TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TravelMate 3000 Series. Brugervejledning"

Transkript

1 TravelMate 3000 Series Brugervejledning

2 Copyright Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål. Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger. Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated. Notebook-Computer i TravelMate 3000 Series Modelnummer: Serienummer: Købsdato: Købt hos: Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Produktnavne og varemærker tilhørende andre firmaer er udelukkende anvendt i denne brugervejledning til identifikationsformål, og de tilhører deres respektive firmaer.

3 iii Generelle oplysninger Tak, fordi du har valgt en af TravelMate-seriens notebook-computere som din mobile computer. Vejledninger Som en hjælp til dig, når du skal bruge TravelMate, har vi udarbejdet et sæt vejledninger: Først og fremmest bogen Sådan kommer du i gang..., som hjælper dig med opsætning af computeren. Den trykte Brugervejledning beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i AcerSystem User s Guide. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemværktøjer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebook-computeren. Følg disse trin for at få adgang til den: 1 Klik på Start, Alle Programmer, AcerSystem. 2 Klik på AcerSystem User s Guide. Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Acrobat Reader installeret. Hvis Adobe Acrobat Reader ikke er installeret på din computer, startes installationsprogrammet til Acrobat Reader automatisk, når du klikker på AcerSystem User s Guide. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Acrobat Reader, finder du i menuen Hjælp og Support.

4 iv Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren Tænde og slukke for computeren Når du vil tænde computeren, skal du trykke på og derefter slippe afbryderknappen under LCD-skærmen ved siden af starttasterne. Placeringen af hovedkontakten på computeren er vist under Computeren set forfra på side 1. Du kan slukke for computeren på følgende måder: Ved hjælp af kommandoen Luk computeren... i Windows Klik på Start, Sluk for computeren. Klik derefter på Sluk computeren. Med afbryderknappen Bemærk: Du kan også bruge afbryderknappen til at anvende strømstyringsfunktioner. Se under Flyt computeren på side 27 i AcerSystem User s Guide. Ved hjælp af de brugerdefinerede funktioner til strømstyring Du kan også slukke for computeren ved at lukke skærmlåget eller ved at trykke på genvejstasten til sleep-tilstand, <Fn>+<F4>. Se under Flyt computeren på side 27 i AcerSystem User s Guide. Bemærk: Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen, bør du mindst vente to sekunder, før du tænder den. Vedligeholdelse af computeren Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den. Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator. Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0ºC (32ºF) eller over 50ºC (122ºF). Anbring ikke computeren i nærheden af magnetiske felter.

5 v Udsæt ikke computeren for regn eller fugt. Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren. Udsæt ikke computeren for voldsomme slag og rystelser. Udsæt ikke computeren for støv og snavs. Anbring aldrig genstande oven på computeren. Undgå at smække skærmlåget i, når du lukker det. Anbring aldrig computeren på ujævnt underlag. Vedligeholdelse af netadapteren Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren: Slut ikke adapteren til andet udstyr. Træd ikke på ledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den. Sørg for at anbringe ledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer. Når du tager ledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede amperedimensionering for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens amperedimensionering. Desuden må den samlede dimensionering af alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse. Vedligeholdelse af batteriet Følg disse retningslinjer for at passe på batteriet: Brug kun batterier af samme type ved udskiftning. Sluk for computeren, før du fjerner eller udskifter batterier. Du må ikke pille ved batterierne. Opbevar dem utilgængeligt for børn. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Indlever om muligt batterierne til genanvendelse. Rengøring og service Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren: 1 Sluk for computeren, og fjern batteriet. 2 Tag netadapteren ud af computeren. 3 Brug en blød klud, som er fugtet med vand.

6 vi Hvis én af følgende situationer opstår: Hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget. Hvis computeren ikke fungerer, som den skal. Se under Fejlfinding på computeren på side 49 i AcerSystem User s Guide. Advarsel Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal Communications Commission, til at betjene denne computer. Driftsbetingelser Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCCreglerne. Brugen af udstyret er underlagt følgende restriktioner: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift. Brugeren skal følge RF-sikkerhedsinstruktionerne for trådløse enheder, som medfølger med brugervejledningen til hver enkelt RF-enhed. Inkorrekt installation eller ikke-godkendt brug kan medføre skadelig interferens for radiokommunikation. Ændringer af den interne antenne gør også FCC-certificeringen og din garanti ugyldig. For at forhindre radiointerferens med den licenserede service er dette udstyr beregnet til at fungere indendørs, og udendørs installation kræver licens. Der er flere oplysninger om produkter, tjenester og support på vores Websted:

7 Generelle oplysninger iii Vejledninger iii Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren iv Tænde og slukke for computeren iv Vedligeholdelse af computeren iv Vedligeholdelse af netadapteren v Vedligeholdelse af batteriet v Rengøring og service v Gennemgang af TravelMate 1 Computeren set forfra 1 Set fra siden (lukket) 3 Set fra venstre 4 Set fra højre 5 Set fra bagsiden 6 Set fra bunden 7 Specifikationer 8 Lysdioder 11 Brug af tastaturet 12 Lock-taster 12 Integreret numerisk tastatur 13 Windows-taster 14 Hurtigtaster 15 Eurotegnet 17 Starttaster 18 Pegefelt 19 Introduktion til pegefelt 19 Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud (cd eller dvd) 21 Sådan bruges en computersikkerhedslås 22 Lyd 23 Justering af lydstyrken 23 Brug af hjælpeværktøjer 24 Acer emanager 24 Acer GridVista (toskærm-kompatibelt) 25 Launch Manager 26 Tag din notebook-pc med 27 Fjern tilslutninger 27 Flyt computeren 27 Klargøring af computeren 27 Hvad du skal have med til korte møder 28 Hvad du skal have med til lange møder 28 Tag computeren med hjem 28 Indhold

8 Klargøring af computeren 28 Hvad du skal have med 29 Særlige forhold 29 Oprettelse af et hjemmekontor 29 Rejs med computeren 30 Klargøring af computeren 30 Hvad du skal have med 30 Særlige forhold 30 Tag computeren med 30 Klargøring af computeren 30 Hvad du skal have med 31 Særlige forhold 31 Sikring af computeren 32 Sådan bruges en computersikkerhedslås 32 Brug af adgangskoder 32 Angivelse af adgangskoder 33 Angivelse af en adgangskode 33 Udvide med ekstraudstyr 35 Tilslutningsmuligheder 35 Modem til fax og data 35 Indbygget netværksfunktion 36 Hurtig infrarød 36 Universal Serial Bus (USB) 37 IEEE 1394 port 37 Stik til PC Card 38 Installation af hukommelsesmoduler 39 BIOS utility 40 Startrækkefølge 40 Aktivere disk-til-disk-gendannelse 40 Adgangskode 40 Brug af software 41 Afspilning af DVD-film 41 Strømstyring 42 Acer erecovery 43 Opret sikkerhedskopi 43 Gendan fra sikkerhedskopi 44 Opret et CD-billede med fabriksstandarder 44 Geninstaller softwarepakker uden CD 45 Skift adgangskode 45 Acer disc-to-disc recovery 46 Installation af operativsystemer på flere sprog 46 Gendannelse uden cd til gendannelse 46 Fejlfinding på computeren 49 Ofte stillede spørgsmål 49

9 Fejlfinding 52 Fejlmeddelelser 53 Anmodning om service 54 International Travelers Warranty (ITW) 54 Inden du ringer 54 Bestemmelser og sikkerhedsbe mærkninger 55 Overensstemmelse med Energy Star-retningslinjer 55 FCC bemærkning 55 Bemærkninger om modem 56 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 57

10

11 1 Gennemgang af TravelMate Når du har opsat din computer, som det er vist i vejledningen Sådan kommer du i gang..., vil vi vise dig, hvad din nye TravelMate-computer kan. Computeren set forfra # Punkt Beskrivelse 1 Display skærm Også kaldet Liquid Crystal Display (LCD). Viser data. 2 Startknapper Knapper til start af ofte brugte programmer. Se Starttaster på side 18 for flere detaljer. 3 Status indikatorer Light-Emitting Diodes (LEDs), som tændes og slukkes for, at vise status for computerens funktioner og komponenter. 4 Håndledsstøtte Komfortabelt støtte for dine hænder, når du bruger computeren.

12 2 # Punkt Beskrivelse 5 Klikknapper (Venstre, center og højre) Den venstre og højre knap fungerer som venstre og højre museknap; centerknappen virker som en 4-vejs scrolleknap. 6 Berøringsplade Berøringsfølsom pegeredskab, der fungerer, som en computer mus. 7 Mikrofon Intern mikrofon til lydoptagelse. 8 Tastatur Indtaster data til din computer. 9 Netafbryder Tænder og slukker for computeren.

13 3 Set fra siden (lukket) # Punkt Ikon Beskrivelse 1 Højtalere Venstre og højre højtalere leverer stereo audio output. 2 Bluetooth kommunikation Knap/Indikator Tryk på knappen for at aktivere/ deaktivere Bluetooth-funktionen. Lyser for at indikere status for Bluetooth kommunikation (vilkårligt fabrikat). 3 Trådløs kommunikation Knap/Indikator Tryk på knappen for at aktivere/ deaktivere den trådløse LAN-funktion. Lyser for at indikere status for trådløst LAN kommunikation (vilkårligt fabrikat). 4 Effekt indikator Lyser når computeren er tændt. 5 Batteri indikator Lyser når batteriet er under opladning. 6 Stik til hovedtelefon/ højttaler/line-out 7 Linie-ind/ Mikrofon-ind stik Forbindes til audio linie-ud (Fx., højtalere, hovedtelefoner). Acceptere audio linie-ind (Fx., audio CD afspiller, stereo walkman). 8 Infrarød port Interface til infrarøde enheder (Fx., infrarød printer og IR-kompatibel computer).

14 4 Set fra venstre # Punkt Ikon Beskrivelse 1 Ekstern skærmport Forbindes til en displayenhed (fx., ekstern skærm, LCD projecter). 2 Netværksstik Forbindes til et Ethernet 10/100/1000- baseret netværk. 3 RJ-11 modemstik Forbindes til en telefonlinie. 4 USB 2.0 port (2) Forbindes til enheder med Universal Serial Bus (USB) 2.0 (fx., USB mus, USB kamera).

15 5 Set fra højre # Punkt Ikon Beskrivelse 1 PC kort slot Forbindes til Type II CardBus PC kort. 2 4-i-1 kortlæser Accepterer MS, MS PRO, MMC og SD kort. Bemærk: Kun et kort kan være aktivt på samme tid. 3 Udløserknap til PC kort slot Skubber PC kortet ud af slottet. 4 USB 2.0 port Forbindes til enheder med Universal Serial Bus (USB) 2.0 (fx., USB mus, USB kamera). 5 IEEE 1394 port Forbindes til IEEE 1394 enheder. 6 Ventilationshuller Tillader at computeren forbliver kold. 7 Tastaturlås Forbindes til en Kensingtonkompatibel computerlås.

16 6 Set fra bagsiden # Punkt Ikon Beskrivelse 1 Netstik Forbindes til en AC adapter. 2 Batteri bås Huser computerens batteripakke pin Acer ezdock-stik Forbindes til Acer ezdock.

17 7 Set fra bunden # Punkt Beskrivelse 1 Batteri bås Huser computerens batteripakke. 2 Batterilås Holder batteriet på plads. 3 Ventilator Hjælper med at holde computeren kold. Bemærk: Tildæk eller bloker ikke åbningen på ventilatoren. 4 Ventilationshuller Tillader at computeren forbliver kold. 5 Hukommelsesplads Her sidder computerens centrale hukommelse. 6 Udløsermekanisme til batteri Udløser batteriet for at kunne fjerne batteripakken.

18 8 Specifikationer Operativsystem Microsoft Windows XP Home/Professional Service Pack 2 Edition Microprocessor Intel Pentium M-processor 730/740/750/760/770 med Intel Centrino - mobilteknologi ved 1.6/1.73/1.86/2.0/2.13 GHz Intel Celeron M-processor 350/360/370 (1 MB L2 cache, 1.3/1.4/1.5 GHz, 400 MHz FSB) Hukommelse 256/512 MB DDR2 533 SDRAM standard, kan opgraderes til 2 GB med dual sodimm moduler Datalagring En 40/60/80 GB ATA/100-harddisk Et eksternt IEEE 1394 optisk drev (DVD-Dual eller DVD/CD-RWcombo) 4-i-1-kortlæser understøtter Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), Multimediekort (MMC) og Secure Digital (SD) kort Skærm og video 12.1" WXGA-farve TFT LCD (1280 x 800) eller 12.1" WXGA Acer CrystalBrite-farve TFT LCD (1280 x 768) pixel opløsning, 16.7 millioner farver Intel 915GM integreret 3D-grafik med 128 MB skærmhukommelse, som understøtter Intel Graphics Media Accelerator 900 og Microsoft DirectX 9.0 Understøttelse af samtidig LCD- og CRT-visning DualView -understøttelse MPEG-2/DVD hardwareassisteret funktion Forbindelse LAN: 10/100/1000 Mbps gigabit Ethernet-forbindelse Modem: Indbygget 56K ITU V.92-modem med PTT-godkendelse Trådløs LAN (vilkårligt fabrikat): - Integreret Intel PRO/Wireless 2200BG-netværksforbindelse (dualband b/g) Wi-Fi CERTIFIED løsning, som understøtter Acer SignalUp trådløs teknologi

19 9 - Integreret Intel PRO/Wireless 2915ABG-netværksforbindelse (dualband tri-mode a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED løsning, som understøtter Acer SignalUp trådløs teknologi Trådløs PAN (vilkårligt fabrikat): integreret Bluetooth Audio Lydsystem med indbyggede højttalere og mikrofon Intel high-definition-lydunderstøttelse Sound Blaster PRO- og MS-Sound-kompatibel S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface)-understøttelse for digitale højttalere Tastatur og pegefelt 84/85-tasters Windows-tastatur med 12 funktionstaster og indbygget numerisk tastatur Indbygget pegefelt med knapper og 4-vejs integreret rulleknap 12 funktionstaster, 4 markørtaster, 2 Windows-taster, styring af hurtigtaster Fire hurtigstartknapper: , Internet-browser, tast til autorisation (Acer Empowering Key) og en tast, som kan brugerprogrammeres To knapper med adgang fra front: WLAN LED-knap og Bluetooth LED-knap I/O porte Tre USB 2.0 porte Et Type II PC Card slot En IEEE 1394 port En RJ-11-modemport En RJ-45-Ethernet-port Et DC-in-jackstik til netadapter En 124-pin Acer ezdock-stik (for udvalgte modeller) En skærmport (VGA) Et hovedtelefon/højttalere/line-out-stik med S/PDIF-understøttelse En mikrofon/linie ind stik En Infrarød (FIR) port 4-i-1 MS/MS PRO/MMC/SD kortlæser

20 10 Vægt 1.40 kg (3.08 lbs) med Li-ion-batteri med 3 celler 1.55 kg (3.41 lbs) med Li-ion-batteri med 6 celler Dimensioner (W) x (D) x 25.0/32.5 (maks. H) mm Omgivelser Temperatur: - Drift: 5 C - 35 C, Opbevaring: -10 C - 65 C Luftfugtighed (ikke kondenserende): - Drift: 20% - 80% RH, Opbevaring: 20% - 80% RH Systemkompatibilitet ACPI 1.0b Mobile PC 2001 DMI 2.0 Wi-Fi CCX 3 Effektforbrug 3-celles Li-ion-batteri 6-celles Li-ion-batteri (optionel) 3-stiks 65 W adapter (optionel) Optioner 512 MB/1 GB DDR2 533 MHz sodimm-modul Ekstra 6-celles Li-ion-batteri Ekstra 65 W AC adapter DVD-Dual drev Acer ezdock Bemærk: Specifikationerne ovenfor er kun givet som reference. Den præcise konfiguration af din pc afhænger af den købte model.

21 11 Lysdioder Computeren har tre letlæselige statusindikatorer i venstre side af tastaturet samt fire, som er placeret foran på computeren. Statusindikatorerne for strøm, batteri og trådløs kommunikation er synlige, selvom LCD-displayet er lukket. Ikon Funktion Beskrivelse Caps lock Lyser, når Caps Lock er aktiveret. Num lock Lyser, når Num Lock er aktiveret. HDD Lyser, når harddisken er aktiveret. Bluetooth forbindelse Lyser for at vise status for Bluetooth. Trådløs forbindelse Driftsindikator Lyser for at vise status for Trådløs LAN kommunikation. Lyser, når computeren er tændt. Batteri indikator Lyser, når batteriet bliver ladet op. 1. Oplader: Lampen lyser gult, når batteriet oplader. 2. Fuldt opladet: Lampen lyser grønt i AC-tilstand.

22 12 Brug af tastaturet Tastaturet, der har fuld størrelse, indeholder et integreret numerisk tastatur, separate piletaster, to Windows-taster og tolv. funktionstaster. Lock-taster Tastaturet har tre låsefunktioner, som du kan slå til og fra med særlige taster. Lock-tast Caps Lock Num Lock <Fn>+<F11> Scroll Lock <Fn>+<F12> Beskrivelse Når Caps Lock er slået til, skrives alle bogstaver med stort. Når Num Lock er slået til, er det integrerede numeriske tastatur aktiveret. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de aritmetiske operatorer +, -,* og /). Du kan med fordel bruge denne tilstand, når du skal indtaste store mængder numeriske data. En endnu bedre løsning er at tilslutte et eksternt numerisk tastatur. Når Scroll Lock er slået til, ruller skærmbilledet en linje op eller ned, når du trykker på henholdsvis Pil op og Pil ned. I visse programmer fungerer Scroll Lock ikke.

23 13 Integreret numerisk tastatur Det integrerede numeriske tastatur virker ligesom et numerisk tastatur på en almindelig pc. Det er udstyret med små tegn i øverste højre hjørne på tasterne. Adgang Til Num Lock Slået Til Num Lock Slået Fra Skriv tal Skriv bogstaver Brug det integrerede numeriske tastatur på samme måde som det numeriske tastatur på et standardtastatur. Hold <Fn> nede, mens du skriver bogstaver på det integrerede numeriske tastatur. Skriv bogstaverne på sædvanlig vis.

24 14 Windows-taster Tastaturet har to taster, som udfører Windows-specifikke funktioner. Tast Beskrivelse Tast med Windows-logo Startknap. Du kan udføre genvejsfunktioner med tastekombinationer, hvori denne tast indgår. Nedenfor vises nogle eksempler: + <Tab>: Aktiverer næste knap på værktøjslinjen + <E>: Åbner Stifinder for Denne computer + <F>: Søger efter dokument + <F1>: Åbner Hjælp og Support + <M>: Minimerer alle <Skift> + + <M>: Fortryder funktionen Minimer alle + <R>: Åbner dialogboksen Kør i Windows Programtast Åbner en genvejsmenu (det samme som at højreklikke).

25 15 Hurtigtaster Computeren har hurtigtaster eller tastekombinationer til de fleste af computerens kontrolfunktioner, f.eks. lysstyrke på skærmen, lydstyrke og BIOS utility. Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde <Fn>-tasten nede og derefter trykke på den anden tast i hurtigtastkombinationen. Hurtigtast Ikon Funktion Beskrivelse Fn+F1 Hjælp til hurtigtaster Viser hjælp til hurtigtaster. Fn+F2 Acer esetting Starter Acer esetting i Acer emanager, som er indstillet med Acer Empowering Key. Se Acer emanager på side 24. Fn+F3 Acer epowermanagement Starter Acer epowermanagement i Acer emanager, som er indstillet med Acer Empowering Key. Se Acer emanager på side 24. Fn+F4 Sleep Sætter computeren i sleep-tilstand.

26 16 Hurtigtast Ikon Funktion Beskrivelse Fn+F5 Skærm til/fra Skifter mellem skærmvisning fra computerens egen skærm, en ekstern skærm (hvis en sådan er tilsluttet) og både intern og ekstern skærm. Fn+F6 Tom skærm Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte. Fn+F7 Pegefelt til/fra Slår det interne pegefelt til og fra. Fn+F8 Højttaler til/fra Tænder og slukker for højttalerne. Fn+ Højttalerstyrke op Forøger højttalerens lydstyrke. Fn+ Højttalerstyrke ned Reducerer højttalerens lydstyrke. Fn+ Lysstyrke op-ikon Forøger skærmens lysstyrke. Fn+ Lysstyrke ned Formindsker skærmens lysstyrke.

27 17 Eurotegnet Du kan bruge eurotegnet, hvis tastatursproget er angivet til USinternational eller UK, eller et europæisk format. Til brugere af US-tastatur: Tastatur-layoutet angives under installationen af Windows. Eurotegnet virker kun, hvis indstillingen for tastatur-layout er angivet til Amerikansk (international). Benyt fremgangsmåden nedenfor for at kontrollere tastaturtypen i Windows XP: 1 Klik på Start, Kontrolpanel. 2 Dobbeltklik på Regional- og sprogindstillinger. 3 Klik på fanen Sprog, og klik på Detaljer. 4 Kontroller, at det tastatur-layout, der benyttes til "En Engelsk (Storbritannien)", er angivet til Amerikansk (international). Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på TILFØJ, vælge Amerikansk (international) og derefter klikke på OK. 5 Klik på OK. Sådan skrives eurotegnet: 1 Find Euro-symbolet på nummer fem-tasten. 2 Start en teksteditor eller et tekstredigeringsprogram. 3 Hold <Alt Gr> nede, og tryk på Euro-symbolet. Bemærk: Visse skrifttyper og software understøtter ikke eurotegnet. Yderligere oplysninger finder du på Internetadressen (på engelsk).

28 18 Starttaster De fire starttaster er placeret over tastaturet i venstre side. De er programmeret til at fungere som mail, Internet browser, Acer Empowering Key og programmerbar knap. Tryk Acer Empowering Key for at starte Acer emanager. Se venligst Acer emanager på side 24. Mail og Internet browser er standard indstillinger for og Internet programmer, men kan nulstilles af brugere. For at programmere mail, web browser og programmerbar knap, start Acer Launch Manager. Se Launch Manager på side 26. Starttaster Mail Web browser Standardprogram funktion Internet browser funktion Acer emanager P Programmerbar af bruger

29 19 Pegefelt Det indbyggede pegefelt er et pegeredskab, som registrerer bevægelser på overfladen. Det betyder, at markøren reagerer, når du bevæger fingeren på pegefeltets overflade. Den centrale placering på håndfladestøtten giver optimal komfort og støtte. Introduktion til pegefelt Sådan bruger du pegefeltet: Bevæg fingeren hen over pegefeltet (2) for at flytte markøren. Tryk på højre (4) og venstre (1) knap på kanten af pegefeltet for at markere eller aktivere elementer. Disse to knapper svarer til venstre og højre knap på en mus. Samme effekt opnås ved at banke let på pegefeltet. At trykke på pegefeltet svarer til at klikke med venstre knap. Brug 4-vejs rulleknappen (3) til at rulle op eller ned samt flytte til venstre eller højre på en side. Denne knaps funktion svarer til et museklik på det højre rullepanel i Windows-programmer.

30 20 Funktion Venstre knap (1) Højre knap (4) Pegefelt (2) Centerk nap (3) Udfør Klik hurtigt to gange. Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker på en museknap). Marker Klik en gang. Bank let en gang. Trække Klik, og hold knappen nede, og brug derefter en finger til at trække markøren på pegefeltet. Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker med en museknap), og hold en finger på pegefeltet efter det andet bank for at trække markøren. Åbne genvejs menuen Klik en gang. Rul Klik og hold op/ned/ venstre/ højre Bemærk: Sørg for at have rene og tørre fingre, når du bruger pegefeltet. Hold også pegefeltet tørt og rent. Pegefeltet er følsomt over for fingerbevægelser. Jo lettere berøringen er, des bedre virkning. Det nytter ikke at banke for hårdt.

31 21 Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud (CD eller DVD) Skuffen på et eksternt IEEE 1394-kompatibelt optisk drev åbnes ved at trykke på udløserknappen på det eksterne drev (pc'en skal være tændt). Når computeren er slukket, kan du åbne skuffen ved hjælp af det særlige hul, der rummer en nødudløserknap. Sæt spidsen af en papirclips ind i hullet for at skubbe skuffen ud.

32 22 Sådan bruges en computersikkerhedslås Et sikkerhedsindhak på højresiden af computeren gør det muligt at tilslutte en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås. Sno et kabel til computersikkerhedslås rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.

33 23 Lyd Computeren leveres med Intel high-definition lyd og dobbelte stereohøjttalere. Justering af lydstyrken Justering af lydstyrke på computeren kan foretages blot ved at trykke på nogle knapper. Se Hurtigtaster på side 15, hvis du ønsker yderligere oplysninger om justering af højttalerens lydstyrke.

34 24 Brug af hjælpeværktøjer Acer emanager Acer emanager er et innovativt stykke software designet til ofte brugte funktioner. Ved et tryk på Acer Empowering Key, vil brugergrænsefladen for Acer emanager vises, der findes fire hovedindstillinger: Acer esetting, Acer epresentation, Acer epowermanagement og Acer erecovery. For indstilling af Acer Empowering Key, se Launch Manager på side 26. Acer esetting gør det let at administrere system- og sikkerhedsindstillinger. Acer epresentation forenkler indstillingen af opløsning ved tilslutning til en projektor. Acer epowermanagement giver mulighed for intelligent styring af strøm-ved-behov for at optimere batteriets levetid. Acer erecovery opretter sikkerhedskopier og gendanner systemkonfigurationer pålideligt.

35 25 Acer GridVista (toskærm-kompatibelt) Acer GridVista er et praktisk værktøj, som indeholder fire foruddefinerede skærmindstillinger, så brugere kan få vist flere vinduer på samme skærm. Denne funktion aktiveres ved at gå til Start - Alle programmer og klikke på Acer GridVista. Du kan vælge en af de fire skærmindstillinger, der angives nedenfor: Double (vandret), Triple (stor til venstre), Triple (stor til højre) eller Quad Gridvista er toskærm-kompatibelt, hvilket gør det muligt at opdele to skærme uafhængigt af hinanden. GridVista er enkelt at konfigurere: 1 Kør GridVista, og vælg din foretrukne skærmkonfiguration for hver skærm på proceslinjen. 2 Træk og slip hvert vindue til det ønskede felt. 3 Glæd dig over et praktisk, velorganiseret skrivebord.

36 26 Sådan aktiverer du din bærbare computers dobbeltskærmfunktion. Kontroller først, at den sekundære skærm er tilsluttet. Vælg derefter "Start"-"Kontrolpanel"-"Skærm", og klik på "Indstillinger". Vælg ikonet for den sekundære skærm (2) i skærmfeltet, og klik derefter på afkrydsningsfeltet "Extend my windows desktop onto this monitor". Endelig skal du vælge at anvende de nye indstillinger og klikke på "OK" for at gennemføre processen. Bemærk: Kontroller, at den sekundære skærms opløsningsindstilling er sat til producentens anbefalede værdi. Launch Manager Med Launch Manager kan du indstille Starttast der er placeret over tastaturet. Se Pegefelt på side 19 for mere information. Du kan få adgang til Start Manager ved at klikke på Start, Alle programmer, og derefter Start Manager for at starte et program.

37 27 Tag din notebook-pc med Dette afsnit indeholder tip, ideer og ting, du skal være opmærksom på, når du tager computeren med. Fjern tilslutninger Følg denne fremgangsmåde for at afbryde forbindelsen mellem computeren og eksternt tilbehør: 1 Gem evt. igangværende arbejde. 2 Fjern alle medier, disketter og cd er fra drevene. 3 Luk computeren ned. 4 Luk skærmlåget. 5 Fjern ledningen til netadapteren. 6 Fjern ledningerne til tastatur, pegeredskab, printer, ekstern skærm og andre ydre enheder. 7 Fjern Kensington-låsen, hvis du bruger sådan en. Flyt computeren "når du kun flytter den over en kort afstand, f.eks. fra dit kontor til mødelokalet." Klargøring af computeren Inden du flytter computeren, skal du lukke skærmlåget for at sætte den i sleep-tilstand. Du kan nu tage computeren med til et andet sted i bygningen. Hvis computeren skal aktiveres fra sleep-tilstand, skal du åbne låget, tryk derefter på afbryderknappen og slip den igen. Hvis du tager computeren med til et kontor ude i byen, kan du evt. slukke helt for computeren: Klik på Start, Sluk for computeren. Klik derefter på Sluk computeren. (Windows XP). - eller - du kan sætte computeren i sleep-tilstand ved at trykke på <Fn>+<F4>. Luk derefter skærmen.

38 28 Når du igen skal bruge computeren, åbner du skærmen, trykker på afbryderknappen og slipper den igen. Bemærk: Når du igen skal bruge computeren, afsikrer og åbner du skærmen og trykker på afbryderknappen. Hvis lysdioden for strøm er slukket, er computeren slået fra og gået i dvaletilstand. Tænd for computeren igen ved at trykke på afbryderknappen og slippe den igen. Bemærk, at computeren kan gå i dvaletilstand efter at have været i sleep-tilstand et stykke tid. Slå strømmen til for at vække computeren fra dvaletilstanden. Hvad du skal have med til korte møder Med et fuldt opladet batteri kan du i de fleste tilfælde bruge computeren i ca. 2.5 timer. Hvis mødet ikke varer længere, behøver du sandsynligvis ikke at tage andet end computeren med. Hvad du skal have med til lange møder Hvis mødet kommer til at vare over 2.5 timer, eller hvis batteriet ikke er fuldt opladet, bør du medbringe netadapteren, så du kan tilslutte computeren i mødelokalet. Hvis der ikke er nogen stikkontakt i mødelokalet, kan du reducere strømforbruget ved at sætte computeren i sleep-tilstand. Tryk på <Fn>+<F4>, eller luk skærmlåget, når du ikke arbejder på computeren. Når du igen vil arbejde, skal du åbne skærmen (hvis den er lukket), tryk derefter på afbryderknappen, og slip den igen. Tag computeren med hjem "når du tager computeren med hjem fra arbejde og tilbage igen" Klargøring af computeren Når du har fjernet alle kabler fra computeren, skal du følge nedenstående fremgangsmåde, inden du tager den med hjem: Kontroller, om du har fjernet alle medier og cd'er fra drevene. Hvis du ikke fjerner alle medier, kan drevhovedet blive beskadiget. Pak computeren ned i en beskyttelsestaske, så den ligger fastspændt og er beskyttet mod slag og stød. Advarsel: Undlad at lægge noget oven på låget. Hvis låget trykkes, kan skærmen blive beskadiget.

emachines D620 Seriens Hurtig-guide

emachines D620 Seriens Hurtig-guide emachines D620 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines D620 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 09/2008 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

emachines E620 Seriens Hurtig-guide

emachines E620 Seriens Hurtig-guide emachines E620 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E620 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

Aspire 5730Z/5730/5330 Seriens. Hurtig-guide

Aspire 5730Z/5730/5330 Seriens. Hurtig-guide Aspire 5730Z/5730/5330 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 5730Z/5730/5330 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 07/2008 Der kan foretages ændringer

Læs mere

emachines D720/D520 Seriens Hurtig-guide

emachines D720/D520 Seriens Hurtig-guide emachines D720/D520 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines D720/D520 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser

Læs mere

emachines E720/E520 Seriens Hurtig-guide

emachines E720/E520 Seriens Hurtig-guide emachines E720/E520 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E720/E520 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser

Læs mere

emachines E625 Seriens Hurtig-guide

emachines E625 Seriens Hurtig-guide emachines E625 Seriens Hurtig-guide Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E625 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 02/2009 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

emachines G620/G420 Seriens Hurtig-guide

emachines G620/G420 Seriens Hurtig-guide emachines G620/G420 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines G620/G420 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser

Læs mere

TravelMate 4050 Series. Brugervejledning

TravelMate 4050 Series. Brugervejledning TravelMate 4050 Series Brugervejledning Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Notebook-Computer i TravelMate 4050 Series Brugervejledning Oprindeligt Udgivet: Oktober 2004 Der

Læs mere

TravelMate 4400 Series. Brugervejledning

TravelMate 4400 Series. Brugervejledning TravelMate 4400 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 4400 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Marts 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brugervejledning

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brugervejledning TravelMate 2400/3210/3220 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 2400/3210/3220 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan

Læs mere

TravelMate 2300/4000/4500 Series. Brugervejledning

TravelMate 2300/4000/4500 Series. Brugervejledning TravelMate 2300/4000/4500 Series Brugervejledning Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 2300/4000/4500 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2004 Der kan

Læs mere

TravelMate 2350 Series. Brugervejledning

TravelMate 2350 Series. Brugervejledning TravelMate 2350 Series Brugervejledning Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Notebook-Computer i TravelMate 2350 Series Brugervejledning Oprindeligt Udgivet: November 2004 Der

Læs mere

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning TravelMate 2410 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 4010 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4010 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4010 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4010 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juni 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate C310 Series. Brugervejledning

TravelMate C310 Series. Brugervejledning TravelMate C310 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate C310 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: April 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 4020 Series. Brugervejledning

TravelMate 4020 Series. Brugervejledning TravelMate 4020 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4020 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 370 series. Brugervejledning

TravelMate 370 series. Brugervejledning TravelMate 370 series Brugervejledning Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. TravelMate 370 series Brugervejledning Oprindelig udgave: Oktober 2003 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 380 series. Brugervejledning

TravelMate 380 series. Brugervejledning TravelMate 380 series Brugervejledning Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. TravelMate 380 series Brugervejledning Oprindelig udgave: august 2004 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Ferrari 4000 Series. Brugervejledning

Ferrari 4000 Series. Brugervejledning Ferrari 4000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes Ferrari 4000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Maj 2005 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TravelMate 290 series. Brugervejledning

TravelMate 290 series. Brugervejledning TravelMate 290 series Brugervejledning Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. TravelMate 290 series Brugervejledning Oprindelig udgave: Juli 2003 Der kan foretages ændringer i

Læs mere

TravelMate 2100/2600 Series. Brugervejledning

TravelMate 2100/2600 Series. Brugervejledning TravelMate 2100/2600 Series Brugervejledning Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 2100/2600 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2004 Der kan foretages

Læs mere

Aspire 9100 Series. Brugervejledning

Aspire 9100 Series. Brugervejledning Aspire 9100 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes Aspire 9100 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: februar 2005 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TravelMate 660 series. Brugervejledning

TravelMate 660 series. Brugervejledning TravelMate 660 series Brugervejledning Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. TravelMate 660 series Brugervejledning Oprindelig udgave: maj 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Når du bruger din GIGABYTE bærbar pc for første gang

Når du bruger din GIGABYTE bærbar pc for første gang Tillykke med købet af din nye GIGABYTE bærbar pc P252.Denne brugervejledning hjælper dig godt på vej med opsætningen af din bærbar pc. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se vores hjemmeside

Læs mere

TravelMate 2000/2500 Series. Brugervejledning

TravelMate 2000/2500 Series. Brugervejledning TravelMate 2000/2500 Series Brugervejledning Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2000/2500 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Marts 2004 Der kan foretages

Læs mere

TravelMate 540-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 540-serien. Brugerhåndbog TravelMate 540-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 540-serien Først udgivet: Juli 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Udpakning. Indledning

Udpakning. Indledning 2 Tillykke med denne notebook den perfekt konstruerede notebook-pc. Denne helt nye, raffinerede notebook-pc vil give dig dejlige og professionelle oplevelser ved brugen af den. Vi er stolte over at kunne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

TravelMate 2200/2700 Series. Brugervejledning

TravelMate 2200/2700 Series. Brugervejledning TravelMate 2200/2700 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til TravelMate 2200/2700 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan forekomme

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Aspire 1410/1680 Series. Brugervejledning

Aspire 1410/1680 Series. Brugervejledning Aspire 1410/1680 Series Brugervejledning Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes Aspire 1410/1680 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2004 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Dokumentets bestillingsnr.: 389194-082 December 2005 Indholdsfortegnelse 1 Adgang til hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) 2 Sprog i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Acer Ferrari 3000. Brugervejledning

Acer Ferrari 3000. Brugervejledning Acer Ferrari 3000 Brugervejledning Copyright 2003 Alle rettigheder forbeholdes. Brugervejledning til Acer Ferrari 3000 computer 1. udgave, September 2003 Der kan forekomme periodiske ændringer til oplysningerne

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Aspire 3000/5000 Series. Brugervejledning

Aspire 3000/5000 Series. Brugervejledning Aspire 3000/5000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes Aspire 3000/5000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Marts 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Aspire 1690 Series. Brugervejledning

Aspire 1690 Series. Brugervejledning Aspire 1690 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes Aspire 1690 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Marts 2005 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: December 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Ferrari 3400. Brugervejledning

Ferrari 3400. Brugervejledning Ferrari 3400 Brugervejledning Copyright 2003 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Ferrari 3400 Notebookcomputer Oprindelig Udgave: September 2004 Der kan forekomme periodiske ændringer til

Læs mere

Extensa 2900 Series. Brugervejledning

Extensa 2900 Series. Brugervejledning Extensa 2900 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes Brugervejledning til Extensa 2900 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: April 2004 Der kan forekomme periodiske ændringer

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

TravelMate 610-serien. Brugervejledning

TravelMate 610-serien. Brugervejledning TravelMate 610-serien Brugervejledning Copyright 2001. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugervejledning til TravelMate 610-serien Først udgivet: Marts 2001 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

TravelMate 430-serien. Brugervejledning

TravelMate 430-serien. Brugervejledning TravelMate 430-serien Brugervejledning Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugervejledning til TravelMate 430-Serie Notebook-computer Original udgave: januar 2003 Der kan forekomme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Udpakning. AC/DC adapter og AC strømledning. Højkapacitets Li-ion batteri. Taske (valgfri)

Udpakning. AC/DC adapter og AC strømledning. Højkapacitets Li-ion batteri. Taske (valgfri) 2 Tillykke med denne notebook-pc den perfekt konstruerede notebook-pc. Denne splinternye udsøgte bærbare computer vil give dig en fornøjelig og professionel oplevelse med at bruge computeren. Vi er stolte

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter Brugervejledning Linksys PLEK500 Powerline-netværksadapter Indholdsfortegnelse Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................4

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

TravelMate 5600/5100 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 5600/5100 Seriens. Brugervejledning TravelMate 5600/5100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 5600/5100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages

Læs mere