Sikkerhedsanbefaling. Styrkelse af informationssikkerheden i mainframeinstallationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsanbefaling. Styrkelse af informationssikkerheden i mainframeinstallationer"

Transkript

1 Sikkerhedsanbefaling Styrkelse af informationssikkerheden i mainframeinstallationer Januar 2015

2 Indledning Inden for de seneste år har flere mainframeinstallationer været udsat for hackerangreb. I Sverige og Danmark har hackerangreb med kompromittering til følge ramt mainframeinstallationer hos en række itinfrastrukturudbydere. Det har understreget behovet for at øge fokus på informationssikkerheden i mainframeinstallationer, da mange samfundsvigtige funktioner bliver udført ved hjælp af applikationer og systemer på mainframeinstallationer. Det er nødvendigt, at private virksomheder og offentlige myndigheder sørger for at understøtte et højt niveau for informationssikkerhed på mainframesystemer. Og det er afgørende, at deres arbejde med informationssikkerhed tager udgangspunkt i en klar forståelse af risikobilledet og af, hvordan konkrete trusler kan imødegås. Sikkerhedsanbefalingen henvender sig primært til de it-sikkerhedstekniske medarbejdere, der til dagligt håndterer mainframeinstallationer i deres organisation, men den kan også med fordel læses af organisationernes ledelse. Erfaringen er således, at god informationssikkerhed forudsætter forankring hos topledelsen. I sikkerhedsanbefalingen beskriver Center for Cybersikkerhed en række konkrete tiltag til hvordan myndigheder og virksomheder kan mindske risikoen for hackerangreb, der anvender de samme fremgangsmåder, som tidligere er set ved angreb mod mainframeinstallationer i Danmark og Sverige, herunder det meget omtalte hackerangreb mod CSC. Center for Cybersikkerhed fokuserer i sikkerhedsanbefalingen på at bidrage til at sætte mainframeejere og -administratorer i stand til at identificere sårbarheder og implementere passende sikkerhedstiltag, så hackerangreb i højere grad bliver imødegået og konsekvenserne mindsket. Også kunder til mainframeydelser kan med fordel læse sikkerhedsanbefalingen. Kunderne kan med sikkerhedsanbefalingen i hånden indlede dialog med deres leverandør om passende sikringstiltag. Der vil typisk være behov for, at der bliver udarbejdet tillæg til de eksisterende kontrakter, drifts- og samarbejdsaftaler. Center for Cybersikkerheds sikkerhedsanbefaling koncentrerer sig om interne forhold i mainframen samt forebyggelse af hackerangreb fra internettet. Øvrige aspekter af arbejdet med informationssikkerhed, som f.eks. risikovurdering, opbygning af robust it-arkitektur og ledelsesinddragelse i øvrigt, bliver ikke berørt specifikt. Også i informationssikkerhedsarbejde med mainframeinstallationer, der ikke er koblet til internettet, vil en række af anbefalingerne være relevante. Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen har udgivet et sæt overordnede sikkerhedsanbefalinger, herunder til ledelsesinddragelse og kontraktstyring, i rapporten Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift, som kan findes på cfcs.dk. 1 1

3 Beskrivelse af mainframeinstallationer Mainframeinstallationer er computere med stor regnekraft og kapacitet til mange samtidige transaktioner. Deres regnekraft, lagerkapacitet m.m. deles af mange brugere. Adgangen til data og systemer på mainframeinstallationer kontrolleres med et tilvalgt system for sikkerhedsadministration. Det drejer sig som oftest om Ressource Access Control Facility (RACF) fra IBM eller Computer Associates Access Control Facility (ACF2). Systemet for sikkerhedsadministration er typisk en database, der indeholder alle oplysninger om brugernavne, passwords (krypteret), beskrivelse af data og andre systemressourcer samt de enkelte brugeres og systemers rettigheder til samme. Flere af de mainframeinstallationer, som har været udsat angreb, har alle haft hardware fra IBM med operativsystemet z/os og adgangskontrol via RACF. Denne sammensætning er den mest udbredte installationstype blandt mainframes i Danmark. Kendte angrebsmetoder mod mainframeinstallationer Dette afsnit omhandler de teknikker, som bl.a. blev anvendt ved hackerangrebet mod CSC til at omgå RACF. De udgør grundlaget for beskrivelsen af de modforanstaltninger, som de it-sikkerhedsansvarlige for landets mainframeinstallationer bør overveje. Den væsentligste årsag til, at det lykkedes for hackere at opnå adgang til data på mainframes, er at de kunne udnytte den såkaldte Authorized Program Facility autorisation (APF-autorisation 1 ). Angrebene er udført ved, at der uopdaget er blevet anvendt uautoriserede APFprogrammer i styresystemet USS/Unix, hvorfra der er udstedt TSO-kommandoer (time sharing option) 2 mod z/os ved brug af en hacket USS-systembruger. Risikoen for misbrug er tilsvarende stor, hvis det er muligt at installere uautoriserede APFprogrammer direkte i z/os. Det skyldes, at APF-programmer giver det udførende program autorisation som en del af operativsystemet med stort set ubegrænsede beføjelser Ved at udnytte APF-autorisationen har det været muligt at eskalere niveauet af systemrettigheder for den hackede systembruger til et niveau, der normalt kun tildeles operativsystemet selv. Med de eskalerede rettigheder har det været muligt at omgå RACF-adgangskontrollen og opnå adgang til alle data på de berørte z/osplatforme. Hackerne har dermed haft mulighed for en omfattende kompromittering af fortroligheden og har haft mulighed for at forårsage nedbrud, slette eller forvanske data, som det ofte ville være særdeles vanskeligt at genskabe/genindsamle. De ændrede brugerrettigheder har kun været gældende for den aktive (kørende) brugersession, hvorfor der ikke har været efterladt spor efter ændringerne, hverken i 1 APF-autorisation giver det udførende program autorisation som en del af operativsystemet med stort set ubegrænsede beføjelser. 2 TSO betyder, at mange personer kan få adgang til et styresystem samtidigt. Den enkelte er dog uvidende om, at andre også har adgang til operativsystemet på samme tid. For en TSO-bruger ser det altså ud som om, at vedkommende er den eneste bruger på systemet. TSO anvendes primært af mainframe-systemadministratorer og -programmører. 2

4 RACF-databasen eller SMF-loggen (Service Management Facility på z/os). Da der ikke har været nogen umiddelbar indikation af den uautoriserede indtrængen i øvrigt, har angrebene kunnet foregå uopdaget over længere perioder. Anbefalinger Det er Center for Cybersikkerheds erfaring, at det blandt mange mainframeejere og -administratorer har været den fremherskende opfattelse, at mainframeinstallationernes tekniske kompleksitet i sig selv udgjorde en beskyttelse mod angreb. De kendte angreb mod mainframeinstallationer har imidlertid vist, at angribere har tilstrækkelig teknisk indsigt og vilje til at angribe mainframesystemer. En tommelfingerregel i vurderingen af, om informationssikkerhedsniveauet er passende, er at det skal være på et niveau, der vil forhindre uautoriseret adgang fra den mest erfarne systemprogrammør. Mainframeejere og -administratorer kan altså ikke forlade sig på den tekniske kompleksitet som en sikkerhedsfaktor. Center for Cybersikkerhed ønsker også at understrege, at det er afgørende, at ikke blot mainframeejere og -administratorer, men også kunder er bevidste om de mange informationssikkerhedsaspekter, der knytter sig til mainframeinstallationer. Derfor giver Center for Cybersikkerhed en række anbefalinger, som mainframeejere, leverandører af mainframetjenester samt mainframekunder bør kende. Der er ikke tale om forslag til en sikkerhedsog funktionalitetsløsning, der berører samtlige de informationssikkerhedsaspekter, som knytter sig til mainframeinstallationer, men om en række konkrete anbefalinger, der vil være til gavn for mange mainframeejere, leverandører af mainframetjenester samt mainframekunder Center for Cybersikkerhed anbefaler: At mainframeejerne nøje gennemgår deres APF-sikkerhedsopsætning. Der bør kun benyttes godkendte APF-programmer, og opdateringsadgang til APF-biblioteker 3 skal styres restriktivt. At mainframeejerne sikrer og fastholder en ufravigelig change-procedure for alle elementer af z/os-operativsystemer. At mainframeejerne begrænser adgangen til at ændre i APF-opsætningen. Det kan bl.a. gøres ved kun at give adgang i forbindelse med godkendt change, og kun så længe ændringen gør det nødvendigt. At mainframeejerne sikrer løbende overvågning af ændringer (eller forsøg på ændringer) i z/os-operativsystemet, med henblik på at afdække svagheder i changeproceduren. At mainframeejerne sikrer kontrol af og opfølgning på operatør- og RACFkommandoer, der kan ændre opsætning af APF, SMF etc. ( SETPROG, SET PROG m.fl.). At mainframeejerne sikrer, at der sker daglig opfølgning på ændringer i specielle autorisationer, der dækker styringsniveauet over RACF. Det vil sige adgange, der er givet i kraft af brugerens særstilling (sikkerhedsadministrator, databaseadministrator, systemoperatør etc.), i modsætning til adgange, som er givet via en bevilling i RACF. 3 For USS/OMVS-adgangskontrol med opdatering af APF-bit (READ adgang til RACF FACILITY class, profil BPX.FILEATTR.APF ). 3 3

5 At mainframeejerne lukker al unødvendig adgang til vitale operativsystemdata, herunder operativsystemets sikkerhedsopsætning, sikkerhedssystemdata (f.eks. RACFdatabasen) og eventuelle kopier af disse data (f.eks. backup). At mainframeejerne supplerer ovennævnte tiltag med en løbende vurdering af den generelle sikkerhedsopsætning i z/os. At mainframeejerne sikrer housekeeping i operativsystemet. Det vil bl.a. sige oprydning i udfasede komponenter, overflødige system-users etc. At mainframeejerne holder sig opdaterede med udviklingen i kendte trusler mod mainframesystemer herunder gennem IBM s Security Bulletins. At mainframeejerne løbende bør vurdere relevansen af samtlige de adgange, som er blevet givet udenom sikkerhedssystemet. Det gælder f.eks. adgang som RACF attribute PRIVILEDGED, -TRUSTED, - OPERATIONS, DB2 SYSADM og alle lignende adgangsmekanismer, der giver adgang på et overordnet niveau. At mainframeejerne altid har opdateret de centrale web-servere sikkerhedsmæssigt og sammenholdt sikkerhedsforholdene med mulige intelligente netværkskomponenter som eksempelvis IPS/IDS-løsninger. Det samme gør sig gældende for alle andre Internetvendte applikationsløsninger og services på mainframeinstallationer. At mainframekunder går i dialog med deres leverandør om sikkerhedsniveauet i den købte løsning med henblik på at kunne foretage en risikovurdering, sikre ansvarsfordeling og vurdere behovet for tilkøb af relevante sikkerhedsløsninger. Center for Cybersikkerheds og Digitaliseringsstyrelsens rapport Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift indeholder nærmere herom. Den kan findes på cfcs.dk Center for Cybersikkerhed Center for Cybersikkerhed er statens kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet og fokuserer på beskyttelse af samfundsvigtige funktioner mod avancerede cyberangreb. Det sker bl.a. ved, at Center for Cybersikkerhed varsler om cyberangreb, og ved at centeret efter nærmere vurdering bistår angrebne organisationer med at imødegå og afhjælpe cyberangreb. På Center for Cybersikkerheds hjemmeside, cfcs.dk, er der yderligere information om cybertrusler og cybersikkerhed, herunder trusselsvurderinger, vejledninger samt en årlig risikovurdering. At mainframeejerene overvejer nedlukning og eller flytning af primære internet vendte web-servere og internetvendte applikationsløsninger under både USS og z/os til rene og isolerede platforme, eksempelvis en decentral Linux-platform. 4

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

December 2013. Cyberforsvar der virker. Cyberforsvar, der virker

December 2013. Cyberforsvar der virker. Cyberforsvar, der virker Cyberforsvar der virker NOVEMBER DECEMBER 2013 1 Forord Cybertruslen mod Danmark er reel. Danske offentlige myndigheder og private virksomheder er dagligt udsat for forstyr rende eller skadelige aktiviteter

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen Sikkerhedsanbefaling It-sikkerhed på rejsen Juni 2015 2 It-sikkerhed på rejsen En sikkerhedsanbefaling fra Center for Cybersikkerhed 3 4 Om sikkerhedsanbefalingen Denne sikkerhedsanbefaling fra Center

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Situationsbillede af sikkerhedstilstanden på internettet. April 2013. Center for Cybersikkerhed

Situationsbillede af sikkerhedstilstanden på internettet. April 2013. Center for Cybersikkerhed Situationsbillede af sikkerhedstilstanden på internettet April 2013 Center for Cybersikkerhed Situationsbillede af sikkerhedstilstanden på internettet...1 1. Indledning...2 2. Situationsbillede for den

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

Kontekst og struktur for analysen af sikkerhedsudfordringer

Kontekst og struktur for analysen af sikkerhedsudfordringer Sikkerhedsanalyse 1 Sikkerhedsanalysen har analyseret de strukturelle sikkerhedsudfordringer, som persondataregistreringen står overfor i Danmark. De dele af værdikæden med højest iboende risici findes

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

pwc EG Data Inform A/S

pwc EG Data Inform A/S i EG Data Inform A/S ISAE 3402-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i relation til EG Data Informs driftsydelser Januar 2015 pwc PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-953-8 0.05.12 2 Introduktion

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen udleveres gratis Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Truslen fra cyberspace baggrund og konsekvenser...5 2.1. Samfundets digitale nervesystem er sårbart... 5 2.2. Truslen fra organiseret cyberterrorisme eller -sabotage...

Læs mere