Vær åben Vær positiv Tag notater Vær aktiv Afvis ikke noget nyt Kom til tiden gå ikke før tiden osv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær åben Vær positiv Tag notater Vær aktiv Afvis ikke noget nyt Kom til tiden gå ikke før tiden osv."

Transkript

1 Uddannelsens opbygning og indhold: DcH s trænergrunduddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, og en overbygning, der er opdelt i 5 specialeområder (DcH-pogrammet, Agility, Rally-lydighed, Familiehunde og IPO). Man er uddannet træner i DcH, når man har gennemført grundmodulerne og mindst én af de 5 overbygninger. De 8 grundmoduler skal være gennemført inden påbegyndelse af overbygningen. Trænergrunduddannelsen er tænkt som et minimum og i nogle tilfælde kun som en introduktion til et område. En dyberegående indsigt i relevante emner eller øvelser udbydes som efteruddannelse på kredsplan. Den følgende beskrivelse af grundmodulerne og overbygningsspecialerne indeholder Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til uddannelsens indhold. Uddannelsen detailplanlægges af kredsenes uddannelsesudvalg. Modul 1: Velkomst og introduktion Modulet skal indeholde: Velkomst Præsentation af instruktør/aspiranter. Navneleg Lidt om at gå på kursus Vær åben Vær positiv Tag notater Vær aktiv Afvis ikke noget nyt Kom til tiden gå ikke før tiden osv. Lidt om hele forløbet af trænergrunduddannelsen. Det udleverede materiale forudsættes læst før hvert modul Afbud senest fem dage før ellers kommer lokalforeningen til at betale Evt. pre-tests inden selve modulerne og tests på selve modulerne kan forekomme DcH s opbygning Kommunikation kort introduktion Definition af ordet Vi har ikke det samme billede inde i hovedet, når vi hører noget Attitude Ord, betoninger, kropssprog Eks. på kommunikation

2 Improvisationsøvelser Zoner og territorier Zoner: Intimzone Personlig zone Social zone Offentlig zone Øvelse hvor aspiranterne skal finde den rigtige afstand at stå på over for en anden person. Territorier: Som f.eks. bænk eller bussæde Aktiv lytning Øvelse med aktiv lytning Sansernes betydning for omgangen med andre mennesker Synet Hørelsen Følesans Lugtesans Smag (Intuition) s kursus Modul 2: Pædagogik, kommunikation og planlægning Formålet er at give kursisterne et indblik i, hvordan kommunikation fungerer, og hvordan træneren kan give den optimale læring herunder også forståelse og erkendelse af rollen som fag-person. Der gives forskellige værktøjer til træningstilrettelæggelse, type-bestemmelse og kommunikation. Modulet skal indeholde: Del 1: Pædagogik, psykologi og kommunikation Hvad er en god træner i DcH debat og nøgleord om dette emne Trænerrollen, introduktion til rolleforståelsen

3 Selvforståelse og selvindsigt hvordan er aspiranten som person, og hvad betyder dette i forhold til trænerrollen? Her kan anvendes forskellige type-test, som man kan tale ud fra. Der bør vælges minimum 2 forskellige tests Kommunikationsteorier, aktiv lytning, afsender/modtager. Udvælg nogle relevante og interessante teorier og værktøjer, som gruppen kan arbejde med Konflikthåndtering introduktion til konflikttrappen og kommunikation i forbindelse med konflikter Del 2: Træningstilrettelæggelse Planlægningsværktøjer udvælg minimum 2 værktøjer eksempelvis, Mind-map, Post-it, skemaer af forskellig art Hvordan fører man journal over sit hold? Fordele og ulemper Hvilke informationer er vigtige for en træner at have Tips og Tricks Modulet bør indeholde både teori og praktik såsom gruppearbejde, typetests mv. Der bør henvises til, hvor og hvordan kursisterne kan hente yderligere information. s kursus Modul 3: ADFÆRD Hundens historie, udvikling og prægning Formålet er at give kursisterne et grundigt kendskab til de terminologier, som vi i DcH anvender, når vi omtaler hundens adfærd. Modulet skal indeholde: En kort gennemgang af hundens oprindelse og historie Gennemgang af hundens 5 sanser En mere dybdegående gennemgang af hundens udvikling fra hvalp til voksen, med gennemgang af de forskellige faser, herunder medfødt adfærd, prægning, socialisering og tillært adfærd normal og unormal adfærd (angst, stress, aggression, indlært hjælpeløshed og kropszoner) Der bør henvises til, hvor og hvordan kursisterne kan hente yderligere information. s kursus Modul 4: ADFÆRD Hundens sprog og kommunikation Formålet er at give kursisterne en begyndende grundlæggende forståelse af, hvordan hundene kommunikerer med hinanden, hvad det betyder, og hvordan vi selv kan udnytte det i vor træning og omgang med hunde.

4 Modulet skal indeholde: Hundens sprog/reaktioner Gennemgang af afstandssøgende og afstandsmindskende signaler Førerens kropsprog og reaktioner Relationer mellem fører og hund Der bør indgå praktik, hvor ovennævnte kropsprog indgår f.eks. momenter fra adfærdsanalyse, så kursisten udover det teoretiske også kan se det fungere i praksis. Praktikken kan delvis erstattes med videoklip. Der bør henvises til, hvor og hvordan kursisterne kan hente yderligere information. s kursus. Modul 5: Raceegenskaber Med udgangspunkt i hundenes oprindelige anvendelsesformål/fagområder bør man gennemgå følgende: Introduktion Den karakteristiske (genetiske) adfærd, som f.eks. jage, gø, bære, grave, vogte. Forskellige temperamenter (reserverede, værdige, livlige, kort lunte, lang lunte). Forskellen på mentalitet og temperament. Forskellig kropsbygning, pels, gangarter, bevægelsesmønstre. Forskellige arbejdsbaggrunde racetypiske egenskaber racetilpasset træningsvejledning. Opdeling i grupper ud fra samme arbejdsopgaver og erhverv : Tempel- og alarmhunde Kamp- og vagthunde Træk- og slædehunde Grav- og rottehunde Hyrdehunde Kvæg- og vagthunde Jagthundegrupper: Stødende fuglehunde Stående fuglehunde Apporterende fuglehunde Gøende, drivende jagthunde Hurtige drivende jagthunde Stillende jagthunde Indenfor hver af grupperne fortælles om: Anvendelse/erhverv/arbejdsmetoder. Gruppens specielle egenskaber. Specielle træningsråd/-forhold med betydning for træning. Racerelateret hensigtsmæssig/uhensigtsmæssig adfærd.

5 Der kan evt. suppleres med videoklip om hundens arbejdsmønstre og/eller med praktik, som kan synliggøre forskellene på racerne ved at vise forskellige racers reaktion i samme situationer (f.eks. ved jagt af klud/skind og møde med andre hunde og mennesker). Der bør henvises til, hvor og hvordan kursisterne kan hente yderligere information. Der undervises ud fra kompendiet Race egenskaber udarbejdet efter Åsa Ahlboms materiale. s kursus Modul 6: Indlæringsprincipper og -metoder Teoretisk og praktisk gennemgang af de forskellige indlæringsprincipper og metoder, incl. fordele og ulemper. Modulet skal indeholde: 1. Indlæringsprincipper Klassisk indlæring Hvad er klassisk indlæring? Reflekser/følelser Stress betydning for indlæring Operant indlæring Hvad er operant indlæring? Positiv forstærkning og straf Negativ forstærkning og straf Forstærkning/straf skema udleveres Belønning 2. Indlæringsmetoder Fysisk håndtering Lokning Observation Tilrettelæggelse af miljø Fange adfærd Fri Shaping Target Momenttræning Forlæns- og baglænskædning 3. Indlæringsfaser Generelt omtales de 3 indlæringsfaser Indlæringsfasen Stabiliseringsfasen Generaliseringsfasen

6 Introduktion/repetition til/af drifter og instinkter og disse betydning for indlæring herunder definitioner på drift, instinkt, nøglestimuli. Temaer som driftskurver og driftsbægeret bør også berøres. Træneraspiranterne skal i praksis have mulighed for at afprøve principper og metoder på hund med fører. s kursus Modul 7: Hvalpens socialisering, opdragelse og træning Formålet med hvalpetræningen er at give hundeføreren viden om hvalpen, så vi får en glad og harmonisk hund, der er til glæde for alle. Vi skal derfor forholde os individuelt til den enkelte hvalp og tage hensyn til dens temperament og den udviklingsfase, som den aktuelt befinder sig i. Der er mange ting, den nye hvalp skal vænne sig til, mange ting den skal lære, og de første erfaringer, hvalpen får i det nye miljø, er derfor af stor betydning for dens udvikling og forholdet til familien. Miljøtræning er noget af det første, man skal gå i gang med. Hvalpen skal lære at orientere sig forskellige steder, lære så mange forskellige lyde som muligt, lære at køre i bil, lære at forcere forhindringer, lære at forholde sig til andre dyr, lære at omgås børn og fremmede personer i det hele taget skal man give hvalpen udfordringer, så den er godt rustet til at indgå i familiens sociale liv og kan leve op til de forventninger, man har til den. Det er vigtigt at skelne mellem opdragelse og træning. Modulet skal indeholde: Kort gennemgang af hvalpens udviklingsfaser frem til 8 mdr. Socialisering og miljøtræning (hjemme, skoven, byen, andre dyr, børn osv.) Udvælgelse af legekammerater til frikvarter (fysisk/psykisk racetyper) Legeøvelser (samarbejde mellem hund og fører) Kropskontroløvelser Instinktøvelser (apport, søgeopgaver) Samarbejdsøvelser (kontaktøvelser, tricks) Forskellige former for indkald Forskellige belønningsformer Gå pænt i line, dæk, sit Berøring og ro (social kontakt med hund) Opdragelse (alene hjemme, renlighed m.v.) Hvilke krav man kan stille til en hvalp Konsekvens Forholdet hvalp voksen hund gammel hund Modulet bør indeholde både teori og praktik. Der bør henvises til, hvor og hvordan kursisterne kan hente yderligere information. s kursus

7 Modul 8: Grundlæggende holdtræning i praksis Formålet er at give kursisterne indsigt i de mange forskellige aspekter og forudsætninger, der har betydning for både træneres og hundeejeres oplevelse af et vellykket træningsforløb. Hvordan kommer du som træner godt i gang, og hvilke forhold skal du kunne informere og vejlede hundeejerne om. Modulet skal indeholde: Modtagelse og fastholdelse af medlemmer At føle sig velkommen At blive værdsat Succes i træning Inddragelse i klubarbejde Respekt for hunden og dens ejere Hundeejers baggrund og forventninger Trænerens baggrund og forventninger Sammensætning af hold Størrelse Typer Ejer forventninger Ejer alder Valg af træningsplads Skov og strand By Legeplads Hundens røgt og pleje Hundelovgivning Børn og hunde Hund i hjemmet Alene hjemme Gæster i hjemmet Madskål Vogter ved dør og have Forholdet til fremmede mennesker og fremmede hunde Modulet bør indeholde både teori og praktik. Der bør henvises til, hvor og hvordan kursisterne kan hente yderligere information. s kursus

8 Modul 9: DcH programmet overbygningsdelen på grunduddannelsen Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til indhold til DcH programmet som overbygning til grundmodulerne. Overbygningen omfatter C- og B-klassen og består af 4 moduler, som afvikles løbende over et halvt år, i alt 5 dage. Der skal i alle moduler undervises i forskellige indlæringsmetoder og indlæringsprincipper i forhold til forskellige hunderacer og -typer. A og E klassen udbydes som efteruddannelse i de enkelte kredse. Modul 9.1 Lydighed Der arbejdes med øvelserne: Lineføring/fri ved fod, Stå, Sid, Dæk, C Spring og Fremadsendelse. Praktisk anvendelse af forskellige indlæringsmetoder og belønningsformer. Øvelserne beskrives og gennemgås, så aspiranten opnår et godt kendskab til arbejdet med hvordan øvelserne kan opbygges fra opstart af øvelserne med unghunden til det færdige konkurrenceprogram (C+B). Modul Apport / frit søg Der arbejdes med øvelserne: Apport, B Spring (spring med apport) og Frit søg. Praktisk anvendelse af forskellige indlæringsmetoder, herunder baglænskædning og boldmotivation/byttedrift, og forskellige belønningsformer. Opdeling af indlæring af øvelserne i demomenter, f.eks. for Frit søg: søget, genstandsmarkering, opsamling og hjembringning (apportering). De ydre påvirkningers betydning for hundens arbejde gennemgås (vind, areal, genstandstyper, miljøpåvirkninger m.v.) Øvelserne beskrives og gennemgås, så aspiranten opnår et godt kendskab til arbejdet med hvordan øvelserne kan opbygges fra opstart af øvelserne med unghunden til det færdige konkurrenceprogram (C+B). Husk at tage højde for hundens alder ved indlæring af spring. Modul Rundering med hals og bringsel 2 dage Der arbejdes med øvelsen: Rundering. Praktisk anvendelse af forskellige indlæringsmetoder og belønningsformer. Der skal lægges vægt på figurantarbejdet og udløbet, med fokus på, at hunden påviser uden berøring af figuranten. Indlæring af figurantglæde både med halsgivning og bringsel. Øvelsen beskrives og gennemgås, så aspiranten opnår et godt kendskab til arbejdet med hvordan øvelsen kan opbygges fra opstart af øvelsen med unghunden til det færdige konkurrenceprogram (C+B). Modul 9.4 Spor Der arbejdes med øvelsen: Spor. Praktisk anvendelse af forskellige indlæringsmetoder og belønningsformer. Emner, der bør gennemgås: Teori: Hundens næse i relation til sporarbejde Fært beskrivelse/udvikling (dynefært, kildefært, id-fært) Ydre forholds betydning for indlæringen/sværhedsgraden sporhjulet gennemgås (gennemgang af delmomenter i sporarbejdet) Problemløsning (kort om hastighed flak manglende koncentration)

9 Praktik: Spor opstart med hvalpe Udvikling på sporet med fortsætterhunde, herunder indlæring af knæk Problemløsning med 1-2 ældre hunde (ønskeligt, hvis det kan nås) Øvelsen beskrives og gennemgås, så aspiranten opnår et godt kendskab til arbejdet med hvordan øvelsen kan opbygges fra opstart af sporet med unghunden til det færdige konkurrencespor (B). Fordele og ulemper med opsamling/markering af genstande skal gennemgås. Modul 10: Agility overbygningsdelen på grunduddannelsen Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til indhold af Agilityprogrammet som overbygning på grundmodulerne. De 8 grundmoduler skal være taget inden påbegyndelse af Agilityoverbygningen. Overbygningen består af 4 moduler, som afvikles løbende over et halvt år, i alt 6 dage. Der skal i alle moduler undervises i forskellige indlæringsmetoder og indlæringsprincipper i forhold til forskellige hunderacer og -typer. Modul 10.1 Indlæring af forhindringerne, sikkerhed (teori/praktik) Gennemgang af regler (SBT). De forskellige indlæringsprincipper på alle feltforhindringer samt rækkefølgen, de bør indlæres i (løbefelter, 2 på 2 af, touchplade mm.) baglænskædning, højre og venstre side. Slalom (Allémetode 2 slags, buer, 2 + 2, lokke, mm.). Hundens sikkerhed, Forhindringernes sikkerhed. Modul 10.2 Indlæring og handling, træningsprogram (teori og praktik) 2 dage Fremadsendelse på spring. Indlæring af øvrige forhindringer (min. 2 metoder). Indlæring og handling på de forskellige niveauer, sammensætning af forhindringer fra begynder til udvidet handling. Som minimum: Forkryds, bagkryds, blindkryds, ketschker, stakit, træk/skub imellem. Sammensætte et træningsprogram for de forskellige hold (f.eks. begynder/fortsætter/konkurrencehold) (gruppe arbejde). Kort intro af konditionstræning for fører og hund, samt opvarmning/skridte af/ udstrække/massere. Modul 10.3 Handling aspiranterne skal undervises og selv undervise i handling 2 dage 8 timer: Deltagerne viser nogle handlingsteknikker for hinanden, og vi drøfter de forskellige forløb. 8 timer: Undervisning af fremmede hundeførere kredsinstruktører er med på sidelinjen. Modul 10.4 Banebygning (teori/praktik) Banebygning til træning og konkurrence som herefter afprøves. Fokus på sværhedsgraden i de forskellige klasser. Krav til tider/handling/klasse 1-3 og åbne klasser. Hundens løbebaner. Aspiranten skal fremsende egne tegninger til træningsforslag af modultræning for

10 begynderhold, samt af modul/bane for konkurrencehold. Tegningerne skal sendes til kursuslederen helst elektronisk. Modul 11: Rally-lydighed overbygningsdelen på grunduddannelsen Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til indhold af Rallyprogrammet som overbygning på grundmodulerne. De 8 grundmoduler skal være taget inden påbegyndelse af Rallyoverbygningen. Overbygningen består af 3 moduler, som afvikles løbende over et halvt år, i alt 4 dage. Der skal i alle moduler undervises i forskellige indlæringsmetoder og indlæringsprincipper i forhold til forskellige hunderacer og -typer. Modul 11.1 Introduktion Handling og miljøtræning Kropssprog non verbal kommunikation Desensibilisering Afstandsbelønning og andre belønningsformer Kommunikation med hunden via håndtegn og kropssprog. Belastninger fra miljøpåvirkninger og begreberne habituering og desensitivering. Opbygning af hundens evne til at arbejde for belønning. Modul 11.2 Øvelser 2 dage Kontaktøvelser fokus Bagpartskontrol inkl. bakke øvelser Højre handling Spring forhindringer højrespring, længdespring (flyv), tunnel Fremsendelse til kegle Sideskift Modul-opbygning af øvelsessammensætninger/træningsbaner Kendskab til alle øvelserne og ideer til træningsmetoder Modul 11.3 Regler bedømmelse og stævneafvikling Gennemgang DcH regelsæt Bedømmelse Praktisk stævneafvikling inkl. sekretærfunktion Coaching af hunde og førere ifm. stævner En dommer kan inviteres til at deltage i modul 3 som konsulentassistance.

11 Modul 12: IPO overbygningsdelen på grunduddannelsen Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til indhold af Brugsprøveprogrammet som overbygning på grundmodulerne. De 8 grundmoduler skal være taget inden påbegyndelse af IPO-overbygningen. Overbygningen består af 3 moduler, som afvikles løbende over et halvt år, i alt 4 dage. Der skal i alle moduler undervises i forskellige indlæringsmetoder og indlæringsprincipper i forhold til forskellige hunderacer og -typer. IPO-overbygningen gennemføres i samarbejde med Landsforeningens brugshundeudvalg, med mulighed for deltagelse af træneraspiranter fra alle kredse. Modul 12.1 Spor (gruppe A + SPH) Gennemgang af FCI s prøveprogram Brugshundesport Gennemgang af de almindelige bestemmelser for IPO1, IPO2 og IPO3, samt SPH1 og SPH2 spor. Modul 12.2 Lydighed (gruppe B) En teoretisk gennemgang af lydighedsprogrammet for IPO1, IPO2 og IPO3. En praktisk del hvor de enkelte øvelser gennemgås. Modul 12.3 Forsvarsarbejde (gruppe C) 2 dage Formålet med kurset er at introducere deltagerne for beskyttelsesarbejdet samt anvendelse af figurantens hjælpemidler og udstyr. Gennemgang af indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktisk del hvor programmet gennemgås. Modul 13: Familiehunde overbygningsdelen på grunduddannelsen Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til indhold af overbygning for træning og aktivering af familiehunde som overbygning på grundmodulerne. De 8 grundmoduler skal være taget inden påbegyndelse af Familiehunde-overbygningen. Overbygningen består af 4 moduler, som afvikles løbende over et halvt år, i alt 4 dage. Der skal i alle moduler undervises i forskellige indlæringsmetoder og indlæringsprincipper i forhold til forskellige hunderacer og -typer. Formålet er at give kursisterne kendskab til, hvilke øvelser der er væsentlige og spændende at arbejde med på et hold for hundeejere, der ønsker at træne deres hunde uden at have konkurrencedeltagelse for øje. Der skal her ikke fokuseres på hundens alder, men på hvordan

12 man kan give familiehunden og den ejer grundlag for et godt og givende liv sammen. Målet er, at trænerne bliver i stand til at give nye hundeejere et godt forhold til deres hunde og inspirere mere erfarne hundeejere til stadig at udvikle nye udfordringer til hunden. Alle skal til stadighed opleve glæden ved at have en velopdragen, aktiv og velstimuleret hund. Modul Generel træning og aktivering Grundlæggende basis træning, herunder: Belønningsformer, timing og kriterier Håndtering Indkald Kontakt Selvkontrol Leg Initiativ Almindelige lydighedsfærdigheder Gå pænt Stå Sit Dæk Spring Fremadsendelser på 1000 måder Miljøtræning Aktivering Mental Balance indendørs- og udendørs Modul Finde og bære Bære ting Næsearbejde Sportræning på 1000 måder Finde ting Rundering / Rapport Færtdiskrimination Modul 13.3 Afvekslende og anderledes træning Elementer fra agility og rally, rally-free som en del af familiehundetræning Dogdancing som en del af familiehundetræning Holdlege Modul 13.4 Kørekort til hund Gennemgang af programmet for DcHs Hundeførerkort, både teori og praktik. Anvisning på hvordan prøve kan afholdes og bedømmes.

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 UDDANNELSESUDVALGET

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 UDDANNELSESUDVALGET UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 Uddannelsesudvalget Kreds 6 Anette Knudsen - Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.: 60 14 30 58 mail: anette.dch@gmail.com Kursusprogram for 2015 Her er kredsens

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. 6014 3058 Kursusprogram for 2014 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis

Læs mere

Tillykke MED DIN TOLLERHVALP

Tillykke MED DIN TOLLERHVALP Tillykke MED DIN TOLLERHVALP Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub er specialklubben for tollere. Du kan læse mere om klubben og indmelde dig på www.tollerklubben.dk Du er nu den heldige ejer af

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund

Grunduddannelse Redningshund i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 1 Grunduddannelse Redningshund Formål Formålet med uddannelsen er, at sætte fører og hund i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde samt finde og påvise

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND

INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND SKAL, SKAL IKKE? & HVAD BØR DU TÆNKE PÅ? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.... 4 Myte om internathunde... 5 Trin 1 Inden du tager på internat... 7 - Har du det der skal til?.

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne.

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. Seneste udgave forår 2012 Forord Formålet med FC Roskildes

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 11 - Nr.2 Maj 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Hundesvømning ved Doxx Hundecenter INDEHOLDER BLANDT ANDET: Arbejdsdag i BocH Byens fest i Brenderup Klikkerkursus

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013 VALGFAGSKATALOG sfortegnelse Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013... 1 Studietur... 2 Drama... 3 Naturfag... 4 Æstetik og kreativitet... 5 Kost og motion... 6 Mindfulness... 7 Psykisk førstehjælp... 9 Vildmarksliv...

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune august 2010 juni 2011.

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune august 2010 juni 2011. 1 Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune august 2010 juni 2011. Med deltagelse af Egegård skole og Bagsværd skole i samarbejde med Aadje Hegermann-Lindencrone

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1 Projekthåndbog - til projektdeltagere i projektgrupper hos Oktober 2004 REVIDERET APRIL 2007 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 2 Indhold Forord...

Læs mere