Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene"

Transkript

1 Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S

2 Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug Ukrudtskontrol På 1 ha op mod 15 tons t.s kg N kg P kg K

3

4

5 Mobil grøngødning bevæggrunde i NL Hygiejne Fosfornormer gør mobil grøngødning attraktiv Stedlig økologisk gødningskilde Mobil øger N-produktion Mindre afhængighed af animalsk produktion selvforsyning (positiv N-balance) N i planter er på organisk form mindsker risiko for fordampning/udvaskning Ingen tab af N i stalden Forsyning passer godt sammen med udvikling af mange grønsager

6 Nedmuldning på voksestedet eller flytning forskel 85 kg N TIL GAVN FOR GARTNERE

7 Mobil grøngødning i NL erfaringer Virkning af N i mobil grøngødning er god og forudsigelig, gødningsværdien i kløvergræs og lucerne er på højde med animalske gødninger Mobil grøngødning skal indarbejdes i jorden Kræver god jordfugtighed Tidspunkt for nedmuldning er vigtig - udbringes 2-3 uger før etablering Mineralisering nedsættes ved høj tørstofindhold Mineraliseringshastighed af ens.lucerne er større end frisk Ensileret lucerne kan med fordel bruges til tidlige afgrøder med tidlig N-behov

8 Mobil grøngødning i NL erfaringer 2 Eksempel: Mineralisering af lucerneensilage udbragt i starten af april var på 38 kg af total 125 kg udbragt (efter 3 uger) Pelleteret og tørret lucerne og kløvergræs er både dyrere og langsommere nedbrydelig (hæver AAT) Udbringning i voksende afgrøder er vanskelig og N-virkning ofte for ringe Håndtering og prisen NDICEA kan beskrive virkning

9 Rødkløver 22,4 4,31 24,32 58,5 TIL GAVN FOR GARTNERE Mobil grøngødning i NL kg.pr.tons Frisk kg.indhold pr.tons frisk materiale N P K T.S. Kløvergræs 6,1 0,26 5,56 17,4 4,9 0,88 4,48 14,3 6,5 1,1 7,06 18,5 Lucerne 5,5 0,26 4,13 16,4 5,6 0,88 3,98 13,7 6,2 1,72 5,56 22,7 Ensileret 7,5 1,89 5,15 18,7 6,5 1,1 6,06 19,4 5,1 0,84 4, ,54 4,73 16,1 kg.indhold pr.tons ensileret materiale Kløvergræs 14 0,96 11, ,9 2,24 11,54 37,5 7,9 2,38 9,79 45,4 9 2,29 7,14 45,9 6 1,45 6,81 23,2 Lucerne 11 1,8 7,89 33,1 15,2 2,73 12,87 49,1

10 2010 kartoffel Fresh yield (kg/ha) 2009 spinat Fresh yield (kg/ha) TIL GAVN FOR GARTNERE Udbytte med mobil grøngødning er på højde med hønsedybstrøelse Control Poultry manure Alfalfa silage Alfalfa fresh Fertilizer treatment Control Poultry manure Alfalfa silage Alfalfa fresh Fertilizer treatment

11 Mobil grøngødning i praksis Udbyttemåling Slæthøjde og udbytte Regne eksempel Udbringning vejring af slættet kan øge T.Sindhold fra 17% til 40% på en god dag Indarbejdning nødvendigt for en hurtig virkning. Kan ske med fræser, rotorharve, disc-harver, tallerkenharve, og ved store mængder ved pløjning

12 Regneeksempel 45 cm høj kløvergræs 40 cm høstet svarer til ca. 4 tons T.S.pr.ha. 17% T.S. 23,5 tons 6 kg N pr.tons 141 kg N pr.ha

13 Prisfordel mobil gødning 0,00 kr.pr.kg tilført N kr.pr.kg N husdyrgødning Pris pr.kg.n 16,12 udbragt Pris pr.kg.n 16,12 kr.pr.kg N lucerne udbragt Antal høstet kg N pr.ha. 360 kg N pr.ha. i lucerne Husdyrgødning Omkostninger køb af husdyrgødning 36,42 kr.pr. tons økologisk husdyrgødning Omkostninger udbringning husdyrg. 20 kr.pr. tons N-indhold gødning 3,5 kg pr.tons råvare Lucerne Udbytte lucerne, kr kr.pr.ha.pr.år Udbytte lucerne 9 ton T.S.pr.ha.pr.år gennemsn. N-indhold lucerne 40 kg/tons i T.S. Udbringning Slåning 340 kr.pr.ha.pr slæt Lucerne Snitning og samkørsel 800 kr.pr.ha.pr slæt Antal slæt 3 antal slæt pr.år Transport 5 km mellem høstmark og brugsmark Transportomkostninger 1 kr.pr.tons råvare pr.km. Omkostninger udbringning lucerne 40 kr.pr.tons råvare T.S.indhold 17 % på tidspunkt af udbringning

14 Sædskifte på Billeslund - grøngødning Demonstrationsprojekt Formål: at demonstrere sædskiftets N-regulerende evne 2 sædskifter intensiv med 5 år grønsager Ekstensiv med 3 år grønsager, 2 år med korn/udlæg 3 gødningsintensiteter 0 kg N, 50% af planlagt normal gødningstilførsel, og 100% af planlagt normal gødningstilførsel JB3, maksimal grøngødning. 4-årigt demonstrationsprojekt

15 Sædskifte på Billeslund grøngødning 2 Formål: at demonstrere sædskiftets N-regulerende evne 2 sædskifter intensiv med 5 år grønsager Ekstensiv med 3 år grønsager, 2 år med korn/udlæg 3 gødningsintensiteter 0 kg N, 50% af planlagt normal gødningstilførsel, og 100% af planlagt normal gødningstilførsel JB3, maksimal grøngødning. 4-årigt demonstrationsprojekt

16 Int.5 år grønsager J F M A M J J A S O N D 1. Porrer 2. Salat 3. Løg 4. Gulerødder 5. Bønner Vintervikke Rødkløver Vintervikke Salat Løg Porrer Rødkløver + fodermarvkål Vintervikke + gul sennep Bønner Gulerødder Vintervikke Ekst.3 år grønsager 1. Porrer 2. Korn 3. Løg 4. Gulerødder 5. Korn Vintervikke Korn Hvidkløver + græs Løg Vintervikke Gulerødder Korn Porrer Hvidkløver + græs Vintervikke + gul sennep Udlæg af rødkløver + lucerne

17 Sædskifte på Billeslund grøngødning 3 Erfaringer Første år efter en meget god forfrugt ingen eller meget lille forskel mellem sædskifter og gødningsniveauer Virkningen af en god grøngødning er flerårig Manglende etablering af grøngødning kortslutter systemet. Forskelle blev tydelige i de sidste år. Meget krævende afgrøder som porre kan ikke klare sig alene med forfrugt, meget lidt krævende kan sagtens I demonstrationsparcellerne på Billeslund har vi uden udbyttereduktion kunne reducere gødningsmængden med mellem 50 og 100% af normalt tilført. Det forudsætter dog veletableret grøngødning.

Fortolkning af NDICEA resultater.

Fortolkning af NDICEA resultater. af NDICEA resultater. 1. Forord Af hensyn til organisk stofs egenskaber og dynamik i jorden, udfyldes data for min. 3 år: det aktuelle år og de 2 forudgående år. Procent organisk stof i jorden udfyldes,

Læs mere

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 2 N-min generelt Hvad er N-min? I jorden findes kvælstof dels bundet i organisk form i f.eks. planterester og humus og dels i uorganisk form som nitrat og ammonium. Planterne

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Martin Nørregaard Hansen og Torkild S. Birkmose En stor del af kvælstofindholdet i husdyrgødning

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav 1 af 5 03-04-2008 09:18 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 3. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Brugermanual til Eco- Plan Biogas

Brugermanual til Eco- Plan Biogas Brugermanual til Eco- Plan Biogas SUSTAINGAS Manual D3.2 www.sustaingas.eu Udgivelsesdato: 27.03.2015 Forfattere: Michael Tersbøl og Lone Malm Ansvarlig for denne rapport Partnere Organic Denmark (Økologisk

Læs mere

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 2-09 Annual Report Delt gødning Split-application of fertilizer Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej, DK-49 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

- får tingene til at gro

- får tingene til at gro får tingene til at gro Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Hvorfor flydende gødning?... 5 Sortimentsoversigt... 6 Dosering af gødning... 7 Eksempel på Doseringstabel... 8 Udbringning med marksprøjten...

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø

Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø - Husdyrgødning, halm og biomasse fra naturarealer Af Torkild Birkmose, Kasper Stefanek, Kurt Hjort-Gregersen og Jørgen Pedersen, AgroTech

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler Dyrkningsvejledning Avl af egne læggekartofler 2 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indhold En krævende produktion...3 Lovens krav...4 Et sundt udgangspunkt...4 Før lægning...5 Lægning... 6 Speciel gødskning...

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere