STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde"

Transkript

1 STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter 36

2

3 STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter 36

4

5 STRANDHAVEN ET KOLONIHAVEOMRÅDE BLIVER TIL LAV, TÆT BOLIGOMRÅDE Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium, Byplanhistoriske noter nr.36 udgivet 1997, Copyright ISSN ISBN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Alex Sørensens tale ved Strandhavens 75 års jubilæum Erindringer fra vores indtog i Strandhaven Byudviklingsplan 1951 Byplanvedtægt for Strandhaven 1964 Samtale med Alex Sørensen og Gunnar Rasmussen, tidligere formand i grundejerforeningen Strandhavehusene Samtale med Finn Hansen og Ella og Bruno Kiemer Præmiering af Strandhaven 1976 Lokalplan for Strandhaven 1996 Erfaringer fra en byplanlægger Udgivet med støtte af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. 3

6 STRANDHAVEN

7 STRANDHAVEN FORORD Formålet med at udgive Byplanhistoriske noter er at bidrage til belysning af den danske byplanhistorie i vort århundrede. Det sker blandt andet ved, at planlæggere og andre, der har medvirket, med deres egne ord fortæller om den udvikling, de har deltaget i. Noterne kan bestå af notater, erindringer eller beskrivelser af særlige emner eller begivenheder. For hvert af de af udvalget afholdte seminarer om særlige planlægningsmæssige emner er der udsendt noter med gengivelse af indlæg og referat af drøftelser blandt seminardeltageme. Kirsten Andersen har været med i byplanhistorisk udvalg fra begyndelsen for mere end 10 år siden. Hun har tidligere skrevet en note nr. 9 om Læreanstalternes fælles byplankursus og note nr. 17 om De første landsplanår Efter aktiv medvirken i planlægningen af vores omgivelser i mere end 40 år, de sidste 25 år med overordnet planlægning i Hovedstadsrådet og Frederiksborg amt er Kirsten Andersen gået på pension. Denne note om Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde er skrevet som en hyldest til beboerne i kolonihaveområdet. Det er spændende læsning. Edmund Hansen formand for Byplanhistorisk Udvalg 5

8 Strandhaven s e t fr a V est. D ybenskæ rvej e f t e r in d sn æ vrin g a f v e je n. 6

9 FORORD Strandhaven er et meget vellykket boligområde i Hvidovre kommune - i Avedøre, der hørte til Glostrup kommune, da det hele startede. Strandhaven var et kolonihaveområde, der havde ligget flere steder, indtil man endelig fik købt gården i Avedøre og udstykket til kolonihaver i Denne note er skrevet som en hyldest til nogle meget fremsynede arbejdere, der købte en kolonihave for at få familien ud i frie omgivelser om sommeren. Disse folk havde kun deres beskedne indkomst og betalte derfor grundene af med 10 kr. om måneden. Kolonihaveforbundet havde kautioneret for et lån. I 1951 kom byudviklingsplanen for Københavnsegnen og efter den ville der med årene kunne bygges helårshuse, når grundene var betalt og området var blevet byggemodnet med kloakering, vand og vejsystemet var blevet forbedret. I begyndelsen af 60eme lysnede det, og Glostrup kommune gik i dialog med grundejerforeningen om, hvordan der skulle bygges. Det er det samarbejde, der endte med en meget stram byplanvedtægt. Strandhaven er endt som et smukt og homogent boligområde, selvom det er udbygget over mere end 30 år. Når det er vigtigt at fortælle dette eventyr, er det for fremhæve, at det kan nytte at planlægge med kvalitet for øje. Samarbejdet mellem kommunen og grundejerne har været frugtbart og viser vejen frem til mere borgerindflydelse på planlægningen. Kirsten Andersen Byplanhistorisk Udvalg 7

10 G ården i A vedøre nedbrændt i 1968 a f hjemmeværnet. Gården s e t fr a K o r s h ø jv e j. 8

11 Alex og Helen Sørensen STRANDHAVENS HISTORIE Alex Sørensens tale ved foreningens 75 års fødselsdag. Ærede tilhørere Jeg er af festudvalget blevet anmodet om at fortælle lidt om Strandhavens historie. En anmodning jeg er meget beæret over. Foreningen startede som bekendt 23. november Vi må i dag beundre de mennesker, der deltog fra starten i foreningen. Meget af det, der skete i starten har vi ikke noget materiale om, men jeg kan fortælle, at foreningens første.beliggenhed var i Valby parken ved Rosenhaven.En af de nærmeste naboer var haveforeningen Kalvebod, som stadig ligger der. Det var især folk fra Vesterbro, som fik en have, Mange fik bygget sommerhuse, men det var ikke paladser, der blev opført. Husene blev lavet af gamle sildekasser og andre anvendelige genbrugsmaterialer med bølgeblik på tagene. Jeg var så heldig at have en skolekammerat, hvis forældre var ejer af en have, så jeg kendte udmærket Strandhaven. En ting je g kan huske var, når konerne vaskede storvask, så stod de ved vandstanderen og skyllede tø j, så der var altid pløret på jorden. Strandhaven lå som sagt ikke langt fra Kalvebod Strand, så om sommeren gik både børn og voksne ud at bade der, Det var ikke den bedste 9

12 badestrand og heller ikke det bedste badevand, men der var ikke noget forbud mod at bade. Der var mange som boede fast i Strandhaven i børnenes sommerferie. De voksne havde godt nok ikke sommerferie dengang, men der var mange arbejdsløse. Kolonihavehus på Korshøjvej I blev foreningen opsagt, da der skulle være losseplads. Så kommer næste afsnit i Strandhavens historie, Man fik nye jorder ved Køgevejen, hvor Hvidovres rutebiler holder til nu. Det var en hel anden form for haveforening med 10 års lejemål og et medlemstal på 200 familier. Der blev etableret vandhaner i skel med 2 familier om en vandhane. Det var et stort fremskridt. Det er pudsigt at læse ordensreglementet: Levende hegn måtte ikke være højere end 1 m over terræn, alt andet hegn var forbudt, På søn- og helligdage måtte man ikke hænge vasketøj til tørre mellem kl. 10 og kl. 20. Cykelkørsel på de små veje var forbudt mellem kl. 8 og kl. 21. Foreningen lod opføre en bygning, som skulle bruges til marketenderi. Den blev bygget med støbt fundament og muret op med mursten. På det tidspunkt noget ganske fantastisk. Der blev etableret en festplads i forbindelse hermed. Hver sommer den første søndag i august blev der afholdt en bømefest, inden børnene skulle starte i skole. Der var stort optog gennem hele foreningen med hornorkester af DSU og FDF. Børnene var udklædt til et 10

13 H.C.Andersen eventyr. Det var nogle meget fine arrangementer, hvor bestyrelsen gjorde et kæmpearbejde. Optoget sluttede på festpladsen, hvor børnene fik is og sodavand, Der var underholdning af klovner og tryllekunstner, og senere var der bal for de voksne. Sådanne dage var der så godt som i alle haver hejst flag - som der står i sangen Mormors kolonihavehus - flagene blafrede fra hver mastetop. Foreningen havde på festpladsen en ret høj flagstang. Hver søndag præcis kl. 8 om morgenen gik formanden op for at hejse flaget. Det gjorde han fra maj til september, Formanden gennem mange år hed Landry Hansen, og når han tog sin hvide sejlsportskasket på, så var det tegn på at det var sommer. Måske skulle Gunnar Rasmussen (nuværende formand) indføre den tradition igen, så vi kan få sommer igen. Under krigen, når der blev luftalarm, krøb vi ned i den dybe grøft, som lå langs med Køgevejen.Bortset fra det var det en dejlig tid med mange gode timer og med mange gode minder. Nu nærmede tiden sig for de 10 års lejemål. Derefter lå man på 3 måneders opsigelse. Det var svært at leve med. Derfor blev det besluttet, at bestyrelsen skulle finde et område, som kunne blive ejendomsjord. Sammen med de andre foreninger, Gyldenris, Solhøj og Rosen, som også lå ved Køgevejen og som også var opsagt, fandt man efter megen energi den jord, vi har idag, Sandholtvej

14 Afsnit 3 i Strandhavens historie! Bestyrelsen fik opsnuset, at der var en bondegård i Avedøre til salg, Gården var på 30 tønder land, svarende til ca kvadratmeter jord, til en pris af kr. I kraft af at Kolonihaveforbundet gik ind som garant overfor landbrugsministeriet og finansministeriet var handelen en realitet, og vi fik overdraget jorden d. 1.oktober Den daværende landbrugsminister Jens Smørum sagde til vor daværende formand, at han havde gjort et kup ved dette køb, og det fremover ville være et smørhul. Der blev udstykket 290 parceller, de fleste på 400 kvadratmeter. Prisen var 65 øre pr. kvadratalen, så man må sandelig sige, at formanden Landry Hansen havde gjort et kæmpearbejde for at nå det resultat. Uden hans utrættelige arbejde havde vi nok ikke været her idag. Gården, som blev købt, var en firlænget gård, som skulle bruges til marketenderi, men Glostrup kommune ville bruge den til en husvild familie. Det blev afvist af bestyrelsen, og marketenderiet var en kensgeming, Redskaber, vogne m.m. blev solgt for 1750 kr, Men der lå mange problemer foran os. Et af de største var at få vand. I starten var der kun Legepladsen 12

15 en vandpumpe på gården. I 1948 blev der gravet 2 brønde mere, men vandet var ikke godt nok til drikkevand, og det måtte koges før brugen. Der gik næsten 3 år før der blev indlagt vand, Der blev ført mange forhandlinger med Glostrup kommune og Københavns kommune, men med negativt resultat. Først da dagspressen blev involveret hjalp det. Der kom store billeder i avisen, hvor man så medlemmerne stå i kø med kedel og kaffekande for at få vand til kaffen. Det var en glædelig begivenhed, da vandet kom d. 26. august Pligtarbejde: Alle vore veje og det grønne område blev vedligeholdt ved pligtarbejde, hvor både mænd og kvinder deltog. Vi måtte dyrke 2 m uden for vores grund med grøntsager. Udenfor blev der anlagt 1 m græsrabat hele foreningen rundt. Det så ganske nydelig ud. Det var ikke så let at komme ud til haven, for det var ude på landet. Der hvor Havnevejen ligger idag var der en dyb og bred grøft, Skelgrøften. Vi fik lov at lægge en bro over grøften til Paris Boulevard. Det var private veje og foreningerne, som ejede dem, ønskede ikke, at vi benyttede dem, Ved forhandlinger og nogle læs slagger fik vi dog lov til at færdes på dem. Toftegården ville have 500 kr. for, at vi benyttede deres veje, men det blev afvist, da de også benyttede vores veje. I årene 1960 til 1964 skete der mange ting, Der blev udmatrikuleret, så vi fik endelig skøde på hver enkelt parcel, der blev indlagt permanent vand, der blev kloakeret, og anlagt veje, som vi kender dem idag. I 1964 blev sidste afdrag på jorden betalt - 3 år før det skulle betales. Men det mest betydningsfulde var dog, at der blev lavet en ny byplan, således at hver grund kunne bebygges selvstændigt.efter den gamle byplan lod foreningen udarbejde 6 forskellige hustyper som dobbelthuse bygget over skel. To naboer skulle så enes om hvilken hustype, der skulle bygges. Hvis de ikke kunne blive enige, skulle der trækkes lod. Det var derfor en kolosal lettelse, at man med den nye byplan selv kunne bestemme. Den selvejende byggeforening Strandhavehusene blev begyndelsen til kvarterets udformning. D. 22. november 1964 kom der lys på vore veje, den dag vi flyttede ind i vort nye Strandhavehus. I 1967 blev gården brændt ned under en øvelse, hjemmeværnet havde. D. 23. juni 1968 blev det grønne område indviet med fodboldkamp mellem bestyrelsen og nogle medlemmer samt store drenge. Drengene vandt. Bagefter var der håndboldkamp mellem damerne og de store piger. Der var æggevæddeløb og sækkevæddeløb og tovtrækning mellem store stærke mænd. Derefter var det de dejlige damers tur, og til slut et stort bål. Det var en indvielse, der kunne vaske sig. Det lader til, vi er ved at vende tilbage til den slags Set Hans-aftener. Det synes jeg er skønt. 13

16 Der er en kendt politiker, som har skrevet tre bøger om sit politiske liv. Den sidste kalder han Smult vande. Mon ikke det passer godt på Parcelforeningen Strandhaven. For er vi ikke kommet ind i en roligere periode, selvom der kan opstå problemer, såsom for hurtig kørsel på Dybenskærvej, spørgsmålet om fællesantenne, og godkendelse af udestuerne. Men alting vil nok blive løst hen af vejen. Jeg kan til det ærede selskab oplyse, at festudvalget havde givet mig 10 minutter til at fortælle lidt historie. Jeg ved ikke hvor lang tid, jeg har brugt, men jeg vil gøre daværende landbrugsminister Smørums ord til mine, det er blevet et smørhul. Vi har fået et dejligt sted - ikke alene på Brobyvej - men på alle vejene i foreningen. Tak fordi I gad høre på mig. Jeg vil udtale mit håb om alt godt fremtiden, for parcelforeningen Strandhaven. Det skal nok gå med denne bestyrelse og festudvalg. Jeg vil slutte med at bede alle rejse sig, og sammen med mig udbringe et trefoldigt leve for Strandhaven. Sandholtvej 30 14

17 STRANDHAVEN Korshøjvej 6 i 1967 ERINDRINGER FRA VORES INDTOG I STRANDHAVEN Vi boede i en dejlig taglejlighed i Bredgade lige overfor kunstindustrimuseet. Der flyttede vi til i 1959 i den samme uge, som vores Jens blev født. Der var helt fint, så længe Jens gik i børnehave i Kongens Have. Ja, det var en dejlig børnehave, hvor jeg afleverede ham på vej til mit arbejde hos Boligministeriets kommitterede i byplansager, som havde til huse i Holbergsgade 23. En ideel bo- og arbejde situation. Men så fik vores vært lyst til, at hans søn skulle have vores lejlighed. Vi kunne så måske få lejligheden nedenunder. Den var enorm stor, 350 kvadratmeter med 3-4 meter til loftet. Der boede enken fra Store Kro, men hun ville flytte. Hun advarede mig mod at få sådan et skrummel af en lejlighed. Så vi begyndte at undersøge muligheden for et lille hus. Det ville være godt for Jens, som skulle i Nyboder skole og på fritidshjem i en mørk stuelejlighed. Jens havde haft det godt i Bredgade med Langelinie lige i nærheden, men vi kunne aldrig lade ham gå alene på gaden. Jeg husker en sommerdag, da han blev 7 år. Han og en kammerat fik lov til selv at gå rundt om karreen, men vi turde ikke slippe ham løs i den tætte trafik, så græs var sagen. Vi så på et byggeforeningshus ved Svanemøllen, og Niels havde vores gode ven Jørgen Christensen, der var advokat, med ude at se på det. Der var kun 2 etager ledige, hvoraf den ene havde været en slagterbutik, og det var meget forsømt. Prisen var kr. 15

18 Jørgen reagerede omgående Niels, det er ikke noget for jer. I skal istandsætte det ret meget, og såvidt jeg kender jer, er det ikke lige sagen for jer, - Næh, nu skal jeg tage dig ud at se på et splinternyt hus, der endda er billigere. De kørte selvfølgelig ud i Strandhaven, hvor Jørgen administrerede Strandhavehusene. Niels blev begejstret for huset på Korshøj vej, lige overfor det grønne område. Korshøjvej 6, haven Han kom glad hjem og fortalte om det. Min reaktion var Hvvvidovre, nej der skal jeg bæres ud. Jeg var opvokset ved skov og strand i Ordrup, så Vestegnen var for fattig på grønne områder. Der var grimt efter min mening, og jeg havde ingen tiltro til, at det blev bedre. - Det holdt ikke stik, der er gjort meget for at forbedre det, bl.a. med Køge Bugt strandpark og åbningen af Vestvolden. Men de socialdemokratiske styrer i Hvidovre og omegnskommuner vil helst fastlægge fritidsaktiviteterne på bestemte områder, som kun er for medlemmer. Græs og græsstrå skulle være tæmmet. Niels syntes nu alligevel, jeg skulle tage med derud og give det en chance. Jeg blev begejstret ligesom Niels. Huset var ideelt og velgennemtænkt. Det var tegnet af vores dygtige arkitekt Ole Buhi,som senere blev professor i Århus. Jeg kunne med det samme se de mange muligheder for, at huset kunne udbygges, og at kvarteret kunne blive et meget helstøbt område.med en familie på 3, havde vi jo ikke brug for mere end de 100 kvadratmeter i stueetagen. Så overetagen var ren luksus, og nem at indrette. Der var både tagvinduer og trægulv og trappe op, så der skulle kun isoleres og lægges varme ind. Det gjorde vi året efter i Hele herligheden kostede kr. og vi kunne flytte ind med det samme. 16

19 Ved siden af os byggede en tømrer selv sit hus efter egne tegninger. De overholdt selvfølgelig byggebestemmelserne i byplanvedtægten fra Huset var længere og lidt smallere end vores, men afstanden til vejen væden samme. Vi blev gode venner, og Jens og deres 2 drenge, der var jævnaldrende med Jens blev legekammerater. Idag er det børnebørnene, der leger sammen. Der var mange børn i samme aldersklasse i Strandhaven, så de holdt sammen i selve Strandhaven. Nu er det småt med børn, men børnebørnene er kommet til. Efter nedrivningen af den gamle gård blev der lavet legeplads med redskaber og et lille hus. Her holdt vores børn til. De spillede fodbold på plænen og mødtes senere med deres knallerter på legepladsen. Flere af dem kommer stadig sammen, og nu leger deres børn sammen. Strandhaven har været så attraktiv, at flere fra næste generation har købt hus her. Det er jo rart med babysittere - bedsteforældre i nærheden, og det synes som om generationerne kan enes og lade hinanden være i fred, når det ønskes.

20 Vi har fået S-tog, først til Solrød og senere helt til Køge. Avedøre station ligger 10 minutters gang fra vores hus, så vi kan være på Rådhuspladsen på en halv time. Jeg har tidligere beklaget mig over de få friarealer i Hvidovre kommune, men da Avedøre området blev flyttet fra Glostrup kommune til Hvidovre kommune i 1974, er der tilført landområder fra Strandhaven til Vestvolden, som nu er åbnet for offentligheden. Et særligt tilskud til land- og vandområderne fik vi med Køge Bugtstrandpark - en 8 km lang strand fra Hvidovre til Hundige. En planlægningsmæssig solstrålehistorie, hvor ideer helt fra Fingerplanen fra 1947 blev virkeliggjort med fremsynede politikeres indsats. Vestegnen med Hvidovre er blevet bedre og bedre i de 30 år, jeg har boet her. Man kan mærke, at en indsats for planlægningen - ikke mindst den grønne - har givet gode resultater, som delvis kan konkurrere med Nordegnen, hvor naturen er en foræring. Køge Bugt S tran dpark. 18

21 BYUDVIKLINGSPLAN 1951 for Københavnsegnen Grundlaget for den by, vi har idag, er Fingerplanen fra 1947 med bebyggelse i fingre langs overordnede baner og veje. Mellem fingrene var der friholdt for bebyggelse, så der var nem adgang til transportapparatet i fingrene og samtidig nem adgang til friarealerne mellem fingrene. På grundlag af Fingerplanen blev der udarbejdet en partiel byudviklingsplan nr. 2 for Københavnsegnen. Med planen blev der udpeget byzoner til bebyggelse, mellemzoner til fremtidig bebyggelse med særlige vilkår og yderzoner, der var forbeholdt til landbrug og lignende. For Glostrup kommune med Avedøre fremgår følgende af betænkningen: Det er ikke lykkedes gennem direkte forhandling at nå til fuld afklaring af zonebetegnelsen for de arealer, som Glostrup sogneråd påtænker udlagt til fremtidig bebyggelse. På grundlag af sognerådets forslag til zonedragningen samt baseret på resultaterne af en forhandling d. 7. oktober 1950 med repræsentanter for 19

22 'Tgkkeknb hegn Rungjlrd l edurk i& r* ṃ f t >. \ < SØLLERØD' o f,' HALLERLP-MÅLØV uiliinl, LEDØJE-SMØRUM SkoMundeÅ SENGELØSE HERSTEDERNE wmtixmit*.1 i I løje-tåstrup TORSLLNDE-tSHØJ illensbj jluiflhovn TÅRNBY C REVE-K ILDF.BRØNDE STORE-MACLEBY Kongelunden ^ Secang Byudviklingsplan 1951 Strandhaven sognerådet, har byudviklingsudvalget imidlertid vedtaget en indstilling vedrørene zonebetegnelsen for samtlige arealer. På forespørgsel fra udvalget vedrørende kommunens stilling til dette forslag, har Glostrup sogneråd derefter ved skrivelse af 17. marts 1951 udtalt, at sognerådet ikke vil modsætte sig udvalgets forslag, uagtet dette ikke er fuldt tilfredsstillende for sognerådet, forudsat at der af mellemzone-arealeme kan forventes frigivet arealer til bebyggelse, såsnart det indenfor 15-års perioden viser sig påkrævet at udvide inderzone-arealeme. Sognerådet ønskede videre, at der for arealerne 18, 19,20,21,9a og 10 gives tilsagn

23 om overførsel til inderzone i forbindelse med byggemodning samt tilsagn om overførelse til inderzone af arealerne 16 og 22 i forbindelse med Køgebugtbanens fremføring. Planen var bindende og tinglyst på ejendommene. For Avedøre-området blev følgende fastlagt for arealerne 18, 19, 20 og 21 til fremtidig villabebyggelse. Arealerne er idag delvis udstykket i haveparceller. ( Nr. 19 er vores Strandhave): Uanset at disse arealer idag trafikalt set er mindre velbeliggende, foreslås de af byudviklingsudvalget placeret i mellemzone, bl.a. under henvisning til de forventninger om fremtidig helårsbebyggelse, der ved udstykning, deklarationer m.v. er skabt på 19 og 20, samt til at arealerne delvis har ret til tilslutning til Hvidovre kloak og er pålagt bidrag hertil. Byudviklingsudvalget har for disse arealers vedkommende erklæret sig sindet at ville tillade sådanne tekniske anlæg (vej- og ledningsanlæg m.v.), som tager sigte på at gøre dem byggemodne samt - når arealerne i passende omfang er gjort byggemodne eller sikret gjort byggemodne - at give tilladelse til helårsbebyggelse eller overføre arealerne til inderzone. Strandhaven byggemodnedes i begyndelsen af 1960erne. Strandhaven er nr. 19 /B-fcØNOBYØSJER. L "* " i ' ' i GLOSTRUP f A V å D M S BRØNDBYERNErS'BÆK! 3*. ; v * * r

24 STRANDHAVEN E lk æ rv e j. Grønne område ved K o r s h ø jv e j. 22

25 BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET OMKRING PARIS BOULE VARD ( DYBENSKÆRVEJ) I AVEDØRE -PARCELFORENINGEN STRANDHAVEN : Byplanvedtægten blev som nævnt udarbejdet af arkitektfirmaet Skaarup og Jespersen for Glostrup kommune.der var et godt samarbejde med grundejerforeningen, og samtidig blev der udarbejdet forslag til hustyper af arkitekt Ole Buhi. Der var derfor en god ping-pong mellem bebyggelsesplanen og hustypeme, hvilket er afspejlet i de ret detaljerede bestemmelser i byplanvedtægten. De vigtigste bestemmelser er: Fra 4 om grundenes benyttelse: 4.1 Sammenlægning af grunde må ikke finde sted 4.2 På hver parcel må kun opføres en beboelsesejendom med tilhørende udhus og garage.den må kun rumme 1 lejlighed. 4.3 Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads, skal anlægges og vedligeholdes som have. 4.4 Hegning skal i alle skel udføres som levende hegn På ejendommene må der ikke drives handel...eller indrettes oplagsplads... 23

26 5. om bygningernes udstrækning, udfomning og udseende: 5.1.Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,25 ( garage medregnes ikke i udnyttelsesgraden) 5.2 Bebyggelsen på den enkelte grund skal placeres inden for de markerede 10 m brede byggezoner. Bebyggelsen udformes som individuelle kædehuse. Beboelseshusene skal placeres i nord skel eller øst skel, og byggelinien er henholdsvis 12 m eller 5 m, alt efter beliggenhed 5.3 Ingen bygning må opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage og kælder. 5.5 Taget på beboelsesejendommen skal udføres som 35 graders sadeltag uden nogen form for opbygning. I tagfladerne må der kun anvendes ovenlysvinduer. 5.7 Gavle skal udformes uden udhæng. 5.8 Beboelsesbygningen skal udføres i blank mur af gule tegl uden overfladebehandling. Taget skal være dækket med tegl. 5.9 Garage eller udhus skal være i gule mursten eller behandlet træværk, sort eller brunt. Byplanvedtægten blev tinglyst 25. april

27 Gunnar og Annelise Rasmussen SAMTALE MELLEM GRUNDEJERFORENINGENS FORMAND GUNNAR RASMUSSEN OG TIDLIGERE KASSERER ALEX SØ RENSEN OKTOBER Vi var bænket omkring et veldækket kaffebord, hvor også fru Rasmussen og fru Sørensen deltog. Snakken gik livligt, og kronologien var ikke altid i orden. Ved foreningen Strandhavens 75 års fødselsdag blev der afholdt en fest på Risbjerggård. Gunnar havde bedt Alex om at holde en festtale om fortiden i foreningen. Foredraget skulle vare ca. 10 minutter, men det blev dobbelt så langt. Det gjorde ikke noget, historien var god og levende fortalt. Faktisk inspirerede historien mig til, at samle materiale til en lille byplannote. Det er en solstrålehistorie, hvor den almindelige arbejder var vinderen. Han fik chancen for at forlade stenbroen og flytte på landet til en pris, han kunne klare. Alex var med fra starten, da man købte gården i Avedøre i 1947 for kr. Kolonihaveforbundet garanterede for lånet overfor finansministeriet og jordlovsudvalget. Lånet skulle betales tilbage over 20 år, og byggemodningen skulle vente på, at lånet var indløst. Det var det allerede i 1961, hvorefter der blev byggemodnet og lavet planer for en helårsanvendelse af grundene, Der blev udarbejdet 6 modeller til dobbelthuse på grundene, Efter valg 25

28 STRANDHAVEN af model skulle to naboer blive enige om hustypen, og hvis det var umuligt skulle der trækkes lod. Det var en svær nød at knække. Så foreslog stadsingeniør Helge Petersen og hans afdelingsingeniør Poul Jørgensen fra Glostrup kommune, at kommunen fik lavet en byplanvedtægt for Strandhaven. Det acsepterede man og i samarbejde med grundejerforeningens bestyrelse blev der lavet en plan, så man kunne bygge seperat på hver grund i nordskel/østskel. Bebyggelsesprocenten blev 25% og der var stramme bestemmelser om husenes beliggenhed og deres materialer. Arkitekt Hans Hartvig Skårup lavede planen med hjælp fra arkitekterne Scherning Dybbro og Knud Håstrup. Alex: Advokat Hagens var vores sagfører, som ordnede skøderne. Da vi skulle have udstykket i 290 parceller tog han kun en samlet pris og ikke pris for hver ejendom. Han var alle tiders og jeg kunne ringe til ham altid og få hjælp. En gang endte vi i retten med en dame, der skyldte 21,75 kr til foreningen for en opmåling. Hun var godt sur. Efter retsmødet, som Hagens ikke ville have betalt, spiste vi frokost på Kanalcafeen på Hagens regning. Han var en guttermand. Efter vedtagelsen af byplanvedtægten blev der lavet en selvejende institution Strandhavehusene, Advokat Hagens ordnede skøderne og skaffede advokat Jørgen Christensen og arkitekt Ole Buhi til hjælp ved udformningen af Strandhavehusene og deres gennemførelse. 5 bestyrelsesmedlemmer var med i et særligt udvalg for Strandhavehusenes gennemførelse. Alex flyttede ind i et af de første Strandhavehuse i 1964, og i 1965 flyttede Gunnar ind. Der blev først bygget 4 huse med lidt forskellige placering af køkken og værelser, Derefter byggedes 20 huse, hvoraf vi flyttede ind i et i Flere Strandhavehuse blev der ikke bygget, andre arkitekter og bygherrer kom til. Det gør ikke så meget, da byplanbestemmelseme er strenge nok til at få et ensartet præg over området. Alex: Vi har haft sommerhus i Strandhaven fra starten i Dengang var det helt ude på landet med hestene, der græssede på markerne. Vi havde pligtarbejde hver lørdag og søndag om sommeren. Vejene var private og skulle vedligeholdes. Der skulle skuffes og rives, vi var 20 mand pr. gang, og hvis du skulkede, kostede det 15 kr. det var mange penge dengang. Gunnar: Vi flyttede herud i foråret 1953.Da vi først så huset, sagde jeg Det skulle ikke undre mig om det er det lokum der. Vi betalte 2000 kr. for jord og hus og vand kr. om året. 26

29 STRANDHAVEN Korshøjvej nr. 8 I 1947 var der ingen vand andet end i en pumpe på gården. Det var meget besværligt, men først da Ekstra Bladet havde været herude og fotograferet og talt med nogle beboere til en forsidehistorie, kom der gang i kommunen, og vi fik indlagt vand fortæller Alex. Østre Strandvej var et problem som vej fra Strandhaven til Avedøre skole. Der var en meget stor trafik, også med store lastbiler. Min egen søn Jens blev en dag kørt ned på vejen. Der var ingen fortove eller cykelstier, så der kunne nemt ske ulykker, når små bøm uopmærksomme løb og legede på skolevejen. Heldigvis skete der ikke noget slemt med Jens, men vi trak vejret lettet, da S-toget kom i 1972 og de måtte nedlægge Østre Strandvej som kørevej. Den blev cykel- og gangsti. Alex var kasserer helt fra 1948 til 1968 under skiftende formænd. Landoy Hansen var formand til 1953 og ledede således slagets gang, da 27

30 man fik gården i Avedøre. S.V. Rasmussen var formand til 1959, så kom Allan Mortensen kun et år og herefter styrede Møller Christensen til herefter var der nogle år med kiv og strid med skiftende formænd. I 1968 forlod Alex sin post som kasserer og Gunnar blev formand i Gården, der var meget forfalden, blev brændt ned med hjælp af hjemmeværnet. Så kunne legepladsen laves, og siden da har man aldrig talt om at udstykke det grønne område, som både bruges til fodbold og andet boldspil, og til legeplads i det ene hjørne med gode gedigne legeredskaber. Bestyrelsen har nedsat et legepladsudvalg, som står for vedligeholdelsen og nyanskaffelser. De afholder hvert år Set. Hansfest med fællesspisning i telt, som noget nyt, og bål og sang, når det er mørkt. 28 føler I ikke Strandhaven har været en succes for almindelige arbejdere? Jo jeg har haft det fint som formand. Jeg uddelegerer mange opgaver til andre bestyrelsesmedlemmer. Alex nikker Det har været smuldt vande de sidste år. Landbrugsminister Smørum sagde også, vi havde fået et smørhul. Det var bestemt mest arbejdere, der startede herude, men efterhånden har det ændret sig, så der i dag er mange funktionærer og andre med flere penge på kistebunden.

31 I 1974 blev Avedøre indlemmet i Hvidovre Kommune. Der har ikke været de store forskelle. De administrerer nogenlunde ens. En af de store opgaver for Gunnar og bestyrelsen har været Dybenskærvej. Den er ret trafikeret fra Havnevejen til Avedøre stationsby.den blev anlagt med brede græsrabatter, så den kunne udvides til 4 spor. Planerne var dengang præget af bilismen. Heldigvis havde man ikke penge til udvidelsen, og tiderne har skiftet. Idag tager man mere hensyn til de bløde trafikanter. Da et barn blev dræbt på Dybenskærvej, var kommunen til at tale med. Man indsnævrede vejen og fik cykelstier og rundkørsel ved Fjeldstedvej. Der blev plantet bøgehække og platantræer, så ikke alene er vejen blevet mere miljøvenlig. Den er også blevet smuk. Det blev fastlagt i en byplanvedtægt nr. 420 for Dybenskærvej og 14 parceller langs vejen. Et andet problem, som endnu er uløst, er de mange ulovlige udestuer. Det er tilladt at bygge en overdækket terrasse, men en egentlig udestue med vinduer er forbudt på grund af bebyggelsesprocenten, som bliver alt for høj. Da efterhånden halvdelen af husene har udestuer, er det svært at håndhæve byplanvedtægten. Bygningskroppene er i sig selv så markante, at udestuerne ikke ødelægger kvarterets fælles præg. Det er værre, når de bygger en egentlig knast i mursten. Sandholtvej

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

Lokalplan 436. Toftegårdsparken. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning

Lokalplan 436. Toftegårdsparken. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 436 Lokalplan 436 Toftegårdsparken HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning KOMMUNEPLANEN er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv,

Læs mere