TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Erindringer ved Ivan Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011. KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Erindringer ved Ivan Pedersen"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Erindringer ved Ivan Pedersen

2 FORSIDEILLUSTRATION: Udsigtspladsen ved Københavns Lufthavn, Kastrup Fra venstre: Palle Sørensen, Jørgen Simonsen, Freddy og Knud Bæk Pedersen LITTERATUR: Vicepolitikommisær Ivan Pedersens erindringer fra Kastrup Lufthavn. Stads- og lokalarkivet. ISSN Tidsskriftet Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og lokalarkivet. Redigeret af: Lise Lotte Larsen Layout: Anne Petersen

3 INDLEDNING Dette nummer af Glemmer du lægger sig i forlængelse af to tidligere numre af tidsskriftet: Nummer 1 fra 2009 der var Hans Zimlings beretning om Københavns Lufthavn som arbejdsplads i tiden efter krigen, og nummer 2 fra 2010 der handlede om politiets arbejde i Kastrup i 1920 erne og 30 erne. Det vi bringer denne gang er med forfatterens egne ord: Erindringer fra politivagten i Københavns Lufthavn i Kastrup fra 2. januar 1960 til 31. oktober 1963, da lufthavnsområdet var en væsentlig del af den daværende lille, men selvstændige Tårnby Politikreds. Fortalt efter hukommelsen af pensioneret vicepolitikommissær Ivan Pedersen, der i 1960 var politikredsens yngste politibetjent. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 POLITIVAGTEN I KASTRUP LUFTHAVN INDTIL MAJ 1960 Ved min ansættelse i Tårnby Politikreds den 2. januar 1960 lå Lufthavnens politivagt i et lille rum i den østlige gavl af terminalbygningen fra Der var intet politipersonale fast knyttet til politivagten, men de 4 skiftehold på politistationen havde hver fjerde uge tjeneste i politivagten fordelt med højst 2 mand (der var ikke ansat kvinder dengang) på formiddagstjenesten fra 0700 til 1500 og 2 på eftermiddagstjenesten fra 1500 til De øvrige holdkolleger afviklede fridage eller blev supplerende anvendt på politistationen på Amager Landevej. Af personalemæssige grunde var vagten ofte kun besat med én enkelt mand, og i enkelte tilfælde ubesat. Med andre ord Politivagten i Lufthavn var ikke bemandet i nattetimerne. Jeg har kun ringe erindringer om denne politivagt, idet jeg, højst gjorde tjeneste i den hver fjerde uge fra 1. januar 1960 til udfasningen i april samme år. 3

4 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP VILHELM LAURITZENS TERMINALER Vilhelm Lauritzens terminal fra 1939 var ifølge sagkyndige velfungerende, indtil den i 1960 blev udfaset til fordel for den ældste af terminalbygningerne i lufthavnen, der nu er kendt som Terminal 2. Terminalen blev indviet af Kong Frederik IX den 30. april 1960, og havde dermed 50 års jubilæum i VILHELM LAURITZENS TERMINAL FRA 1960 Terminal 2 var ved min ansættelse i Tårnby Politikreds næsten færdigbygget umiddelbart vest for terminalen fra Politivagten var placeret nogle få meter fra bygningens østlige gavl, med indgang dels fra fortovet, og dels fra terminalhallen. Vagtplanerne fra den tidligere politivagt fortsatte uændret. Udover at vagten, som forventet, var særdeles flot, var der som noget nyt opført en detention, således at det ikke længere var absolut nødvendigt at overføre eventuelle anholdte til politistationen på Amager Landevej, hvilket i øvrigt forekom meget sjældent. Personligt har jeg ikke været involveret i episoder, der krævede anvendelse af detentionen i mine knap 4 år i politikredsen. Begrænsningerne for publikums adgang til terminalen var noget mindre restriktive end i de moderne tider Bortset fra at passere en paskontrolboks eller lukkede kontorfaciliteter, var der uhindret adgang til stort set alle lokaliteter i terminalen, inklusiv fingrene ud mod forpladsen og flyenes parkeringsområde. Disse fingre var populære for såvel flypassagerer i venteposition som for turistprægede besøgende, og ikke mindst for familie og andre, der ville ønske god rejse, eller velkommen hjem. Fingrene blevet senere gjort til et lukket område for at modvirke de trusler, der på verdensplan opstod mod flytransporten, herunder lufthavne. Kontrollen med ro og orden inde i terminalen blev først og fremmest varetaget af uniformerede lufthavnsbetjente, der var ansat og lønnet af lufthavnen. I få, og forholdsvis banale, 4

5 GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 Københavns Lufthavn, Kastrup. Lufthavnsbygningens interiør erpladserne. Heldigvis kastede man ikke med sten dengang! tilfælde blev politivagten anmodet om assistance til at fjerne uromagere eller andre uønskede gæster. I et områderne umiddelbart øst for såvel den gamle som den nye terminal, var der mulighed for at komme ganske tæt på de nærmeste parkerede fly, idet tilskuerpladsen og parkeringsområdet kun var adskilt med et simpelt ståltrådshegn på omkring 1,3 m, der forhindrede umiddelbar adgang til forpladsen, hvor de nærmeste fly var parkeret et meget lille stenkast fra tilsku- LUFTHAVNSMOTOR- VEJEN M. V. Kort tid før indvielsen af terminalen, blev en ultrakort motorvej åbnet for trafik mellem Amager Landevej og lufthavnsområdet. Vejen blev hurtigt kendt som Lufthavnsmotorvejen formentligt inspireret af Danmarks første motorveje som 5

6 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Københavns Lufthavn, Kastrup ved den gamle udsigtsplads Personerne er ukendte. Hørsholmvejen fra 1956, samt Halsskovmotorvejen og Knudshovedmotorvejen, der begge blev åbnet Ibrugtagelsen af de første motorveje var iøvrigt forud for de gældende regler om vejafmærkning. De 2 tilkørsler til Lufthavnsmotorvejen var således blot afmærket med meget store gule skilte, med almindelig tekst, der beskrev, hvem der måtte, og hvem der ikke måtte køre ind på vejen. Længe efter ibrugtagelsen kunne man dagligt se cyklister køre på vejen. De vestlige til- og frakørsler var anlagt på Amager Landevej, hvor den nuværende Motorvej E20 føres under vejen. Motorvejen ophørte umiddelbart efter passage af en midlertidig viadukt over Kastrupvej kort før det nye terminalområde. Den østlige tilkørsel med retning imod Amager Landevej blev anlagt i fortsættelse af Ellehammersvej, hvor den i nogle år krydsede Kastrupvej, hvorved krydset fremstod som en korsvej. Den første del af motorvejen var trods sin lidenhed en stor lettelse for de motoriserede trafikanter mellem Køben- 6

7 havn og lufthavnen, der hidtil havde været henvist til at køre enten ad Kastrupvej eller ad Amager Strandvej. Lufthavnsmotorvejen blev (formentligt i 1961) forlænget i vestlig retning fra Amager Landevej til Englandsvej, hvor den mundede ud i en samtidigt opført rundkørsel omkring vandtårnet, hvorefter vejen også blev omtalt som Amagermotorvejen. Vejforløbet mellem lufthavnen og København via Englandsvej og evt. over den nye Sjællandsbroen ved slusen i Københavns Sydhavn blev derved yderligt forenklet. Efter disse ændringer af motorvejen var der ikke længere til- og frakørselsramper på Amager Landevej, men den nærliggende Lufthavnsboulevarden er nu lokalvej fra Amager Landevej til Lufthavnen. En af Europas korteste motorveje på cirka 2 km fra 1960, har nu udviklet sig til en del af Europavej E20, som i sin fulde længde strækker sig fra Limerick i Irland forbi Kastrup Lufthavn og videre igennem Sverige til Sankt Petersborg i Rusland. Vejdirektoratet omtaler nu officielt strækningen fra Øresundsbroen forbi lufthavnen og til Amagermotorvejen som Øresundsmotorvejen. VEJ- OG PARKERINGS- FORHOLD VED TERMINALEN Fra lufthavnsmotorvejen og fra Kastrupvej kunne der i 1960 køres dels ind til aflæsningspladser ved kantstenen langs Terminalen, og dels ad vejen i forgrunden med kantstensparkering. Begge disse veje var ensrettet imod øst. Det efterfølgende foto illustrer fuldstændigt den samlede bebyggelse i lufthavnen inkl. de parkeringspladser, der var færdiganlagt i I det mellemliggende område var der dels korttidsparkering, og dels reserverede holdepladser for busser og hyrevogne. Efter aflæsning eller korttidsparkering kunne der enten fortsættes direkte frem til et intermistisk indhegnet areal med gratis langtidsparkering, eller alternativet efter få meter foretages et venstresving GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI

8 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Københavns Lufthavn, Kastrup Lufthavnsbygningen med parkeringspladsen i forgrunden. Fotograf: Erik Jensen, Scandia Foto. på 90 - umiddelbart før langtidsparkering - og derefter fortsættes ad en nyanlagt og unavngivet stikvej, muligvis nuværende Kastrup Tværvej A eller B, til Ellehammersvej og derefter enten til venstre mod motorvejen og Kastrupvej; eller til højre mod Amager Strandvej. Sidstnævnte rute var iøvrigt også en uhensigtsmæssig del af redningsvejene til det nordlige lufthavnsområde, idet redningskøretøjerne via motorvejen først skulle køre ad vejen i forgrunden på ovenstående foto, og kort derefter skulle der foretages flere halvfemsgraders sving på de relativt smalle veje for at nå frem til Hovedvagten på Flyvervej. Der var i øvrigt også forberedt andre primitive alternative adgangsveje gennem ståltrådshegnet, der omkransede hele lufthavnsområdet. De mange skarpe vejsving før Hovedvagten og til Hangar B kunne være medvirkende til at forsinke redningskøretøjer, der kørte til og fra et skadested i lufthavnen. (Se et senere afsnit). Kun køretøjer med godkendt adgang, redningskøretøjer under udrykning og køretøjer fra Tårnby Politikreds, der var 8

9 forsynet med gnistfangere, måtte anvende denne indkørsel. Inden for en forholdsvis kort periode, blev endnu en interimistisk og gratis langtidsparkering etableret på nordsiden af Ellehammersvej. OFFENTLIGE TRAFIKFORBINDELSER De oprindelige offentlige trafikforbindelser til og fra lufthavnen bestod udelukkende af få buslinjer fra Københavns Sporveje, og de kendte SASbusser, der med Hovedbanegården som udgangs- og afslutningspunkt hentede, henholdsvis bragte passagerer til og fra københavnske hoteller, hvilket ville være helt utilstrækkeligt i 2011, da disse linjer blev skrevet. Moderne offentlige trafikforbindelser, som tog, metro og flere buslinjer sikrer nu i 2011, at flypassagererne kan komme hurtigt og sikkert til og fra Lufthavnen. PASKONTROL Paskontrollen i såvel den gamle som den nye terminal blev foretaget af civile politimænd fra den særlige afdeling Tilsynet med udlændinge hørende direkte under Rigspolitichefen (Fremmedpolitiet). Disse politimænd deltog ikke i den almindelige ordenshåndhævelse i lufthavnen; man anede end ikke hvem de var, hvis de ikke befandt sig i kontrolboksene, og dér kom ordenspolitiet fra Tårnby Politikreds ikke, og paskontrollørerne kom aldrig i politivagten. Da Københavns Politi overtog ansvaret på lufthavnsområdet, omfattede det også paskontrollen, der nu udføres af uniformerede politifolk. Men det er jo også andre tider på mere end én måde. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI

10 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP SÆRLIGE BEVOGT- NINGSOPGAVER I LUFTHAVNEN Bevogtning af gods eller personer, var trods alt ikke et ukendt begreb omkring 1960 og senere. En del af opgaverne i lufthavnen bestod i at bevogte værditransporter, der skulle på lager eller omlastes fra et fly til et andet. Når forholdene af politiske grunde spidsede til, foregik der nogle uforklarlige transporter bestående officielt ubekræftet af store mængder guldbarrer fra øst- til vestblokken eller omvendt! Påstanden om at forsendelserne indeholdt guldbarrer kan understøttes af, at vi politifolk i nogle få tilfælde selv håndterede enkelte kolli, og derved fik vi en indikation om, at der i hvert tilfælde ikke var hønsefjer i dem. Ved politiets håndtering var den samlede ladning ikke større, end at kassen eller kasserne kunne transporteres i en patruljevogn til politistationen i Kastrup. Velankommet til stationen blev kasserne enten låst inde i detentionen eller placeret under den vagthavende politiassistents (vagtchefens) skrivebord, hvorefter han havde en forholdsvis kostbar fodskammel. Når ladningen skulle sendes videre med fly, blev den vagthavende orienteret gennem fortrolige kanaler. I et specielt tilfælde havde en kasse stået i usædvanlig lang tid på stationen, hvorfor den relevante kontaktperson blev opsøgt og gjort opmærksom på dette forhold. Til stor overraskelse for alle, havde den/de kompetente i afsender- eller modtagerleddet overset, at kassen ikke var ekspederet videre efter hensigten! Men det blev den så. I et andet tilfælde skulle en sending omlades fra ét fragtfly til et andet, som derefter straks skulle bringe den videre til bestemmelsesstedet. Flyene skulle bevogtes af 2 politifolk bevæbnet med maskinpistoler fra ankomsten af det første, og til det sidste var lettet mod destinationen for ladningen. Trods lufthavnens store anstrengelser for det modsatte befandt der sig pludseligt nogle pressefolk på området, 10

11 hvor flyene var parkeret, og vi havde megen besvær med at gemme maskinpistolerne og se neutrale ud. Pressefotograferne ville gerne have nogle dramatiske billeder af bevæbnet politi i lufthavnen. Dette var heller ikke hverdagskost på den tid. Det er en biting, at det fly, der blev omlastet til, helt øjensynligt var af en alder og i en sådan tilstand, så jeg personligt end ikke ville modtage et tilbud om en gratis flyvetur i det. Det fik jeg nu heller ikke. I et andet tilfælde var jeg i mange timer ene mand om at bevogtet en speciel stor ladning i en lagerbygning. Ladningen havde en anslået værdi på ikke under 50 millioner kr., hvilket var et rigtigt stort beløb i begyndelse af tresserne, og det er nok ikke dispositioner, der kan anvendes i 2011 eller senere. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 Københavns Lufthavn, Kastrup. Oversigtsfoto. Gengivelse af postkort. Ca

12 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP ET FLYSTYRT Lørdag morgen den 16. juli 1960 havde jeg tjeneste i politivagten i lufthavnen fra kl til kl Jeg var alene på posten på grund af personalemangel. Fra vagtens vinduer kunne jeg på et tidspunkt konstatere, at det regnede i en sådan grad, at flosklen som aldrig før var yderst passende. Af samme grund var der ingen unødvendig fodgængertrafik uden for vinduet. Da jeg først på vagten sad og betragtede floden af regnvand, ringede telefonen. Det var en kollega, der fra politistationen i Kastrup stillede dette direkte spørgsmål: Véd du hvorfor der er sendt en vanddykkervogn til Hangar B? Kollegaen var kendt for at være en stor spøgefugl, hvorfor jeg på passende måde svarede tilbage, at nok regnede det utroligt meget, men indtil videre kunne jeg klare mig uden vanddykkervogn. På det følgende ordvalg og betoning blev jeg helt klar over, at der ikke var en ny spøg på vej, hvilket jeg fik bekræftet, da jeg i samme øjeblik så og hørte et udrykningskøretøj stoppe tæt på politivagten. Efter en hurtig orientering af situationen til kollegaen, løb jeg ud til udrykningskøretøjet, der viste sig være fra Københavns Brandvæsen. En redningsmand bekræftede at (vand-) dykkervognen var rekvireret i anledning af en flyulykke i farvandet i nærheden af Hangar B i lufthavnen, men han var i tvivl om, hvilken vej han skulle køre for at komme frem til ulykkesstedet, jf. den tidligere beskrivelse af redningsvejen. Det var meget pinligt, at jeg, som tjenestegørende politimand på stedet, skulle spørge en brandmand om hvad og hvor der var noget galt! Det var endnu mere pinligt, at vagthavende på Politistationen i Kastrup ikke straks var blevet orienteret af alarmcentralen om det anmeldte flystyrt. Dette har andre formentlig diskuteret i et andet forum og ved en passende lejlighed? Jeg stod op i dykkervognen og viste vej til Hovedvagten og Hangar B. Selv om jeg, som før nævnt, i forvejen udmærket kendte 12

13 GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 Ulykkesflyet var af typen de Havilland Dragon Rapide i to-motors passagerversionen DH.89A med plads til én pilot og otte passagerer. vejen, fik jeg bekræftet min opfattelse af, at det var uhensigtsmæssigt, at redningskøretøjer var tvunget til at køre igennem et område, der stærkt mindede om trafikchikaner. Havde det udartet sig til samtidig kørsel med flere udrykningskøretøjer i modsatte retninger, kunne dette have medført meget uheldige situationer. På uheldsstedet viste det sig, at et mindre passagerfly var styrtet i Øresund i forlængelse af start- og landingsbane 04/22. Flyet lå ganske få meter fra fastlandet på en vanddybde, så kun en del af fuselagen og haleroret var synligt, hvorved det var muligt for redningsfolkene at vade til og fra flyet. Lufthavnens egne brandfolk og dykkere var på stedet, og havde bjærget de første tilskadekomne i land, men der var stadig flere tilbage i flyet. Et stort problem var, at bårerne med de forulykkede skulle løftes op over en relativ høj og stejl skrænt fra redderne i vandet og til deres kolleger på fast grund, hvilket krævede mindst 13

14 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP 4 redningsfolk pr. båre. Det stod hurtigt klart for mig, at det var et fly med 8 unge fodboldtalenter, dels fordi jeg i forvejen var bekendt med, at disse skulle til Herning for at spille en træningskamp på landsholdplan, og dels fordi jeg genkendte nogle af de bjærgede af udseende. Flyet af typen de Havilland Dragon DH.89A var chartret hos datidens Zone-Redningskorpset af Dansk Boldspil Union. Situation havde automatisk udløst en sideløbende alarm til Københavns Politis Udrykningstjeneste (Beredskabsafdeling) på Københavns Politigård, der automatisk sendte en bus med 30 politifolk Der blev ikke brug for denne assistance, idet skadestedet var beliggende uden for offentlige veje, og eftersom der stadigt var et kraftigt regnvejr, var det tilstrækkeligt og passende at kun delingsføreren var ude af politibussen til en kort orientering. Årsagen til styrtet er udlagt forskelligt, men det ligger fast, at der under starten havde været en uhyggelig tæt og kraftig regn og deraf følgende kraftig vind og nedsat sigtbarhed både før og under starten, jf. indledningen af dette afsnit. Der verserede forskellige gisninger om årsagen samt antallet af dræbte, men ét ligger nu fast, at 2 blev reddet i land i live, men med alvorlige kvæstelser, deraf overlevede flyets pilot, mens den sidste tilskadekomne passager afgik ved døden kort tid efter ankomsten til hospitalet, hvorefter alle 8 passagerer blev dræbt som følge af ulykken. Nogle nyhedsmedier rejste tvivl om, hvorvidt denne type fly var forsynet med det eller de instrumenter, der var nødvendige under de beskrevne forhold, og om det var forsvarligt at flyet startede. Jeg kender ikke det endelige svar. Det skal understreges, at jeg ikke var sagsbehandler på uheldet. Sagen blev formentligt behandlet af kriminalpolitiet i samarbejde med de kompetente luftfartsmyndigheder, men ingen politimyndighed udover forannævnte delingsfører fra København henvendte sig til mig på skadestedet. 14

15 Havde det været et færdselsuheld med en bus eller et andet motorkøretøj, og var der blevet dræbt og kvæstet et tilsvarende antal personer som følge af uheldet, ville jeg ikke have haft problemer med at behandle sagen. Køretøjet skulle undersøges af en motorsagkyndig (bilinspektør) for tekniske fejl og mangler, som kunne være medvirkende årsag til uheldet. Eventuelle øjenvidner samt overlevende personer i køretøjet skulle afhøres til politirapporten, og en læge skulle udtage en blodprøve af chaufføren til afgørelse af, om han havde indtaget spiritusholdige drikke eller anden form for rusmidler. Politistationens underbemanding blev kraftigt understreget af, at jeg stadig var eneste politimand på stedet, da den samlede redningssituation var afklaret. Da de sidste redningsfolk havde forladt uheldsstedet, kunne jeg tage min udleverede politicykel og cykle til min bopæl på Amager Landevej for at skifte min gennemblødte beklædning fra yderst til inderst, og derefter begive mig til den vagthavende (vagtchefen) på politistationen for at give en mundtlig redegørelse om situationen, inden jeg cyklede tilbage til Lufthavnsvagten. Der var formentligt ingen, der havde bemærket, at vagten havde været ubesat i et par timer. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI

16 HENVENDELSE & ÅBNINGSTIDER Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og lokalarkivet. VI HAR ÅBENT Mandag til torsdag: Kl Fredag: Kl Lørdag: Kl Søndage 1. oktober 31. marts: Kl STADS- OG LOKALARKIVET HAR DESUDEN UDSTILLINGER PÅ: Kastrupgårdssamlingen MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: PERMANENTE OG SKIFTENDE UDSTILLINGER Lørdag og søndag oplag: nr /1200 Stads- og lokalarkivet TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kamillevej 10. Tlf.: taarnbybib.dk

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang INDHOLD Leder s. 3 Trafikale forhold... s. 4 Trafiksikring af Klostertorv s. 5 Chaufførhjørnet s. 7 Fra www.dr.dk s. 10 Fumleby s. 11 Vold s. 12 Procedurer... s. 15 Noget om stress... s. 20 FOA i Kbh...

Læs mere

til maj 1945 -iløgstør og omegn

til maj 1945 -iløgstør og omegn Modstandsbevægelsens arbejde fra efteråret 1944 til maj 1945 -iløgstør og omegn Gunnar Busk Knudsen 170317, A. Nielsensvej 10, Løgstør. Uddannet kommis indtil 1942, ansat ved politiet 14/10 1942 i Løgstør

Læs mere

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG England vs. Danmark Stærkt samarbejde Annoncebooking Annoncebookning udgives i samarbejde med Horisont Gruppen a/s, der tager sig af lay-out, produktion og udgives annoncesalg.

Læs mere

Spillet om BORNHOLM. nr. 03 05 2014. København. dansk politi. kigger. langt efter færdselskontrol

Spillet om BORNHOLM. nr. 03 05 2014. København. dansk politi. kigger. langt efter færdselskontrol Spillet om BORNHOLM nr. 03 05 2014 dansk politi København kigger langt efter færdselskontrol indhold lederen Færdselsindsatsen der blev væk Svenskerne fejrer lønkamp Politiet i hele Sverige har samlet

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

Henrik Lundbak: Nordværk en tysk rustningsfabrik i Danmark 1943-44

Henrik Lundbak: Nordværk en tysk rustningsfabrik i Danmark 1943-44 Henrik Lundbak: Nordværk en tysk rustningsfabrik i Danmark 1943-44 En forårsdag i 1993 blev jeg på mit arbejde på Frihedsmuseet ringet op af en dame, som fortalte, at der i nærheden af det sted, hvor hun

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 33/06 afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSEMÅL Safari, Sydafrika og Mozambique. 8.7.-24.7.2005. Sydafrika 9.7.- 16.7.2005 og Mozambique

Læs mere

BRANDVÆSEN. Grise-panik. Brand og gift på Prins Joachim. Årsmøde. Tetra. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR.

BRANDVÆSEN. Grise-panik. Brand og gift på Prins Joachim. Årsmøde. Tetra. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. BRANDVÆSEN NR. 4 MAJ 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Grise-panik En væltet grisetransport på motorvejen ved Odense skabte trafikalt kaos. Hvorfor kan man ikke bare skubbe en væltet

Læs mere

AIR GREENLAND 50 ÅRS JUBILÆUM

AIR GREENLAND 50 ÅRS JUBILÆUM AIR GREENLAND 50 ÅRS JUBILÆUM Tilbageblik på Air Greenland historie af Ole Dam, arbejdede for selskabet 1962-2003. Søfly operationer med Grønlandsfly. Beretningen er bl.a. baseret på Ole Dams egne oplevelser

Læs mere

magasinet På vej til Afghanistan Veldrevet og professionelt Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig

magasinet På vej til Afghanistan Veldrevet og professionelt Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig magasinet NR. 3 /SEPTEMBER 2008 Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig 40 46 Terror bekæmpes af de stille helte Jubilæum og plakatkunst På vej til Afghanistan Veldrevet

Læs mere

I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste

I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste Årsberetning 2014 I borgernes tjeneste I politiets tjeneste I sandhedens tjeneste RÅDSFORMANDENS FORORD Årsberetning 2014 I 2014 har Politiklagerådet nøje fulgt med i myndighedens daglige arbejde med at

Læs mere

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 9 november 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Slukning til søs Flådestationen i Frederikshavn var en del af øvelsespladsen for 24 mand fra Århus Brandvæsen, der er blevet uddannet

Læs mere

Fuldstændig urealistiske erstatnings vejledninger til de unge forurettede.

Fuldstændig urealistiske erstatnings vejledninger til de unge forurettede. Retsudvalget, Socialudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 209, SOU Alm.del Bilag 153 Offentligt Solhaven sagen, politi og anklagers rolle: Farsø den 1.Marts 2015. Uberettiget politianmeldelse og inkompetent

Læs mere

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 21. maj 2014 Rettens nr. 1A-1218/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Skejby sygehus og landsby

Skejby sygehus og landsby Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 3. ÅRG. NR. 2 - SEPT. 2006 Endnu et spændende eksemplar af Kværnen. Denne gang med, sygehuset, trafik, natur,

Læs mere

TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK

TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK 2 2005 OY-SIK TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK Statens Luftfartsvæsen Indhold Tema 1: Flyvestævner Flyvestævner... 3 Rustfjerner - start og landing på kort bane... 6 Cockpittur - førstepræmie

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2011 / årgang 89 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti.

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Almindelige emner 3 - Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 1.2, 21.1 og 21.2. På vej ind i et stormagasin S faldt A

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Kendelse fra Pressenævnet ------

Kendelse fra Pressenævnet ------ Kendelse fra Pressenævnet ------ I sag nr. 13-70-00475 [Klager] mod Ekstra Bladet afsagde Pressenævnet onsdag den 11. december 2013 sålydende K e n d e l s e: Søfartens Ledere har på vegne af deres medlem,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 TO JUBILÆER: HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ 25 ÅR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET 100 ÅR FORSIDEILLUSTRATION: Hovedbiblioteket på Kamillevej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009 SÅ TIL SØS Historier om vores havne FORSIDEILLUSTRATION: Luftfoto over Kastrup havn, broforening og lystbådehavn. Foto: 1965 KILDER: Ny

Læs mere