TravelMate 380 series. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TravelMate 380 series. Brugervejledning"

Transkript

1 TravelMate 380 series Brugervejledning

2 Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. TravelMate 380 series Brugervejledning Oprindelig udgave: august 2004 Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, salgbarhed og anvendelighed til bestemte formål. Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger. Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated. Notebook-computer i TravelMate 380-serien Modelnummer : Serienummer: Købsdato: Købt hos: Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Produktnavne og varemærker tilhørende andre firmaer er udelukkende anvendt i denne brugervejledning til identifikationsformål, og de tilhører deres respektive firmaer.

3 iii Generelle oplysninger Tak, fordi du har valgt en af TravelMate-seriens notebook-computere som din mobile computer. Vi håber, at du får lige så meget fornøjelse af at bruge den, som vi har haft af at fremstille den. Vejledninger Som en hjælp til dig, når du skal bruge TravelMate, har vi udarbejdet et sæt vejledninger: Først og fremmest bogen Sådan kommer du i gang..., som hjælper dig med opsætning af computeren. Denne Brugervejledning giver introduktion til computerens mange muligheder. Vejledningen indeholder letforståelige og kortfattede oplysninger om computeren. Du bør derfor læse den grundigt. Hvis du vil udskrive en kopi, findes brugervejledningen også i PDF-format (Portable Document Format). Følg nedenstående fremgangsmåde: 1 Klik på Start, Alle Programmer, AcerSystem. 2 Klik på AcerSystem User s Guide. Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Acrobat Reader installeret. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Acrobat Reader, finder du i menuen Help. Der er flere oplysninger om produkter, tjenester og support på vores Websted (www.acer.com).

4 iv Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren Tænde og slukke for computeren Tænd computeren ved at trykke på afbryderknappen, som er placeret til venstre for startknapperne over standardtastaturet på TravelMate. Placeringen af hovedkontakten på computeren er vist under Set åbnet forfra på side 3 for placeringen af afbryderknappen. Du kan slukke for computeren på følgende måder: Ved hjælp af kommandoen Luk computeren... i Windows Til Windows XP: Klik på Start, Luk computeren..., og vælg Luk computeren. Klik derefter på OK. - eller - Windows XP: Klik på Start, Sluk for computeren. Klik derefter på Sluk computeren. Brug afbryderknappen Bemærk: Du kan også bruge afbryderknappen til at anvende strømstyringsfunktioner. Du finder yderligere oplysninger i Hjælp i Windows. Ved hjælp af de brugerdefinerede funktioner til strømstyring Du kan også slukke for computeren ved at lukke skærmlåget eller ved at trykke på genvejstasten til sleep-tilstand, (Fn-F4). Yderligere oplysninger finder du i online-vejledningen. Bemærk: Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen, bør du mindst vente to sekunder, før du tænder den.

5 v Vedligeholdelse af computeren Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den. Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator. Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0ºC (32ºF) eller over 50ºC (122ºF). Anbring ikke computeren i nærheden af magnetiske felter. Udsæt ikke computeren for regn eller fugt. Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren. Udsæt ikke computeren for voldsomme slag og rystelser. Udsæt ikke computeren for støv og snavs. Anbring aldrig genstande oven på computeren, da de kan beskadige den. Undgå at smække skærmlåget i, når du lukker det. Anbring aldrig computeren på ujævnt underlag. Vedligeholdelse af netadapteren Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren: Slut ikke adapteren til andet udstyr. Træd ikke på ledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den. Sørg for at anbringe ledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer. Når du tager ledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede amperedimensionering for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens amperedimensionering. Desuden må den samlede dimensionering af alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse.

6 vi Vedligeholdelse af batteriet Følg disse retningslinjer for at passe på batteriet: Brug kun batterier af samme type ved udskiftning. Sluk for computeren, før du fjerner eller udskifter batterier. Du må ikke pille ved batterierne. Opbevar dem utilgængeligt for børn. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Indlever om muligt batterierne til genanvendelse. Rengøring og service Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren: Sluk for computeren, og fjern batteriet. Tag netadapteren ud af computeren. Brug en blød klud, som er fugtet med vand. Brug ikke flydende rensemidler eller spraymidler. Hvis du vil rengøre skærmen, skal du bruge et LCD-rengøringssæt. Hvis én af følgende situationer opstår: Hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget. Hvis der er spildt væske i computeren. Hvis computeren ikke fungerer, som den skal. Se under "Fejlfinding på computeren" på side 49.

7 Generelle oplysninger iii Vejledninger iii Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren iv 1 Lær TravelMate at kende 1 Gennemgang af TravelMate 3 Set åbnet forfra 3 Computeren set forfra 5 Computeren set fra venstre 6 Computeren set fra højre 7 Computeren set bagfra 8 Computeren set nedefra 9 Funktioner 10 Lysdioder 12 Brug af tastaturet 14 Specialtaster 14 Starttaster 21 Pegefelt 22 Introduktion til pegefelt 22 Lager 24 Harddisk 24 IEEE 1394 optisk drev 24 Brug af software 25 Lyd 26 Justering af lydstyrken 26 Strømstyring 27 Tag din TravelMate med 28 Fjern tilslutninger 28 Flyt computeren 28 Tag computeren med hjem 29 Rejs med computeren 31 Tag computeren med 31 Sikring af computeren 33 Sådan bruges en computersikkerhedslås 33 Brug af adgangskoder 33 Indhold 2 Tilpasning af computeren 35 Udvide med ekstraudstyr 37 Tilslutningsmuligheder 37 Opgradering 43

8 viii Brug af systemprogrammer 45 Notebook Manager 45 Launch Manager 46 BIOS Utility 46 Disk-to-Disk Recovery 47 Installation af operativsystemer på flere sprog 47 Gendannelse uden cd til gendannelse 47 Adgangskode til opsætning og afslut 48 3 Fejlfinding på computeren 49 Ofte stillede spørgsmål 51 Tip til fejlfinding 54 Fejlmeddelelser 54 Anmodning om service 55 ITW (International Travelers Warranty) 55 Inden du ringer 55 Appendiks A Specifikationer 57 Appendiks B Bemærkninger 63 Indeks 77

9 1 Lær TravelMate at kende

10 I TravelMate-computeren er høj ydeevne, alsidighed, funktioner til strømstyring og multimediemuligheder kombineret med et flot og ergonomisk design. Du får en partner, der giver dig hidtil uset produktivitet og pålidelighed.

11 3 Gennemgang af TravelMate Når du har opsat din computer, som det er vist i vejledningen Sådan kommer du i gang, vil vi vise dig, hvad din nye TravelMate-computer kan. Set åbnet forfra Nr. Enhed Beskrivelse 1 Skærm Også kaldet LCD (Liquid Crystal Display). Viser data.

12 4 1 Lær TravelMate at kende Nr. Enhed Beskrivelse 2 Lysdioder LED-er (light-emitting diode), der tændes og slukkes for at vise status for computeren, funktionerne og komponenterne. 3 Afbryderknap Tænder for computeren. 4 Starttaster Seks specielle knapper til ofte brugte programmer. Yderligere oplysninger finder du under Starttaster på side Ergonomisk håndstøtte Område, hvor du kan hvile hænderne, når du bruger computeren. 6 Trykknapper (til venstre, i midten og til højre) Knapperne til venstre og højre fungerer som venstre og højre museknap. Knappen i midten fungerer som en 4-vejs rulleknap. 7 Pegefelt Pegeredskab, som reagerer på berøring. Fungerer ligesom en computermus. 8 Tastatur Indlæser data til computeren. 9 Mono højttaler Sender lyd ud.

13 5 Computeren set forfra Nr. Enhed Beskrivelse 1 USB 2.0 port Tilslutning til USB-enheder (Universal Serial Bus - f.eks. USB-mus, USB-kamera). 2 Lås Lås til at åbne og lukke den bærbare computer. 3 Stik til hovedtelefon/ højttaler/line-out (S/PDIF) Til tilslutning af hovedtelefoner eller andre line-out-lydenheder (højttaler). 4 Indgående stik/ Mikrofonstik Til tilslutning af eksterne mikrofoner, eller Benyttes til indgående lydenheder, f.eks. cd-afspiller eller stereo-walkman.

14 6 1 Lær TravelMate at kende Computeren set fra venstre Nr. Enhed Beskrivelse 1 Modemstik Tilslutning til telefonlinje. 2 Netværksstik Tilslutning til et Ethernet 10/100-baseret netværk. 3 EasyPort Forbinder til Acer EasyPort eller I/O port replikator. 4 Indgående DC-stik Tilslutter AC-adapteren. 5 IEEE 1394-port Tilslutning til IEEE 1394-enheder. 6 Stik til PC Card Benyttes til et Type II 16-bit PC Card eller 32-bit CardBus PC Card. 7 Udløserknap Skubber PC Card ud af stikket.

15 7 Computeren set fra højre Nr. Enhed Beskrivelse 1 HDD Her sidder computerens harddisk. 2 Infrarød port Interface til infrarøde enheder (Fx. Infrarød printer, IR-computer). 3 USB 2.0 port Tilslutning til USB-enheder (Universal Serial Bus - f.eks. USB-mus, USB-kamera). 4 Ventilationsåbning Sørger for, at computeren er kold, selv efter lang tids brug. 5 Sikkerhedslås Tilslutning til en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås.

16 8 1 Lær TravelMate at kende Computeren set bagfra Nr. Enhed Beskrivelse 1 Batterilås Udløser batteriet for at fjerne batteripakken. 2 Eksternt skærmstik Tilslutning til en visningsenhed, f.eks. ekstern skærm eller LCD-projektor, med en opløsning på op til 1024x768 med 16.7 millioner farver.

17 9 Computeren set nedefra Nr. Enhed Beskrivelse 1 Hukommelsesrum Dette rum indeholder computerens hovedhukomelse. 2 Batterirum Her sidder computerens batteri. 3 Ventilationsåbning Sørger for, at computeren er kold, selv efter lang tids brug.

18 10 1 Lær TravelMate at kende Funktioner Nedenstående er en kort oversigt over computerens mange funktioner: Ydeevne Intel Pentium M-processor på 715 ~ 755 og højere Intel 855GM-chipsæt Hukommelse, der kan opgraderes op til 2 GB med 2 stik E-IDE-harddisk (Enhanced-IDE) med høj kapacitet Litium-ion-batteri Strømstyringssystem med ACPI (Advanced Configuration Power Interface) Skærm 12.1 TFT (Thin-Film Transistor) LCD-skærm (liquid crystal display), der viser Mange farver (32 bit) med en opløsning på op til 1024 x 768 XGA (extended Graphics Array) 3D-grafikprogram Understøttelse af samtidig LCD- og CRT-visning Dual uafhængig displayunderstøttelse Multimedie 16-bit hi-fi AC 97-stereolydkort Indbyggede højttalere

19 11 Tilslutningsmuligheder Højhastighedsmodemport til fax og data Ethernet/Fast Ethernet-port Hurtig, trådløs infrarød kommunikation To USB 2.0-porte IEEE 1394-port InvilLink b/g trådløst LAN og Wi-Fi 100-bens Acer EasyPort eller I/O port replikator stik Brugervenlig og ergonomisk udformning Internetknap med 4-vejsrulning Elegant, strømlinet og smart design Pegefelt ergonomisk rigtigt placeret i midten Udvidelse Et type II CardBus PC Card-stik Opgraderbar hukommelse

20 12 1 Lær TravelMate at kende Lysdioder Computeren har syv let læselige statusindikatorer på displayskærmen og tre på LCD-skærmen. Statusindikatorerne for trådløs, strøm og sleep er synlige, selv om skærmen er lukket. Ikon Funktion Beskrivelse InviLink / Bluetooth Lyser orange, når den trådløse LANfunktion er aktiveret.blå indikerer at Bluetooth er aktiveret. Strøm Sleep Aktivitet Lyser grønt, når der er tændt for strømmen, og blinker orange, når computeren er i standbytilstand. Lyser, når computeren går i standbytilstand og blinker, når den skifter til eller genoptager fra dvaletilstand. Lyser, når diskettedrev, harddisk eller det optiske drev er aktivt.

21 13 Ikon Funktion Beskrivelse Batteriopladning Lyser, når batteriet oplades. Caps lock Lyser, når Caps Lock er aktiveret. Num lock Lyser, når Num Lock er aktiveret.

22 14 1 Lær TravelMate at kende Brug af tastaturet Tastaturet, der har fuld størrelse, indeholder et integreret numerisk tastatur, separate piletaster, to Windows-taster og tolv funktionstaster. Specialtaster Lock-taster Tastaturet har tre lock-taster, som kan slås til og fra. Lock-tast Caps Lock Num Lock (Fn-F11) Scroll Lock (Fn-F12) Beskrivelse Når Caps Lock er slået til, skrives alle bogstaver med stort. Når Num Lock er slået til, er det integrerede numeriske tastatur aktiveret. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de aritmetiske operatorer +, -,* og /). Du kan med fordel bruge denne tilstand, når du skal indtaste store mængder numeriske data. En endnu bedre løsning er at tilslutte et eksternt numerisk tastatur. Når Scroll Lock er slået til, ruller skærmbilledet en linje op eller ned, når du trykker på henholdsvis Pil op og Pil ned. I visse programmer fungerer Scroll Lock ikke.

23 15 Integreret numerisk tastatur Det integrerede numeriske tastatur virker ligesom et numerisk tastatur på en almindelig pc. Det er udstyret med små tegn i øverste højre hjørne på tasterne. For at forenkle teksten på tasterne er piletastsymbolerne udeladt. Adgang til Num Lock slået til Num Lock slået fra Numeriske taster på det integrerede numeriske tastatur Piletaster på det integrerede numeriske tastatur Hovedtastatur Skriv tallene på sædvanlig vis. Hold Skift nede, mens du bruger piletasterne. Hold Fn nede, mens du skriver bogstaver på det integrerede numeriske tastatur. Hold Fn nede, mens du bruger piletasterne. Skriv bogstaverne på sædvanlig vis. Bemærk: Hvis der er sluttet et eksternt tastatur eller numerisk tastatur til computeren, skifter Num Lock-funktionen automatisk fra det interne tastatur til det eksterne tastatur eller numeriske tastatur.

24 16 1 Lær TravelMate at kende Windows-taster Tastaturet har to taster, som udfører Windows-specifikke funktioner. Tast Tast med Windows-logo Beskrivelse Startknap. Du kan udføre genvejsfunktioner med tastekombinationer, hvori denne tast indgår. Nedenfor vises nogle eksempler: + Tab (aktiverer næste knap på værktøjslinjen) + E (åbner Stifinder for Denne computer) + F (søger efter dokument) + M (minimerer alle) Skift + + M (fortryder funktionen Minimer alle) + R (åbner dialogboksen Kør i Windows) Programtast Åbner en genvejsmenu (det samme som at højreklikke).

25 17 Tastaturets hurtigtaster Computeren har hurtigtaster eller tastekombinationer til de fleste af computerens kontrolfunktioner, f.eks. lysstyrke på skærmen, lydstyrke og BIOS Utility. Hvis du vil aktivere en af hurtigtasterne på tastaturet, skal du holde Fn-tasten nede og derefter trykke på den eller de taster, der indgår i hurtigtastkombinationen. Hurtigtast Ikon Funktion Beskrivelse Fn-F1 Hjælp til hurtigtaster Viser hjælp til hurtigtaster. Fn-F2 Konfiguration Giver adgang til computerens konfigurationsfunktion. Fn-F3 Slå strømstyringsfunk tionen til og fra Slår computerens strømstyringsfunktion til og fra (funktionen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af operativsystemet). Se under Strømstyring på side 27. Fn-F4 Sleep Sætter computeren i sleeptilstand. Se under Strømstyring på side 27.

26 18 1 Lær TravelMate at kende Hurtigtast Ikon Funktion Beskrivelse Fn-F5 Skærm til/fra Skifter mellem skærmvisning fra computerens egen skærm, en ekstern skærm (hvis en sådan er tilsluttet) og både intern og ekstern skærm. Fn-F6 Tom skærm Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte. Fn-F7 Pegefelt til/fra Slår det interne pegefelt til og fra. Fn-F8 Højttaler til/fra Tænder og slukker for højttalerne. Fn- Højttalerstyrke op Forøger højttalerens lydstyrke. Fn- Højttalerstyrke ned Reducerer højttalerens lydstyrke. Fn- Lysstyrke op-ikon Forøger skærmens lysstyrke. Fn- Lysstyrke ned Formindsker skærmens lysstyrke.

27 19 Eurotegnet Du kan bruge eurotegnet, hvis tastatursproget er angivet til USinternational eller UK, eller et europæisk format. Til brugere af US-tastatur: Tastatur-layoutet angives under installationen af Windows. Eurotegnet virker kun, hvis indstillingen for tastatur-layout er angivet til Amerikansk (international). Hvis du vil angive tastaturtype i Windows Millenium Edition og Windows 2000, skal du følge trinene herunder: 1 Klik på Start, Indstillinger, Kontrolpanel. 2 Dobbeltklik på Tastatur. 3 Klik på fanen Sprog. 4 Kontroller, at det tastatur-layout, der benyttes til "En Engelsk (Storbritannien)", er angivet til Amerikansk (international). Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på Egenskaber, vælge Amerikansk (international) og derefter klikke på OK. 5 Klik på OK. Hvis du vil angive tastaturtype i Windows XP, skal du følge trinene herunder: 1 Klik på Start, Kontrolpanel. 2 Dobbeltklik på Regional- og sprogindstillinger. 3 Klik på fanen Sprog, og klik på Detaljer.

28 20 1 Lær TravelMate at kende 4 Kontroller, at det tastatur-layout, der benyttes til "En Engelsk (Storbritannien)", er angivet til Amerikansk (international). Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på TILFØJ, vælge Amerikansk (international) og derefter klikke på OK. 5 Klik på OK. Sådan skrives eurotegnet: 1 Find eurotegnet på tastaturet. 2 Åbn et tekstredigerings- eller tekstbehandlingsprogram. 3 Hold Alt Gr nede, og tryk på tasten med eurotegnet. Bemærk: Visse skrifttyper og software understøtter ikke eurotegnet. Yderligere oplysninger om emnet finder du på Internetadressen

29 21 Starttaster Oven over tastaturet er der seks knapper. Disse taster er særlige ét-klikknapper, der har specielle funktioner. # Starttast Standardprogram 1 InviLink / Bluetooth Denne knap tillader brugeraktiveret/deaktiveret trådløst LAN netværk og Bluetooth optioner. 2 P1 Programmerbar 3 P2 Programmerbar 4 P3 Programmerbar 5 Webbrowser Start Internet Explorer (eller et brugerdefineret program) 6 Mail Start Outlook Express (eller et brugerdefineret program)

30 22 1 Lær TravelMate at kende Pegefelt Det indbyggede pegefelt er et pegeredskab, som registrerer bevægelser på overfladen. Det betyder, at markøren reagerer, når du bevæger fingeren på pegefeltets overflade. Den centrale placering på håndfladestøtten giver optimal komfort og støtte. Introduktion til pegefelt Sådan bruger du pegefeltet: Bevæg fingeren hen over pegefeltet for at flytte markøren. Tryk på højre (1) og venstre (3) knap på kanten af pegefeltet for at markere eller aktivere elementer. Disse to knapper svarer til venstre og højre knap på en mus. Samme effekt opnås ved at banke let på pegefeltet. Brug 4-vejsrulleknappen (2) (top/bund/venstre og højre) til at rulle en side op, ned, til venstre eller til højre. Denne knaps funktion svarer til et museklik på de lodrette og vandrette rullepaneler i Windows-programmer.

31 23 Funktion Venstre knap Højre knap Midten knap Let banken Udfør Klik hurtigt to gange Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker på en museknap) Marker Trække Klik en gang Klik, og hold knappen nede, og brug derefter en finger til at trække markøren på pegefeltet Bank let en gang Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker med en museknap), og hold en finger på pegefeltet efter det andet bank for at trække markøren Åbne genvejsmenuen Klik en gang Rulle Klik, og hold knappen i den ønskede retning (op/ned/ venstre/ højre) Bemærk: A. Sørg for at have rene og tørre fingre, når du bruger pegefeltet. Hold også pegefeltet tørt og rent. Pegefeltet er følsomt over for fingerbevægelser. Jo lettere berøringen er, des bedre virkning. Det nytter ikke at banke for hårdt. B. Hvis du bruger en ekstern USB-mus, kan du deaktivere pegefeltet ved at trykke på Fn-F7.

32 24 1 Lær TravelMate at kende Lager Denne computer har følgende lagerenheder: E-IDE-harddisk (Enhanced-IDE) med høj kapacitet IEEE 1394 optisk drev (dvd, dvd/cd-rw-combo eller dvd-dual) USB-diskettedrev Harddisk Denne harddisk opfylder selv de store behov for lagerkapacitet. Det er her, dine programmer og data lagres. IEEE 1394 optisk drev Din computer er ved leveringen udstyret med et optisk drev, der kan være et af følgende: Dvd-rom-drev Dvd/cd-rw-drev Dvd-dual-drev Sådan skubber du skuffen i det IEEE 1394 optiske drev ud Hvis du vil skubbe skuffen i det optiske drev ud, mens computeren er tændt, skal du trykke på udløserknappen. Når computeren er slukket, kan du åbne skuffen ved hjælp af det særlige hul, der rummer en nødudløserknap. Se side 49.

33 25 Brug af software Afspilning af dvd-film Når dvd-drevmodulet er installeret i drevbåsen til optiske drev, kan du afspille dvd-film på computeren. 1 Skub dvd-skuffen ud, indsæt en dvd-film, og luk derefter dvdskuffen. Vigtigt! Første gang du starter dvd-afspilleren, bliver du bedt om at angive områdenummer. Dvd-produkter findes i 6 varianter, der er opdelt efter geografiske områder (regioner). Et dvd-drev, der er konfigureret til et bestemt regionsnummer, kan ikke afspille dvd'er fra et andet område. Du kan kun angive et nyt regionsnummer fem gange (inklusive den første gang), hvorefter det sidst angivne regionsnummer bliver permanent. Ved gendannelse af harddisken bliver det antal gange, regionsnummeret er indstillet, ikke nulstillet. Oplysninger om dvd-regionskoder finder du i tabellen herunder. 2 Dvd-filmen starter automatisk efter et par sekunder. Regionskode Land eller region 1 USA, Canada 2 Europa, Mellemøsten, Sydafrika, Japan 3 Sydøstasien, Taiwan, Sydkorea 4 Latinamerika, Australien, New Zealand 5 Det tidligere Sovjetunionen, dele af Afrika, Indien 6 Folkerepublikken Kina Bemærk: For at ændre regionsnummeret skal du sætte en dvdfilm fra en anden region i dvd-rom-drevet. Yderligere oplysninger finder du i online-hjælpen.

34 26 1 Lær TravelMate at kende Lyd Computeren leveres med et 16-bit hi-fi AC'97-stereolydkort og Mono højttaler. Justering af lydstyrken Justering af lydstyrke på computeren kan foretages blot ved at trykke på nogle knapper. Se Tastaturets hurtigtaster på side 17, hvis du ønsker yderligere oplysninger om justering af højttalerens lydstyrke.

35 27 Strømstyring Computeren har indbygget en strømstyringsenhed, der overvåger systemaktiviteten. Ordet systemaktivitet brugt i denne forbindelse omfatter de aktiviteter, der involverer en eller flere af følgende enheder: tastatur, mus, floppydrev, harddisk, ydre enheder tilsluttet serielle og parallelle porte samt videohukommelse. Hvis der ikke registreres nogen aktivitet inden for en bestemt periode (kaldet timeout for inaktivitet), stopper computeren nogle af disse enheder (eller dem alle) for at spare på strømmen. Denne computer anvender en strømstyringsfunktionen, der understøtter ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), der gør det muligt for computeren at spare optimalt på strømmen og samtidig yde mest muligt. Windows varetager alle strømbesparende funktioner på computeren.

36 28 1 Lær TravelMate at kende Tag din TravelMate med Dette afsnit indeholder tip og ting, du skal være opmærksom på, når du tager computeren med. Fjern tilslutninger Følg denne fremgangsmåde for at afbryde forbindelsen mellem computeren og eksternt tilbehør: 1 Gem evt. igangværende arbejde. 2 Fjern alle medier, disketter og cd er fra drevene. 3 Luk computeren ned. 4 Luk skærmlåget. 5 Fjern ledningen til netadapteren. 6 Fjern ledningerne til tastatur, pegeredskab, printer, ekstern skærm og andre ydre enheder. 7 Fjern Kensington-låsen, hvis du bruger sådan en. Flyt computeren "Når du kun flytter den over en kort afstand, f.eks. fra dit kontor til mødelokalet." Klargøring af computeren Inden du flytter computeren, skal du lukke og sikre skærmlåget for at sætte den i sleep-tilstand. Du kan nu tage computeren med til et andet sted i bygningen. Hvis computeren skal aktiveres fra sleep-tilstand, skal du åbne låget, tryk derefter på afbryderknappen og slip den igen. Hvis du tager computeren med til et kontor ude i byen, kan du evt. slukke helt for computeren: 1 Klik på Start, Luk computeren... eller Sluk computeren (Windows XP). 2 Vælg Luk ned, og klik på OK, eller vælg Sluk (Windows XP).

37 29 - eller - du kan sætte computeren i sleep-tilstand ved at trykke på Fn-F4. Du kan nu lukke og sikre skærmen. Når du igen skal bruge computeren, afsikrer og åbner du skærmen, tryk derefter på afbryderknappen og slip den igen. Bemærk: Hvis lysdioden for sleep-tilstand er slukket, er computeren gået i dvaletilstand og slået fra. Hvis lysdioden for strøm er slukket men lysdioden for sleep-tilstand er tændt, er computeren gået i sleep-tilstand. I begge tilfælde skal du trykke på afbryderknappen og slippe den igen for at tænde computeren igen. Bemærk, at computeren kan gå i dvaletilstand efter at have været i sleep-tilstand i en tidsperiode. Hvad du skal have med til korte møder Med et fuldt opladet batteri kan du bruge computeren i ca.4,5 timer (med et batteri med 6 celler). Hvis mødet ikke varer længere, behøver du sandsynligvis ikke at tage andet end computeren med. Hvad du skal have med til lange møder Hvis mødet kommer til at vare over 4,5 timer, eller hvis batteriet ikke er fuldt opladet, bør du medbringe netadapteren, så du kan tilslutte computeren i mødelokalet. Hvis der ikke er nogen stikkontakt i mødelokalet, kan du reducere strømforbruget ved at sætte computeren i Sleep-tilstand. Tryk på Fn- F4, eller luk skærmlåget, når du ikke arbejder på computeren. Når du igen vil arbejde, skal du åbne skærmen (hvis den er lukket), tryk derefter på afbryderknappen, og slip den igen. Tag computeren med hjem "Når du tager computeren med hjem fra arbejde og tilbage igen." Klargøring af computeren Når du har fjernet alle kabler fra computeren, skal du følge nedenstående fremgangsmåde, inden du tager den med hjem:

38 30 1 Lær TravelMate at kende Kontroller, om du har fjernet alle medier, disketter og cd'er fra drevene. Hvis du ikke fjerner alle medier, kan drevhovedet blive beskadiget. Pak computeren ned i en beskyttelsestaske, så den ligger fastspændt og er beskyttet mod slag og stød. Forsigtig: Undlad at lægge noget oven på låget. Hvis låget trykkes, kan skærmen blive beskadiget. Hvad du skal have med Du bør medbringe følgende, hvis du ikke allerede har det derhjemme: Netadapter og ledning Den trykte brugervejledning Særlige forhold Følg disse retningslinjer for at beskytte computeren, når du tager til og fra arbejde: Undgå at udsætte computeren for store temperatursvingninger. Hvis du stopper på vejen hjem, og ikke kan tage computeren med, bør du efterlade den i bagagerummet for ikke at udsætte den for unødig varme. Ved ændringer i temperatur og fugtighed kan der dannes kondensvand i computeren. Giv computeren lidt tid til at opnå normal stuetemperatur, og undersøg derefter skærmen for kondensvand, inden du tænder for computeren. Hvis temperaturforskellen er større end 10 C, skal du give computeren tid til langsomt at opnå stuetemperatur. Hvis det er muligt, bør du lade computeren stå i ca. 30 minutter på et sted, hvor temperaturen er et sted mellem udendørs- og indendørstemperaturen. Oprettelse af et hjemmekontor Hvis du ofte arbejder hjemme med computeren, kan du købe en ekstra netadapter til hjemmebrug. Med en ekstra netadapter derhjemme behøver du ikke at transportere den frem og tilbage hver gang.

39 31 Hvis du bruger computeren hjemme i længere tid ad gangen, kan du også overveje at anskaffe et eksternt tastatur, en ekstern skærm eller en ekstern mus. Rejs med computeren "Når du transporterer den over større afstande, f.eks. fra dit eget kontor til en kunde, eller hvis du rejser lokalt." Klargøring af computeren Klargør computeren, ligesom hvis du skulle have den med hjem. Kontroller, at batteriet i computeren er opladet. Sikkerhedskontrollen i lufthavnene kræver ofte, at du tænder for computeren. Hvad du skal have med Du bør medbringe følgende: Netadapter Ekstra, fuldt opladede batterier Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer Særlige forhold Ud over retningslinjerne for at tage computeren med hjem skal du følge nedenstående retningslinjer for at beskytte computeren under rejsen: Tag altid computeren med om bord som håndbagage. Bed om at få computeren kontrolleret manuelt, hvis det er muligt. Røntgenmaskiner i lufthavne er sikre, men send ikke computeren gennem en metaldetektor. Lad ikke disketter komme i kontakt med håndholdte metaldetektorer. Tag computeren med "Når du rejser til udlandet."

40 32 1 Lær TravelMate at kende Klargøring af computeren Klargør computeren, ligesom hvis du skulle rejse lokalt. Hvad du skal have med Du bør medbringe følgende: Netadapter Netledninger, som passer til standarden i det land, du rejser til Ekstra, fuldt opladede batterier IEEE 1394 optisk(e) drevmodul(er) Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer Kvittering for computeren, hvis du bliver bedt om at vise den i tolden International Traveler's Warranty-pas Særlige forhold Der gælder de samme særlige forhold som under almindelig transport af computeren. Desuden skal du være opmærksom på følgende, når du rejser til udlandet: Når du rejser til udlandet, skal du kontrollere, at netadapteren og netledningen passer til netspændingen i det pågældende land. I modsat fald skal du anskaffe en netledning, der er kompatibel med den lokale netspænding. Spændingsomformere til andre apparater må ikke bruges som strømforsyning til computeren. Hvis du bruger modem, skal du kontrollere, at modem og stik er kompatible med telefonsystemet i det pågældende land.

41 33 Sikring af computeren Computeren er en dyr investering, som du skal passe på. Lær, hvordan du beskytter og passer på computeren. Computeren har følgende sikkerhedsfaciliteter: Hardware- og softwarelåse, et sikkerhedsindhak og adgangskoder. Sådan bruges en computersikkerhedslås Et sikkerhedsindhak på højre side af computeren gør det muligt at tilslutte en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås. Sno et kabel til computersikkerhedslås rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle. Brug af adgangskoder Der er tre adgangskoder, som du kan bruge til at beskytte computeren imod uønsket brug. Du kan bruge disse adgangskoder til at angive forskellige beskyttelsesniveuer i computeren: En administratoradgangskode (Supervisor Password) forhindrer uautoriseret adgang til BIOS Utility. Når denne adgangskode er angivet, skal du indtaste den for at få adgang til BIOS Utility. Yderligere oplysninger finder du under BIOS Utility på side 46.

42 34 1 Lær TravelMate at kende En brugeradgangskode (User Password) sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med andre adgangskoder, f.eks. adgangskoden for genstart fra dvaletilstand. Startadgangskoden (Password on Boot) sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med andre adgangskoder, f.eks. adgangskoden for genstart fra dvaletilstand. Vigtigt! Glem ikke administratoradgangskoden! Hvis du glemmer adgangskoden, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Angivelse af adgangskoder Når du har defineret en adgangskode, bliver du bedt om at angive adgangskoden på midten af skærmen. Når du har angivet administratoradgangskoden, vises følgende meddelelse, når du trykker på F2 for at få adgang til BIOS Utility under startproceduren. Skriv opsætningsadgangskoden, og tryk på Enter for at åbne BIOS Utility. Hvis du angiver en forkert adgangskode, vises en advarsel. Prøv igen, og tryk derefter på Enter. Når du har angivet brugeradgangskoden, og parameteren Password on boot er aktiveret, vises følgende meddelelse under startproceduren. Skriv brugeradgangskoden, og tryk på Enter for at bruge computeren. Hvis du angiver en forkert adgangskode, vises en advarsel. Prøv igen, og tryk derefter på Enter. Vigtigt! Du har tre forsøg til at angive den korrekte adgangskode. Hvis du skriver en forkert adgangskode tre gange i træk, stopper systemet. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i fire sekunder for at slukke for computeren. Tænd derefter for computeren igen, og prøv igen. Angivelse af en adgangskode Du kan angive adgangskoder ved hjælp af BIOS-hjælpeprogrammet.

43 2 Tilpasning af computeren

44 Når du har lært de grundlæggende ting om TravelMate-computeren, skal du stifte bekendtskab med computerens avancerede funktioner. I dette kapitel lærer du, hvordan ekstraudstyr tilsluttes, centrale komponenter opgraderes for at opnå højere ydeevne, samt hvordan computeren tilpasses.

45 37 Udvide med ekstraudstyr TravelMate er den ultimative bærbare computer. Tilslutningsmuligheder Portene giver dig mulighed for at slutte ydre enheder til computeren på samme måde som med en almindelig pc. Yderligere oplysninger om at slutte forskellige ydre enheder til computeren finder du i onlinevejledningen. Modem til fax og data Computeren har et indbygget V kbit AC 97 Link fax-/datamodem. Advarsel! Denne modemport er ikke kompatibel med digitale telefonlinjer. Modemet vil blive beskadiget, hvis det tilsluttes en digital telefonlinje. Hvis du vil bruge modemporten til fax og data, skal du slutte modemporten til telefonstikket med et telefonkabel. Start dit kommunikationsprogram.

46 38 2 Tilpasning af computeren Indbygget netværksfunktion Med den indbyggede netværksfunktion kan du slutte computeren til et Ethernet-baseret (10/100 Mbps) netværk. Hvis du vil bruge netværksfunktionen, skal du tilslutte et Ethernetkabel fra netværksstikket til venstre på computeren til et netværksstik eller en hub på dit netværk. FIR (Fast Infrared) Computerens FIR-port (Fast Infrared) gør det muligt at foretage trådløs dataoverførsel til andre IR-kompatible computere og eksterne enheder, f.eks. PDA'er (personal digital assistants), mobiltelefoner og infrarøde printere. IR-porten kan overføre data med en hastighed på op til fire megabit pr. sekund (Mbps) ved en afstand på op til en meter.

47 39 USB (Universal Serial Bus) USB-porten 2.0 er en seriel bus med højhastighed, som gør det muligt at tilslutte flere USB-enheder i kæde uden at optage værdifulde systemressourcer. Computeren har to ledige porte, én til venstre og én til højre.

48 40 2 Tilpasning af computeren IEEE 1394-port Computerens IEEE 1394-port gør det muligt at tilslutte IEEE understøttede enheder som f.eks. et DVD-ROM-drev, et DVD/CD-RW combodrev eller et DVD-dualdrev. Stik til PC Card I stikket til CardBus PC Card af type II, der findes på computerens venstre side, kan du sætte kort i kreditkortstørrelse. Herved øges computerens anvendelses- og udvidelsesmuligheder. Kortene skal være forsynet med et PC Card-logo. PC Cards (tidligere kaldet PCMCIA) er tilføjelseskort til bærbare computere, som giver udvidelsesmuligheder svarende til dem, der længe har eksisteret til almindelige pc'er. De mest populære PC-kort er flash-, fax-/datamodem-, LAN-, wireless LAN- og SCSI-kort. CardBus forbedrer 16-bit pc-kortteknologien, idet den udvider båndbredden til 32 bit. Bemærk: Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer og bruger kortet og dets funktioner, finder du i dokumentationen til kortet.

49 41 Isætning af et PC Card Sæt kortet i det nederste stik, og foretag de nødvendige tilslutninger, f.eks. tilslutning af et netværkskabel. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til kortet. Udtagning af et PC Card Før et PC Card tages ud, skal du udføre følgende trin: 1 Afslut det program, der bruger kortet. 2 Klik på ikonet for PC Card på proceslinjen, og stop kortprocessen. 3 Tryk på udløserknappen (a) på stikket for at få knappen ud, og tryk derefter på knappen (a) igen for at skubbe kortet ud (b).

50 42 2 Tilpasning af computeren Port udvidelsesenhed To typer af udvidelsesenheder er tilgængelig til din computer: I/O replikator - tilføjer PS/2, seriel og parallel port til din computer. Acer EasyPort tilføjer et antal porte til din computer, og tillader dig at forbinde og frakoble perifere enheder til din computer i en arbejdsgang. Bemærk:LAN porten på Acer EasyPort understøtter 10/100Mbps Fast Ethernet. Når det er forbundet, vil det indbyggede LAN port kun understøtte 10/100Mbps. Acer EasyPort vil deaktivere den indbyggede audio og S-Video portene når det er forbundet. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.

51 43 Opgradering Dette er en kraftig computer med høj ydeevne. Det kan dog hænde, at nogle brugere og de programmer, de anvender, har brug for endnu større kapacitet. Computerens centrale komponenter kan opgraderes, når du får brug for højere ydeevne. Bemærk: Kontakt en autoriseret forhandler, hvis du vil opgradere en af de centrale komponenter. Opgradering af hukommelse Hukommelsen kan opgraderes til 2 GB med 256/512/1024 MB sodimmmoduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules). Computeren understøtter DDR-RAM (Double Data Rate) SDRAM. Din computer har to hukommelsesstik. Opgrader hukommelse ved at sætte et DIMM med større kapacitet ind i et af eller begge disse stik. Installation af hukommelsesmoduler Sådan sætter du hukommelsesmoduler i computeren: 1 Sluk computeren, fjern netadapteren, hvis den er tilsluttet, og fjern batteriet. Vend computeren om. 2 Fjern skruerne til hukommelsesdækslet (a), og løft derefter hukommelsesdækslet af (b).

52 44 2 Tilpasning af computeren 3 Sæt hukommelsesmodulet diagonalt i stikket (1), og tryk derefter forsigtigt ned (2), indtil modulet kommer på plads med et klik. 4 Sæt hukommelsesdækslet på plads igen, og fastspænd det med skruen. 5 Indsæt batteriet igen, og sæt strømstikket til igen. 6 Tænd for computeren. Computeren registrerer de nye moduler og konfigurerer den samlede mængde hukommelse automatisk.

53 45 Brug af systemprogrammer Notebook Manager Computeren har et indbygget systemopsætningsprogram kaldet Notebook Manager. Med den Windows-baserede Notebook Manager kan du angive adgangskoder, startrækkefølge og en række indstillinger for drev og strømstyring. Du kan også få vist den aktuelle hardwarekonfiguration. Du kan starte Notebook Manager ved at trykke på Fn-F2 eller gøre følgende: 1 Klik på Start, Alle Programmer og derefter på Notebook Manager. 2 Klik på programikonet Notebook Manager for at starte programmet. Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på Help.

54 46 2 Tilpasning af computeren Launch Manager Med Launch Manager kan du indstille fire starttaster, der er placeret over tastaturet. Se Pegefelt på side 22, hvis du vil se placeringen af starttasten. Du kan starte Launch Manager ved at klikke på Start, Alle Programmer og derefter på Launch Manager for at starte programmet. BIOS Utility BIOS Utility er et program til hardwarekonfiguration, som er indbygget i computerens BIOS (Basic Input/Ouput System). Computeren er allerede korrekt konfigureret og optimeret, og du behøver derfor ikke at køre dette hjælpeprogram. Men hvis der skulle opstå konfigurationsproblemer, kan du køre Setup. For at aktivere BIOS Utility skal du trykke på F2 under POST (power-on self-test), mens TravelMate-logoet vises.

55 47 Disk-to-Disk Recovery Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller. Installation af operativsystemer på flere sprog Følg instruktionerne for at vælge det operativsystem og sprog, du vil bruge, når du starter systemet. 1 Tænd for computeren. 2 Menuen til valg af Acer flersproget operativsystem vises automatisk. 3 Brug piletasterne til at flytte til den ønskede sprogversion. Tryk på Enter for at bekræfte valget. 4 Det operativsystem og sprog, du vælger, vil nu være den eneste mulighed ved fremtidige gendannelser. 5 Systemet installerer det operativsystem og sprog, du vælger. Gendannelse uden cd til gendannelse Denne gendannelsesproces hjælper dig med at gendanne C:-drevet med de oprindelige programmer, som var installeret, da du købte din notebook-pc. Følg nedenstående fremgangsmåde for at genopbygge C:-drevet. (C:-drevet omformatteres, og alle data slettes). Du skal oprette sikkerhedskopi af alle datafiler, før du vælger denne mulighed. Inden du udfører en gendannelse, skal du kontrollere BIOS-indstillingerne. a b c Kontroller, om funktionen "Hard Disk Recovery" er aktiveret eller ej. Sørg for, at indstillingen [Hard Disk Recovery] under [Advanced] er [Enabled]. Afslut Funktioner til opsætning af BIOS, og gem ændringerne. Systemet genstarter. Bemærk: Tryk på <F2> under POST for at få starte Funktioner til Opsætning af BIOS.

56 48 2 Tilpasning af computeren 1 Genstart systemet. 2 Instruktionen "Press <F2> to Enter BIOS" vises i bunden af skærmen under during POST. 3 Tryk på <Alt> + <F10> samtidig for at få adgang til gendannelsesprocessen. 4 Meddelelsen "The system has password protection. Please enter :" vises. 5 Indtast seks 0'er, og fortsæt. 6 Vinduet "Acer Self-Configuration Preload" vises. 7 Flyt gennem punkterne (versionerne af operativsystemet) med piletasterne, og tryk på "Enter" for at vælge. Adgangskode til opsætning og afslut Tryk på "F3" for at angive adgangskoden til opsætning, eller tryk på "F5" for at afslutte systemgendannelsen, når vinduet "Acer Self- Configuration Preload" vises. Hvis du trykker på "F3", viser næste skærmbillede meddelelsen "Please enter new password: ". Angiv mellem et og otte alfanumeriske tegn. Du bliver bedt om at angive adgangskoden igen for at bekræfte den, inden du kan fortsætte. Skærmbilledet viser "Password has been created. Press any key to reboot...". Tryk på en tast for at genstarte systemet. Hvis du trykker på "F5", afbrydes gendannelsesprocessen, og systemet genstarter og starter normalt. Vigtigt! Denne funktion fylder 2 GB i en skjult partition på harddisken.

57 3 Fejlfinding på computeren

58 Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du løser almindelige problemer med systemet. Hvis der opstår et problem, bør du læse kapitlet, før du ringer til en tekniker. Løsning af alvorlige problemer kræver, at computeren åbnes. Du må ikke selv åbne computeren. Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter for at få hjælp. Vigtigt hyperlink:

59 51 Ofte stillede spørgsmål Nedenfor finder du en oversigt over problemer, der kan opstå i forbindelse med brugen af computeren. Der er forslag til løsning af hvert af de beskrevne problemer. Jeg har trykket på afbryderknappen og åbnet skærmen, men computeren starter ikke. Se på lysdioden for strøm: Hvis den ikke er tændt, er der ikke strøm til computeren. Kontroller følgende: Hvis du bruger batteriet, er det muligvis afladet og ikke i stand til at forsyne computeren med strøm. Tilslut netadapteren for at oplade batteriet. Sørg for, at netadapteren er sluttet korrekt til computeren og stikkontakten. Hvis dioden er tændt, skal du kontrollere følgende: Sidder der en ikke-systemdiskette i det eksterne USBdiskettedrev? Fjern den, eller erstat den med en systemdiskette, og tryk derefter på Ctrl-Alt-Del for at genstarte systemet. Der vises ikke noget på skærmen. Computerens strømstyringssystem slukker automatisk for skærmen for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen igen. Hvis skærmen ikke tændes ved et tastetryk, kan det skyldes to ting: Lysstyrken er muligvis stillet for lavt. Fn- for at øge lysstyrken. Skærmenheden kan være indstillet til en ekstern skærm. Tryk på hurtigtasten til skærmskift Fn-F5 for at skifte tilbage til computerens skærm. Hvis lysdioden for sleep-tilstand er tændt, er computeren i sleeptilstand. Tryk på afbryderknappen, og slip den for at genoptage arbejdet.

60 52 3 Fejlfinding på computeren Visningen er ikke fuldskærm. Computerskærmen har en opløsning på 1024 x 768 (XGA) på 12,1"- skærmen. Hvis du angiver en lavere op løsning, udvides skærmbilledet, så det udfylder hele skærmen. Højreklik på skrivebordsområdet i Windows, og vælg Egenskaber for at få vist dialogboksen Egenskaber for skærm. Klik derefter på fanen Indstillinger for at kontrollere, at opløsningen er angivet til den rigtige værdi. En mindre opløsning end den angivne vises ikke i fuld skærm på computeren eller på en ekstern skærm. Der kommer ingen lyd fra computeren. Kontroller følgende: Lydstyrken er muligvis dæmpet. Se på ikonet for lydstyrke (højttaleren) på proceslinjen i Windows. Hvis det er overkrydset, skal du klikke på ikonet og fjerne markeringen ud for indstillingen Slå fra. Lydstyrken er muligvis for lav. Se på ikonet for lydstyrke på proceslinjen i Windows. Du kan også justere lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen. Yderligere oplysninger finder du under Tastaturets hurtigtaster på side 17. Hvis der er tilsluttet hovedtelefoner, høretelefoner eller eksterne højttalere til den udgående port på computerens venstre panel, deaktiveres de interne højttalere automatisk. Jeg vil skubbe skuffen i det optiske drev ud uden at tænde for strømmen. Jeg kan ikke skubbe skuffen i det optiske drev ud. Der er en mekanisk knap til at skubbe skuffen ud på det optiske drev. Du kan åbne skuffen ved at trykke på udløserknappen med spidsen af en pen eller en papirklips. Tastaturet reagerer ikke. Prøv at slutte et eksternt tastatur til USB-stikket 2.0 på højre side eller venstre side af computeren. Hvis det fungerer, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter, da kablet til det interne tastatur muligvis er løst. Den infrarøde port virker ikke. Kontroller følgende: Kontroller, at de to enheders infrarøde porte peger mod hinanden (+/- 15 grader) med en indbyrdes afstand på højst 1 meter.

61 53 Sørg for, at der ikke er nogen genstande i vejen mellem de to infrarøde porte. Portene bør ikke blokeres af noget. Kontroller, at du har installeret det rigtige software (til filoverførsel) på begge enheder, og at du har de rigtige drivere (til udskrivning på en infrarød printer). Når computeren starter, skal du trykke på F2 for at starte BIOS Utility. Kontroller, at den infrarøde port er aktiveret. Kontroller, at begge enheder er IrDA-kompatible. Printeren fungerer ikke. Kontroller følgende: Sørg for, at printeren er sluttet til en stikkontakt, og at den er tændt. Sørg for, at printerkablet er tilsluttet korrekt i computerens parallelle port og den tilsvarende port på printeren. Når computeren starter, skal du trykke på F2 for at starte BIOS Utility. Kontroller, at den infrarøde port er aktiveret. Jeg vil angive min adresse til brug med det interne modem. Hvis du vil bruge kommunikationsprogrammerne (f.eks. HyperTerminal) korrekt, skal du angive din adresse: 1 Klik på Start, Indstillinger, Kontrolpanel. 2 Dobbeltklik på Modem. 3 Klik på Opkaldsegenskaber, og start opsætningen af din adresse. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til Windows.

62 54 3 Fejlfinding på computeren Tip til fejlfinding Denne notebook-computer har indbygget en avanceret funktion til visning af fejlmeddelelser på skærmen, som letter løsning af eventuelle problemer. Se under Fejlmeddelelser på side 54, hvis systemet viser en fejlmeddelelse, eller hvis der opstår symptomer på fejl. Hvis problemet ikke kan løses, kan du kontakte din forhandler. Se under Anmodning om service på side 55 Fejlmeddelelser Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du skrive meddelelsen ned og forsøge at løse problemet. I nedenstående tabel vises fejlmeddelelserne i alfabetisk orden sammen med den anbefalede handling. Fejlmeddelelse CMOS Battery Bad CMOS Checksum Error Disk Boot Failure Equipment Configuration Error Hard Disk 0 Error Hard Disk 0 Extended Type Error I/O Parity Error Keyboard Error or No Keyboard Connected Handling Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Indsæt en systemdiskette (startdiskette) i diskettedrevet (A:), og tryk derefter på Enter for at genstarte computeren. Tryk på F2 under POST (Power-On Self-Test) for at starte BIOS Utility, og tryk derefter på Esc for at afslutte BIOS Utility og genstarte computeren. Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

63 55 Fejlmeddelelse Keyboard Interface Error Memory Size Mismatch Handling Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Tryk på F2 under POST (Power-On Self-Test) for at starte BIOS Utility, og tryk derefter på Esc for at afslutte BIOS Utility og genstarte computeren. Hvis der stadig er problemer, efter at du har forsøgt ovenstående handlinger, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter for at få hjælp. Nogle problemer kan løses ved hjælp af BIOS Setup Utility. Anmodning om service ITW (International Travelers Warranty) Computeren er omfattet af ITW-garanti (International Traveler's Warranty), der giver dig sikkerhed og tryghed, når du rejser. Vores verdensomspændende netværk af servicecentre er altid klar med en hjælpende hånd. Der følger et ITW-pas med computeren. Passet indeholder alle de oplysninger om ITW-programmet, som du har brug for. Denne praktiske bog indeholder en fortegnelse over tilgængelige autoriserede servicecentre. Læs passet grundigt. Du bør altid have ITW-passet med dig, især når du er ude at rejse, så du kan få fordel af supportcentrene. Læg købsbeviset i lommen på indersiden af ITW-passets omslag. Hvis der ikke findes et ITW-servicecenter, som er autoriseret af Acer, i det land, som du rejser i, kan du stadig komme i kontakt med vores kontorer i hele verden. Yderligere oplysninger Inden du ringer Sørg for at have følgende oplysninger klar, når du ringer til onlinesupport hos Acer, og sørg for, at du befinder dig ved computeren. Dette vil hjælpe os med at løse dit problem hurtigt og effektivt. Hvis computeren udsender biplyde eller viser fejlmeddelelser under opstart, skal du skrive det ned (i tilfælde af biplyde skal du notere antallet og rækkefølgen).

TravelMate 2350 Series. Brugervejledning

TravelMate 2350 Series. Brugervejledning TravelMate 2350 Series Brugervejledning Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Notebook-Computer i TravelMate 2350 Series Brugervejledning Oprindeligt Udgivet: November 2004 Der

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 2000/2500 Series. Brugervejledning

TravelMate 2000/2500 Series. Brugervejledning TravelMate 2000/2500 Series Brugervejledning Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2000/2500 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Marts 2004 Der kan foretages

Læs mere

emachines E625 Seriens Hurtig-guide

emachines E625 Seriens Hurtig-guide emachines E625 Seriens Hurtig-guide Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E625 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 02/2009 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brugervejledning

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brugervejledning TravelMate 2400/3210/3220 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 2400/3210/3220 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan

Læs mere

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning TravelMate 2410 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Acer Aspire 1620 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1620 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1620 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1620 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: Marts 2004 Der kan forekomme periodiske

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Aspire 1690 Series. Brugervejledning

Aspire 1690 Series. Brugervejledning Aspire 1690 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes Aspire 1690 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Marts 2005 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: December 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

TravelMate 5600/5100 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 5600/5100 Seriens. Brugervejledning TravelMate 5600/5100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 5600/5100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I M A NUAL NI - 7075 120 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ø r s t o g f r e m m e s t t a k, f o r d

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra Dell Latitude XT3 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Set forfra og bagfra Figur 1. Set forfra 1. mikrofon

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 1 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? 2

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Aspire 5510 Seriens. Brugervejledning

Aspire 5510 Seriens. Brugervejledning Aspire 5510 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes Aspire 5510 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere