Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen"

Transkript

1 Sikkerhedsanbefaling It-sikkerhed på rejsen Juni 2015

2 2

3 It-sikkerhed på rejsen En sikkerhedsanbefaling fra Center for Cybersikkerhed 3

4 4

5 Om sikkerhedsanbefalingen Denne sikkerhedsanbefaling fra Center for Cybersikkerhed indeholder råd og vejledning til sikker brug af it-udstyr under rejser i udlandet. Sikkerhedsanbefalingen er særligt rettet mod rejser i lande, hvor der må formodes at foregå indsamling af kommercielle og beskyttelsesværdige oplysninger fra digitale enheder og netværk. Målgruppen er primært statslige myndigheder, virksomheder med kommercielt beskyttelsesværdige informationer, samt deres medarbejdere, som rejser i tjenesteligt ærinde. Andre vil dog også kunne drage nytte af sikkerhedsanbefalingen, da niveauet for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger altid bør afpasses den specifikkes rejses formål og eventuelle trusselsbillede i forhold til cyberangreb. 5

6 6

7 Indledning Spionage mod statslige institutioner og danske virksomheder via internettet udgør en alvorlig cybertrussel imod Danmark. Samtidig udsender danske myndigheder og virksomheder hver dag medarbejdere og ledere til udlandet for at varetage danske interesser. Men med udlandsrejserne følger der potentielt en forhøjet risiko for, at medarbejderen, virksomheden eller Danmark også ad den vej udsættes for cybertrusler. Dette skyldes, at mange medarbejdere i dag er afhængige af at have elektronisk adgang til informationer for at kunne udføre deres arbejde. Derfor er de nødt til at medbringe computere, smartphones og tablets på rejsen. Konsekvensen er, at der opstår en risiko for, at informationssikkerheden bliver kompromitteret især når udstyret bliver brugt til også at tilgå forretningskritiske informationer via internettet. Hvis organisationens informationssikkerhed bliver kompromitteret, kan det betyde tab af forretningshemmeligheder, tyveri af intellektuel ejendom og ikke mindst, at hackere får tilegnet sig viden, der kan danne grundlag for de avancerede og vedholdende såkaldte APT-angreb, som kan stå på i det skjulte længe efter, at rejsen er forbi. Det er derfor vigtigt, at både organisationen og de udsendte medarbejdere kender de risici og trusler, der er forbundet med udlandsrejser, og følger en række it-sikkerhedsmæssige forholdsregler. De følgende sikkerhedsanbefalinger til at styrke it-sikkerheden på rejsen retter sig primært mod statslige institutioner og danske virksomheder, der kan være mål for avancerede cyberangreb. Anbefalingerne vil også være relevante for underleverandører til disse organisationer. Center for Cybersikkerhed Center for Cybersikkerhed er statens kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet og fokuserer på beskyttelse af samfundsvigtige funktioner mod avancerede cyberangreb. Det sker bl.a. ved, at Center for Cybersikkerhed varsler om cyberangreb, og ved at centeret efter nærmere vurdering bistår angrebne organisationer med at imødegå og afhjælpe cyberangreb. På Center for Cybersikkerheds hjemmeside, er der yderligere information om cybertrusler og cybersikkerhed, herunder trusselsvurderinger, vejledninger samt en årlig efterretningsmæssig risikovurdering. Anbefalingerne er rettet mod henholdsvis organisationens ledelse, den interne it-afdeling og den enkelte medarbejder. Anbefalinger til ledelsen For at mindske de risici, der er forbundet med udlandsrejser, er det ledelsens ansvar at holde sig orienteret om det trusselsbillede, der er relevant for organisationen. Når ledelsen har erkendt eventuelle cybertrusler, bør den sikre, at it-afdelingen involveres aktivt i at støtte medarbejderne i form af råd og vejledning før, under og efter, de har været i udlandet. Ledelsen bør i den forbindelse sørge for, at itafdelingen får det nødvendige ledelsesmæssige fokus og de nødvendige ressourcer. Et tilbud om råd og vejledning kan ikke stå alene. Ledelsen bør sikre, at den enkelte medarbejder forstår vigtigheden af at opretholde informationssikkerheden i organisationen. Dette kan gøres ved at lave oplysningskampagner og generelt fokusere på at informere medarbejderne 7

8 I lufthavnen I det fortravlede og alsidige miljø i lufthavne vil du potentielt kunne komme ud i situationer eller have adgang til teknologier, som kan have betydning for it-sikkerheden. Dette kan eksempelvis være: Tyveri af udstyr Lufthavnen er et miljø med mange mennesker, hvor du kan risikere at blive udsat for forskellige former for forsøg på tyveri af værdifulde ejendele herunder dit it-udstyr. En af de mere risikofyldte situationer er i sikkerhedstjekket, hvor dit it-udstyr, der typisk skal lægges frit frem til gennemlysning, ikke vil være under dit opsyn, hvis der eksempelvis opstår kø ved visitationen. USB-ladestik Flere lufthavne stiller USB-ladestik til rådighed for de rejsende i venteområderne. Der er dog ingen mulighed for at sikre sig, at disse tilslutninger ikke er kompromitteret af tredjepartsaktører, eksempelvis med malware,. Derfor bør du kun bruge de USB-ladere, som din it-afdeling har udleveret. Trådløst internet Der er ofte trådløst internet til rådighed i lufthavnene. Der er dog en risiko for, at tredjepartsaktører overvåger trafikken på disse offentlige forbindelser. Derfor bør du ikke bruge forbindelsen til at tilgå sensitivt materiale. Hvis dette ikke kan undgås, bør en VPN-tjeneste anvendes. om informationssikkerhedspolitikkerne og de gældende retningslinjer. Ledelsen bør sikre, at organisationens informationssikkerhed løbende bliver evalueret og forbedret på baggrund af erfaringer og ændringer i trusselbilledet, der er relevant for organisationen, og for rejser i de aktuelle lande. Her er de anbefalinger, som ledelsen bør sikre, at organisationen følger for at styrke it-sikkerheden i forbindelse med medarbejdernes og ledelses egne udlandsrejser: Identificér organisationens vigtigste og mest sensitive informationer, hvor de fysisk er opbevaret, og hvilke overordnede trusler, de skal beskyttes imod herunder om der skal være adgang til dem ved ophold uden for virksomheden. Kend konsekvensen for organisationens forretning, hvis de internetbaserede tjenester bliver kompromitteret, og vigtige og sensitive informationer bliver stjålet eller lækket. Det er ledelsens ansvar, at holde sig orienteret om det aktuelle trusselsbillede, som eksempelvis kan findes i FE s trusselsvurderinger. Desuden skal ledelsen løbende vurdere organisationens egen risikoprofil i forhold til udlandsrejser. Formuler og nedskriv en informationssikkerhedspolitik og retningslinjer, der dækker håndteringen af vigtige og sensitive informationer. Sørg for at medarbejderen forstår og følger dem. Vær opmærksom på, at enhver person, herunder familie og bekendtskaber, som medarbejderen kontakter på rejsen, potentielt kan indgå som ufrivillig kilde i en informationsindsamling, der foretages af en tredjepart. Disse informationer kan blive brugt i forbindelse med et målrettet cyberangreb mod organisationen eller medarbejderen. 8

9 Ledelsen skal gøre sig klart, at den også selv er underlagt disse politikker og retningslinjer, når den er på rejse. Selv om det sidste punkt kan virke åbenlyst, er det alligevel vigtigt at understrege. Ledelsen skal erkende, at den i særlig grad selv er mål for de it-trusler, som opstår på udlandsrejser. Dette skyldes ikke mindst, at det især er ledelsen, som typisk har behov for at tilgå de mest følsomme data på rejsen. På hotellet På dit hotel er der mange faktorer, som du ikke har kontrol over, og som potentielt kan have betydning for din egen og din organisations it-sikkerhed. Eksempler på dette er: Pengeskabet på dit værelse eller i receptionen Uanset om det er sikret med nøgle eller pinkode, har personalet efter al sandsynlighed en ekstranøgle eller masterkode. Dermed er der en risiko for, at indholdet af pengeskabet kan blive kompromitteret. Det er ikke et sikkert sted at opbevare it-udstyr. Internetadgang Det er en risiko, at trafikken på hotellets netværks- og internetforbindelse bliver overvåget af tredjepartsaktører. Derfor bør du ikke tilgå sensitivt materiale via disse forbindelser. Hvis dette ikke kan undgås, bør en VPN-tjeneste eksempelvis anvendes. Anbefalinger til it-afdelingen Organisationens it-afdeling skal være med til at sikre, at udlandsrejsende medarbejdere ved, hvordan det medbragte it-udstyr anvendes sikkert på rejsen. Denne støttende funktion er vigtig, da der ellers er risiko for, at medarbejderen, der måske ikke har tilstrækkelig viden om sikker it-anvendelse, udsætter sig selv og organisationen for unødige risici både under og efter udlandsopholdet. It-afdelingen bør derfor følge disse anbefalinger på baggrund af en relevant risikovurdering: Medarbejdere, der skal rejse til områder med særlig høj risiko for kompromittering, skal med kort varsel kunne få stillet låneudstyr til rådighed. Hvis virksomhedens medarbejdere rejser til særligt risikofyldte destinationer, kan det overvejes at have en udlånspulje af elektronisk udstyr, som udelukkende bruges i forbindelse med udlandsrejser. Tag backup af informationer på det it-udstyr, som medbringes på rejsen. Foretag en gennemgang, oprensning eller fuld sletning af indholdet i det it-udstyr, som medarbejderen har medbragt på rejsen, og genetabler indholdet med den backup, som blev lavet før afrejsen. It-afdelingen bør sikre, at alt medbragt it-udstyr anvender kryptering af de informationer og data, der lagres lokalt på udstyret. Sørg for, at softwaren i it-udstyret er opdateret med de nyeste sikkerhedsrettelser. Tag stilling til, om der skal stilles en alternativ mailboks til rådighed for medarbejderen for at undgå, at den normale arbejdsmail bliver kompromitteret på rejsen. Afsæt tiden til at rådgive og vejlede medarbejderne før, under og efter rejsen. 9

10 Anbefalinger til medarbejderne Organisationens medarbejdere bør altid forholde sig til de trusler og risici, som de udsætter sig selv og organisationens informationsaktiver for. I den forbindelse skal medarbejderne gå ud fra, at ejerne af de netværk, som de bruger på deres ophold i udlandet, kan registrere alle telefonsamtaler, samt alt hvad der hentes eller sendes af data. Det indebærer, at uvedkommende har mulighed for at få adgang til disse informationer. Både organisationen og den enkelte medarbejder bør desuden være opmærksomme på, at der altid er en risiko for, at uønskede tredjeparter kan tiltvinge sig elektronisk adgang til it-udstyr, når det er tændt og tilsluttet et fremmed netværk. Derfor bør alle medarbejdere sørge for at indhente information og støtte fra it-afdelingen i forbindelse med arbejdsrelaterede udlandsrejser. Det er medarbejderens ansvar at følge organisationens retningslinjer for it-sikkerhed på rejsen, så de informationer, der medbringes eller tilgås elektronisk via fjernadgang, bliver beskyttet bedst muligt. Medarbejdere, der er på rejse, må gå ud fra, at de kan være mål for trusler, der kan kompromittere organisationens informationssikkerhed. Derfor bør organisationens medarbejdere efterleve følgende anbefalinger: Medbring kun de informationer, der er behov for, og husk at tage backup af dem inden rejsen. Lad så vidt muligt arbejdscomputer, tablet eller smartphone blive hjemme og medbring i stedet låne-udstyr, som kun giver adgang til de mest nødvendige informationer og programmer. Vær opmærksom på, at der er risiko for, at it-udstyret kompromitteres eller at informationer lækkes, hvis det udlånes til andre personer eller ikke er under opsyn. Organisationen og medarbejderen udsættes for store risici, hvis der benyttes trådløse netværk på eksempelvis konferencer, caféer og hoteller. Derfor bør medarbejderen undgå at udveksle og tilgå følsomme informationer over denne type netværk. Hvis der skal udveksles følsomme oplysninger, kan en VPNtjeneste eller et 4G-modem eventuelt bruges som alternativ. GSM/2G-mobilkommunikation må generelt betragtes som usikker. På konferencen Når du står på konferencegulvet, vil typisk være flere forskellige faktorer, der kan have betydning for din og din virksomheds it-sikkerhed. Dette kan eksempelvis være: Gratis USB-nøgler USB-nøgler kan potentielt indeholde malware, der kan kompromittere dit it-udstyr, hvis du tager dem i brug. Derfor anbefales det at undlade at anvende disse, før indholdet har været kontrolleret af din it-afdeling. Internetadgang Der er ofte gratis trådløst netværk på messer og konferencer. Det bør imidlertid forventes, at trafikken på internetforbindelsen er overvåget af tredje partsaktører. Offentlige lånecomputere Visse arrangører stiller også computere med internetadgang til rådighed for deltagerne Disse maskiner kan imidlertid indeholde værktøjer og malware, der eksempelvis kan indsamle de kodeord, som du indtaster. 10

11 Den fysiske sikring af it-udstyret er en væsentlig faktor, når de medbragte informationer skal beskyttes på rejsen. Selv om udstyret er sikret med passwords, er der ingen garanti for, at andre ikke kan tilgå informationerne på udstyret, hvis det bliver stjålet. Derfor bør hverken pc, tablet eller smartphone efterlades ude af syne i det offentlige rum. I den forbindelse bør det også overvejes, om det er sikkert at efterlade udstyret på hotelværelset, eller om det på anden vis er muligt at sikre udstyret mod uautoriseret adgang. Opbevaring i hotelværelsets sikkerhedsboks anses normalt ikke for sikkert på risikofyldte destinationer. Anvendelse af forseglede engangskuverter ved opbevaring uden opsyn vil kunne hjælpe til at afsløre uautoriseret adgang til it-udstyret. Hvis der bruges fremmed it-udstyr til at tilgå informationer via fjernadgang til organisationen eller andre onlinetjenester, indebærer det altid en risiko for, at vitale informationer, herunder passwords via keyloggere, falder i hænderne på uvedkommende. Derfor bør det undgås at tilgå og anvende følsomme informationer via fremmed it-udstyr, herunder udstyr placeret på internetcaféer, hoteller og konferencer. USB-enheder anvendes i stort omfang til at distribuere informationer og som reklameværktøj på firmamesser og konferencer. Men disse enheder bliver også anvendt til at distribuere forskellige former for malware. Derfor bør ingen fremmede USB-enheder tages i brug. Når rejsen er afsluttet, bør der skiftes kodeord på alle de it-tjenester, der har været brugt på rejsen. It-afdelingen bør skanne og om nødvendig rense alt det it-udstyr, der har været med på rejsen. Låneudstyr bør geninstalleres efter hvert udlån. 11

12 12

13 6 sikre råd til rejsen Når du er ude at rejse, kan du blive udsat for mange situationer, som kan udnyttes af ondsindede aktører til at kompromittere din og din organisations it-sikkerhed. Her er 6 generelle råd til at styrke it-sikkerheden på rejsen: Undgå offentlige internetopkoblinger til at udveksle og tilgå sensitive informationer Benyt aldrig fremmed it-udstyr til at udveksle og tilgå sensitive informationer Hav altid dit it-udstyr under opsyn Tilslut aldrig fremmede USB-enheder eller -strømopladere til dit it-udstyr Udlån aldrig dit it-udstyr til fremmede personer Udskift altid dine kodeord til de tjenester, som du har tilgået på rejsen, når du vender hjem 13

14 It-sikkerhed på rejsen 14

15 15

16 6 sikre råd til rejsen Når du er ude at rejse, kan du blive udsat for mange situationer, som kan udnyttes af ondsindede aktører til at kompromittere din og din organisations it-sikkerhed. Her er 6 generelle råd til at styrke it-sikkerheden på rejsen: Undgå offentlige internetopkoblinger til at udveksle og tilgå sensitive informationer Benyt aldrig fremmed it-udstyr til at udveksle og tilgå sensitive informationer Hav altid dit it-udstyr under opsyn Tilslut aldrig fremmede USB-enheder eller strømopladere til dit it-udstyr Udlån aldrig dit it-udstyr til fremmede personer Udskift altid dine kodeord til de tjenester, som du har tilgået på rejsen, når du vender hjem Kastellet København Ø Tlf.:

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

December 2013. Cyberforsvar der virker. Cyberforsvar, der virker

December 2013. Cyberforsvar der virker. Cyberforsvar, der virker Cyberforsvar der virker NOVEMBER DECEMBER 2013 1 Forord Cybertruslen mod Danmark er reel. Danske offentlige myndigheder og private virksomheder er dagligt udsat for forstyr rende eller skadelige aktiviteter

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning Udgivet af: DI ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-753-4 0.12.08 2 Beskyttelse af nationalstatens borgere

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3.

Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3. Notat Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3. 15. februar 2011 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post itst@itst.dk Netsted www.itst.dk CVR-nr. 26769388

Læs mere

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR Disse generelle vilkår gælder for dele af Saunalahti Group Plc, eller et firma der tilhører samme koncern som Wipppies ( Wippies, vi e.d.), og leverer Wippies-produkter

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

ITEK og Dansk Industris antispywarevejledning

ITEK og Dansk Industris antispywarevejledning ITEK og Dansk Industris antispywarevejledning Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-522-2 0.04.04 2 Den korte version Spyware er ondsindede programmer, som alene

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST1

It-sikkerhedstekst ST1 It-sikkerhedstekst ST1 Flere faktorer i login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST1 Version 1 Juli 2014 Flere faktorer i login Når en person skal foretage login på

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet Undgå KIDNAPNING Vejledning for danskere i udlandet 1 ! Virksomheder og privatpersoner kan finde råd og vejledning om sikkerhedsmæssige forhold under rejser og ophold i udlandet i Udenrigsministeriets

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark Trendrapport 20 14 Status på informationssikkerheden i Danmark DKCERT Trendrapport 2014 Redaktion: Shehzad Ahmad, Tonny Bjørn og Torben B. Sørensen Eksterne bidragydere: Henrik Jensen, Roskilde Universitet,

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-953-8 0.05.12 2 Introduktion

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT V4.1 april 2011 Baseret på DS484-2005. Gældende overalt i danske og udenlandske afdelinger og datterselskaber af Teknologisk Institut. Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere