Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk"

Transkript

1 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation Serviceydelser Teknik Gældende regler...9 1/9

2 1. Organisation Hvem er GovCERT? GovCERT er en varslingstjeneste for internettrusler, der registrerer sikkerhedstilstanden på den statslige del af internettet og identificerer cyberangreb rettet mod myndigheder. GovCERT er det nationale kontaktpunkt vedrørende internetrelaterede sikkerhedshændelser på den statslige del af internettet for de nationale og internationale aktører og partnere. Ved at levere oplysninger om konkrete trusler til denne målgruppe bidrager GovCERT til at forebygge cyberangreb. Hvordan er GovCERT organiseret? GovCERT er en del af Center for Cybersikkerhed. Center for Cybersikkerhed er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste under Forsvarsministeriet. Chefen for centret refererer til chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste. Center for Cybersikkerhed består af cirka 50 medarbejdere fordelt på tre afdelinger og syv sektioner. 2/9

3 2. Serviceydelser Hvilke serviceydelser og tjenester kan GovCERT tilbyde min organisation? GovCERT bidrager til, at du som kunde har det bedst mulige grundlag for at håndtere sikkerhedsrisici i dit netværk og dine tjenester og understøtter dermed din mulighed for at: Reagere hurtigt på internetbaserede trusler mod informationssikkerheden Hurtigere imødegå konsekvenserne af elektroniske angreb Foretage kvalificerede vurderinger af risici og beskyttelsesbehov. GovCERT tilbyder en række tjenester og serviceydelser, der kan være med til at beskytte væsentlige dele af din it-infrastruktur: Varsling: GovCERT udsender varsler om pågående relevante sikkerhedshændelser. Indholdet kan være af ren teknisk karakter eller have karakter af mere generel information og oplysning. Varslerne baseres primært på informationer fra GovCERT s sensornetværk og lukkede kilder. Tilslutning til sensornetværk: Hvis din organisation er tilsluttet sensornetværket, analyserer GovCERT kontinuerligt jeres internettrafik for at finde mønstre, der indikerer tegn på ondsindet aktivitet. Til det formål benyttes information om angrebsmønstre fra lukkede kilder, partnere, efterretningstjenester og egne analyser. GovCERT leverer til dette formål en sensor til installation hos din organisation. Bistand til håndtering af hændelser: Hvis din organisation er udsat for en internetrelateret hændelse, kan du henvende dig til GovCERT, som derefter vil vurdere omfanget af den bistand, der kan tilbydes. Dette afhænger blandt andet af GovCERT s aktuelle ressourcesituation, risikoen for flere parallelle hændelser samt den generelle væsentlighed og risikovurdering. Situationsbilleder: GovCERT opbygger og vedligeholder kvartalsmæssigt et situationsbillede af udviklingen i truslerne på internettet på baggrund af data fra åbne kilder, lukkede kilder og sensornettet. Situationsbilledet kan bidrage til dit eget specifikke risikobillede. Det er en forudsætning for kvaliteten af GovCERT s situationsbillede, at din organisation bidrager med information om relevante sikkerhedsmæssige hændelser i jeres it-systemer. Hvad er GovCERT s sensornetværk, og hvad bruges det til? GovCERT s sensornetværk består af en række elektroniske alarmenheder (sensorer) placeret hos GovCERT s kunder. Sensornetværket bruges til at indsamle, registrere, analysere og opbevare data samt alarmere ved sikkerhedshændelser. Dele af den opsamlede data samt alle alarmer fra sensoren bliver overført til GovCERT s centrale og særskilte netværk, hvor det bliver analyseret af GovCERT. Hvem kan blive kunde hos GovCERT? Det kan alle offentlige institutioner, kommuner, regioner og til en vis udstrækning private virksomheder, der beskæftiger sig med kritisk infrastruktur. Hvilke typer informationer vil min organisation modtage fra GovCERT? Målrettede informationer, som er genereret på baggrund af observationer i din egen hardware 3/9

4 Generelle informationer, som er genereret på baggrund af observationer i det samlede kundegrundlag Informationer af generel og individuel karakter, som er genereret på baggrund af en kombination af individuelle og fælles observationer hos alle kunder, for eksempel i forbindelse med et varsel. Følger der rådgivning, vejledning og anbefalinger til konkrete handlinger for den enkelte kunde, på baggrund af de indsamlede informationer? Ja, det vil der gøre i nogle tilfælde, som ofte er bestemt af hændelsens natur. For eksempel kan GovCERT bistå med informationer og rådgivning i forhold til hændelseshåndtering, hvis der tale om et målrettet angreb. Er det Center for Cybersikkerheds rolle at forhindre eller opklare forbrydelser? GovCERT ved Center for Cybersikkerhed er en varslingstjeneste for internettrusler, der registrerer sikkerhedstilstanden på internettet og identificerer cyberangreb rettet mod sine kunder. De ydelser, som GovCERT tilbyder, er en del af en samlet sikkerhedsstrategi for jeres organisation og et element til sikring på lige fod med andre sikkerhedsforanstaltninger, såsom firewalls og antivirus. Center for Cybersikkerheds primære rolle er at forhindre cyberhændelser og -angreb. Det er politiets opgave at efterforske og retsforfølge eventuelle kriminelle handlinger. Ved kriminelle handlinger kan Center for Cybersikkerhed bistå med udlevering af bevismateriale til politiet. Udgør GovCERT en varslingstjeneste mod både interne og eksterne trusler, og vil den interne trafik også blive scannet? Det afhænger af sensorens placering. Placeres sensoren på ydersiden af firewall en, vil det primært være angreb mod organisationens yderside, der bliver registeret. Hvordan tilkobles GovCERT s sensornet til min organisations eksisterende infrastruktur? Formålet med GovCERT s sensor er at analysere trafikken til og fra jeres organisation via internettet. Sensoren placeres derfor mellem jeres firewall og endepunktet af jeres internetforbindelse fra den valgte internetudbyder (ISP). Det gør det muligt at opsamle den samlede trafik til og fra internettet, uanset konfigurationen af firewallen, dvs. uden de begrænsninger på internettrafikken, som I måtte have valgt. Placeringen af sensoren efter ISP ens endepunkt vil desuden gøre det muligt at vurdere, om indgreb udført af jeres valgte ISP, f.eks. i forbindelse med et Denial-of-Service (DoS) angreb, har den ønskede effekt. Et sådant indgreb vil blive udført i udstyr, som er styret og kontrolleret af ISP en. Ønsker I, at sensoren er placeret før eventuelt endepunktsudstyr, skal dette godkendes af jeres ISP, da det vil kræve en ændring i ISP ens fysiske setup. Der er to muligheder for at overføre data mellem jeres organisation og GovCERT via sensoren: 1. Via den eksisterende internetforbindelse, men på ydersiden af jeres firewall 2. Via en dedikeret DSL linje (out-of-band). 4/9

5 GovCERT anbefaler, at kunden vælger at benytte sin eksisterende linje, idet en dedikeret DSL linje ofte ikke har nok kapacitet, med mindre der vælges en DSL linje med kapacitet 10/10 Mbit eller derover. Fælles for begge typer af opkoblinger er, at data vil blive sendt via en krypteret VPN forbindelse. Desuden vil forbindelsen kun blive anvendt til at håndtere en VPN forbindelse mellem GovCERT og sensoren. Derfor vil der ikke være adgang til internettet fra sensoren gennem VPN forbindelsen eller direkte via DSL forbindelsen. Al opdatering af sensor vil ske direkte fra GovCERT s administrations netværk (gennem VPN forbindelsen). 5/9

6 3. Teknik Hvad er de tekniske forudsætninger for installation af sensoren? I skal selv sørge for at have de tekniske forudsætninger på plads, før en installation af sensoren kan påbegyndes, herunder plads i racks, strømudtag og internet forbindelse. Se vores datablad på hjemmesiden for mere information. Hvilke informationer er nødvendige, før en installation af sensoren kan påbegyndes? I skal sørge for have undersøgt hvilken type tilkobling der skal lyttes på og hvilken type fiber, og hvad hastigheden er på den internetforbindelse der skal overvåges. For mere information se vores datablad på hjemmesiden. Hvilke anbefalinger har GovCERT i forhold til udstyret? GovCERT anbefaler en tilslutning via den eksisterende internetforbindelse. Derved sikrer man, at hastigheden er tilstrækkelig på linjen. Kan min organisation selv overvåge udstyret og sensoren? Nej, sensoren og det tilhørende udstyr er Center for Cybersikkerheds ejendom og må udelukkende håndteres af centrets ansatte. Har sensoren negativ påvirkning af hastigheden i infrastrukturen? Nej, GovCERT s sensor har ingen påvirkning på hastigheden. Hvad sker der med den trafik, som går gennem GovCERT s sensorer? GovCERT s sensorer benytter Deep Packet Inspection-teknologi (DPI) til at undersøge og analysere pakkedata, som passerer gennem sensoren. DPI er en form for computernetværks pakkefiltrering, der undersøger alle datadele af en datapakke, når den passerer et kontrolpunkt (i dette tilfælde sensoren) og undersøger dataene for mønstre, der eventuelt kan udløse en alarm. Hvor i min organisations infrastruktur skal hardware opstilles ved tilslutning til GovCERT s sensornet? GovCERT har mulighed for at tilslutte sensoren både via fiber og kobber. Til at duplikere trafikken til sensoren benyttes en tap. Denne tap placeres på det kabel, der lyttes på, og duplikerer trafikken ud på en monitoreringsport. Designet af tap'en er afhængigt af det medie, der lyttes på. Det er derfor vigtigt at identificere det anvendte medie og tilslutning inden installationen. Ved kobber-tilslutning skal den tap, som anvendes, være tilsluttet forsyningsnettet (220V), dvs. at den indeholder aktive komponenter. Ved fibertilslutning foretages en passiv tilslutning uden aktive komponenter eller tilslutning til forsyningsnettet. Fælles for begge typer af taps gælder, at de ikke vil forhindre trafik ved tilfælde af fejl eller nedbrud, medmindre tappen fysisk bliver ødelagt. 6/9

7 Det er også muligt at tilslutte sensoren til en monitor/span port i en switch. Denne type af tilslutning kan GovCERT ikke umiddelbart anbefale. Årsagen er, at man potentielt kan miste trafik, og hermed data, da den pågældende span port kan modtage mere trafik, end den har kapacitet til. Et eksempel kan være, at span porten har en kapacitet på 100 Mbit, men der spejles trafik fra flere 100 Mbit porte, hvilket overstiger span portens kapacitet med det resultat, at der mistes trafik. GovCERT anbefaler en tilslutning via den eksisterende internet forbindelse. Figur 1: Placering af sensor uden DSL forbindelse Figur 1 viser den anbefalede opsætningen af sensor uden en ekstern DSL linje. I konfigurationen forbindes ydersiden af GovCERT s firewall til router/switch på internetforbindelsen fra ISP, dvs. på ydersiden af kundens firewall. Figur 2: Opsætning fa sensor med DSL linje Figur 2 viser opsætningen af sensoren med en ekstern DSL linje, hvorigennem en tunnel opretholdes til GovCERT mellem GovCERT s centrale firewall og en GovCERT firewall, der er placeret hos kunden. Den GovCERT firewall, der placeres hos kunden, har en drop-all policy på ydersiden. Den eksterne DSL linje skal 7/9

8 som minimum være en 10/10 Mbit linje, dvs. 10 Mbit upload hhv. download. Hvad med redundante internetforbindelser? Som udgangspunkt lytter GovCERT s sensor udelukkende på én linje. Det kan være en udfordring i forbindelse med redundante linjer, hvis der er tale om to aktive linjer (eventuelt i forbindelse med load balancing). GovCERT har dog mulighed for at overvåge to forbindelser efter specifik aftale. 8/9

9 4. Gældende regler Hvem ejer sensoren og dens data? GovCERT ejer sensoren og de relevante data. Mens data passerer gennem sensoren, bliver alt ind- og udgående pakke- og trafikdata opsamlet i forbindelse med analysen. Pakkedata må dog kun analyseres ved begrundet mistanke om en stedfunden eller forventet sikkerhedshændelse, og kun i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre den pågældende analyse. Uanset formålet med behandlingen gælder følgende: 1) Pakke- og trafikdata, der knytter sig til en sikkerhedshændelse, må højst opbevares i 3 år 2) Pakkedata, der ikke knytter sig til en sikkerhedshændelse, må højst opbevares i 14 dage og under normale omstændigheder kun i 6 dage 3) Trafikdata, der ikke knytter sig til en sikkerhedshændelse, må højst opbevares i 12 måneder. Fristerne regnes fra tidspunktet for registreringen af de pågældende data i den statslige varslingstjeneste. Alle ansatte i Center for Cybersikkerhed har tavshedspligt. Data, der behandles som led i den statslige varslingstjenestes aktiviteter, kan kun videregives i følgende tilfælde: 1) Pakke- og trafikdata, der knytter sig til en sikkerhedshændelse, kan videregives til politiet 2) Pakkedata, der knytter sig til en sikkerhedshændelse, kan videregives til MilCERT, hvor GovCERT skønner det nødvendigt, for at beskytte nationale digitale infrastrukturer mod sikkerhedsmæssige trusler 3) Trafikdata kan, hvor dette er nødvendigt i henhold til varslingstjenestens formål og aktiviteter, videregives til danske myndigheder, tilsluttede private virksomheder og tilsvarende varslingstjenester i andre lande. 9/9

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

December 2013. Cyberforsvar der virker. Cyberforsvar, der virker

December 2013. Cyberforsvar der virker. Cyberforsvar, der virker Cyberforsvar der virker NOVEMBER DECEMBER 2013 1 Forord Cybertruslen mod Danmark er reel. Danske offentlige myndigheder og private virksomheder er dagligt udsat for forstyr rende eller skadelige aktiviteter

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark Trendrapport 20 14 Status på informationssikkerheden i Danmark DKCERT Trendrapport 2014 Redaktion: Shehzad Ahmad, Tonny Bjørn og Torben B. Sørensen Eksterne bidragydere: Henrik Jensen, Roskilde Universitet,

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere