Grunduddannelse Redningshund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grunduddannelse Redningshund"

Transkript

1 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 1 Grunduddannelse Redningshund Formål Formålet med uddannelsen er, at sætte fører og hund i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde samt finde og påvise let skjulte figuranter. Formålet med uddannelsen er endvidere, at danne grundlag for gennemførelse af Funktionsuddannelse Redningshund, samt motivere til den nødvendige selvtræning. Mål Ved grunduddannelsens afslutning skal hunden - under ledelse af sin fører - kunne: - færdes i et indsatsområde med ild, røg og indsatsstøj, - finde og påvise let skjulte figuranter i ruiner eller lignende, - demonstrere lydighed på et jævnt let fremkommeligt areal. Indhold Introduktion til uddannelsen Beredskabslov, opgaver og organisation Have kendskab til "Lov om hunde" Have forståelse for hundens generelle adfærd Kunne varetage sikkerhed for sig selv og hund Kunne varetage hundens pleje og sundhed Stresspsykologi for hund og fører Indlæringspsykologi og træning med/af egen hund Optagelsestest Lydighed Motivation til selvtræning Tilvænning til færdsel i mørke Tilvænning til færdsel over forhindringer Tilvænning til færdsel i ruiner eller lignende Tilvænning til færdsel i områder med skud Tilvænning til færdsel i ruiner i forbindelse med røg, ild og indsatsstøj Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i forbindelse med ild, røg og indsatsstøj Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i ruiner eller lignende Tid 37 timer Særlige bestemmelser 1. Deltagerforudsætninger Hundeføreren skal være tilmeldt Uddannelse af redningshundeføreren REDNING. Ved start på uddannelsen må hundens alder ikke være under 1 år eller overstige 4 år. 2. Kontrol Der afholdes afsluttende kontrolprøve. Prøven udarbejdes af Beredskabsstyrelsen og skal bestås jf. de generelle bestemmelser. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden med fører i den afsluttende kontrolprøve opnår imum 67 ud af 100 point. På baggrund af træningsøvelserne og den afsluttende kontrolprøve, bedømmer den uddannelsesansvarlige i samarbejde med instruktøren, om hund og fører er egnet til at gennemgå Funktionsuddannelse Redningshund.

2 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 2 3. Uddannelsesbevis Der udstedes bevis ved gennemført uddannelse jf. de generelle bestemmelser. 4. Kompetence Efter tilfredsstillende gennemførelse af Grunduddannelse Redningshund kan hund og fører antages til Funktionsuddannelse Redningshund. Tilfredsstillende gennemførelse af grunduddannelsen alene giver ikke kompetence til at arbejde som redningshundeteam. 5. Økonomi Der ydes statslig elevtimerefusion ved aflæggelse af optagelsestest og for deltagelse i Grunduddannelse Redningshund. Beredskabsstyrelsen afholder herudover udgiften til dyrlægeattest, hvis en sådan forlanges af det kommunale redningsberedskab og til dyrlægeregninger i forbindelse med hundens tilskadekomst i tjenesten/uddannelsen. Udgifterne til træning til lydighedsprøven, lovbefalet ansvarsforsikring af hunden og den udvidede forsikring, aldelige dyrlægeregninger, foder og andre normalt forekommende udgifter i forbindelse med ejerskab af en hund afholdes ikke af Beredskabsstyrelsen. 6. Uddannelse af flere hunde med samme fører Der kan ydes statslig elevtimerefusion til en hundeførers uddannelse af en ny hund, såfremt den tidligere uddannede hund ikke længere fungerer som redningshund. Efter forudgående godkendelse i Beredskabsstyrelsen kan der (i forbindelse med en uddannet redningshunds forestående afgang fra tjenesten) ydes statslig elevtimerefusion til gennemførelse af Grunduddannelse Redningshund med en ny hund, mens der stadig ydes statslig elevtimerefusion til vedligeholdelsesuddannelse Redningshund til den gamle hund. 7. Bortvisning Hvis hunden udviser uprovokeret aggressiv adfærd overfor andre hunde og personer, skal den bortvises fra uddannelsen. 8. Andet Transport til og fra øvelsesområder er ikke medtaget i uddannelsestiden.

3 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 3 Emneoversigt for Grunduddannelsen Redningshund Lektion Tid Indhold Introduktion til uddannelsen: Formål, indhold, prøve Lov om hunde Afdækning af elevforudsætninger Uddannelsesforløbet Organisation Hundens adfærd (DIMMK): - drifter - instinkter - miljø - mimik - kropssprog - samarbejde etik Hundens indlæring: - indlæringspsykologi - indlæringsmetoder Indlæringsmetoder, praktik Pleje og sundhed Sundhedsundersøgelse Sikkerhed for sig selv og hund Arbejde som figurant - teori - praktik Stressformer hos hunde Lydighed Miljøtræning: - tilvænning til færdsel i ruiner - tilvænning til færdsel over forhindringer - tilvænning til figuranter, herunder påvisning Lydighed Miljøtræning: - tilvænning til figuranter, herunder påvisning - videre tilvænning til forhindringer - tilvænning til mørke Lydighed Tilvænning til mørke

4 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 4 Eftersøgning og påvisning af figuranter i ruiner eller lignende Lydighed Forcering af forhindringer Tilvænning til skud Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i ruiner eller lignende Lydighed Forcering af forhindringer Tilvænning til ild og røg Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter Lydighed Forcering af forhindringer Tilvænning til ild, røg og indsatsstøj Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter Repetition af tidligere indlært stof Kontrol Evaluering og afslutning

5 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Min Introduktion til uddannelsen: - formål - indhold - prøve Lov om hunde. Afdækning af elevforudsætninger. Uddannelsesforløbet. Organisation. Ved lektionens afslutning skal deltageren have kendskab til formål, mål og indhold samt regler for afholdelse af afsluttende kontrolprøve for Grunduddannelse Redningshund. Deltageren skal have kendskab til: -indhold og betydning af "Lov om Hunde". -uddannelsesforløbet - Redningsberedskabets organisation Endelig skal den enkelte deltagers elevforudsætninger være afdækket. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren kan nævne, at den afsluttende kontrolprøve er vejledende for instruktørens bedømmelse om, hvorvidt teamet kan påbegynde funktionsuddannelsen. Såfremt hund og fører ikke skønnes egnet skal der startes forfra på hele grunduddannelsen. Nystart kan finde sted 1 gang. Deltageren skal endvidere kunne nævne: - ved hvilken alder en hund skal være tilmeldt dansk hunderegister, - at hunden skal bære hundetegn med ejerens navn og adresse, - at hunden altid skal være i line eller under førerens fulde kontrol, - indenfor hvilke tidsrum hunde - udenfor bymæssig bebyggelse - skal være lukket inde eller i følge med fører - at hale- og/eller ørekuperede hunde ikke kan uddannes til redningshunde med undtagelse af enkelte hunderacer - hvem der har ledelsen på et brandsted/skadested, - om uddannelsesforløbet i den samlede redningshundeuddannelse Beredskabsloven. Bekendtgørelsen om det kommunale redningsberedskabs organisation, virksomhed, materiel og dimensionering. Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet m.v. FBUDD. Lov om hunde. Hver deltager skal have en aktuel udgave af "Lov om Hunde" til rådighed gennem hele uddannelsesforløbet. Endelig skal hver deltager have redegjort for egen hunds niveau med hensyn til lydighed samt øvrige øvelser, som indgår i Grunduddannelse Redningshund.

6 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Hundens adfærd. DIMMK(S). Ved lektionens afslutning skal deltageren kunne inddrage teorien om DIMMK(S) i sin videre træning af redningshunden, samt have en sådan forståelse af hundens adfærd og indlæring, at redningshundeføreren kan redegøre for den og forklare den til andre. Resultatet er tilfredsstillende såfremt redningshundeføreren kan redegøre for: - faserne samt driftmålet i byttedriften - flokinstinktet skal være opfyldt for effektiv indlæring - træning skal foregå i forskellige indsatsmiljøer - signaler skal være klare og entydige, herunder mimik og kropssprogets betydning for hundens opfattelse af de opgaver, som vi ønsker hunden skal løse, og herunder at kommandoer / signaler til hunden skal være entydige, samt at hunden som det flokdyr den er, ikke begår fejl med vilje - vigtigheden af at være loyal overfor hunden som individ i arbejdet med hunden - at indlæring af nye opgaver bør foregå på kendt græs, herunder at miljøtræning alene kan være en form for indlæring Indhold: Drifter Instinkter Miljø Mimik Kropssprog

7 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Indlæringsmetoder. Ved lektionens afslutning skal hundeføreren kunne anvende indlæringsmetoderne - indlæring gennem observation - klassisk betingning - operant indlæring - byttedrift - klikkertræning / shaping Endvidere skal hundeføreren have forståelse for de indlæringsmetoder der anvendes indenfor redningshundetjenesten, samt at der i Redningsberedskabet anvendes positive og motiverende indlæringsprincipper. Lektionen skal ses i sammenhæng med lektion 2 og 4. Resultatet er tilfredsstillende såfremt hundeføreren: i sin videre træning af sin redningshund udvælger og benytter indlæringsmetoderne situationsafhængigt og hensigtsmæssigt. kan nævne: - at hvalpe lærer meget fra de ældre hunde gennem observation, samt at indlæring i spor kan foretages delvist gennem observation. - at klassisk betingning kan bruges til at lære hunden, at belønning er på vej - at operant indlæring er indlæring gennem forstærkning, såvel positiv som negativ forstærkning, herunder at forstærkning skal anvendes rettidigt for fuld effekt - at træning af hunden i byttedrift kræver at man er loyal overfor hundens naturlige faser i byttedriften samt at ikke alle hunde er lige motiverede for træning i byttedrift - at klikkertræning er en positiv motivationsstyret indlæringsform, hvor hunden belønnes ved fremskridt samt at der kun anvendes positiv forstærkning - at indlæringsfasen normalt er den korteste samt at afledningsfasen kan sammenlignes med miljøtræning indenfor øvelsen

8 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Indlæringsmetoder praktik. Ved lektionens afslutning skal hundeføreren have anvendt indlæringsmetoderne fra lektion 2 og 3 samt i praksis vise forståelse for de indlæringsmetoder der anvendes indenfor redningshundetjenesten. - indlæring gennem observation - klassisk betingning - operant indlæring - byttedriftstyret træning - klikkertræning / shaping Resultatet er tilfredsstillende såfremt hundeføreren udvælger og anvender en eller flere de ovennævnte indlæringsmetoder gennem det videre uddannelsesforløb. Lektionen skal ses i sammenhæng med lektion 2 og 3. Målet for denne lektion kontrolleres løbende gennem hele Grund- og Funktionsuddannelse Redningshund.

9 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Pleje og sundhed, sundhedsundersøgelse. Ved lektionens afslutning skal deltageren have forståelse for vigtigheden af god pleje og sundhed for redningshunden i hverdagen. Den enkelte skal kunne gennemføre en let sundhedsundersøgelse af egen redningshund. Egen redningshund anvendes ved gennemførelse af sundhedsundersøgelsen. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt deltageren kan gennemføre sundhedsundersøgelsen jævnfør dyrlægens forskrifter. Vejledning i sundhedstjeneste for tjeneste- og specialhunde. Det skal være en dyrlægeaften, hvor redningshunden skal medbringes til den praktiske del af undervisningen.

10 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Sikkerhed personlig og for egen hund under øvelse og indsats Ved lektionens afslutning skal deltageren: - kunne efterleve regler for anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr samt de generelle sikkerhedsbestemmelser under øvelse og indsats - kunne vurdere sikkerhed ved frilæggelse af figurant - kende til risici ved anvendelse af røg, skud m.v. under øvelse - have forståelse for varetagelse af sikkerhed for egen hund med særlig fokus på afsøgning/øvelse i etagebygninger samt i mørke Lektionen gennemføres som teori. Der skal være et indsatsområde med ruiner og lignende til rådighed. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren med egne ord kan redegøre for: - anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr - generelle sikkerhedsregler, - forklare betydning af varetagelse af sikkerhed ved frilæggelse af figurant - kunne redegøre for sikkerheden ved anvendelse af skud og røg under øvelse - kunne give eksempler på hvordan man som hundefører varetager sikkerhed for egen hund Lektionens indhold skal følges op med praktiske vejledninger og kontrol i alle efterfølgende lektioner. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren i grunduddannelsernes lektioner/øvelser og i det aldelige redningsberedskabsarbejde efterlever sikkerhedsreglerne.

11 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Arbejde som figurant. Ved lektionens afslutning skal deltageren kunne fungere som figurant under træning af redningshundene. Deltageren skal have opnået forståelse for hundens kropssprog og signaler. Deltageren skal endvidere, i den efterfølgende praktik, kunne gengive hundeførerens anvisninger og ønsker til figurantadfærd, Lektionen skal indeholde både teori og praktik. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt deltageren kan give eksempler på mimik og kropssprog som afstandsøgende og afstandsdskende signaler. Endvidere skal deltageren i praksis være i stand til at fastholde hundens opmærksomhed således, at hunden viser større interesse for figuranten end for føreren og andre hunde.

12 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side DIMMKS. Stress. Ved lektionens afslutning skal deltageren kunne anvende sin viden om stress hos hunde i forbindelse med arbejde med sin redningshund. Deltageren skal have forståelse af, at indlæring hos en hund i stress er umulig eller meget langsommelig. Deltageren skal kunne anvende sin viden om stress hos hunde til at løse stressproblemet hos egen hund. Indhold: Repetition af DIMMK Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren kan nævne: - dårligt lederskab kan føre til stressede hunde - hunde skal lære at håndtere akut stress - kronisk stress kan give uoprettelige hjerneskader - præstationsstress - negativ stress - positiv stress Herunder kan nævne at det er væsentligt at kunne finde stressudløseren samt at problemet for negativ stress og positiv stress ofte ligger i ikke opfyldt flokinstinkt. Herunder at hunden fryser i negativ stress, men hygger sig i positiv stress.

13 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Tilvænning til færdsel i ruiner. Tilvænning til færdsel over forhindringer. Tilvænning til figuranter, herunder påvisning. Ved lektionens afslutning skal hunden og føreren være gjort trygge ved færdsel i ruiner, over naturlige forhindringer samt vænnet til figuranter. Endvidere skal føreren være motiveret til selvtræning med hunden. Endvidere skal instruktøren have klarlagt lydighedsniveauet hos den enkelte hund. Resultatet er tilfredsstillende såfremt hunden: - villigt følger sin fører i ruiner - i passende tempo forcerer forhindringer uden at vise frygt - villigt søger kontakt med figurant - viser interesse for figuranter Sikkerhedsbestemmelser. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund. Endvidere skal føreren demonstrere kontrol over hunden, herunder: - fri ved fod. - Indkald - Sit, stå og dæk

14 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Tilvænning til figuranter, herunder påvisning. Videre tilvænning til forhindringer. Tilvænning til mørke. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne påvise figuranter ved halsgivning, foretage forcering af forhindringer samt være fortrolig ved mørke. Endvidere skal føreren være yderligere motiveret til selvtræning med hunden. Figuranten skal placeres let tilgængeligt i ruin eller lignende. Forhindringerne må ikke overstige 1 meter i højden. Ophold i mørke foregår med hund og fører sammen. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden: - giver lyd fra sig ved påvisning af figurant - kan passere en forhindring svarende til A-springbræt - kan opholde sig i mørke i imum 30 sek. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund.

15 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Tilvænning til mørke. Eftersøgning og påvisning af figuranter i ruiner eller lignende. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne arbejde i mørke rum. Endvidere skal hund og fører kunne foretage eftersøgning og påvisning af figuranter. Eftersøgning og påvisning skal foregå i ruiner eller lignende med frit liggende figuranter. Føreren skal gemmes i mørkt rum, hvorefter hunden søger fører. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden giver hals ved figurant, samt bliver ved denne. Endvidere skal hunden villigt finde føreren i mørke. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund. Animation af hunden er tilladt.

16 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Tilvænning til forhindringer og skud. Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i ruiner eller lignende. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne gennemføre færdsel over kunstige forhindringer. Endvidere skal hunden kunne foretage eftersøgning og påvisning af figuranter i et område, hvori der affyres skud. Figuranten skal være let skjult. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden: - forcerer forhindringer svarende til balancebom og tunnel - påviser figurant ved vedvarende halsgivning - bliver ved figuranten under påvisningen - ikke er skudræd Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund. Animation af hunden er tilladt.

17 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Forcering af forhindringer. Tilvænning til ild og røg. Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne gennemføre færdsel over kunstige forhindringer. Endvidere skal hunden kunne foretage eftersøgning og påvisning af figuranter. Figuranten skal være let skjult, og der skal markeres med et dre bål, hvor røgen driver ind over eftersøgningsfeltet. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden: - passerer forhindringer svarende til V-sammenstyrtning og vippe - påviser figurant ved vedvarende halsgivning - bliver ved figurant under påvisning Øvelses- og markeringsbestemmelserne. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund.

18 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. forcering af kunstige forhindringer. tilvænning til ild, røg og indsatsstøj. eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne gennemføre færdsel over kunstige forhindringer. Endvidere skal hunden kunne foretage eftersøgning og påvise figuranter i områder, hvor der både er ild, røg og indsatsstøj. Figuranten skal være let skjult, og der skal markeres med indsatsstøj - såsom generator e.l. - og et dre bål, hvor røgen driver ind over eftersøgningsfeltet. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden: - passerer forhindringer svarende til forhindringerne i Vejledende afsluttende kontrolprøve Grunduddannelse Redningshund. - påviser figurant ved vedvarende halsgivning - bliver ved figuranten under påvisning Øvelses- og markeringsbestemmelserne. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund.

19 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Repetition af tidligere indlært stof. Ved lektionens afslutning skal hund og fører have gennemført lydighedsprøve og øvelser som forberedelse til kontrol for Grunduddannelse Redningshund. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt teamet vurderes klar til den afsluttende kontrolprøve.

20 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Kontrolprøve. Hunden skal på maximalt 15 utter finde og ved halsgivning påvise 3 let skjulte figuranter i ruiner og gennemføre lydighedsprogrammet. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden med fører i den afsluttende prøve kan opnå karakteren 6.

21 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Evaluering og afslutning. Udlevering af beviser. Efter lektionen skal deltageren have haft lejlighed til mundtlig og skriftlig kritik af kurset. Til rådighed har deltageren et lokalt udarbejdet evalueringsskema. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt deltageren afleverer såvel mundtlig som skriftlig kritik. Indhold: Aflevering af evt. lånte effekter Evaluering Udlevering af beviser

Redningshund. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redningshund 2011

Redningshund. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redningshund 2011 Redningshund Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redningshund 2011 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redningshund 2011 Nedenfor er anført plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse,

Læs mere

Retningslinjer for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse for hunde og personel i funktionsområde redningshund i 2010.

Retningslinjer for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse for hunde og personel i funktionsområde redningshund i 2010. Udgivet af Beredskabsstyrelsen i december 2009. Retningslinjer for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse for hunde og personel i funktionsområde redningshund i 2010. Nedenfor er anført plan for den obligatoriske

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Redningshund. Uddannelse for redningshundefører og hund

Redningshund. Uddannelse for redningshundefører og hund Redningshund Uddannelse for redningshundefører og hund Redningshund/Uddannelse for redningshundefører og hund August 2012 Uddannelse Redningshund Den samlede uddannelsesplanen for Uddannelse Redningshund

Læs mere

Funktionsuddannelse Redningshund

Funktionsuddannelse Redningshund Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 15, side 1 Funktionsuddannelse Redningshund Formål Formålet med uddannelsen er at sætte redningshundeteamet i stand til

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 16 ØVELSE Beskrivelse Fri ved fod Afdækning i gruppe Fremadsendelse med afdækning. Hund og fører skal vise almindelig gang/løb med højre/- venstre/omkringvendinger.

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

Digeberedskabsuddannelse

Digeberedskabsuddannelse Bestemmelser funktionsbestemte uddannelser FBUDD, JUL 2003 i redningsberedskabet 2. del, afsnit 52, side 1 Digeberedskabsuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren udsætninger at

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTØRUDDANNELSE OMRÅDE 6

GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTØRUDDANNELSE OMRÅDE 6 GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTØRUDDANNELSE OMRÅDE 6 Version 1.2 September 2014 Klaus Buddig side 1 af 9 Indhold FUNKTIONSBESKRIVELSE.... 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR OMRÅDEINSTRUKTØRERNE UNDER DANSK POLITIHUNDEFORENING....

Læs mere

Grunduddannelse Indkvartering - Forplejning

Grunduddannelse Indkvartering - Forplejning i redningsberedskabet 2. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Indkvartering - Forplejning Formål: Formålet med uddannelsen er at give deltageren den viden og de færdigheder samt holdninger, der sætter

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2006 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

Modulopbygget Basisuddannelse

Modulopbygget Basisuddannelse 1 opbygget Basisuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at orientere deltagerne om de krav og forventninger, der stilles til frivillige i beredskabet Formålet med uddannelsen er endvidere at give

Læs mere

Grunduddannelse af trænere i DcH Uddannelsens opbygning og indhold Udarbejdet af Landsuddannelsesudvalget Opdateret og gældende fra 2014

Grunduddannelse af trænere i DcH Uddannelsens opbygning og indhold Udarbejdet af Landsuddannelsesudvalget Opdateret og gældende fra 2014 1 Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget Grunduddannelse af trænere i DcH Uddannelsens opbygning og indhold Udarbejdet af Landsuddannelsesudvalget Opdateret og gældende fra 2014

Læs mere

TRANUM KURSER FOR TRÆNERE

TRANUM KURSER FOR TRÆNERE TRANUM KURSER FOR TRÆNERE KREDS 1 2012 Uddannelsesudvalget Kreds 1 Tranum Kurser Den 7. og 8. januar 2012 Tranum Strand Himmerlandsfondens Kursus- og Feriecenter, Strandvejen 83, Tranum Strand, 9460 Brovst

Læs mere

Uddannelsesplan. Elementær brandbekæmpelse. Side 1 af 7

Uddannelsesplan. Elementær brandbekæmpelse. Side 1 af 7 Uddannelsesplan Elementær brandbekæmpelse Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne brandforebyggelse

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 UDDANNELSESUDVALGET

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 UDDANNELSESUDVALGET UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 Uddannelsesudvalget Kreds 6 Anette Knudsen - Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.: 60 14 30 58 mail: anette.dch@gmail.com Kursusprogram for 2015 Her er kredsens

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 2014 Kursusplan for 2014 i kreds 4. Så er uddannelsesudvalgets kursusplan for 2014 kommet på plads. TRÆNERWEEKENDEN ER DESVÆRRE BLEVET AFLYST!!! Alt var ellers klappet og tilrettelagt,

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14

DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14 DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14 Irene Jarnved har de sidste 20 25 år arbejde med hunde, og de seneste 15 år haft focus på jagthunde. Hun har selv ft. Spaniels.. Indlæringsmekaninsmer

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2012. Steen Boje Formand for UU i Kreds 6 Parkvænget 1 4540 Fårevejle Tlf. 2142 3346

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2012. Steen Boje Formand for UU i Kreds 6 Parkvænget 1 4540 Fårevejle Tlf. 2142 3346 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2012 Steen Boje Formand for UU i Kreds 6 Parkvænget 1 4540 Fårevejle Tlf. 2142 3346 Kursusprogram for 2012 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis

Læs mere

Uddannelsesudvalget Kreds 6

Uddannelsesudvalget Kreds 6 Uddannelsesudvalget Kreds 6 Brush Up kurser for uddannede trænere Brush Up kurser 2017 Her er kredsens tilbud af brush up kurser for uddannede trænere. Kurserne er for trænere, der gerne vil holde sig

Læs mere

Uddannelsesplan. Elementær brandbekæmpelse. Side 1 af 7

Uddannelsesplan. Elementær brandbekæmpelse. Side 1 af 7 Uddannelsesplan Elementær brandbekæmpelse Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne brandforebyggelse

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

Almindelig Fællesuddannelse

Almindelig Fællesuddannelse Aldelig Fællesuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren - uanset funktionsområde - en sådan almen viden og sådanne generelle færdigheder, at den pågældende kan gennemføre grund-

Læs mere

Funktionsbestemt tilvalgsuddannelse - frivillige, LANDMOBILT MÅLEBEREDSKAB

Funktionsbestemt tilvalgsuddannelse - frivillige, LANDMOBILT MÅLEBEREDSKAB i redningsberedskabet 2. del, afsnit 51, side 1 Funktionsbestemt tilvalgsuddannelse - frivillige, LANDMOBILT MÅLEBEREDSKAB Formål Formålet med uddannelsen er at give den frivillige en sådan viden og sådanne

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 8, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Bestemmelser for lokalt bestemte uddannelser Marts 2009 ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene side 1 Introduktionsuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er, at give deltageren den nødvendige viden om

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Københavns Brandvæsens ungdomsbrandkorps. Læreplan - stationspraktik. Version 1.0 - jan. 2012

Københavns Brandvæsens ungdomsbrandkorps. Læreplan - stationspraktik. Version 1.0 - jan. 2012 Københavns Brandvæsens ungdomsbrandkorps Læreplan - stationspraktik Version 1.0 - jan. 2012 Forord Lærerplanerne er vejledninger i forhold til mulige aktiviteter med brandkadeteleven under dennes praktikperiode

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub.

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. I år har BHR valgt temaet Træningsweekend for alle, hvilket betyder at

Læs mere

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde 1 Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde Kære alle, Vi vil gerne invitere Danmarks hundefolk til et eksklusivt ophold på vores dejlige ø under afslappede former, hvor I samtidig selv kan bestemme hvor aktiv

Læs mere

Dagskursus for hundefører

Dagskursus for hundefører Dagskursus for hundefører Uddannelsesudvalget Kreds 1 8. oktober 2017 Astrup-Sønderskov Friskole Skolestien 2, Astrup 9800 Hjørring Tidsplan for søndag 8. oktober 2017 Program for dagskurserne: 08.00-08.10

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

Uddannelsesplanlægning

Uddannelsesplanlægning Uddannelsesplanlægning 2016 To simple principper 1. Undgå at hunden laver fejl 2. Lær hunden præcis den adfærd, som du ønsker 1 Udfordringen To overordnede krav til vores undervisning: 1. Planlægge, tilrettelægge

Læs mere

Kommunikation. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation

Kommunikation. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation Kommunikation Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation 2011-2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation 2011-2013 Nedenfor er anført plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse,

Læs mere

Leders Leder k s a k b a & samarbejde

Leders Leder k s a k b a & samarbejde Lederskab & samarbejde 24 september 2012 Kreds 71 Grenaa 24. september 2012 Kreds 71 Grenaa Vivi Gilsager Indhold: Hvalpens udvikling Drifter Lederskab 0-2 uge Den vegetative fase 3 uge Overgangsfasen

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

Uddannelse af forebyggelsespiloter Uddannelsesplan

Uddannelse af forebyggelsespiloter Uddannelsesplan Forside Formål Mål Indhold Tid Særlige bestemmelser Uddanne frivillige piloter til at varetage den gratis befolkningsuddannelse i forebyggelse. Sætter den frivillige i stand til at virke som pilot på de

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Version 1.0 DcH Jyderup. Hundeførerweekend 2017 Kreds 6. Indbydelse

Version 1.0 DcH Jyderup. Hundeførerweekend 2017 Kreds 6. Indbydelse Version 1.0 DcH Jyderup Hundeførerweekend 2017 Kreds 6 Indbydelse side 1 I samarbejde med Kreds 6 inviterer DcH Jyderup til hundeførerweekend 23.- 25. Juni 2017. Hundeførerweekenden er en rigtig god mulighed

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Introduktion til Shaping og brugen af klikker.

Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Af Klikkerinstruktør Sussan Svane Jensen Efter at jeg har taget hul på serien om træning af tricks, har jeg fået flere opfordringer om at lave en artikel

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Aabenraa og Omegns afdeling

Aabenraa og Omegns afdeling - 1 - KÅRINGSPROGRAM Øvelser: (1) Lineføring Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. 6014 3058 Kursusprogram for 2014 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer Uddannelsesplan 4 timer Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Retningslinier for uddannelse af portører

Retningslinier for uddannelse af portører Retningslinier for uddannelse af portører Uddannelsens formål For selvstændigt at kunne varetage det praktiske portørarbejde, der forekommer i det moderne sygehusvæsen, har portøruddannelsens teori- og

Læs mere

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014.

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014. Uddannelsesplan Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter Version 1, september 2014. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

E-klassen. A-klassen. Jette Nybo Andersen

E-klassen. A-klassen. Jette Nybo Andersen E-klassen E1 For den ny oprykkede E-hund der endnu ikke har deltaget i E-konkurrence. Målet er at gøre hund og fører konkurrenceklar med god forståelse for øvelserne. Præcision fra start. Fokus på træningen

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hjemmeværnshunden Hundeførerfunktionskursus 1150 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne anvende

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Behandlingspladsassistentuddannelsen

Behandlingspladsassistentuddannelsen i redningsberedskabet 2. del, afsnit 9, side 1 Behandlingspladsassistentuddannelsen Nærværende uddannelsesplan er ændret i forhold til skift i terologi fra venteplads til behandlingsplads øvrigt indhold

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN (AUTOMATIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv udgør

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014

Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014 Indlæringsmekanismer Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014 Positiv forstærkning: At tilføre hunden noget behageligt for at øge sandsynligheden for gentagelse af adfærd. Kan være belønning eller

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening Odder DcH er en hundesportsforening for ALLE. Vi skeler ikke til racer, stor som lille. Uanset om det er en blanding eller en stambogsført hund, er alle velkomne. Dog

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne virke som figurant ved mønstringsprøve

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne virke som figurant ved mønstringsprøve UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Figurantarbejde ved mønstringsprøve 1 Hundeførerfigurantkursus 1151 Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne virke som figurant

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB INTRODUKTIONSFOLDER TIL KURSISTER I DMK KØBENHAVNS-OMRÅDET Træning i DMK København - en introduktion til kursister 2 DMK KØBENHAVN DMK KØBENHAVN 3 VELKOMMEN I DMK KØBENHAVN HVAD

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN (ELEKTRONIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2017)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2017) Beredskabsstyrelsen, Center for Uddannelse september 2016 Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2017) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013 Kære dommere Ved udskrivning af denne version af KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 skal i gå ind i jeres printers egenskaber og fortælle den, at den skal udskrive 2 sider på 1 så den udskriver

Læs mere

Navn Mål Indhold. Fag: ILDMARKERING. Side 1 af 5. Hjemmeværnsskolen. Henvisninger og hjælpemidler. Gennemførelse og kontrol

Navn Mål Indhold. Fag: ILDMARKERING. Side 1 af 5. Hjemmeværnsskolen. Henvisninger og hjælpemidler. Gennemførelse og kontrol Navn M Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler 1 180 min BT 24 PX BT 24 PX i forbindelse med ildmarkering samt starte et skydeprogram. Brugervejledning til BT 24 PX skal gennemgåes

Læs mere

Dansk Politihundeforening Område 2

Dansk Politihundeforening Område 2 Dansk Politihundeforening Område 2 INSTRUKTØRHÅNDBOG INDHOLD Tallene refererer til afsnit og bilagsnumre. 1. INDLEDNING 1 1. FORMÅL, KRITERIER m.m. 1 1. INSTRUKTØRERNES ANSVAR 2 1. LEKTIONSFORBEREDELSE

Læs mere

Socialisering, tilvænning eller træning?

Socialisering, tilvænning eller træning? Tilvænning Socialisering Socialisering, tilvænning eller træning? Træning Dorte Bratbo Sørensen Associate Professor, DVM, PhD Section of Experimental Animal Models Dorte Bratbo Sørensen/ Dyreforsøgstilsynets

Læs mere

Håndtering af tilskadekomne

Håndtering af tilskadekomne i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 1 tilskadekomne Formål Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren

Læs mere

Vær åben Vær positiv Tag notater Vær aktiv Afvis ikke noget nyt Kom til tiden gå ikke før tiden osv.

Vær åben Vær positiv Tag notater Vær aktiv Afvis ikke noget nyt Kom til tiden gå ikke før tiden osv. Uddannelsens opbygning og indhold: DcH s trænergrunduddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, og en overbygning, der er opdelt i 5 specialeområder (DcH-pogrammet, Agility,

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6, nov 2006 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6 Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver Dette dokument indeholder en vejledning om, hvordan en prøve til en funktionsuddannelse skal gennemføres. Vejledningen forklarer hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Planlægning af prøven Allerede når

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Vedligeholdelsesforløb. for. Ambulancebehandler V1 + V3. Gældende fra 1. april 2007.

Vedligeholdelsesforløb. for. Ambulancebehandler V1 + V3. Gældende fra 1. april 2007. Vedligeholdelsesforløb for Ambulancebehandler V1 + V3 Gældende fra 1. april 2007. Side 1 af 6 1.0. Adgangsbetingelser og struktur Reddere der har bestået ambulancebehandleruddannelsen, (opdateringsudd.

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere