Spørgsmål nr fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax Personlig henvendelse: Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre9-15 Spørgsmål nr fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Med henvisning til det ovennævnte spørgsmål sender jeg til Retsudvalgets orientering en kopi af mit brev af dags dato til bl.a. Justitsministeriet om anvendelsen af politiets venterum til anbringelse af anholdte. J.nr /LF Bedes oplyst ved henvendelse Dok.nr. 10 Med venlig hilsen + bilag / Hans Gammeltoft-Hansen

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Justitsministeriet Slothoimsgade København K Rigspolitiet Polititorvet København V *Opi Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf Fax Personlig henvendelse: Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre9-15 Syd- og Sønderjyllands Politi Kirkegade Esbjerg Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K 2 8 APR J.nr /LF Bedes oplyst ved henvendelse Dok.nr. 6 Anvendelse af politiets venterum til anbringelse af anholdte 1. Med henvisning til bestemmelsen i ombudsmandslovens 17, stk. 1, skrev jeg den 3. oktober 2008 således til Justitsministeriet: "Som svar på spørgsmål nr fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) anførte Justitsministeriet følgende den 11. september 2008: 'Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som bl.a. har oplyst, at politiet som følge af den midlertidige lukning af arresthuset i Aabenraa har fået en mindre stigning i arbejdsbelastningen. Til belysning af den øgede arbejdsbelastning kan det oplyses, at det i 2008 i 5 tilfælde har været nødvendigt for politiet at anbringe den anholdte i venterum på politistationerne med døgnbetjening i Aabenraa og Esbjerg, idet der ikke var ledige pladser i arresthuse inden for en køreafstand, som muliggjorde, at anholdte rettidigt ville kunne afhøres og fremstilles i grundlovsforhør den efterfølgende dag.' Jeg henviser til Justitsministeriets sag j.nr / og til mit brev af 15. januar 2004 til Politimesteren i Vordingborg.

3 Idet jeg henviser til bestemmelsen i ombudsmandslovens 17, stk. 1, anmoder jeg om en udtalelse hvoraf også fremgår den tidsmæssige udstrækning af de 5 anbringelser. Jeg beder også om at modtage oplysning om målene på venterummene, herunder briksen i rummene, og oplysning om i hvilket omfang der er sket forplejning af de anholdte." 2. I det nævnte brev af 15. januar 2004 til Politimesteren i Vordingborg (med kopi til bl.a. Justitsministeriet) udtalte jeg følgende: "At varetægtsarrestanter kortvarigt anbringes i venterum, f.eks. i forbindelse med behandling af sager ved domstolene, giver mig ikke anledning til bemærkninger. Jeg forstår politimesterens, Rigspolitichefens og Justitsministeriets udtalelser således at det er disse myndigheders opfattelse at politiets venterum ikke kan anvendes til overnatning. Denne opfattelse er jeg enig i. Jeg gør i øvrigt opmærksom på at jeg fra Folketingets Ombudsmands inspektionsvirksomhed har kendskab til venterum der har en sådan størrelse og indretning at overnatning slet ikke vil kunne lade sig gøre. Jeg forstår at det er myndighedernes opfattelse at anbringelse af [...] i venterummet i tiden fra den 10. december 2002 kl til den 11. december 2002 kl er beklagelig. Denne opfattelse er jeg enig i. Når Rigspolitichefen og Justitsministeriet desuagtet ikke har fundet at der er grundlag for at udtale kritik af Politimesteren i Vordingborg, skyldes det sagens helt specielle omstændigheder, herunder - forløbet op til at spørgsmålet om eventuel fristforlængelse skulle besluttes, - det forhold at der var overbelægning i Arresthuset i Vordingborg, og at der ikke var plads i nærliggende arresthuse, - den særlige situation som politiet og kriminalforsorgen befandt sig i på grund af EU-møder i hovedstadsområdet, og - venterummets størrelse og udstyr. 2/11

4 Efter omstændighederne finder heller ikke jeg at have fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af Politimesteren i Vordingborg. Med hensyn til spørgsmålet om hvorvidt [...] i fornødent omfang under opholdet i venterummet blev tilbudt kost, må jeg konstatere at dette spørgsmål ikke lader sig endeligt afklare. Jeg foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål." Syd- og Sønderjyllands Politi har i en udtalelse af 18. december 2008 anført følgende: "Syd- og Sønderjyllands Politi har gennemgået de fem tilfælde og kan udtale følgende: Af sagen fremgår, at pågældende som minimum var venterumsanbragt i 11 timer og 25 minutter i et detentionslokale på politigården i Esbjerg. Det nøjagtige tidsrum for venterumsanbringelsen kan beklageligvis ikke angives, fordi oplysningerne ikke kan dokumenteres eller oplyses. Tidsrummet for venterumsanbringelsen er beregnet ved, at den i Google Maps rutevejledning anførte køretid mellem anholdelsesstedet og politigården i Esbjerg er fratrukket det tidsrum, i hvilket pågældende blev anholdt. Baggrunden for anbringelsen i venterum må antages at have været manglende arresthuspladser, idet det i døgnrapporten er anført, at der ingen pladser var i arresthuse. Venterumsanbringelsen fandt sted i et detentionslokale, der måler 3,18 m x 2,61 m svarende til 8,12 m 2, idet rummets ene hjørne er skråt. Der forefindes ikke briks i detentionslokalet, der i stedet er udstyret med madras og tæppe. Det fremgår af døgnrapporten, at der blev tilbudt morgenmad mellem kl og kl ; men den venterumsanbragte ønskede ikke at modtage noget. Af sagen fremgår, at to anholdte som minimum var venterumsanbragte i 9 timer og 55 minutter i henholdsvis et venterum og et detentionslokale på politigården i Aabenraa. Det nøjagtige tidsrum for venterumsanbringelsen kan beklageligvis ikke angives, fordi oplysningerne ikke kan dokumenteres eller oplyses, udover at tidspunktet for afslutningen af politiets opgave med at anbringe de anholdte fremgår af døgnrapporten. Tidsrummet for venterumsanbringelsen er beregnet ud fra det i sagen anførte tidspunkt for anbringelsen i venterum, tidspunktet for afslutning af sidste afhøring af de 3/11

5 anholdte, den i Google Maps rutevejledning anførte køretid mellem politigårdens i Aabenraa og Retten i Sønderborg, tidspunktet for fremstilling i Grundlovsforhør, samt tid til samtale med forsvarer inden retsmødet. Baggrunden for anbringelsen i venterum må antages at have været manglende arresthusplads, idet vagtcentralen i døgnrapporten har anført, at der ikke var ledige pladser i arresthusene i politikredsen samt kun en enkelt plads i Kolding Arrest. Venterumsanbringelsen af den ene i sagen anholdte fandt sted i et venterum, der måler 2,80 m x 1,98 m svarende til 5,54 m 2. Der forefindes ikke briks i venterummet, der i stedet er udstyret med en bænk målende 1,98 m x 0,48 m. Venterumsanbringelsen af den anden i sagen anholdte fandt sted i et af to detentionslokaler, der måler henholdsvis 3,52 m og 1,95 m svarende til 6,86 m 2, henholdsvis 3,52 m x 1,85 m svarende til 6,5 m 2. Beklageligvis foreligger der ingen dokumentation eller oplysninger om, i hvilket af de to detentionslokaler, pågældende var anbragt. Ingen af detentionslokalerne er forsynet med briks. I stedet er detentionslokalerne udstyret med madras og tæppe. Der serveres mad ved længerevarende venterumsanbringelser på politigården i Aabenraa. De venterumsanbragte må således antages at have modtaget morgenmad under venterumsanbringelsen. Beklageligvis forefindes ingen dokumentation eller oplysninger om bespisning vedrørende den beskrevne venterumsanbringelse. Af sagen fremgår, at pågældende som minimum har været venterumsanbragt i 15 timer og 35 minutter i et venterum i Udlændingekontrolafdelingen i Padborg. Baggrunden for venterumsanbringelsen må antages at være manglende arresthusplads, idet vagtcentralen i døgnrapporten har anført, at nærmeste, ledige arresthusplads var i Odense. Venterumsanbringelsen fandt sted i et venterum, der måler 3,40 m x 2,36 m svarende til 8,02 m 2.1 venterummet forefindes en briks målende 2,0 m x 0,57 m, en madras og et tæppe. Der serveres morgenmad for nattens anholdte i Udlændingekontrolafdelingen. Den venterumsanbragte må således antages at have modtaget morgenmad. Beklageligvis forefindes ingen dokumentation eller oplysninger om bespisning vedrørende den beskrevne venterumsanbringelse. 4/11

6 Af sagen fremgår, at to anholdte, når tid til transport og afhøring fraregnes, som minimum var venterumsanbragte i henholdsvis 11 timer og 48 minutter, henholdsvis 11 timer og 58 minutter i henholdsvis et venterum og et detentionslokale på politigården i Esbjerg. Baggrunden for anbringelsen i venterum må antages at have været manglende arresthuspladser, idet vagtchefen i døgnrapporten har anført, at det ikke var muligt at finde ledige pladser i arrester i kredsen, og at Tønder Arrest havde oplyst, at der var ledige pladser i Ålborg. Venterumsanbringelsen af den ene i sagen anholdte fandt sted i et venterum, der måler 2,60 m x 1,68 m svarende til 4,37 m 2. Der forefindes ikke briks i venterummet, der i stedet er udstyret med en bænk, der måler 2,6 m x 0,6 m. Venterumsanbringelsen af den anden i sagen anholdte fandt sted i et detentionslokale, der måler 3,18 m x 2,61 m svarende til 8,12 m 2, idet rummets ene hjørne er skråt. Der forefindes ikke briks i detentionslokalet. I stedet blev madras og tæppe udleveret. Vagtchefen har i døgnrapporten anført, at der blev bestilt morgenmad i arresthuset i Esbjerg. De venterumsanbragte må således antages at have modtaget morgenmad under venterumsanbringelsen. Af sagen fremgår, at pågældende, når tid til transport og afhøring fraregnes, som minimum var venterumsanbragt sammenlagt i 10 timer, heraf 3 timer i et venterum på politigården i Sønderborg og 7 timer i et detentionslokale på politigården i Aabenraa. Baggrunden for den kortvarige venterumsanbringelse i Sønderborg var hensynet til efterforskningen, medens baggrunden for den længerevarende venterumsanbringelse i Aabenraa må antages at have været manglende arresthuspladser i relevant køreafstand til den senere fremstilling i Retten i Sønderborg på et på anbringelsestidspunktet endnu ikke fastlagt tidspunkt. Det er til brug ved udtalelsen oplyst, at vagtchefen inden venterumsanbringelsen forgæves havde undersøgt, om der var ledige arresthuspladser i Sønderborg eller andre nærliggende, åbne arresthuse. Den kortvarige venterumsanbringelse fandt sted i et venterum, der måler 2,75 m x 1,65 m svarende til 4,54 m 2.1 venterummet forefindes en træbriks målende 2,00 m x 0,55 m. Den længerevarende venterumsanbringelse fandt sted i et detentionslokale, der måler 3,52 m x 5/11

7 1,95 m svarende til 6,86 m 2. I detentionslokalet forefindes ikke briks. I stedet stilles madras og tæppe til rådighed. Der serveres mad ved længerevarende venterumsanbringelser på politigårdens i Aabenraa. Den venterumsanbragte må således antages at have modtaget morgenmad under venterumsanbringelsen. Beklageligvis forefindes ingen dokumentation eller oplysninger om bespisning vedrørende den beskrevne venterumsanbringelse. Syd- og Sønderjyllands Politi skal beklage, at det i ovennævnte 5 tilfælde på grund af den midlertidige lukning af arresthuset i Aabenraa var nødvendigt at anbringe anholdte i venterum og detentioner på politistationerne med døgnbetjening i Aabenraa og Esbjerg, idet der ikke var ledige pladser i arresthuse inden foren køreafstand, som muliggjorde rettidig afhøring og fremstilling i Grundlovsforhør den efterfølgende dag. Under hensyntagen til, at det til brug ved udtalelsen beklageligvis har vist sig vanskeligt at fremskaffe faktuelle oplysninger og dokumentation om den tidsmæssige udstrækning af venterumsanbringelsen, og om der er blevet tilbudt og ydet forplejning, har Syd- og Sønderjyllands Politi revideret de hidtil gældende instrukser for håndtering af detentionsanbringelser, anbringelse af anholdte med videre, således at reglerne for venterumsanbringelser - herunder længerevarende som følge af særlige, konkrete forhold og kravene til dokumentation i sådanne situationer - er blevet præciseret. Kopi af den Instruks af 18. december 2008 for håndtering af detentionsanbringelser, anbringelse af anholdte m.v. i Syd- og Sønderjyllands politikreds vedlægges." 4. Den nævnte instruks af 18. december 2008 indeholder bestemmelser om håndtering af detentionsan bringelser, anbringelse af anholdte m.v. i Sydog Sønderjyllands politikreds. Om anbringelse af "Anholdte i øvrigt" i instruksens punkt 3.4 er anført følgende: "Hvis der sker anholdelse af personer, som ikke er frihedsberøvet i medfør af KDG II, nr. 55, kan disse personer ikke anbringes i detentionen. Hvis det skønnes nødvendigt at opretholde frihedsberøvelsen i en længere periode - f.eks. til næste morgen - skal disse anholdte som udgangspunkt anbringes i arresten. 6/11

8 Anholdte skal forsøges anbragt i det arresthus, som normalt anvendes af den station, hvor anholdelsen er foretaget - eller hvor det i øvrigt skønnes mest hensigtsmæssigt eller muligt. Hvis der opstår en konkret situation, som betyder, at der ikke er ledige arresthuspladser her i kredsen og i nabokredsene til anholdte, som typisk skal overnatte m.h.p. fremstilling i Grundlovsforhør den næste dag - og nærmeste ledige arresthusplads er placeret i meget lang køreafstand fra politikredsen - som f.eks. på Sjælland eller Lolland- Falster - kan der undtagelsesvis opstå en situation, hvor alene transporttiden frem og tilbage til et sådant arresthus, kan betyde, at der ikke er en reel mulighed for at anbringe den anholdte i et arresthus. I disse tilfælde kan den anholdte undtagelsesvis i stedet anbringes i venterum (læs: detentionen) for overnatning. Det er i den forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at venterum helt primært er beregnet til kortvarige ophold af personer, som venter på, at vi kan afhøre den pågældende - eller til kortvarige ophold af personer i øvrigt. Venterum er således ikke beregnet til længerevarende tilbageholdelse af personer. Der findes ingen venterum her i kredsen, som er egnet til længerevarende tilbageholdelse af personer. Med baggrund i ovennævnte betragtninger skal anholdte, som kræver en længerevarende tilbageholdelse - f.eks. m.h.p. fremstilling i Grundlovsforhør den næste dag, som altovervejende hovedregel fortsat anbringes i et arresthus. Hvis ikke transporten aktuelt kan honoreres af det tjenestegørende personale, kan der ske tilkaldelse af yderligt personale. Manglende ressourcer er derfor ikke alene grund til, at den anholdte ikke anbringes i et arresthus - selv om arresthuset er beliggende i forholdsvis stor afstand fra politikredsen. Hvis situationen - ud fra en konkret samlet vurdering - alligevel tilsiger, at den pågældende alternativt anbringes i venterum (læs: Detentionen) i stedet for i et arresthus, skal dispositionen i hvert tilfælde anføres, begrundes og dokumenteres på døgnrapporten. Dokumentationen skal minimum indeholde oplysninger om følgende forhold: > Baggrunden og formålet med anbringelsen i venterum (Detentionen) 7/11

9 > Beskrivelse af det venterum (detentionslokale), som har været anvendt - herunder, hvad der i rummet har været til rådighed > Forplejning > Hvor langt tid den anholdte har været anbragt i lokalet > Andre relevante oplysninger I de nævnte situationer skal den anholdte som udgangspunkt altid tilbydes fortæring - minimum i forbindelse med de normale tidspunkter for indtagelse af hovedmåltider (morgen, middag og aften) samt i situationer, hvor den anholdte anmoder herom, ligesom der i lokalet skal forefindes sovemadras og tilstrækkeligt med tæpper m.v. - således at opholdet bliver gennemført med så få ulemper for den anholdte, som muligt." 5. Rigspolitichefen har i en udtalelse af 14. januar 2009 anført følgende: "I samtlige tilfælde har der efter det oplyste været mulighed for, at den anholdte kunne ligge på en briks/bænk eller en madras. Syd- og Sønderjyllands Politi har kun delvist kunne dokumentere, hvorvidt de anholdte blev tilbudt bespisning, men er af den opfattelse, at dette er sket i samtlige tilfælde, da dette er fast praksis. Den nærmere baggrund for anbringelserne i venterum har ligeledes kun delvist kunne dokumenteres af politikredsen, som tilskriver samtlige tilfælde, at der ikke har kunnet skaffes arresthuspladser. Syd- og Sønderjyllands Politi beklager de 5 tilfælde. Rigspolitiet kan tilslutte sig beklagelsen af de 5 tilfælde, herunder den manglende dokumentation af baggrunden for venterumsanbringelsen og forløbet heraf. Rigspolitiet har noteret, at sagen har givet anledning til, at der af Sydog Sønderjyllands Politi er fastsat en intern instruks, hvor det bl.a. præciseres, at anholdte - hvor fortsat frihedsberøvelse er påkrævet i et længere tidsrum, f.eks. med henblik på fremstilling i grundlovsforhør - som udgangspunkt skal anbringes i arresthuse. Det fremgår endvidere at instruksen, at der i givet fald må indkaldes yderligere politipersonale, såfremt dette er nødvendigt med henblik på transport mv. af den anholdte, ligesom det fremgår, at fravigelse fra udgangspunktet om anbringelse i arresthus konkret skal dokumenteres i form af tilførsler til døgnrapporten for så vidt angår begrundelse og omstændigheder. 8/11

10 Rigspolitiet har forstået Syd- og Sønderjyllands Politis ovennævnte instruks således, at der som udgangspunkt skal ske anbringelse i detentionslokaler, såfremt anbringelse i arresthus ikke er mulig. Det kan i tilknytning hertil oplyses, at Rigspolitiet er enig i dette, idet detentionslokaler er indrettede til overnatning, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet for så vidt angår venterum. Anbringelse i venterum med henblik på overnatning forudsætter således, at overnatning kan gennemføres på en rimelig måde, hvorved der bl.a. må ske en vurdering af venterummets størrelse og udstyr." 6. Justitsministeriet har i en udtalelse af 23. marts 2009 anført: Justitsministeriet finder det beklageligt, at der i syv tilfælde er sket anbringelse i politiets venterum og detentioner i Åbenrå og Esbjerg, og at Syd- og Sønderjyllands Politi ikke fuldt ud har kunne dokumentere baggrunden for disse anbringelser, den tidsmæssige udstrækning heraf, og om de anholdte modtog forplejning. Justitsministeriet bemærker dog, at Syd- og Sønderjyllands Politi har oplyst, at der forud for samtlige anbringelser er foretaget en konkret undersøgelse og vurdering af, om der fandtes ledige relevante arresthuspladser, og at det må antages, at de pågældende i forbindelse med anbringelserne er blevet tilbudt morgenmad, idet der i praksis serveres morgenmad til de anholdte ved anbringelser af længere varighed. Syd- og Sønderjyllands Politi har efterfølgende udarbejdet en instruks for håndteringen af detentionsanbringelser, anbringelse af anholdte mv., der bl.a. fastsætter, at hvis der undtagelsesvist opstår situationer, der kræver at en anholdt, uden for detentionsbekendtgørelsens anvendelsesområde, anbringes i politiets detention med henblik på overnatning, skal den pågældende som udgangspunkt altid tilbydes fortæring, ligesom der i lokalet skal findes sovemadras mv. Det er endvidere fastsat i instruksen, at der i døgnrapporten bl.a. skal anføres oplysninger om baggrunden for og formålet med anbringelsen, beskrivelse af detentionslokalet, den ydede forplejning og varigheden af anbringelsen. På den anførte baggrund, herunder det oplyste om at Syd- og Sønderjyllands Politi har udarbejdet en instruks vedrørende detentionsanbringelser mv. og at der er genetableret arresthuspladser i Statsfængslet Østjylland samt i arresthusene i Åbenrå og Hjørring, finder Justitsministeriet ikke anledning til at foretage sig yderligere." 9/11

11 7. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i en udtalelse af 20. november 2008 oplyst at Arresthuset i Åbenrå var midlertidigt lukket i tiden fra den 1. februar 2008 til den 31. januar Direktoratet har videre oplyst at 24 arresthuspladser blev genåbnet i Statsfængslet Østjylland i november måned Dette skete efter at jyske politikredse havde kontaktet direktoratet om stigende arresthusbelæg. Ombudsmandens udtalelse Politiets detentioner er ikke beregnet til anbringelse af andre end berusere jf. detentionsbekendtgørelsens 34. Politiets venterum er beregnet til kortvarig anbringelse af anholdte f.eks. i forbindelse med efterforskning (afhøringer). Rigspolitichefen har i rundskrivelse af 26. april 2006 til samtlige politikredse fastsat nogle regler bl.a. om anvendelse af detentionslokaler som venterum mv. Rundskrivelsen handler ikke direkte om anvendelse af venterum som der har været tale om i det foreliggende tilfælde. I reglerne er det imidlertid sammenfattende anført at "anbringelse af [...] ikke berusede tilbageholdte personer som altovervejende hovedregel skal finde sted i de lokaler, der er indrettet og udstyret til det pågældende formål". Det må have den helt absolutte undtagelsens karakter at der sker anbringelse af ikke berusede anholdte i detentioner og længerevarende anbringelse af anholdte i venterum. (Detentionslokaler kan anvendes som venterum men det forudsætter at den pågældende anholdte er indforstået hermed, jf. 34 i den nævnte bekendtgørelse). Den ovenfor gengivne instruks af 18. december 2008 fra Syd- og Sønderjyllands Politi er i overensstemmelse med min opfattelse. Instruksen er alene gældende for Syd- og Sønderjyllands Politikreds. Den foreliggende sag viser at der kan være behov for at tilsvarende instruks fastsættes for andre politikredse. Jeg henstiller til Rigspolitichefen at overveje at foranledige at tilsvarende instruks bliver fastsat for landets andre politikredse. Jeg udbeder mig underretning om hvad min henstilling giver anledning til. Det er meget beklageligt at der i de syv omtalte tilfælde skete anbringelse i politiets detentionslokaler og venterum i Åbenrå og Esbjerg. Det er også meget beklageligt at Syd- og Sønderjyllands Politi ikke har kunnet redegøre for 10/11

12 eller dokumentere de nærmere omstændigheder i forbindelse med anbringelserne. Da der nu foreligger den gengivne instruks, foretager jeg mig ikke videre. Folketingets Retsudvalg modtager en kopi af dette brev med henvisning til spørgsmål 1029 (Aim. del.). Jeg henviser til j.nr Med venlig hilsen /HansGammeltoft-Hansen ' v - 11/11

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut.

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 51 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Forrum og møblering af forrum...7 3. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...5 2. Inventar...7 3. Tv-overvågning mv...8 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...10 5. Andre forhold...11

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005:

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med min inspektion den 14. september 2005 af detentionen i Varde foretog jeg tillige inspektion af venterummene i Grindsted som hører under Varde politikreds. Om

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 170 Offentligt Den 23. december 2010 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2802-618/PK 1/36 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Aalborg inspektion af detentionen i Aalborg. Jeg foretog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016 Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

S 3999 - Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S 3999 - Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 3999 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 4. juli 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2007-152-1114 Dok.: ANS41691 Hermed sendes

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. august 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere