Kriterieplan for: Bringselmelding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriterieplan for: Bringselmelding"

Transkript

1 Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes, at hunden kan apportere og har glæde ved at finde figuranten. Beskrivelse af øvelsen: Hunden er sendt med kommandoen runder og har nu fundet figuranten. Føreren står enten der hvorfra hunden er sendt (C- og B-klassen), eller har bevæget sig langs en midterlinje i et eftersøgningsfelt (A- og Elite-klassen). Når hunden har fundet figuranten, så skal hunden løbe så tæt på figuranten, at der ikke er tvivl om at hunden har fundet figuranten (cirka 1 meter). Figuranten må dog ikke berøres. Her tager hunden uden kommando (latenstid = max 2 sek) bringsel-biddet i munden og løber direkte i galop retur til føreren. Når føreren ser hunden med bringselbiddet i munden, så stiller føreren sig i afslappet stilling med armene ned langs siden med front mod hunden. Hunden sætter sig uden kommando i udgangsposition hos føreren stadig med bringselbiddet i munden. Føreren sætter en line i hundens halsbånd, og giver kommandoen slip, hvorpå hunden slipper bringselbiddet. Føreren giver herefter kommandoen vise, og hunden løber ud til figuranten og føreren følger bagefter i linens længde. Hos figuranten påviser hunden tydeligt figurantens placering ved at placere sig med front mod figuranten i 1-2 meters afstand. Denne position holdes indtil føreren har anvist figurantens placering til dommeren og dommeren har sagt tak. Signaler: Verbal kommando runder. Positionen front mod hund ved indløb. Verbal kommando slip. Verbal kommando vise. Lokation: Terrænet kan være alle typer: åbent, bevokset, fladt, kuperet, græs, sand, lyng etc. Forstyrrelser: Der kan være falsk fært i området, da figuranten kan have været placeret andre steder tidligere. Der er dommere til stede ved føreren.

2 OBS/specielle hensyn: Runderingen bør i indlæringen trænes når hunden er frisk, for at få den rette fart og intensitet i øvelsen. Senere bør hunden trænes ved træthed også, for at sikre at hunden stadig giver korrekt bringselmelding selv om den er træt. Det er vigtigt at figuranten er god til at belønne hunden, da det er belønningen hos figuranten efter meldingen, som opretholder kæden bringselmelding. Der startes med at indlære bringsel med et løsbid, dvs. et bid der ikke er fæstnet på hundens halsbånd. Nødvendige grundfærdigheder: 1. Kontakt 2. Galop mod fører 3. Udgangsposition 4. Hold fast 5. Slip 6. Doggie-zen 8. Løbe til figurant Delmomenter: (Finde figurant) Melde fund til føreren Påvise figurant indlæring af dette moment beskrives ikke her, kun fuld synlig figurant på 20 meters afstand.

3 Kriterieplan 1. Påvise figurant Her skal hunden lære at verdens bedste belønning fås ved at løbe ud og påvise figuranten på førerens kommando vise. Der arbejdes med baglænskædning fra starten i denne kriterieplan. Så selv om hunden kan påvise en figurant i forvejen, så er det vigtigt at arbejde omhyggeligt med disse kriterier. Det bliver senere kommandoen vise, som er sidste led i kæden, og dermed opretholder hele kæden. Det er her meget vigtigt at figuranten belønner så godt, at hunden hele tiden ønsker at komme ud til figuranten. 1.1 Hold hunden i halsbåndet og lad figuranten løbe 20 meter væk fra hunden, gerne med belønning synlig. Figuranten er fuldt synlig for dig og hunden. Når hunden tydeligt viser interesse i at løbe til figuranten, så sig kommandoen vise samtidigt med at du slipper hunden. Du følger efter hunden ud til figuranten. Figuranten belønner hunden fyrsteligt. Øg gradvist tiden hvor hunden skal vente på kommandoen vise til mindst 5 sekunder. (tæl fra figuranten er kommet i position). 1.2 Giv hunden en line på. Hold hunden i halsbåndet og lad figuranten gå 20 meter væk fra hunden, evt. med belønning synlig. Når hunden tydeligt viser interesse i at løbe til figuranten, så sig kommandoen vise samtidigt med at du slipper hunden. Lad linen slæbe på jorden efter hunden, og du følger efter hunden ud til figuranten. Figuranten belønner hunden fyrsteligt. Repeter indtil hunden reagerer straks på kommandoen vise (latenstid = 0). 1.3 Lad hunden komme i udgangsposition (frivilligt) og giv hunden en line på. Figuranten går 20 meter væk. Giv kommandoen vise og lad hunden løbe ud til sin gode belønning hos figuraten. Linen slæber på jorden og du følger efter som hidtil. Hvis hunden tyvstarter, så rejser figuranten sig og går hen til dig uden at belønne. Hunden skal lære at kun påvisningskommandoen vise giver adgang til den gode belønning. Aftal et signal med figuranten, så denne ikke er i tvivl om hvorvidt hunden skal belønnes eller ej. 1.4 Lad hunden komme i udgangsposition og giv hunden en line på. Figuranten går 20 meter væk. Giv kommandoen vise og lad hunden løbe ud til sin gode belønning hos figuraten. Denne gang holder du fast i linen og løber med. Pas på at hunden ikke får bratte ryk i linen, men væn den til at der er modtræk i linen. Repeter indtil hunden er fuldt fortrolig med at have dig med i linen, og reagerer straks på kommandoen vise (latenstid = 0).

4 1.5 Gentag øvelsen som ovenfor, og øg gradvist afstanden ud til figuranten op til 50 meter. 2. Melde fund til føreren Øvelser der kan trænes hjemme i stuen eller haven Først skal hunden lære at bringselbiddet her et løsbid - giver mulighed for at løbe ud og få sin belønning. I første omgang uden forstyrrelsen med en figurant. Hav gerne en hjælper der fjerner belønningen, hvis hunden tyvstarter. 2.1 Læg en belønning (godbidder i en skål, en bold eller hvad hunden nu elsker højt), gå 2-3 meter væk og lad hunden løbe til belønning på værs go. Repeter nogle gange, så hunden næsten dirrer af forventning om belønningen. 2.2 Læg en belønning, gå 2-3 meter væk og hold et løsbid frem mod hunden, og lad hunden tage løsbiddet. Giv kommandoen slip og dernæst værs go. Øg gradvist tiden (op til 5 sekunder) hvor hunden kan holde løsbiddet i munden. Hvis hunden slipper løsbiddet før kommandoen slip, så afbrydes der og startes forfra. Dette gælder i alle øvelserne nedenfor. 2.3 Læg en belønning, gå 2-3 meter væk og hold et løsbid frem mod hunden, og lad hunden tage løsbiddet. Sørg for at kvalitetssikre at hunden holder fast ved at prøve at bevæge hånden i forskellige retninger omkring hundens hoved, skub til løsbiddet, hiv i løsbiddet. Giv kommandoen slip og dernæst værs go. 2.4 Gentag som før med løsbiddet. Når hunden har taget løsbiddet, så rører du kortvarigt ved halsbåndet. Giv kommandoen slip og dernæst værs go til at løbe til belønning. 2.5 Gentag som før med løsbiddet. Når hunden har taget løsbiddet, så sætter du en line i halsbåndet. Giv kommandoen slip og dernæst værs go. Linen lader du blot slæbe efter hunden, når den løber ud til belønningen. 2.6 Gentag som før med løsbiddet. Når hunden har taget løsbiddet, så sætter du en line i halsbåndet. Giv kommandoen slip og dernæst værs go. Denne gang giver du en mildt modtræk i linen, når den løber ud til belønningen. Undgå bratte ryk i linen. 2.7 Nu skal vi have tilføjet udgangspositionen. Ret dig op. Få hunden til at gå i udgangsposition (frivilligt, uden kommando). Hold et løsbid frem mod hunden mens den sidder i udgangsposition, og lad hunden tage løsbiddet. Sæt en line i halsbåndet. Giv kommandoen slip og dernæst værs go til belønning

5 2.8 Hold nu et løsbid frem mod hunden, når den skal til at gå i udgangsposition, ret dig op, og lad hunden sættes sig i udgangsposition med løsbiddet i munden. Sæt en line i halsbåndet. Giv kommandoen slip og dernæst værs go til belønning 2.9 Læg løsbiddet på jorden lige foran dig, og ret dig op. Lad hunden samle det op og komme i udgangsposition. Sæt linen i halsbåndet, giv kommandoen slip og dernæst værs go. Repeter indtil der er flyd på øvelsen. Så er det tid til at tage en figurant med i træningen! Ved at lave denne træning hjemme i stuen har du sparet din figurant for en masse tid, da hunden nu allerede ved at løsbiddet er vejen til belønning. Men nu er det på tide at få figuranten op af sofaen! Udenfor på en område med fuldt overblik og synlig figurant Husk undervejs igennem kriterierne at afbryde øvelsen, hvis hunden tyvstarter eller fejler. Belønning sker kun hos figurant, aldrig hos fører. I de første øvelser her beholdes linen på bare for en sikkerheds skyld, så hunden ikke får mulighed for at tyvstarte Tag en line på hunden, og lad hunden komme i udgangsposition. Figuranten viser hunden den gode belønning og går 20 meter ud. Giv kommandoen vise. Hunden løber ud for at få sin belønning hos figuranten, linen slæber blot på jorden, og du følger efter. Øg gradvist tiden hvor hunden skal sidde og vente på vise kommandoen til 5 sekunder. (Tæl fra figuranten er kommet i position) Tag en line på hunden, og lad hunden komme i udgangsposition. Figuranten viser hunden den gode belønning og går 20 meter ud. Giv kommandoen vise. Hunden løber ud for at få sin belønning hos figuranten, og du følger efter i linen Tag en line på hunden, og lad hunden komme i udgangsposition. Figuranten viser hunden den gode belønning og går 20 meter ud. Hold så løsbiddet 10 cm. foran hunden. Når hunden tager løsbiddet i munden, så giver du kommandoen slip, og dernæst vise. Hunden løber ud for at få sin belønning hos figuranten og du følger efter i linen. Øg gradvist tiden hvor hunden skal sidde med løsbiddet og vente på slip kommandoen til 5 sekunder Samme øvelse som i Nu skal holde fast blot kvalitetssikres rigtig godt. Ved at kvalitetssikre holde fast rigtig godt nu, så opstår der ikke så let problemer, når hunden bagefter skal holde fast i løsbiddet mens linen skal hæftes i halsbåndet. Brug doggie-zen med at holde hånden i forskellige positioner omkring hundens hoved, skub til løsbiddet og træk i løsbiddet. Hunden skal holde fast til kommandoen slip.

6 2.14 Lad hunden komme i udgangsposition denne gang uden line på. Figuranten viser hunden den gode belønning og går 20 meter ud. Hold så løsbiddet 10 cm. foran hunden. Når hunden tager løsbiddet i munden, så sætter du linen i halsbåndet. Når hunden fint bliver siddende, så giver du kommandoen slip, og dernæst vise. Hunden løber ud for at få sin belønning hos figuranten og du følger efter i linen Figuranten viser hunden den gode belønning, skjuler belønningen og går 20 meter ud. Hold løsbiddet 10 cm. foran hunden, og lad hunden tage det. Ret dig op, og lad hunden sætte sig i udgangsposition med løsbiddet i munden. Du sætter så linen på. Så giver du kommandoen slip, og dernæst vise. Hunden løber ud for at få sin belønning hos figuranten og du følger efter i linen. Hvis det giver problemer at få hunden til at gå i udgangsposition med løsbiddet i munden, så kan du repetere den frivillige udgangsposition et par gange uden for kæden, og så prøve igen Figuranten viser hunden den gode belønning, skjuler belønningen og går 20 meter ud. Læg løsbiddet på jorden foran hunden, og ret dig op. Lad hunden tage løsbiddet, og sætte sig i udgangsposition med løsbiddet i munden. Du sætter så linen på. Så giver du kommandoen slip, og dernæst vise. Hunden løber ud for at få sin belønning hos figuranten og du følger efter i linen. Nu skal hunden lære at tage biddet ude hos figuranten, og her er det vigtigt at du ikke belønner hunden når den kommer ind med løsbiddet til dig. Det er stadig den endelige belønning hos figuranten, der opretholder denne adfærdskæde Denne gang følger du og hunden med figuranten ud, og figuranten har ikke synlig belønning. Figuranten holder hunden i halsbåndet, mens du går tilbage til udgangspunktet. Når du er klar, så holder figuranten løsbiddet frem foran hunden, og når hunden griber løsbiddet, så slippes halsbåndet. Du stiller dig med front mod hunden. Hunden skal nu løbe direkte ind til dig, sætte sig i udgangsposition. Du sætter line på, siger slip, og vise. Hunden løber ud til figuranten og får sin belønning Samme øvelse som ovenfor, men figuranten sænker nu gradvist løsbiddet mod jorden for hver repetition. Til slut skal hunden kunne tage løsbiddet fra jorden foran figuranten og løbe ind til dig for at melde Nu skal hunden løbe ud til figuranten, så figuranten går 20 meter ud, og placerer løsbiddet på jorden foran sig som i forrige øvelse. Du sender hunden med kommandoen runder, og hunden løber ud til figuranten. Hunden skal tage løsbiddet fra jorden uden kommando og returnere til dig, sætte sig i udgangsposition, få line på, slippe på kommando vise, og på kommandoen vise løbe ud til figuranten, som belønner fyrsteligt. Hvis hunden ikke tager løsbiddet fra jorden, så kan figuranten hjælpe ved at holde hånden ned mod løsbiddet. Denne lokning skal dog hurtigt tones væk igen.

7 Dette er næsten den færdige øvelse. Hunden mangler bare lige at lære at tage et bringselbid monteret på halsbåndet istedet for løsbiddet. Men iden da er det en fordel at generalisere øvelsen, så hunden er fuldstændig sikker i at tage løsbiddet i alle situationer. Hunden vænner sig så til at gå helt ud til figuranten inden den tager biddet. Derved forebygges afstandsmelding. Forsæt med øvelsen som i 2.19 og varier/generaliser øvelsen med de efterfølgende varianter. Vær kreativ og fantasifuld og find på mange varianter Figurantens placering: stående, siddende, liggende Figurantens synlighed: fuldt synlig, let skjult, næsten skjult, helt skjult, gemt oppe i træer, gemt i huler etc Terrænet: skov, eng, mose, hede, græsplæne, kuperet, fladt, tæt bevokset etc Afstande: varier afstanden hunden skal løbe fra 20 til 60 meter Figurant der har skiftet plads, så der er falsk fært i terrænet. Hunden lærer at den ikke må fejlmelde på falsk fært Personer i varierende nærhed af føreren (dommere). 3.Fra løsbid til bringselbid Hunden skal nu lære at tage et bringselbid, som hænger i halsbåndet istedet for et løsbid. Det gøres ved at gennemgå de samme trin, som da løsbiddet blev indlært, og det bør gå rimelig hurtigt, da hunden jo kender øvelsen. Det virker måske som overtræning at gennemgå alle de samme trin igen, men bringselmeldingen skal også virke når hunden er udmattet efter et langt søg. Derfor er det en fordel af have overtrænet øvelsen, så hunden aldrig bliver i tvivl. Vi starter igen med line på, så vi undgår tyvstart. 3.1 Tag en line på hunden, og lad hunde komme i udgangsposition. Figuranten viser hunden den gode belønning og går 20 meter ud. Løft bringselbiddet op i nærheden af hundens mund. Når hunden tager bringselbiddet i munden, så giver du kommandoen slip, og dernæst vise. Hunden løber ud for at få sin belønning hos figuranten og du følger efter i linen. 3.2 Tag en line på hunden, og lad hunden komme i udgangsposition. Figuranten viser hunden den gode belønning og går 20 meter ud. Løft bringselbiddet op i nærheden af hundens mund. Når hunden tager bringselbiddet i munden, så kvalitetssikrer du holde fast ved at skubbe og hive lidt i biddet. Når hunden stadig holder fast, så giver du kommandoen slip, og dernæst vise. Hunden løber ud for at få sin belønning hos figuranten og du følger efter i linen.

8 3.2 Lad hunden komme i udgangsposition denne gang uden line. Figuranten viser hunden den gode belønning og går 20 meter ud. Løft bringselbiddet op i nærheden af hundens mund. Når hunden tager bringselbiddet i munden, så sætter du linen i halsbåndet. Når hunden stadig holder fast, så giver du kommandoen slip, og dernæst vise. Hunden løber ud for at få sin belønning hos figuranten og du følger efter i linen. 3.3 Figuranten viser hunden den gode belønning og går 20 meter ud. Hold bringselbiddet op i nærheden af hundens mund, og lad hunden tage det. Ret dig op (signal til udgangsposition) og lad hunden sætte sig i udgangsposition med biddet i munden. Du sætter så linen på. Så giver du kommandoen slip, og dernæst vise. Hunden løber ud for at få sin belønning hos figuranten og du følger efter i linen. Nu skal hunden lære at tage bringselbiddet ude hos figuranten, og her er det stadig vigtigt at du ikke belønner hunden når den kommer ind med bringselbiddet til dig. Det er stadig den endelige belønning hos figuranten, der opretholder denne adfærdskæde. 3.4 Du og hunden følger med figuranten ud, og figuranten har ikke synlig belønning. Figuranten holder hunden i halsbåndet, mens du går tilbage til udgangspunktet. Når du er klar, så holder figuranten bringselbiddet op til hundens mund, og når hunden griber det, så slippes halsbåndet. Du stiller dig med front mod hunden. Hunden skal nu løbe direkte ind til dig, sætte sig i udgangsposition. Du sætter line på, siger slip, og vise. Hunden løber ud til figuranten og får sin belønning. Hvis hunden slipper bringselbiddet undervejs til dig, så gå hunden i møde og afbryd øvelsen. 3.5 Samme øvelse som ovenfor, men figuranten løfter nu bringselbiddet mod hundens mund og lader det dernæst hænge igen. Hunden bliver gjort opmærksom på biddet, men skal selv tage det. Til slut skal hunden selv gribe efter biddet. 3.6 Så gælder det hele bringselmeldingen. Nu skal hunden løbe ud til figuranten, så figuranten går 20 meter ud uden synlig belønnng. Du sender hunden med kommandoen runder, og hunden løber ud til figuranten. Hunden skal tage bringselbiddet uden kommando og returnere til dig, sætte sig i udgangsposition, få line på, slippe på kommando vise, og på kommandoen vise løbe ud til figuranten, som belønner fyrsteligt. Hvis hunden tøver med at tage bringselbiddet, så kan figuranten hjælpe til ved at løfte lidt i bringselbiddet. Denne lokning bør dog fjernes hurtigst muligt. Prøv at vente og se om hunden ikke selv tager biddet. Hvis hunden ser figuranten og så returnerer til føreren uden bringselbiddet i munden, så afbrydes øvelsen. Gå hunden i møde (tavs og roligt), og tag hunden i snor. Ved at gå hunden i møde, så signalerer du at den ikke får mulighed for at fortsætte i kæden. Gå tilbage til udgangspunktet og prøv igen. Hvis hunden stadig fejler, så er de foregående kriterier ikke fasttømret nok, og så må du repetere de foregående kriterier noget mere.

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

Kommandoer i klikkertræning

Kommandoer i klikkertræning Kommandoer i klikkertræning Klikkertræning af din hvalp Klikkertræning blev udviklet tilbage i 1940 erne af trænere af havpattedyr, idet de blev klar over, at de kunne kommunikere med delfiner og hvaler

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

Introduktion til Shaping og brugen af klikker.

Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Af Klikkerinstruktør Sussan Svane Jensen Efter at jeg har taget hul på serien om træning af tricks, har jeg fået flere opfordringer om at lave en artikel

Læs mere

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Tak fordi du valgte PetSafe. Når du bruger vores produkter konsekvent, får du en artigere hund på kortere tid end med andet træningsværktøj. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

Dansk Retriever klub Region Østjylland

Dansk Retriever klub Region Østjylland Dansk Retriever klub Region Østjylland Grundlæggende regler ved træning af hund Hunden lærer bedst ved succes og det er førerens ansvar at tilrettelægge træningen, så den bliver en succes! Ting tager tid,

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line.

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. Generelt I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstrepositionen eller

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt.

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Mentalbeskrivelsens momenter (1-8) 1. Kontakt håndtering I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Hundeføreren er instrueret på forhånd

Læs mere

Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM

Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM Tak fordi du valgte SportDOG. Dette produkt kan hjælpe med at træne din hund effektivt og sikkert, når det er anvendt korrekt. For at sikre din fulde tilfredshed med

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

Træning med målbilleder

Træning med målbilleder Træning med målbilleder Om indlæring i henhold til bøgerne ALMEN LYDIGHED og Grundlæggende KONKURRENCELYDIGHED Dansk oversættelse Kirsten Christoffersen Sammensat af Inki Sjösten SRI Publication AB 2014

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 16 ØVELSE Beskrivelse Fri ved fod Afdækning i gruppe Fremadsendelse med afdækning. Hund og fører skal vise almindelig gang/løb med højre/- venstre/omkringvendinger.

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

1. træning Daverød Dam. Indledende bemærkninger

1. træning Daverød Dam. Indledende bemærkninger 1. træning Daverød Dam Indledende bemærkninger Fælles info om træningen Vandapportering A D B Træningen består af en øvelse med træner og to selvtræningsøvelser. Vi starter med at gennemgå selvtræningsøvelserne

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Renner. din hvalp - 8 lektioner

Renner. din hvalp - 8 lektioner Opdrag din hvalp 23/08/07 O 9:08 Side 1 Renner pdrag din hvalp - 8 lektioner Opdrag din hvalp 23/08/07 9:09 Side 2 Renner In Opdrag din hvalp 23/08/07 9:09 Side 3 Indledning Ligesom vaccinationer eller

Læs mere

Træningsvejledning. Fjernspraytræningsenheden med vibration

Træningsvejledning. Fjernspraytræningsenheden med vibration Træningsvejledning Fjernspraytræningsenheden med vibration Mange tak, fordi du har valgt at købe et PetSafe produkt. Du og dit kæledyr fortjener et venskab, der består af mindeværdige øjeblikke og fælles

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Opdragelse af hunden 1

Opdragelse af hunden 1 Opdragelse af hunden 1 Det er vigtigt, at du giver din hund en god opdragelse, så hundens samliv med dig og den øvrige familie kan udvikle sig harmonisk og blive til glæde for alle parter. Nedenfor fi

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Straf og forstærkning (belønning) deles op i positive og negative. Negativ betyder, at noget forsvinder - positiv betyder, at der kommer noget.

Straf og forstærkning (belønning) deles op i positive og negative. Negativ betyder, at noget forsvinder - positiv betyder, at der kommer noget. Om basis indlæring Copyright 2011 Rikke Marstrup Mollerup Ting skrevet med Ting kursiv, skrevet er der med ingen kursiv, kilde på! findes der ingen kilde på Intro om overordnede begreber Indlæring hos

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Canis - vi forandrer hundeverdenen! E T H U N D E F A G L I G T T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E J E R E. www.canis.

Canis - vi forandrer hundeverdenen! E T H U N D E F A G L I G T T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E J E R E. www.canis. E T H U N D E F A G L I G T T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E J E R E Nr. 1/11 Årgang 14 Canis - vi forandrer hundeverdenen! www.canis.dk Planlaeg din traening o Text & foto: Asa Jakobsson

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

1. lektion Begynderklassetræning 3 forår Danstrup Hegn Præsentation

1. lektion Begynderklassetræning 3 forår Danstrup Hegn Præsentation 1. lektion Begynderklassetræning 3 forår 2016 - Danstrup Hegn Præsentation Fælles info om træningen Dagens træning Hilse og kender hunden sit navn Sit på fløjten, Plads og Lineføring 1 2 3 4 5 6 7 8 P3

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013 Kære dommere Ved udskrivning af denne version af KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 skal i gå ind i jeres printers egenskaber og fortælle den, at den skal udskrive 2 sider på 1 så den udskriver

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

Grundkursus i ID - spor

Grundkursus i ID - spor Grundkursus i ID - spor Træning af blodspor/schweiss Spanielskolen Steen Stenild Dagens program 9,30 Præsentation og indledning Hundens lugtesans Fært og færtforhold Grundtræning teori 10,30 Grundtræning

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

Canis - vi forandrer hundeverdenen! E T H U N D E F A G L I G T T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E J E R E. www.canis.

Canis - vi forandrer hundeverdenen! E T H U N D E F A G L I G T T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E J E R E. www.canis. E T H U N D E F A G L I G T T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E J E R E Nr. 1/11 Årgang 14 Canis - vi forandrer hundeverdenen! www.canis.dk Signalsvaekkelseseffekten - eller Kunsten ikke

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Sundhedsstien i Gyttegård

Sundhedsstien i Gyttegård Balancebomme Her kan du træne din balance. Du kan gå almindelig linegang frem og tilbage over bommen eller konkurrere med en ven. For at gøre det sværere kan du prøve at lukke øjnene, sætte tempoet op

Læs mere

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013.

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013. DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Appendiks til Dansk Politihundeforenings

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

at skifte læringsform crossover

at skifte læringsform crossover Tekst & foto: Catja Pedersen at skifte læringsform crossover Er klikkertræning nyt for dig og din hund? Så kommer der her lidt læsning for dig. Først skriver Catja Borchard Pedersen lidt om hvad det det

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion af brystet med protese Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst med en protese. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til,

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

OPVARMNING. Tryl sommerhuset om til et fitnesscenter:

OPVARMNING. Tryl sommerhuset om til et fitnesscenter: Tryl sommerhuset om til et fitnesscenter: BOMSTÆRK Fitnesscenter og træningsmakker kan synes langt væk, når du holder ferie, men heldigvis kan du nemt holde træningen ved lige. I FORM har allieret sig

Læs mere

For nybegyndere 1. del

For nybegyndere 1. del For nybegyndere 1. del E-bogen er skrevet af hundetræner Brith Skovmøller Må ikke kopieres eller anvendes andre steder uden skriftlig tilladelse fra Loppetjansen.dk. Ophavsretten til denne bog tilhøre

Læs mere

Operant indlæring 2017

Operant indlæring 2017 Operant indlæring 2017 Operant betingning 1 Operant indlæring - grundprincipper Under klassisk indlæring er responsen udløst i hunden (refleks), forbinder to handlinger Under operant indlæring er responsen

Læs mere

Mogens Eliasen: "HjerneGymnastik for Kvikke Hunde" Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse

Mogens Eliasen: HjerneGymnastik for Kvikke Hunde Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse 1 Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse Introduktion Hunde strækker sig, når de rejser sig op og gør klar til at bevæge sig De sætter forbenene så langt frem, som de kan nå, sænker

Læs mere

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med protese (sekundær rekonstruktion)

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med protese (sekundær rekonstruktion) Sådan træner du efter brystrekonstruktion med protese (sekundær rekonstruktion) Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst med en protese. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til,

Læs mere

Jamen - den kan jo derhjemme. Af Gitte Albæk Bielefeldt

Jamen - den kan jo derhjemme. Af Gitte Albæk Bielefeldt Jamen - den kan jo derhjemme Af Gitte Albæk Bielefeldt Hvis jeg havde en krone for hver gang jeg har hørt vendingen Jamen den kan derhjemme. så ville jeg være en rig træner! Vi har alle oplevet det: den

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Leders Leder k s a k b a & samarbejde

Leders Leder k s a k b a & samarbejde Lederskab & samarbejde 24 september 2012 Kreds 71 Grenaa 24. september 2012 Kreds 71 Grenaa Vivi Gilsager Indhold: Hvalpens udvikling Drifter Lederskab 0-2 uge Den vegetative fase 3 uge Overgangsfasen

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Rettelser Øvelsesoversigten

Rettelser Øvelsesoversigten Rettelser 2017 Øvelsesoversigten 16 17 Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Baglænskædning Baglænskædning. Vi tager udgangspunkt i DJ Udvidet apporteringsprøve

Baglænskædning Baglænskædning. Vi tager udgangspunkt i DJ Udvidet apporteringsprøve Baglænskædning 2018 Baglænskædning Vi tager udgangspunkt i DJ Udvidet apporteringsprøve 1 Baglænskædning Vi skal skiller opgaven ad, så vi kan beskrive de konkrete mål og herefter nogle lektionsplaner

Læs mere

Eliteklassen (FCI Class 3)

Eliteklassen (FCI Class 3) Eliteklassen (FCI Class 3) ØVELSE 1 Sid i gruppe i 2 minutter [Koef. 2] Førerne udenfor hundenes synsvidde ØVELSE 2 Dæk i gruppe i 1 minut og indkald [Koef. 2] Kommandoer: Udførelse: Sid, Bliv, Dæk og

Læs mere