Sted Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sted Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet."

Transkript

1 Vintertjeneste Forord Kurserne er bygget op således: De der skal køre vintertjeneste i lastbil skal have: Grunduddannelse. i vintertjeneste + vintertjeneste med lastbil De der skal køre vintertjeneste i traktor på fortove skal have: Grunduddannelse. i vintertjeneste + vintertjeneste, sti og fortov Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet. 16 personer Grunduddannelse i vintertjeneste Deltageren kan selvstændigt varetage normalt forekommende arbejdsopgaver i f. m. vintertjeneste af veje, stier og fortove, bl.a. handle i overensstemmelse med retningslinier for snerydning og saltspredning, anvende de korrekte saltspredningsmetoder, og indgå i arbejdssammenhænge inden for vintertjenesten, hvor miljøbevidsthed og informationssystemer indgår som en vigtig del af arbejdsprocessen. Deltageren kan efter gennemført uddannelse og tidligere tilegnet praktisk erfaring, eller deltagelse i ét eller flere specialiseringskurser samt sædvanlig jobinstruktion, på baggrund af viden om lovgivning og ansvarsforhold, klimatiske og vejtekniske forhold, der medfører glatføre, varslingssystemer og organisering af vintertjeneste generelt, tømidler/miljøpåvirkninger, saltningsmetoder, arbejdets udførelse, maskinkendskab og sikkerhed, selvstændigt udføre snerydning og/eller glatførebekæmpelse med lastvogn og/eller traktor/varevogn. Deltageren kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, aflægning, hastighed, kryds, vind og påfyldning samt afgravning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk snerydning. Deltageren kan på baggrund af viden om håndspredning og forskellige typer af tørsalt/fugtsalt/lagespredere med tilhørende betjeningsboks (GPS-data), udføre arbejdet med sprederen, i henhold til betjeningsvejledningen og til den løbende kontrol af spredebilledet. 1 dag.

2 16 personer Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet. Vintertjeneste, sti og fortov Er sammensat af kurserne: "Snerydning af sti og fortov" samt "Glatførebekæmpelse af sti og fortov" Snerydning af sti og fortov Deltageren kan selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med snerydning med traktor med kost/plov, bl.a. handle i overensstemmelse med retningslinier for snerydning med plov, anvende de korrekte snerydningsmetoder, og indgå i arbejdssammenhænge inden for vintertjenesten, hvor miljøbevidsthed og informationssystemer indgår som en vigtig del af arbejdsprocessen. gruppe Chauffører i vognmandsvirksomheder, selvstændige vognmænd eller ejendomsfunktionærer, som udfører snerydning med traktor/varevogn kategori B påmonteret plov/kost, af veje, pladser, stier og fortove efter retningslinjer og bestemmelser fastsat af Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, Vejbestyrelser, Amter og Kommuner samt i overensstemmelse med fastsatte rammer for udbud i licitation. Efter gennemført uddannelse kan deltageren selvstændigt, efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, der består i rydning af veje, pladser, stier og fortove med traktor/varevogn, påmonteret plov/kost. 1 dag. 16 personer Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet.

3 Vintertjeneste med lastbil Er sammensat af kurserne: "Snerydning med lastbil" samt "Glatførebekæmpelse med lastbil" Snerydning med lastbil Deltageren kan selvstændigt varetage normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med snerydning ved hjælp af lastbil og sneplov, bl.a. handle i overensstemmelse med retningslinier for snerydning med plov, anvende de korrekte snerydningsmetoder, og indgå i arbejdssammenhænge inden for vintertjenesten, hvor miljøbevidsthed og informationssystemer indgår som en vigtig del af arbejdsprocessen. Efter gennemført uddannelse kan deltageren selvstændigt, efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, der består i solo- og kolonnerydning af veje, rydning af kryds og rundkørsler mv., med lastbil, påmonteret sneplov. Forberede arbejdet ved at montere og justere sneplov i henhold til betjeningsvejledningen, samt foretage kontrolkørsel. Udføre arbejdet, indebærende løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov. Der kan endeligt udføres forebyggende vedligeholdelse af såvel plov som plovfæste i henhold til betjeningsvejledningen. 1 dag. 16 personer Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet. Glatførebekæmpelse med lastbil Deltageren kan selvstændigt varetage normalt forekommende arbejdsopgaver i f.m. fugtsaltspredning, bl.a. handle i overensstemmelse med retningslinier for fugtsaltspredning, anvende de korrekte fugtsaltningsmetoder, og indgå i arbejdssammenhænge inden for vintertjenesten, hvor miljøbevidsthed og informationssystemer indgår som en vigtig del af arbejdsprocessen. Efter gennemført uddannelse kan deltageren selvstændigt, efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, der består i tør-, fugt- eller lagesaltning med lastbil, påmonteret saltspreder.

4 Forberede arbejdet ved at montere sprederen og foretage en indsåning i henhold til betjeningsvejledningen og spredebilledet, set i forhold til den valgte dosering. Udføre arbejdet, indebærende løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring samt genfyldning. Der kan endeligt udføres forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen. 1 dag 16 personer Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet. Pleje af grønne områder Formål Deltagerne kan foretage almindelige forekommende pleje- og vedligeholdelsesopgaver inden for vækstperioden i vel definerede grønne anlæg indeholdende bede, græs, belægninger og udstyr under hensyntagen til anlæggets idé og formål og i henhold til gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige regler. Fagligt indhold Arbejdsopgaver ved pleje af grønne områder Valg af de rette renholdelsesmetoder ud fra arealtyper Efterplantning af småplanter Reetablering af græsarealer Fortolkning af plejeplaner og udføre plejen i forhold til plejeniveauet 14 dage. Kan afvikles i split, således at 1. modul afvikles i foråret og 2. modul i efteråret. 16 deltagere Kan afvikles både i Ulfborg og i Viborg

5 Vejen som arbejdsplads Formålet med uddannelsen er, at deltagerne kan udføre en korrekt afmærkning af typiske vejarbejder samt forstå de trafiksikkerhedsmæssige aspekter, der har betydning for såvel trafikanternes som deres egen sikkerhed. Udover de generelle adgangsbetingelser der er gældende for deltagelse i Arbejdsmarkeds-uddannelserne, er der ingen specielle adgangskrav. Deltagerne: Kan forstå den trafiksikkerhedsmæssige baggrund for reglerne for afmærkning af vejarbejder Kender det overordnede forløb af planlægningen af en afmærkningsopgave og hvilke elementer der indgår heri Kan bruge de væsentligste vejregler for afmærkning af vejarbejder ved både bevægelige og stationære vejarbejder, herunder opsætte og nedtage afmærkningen i den korrekte rækkefølge, fjerne eksisterende afmærkning, udføre en korrekt opsætning af tavler samt kant- og baggrundsafmærkning, opsætte en korrekt begrænsningslinie, udføre korrekte tvær- og længdeafspærringer samt vedligeholde afmærkningen korrekt Kan udføre en korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige - og stationære vejarbejder Kan begrænse omfanget af - og tilkalde hjælp til trafikuheld 2 dage 20 personer I Viborg Vejen som arbejdsplads - ajourføring Deltagerne får ajourført viden om gældende regler og bestemmelser inden for afmærkning af vejarbejder. 5 år efter man har opnået bevis på kurset Vejen som arbejdsplads skal man recertificeres på dette kursus Vejen som arbejdsplads ajourføring. Recertificeringen skal finde sted før de 5 år er gået fra datoen på kursusbeviset. Der gives ikke dispensation. Opnår man ikke recertificeringen inden de 5 år skal man tage kurset Vejen som arbejdsplads på 2 dage igen. gruppe Uddannelsen henvender sig til personer der tidligere har deltaget i og bestået kurset "Vejen som arbejdsplads" eller "Vejen som arbejdsplads".

6 Deltagerne er efter uddannelsen i stand til at efterleve de bygherre krav der stilles fra forskellige vejmyndigheder vedr. afmærkning i forbindelse med arbejde ved og på vej. Deltagerne kan, ved hjælp af godkendt afmærkningsmateriel, udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter aktuelle gældende bestemmelser, og kender det overordnede forløb og dets enkelte elementer ved afmærkning af vejarbejde. Deltagerne kan, med ajourført viden om hvilke fejl og mangler der hyppigt forekommer ved afmærkning af vejarbejde, eliminere disse. Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse iht. krav fra forskellige vejmyndigheder, herunder Vejdirektoratet. Uddannelsen ajourfører deltagerne, for så vidt angår afmærkning ifm. arbejde på eller ved vej, som tidligere har deltaget på arbejdsmarkedsuddannelsen "Vejen som arbejdsplads" eller enkeltfaget "Vejen som arbejdsplads". Denne uddannelse skal gennemføres med 5 års interval. 1 dag. 20 personer Viborg Teleskoplæsser med gafler betjening - lovpligtig Kursusbeskrivelse Teleskoplæsser med gafler omfatter praktisk anvendelse af og teoretisk viden om hvordan maskinen anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Uddannelsen kræves for at føre denne maskine. For deltagelse kræves, at deltageren er helbredsmæssigt egnet til at føre et teknisk hjælpemiddel. Dette dokumenteres enten ved kørekort eller den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort jf. bekendtgørelse nr. 282 af 23/04/ Uddannelsen opfylder Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 382 af , Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v. og afsluttes med prøve i henhold til denne bekendtgørelse. På kurset arbejders der efter følgende mål: Deltagerne kan betjene teleskoplæssere monteret med gafler til løft og transport af forskellige godstyper i.h.t. Arbejdstilsynets regler og kan betjene forskellige varianter af både maskiner og udstyr. Deltagerne kan bedømme maskinens manøvreevne (styresystemet) samt tyngdepunkt og stabilitet ved hjælp af maskinens lastdiagram og kan udføre arbejdet ud fra viden om hvordan maskinernes stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom samt ved krøjning. Deltagerne kan ud fra viden om de forskellige godstyper optage og afsætte disse samt foretage stabling og kan anvende teleskoplæsseren sikkerhedsmæssigt korrekt og under hensyntagen til omgivelserne, til personfærdsel i nærheden af maskinen samt til anvendelse på ikke plant underlag og i snævre passager.

7 Deltagerne kan udføre dagligt eftersyn og vedligeholdelse af maskinen samt sikre at lovpligtige eftersyn overholdes både for maskinen og for løftemateriellet. 5 dage. 16 personer Ulfborg Kjærgaard Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner gruppe For personer der har kursusbevis fra "Basiskursus for anlægsgartneri", eller "Basiskursus for planteskole", eller "Grundlæggende Værkstedsteknik - gartnerområdet" og 6 mdr s praktisk erfaring fra arbejde med mindre gartnermaskiner, eller 1 års praktisk erfaring fra arbejdet med mindre gartnermaskiner eller andre med tilsvarende kvalifikationer. Formål Deltagerne kan, efter at have gennemført kurset, selvstændigt og i samarbejde med andre ved hjælp af instruktionsmateriale foretage eftersyn, almindelig vedligeholdelse og udføre mindre reparationer af mindre gartnermaskiner og deres ekstraudstyr. Deltagerne kan, efter at have gennemført kurset, selvstændigt og i samarbejde med andre indstille og betjene mindre gartnermaskiner og det tilhørende udstyr på en arbejds- og sikkerhedsmæssig korrekt måde, således der bliver udført kvalitetsarbejde med maskinerne, herunder foretage en nøje vurdering heraf. 10 dage 16 deltagere Ulfborg Kjærgaard

8 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter (Basiskursus for anlægsgartneri) Deltageren kan alene eller i et samarbejde med andre, etablere et mindre anlæg, der indeholder fliser og planter og udføre dette efter de til enhver tid gældende normer for dette arbejde. Deltageren kan anvende og konstruere tegningsmaterialer, beskrive en simpel plejeplan samt udføre almindelige arbejdsopgaver som nivellering, beregning, afsætning, komprimering, valg og nedlægning af befæstelsen til formålet, samt udføre stentilhugning, jordtilberedning og plantning ved hjælp af de nødvendige maskiner, redskaber og håndværktøjer, samt kontrollere arbejdets udførelse. Ovennævnte udføres i henhold til gældende krav til sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Fagligt indhold Etablering af et mindre anlæg med fliser Etablering af et mindre anlæg med planter Anvende og konstruere arbejdstegninger i forbindelse med etableringsarbejde Nivellering og afsætning samt udføre beregninger Anvendelsen af maskiner, redskaber og håndværktøj 14 dage 16 personer Viborg Individuel kompetence Vurdering Individuel kompetence afklaring (IKV) er realkompetencevurdering, der har til formål at afklare, vurdere, dokumentere og anerkende den enkelte deltagers faglige og generelle erhvervsrettede og almene forudsætninger og kompetencebehov med henblik på individuel planlægning af AMU-uddannelser. et med denne IKV er, at den enkelte deltager kompetenceafklares og kompetencevurderes i forhold til et eller flere på forhånd valgte arbejdsmarkedsuddannelser/enkeltfag optaget i FKBen 2666 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg og at der på baggrund heraf udarbejdes en individuel uddannelsesplan for deltagerens efterfølgende uddannelse i AMU-systemet. F.eks. rettet mod et slutmål som faglært gartner. 5 dage.

9 Anlægsgartner uddannelse i AMU systemet med Individuel Kompetencevurdering

10 Øvrige kursusbeskrivelser kan ses på Gartner / jordbrug Brolægning udførelse af støttemure og trapper Brolægning udførelse af mønsterbrolægning Brolægning udførelse af kombinationsbrolægning Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg Græspleje og analyser Landskabets udvikling, naturtyper, plantesamfund og plejeplaner Træer og buske om vinteren, beskæring og plejeprogrammer Træer og buske om sommeren, plantekendskab og plejeprogrammer Pleje af grønne områder Pleje af grønne områder, vinterbeskæring Pleje af grønne områder, sommerbeskæring Plantevækst og etablering af grønne anlæg Planteliv, økologi og miljølære Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse Grundlæggende værkstedsteknik, gartnerområdet Grundkursus i praktisk naturpleje Etablering og pleje af kirkegårdens anlæg Betjening og vedligeholdelse af større gartnerimaskiner Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner Etablering af mindre anlæg med fliser og planter Anlæg i natursten, træ og vand Anlæg i beton, natursten og træ Anlæg i betonsten, buede linier Anlæg i betonsten, lige linier Maskinfører Teleskoplæsser med gafler betjening - lovpligtig Betjening af entreprenørmaskiner Betjening af minigravere og minilæssere Komprimering med entreprenørmaskiner Betjening af minidumpere og motorbører Økonomikørsel med entreprenørmaskiner Tegningsforståelse - bygge og anlæg Betjening af personlifte Udførelse af lovpligtigt eftersyn på personlifte Betjening af Dozere Dumpere og gummihjulslæssere (grundlæggende) Kranløft med entreprenørmaskiner, G - certifikat Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv Betjening af gummihjulslæssere og dumpere Betjening af hydrauliske gravemaskiner Betjening af rendegravere Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask Brændstoffer og smøremidler Finplanering og regulering Kloakarbejde for maskinførere Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner Rendegravere (grundlæggende) Specieludstyr til hydrauliske gravemaskiner Nivellering, Ulfborg

11 IT kurser Kan afvikles både i Open Learning Center og som lukkede kurser tilrettelagt for jer Kursus: Open Learning Center OLC OLC er en fleksibel undervisningsform, åben fra mandag til torsdag fra kl Følgende muligheder: arbejder med praktisk anvendelse af edb vælger mellem tidssvarende programmer arbejder med forskellige sværhedsgrader kan genopfriske din tidligere edb-viden arbejder helt i dit eget tempo arbejder ved din egen pc kan tage test i PC-kørekort, PC-kørekort Avanceret eller PC-erhverv Typer af kurser Du kan bl.a. arbejde med Internet, Excel, Word, PowerPoint, PhotoShop, Styresystemer, Databaser, dtp, web-design, m.v. Arbejdsmarkedsuddannelser med tilskud Dage Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2 Indskrivning og formatering af mindre tekster 3 Grafiske virkemidler til layout i tekst 2 Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 Anvendelse af regneark til talbehandling 3 Design og automatisering af regneark 2 Databasevedligeholdelse til jobbrug 1,5 Oprettelse af database til jobbrug 2 Oprette brugerflader og udskrifter i database 2 Effektiv internetsøgning på jobbet 2 Online kommunikation til jobbrug 2 Brug af pc på arbejdspladsen 3 Håndtering af data i virksomhedens IT-systemer 2 DeskTop Publishing i virksomheden 3 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 Praktisk web-opbygning 3 Administrativt arbejde ved planlægning og redigering af 3 hjemmeside Virksomheders websider - Tekst og grafik 2 PC-kørekort, PC-erhverv og PC-kørekort Avanceret Grundlæggende Informationsteknologi PC en og dens styresystem Windows XP Tekstbehandling Word 2003 Regneark Excel 2003 Database Access 2003 Præsentationsprogrammer PowerPoint 2003 Informationsnetværk Billedbehandling Adobe Photoshop DTP- Trykte publikationer Publisher 2003 IT-styring og organisering - Outlook 2003 Web-design Frontpage 2003 Avanceret Tekstbehandling Word 2003 Avanceret Regneark Excel 2003 Avanceret Database Access 2003 Avanceret Præsentation PowerPoint 2003

12 Sprogkurser engelsk og tysk Sprog I Efter uddannelsen kan deltageren anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 5 dage 18 personer Sprog II Efter uddannelsen kan deltageren anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. : Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede jobrelaterede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 5 dage 18 personer

13 Samarbejdskursus Formålet er: At give deltagerne et lærerigt forløb, der opleves som en proces over det næste års tid og som gennemstrømmer hele organisationen gennem i både den sociale og faglige omgang samt gennem anvendelse af det lærte i en fælles referenceramme. Afviklingen i andre læringsrammer er en del af denne proces. At styrke sammenholdet blandt medarbejdere ved Park og Vej At lære hinanden bedre at kende på tværs af teams At styrke hjælpsomhed, korpsånd og fællesskab At starte arbejdet med service og adfærd i relation til kunde/leverandør forholdet At starte et forløb hvis indhold fortsætter på de øvrige kurser Grupperne vil sammensættes på tværs af de eksisterende teams for at opfylde ovennævnte formål. Ved at anvende de unikke omgivelser ved Hjarbæk Fjord garantere vi en oplevelse der åbner op for høj grad af involvering, en genvej til sammenhold og motivation. Vi anvender outdoor opgaver som ALLE kan være med til og sammenholder teori og praksis, så alle deltagere vil opleve at det er sjovt at lære. Med andre ord det bliver IKKE kedeligt. Vi vægter følgende højt i forhold til opgaver i naturen: En procesorienteret tilgang til læring, der stiller krav til involvering og engagement blandt deltagerne ALLE kan være med uanset alder, størrelse m.v. Ingen fysiske overskridelser Dygtige, pædagogiske instruktører, der ikke presser Spændende, sjove og til tider komplekse opgaver der kræver samarbejde, kommunikation, optimering, nytænkning m.v. Udfordringer til dem der vil udfordres Vejr og vind er ikke nogen hindring 2 dage. 20 pr. hold Ulfborg Kærgård

14 Kunde Leverandør forholdet ved Park og Vej En spændende dag der sætter service og adfærd samt organisationsforhold på dagsordenen. Formål At få klarlagt hvilken serviceværdier vi ønsker at efterleve overfor vore kunder At få mulighed for at arbejde med service og adfærd og samle jeres holdninger og ønsker i et fælles sæt spilleregler for hele Park og Vej. At få information om hele organisationen, værdier, intranet, kontraktstyring hvad er det? m.v. ved Viborg Kommune Dagen vil være præget af oplæg fra undervisere og ledelse. Gruppeopgaver, spil og opgaver vil gøre dagen spændende med høj grad af deltagelse. 1 dag 20 personer Ulfborg Kærgård Teambuilding for de eksisterende teams Formål Med udgangspunkt i samarbejdskurset og kunde leverandør dagen er formålet nu at styrke de enkelte teams, således at de skaber en intern kultur, hvor de er stærke sammen og samtidig har overskud og motivation til at være en berigende del af helheden. Med udgangspunkt i teamets styrker klarlægges udviklingsområder Med udgangspunkt i ledelsens organisering og rammer for teamet, udvikles spilleregler Med udgangspunkt i arbejdsopgaver internt og på tværs af andre teams aftales forventlig adfærd Med udgangspunkt i det overordnede servicebegreb forholder teamet sig til hvorledes de som team kan styrke og vedligeholde de eksterne forhold Hvorledes overføre vi teamet og organisationens kultur til nyansatte 2 dage 20 personer Ulfborg Kærgård

Park & Vejservice PROGRAM

Park & Vejservice PROGRAM Park & Vejservice PROGRAM Kurser & Efteruddannelse Vintersæsonen 2007/2008 Mens Jonna er sikret arbejde efter vinterpausen, er Karstens ansættelse kun for en sæson ad gangen: - Det må være muligt at lave

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. Husk din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. 1. halvår 2012

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. Husk din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. 1. halvår 2012 Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere 1. halvår 2012 Husk din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Har du svært ved at læse/stave? Kontakt os i god tid. Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER 4 5 6 K URS ER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE dengronneportal.dk GRØNT MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide 752 kurser dengronneportal.dk magasinet for AnlægsgArtnere BlomsterBindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere

Læs mere

vejviser UD I DET GRØNNE

vejviser UD I DET GRØNNE vejviser UD I DET GRØNNE dengronneportal.dk Magasinet for anlægsgartnere blomsterbindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere gartneriarbejdere landarbejdere greenkeepere agro-industrien dyreassistenter

Læs mere

VejViser ud i det grønne Danmarks største grønne guide til de grønne efteruddannelser 1. halvår 2010

VejViser ud i det grønne Danmarks største grønne guide til de grønne efteruddannelser 1. halvår 2010 VejViser ud i det grønne Danmarks største grønne guide til de grønne efteruddannelser 1. halvår 2010 600 efteruddannelseskurser på det grønne område Efteruddannelsesguide for: Anlægsgartnere Blomsterbindere

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR. HALVÅR 206 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE 456 KURSER dengronneportal.dk GRØNT MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

Vejviser ud i det grønne

Vejviser ud i det grønne Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 2. halvår 2007 Alle kurser indenfor skov, jordbrug, gartneri og ejendomsservice Vejviser ud i det grønne Danmarks største

Læs mere

Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser

Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 1. halvår 2013 www.gront3f.dk 618 Grønne efteruddannelseskurser på det grønne område efterudannelsesguide for Anlægsgartnere

Læs mere

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER AMU-KURSER FÅ DEN NYESTE VIDEN KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ LEARNMARK.DK/KURSER KURSER MÅLRETTET GODSCHAUFFØRER GAFFELTRUCK CERTIFIKATKURSUS B Efter kurset er du i

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Vejviser ud i det grønne

Vejviser ud i det grønne Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 1. halvår 2009 mere end 500 efteruddannelseskurser på det grønne område Efteruddannelsesguide for ansatte i: Anlægsgartnerier

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide Forår 2015 Transport- & lagerkurser 15.01.2015 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 35 100 40022 Effektive, individuelle brugerflader 100 4 100 40073

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Forside Kvikguide 014 Transport- & lagerkurser 14.01.014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 600 Aabenraa Telefon 741 44 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig

Læs mere

Kurser der kan pakkes efter interesse og mål Til Akut området SIDST revideret 22/10 2013

Kurser der kan pakkes efter interesse og mål Til Akut området SIDST revideret 22/10 2013 Kurser der kan pakkes efter interesse og mål Til Akut området SIDST revideret 22/10 2013 Tilmelding foregår på tlf 63 135 150 / 63 135 149 eller dna@amu-fyn.dk (sikker mail) Husk at oplyse Navn og CPR

Læs mere

Oversigt over skoleopholdene til Maskinføreruddannelsen på Ulfborg Kjærgaard BYGGETEK en del af mercantec

Oversigt over skoleopholdene til Maskinføreruddannelsen på Ulfborg Kjærgaard BYGGETEK en del af mercantec Oversigt over skoleopholdene til Maskinføreruddannelsen på Ulfborg Kjærgaard BYGGETEK en del af mercantec 1. del af 1. skoleophold I pilene er praktiktiden hjemme i virksomheden angivet i antal uger Indgåelse

Læs mere

Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente Fremtiden tilhører de kompetente 2013 www.amu-fyn.dk FIND KURSET PÅ VORES HJEMMESIDE - NEMT OG ENKELT Find kurset under fanebladet Kurser eller brug søgefunktionen under Søg/ hjælp. Find inspiration og

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100

UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100 UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100 Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst 100 15

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE 325 KURSER dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

Vejviser ud i det grønne

Vejviser ud i det grønne Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 1. halvår 2007 Nu med mere end 460 kurser indenfor skov, jordbrug, gartneri og ejendomsservice Vejviser ud i det grønne Danmarks

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 2. HALVÅR 2014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 2. HALVÅR 2014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 2. HALVÅR 2014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE 435 KURSER dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

AMU-KURSER UDVALGTE KURSER FRA NEXTKBH.DK - 1. SEPTEMBER 2017

AMU-KURSER UDVALGTE KURSER FRA NEXTKBH.DK - 1. SEPTEMBER 2017 HAR DU BRUG FOR HJÆLP? RING 33 88 09 00 AMU-KURSER Tjek nextkbh.dk om der er nye kurser, nye kursusdatoer eller om kurser er booket/aflyst. INDHOLDSFORTEGNELSE 01 02 03 04 06 AMU-kurser For ansatte og

Læs mere

Denne praktikbog tilhører: Side 1

Denne praktikbog tilhører: Side 1 Denne praktikbog tilhører: Side 1 Elevens navn: Cpr. nr.: Uddannelsen påbegyndes: Ansættelsessted: Ansat den: Ansættelsessted: Ansat den: Ansættelsessted: Ansat den: Velkommen til greenkeeperuddannelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 1. halvår 2006

Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 1. halvår 2006 Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 1. halvår 2006 Nu med mere end 700 kurser indenfor skov, jordbrug, gartneri og ejendomsservice Vejviser ud i det grønne Danmarks

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser

Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 2. halvår 2008 mere end 380 efteruddannelseskurser på det grønne område Nyhed Nu også kurser for dyrepassere Efteruddannelsesguide

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Vejviser ud i det grønne

Vejviser ud i det grønne Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 2. halvår 2006 Nu med mere end 550 kurser indenfor skov, jordbrug, gartneri og ejendomsservice Vejviser ud i det grønne Danmarks

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2 Udkast til ændring 10. februar 2017 af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Kapitel 2 Krav om uddannelse og prøveaflæggelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med kraner, gaffeltrucks,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever 40602 Sikkerhed ved polyesterstøbning 100 3 100 42893 Reparation af vingestrukturer 100 3 100 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 100 6 100 47209 Støbning af epoxy komposit emner 100

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Materielgårde og chauffør/lager arbejdspladser. Inspiration. til efteruddannelse

Materielgårde og chauffør/lager arbejdspladser. Inspiration. til efteruddannelse Materielgårde og chauffør/lager arbejdspladser Inspiration til efteruddannelse Materielgårde og chauffør/lagerarbejdspladser Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse

Læs mere

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM fag betegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 40392 Ergonomi inden for

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling forord TRIVSEL VÆKST OG UDVIKLING Kompetente veluddannede medarbejdere er afgørende for trivsel, vækst og udvikling i enhver virksomhed og organisation.

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 2. HALVÅR 2014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 2. HALVÅR 2014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER 4 K URS ER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR. HALVÅR 014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

Anlægsgartner. Inspiration. til efteruddannelse

Anlægsgartner. Inspiration. til efteruddannelse Anlægsgartner Inspiration til efteruddannelse Anlægsgartner Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere er en afgørende faktor for

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Mødenotat 3. juni 2014

Mødenotat 3. juni 2014 Mødenotat 3. juni 2014 Sagsnr.: 06.016 mn1_udd_140603 SAG : Vinterudvalget (VU) Uddannelse af chauffører EMNE : Møde nr. 1 TIDSPUNKT : Mandag den 26. maj 2014, kl. 10.00-14.00 STED : Scandic, Odense DELTAGERE

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

2. Hovedforløb Bygningsstruktør

2. Hovedforløb Bygningsstruktør 2. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - Kloak - Kloakering opdeles i en teoretisk og praktisk del, vekslende mellem praktisk, samt teoretiske opgaver. Efter en teoretisk gennemgang af love og regler, skal

Læs mere

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 93,8 2100 IV, salg af kurser og konferencer

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 2. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen Kursusafdelingen ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015 I ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET PERSONLIGT KURSUS- FORLØB MED UDGANGSPUNKT I DINE ØNSKER OG KOMPETENCER. VÆLG MELLEM MERE END 30 FORSKELLIGE

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk.

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse chauffør Speciale Renovationschauffør 49-55, 20,

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere