TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Erindringer ved Ivan Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011. KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Erindringer ved Ivan Pedersen"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Erindringer ved Ivan Pedersen

2 FORSIDEILLUSTRATION: Udsigtspladsen ved Københavns Lufthavn, Kastrup Fra venstre: Palle Sørensen, Jørgen Simonsen, Freddy og Knud Bæk Pedersen LITTERATUR: Vicepolitikommisær Ivan Pedersens erindringer fra Kastrup Lufthavn. Stads- og lokalarkivet. ISSN Tidsskriftet Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og lokalarkivet. Redigeret af: Lise Lotte Larsen Layout: Anne Petersen

3 INDLEDNING Dette nummer af Glemmer du lægger sig i forlængelse af to tidligere numre af tidsskriftet: Nummer 1 fra 2009 der var Hans Zimlings beretning om Københavns Lufthavn som arbejdsplads i tiden efter krigen, og nummer 2 fra 2010 der handlede om politiets arbejde i Kastrup i 1920 erne og 30 erne. Det vi bringer denne gang er med forfatterens egne ord: Erindringer fra politivagten i Københavns Lufthavn i Kastrup fra 2. januar 1960 til 31. oktober 1963, da lufthavnsområdet var en væsentlig del af den daværende lille, men selvstændige Tårnby Politikreds. Fortalt efter hukommelsen af pensioneret vicepolitikommissær Ivan Pedersen, der i 1960 var politikredsens yngste politibetjent. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 POLITIVAGTEN I KASTRUP LUFTHAVN INDTIL MAJ 1960 Ved min ansættelse i Tårnby Politikreds den 2. januar 1960 lå Lufthavnens politivagt i et lille rum i den østlige gavl af terminalbygningen fra Der var intet politipersonale fast knyttet til politivagten, men de 4 skiftehold på politistationen havde hver fjerde uge tjeneste i politivagten fordelt med højst 2 mand (der var ikke ansat kvinder dengang) på formiddagstjenesten fra 0700 til 1500 og 2 på eftermiddagstjenesten fra 1500 til De øvrige holdkolleger afviklede fridage eller blev supplerende anvendt på politistationen på Amager Landevej. Af personalemæssige grunde var vagten ofte kun besat med én enkelt mand, og i enkelte tilfælde ubesat. Med andre ord Politivagten i Lufthavn var ikke bemandet i nattetimerne. Jeg har kun ringe erindringer om denne politivagt, idet jeg, højst gjorde tjeneste i den hver fjerde uge fra 1. januar 1960 til udfasningen i april samme år. 3

4 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP VILHELM LAURITZENS TERMINALER Vilhelm Lauritzens terminal fra 1939 var ifølge sagkyndige velfungerende, indtil den i 1960 blev udfaset til fordel for den ældste af terminalbygningerne i lufthavnen, der nu er kendt som Terminal 2. Terminalen blev indviet af Kong Frederik IX den 30. april 1960, og havde dermed 50 års jubilæum i VILHELM LAURITZENS TERMINAL FRA 1960 Terminal 2 var ved min ansættelse i Tårnby Politikreds næsten færdigbygget umiddelbart vest for terminalen fra Politivagten var placeret nogle få meter fra bygningens østlige gavl, med indgang dels fra fortovet, og dels fra terminalhallen. Vagtplanerne fra den tidligere politivagt fortsatte uændret. Udover at vagten, som forventet, var særdeles flot, var der som noget nyt opført en detention, således at det ikke længere var absolut nødvendigt at overføre eventuelle anholdte til politistationen på Amager Landevej, hvilket i øvrigt forekom meget sjældent. Personligt har jeg ikke været involveret i episoder, der krævede anvendelse af detentionen i mine knap 4 år i politikredsen. Begrænsningerne for publikums adgang til terminalen var noget mindre restriktive end i de moderne tider Bortset fra at passere en paskontrolboks eller lukkede kontorfaciliteter, var der uhindret adgang til stort set alle lokaliteter i terminalen, inklusiv fingrene ud mod forpladsen og flyenes parkeringsområde. Disse fingre var populære for såvel flypassagerer i venteposition som for turistprægede besøgende, og ikke mindst for familie og andre, der ville ønske god rejse, eller velkommen hjem. Fingrene blevet senere gjort til et lukket område for at modvirke de trusler, der på verdensplan opstod mod flytransporten, herunder lufthavne. Kontrollen med ro og orden inde i terminalen blev først og fremmest varetaget af uniformerede lufthavnsbetjente, der var ansat og lønnet af lufthavnen. I få, og forholdsvis banale, 4

5 GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 Københavns Lufthavn, Kastrup. Lufthavnsbygningens interiør erpladserne. Heldigvis kastede man ikke med sten dengang! tilfælde blev politivagten anmodet om assistance til at fjerne uromagere eller andre uønskede gæster. I et områderne umiddelbart øst for såvel den gamle som den nye terminal, var der mulighed for at komme ganske tæt på de nærmeste parkerede fly, idet tilskuerpladsen og parkeringsområdet kun var adskilt med et simpelt ståltrådshegn på omkring 1,3 m, der forhindrede umiddelbar adgang til forpladsen, hvor de nærmeste fly var parkeret et meget lille stenkast fra tilsku- LUFTHAVNSMOTOR- VEJEN M. V. Kort tid før indvielsen af terminalen, blev en ultrakort motorvej åbnet for trafik mellem Amager Landevej og lufthavnsområdet. Vejen blev hurtigt kendt som Lufthavnsmotorvejen formentligt inspireret af Danmarks første motorveje som 5

6 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Københavns Lufthavn, Kastrup ved den gamle udsigtsplads Personerne er ukendte. Hørsholmvejen fra 1956, samt Halsskovmotorvejen og Knudshovedmotorvejen, der begge blev åbnet Ibrugtagelsen af de første motorveje var iøvrigt forud for de gældende regler om vejafmærkning. De 2 tilkørsler til Lufthavnsmotorvejen var således blot afmærket med meget store gule skilte, med almindelig tekst, der beskrev, hvem der måtte, og hvem der ikke måtte køre ind på vejen. Længe efter ibrugtagelsen kunne man dagligt se cyklister køre på vejen. De vestlige til- og frakørsler var anlagt på Amager Landevej, hvor den nuværende Motorvej E20 føres under vejen. Motorvejen ophørte umiddelbart efter passage af en midlertidig viadukt over Kastrupvej kort før det nye terminalområde. Den østlige tilkørsel med retning imod Amager Landevej blev anlagt i fortsættelse af Ellehammersvej, hvor den i nogle år krydsede Kastrupvej, hvorved krydset fremstod som en korsvej. Den første del af motorvejen var trods sin lidenhed en stor lettelse for de motoriserede trafikanter mellem Køben- 6

7 havn og lufthavnen, der hidtil havde været henvist til at køre enten ad Kastrupvej eller ad Amager Strandvej. Lufthavnsmotorvejen blev (formentligt i 1961) forlænget i vestlig retning fra Amager Landevej til Englandsvej, hvor den mundede ud i en samtidigt opført rundkørsel omkring vandtårnet, hvorefter vejen også blev omtalt som Amagermotorvejen. Vejforløbet mellem lufthavnen og København via Englandsvej og evt. over den nye Sjællandsbroen ved slusen i Københavns Sydhavn blev derved yderligt forenklet. Efter disse ændringer af motorvejen var der ikke længere til- og frakørselsramper på Amager Landevej, men den nærliggende Lufthavnsboulevarden er nu lokalvej fra Amager Landevej til Lufthavnen. En af Europas korteste motorveje på cirka 2 km fra 1960, har nu udviklet sig til en del af Europavej E20, som i sin fulde længde strækker sig fra Limerick i Irland forbi Kastrup Lufthavn og videre igennem Sverige til Sankt Petersborg i Rusland. Vejdirektoratet omtaler nu officielt strækningen fra Øresundsbroen forbi lufthavnen og til Amagermotorvejen som Øresundsmotorvejen. VEJ- OG PARKERINGS- FORHOLD VED TERMINALEN Fra lufthavnsmotorvejen og fra Kastrupvej kunne der i 1960 køres dels ind til aflæsningspladser ved kantstenen langs Terminalen, og dels ad vejen i forgrunden med kantstensparkering. Begge disse veje var ensrettet imod øst. Det efterfølgende foto illustrer fuldstændigt den samlede bebyggelse i lufthavnen inkl. de parkeringspladser, der var færdiganlagt i I det mellemliggende område var der dels korttidsparkering, og dels reserverede holdepladser for busser og hyrevogne. Efter aflæsning eller korttidsparkering kunne der enten fortsættes direkte frem til et intermistisk indhegnet areal med gratis langtidsparkering, eller alternativet efter få meter foretages et venstresving GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI

8 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP Københavns Lufthavn, Kastrup Lufthavnsbygningen med parkeringspladsen i forgrunden. Fotograf: Erik Jensen, Scandia Foto. på 90 - umiddelbart før langtidsparkering - og derefter fortsættes ad en nyanlagt og unavngivet stikvej, muligvis nuværende Kastrup Tværvej A eller B, til Ellehammersvej og derefter enten til venstre mod motorvejen og Kastrupvej; eller til højre mod Amager Strandvej. Sidstnævnte rute var iøvrigt også en uhensigtsmæssig del af redningsvejene til det nordlige lufthavnsområde, idet redningskøretøjerne via motorvejen først skulle køre ad vejen i forgrunden på ovenstående foto, og kort derefter skulle der foretages flere halvfemsgraders sving på de relativt smalle veje for at nå frem til Hovedvagten på Flyvervej. Der var i øvrigt også forberedt andre primitive alternative adgangsveje gennem ståltrådshegnet, der omkransede hele lufthavnsområdet. De mange skarpe vejsving før Hovedvagten og til Hangar B kunne være medvirkende til at forsinke redningskøretøjer, der kørte til og fra et skadested i lufthavnen. (Se et senere afsnit). Kun køretøjer med godkendt adgang, redningskøretøjer under udrykning og køretøjer fra Tårnby Politikreds, der var 8

9 forsynet med gnistfangere, måtte anvende denne indkørsel. Inden for en forholdsvis kort periode, blev endnu en interimistisk og gratis langtidsparkering etableret på nordsiden af Ellehammersvej. OFFENTLIGE TRAFIKFORBINDELSER De oprindelige offentlige trafikforbindelser til og fra lufthavnen bestod udelukkende af få buslinjer fra Københavns Sporveje, og de kendte SASbusser, der med Hovedbanegården som udgangs- og afslutningspunkt hentede, henholdsvis bragte passagerer til og fra københavnske hoteller, hvilket ville være helt utilstrækkeligt i 2011, da disse linjer blev skrevet. Moderne offentlige trafikforbindelser, som tog, metro og flere buslinjer sikrer nu i 2011, at flypassagererne kan komme hurtigt og sikkert til og fra Lufthavnen. PASKONTROL Paskontrollen i såvel den gamle som den nye terminal blev foretaget af civile politimænd fra den særlige afdeling Tilsynet med udlændinge hørende direkte under Rigspolitichefen (Fremmedpolitiet). Disse politimænd deltog ikke i den almindelige ordenshåndhævelse i lufthavnen; man anede end ikke hvem de var, hvis de ikke befandt sig i kontrolboksene, og dér kom ordenspolitiet fra Tårnby Politikreds ikke, og paskontrollørerne kom aldrig i politivagten. Da Københavns Politi overtog ansvaret på lufthavnsområdet, omfattede det også paskontrollen, der nu udføres af uniformerede politifolk. Men det er jo også andre tider på mere end én måde. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI

10 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP SÆRLIGE BEVOGT- NINGSOPGAVER I LUFTHAVNEN Bevogtning af gods eller personer, var trods alt ikke et ukendt begreb omkring 1960 og senere. En del af opgaverne i lufthavnen bestod i at bevogte værditransporter, der skulle på lager eller omlastes fra et fly til et andet. Når forholdene af politiske grunde spidsede til, foregik der nogle uforklarlige transporter bestående officielt ubekræftet af store mængder guldbarrer fra øst- til vestblokken eller omvendt! Påstanden om at forsendelserne indeholdt guldbarrer kan understøttes af, at vi politifolk i nogle få tilfælde selv håndterede enkelte kolli, og derved fik vi en indikation om, at der i hvert tilfælde ikke var hønsefjer i dem. Ved politiets håndtering var den samlede ladning ikke større, end at kassen eller kasserne kunne transporteres i en patruljevogn til politistationen i Kastrup. Velankommet til stationen blev kasserne enten låst inde i detentionen eller placeret under den vagthavende politiassistents (vagtchefens) skrivebord, hvorefter han havde en forholdsvis kostbar fodskammel. Når ladningen skulle sendes videre med fly, blev den vagthavende orienteret gennem fortrolige kanaler. I et specielt tilfælde havde en kasse stået i usædvanlig lang tid på stationen, hvorfor den relevante kontaktperson blev opsøgt og gjort opmærksom på dette forhold. Til stor overraskelse for alle, havde den/de kompetente i afsender- eller modtagerleddet overset, at kassen ikke var ekspederet videre efter hensigten! Men det blev den så. I et andet tilfælde skulle en sending omlades fra ét fragtfly til et andet, som derefter straks skulle bringe den videre til bestemmelsesstedet. Flyene skulle bevogtes af 2 politifolk bevæbnet med maskinpistoler fra ankomsten af det første, og til det sidste var lettet mod destinationen for ladningen. Trods lufthavnens store anstrengelser for det modsatte befandt der sig pludseligt nogle pressefolk på området, 10

11 hvor flyene var parkeret, og vi havde megen besvær med at gemme maskinpistolerne og se neutrale ud. Pressefotograferne ville gerne have nogle dramatiske billeder af bevæbnet politi i lufthavnen. Dette var heller ikke hverdagskost på den tid. Det er en biting, at det fly, der blev omlastet til, helt øjensynligt var af en alder og i en sådan tilstand, så jeg personligt end ikke ville modtage et tilbud om en gratis flyvetur i det. Det fik jeg nu heller ikke. I et andet tilfælde var jeg i mange timer ene mand om at bevogtet en speciel stor ladning i en lagerbygning. Ladningen havde en anslået værdi på ikke under 50 millioner kr., hvilket var et rigtigt stort beløb i begyndelse af tresserne, og det er nok ikke dispositioner, der kan anvendes i 2011 eller senere. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 Københavns Lufthavn, Kastrup. Oversigtsfoto. Gengivelse af postkort. Ca

12 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP ET FLYSTYRT Lørdag morgen den 16. juli 1960 havde jeg tjeneste i politivagten i lufthavnen fra kl til kl Jeg var alene på posten på grund af personalemangel. Fra vagtens vinduer kunne jeg på et tidspunkt konstatere, at det regnede i en sådan grad, at flosklen som aldrig før var yderst passende. Af samme grund var der ingen unødvendig fodgængertrafik uden for vinduet. Da jeg først på vagten sad og betragtede floden af regnvand, ringede telefonen. Det var en kollega, der fra politistationen i Kastrup stillede dette direkte spørgsmål: Véd du hvorfor der er sendt en vanddykkervogn til Hangar B? Kollegaen var kendt for at være en stor spøgefugl, hvorfor jeg på passende måde svarede tilbage, at nok regnede det utroligt meget, men indtil videre kunne jeg klare mig uden vanddykkervogn. På det følgende ordvalg og betoning blev jeg helt klar over, at der ikke var en ny spøg på vej, hvilket jeg fik bekræftet, da jeg i samme øjeblik så og hørte et udrykningskøretøj stoppe tæt på politivagten. Efter en hurtig orientering af situationen til kollegaen, løb jeg ud til udrykningskøretøjet, der viste sig være fra Københavns Brandvæsen. En redningsmand bekræftede at (vand-) dykkervognen var rekvireret i anledning af en flyulykke i farvandet i nærheden af Hangar B i lufthavnen, men han var i tvivl om, hvilken vej han skulle køre for at komme frem til ulykkesstedet, jf. den tidligere beskrivelse af redningsvejen. Det var meget pinligt, at jeg, som tjenestegørende politimand på stedet, skulle spørge en brandmand om hvad og hvor der var noget galt! Det var endnu mere pinligt, at vagthavende på Politistationen i Kastrup ikke straks var blevet orienteret af alarmcentralen om det anmeldte flystyrt. Dette har andre formentlig diskuteret i et andet forum og ved en passende lejlighed? Jeg stod op i dykkervognen og viste vej til Hovedvagten og Hangar B. Selv om jeg, som før nævnt, i forvejen udmærket kendte 12

13 GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2011 Ulykkesflyet var af typen de Havilland Dragon Rapide i to-motors passagerversionen DH.89A med plads til én pilot og otte passagerer. vejen, fik jeg bekræftet min opfattelse af, at det var uhensigtsmæssigt, at redningskøretøjer var tvunget til at køre igennem et område, der stærkt mindede om trafikchikaner. Havde det udartet sig til samtidig kørsel med flere udrykningskøretøjer i modsatte retninger, kunne dette have medført meget uheldige situationer. På uheldsstedet viste det sig, at et mindre passagerfly var styrtet i Øresund i forlængelse af start- og landingsbane 04/22. Flyet lå ganske få meter fra fastlandet på en vanddybde, så kun en del af fuselagen og haleroret var synligt, hvorved det var muligt for redningsfolkene at vade til og fra flyet. Lufthavnens egne brandfolk og dykkere var på stedet, og havde bjærget de første tilskadekomne i land, men der var stadig flere tilbage i flyet. Et stort problem var, at bårerne med de forulykkede skulle løftes op over en relativ høj og stejl skrænt fra redderne i vandet og til deres kolleger på fast grund, hvilket krævede mindst 13

14 KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP 4 redningsfolk pr. båre. Det stod hurtigt klart for mig, at det var et fly med 8 unge fodboldtalenter, dels fordi jeg i forvejen var bekendt med, at disse skulle til Herning for at spille en træningskamp på landsholdplan, og dels fordi jeg genkendte nogle af de bjærgede af udseende. Flyet af typen de Havilland Dragon DH.89A var chartret hos datidens Zone-Redningskorpset af Dansk Boldspil Union. Situation havde automatisk udløst en sideløbende alarm til Københavns Politis Udrykningstjeneste (Beredskabsafdeling) på Københavns Politigård, der automatisk sendte en bus med 30 politifolk Der blev ikke brug for denne assistance, idet skadestedet var beliggende uden for offentlige veje, og eftersom der stadigt var et kraftigt regnvejr, var det tilstrækkeligt og passende at kun delingsføreren var ude af politibussen til en kort orientering. Årsagen til styrtet er udlagt forskelligt, men det ligger fast, at der under starten havde været en uhyggelig tæt og kraftig regn og deraf følgende kraftig vind og nedsat sigtbarhed både før og under starten, jf. indledningen af dette afsnit. Der verserede forskellige gisninger om årsagen samt antallet af dræbte, men ét ligger nu fast, at 2 blev reddet i land i live, men med alvorlige kvæstelser, deraf overlevede flyets pilot, mens den sidste tilskadekomne passager afgik ved døden kort tid efter ankomsten til hospitalet, hvorefter alle 8 passagerer blev dræbt som følge af ulykken. Nogle nyhedsmedier rejste tvivl om, hvorvidt denne type fly var forsynet med det eller de instrumenter, der var nødvendige under de beskrevne forhold, og om det var forsvarligt at flyet startede. Jeg kender ikke det endelige svar. Det skal understreges, at jeg ikke var sagsbehandler på uheldet. Sagen blev formentligt behandlet af kriminalpolitiet i samarbejde med de kompetente luftfartsmyndigheder, men ingen politimyndighed udover forannævnte delingsfører fra København henvendte sig til mig på skadestedet. 14

15 Havde det været et færdselsuheld med en bus eller et andet motorkøretøj, og var der blevet dræbt og kvæstet et tilsvarende antal personer som følge af uheldet, ville jeg ikke have haft problemer med at behandle sagen. Køretøjet skulle undersøges af en motorsagkyndig (bilinspektør) for tekniske fejl og mangler, som kunne være medvirkende årsag til uheldet. Eventuelle øjenvidner samt overlevende personer i køretøjet skulle afhøres til politirapporten, og en læge skulle udtage en blodprøve af chaufføren til afgørelse af, om han havde indtaget spiritusholdige drikke eller anden form for rusmidler. Politistationens underbemanding blev kraftigt understreget af, at jeg stadig var eneste politimand på stedet, da den samlede redningssituation var afklaret. Da de sidste redningsfolk havde forladt uheldsstedet, kunne jeg tage min udleverede politicykel og cykle til min bopæl på Amager Landevej for at skifte min gennemblødte beklædning fra yderst til inderst, og derefter begive mig til den vagthavende (vagtchefen) på politistationen for at give en mundtlig redegørelse om situationen, inden jeg cyklede tilbage til Lufthavnsvagten. Der var formentligt ingen, der havde bemærket, at vagten havde været ubesat i et par timer. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI

16 HENVENDELSE & ÅBNINGSTIDER Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og lokalarkivet. VI HAR ÅBENT Mandag til torsdag: Kl Fredag: Kl Lørdag: Kl Søndage 1. oktober 31. marts: Kl STADS- OG LOKALARKIVET HAR DESUDEN UDSTILLINGER PÅ: Kastrupgårdssamlingen MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: PERMANENTE OG SKIFTENDE UDSTILLINGER Lørdag og søndag oplag: nr /1200 Stads- og lokalarkivet TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kamillevej 10. Tlf.: taarnbybib.dk

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A OPGAVE 2A - Hvorfor cyklede offeret alene? Hvorfor på ringvejen, hvor der ingen cykelsti er? - Hvad snakkede de om, da hun sagde farvel? - Havde offeret cykelhjelm på? Ulykke på ringvejen Onsdag aften

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER 0. Grunddata Skema udfyldt af: Dato: Af: Og: Skadelidte: Navn: Ansættelsestidspunkt: Stilling: Tjenestested: Ulykkessted: Adresse: Præcist sted: Tidspunkt: Har ulykken

Læs mere

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling.

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling. Benyttelse af CityPass Transport med bus, tog og metro kan i zonerne 1-4 betales med City Pass. Betaling for transport til lufthavnen er således inkluderet. Husk at stemple CityPass første gang der stiges

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Super98 information. Vi er i alt 38 personer fra Super98 der deltager, og vi dækker et stort område af ruten (grøn cirkel).

Super98 information. Vi er i alt 38 personer fra Super98 der deltager, og vi dækker et stort område af ruten (grøn cirkel). Super98 information Søndag den 10. juni 2012 Vi har igen i år kun fået flagposter på 125 km ruten og forventer med baggrund i sidste års erfaringer, at alle er færdige på max. 3-4 timer, men det afhænger

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

- sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken!

- sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken! www.dbu.dk/billetsalg/tilskuerguiden Tilskuerguiden - sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken! Til lykke med din billet til årets finale i

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 7. maj 2013 kl. 19.00 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Skadeanmeldelse for motorkøretøjer

Skadeanmeldelse for motorkøretøjer Gartnernes Forsikring... Skadeanmeldelse for motorkøretøjer Sådan gør du efter et trafikuheld! Straks efter uheldet på skadestedet 1) Udfyld denne folder straks efter uheldet og indsend den til selskabet.

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Skadeanmeldelse for motorkøretøjer

Skadeanmeldelse for motorkøretøjer Gartnernes Forsikring... Skadeanmeldelse for motorkøretøjer Sådan gør du efter et trafikuheld! Straks efter uheldet på skadestedet 1) Udfyld denne folder straks efter uheldet og indsend den til selskabet.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København Følgebiler SKAL have løbets officielle streamers påsat. Udleveres i nummerafhentning samme sted som startnumre. Følgebiler SKAL overholde normale færdselsregler.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer)

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) 1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0092 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Star

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel Detaljeret rejseprogram for Tur/Retur fra Thisted til Dublin Information omhandlende Dag Dato Kl Program Bemærkninger Afrejse Søndag 30.03 10:55! 17:41 Selve ugen Mandag Torsdag Afrejse fra Thisted Banegård

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn LEDELSESSEKRETARIATET Telefon: 4386 1448 E-mail: kbhv@politi.dk Københavns Vestegns Politis supplerende undersøgelse i henhold

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 197/06. afsagt den 15. februar 2007 ****************************** REJSEMÅL Puerto Rico, Gran Canaria. 25.3.2006 1.4.

K E N D E L S E. i sag nr. 197/06. afsagt den 15. februar 2007 ****************************** REJSEMÅL Puerto Rico, Gran Canaria. 25.3.2006 1.4. REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 197/06 afsagt den 15. februar 2007 ****************************** REJSEMÅL Puerto Rico, Gran Canaria. 25.3.2006 1.4.2006 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 11.300

Læs mere

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Forretningsmanden Michael Christiansen er 39 år. Han er oprindeligt uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i Herning, men gennemførte

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide.

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Personlig profil Michael Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Vi kører i en lejet bil. Det er en gammel Landrover, som kun kører 8 km. Per liter ved en gennemsnitsfart på 80 km/t. Man

Læs mere