Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år"

Transkript

1 Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende sig efter det der spørges efter Kan sige sætninger Kan føre en samtale (skiftes) Kan fortælle historier Kan tale rent Kan "læse" pegebøger Kan lide at læse bøger Kan lide ordlege Kan lide rim og remser Kan bruge sproget i samtale med den voksne Sproget er alderssvarende (over middel/under middel) Kan skrive bogstaver Kan skrive sit navn God til at digte Har en god hukommelse Kan fortælle om ting han/hun har oplevet Kan lide at lytte Er meget spørgende Har et godt ordforråd Kommunikerer med andre på er meget sproglig måde. Kan forklare sig Kan føre en samtale Sproget er alderssvarende (over middel/under middel) Helle Bjarnø Tjekliste side 1

2 Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark logiskematematisk Logik klog Er god til puslespil Spørger om hvordan ting fungerer Eksperimenterer i legen Har en god fornemmelse for årsag-virkning for alderen Kan tælle enkelte tal Har en god fantasi Kan lide puttekasser God til at kombinere, f.eks. bruge en stol for at kravle op Kan pege retningsbestemt God til at kategorisere Kan gøre ting i logisk sammenhæng Stiller mange spørgsmål om hvordan ting fungerer Kan godt lide puslespil/huskespil etc. Kan lide at kategorisere, ordne ting efter størrelse, farve etc. Kan spille kortspil Kan lide spil hvor man skal tænke God til at eksperimentere Har en god fornemmelse for årsag-virkning for alderen Kan enkelte tal talrækker Har en god fantasi Helle Bjarnø Tjekliste side 2

3 Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark rumlige Billed klog Ser og undersøger ting uden altid at putte det i munden Kan sætte ting sammen Er god til at tegne Kan lide at se billeder God til at bygge med lego og lign. Dagdrømmer meget God til at spille teater God til at genkende ting Er god til at tegne Kan lide at se billeder God til at bygge med lego og lign. Bygger interessante ting Dagdrømmer meget God til at forestille sig ting God til at spille teater Får mere ud af billeder end ord God til computerspil og lign. God til labyrinter (Hvor er holger?) eller andre visuelle aktiviteter God til at genkende ting Helle Bjarnø Tjekliste side 3

4 Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den psykiske personlige Selv klog Kan skelne mellem kendte og ukendte voksne Reagerer når forældre/kendte voksne forlader det Kan skelne mellem jeg og du Kan opfatte sig selv Har en stor viljestyrke Kan det at ville selv Giver udtryk for hvad han/hun kan lide/ ikke lide God til at vise følelser Er en glad person God til selvstændig leg Har gå på mod Kan lide at bestemme Kan koncentrere sig Har en stor viljestyrke Viser lederegenskaber Giver udtryk for hvad hun kan lide/ ikke lide God til at vise følelser Er en glad person God til selvstændig leg Har gå på mod Kan lide at bestemme Er god til at fordybe sig God til at være ligeglad når nogen irriterer Kan koncentrere sig Helle Bjarnø Tjekliste side 4

5 Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark naturalistiske Natur klog Kan lide at være ude Kan lide at være i skoven Har opmærksomhed på vejret, kulde, varme, regn Er opmærksom på lys og mørke Glad for dyr, genkender 1-2 kæledyr Kan lide planter Ordner og systematiserer, kan lide mønstre og sammenhænge Kan lide dyr Kan lide planter Kan lide at være i skoven Kan lide mønstre God til at forudsige Kan læse spil Kan lide at der er system på ting Kan se uventede ligheder Helle Bjarnø Tjekliste side 5

6 Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den sociale sociale Menneske klog 0-3 år 3-6 år Kan tiltrække sig opmærksomheden Reagerer på andres tilstedeværelse Kan lege titte-bøh -/gemmeleg Kan have øjenkontakt - lege Kan lege som om" lege Kan efterligne Viser interesse for andre God til at være sammen med andre Søger helst selskab Er omsorgsfuld for andre God kontakt med voksne God i gruppeleg Vil ofte hjælpe andre Har følelser for andre God til at tage hensyn God til at være sammen med andre Søger helst selskab Er omsorgsfuld for andre God kontakt med voksen God kontakt med andre God i gruppeleg Vil ofte hjælpe andre Har følelser for andre God til at lede andre Klarer sig godt i blandt andre Har mange venner Kan lide at undervise andre Har empati og omsorg for andre God til at tage hensyn Helle Bjarnø Tjekliste side 6

7 Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den fysiske kropslige Krops klog God finmotorisk : God til perler God til at spise og drikke selv God til at tegne God til at klippe God til at putte ting i huller Den finmotoriske er alderssvarende under/over middel? God grovmotorisk : God til at stå gå rejse sig kravle (op) - vende sig rulle sig God til at hoppe God til at løbe God til at spille bold God til at bevæge sig Kan trække/skubbe et stk. God finmotorisk : God til perler og lign. God til at spise selv God til at tegne Kan farve indenfor streger God til at klippe God til at putte ting i huller God til at tage tøj på binde snørrebånd eller lign. Har håndværksmæssige færdigheder? God til at skille ting ad og samle igen Den finmotoriske er alderssvarende under/over middel? Helle Bjarnø Tjekliste side 7

8 Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark legetøj Kan lide at få svingture, lege ride ranke eller lign. Kan lide at arbejde med modeller eller fingermaling God grovmotorisk : God til at stå gå rejse sig vende sig rulle sig etc. God til at hoppe God til at løbe God til at spille bold God til at bevæge sig Kan lide at efterligne andre Kan lide at lave modeller Kan udtrykke sig dramatisk Helle Bjarnø Tjekliste side 8

9 Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark musikalske Musik klog Er opmærksom på lyde Reagerer på stemninger Kan lide at bevæge sig til musik/rytmer Reagerer positivt overfor musik Kan klappe, tromme rytme Nynner med på små sange Kan lide at spille God til at huske melodier Danser meget til musik Er god til rytmer Trommer rytmisk Er god til at synge Er god til at spille Kan nynne melodier God til at danse Er glad for musik Taler og bevæger sig rytmisk Kan huske mange sange Er god til rytmik bevægelse til musik Kan høre hvis melodier synge forkert Helle Bjarnø Tjekliste side 9

10 Læreplaner - Børnehuset Tusenfryd Profilark - det enkelte barns kompetencer, bygger på de mange intelligenser Pædagogiske læreplaner for alle børn Mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske proces skal give børnene Metoder og aktiviteter hvordan vil vi nå målene Opfølg ning hvorda n kan vi se at målene er nået Doku menta tion for at målene er nået Hvad vil vi gøre hvis vi ikke når dem særlig indsats Helle Bjarnø side

11 Den intellek-tuelle sprog Sprog klog logik klog Natur og naturfænomener Læreplaner - Børnehuset Tusenfryd Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter Børn skal have mulighed for at systematisere deres omverden og forstå sammenhænge (tal, modsætninger og rækkefølger) Lege med sprogligt indhold f.eks. her kommer vi Pustelege, sugerør. Sætte børn med sprogproblemer i fokus. Lege hvor at tælle indgå r f.eks. løve, løve hvad er klokken. Terning: ligeulige. Stopdans: der skal stå 4 børn i en hulahopring Helle Bjarnø side

12 billed klog Kulturelle udtryksformer og værdier Den psykiske selv Alsidig klog personligheds Læreplaner - Børnehuset Tusenfryd Børn skal have adgang til materialer som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturel aktivitet Børn skal have mulighed for at udfolde sig som stærke og alsidige personer Rollelege, input og støtte fra de voksne Materialer der passer til legene Fleksible fysiske rammer f.eks, forhindringsbane Lege som sætter børnene i nye situationer, så der opdages nye kompetencer, f.eks krammeleg. Bruge børnenes stærke sider til at styrke de svage feks. sætte et Helle Bjarnø side

13 natur klog Natur og naturfænomener Læreplaner - Børnehuset Tusenfryd Børn skal kunne erfare naturen med alle sanse og opleve den som et rum for leg og fantasi barn med lavt selvværd og god sproglig kompetence i centrum Styrke et barns kunnen til f.eks. bold i hverdagen så det oplever succes Ude hver dag året rundt Skovdage: svinge i tov, gå langt, klatre, vand og ild. Bruge legepladsen som aktivitetsrum Helle Bjarnø side

14 Den sociale Social sociale intellig ens menne ske klog Den fysiske krops Krop og klog bevægelse Læreplaner - Børnehuset Tusenfryd Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse Eks: fangeleg, skal holde i hånden, ender som en lang kæde, sjovt men svært at fange de sidste. Holder i nogen man ellers ikke vil røre. Grundmotorikken skal være i orden. At de får lov at røre sig, hoppe fra vindueskarmen, have trampolinen indendørs. Skal gøre tingene selv Helle Bjarnø side

15 musik klog Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplaner - Børnehuset Tusenfryd Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud Sanglege, rytmer. Minisport Deltage i teater og musik - arrangementer på skolen. Deltage i lokale musikarrangementer Helle Bjarnø side

16 Profilark, barnets kompetencer - Børnehuset Tusenfryd Barnets navn: alder: dato: plan nr.: Den intellektuelle Barnet er god til Barnet skal lære sproglige sprog klog logiskmatematiske logik klog rumlige billed klog Den psykiske personlige selv klog naturalistisk natur klog Den sociale sociale menneske klog Helle Bjarnø side

17 Profilark, barnets kompetencer - Børnehuset Tusenfryd Den fysiske kropslig krops klog musikalske musik klog Underskrifter: Kontaktperson: Forældre: Helle Bjarnø side

18 Profilark, barnets kompetencer - Børnehuset Tusenfryd Barnets navn: alder: dato: plan nr.: Den intellektuelle sproglige sprog klog Barnet er god til Barnet skal lære logiskmatematiske logik klog rumlige billed klog Den psykiske personlige selv klog naturalistiske natur klog Den sociale sociale menneske klog Den fysiske kropslig krops klog musikalske musik klog Underskrifter: Kontaktperson: Forældre: Helle Bjarnø side

19 Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog logiskematematiske Logik klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende sig efter det der spørges efter Kan sige sætninger Kan føre en samtale (skiftes) Kan fortælle historier Kan tale rent Kan "læse" pegebøger Kan lide at læse bøger Kan lide ordlege Kan lide rim og remser Kan bruge sproget i samtale med den voksne Sproget er alderssvarende (over middel/under middel) Er god til puslespil Spørger om hvordan ting fungerer Eksperimenterer i legen Har en god fornemmelse for årsag-virkning for alderen Kan tælle enkelte tal Har en god fantasi Kan lide puttekasser God til at kombinere, f.eks. bruge en stol for at kravle op Kan pege retningsbestemt God til at kategorisere Kan gøre ting i logisk sammenhæng Kan skrive bogstaver Kan skrive sit navn God til at digte Har en god hukommelse Kan fortælle om ting han/hun har oplevet Kan lide at lytte Er meget spørgende Har et godt ordforråd Kommunikerer med andre på er meget sproglig måde. Kan forklare sig Kan føre en samtale Sproget er alderssvarende (over middel/under middel) Stiller mange spørgsmål om hvordan ting fungerer Kan godt lide puslespil/huskespil etc. Kan lide at kategorisere, ordne ting efter størrelse, farve etc. Kan spille kortspil Kan lide spil hvor man skal tænke God til at eksperimentere Har en god fornemmelse for årsag-virkning for alderen Kan enkelte tal talrækker Har en god fantasi rumlige Billed klog Ser og undersøger ting uden altid at putte det i munden Kan sætte ting sammen Er god til at tegne Kan lide at se billeder God til at bygge med lego og lign. Dagdrømmer meget God til at spille teater God til at genkende ting Er god til at tegne Kan lide at se billeder God til at bygge med lego og lign. Bygger interessante ting Dagdrømmer meget God til at forestille sig ting God til at spille teater Får mere ud af billeder end ord God til computerspil og lign. God til labyrinter (Hvor er holger?) eller andre visuelle aktiviteter God til at genkende ting Helle Bjarnø Tjekliste side 1

20 Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den psykiske personlige Selv klog Kan skelne mellem kendte og ukendte voksne Reagerer når forældre/kendte voksne forlader det Kan skelne mellem jeg og du Kan opfatte sig selv Har en stor viljestyrke Kan det at ville selv Giver udtryk for hvad han/hun kan lide/ ikke lide God til at vise følelser Er en glad person God til selvstændig leg Har gå på mod Kan lide at bestemme Kan koncentrere sig Har en stor viljestyrke Viser lederegenskaber Giver udtryk for hvad hun kan lide/ ikke lide God til at vise følelser Er en glad person God til selvstændig leg Har gå på mod Kan lide at bestemme Er god til at fordybe sig God til at være ligeglad når nogen irriterer Kan koncentrere sig naturalistiske Natur klog Kan lide at være ude Kan lide at være i skoven Har opmærksomhed på vejret, kulde, varme, regn Er opmærksom på lys og mørke Glad for dyr, genkender 1-2 kæledyr Kan lide planter Ordner og systematiserer, kan lide mønstre og sammenhænge Den sociale 0-3 år 3-6 år sociale Menneske klog Kan tiltrække sig opmærksomheden Reagerer på andres tilstedeværelse Kan lege titte-bøh -/gemmeleg Kan have øjenkontakt - lege Kan lege som om" lege Kan efterligne Viser interesse for andre børn og voksne God til at være sammen med andre Søger helst selskab Er omsorgsfuld for andre God kontakt med voksne God kontakt med andre God i gruppeleg Vil ofte hjælpe andre Har følelser for andre God til at tage hensyn Kan lide dyr Kan lide planter Kan lide at være i skoven Kan lide mønstre God til at forudsige Kan læse spil Kan lide at der er system på ting Kan se uventede ligheder God til at være sammen med andre Søger helst selskab Er omsorgsfuld for andre God kontakt med voksen God kontakt med andre God i gruppeleg Vil ofte hjælpe andre Har følelser for andre God til at lede andre Klarer sig godt i blandt andre Har mange venner Kan lide at undervise andre Har empati og omsorg for andre God til at tage hensyn Helle Bjarnø Tjekliste side 2

21 Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den fysiske kropslige Krops klog God finmotorisk : God til perler God til at spise og drikke selv God til at tegne God til at klippe God til at putte ting i huller Den finmotoriske er alderssvarende under/over middel? God grovmotorisk : God til at stå gå rejse sig kravle (op) - vende sig rulle sig God til at hoppe God til at løbe God til at spille bold God til at bevæge sig Kan trække/skubbe et stk. legetøj Kan lide at få svingture, lege ride ranke eller lign. Kan lide at arbejde med modeller eller fingermaling God finmotorisk : God til perler og lign. God til at spise selv God til at tegne Kan farve indenfor streger God til at klippe God til at putte ting i huller God til at tage tøj på binde snørrebånd eller lign. Har håndværksmæssige færdigheder? God til at skille ting ad og samle igen Den finmotoriske er alderssvarende under/over middel? God grovmotorisk : God til at stå gå rejse sig vende sig rulle sig etc. God til at hoppe God til at løbe God til at spille bold God til at bevæge sig Kan lide at efterligne andre Kan lide at lave modeller Kan udtrykke sig dramatisk musikalske Musik klog Er opmærksom på lyde Reagerer på stemninger Kan lide at bevæge sig til musik/rytmer Reagerer positivt overfor musik Kan klappe, tromme rytme Nynner med på små sange Kan lide at spille God til at huske melodier Danser meget til musik Er god til rytmer Trommer rytmisk Er god til at synge Er god til at spille Kan nynne melodier God til at danse Er glad for musik Taler og bevæger sig rytmisk Kan huske mange sange Er god til rytmik bevægelse til musik Kan høre hvis melodier synge forkert Helle Bjarnø Tjekliste side 3

22 Børnehuset Tusenfryd Idrætsbørnehaven Pædagogisk idræt: Opstart Uddannelsesforløb 2000 Idrætsbørnehave 2002 Flytning Organisationsændring Nye medarbejdere 2004 KID projekt 2005 Uddannelse af 2.generation Uddannelse af dagplejere Minisport Uddannelsesinstitution Helle Bjarnø Side

23 Børnehuset Tusenfryd Idrætsbørnehaven Andre opgaver: Rummelighed, børn med særlige behov rygsæk Fælles sprog de mange intelligenser Profilark, kompetenceplaner Sundhed, det nationale sundhedsprogram børnehaver i bevægelse Læreplaner Helle Bjarnø Side

24 Børnehuset Tusenfryd Idrætsbørnehaven Kulturen: Fra at være en sammentømret personalegruppe som i enighed gennemgik en fælles proces Til at blive en ny organisation med en mere blandet personalegruppe med forskellige forudsætninger Det kræver: Struktur, dagens aktiviteter er skemalagte og foregår på samme tid hver dag Accept af forskellighed Arbejde med grupper på tværs Prioritering af økonomi og ressourcer til af de fysiske rammer og pædagogikkken At ville det tænke det gøre det Genialt Helle Bjarnø Side

25 Læreplaner - Børnehuset Tusenfryd Profilark - det enkelte barns kompetencer - bygger på de mange intelligenser Pædagogiske læreplaner for alle børn Mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske proces skal give børnene Metoder og aktiviteter hvordan vil vi nå målene Opfølgning hvordan kan vi se at målene er nået Dokumentation for at målene er nået Hvad vil vi gøre hvis vi ikke når dem særlig indsats Den intellektuelle sproglige sprog klog logiskmatematiske logik klog rumlige billed klog Sprog Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter Børn skal have mulighed for at systematisere deres omverden og forstå sammenhænge (tal, modsætninger og rækkefølger) Børn skal have adgang til materialer som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturel aktivitet Lege med sprogligt indhold f.eks. her kommer vi Pustelege, sugerør. Sætte børn med sprogproblemer i fokus. Lege hvor at tælle indgå r f.eks. løve, løve hvad er klokken. Terning: lige-ulige. Stopdans: der skal stå 4 børn i en hulahopring Rollelege, input og støtte fra de voksne Materialer der passer til legene Fleksible fysiske rammer f.eks, forhindringsbane Helle Bjarnø side

26 Læreplaner - Børnehuset Tusenfryd Den psykiske personlige selv klog naturalistiske natur klog Den sociale sociale menneske klog Alsidig personligheds Natur og naturfænomener Social Børn skal have mulighed for at udfolde sig som stærke og alsidige personer Børn skal kunne erfare naturen med alle sanse og opleve den som et rum for leg og fantasi Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er Lege som sætter børnene i nye situationer, så der opdages nye kompetencer, f.eks krammeleg. Bruge børnenes stærke sider til at styrke de svage feks. sætte et barn med lavt selvværd og god sproglig kompetence i centrum Styrke et barns kunnen til f.eks. bold i hverdagen så det oplever succes Ude hver dag året rundt Skovdage: svinge i tov, gå langt, klatre, vand og ild. Bruge legepladsen som aktivitetsrum Eks: fangeleg, skal holde i hånden, ender som en lang kæde, sjovt men svært at fange de sidste. Holder i nogen man ellers ikke vil røre. Helle Bjarnø side

27 Læreplaner - Børnehuset Tusenfryd Den fysiske kropslig krops klog musikalske musik klog Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud Grundmotorikken skal være i orden. At de får lov at røre sig, hoppe fra vindueskarmen, have trampolinen indendørs. Skal gøre tingene selv. Sanglege, rytmer. Minisport Deltage i teater og musik -arrangementer på skolen. Deltage i lokale musikarrangement Helle Bjarnø side

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Leg med sproget. 0-3 år

Leg med sproget. 0-3 år Leg med sproget 0-3 år At du giver sprog og ikke kræver sprog. Børn lærer ikke sprog ved at blive spurgt: hvad er det? eller kan du sige det?. Det er dig som voksen, der skal fortælle og sætte ord på.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 Ryvang 2 Børnehaveplan 2009-2010 KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 1 Forord Flow, Gyldne øjeblikke og pædagogisk idræt Denne børnehaveplan er en fortsættelse af vores tidligere børnehaveplaner og har

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Læreplan i Stjerneblomsten.

Læreplan i Stjerneblomsten. Læreplan i Stjerneblomsten. De 6 punkter, som vi kommer ind på i læreplanen, er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sprog. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener.

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn SELV TEST 7 Intelligenser Learn2Learn Denne test tilhører: 1 De 7 intelligenser 7 intelligenser Intra-personel Sproglig Inter-personel Musisk Visuel-rumlig Logiskmatematisk Kropsligkinæstetisk De fremtrædende

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Metodehæfte Ud på gulvet Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet Kolofon En en del af Dansk dansk flygtningehjælp Flygtningehjælp

Læs mere

SPROGET KOMMER VIL DU MED?

SPROGET KOMMER VIL DU MED? SPROGET KOMMER VIL DU MED? FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab

Læs mere

Generelle mål [LÆREPLAN] 2012-2013

Generelle mål [LÆREPLAN] 2012-2013 Bibelfortælling kan foregå på mange forskellige måder: som dissideret fortælling, som bordteater, der kan dramatiseres med børnenes hjælp, PowerPoint, små film eller billeder. Som regel får børnene et

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere