STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde"

Transkript

1 STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter 36

2

3 STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter 36

4

5 STRANDHAVEN ET KOLONIHAVEOMRÅDE BLIVER TIL LAV, TÆT BOLIGOMRÅDE Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium, Byplanhistoriske noter nr.36 udgivet 1997, Copyright ISSN ISBN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Alex Sørensens tale ved Strandhavens 75 års jubilæum Erindringer fra vores indtog i Strandhaven Byudviklingsplan 1951 Byplanvedtægt for Strandhaven 1964 Samtale med Alex Sørensen og Gunnar Rasmussen, tidligere formand i grundejerforeningen Strandhavehusene Samtale med Finn Hansen og Ella og Bruno Kiemer Præmiering af Strandhaven 1976 Lokalplan for Strandhaven 1996 Erfaringer fra en byplanlægger Udgivet med støtte af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. 3

6 STRANDHAVEN

7 STRANDHAVEN FORORD Formålet med at udgive Byplanhistoriske noter er at bidrage til belysning af den danske byplanhistorie i vort århundrede. Det sker blandt andet ved, at planlæggere og andre, der har medvirket, med deres egne ord fortæller om den udvikling, de har deltaget i. Noterne kan bestå af notater, erindringer eller beskrivelser af særlige emner eller begivenheder. For hvert af de af udvalget afholdte seminarer om særlige planlægningsmæssige emner er der udsendt noter med gengivelse af indlæg og referat af drøftelser blandt seminardeltageme. Kirsten Andersen har været med i byplanhistorisk udvalg fra begyndelsen for mere end 10 år siden. Hun har tidligere skrevet en note nr. 9 om Læreanstalternes fælles byplankursus og note nr. 17 om De første landsplanår Efter aktiv medvirken i planlægningen af vores omgivelser i mere end 40 år, de sidste 25 år med overordnet planlægning i Hovedstadsrådet og Frederiksborg amt er Kirsten Andersen gået på pension. Denne note om Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde er skrevet som en hyldest til beboerne i kolonihaveområdet. Det er spændende læsning. Edmund Hansen formand for Byplanhistorisk Udvalg 5

8 Strandhaven s e t fr a V est. D ybenskæ rvej e f t e r in d sn æ vrin g a f v e je n. 6

9 FORORD Strandhaven er et meget vellykket boligområde i Hvidovre kommune - i Avedøre, der hørte til Glostrup kommune, da det hele startede. Strandhaven var et kolonihaveområde, der havde ligget flere steder, indtil man endelig fik købt gården i Avedøre og udstykket til kolonihaver i Denne note er skrevet som en hyldest til nogle meget fremsynede arbejdere, der købte en kolonihave for at få familien ud i frie omgivelser om sommeren. Disse folk havde kun deres beskedne indkomst og betalte derfor grundene af med 10 kr. om måneden. Kolonihaveforbundet havde kautioneret for et lån. I 1951 kom byudviklingsplanen for Københavnsegnen og efter den ville der med årene kunne bygges helårshuse, når grundene var betalt og området var blevet byggemodnet med kloakering, vand og vejsystemet var blevet forbedret. I begyndelsen af 60eme lysnede det, og Glostrup kommune gik i dialog med grundejerforeningen om, hvordan der skulle bygges. Det er det samarbejde, der endte med en meget stram byplanvedtægt. Strandhaven er endt som et smukt og homogent boligområde, selvom det er udbygget over mere end 30 år. Når det er vigtigt at fortælle dette eventyr, er det for fremhæve, at det kan nytte at planlægge med kvalitet for øje. Samarbejdet mellem kommunen og grundejerne har været frugtbart og viser vejen frem til mere borgerindflydelse på planlægningen. Kirsten Andersen Byplanhistorisk Udvalg 7

10 G ården i A vedøre nedbrændt i 1968 a f hjemmeværnet. Gården s e t fr a K o r s h ø jv e j. 8

11 Alex og Helen Sørensen STRANDHAVENS HISTORIE Alex Sørensens tale ved foreningens 75 års fødselsdag. Ærede tilhørere Jeg er af festudvalget blevet anmodet om at fortælle lidt om Strandhavens historie. En anmodning jeg er meget beæret over. Foreningen startede som bekendt 23. november Vi må i dag beundre de mennesker, der deltog fra starten i foreningen. Meget af det, der skete i starten har vi ikke noget materiale om, men jeg kan fortælle, at foreningens første.beliggenhed var i Valby parken ved Rosenhaven.En af de nærmeste naboer var haveforeningen Kalvebod, som stadig ligger der. Det var især folk fra Vesterbro, som fik en have, Mange fik bygget sommerhuse, men det var ikke paladser, der blev opført. Husene blev lavet af gamle sildekasser og andre anvendelige genbrugsmaterialer med bølgeblik på tagene. Jeg var så heldig at have en skolekammerat, hvis forældre var ejer af en have, så jeg kendte udmærket Strandhaven. En ting je g kan huske var, når konerne vaskede storvask, så stod de ved vandstanderen og skyllede tø j, så der var altid pløret på jorden. Strandhaven lå som sagt ikke langt fra Kalvebod Strand, så om sommeren gik både børn og voksne ud at bade der, Det var ikke den bedste 9

12 badestrand og heller ikke det bedste badevand, men der var ikke noget forbud mod at bade. Der var mange som boede fast i Strandhaven i børnenes sommerferie. De voksne havde godt nok ikke sommerferie dengang, men der var mange arbejdsløse. Kolonihavehus på Korshøjvej I blev foreningen opsagt, da der skulle være losseplads. Så kommer næste afsnit i Strandhavens historie, Man fik nye jorder ved Køgevejen, hvor Hvidovres rutebiler holder til nu. Det var en hel anden form for haveforening med 10 års lejemål og et medlemstal på 200 familier. Der blev etableret vandhaner i skel med 2 familier om en vandhane. Det var et stort fremskridt. Det er pudsigt at læse ordensreglementet: Levende hegn måtte ikke være højere end 1 m over terræn, alt andet hegn var forbudt, På søn- og helligdage måtte man ikke hænge vasketøj til tørre mellem kl. 10 og kl. 20. Cykelkørsel på de små veje var forbudt mellem kl. 8 og kl. 21. Foreningen lod opføre en bygning, som skulle bruges til marketenderi. Den blev bygget med støbt fundament og muret op med mursten. På det tidspunkt noget ganske fantastisk. Der blev etableret en festplads i forbindelse hermed. Hver sommer den første søndag i august blev der afholdt en bømefest, inden børnene skulle starte i skole. Der var stort optog gennem hele foreningen med hornorkester af DSU og FDF. Børnene var udklædt til et 10

13 H.C.Andersen eventyr. Det var nogle meget fine arrangementer, hvor bestyrelsen gjorde et kæmpearbejde. Optoget sluttede på festpladsen, hvor børnene fik is og sodavand, Der var underholdning af klovner og tryllekunstner, og senere var der bal for de voksne. Sådanne dage var der så godt som i alle haver hejst flag - som der står i sangen Mormors kolonihavehus - flagene blafrede fra hver mastetop. Foreningen havde på festpladsen en ret høj flagstang. Hver søndag præcis kl. 8 om morgenen gik formanden op for at hejse flaget. Det gjorde han fra maj til september, Formanden gennem mange år hed Landry Hansen, og når han tog sin hvide sejlsportskasket på, så var det tegn på at det var sommer. Måske skulle Gunnar Rasmussen (nuværende formand) indføre den tradition igen, så vi kan få sommer igen. Under krigen, når der blev luftalarm, krøb vi ned i den dybe grøft, som lå langs med Køgevejen.Bortset fra det var det en dejlig tid med mange gode timer og med mange gode minder. Nu nærmede tiden sig for de 10 års lejemål. Derefter lå man på 3 måneders opsigelse. Det var svært at leve med. Derfor blev det besluttet, at bestyrelsen skulle finde et område, som kunne blive ejendomsjord. Sammen med de andre foreninger, Gyldenris, Solhøj og Rosen, som også lå ved Køgevejen og som også var opsagt, fandt man efter megen energi den jord, vi har idag, Sandholtvej

14 Afsnit 3 i Strandhavens historie! Bestyrelsen fik opsnuset, at der var en bondegård i Avedøre til salg, Gården var på 30 tønder land, svarende til ca kvadratmeter jord, til en pris af kr. I kraft af at Kolonihaveforbundet gik ind som garant overfor landbrugsministeriet og finansministeriet var handelen en realitet, og vi fik overdraget jorden d. 1.oktober Den daværende landbrugsminister Jens Smørum sagde til vor daværende formand, at han havde gjort et kup ved dette køb, og det fremover ville være et smørhul. Der blev udstykket 290 parceller, de fleste på 400 kvadratmeter. Prisen var 65 øre pr. kvadratalen, så man må sandelig sige, at formanden Landry Hansen havde gjort et kæmpearbejde for at nå det resultat. Uden hans utrættelige arbejde havde vi nok ikke været her idag. Gården, som blev købt, var en firlænget gård, som skulle bruges til marketenderi, men Glostrup kommune ville bruge den til en husvild familie. Det blev afvist af bestyrelsen, og marketenderiet var en kensgeming, Redskaber, vogne m.m. blev solgt for 1750 kr, Men der lå mange problemer foran os. Et af de største var at få vand. I starten var der kun Legepladsen 12

15 en vandpumpe på gården. I 1948 blev der gravet 2 brønde mere, men vandet var ikke godt nok til drikkevand, og det måtte koges før brugen. Der gik næsten 3 år før der blev indlagt vand, Der blev ført mange forhandlinger med Glostrup kommune og Københavns kommune, men med negativt resultat. Først da dagspressen blev involveret hjalp det. Der kom store billeder i avisen, hvor man så medlemmerne stå i kø med kedel og kaffekande for at få vand til kaffen. Det var en glædelig begivenhed, da vandet kom d. 26. august Pligtarbejde: Alle vore veje og det grønne område blev vedligeholdt ved pligtarbejde, hvor både mænd og kvinder deltog. Vi måtte dyrke 2 m uden for vores grund med grøntsager. Udenfor blev der anlagt 1 m græsrabat hele foreningen rundt. Det så ganske nydelig ud. Det var ikke så let at komme ud til haven, for det var ude på landet. Der hvor Havnevejen ligger idag var der en dyb og bred grøft, Skelgrøften. Vi fik lov at lægge en bro over grøften til Paris Boulevard. Det var private veje og foreningerne, som ejede dem, ønskede ikke, at vi benyttede dem, Ved forhandlinger og nogle læs slagger fik vi dog lov til at færdes på dem. Toftegården ville have 500 kr. for, at vi benyttede deres veje, men det blev afvist, da de også benyttede vores veje. I årene 1960 til 1964 skete der mange ting, Der blev udmatrikuleret, så vi fik endelig skøde på hver enkelt parcel, der blev indlagt permanent vand, der blev kloakeret, og anlagt veje, som vi kender dem idag. I 1964 blev sidste afdrag på jorden betalt - 3 år før det skulle betales. Men det mest betydningsfulde var dog, at der blev lavet en ny byplan, således at hver grund kunne bebygges selvstændigt.efter den gamle byplan lod foreningen udarbejde 6 forskellige hustyper som dobbelthuse bygget over skel. To naboer skulle så enes om hvilken hustype, der skulle bygges. Hvis de ikke kunne blive enige, skulle der trækkes lod. Det var derfor en kolosal lettelse, at man med den nye byplan selv kunne bestemme. Den selvejende byggeforening Strandhavehusene blev begyndelsen til kvarterets udformning. D. 22. november 1964 kom der lys på vore veje, den dag vi flyttede ind i vort nye Strandhavehus. I 1967 blev gården brændt ned under en øvelse, hjemmeværnet havde. D. 23. juni 1968 blev det grønne område indviet med fodboldkamp mellem bestyrelsen og nogle medlemmer samt store drenge. Drengene vandt. Bagefter var der håndboldkamp mellem damerne og de store piger. Der var æggevæddeløb og sækkevæddeløb og tovtrækning mellem store stærke mænd. Derefter var det de dejlige damers tur, og til slut et stort bål. Det var en indvielse, der kunne vaske sig. Det lader til, vi er ved at vende tilbage til den slags Set Hans-aftener. Det synes jeg er skønt. 13

16 Der er en kendt politiker, som har skrevet tre bøger om sit politiske liv. Den sidste kalder han Smult vande. Mon ikke det passer godt på Parcelforeningen Strandhaven. For er vi ikke kommet ind i en roligere periode, selvom der kan opstå problemer, såsom for hurtig kørsel på Dybenskærvej, spørgsmålet om fællesantenne, og godkendelse af udestuerne. Men alting vil nok blive løst hen af vejen. Jeg kan til det ærede selskab oplyse, at festudvalget havde givet mig 10 minutter til at fortælle lidt historie. Jeg ved ikke hvor lang tid, jeg har brugt, men jeg vil gøre daværende landbrugsminister Smørums ord til mine, det er blevet et smørhul. Vi har fået et dejligt sted - ikke alene på Brobyvej - men på alle vejene i foreningen. Tak fordi I gad høre på mig. Jeg vil udtale mit håb om alt godt fremtiden, for parcelforeningen Strandhaven. Det skal nok gå med denne bestyrelse og festudvalg. Jeg vil slutte med at bede alle rejse sig, og sammen med mig udbringe et trefoldigt leve for Strandhaven. Sandholtvej 30 14

17 STRANDHAVEN Korshøjvej 6 i 1967 ERINDRINGER FRA VORES INDTOG I STRANDHAVEN Vi boede i en dejlig taglejlighed i Bredgade lige overfor kunstindustrimuseet. Der flyttede vi til i 1959 i den samme uge, som vores Jens blev født. Der var helt fint, så længe Jens gik i børnehave i Kongens Have. Ja, det var en dejlig børnehave, hvor jeg afleverede ham på vej til mit arbejde hos Boligministeriets kommitterede i byplansager, som havde til huse i Holbergsgade 23. En ideel bo- og arbejde situation. Men så fik vores vært lyst til, at hans søn skulle have vores lejlighed. Vi kunne så måske få lejligheden nedenunder. Den var enorm stor, 350 kvadratmeter med 3-4 meter til loftet. Der boede enken fra Store Kro, men hun ville flytte. Hun advarede mig mod at få sådan et skrummel af en lejlighed. Så vi begyndte at undersøge muligheden for et lille hus. Det ville være godt for Jens, som skulle i Nyboder skole og på fritidshjem i en mørk stuelejlighed. Jens havde haft det godt i Bredgade med Langelinie lige i nærheden, men vi kunne aldrig lade ham gå alene på gaden. Jeg husker en sommerdag, da han blev 7 år. Han og en kammerat fik lov til selv at gå rundt om karreen, men vi turde ikke slippe ham løs i den tætte trafik, så græs var sagen. Vi så på et byggeforeningshus ved Svanemøllen, og Niels havde vores gode ven Jørgen Christensen, der var advokat, med ude at se på det. Der var kun 2 etager ledige, hvoraf den ene havde været en slagterbutik, og det var meget forsømt. Prisen var kr. 15

18 Jørgen reagerede omgående Niels, det er ikke noget for jer. I skal istandsætte det ret meget, og såvidt jeg kender jer, er det ikke lige sagen for jer, - Næh, nu skal jeg tage dig ud at se på et splinternyt hus, der endda er billigere. De kørte selvfølgelig ud i Strandhaven, hvor Jørgen administrerede Strandhavehusene. Niels blev begejstret for huset på Korshøj vej, lige overfor det grønne område. Korshøjvej 6, haven Han kom glad hjem og fortalte om det. Min reaktion var Hvvvidovre, nej der skal jeg bæres ud. Jeg var opvokset ved skov og strand i Ordrup, så Vestegnen var for fattig på grønne områder. Der var grimt efter min mening, og jeg havde ingen tiltro til, at det blev bedre. - Det holdt ikke stik, der er gjort meget for at forbedre det, bl.a. med Køge Bugt strandpark og åbningen af Vestvolden. Men de socialdemokratiske styrer i Hvidovre og omegnskommuner vil helst fastlægge fritidsaktiviteterne på bestemte områder, som kun er for medlemmer. Græs og græsstrå skulle være tæmmet. Niels syntes nu alligevel, jeg skulle tage med derud og give det en chance. Jeg blev begejstret ligesom Niels. Huset var ideelt og velgennemtænkt. Det var tegnet af vores dygtige arkitekt Ole Buhi,som senere blev professor i Århus. Jeg kunne med det samme se de mange muligheder for, at huset kunne udbygges, og at kvarteret kunne blive et meget helstøbt område.med en familie på 3, havde vi jo ikke brug for mere end de 100 kvadratmeter i stueetagen. Så overetagen var ren luksus, og nem at indrette. Der var både tagvinduer og trægulv og trappe op, så der skulle kun isoleres og lægges varme ind. Det gjorde vi året efter i Hele herligheden kostede kr. og vi kunne flytte ind med det samme. 16

19 Ved siden af os byggede en tømrer selv sit hus efter egne tegninger. De overholdt selvfølgelig byggebestemmelserne i byplanvedtægten fra Huset var længere og lidt smallere end vores, men afstanden til vejen væden samme. Vi blev gode venner, og Jens og deres 2 drenge, der var jævnaldrende med Jens blev legekammerater. Idag er det børnebørnene, der leger sammen. Der var mange børn i samme aldersklasse i Strandhaven, så de holdt sammen i selve Strandhaven. Nu er det småt med børn, men børnebørnene er kommet til. Efter nedrivningen af den gamle gård blev der lavet legeplads med redskaber og et lille hus. Her holdt vores børn til. De spillede fodbold på plænen og mødtes senere med deres knallerter på legepladsen. Flere af dem kommer stadig sammen, og nu leger deres børn sammen. Strandhaven har været så attraktiv, at flere fra næste generation har købt hus her. Det er jo rart med babysittere - bedsteforældre i nærheden, og det synes som om generationerne kan enes og lade hinanden være i fred, når det ønskes.

20 Vi har fået S-tog, først til Solrød og senere helt til Køge. Avedøre station ligger 10 minutters gang fra vores hus, så vi kan være på Rådhuspladsen på en halv time. Jeg har tidligere beklaget mig over de få friarealer i Hvidovre kommune, men da Avedøre området blev flyttet fra Glostrup kommune til Hvidovre kommune i 1974, er der tilført landområder fra Strandhaven til Vestvolden, som nu er åbnet for offentligheden. Et særligt tilskud til land- og vandområderne fik vi med Køge Bugtstrandpark - en 8 km lang strand fra Hvidovre til Hundige. En planlægningsmæssig solstrålehistorie, hvor ideer helt fra Fingerplanen fra 1947 blev virkeliggjort med fremsynede politikeres indsats. Vestegnen med Hvidovre er blevet bedre og bedre i de 30 år, jeg har boet her. Man kan mærke, at en indsats for planlægningen - ikke mindst den grønne - har givet gode resultater, som delvis kan konkurrere med Nordegnen, hvor naturen er en foræring. Køge Bugt S tran dpark. 18

21 BYUDVIKLINGSPLAN 1951 for Københavnsegnen Grundlaget for den by, vi har idag, er Fingerplanen fra 1947 med bebyggelse i fingre langs overordnede baner og veje. Mellem fingrene var der friholdt for bebyggelse, så der var nem adgang til transportapparatet i fingrene og samtidig nem adgang til friarealerne mellem fingrene. På grundlag af Fingerplanen blev der udarbejdet en partiel byudviklingsplan nr. 2 for Københavnsegnen. Med planen blev der udpeget byzoner til bebyggelse, mellemzoner til fremtidig bebyggelse med særlige vilkår og yderzoner, der var forbeholdt til landbrug og lignende. For Glostrup kommune med Avedøre fremgår følgende af betænkningen: Det er ikke lykkedes gennem direkte forhandling at nå til fuld afklaring af zonebetegnelsen for de arealer, som Glostrup sogneråd påtænker udlagt til fremtidig bebyggelse. På grundlag af sognerådets forslag til zonedragningen samt baseret på resultaterne af en forhandling d. 7. oktober 1950 med repræsentanter for 19

22 'Tgkkeknb hegn Rungjlrd l edurk i& r* ṃ f t >. \ < SØLLERØD' o f,' HALLERLP-MÅLØV uiliinl, LEDØJE-SMØRUM SkoMundeÅ SENGELØSE HERSTEDERNE wmtixmit*.1 i I løje-tåstrup TORSLLNDE-tSHØJ illensbj jluiflhovn TÅRNBY C REVE-K ILDF.BRØNDE STORE-MACLEBY Kongelunden ^ Secang Byudviklingsplan 1951 Strandhaven sognerådet, har byudviklingsudvalget imidlertid vedtaget en indstilling vedrørene zonebetegnelsen for samtlige arealer. På forespørgsel fra udvalget vedrørende kommunens stilling til dette forslag, har Glostrup sogneråd derefter ved skrivelse af 17. marts 1951 udtalt, at sognerådet ikke vil modsætte sig udvalgets forslag, uagtet dette ikke er fuldt tilfredsstillende for sognerådet, forudsat at der af mellemzone-arealeme kan forventes frigivet arealer til bebyggelse, såsnart det indenfor 15-års perioden viser sig påkrævet at udvide inderzone-arealeme. Sognerådet ønskede videre, at der for arealerne 18, 19,20,21,9a og 10 gives tilsagn

23 om overførsel til inderzone i forbindelse med byggemodning samt tilsagn om overførelse til inderzone af arealerne 16 og 22 i forbindelse med Køgebugtbanens fremføring. Planen var bindende og tinglyst på ejendommene. For Avedøre-området blev følgende fastlagt for arealerne 18, 19, 20 og 21 til fremtidig villabebyggelse. Arealerne er idag delvis udstykket i haveparceller. ( Nr. 19 er vores Strandhave): Uanset at disse arealer idag trafikalt set er mindre velbeliggende, foreslås de af byudviklingsudvalget placeret i mellemzone, bl.a. under henvisning til de forventninger om fremtidig helårsbebyggelse, der ved udstykning, deklarationer m.v. er skabt på 19 og 20, samt til at arealerne delvis har ret til tilslutning til Hvidovre kloak og er pålagt bidrag hertil. Byudviklingsudvalget har for disse arealers vedkommende erklæret sig sindet at ville tillade sådanne tekniske anlæg (vej- og ledningsanlæg m.v.), som tager sigte på at gøre dem byggemodne samt - når arealerne i passende omfang er gjort byggemodne eller sikret gjort byggemodne - at give tilladelse til helårsbebyggelse eller overføre arealerne til inderzone. Strandhaven byggemodnedes i begyndelsen af 1960erne. Strandhaven er nr. 19 /B-fcØNOBYØSJER. L "* " i ' ' i GLOSTRUP f A V å D M S BRØNDBYERNErS'BÆK! 3*. ; v * * r

24 STRANDHAVEN E lk æ rv e j. Grønne område ved K o r s h ø jv e j. 22

25 BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET OMKRING PARIS BOULE VARD ( DYBENSKÆRVEJ) I AVEDØRE -PARCELFORENINGEN STRANDHAVEN : Byplanvedtægten blev som nævnt udarbejdet af arkitektfirmaet Skaarup og Jespersen for Glostrup kommune.der var et godt samarbejde med grundejerforeningen, og samtidig blev der udarbejdet forslag til hustyper af arkitekt Ole Buhi. Der var derfor en god ping-pong mellem bebyggelsesplanen og hustypeme, hvilket er afspejlet i de ret detaljerede bestemmelser i byplanvedtægten. De vigtigste bestemmelser er: Fra 4 om grundenes benyttelse: 4.1 Sammenlægning af grunde må ikke finde sted 4.2 På hver parcel må kun opføres en beboelsesejendom med tilhørende udhus og garage.den må kun rumme 1 lejlighed. 4.3 Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads, skal anlægges og vedligeholdes som have. 4.4 Hegning skal i alle skel udføres som levende hegn På ejendommene må der ikke drives handel...eller indrettes oplagsplads... 23

26 5. om bygningernes udstrækning, udfomning og udseende: 5.1.Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,25 ( garage medregnes ikke i udnyttelsesgraden) 5.2 Bebyggelsen på den enkelte grund skal placeres inden for de markerede 10 m brede byggezoner. Bebyggelsen udformes som individuelle kædehuse. Beboelseshusene skal placeres i nord skel eller øst skel, og byggelinien er henholdsvis 12 m eller 5 m, alt efter beliggenhed 5.3 Ingen bygning må opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage og kælder. 5.5 Taget på beboelsesejendommen skal udføres som 35 graders sadeltag uden nogen form for opbygning. I tagfladerne må der kun anvendes ovenlysvinduer. 5.7 Gavle skal udformes uden udhæng. 5.8 Beboelsesbygningen skal udføres i blank mur af gule tegl uden overfladebehandling. Taget skal være dækket med tegl. 5.9 Garage eller udhus skal være i gule mursten eller behandlet træværk, sort eller brunt. Byplanvedtægten blev tinglyst 25. april

27 Gunnar og Annelise Rasmussen SAMTALE MELLEM GRUNDEJERFORENINGENS FORMAND GUNNAR RASMUSSEN OG TIDLIGERE KASSERER ALEX SØ RENSEN OKTOBER Vi var bænket omkring et veldækket kaffebord, hvor også fru Rasmussen og fru Sørensen deltog. Snakken gik livligt, og kronologien var ikke altid i orden. Ved foreningen Strandhavens 75 års fødselsdag blev der afholdt en fest på Risbjerggård. Gunnar havde bedt Alex om at holde en festtale om fortiden i foreningen. Foredraget skulle vare ca. 10 minutter, men det blev dobbelt så langt. Det gjorde ikke noget, historien var god og levende fortalt. Faktisk inspirerede historien mig til, at samle materiale til en lille byplannote. Det er en solstrålehistorie, hvor den almindelige arbejder var vinderen. Han fik chancen for at forlade stenbroen og flytte på landet til en pris, han kunne klare. Alex var med fra starten, da man købte gården i Avedøre i 1947 for kr. Kolonihaveforbundet garanterede for lånet overfor finansministeriet og jordlovsudvalget. Lånet skulle betales tilbage over 20 år, og byggemodningen skulle vente på, at lånet var indløst. Det var det allerede i 1961, hvorefter der blev byggemodnet og lavet planer for en helårsanvendelse af grundene, Der blev udarbejdet 6 modeller til dobbelthuse på grundene, Efter valg 25

28 STRANDHAVEN af model skulle to naboer blive enige om hustypen, og hvis det var umuligt skulle der trækkes lod. Det var en svær nød at knække. Så foreslog stadsingeniør Helge Petersen og hans afdelingsingeniør Poul Jørgensen fra Glostrup kommune, at kommunen fik lavet en byplanvedtægt for Strandhaven. Det acsepterede man og i samarbejde med grundejerforeningens bestyrelse blev der lavet en plan, så man kunne bygge seperat på hver grund i nordskel/østskel. Bebyggelsesprocenten blev 25% og der var stramme bestemmelser om husenes beliggenhed og deres materialer. Arkitekt Hans Hartvig Skårup lavede planen med hjælp fra arkitekterne Scherning Dybbro og Knud Håstrup. Alex: Advokat Hagens var vores sagfører, som ordnede skøderne. Da vi skulle have udstykket i 290 parceller tog han kun en samlet pris og ikke pris for hver ejendom. Han var alle tiders og jeg kunne ringe til ham altid og få hjælp. En gang endte vi i retten med en dame, der skyldte 21,75 kr til foreningen for en opmåling. Hun var godt sur. Efter retsmødet, som Hagens ikke ville have betalt, spiste vi frokost på Kanalcafeen på Hagens regning. Han var en guttermand. Efter vedtagelsen af byplanvedtægten blev der lavet en selvejende institution Strandhavehusene, Advokat Hagens ordnede skøderne og skaffede advokat Jørgen Christensen og arkitekt Ole Buhi til hjælp ved udformningen af Strandhavehusene og deres gennemførelse. 5 bestyrelsesmedlemmer var med i et særligt udvalg for Strandhavehusenes gennemførelse. Alex flyttede ind i et af de første Strandhavehuse i 1964, og i 1965 flyttede Gunnar ind. Der blev først bygget 4 huse med lidt forskellige placering af køkken og værelser, Derefter byggedes 20 huse, hvoraf vi flyttede ind i et i Flere Strandhavehuse blev der ikke bygget, andre arkitekter og bygherrer kom til. Det gør ikke så meget, da byplanbestemmelseme er strenge nok til at få et ensartet præg over området. Alex: Vi har haft sommerhus i Strandhaven fra starten i Dengang var det helt ude på landet med hestene, der græssede på markerne. Vi havde pligtarbejde hver lørdag og søndag om sommeren. Vejene var private og skulle vedligeholdes. Der skulle skuffes og rives, vi var 20 mand pr. gang, og hvis du skulkede, kostede det 15 kr. det var mange penge dengang. Gunnar: Vi flyttede herud i foråret 1953.Da vi først så huset, sagde jeg Det skulle ikke undre mig om det er det lokum der. Vi betalte 2000 kr. for jord og hus og vand kr. om året. 26

29 STRANDHAVEN Korshøjvej nr. 8 I 1947 var der ingen vand andet end i en pumpe på gården. Det var meget besværligt, men først da Ekstra Bladet havde været herude og fotograferet og talt med nogle beboere til en forsidehistorie, kom der gang i kommunen, og vi fik indlagt vand fortæller Alex. Østre Strandvej var et problem som vej fra Strandhaven til Avedøre skole. Der var en meget stor trafik, også med store lastbiler. Min egen søn Jens blev en dag kørt ned på vejen. Der var ingen fortove eller cykelstier, så der kunne nemt ske ulykker, når små bøm uopmærksomme løb og legede på skolevejen. Heldigvis skete der ikke noget slemt med Jens, men vi trak vejret lettet, da S-toget kom i 1972 og de måtte nedlægge Østre Strandvej som kørevej. Den blev cykel- og gangsti. Alex var kasserer helt fra 1948 til 1968 under skiftende formænd. Landoy Hansen var formand til 1953 og ledede således slagets gang, da 27

30 man fik gården i Avedøre. S.V. Rasmussen var formand til 1959, så kom Allan Mortensen kun et år og herefter styrede Møller Christensen til herefter var der nogle år med kiv og strid med skiftende formænd. I 1968 forlod Alex sin post som kasserer og Gunnar blev formand i Gården, der var meget forfalden, blev brændt ned med hjælp af hjemmeværnet. Så kunne legepladsen laves, og siden da har man aldrig talt om at udstykke det grønne område, som både bruges til fodbold og andet boldspil, og til legeplads i det ene hjørne med gode gedigne legeredskaber. Bestyrelsen har nedsat et legepladsudvalg, som står for vedligeholdelsen og nyanskaffelser. De afholder hvert år Set. Hansfest med fællesspisning i telt, som noget nyt, og bål og sang, når det er mørkt. 28 føler I ikke Strandhaven har været en succes for almindelige arbejdere? Jo jeg har haft det fint som formand. Jeg uddelegerer mange opgaver til andre bestyrelsesmedlemmer. Alex nikker Det har været smuldt vande de sidste år. Landbrugsminister Smørum sagde også, vi havde fået et smørhul. Det var bestemt mest arbejdere, der startede herude, men efterhånden har det ændret sig, så der i dag er mange funktionærer og andre med flere penge på kistebunden.

31 I 1974 blev Avedøre indlemmet i Hvidovre Kommune. Der har ikke været de store forskelle. De administrerer nogenlunde ens. En af de store opgaver for Gunnar og bestyrelsen har været Dybenskærvej. Den er ret trafikeret fra Havnevejen til Avedøre stationsby.den blev anlagt med brede græsrabatter, så den kunne udvides til 4 spor. Planerne var dengang præget af bilismen. Heldigvis havde man ikke penge til udvidelsen, og tiderne har skiftet. Idag tager man mere hensyn til de bløde trafikanter. Da et barn blev dræbt på Dybenskærvej, var kommunen til at tale med. Man indsnævrede vejen og fik cykelstier og rundkørsel ved Fjeldstedvej. Der blev plantet bøgehække og platantræer, så ikke alene er vejen blevet mere miljøvenlig. Den er også blevet smuk. Det blev fastlagt i en byplanvedtægt nr. 420 for Dybenskærvej og 14 parceller langs vejen. Et andet problem, som endnu er uløst, er de mange ulovlige udestuer. Det er tilladt at bygge en overdækket terrasse, men en egentlig udestue med vinduer er forbudt på grund af bebyggelsesprocenten, som bliver alt for høj. Da efterhånden halvdelen af husene har udestuer, er det svært at håndhæve byplanvedtægten. Bygningskroppene er i sig selv så markante, at udestuerne ikke ødelægger kvarterets fælles præg. Det er værre, når de bygger en egentlig knast i mursten. Sandholtvej

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

DA MILJØET KOM TIL BYEN. Fotografier af Niels Hurup

DA MILJØET KOM TIL BYEN. Fotografier af Niels Hurup DA MILJØET KOM TIL BYEN Fotografier af Niels Hurup Bent Flyvbjerg DA MILJØET KOM TIL BYEN Fotografier af Niels Hurup Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske Noter Da miljøet kom til byen Bent Flyvbjerg

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Lille by ved stort hav

Lille by ved stort hav ORLA POULSEN OG FLEMMING SKIPPER Lille by ved stort hav»vorupør det er da ikke Danmark?«. Denne bemærkning kunne man opleve i København for 50 år siden, hvis man bestilte en telefonsamtale til Vorupør.

Læs mere