TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Erindringer ved Ivan Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011. KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Erindringer ved Ivan Pedersen"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Erindringer ved Ivan Pedersen

2 FORSIDEILLUSTRATION: Udsigtspladsen ved Københavns Lufthavn, Kastrup Fra venstre: Palle Sørensen, Jørgen Simonsen, Freddy og Knud Bæk Pedersen LITTERATUR: Vicepolitikommisær Ivan Pedersens erindringer fra Kastrup Lufthavn. Stads- og lokalarkivet. ISSN Tidsskriftet Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og lokalarkivet. Redigeret af: Lise Lotte Larsen Layout: Anne Petersen

3 INDLEDNING Dette nummer af Glemmer du lægger sig i forlængelse af to tidligere numre af tidsskriftet: Nummer 1 fra 2009 der var Hans Zimlings beretning om Københavns Lufthavn som arbejdsplads i tiden efter krigen, og nummer 2 fra 2010 der handlede om politiets arbejde i Kastrup i 1920 erne og 30 erne. Det vi bringer denne gang er med forfatterens egne ord: Erindringer fra politivagten i Københavns Lufthavn i Kastrup fra 2. januar 1960 til 31. oktober 1963, da lufthavnsområdet var en væsentlig del af den daværende lille, men selvstændige Tårnby Politikreds. Fortalt efter hukommelsen af pensioneret vicepolitikommissær Ivan Pedersen, der i 1960 var politikredsens yngste politibetjent. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 POLITIVAGTEN I KASTRUP LUFTHAVN INDTIL MAJ 1960 Ved min ansættelse i Tårnby Politikreds den 2. januar 1960 lå Lufthavnens politivagt i et lille rum i den østlige gavl af terminalbygningen fra Der var intet politipersonale fast knyttet til politivagten, men de 4 skiftehold på politistationen havde hver fjerde uge tjeneste i politivagten fordelt med højst 2 mand (der var ikke ansat kvinder dengang) på formiddagstjenesten fra 0700 til 1500 og 2 på eftermiddagstjenesten fra 1500 til De øvrige holdkolleger afviklede fridage eller blev supplerende anvendt på politistationen på Amager Landevej. Af personalemæssige grunde var vagten ofte kun besat med én enkelt mand, og i enkelte tilfælde ubesat. Med andre ord Politivagten i Lufthavn var ikke bemandet i nattetimerne. Jeg har kun ringe erindringer om denne politivagt, idet jeg, højst gjorde tjeneste i den hver fjerde uge fra 1. januar 1960 til udfasningen i april samme år. 3

4 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP VILHELM LAURITZENS TERMINALER Vilhelm Lauritzens terminal fra 1939 var ifølge sagkyndige velfungerende, indtil den i 1960 blev udfaset til fordel for den ældste af terminalbygningerne i lufthavnen, der nu er kendt som Terminal 2. Terminalen blev indviet af Kong Frederik IX den 30. april 1960, og havde dermed 50 års jubilæum i VILHELM LAURITZENS TERMINAL FRA 1960 Terminal 2 var ved min ansættelse i Tårnby Politikreds næsten færdigbygget umiddelbart vest for terminalen fra Politivagten var placeret nogle få meter fra bygningens østlige gavl, med indgang dels fra fortovet, og dels fra terminalhallen. Vagtplanerne fra den tidligere politivagt fortsatte uændret. Udover at vagten, som forventet, var særdeles flot, var der som noget nyt opført en detention, således at det ikke længere var absolut nødvendigt at overføre eventuelle anholdte til politistationen på Amager Landevej, hvilket i øvrigt forekom meget sjældent. Personligt har jeg ikke været involveret i episoder, der krævede anvendelse af detentionen i mine knap 4 år i politikredsen. Begrænsningerne for publikums adgang til terminalen var noget mindre restriktive end i de moderne tider Bortset fra at passere en paskontrolboks eller lukkede kontorfaciliteter, var der uhindret adgang til stort set alle lokaliteter i terminalen, inklusiv fingrene ud mod forpladsen og flyenes parkeringsområde. Disse fingre var populære for såvel flypassagerer i venteposition som for turistprægede besøgende, og ikke mindst for familie og andre, der ville ønske god rejse, eller velkommen hjem. Fingrene blevet senere gjort til et lukket område for at modvirke de trusler, der på verdensplan opstod mod flytransporten, herunder lufthavne. Kontrollen med ro og orden inde i terminalen blev først og fremmest varetaget af uniformerede lufthavnsbetjente, der var ansat og lønnet af lufthavnen. I få, og forholdsvis banale, 4

5 GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 Københavns Lufthavn, Kastrup. Lufthavnsbygningens interiør erpladserne. Heldigvis kastede man ikke med sten dengang! tilfælde blev politivagten anmodet om assistance til at fjerne uromagere eller andre uønskede gæster. I et områderne umiddelbart øst for såvel den gamle som den nye terminal, var der mulighed for at komme ganske tæt på de nærmeste parkerede fly, idet tilskuerpladsen og parkeringsområdet kun var adskilt med et simpelt ståltrådshegn på omkring 1,3 m, der forhindrede umiddelbar adgang til forpladsen, hvor de nærmeste fly var parkeret et meget lille stenkast fra tilsku- LUFTHAVNSMOTOR- VEJEN M. V. Kort tid før indvielsen af terminalen, blev en ultrakort motorvej åbnet for trafik mellem Amager Landevej og lufthavnsområdet. Vejen blev hurtigt kendt som Lufthavnsmotorvejen formentligt inspireret af Danmarks første motorveje som 5

6 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Københavns Lufthavn, Kastrup ved den gamle udsigtsplads Personerne er ukendte. Hørsholmvejen fra 1956, samt Halsskovmotorvejen og Knudshovedmotorvejen, der begge blev åbnet Ibrugtagelsen af de første motorveje var iøvrigt forud for de gældende regler om vejafmærkning. De 2 tilkørsler til Lufthavnsmotorvejen var således blot afmærket med meget store gule skilte, med almindelig tekst, der beskrev, hvem der måtte, og hvem der ikke måtte køre ind på vejen. Længe efter ibrugtagelsen kunne man dagligt se cyklister køre på vejen. De vestlige til- og frakørsler var anlagt på Amager Landevej, hvor den nuværende Motorvej E20 føres under vejen. Motorvejen ophørte umiddelbart efter passage af en midlertidig viadukt over Kastrupvej kort før det nye terminalområde. Den østlige tilkørsel med retning imod Amager Landevej blev anlagt i fortsættelse af Ellehammersvej, hvor den i nogle år krydsede Kastrupvej, hvorved krydset fremstod som en korsvej. Den første del af motorvejen var trods sin lidenhed en stor lettelse for de motoriserede trafikanter mellem Køben- 6

7 havn og lufthavnen, der hidtil havde været henvist til at køre enten ad Kastrupvej eller ad Amager Strandvej. Lufthavnsmotorvejen blev (formentligt i 1961) forlænget i vestlig retning fra Amager Landevej til Englandsvej, hvor den mundede ud i en samtidigt opført rundkørsel omkring vandtårnet, hvorefter vejen også blev omtalt som Amagermotorvejen. Vejforløbet mellem lufthavnen og København via Englandsvej og evt. over den nye Sjællandsbroen ved slusen i Københavns Sydhavn blev derved yderligt forenklet. Efter disse ændringer af motorvejen var der ikke længere til- og frakørselsramper på Amager Landevej, men den nærliggende Lufthavnsboulevarden er nu lokalvej fra Amager Landevej til Lufthavnen. En af Europas korteste motorveje på cirka 2 km fra 1960, har nu udviklet sig til en del af Europavej E20, som i sin fulde længde strækker sig fra Limerick i Irland forbi Kastrup Lufthavn og videre igennem Sverige til Sankt Petersborg i Rusland. Vejdirektoratet omtaler nu officielt strækningen fra Øresundsbroen forbi lufthavnen og til Amagermotorvejen som Øresundsmotorvejen. VEJ- OG PARKERINGS- FORHOLD VED TERMINALEN Fra lufthavnsmotorvejen og fra Kastrupvej kunne der i 1960 køres dels ind til aflæsningspladser ved kantstenen langs Terminalen, og dels ad vejen i forgrunden med kantstensparkering. Begge disse veje var ensrettet imod øst. Det efterfølgende foto illustrer fuldstændigt den samlede bebyggelse i lufthavnen inkl. de parkeringspladser, der var færdiganlagt i I det mellemliggende område var der dels korttidsparkering, og dels reserverede holdepladser for busser og hyrevogne. Efter aflæsning eller korttidsparkering kunne der enten fortsættes direkte frem til et intermistisk indhegnet areal med gratis langtidsparkering, eller alternativet efter få meter foretages et venstresving GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI

8 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Københavns Lufthavn, Kastrup Lufthavnsbygningen med parkeringspladsen i forgrunden. Fotograf: Erik Jensen, Scandia Foto. på 90 - umiddelbart før langtidsparkering - og derefter fortsættes ad en nyanlagt og unavngivet stikvej, muligvis nuværende Kastrup Tværvej A eller B, til Ellehammersvej og derefter enten til venstre mod motorvejen og Kastrupvej; eller til højre mod Amager Strandvej. Sidstnævnte rute var iøvrigt også en uhensigtsmæssig del af redningsvejene til det nordlige lufthavnsområde, idet redningskøretøjerne via motorvejen først skulle køre ad vejen i forgrunden på ovenstående foto, og kort derefter skulle der foretages flere halvfemsgraders sving på de relativt smalle veje for at nå frem til Hovedvagten på Flyvervej. Der var i øvrigt også forberedt andre primitive alternative adgangsveje gennem ståltrådshegnet, der omkransede hele lufthavnsområdet. De mange skarpe vejsving før Hovedvagten og til Hangar B kunne være medvirkende til at forsinke redningskøretøjer, der kørte til og fra et skadested i lufthavnen. (Se et senere afsnit). Kun køretøjer med godkendt adgang, redningskøretøjer under udrykning og køretøjer fra Tårnby Politikreds, der var 8

9 forsynet med gnistfangere, måtte anvende denne indkørsel. Inden for en forholdsvis kort periode, blev endnu en interimistisk og gratis langtidsparkering etableret på nordsiden af Ellehammersvej. OFFENTLIGE TRAFIKFORBINDELSER De oprindelige offentlige trafikforbindelser til og fra lufthavnen bestod udelukkende af få buslinjer fra Københavns Sporveje, og de kendte SASbusser, der med Hovedbanegården som udgangs- og afslutningspunkt hentede, henholdsvis bragte passagerer til og fra københavnske hoteller, hvilket ville være helt utilstrækkeligt i 2011, da disse linjer blev skrevet. Moderne offentlige trafikforbindelser, som tog, metro og flere buslinjer sikrer nu i 2011, at flypassagererne kan komme hurtigt og sikkert til og fra Lufthavnen. PASKONTROL Paskontrollen i såvel den gamle som den nye terminal blev foretaget af civile politimænd fra den særlige afdeling Tilsynet med udlændinge hørende direkte under Rigspolitichefen (Fremmedpolitiet). Disse politimænd deltog ikke i den almindelige ordenshåndhævelse i lufthavnen; man anede end ikke hvem de var, hvis de ikke befandt sig i kontrolboksene, og dér kom ordenspolitiet fra Tårnby Politikreds ikke, og paskontrollørerne kom aldrig i politivagten. Da Københavns Politi overtog ansvaret på lufthavnsområdet, omfattede det også paskontrollen, der nu udføres af uniformerede politifolk. Men det er jo også andre tider på mere end én måde. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI

10 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP SÆRLIGE BEVOGT- NINGSOPGAVER I LUFTHAVNEN Bevogtning af gods eller personer, var trods alt ikke et ukendt begreb omkring 1960 og senere. En del af opgaverne i lufthavnen bestod i at bevogte værditransporter, der skulle på lager eller omlastes fra et fly til et andet. Når forholdene af politiske grunde spidsede til, foregik der nogle uforklarlige transporter bestående officielt ubekræftet af store mængder guldbarrer fra øst- til vestblokken eller omvendt! Påstanden om at forsendelserne indeholdt guldbarrer kan understøttes af, at vi politifolk i nogle få tilfælde selv håndterede enkelte kolli, og derved fik vi en indikation om, at der i hvert tilfælde ikke var hønsefjer i dem. Ved politiets håndtering var den samlede ladning ikke større, end at kassen eller kasserne kunne transporteres i en patruljevogn til politistationen i Kastrup. Velankommet til stationen blev kasserne enten låst inde i detentionen eller placeret under den vagthavende politiassistents (vagtchefens) skrivebord, hvorefter han havde en forholdsvis kostbar fodskammel. Når ladningen skulle sendes videre med fly, blev den vagthavende orienteret gennem fortrolige kanaler. I et specielt tilfælde havde en kasse stået i usædvanlig lang tid på stationen, hvorfor den relevante kontaktperson blev opsøgt og gjort opmærksom på dette forhold. Til stor overraskelse for alle, havde den/de kompetente i afsender- eller modtagerleddet overset, at kassen ikke var ekspederet videre efter hensigten! Men det blev den så. I et andet tilfælde skulle en sending omlades fra ét fragtfly til et andet, som derefter straks skulle bringe den videre til bestemmelsesstedet. Flyene skulle bevogtes af 2 politifolk bevæbnet med maskinpistoler fra ankomsten af det første, og til det sidste var lettet mod destinationen for ladningen. Trods lufthavnens store anstrengelser for det modsatte befandt der sig pludseligt nogle pressefolk på området, 10

11 hvor flyene var parkeret, og vi havde megen besvær med at gemme maskinpistolerne og se neutrale ud. Pressefotograferne ville gerne have nogle dramatiske billeder af bevæbnet politi i lufthavnen. Dette var heller ikke hverdagskost på den tid. Det er en biting, at det fly, der blev omlastet til, helt øjensynligt var af en alder og i en sådan tilstand, så jeg personligt end ikke ville modtage et tilbud om en gratis flyvetur i det. Det fik jeg nu heller ikke. I et andet tilfælde var jeg i mange timer ene mand om at bevogtet en speciel stor ladning i en lagerbygning. Ladningen havde en anslået værdi på ikke under 50 millioner kr., hvilket var et rigtigt stort beløb i begyndelse af tresserne, og det er nok ikke dispositioner, der kan anvendes i 2011 eller senere. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 Københavns Lufthavn, Kastrup. Oversigtsfoto. Gengivelse af postkort. Ca

12 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP ET FLYSTYRT Lørdag morgen den 16. juli 1960 havde jeg tjeneste i politivagten i lufthavnen fra kl til kl Jeg var alene på posten på grund af personalemangel. Fra vagtens vinduer kunne jeg på et tidspunkt konstatere, at det regnede i en sådan grad, at flosklen som aldrig før var yderst passende. Af samme grund var der ingen unødvendig fodgængertrafik uden for vinduet. Da jeg først på vagten sad og betragtede floden af regnvand, ringede telefonen. Det var en kollega, der fra politistationen i Kastrup stillede dette direkte spørgsmål: Véd du hvorfor der er sendt en vanddykkervogn til Hangar B? Kollegaen var kendt for at være en stor spøgefugl, hvorfor jeg på passende måde svarede tilbage, at nok regnede det utroligt meget, men indtil videre kunne jeg klare mig uden vanddykkervogn. På det følgende ordvalg og betoning blev jeg helt klar over, at der ikke var en ny spøg på vej, hvilket jeg fik bekræftet, da jeg i samme øjeblik så og hørte et udrykningskøretøj stoppe tæt på politivagten. Efter en hurtig orientering af situationen til kollegaen, løb jeg ud til udrykningskøretøjet, der viste sig være fra Københavns Brandvæsen. En redningsmand bekræftede at (vand-) dykkervognen var rekvireret i anledning af en flyulykke i farvandet i nærheden af Hangar B i lufthavnen, men han var i tvivl om, hvilken vej han skulle køre for at komme frem til ulykkesstedet, jf. den tidligere beskrivelse af redningsvejen. Det var meget pinligt, at jeg, som tjenestegørende politimand på stedet, skulle spørge en brandmand om hvad og hvor der var noget galt! Det var endnu mere pinligt, at vagthavende på Politistationen i Kastrup ikke straks var blevet orienteret af alarmcentralen om det anmeldte flystyrt. Dette har andre formentlig diskuteret i et andet forum og ved en passende lejlighed? Jeg stod op i dykkervognen og viste vej til Hovedvagten og Hangar B. Selv om jeg, som før nævnt, i forvejen udmærket kendte 12

13 GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 Ulykkesflyet var af typen de Havilland Dragon Rapide i to-motors passagerversionen DH.89A med plads til én pilot og otte passagerer. vejen, fik jeg bekræftet min opfattelse af, at det var uhensigtsmæssigt, at redningskøretøjer var tvunget til at køre igennem et område, der stærkt mindede om trafikchikaner. Havde det udartet sig til samtidig kørsel med flere udrykningskøretøjer i modsatte retninger, kunne dette have medført meget uheldige situationer. På uheldsstedet viste det sig, at et mindre passagerfly var styrtet i Øresund i forlængelse af start- og landingsbane 04/22. Flyet lå ganske få meter fra fastlandet på en vanddybde, så kun en del af fuselagen og haleroret var synligt, hvorved det var muligt for redningsfolkene at vade til og fra flyet. Lufthavnens egne brandfolk og dykkere var på stedet, og havde bjærget de første tilskadekomne i land, men der var stadig flere tilbage i flyet. Et stort problem var, at bårerne med de forulykkede skulle løftes op over en relativ høj og stejl skrænt fra redderne i vandet og til deres kolleger på fast grund, hvilket krævede mindst 13

14 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP 4 redningsfolk pr. båre. Det stod hurtigt klart for mig, at det var et fly med 8 unge fodboldtalenter, dels fordi jeg i forvejen var bekendt med, at disse skulle til Herning for at spille en træningskamp på landsholdplan, og dels fordi jeg genkendte nogle af de bjærgede af udseende. Flyet af typen de Havilland Dragon DH.89A var chartret hos datidens Zone-Redningskorpset af Dansk Boldspil Union. Situation havde automatisk udløst en sideløbende alarm til Københavns Politis Udrykningstjeneste (Beredskabsafdeling) på Københavns Politigård, der automatisk sendte en bus med 30 politifolk Der blev ikke brug for denne assistance, idet skadestedet var beliggende uden for offentlige veje, og eftersom der stadigt var et kraftigt regnvejr, var det tilstrækkeligt og passende at kun delingsføreren var ude af politibussen til en kort orientering. Årsagen til styrtet er udlagt forskelligt, men det ligger fast, at der under starten havde været en uhyggelig tæt og kraftig regn og deraf følgende kraftig vind og nedsat sigtbarhed både før og under starten, jf. indledningen af dette afsnit. Der verserede forskellige gisninger om årsagen samt antallet af dræbte, men ét ligger nu fast, at 2 blev reddet i land i live, men med alvorlige kvæstelser, deraf overlevede flyets pilot, mens den sidste tilskadekomne passager afgik ved døden kort tid efter ankomsten til hospitalet, hvorefter alle 8 passagerer blev dræbt som følge af ulykken. Nogle nyhedsmedier rejste tvivl om, hvorvidt denne type fly var forsynet med det eller de instrumenter, der var nødvendige under de beskrevne forhold, og om det var forsvarligt at flyet startede. Jeg kender ikke det endelige svar. Det skal understreges, at jeg ikke var sagsbehandler på uheldet. Sagen blev formentligt behandlet af kriminalpolitiet i samarbejde med de kompetente luftfartsmyndigheder, men ingen politimyndighed udover forannævnte delingsfører fra København henvendte sig til mig på skadestedet. 14

15 Havde det været et færdselsuheld med en bus eller et andet motorkøretøj, og var der blevet dræbt og kvæstet et tilsvarende antal personer som følge af uheldet, ville jeg ikke have haft problemer med at behandle sagen. Køretøjet skulle undersøges af en motorsagkyndig (bilinspektør) for tekniske fejl og mangler, som kunne være medvirkende årsag til uheldet. Eventuelle øjenvidner samt overlevende personer i køretøjet skulle afhøres til politirapporten, og en læge skulle udtage en blodprøve af chaufføren til afgørelse af, om han havde indtaget spiritusholdige drikke eller anden form for rusmidler. Politistationens underbemanding blev kraftigt understreget af, at jeg stadig var eneste politimand på stedet, da den samlede redningssituation var afklaret. Da de sidste redningsfolk havde forladt uheldsstedet, kunne jeg tage min udleverede politicykel og cykle til min bopæl på Amager Landevej for at skifte min gennemblødte beklædning fra yderst til inderst, og derefter begive mig til den vagthavende (vagtchefen) på politistationen for at give en mundtlig redegørelse om situationen, inden jeg cyklede tilbage til Lufthavnsvagten. Der var formentligt ingen, der havde bemærket, at vagten havde været ubesat i et par timer. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI

16 HENVENDELSE & ÅBNINGSTIDER Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og lokalarkivet. VI HAR ÅBENT Mandag til torsdag: Kl Fredag: Kl Lørdag: Kl Søndage 1. oktober 31. marts: Kl STADS- OG LOKALARKIVET HAR DESUDEN UDSTILLINGER PÅ: Kastrupgårdssamlingen MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: PERMANENTE OG SKIFTENDE UDSTILLINGER Lørdag og søndag oplag: nr /1200 Stads- og lokalarkivet TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kamillevej 10. Tlf.: taarnbybib.dk

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 7 AUGUST2007 LOKALHISTORIE I TÅRNBY AMAGERBANEN 2. DEL BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN FORSIDEILLUSTRATION: Efter Amagerbanens ophør

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A OPGAVE 2A - Hvorfor cyklede offeret alene? Hvorfor på ringvejen, hvor der ingen cykelsti er? - Hvad snakkede de om, da hun sagde farvel? - Havde offeret cykelhjelm på? Ulykke på ringvejen Onsdag aften

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Mandag den 4. november 2013 Tirsdag den 5. november 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab Vold

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst. D O M afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.)) i ankesag V.L. B 2344 13 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

RÅD FRA POLITIET TIL UDLÆNDINGE, DER BESØGER WARSZAWA

RÅD FRA POLITIET TIL UDLÆNDINGE, DER BESØGER WARSZAWA KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/informator-dla-turystow/19528,rd-fra-politiet-til-udlndinge-der-besger-warszawa.html Wygenerowano: Środa, 28 grudnia 2016, 12:32 RÅD FRA POLITIET

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

PROGRAM FOR. DMI Forbundsmesterskaber i Triatlon og Duatlon 2015

PROGRAM FOR. DMI Forbundsmesterskaber i Triatlon og Duatlon 2015 PROGRAM FOR DMI Forbundsmesterskaber i Triatlon og Duatlon 2015 Fredag den 29. maj 2015 i HADERSLEV CENTRUM Arrangør: Haderslev Garnisons Idrætsforening VEL MØDT! 1 STÆVNEORGANISATION Stævneleder: Konkurrenceleder:

Læs mere

Rejse informationer for Hacienda Riquelme (Sucina)

Rejse informationer for Hacienda Riquelme (Sucina) Rejse informationer for Hacienda Riquelme (Sucina) Oversigts Kort af turen fra Alicante Lufthavnen til Los Riquelme (Sucina) Turen er 97 Km lang men det meste er på motorvej. Billedet viser lufthavnen

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Trafikplan - Eurovision 2014 Refshaleøen. Byens Anvendelse 2014

Trafikplan - Eurovision 2014 Refshaleøen. Byens Anvendelse 2014 Trafikplan - Eurovision 2014 Refshaleøen Byens Anvendelse 2014 Generelle bemærkninger For handicappede er det muligt at sejle til Refshaleøen med Movia s vandbus. Handicapbusser kører rundt Refshalevej

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Tak til retsudvalget og dets sekretær Jørgen Nielsen for tilsagn om at måtte få foretræde for udvalget torsdag den 19. januar 2006 kl

Tak til retsudvalget og dets sekretær Jørgen Nielsen for tilsagn om at måtte få foretræde for udvalget torsdag den 19. januar 2006 kl Retsudvalget REU alm. del - Bilag 257 Offentligt 3.1 Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato: 05-01-2006 Sagsnr.: 30.10.10A16/0001-2001 Henv. til: Mogens Bjerring Tlf.: 9611 7021

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr. for manglende check-ud med Rejsekort.

30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr. for manglende check-ud med Rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0039 Klageren: XX 2860 Søborg Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: 30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Cykeltour 2014 Tour de Suisse II

Cykeltour 2014 Tour de Suisse II Cykeltour 2014 Tour de Suisse II DAG 3 LØRDAG DEN 23. AUGUST 2014 BRIG TIL ANDERMATT Det anbefales at følge ruten som lagt i MapMyRide igennem Brig mod Naters. Hvis man følger hovedvejen videre ud af brig

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr. Kørt for langt/kunne ikke komme af bussen.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr. Kørt for langt/kunne ikke komme af bussen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0228 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Sagsbehandling ved afsoning af underholdsbidrag

Sagsbehandling ved afsoning af underholdsbidrag Sagsbehandling ved afsoning af underholdsbidrag Udtalt over for en politimester, at jeg måtte finde det meget beklageligt, at en person, der var blevet anholdt og hensat til afsoning af underholdsbidrag,

Læs mere

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Nyvig as mtm@nyvig.dk Og: Afdelingsleder Martin Fischer Aalborg

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

Rejsebrev 6. Douro. Proviantering. Douro. En tur på værtshus. Douro s nedre løb. Douro s nedre løb.

Rejsebrev 6. Douro. Proviantering. Douro. En tur på værtshus. Douro s nedre løb. Douro s nedre løb. Rejsebrev 6. Torsdag den 10 april kører vi fra Porto. Vi følger den lille gule vej på kortet, N 108, der snor sig langs bredden af Dourofloden. På kortet er vejen markeret med grønt stort set hele vejen

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Super98 information. Vi er i alt 38 personer fra Super98 der deltager, og vi dækker et stort område af ruten (grøn cirkel).

Super98 information. Vi er i alt 38 personer fra Super98 der deltager, og vi dækker et stort område af ruten (grøn cirkel). Super98 information Søndag den 10. juni 2012 Vi har igen i år kun fået flagposter på 125 km ruten og forventer med baggrund i sidste års erfaringer, at alle er færdige på max. 3-4 timer, men det afhænger

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

FORORD MØNT- OG KORTTELEFONER: Det er en fornøjelse at kunne byde velkommen til. Køreskole Sjælland (KØSK SJÆ). MOTION / IDRÆT:

FORORD MØNT- OG KORTTELEFONER: Det er en fornøjelse at kunne byde velkommen til. Køreskole Sjælland (KØSK SJÆ). MOTION / IDRÆT: - 8 - MØNT- OG KORTTELEFONER: FORORD Det er en fornøjelse at kunne byde velkommen til Køreskole Sjælland (KØSK SJÆ). Dette hæfte indeholder praktiske oplysninger for elever på køreskolen, samt om forholdene

Læs mere

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Redegørelse Journal nr.: 04-610/3 13. april 2005 Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Undersøgelserne er udført af Havarikommissionen for

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra. Rødt = BAAS. Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer

Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra. Rødt = BAAS. Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra Rødt = BAAS Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer L.1A Samme kryds ønsker man en grøn venstresvings pil i myldretiden. Når man

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Vejen til Silent Retreat Center

Vejen til Silent Retreat Center Vejen til Silent Retreat Center Telefon: Vores fastnet nummer er 0039 96 97 604, mobilnummeret er 0039 333 47 45 521 Vi anbefaler at flyve fra København til Rom med Norwegian eller SAS (begge med afgang

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Mit liv som frivillig gav mig ny identitet

Mit liv som frivillig gav mig ny identitet Mit liv som frivillig gav mig ny identitet Heinz Hvid mistede sin identitet, da han som 37-årig politibetjent blev sparket kronisk syg af en voldsmand, men fandt en ny i den frivillige verden, kommunalpolitik

Læs mere

Venedig, Gardasøen og Østrig.

Venedig, Gardasøen og Østrig. Venedig, Gardasøen og Østrig. Lørdag den 13. juni 2015 tog 39 personer fra Nordjylland på Agri Nord seniorklubs årlige sommer tur, der i år gik til Venedig, Gardasøen og Østrig. Vi blev samlet op i en

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Unionshåndbog. Ansvarlig: Flysikudvalg og Uddannelsesudvalg FLYVEVIRKSOMHED

Unionshåndbog. Ansvarlig: Flysikudvalg og Uddannelsesudvalg FLYVEVIRKSOMHED Side nr.: 1 af 6 ANVENDES TIL SVÆVEFLYVNING 1. GENERELT Svæveflyvepladser, der benyttes til uddannelsesflyvning og/eller flyslæb samt selvstartende svævefly, skal godkendes inden ibrugtagning. Sådanne

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Find vej til DEKS. 1.1 Fra lufthavnen Du kan enten tage en taxa direkte til Amtssygehuset i Herlev eller med tog og bus.

Find vej til DEKS. 1.1 Fra lufthavnen Du kan enten tage en taxa direkte til Amtssygehuset i Herlev eller med tog og bus. Version 3. 2012-03-26 Find vej til DEKS Der er flere måder at komme til DEKS på. 1 Ankomst med fly, tog, bus eller taxa... 1 1.1 Fra lufthavnen... 1 1.1.1 Med taxa... 1 1.1.2 Med tog og bus... 1 1.2 Fra

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer)

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) 1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0092 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Star

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0101 Klageren: XX 8240 Risskov Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Vidnet politiassistent Michael Breum har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

Vidnet politiassistent Michael Breum har til retsbogen afgivet følgende forklaring: side 2 kørte rutekørsel og havde en passager med. Betjenten foretog opkald til politiets juridiske afdeling, som heller ikke mente, at tiltalte måtte benytte busbanen. Betjenten kom tilbage med en tilkendegivelse.

Læs mere