ARTLOVERS.DK Lærervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARTLOVERS.DK Lærervejledning"

Transkript

1 Hvad er ARTLOVERS.dk?...2 Web-adresse...2 Målgruppe...2 Formål...2 Hvorfor dating?...2 Stævnemøde...3 Hvordan fungerer ARTLOVERS.dk?...3 Om værkudvalget...4 Kunstprofilen...5 Opgaver...6 Spil...9 Hot/Not...9 Instruktion Storyboard Alle kunstprofiler & opgaver ) Frederik II bygger Kronborg ) Mareridt ) Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt ) Dronning Marie Sophie Frederikke ) Portræt af Johan Henrik van Helsdingen ) Portræt af Crisy van Helsdingen ) En mand, der stopper sin pibe ) Mor Lydom ved spinderokken ) Arbejdere ved en vandledning fra Søndersø ) Maduddeling på Frederiksberg ) Den langløbede colt ) Alt dette er Deres ) Master of the Universe ) En køkkenscene ) I skoven ) Portræt af Ester fra serien»osmose« ) Kristus og Peter... 55

2 Hvad er ARTLOVERS.dk? ARTLOVERS.dk, datingportalen for kunst og kunstelskere er et interaktivt læringsredskab, der formidler billedkunst til elever på 7. klassetrin og opefter. ARTLOVERS.dk er blevet til i et samarbejde mellem Gyldendal og Vestsjællands Kunstmuseum. Denne vejledning giver en introduktion til funktionaliteten i og idéerne bag ARTLOVERS.dk. Samtidig rummer vejledningen nogle bud på, hvordan webstedet kan benyttes i undervisningen. Web-adresse Målgruppe ARTLOVERS.dk henvender sig til elever på folkeskolens ældste klassetrin. ARTLOVERS.dk kan benyttes i fagene billedkunst, mediefag, dansk, historie, samfundsfag, religion. Formål Formålet med ARTLOVERS.dk er at udvikle og styrke elevens forståelse for billeders form og indhold. Eleven kan lære: at iagttage, analysere og tolke billeders form og indhold at kende forskel på forskellige kunstretninger at bruge kunsten til at blive klogere på fortid og nutid Hvorfor dating? Når vi har valgt datingportalen som ramme for kunstformidlingen, er det for at skabe en uhøjtidelig stemning omkring det at se på kunst. Ved at forny måden, hvorpå kunsten formidles, ønsker vi at revitalisere indholdet for de unge.

3 En portal er et websted, der fungerer som udgangspunkt for virtuel kommunikation og fællesskab blandt brugere på internettet. At skabe virtuelle fællesskaber bliver mere og mere udbredt, ikke mindst i forhold til børn og unge. Et eksempel kunne være webstedet der er det største online samlingssted for unge i Danmark. En datingportal formidler typisk kontakt mellem mænd og kvinder, der ønsker at finde venner eller en kæreste, men som ikke har held til at møde nogen i det virkelige liv. Med ARTLOVERS.dk simulerer vi, at kunsten ønsker at finde et publikum, men at den ikke har held til at finde et i det virkelige liv. Derfor har kunstværkerne oprettet deres profil på internettet for ad den vej at finde et kunstelskende publikum de unge. Stævnemøde En datingportals virtuelle møde mellem mænd og kvinder kan føre til en date. På samme måde kan elevernes virtuelle møde med kunsten på ARTLOVERS.dk føre til et stævnemøde på Vestsjællands Kunstmuseum. Stævnemødet eller det fysiske møde med kunsten kan være med til at øge bevidstheden om de ofte øjenåbnende forskelle mellem kopi og original. Stævnemødet kan foregå på to måder: 1) på egen hånd. Gratis entré. 2) i dialog med en af museets formidlere. Varighed 45 minutter. Pris kr Ønsker man at sætte kunsten i stævne skal man kontakte Vestsjællands Kunstmuseum på telefon Vær opmærksom på, at alle besøg skal anmeldes. Stævnemødet kan foregå uden for museets åbningstid efter forudgående aftale. Hvordan fungerer ARTLOVERS.dk? Elever og lærer logger ind på ARTLOVERS.dk med en kode, der fås via forsiden på Der skelnes mellem elevprofiler og lærerprofiler. Lærerprofilen giver fuld adgang til blandt andet LÆRERVÆRELSET, hvorfra læreren kan administrere og rette opgaver.

4 Elevprofilen giver hver elev adgang til personlige rum eller skriveborde, hvorfra man kan se og læse om kunstværkerne, matche værker og løse opgaver. Eleven sender sine færdige opgaver til læreren, der retter og godkender dem. Efter godkendelse kan eleven vælge at offentliggøre sine opgaver for de andre elever. Om værkudvalget Der er sytten kunstværker online på ARTLOVERS.dk. Det ældste er fra 1781, det yngste fra Kunstværkerne er valgt ud fra en række forskellige kriterier: Kunstværkerne er alle (på nær et enkelt) fra Vestsjællands Kunstmuseum. Kunstværkerne er figurative. Teknikken er maleri, tegning og collage. Kunstværkerne matcher hinanden parvis (på nær et enkelt), således at der til hver mandefigur hører en kvindefigur. Parrene er føjet sammen ud fra periodemæssige, tematiske og/eller stilistiske ligheder. Kunstværkerne er: PAR 1: Nicolai Abildgaard: Frederik II bygger Kronborg, (1781) Nicolai Abildgaard: Mareridt, 1800 PAR 2 C. W. Eckersberg: Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt, 1826 C. W. Eckersberg: Dronning Marie Sophie Frederikke, ( ) PAR 3 C. A. Jensen: Portræt af Johan Henrik van Helsdingen, 1835 C. A. Jensen: Portræt af Crisy van Helsdingen, 1835 PAR 4 Frederik Vermehren: En mand der stopper sin pibe, 1881 Julius Exner: Mor Lydom ved spinderokken, 1888 PAR 5

5 L. A. Ring: Arbejdere ved en vandledning fra Søndersø, 1891 L. A. Ring: Maduddeling på Frederiksberg, 1887 PAR 6 Per Kirkeby: Den langløbede colt, (1966) Albert Mertz: Alt dette er Deres, (1962) PAR 7 Michael Kvium: Master of the Universe, 1986 Michael Kvium: En køkkenscene, 1986 PAR 8 Lars Nørgård: I skoven, (1986) Erik A. Frandsen: Portræt af Ester fra serien»osmose«, (1987) SINGLE Niels Larsen Stevns: Kristus og Peter, (1910) Kunstprofilen På en datingportal opretter brugeren en profil, dvs. en præsentation af sig selv. Profilen er typisk inddelt i objektive data, hvor brugeren giver oplysninger om køn, alder, højde og drøjde, samt subjektive data, hvor brugeren beskriver sig selv med egne ord. På ARTLOVERS.dk er kunstprofilernes indhold ligeledes delt i en objektiv og subjektiv del. Eleven kan danne sig et indtryk af værket ud fra en række faktuelle oplysninger, såsom kunstner, titel, år, teknik, mål, museum og inv.nr. Derudover kan eleven læse en sammenhængende tekst, hvor mande- eller kvindefiguren på det pågældende kunstværk beretter om værket og sig selv. Teksten er fiktion, men bygger dog i videst mulig omfang på fakta, dvs. på billediagttagelser samt reel viden om kunstneren, konteksten og/eller perioden. Teksten kan derfor karakteriseres som en traditionel billedanalyse fortalt af en jeg-fortæller. Eleven kan vælge at få teksten læst højt.

6 Datingportalens brugere benytter ofte anonyme brugernavne. På samme måde er kunstværkerne på ARTLOVERS.dk logget på med brugernavne. Disse er: Frede To, Jomfru Ane, Frede Seks, Queenie, Kaptajn Henrik, Crisy, Pibe-Lars, Mor Lydom, Tømrer- Svend, Pjalte-hætte, Ensom cowboy, Mode-Mette, Monster-lækker, Grumme mor, Yuppie Boy, Foxy Girl og Jesus K. Kunstprofilerne rummer derudover en reproduktion af værket med zoom-funktion, og der linkes til MINILEX med retningslinier for billedanalyse, samt en ORDBOG med oplysninger om kunstneren, kunstretningen og perioden samt svære ord og begreber. Opgaver Der knytter sig en række forskellige opgaver til kunstværkerne på ARTLOVERS.dk. Antallet af opgaver varierer fra mellem to til fem opgaver pr. kunstværk. Opgaverne kan løses individuelt eller i grupper. Opgaverne er mangeartede, men kan overordnet set inddeles i følgende typer: BILLEDBEVIDSTHED, PERIODEKENDSKAB, SAMTALE og PRAKTISK BILLEDARBEJDE. Da grænserne mellem de forskellige opgavetyper ikke er trukket skarpt, skal inddelingen opfattes som vejledende. I det følgende uddybes de forskellige opgavetyper: BILLEDBEVIDSTHED Billedanalysen er en generel opgave, der kan løses i tilknytning til alle kunstværker. Vi har opstillet nogle retningslinier for indholdet i billedanalysen. Eleven bør forholde sig til men ikke nødvendigvis slavisk følge disse retningslinier: Brugen af visuelle virkemidler er forskellige fra værk til værk, og eleven skal tilpasse sin analyse, så han/hun får flest mulige oplysninger om form og indhold ud af det enkelte værk. Retningslinierne finder eleven i MINILEX. Billedanalyse Man kan analysere et billede på mange måder. Man vælger sin analysemodel ud fra, hvad man ønsker at vide noget om: En formalistisk analyse siger noget om billedets formsprog. En ikonografisk analyse siger noget om billedets betydning. En socialhistorisk

7 analyse siger noget om, hvad billedet har været brugt til og hvordan folk har opfattet det. Du skal lære at lave en billedanalyse, der røber noget om både form og indhold. Vi har opstillet følgende retningslinier: Fakta Du starter med de faktuelle oplysninger: Hvem har lavet billedet? Hvad er titlen? Hvornår er det lavet? Hvilken teknik er der brugt? Hvor stort er det? Måske er billedet lavet til et bestemt formål (som udsmykning eller som skitse til et færdigt værk)? Beskrivelse Beskriv billedet kort og præcist. Brug dine egne ord. Identificer personer og figurer (deres køn, alder, påklædning, udseende og lignende). Måske fremgår personens identitet af titlen? Gør rede for situationen (hvad foretager de sig?) og omgivelserne (hvor befinder de sig?). Sæt kun ord på det du kan se ikke det du tror eller føler. Du skal ikke dømme eller bruge værdiladede ord som grim eller pæn. Du skal forsøge at være så objektiv som muligt. Analyse Nu skal du analysere billedet. At analysere betyder, at opdele noget i dets bestanddele. Man splitter på en måde tingene ad og ser nærmere på hver enkelt del. De dele som du kan undersøge i billedanalysen er: Komposition, rum, farver, lys, malemåde, menneskefigurer og betydningsfulde detaljer (se MINILEX). Der kan være store forskelle på, hvordan farver, former og figurer er sammensat i et billede. Hver kunstner har sit formsprog eller sin måde at udtrykke sig på. Det kommer helt an på, hvad kunstneren ønsker at udtrykke med sit billede. Desuden afhænger formsproget af perioden og tidsånden. I billedanalysen er dit job at identificere eller sætte ord på det sprog, som kunstneren taler. Hvis det drejede sig om verbal- eller talesproget kunne du sige, at kunstneren taler tydeligt og formfuldendt eller kunstneren bruger slang og bandeord. Nu handler det om billedets formsprog og derfor skal du skærpe dit blik for, hvordan kunstneren kommunikerer med penselstrøg, farver og former. Jo bedre du er til at se og få øje på, jo bedre vil du kunne sætte ord på, og jo bedre vil du være til at forstå billedet.

8 Tolkning Til sidst skal du tolke billedet. Når du tolker, så samler du de iagttagelser, som du har tilvejebragt under beskrivelsen og analysen og drager en konklusion. Hvad betyder arrangementet af figurer, former og farver for billedets indhold? Er der symbolske lag? Hvad vil kunstneren egentligt sige? Hvad fortæller billedet? Hvad er meningen? Måske skal du inddrage din viden om perioden for at forstå billedet fuldt ud? Der kan være historiske, sociale, religiøse eller filosofiske årsager til, at billedet ser ud som det gør. Vær opmærksom på, at din tolkning aldrig kan være helt objektiv fordi din egen iagttagelsesevne, personlighed og viden spiller ind. Nogle opgaver retter fokus mod et særligt fremherskende element i et givent billede, det være sig brugen af komplementærfarver, lys og skygge, perspektiv, dynamisk komposition eller lignende. Eksempel: Niels Larsen Stevns: Kristus og Peter, (1910) Opgave 1: Visuelle virkemidler Gør rede for de visuelle virkemidler som Niels Larsen Stevns bruger for at vise splittelsen mellem Kristus og Peter, herunder: Farver, lys og skygge, ansigtsudtryk og gestik samt komposition (dvs. den måde de to mænd er placeret på i forhold til hinanden). PERIODEKENDSKAB Ethvert kunstværk er produkt af den tid, hvori det er blevet skabt. I en del opgaver benyttes værket som igangsætter for elevens refleksion over en given periode. Eksempel: L. A. Ring: Maduddeling på Frederiksberg, 1887 Opgave 1: Proletarens liv Den fattige kvinde står og venter på at få sin mad. Hun kigger frem for sig som om, hun tænker på noget. Skriv en historie om de tanker kvinden gør sig.

9 SAMTALE Nogle kunstværker rummer temaer, der åbner op for debat og diskussion. Eksempel: C. W. Eckersberg: Dronning Marie Sophie Frederikke, ( ) Opgave 4: Kønsroller Kvinder og mænds rolle i samfundet har ændret sig meget siden Eckersberg tegnede Dronning Marie Sophie Frederikke. Hvilke muligheder er der for kvinder i dag? Hvilke muligheder er der for mænd? Skriv din mening, og diskutér derefter i klassen. PRAKTISK BILLEDARBEJDE. Nogle opgaver opfordrer til, at eleven arbejder praktisk med egne billeder. Eksempel: C. W. Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt, 1826 Opgave 4: Magtens billeder Tegn, mal eller lav en collage af en person, der har ubetinget magt over andre, det kan være en enevældig konge eller en diktator. Vær bevidst om stilling, størrelse, udtryk, påklædning, rekvisitter, synsvinkel, komposition osv. Spil ARTLOVERS.dk rummer spillet MATCHMAKER. I MATCHMAKER skal eleven sætte kunstværkerne samme parvis: De rigtige mandefigurer med de rigtige kvindefigurer. Eleven kan lege med tanken om, at der kan opstå forhold mellem kunstværkernes figurer helt i tråd med dating-konceptet. Samtidigt rummer legen et gran af læring idet værkerne matches ud fra stilistiske, periodemæssige og/eller tematiske ligheder. Eleven kan med andre ord kun løse opgaven ved at benytte sine iagttagelsesevner og/eller viden om kunstværkerne. Hot/Not Som en ekstra feature på ARTLOVERS.dk kan eleverne stemme om, hvilke kunstværker, de synes bedst om. Afstemningen foretages af eleverne under hver

10 kunstprofil, og klassens samlede resultatet vises under menupunktet HOT/NOT. Kunstværkerne listes hierarkisk fra makværk i bunden til mesterværk i toppen. Listen afspejler klassens dom over kunsten og kan sætte gang i en diskussion om smag. Instruktion På datingportalen navigerer brugeren blandt profilerne med ønsket om at finde en ven eller en kæreste. Brugeren klikker sig ind på de profiler, der i vedkommendes øjne ser spændende ud. Jagten er lystbetonet og styret af den enkeltes præferencer og idiosynkrasier. ARTLOVERS.dk lægger op til, at elevens tilgang til kunstværkerne er legende og lystbetonet. Eleven kan gå på opdagelse blandt de kunstprofiler, der virker appellerende og springe andre over. Samtidigt fungerer ARTLOVERS.dk i en undervisningssammenhæng, og læreren skal have mulighed for at bestemme, hvilke kunstværker og opgaver eleven skal arbejde med. Nedenstående instruktion er et forslag til, hvordan læreren kan instruere eleven, således at det lystbetonede ikke overskygger det obligatoriske og vice versa. Sådan gør du: 1. Log ind på ARTLOVERS.dk. 2. Gå på opdagelse blandt kunstværkerne. Gå efter dem der umiddelbart fanger din interesse. 3. Bliv klogere på kunsten. Iagttag billedet. Zoom ind på detaljer. Læs profilteksten eller få profilteksten læst højt. Finder du billedet interessant? 4. Løs MATCHMAKER. 5. Stem kunstværkerne ind på HOT/NOT.

11 6. Føj et kunstværk til MINE FAVORITTER. 7. Find ud af noget mere om kunstværket: Læs om kunstneren. Læs om kunstretningen. Læs om perioden. 8. Løs opgaver. 9. Send dine opgaver til læreren. 10. Få dine rettede opgaver offentliggjort i KLASSEVÆRELSET. Videre forløb: Stævnemøde på Vestsjællands Kunstmuseum. 45 minutter. Pris kr Print opgavebesvarelser og medbring dem på museet. 12. Velkomst & introduktion ved museumsformidler. 13. Brug 10 minutter i selskab med dit favoritværk. Iagttag billedet. Knyt nøgleord til værket. Ser du noget nyt eller andet i værket, noget som du ikke så på nettet? Har du rettelser eller ændringer til dine opgavebesvarelser? Er det stadig dit favoritværk? 14. Præsentation af udvalgte favoritværker. Dialog mellem museumsformidler, elever og lærer. Hvad ved man om værket? Hvad forestiller det? Hvad betyder det? Storyboard Skemaet giver et overblik hvilke kunstværker, kunstnere, kunstretninger og perioder eleverne arbejder med, samt hvilke kompetencer eleven skal gøre brug af i ARTLOVERS.dk. Se bilag. Alle kunstprofiler & opgaver I dette afsnit kan du få overblik over alle kunstprofiler med tilknyttede opgaver, som ligger på ARTLOVERS.dk. Det giver dig mulighed for at guide dine elever på sitet, hvis du vil have dem til at læse om udvalgte værker og løse de tilhørende opgaver.

12 1) Frederik II bygger Kronborg Status: On-line Brugernavn: Frede To Kunstner: Nicolai Abildgaard Titel: Frederik II bygger Kronborg År: (1781) Teknik: Olie på lærred Mål: 60 x 37,8 cm Museum: Vestsjællands Kunstmuseum Inv.nr.: VKS Kunstretning: Nyklassicisme Litterær periode: Romantikken Kunstprofil Jeg er Frederik II, konge af Danmark og Norge. Jeg har netop været i krig mod svenskerne. Krigen varede i syv år og kaldes logisk nok Den Nordiske Syvårskrig. Krigen endte uafgjort. Men jeg har kontrollen over Østersøområdet, så jeg plejer at fortælle, at jeg vandt. Det er nødvendigt for mig at sikre, at jeg fortsat har magten over Østersøen. Svenskerne skulle nødigt komme igen. Derfor lader jeg nu opføre en ny, stærk fæstning lige ved indsejlingen til Øresund. På den måde kan jeg bestemme, hvem der sejler igennem, og jeg kan opkræve lastetold og det er jo smart. Fæstningen hedder Kronborg. Billedet viser, hvordan vi bygger Kronborg. Jeg sidder på en høj under en baldakin. Herfra har jeg det totale overblik. Jeg kan skue ud over sundet og byggeriet og holde øje med, om alt går efter planen. Neden for højen lægger mine arbejdere sidste hånd på værket: De ruller kanonerne ind.

13 Jeg har udnævnt fire adelsmænd som rådgivere: Christoffer Valkendorf er min rentemester eller finansminister om du vil. Det er ham, der peger mod fæstningen. Daniel Rantzau er feltherre og iklædt brynje og hjelm. Han var en god støtte under krigen. Tycho Brahe er astronom. Han kigger eftertænksomt på planen. Yderst til højre står min kansler Niels Kaas. Han holder styr på alt det juridiske. Jeg har således et stærkt team af eksperter inden for både økonomi, militær, videnskab og jura. Jeg ved godt, at visse af mine forgængere påstod, at de regerede udelukkende med hjælp fra Gud. Jeg er dog ikke bleg for at indrømme, at jeg gør brug af den menneskelige erfaring og snilde. Som oplyst og rationelt tænkende regent, mener jeg, at det er det eneste rigtige. Derfor bygger jeg Kronborg og styrker rigets territoriale farvand under kyndig vejledning fra mine dygtige adelsmænd. PS Det ville dog ikke gå uden min trofaste hund Wildpret. Den ligger som altid vagt ved mine fødder og kigger med blodskudte øjne på alle, der kommer mig nær. Opgaver Nicolai Abildgaard: Frederik II bygger Kronborg, (1781) Opgave 1: Modsætningspar Romantikken var en modsætningsfyldt periode, hvor mennesket var spændt ud mellem fornuft og følelse. Frederik II bygger kronborg og Mareridt er begge malet af Nicolai Abildgaard, men billederne er på mange måder hinandens modsætninger: Det ene er et officielt billede, det andet privat. Det ene skildrer en virkelig begivenhed, det andet er ren fantasi. Se grundigt på de to billeder og læs profilteksterne. Lav en liste over alle de modsætninger, du kan se og læse dig frem til. [til læreren] Højformat >< Tværformat Officielt >< Privat Virkelighed >< Fantasi Dag >< Nat Mænd >< Kvinder Påklædt >< Nøgen Fornuft >< Følelse Kontrol >< Ude af kontrol

14 Rationel >< Irrationel Viden >< Overtro Vågen >< Sovende Ydre verden >< Indre verden Trofast hund >< Skælmsk mare Menneske tæmmer dyr >< Dyr rider menneske Nicolai Abildgaard: Frederik II bygger Kronborg, (1781) Opgave 2: Billedanalyse Analyser billedet. Læs hvordan du gør trin for trin i MINILEX.

15 2) Mareridt Status: On-line Brugernavn: Jomfru Ane Kunstner: Nicolai Abildgaard Titel: Mareridt År: 1800 Teknik: Olie på lærred Mål: 35,3 x 41,7 cm Museum: Vestsjællands Kunstmuseum Inv.nr.: VKS Kunstretning: Romantik Litterær periode: Romantikken Kunstprofil Åh, jeg har haft et frygteligt mareridt. Jeg kan stadig mærke en sær trykken for mit bryst, og jeg er helt svedt. Aftenen startede ellers så fredeligt. Min veninde og jeg lagde os begge til at sove i den store himmelseng. Det var varmt, så vi tog al tøjet af og lod vinduet stå åbent. Udenfor lyste nymånen på en mørkeblå nattehimmel. Min veninde faldt hurtigt i søvn. Jeg, derimod, lå længe og vendte og drejede mig. Til sidst må jeg alligevel være faldet i søvn, for jeg drømte, at der sad et loddent væsen på min mave. Den havde røde øjne og grinede på den mest uhyggelige måde, lidt som om den morede sig. Den tog min ene tøffel på sin fod og vippede lystigt med den. Halen rullede den ud.. ja, jeg kan næsten ikke få det over mine læber halen rullede den ud mellem mine bryster! Dens ører var spidse og den kastede en rædsom skygge på sengeforhænget. Da jeg vågnede blev jeg klar over, at jeg havde haft besøg af en mare. Min mormor har ofte fortalt mig om maren. Det er et overnaturligt væsen, der kommer ind gennem åbne vinduer og døre og rider på den, der ligger på ryggen og sover. Så klemmer og trykker det for brystet, og man har mareridt. Min mormor har også fortalt mig noget andet om maren. Noget hun har læst hos den engelske forfatter William Shakespeare. Jeg citerer lige fra teksten: Hun er den mare, der om natten rider

16 de unge piger for at lære dem hvordan de først må hoppe for at fole (Romeo og Julie, 1562, første akt, scene 4) Forstår du teksten? Fole er det ord, man bruger om en hoppe, der skal føde. Når maren lærer de unge piger at hoppe for at fole, så betyder det jo, at maren viser os jomfruer, hvordan vi skal hoppe for at kunne blive gravide og føde. Forstå du? Ja, jeg siger altså ikke mere! Opgaver: Nicolai Abildgaard: Mareridt, 1800 Opgave 1: Overnaturlige væsener Idéen om maren stammer fra den nordeuropæiske folketro. Folketro er større befolkningsgruppers forestillinger om overnaturlige eller uforklarlige væsener og kræfter. Man kalder også folketro for overtro. Lav en liste over alle de overnaturlige væsener, du kan komme på: [Til læreren: Eksempelvis mare, varulv, vampyr, havmand og havfrue, åmanden, de underjordiske, nisse, bjergfolk, elverfolk, nymfe, rumvæsen ] Nicolai Abildgaard: Mareridt, 1800 Opgave 2: Viden og overtro Hvad er forskellen på viden og overtro? Nicolai Abildgaard: Mareridt, 1800 Opgave 3: Personlighed I profilteksten beskrives de to unge kvinder som veninder, altså som to forskellige personer. De to kvinder kunne også være to sider af den samme pige: En lys og en mørk. Lav en liste over harmoniske og veltilpassede egenskaber kontra vilde og uregerlige egenskaber.

17 Nicolai Abildgaard: Mareridt, 1800 Opgave 4: Modsætningspar Romantikken var en modsætningsfyldt periode, hvor mennesket var spændt ud mellem fornuft og følelse. Frederik II bygger kronborg og Mareridt er begge malet af Nicolai Abildgaard, men billederne er på mange måder hinandens modsætninger: Det ene er et officielt billede, det andet privat. Det ene skildrer en virkelig begivenhed, det andet er ren fantasi. Se grundigt på de to billeder og læs profilteksterne. Lav en liste over alle de modsætninger, du kan se og læse dig frem til. Nicolai Abildgaard: Mareridt, 1800 Opgave 5: Billedanalyse Analyser billedet. Læs hvordan du gør trin for trin i MINILEX.

18 3) Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt Status: On-line Brugernavn: Frede Seks Kunstner: C. W. Eckersberg Titel: Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt År: 1826 Teknik: Olie på lærred Mål: 26 x 19,5 cm Museum: Vestsjællands Kunstmuseum Inv.nr.: VKS Kunstretning: Dansk guldalder/ Nyklassicisme Litterær periode: Romantikken Kunstprofil Jeg er Frederik VI, konge af Danmark, søn af Christian 7. og Caroline Mathilde af England. Jeg har valgt C. W. Eckersberg til at male mit portræt. Han er den bedste nyklassicistiske maler, vi har herhjemme. Sandsynligvis fordi han har stået i lære hos den berømte, franske maler Jacques-Louis David. Han var ikke uden grund kejser Napoleon Bonapartes yndlingsmaler. Jeg beundrer Napoleon. Han er en stor strateg. Derfor har jeg fået Eckersberg til at male mig på samme måde, som David har malet Napoleon, nemlig stående i arbejdsværelset i fuld regimentsuniform. På den måde kan landets borgere se, at jeg og Napoleon er pligttro soldater, der arbejder for fædrelandets vel. Det er også vigtigt for mig at vise befolkningen, at jeg er landets enevældige konge. Derfor er jeg på dette billede iklædt min kroningsdragt, som jeg havde på, da jeg blev salvet til konge i 1808.

19 Kroningskåben er meget kostbar. Den er af rødt silkefløjl og foret med hvidt kaninskind og hermelin. Jeg hviler min venstre hånd på sabelskæftet, og den højre rækker jeg diskret frem mod kronregalierne (dvs. rigsæblet og kronen som ligger på bordet på det færdige billede). Bag mig, på en lille forhøjning, står min tronstol. Kroningskåben er arrangeret, så den slæber efter mig ned af trappen. Jeg vil gerne have, at man får indtryk af, at jeg har rejst mig fra tronstolen og er trådt de tre trin ned, så jeg står på samme niveau som Jer (mine undersåtter). Jeg ved, at denne nedstigning gør mig populær blandt landets borgere. De taler i disse tider meget om frihed og lighed. Derfor går jeg ofte også ture eller sejler på kanalerne i Frederiksberg Have blandt almindelige mennesker for at vise min velvillighed over for de nye idéer. Men når talen falder på demokrati, sætter jeg grænsen! Man må ikke glemme, at jeg som enevældig konge har magt og legitimitet fra Gud, og hvad Gud har indstiftet, kan mennesker ikke ændre. Derfor står jeg her i min kroningsdragt og peger mod kronregalierne, for at vise Jer mit overherredømme. Opgaver C. W. Eckersberg: Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt, 1826 Opgave 1: Historie Frederik VI var konge af Danmark i 31 år fra 1808 til Hvad skete der i Danmark under hans regeringstid? [Til læreren: Evt. info fra C. W. Eckersberg: Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt, 1826 Opgave 2: Styreformer Hvad er forskellen på enevælde ( ) og demokrati (1849 til i dag)? [Til læreren: Evt. info fra C. W. Eckersberg: Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt, 1826 Opgave 3: Magtens billeder I

20 Find nogle officielle billeder af statsoverhoveder på Internettet, fortidige som nuværende. Upload billederne til ARTLOVERS.dk. Hvordan præsenterer de sig? C. W. Eckersberg: Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt, 1826 Opgave 4: Magtens billeder II Tegn, mal eller lav en collage af en person, der har ubetinget magt over andre, det kan være en enevældig konge eller en diktator. Vær bevidst om stilling, størrelse, udtryk, påklædning, rekvisitter, synsvinkel, komposition, osv. Upload dit færdige billede til ARTLOVERS.dk. Beskriv det i få ord. C. W. Eckersberg: Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt, 1826 Opgave 5: Billedanalyse Analyser billedet. Læs hvordan du gør trin for trin i MINILEX.

21 4) Dronning Marie Sophie Frederikke Status: On-line Brugernavn: Queenie Kunstner: C. W. Eckersberg Titel: Dronning Marie Sophie Frederikke. Forarbejde til»frederik VI og dronning Marie med prinsesserne Caroline og Vilhelmine«År: ( ) Teknik: Pen, tusch og akvarel på papir Mål: 205 x 140 mm Museum: Vestsjællands Kunstmuseum Inv.nr.: VKS Kunstretning: Dansk guldalder/ Nyklassicisme Litterær periode: Romantikken Kunstprofil Mit navn er Marie Sophie Frederikke. Jeg er datter af landgreve Carl af Hessen-Kassel og prinsesse Louise af Danmark. Jeg er født i Så kan du selv regne ud, hvor gammel jeg er på billedet. Danmarks berømte maler C. W. Eckersberg skal udføre et stort maleri af mig og min familie. Det er normal praksis, at kunstneren først udfører nogle tegnede skitser og studier, inden han går i gang med maleriet. Han skulle jo nødigt lave fejl. Derfor sidder jeg nu model for Eckersberg. Han tegner i den skønne nyklassicistiske stil, hvor man forener det naturlige med det ideale. Eckersberg er meget omhyggelig med sin streg, og han har sans for detaljer. Det er godt, for det er vigtigt for mig, at jeg tager mig ud fra min bedste side. Jeg sætter tidens borgerlige værdier familie og dannelse højt. Som dronning og som kvinde er jeg hjemmets naturlige midtpunkt, og jeg behøver naturligvis ikke at arbejde. Det er mændenes domæne. I stedet udnytter jeg tiden ved at læse bøger for på den måde at højne min almendannelse.

22 Jeg vil gerne have, at maleriet giver et personligt indblik i mit liv. Eckersberg og jeg har fundet frem til en god komposition. Billedet skal vise en typisk dag i mit liv: Jeg sidder ved vinduet derhjemme og læser. Min mand træder ind af døren efter at have været på arbejde. Mine døtre springer ham glædestrålende i møde. Selv lader jeg min bog falde og ser op, samtidigt med, at jeg rækker min hånd frem til hilsen. Det sidste kan du se på tegningen. Opgaver: C. W. Eckersberg: Dronning Marie Sophie Frederikke, ( ) Opgave 1: Skitse og færdigt værk Sammenlign tegningen af Dronning Marie Sophie Frederikke med det færdige maleri af hele familien Frederik VI og dronning Marie med prinsesserne Caroline og Vilhelmine. Hvilke ligheder og forskelle er der på dronningen i de to udgaver? Hvordan er hun placeret i det færdige billede? C. W. Eckersberg: Dronning Marie Sophie Frederikke, ( ) Opgave 2: Tegnemåde Se på tegningen af dronningen. Kan du beskrive tegnemåden? Find mindst fem adjektiver, der beskriver stregen. C. W. Eckersberg: Dronning Marie Sophie Frederikke, ( ) Opgave 3: Royal dagligdag Tag udgangspunkt i familiebilledet og forestil dig, hvordan dagen forløber for kongefamilien. Hvad laver dronningen og døtrene i løbet af dagen? Hvad laver kongen? Hvad foretager de sig sammen? C. W. Eckersberg: Dronning Marie Sophie Frederikke, ( ) Opgave 4: Kønsroller

23 Kvinder og mænds rolle i samfundet har ændret sig meget siden Eckersberg tegnede Dronning Marie Sophie Frederikke. Hvilke muligheder er der for kvinder i dag? Hvilke muligheder er der for mænd? Skriv dine tanker ned. Diskuter i klassen. C. W. Eckersberg: Dronning Marie Sophie Frederikke, ( ) Opgave 5: Billedanalyse Analyser billedet. Læs hvordan du gør trin for trin i MINILEX.

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse

J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse 7.-10. klasse J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse por træt subst.: -tet, plur. -ter: billede af en person min faders p. hænger på væggen; i sin roman giver han et p. af den store skuespiller

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

Langt borte fra 1.-4. klasse

Langt borte fra 1.-4. klasse 1.-4. klasse Land Canada, 2003 Sprog Dansk tale Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel From far Away Instruktion Shira Avni og Serene El-Haj Daoud Varighed 7 min. Niveau 1. - 4. kl. Fag Billedkunst,

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

fsa DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING Folkeskolens Afgangsprøve

fsa DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING Folkeskolens Afgangsprøve fsa Folkeskolens Afgangsprøve DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING 3½ time Maj 2013 Du skal vælge en af nedenstående opgaver: 1 Universet 2 Hvis jeg nu bestemte alt 3 Hænder 4 Danske unge er ude på et sidespor

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse 30. oktober 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Multimagikeren og overtossen Ovartaci

Multimagikeren og overtossen Ovartaci Multimagikeren og overtossen Ovartaci Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Ovartacis liv Museum Ovartaci er opkaldt efter en helt unik mand og en helt unik kunstner ved navn Ovartaci. Han levede fra 1894-1985

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Årsplan Billedkunst 2. b

Årsplan Billedkunst 2. b Årsplan Billedkunst 2. b Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations-

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere