Symantec Enterprise Vault

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symantec Enterprise Vault"

Transkript

1 Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/ Komplet Outlook-tilføjelsesprogram

2 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Sidst opdateret: Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec, Symantec-logoet, Checkmark-logoet, Enterprise Vault, Compliance Accelerator og Discovery Accelerator er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Symantec Corporation eller dermed associerede selskaber i USA og andre lande. Andre navne kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Dette Symantec-produkt kan indeholde tredjepartssoftware, som Symantec skal tilskrive tredjeparten (herefter betegnet "Tredjepartsprogrammer"). Nogle af disse tredjepartsprogrammer findes som open source-software eller gratis softwarelicenser. Licensaftalen vedrørende denne software ændrer ikke på de rettigheder eller pligter, du har i henhold til disse open source- eller gratis softwarelicenser. Se mere information om tredjepartsprogrammerne i filen Third Party Software, der følger med dette Symantec-produkt. Det produkt, der beskrives i dette dokument, distribueres i henhold til licenser, der begrænser brug, kopiering, distribution og dekompilering/reverse engineering. Ingen dele af dette dokument må i nogen form og på nogen måde reproduceres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Symantec Corporation og dets licensgivere. DOKUMENTATIONEN LEVERES "SOM BESET", OG VI FRASKRIVER OS ANSVARET FOR ALLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE BETINGELSER, OPLYSNINGER OG GARANTIER, HERUNDER ENHVER STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER FOR AT INGEN RETTIGHEDER KRÆNKES, MED MINDRE EN SÅDAN ANSVARSFRASKRIVELSE ANSES FOR JURIDISK UGYLDIG. SYMANTEC CORPORATION PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER I FORBINDELSE MED LEVERINGEN AF DENNE DOKUMENTATION, MED DENS FUNKTION ELLER BRUGEN AF DEN. OPLYSNINGERNE I DENNE DOKUMENTATION KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Denne licenssoftware og dokumentation betragtes som kommerciel computersoftware som defineret i FAR , og den er omfattet af de begrænsede rettigheder, som er defineret i FAR Section "Commercial Computer Software - Restricted Rights" og DFARS , "Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation", som finder anvendelse, samt alle efterfølgende bestemmelser. Enhver brug, ændring, frigivelse af en kopi, udførelse, visning eller offentliggørelse af denne licenssoftware og dokumentation, som De Forenede Staters regering foretager, må kun finde sted i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale. Symantec Corporation

3 350 Ellis Street, Mountain View, CA

4

5 Indhold Kapitel 1 Introduktion til Symantec Enterprise Vault... 7 Om Enterprise Vault og din Outlook-postkasse... 7 Om Vault Cache til brugere af Outlook... 8 Om Virtuel Boks til brugere af Outlook... 9 Om at arbejde offline med Enterprise Vault Om valg af emner, der skal arkiveres Om opbevaring af arkiverede emner Om Enterprise Vault og samtaler i Outlook Kapitel 2 Konfiguration af Enterprise Vault Sådan konfigurerer du Enterprise Vault i Outlook Konfiguration af en Vault Cache og virtuel boks Sådan vises eller skjules din virtuelle boks Deaktivering af Autoarkivering i Outlook Konfiguration af Windows Søgning Kapitel 3 Enterprise Vault-funktioner og postkasseikoner Enterprise Vault-funktioner i hovedvinduet i Outlook Enterprise Vault-siden i Outlook Backstage-visning Enterprise Vault Office Mail App (kun Outlook 2013) Enterprise Vault Outlook-postkasseikoner Kapitel 4 Arbejde med arkiverede filer Visning af arkiverede emner Søgning efter arkiverede emner Besvarelse og videresendelse af arkiverede emner Sletning af arkiverede emner Sletning af emner og mapper fra en virtuel boks Annullering af sletning af arkiverede emner Deling af emnerne i din boks... 32

6 6 Indhold Kapitel 5 Gemme og gendanne filer Sådan gemmer du emner manuelt Sådan gemmes mapper manuelt Gendannelse af dine arkiverede emner Annullering af arkiverings- og gendannelseshandlinger Kapitel 6 Administration af Enterprise Vault-arkivering Synkronisering af din Vault Cache Visning og ændring af egenskaber for en Vault Cache Sådan indstiller Enterprise Vault dine mappeegenskaber Indstilling af Enterprise Vault-egenskaberne for en postkasse eller mappe Afbrydelse eller aktivering af arkivering for postkassen Kapitel 7 Overflytning af PST-filer Om overflytning af PST-filer Overflytning af PST-filer til Enterprise Vault Indsendelse af PST-filer til overflytning Indeks... 57

7 Kapitel 1 Introduktion til Symantec Enterprise Vault Dette kapitel indeholder følgende emner: Om Enterprise Vault og din Outlook-postkasse Om Vault Cache til brugere af Outlook Om Virtuel Boks til brugere af Outlook Om at arbejde offline med Enterprise Vault Om valg af emner, der skal arkiveres Om opbevaring af arkiverede emner Om Enterprise Vault og samtaler i Outlook Om Enterprise Vault og din Outlook-postkasse Enterprise Vault flytter automatisk mail og eventuelle vedhæftede filer fra mapperne i din Outlook-postkasse til et datalager på internettet, der kaldes en boks. Denne proces kaldes arkivering. Enterprise Vault kører automatisk, og arkiveringen foregår som regel uden for arbejdstid. Når Enterprise Vault har arkiveret mail, kan du stadig finde dem i Outlook på følgende måder: De fleste administratorer konfigurerer Enterprise Vault, således at der er en genvej i din postkasse til hver arkiveret mail. En genvej erstatter mailen i postkassemappen og giver omgående adgang til den arkiverede mails. Genvejen har følgende særlige ikon i listen med emner i Outlook:

8 8 Introduktion til Symantec Enterprise Vault Om Vault Cache til brugere af Outlook En genvej ligner den originale mail og fungerer på stort set samme måde. Du kan for eksempel åbne en mail vha. genvejen, videresende og besvare mailen og kopiere eller flytte den til en anden mappe. Din administrator kan konfigurere Enterprise Vault, således at genvejene udløber efter et bestemt tidsrum. En udløbet genvej forsvinder fra postkassen, men det arkiverede emne er stadig i din boks. Hvis din administrator har aktiveret funktionen, vises din boks i Outlook som en virtuel boks i navigationsruden. Administratoren kan også konfigurere Enterprise Vault, således at det ikke kun er emner i Outlook, som arkiveres. I så fald kan du se arkiverede kalenderemner, opgaver, kontaktpersoner eller bemærkninger fra Outlook i din virtuelle boks i den tilsvarende mappevisning. Selvom arkivering er automatisk, kan administratoren have konfigureret Enterprise Vault, således at du kan vælge at gøre følgende: Gem selv emner i boksen når som helst. Når du gemmer et element, føjer Enterprise Vault det til din boks som et arkiveret emne. Enterprise Vault behandler de elementer, som du har gemt, på samme måde som ethvert andet arkiveret element. Gendan arkiverede emner; dvs. flyt eller kopiér arkiverede emner tilbage i din postkasse i deres oprindelige format. Du behøver ikke at gendanne arkiverede mail, hvis du vil videresende eller besvare dem eller udføre andre handlinger. Overflyt PST-filer (Personal Storage Table) til Enterprise Vault. Outlook opretter automatisk PST-filer for at gemme mailkommunikationsdata lokalt. Disse filer ses ofte i Outlook under mappenavnet "Private mapper". Oplysninger, som findes i PST-filerne på computeren, arkiveres normalt ikke af Enterprise Vault. Du kan dog lade administratoren arkivere disse elementer for dig eller vælge at overflytte PST-filerne til Enterprise Vault, afhængigt af hvordan administratoren har konfigureret overflytning af PST-filer. Hvis du har adgang til mere end én Microsoft Exchange-konto, kan du kun bruge Enterprise Vault-handlinger til elementer i den primære postkasse. Den primære postkasse er den første Exchange-postkasse, der blev føjet til Outlook-profilen. Se "Om overflytning af PST-filer" på side 53. Om Vault Cache til brugere af Outlook Din administrator kan gøre funktionen Vault Cache tilgængelig for dig. En Vault Cache er placeret i din computer og indeholder kopier af de emner, der findes i din onlineboks. Du har brug for en Vault Cache, hvis du vil gøre følgende:

9 Introduktion til Symantec Enterprise Vault Om Virtuel Boks til brugere af Outlook 9 Få adgang til arkiverede emner fra genveje, når du ikke er tilsluttet firmanetværket. Brug af Virtuel Boks Brug Arkiv-explorer, når du ikke er tilsluttet firmanetværket. Din administrator kan vælge, in din Vault Cache skal gemme hele arkiverede emner eller delvist arkiverede emner. Du kan ikke ændre denne indstilling. Et delvist arkiveret emne indeholder tilstrækkeligt med oplysninger til, at den virtuelle boks kan vise det i Outlooks emneliste, men ikke hele emnets indhold. Hvis din Vault Cache gemmer delvist arkiverede emner, henter Enterprise Vault hele indholdet fra din onlineboks, når det er nødvendigt. For eksempel henter Enterprise Vault hele indholdet af et arkiveret emne, når du åbner emnet fra den Virtuelle Boks. Vault Cache-typen (det vil sige, om den gemmer hele arkiverede emner eller delvist arkiverede emner) har betydning for om de arkiverede emner er tilgændelige, når du arbejder offline. Enterprise Vault synkroniserer med regelmæssige mellemrum din online boks og din Vault Cache. Din administrator kan også lade dig starte synkroniseringsprocessen selv. Om Virtuel Boks til brugere af Outlook Hvis din administrator har aktiveret funktionen, vises din boks i navigationsruden i Outlook. Denne funktion i Enterprise Vault kaldes Virtuel Boks. En virtuel boks vises som en postkassemappe eller en privat mappe i Outlook-navigationsruden. Figur 1-1 viser en postkasse og en virtuel boks.

10 10 Introduktion til Symantec Enterprise Vault Om Virtuel Boks til brugere af Outlook Figur 1-1 Eksempel på en virtuel boks Indholdet af den markerede boks vises i navigationsruden i Outlook. Du kan åbne emner i din boks og foretage de sædvanlige Outlook-handlinger med emnerne, dvs. videresende, besvare, flytte og slette dem. En virtuel boks viser altid, hvad der er i din Vault Cache, frem for hvad der er i din boks på internettet. En virtuel boks er muligvis ikke identisk med din boks på internettet, hvis de seneste ændringer ikke er blevet synkroniseret. Afhængigt af hvordan din administrator har konfigureret Enterprise Vault, kan du flytte emnerne til din boks, hvorfra de kan arkiveres. Hvis du har tilladelse til at flytte emner ind i boksen, medtager den virtuelle boks disse to søgemapper: Kunne ikke arkivere Til arkivering Viser de emner, som Enterprise Vault ikke kunne arkivere, da din Vault Cache blev synkroniseret med den boks på internettet, der er knyttet til din Outlook-postkasse. Viser de elementer, du har flyttet eller kopieret til din virtuelle boks, og som venter på at blive arkiveret. Mappen indeholder ikke elementer, som Enterprise Vault af en eller anden grund ikke kunne arkivere. Bemærk følgende om virtuelle bokse: Du kan muligvis se indholdet af delte arkiver og tildele arkiver i din virtuelle boks, men du kan ikke ændre indholdet. En virtuel boks kan ikke indeholde elementer fra offentlige mapper.

11 Introduktion til Symantec Enterprise Vault Om at arbejde offline med Enterprise Vault 11 Du kan ikke ændre elementer ved for eksempel at ændre indhold eller læsestatus, tilføje et flag til opfølgning og så videre. Alle elementer i din virtuelle boks har statussen læs. Du kan muligvis flytte, slette og omdøbe mapper i den virtuelle boks, men kun hvis mapperne ikke findes i din postkasse. Du kan ikke få vist egenskaberne for en mappe i den virtuelle boks. Om at arbejde offline med Enterprise Vault Når Enterprise Vault arkiverer et emne fra din postkasse, oprettes der normalt en genvej, der er et direkte link til det arkiverede emne. Det sparer plads i postkassen, når emner erstattes med genveje. Hvis du imidlertid arbejder offline eller ikke er tilsluttet dit firmas netværk, kan du ikke åbne emnet i din onlineboks ved at dobbeltklikke på en genvej. En Vault Cache giver dig øjeblikkelig adgang til arkiverede emner, selv når du arbejder offline eller ikke har forbindelse til firmaets netværk. Når du har konfigureret en Vault Cache, kan du hente arkiverede emner på følgende måder: Åbne emnerne fra de tilsvarende genveje i din postkasse Åbne emnerne fra din virtuelle boks Bemærk, at administratoren kan have konfigureret Vault Cache, så den gemmer delvist arkiverede emner. Med denne type Vault Cache, er hele indholdet af arkiverede emner ikke tilgængeligt, når du ikke har forbindelse til din onlineboks. En anden mulighed er, at din Vault Cache gemmer både dele af emner og hele indholdet af emner, som du har åbnet, når du arbejder online. I dette tilfælde kan du åbne alle tidligere åbnede emner, selv når der ikke er forbindelse til din onlineboks. Hvis du har adgang til Arkiv-explorer, når du arbejder offline, er der her en anden måde, hvorpå du kan få adgang til arkiverede emner i din Vault Cache. Når du arbejder offline, kan du ikke udføre følgende handlinger ved hjælp af knapper eller kommandoer i Enterprise Vault: Gemme emner i en boks. Gendanne emner fra Enterprise Vault-genveje Slette emner fra en boks. Vis eller rediger Enterprise Vault-egenskaberne for en mappe. Overflyt PST-filer til Enterprise Vault.

12 12 Introduktion til Symantec Enterprise Vault Om valg af emner, der skal arkiveres Men du kan bruge din Virtuelle Boks til at gemme, gendanne og slette emner. Disse handlinger træder i kraft i onlineboksen efter den næste synkronisering. Se "Om overflytning af PST-filer" på side 53. Om valg af emner, der skal arkiveres Enterprise Vault vælger de emner, der skal arkiveres, på en af eller begge følgende måder: Arkivering efter emnets alder. Enterprise Vault arkiverer emner automatisk, så snart de når den angivne alder. Alderen på en postmeddelelse regnes fra den dato, hvor du modtog eller sendte den. Alderen på et dokument regnes fra den dato, hvor det senest blev ændret. Arkivering for at bevare postkassen under størrelsesgrænsen. Enterprise Vault arkiverer de ældste emner, indtil postkassen indeholder en bestemt procentdel ledig plads. Hvis begge disse strategier anvendes, udfører Enterprise Vault først aldersbaseret arkivering. Hvis alderbaseret arkivering ikke frigiver nok plads i postkassen, arkiverer Enterprise Vault flere emner, indtil den nødvendige procent plads er ledig. Arkivering efter alder og arkivering efter procent af postkassens størrelsesgrænse er de vigtigste strategier for valg af emner, der skal arkiveres. Administratoren kan også konfigurere Enterprise Vault, så programmet arkiverer store emner først. Arkivering af store emner først bruges som supplement til den primære arkiveringsstrategi. Arkivering af store emner først har den fordel, at Enterprise Vault skaber plads i postkassen ved at arkivere relativt få emner. Bemærk! Administratoren kan låse den indstilling, der styrer arkiveringsstrategien, så du ikke kan ændre den. Om opbevaring af arkiverede emner Når du arkiverer et emne med Enterprise Vault, tildeles emnet automatisk en opbevaringskategori for at angive, hvor længe emnet skal opbevares. Administratoren kan konfigurere forskellige opbevaringskategorier for forskellige typer data, f.eks. erhvervsmæssige eller juridiske data. Da Enterprise Vault overvåger boksene, kan programmet slette emner, hvis opbevaringsperiode er udløbet.

13 Introduktion til Symantec Enterprise Vault Om Enterprise Vault og samtaler i Outlook 13 Du kan muligvis vælge fra en liste over de opbevaringskategorier, der er til rådighed, når du gemmer et emne i en boks. Hvis ingen af kategorierne passer, kan du bede administratoren om at oprette en ny til dig. Hvis din administrator har konfigureret Enterprise Vault til overflytning af PST-filer, kan du muligvis ændre opbevaringskategorien for de PST-filer, du vil overflytte. Måden hvorpå Enterprise Vault beregner starten på opbevaringsperioden for et emne, afhænger normalt af, hvilken type emne det er. Starten på opbevaringsperioden er typisk modtagelsesdatoen for postmeddelelser og datoen for sidste ændring for dokumenter. Administratoren kan også have konfigureret Enterprise Vault sådan, at opbevaringsperioden begynder på den dato, hvor emnet blev arkiveret. Om Enterprise Vault og samtaler i Outlook Du kan udføre Enterprise Vault-handlinger på emner, der er arrangeret som Outlook-samtaler. Handlingerne fungerer på samme måde som i den almindelige mappevisning. Du skal vælge emner inden for samtalen for at udføre Enterprise Vault-handlinger på dem det er ikke nok at vælge samtalens titel. Outlook-samtaler kan indeholde ikke-arkiverede emner, Enterprise Vault-genveje og arkiverede emner i en virtuel boks. Det kan ske, at du vælge emner fra en eller flere samtaler og derefter vælger en Enterprise Vault-handling, der ikke kan udføres på alle de valgte emner. I dette tilfælde sker der følgende i Enterprise Vault: Handlingen udføres på de emner, hvor det kan lade sig gøre. Der vises en dialogboks med en liste over emner, som handlingen ikke kunne udføres på og årsagerne. Du kunne f.eks. vælge følgende og forsøge at gemme dem i Enterprise Vault: Nogle ikke-arkiverede emner i din indbakke Nogle ikke-arkiverede emner i dine private mapper Nogle emner der allerede findes i den virtuelle boks Enterprise Vault gemmer de ikke-arkiverede emner, og der vises en liste over emner i private mapper og emner, der allerede er arkiverede.

14 14 Introduktion til Symantec Enterprise Vault Om Enterprise Vault og samtaler i Outlook

15 Kapitel 2 Konfiguration af Enterprise Vault Dette kapitel indeholder følgende emner: Sådan konfigurerer du Enterprise Vault i Outlook Konfiguration af en Vault Cache og virtuel boks Sådan vises eller skjules din virtuelle boks Deaktivering af Autoarkivering i Outlook Konfiguration af Windows Søgning Sådan konfigurerer du Enterprise Vault i Outlook Når Enterprise Vault er installeret, er den klar til brug omgående. Hvis du imidlertid vil bruge Vault Cache og Virtuel Boks, kan det være nødvendigt med yderligere konfiguration. Hvis du kan se din Virtuelle Boks i Outlook-navigationsruden, behøver du ikke konfigurere hverken din virtuelle boks eller en Vault Cache. Hvis der ikke findes en Virtuel Boks, men din administrator har konfigureret Enterprise Vault, så du kan bruge den, skal du blot konfigurere en Vault Cache. Konfiguration af en Vault Cache og virtuel boks Du kan køre guiden Vault Cache, hvis der ikke allerede er konfigureret en Vault Cache. Guiden starter måske automatisk, når du åbner Outlook. Følg nedenstående procedure, hvis guiden ikke starter automatisk.

16 16 Konfiguration af Enterprise Vault Konfiguration af en Vault Cache og virtuel boks Du behøver kun at køre guiden én gang. Du konfigurerer din Vault Cache med guiden, og den første synkronisering startes. Synkronisering er den proces, der holder din Vault Cache opdateret i forhold til din onlineboks. Du behøver ikke at foretage yderligere konfiguration af din virtuelle boks. Når den første synkronisering er udført, vises din virtuelle boks normalt i Outlook-navigationsruden. Hvis den ikke vises, kan du vælge at få den vist. Se "Sådan vises eller skjules din virtuelle boks" på side 17. Sådan konfigureres en Vault Cache 1 Klik på fanen Fil og derefter på Enterprise Vault. 2 Klik på Aktivér Vault Cache. Vault Cache-guiden bliver vist. 3 Vælg Konfigurer Vault Cache i guiden Vault Cache, og klik derefter på Næste. 4 Hvis den næste side indeholder indstillingen Anvend aldersgrænse, kan du vælge den maksimale alder for de arkiverede emner, der automatisk skal overføres til din Vault Cache. Denne side vises kun, hvis administratoren har konfigureret visse Enterprise Vault-indstillinger. Følg nedenstående trin for at anvende en aldersgrænse: Sæt en markering i Anvend aldersgrænse. Indtast den maksimale alder af de arkiverede emner, der skal overføres automatisk til din Vault Cache. Klik på Næste.

17 Konfiguration af Enterprise Vault Sådan vises eller skjules din virtuelle boks 17 Hvis du ikke vil anvende en aldersgrænse, skal du fjerne markeringen af Anvend aldersgrænse. 5 Klik på Afslut på den sidste side for at starte synkroniseringen. Sådan vises eller skjules din virtuelle boks Din virtuelle boks vises automatisk i Outlook-navigationsruden, når din Vault Cache er blevet konfigureret. I visse tilfælde kan det dog være nødvendigt at foretage følgende for at gøre den synlig. Sådan vises eller skjules din virtuelle boks 1 Klik på fanen Fil og derefter på Enterprise Vault. 2 Klik på Konfigurer Vault Cache. 3 Du kan markere eller fjerne markeringen ud for navnet på din boks under fanen Virtuel Boks, så den enten vises eller skjules i Outlook-navigationsruden. 4 Klik på OK. Du kan også skjule din virtuelle boks ved at højreklikke på den i Outlook-navigationsruden og derefter klikke på Luk "Boks - navn".

18 18 Konfiguration af Enterprise Vault Deaktivering af Autoarkivering i Outlook Deaktivering af Autoarkivering i Outlook Autoarkivering i Outlook er anderledes end Enterprise Vault-arkivering. Med autoarkivering arkiveres emnerne i en privatmappefil (.pst-fil). Enterprise Vault arkiverer emnerne i en boks på netværket. De arkiverede emner kan sikkerhedskopieres, og du kan se, søge efter eller gendanne emnerne. Nu da du bruger Enterprise Vault til at arkivere emner i postkassen, anbefales det, at du slår autoarkivering fra. Sådan deaktiveres Autoarkivering i Outlook 1 Klik på fanen Fil, og derefter på Indstillinger. 2 Klik på Avanceret. 3 Klik på Indstillinger for autoarkivering under Autoarkivering. 4 Fjern markeringen af Autoarkiver for hvern dag. 5 Klik på OK. 6 Du kan gå tilbage til forrige visning ved at lukke dialogboksen Indstillinger for Outlook. Konfiguration af Windows Søgning Følg nedenstående trin for at afgøre, om din administrator har indstillet Enterprise Vault, så Windows Søgning automatisk er indstillet til automatisk brug sammen med din Vault Cache og din virtuelle boks. Du kan også bruge denne procedure til at konfigurere Windows Søgning, hvis det er nødvendigt. Sådan kontrolleres funktionerne i Windows Søgning 1 Åbn Indekseringsindstillinger i Outlook. Hvordan du åbner denne dialogboks, afhænger af, hvilken version af Windows du bruger. Eksempel: I Windows XP skal du højreklikke på ikonet Windows Søgning på proceslinjen og dernæst klikke på Indstillinger for Windows Søgning. I Windows 7 skal du klikke på Start > Kontrolpanel. Indtast indekseringsindstillinger i søgefeltet, og klik på Indekseringsindstillinger. I Windows 8 skal du holde Windows-tasten nede og trykke på w. Indtast indeks, og klik derefter på Indekseringsindstillinger. 2 Klik på Rediger i Indekseringsindstillinger. Indekserede placeringer vises. (På følgende billede vises Indekserede placeringer i Windows 7).

19 Konfiguration af Enterprise Vault Konfiguration af Windows Søgning 19 Virtuel boks Vault Cache 3 Sørg for, at posten for din virtuelle boks er markeret på listen Rediger valgte placeringer. Hvis Symantec Vault Cache-placeringen er vist på listen, skal du sørge for, at den er markeret. 4 Klik på OK. 5 Luk Indekseringsindstillinger. Når computeren er inaktiv, opdaterer Windows Søgning sit indeks, så emnerne i din Vault Cache tages med.

20 20 Konfiguration af Enterprise Vault Konfiguration af Windows Søgning

21 Kapitel 3 Enterprise Vault-funktioner og postkasseikoner Dette kapitel indeholder følgende emner: Enterprise Vault-funktioner i hovedvinduet i Outlook Enterprise Vault-siden i Outlook Backstage-visning Enterprise Vault Office Mail App (kun Outlook 2013) Enterprise Vault Outlook-postkasseikoner Enterprise Vault-funktioner i hovedvinduet i Outlook Afhængigt af hvordan administratoren har konfigureret Enterprise Vault, kan du vælge et antal knapper under fanen Enterprise Vault i hovedvinduet i Microsoft Outlook. Figur 3-1 Enterprise Vault-fane i Outlook 2010 Den anden gruppe indeholder muligvis knappen Flere handlinger. Administratoren kan placere Enterprise Vault-knapper som kommandoer i menuen Flere handlinger i stedet for knapper direkte under fanen Enterprise Vault. Følgende eksempel viser kommandoen Annuller handling i menuen Flere handlinger.

22 22 Enterprise Vault-funktioner og postkasseikoner Enterprise Vault-funktioner i hovedvinduet i Outlook Figur 3-2 Menuen Flere handlinger i Outlook 2010 Tabel 3-1 viser en liste over de funktioner, som muligvis findes under fanen Enterprise Vault eller i menuen Flere handlinger. Nogle funktioner har lange navne, når de forekommer i menuen Flere handlinger. De lange navne vises i parentes i denne tabel. Funktionen Gendan vises for eksempel som Gendan fra boks i menuen Flere handlinger. Tabel 3-1 Funktioner under fanen Enterprise Vault eller i menuen Flere handlinger Funktion Søg i bokse Arkiv-explorer Ikon Beskrivelse Søg efter arkiverede emner i de bokse, der kan vælges. Se "Søgning efter arkiverede emner" på side 30. Hvis knappen Søg i bokse er under fanen Enterprise Vault, vises den også under fanen Søgning i Outlook. Få vist et trædiagram med emnerne i din boks. Hvis knappen Arkiv-explorer er under fanen Enterprise Vault, vises den også under fanen Søgning i Outlook.

23 Enterprise Vault-funktioner og postkasseikoner Enterprise Vault-funktioner i hovedvinduet i Outlook 23 Funktion Gem (Gem valgte emner i Boks og Gem valgt mappe i boks) Gendan (Gendan fra boks) Slet (Slet fra boks) Ikon Beskrivelse Gem de markerede emner eller den markerede mappe. Klik på den øverste del af knappen Gem under fanen Enterprise Vault for at gemme valgte emner. Klik på den nederste del af knappen Gem for at vise to indstillinger: Gem valgte emner og Gem valgt mappe. I menuen Flere handlinger vises indstillingerne som Gem valgte emner i boks og Gem valgt mappe i boks. Du kan kun bruge indstillingen Gem til emner eller mapper i postkassen, ikke til emner eller mapper i Virtuel boks. Se "Sådan gemmer du emner manuelt" på side 35. Se "Sådan gemmes mapper manuelt" på side 37. Gendan de emner, der er forbundet med de markerede Enterprise Vault-genveje. Du kan kun bruge denne funktion til emner i postkassen, ikke til emner i den virtuelle boks. Se "Gendannelse af dine arkiverede emner" på side 38. Slet arkiverede emner. Du kan kun bruge denne funktion til emner i postkassen, ikke til emner i den virtuelle boks. Se "Sletning af arkiverede emner" på side 31.

24 24 Enterprise Vault-funktioner og postkasseikoner Enterprise Vault-siden i Outlook Backstage-visning Funktion Annuller (Annuller handling) Ikon Beskrivelse Annuller den igangværende Enterprise Vault-handling. Du kan annullere følgende handlinger: Slet (Slet fra boks) Gem (Gem valgte emner i Boks og Gem valgt mappe i boks) Gendan (Gendan fra boks) Du kan kun bruge denne indstilling til emner eller mapper i postkassen, og ikke til emner eller mapper i Virtuel boks. Se "Annullering af sletning af arkiverede emner" på side 32. Se "Annullering af arkiverings- og gendannelseshandlinger" på side 40. PST-overflytning Overflyt PST-filer til Enterprise Vault. Se "Om overflytning af PST-filer" på side 53. Synkroniser (Synkroniser Vault Cache) Synkroniser din Vault Cache med din boks på internettet. Se "Synkronisering af din Vault Cache" på side 41. Flere handlinger Få vist en menu med en eller flere Enterprise Vault-kommandoer. Enterprise Vault-administratoren styrer, hvorvidt funktioner vises som knapper direkte under fanen Enterprise Vault eller som kommandoer i menuen Flere handlinger. Enterprise Vault-siden i Outlook Backstage-visning Enterprise Vault tilføjer sin egen side i Backstage-visningen i Outlook. (Backstage-visningen kan vælges under Filer i Outlook). Siden Enterprise Vault indeholder systemoplysninger og muligvis flere Enterprise Vault-knapper. Tabel 3-2 viser en liste over de Enterprise Vault-knapper, som muligvis findes på siden Enterprise Vault i Backstage-visningen.

25 Enterprise Vault-funktioner og postkasseikoner Enterprise Vault Office Mail App (kun Outlook 2013) 25 Tabel 3-2 Enterprise Vault-knapper i Backstage-visningen Knap Aktivér Vault Cache Konfigurer Vault Cache Ikon Beskrivelse Kør konfigurationsguiden til Vault Cache. Se "Konfiguration af en Vault Cache og virtuel boks" på side 15. Åbn Egenskaber for Vault Cache. Se "Visning og ændring af egenskaber for en Vault Cache" på side 44. Rapport om udløbsdato Viser en liste over de emner, som Enterprise Vault sletter fra din boks, fordi opbevaringsperioden er ved at udløbe. Hvis du skal bruge dem, kan du gendanne valgte emner i postkassen. Enterprise Vault Office Mail App (kun Outlook 2013) I Outlook 2013 findes de fleste Enterprise Vault-funktioner på Outlook-båndet også i Enterprise Vault Office Mail App, hvis din administrator har givet adgang til det. Office Mail App vises øverst i aktuelle mailbeskeder, kalenderemner eller mødeanmodninger.

26 26 Enterprise Vault-funktioner og postkasseikoner Enterprise Vault Office Mail App (kun Outlook 2013) Enterprise Vault Office Mail App Bemærk følgende om Office Mail App: Funktionerne i Office Mail App gælder kun for det aktuelle emne. Du kan ikke bruge dem til at udføre handlinger i flere emner. Adskillige faktorer afgør, hvilke indstillinger der er til stede i Office Mail App. Disse faktorer omfatter, hvorvidt det aktuelle emne er arkiveret, og hvordan din administrator har konfigureret Enterprise Vault. Du kan kun bruge Office Mail App til mailbeskeder, kalenderemner og mødeanmodninger, og ikke til opgaver, kontaktoplysninger og andre typer Outlook-emner. Derudover kan Office Mail App ikke bruges til kladdeemner eller til emner, som du åbner fra din virtuelle boks. De følgende indstillinger i Office Mail App virker på lidt anden vis end de tilsvarende indstillinger på fanen Enterprise Vault på Outlook-båndet: Gendan Gem Gendanner det aktuelle emne til den mappe, hvori genvejen ligger. Du kan ikke vælge en alternativ mappe, hvor emnet skal gendannes. Gemmer det aktuelle emne uden at du bliver bedt om at vælge en boks. Afhængigt af, hvordan din administrator har konfigureret Enterprise Vault, er du muligvis i stand til at vælge en opbevaringskategori.

27 Enterprise Vault-funktioner og postkasseikoner Enterprise Vault Outlook-postkasseikoner 27 Enterprise Vault Outlook-postkasseikoner Emnerne i Outlook-postkassen kan være mærket med følgende ikoner. Tabel 3-3 Ikon Enterprise Vault-postkasseikoner Beskrivelse Genvej til arkiveret emne. Du kan dobbeltklikke på genvejen for at se indholdet af det oprindelige emne. Du kan videresende eller besvare emnet samt udføre andre handlinger i Outlook. Du kan også markere genvejen og derefter gendanne elementet i postkassen. Arkivering afventer. Enterprise Vault har markeret emnet til opbevaring i en boks. Gendannelse i gang. Du har valgt at gendanne elementet fra boksen. Et gendannet element er sådan, som det var, før det blev arkiveret. Det har sit oprindelige ikon. En kopi af elementet forbliver i boksen. Sletning i gang. Du har valgt at slette emnet fra boksen. Enterprise Vault sletter også genvejen fra postkassen.

28 28 Enterprise Vault-funktioner og postkasseikoner Enterprise Vault Outlook-postkasseikoner

29 Kapitel 4 Arbejde med arkiverede filer Dette kapitel indeholder følgende emner: Visning af arkiverede emner Søgning efter arkiverede emner Besvarelse og videresendelse af arkiverede emner Sletning af arkiverede emner Deling af emnerne i din boks Visning af arkiverede emner Når et emne arkiveres i Enterprise Vault, kan der blive oprettet en genvej i postkassen. Genvejen er et direkte link til det arkiverede emne. Hvis emnet ikke umiddelbart er tilgængeligt, viser Enterprise Vault genvejens indhold i stedet for. Derefter kan du vælge at gendanne emnet i postkassen. Du kan også vise emner, der er anbragt i din virtuelle boks. Sådan vises et arkiveret emne 1 Vælg genvejen til emnet, eller vælg emnet i din virtuelle boks. 2 Benyt en af følgende fremgangsmåder: Brug en af de almindelige Outlook-handlinger for at åbne emnet. Hvis du bruger Outlook 2013 og kan se Office Mail App i toppen af det aktuelle emne, skal du klikke på Vis i Office Mail App.

30 30 Arbejde med arkiverede filer Søgning efter arkiverede emner Søgning efter arkiverede emner Når Enterprise Vault har arkiveret en mail eller et andet Outlook-emne, kan du finde emnet med Hurtig søgning i Outlook. Hurtig søgning finder både arkiverede emner i din virtuelle boks og genveje i din postkasse. Hvis der ikke er en genvej til det arkiverede emne, og du ikke kan finde emnet i din virtuelle boks, kan du bruge funktionen Enterprise Vault Søg i bokse. Sådan søger du efter arkiverede emner med Søg i bokse 1 Benyt en af følgende fremgangsmåder: Klik på Søg i bokse i gruppen Søg eller menuen Flere handlinger under fanen Enterprise Vault på Outlook-båndet. Klik på feltet Hurtig søgning i Outlook, og klik derefter på Søg i bokse på fanen Søg i gruppen Enterprise Vault. Hvis du bruger Outlook 2013 og kan se Office Mail App i toppen af det aktuelle emne, skal du klikke på Søg i Office Mail App. 2 Hvis Enterprise Vault anmoder om dine logonoplysninger, skal du indtaste dem og derefter klikke på OK. Hvis logondialogboksen ikke har et separat Domæne -felt, skal du indtaste dit brugernavn i formatet domænets_navn\brugernavn. 3 Angiv søgekriterierne, og start derefter søgningen. 4 Gendan eventuelt et eller flere emner i mappen Gendannede emner i din postkasse. Mappen "Gendannede emner" er en Enterprise Vault-mappe, der oprettes automatisk, når du første gang gendanner emner. Der er flere oplysninger om, hvordan du bruger søgefaciliteterne i den onlinehjælp, der følger med dem. Besvarelse og videresendelse af arkiverede emner Du kan besvare eller videresende et arkiveret emne fra dets genvej eller fra din virtuelle boks. Outlook åbner emnet i dets oprindelige form, præcis som når du besvarer eller videresender et hvilket som helst andet emne. Hvis du vælger en eller flere genveje, der skal videresendes som vedhæftninger, vedhæfter Outlook de oprindelige emner i en ny mail.

31 Arbejde med arkiverede filer Sletning af arkiverede emner 31 Bemærk! Når du videresender arkiverede emner som vedhæftninger i Outlook 2010 og derover, skal du vente, til du ser den nye mail, før du vælger nye emner. Ellers vedhæftes emner fra mail, du vælger senere, forkert til den nye mail. Sletning af arkiverede emner Hvis Enterprise Vault-administratoren har givet dig tilladelse til at slette emner fra en boks, kan du gøre det på følgende måder. Du kan også slette arkiverede emner fra Enterprise Vault-søgeprogrammer. Sådan slettes arkiverede emner fra genveje ved hjælp af en Enterprise Vault-indstilling på Outlook-båndet 1 Markér genvejene til de arkiverede emner, som du vil slette. Du kan medtage emner, der ikke er genveje, men de ignoreres af Enterprise Vault. 2 Under fanen Enterprise Vault i gruppen Handlinger skal du klikke på Slet. Du kan også klikke på Slet fra boks i menuen Flere handlinger. 3 Klik på Ja for at bekræfte, at du vil slette både genvejene og de arkiverede emner. Sådan slettes et arkiveret emne fra dets genvej ved hjælp af Enterprise Vault Office Mail App (kun Outlook 2013) 1 Markér genvejen til det arkiverede emne, som du ønsker at slette. 2 Klik på Slet i Enterprise Vault Office Mail App. 3 Klik på OK for at bekræfte, at du ønsker at fortsætte. Sådan sletter du et emne, som du har åbnet fra en genvej 1 Klik på Slet i gruppen Slet under fanen Meddelelse i vinduet med det åbnede emne. 2 Klik på Ja for at bekræfte, at du vil slette emnet. 3 Hvis der kommer endnu et spørgsmål, kan du vælge kun at slette genvejen eller både genvejen og det arkiverede emne. Hvis du kun sletter genvejen, forbliver emnet i din boks på internettet, og du kan stadig hente emnet fra din virtuelle boks. Sletning af emner og mapper fra en virtuel boks Bemærk: Du kan kun slette en mappe fra den virtuelle boks, hvis denne mappe ikke findes i din postkasse.

32 32 Arbejde med arkiverede filer Deling af emnerne i din boks Sådan sletter du emner fra en virtuel boks 1 Markér de emner i en virtuel boks-mappe, som du vil slette. 2 Under fanen Startside i gruppen Slet skal du klikke på Slet. Du kan også klikke på Slet i højreklikmenuen. Sådan sletter du en mappe fra en virtuel boks 1 Markér den mappe i din virtuelle boks, som du vil slette. 2 Vælg Slet mappe i højreklikmenuen. 3 I det spørgsmålsvindue, der kommer frem, skal du klikke du på Ja for at bekræfte sletningen eller Nej for at annullere den. Annullering af sletning af arkiverede emner Hvis et emne venter på at blive slettet, kan du muligvis forhindre Enterprise Vault i at gennemføre handlingen. Sådan slettes et arkiveret emne ved hjælp af en Enterprise Vault-funktion på Outlook-båndet 1 Markér de emner, hvis sletning du ønsker at annullere. Du kan medtage emner, som Enterprise Vault ikke er ved at behandle. Sådanne emner ignoreres af Enterprise Vault. 2 Klik på Annuller i gruppen Handlinger under fanen Enterprise Vault. Du kan også klikke på Annuller handlingen i menuen Flere handlinger. Sådan annulleres sletning af et arkiveret emne ved hjælp af Enterprise Vault Office Mail App (kun Outlook 2013) 1 Markér det emne, hvis sletning du ønsker at annullere. 2 Klik på Annuller. Deling af emnerne i din boks Med mindre du har angivet andet, er din boks ikke tilgængelig for andre brugere. Kun du kan gemme emner i boksen, søge efter emner i den og gendanne emner fra den. Du kan imidlertid give andre brugere adgang til din boks eller til udvalgte mapper i boksen. Dette gøres ved at angive tilladelser til dine Outlook-mapper. Derefter anvender Enterprise Vault automatisk de samme tilladelser til mapperne i boksen.

33 Arbejde med arkiverede filer Deling af emnerne i din boks 33 Sådan deles emnerne i din boks 1 Højreklik på den pågældende mappe i postkassen, og klik derefter på Egenskaber. 2 Klik på fanen Tilladelser, og tilføj derefter den bruger, du vil tildele adgang. 3 Tildel brugeren de nødvendige tilladelser på følgende måde: Sådan tillader du, at den anden bruger kan se din boks i Virtuel Boks eller Arkiv-explorer Sådan tillader du, at den anden bruger anvender Virtuel Boks eller Arkiv-explorer til at navigere til en mappe Giv brugeren tilladelsen Mappe synlig til postkassen (øverste niveau). Giv brugeren tilladelsen Synlig mappe til alle overordnede mapper og til postkassen som helhed. Hvis du giver en anden bruger adgangen Stedfortræder til din postkasse, kan du eventuelt lade brugeren arkivere og gendanne emner. I dette tilfælde skal du give brugeren tilladelsen Redaktør til mapperne i postkassen.

34 34 Arbejde med arkiverede filer Deling af emnerne i din boks

35 Kapitel 5 Gemme og gendanne filer Dette kapitel indeholder følgende emner: Sådan gemmer du emner manuelt Sådan gemmes mapper manuelt Gendannelse af dine arkiverede emner Annullering af arkiverings- og gendannelseshandlinger Sådan gemmer du emner manuelt Enterprise Vault udfører automatisk arkivering i baggrunden, uden at du skal foretage dig noget. Der kan imidlertid være situationer, hvor du manuelt ønsker at gemme et emne i din boks. Du kan gemme emner manuelt, hvis administratoren har konfigureret Enterprise Vault, således at det er tilladt. Du kan gemme emner manuelt på følgende måder: Ved at klikke på Gem på Enterprise Vault-fanen på Microsoft Outlook-båndet. Ved at klikke på Gem i Enterprise Vault Office Mail App, hvis muligt (Kun i Outlook 2013). Ved at flytte eller kopiere emner til din virtuelle boks. Denne metode har dog visse begrænsninger: Du kan ikke annullere arkivering af emner, som du gemmer på denne måde, og du kan ikke gemme emner fra en mappe, der administreres med Exchange, hvis din administrator har aktiveret arkivering af denne type mapper.

36 36 Gemme og gendanne filer Sådan gemmer du emner manuelt Gemme elementer med Enterprise Vault-funktionerne i hovedvinduet i Outlook 1 Vælg et eller flere elementer i postkassen, der skal gemmes. Du kan vælge emner fra flere mapper samtidig ved f.eks. at vælge emner fra søgeresultater. Men hvis du vælger at gøre dette, kan du ikke angive en boks eller en opbevaringskategori til de arkiverede emner. 2 Under fanen Enterprise Vault i gruppen Handlinger skal du klikke på den øverste del af knappen Gem. Du kan også klikke på Gem valgte emner i boks i menuen Flere handlinger. Dialogboksen Gem i boks åbnes. 3 Angiv en boks eller opbevaringskategori, hvis du har mulighed for at vælge dem. 4 Klik på OK for at bekræfte, at du ønsker at gemme elementerne. Sådan gemmes et emne med Enterprise Vault Office Mail App (kun Outlook 2013) 1 Markér eller åbn det ikke-arkiverede emne, som du ønsker at gemme. 2 Klik på Gem i Enterprise Vault Office Mail App. Hvis Enterprise Vault ikke beder dig om at vælge en opbevaringskategori, har du fuldført de nødvendige trin. Mens der gemmes, kan du klikke på Annuller for at forhindre Enterprise Vault i at udføre handlingen. 3 Hvis Enterprise Vault beder dig om at vælge en opbevaringskategori, skal du åbne menuen Vælg opbevaringskategori, og vælge en kategori. Enterprise Vault viser derefter opbevaringsperioden og en beskrivelse af opbevaringskategorien. 4 Klik på OK.

37 Gemme og gendanne filer Sådan gemmes mapper manuelt 37 Sådan gemmes elementer ved hjælp af den virtuelle boks 1 Vælg et eller flere elementer, der skal gemmes. 2 Brug én af de almindelige handlinger i Outlook til at flytte eller kopiere emnerne til din virtuelle boks. Du kan for eksempel gemme elementerne på følgende måder: Flyt elementerne ved at trække dem ind i den mappe i den virtuelle boks, hvor de skal gemmes. Eller højreklik på dem, og klik derefter på Flyt, og vælg en mappe i den virtuelle boks. Hvis du vil kopiere elementerne, skal du holde Ctrl nede og trække dem ind i den mappe i den virtuelle boks, hvor de skal gemmes. Sådan gemmes mapper manuelt Enterprise Vault udfører automatisk arkivering i baggrunden, uden at du skal foretage dig noget. Der kan imidlertid være situationer, hvor du vil gemme en hel mappe i din boks manuelt. Du kan vælge alt i en mappe og gemme indholdet manuelt. Du kan også gemme en mappe, hvis administratoren har indstillet Enterprise Vault, så det er tilladt. Du kan ikke gemme en hel postkasse. Du kan bruge en funktion under fanen Enterprise Vault i Outlook til at gemme en mappe. Hvis du har aktiveret en virtuel boks, kan du også flytte eller kopiere en mappe til din virtuelle boks for at gemme den. Følgende Enterprise Vault-mappeindstillinger anvendes, når du gemmer en hel mappe: Boks Opbevaringskategori Opret en genvej til arkiveret emne efter arkivering Slet oprindeligt emne efter arkivering Arkivér ulæste emner Følgende indstillinger ignoreres, når du gemmer en hel mappe: Arkivér ikke denne mappe

38 38 Gemme og gendanne filer Gendannelse af dine arkiverede emner Sådan gemmes en mappe ved hjælp af Enterprise Vault-funktioner 1 Markér den mappe, der skal gemmes. 2 Under fanen Enterprise Vault i gruppen Handlinger skal du klikke på den nederste del af knappen Gem og klikke på Gem valgt mappe. Du kan også klikke på Gem valgt mappe i boks i menuen Flere handlinger. Dialogboksen Gem mappe i boks bliver vist. 3 Markér eller fjern markeringen af Gem også undermapper. 4 Klik på OK. Sådan gemmes en mappe ved hjælp af den virtuelle boks 1 Markér den mappe, der skal gemmes. 2 Brug én af de almindelige handlinger i Outlook til at flytte eller kopiere mappen til din virtuelle boks. Du kan for eksempel gemme mappen på følgende måder: Flyt mappen ved at højreklikke på den. Klik derefter på Flyt mappe, og vælg en virtuel boksmappe i dialogboksen Flyt mappe. Kopiér mappen ved at højreklikke på den. Klik derefter på Kopiér mappe, og vælg en virtuel boksmappe i dialogboksen Kopiér mappe. Gendannelse af dine arkiverede emner Normalt behøver du ikke at gendanne arkiverede elementer i postkassen, da du let kan åbne dem vha. genvejene eller fra den virtuelle boks. Hvis du gendanner emner, gendannes de i det oprindelige format. Hvis et gendannet emne f.eks. er en mail, kan du stadig besvare den på normal vis. Du kan gendanne arkiverede elementer på én af følgende måder: Ved at bruge genvejene til dem. Du kan gendanne emner fra genveje til den aktuelle mappe (hvor genvejene findes) eller til en anden mappe. Du kan også gendanne emner vha. genvejene til i en særlig Enterprise Vault-mappe, der

39 Gemme og gendanne filer Gendannelse af dine arkiverede emner 39 hedder Gendannede emner. Hvis mappen Gendannede emner ikke findes, oprettes den automatisk af Enterprise Vault. Du kan også vælge at slette genvejene, når elementerne er blevet gendannet. Ved hjælp af de almindelige handlinger i Outlook til at flytte eller kopiere emner fra den virtuelle boks til postkassen. Hvis du vil gendanne elementer i en offentlig mappe, skal du have adgang som Ejer af mappen. Hvis du ikke har adgang som ejer, kan du kopiere en genvej fra en offentlig mappe til din postkasse. Dernæst kan du gendanne elementet i postkassen. Det kan tage lidt tid for Enterprise Vault at gendanne emner, der er gemt offline. Sådan gendannes arkiverede emner fra genveje ved hjælp af en Enterprise Vault-funktion på Outlook-båndet 1 Hvis genvejene befinder sig i en offentlig mappe eller en PST-fil, skal de kopieres til en mappe i din postkasse. 2 Markér genvejene til de elementer i postkassen, som du vil gendanne. Brug den almindelige Outlook-markering til at markere én eller flere genveje Du kan medtage emner, der ikke er genveje, men de ignoreres af Enterprise Vault. 3 Under fanen Enterprise Vault i gruppen Handlinger skal du klikke på Gendan. Du kan også klikke på Gendan fra boks i menuen Flere handlinger. Dialogboksen Gendan fra Boks vises. 4 Vælg de ønskede indstillinger. Du kan få oplysninger om indstillingerne ved at klikke på Hjælp i dialogboksen Gendan fra boks. 5 Klik på OK for at bekræfte, at du vil gendanne emnerne. De oprindelige elementer gendannes i postkassen.

40 40 Gemme og gendanne filer Annullering af arkiverings- og gendannelseshandlinger Sådan gendannes et arkiveret emne fra dets genvej ved hjælp af Enterprise Vault Office Mail App (kun Outlook 2013) 1 Markér genvejen. 2 Klik på Gendan i Enterprise Vault Office Mail App. Når Enterprise Vault er i gang med at gendanne et emne, kan du klikke på Annuller for at stoppe udførelsen af handlingen. Sådan gendannes arkiverede elementer fra en virtuel boks 1 Markér de elementer i din virtuelle boks, som du vil gendanne. Brug den almindelige Outlook-markering til at markere ét eller flere emner. 2 Brug én af de almindelige handlinger i Outlook til at flytte eller kopiere emnerne til din postkasse. Du kan f.eks. gendanne elementerne på følgende måder: Flyt elementerne ved at trække dem ind i den postkassemappe, hvor du ønsker at gendanne dem. Eller højreklik på dem, og klik derefter på Flyt til mappe, og vælg en postkassemappe i dialogboksen Flyt emner. Kopiér elementerne ved at holde Ctrl nede og trække dem ind i den postkassemappe, hvor du ønsker at gendanne dem. Annullering af arkiverings- og gendannelseshandlinger Hvis et emne i postkassen har statusværdien Arkivering i gang eller Gendannelse i gang, kan du muligvis forhindre Enterprise Vault i at gennemføre handlingen. Du behøver normalt ikke at annullere arkiverings- og gendannelseshandlinger. Hvis du vil åbne et emne med statusværdien Arkivering i gang eller Gendannelse i gang, kan du dobbeltklikke på det. Du kan ikke annullere arkiverings- og gendannelseshandlinger for emner i din Virtuelle Boks. Sådan annulleres arkiverings- og gendannelseshandlinger 1 Markér de emner, du vil annullere en handling for. Du kan medtage emner, som Enterprise Vault ikke er ved at behandle. Sådanne emner ignoreres af Enterprise Vault. 2 Klik på Annuller i gruppen Handlinger under fanen Enterprise Vault. Du kan også klikke på Annuller handlingen i menuen Flere handlinger.

41 Kapitel 6 Administration af Enterprise Vault-arkivering Dette kapitel indeholder følgende emner: Synkronisering af din Vault Cache Visning og ændring af egenskaber for en Vault Cache Sådan indstiller Enterprise Vault dine mappeegenskaber Indstilling af Enterprise Vault-egenskaberne for en postkasse eller mappe Afbrydelse eller aktivering af arkivering for postkassen Synkronisering af din Vault Cache Enterprise Vault holder din Vault Cache opdateret ved at synkronisere den med den boks på internettet, der er knyttet til din Outlook-postkasse. Administratoren kan også have konfigureret Enterprise Vault, så du kan udføre følgende handlinger: Selv synkronisere din Vault Cache, når som helst. Afbryde synkroniseringen. Når du afbryder synkroniseringen, stopper igangværende synkroniseringer, og Enterprise Vault foretager ikke yderligere opdateringer af din Vault Cache. Bemærk! Synkroniseringen forbliver afbrudt, selvom du stopper og genstarter Outlook, indtil du vælger at genoptage synkroniseringen. Synkronisere din Vault Cache med yderligere bokse, du har adgang til.

42 42 Administration af Enterprise Vault-arkivering Synkronisering af din Vault Cache Enterprise Vault finder automatisk ud af, hvilke elementer der skal overføres til din Vault Cache. Sådan synkroniserer du din Vault Cache Under fanen Enterprise Vault i gruppen Vault Cache skal du klikke på Synkroniser. Du kan også klikke på Synkroniser Vault Cache i menuen Flere handlinger. Dialogboksen Vault Cache-synkronisering vises. Dialogboksen Vault Cache-synkronisering indeholder et resume af synkroniseringen. Du kan lukke dialogboksen, mens synkroniseringen foregår, og fortsætte med at arbejde med Outlook.

43 Administration af Enterprise Vault-arkivering Synkronisering af din Vault Cache 43 Sådan afbrydes eller genoptages synkronisering 1 Klik på fanen Fil og derefter på Enterprise Vault. 2 Klik på Konfigurer Vault Cache. Egenskaber for Vault Cache vises. 3 Klik på Afbryd eller Genoptag under fanen Status i Egenskaber for Vault Cache. Sådan vælges flere bokse, der skal synkroniseres 1 Klik på fanen Fil og derefter på Enterprise Vault. 2 Klik på Konfigurer Vault Cache.

44 44 Administration af Enterprise Vault-arkivering Visning og ændring af egenskaber for en Vault Cache 3 Klik på fanen Bokse i Egenskaber for Vault Cache. Hvis fanen Bokse ikke findes, har administratoren ikke aktiveret denne funktion. 4 Vælg en boks til ved at markere feltet ud for boksens navn. 5 Klik på OK. Den ekstra boks vises i din virtuelle boks, når synkroniseringsprocessen er afsluttet. Visning og ændring af egenskaber for en Vault Cache Dialogboksen Egenskaber for Vault Cache kan indeholde op til fem sider med faner. Administratoren styrer, hvilke faner er inkluderet. Hvis de relevante faner kan vælges, kan du gøre følgende i dialogboksen Egenskaber for Vault Cache: Afbryde eller genoptage synkronisering. Starte synkronisering. Se status for synkroniseringen.

45 Administration af Enterprise Vault-arkivering Sådan indstiller Enterprise Vault dine mappeegenskaber 45 Angive den mængde diskplads, der skal bruges til indholdet af emner i din Vault Cache. Angive, hvor lang tid efter Outlook er startet, at Enterprise Vault skal undersøge, om der er emner, som skal synkroniseres med din Vault Cache. Vælge bokse, der skal synkroniseres med din Vault Cache, ud over den primære boks, som er knyttet til din postkasse. Markere boksene, du vil se som Virtuelle Bokse i Outlook-navigationsruden. Sådan vises og ændres egenskaberne for en Vault Cache 1 Klik på fanen Fil og derefter på Enterprise Vault. 2 Klik på Konfigurer Vault Cache. Egenskaber for Vault Cache indeholder en eller flere faner. Du kan få oplysninger om den aktuelle fane ved at klikke på Hjælp i Egenskaber for Vault Cache. Sådan indstiller Enterprise Vault dine mappeegenskaber Som standard er Enterprise Vault egenskaben Brug indstillinger for overordnet mappe markeret for alle mapperne i postkassen. Det betyder, at alle mapper arver de arkiveringsindstillinger, den opbevaringskategori og den boks i Enterprise Vault, der er konfigureret for postkassen. Indtil du ændrer værdierne for en bestemt mappe, arkiverer Enterprise Vault alle emner med samme opbevaringskategori og gemmer dem i den samme boks. Du kan tilsidesætte indstillingerne for den overordnede mappe ved at ændre Enterprise Vault-egenskaberne for en mappe. Hvis en mappe indeholder andre mapper, arver de pågældende mapper egenskaberne for den overordnede mappe, medmindre du ændrer dem. Du kan for eksempel have en mappe ved navn Betalt, som har opbevaringskategorien Økonomi. Som standard bruger alle undermapper i Betalt samme opbevaringskategori. Hvis du vil bruge en anden opbevaringskategori til en af undermapperne i Betalt, skal du ændre Enterprise Vault-egenskaberne for den pågældende undermappe.

46 46 Administration af Enterprise Vault-arkivering Indstilling af Enterprise Vault-egenskaberne for en postkasse eller mappe Indstilling af Enterprise Vault-egenskaberne for en postkasse eller mappe Måske kan du ændre arkiveringsindstillingerne for en postkasse, en mappe i postkassen eller en offentlig mappe. Du kan blandt andet ændre følgende indstillinger, hvis du har de nødvendige rettigheder: Om Enterprise Vault arkiverer emnerne i denne postkasse eller mappe Den standardopbevaringskategori, som emnerne i postkassen eller den angivne mappe i postkassen skal tildeles Til en mappe: Hvor gamle emner må være, før Enterprise Vault arkiverer dem Hvorvidt Enterprise Vault sletter emnerne, når de er arkiverede Hvorvidt Enterprise Vault opretter genveje til arkiverede emner Hvorvidt Enterprise Vault arkiverer ulæste emner Hvis Rediger ikke kan vælges, kan du ikke redigere nogen indstillinger.

47 Administration af Enterprise Vault-arkivering Indstilling af Enterprise Vault-egenskaberne for en postkasse eller mappe 47 Sådan indstilles Enterprise Vault-egenskaberne for en postkasse 1 Højreklik på din postkasse i navigationsruden i Outlook, og klik derefter på Egenskaber for datafiler. 2 Klik på fanen Enterprise Vault i Postkasseegenskaber for at se de aktuelle indstillinger.

48 48 Administration af Enterprise Vault-arkivering Indstilling af Enterprise Vault-egenskaberne for en postkasse eller mappe 3 Klik på Rediger. Dialogboksen Enterprise Vault - Rediger egenskaber vises. 4 Vælg de ønskede indstillinger. Administratoren kan have låst indstillingerne for at forhindre dig i at ændre dem. Du kan få en beskrivelse af hver indstilling ved at klikke på Hjælp i dialogboksen Enterprise Vault - Rediger egenskaber. 5 Klik på OK i dialogboksen Enterprise Vault - Rediger egenskaber. 6 Klik på OK eller Anvend i Postkasseegenskaber.

49 Administration af Enterprise Vault-arkivering Indstilling af Enterprise Vault-egenskaberne for en postkasse eller mappe 49 Sådan indstilles Enterprise Vault egenskaberne for en mappe 1 Højreklik på mappen i navigationsruden i Outlook, og klik derefter på Egenskaber. 2 Klik på fanen Enterprise Vault i Mappeegenskaber for at se de aktuelle indstillinger.

50 50 Administration af Enterprise Vault-arkivering Afbrydelse eller aktivering af arkivering for postkassen 3 Klik på Rediger. Dialogboksen Enterprise Vault - Rediger egenskaber vises. Hvis arkiveringen kun er baseret på emnernes alder, indeholder de brugerdefinerede indstillinger i dialogboksen Enterprise Vault - Rediger egenskaber også Arkivér emner, som er ældre end. 4 Vælg de ønskede indstillinger. De viste indstillinger afhænger af den valgte mappe. Administratoren kan have låst indstillingerne for at forhindre dig i at ændre dem. Du kan få en beskrivelse af hver indstilling ved at klikke på Hjælp i dialogboksen Enterprise Vault - Rediger egenskaber. 5 Klik på OK i dialogboksen Enterprise Vault - Rediger egenskaber. 6 Klik på OK eller Anvend i mappen Egenskaber. Afbrydelse eller aktivering af arkivering for postkassen Når du bruger Enterprise Vault for første gang, er programmet som regel konfigureret, så Enterprise Vault-arkivering kan begynde med det samme. Hvis

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning for brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning for brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 Den software, der beskrives i denne

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

Norton 360 Online Brugerhåndbog

Norton 360 Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton 360 Online Brugerhåndbog Dokumentationsversion 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren, der gives i licens, og dokumentationen anses for at

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Norton 360 Online Brugerhåndbog

Norton 360 Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton 360 Online Brugerhåndbog Dokumentationsversion 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren, der gives i licens, og dokumentationen anses for at

Læs mere

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 Bredana Systemudvikling A/S - How to Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Først velkommen til din hostede Dynamics CRM. Med Outlook klienten installeret får du

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugerhåndbog Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Microsoft Outlook 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende.

Microsoft Outlook 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Startvejledning Microsoft Outlook 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Tilpasse den efter behov Tilpas Outlook.

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Minikursus i Outlook 2010 Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Outlook 2010 Søren E. Larsen, EUC Sjælland. Rev. februar 2013

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

CD-DIRECT Installationsvejledning

CD-DIRECT Installationsvejledning CD-DIRECT Installationsvejledning Indhold 1. Kom godt i gang med installationen af CD-DIRECT... 3 2. CD-DIRECT Installation... 4 3. Enkeltbruger Type I (uden kopi af databasefilen)... 5 3.1 Opdatering

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp September 2013 Novell Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper via skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover kan

Læs mere

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation.

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation. Message Broadcasting Message Broadcasting er et plug-in for EasyMP Monitor. Administratorer kan bruge dette plug-in til at sende meddelelser eller beskeder til en eller flere projektorer eller alle projektorerne

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet:

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet: Readme-fil til Novell Filr Desktopprogrammet April 2015 1 Produktoversigt I Novell Filr Desktop-programmet kan du synkronisere dine Novell Filr-filer med filsystemet på din computer og derefter ændre filerne

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

WorkZone Mobile Onlinehjælp

WorkZone Mobile Onlinehjælp 2014 WorkZone Mobile Onlinehjælp WorkZone Mobile2014 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile 2014 3 2. Nyheder 4 3. Kom godt i gang 5 4. Log på og log af 6 5. Besvar en opgave 7 6. Arbejde offline 8

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015 Side 1 Installationsvejledning ViTre til Mac Version 2.0, udgave 1, december 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViTre... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

1 Nyheder i Filr 2.0 Desktop-programmet

1 Nyheder i Filr 2.0 Desktop-programmet Produktbemærkninger til Filr 2.0 Desktop-programmet Februar 2016 I Filr 2.0 Desktop-programmet introduceres funktionen Filer efter behov, der giver en samlet eller virtuel visning af alle filer på Filr-serveren

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Novell Vibe 4.0. Marts 2015. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende

Novell Vibe 4.0. Marts 2015. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Novell Vibe 4.0 Marts 2015 Hurtig start Når du begynder at bruge Novell Vibe, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde. Dette dokument

Læs mere

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 KAPITEL E-MAIL På din hjemmeskærm finder du en app ved navn Mail. Appen er et mailprogram, som kan vise og håndtere dine e-mails på en enkel og overskuelig

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugerhåndbog Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Startvejledning. Søg Find Websteder, Personer eller Filer. Opret et websted eller nyhedsindlæg

Startvejledning. Søg Find Websteder, Personer eller Filer. Opret et websted eller nyhedsindlæg Startvejledning Du kan gøre mere, uanset hvor du er, med sikker adgang, deling og fillagring. Log på med dit Office 365-abonnement, og vælg SharePoint fra appstarteren. Søg Find Websteder, Personer eller

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Novell Teaming 2.1. Novell. 19. januar 2010. Hurtig start. Starte Novell Teaming. Lære Novell Teaming-brugergrænsefladen og funktionerne at kende

Novell Teaming 2.1. Novell. 19. januar 2010. Hurtig start. Starte Novell Teaming. Lære Novell Teaming-brugergrænsefladen og funktionerne at kende Novell Teaming 2.1 19. januar 2010 Hurtig start Novell Når du begynder at bruge Novell Teaming, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde.

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Norton 360TM. Brugervejledning

Norton 360TM. Brugervejledning Norton 360TM Brugervejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne vejledning er lavet

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger Dato 15. marts 2016 Sagsbehandler Kim N. Eriksen Mail kine @vd.dk Telefon +45 2544 7014 Dokument 16/03534-1 Side 1 / 29 In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger 1. Introduktion

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Oprette dokumentgodkendelsessystemets

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

Kom i gang med Windows 10. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-31-5. e-bogsudgave 2016. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt.

Kom i gang med Windows 10. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-31-5. e-bogsudgave 2016. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Kom i gang med Windows 10 Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-31-5 e-bogsudgave 2016 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Indholdsfortegnelse Forord Bruger ikke det indbyggede antivirus-program

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Outlook adgang til andre postkasser

Outlook adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogrammer... 1 2. Værktøjslinjen... 3 3. Profiler... 11 3.1.

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Indhold. Hvordan skaffes programmet. 1 af 13. AVG Antivirus

Indhold. Hvordan skaffes programmet. 1 af 13. AVG Antivirus 1 af 13 AVG Antivirus Indhold Indhold...1 Hvordan skaffes programmet...1 Sådan bruger du AVG...6 Control Center...6 Check for Updates....7 Test Center...8 Scan Computer...8 Scan Selected Areas...9 Test

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere