TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brugervejledning"

Transkript

1 TravelMate 2400/3210/3220 Series Brugervejledning

2 Copyright Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 2400/3210/3220 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål. Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger. Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated. Notebook-Computer i TravelMate 2400/3210/3220 Series Modelnummer: Serienummer: Købsdato: Købt hos: Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Produktnavne og varemærker tilhørende andre firmaer er udelukkende anvendt i denne brugervejledning til identifikationsformål, og de tilhører deres respektive firmaer.

3 Vejledninger for bortkastning Dette elektroniske udstyr må ikke smides ud med almindeligt affald når det bortkastes. Genbrug venligst for at mindske forureningen og sikre den højeste beskyttelse af det globale miljø. iii USA For elektroniske produkter der indeholder en LCD/CRT skærm eller display: Lyskilde(r) inde i produktet indeholder kviksølv og skal genbruges eller bortkastes i overensstemmelse med myndighedernes krav. For yderligere oplysninger, kontakt Electronic Industries Alliance på For specifikke oplysninger om bortkastning af lyskilder, se

4 iv Generelle oplysninger Tak, fordi du har valgt en af TravelMate-seriens notebook-computere som din mobile computer. Vejledninger Som en hjælp til dig, når du skal bruge TravelMate, har vi udarbejdet et sæt vejledninger: Først og fremmest bogen Sådan kommer du i gang..., som hjælper dig med opsætning af computeren. Den trykte Brugervejledning beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i AcerSystem User s Guide. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemværktøjer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebookcomputeren. Følg disse trin for at få adgang til den: 1 Klik på Start, Alle Programmer, AcerSystem. 2 Klik på AcerSystem User s Guide. Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Acrobat Reader installeret. Hvis Adobe Acrobat Reader ikke er installeret på din computer, startes installationsprogrammet til Acrobat Reader automatisk, når du klikker på AcerSystem User s Guide. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Acrobat Reader, finder du i menuen Hjælp og Support. Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren Tænde og slukke for computeren Når du vil tænde computeren, skal du trykke på og derefter slippe afbryderknappen under LCD-skærmen ved siden af lynstartknapperne.

5 v Placeringen af hovedkontakten på computeren er vist under Computeren set forfra på side 1. Du kan slukke for computeren på følgende måder: Ved hjælp af kommandoen Luk computeren... i Windows Klik på Start, Luk computeren. Klik derefter på Sluk. Med afbryderknappen Bemærk: Du kan også bruge afbryderknappen til at anvende strømstyringsfunktioner. Ved hjælp af de brugerdefinerede funktioner til strømstyring Du kan også slukke for computeren ved at lukke skærmlåget eller ved at trykke på genvejstasten til sleep-tilstand, <Fn> + <F4>. Bemærk: Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen, bør du mindst vente to sekunder, før du tænder den. Vedligeholdelse af computeren Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den. Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator. Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0 ºC (32 ºF) eller over 50 ºC (122 ºF). Anbring ikke computeren i nærheden af magnetiske felter. Udsæt ikke computeren for regn eller fugt. Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren. Udsæt ikke computeren for voldsomme slag og rystelser. Udsæt ikke computeren for støv og snavs. Anbring aldrig genstande oven på computeren. Undgå at smække skærmlåget i, når du lukker det. Anbring aldrig computeren på ujævnt underlag. Vedligeholdelse af netadapteren Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren: Slut ikke adapteren til andet udstyr. Træd ikke på ledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den. Sørg for at anbringe ledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer. Når du tager ledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

6 vi Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede amperedimensionering for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens amperedimensionering. Desuden må den samlede dimensionering af alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse. Vedligeholdelse af batteriet Følg disse retningslinjer for at passe på batteriet: Brug kun batterier af samme type ved udskiftning. Sluk for computeren, før du fjerner eller udskifter batterier. Du må ikke pille ved batterierne. Opbevar dem utilgængeligt for børn. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Indlever om muligt batterierne til genanvendelse. Rengøring og service Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren: 1 Sluk computeren, og fjern batteripakken. 2 Tag netadapteren ud af computeren. 3 Brug en blød klud, som er fugtet med vand. Hvis én af følgende situationer opstår: hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget. hvis computeren ikke fungerer, som den skal. Se under Ofte stillede spørgsmål på side 23. Advarsel Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal Communications Commission, til at betjene denne computer. Driftsbetingelser Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Brugen af udstyret er underlagt følgende restriktioner: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift. Brugeren skal følge RF-sikkerhedsinstruktionerne for trådløse enheder, som medfølger med brugervejledningen til hver enkelt RF-enhed. Inkorrekt installation eller ikke-godkendt brug kan medføre skadelig interferens for radiokommunikation. Ændringer af den interne antenne gør også FCC-certificeringen og din garanti ugyldig. For at forhindre radiointerferens med den licenserede service er dette udstyr beregnet til at fungere indendørs, og udendørs installation kræver licens. Der er flere oplysninger om produkter, tjenester og support på vores Websted:

7 Vejledninger for bortkastning iii Generelle oplysninger iv Vejledninger iv Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren iv Tænde og slukke for computeren iv Vedligeholdelse af computeren v Vedligeholdelse af netadapteren v Vedligeholdelse af batteriet vi Rengøring og service vi Gennemgang af TravelMate 1 Computeren set forfra 1 Set fra siden (lukket) 2 Set fra venstre 3 Set fra højre 4 Set fra bagsiden 4 Set fra bunden 5 Specifikationer 6 Lysdioder 10 Lynstartknapper 11 Pegefelt 12 Introduktion til pegefelt 12 Brug af tastaturet 14 Låsetaster og indlejret numerisk tastatur 14 Windows-taster 15 Hurtigtaster 15 Speciel tast 17 Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud (CD eller DVD) 18 Sådan bruges en computersikkerhedslås 18 Lyd 19 Justering af lydstyrken 19 Brug af hjælpeværktøjer 20 Acer emanager 20 Acer GridVista (toskærm-kompatibelt) 21 Launch Manager 22 Ofte stillede spørgsmål 23 Anmodning om service 26 International Travelers Warranty (ITW) 26 Inden du ringer 26 Tag din bærbare pc med dig 27 Fjern tilslutninger 27 Indhold

8 Flyt computeren 27 Klargøring af computeren 27 Hvad du skal have med til møder 28 Tag computeren med hjem 28 Klargøring af computeren 28 Hvad du skal have med 29 Særlige forhold 29 Oprettelse af et hjemmekontor 29 Rejs med computeren 29 Klargøring af computeren 29 Hvad du skal have med 30 Særlige forhold 30 Tag computeren med 30 Klargøring af computeren 30 Hvad du skal have med 30 Særlige forhold 31 Sikring af computeren 31 Sådan bruges en computersikkerhedslås 31 Brug af adgangskoder 31 Angivelse af adgangskoder 32 Angivelse af en adgangskode 32 Udvide med ekstraudstyr 33 Tilslutningsmuligheder 33 Modem til fax og data 33 Indbygget netværksfunktion 34 Hurtig infrarød (för vissa modeller) 34 Universal Serial Bus (USB) 35 IEEE 1394 port (för vissa modeller) 35 Stik til PC Card 36 BIOS utility 38 Startrækkefølge 38 Aktivere disk-til-disk-gendannelse 38 Adgangskode 38 Brug af software 39 Afspilning af DVD-film 39 Strømstyring 40 Acer erecovery 41 Opret sikkerhedskopi 41 Gendan fra sikkerhedskopi 42 Opret et CD-billede med fabriksstandarder 42 Geninstaller softwarepakker uden CD 43 Skift adgangskode 43 Fejlfinding på computeren 44

9 Fejlfinding 44 Fejlmeddelelser 44 Bestemmelser og sikkerhedsbe mærkninger 46 Overensstemmelse med ENERGY STAR-retningslinjer 46 FCC bemærkning 46 Bemærkninger om modem 47 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 48 Canada - Lavstrømslicens-undtaget radiokommunikationsenheder (RSS-210) 53

10

11 1 Gennemgang af TravelMate Når du har opsat din computer, som det er vist i vejledningen Sådan kommer du i gang..., vil vi vise dig, hvad din nye TravelMate-computer kan. Computeren set forfra # Punkt Beskrivelse 1 Display skærm Også kaldet (Liquid Crystal Display; LCD). Viser data. 2 Netafbryder Tænder og slukker for computeren. 3 Lynstartknapper Knapper til start af ofte brugte programmer. Se Lynstartknapper på side 11 for flere detaljer. 4 Mikrofon Intern mikrofon til lydoptagelse. 5 Status indikatorer Light-Emitting Diodes (LEDs), som tændes og slukkes for, at vise status for computerens funktioner og komponenter. 6 Håndledsstøtte Komfortabelt støtte for dine hænder, når du bruger computeren.

12 2 # Punkt Beskrivelse 7 Klikknapper (Venstre, center og højre) Den venstre og højre knap fungerer som venstre og højre museknap; centerknappen virker som en 4-vejs scrolleknap. 8 Berøringsplade Berøringsfølsom pegeredskab, der fungerer, som en computer mus. 9 Tastatur Indtaster data til din computer. Set fra siden (lukket) # Ikon Punkt Beskrivelse 1 Højttaler/line-out/ Stik til hovedtelefon Forbindes til audio linie-ud (Fx., højttalere, hovedtelefoner). 2 Mic-in jackstik Kan bruges til tilslutning af ekstern mikrofon. 3 Højtalere Venstre og højre højtalere leverer stereo audio output. 4 Bluetooth kommunikation Knap/Indikator 5 Trådløs kommunikation Knap/Indikator Tryk på knappen for at aktivere/ deaktivere Bluetooth-funktionen. Lyser for at indikere status for Bluetooth kommunikation (kun på TravelMate 3220/3210). Tryk på knappen for at aktivere/ deaktivere den trådløse LAN-funktion. Lyser for at indikere status for trådløst LAN kommunikation. 6 Effekt indikator Lyser når computeren er tændt. 7 Batteri indikator Lyser når batteriet er under opladning.

13 3 Set fra venstre # Ikon Punkt Beskrivelse 1 Ekstern skærmport Forbindes til en displayenhed (fx., ekstern skærm, LCD projecter). 2 S-video port Forbindes til et fjernsyn eller displayenhed med S-video indgang (for udvalgte modeller). 3 Ethernet-port (RJ-45) 4 Modemport (RJ-11) Forbindes til et Ethernet 10/100/1000- baseret netværk (for udvalgte modeller). Forbindes til en telefonlinie. 5 USB 2.0 porte (2) Forbindes til enheder med Universal Serial Bus (USB) 2.0 (fx., USB mus, USB kamera). 6 IEEE 1394 port Forbindes til IEEE 1394 enheder (for udvalgte modeller). 7 PC kort slot Forbindes til Type II CardBus PC kort. 8 5-i-1 kortlæser Accepterer MS, MS PRO, MMC, SD og xd-picture kort (for udvalgte modeller). Bemærk: Kun et kort kan være aktivt på samme tid. 9 Infrarød port Interface til infrarøde enheder (Fx., infrarød printer og IR-kompatibel computer) (for udvalgte modeller). 10 Udløserknap til PC kort slot Skubber PC kortet ud af slottet.

14 4 Set fra højre # Ikon Punkt Beskrivelse 1 Optisk drev Internt optisk drev; accepterer CD s eller DVD s afhængig af typen på det optiske drev. 2 LED-indikator Lyser, når det optiske drev er aktivt 3 Knap til åbning af optisk drev Skubber bakken ud på det optiske drev. 4 Nødåbningshul Skubber det optiske drev ud, når computeren er slukket. 5 Ventilationshuller Tillader at computeren forbliver kold. 6 Tastaturlås Forbindes til en Kensington-kompatibel computerlås. Set fra bagsiden # Ikon Punkt Beskrivelse 1 Batteri bås Huser computerens batteripakke. 2 Netstik Forbindes til en AC adapter. 3 USB 2.0 port Forbindes til enheder med Universal Serial Bus (USB) 2.0 (fx., USB mus, USB kamera). 4 Acer ezdock-port Beregnet til tilslutning af Acer ezdock (kun på TravelMate 3220).

15 5 Set fra bunden # Punkt Beskrivelse 1 Batteri bås Huser computerens batteripakke. 2 Batterilås Holder batteriet på plads. 3 Ventilator Hjælper med at holde computeren kold. Bemærk: Tildæk eller bloker ikke åbningen på ventilatoren. 4 Hukommelsesplads Her sidder computerens centrale hukommelse. 5 Harddisk bås Huser computerens harddisk (fastsat med skruer). 6 Udløsermekanisme til batteri Udløser batteriet for at kunne fjerne batteripakken.

16 6 Specifikationer Operativsystem Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2) Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2) Platform TravelMate 3220/3210: Intel Centrino mobil teknologi med: Intel Pentium M-processor 730/740/750/760/770/ 780 (2 MB L2-cache, 1,60/1,73/1,86/2/2,13/2,36 GHz, 533 MHz FSB) Intel Pentium M-processor 725 (2 MB L2-cache, 1,60 GHz, 400 MHz FSB) Mobile Intel 915GM/PM Express chipsæt Intel PRO/Wireless 2200BG-netværksforbindelse (dual-mode b/g) Wi-Fi CERTIFIED løsning, som understøtter Acer SignalUp trådløs teknologi TravelMate 2400: Intel Pentium M-processor 725 (2 MB L2-cache, 1,60 GHz, 400 MHz FSB) Intel Celeron M-processor 350/360/370 (1 MB L2-cache, 1,30/1,40/1,50 GHz, 400 MHz FSB) Mobile Intel 910GML Express chipsæt Integreret b/g Wi-Fi CERTIFICERET løsning, som understøtter Acer SignalUp trådløs teknologi Hukommelse 256 eller 512 MB DDR2 400/533 MHz hukommelse, kan opgraderes til 2 GB med to sodimm-moduler (understøttelse af dual-channel)

17 7 Skærm og grafik Lagersubsystem Mål og vægt 14,1" WXGA farve TFT LCD med 1280 x 800 pixel opløsning; 16:10 skærmforhold, understøtter samtidig visning af flere vinduer på to skærme via Acer GridVista 16,7 millioner farver Intel 915GM/PM (TravelMate 3210)/Intel 910GML (TravelMate 2400) integreret 3D-grafik med Intel Graphics Media Accelerator 900 og op til 128 MB grafik hukommelse og understøttelse af Microsoft DirectX 9.0 og understøttelse af to uafhængige skærme ATI MOBILITY RADEON X700 med 64 MB dedikeret VRAM, understøtter ATI POWERPLAY 5.0, PCI Express, Microsoft DirectX 9.0 og DualView (kun på TravelMate 3220/3210) MPEG-2/DVD hardware-assisteret funktionalitet Understøttelse af S-video/TV-out (NTSC/PAL) (kun på TravelMate 3220/3210) 40/60/80/100 GB ATA/100 harddisk Muligheder for optisk drev: DVD-Super Multi double layer (TravelMate 3220/3210) DVD-Dual double layer (TravelMate 2400) DVD/CD-RW combo 5-i-1-kortlæser understøtter Secure Digital (SD), Multimediekort (MMC), xd-picture Card (XD), Memory Stick (MS) og Memory Stick PRO (MS PRO) 335 (W) x 240 (D) x 31,9/34,1 (H) mm (13,2 x 9,45 x 1,26/1,34 tommer) TravelMate 3220: 2,6 kg (5,73 lbs.) TravelMate 3210/2400: 2,25 kg (4,96 lbs.)

18 8 Strømsubsystem Inputenheder ACPI 1.0b strømstyringsstandard: understøtter standby- og dvalestrømbesparelsestilstande 2,5 timer hurtig opladning ved system slukket, 3,5-timer opladning ved brug 3-stiks 65W AC adapter Acer FineTouch tastatur med 84/85 taster Indbygget pegefelt med 4-vejs rulleknap 4 lynstartknapper Lyd To frontadgangsknapper: trådløs og Bluetooth Lydsystem med indbyggede højttalere og mikrofon Intel AC97 audiounderstøttelse Kommunikation Sound Blaster Pro - og MS-Sound-kompatibel S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface)-understøttelse for digitale højttalere Modem: 56K ITU V.92 modem med PTT-godkendelse; Wake-on-Ring-forberedt LAN: 10/100 Mbps (TravelMate 2400) eller gigabit (TravelMate 3220/3210) Ethernet ; Wake-on-LAN-forberedt WLAN : integreret b/g Wi-Fi CERTIFICERET løsning (TravelMate 2400) eller Intel PRO/Wireless 2200BG-netværksforbindelse (dual-mode b/g) Wi-Fi CERTIFIED løsning (TravelMate 3220/3210) Understøtter Acer SignalUp trådløs teknologi WPAN: integreret Bluetooth

19 9 I/O-interface Acer ezdock (kun på TravelMate 3220) 3 USB 2.0-porte 5-i-1 kortlæser (MS/MS PRO/MMC/SD/XD) PC Card slot (et Type II) IEEE 1394 port (kun på TravelMate 3220/3210) Infrarød (FIR) port (kun på TravelMate 3220/3210) Port til ekstern skærm (VGA) S-video/TV-ud (NTSC/PAL) port (kun på TravelMate 3220/3210) Hovedtelefoner/højttaler/line-out port Mikrofon/line-in jackstik Ethernet-port (RJ-45) Modemport (RJ-11) DC-in jackstik til AC-adapter Sikkerhed Kensington-låseslot BIOS bruger- og supervisoradgangskoder Software Acer emanager (epowermanagement/epresentation/ erecovery/esettings) Acer GridVista Acer Launch Manager Acer System Recovery CD Norton AntiVirus Adobe Reader CyberLink PowerDVD NTI CD-Maker Valgmuligheder og tilbehør Omgivelser Systemkompatibilitet Garanti 512 MB eller 1 GB DDR2 533 MHz sodimm-moduler Eksternt USB-diskettedrev 9-celles Li-ion-batteri pack 3-stiks 65W AC adapter Temperatur: Drift: 5 C til 35 C Opbevaring: -20 C til 65 C Luftfugtighed (ikke kondenserende): Drift: 20% til 80% RH Opbevaring: 20% til 80% RH Cisco Compatible Extensions (CCX) Wi-Fi Mobile PC 2001 ACPI 1.0b DMI 2.0 Et års international rejsegaranti (ITW) Bemærk: Specifikationerne ovenfor er kun givet som reference. Den præcise konfiguration af din pc afhænger af den købte model.

20 10 Lysdioder Computeren har 3 letlæselige statusindikatorer i venstre side af tastaturet samt 4, som er placeret foran på computeren.. Statusindikatorerne for strøm, batteri og trådløs kommunikation er synlige, selvom LCD-displayet er lukket. Ikon Funktion Beskrivelse Caps lock Lyser, når Caps Lock er aktiveret. Num lock Lyser, når Num Lock er aktiveret. Medieaktivitet Bluetooth forbindelse Trådløs forbindelse Driftsindikator Lyser, når harddisken eller det optiske drev er aktivt. Lyser for at vise status for Bluetooth. Lyser for at vise status for Trådløs LAN kommunikation. Lyser, når computeren er tændt. Batteri indikator Lyser, når batteriet bliver ladet op. 1. Oplader: Lampen lyser gult, når batteriet oplader. 2. Fuldt opladet: Lampen lyser grønt i AC-tilstand.

21 11 Lynstartknapper Placeret øverst til venstre over tastaturet er der fire knapper. Disse knapper kaldes lynstartknapper. De er programmeret til at fungere som mail, Internet browser, Acer Empowering Key og programmerbar knap. Tryk på for at køre Acer emanager. Se venligst Acer emanager på side 20. Mail og Internet browser er standard indstillinger for og Internet programmer, men kan nulstilles af brugere. For at programmere mail, web browser og programmerbar knap, start Acer Launch Manager. Se Launch Manager på side 22. Lynstartknapper Mail Web browser P Standardprogram funktion (programmerbar af bruger) Internet browser funktion (programmerbar af bruger) Acer emanager (programmerbar af bruger) Programmerbar af bruger

22 12 Pegefelt Det indbyggede pegefelt er et pegeredskab, som registrerer bevægelser på overfladen. Det betyder, at markøren reagerer, når du bevæger fingeren på pegefeltets overflade. Den centrale placering på håndfladestøtten giver optimal komfort og støtte. Introduktion til pegefelt Sådan bruger du pegefeltet: Bevæg fingeren hen over pegefeltet (2) for at flytte markøren. Tryk på højre (4) og venstre (1) knap på kanten af pegefeltet for at markere eller aktivere elementer. Disse to knapper svarer til venstre og højre knap på en mus. Samme effekt opnås ved at banke let på pegefeltet. At trykke på pegefeltet svarer til at klikke med venstre knap.

23 13 Brug 4-vejs rulleknappen (3) til at rulle op eller ned samt flytte til venstre eller højre på en side. Denne knaps funktion svarer til et museklik på det højre rullepanel i Windows-programmer. Funktion Venstre knap (1) Højre knap (4) Pegefelt (2) Centerknap (3) Udfør Klik hurtigt to gange. Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker på en museknap). Marker Klik en gang. Bank let en gang. Trække Klik, og hold knappen nede, og brug derefter en finger til at trække markøren på pegefeltet. Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker med en museknap), og hold en finger på pegefeltet efter det andet bank for at trække markøren. Åbne genvejsme nuen Klik en gang. Rul Klik og hold op/ned/ venstre/højre. Bemærk: Sørg for at have rene og tørre fingre, når du bruger pegefeltet. Hold også pegefeltet tørt og rent. Pegefeltet er følsomt over for fingerbevægelser. Jo lettere berøringen er, des bedre virkning. Det nytter ikke at banke for hårdt.

24 14 Brug af tastaturet Tastaturet, der har fuld størrelse, indeholder et integreret numerisk tastatur, separate piletaster, to Windows-taster og tolv. funktionstaster. Låsetaster og indlejret numerisk tastatur Tastaturet har 3 lock-taster, som kan slås til og fra med særlige taster. Lock-tast Caps Lock Num Lock <Fn> + <F11> Scroll Lock <Fn> + <F12> Beskrivelse Når Caps Lock er slået til, skrives alle bogstaver med stort. Når Num Lock er slået til, er det integrerede numeriske tastatur aktiveret. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de aritmetiske operatorer +, -,* og /). Du kan med fordel bruge denne tilstand, når du skal indtaste store mængder numeriske data. En endnu bedre løsning er at tilslutte et eksternt numerisk tastatur. Når Scroll Lock er slået til, ruller skærmbilledet en linje op eller ned, når du trykker på henholdsvis Pil op og Pil ned. I visse programmer fungerer Scroll Lock ikke. Det integrerede numeriske tastatur virker ligesom et numerisk tastatur på en almindelig pc. Det er udstyret med små tegn i øverste højre hjørne på tasterne. For at forenkle teksten på tasterne er piletastsymbolerne udeladt. Adgang til Num Lock slået til Num Lock slået fra Numeriske taster på det integrerede numeriske tastatur Piletaster på det integrerede numeriske tastatur Skriv tallene på sædvanlig vis. Hold <Skift> nede, mens du bruger piletasterne. Hold <Fn> nede, mens du bruger piletasterne.

25 15 Adgang til Num Lock slået til Num Lock slået fra Hovedtastatur Hold <Fn> nede, mens du skriver bogstaver på det integrerede numeriske tastatur. Skriv bogstaverne på sædvanlig vis. Windows-taster Tastaturet har to taster, som udfører Windows-specifikke funktioner. Tast Tast med Windows-logo Beskrivelse Startknap. Du kan udføre genvejsfunktioner med tastekombinationer, hvori denne tast indgår. Nedenfor vises nogle eksempler: < > + <Tab>: Aktiverer næste knap på værktøjslinjen < > + <E>: Åbner Stifinder for Denne computer < > + <F1>: Åbner Hjælp og Support < > + <F>: Søger efter dokument < > + <R>: Åbner dialogboksen Kør i Windows < > + <M>: Minimerer alle <Skift> + < > + <M>: Fortryder funktionen Minimer alle Programtast Denne tast har samme effekt, som hvis du klikker på højre musetast. Den åbner programmets kontekstmenu. Hurtigtaster Computeren har hurtigtaster eller tastekombinationer til de fleste af computerens kontrolfunktioner, f.eks. lysstyrke på skærmen, lydstyrke og BIOS utility. Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde <Fn>-tasten nede og derefter trykke på den anden tast i hurtigtastkombinationen.

26 16 Hurtigtast Ikon Funktion Beskrivelse <Fn> + <F1> Hjælp til Viser hjælp til hurtigtaster. hurtigtaster <Fn> + <F2> Acer esettings Starter Acer esetting i Acer emanager. Se Acer emanager på side 20. <Fn> + <F3> Acer epower Management Starter Acer epowermanagement i Acer emanager. Se Acer emanager på side 20 <Fn> + <F4> Sleep Sætter computeren i sleeptilstand. <Fn> + <F5> Skærm til/fra Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to. <Fn> + <F6> Tom skærm Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte. <Fn> + <F7> Pegefelt til/fra Slår det interne pegefelt til og fra. <Fn> + <F8> Højttaler til/fra Tænder og slukker for højttalerne. <Fn> + < > <Fn> + < > Højttalerstyrke op Højttalerstyrke ned Forøger højttalerens lydstyrke. Reducerer højttalerens lydstyrke. <Fn> + < > Lysstyrke op-ikon Forøger skærmens lysstyrke.

27 17 Hurtigtast Ikon Funktion Beskrivelse <Fn> + < > Lysstyrke ned Formindsker skærmens lysstyrke. Speciel tast Du kan lokalisere Euro symbolet foroven og/eller på nederste højre del på dit tastatur. For at indtaste: Euro symbolet 1 Start en teksteditor eller et tekstredigeringsprogram. 2 Tryk enten direkte på <Euro>-tasten nederst til højre på tastaturet, eller hold <Alt Gr> nede og tryk derefter på tasten <5> øverst i midten på tastaturet. Bemærk: Visse skrifttyper og software understøtter ikke eurotegnet. Yderligere oplysninger finder du på Internetadressen (på engelsk). US dollar tegn 1 Åbn en teksteditor eller et tekstbehandlingsprogram. 2 Tryk enten direkte på <Dollar>-tasten nederst til højre på tastaturet, eller hold <Shift> nede og tryk derefter på tasten <4> øverst i midten på tastaturet. Bemærk: Denne funktion varierer med sprogindstillingerne.

28 18 Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud (CD eller DVD) Hvis du vil skubbe skuffen i det optiske drev ud, mens computeren er tændt, skal du trykke på udløserknappen. Når der er slukket for strømmen, kan du skubbe drevet ud ved at bruge nødåbningshullet. Sådan bruges en computersikkerhedslås Et sikkerhedsindhak på højre side af computeren gør det muligt at tilslutte en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås. Sno et kabel til computersikkerhedslås rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.

29 19 Lyd Computeren leveres med et 16-bit hi-fi AC'97-stereolydkort og dobbelte stereohøjttalere. Justering af lydstyrken Justering af lydstyrke på computeren kan foretages blot ved at trykke på nogle knapper. Se Hurtigtaster på side 15, hvis du ønsker yderligere oplysninger om justering af højttalerens lydstyrke.

30 20 Brug af hjælpeværktøjer Acer emanager Acer emanager er et innovativt stykke software designet til ofte brugte funktioner. Tryk på " " for at starte Acer emanagers brugergrænseflade, der indeholder 4 hovedindstillinger: Acer epowermanagement, Acer epresentation, Acer erecovery og Acer esettings. For indstilling af, se Lynstartknapper på side 11. Acer epowermanagement Giver et centralt sted, hvor du kan styre alle computerens strømskemaer og maksimere batteriets levetid. Acer epresentation Forenkler indstillingen af opløsning ved tilslutning til en projektor. Acer erecovery Opretter sikkerhedskopier og gendanner systemkonfigurationer pålideligt. Acer esettings Gør det let at administrere system- og sikkerhedsindstillinger. Du kan få yderligere oplysninger ved at åbne Acer emanager, klikke på det relevante program og vælge Hjælp-funktionen. Bemærk! Når du gendanner dit system ved hjælp af en cd eller med Acer erecovery, skal du fjerne alle ydre enheder inklusive din Acer ezdock for at sikre, at du får det bedst mulige resultat.

31 21 Acer GridVista (toskærm-kompatibelt) Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller. Sådan aktiverer du din bærbare computers dobbeltskærmfunktion. Kontroller først, at den sekundære skærm er tilsluttet. Vælg derefter Start - Kontrolpanel - Skærm, og klik på Indstillinger. Vælg ikonet for den sekundære skærm (2) i skærmfeltet, og klik derefter på afkrydsningsfeltet Extend my windows desktop onto this monitor. Endelig skal du vælge at anvende de nye indstillinger og klikke på OK for at gennemføre processen. Acer GridVista er et praktisk værktøj, som indeholder fire foruddefinerede skærmindstillinger, så brugere kan få vist flere vinduer på samme skærm. Denne funktion aktiveres ved at gå til Start - Alle programmer og klikke på Acer GridVista. Du kan vælge en af de fire skærmindstillinger, der angives nedenfor: Double (vandret), Triple (stor til venstre), Triple (stor til højre) eller Quad Acer GridVista er toskærm-kompatibelt, hvilket gør det muligt at opdele to skærme uafhængigt af hinanden. Acer GridVista er enkelt at konfigurere: 1 Kør Acer GridVista, og vælg din foretrukne skærmkonfiguration for hver skærm på proceslinjen. 2 Træk og slip hvert vindue til det ønskede felt. 3 Glæd dig over et praktisk, velorganiseret skrivebord.

32 22 Bemærk: Kontroller, at den sekundære skærms opløsningsindstilling er sat til producentens anbefalede værdi. Launch Manager Med Launch Manager kan du indstille 4 lynstartknapper, der er placeret over tastaturet. Se Lynstartknapper på side 11 ffor at se lynstartknappernes placering. Du kan få adgang til Start Manager ved at klikke på Start, Alle programmer, og derefter Launch Manager for at starte et program.

33 23 Ofte stillede spørgsmål Nedenfor finder du en oversigt over problemer, der kan opstå i forbindelse med brugen af computeren. Der er forslag til løsning af hvert af de beskrevne problemer. Jeg har trykket på afbryderknappen og åbnet skærmen, men computeren starter ikke. Se på lysdioden for strøm: Hvis den ikke er tændt, er der ikke strøm til computeren. Kontroller følgende: - Hvis du bruger batteriet, er det muligvis afladet og ikke i stand til at forsyne computeren med strøm. Tilslut netadapteren for at oplade batteriet. - Sørg for, at netadapteren er sluttet korrekt til computeren og stikkontakten. Hvis dioden er tændt, skal du kontrollere følgende: - Sidder der en ikke-systemdiskette i det eksterne USB-diskettedrev? Fjern den, eller erstat den med en systemdiskette, og tryk derefter på <Ctrl> + <Alt> + <Del> for at genstarte systemet. Der vises ikke noget på skærmen. Computerens strømstyringssystem slukker automatisk for skærmen for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen igen. Hvis skærmen ikke tændes ved et tastetryk, kan det skyldes to ting: Lysstyrken er muligvis stillet for lavt. Tryk på <Fn> + < > for at øge lysstyrken. Skærmenheden kan være indstillet til en ekstern skærm. Tryk på hurtigtasten til skærmskift <Fn> + <F5> for at skifte tilbage til computerens skærm. Hvis lysdioden for sleep-tilstand er tændt, er computeren i sleep-tilstand. Tryk på afbryderknappen, og slip den for at genoptage arbejdet. Visningen er ikke fuldskærm. Hver computerskærm har sin egen oprindelige opløsning, som afhænger af skærmens størrelse. Hvis du indstiller en lavere opløsning end denne oprindelige opløsning, gøres skærmbilledet større, så det udfylder computerskærmen. Højreklik på skrivebordsområdet i Windows, og vælg Egenskaber for at få vist dialogboksen Egenskaber for skærm. Klik derefter på fanen Indstillinger for at kontrollere, at opløsningen er angivet til den rigtige værdi. En mindre opløsning end den angivne vises ikke i fuld skærm på computeren eller på en ekstern skærm.

34 24 Der kommer ingen lyd fra computeren. Kontroller følgende: Lyden er muligvis deaktiveret. Se på ikonet for lydstyrke (højttaleren) på proceslinjen i Windows. Hvis det er overkrydset, skal du klikke på ikonet og fjerne markeringen ud for indstillingen Slå fra. Lydstyrken er muligvis for lav. Se på ikonet for lydstyrke på proceslinjen i Windows. Du kan også justere lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen. Yderligere oplysninger finder du under Hurtigtaster på side 15. Hvis der sluttes hovedtelefoner, høretelefoner eller eksterne højttalere til den udgående port på computerens forreste panel, deaktiveres de interne højttalere automatisk. Jeg vil skubbe skuffen i det optiske drev ud uden at tænde for strømmen. Jeg kan ikke skubbe skuffen i det optiske drev ud. Der er et mekanisk udløserhul på det optiske drev Du kan åbne skuffen ved at trykke på udløserknappen med spidsen af en pen eller en papirklips. Tastaturet reagerer ikke. Prøv at slutte et eksternt tastatur til en USB 2.0-port på højre eller på venstre side af computeren. Hvis det fungerer, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter, da kablet til det interne tastatur muligvis er løst. Den infrarøde port virker ikke. (för vissa modeller) Kontroller følgende: Forvis dig om at de infrarøde porte på de to enheder vender mod hinanden(+/- 15 grader) og er maksimalt 1 meter fra hinanden. Forvis dig om at der er fri passage mellem de to porte. Der må ikke være noget der blokerer portene. Forvis dig om at du har det passende software kørende på begge computere (til file overførsel) eller at du har de passende drivere (for udskift på en infrarød printer). Under POST, tryk <F2> for at få adgang til BIOS hjælpeprogrammet kontroller at den infrarøde port er aktiveret. Forvis dig om at begge enheder er kompatibel med IrDA. Printeren fungerer ikke. Kontroller følgende: Sørg for, at printeren er sluttet til en stikkontakt, og at den er tændt. Sørg for, at printerkablet er tilsluttet korrekt i computerens parallelle port eller USB port og den tilsvarende port på printeren.

35 25 Jeg vil angive min adresse til brug med det interne modem. Hvis du vil bruge kommunikationsprogrammerne (f.eks. HyperTerminal), skal du angive din adresse: 1 Klik på Start, Indstillinger, Kontrolpanel. 2 Dobbeltklik på Modem. 3 Klik på Opkaldsegenskaber og start opsætningen af din adresse. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til Windows. Bemærk: Bemærk, at når du første gang starter notebookcomputeren, kan du ignorere konfigurationen af internetforbindelsen, da den ikke er nødvendig for at tilpasse installationen af det overordnede operativsystem. Når operativsystemet er konfigureret, kan du fortsætte med konfigurationen af internetforbindelsen. Jeg vil gendanne min computer til dens oprindelige indstillinger uden gendannelses-cd'er. Bemærk: Hvis dit system er den flersprogede version, vil det operativsystem og det sprog, du vælger, første gang du tænder computeren, være den eneste valgmulighed ved senere gendannelser. Denne gendannelsesproces hjælper dig med at gendanne C:-drevet med de oprindelige programmer, som var installeret, da du købte din notebook-pc. Følg nedenstående fremgangsmåde for at genopbygge C:-drevet. (C:-drevet omformatteres, og alle data slettes). Du skal oprette sikkerhedskopi af alle datafiler, før du vælger denne mulighed. Inden du udfører en gendannelse, skal du kontrollere BIOS-indstillingerne. 1 Kontroller, om funktionen "Acer disk-to-disk recovery" er aktiveret eller ej. 2 Sørg for, at indstillingen "D2D Recovery" under "Main" er "Enabled". 3 Afslut funktioner til opsætning af BIOS, og gem ændringerne. Systemet genstarter. Bemærk: Tryk på <F2> under POST for at få starte funktioner til opsætning af BIOS.

36 26 Sådan starter du genopretningsprocessen: 1 Genstart systemet. 2 Mens Acer-logoet vises, tryk på <Alt> + <F10> samtidig for at få adgang til gendannelsesprocessen. 3 Oplysninger om systemgendannelse finder du i vejledningen på skærmen. Vigtigt! Denne funktion fylder 2 til 3 GB i en skjult partition på harddisken. Anmodning om service International Travelers Warranty (ITW) Computeren er omfattet af ITW-garanti (International Travelers Warranty), der giver dig sikkerhed og tryghed, når du rejser. Vores verdensomspændende netværk af servicecentre er altid klar med en hjælpende hånd. Der følger et ITW-pas med computeren. Passet indeholder alle de oplysninger om ITW-programmet, som du har brug for. Denne praktiske bog indeholder en fortegnelse over tilgængelige autoriserede servicecentre. Læs passet grundigt. Du bør altid have ITW-passet med dig, især når du er ude at rejse, så du kan få fordel af supportcentrene. Læg købsbeviset i lommen på indersiden af ITWpassets omslag. Hvis det land, du rejser i, ikke har et Acer-autoriseret ITW-servicested, kan du stadig kontakte vores kontorer i resten af verden. Yderligere oplysninger Inden du ringer Sørg for at have følgende oplysninger klar, når du ringer til online-support hos Acer, og sørg for, at du befinder dig ved computeren. Dette vil hjælpe os med at løse dit problem hurtigt og effektivt. Hvis computeren udsender biplyde eller viser fejlmeddelelser under opstart, skal du skrive det ned (i tilfælde af biplyde skal du notere antallet og rækkefølgen). Du skal angive følgende oplysninger: Navn: Adresse: Telefonnummer: Computerens type og model: Serienummer: Købsdato:

37 27 Tag din bærbare pc med dig Dette afsnit indeholder tip, ideer og ting, du skal være opmærksom på, når du tager computeren med. Fjern tilslutninger Følg denne fremgangsmåde for at afbryde forbindelsen mellem computeren og eksternt tilbehør: 1 Gem alle åbne filer. 2 Fjern alle medier, disketter og cd er fra drevene. 3 Luk computeren ned. 4 Luk skærmlåget. 5 Fjern ledningen til netadapteren. 6 Fjern ledningerne til tastatur, pegeredskab, printer, ekstern skærm og andre ydre enheder. 7 Fjern Kensington-låsen, hvis du bruger sådan en. Flyt computeren Når du kun flytter den over en kort afstand, f.eks. fra dit kontor til mødelokalet. Klargøring af computeren Inden du flytter computeren, skal du lukke og låse skærmlåget for at sætte den i sleep-tilstand. Du kan nu tage computeren med til et andet sted i bygningen. Hvis computeren skal aktiveres fra sleep-tilstand, skal du åbne låget, tryk derefter på afbryderknappen og slip den igen. Hvis du tager computeren med til et kontor ude i byen, kan du evt. slukke helt for computeren: Klik på Start, Luk computeren. Klik derefter på Sluk. (Windows XP). - eller - du kan sætte computeren i sleep-tilstand ved at trykke på <Fn> + <F4>. Luk og lås derefter skærmen. Når du igen skal bruge computeren, skal du åbne skærmen og låse den op, trykke på afbryderknappen og slippe den igen.

38 28 Bemærk: Når du igen skal bruge computeren, afsikrer og åbner du skærmen og trykker på afbryderknappen. Hvis lysdioden for strøm er slukket, er computeren slået fra og gået i dvaletilstand. Tænd for computeren igen ved at trykke på afbryderknappen og slippe den igen. Bemærk, at computeren kan gå i dvaletilstand efter at have været i sleep-tilstand et stykke tid. Slå strømmen til for at vække computeren fra dvaletilstanden. Hvad du skal have med til møder Hvis der ikke er nogen stikkontakt i mødelokalet, kan du reducere strømforbruget ved at sætte computeren i sleep-tilstand. Tryk på <Fn> + <F4>, eller luk skærmlåget, når du ikke arbejder på computeren. Når du igen vil arbejde, skal du åbne skærmen (hvis den er lukket), tryk derefter på afbryderknappen, og slip den igen. Tag computeren med hjem Når du tager computeren med hjem fra arbejde og tilbage igen. Klargøring af computeren Når du har fjernet alle kabler fra computeren, skal du følge nedenstående fremgangsmåde, inden du tager den med hjem: Kontroller, om du har fjernet alle medier og cd'er fra drevene. Hvis du ikke fjerner alle medier, kan drevhovedet blive beskadiget. Pak computeren ned i en beskyttelsestaske, så den ligger fastspændt og er beskyttet mod slag og stød. Advarsel: Undlad at lægge noget oven på låget. Hvis låget trykkes, kan skærmen blive beskadiget.

39 29 Hvad du skal have med Du bør medbringe følgende, hvis du ikke allerede har det derhjemme: Netadapter og ledning Brugervejledning Særlige forhold Følg disse retningslinjer for at beskytte computeren, når du tager til og fra arbejde: Undgå at udsætte computeren for store temperatursvingninger. Hvis du stopper på vejen hjem, og ikke kan tage computeren med, bør du efterlade den i bagagerummet for ikke at udsætte den for unødig varme. Ved ændringer i temperatur og fugtighed kan der dannes kondensvand i computeren. Giv computeren lidt tid til at opnå normal stuetemperatur, og undersøg derefter skærmen for kondensvand, inden du tænder for computeren. Hvis temperaturforskellen er større end 18 F (10 C), skal du give computeren tid til langsomt at opnå stuetemperatur. Hvis det er muligt, bør du lade computeren stå i ca. 30 minutter på et sted, hvor temperaturen er et sted mellem udendørs- og indendørstemperaturen. Oprettelse af et hjemmekontor Hvis du ofte arbejder hjemme med computeren, kan du købe en ekstra netadapter til hjemmebrug. Med en ekstra netadapter derhjemme behøver du ikke at transportere den frem og tilbage hver gang. Hvis du bruger computeren derhjemme i længere tid ad gangen, kan du også overveje at anskaffe et eksternt tastatur, en ekstern skærm eller en ekstern mus. Rejs med computeren Når du transporterer den over større afstande, f.eks. fra dit eget kontor til en kunde, eller hvis du rejser lokalt. Klargøring af computeren Klargør computeren, ligesom hvis du skulle have den med hjem. Kontroller, at batteriet i computeren er opladet. Sikkerhedskontrollen i lufthavnene kræver ofte, at du tænder for computeren.

40 30 Hvad du skal have med Du bør medbringe følgende: Netadapter Ekstra, fuldt opladede batterier Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer Særlige forhold Ud over retningslinjerne for at tage computeren med hjem skal du følge nedenstående retningslinjer for at beskytte computeren under rejsen: Tag altid computeren med om bord som håndbagage. Bed om at få computeren kontrolleret manuelt, hvis det er muligt. Røntgenmaskiner i lufthavne er sikre, men send ikke computeren gennem en metaldetektor. Undgå at udsætte disketter for bærbare metaldetektorer. Tag computeren med Når du rejser til udlandet. Klargøring af computeren Klargør computeren, ligesom hvis du skulle rejse lokalt. Hvad du skal have med Du bør medbringe følgende: Netadapter Netledninger, som passer til standarden i det land, du rejser til Ekstra, fuldt opladede batterier Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer Kvittering for computeren, hvis du bliver bedt om at vise den i tolden International Travelers Warranty-pas

41 31 Særlige forhold Der gælder de samme særlige forhold som under almindelig transport af computeren. Desuden skal du være opmærksom på følgende, når du rejser til udlandet: Når du rejser til udlandet, skal du kontrollere, at netadapteren og netledningen passer til netspændingen i det pågældende land. I modsat fald skal du anskaffe en netledning, der er kompatibel med den lokale netspænding. Spændingsomformere til andre apparater må ikke bruges som strømforsyning til computeren. Hvis du bruger modem, skal du kontrollere, at modem og stik er kompatible med telefonsystemet i det pågældende land. Sikring af computeren Computeren er en dyr investering, som du skal passe på. Lær, hvordan du beskytter og passer på computeren. Computeren har følgende sikkerhedsfaciliteter: Hardware og softwarelåse, en sikkerhedslås og adgangskoder. Sådan bruges en computersikkerhedslås Et sikkerhedsindhak på venstre side af computeren gør det muligt at tilslutte en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås. Sno et kabel til computersikkerhedslås rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle. Brug af adgangskoder Der er tre adgangskoder, som du kan bruge til at beskytte computeren imod uønsket brug. Du kan bruge disse adgangskoder til at angive forskellige beskyttelsesniveuer i computeren: En administratoradgangskode (Supervisor Password) forhindrer uautoriseret adgang til BIOS utility. Når denne adgangskode er angivet, skal du indtaste den for at få adgang til BIOS utility. Yderligere oplysninger finder du under BIOS utility på side 38. En brugeradgangskode (User Password) sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med andre adgangskoder, f.eks. adgangskoden for genstart fra dvaletilstand.

42 32 Startadgangskoden (Password on Boot) sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med andre adgangskoder, f.eks. adgangskoden for genstart fra dvaletilstand. Vigtigt! Glem ikke administratoradgangskoden! Hvis du glemmer adgangskoden, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Angivelse af adgangskoder Når du har defineret en adgangskode, bliver du bedt om at angive adgangskoden på midten af skærmen. Når du har angivet administratoradgangskoden, vises følgende meddelelse, når du trykker på <F2> for at få adgang til BIOS utility under startproceduren. Skriv opsætningsadgangskoden, og tryk på <Enter> for at åbne BIOS utility. Hvis du angiver en forkert adgangskode, vises en advarsel. Prøv igen, og tryk derefter på <Enter>. Når du har angivet brugeradgangskoden, og parameteren Password on boot er aktiveret, vises følgende meddelelse under startproceduren. Skriv brugeradgangskoden, og tryk på <Enter> for at bruge computeren. Hvis du angiver en forkert adgangskode, vises en advarsel. Prøv igen, og tryk derefter på <Enter>. Vigtigt! Du har tre forsøg til at angive den korrekte adgangskode. Hvis du skriver en forkert adgangskode tre gange i træk, stopper systemet. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i fire sekunder for at slukke for computeren. Tænd derefter for computeren igen, og prøv igen. Angivelse af en adgangskode Du kan angive adgangskoder ved hjælp af BIOS-hjælpeprogrammet.

43 33 Udvide med ekstraudstyr Notebook-pc er den ultimative bærbare computer. Tilslutningsmuligheder Portene giver dig mulighed for at slutte ydre enheder til computeren på samme måde som med en almindelig pc. Yderligere oplysninger om at slutte forskellige ydre enheder til computeren finder du i følgende afsnit. Modem til fax og data Computeren har et indbygget V Kbps fax-/datamodem. Advarsel! Denne modemport er ikke kompatibel med digitale telefonlinjer. Modemet vil blive beskadiget, hvis det tilsluttes en digital telefonlinje. Hvis du vil bruge modemporten til fax og data, skal du slutte modemporten til telefonstikket med et telefonkabel. Advarsel: Kontroller, at det kabel, du bruger, passer til det land, hvor du arbejder.

44 34 Indbygget netværksfunktion Med den indbyggede netværksfunktion kan du slutte computeren til et Ethernet-baseret netværk. Hvis du vil bruge netværksfunktionen, skal du tilslutte et Ethernet-kabel fra netværksstikket til venstre på computeren til et netværksstik eller en hub på dit netværk. Hurtig infrarød (för vissa modeller) Computerens hurtige infrarøde port (FIR) tillader dig at overføre trådløse data med andre IR-kompatible computere og perifere enheder, såsom PDA s, mobiltelefoner, og infrarøde printere. Den infrarøde port kan overføre data med hastigheder på op til fire megabits pr. sekund (Mbps), over en distance på op til en meter.

45 35 Universal Serial Bus (USB) USB 2.0-porten er en seriel bus med højhastighed, som gør det muligt at tilslutte flere USB-enheder i kæde uden at optage værdifulde systemressourcer. IEEE 1394 port (för vissa modeller) Computerens IEEE 1394 port tillader dig at forbinde IEEE 1394 understøttede enheder, såsom et videokamera eller et digitalt kamera. Se dokumentationen for din video, eller digitale kamera for detaljer.

46 36 Stik til PC Card Computerens Type II PC Card-stik passer til pc-kort, som forbedrer computerens brugbarhed og udvidelsesmuligheder. Kortene skal være forsynet med et PC Card-logo. PC Cards (tidligere kaldet PCMCIA) er tilføjelseskort til bærbare computere, som giver udvidelsesmuligheder svarende til dem, der længe har eksisteret til almindelige pc'er. De mest populære PC-kort er flash-, fax-/datamodem-, wireless LAN- og SCSI-kort. CardBus forbedrer 16-bit pc-kortteknologien, idet den udvider båndbredden til 32 bit. Bemærk: Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer og bruger kortet og dets funktioner, finder du i dokumentationen til kortet. Isætning af et PC Card Sæt kortet i det nederste stik, og foretag de nødvendige tilslutninger, f.eks. tilslutning af et netværkskabel. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til kortet. Udtagning af et PC Card Før et PC Card tages ud, skal du udføre følgende trin: 1 Afslut det program, der bruger kortet. 2 Klik på ikonet for PC Card på proceslinjen, og stop kortprocessen. 3 Tryk på udløserknappen på stikket for at få knappen ud, og tryk derefter på knappen igen for at skubbe PC Card ud.

47 37 Installation af hukommelsesmoduler Sådan sætter du hukommelsesmoduler i computeren: 1 Sluk for computeren, fjern netadapteren, hvis den er tilsluttet, og fjern batteriet. Vend computeren om. 2 Fjern skruen til hukommelsesdækslet, og løft derefter hukommelsesdækslet af. 3 Sæt hukommelsesmodulet diagonalt i stikket (a), og tryk derefter forsigtigt ned, indtil modulet klikker på plads (b). 4 Sæt hukommelsesdækslet på plads igen, og fastspænd det med skruen. 5 Indsæt batteriet igen, og sæt strømstikket til igen. 6 Tænd for computeren. Computeren registrerer de nye moduler og konfigurerer den samlede mængde hukommelse automatisk. Kontakt en kvalificeret tekniker, eller kontakt den lokale Acer-forhandler.

48 38 BIOS utility BIOS utility er et program til hardwarekonfiguration, som er indbygget i computerens Basic Input/Ouput System (BIOS). Computeren er allerede korrekt konfigureret og optimeret, og du behøver derfor ikke at køre dette hjælpeprogram. Men hvis der skulle opstå konfigurationsproblemer, kan du køre Setup. For at aktivere BIOS utility skal du trykke på <F2> under Power-On Self-Test (POST), mens notebook-pc-logoet vises. Startrækkefølge Startrækkefølgen indstilles i BIOS-hjælpefunktionen ved at aktivere BIOShjælpefunktionen og derefter vælge Boot i de kategorier, der vises øverst i skærmbilledet. Aktivere disk-til-disk-gendannelse Disk-til-disk-gendannelse (hard disk recovery) aktiveres ved at aktivere BIOShjælpefunktionen og derefter vælge Main i de kategorier, der vises øverst i skærmbilledet. Find D2D Recovery nederst i skærmbilledet, og brug <F5> og <F6>-tasterne til at angive værdien til Enabled. Adgangskode En adgangskode ved start angives ved at aktivere BIOS-hjælpefunktionen og derefter vælge Security i de kategorier, der vises øverst i skærmbilledet. Find Password on boot, og brug <F5> og <F6>-tasterne til at aktivere denne funktion.

emachines E625 Seriens Hurtig-guide

emachines E625 Seriens Hurtig-guide emachines E625 Seriens Hurtig-guide Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E625 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 02/2009 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning TravelMate 2410 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 2350 Series. Brugervejledning

TravelMate 2350 Series. Brugervejledning TravelMate 2350 Series Brugervejledning Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Notebook-Computer i TravelMate 2350 Series Brugervejledning Oprindeligt Udgivet: November 2004 Der

Læs mere

TravelMate 380 series. Brugervejledning

TravelMate 380 series. Brugervejledning TravelMate 380 series Brugervejledning Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. TravelMate 380 series Brugervejledning Oprindelig udgave: august 2004 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: December 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 5600/5100 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 5600/5100 Seriens. Brugervejledning TravelMate 5600/5100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 5600/5100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TravelMate 2000/2500 Series. Brugervejledning

TravelMate 2000/2500 Series. Brugervejledning TravelMate 2000/2500 Series Brugervejledning Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2000/2500 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Marts 2004 Der kan foretages

Læs mere

Aspire 5510 Seriens. Brugervejledning

Aspire 5510 Seriens. Brugervejledning Aspire 5510 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes Aspire 5510 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Aspire 1690 Series. Brugervejledning

Aspire 1690 Series. Brugervejledning Aspire 1690 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes Aspire 1690 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Marts 2005 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

TravelMate 3010 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 3010 Seriens. Brugervejledning TravelMate 3010 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 3010 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra Dell Latitude XT3 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Set forfra og bagfra Figur 1. Set forfra 1. mikrofon

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Acer Aspire 1620 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1620 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1620 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1620 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: Marts 2004 Der kan forekomme periodiske

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Aspire 5110/5100/3100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 5110/5100/3100 Seriens. Brugervejledning Aspire 5110/5100/3100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 5110/5100/3100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 03/2006 Der kan foretages

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 1 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? 2

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere