Bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift"

Transkript

1 BEK nr 1300 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift I medfør af 20 i lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991, jf. 48, stk. 1, jf. 44 stk. 2, i boafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Generelle regler om ansættelse af den skatte- og afgiftsmæssige værdi af brugs-, rente- og indtægtsnydelser m.v. 1. Kapitalværdien af en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse opgøres efter reglerne i 2 og 3. Stk. 2. Afgiften beregnes af det opgjorte beløb, dog højst af værdien af de midler, hvorpå retten hviler. Stk. 3. Har en person, der er tillagt en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse, adgang til at forbruge af de midler, hvorpå retten hviler, eller ret til at råde over disse i levende live eller ved testamente, beregnes afgiften af værdien af midlerne. Stk. 4. Ved succession i fideikommisser eller dele af sådanne beregnes afgiften for den tiltrædende besidder af værdien af midlerne. 2. Ved opgørelsen af kapitalværdien af en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse gælder følgende: 1) Er ydelsen tillagt for bestandig, opgøres værdien til det 8-dobbelte af ydelsens årlige værdi. 2) Er ydelsen af ubestemt varighed, opgøres værdien til det 6-dobbelte af ydelsens årlige værdi, jf. dog nr. 3. 3) Er ydelsen begrænset til et bestemt tidsrum eller til en eller flere personers levetid, opgøres værdien på baggrund af beregninger foretaget af Finanstilsynet. Ved beregningerne bortses fra administrations- og erhvervelsesomkostninger. 3. Ved opgørelsen af den årlige værdi gælder følgende: 1) For værdipapirer og kapitaler, der indestår på konti i bank eller sparekasse eller lignende, foretages opgørelsen på grundlag af renteafkastet. 2) For aktier og lignende foretages opgørelsen på grundlag af gennemsnittet af de tre sidste års udbytte. 3) Indtægtsnydelsen af en virksomhed, en fast ejendom eller løsøre opgøres på grundlag af gennemsnittet af de tre sidste års udbytte, dog til mindst 4 pct. af kapitalindeståendet. 4) Brugsnydelsen af en fast ejendom ansættes til den leje, der vil kunne opnås ved udleje til anden side. 5) Brugsnydelsen af indbo og andet løsøre opgøres til 6 pct. af effekternes værdi. 6) I andre tilfælde opgøres indtægten eller renten til 6 pct. af midlernes værdi. 4. Anvendes arveafgiftslovens 15, stk. 4, opgøres kapitalværdien af ydelsen efter reglerne i 2 og 3. 1

2 Kapitel 2 Fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift 5. Efterstående tabeller, der er udarbejdet af Finanstilsynet, skal fra og med den 1. januar 2012 anvendes ved fastsættelsen af værdien til beregning af arve- og gaveafgift af livsvarige brugs-, rente- eller indtægtsnydelser. 6. Tabel I angiver værdien af en livrente på ét liv på 1 kr. årlig. Værdien af en given brugs-, renteeller indtægtsnydelse findes ved at multiplicere nydelsens årsbeløb eller årsværdi med den faktor, som i tabellen står ud for nyderens fyldte alder. 7. Tabel II angiver værdien af en livrente på længst liv for en mand og en kvinde, når livrenten udbetales med konstant 1 kr. årlig, så længe en af dem er i live. Tabellen kan også anvendes til beregning af livrenter på længst liv for to mænd eller to kvinder. I førstnævnte tilfælde erstattes den ældste mand af en 4 år ældre kvinde, og i sidstnævnte tilfælde erstattes den yngste kvinde af en 4 år yngre mand. Værdien af en given brugs-, rente- eller indtægtsnydelse findes ved at multiplicere nydelsens årsbeløb eller årsværdi med den faktor under kvindens fyldte alder, som står ud for mandens fyldte alder. 8. Hvor disse tabeller kommer til anvendelse, skal der ikke indhentes erklæring om værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelsen fra Finanstilsynet, men den efter tabellerne beregnede værdi opføres i anmeldelse og afgiftsberegning. 9. I tilfælde, der ikke omfattes af tabellerne, må erklæring om værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelsen indhentes fra Finanstilsynet. 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 959 af 12. oktober 2005 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arve- og gaveafgift. Skatteministeriet, den 15. december 2011 THOR MÖGER PEDERSEN / Carsten Vesterø 2

3 Tabel I Bilag 1 Mænd Kvinder Fyldt alder Værdi af 1 Fyldt alder Værdi af 1 Fyldt alder Værdi af 1 Fyldt alder Værdi af 1 kr. livrente kr. livrente kr. livrente kr. livrente 0 30, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 3

4 38 24, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Rentefod: 3 % p.a 4

5 Tabel II Bilag 2 Mandens Kvindens fyldte alder fyldte alder ,33 27,22 27,11 27,01 26,91 26,81 26,72 26,63 26,55 26, ,24 27,12 27,01 26,90 26,79 26,68 26,59 26,49 26,40 26, ,16 27,03 26,91 26,79 26,67 26,56 26,46 26,36 26,26 26, ,08 26,95 26,82 26,69 26,57 26,45 26,33 26,22 26,12 26, ,00 26,86 26,73 26,59 26,46 26,33 26,21 26,09 25,98 25, ,93 26,79 26,64 26,50 26,36 26,23 26,10 25,97 25,85 25, ,87 26,71 26,56 26,41 26,27 26,13 25,99 25,85 25,72 25, ,80 26,65 26,49 26,33 26,18 26,03 25,88 25,74 25,60 25, ,75 26,58 26,42 26,26 26,09 25,94 25,78 25,63 25,48 25, ,69 26,52 26,35 26,18 26,01 25,85 25,69 25,53 25,37 25, ,64 26,46 26,29 26,11 25,94 25,77 25,60 25,43 25,26 25, ,59 26,41 26,23 26,05 25,87 25,69 25,51 25,34 25,16 24, ,54 26,36 26,17 25,99 25,80 25,62 25,43 25,25 25,07 24, ,50 26,31 26,12 25,93 25,74 25,55 25,36 25,17 24,98 24, ,46 26,27 26,07 25,88 25,68 25,48 25,29 25,09 24,89 24, ,43 26,23 26,03 25,83 25,63 25,42 25,22 25,02 24,81 24, ,39 26,19 25,99 25,78 25,58 25,37 25,16 24,95 24,74 24, ,36 26,16 25,95 25,74 25,53 25,31 25,10 24,88 24,67 24, ,33 26,12 25,91 25,70 25,48 25,27 25,05 24,83 24,60 24, ,31 26,09 25,88 25,66 25,44 25,22 25,00 24,77 24,54 24, ,28 26,07 25,85 25,63 25,40 25,18 24,95 24,72 24,49 24, ,26 26,04 25,82 25,60 25,37 25,14 24,91 24,67 24,43 24, ,24 26,02 25,79 25,57 25,34 25,10 24,87 24,63 24,38 24, ,22 25,99 25,77 25,54 25,31 25,07 24,83 24,58 24,34 24, ,20 25,97 25,75 25,51 25,28 25,04 24,79 24,55 24,29 24, ,18 25,96 25,73 25,49 25,25 25,01 24,76 24,51 24,26 24, ,16 25,94 25,71 25,47 25,23 24,98 24,73 24,48 24,22 23, ,15 25,92 25,69 25,45 25,21 24,96 24,70 24,45 24,19 23, ,14 25,91 25,67 25,43 25,19 24,93 24,68 24,42 24,15 23, ,13 25,89 25,66 25,41 25,17 24,91 24,66 24,39 24,13 23, ,11 25,88 25,64 25,40 25,15 24,89 24,63 24,37 24,10 23, ,10 25,87 25,63 25,38 25,13 24,88 24,61 24,35 24,07 23, ,09 25,86 25,62 25,37 25,12 24,86 24,60 24,33 24,05 23, ,09 25,85 25,61 25,36 25,10 24,84 24,58 24,31 24,03 23, ,08 25,84 25,60 25,35 25,09 24,83 24,56 24,29 24,01 23, ,07 25,83 25,59 25,34 25,08 24,82 24,55 24,27 23,99 23, ,06 25,82 25,58 25,33 25,07 24,81 24,54 24,26 23,98 23, ,06 25,82 25,57 25,32 25,06 24,79 24,52 24,25 23,96 23, ,05 25,81 25,56 25,31 25,05 24,79 24,51 24,23 23,95 23,66 5

6 74 26,05 25,81 25,56 25,30 25,04 24,78 24,50 24,22 23,94 23, ,04 25,80 25,55 25,30 25,04 24,77 24,49 24,21 23,93 23, ,04 25,80 25,55 25,29 25,03 24,76 24,49 24,20 23,92 23, ,04 25,79 25,54 25,29 25,02 24,76 24,48 24,20 23,91 23, ,03 25,79 25,54 25,28 25,02 24,75 24,47 24,19 23,90 23, ,03 25,79 25,54 25,28 25,02 24,74 24,47 24,18 23,89 23, ,03 25,78 25,53 25,28 25,01 24,74 24,46 24,18 23,89 23, ,03 25,78 25,53 25,27 25,01 24,74 24,46 24,17 23,88 23, ,02 25,78 25,53 25,27 25,01 24,73 24,45 24,17 23,87 23, ,02 25,78 25,53 25,27 25,00 24,73 24,45 24,16 23,87 23, ,02 25,78 25,52 25,27 25,00 24,73 24,45 24,16 23,87 23, ,02 25,78 25,52 25,26 25,00 24,72 24,44 24,16 23,86 23, ,02 25,77 25,52 25,26 25,00 24,72 24,44 24,15 23,86 23, ,02 25,77 25,52 25,26 24,99 24,72 24,44 24,15 23,86 23, ,02 25,77 25,52 25,26 24,99 24,72 24,44 24,15 23,86 23, ,02 25,77 25,52 25,26 24,99 24,72 24,44 24,15 23,85 23, ,02 25,77 25,52 25,26 24,99 24,72 24,44 24,15 23,85 23,55 Mandens Kvindens fyldte alder fyldte alder ,41 26,34 26,28 26,22 26,16 26,11 26,07 26,02 25,98 25, ,24 26,17 26,10 26,04 25,98 25,92 25,87 25,82 25,77 25, ,08 26,00 25,92 25,85 25,79 25,72 25,67 25,61 25,56 25, ,92 25,83 25,75 25,67 25,60 25,53 25,46 25,40 25,35 25, ,77 25,67 25,58 25,49 25,41 25,34 25,26 25,20 25,13 25, ,62 25,51 25,41 25,32 25,23 25,14 25,06 24,99 24,92 24, ,47 25,36 25,25 25,15 25,05 24,95 24,87 24,79 24,71 24, ,33 25,21 25,09 24,98 24,87 24,77 24,67 24,58 24,50 24, ,20 25,06 24,94 24,81 24,70 24,59 24,48 24,38 24,29 24, ,07 24,92 24,79 24,65 24,53 24,41 24,29 24,19 24,08 23, ,94 24,79 24,64 24,50 24,37 24,23 24,11 23,99 23,88 23, ,83 24,66 24,51 24,35 24,21 24,07 23,93 23,80 23,68 23, ,71 24,54 24,38 24,21 24,06 23,91 23,76 23,62 23,49 23, ,61 24,43 24,25 24,08 23,91 23,75 23,59 23,44 23,30 23, ,51 24,32 24,13 23,95 23,77 23,60 23,43 23,27 23,12 22, ,41 24,21 24,02 23,83 23,64 23,46 23,28 23,11 22,95 22, ,32 24,12 23,91 23,71 23,52 23,32 23,14 22,95 22,78 22, ,24 24,02 23,81 23,60 23,40 23,19 23,00 22,80 22,62 22, ,16 23,94 23,72 23,50 23,29 23,07 22,86 22,66 22,46 22, ,09 23,86 23,63 23,40 23,18 22,96 22,74 22,53 22,32 22, ,02 23,78 23,55 23,31 23,08 22,85 22,62 22,40 22,18 21, ,95 23,71 23,47 23,23 22,99 22,75 22,51 22,28 22,05 21,82 6

7 57 23,89 23,64 23,40 23,15 22,90 22,65 22,41 22,16 21,92 21, ,84 23,58 23,33 23,07 22,82 22,56 22,31 22,06 21,81 21, ,78 23,53 23,27 23,01 22,74 22,48 22,22 21,96 21,70 21, ,74 23,47 23,21 22,94 22,67 22,40 22,13 21,86 21,60 21, ,69 23,42 23,15 22,88 22,61 22,33 22,05 21,78 21,50 21, ,65 23,38 23,10 22,83 22,55 22,26 21,98 21,70 21,41 21, ,61 23,34 23,06 22,77 22,49 22,20 21,91 21,62 21,33 21, ,58 23,30 23,01 22,73 22,44 22,14 21,85 21,55 21,25 20, ,54 23,26 22,97 22,68 22,39 22,09 21,79 21,49 21,18 20, ,51 23,23 22,94 22,64 22,34 22,04 21,74 21,43 21,12 20, ,49 23,20 22,90 22,61 22,30 22,00 21,68 21,37 21,06 20, ,46 23,17 22,87 22,57 22,26 21,95 21,64 21,32 21,00 20, ,44 23,14 22,84 22,54 22,23 21,91 21,60 21,27 20,95 20, ,42 23,12 22,82 22,51 22,20 21,88 21,56 21,23 20,90 20, ,40 23,10 22,79 22,48 22,17 21,85 21,52 21,19 20,86 20, ,38 23,08 22,77 22,46 22,14 21,82 21,49 21,15 20,82 20, ,36 23,06 22,75 22,43 22,11 21,79 21,46 21,12 20,78 20, ,35 23,04 22,73 22,41 22,09 21,76 21,43 21,09 20,75 20, ,33 23,03 22,71 22,40 22,07 21,74 21,40 21,06 20,72 20, ,32 23,01 22,70 22,38 22,05 21,72 21,38 21,04 20,69 20, ,31 23,00 22,69 22,36 22,04 21,70 21,36 21,02 20,67 20, ,30 22,99 22,67 22,35 22,02 21,69 21,34 21,00 20,65 20, ,29 22,98 22,66 22,34 22,01 21,67 21,33 20,98 20,63 20, ,28 22,97 22,65 22,33 22,00 21,66 21,31 20,96 20,61 20, ,27 22,96 22,64 22,32 21,99 21,65 21,30 20,95 20,59 20, ,27 22,96 22,64 22,31 21,98 21,64 21,29 20,94 20,58 20, ,26 22,95 22,63 22,30 21,97 21,63 21,28 20,92 20,57 20, ,26 22,94 22,62 22,30 21,96 21,62 21,27 20,91 20,56 20, ,25 22,94 22,62 22,29 21,95 21,61 21,26 20,91 20,55 20, ,25 22,94 22,61 22,28 21,95 21,60 21,25 20,90 20,54 20, ,25 22,93 22,61 22,28 21,94 21,60 21,25 20,89 20,53 20, ,24 22,93 22,61 22,28 21,94 21,59 21,24 20,89 20,52 20, ,24 22,93 22,60 22,27 21,94 21,59 21,24 20,88 20,52 20, ,24 22,92 22,60 22,27 21,93 21,59 21,23 20,88 20,51 20,15 Mandens Kvindens fyldte alder fyldte alder ,91 25,87 25,84 25,81 25,79 25,76 25,73 25,71 25,69 25, ,69 25,65 25,62 25,58 25,55 25,53 25,50 25,47 25,45 25, ,47 25,43 25,39 25,35 25,32 25,29 25,26 25,23 25,20 25, ,25 25,20 25,16 25,12 25,08 25,05 25,01 24,98 24,95 24, ,02 24,97 24,92 24,88 24,84 24,80 24,76 24,73 24,70 24,67 7

8 40 24,80 24,74 24,69 24,64 24,59 24,55 24,51 24,47 24,44 24, ,57 24,51 24,45 24,40 24,35 24,30 24,25 24,21 24,17 24, ,35 24,28 24,21 24,15 24,10 24,04 24,00 23,95 23,91 23, ,12 24,05 23,98 23,91 23,85 23,79 23,73 23,68 23,64 23, ,90 23,82 23,74 23,66 23,59 23,53 23,47 23,41 23,36 23, ,68 23,59 23,50 23,42 23,34 23,27 23,20 23,14 23,08 23, ,46 23,36 23,26 23,17 23,09 23,01 22,94 22,87 22,81 22, ,25 23,14 23,03 22,93 22,84 22,75 22,67 22,60 22,53 22, ,04 22,92 22,80 22,69 22,59 22,50 22,41 22,32 22,25 22, ,84 22,70 22,58 22,46 22,35 22,24 22,14 22,05 21,96 21, ,64 22,49 22,36 22,23 22,11 21,99 21,88 21,78 21,69 21, ,45 22,29 22,14 22,00 21,87 21,74 21,62 21,51 21,41 21, ,26 22,10 21,94 21,78 21,64 21,50 21,37 21,25 21,13 21, ,09 21,91 21,73 21,57 21,41 21,26 21,12 20,99 20,86 20, ,92 21,73 21,54 21,36 21,19 21,03 20,88 20,73 20,60 20, ,75 21,55 21,36 21,17 20,98 20,81 20,64 20,48 20,33 20, ,60 21,39 21,18 20,98 20,78 20,59 20,41 20,24 20,08 19, ,46 21,23 21,01 20,80 20,59 20,39 20,19 20,01 19,83 19, ,32 21,08 20,85 20,62 20,40 20,19 19,98 19,78 19,59 19, ,19 20,94 20,70 20,46 20,23 20,00 19,78 19,57 19,36 19, ,07 20,81 20,56 20,31 20,06 19,82 19,59 19,36 19,14 18, ,96 20,69 20,42 20,16 19,90 19,65 19,40 19,16 18,93 18, ,85 20,57 20,30 20,02 19,75 19,49 19,23 18,98 18,73 18, ,75 20,47 20,18 19,90 19,61 19,34 19,06 18,80 18,54 18, ,66 20,37 20,07 19,78 19,48 19,20 18,91 18,63 18,36 18, ,58 20,27 19,97 19,67 19,36 19,06 18,77 18,47 18,19 17, ,50 20,19 19,87 19,56 19,25 18,94 18,63 18,33 18,03 17, ,42 20,11 19,79 19,47 19,15 18,82 18,51 18,19 17,88 17, ,36 20,03 19,71 19,38 19,05 18,72 18,39 18,06 17,74 17, ,29 19,96 19,63 19,29 18,96 18,62 18,28 17,94 17,61 17, ,24 19,90 19,56 19,22 18,87 18,53 18,18 17,83 17,49 17, ,18 19,84 19,50 19,15 18,80 18,44 18,09 17,73 17,38 17, ,14 19,79 19,44 19,09 18,73 18,36 18,00 17,64 17,27 16, ,09 19,74 19,39 19,03 18,66 18,29 17,92 17,55 17,18 16, ,05 19,70 19,34 18,98 18,61 18,23 17,85 17,48 17,10 16, ,02 19,66 19,30 18,93 18,55 18,17 17,79 17,41 17,02 16, ,98 19,62 19,26 18,89 18,51 18,12 17,73 17,34 16,95 16, ,96 19,59 19,22 18,85 18,47 18,08 17,68 17,29 16,89 16, ,93 19,57 19,19 18,81 18,43 18,04 17,64 17,24 16,83 16, ,91 19,54 19,17 18,78 18,39 18,00 17,60 17,19 16,79 16, ,89 19,52 19,14 18,76 18,37 17,97 17,56 17,15 16,74 16, ,87 19,50 19,12 18,73 18,34 17,94 17,53 17,12 16,70 16, ,85 19,48 19,10 18,71 18,32 17,91 17,50 17,09 16,67 16, ,84 19,46 19,08 18,69 18,29 17,89 17,47 17,06 16,64 16,21 8

9 84 19,82 19,45 19,07 18,68 18,28 17,87 17,45 17,03 16,61 16, ,81 19,44 19,05 18,66 18,26 17,85 17,43 17,01 16,58 16, ,80 19,43 19,04 18,65 18,25 17,83 17,42 16,99 16,56 16, ,79 19,42 19,03 18,64 18,23 17,82 17,40 16,98 16,55 16, ,79 19,41 19,02 18,63 18,22 17,81 17,39 16,96 16,53 16, ,78 19,40 19,02 18,62 18,21 17,80 17,38 16,95 16,52 16, ,77 19,40 19,01 18,61 18,21 17,79 17,37 16,94 16,51 16,07 Mandens Kvindens fyldte alder fyldte alder ,65 25,63 25,62 25,60 25,59 25,57 25,56 25,55 25,54 25, ,41 25,39 25,37 25,35 25,34 25,32 25,31 25,30 25,28 25, ,16 25,13 25,11 25,10 25,08 25,06 25,05 25,03 25,02 25, ,90 24,88 24,85 24,83 24,81 24,80 24,78 24,77 24,75 24, ,64 24,61 24,59 24,57 24,55 24,53 24,51 24,49 24,47 24, ,37 24,35 24,32 24,29 24,27 24,25 24,23 24,21 24,19 24, ,10 24,07 24,04 24,02 23,99 23,97 23,94 23,92 23,90 23, ,83 23,79 23,76 23,73 23,70 23,68 23,65 23,63 23,61 23, ,55 23,51 23,48 23,44 23,41 23,38 23,35 23,33 23,31 23, ,27 23,22 23,19 23,15 23,11 23,08 23,05 23,02 23,00 22, ,98 22,93 22,89 22,85 22,81 22,78 22,74 22,71 22,68 22, ,69 22,64 22,59 22,55 22,50 22,46 22,43 22,39 22,36 22, ,40 22,34 22,29 22,24 22,19 22,15 22,11 22,07 22,04 22, ,10 22,04 21,98 21,93 21,88 21,83 21,79 21,74 21,71 21, ,81 21,74 21,68 21,62 21,56 21,51 21,46 21,41 21,37 21, ,51 21,44 21,37 21,30 21,24 21,18 21,13 21,08 21,03 20, ,22 21,13 21,06 20,98 20,91 20,85 20,79 20,74 20,69 20, ,93 20,83 20,74 20,66 20,59 20,52 20,45 20,39 20,34 20, ,63 20,53 20,44 20,35 20,26 20,19 20,11 20,05 19,99 19, ,35 20,23 20,13 20,03 19,94 19,85 19,77 19,70 19,63 19, ,06 19,94 19,82 19,71 19,61 19,52 19,43 19,35 19,28 19, ,78 19,65 19,52 19,40 19,29 19,19 19,09 19,00 18,92 18, ,51 19,36 19,22 19,09 18,97 18,86 18,75 18,65 18,56 18, ,24 19,08 18,93 18,79 18,66 18,53 18,41 18,31 18,21 18, ,99 18,81 18,65 18,49 18,35 18,21 18,08 17,96 17,85 17, ,74 18,55 18,37 18,20 18,04 17,89 17,75 17,62 17,50 17, ,50 18,29 18,10 17,92 17,75 17,58 17,43 17,29 17,16 17, ,27 18,05 17,84 17,65 17,46 17,28 17,12 16,96 16,82 16, ,05 17,82 17,59 17,38 17,18 16,99 16,81 16,64 16,48 16, ,84 17,59 17,36 17,13 16,91 16,70 16,51 16,33 16,16 16, ,64 17,38 17,13 16,88 16,65 16,43 16,22 16,02 15,84 15, ,45 17,18 16,91 16,65 16,40 16,17 15,94 15,73 15,53 15,34 9

10 67 17,28 16,99 16,71 16,43 16,17 15,91 15,67 15,44 15,23 15, ,11 16,81 16,51 16,22 15,94 15,67 15,41 15,17 14,93 14, ,96 16,64 16,33 16,03 15,73 15,44 15,17 14,90 14,66 14, ,81 16,48 16,16 15,84 15,53 15,23 14,94 14,65 14,39 14, ,68 16,34 16,00 15,67 15,34 15,02 14,72 14,42 14,14 13, ,56 16,20 15,85 15,51 15,17 14,84 14,51 14,20 13,90 13, ,45 16,08 15,72 15,36 15,01 14,66 14,32 13,99 13,68 13, ,34 15,97 15,60 15,23 14,86 14,50 14,15 13,80 13,47 13, ,25 15,87 15,49 15,11 14,73 14,36 13,99 13,63 13,28 12, ,17 15,78 15,39 15,00 14,61 14,22 13,84 13,47 13,11 12, ,09 15,69 15,29 14,90 14,50 14,10 13,71 13,33 12,95 12, ,03 15,62 15,21 14,81 14,40 13,99 13,59 13,20 12,81 12, ,97 15,55 15,14 14,73 14,31 13,90 13,48 13,08 12,68 12, ,91 15,49 15,07 14,65 14,23 13,81 13,39 12,97 12,56 12, ,86 15,44 15,02 14,59 14,16 13,73 13,30 12,87 12,45 12, ,82 15,39 14,96 14,53 14,10 13,66 13,22 12,79 12,36 11, ,78 15,35 14,92 14,48 14,04 13,59 13,15 12,71 12,27 11, ,75 15,32 14,88 14,44 13,99 13,54 13,09 12,64 12,20 11, ,72 15,28 14,84 14,40 13,95 13,49 13,03 12,58 12,13 11, ,70 15,26 14,81 14,36 13,91 13,45 12,99 12,53 12,07 11, ,67 15,23 14,79 14,33 13,88 13,41 12,95 12,48 12,02 11, ,66 15,21 14,76 14,31 13,85 13,38 12,91 12,44 11,98 11, ,64 15,19 14,74 14,29 13,82 13,36 12,88 12,41 11,94 11, ,63 15,18 14,73 14,27 13,80 13,33 12,86 12,38 11,91 11,44 Mandens Kvindens fyldte alder fyldte alder ,52 25,51 25,51 25,50 25,49 25,49 25,48 25,48 25,48 25, ,26 25,25 25,25 25,24 25,23 25,23 25,22 25,22 25,21 25, ,00 24,99 24,98 24,97 24,96 24,96 24,95 24,95 24,94 24, ,73 24,72 24,71 24,70 24,69 24,68 24,67 24,67 24,66 24, ,45 24,44 24,42 24,41 24,41 24,40 24,39 24,38 24,38 24, ,16 24,15 24,14 24,13 24,12 24,11 24,10 24,09 24,08 24, ,87 23,86 23,84 23,83 23,82 23,81 23,80 23,79 23,78 23, ,57 23,55 23,54 23,53 23,51 23,50 23,49 23,48 23,48 23, ,27 23,25 23,23 23,22 23,20 23,19 23,18 23,17 23,16 23, ,95 22,93 22,92 22,90 22,88 22,87 22,86 22,85 22,84 22, ,63 22,61 22,59 22,57 22,56 22,54 22,53 22,52 22,51 22, ,31 22,28 22,26 22,24 22,22 22,21 22,19 22,18 22,17 22, ,98 21,95 21,93 21,90 21,88 21,87 21,85 21,83 21,82 21, ,64 21,61 21,58 21,56 21,54 21,52 21,50 21,48 21,47 21, ,30 21,27 21,24 21,21 21,18 21,16 21,14 21,12 21,11 21,09 10

11 50 20,95 20,91 20,88 20,85 20,83 20,80 20,78 20,76 20,74 20, ,60 20,56 20,52 20,49 20,46 20,43 20,41 20,39 20,37 20, ,24 20,20 20,16 20,12 20,09 20,06 20,03 20,01 19,98 19, ,88 19,83 19,79 19,75 19,71 19,68 19,65 19,62 19,60 19, ,51 19,46 19,41 19,37 19,33 19,29 19,26 19,23 19,20 19, ,15 19,09 19,04 18,99 18,94 18,90 18,87 18,84 18,81 18, ,78 18,71 18,65 18,60 18,55 18,51 18,47 18,43 18,40 18, ,40 18,34 18,27 18,21 18,16 18,11 18,07 18,03 17,99 17, ,03 17,96 17,89 17,82 17,77 17,71 17,66 17,62 17,58 17, ,66 17,58 17,50 17,43 17,37 17,31 17,26 17,21 17,17 17, ,29 17,20 17,12 17,04 16,97 16,90 16,85 16,79 16,75 16, ,93 16,82 16,73 16,65 16,57 16,50 16,43 16,38 16,33 16, ,56 16,45 16,35 16,26 16,17 16,09 16,02 15,96 15,90 15, ,20 16,08 15,97 15,87 15,77 15,69 15,61 15,54 15,48 15, ,85 15,72 15,59 15,48 15,38 15,28 15,20 15,12 15,05 14, ,50 15,36 15,22 15,10 14,99 14,88 14,79 14,70 14,63 14, ,17 15,00 14,86 14,72 14,60 14,48 14,38 14,29 14,20 14, ,83 14,66 14,50 14,35 14,21 14,09 13,97 13,87 13,78 13, ,51 14,32 14,14 13,98 13,83 13,69 13,57 13,46 13,35 13, ,20 13,99 13,80 13,62 13,46 13,31 13,17 13,05 12,93 12, ,90 13,68 13,47 13,27 13,10 12,93 12,78 12,64 12,52 12, ,61 13,37 13,15 12,94 12,74 12,56 12,40 12,25 12,11 11, ,34 13,08 12,84 12,62 12,41 12,21 12,03 11,86 11,71 11, ,09 12,81 12,55 12,31 12,08 11,87 11,68 11,50 11,33 11, ,85 12,56 12,28 12,02 11,78 11,55 11,34 11,15 10,97 10, ,63 12,32 12,03 11,76 11,50 11,25 11,02 10,81 10,62 10, ,43 12,10 11,80 11,50 11,23 10,97 10,72 10,50 10,29 10, ,24 11,90 11,58 11,27 10,98 10,70 10,44 10,20 9,98 9, ,07 11,72 11,38 11,06 10,75 10,46 10,18 9,92 9,68 9, ,91 11,55 11,20 10,86 10,54 10,23 9,94 9,66 9,41 9, ,77 11,39 11,03 10,68 10,34 10,02 9,71 9,42 9,15 8, ,64 11,26 10,88 10,51 10,16 9,83 9,51 9,20 8,92 8, ,53 11,13 10,74 10,36 10,00 9,65 9,32 9,00 8,70 8, ,43 11,02 10,62 10,23 9,85 9,49 9,14 8,81 8,50 8, ,33 10,91 10,50 10,11 9,72 9,35 8,99 8,64 8,31 8, ,25 10,82 10,41 10,00 9,60 9,22 8,85 8,49 8,15 7, ,18 10,75 10,32 9,90 9,50 9,10 8,72 8,35 8,00 7, ,12 10,68 10,25 9,82 9,41 9,00 8,61 8,23 7,87 7, ,07 10,62 10,18 9,75 9,33 8,92 8,52 8,13 7,76 7, ,02 10,57 10,12 9,69 9,26 8,84 8,44 8,04 7,66 7, ,98 10,52 10,08 9,63 9,20 8,78 8,36 7,96 7,58 7,20 11

12 Mandens Kvindens fyldte alder fyldte alder ,47 25,47 25,47 25,46 25,46 25, ,21 25,20 25,20 25,20 25,20 25, ,93 24,93 24,93 24,92 24,92 24, ,65 24,65 24,65 24,64 24,64 24, ,37 24,36 24,36 24,36 24,35 24, ,07 24,07 24,07 24,06 24,06 24, ,77 23,77 23,76 23,76 23,76 23, ,46 23,46 23,45 23,45 23,44 23, ,15 23,14 23,13 23,13 23,12 23, ,82 22,81 22,81 22,80 22,80 22, ,49 22,48 22,47 22,47 22,46 22, ,15 22,14 22,13 22,12 22,12 22, ,80 21,79 21,78 21,77 21,77 21, ,44 21,43 21,42 21,41 21,41 21, ,08 21,07 21,06 21,05 21,04 21, ,71 20,70 20,68 20,67 20,67 20, ,33 20,32 20,30 20,29 20,28 20, ,95 19,93 19,92 19,91 19,89 19, ,56 19,54 19,52 19,51 19,50 19, ,16 19,14 19,12 19,11 19,10 19, ,76 18,73 18,72 18,70 18,69 18, ,35 18,32 18,30 18,29 18,27 18, ,93 17,91 17,89 17,87 17,85 17, ,52 17,49 17,46 17,44 17,42 17, ,09 17,06 17,04 17,01 16,99 16, ,67 16,64 16,61 16,58 16,56 16, ,24 16,20 16,17 16,14 16,12 16, ,81 15,77 15,73 15,70 15,68 15, ,37 15,33 15,29 15,26 15,23 15, ,94 14,89 14,85 14,81 14,78 14, ,50 14,45 14,40 14,36 14,33 14, ,06 14,01 13,95 13,91 13,87 13, ,62 13,56 13,50 13,45 13,41 13, ,18 13,11 13,05 12,99 12,95 12, ,74 12,66 12,59 12,53 12,48 12, ,31 12,22 12,14 12,07 12,01 11, ,88 11,78 11,69 11,62 11,55 11, ,46 11,35 11,25 11,17 11,09 11, ,05 10,93 10,82 10,73 10,65 10, ,66 10,53 10,41 10,31 10,22 10, ,28 10,14 10,01 9,90 9,80 9, ,92 9,77 9,63 9,50 9,39 9,30 12

13 77 9,58 9,41 9,26 9,13 9,01 8, ,26 9,08 8,91 8,77 8,64 8, ,96 8,76 8,58 8,42 8,28 8, ,67 8,46 8,27 8,10 7,95 7, ,41 8,18 7,98 7,79 7,63 7, ,16 7,92 7,70 7,50 7,33 7, ,93 7,68 7,44 7,24 7,05 6, ,72 7,45 7,21 6,99 6,79 6, ,53 7,25 6,99 6,76 6,55 6, ,36 7,07 6,80 6,55 6,33 6, ,21 6,90 6,62 6,37 6,13 5, ,07 6,76 6,47 6,20 5,96 5, ,95 6,63 6,33 6,06 5,81 5, ,85 6,52 6,21 5,92 5,67 5,43 Rentefod: 3 % p.a 13

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1)

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1) BEK nr 1133 af 27/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1342223 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om land

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer LBK nr 748 af 01/07/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 12. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-14320-235 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed BEK nr 1045 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-113-0147 Senere ændringer til forskriften BEK nr 88 af 27/01/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser BEK nr 831 af 05/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 2011-4522-1 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort

Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort BEK nr 1056 af 08/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-802-0004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1859 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lempet praksis for beskatning af dødsboer

Lempet praksis for beskatning af dødsboer - 1 Lempet praksis for beskatning af dødsboer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten traf sidste år afgørelse i en principiel sag om grænsen mellem skattefrihed og skattepligt

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven) LBK nr 961 af 17/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1843710 Senere ændringer til forskriften LOV nr 651 af 08/06/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. BEK nr 560 af 29/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig BEK nr 13 af 13/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR)

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR) BEK nr 474 af 29/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, sagsnr. 1300821 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. BEK nr 1508 af 13/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015250 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m.

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m. BEK nr 1315 af 21/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 120354/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 748 af 16/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 15/012282 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Færøerne om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Anmeldelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1382 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014838

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 674 af 30/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-22-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-611-0076 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Forældres afkald på arv fra barn

Forældres afkald på arv fra barn - 1 Forældres afkald på arv fra barn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1746 Mit spørgsmål drejer sig om en situation, hvor en afdød person ikke efterlod sig ægtefælle eller børn,

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2014

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2014 VEJ nr 9945 af 24/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond LBK nr 367 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love LOV nr 906 af 12/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-511-0030 Senere ændringer til forskriften LBK nr 176 af 11/03/2009 LBK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding LBK nr 906 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62458/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. til. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 127 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld,

Læs mere

investeringsfonde m.v.

investeringsfonde m.v. BEK nr 819 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 28 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0020 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 28 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSV 74 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1817 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H143-11.doc) L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2016.06 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2016 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2016 i Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 1840 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3119 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 76 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsbidrag (Trækfritagelse for

Læs mere

Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven

Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven LBK nr 486 af 14/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0160556 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1347 af 03/12/2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering

Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering LBK nr 797 af 27/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1101896 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Von Å

Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Von Å BEK nr 1482 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7400-000049 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien

Forslag. Lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien Lovforslag nr. L 120 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1)

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1) BEK nr 973 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1605582 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne BEK nr 1862 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afvisning af bindende svar værdiansættelse i dødsbo SKM2009.534.LSR. www.v.dk

Afvisning af bindende svar værdiansættelse i dødsbo SKM2009.534.LSR. www.v.dk 1 Afvisning af bindende svar værdiansættelse i dødsbo SKM2009.534.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/6 2009, at SKAT ikke kan afgive bindende

Læs mere

Matematik projekt 4. Eksponentiel udvikling. Casper Wandrup Andresen 2.F 16-01-2009. Underskrift:

Matematik projekt 4. Eksponentiel udvikling. Casper Wandrup Andresen 2.F 16-01-2009. Underskrift: Matematik projekt 4 Eksponentiel udvikling Casper Wandrup Andresen 2.F 16-01-2009 Underskrift: Teorien bag eksponentiel udvikling er som sådan meget enkel. Den har forskriften: B er vores begndelsesværdi

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. BEK nr 26 af 13/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau BEK nr 837 af 06/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om register over godkendte revisionsvirksomheder og over godkendte revisorer (Revireg)

Bekendtgørelse om register over godkendte revisionsvirksomheder og over godkendte revisorer (Revireg) BEK nr 1407 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, sagsnr. 2013-0036089 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord

Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord BEK nr 617 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-7400-000014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S Selskabsmeddelelse nr. 12. oktober 2015 Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S I henhold til vedtægternes 11 og 12 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Danske

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1) BEK nr 928 af 29/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-8044-000003 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015 Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015 7. juni 2016 Indhold 1 Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo... 2 1.1 Eksempel person 2 er afdød i året og person

Læs mere

REGLER FOR DELTAGELSE I PULJEINVEST

REGLER FOR DELTAGELSE I PULJEINVEST REGLER FOR DELTAGELSE I PULJEINVEST Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de regler, der gælder for Puljeinvest. 1. Generelt Du kan deltage i Puljeinvest med pensionsopsparing

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side172)

Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side172) Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side17) Opgave 1 Hvis sønnens alder er x år, så er faderens alder x år. Der går x år, før sønnen når op på x år. Om x år har faderen en alder på: x x

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere UDKAST Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f, 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat,

Læs mere

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. VEJ nr 9051 af 29/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet,j.nr. 123-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift BEK nr 420 af 24/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01254 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015 BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012000118 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om risikomærkning af investeringsprodukter BEK nr 156 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0025 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven

Forslag. lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven 2007/2 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer BEK nr 1132 af 25/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013009851 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Titel: Vedtægter Thisted Forsikring A/S Side 1 af 6 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ( Aktieselskabet ). Aktieselskabets

Læs mere

Skatteministeriet har 21. november 2011 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger inden den 24. november 2011 kl. 16.

Skatteministeriet har 21. november 2011 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger inden den 24. november 2011 kl. 16. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H139-11.doc) L31 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser LBK nr 1189 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Sfl 27, stk. 1, nr. 8, særlige omstændigheder

Sfl 27, stk. 1, nr. 8, særlige omstændigheder Indsat ved lov nr. 427 af 6. juni 2005. Det fremgår af de specielle bemærkninger til bestemmelsen i lovforslag nr. 110 af 24. februar 2005, at bestemmelsen er en videreførelse af skattestyrelseslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017 BEK nr 135 af 16/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2253539 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om grøn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. LBK nr 1034 af 22/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0214845 Senere ændringer til forskriften LOV nr 554 af 02/06/2014

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for nyansatte sognemedhjælpere. Det skal bemærkes,

Læs mere

VEDTÆGTER for Fonden Neverland

VEDTÆGTER for Fonden Neverland Kjeld Fruensgaard Henning Schiøtt Carsten R. Christiansen Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen Peter Frandsen Nima Nabipour J. nr. 778.17-01 ldi@cphlex.dk cvr.nr. 27 07

Læs mere

Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge

Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge BEK nr 180 af 26/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-961-0011 Senere ændringer til forskriften BEK nr 112 af 29/01/2015

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

SKAT kræver klare aftaler om bodeling og underholdsbidrag

SKAT kræver klare aftaler om bodeling og underholdsbidrag - 1 SKAT kræver klare aftaler om bodeling og underholdsbidrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten og Skatterådet har indenfor de seneste måneder truffet to afgørelser om de

Læs mere

Ældrerådets sammensætning

Ældrerådets sammensætning Side 2 Side 3 Forslag til vedtægtsændringer Vedtægt for Ældrerådet i Københavns Kommune 1. Ældrerådet er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for V E D T Æ G T E R for I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S / vedtægter af 25.september 2013 Navn og

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Bekendtgørelse af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål LBK nr 115 af 31/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2015-000085 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1178 af 11. oktober 2007 Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) I medfør af 18 b, stk. 4 og 5, 33 a, stk. 4, 33 b, stk.

Læs mere