xcover 2) Rev A Analog tidsindtastning Vælg start- och sluttid via en analog urtavla. Det er muligt at skifte mellem analog og

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Afspiller. Software version eller nyere. Rev B DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Afspiller. Software version eller nyere. Rev B DK Brugervejledning Funktionsvejledning Afspiller Software version 5.3.2 eller nyere Rev B DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Mapper og medieinformation... 3 3. Anvend Afspilleren... 4 3.1 Afspilningsliste...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Tilpasse Handi5. En guide til de vigtigste tilpasninger og indstillinger i Handi

Tilpasse Handi5. En guide til de vigtigste tilpasninger og indstillinger i Handi Tilpasse Handi5 En guide til de vigtigste tilpasninger og indstillinger i Handi5. 2016-08-31 Om denne guide I Handi er der store muligheder for individuel tilpasning, hvilket giver både for- og bagdele.

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen

Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen 15. marts 2016 Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen Indhold 1. Hvad kan man anvende Instagram til?... 2 2. Sådan oprettes en profil på Instagram... 2 3. Valg af brugernavn... 2 4. Valg af profilnavn...

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard.

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard. Der oprettes én profil pr. gruppe. Altså hvis du er i gruppe med f.eks. tre andre fra din klasse, skal I oprette én fælles brugerprofil. Når I har oprettet jeres profil, kan I uploade billeder, dele videoer

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Indhold 1 Introduktion... 3 2 OnePresence webklient... 3 3 Sådan logger du ind på webklienten... 4 4 Søgning og status på kollegaer...

Læs mere

Tilpasse HandiKalender

Tilpasse HandiKalender Tilpasse HandiKalender En guide til de vigtigste tilpasninger og indstillinger i HandiKalender for ios. 2015-11-25 Indstilling advarsel Hvordan skal alarmadvarsel fra HandiKalender vises? Bannere Advarsel

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Instruktion. Total genstart af HTC TC II

Instruktion. Total genstart af HTC TC II Instruktion Total genstart af HTC TC II Total genstart indebærer, at Handi startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet. Det er aktuelt, hvis Handi skal overtages af en ny bruger,

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

Brugervejledning. Handi5 SW Demo. Installationsvejledning. Rev G DK

Brugervejledning. Handi5 SW Demo. Installationsvejledning. Rev G DK Brugervejledning Handi5 SW Demo Installationsvejledning Rev G DK 2 1. Indledning I dette dokumentet ges en generel beskrivelse af hvordan man installerer en demoversion af Handi5 SW. Billederne viser hvordan

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App)

Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App) Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder Side 1 af 26 Indhold 1. Ændringer i webdelen version 2.14... 3 1.1 Responsivt

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Velkommen til Bring Online. Læs og gør dette først

Velkommen til Bring Online. Læs og gør dette først Guide til Velkommen til Bring Online For at kunne bruge Bring Online, skal du have bredbånd, ca. 1 Mbit/sek, og en computer med Windows 2000 eller senere og Internet Explorer 6, 7 eller 8. Hvis du ønsker

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

PlejeNet på iphone telefoner. Vejledning til PlejeNet på iphone og ipad

PlejeNet på iphone telefoner. Vejledning til PlejeNet på iphone og ipad Vejledning til PlejeNet på iphone og ipad Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...4 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...8 4. Oprettelse af Apple-id... 9 I denne

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Handi. et tidshjælpemiddel i lommeformat!

Handi. et tidshjælpemiddel i lommeformat! Handi et tidshjælpemiddel i lommeformat! HANDI Handi er et hjælpemiddel der kan tilpasses, og vokse med den enkelte. Med Handi får du hjælp til planlægning, struktur, hukommelse, fokus og koncentration.

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST

BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST 2 StandTekst Software v/jurjen de Boer Platanvej 4 4200 Slagelse Tlf.: 58 52 28 69 E-mail: mail@standtekst.dk Hjemmeside: www.standtekst.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugervejledning. Menufunktionerne. Programversion 2.1. Rev D DK

Brugervejledning. Menufunktionerne. Programversion 2.1. Rev D DK Brugervejledning Menufunktionerne MEMOactive MEMOplanner Programversion 2.1 Rev D DK 2 Indhold 1 Indledning 5 2 Menuerne og funktionerne 6 3 Diktafon 7 4 Mine fotos 8 4.1 Slet 9 5 Nedtælling 9 5.1 Ny nedtælling

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

ipad for let øvede modul 7 FaceTime

ipad for let øvede modul 7 FaceTime 02092015 ipad for let øvede modul 7 Dette modul omhandler video/og telefon-samtaler via internettet. Bruger man en Wi-Fi-forbindelse, er det en gratis mulighed. Bruger man telefonforbindelse, skal man

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Du får personlig hjælp og svar på spørgsmål ved at kontakte podio@dn.dk

Du får personlig hjælp og svar på spørgsmål ved at kontakte podio@dn.dk Dato: 22. maj 2013 Til: DN s lokale afdelinger Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72. Vejledning til Podio Alle DN s lokale afdelinger har hver sit arbejdsrum i Podio. Her kan man finde

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Symbian

Kvik guide AMC Klient Symbian 1 Kvik guide AMC Klient Symbian Indhold Installation af Klient software Side 2 Tips for Nokia telefoner Side 3 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 4-5 Beskrivelse af faste funktioner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16 MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2 Version 2015.09.16 KOM GODT I GANG Vi vil her guide dig gennem opsætningen af TRIC Solutions Magentomodul Returvarer. Hvis du ikke allerede

Læs mere

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning.

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Udgave mar 2009 Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Indholdsfortegnelse Hvorledes

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Total genstart af Handi Xcover 2

Total genstart af Handi Xcover 2 1 Total genstart af Handi Xcover 2 Total genstart indebærer, at Handi Xcover 2 startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet. Det kan fx blive aktuelt, hvis Handi Xcover 2 skal overtages

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del II Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Opret en Google konto (punkt 1-4).. 3 Upload filer fra computeren til Google docs

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB Modulet formularer giver dig mulighed for at oprette dynamiske formularer, som enten kan anvendes til kontakt, brugerundersøgelser, quiz eller tilmeldinger. Du

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version iphone 4. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version iphone 4. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Smartphone version iphone 4. august 2014 Indhold Introduktion Download app Login Hovedskærm Phone Menuvalg Contact Menuvalg History Menuvalg Settings

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk Læselandet 2 Brugervejledning 1 mikrov.dk Indhold LÆSELANDET ORD OG SÆTNINGER 3 STYRING 3 MENUEN 4 INDSTILLINGER 5 BRUGERPROFIL TILPAS PROGRAMMET TIL BRUGEREN 6 RESULTAT 7 INDSTILLINGER I ØVELSERNE 8 KNAPPER

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

IntoWords Tjekliste. IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4

IntoWords Tjekliste. IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning i Word 5 Oplæsning i PDF

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Hvad er NemBørn? NemBørn består af 3 dele:

Hvad er NemBørn? NemBørn består af 3 dele: Hvad er NemBørn? NemBørn er et digitalt værktøj, der gør kommunikationen mellem institution og hjem nemmere. Det skal supplere den kommunikation, der findes i forvejen og skal sikre at alle forældre har

Læs mere

MobileStatus Viewer Brugervejledning

MobileStatus Viewer Brugervejledning MobileStatus Viewer Brugervejledning Vejledning til brugerfunktionerne i MobileStatus Viewer Version 2.2 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produktnavne omtalt i dokumentet er varemærker eller

Læs mere

Tema MitHelbred på din ipad

Tema MitHelbred på din ipad Tema MitHelbred på din ipad Sofus 18. oktober 2015 Side 1 Vejledning til Besøglægen.dk e-portal Første besøg Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at

Læs mere

Introduktion. Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen

Introduktion. Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen Introduktion Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen Hvem er manualen til? Manualen er skrevet til slutbrugere som bruger appen. For opsætning

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

IntoWords Mac Tjekliste

IntoWords Mac Tjekliste IntoWords Mac Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning i Word 5 Oplæsning i

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere