Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)"

Transkript

1 Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i kommunalpolitik? Interessen for politik og for hvad der sker i vores kommune. Jeg har altid interesseret mig for politik og nu har jeg tiden til at gå 100 % ind i arbejdet. Jeg vil arbejde for en mere åben og demokratisk politik i Rebild Kommune, hvor der bliver lyttet til borgerne. Jeg vil være med til at gøre Rebild Kommune til et endnu bedre sted, hvor man er sikret hjælp, hvis behovet opstår. Der er behov for øget fokus på at tiltrække erhvervslivet og arbejdspladser. Det er vigtigt, at de små byer og landsbyer i kommunen også tilgodeses, når der skal iværksættes nye tiltag. Hvad har fået dig til at vælge netop det parti, du nu repræsenterer? Jeg har valgt at stille op for Oplandslisten, fordi det er en tværpolitisk liste, som er uafhængig af landspolitiske bindinger og i høj grad, tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. I Oplandslisten har jeg frihed til at have min egne meninger og holdninger. Oplandslistens og min politik er, at der skal findes løsninger og samarbejdes på tværs i kommunalbestyrelsen. Borgerne skal have tillid til, at de politiske aftaler bliver overholdt. Jeg vægter en veldrevet kommune med et serviceniveau, som i højere grad matcher borgernes forventninger og behov. Kan du se dig selv som kommende borgmester? Jeg har ikke nogen ambition om at blive borgmester. Oplandslisten har en udmærket kandidat til borgmesterposten. 1

2 Hvilke faglige, politiske og menneskelige egenskaber kræves der af en borgmester? En borgmester skal være visionær og i stand til at forvalte borgernes/kommunens penge på en fornuftig måde. En borgmester skal lytte til borgernes ønsker, behov og have social forståelse og være interesseret i, at hele kommunen drives på forsvarlig vis. En borgmester skal være åben, troværdig og en god leder, der kan få politiske modsætninger til at lave gode løsninger til gavn for borgerne i hele kommunen. Skal et snævert flertal i det ny byråd sætte sig på alle de vigtige poster? Jeg mener ikke, at et snævert flertal skal sætte sig på alle de vigtigste poster. Det er vigtigt for mig, at de personer, som får de mest betydningsfulde poster, interesserer sig meget for området og er kompetent og fagligt klædt på til at varetage den post, som vedkommende får. Hvordan ønsker du, at forhandlingerne om fordeling af borgmesterpost, formandsposter mv. skal foregå efter valget? Helst uden stress og gerne sådan, at der i fordragelighed findes flertal for borgmesteren. Hvis beslutningerne ikke kan træffes sikkert på valgaftenen, så en af de første dage efter valget. Hvilket fagudvalg kunne du tænke dig at arbejde i efter valget? Min hovedinteresse ligger inden for det sociale område. Jeg vil rigtig gerne have en plads i Sundhedsudvalget eller Børn og Unge udvalget. Jeg har i hele min tid som socialrådgiver, arbejdet indenfor Børn- unge- og handicapområdet og har stor erfaring indenfor dette felt. Jeg ved, at jeg kan bidrage til, at det bliver bedre, end det er i dag. Jeg stiller også op til Ældrerådet. Det gør jeg, fordi jeg mener, at det er en stor fordel, at der sidder en i Byrådet, som kender til de problemer og ønsker, der er på ældreområdet. En plads i Sundhedsudvalget vil være det perfekte i forhold til Ældrerådet. Jeg brænder rigtig meget for at sikre, at vi har en god, tryg og omsorgsfuld sundheds-, ældre- og handicap politik i forhold til unge og ældre borgere i hele Rebild Kommune. Hvordan er din holdning til skatteprocenten - op, ned eller uforandret for enhver pris? Vi har Nordjyllands laveste skatteprocent. Som udgangspunkt mener jeg, at skatten skal være uforandret. Hvis skatten skal sættes op, bør det være for at sikre bedre sociale forhold. Det tidligere byråd prioriterede anderledes, med at bygge et nyt rådhus, hvilket jeg er uenig i. Jeg vil en ny vej og satse på varme hænder frem for mursten. Men jeg kan også se, hvis der fortsat skal bygges store flotte prestigebyggerier, kan det blive nødvendigt, at sætte skatten op, for at der kan blive råd til en ordentlig social-, skole- og sundhedspolitik. Min holdning er, at der skal satses på mennesker frem for mursten, og mener derfor, at skatten kan være uændret. Er der områder i den kommunale drift, der bør have flere penge at arbejde med? Det er meget vigtigt, at Rebild Kommune satser på forebyggelse frem for helbredelse. Jeg vil rigtig gerne, at der kunne blive brugt nogle flere ressourcer på det sociale område, så Rebild kommune 2

3 ikke mere kommer på landkortet med børn og unge, der lider nød og overlast. Der skal også satses på, at få de unge i uddannelse og arbejde. Ældre- og handicapområdet skal sikres de nødvendige midler, så de har et værdigt liv med god livskvalitet. Jeg vil arbejde på, at der skabes så meget livskvalitet som muligt for alle ældre og handicappede borgere. F.eks. skal madlavning tilbage på ældrecentrene, så der bliver mere hjemlige forhold og beboerne hver dag kan glæde sig til at få varm hjemmelavet mad. Skoleområdet skal prioriteres og have de nødvendige midler til, at den nye skolereform og inklusion kan implementeres og lykkes på en ordentlig og forsvarlig måde for det enkelte barn og familie. Der skal være penge til, at lærerne får den nødvendige efteruddannelse. Fritidsområdet skal prioriteres. I deres arbejde ligger der rigtig meget forebyggelse, som er vanskeligt at gøre op i penge, men er med til at give livskvalitet til rigtig mange mennesker, både unge og ældre. Der skal være sikre skoleveje og cykelstier, så vores børn og unge kan komme sikkert til skole og fritidsaktiviteter. Er der områder i den kommunale drift, der bør have færre penge at arbejde med? Nej, men hvis vi skal have pengene til at slå til og forbedre vores velfærd i kommunen, skal der tænkes meget grundigt over, hvad pengene bruges til. Det er vigtigt, at der beregnes og fremlægges budgetter med nogle seriøse og rigtige tal, som politikkerne kan stole på og forholde sig til. I det nuværende Byråd er der truffet forkerte beslutninger på grund af for spinkelt et grundlag. Er der geografiske områder i kommunen, der bør særligt tilgodeses ved den kommunale planlægning? Udviklingen skal ske mere ensartet end nu og hele kommunen skal tilgodeses. De 2 store veje, E 45 og Hadsundvej skal udnyttes som trækdyr for industri. Der skal hele tiden tænkes på muligheder, når der sker noget nyt også i yderområderne og nabokommunerne, derfor er det fint, at der bliver brugt nogle penge og ressourcer på Terndrupområdet i de kommende år. Det skal være attraktivt at bo i Rebild Kommune, og det er vigtigt, at være klar til at tage imod nye tilflyttere, når det store sygehusbyggeri er færdigt. Der skal være nogle attraktive byggegrunde klar, ellers kan vi risikere, at de bosætter sig i nabokommunen. Man skal hele tiden være bevidst om, at de små byer og landsbyer har mulighed for udstykning af byggegrunde, så det sikrer opretholdelsen af driften på skoler, institutioner og erhvervslivet. Kommunalbestyrelsen skal tænke muligheder frem for begrænsninger, når der er initiativtagere eller erhvervsdrivende, der ønsker at etablere erhverv eller tager initiativer til at udvide. Det er vigtigt, at 3

4 der skabes flere arbejdspladser i kommunen, som kan være med til at sikre, at der også bliver råd til en ordentlig skole- og socialpolitik. Erhvervslivet her under landbruget i hele Rebild Kommune skal have en fair behandling og der skal være kortere sagsbehandlingstider. Hvordan sikrer man Støvring som kommunens attraktive, dynamiske centrum? Støvring skal ikke nødvendigvis være centrum for alt. Men Støvrings geografiske placering, gør byen oplagt som kommunes handelscentrum. Der skal arbejdes på at tiltrække erhvervsliv og arbejdspladser. Der skal være attraktive byggegrunde, da der er gode muligheder for bosætning af mennesker, som arbejder i Aalborg og Hobro, som ønsker at bygge hus og bo i mere landlige omgivelser, med gode muligheder for børnepasning og lign. Hvordan sikrer man de mindre byers fortsatte vækst og trivsel? Undgå skole- og institutionslukninger og støtte op om gode initiativer fra både erhvervslivet og frivillige organisationer. Frivillige ildsjæle skal tildeles de nødvendige ressourcer, da de udfører et meget værdifuldt stykke arbejde og giver et godt sammenhold i de mindre byer, landsbyer og landdistrikter. Desuden skal de lokale plejehjem bevares. Det er uanstændigt, hvis ældre borgere ikke kan forblive i deres lokalområde, når de får behov for en plejehjemsplads. Det er også med til at bevare lokale arbejdspladser. Hvordan sikrer man, at landsbyerne og landdistrikterne ikke dør ud? Sikre et velfungerende fritidsliv og bevare skoler og institutioner og støtte medborgerhuse og forsamlingshuse, samt gode vilkår for erhvervslivet. Hvordan sikrer man, at erhvervslivet har optimale betingelser? Opsøgende arbejde over for alle typer af industrier, landbrug og detailhandel. Venlige og imødekommende repræsentanter fra kommunen og meget hurtig sagsbehandling, gode institutioner, skoler, og gymnasieforhold og en ordentlig infrastruktur. Kan man på længere sigt forestille sig, at kommunen fortsat skal administreres fra tre forskellige adresser, Terndrup, Nørager og Støvring? Det er vigtigt, at bevare arbejdspladserne i de tre byer. Hvis kommunen ikke fortsat administreres fra både Terndrup og Nørager, vil det gå alt for hårdt ud over forretningslivet disse steder, og det vil betyde lukning og dermed afvikling. Der skal være Borgerservice i alle tre byer, da der er meget langt til borgerservice, hvis man bor i den sydlige og østlige del af kommunen. Kan man på længere sigt forestille sig den nuværende skolestruktur opretholdt? Jeg går ikke ind for skole- og institutionslukning. Det har vist sig, at der ikke er sparret noget, ved skolelukning i Rebild Kommune, tværtimod er børnenes indlæring blevet dårligere. Der skal afsættes ressourcer til, at den nye skolereform og inklusion kan implementeres på de enkelte skoler. 4

5 Lærerne skal have den nødvendige efteruddannelse til at kunne give børn med specielle behov den optimale undervisning. Ikke alle børn med handicap kan inkluderes i en almindelig klasse, derfor skal der sikres, at de børn med specielle behov, som ikke kan inkluderes i en almindelig klasse, får det rigtige specialtilbud. Hvordan kan de enkelte byrådsmedlemmer sikre, at der ikke sker svigt i forvaltningen? Det enkelte byrådsmedlem skal undgå svigt i forvaltningen ved at sikre, at der ansættes kompetente ledere og medarbejdere både i administrationen og ude i marken. Medarbejderne skal have trygge og ordentlige arbejdsvilkår og den uddannelse og efteruddannelse, der er behov for, for at kunne udføre et godt og tilfredsstillende arbejde. Der skal være mere åbenhed, så ledere og mellemledere tør sige til, inden det går galt, så de politiske ansvarlige kan igangsætte nødvendige tiltag. Er der efter din mening flere kommunale områder, der kan og bør udliciteres til private aktører? Hvis vi ikke har den nødvendige ekspertise i kommunen til at udføre det arbejde, der er nødvendigt, skal det udliciteres til private aktører. Kan tankerne bag Øster Hornum Børneunivers danne inspiration for udviklingen af andre institutioner i kommunen? Øster Hornum Børneunivers er et rigtig godt eksempel på en god og tryg dag for børnene, som giver dem rig mulighed for at modtage den optimale indlæring. Børneuniverset kan helt sikkert være en god inspiration for andre institutioner og skoler i kommunen. Der vil også være skoler, som kan lære meget af den sociale ånd og ekspertise, der findes på Øster Hornum Børneunivers. Kan det forekomme, at du bryder partilinjen i afgørende politiske spørgsmål? I Oplandslisten er det legalt, at man ikke altid er enige og har egne holdninger. Vi er grundlæggende enige i forhold til vores valgprogram, og har overvejelser og sund fornuft med i alle beslutninger. Vi er individuelle individer og har hver vores område, som vi brænder særlig meget for. Derfor kan der sagtes forekomme politiske spørgsmål, hvor jeg ikke er enig med partifællerne, og jeg vil ikke have kvaler med at stemme individuelt. Når/hvis du bliver valgt, betragter du dig så mest som repræsentant for Øster Hornum eller hele kommunen? En kommunalpolitiker skal altid interessere sig for hele kommunen, men jeg er som alle andre lokalpatriot og vil selvfølgelig arbejde meget for det lokalområde, som jeg bor i og have et vågent øje for, hvilke behov og ønsker, der opstår. Er der et emne, du særligt brænder for, og vil skrive om? Jeg brænder specielt meget for det sociale område. Gennem min uddannelse og arbejdsliv har jeg stor erfaring indenfor dette område og kan bidrage til, at gøre socialpolitikken væsentlig bedre. Jeg er stor fortaler for forebyggelse på alle områder indenfor det sociale arbejde. Forebyggelse er både billigere for kommunen, men i høj grad meget bedre for borgerne. Jeg vil arbejde på, at dagpleje, institutioner, skoler og plejehjem forbliver i lokalområderne. Det er med til, at give god livskvalitet, tryghed og liv i de mindre byer og landområder. Det vil f.eks. være 5

6 uanstændigt, hvis ældre mennesker, når de får behov for en plejehjemsplads, skal flyttes til den anden ende af kommunen, fordi de små plejehjem nedlægges i yderdistrikterne. Børn- Unge og Ældre- og handicapområdet brænder jeg specielt meget for. Jeg er tidligere socialrådgiver og har en god erfaring og social forståelse for områderne. Hvorfor er det netop ved DIG, borgerne i Øster Hornum skal sætte sit kryds? Der skal selvfølgelig sætte kryds ved mig, fordi jeg er et ærligt, troværdigt og arbejdsomt menneske, der ikke er bange for, at sige min mening. Jeg vil lytte til borgerne og arbejde for, at der træffes de bedste løsninger i en åben debat på tværs i kommunalbestyrelsen til gavn for hele kommunen, og i særdeleshed til gavn for de mindre byer og landsbyer. Jeg vil arbejde for, at det fortsat er attraktivt at bo i Øster Hornum sogn. Der skal fortsat støttes godt op om Børneuniverset og plejehjemmet skal bevares. Der skal etableres sikre cykelstier til skole og fritidsaktiviteter og bedre busforbindelserne til Støvring og Svenstrup. Kultur og foreningslivet skal der værnes om, så det fortsat blomstrer. Jeg er meget bevidst om vigtighed af, at bevare de små byer og landsbyer og at det skal være attraktivt at bosætte sig der. Jeg er selv bosat i Øster Hornum sogn og kender til vigtigheden af, at bo i et velfungerende lokalområde. 6

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Rudersdal. mere end et sted vi bor

Rudersdal. mere end et sted vi bor Rudersdal mere end et sted vi bor Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal kommune Kommunevalg 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 En sund økonomi... 4 En tryg og værdig alderdom... 5 Mennesker

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19.

PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19. HOLSTEBRO KOMMUNE PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET 2013 MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19.00 www.socialdemokraterne-holstebro.dk PRIORITERING

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere