STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde"

Transkript

1 STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter 36

2

3 STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter 36

4

5 STRANDHAVEN ET KOLONIHAVEOMRÅDE BLIVER TIL LAV, TÆT BOLIGOMRÅDE Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium, Byplanhistoriske noter nr.36 udgivet 1997, Copyright ISSN ISBN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Alex Sørensens tale ved Strandhavens 75 års jubilæum Erindringer fra vores indtog i Strandhaven Byudviklingsplan 1951 Byplanvedtægt for Strandhaven 1964 Samtale med Alex Sørensen og Gunnar Rasmussen, tidligere formand i grundejerforeningen Strandhavehusene Samtale med Finn Hansen og Ella og Bruno Kiemer Præmiering af Strandhaven 1976 Lokalplan for Strandhaven 1996 Erfaringer fra en byplanlægger Udgivet med støtte af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. 3

6 STRANDHAVEN

7 STRANDHAVEN FORORD Formålet med at udgive Byplanhistoriske noter er at bidrage til belysning af den danske byplanhistorie i vort århundrede. Det sker blandt andet ved, at planlæggere og andre, der har medvirket, med deres egne ord fortæller om den udvikling, de har deltaget i. Noterne kan bestå af notater, erindringer eller beskrivelser af særlige emner eller begivenheder. For hvert af de af udvalget afholdte seminarer om særlige planlægningsmæssige emner er der udsendt noter med gengivelse af indlæg og referat af drøftelser blandt seminardeltageme. Kirsten Andersen har været med i byplanhistorisk udvalg fra begyndelsen for mere end 10 år siden. Hun har tidligere skrevet en note nr. 9 om Læreanstalternes fælles byplankursus og note nr. 17 om De første landsplanår Efter aktiv medvirken i planlægningen af vores omgivelser i mere end 40 år, de sidste 25 år med overordnet planlægning i Hovedstadsrådet og Frederiksborg amt er Kirsten Andersen gået på pension. Denne note om Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde er skrevet som en hyldest til beboerne i kolonihaveområdet. Det er spændende læsning. Edmund Hansen formand for Byplanhistorisk Udvalg 5

8 Strandhaven s e t fr a V est. D ybenskæ rvej e f t e r in d sn æ vrin g a f v e je n. 6

9 FORORD Strandhaven er et meget vellykket boligområde i Hvidovre kommune - i Avedøre, der hørte til Glostrup kommune, da det hele startede. Strandhaven var et kolonihaveområde, der havde ligget flere steder, indtil man endelig fik købt gården i Avedøre og udstykket til kolonihaver i Denne note er skrevet som en hyldest til nogle meget fremsynede arbejdere, der købte en kolonihave for at få familien ud i frie omgivelser om sommeren. Disse folk havde kun deres beskedne indkomst og betalte derfor grundene af med 10 kr. om måneden. Kolonihaveforbundet havde kautioneret for et lån. I 1951 kom byudviklingsplanen for Københavnsegnen og efter den ville der med årene kunne bygges helårshuse, når grundene var betalt og området var blevet byggemodnet med kloakering, vand og vejsystemet var blevet forbedret. I begyndelsen af 60eme lysnede det, og Glostrup kommune gik i dialog med grundejerforeningen om, hvordan der skulle bygges. Det er det samarbejde, der endte med en meget stram byplanvedtægt. Strandhaven er endt som et smukt og homogent boligområde, selvom det er udbygget over mere end 30 år. Når det er vigtigt at fortælle dette eventyr, er det for fremhæve, at det kan nytte at planlægge med kvalitet for øje. Samarbejdet mellem kommunen og grundejerne har været frugtbart og viser vejen frem til mere borgerindflydelse på planlægningen. Kirsten Andersen Byplanhistorisk Udvalg 7

10 G ården i A vedøre nedbrændt i 1968 a f hjemmeværnet. Gården s e t fr a K o r s h ø jv e j. 8

11 Alex og Helen Sørensen STRANDHAVENS HISTORIE Alex Sørensens tale ved foreningens 75 års fødselsdag. Ærede tilhørere Jeg er af festudvalget blevet anmodet om at fortælle lidt om Strandhavens historie. En anmodning jeg er meget beæret over. Foreningen startede som bekendt 23. november Vi må i dag beundre de mennesker, der deltog fra starten i foreningen. Meget af det, der skete i starten har vi ikke noget materiale om, men jeg kan fortælle, at foreningens første.beliggenhed var i Valby parken ved Rosenhaven.En af de nærmeste naboer var haveforeningen Kalvebod, som stadig ligger der. Det var især folk fra Vesterbro, som fik en have, Mange fik bygget sommerhuse, men det var ikke paladser, der blev opført. Husene blev lavet af gamle sildekasser og andre anvendelige genbrugsmaterialer med bølgeblik på tagene. Jeg var så heldig at have en skolekammerat, hvis forældre var ejer af en have, så jeg kendte udmærket Strandhaven. En ting je g kan huske var, når konerne vaskede storvask, så stod de ved vandstanderen og skyllede tø j, så der var altid pløret på jorden. Strandhaven lå som sagt ikke langt fra Kalvebod Strand, så om sommeren gik både børn og voksne ud at bade der, Det var ikke den bedste 9

12 badestrand og heller ikke det bedste badevand, men der var ikke noget forbud mod at bade. Der var mange som boede fast i Strandhaven i børnenes sommerferie. De voksne havde godt nok ikke sommerferie dengang, men der var mange arbejdsløse. Kolonihavehus på Korshøjvej I blev foreningen opsagt, da der skulle være losseplads. Så kommer næste afsnit i Strandhavens historie, Man fik nye jorder ved Køgevejen, hvor Hvidovres rutebiler holder til nu. Det var en hel anden form for haveforening med 10 års lejemål og et medlemstal på 200 familier. Der blev etableret vandhaner i skel med 2 familier om en vandhane. Det var et stort fremskridt. Det er pudsigt at læse ordensreglementet: Levende hegn måtte ikke være højere end 1 m over terræn, alt andet hegn var forbudt, På søn- og helligdage måtte man ikke hænge vasketøj til tørre mellem kl. 10 og kl. 20. Cykelkørsel på de små veje var forbudt mellem kl. 8 og kl. 21. Foreningen lod opføre en bygning, som skulle bruges til marketenderi. Den blev bygget med støbt fundament og muret op med mursten. På det tidspunkt noget ganske fantastisk. Der blev etableret en festplads i forbindelse hermed. Hver sommer den første søndag i august blev der afholdt en bømefest, inden børnene skulle starte i skole. Der var stort optog gennem hele foreningen med hornorkester af DSU og FDF. Børnene var udklædt til et 10

13 H.C.Andersen eventyr. Det var nogle meget fine arrangementer, hvor bestyrelsen gjorde et kæmpearbejde. Optoget sluttede på festpladsen, hvor børnene fik is og sodavand, Der var underholdning af klovner og tryllekunstner, og senere var der bal for de voksne. Sådanne dage var der så godt som i alle haver hejst flag - som der står i sangen Mormors kolonihavehus - flagene blafrede fra hver mastetop. Foreningen havde på festpladsen en ret høj flagstang. Hver søndag præcis kl. 8 om morgenen gik formanden op for at hejse flaget. Det gjorde han fra maj til september, Formanden gennem mange år hed Landry Hansen, og når han tog sin hvide sejlsportskasket på, så var det tegn på at det var sommer. Måske skulle Gunnar Rasmussen (nuværende formand) indføre den tradition igen, så vi kan få sommer igen. Under krigen, når der blev luftalarm, krøb vi ned i den dybe grøft, som lå langs med Køgevejen.Bortset fra det var det en dejlig tid med mange gode timer og med mange gode minder. Nu nærmede tiden sig for de 10 års lejemål. Derefter lå man på 3 måneders opsigelse. Det var svært at leve med. Derfor blev det besluttet, at bestyrelsen skulle finde et område, som kunne blive ejendomsjord. Sammen med de andre foreninger, Gyldenris, Solhøj og Rosen, som også lå ved Køgevejen og som også var opsagt, fandt man efter megen energi den jord, vi har idag, Sandholtvej

14 Afsnit 3 i Strandhavens historie! Bestyrelsen fik opsnuset, at der var en bondegård i Avedøre til salg, Gården var på 30 tønder land, svarende til ca kvadratmeter jord, til en pris af kr. I kraft af at Kolonihaveforbundet gik ind som garant overfor landbrugsministeriet og finansministeriet var handelen en realitet, og vi fik overdraget jorden d. 1.oktober Den daværende landbrugsminister Jens Smørum sagde til vor daværende formand, at han havde gjort et kup ved dette køb, og det fremover ville være et smørhul. Der blev udstykket 290 parceller, de fleste på 400 kvadratmeter. Prisen var 65 øre pr. kvadratalen, så man må sandelig sige, at formanden Landry Hansen havde gjort et kæmpearbejde for at nå det resultat. Uden hans utrættelige arbejde havde vi nok ikke været her idag. Gården, som blev købt, var en firlænget gård, som skulle bruges til marketenderi, men Glostrup kommune ville bruge den til en husvild familie. Det blev afvist af bestyrelsen, og marketenderiet var en kensgeming, Redskaber, vogne m.m. blev solgt for 1750 kr, Men der lå mange problemer foran os. Et af de største var at få vand. I starten var der kun Legepladsen 12

15 en vandpumpe på gården. I 1948 blev der gravet 2 brønde mere, men vandet var ikke godt nok til drikkevand, og det måtte koges før brugen. Der gik næsten 3 år før der blev indlagt vand, Der blev ført mange forhandlinger med Glostrup kommune og Københavns kommune, men med negativt resultat. Først da dagspressen blev involveret hjalp det. Der kom store billeder i avisen, hvor man så medlemmerne stå i kø med kedel og kaffekande for at få vand til kaffen. Det var en glædelig begivenhed, da vandet kom d. 26. august Pligtarbejde: Alle vore veje og det grønne område blev vedligeholdt ved pligtarbejde, hvor både mænd og kvinder deltog. Vi måtte dyrke 2 m uden for vores grund med grøntsager. Udenfor blev der anlagt 1 m græsrabat hele foreningen rundt. Det så ganske nydelig ud. Det var ikke så let at komme ud til haven, for det var ude på landet. Der hvor Havnevejen ligger idag var der en dyb og bred grøft, Skelgrøften. Vi fik lov at lægge en bro over grøften til Paris Boulevard. Det var private veje og foreningerne, som ejede dem, ønskede ikke, at vi benyttede dem, Ved forhandlinger og nogle læs slagger fik vi dog lov til at færdes på dem. Toftegården ville have 500 kr. for, at vi benyttede deres veje, men det blev afvist, da de også benyttede vores veje. I årene 1960 til 1964 skete der mange ting, Der blev udmatrikuleret, så vi fik endelig skøde på hver enkelt parcel, der blev indlagt permanent vand, der blev kloakeret, og anlagt veje, som vi kender dem idag. I 1964 blev sidste afdrag på jorden betalt - 3 år før det skulle betales. Men det mest betydningsfulde var dog, at der blev lavet en ny byplan, således at hver grund kunne bebygges selvstændigt.efter den gamle byplan lod foreningen udarbejde 6 forskellige hustyper som dobbelthuse bygget over skel. To naboer skulle så enes om hvilken hustype, der skulle bygges. Hvis de ikke kunne blive enige, skulle der trækkes lod. Det var derfor en kolosal lettelse, at man med den nye byplan selv kunne bestemme. Den selvejende byggeforening Strandhavehusene blev begyndelsen til kvarterets udformning. D. 22. november 1964 kom der lys på vore veje, den dag vi flyttede ind i vort nye Strandhavehus. I 1967 blev gården brændt ned under en øvelse, hjemmeværnet havde. D. 23. juni 1968 blev det grønne område indviet med fodboldkamp mellem bestyrelsen og nogle medlemmer samt store drenge. Drengene vandt. Bagefter var der håndboldkamp mellem damerne og de store piger. Der var æggevæddeløb og sækkevæddeløb og tovtrækning mellem store stærke mænd. Derefter var det de dejlige damers tur, og til slut et stort bål. Det var en indvielse, der kunne vaske sig. Det lader til, vi er ved at vende tilbage til den slags Set Hans-aftener. Det synes jeg er skønt. 13

16 Der er en kendt politiker, som har skrevet tre bøger om sit politiske liv. Den sidste kalder han Smult vande. Mon ikke det passer godt på Parcelforeningen Strandhaven. For er vi ikke kommet ind i en roligere periode, selvom der kan opstå problemer, såsom for hurtig kørsel på Dybenskærvej, spørgsmålet om fællesantenne, og godkendelse af udestuerne. Men alting vil nok blive løst hen af vejen. Jeg kan til det ærede selskab oplyse, at festudvalget havde givet mig 10 minutter til at fortælle lidt historie. Jeg ved ikke hvor lang tid, jeg har brugt, men jeg vil gøre daværende landbrugsminister Smørums ord til mine, det er blevet et smørhul. Vi har fået et dejligt sted - ikke alene på Brobyvej - men på alle vejene i foreningen. Tak fordi I gad høre på mig. Jeg vil udtale mit håb om alt godt fremtiden, for parcelforeningen Strandhaven. Det skal nok gå med denne bestyrelse og festudvalg. Jeg vil slutte med at bede alle rejse sig, og sammen med mig udbringe et trefoldigt leve for Strandhaven. Sandholtvej 30 14

17 STRANDHAVEN Korshøjvej 6 i 1967 ERINDRINGER FRA VORES INDTOG I STRANDHAVEN Vi boede i en dejlig taglejlighed i Bredgade lige overfor kunstindustrimuseet. Der flyttede vi til i 1959 i den samme uge, som vores Jens blev født. Der var helt fint, så længe Jens gik i børnehave i Kongens Have. Ja, det var en dejlig børnehave, hvor jeg afleverede ham på vej til mit arbejde hos Boligministeriets kommitterede i byplansager, som havde til huse i Holbergsgade 23. En ideel bo- og arbejde situation. Men så fik vores vært lyst til, at hans søn skulle have vores lejlighed. Vi kunne så måske få lejligheden nedenunder. Den var enorm stor, 350 kvadratmeter med 3-4 meter til loftet. Der boede enken fra Store Kro, men hun ville flytte. Hun advarede mig mod at få sådan et skrummel af en lejlighed. Så vi begyndte at undersøge muligheden for et lille hus. Det ville være godt for Jens, som skulle i Nyboder skole og på fritidshjem i en mørk stuelejlighed. Jens havde haft det godt i Bredgade med Langelinie lige i nærheden, men vi kunne aldrig lade ham gå alene på gaden. Jeg husker en sommerdag, da han blev 7 år. Han og en kammerat fik lov til selv at gå rundt om karreen, men vi turde ikke slippe ham løs i den tætte trafik, så græs var sagen. Vi så på et byggeforeningshus ved Svanemøllen, og Niels havde vores gode ven Jørgen Christensen, der var advokat, med ude at se på det. Der var kun 2 etager ledige, hvoraf den ene havde været en slagterbutik, og det var meget forsømt. Prisen var kr. 15

18 Jørgen reagerede omgående Niels, det er ikke noget for jer. I skal istandsætte det ret meget, og såvidt jeg kender jer, er det ikke lige sagen for jer, - Næh, nu skal jeg tage dig ud at se på et splinternyt hus, der endda er billigere. De kørte selvfølgelig ud i Strandhaven, hvor Jørgen administrerede Strandhavehusene. Niels blev begejstret for huset på Korshøj vej, lige overfor det grønne område. Korshøjvej 6, haven Han kom glad hjem og fortalte om det. Min reaktion var Hvvvidovre, nej der skal jeg bæres ud. Jeg var opvokset ved skov og strand i Ordrup, så Vestegnen var for fattig på grønne områder. Der var grimt efter min mening, og jeg havde ingen tiltro til, at det blev bedre. - Det holdt ikke stik, der er gjort meget for at forbedre det, bl.a. med Køge Bugt strandpark og åbningen af Vestvolden. Men de socialdemokratiske styrer i Hvidovre og omegnskommuner vil helst fastlægge fritidsaktiviteterne på bestemte områder, som kun er for medlemmer. Græs og græsstrå skulle være tæmmet. Niels syntes nu alligevel, jeg skulle tage med derud og give det en chance. Jeg blev begejstret ligesom Niels. Huset var ideelt og velgennemtænkt. Det var tegnet af vores dygtige arkitekt Ole Buhi,som senere blev professor i Århus. Jeg kunne med det samme se de mange muligheder for, at huset kunne udbygges, og at kvarteret kunne blive et meget helstøbt område.med en familie på 3, havde vi jo ikke brug for mere end de 100 kvadratmeter i stueetagen. Så overetagen var ren luksus, og nem at indrette. Der var både tagvinduer og trægulv og trappe op, så der skulle kun isoleres og lægges varme ind. Det gjorde vi året efter i Hele herligheden kostede kr. og vi kunne flytte ind med det samme. 16

19 Ved siden af os byggede en tømrer selv sit hus efter egne tegninger. De overholdt selvfølgelig byggebestemmelserne i byplanvedtægten fra Huset var længere og lidt smallere end vores, men afstanden til vejen væden samme. Vi blev gode venner, og Jens og deres 2 drenge, der var jævnaldrende med Jens blev legekammerater. Idag er det børnebørnene, der leger sammen. Der var mange børn i samme aldersklasse i Strandhaven, så de holdt sammen i selve Strandhaven. Nu er det småt med børn, men børnebørnene er kommet til. Efter nedrivningen af den gamle gård blev der lavet legeplads med redskaber og et lille hus. Her holdt vores børn til. De spillede fodbold på plænen og mødtes senere med deres knallerter på legepladsen. Flere af dem kommer stadig sammen, og nu leger deres børn sammen. Strandhaven har været så attraktiv, at flere fra næste generation har købt hus her. Det er jo rart med babysittere - bedsteforældre i nærheden, og det synes som om generationerne kan enes og lade hinanden være i fred, når det ønskes.

20 Vi har fået S-tog, først til Solrød og senere helt til Køge. Avedøre station ligger 10 minutters gang fra vores hus, så vi kan være på Rådhuspladsen på en halv time. Jeg har tidligere beklaget mig over de få friarealer i Hvidovre kommune, men da Avedøre området blev flyttet fra Glostrup kommune til Hvidovre kommune i 1974, er der tilført landområder fra Strandhaven til Vestvolden, som nu er åbnet for offentligheden. Et særligt tilskud til land- og vandområderne fik vi med Køge Bugtstrandpark - en 8 km lang strand fra Hvidovre til Hundige. En planlægningsmæssig solstrålehistorie, hvor ideer helt fra Fingerplanen fra 1947 blev virkeliggjort med fremsynede politikeres indsats. Vestegnen med Hvidovre er blevet bedre og bedre i de 30 år, jeg har boet her. Man kan mærke, at en indsats for planlægningen - ikke mindst den grønne - har givet gode resultater, som delvis kan konkurrere med Nordegnen, hvor naturen er en foræring. Køge Bugt S tran dpark. 18

21 BYUDVIKLINGSPLAN 1951 for Københavnsegnen Grundlaget for den by, vi har idag, er Fingerplanen fra 1947 med bebyggelse i fingre langs overordnede baner og veje. Mellem fingrene var der friholdt for bebyggelse, så der var nem adgang til transportapparatet i fingrene og samtidig nem adgang til friarealerne mellem fingrene. På grundlag af Fingerplanen blev der udarbejdet en partiel byudviklingsplan nr. 2 for Københavnsegnen. Med planen blev der udpeget byzoner til bebyggelse, mellemzoner til fremtidig bebyggelse med særlige vilkår og yderzoner, der var forbeholdt til landbrug og lignende. For Glostrup kommune med Avedøre fremgår følgende af betænkningen: Det er ikke lykkedes gennem direkte forhandling at nå til fuld afklaring af zonebetegnelsen for de arealer, som Glostrup sogneråd påtænker udlagt til fremtidig bebyggelse. På grundlag af sognerådets forslag til zonedragningen samt baseret på resultaterne af en forhandling d. 7. oktober 1950 med repræsentanter for 19

22 'Tgkkeknb hegn Rungjlrd l edurk i& r* ṃ f t >. \ < SØLLERØD' o f,' HALLERLP-MÅLØV uiliinl, LEDØJE-SMØRUM SkoMundeÅ SENGELØSE HERSTEDERNE wmtixmit*.1 i I løje-tåstrup TORSLLNDE-tSHØJ illensbj jluiflhovn TÅRNBY C REVE-K ILDF.BRØNDE STORE-MACLEBY Kongelunden ^ Secang Byudviklingsplan 1951 Strandhaven sognerådet, har byudviklingsudvalget imidlertid vedtaget en indstilling vedrørene zonebetegnelsen for samtlige arealer. På forespørgsel fra udvalget vedrørende kommunens stilling til dette forslag, har Glostrup sogneråd derefter ved skrivelse af 17. marts 1951 udtalt, at sognerådet ikke vil modsætte sig udvalgets forslag, uagtet dette ikke er fuldt tilfredsstillende for sognerådet, forudsat at der af mellemzone-arealeme kan forventes frigivet arealer til bebyggelse, såsnart det indenfor 15-års perioden viser sig påkrævet at udvide inderzone-arealeme. Sognerådet ønskede videre, at der for arealerne 18, 19,20,21,9a og 10 gives tilsagn

23 om overførsel til inderzone i forbindelse med byggemodning samt tilsagn om overførelse til inderzone af arealerne 16 og 22 i forbindelse med Køgebugtbanens fremføring. Planen var bindende og tinglyst på ejendommene. For Avedøre-området blev følgende fastlagt for arealerne 18, 19, 20 og 21 til fremtidig villabebyggelse. Arealerne er idag delvis udstykket i haveparceller. ( Nr. 19 er vores Strandhave): Uanset at disse arealer idag trafikalt set er mindre velbeliggende, foreslås de af byudviklingsudvalget placeret i mellemzone, bl.a. under henvisning til de forventninger om fremtidig helårsbebyggelse, der ved udstykning, deklarationer m.v. er skabt på 19 og 20, samt til at arealerne delvis har ret til tilslutning til Hvidovre kloak og er pålagt bidrag hertil. Byudviklingsudvalget har for disse arealers vedkommende erklæret sig sindet at ville tillade sådanne tekniske anlæg (vej- og ledningsanlæg m.v.), som tager sigte på at gøre dem byggemodne samt - når arealerne i passende omfang er gjort byggemodne eller sikret gjort byggemodne - at give tilladelse til helårsbebyggelse eller overføre arealerne til inderzone. Strandhaven byggemodnedes i begyndelsen af 1960erne. Strandhaven er nr. 19 /B-fcØNOBYØSJER. L "* " i ' ' i GLOSTRUP f A V å D M S BRØNDBYERNErS'BÆK! 3*. ; v * * r

24 STRANDHAVEN E lk æ rv e j. Grønne område ved K o r s h ø jv e j. 22

25 BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET OMKRING PARIS BOULE VARD ( DYBENSKÆRVEJ) I AVEDØRE -PARCELFORENINGEN STRANDHAVEN : Byplanvedtægten blev som nævnt udarbejdet af arkitektfirmaet Skaarup og Jespersen for Glostrup kommune.der var et godt samarbejde med grundejerforeningen, og samtidig blev der udarbejdet forslag til hustyper af arkitekt Ole Buhi. Der var derfor en god ping-pong mellem bebyggelsesplanen og hustypeme, hvilket er afspejlet i de ret detaljerede bestemmelser i byplanvedtægten. De vigtigste bestemmelser er: Fra 4 om grundenes benyttelse: 4.1 Sammenlægning af grunde må ikke finde sted 4.2 På hver parcel må kun opføres en beboelsesejendom med tilhørende udhus og garage.den må kun rumme 1 lejlighed. 4.3 Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads, skal anlægges og vedligeholdes som have. 4.4 Hegning skal i alle skel udføres som levende hegn På ejendommene må der ikke drives handel...eller indrettes oplagsplads... 23

26 5. om bygningernes udstrækning, udfomning og udseende: 5.1.Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,25 ( garage medregnes ikke i udnyttelsesgraden) 5.2 Bebyggelsen på den enkelte grund skal placeres inden for de markerede 10 m brede byggezoner. Bebyggelsen udformes som individuelle kædehuse. Beboelseshusene skal placeres i nord skel eller øst skel, og byggelinien er henholdsvis 12 m eller 5 m, alt efter beliggenhed 5.3 Ingen bygning må opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage og kælder. 5.5 Taget på beboelsesejendommen skal udføres som 35 graders sadeltag uden nogen form for opbygning. I tagfladerne må der kun anvendes ovenlysvinduer. 5.7 Gavle skal udformes uden udhæng. 5.8 Beboelsesbygningen skal udføres i blank mur af gule tegl uden overfladebehandling. Taget skal være dækket med tegl. 5.9 Garage eller udhus skal være i gule mursten eller behandlet træværk, sort eller brunt. Byplanvedtægten blev tinglyst 25. april

27 Gunnar og Annelise Rasmussen SAMTALE MELLEM GRUNDEJERFORENINGENS FORMAND GUNNAR RASMUSSEN OG TIDLIGERE KASSERER ALEX SØ RENSEN OKTOBER Vi var bænket omkring et veldækket kaffebord, hvor også fru Rasmussen og fru Sørensen deltog. Snakken gik livligt, og kronologien var ikke altid i orden. Ved foreningen Strandhavens 75 års fødselsdag blev der afholdt en fest på Risbjerggård. Gunnar havde bedt Alex om at holde en festtale om fortiden i foreningen. Foredraget skulle vare ca. 10 minutter, men det blev dobbelt så langt. Det gjorde ikke noget, historien var god og levende fortalt. Faktisk inspirerede historien mig til, at samle materiale til en lille byplannote. Det er en solstrålehistorie, hvor den almindelige arbejder var vinderen. Han fik chancen for at forlade stenbroen og flytte på landet til en pris, han kunne klare. Alex var med fra starten, da man købte gården i Avedøre i 1947 for kr. Kolonihaveforbundet garanterede for lånet overfor finansministeriet og jordlovsudvalget. Lånet skulle betales tilbage over 20 år, og byggemodningen skulle vente på, at lånet var indløst. Det var det allerede i 1961, hvorefter der blev byggemodnet og lavet planer for en helårsanvendelse af grundene, Der blev udarbejdet 6 modeller til dobbelthuse på grundene, Efter valg 25

28 STRANDHAVEN af model skulle to naboer blive enige om hustypen, og hvis det var umuligt skulle der trækkes lod. Det var en svær nød at knække. Så foreslog stadsingeniør Helge Petersen og hans afdelingsingeniør Poul Jørgensen fra Glostrup kommune, at kommunen fik lavet en byplanvedtægt for Strandhaven. Det acsepterede man og i samarbejde med grundejerforeningens bestyrelse blev der lavet en plan, så man kunne bygge seperat på hver grund i nordskel/østskel. Bebyggelsesprocenten blev 25% og der var stramme bestemmelser om husenes beliggenhed og deres materialer. Arkitekt Hans Hartvig Skårup lavede planen med hjælp fra arkitekterne Scherning Dybbro og Knud Håstrup. Alex: Advokat Hagens var vores sagfører, som ordnede skøderne. Da vi skulle have udstykket i 290 parceller tog han kun en samlet pris og ikke pris for hver ejendom. Han var alle tiders og jeg kunne ringe til ham altid og få hjælp. En gang endte vi i retten med en dame, der skyldte 21,75 kr til foreningen for en opmåling. Hun var godt sur. Efter retsmødet, som Hagens ikke ville have betalt, spiste vi frokost på Kanalcafeen på Hagens regning. Han var en guttermand. Efter vedtagelsen af byplanvedtægten blev der lavet en selvejende institution Strandhavehusene, Advokat Hagens ordnede skøderne og skaffede advokat Jørgen Christensen og arkitekt Ole Buhi til hjælp ved udformningen af Strandhavehusene og deres gennemførelse. 5 bestyrelsesmedlemmer var med i et særligt udvalg for Strandhavehusenes gennemførelse. Alex flyttede ind i et af de første Strandhavehuse i 1964, og i 1965 flyttede Gunnar ind. Der blev først bygget 4 huse med lidt forskellige placering af køkken og værelser, Derefter byggedes 20 huse, hvoraf vi flyttede ind i et i Flere Strandhavehuse blev der ikke bygget, andre arkitekter og bygherrer kom til. Det gør ikke så meget, da byplanbestemmelseme er strenge nok til at få et ensartet præg over området. Alex: Vi har haft sommerhus i Strandhaven fra starten i Dengang var det helt ude på landet med hestene, der græssede på markerne. Vi havde pligtarbejde hver lørdag og søndag om sommeren. Vejene var private og skulle vedligeholdes. Der skulle skuffes og rives, vi var 20 mand pr. gang, og hvis du skulkede, kostede det 15 kr. det var mange penge dengang. Gunnar: Vi flyttede herud i foråret 1953.Da vi først så huset, sagde jeg Det skulle ikke undre mig om det er det lokum der. Vi betalte 2000 kr. for jord og hus og vand kr. om året. 26

29 STRANDHAVEN Korshøjvej nr. 8 I 1947 var der ingen vand andet end i en pumpe på gården. Det var meget besværligt, men først da Ekstra Bladet havde været herude og fotograferet og talt med nogle beboere til en forsidehistorie, kom der gang i kommunen, og vi fik indlagt vand fortæller Alex. Østre Strandvej var et problem som vej fra Strandhaven til Avedøre skole. Der var en meget stor trafik, også med store lastbiler. Min egen søn Jens blev en dag kørt ned på vejen. Der var ingen fortove eller cykelstier, så der kunne nemt ske ulykker, når små bøm uopmærksomme løb og legede på skolevejen. Heldigvis skete der ikke noget slemt med Jens, men vi trak vejret lettet, da S-toget kom i 1972 og de måtte nedlægge Østre Strandvej som kørevej. Den blev cykel- og gangsti. Alex var kasserer helt fra 1948 til 1968 under skiftende formænd. Landoy Hansen var formand til 1953 og ledede således slagets gang, da 27

30 man fik gården i Avedøre. S.V. Rasmussen var formand til 1959, så kom Allan Mortensen kun et år og herefter styrede Møller Christensen til herefter var der nogle år med kiv og strid med skiftende formænd. I 1968 forlod Alex sin post som kasserer og Gunnar blev formand i Gården, der var meget forfalden, blev brændt ned med hjælp af hjemmeværnet. Så kunne legepladsen laves, og siden da har man aldrig talt om at udstykke det grønne område, som både bruges til fodbold og andet boldspil, og til legeplads i det ene hjørne med gode gedigne legeredskaber. Bestyrelsen har nedsat et legepladsudvalg, som står for vedligeholdelsen og nyanskaffelser. De afholder hvert år Set. Hansfest med fællesspisning i telt, som noget nyt, og bål og sang, når det er mørkt. 28 føler I ikke Strandhaven har været en succes for almindelige arbejdere? Jo jeg har haft det fint som formand. Jeg uddelegerer mange opgaver til andre bestyrelsesmedlemmer. Alex nikker Det har været smuldt vande de sidste år. Landbrugsminister Smørum sagde også, vi havde fået et smørhul. Det var bestemt mest arbejdere, der startede herude, men efterhånden har det ændret sig, så der i dag er mange funktionærer og andre med flere penge på kistebunden.

31 I 1974 blev Avedøre indlemmet i Hvidovre Kommune. Der har ikke været de store forskelle. De administrerer nogenlunde ens. En af de store opgaver for Gunnar og bestyrelsen har været Dybenskærvej. Den er ret trafikeret fra Havnevejen til Avedøre stationsby.den blev anlagt med brede græsrabatter, så den kunne udvides til 4 spor. Planerne var dengang præget af bilismen. Heldigvis havde man ikke penge til udvidelsen, og tiderne har skiftet. Idag tager man mere hensyn til de bløde trafikanter. Da et barn blev dræbt på Dybenskærvej, var kommunen til at tale med. Man indsnævrede vejen og fik cykelstier og rundkørsel ved Fjeldstedvej. Der blev plantet bøgehække og platantræer, så ikke alene er vejen blevet mere miljøvenlig. Den er også blevet smuk. Det blev fastlagt i en byplanvedtægt nr. 420 for Dybenskærvej og 14 parceller langs vejen. Et andet problem, som endnu er uløst, er de mange ulovlige udestuer. Det er tilladt at bygge en overdækket terrasse, men en egentlig udestue med vinduer er forbudt på grund af bebyggelsesprocenten, som bliver alt for høj. Da efterhånden halvdelen af husene har udestuer, er det svært at håndhæve byplanvedtægten. Bygningskroppene er i sig selv så markante, at udestuerne ikke ødelægger kvarterets fælles præg. Det er værre, når de bygger en egentlig knast i mursten. Sandholtvej

Ejerne begrunder deres ansøgning om dispensation med, at Hvidovre Kommune har givet en forkert vejledning i forbindelse med sagens opstart.

Ejerne begrunder deres ansøgning om dispensation med, at Hvidovre Kommune har givet en forkert vejledning i forbindelse med sagens opstart. Pkt.nr. 14 Ejendommen matr.nr. 10 px, Avedøre by, Avedøre, beliggende Sandholtvej 1 Ansøgning om dispensation fra 7.1 i Lokalplan 433 til bibeholdelse af de oplagte sorte betontagsten 571949 Indstilling:

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Informationsmateriale Fjordsiden, Heltborg Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Heltborg by... 3 Området ved Fjordsiden... 3 Jordbundsforhold...

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_ Matr.nr. 2bø og 2ec Ringkjøbing Markjorder. Anmelder: Advokaterne Knud Dalgaard- Knudsen & Mogens Jepsen, Ringkjøbing. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 30IYS"

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR»SELSKOVPARKEN«I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken«i Hillerød kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BYPLANVEDTÆGT NR. 4 For et boligområde i Vemb (Bigården) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 ULFBORG-VEMB KOMMUNE RINGKJØBING AMT PARTIEL BYPLAJWEDTÆGT

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård T Mr. LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) 97 52 is - GIRO 34130 ANMELDER: C.M?. kl B LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE -j 5 j;; j -p -n.j^ SMØRUMOVRE _ 0_. _ Q, Q, J.nr. 27.5. - 8-1 - 8-m Smn. 276o

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 6-02.4 ANDELSBOLIGER PÅ GARTNERJORDEN I LELLINGE INDHOLDSFORTEGNELSE: side Lokalplanens formål og indhold 5 Lokalplanens

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing. Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup.

3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing. Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup. Matr.nr.e: Del^f matr.nr. 3^ æ, Anmelder: 3cn, 3co, 3c ^3cC[, 3cr, Ringkøbing byråd 3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 2.3. For en rækkehusbebyggelse i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20300

Lokalplan 2.3. For en rækkehusbebyggelse i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20300 Lokalplan 2.3 For en rækkehusbebyggelse i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 22.10.1979 3011501L20300 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.3. for en rækkehusbebyggelse i Snertinge Tillæg

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Dragørs nordlige bydel

Dragørs nordlige bydel BYPLANVEDTÆGT NR. 3 Byplanvedtægt for Dragørs nordlige bydel Byplanvedtægt for Dragørs nordlige bydel. Område. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde Syddjurs Kommune 29. april 2011 Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde ved Egnsmark. Ejer af ejendommen Palle G. Jensen og EBA Invest Aps Erik Bo Andersen

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11

SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11 SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11 Byplanvedtzgt nr. i 1 I medfør af byplanloven (lovbestemmelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5 1 nævnte område i Skive kommune.

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt nr. l.

ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt nr. l. Matr.nr. 6b m. fl Dåstrup by og Sogn Anmelder: 1andinspektørerne Thorsen, Krarup & Klæsøe, Roskilde ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. l. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 8 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 8 vedrører kædehusbebyggelsen ved Havlykkevej og Stokkemarkevej. Udover at fastlægge, at området kun må anvendes til boligformål, og

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Partiel byplai-ivedtzgt nr. 2. for en del af. Odder Itoniinune

Partiel byplai-ivedtzgt nr. 2. for en del af. Odder Itoniinune Partiel byplai-ivedtzgt nr. 2 for en del af Odder Itoniinune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) er udarbejdet følgende partielle byplan for det område af Odder by, der på

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Byplanvedtægt 20. Nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å

Byplanvedtægt 20. Nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å Byplanvedtægt 20 Nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 20 for et område nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å I medfør af byplanloven

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej.

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej. ,c ~ Matr.nr. 6-gø og del af 6 a, Anmelder: Svendborg markjorder, samt Svendborg kommunes matr.nr. 39-a m.fl., Græshol- tekniske forvaltning mene, Svendborg jorder. Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg SVENDBORG

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere