ARTLOVERS.DK Lærervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARTLOVERS.DK Lærervejledning"

Transkript

1 Hvad er ARTLOVERS.dk?...2 Web-adresse...2 Målgruppe...2 Formål...2 Hvorfor dating?...2 Stævnemøde...3 Hvordan fungerer ARTLOVERS.dk?...3 Om værkudvalget...4 Kunstprofilen...5 Opgaver...6 Spil...9 Hot/Not...9 Instruktion Storyboard Alle kunstprofiler & opgaver ) Frederik II bygger Kronborg ) Mareridt ) Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt ) Dronning Marie Sophie Frederikke ) Portræt af Johan Henrik van Helsdingen ) Portræt af Crisy van Helsdingen ) En mand, der stopper sin pibe ) Mor Lydom ved spinderokken ) Arbejdere ved en vandledning fra Søndersø ) Maduddeling på Frederiksberg ) Den langløbede colt ) Alt dette er Deres ) Master of the Universe ) En køkkenscene ) I skoven ) Portræt af Ester fra serien»osmose« ) Kristus og Peter... 55

2 Hvad er ARTLOVERS.dk? ARTLOVERS.dk, datingportalen for kunst og kunstelskere er et interaktivt læringsredskab, der formidler billedkunst til elever på 7. klassetrin og opefter. ARTLOVERS.dk er blevet til i et samarbejde mellem Gyldendal og Vestsjællands Kunstmuseum. Denne vejledning giver en introduktion til funktionaliteten i og idéerne bag ARTLOVERS.dk. Samtidig rummer vejledningen nogle bud på, hvordan webstedet kan benyttes i undervisningen. Web-adresse Målgruppe ARTLOVERS.dk henvender sig til elever på folkeskolens ældste klassetrin. ARTLOVERS.dk kan benyttes i fagene billedkunst, mediefag, dansk, historie, samfundsfag, religion. Formål Formålet med ARTLOVERS.dk er at udvikle og styrke elevens forståelse for billeders form og indhold. Eleven kan lære: at iagttage, analysere og tolke billeders form og indhold at kende forskel på forskellige kunstretninger at bruge kunsten til at blive klogere på fortid og nutid Hvorfor dating? Når vi har valgt datingportalen som ramme for kunstformidlingen, er det for at skabe en uhøjtidelig stemning omkring det at se på kunst. Ved at forny måden, hvorpå kunsten formidles, ønsker vi at revitalisere indholdet for de unge.

3 En portal er et websted, der fungerer som udgangspunkt for virtuel kommunikation og fællesskab blandt brugere på internettet. At skabe virtuelle fællesskaber bliver mere og mere udbredt, ikke mindst i forhold til børn og unge. Et eksempel kunne være webstedet der er det største online samlingssted for unge i Danmark. En datingportal formidler typisk kontakt mellem mænd og kvinder, der ønsker at finde venner eller en kæreste, men som ikke har held til at møde nogen i det virkelige liv. Med ARTLOVERS.dk simulerer vi, at kunsten ønsker at finde et publikum, men at den ikke har held til at finde et i det virkelige liv. Derfor har kunstværkerne oprettet deres profil på internettet for ad den vej at finde et kunstelskende publikum de unge. Stævnemøde En datingportals virtuelle møde mellem mænd og kvinder kan føre til en date. På samme måde kan elevernes virtuelle møde med kunsten på ARTLOVERS.dk føre til et stævnemøde på Vestsjællands Kunstmuseum. Stævnemødet eller det fysiske møde med kunsten kan være med til at øge bevidstheden om de ofte øjenåbnende forskelle mellem kopi og original. Stævnemødet kan foregå på to måder: 1) på egen hånd. Gratis entré. 2) i dialog med en af museets formidlere. Varighed 45 minutter. Pris kr Ønsker man at sætte kunsten i stævne skal man kontakte Vestsjællands Kunstmuseum på telefon Vær opmærksom på, at alle besøg skal anmeldes. Stævnemødet kan foregå uden for museets åbningstid efter forudgående aftale. Hvordan fungerer ARTLOVERS.dk? Elever og lærer logger ind på ARTLOVERS.dk med en kode, der fås via forsiden på Der skelnes mellem elevprofiler og lærerprofiler. Lærerprofilen giver fuld adgang til blandt andet LÆRERVÆRELSET, hvorfra læreren kan administrere og rette opgaver.

4 Elevprofilen giver hver elev adgang til personlige rum eller skriveborde, hvorfra man kan se og læse om kunstværkerne, matche værker og løse opgaver. Eleven sender sine færdige opgaver til læreren, der retter og godkender dem. Efter godkendelse kan eleven vælge at offentliggøre sine opgaver for de andre elever. Om værkudvalget Der er sytten kunstværker online på ARTLOVERS.dk. Det ældste er fra 1781, det yngste fra Kunstværkerne er valgt ud fra en række forskellige kriterier: Kunstværkerne er alle (på nær et enkelt) fra Vestsjællands Kunstmuseum. Kunstværkerne er figurative. Teknikken er maleri, tegning og collage. Kunstværkerne matcher hinanden parvis (på nær et enkelt), således at der til hver mandefigur hører en kvindefigur. Parrene er føjet sammen ud fra periodemæssige, tematiske og/eller stilistiske ligheder. Kunstværkerne er: PAR 1: Nicolai Abildgaard: Frederik II bygger Kronborg, (1781) Nicolai Abildgaard: Mareridt, 1800 PAR 2 C. W. Eckersberg: Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt, 1826 C. W. Eckersberg: Dronning Marie Sophie Frederikke, ( ) PAR 3 C. A. Jensen: Portræt af Johan Henrik van Helsdingen, 1835 C. A. Jensen: Portræt af Crisy van Helsdingen, 1835 PAR 4 Frederik Vermehren: En mand der stopper sin pibe, 1881 Julius Exner: Mor Lydom ved spinderokken, 1888 PAR 5

5 L. A. Ring: Arbejdere ved en vandledning fra Søndersø, 1891 L. A. Ring: Maduddeling på Frederiksberg, 1887 PAR 6 Per Kirkeby: Den langløbede colt, (1966) Albert Mertz: Alt dette er Deres, (1962) PAR 7 Michael Kvium: Master of the Universe, 1986 Michael Kvium: En køkkenscene, 1986 PAR 8 Lars Nørgård: I skoven, (1986) Erik A. Frandsen: Portræt af Ester fra serien»osmose«, (1987) SINGLE Niels Larsen Stevns: Kristus og Peter, (1910) Kunstprofilen På en datingportal opretter brugeren en profil, dvs. en præsentation af sig selv. Profilen er typisk inddelt i objektive data, hvor brugeren giver oplysninger om køn, alder, højde og drøjde, samt subjektive data, hvor brugeren beskriver sig selv med egne ord. På ARTLOVERS.dk er kunstprofilernes indhold ligeledes delt i en objektiv og subjektiv del. Eleven kan danne sig et indtryk af værket ud fra en række faktuelle oplysninger, såsom kunstner, titel, år, teknik, mål, museum og inv.nr. Derudover kan eleven læse en sammenhængende tekst, hvor mande- eller kvindefiguren på det pågældende kunstværk beretter om værket og sig selv. Teksten er fiktion, men bygger dog i videst mulig omfang på fakta, dvs. på billediagttagelser samt reel viden om kunstneren, konteksten og/eller perioden. Teksten kan derfor karakteriseres som en traditionel billedanalyse fortalt af en jeg-fortæller. Eleven kan vælge at få teksten læst højt.

6 Datingportalens brugere benytter ofte anonyme brugernavne. På samme måde er kunstværkerne på ARTLOVERS.dk logget på med brugernavne. Disse er: Frede To, Jomfru Ane, Frede Seks, Queenie, Kaptajn Henrik, Crisy, Pibe-Lars, Mor Lydom, Tømrer- Svend, Pjalte-hætte, Ensom cowboy, Mode-Mette, Monster-lækker, Grumme mor, Yuppie Boy, Foxy Girl og Jesus K. Kunstprofilerne rummer derudover en reproduktion af værket med zoom-funktion, og der linkes til MINILEX med retningslinier for billedanalyse, samt en ORDBOG med oplysninger om kunstneren, kunstretningen og perioden samt svære ord og begreber. Opgaver Der knytter sig en række forskellige opgaver til kunstværkerne på ARTLOVERS.dk. Antallet af opgaver varierer fra mellem to til fem opgaver pr. kunstværk. Opgaverne kan løses individuelt eller i grupper. Opgaverne er mangeartede, men kan overordnet set inddeles i følgende typer: BILLEDBEVIDSTHED, PERIODEKENDSKAB, SAMTALE og PRAKTISK BILLEDARBEJDE. Da grænserne mellem de forskellige opgavetyper ikke er trukket skarpt, skal inddelingen opfattes som vejledende. I det følgende uddybes de forskellige opgavetyper: BILLEDBEVIDSTHED Billedanalysen er en generel opgave, der kan løses i tilknytning til alle kunstværker. Vi har opstillet nogle retningslinier for indholdet i billedanalysen. Eleven bør forholde sig til men ikke nødvendigvis slavisk følge disse retningslinier: Brugen af visuelle virkemidler er forskellige fra værk til værk, og eleven skal tilpasse sin analyse, så han/hun får flest mulige oplysninger om form og indhold ud af det enkelte værk. Retningslinierne finder eleven i MINILEX. Billedanalyse Man kan analysere et billede på mange måder. Man vælger sin analysemodel ud fra, hvad man ønsker at vide noget om: En formalistisk analyse siger noget om billedets formsprog. En ikonografisk analyse siger noget om billedets betydning. En socialhistorisk

7 analyse siger noget om, hvad billedet har været brugt til og hvordan folk har opfattet det. Du skal lære at lave en billedanalyse, der røber noget om både form og indhold. Vi har opstillet følgende retningslinier: Fakta Du starter med de faktuelle oplysninger: Hvem har lavet billedet? Hvad er titlen? Hvornår er det lavet? Hvilken teknik er der brugt? Hvor stort er det? Måske er billedet lavet til et bestemt formål (som udsmykning eller som skitse til et færdigt værk)? Beskrivelse Beskriv billedet kort og præcist. Brug dine egne ord. Identificer personer og figurer (deres køn, alder, påklædning, udseende og lignende). Måske fremgår personens identitet af titlen? Gør rede for situationen (hvad foretager de sig?) og omgivelserne (hvor befinder de sig?). Sæt kun ord på det du kan se ikke det du tror eller føler. Du skal ikke dømme eller bruge værdiladede ord som grim eller pæn. Du skal forsøge at være så objektiv som muligt. Analyse Nu skal du analysere billedet. At analysere betyder, at opdele noget i dets bestanddele. Man splitter på en måde tingene ad og ser nærmere på hver enkelt del. De dele som du kan undersøge i billedanalysen er: Komposition, rum, farver, lys, malemåde, menneskefigurer og betydningsfulde detaljer (se MINILEX). Der kan være store forskelle på, hvordan farver, former og figurer er sammensat i et billede. Hver kunstner har sit formsprog eller sin måde at udtrykke sig på. Det kommer helt an på, hvad kunstneren ønsker at udtrykke med sit billede. Desuden afhænger formsproget af perioden og tidsånden. I billedanalysen er dit job at identificere eller sætte ord på det sprog, som kunstneren taler. Hvis det drejede sig om verbal- eller talesproget kunne du sige, at kunstneren taler tydeligt og formfuldendt eller kunstneren bruger slang og bandeord. Nu handler det om billedets formsprog og derfor skal du skærpe dit blik for, hvordan kunstneren kommunikerer med penselstrøg, farver og former. Jo bedre du er til at se og få øje på, jo bedre vil du kunne sætte ord på, og jo bedre vil du være til at forstå billedet.

8 Tolkning Til sidst skal du tolke billedet. Når du tolker, så samler du de iagttagelser, som du har tilvejebragt under beskrivelsen og analysen og drager en konklusion. Hvad betyder arrangementet af figurer, former og farver for billedets indhold? Er der symbolske lag? Hvad vil kunstneren egentligt sige? Hvad fortæller billedet? Hvad er meningen? Måske skal du inddrage din viden om perioden for at forstå billedet fuldt ud? Der kan være historiske, sociale, religiøse eller filosofiske årsager til, at billedet ser ud som det gør. Vær opmærksom på, at din tolkning aldrig kan være helt objektiv fordi din egen iagttagelsesevne, personlighed og viden spiller ind. Nogle opgaver retter fokus mod et særligt fremherskende element i et givent billede, det være sig brugen af komplementærfarver, lys og skygge, perspektiv, dynamisk komposition eller lignende. Eksempel: Niels Larsen Stevns: Kristus og Peter, (1910) Opgave 1: Visuelle virkemidler Gør rede for de visuelle virkemidler som Niels Larsen Stevns bruger for at vise splittelsen mellem Kristus og Peter, herunder: Farver, lys og skygge, ansigtsudtryk og gestik samt komposition (dvs. den måde de to mænd er placeret på i forhold til hinanden). PERIODEKENDSKAB Ethvert kunstværk er produkt af den tid, hvori det er blevet skabt. I en del opgaver benyttes værket som igangsætter for elevens refleksion over en given periode. Eksempel: L. A. Ring: Maduddeling på Frederiksberg, 1887 Opgave 1: Proletarens liv Den fattige kvinde står og venter på at få sin mad. Hun kigger frem for sig som om, hun tænker på noget. Skriv en historie om de tanker kvinden gør sig.

9 SAMTALE Nogle kunstværker rummer temaer, der åbner op for debat og diskussion. Eksempel: C. W. Eckersberg: Dronning Marie Sophie Frederikke, ( ) Opgave 4: Kønsroller Kvinder og mænds rolle i samfundet har ændret sig meget siden Eckersberg tegnede Dronning Marie Sophie Frederikke. Hvilke muligheder er der for kvinder i dag? Hvilke muligheder er der for mænd? Skriv din mening, og diskutér derefter i klassen. PRAKTISK BILLEDARBEJDE. Nogle opgaver opfordrer til, at eleven arbejder praktisk med egne billeder. Eksempel: C. W. Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt, 1826 Opgave 4: Magtens billeder Tegn, mal eller lav en collage af en person, der har ubetinget magt over andre, det kan være en enevældig konge eller en diktator. Vær bevidst om stilling, størrelse, udtryk, påklædning, rekvisitter, synsvinkel, komposition osv. Spil ARTLOVERS.dk rummer spillet MATCHMAKER. I MATCHMAKER skal eleven sætte kunstværkerne samme parvis: De rigtige mandefigurer med de rigtige kvindefigurer. Eleven kan lege med tanken om, at der kan opstå forhold mellem kunstværkernes figurer helt i tråd med dating-konceptet. Samtidigt rummer legen et gran af læring idet værkerne matches ud fra stilistiske, periodemæssige og/eller tematiske ligheder. Eleven kan med andre ord kun løse opgaven ved at benytte sine iagttagelsesevner og/eller viden om kunstværkerne. Hot/Not Som en ekstra feature på ARTLOVERS.dk kan eleverne stemme om, hvilke kunstværker, de synes bedst om. Afstemningen foretages af eleverne under hver

10 kunstprofil, og klassens samlede resultatet vises under menupunktet HOT/NOT. Kunstværkerne listes hierarkisk fra makværk i bunden til mesterværk i toppen. Listen afspejler klassens dom over kunsten og kan sætte gang i en diskussion om smag. Instruktion På datingportalen navigerer brugeren blandt profilerne med ønsket om at finde en ven eller en kæreste. Brugeren klikker sig ind på de profiler, der i vedkommendes øjne ser spændende ud. Jagten er lystbetonet og styret af den enkeltes præferencer og idiosynkrasier. ARTLOVERS.dk lægger op til, at elevens tilgang til kunstværkerne er legende og lystbetonet. Eleven kan gå på opdagelse blandt de kunstprofiler, der virker appellerende og springe andre over. Samtidigt fungerer ARTLOVERS.dk i en undervisningssammenhæng, og læreren skal have mulighed for at bestemme, hvilke kunstværker og opgaver eleven skal arbejde med. Nedenstående instruktion er et forslag til, hvordan læreren kan instruere eleven, således at det lystbetonede ikke overskygger det obligatoriske og vice versa. Sådan gør du: 1. Log ind på ARTLOVERS.dk. 2. Gå på opdagelse blandt kunstværkerne. Gå efter dem der umiddelbart fanger din interesse. 3. Bliv klogere på kunsten. Iagttag billedet. Zoom ind på detaljer. Læs profilteksten eller få profilteksten læst højt. Finder du billedet interessant? 4. Løs MATCHMAKER. 5. Stem kunstværkerne ind på HOT/NOT.

11 6. Føj et kunstværk til MINE FAVORITTER. 7. Find ud af noget mere om kunstværket: Læs om kunstneren. Læs om kunstretningen. Læs om perioden. 8. Løs opgaver. 9. Send dine opgaver til læreren. 10. Få dine rettede opgaver offentliggjort i KLASSEVÆRELSET. Videre forløb: Stævnemøde på Vestsjællands Kunstmuseum. 45 minutter. Pris kr Print opgavebesvarelser og medbring dem på museet. 12. Velkomst & introduktion ved museumsformidler. 13. Brug 10 minutter i selskab med dit favoritværk. Iagttag billedet. Knyt nøgleord til værket. Ser du noget nyt eller andet i værket, noget som du ikke så på nettet? Har du rettelser eller ændringer til dine opgavebesvarelser? Er det stadig dit favoritværk? 14. Præsentation af udvalgte favoritværker. Dialog mellem museumsformidler, elever og lærer. Hvad ved man om værket? Hvad forestiller det? Hvad betyder det? Storyboard Skemaet giver et overblik hvilke kunstværker, kunstnere, kunstretninger og perioder eleverne arbejder med, samt hvilke kompetencer eleven skal gøre brug af i ARTLOVERS.dk. Se bilag. Alle kunstprofiler & opgaver I dette afsnit kan du få overblik over alle kunstprofiler med tilknyttede opgaver, som ligger på ARTLOVERS.dk. Det giver dig mulighed for at guide dine elever på sitet, hvis du vil have dem til at læse om udvalgte værker og løse de tilhørende opgaver.

12 1) Frederik II bygger Kronborg Status: On-line Brugernavn: Frede To Kunstner: Nicolai Abildgaard Titel: Frederik II bygger Kronborg År: (1781) Teknik: Olie på lærred Mål: 60 x 37,8 cm Museum: Vestsjællands Kunstmuseum Inv.nr.: VKS Kunstretning: Nyklassicisme Litterær periode: Romantikken Kunstprofil Jeg er Frederik II, konge af Danmark og Norge. Jeg har netop været i krig mod svenskerne. Krigen varede i syv år og kaldes logisk nok Den Nordiske Syvårskrig. Krigen endte uafgjort. Men jeg har kontrollen over Østersøområdet, så jeg plejer at fortælle, at jeg vandt. Det er nødvendigt for mig at sikre, at jeg fortsat har magten over Østersøen. Svenskerne skulle nødigt komme igen. Derfor lader jeg nu opføre en ny, stærk fæstning lige ved indsejlingen til Øresund. På den måde kan jeg bestemme, hvem der sejler igennem, og jeg kan opkræve lastetold og det er jo smart. Fæstningen hedder Kronborg. Billedet viser, hvordan vi bygger Kronborg. Jeg sidder på en høj under en baldakin. Herfra har jeg det totale overblik. Jeg kan skue ud over sundet og byggeriet og holde øje med, om alt går efter planen. Neden for højen lægger mine arbejdere sidste hånd på værket: De ruller kanonerne ind.

13 Jeg har udnævnt fire adelsmænd som rådgivere: Christoffer Valkendorf er min rentemester eller finansminister om du vil. Det er ham, der peger mod fæstningen. Daniel Rantzau er feltherre og iklædt brynje og hjelm. Han var en god støtte under krigen. Tycho Brahe er astronom. Han kigger eftertænksomt på planen. Yderst til højre står min kansler Niels Kaas. Han holder styr på alt det juridiske. Jeg har således et stærkt team af eksperter inden for både økonomi, militær, videnskab og jura. Jeg ved godt, at visse af mine forgængere påstod, at de regerede udelukkende med hjælp fra Gud. Jeg er dog ikke bleg for at indrømme, at jeg gør brug af den menneskelige erfaring og snilde. Som oplyst og rationelt tænkende regent, mener jeg, at det er det eneste rigtige. Derfor bygger jeg Kronborg og styrker rigets territoriale farvand under kyndig vejledning fra mine dygtige adelsmænd. PS Det ville dog ikke gå uden min trofaste hund Wildpret. Den ligger som altid vagt ved mine fødder og kigger med blodskudte øjne på alle, der kommer mig nær. Opgaver Nicolai Abildgaard: Frederik II bygger Kronborg, (1781) Opgave 1: Modsætningspar Romantikken var en modsætningsfyldt periode, hvor mennesket var spændt ud mellem fornuft og følelse. Frederik II bygger kronborg og Mareridt er begge malet af Nicolai Abildgaard, men billederne er på mange måder hinandens modsætninger: Det ene er et officielt billede, det andet privat. Det ene skildrer en virkelig begivenhed, det andet er ren fantasi. Se grundigt på de to billeder og læs profilteksterne. Lav en liste over alle de modsætninger, du kan se og læse dig frem til. [til læreren] Højformat >< Tværformat Officielt >< Privat Virkelighed >< Fantasi Dag >< Nat Mænd >< Kvinder Påklædt >< Nøgen Fornuft >< Følelse Kontrol >< Ude af kontrol

14 Rationel >< Irrationel Viden >< Overtro Vågen >< Sovende Ydre verden >< Indre verden Trofast hund >< Skælmsk mare Menneske tæmmer dyr >< Dyr rider menneske Nicolai Abildgaard: Frederik II bygger Kronborg, (1781) Opgave 2: Billedanalyse Analyser billedet. Læs hvordan du gør trin for trin i MINILEX.

15 2) Mareridt Status: On-line Brugernavn: Jomfru Ane Kunstner: Nicolai Abildgaard Titel: Mareridt År: 1800 Teknik: Olie på lærred Mål: 35,3 x 41,7 cm Museum: Vestsjællands Kunstmuseum Inv.nr.: VKS Kunstretning: Romantik Litterær periode: Romantikken Kunstprofil Åh, jeg har haft et frygteligt mareridt. Jeg kan stadig mærke en sær trykken for mit bryst, og jeg er helt svedt. Aftenen startede ellers så fredeligt. Min veninde og jeg lagde os begge til at sove i den store himmelseng. Det var varmt, så vi tog al tøjet af og lod vinduet stå åbent. Udenfor lyste nymånen på en mørkeblå nattehimmel. Min veninde faldt hurtigt i søvn. Jeg, derimod, lå længe og vendte og drejede mig. Til sidst må jeg alligevel være faldet i søvn, for jeg drømte, at der sad et loddent væsen på min mave. Den havde røde øjne og grinede på den mest uhyggelige måde, lidt som om den morede sig. Den tog min ene tøffel på sin fod og vippede lystigt med den. Halen rullede den ud.. ja, jeg kan næsten ikke få det over mine læber halen rullede den ud mellem mine bryster! Dens ører var spidse og den kastede en rædsom skygge på sengeforhænget. Da jeg vågnede blev jeg klar over, at jeg havde haft besøg af en mare. Min mormor har ofte fortalt mig om maren. Det er et overnaturligt væsen, der kommer ind gennem åbne vinduer og døre og rider på den, der ligger på ryggen og sover. Så klemmer og trykker det for brystet, og man har mareridt. Min mormor har også fortalt mig noget andet om maren. Noget hun har læst hos den engelske forfatter William Shakespeare. Jeg citerer lige fra teksten: Hun er den mare, der om natten rider

16 de unge piger for at lære dem hvordan de først må hoppe for at fole (Romeo og Julie, 1562, første akt, scene 4) Forstår du teksten? Fole er det ord, man bruger om en hoppe, der skal føde. Når maren lærer de unge piger at hoppe for at fole, så betyder det jo, at maren viser os jomfruer, hvordan vi skal hoppe for at kunne blive gravide og føde. Forstå du? Ja, jeg siger altså ikke mere! Opgaver: Nicolai Abildgaard: Mareridt, 1800 Opgave 1: Overnaturlige væsener Idéen om maren stammer fra den nordeuropæiske folketro. Folketro er større befolkningsgruppers forestillinger om overnaturlige eller uforklarlige væsener og kræfter. Man kalder også folketro for overtro. Lav en liste over alle de overnaturlige væsener, du kan komme på: [Til læreren: Eksempelvis mare, varulv, vampyr, havmand og havfrue, åmanden, de underjordiske, nisse, bjergfolk, elverfolk, nymfe, rumvæsen ] Nicolai Abildgaard: Mareridt, 1800 Opgave 2: Viden og overtro Hvad er forskellen på viden og overtro? Nicolai Abildgaard: Mareridt, 1800 Opgave 3: Personlighed I profilteksten beskrives de to unge kvinder som veninder, altså som to forskellige personer. De to kvinder kunne også være to sider af den samme pige: En lys og en mørk. Lav en liste over harmoniske og veltilpassede egenskaber kontra vilde og uregerlige egenskaber.

17 Nicolai Abildgaard: Mareridt, 1800 Opgave 4: Modsætningspar Romantikken var en modsætningsfyldt periode, hvor mennesket var spændt ud mellem fornuft og følelse. Frederik II bygger kronborg og Mareridt er begge malet af Nicolai Abildgaard, men billederne er på mange måder hinandens modsætninger: Det ene er et officielt billede, det andet privat. Det ene skildrer en virkelig begivenhed, det andet er ren fantasi. Se grundigt på de to billeder og læs profilteksterne. Lav en liste over alle de modsætninger, du kan se og læse dig frem til. Nicolai Abildgaard: Mareridt, 1800 Opgave 5: Billedanalyse Analyser billedet. Læs hvordan du gør trin for trin i MINILEX.

18 3) Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt Status: On-line Brugernavn: Frede Seks Kunstner: C. W. Eckersberg Titel: Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt År: 1826 Teknik: Olie på lærred Mål: 26 x 19,5 cm Museum: Vestsjællands Kunstmuseum Inv.nr.: VKS Kunstretning: Dansk guldalder/ Nyklassicisme Litterær periode: Romantikken Kunstprofil Jeg er Frederik VI, konge af Danmark, søn af Christian 7. og Caroline Mathilde af England. Jeg har valgt C. W. Eckersberg til at male mit portræt. Han er den bedste nyklassicistiske maler, vi har herhjemme. Sandsynligvis fordi han har stået i lære hos den berømte, franske maler Jacques-Louis David. Han var ikke uden grund kejser Napoleon Bonapartes yndlingsmaler. Jeg beundrer Napoleon. Han er en stor strateg. Derfor har jeg fået Eckersberg til at male mig på samme måde, som David har malet Napoleon, nemlig stående i arbejdsværelset i fuld regimentsuniform. På den måde kan landets borgere se, at jeg og Napoleon er pligttro soldater, der arbejder for fædrelandets vel. Det er også vigtigt for mig at vise befolkningen, at jeg er landets enevældige konge. Derfor er jeg på dette billede iklædt min kroningsdragt, som jeg havde på, da jeg blev salvet til konge i 1808.

19 Kroningskåben er meget kostbar. Den er af rødt silkefløjl og foret med hvidt kaninskind og hermelin. Jeg hviler min venstre hånd på sabelskæftet, og den højre rækker jeg diskret frem mod kronregalierne (dvs. rigsæblet og kronen som ligger på bordet på det færdige billede). Bag mig, på en lille forhøjning, står min tronstol. Kroningskåben er arrangeret, så den slæber efter mig ned af trappen. Jeg vil gerne have, at man får indtryk af, at jeg har rejst mig fra tronstolen og er trådt de tre trin ned, så jeg står på samme niveau som Jer (mine undersåtter). Jeg ved, at denne nedstigning gør mig populær blandt landets borgere. De taler i disse tider meget om frihed og lighed. Derfor går jeg ofte også ture eller sejler på kanalerne i Frederiksberg Have blandt almindelige mennesker for at vise min velvillighed over for de nye idéer. Men når talen falder på demokrati, sætter jeg grænsen! Man må ikke glemme, at jeg som enevældig konge har magt og legitimitet fra Gud, og hvad Gud har indstiftet, kan mennesker ikke ændre. Derfor står jeg her i min kroningsdragt og peger mod kronregalierne, for at vise Jer mit overherredømme. Opgaver C. W. Eckersberg: Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt, 1826 Opgave 1: Historie Frederik VI var konge af Danmark i 31 år fra 1808 til Hvad skete der i Danmark under hans regeringstid? [Til læreren: Evt. info fra C. W. Eckersberg: Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt, 1826 Opgave 2: Styreformer Hvad er forskellen på enevælde ( ) og demokrati (1849 til i dag)? [Til læreren: Evt. info fra C. W. Eckersberg: Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt, 1826 Opgave 3: Magtens billeder I

20 Find nogle officielle billeder af statsoverhoveder på Internettet, fortidige som nuværende. Upload billederne til ARTLOVERS.dk. Hvordan præsenterer de sig? C. W. Eckersberg: Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt, 1826 Opgave 4: Magtens billeder II Tegn, mal eller lav en collage af en person, der har ubetinget magt over andre, det kan være en enevældig konge eller en diktator. Vær bevidst om stilling, størrelse, udtryk, påklædning, rekvisitter, synsvinkel, komposition, osv. Upload dit færdige billede til ARTLOVERS.dk. Beskriv det i få ord. C. W. Eckersberg: Skitse til portræt af Kong Frederik VI i kroningsdragt, 1826 Opgave 5: Billedanalyse Analyser billedet. Læs hvordan du gør trin for trin i MINILEX.

21 4) Dronning Marie Sophie Frederikke Status: On-line Brugernavn: Queenie Kunstner: C. W. Eckersberg Titel: Dronning Marie Sophie Frederikke. Forarbejde til»frederik VI og dronning Marie med prinsesserne Caroline og Vilhelmine«År: ( ) Teknik: Pen, tusch og akvarel på papir Mål: 205 x 140 mm Museum: Vestsjællands Kunstmuseum Inv.nr.: VKS Kunstretning: Dansk guldalder/ Nyklassicisme Litterær periode: Romantikken Kunstprofil Mit navn er Marie Sophie Frederikke. Jeg er datter af landgreve Carl af Hessen-Kassel og prinsesse Louise af Danmark. Jeg er født i Så kan du selv regne ud, hvor gammel jeg er på billedet. Danmarks berømte maler C. W. Eckersberg skal udføre et stort maleri af mig og min familie. Det er normal praksis, at kunstneren først udfører nogle tegnede skitser og studier, inden han går i gang med maleriet. Han skulle jo nødigt lave fejl. Derfor sidder jeg nu model for Eckersberg. Han tegner i den skønne nyklassicistiske stil, hvor man forener det naturlige med det ideale. Eckersberg er meget omhyggelig med sin streg, og han har sans for detaljer. Det er godt, for det er vigtigt for mig, at jeg tager mig ud fra min bedste side. Jeg sætter tidens borgerlige værdier familie og dannelse højt. Som dronning og som kvinde er jeg hjemmets naturlige midtpunkt, og jeg behøver naturligvis ikke at arbejde. Det er mændenes domæne. I stedet udnytter jeg tiden ved at læse bøger for på den måde at højne min almendannelse.

22 Jeg vil gerne have, at maleriet giver et personligt indblik i mit liv. Eckersberg og jeg har fundet frem til en god komposition. Billedet skal vise en typisk dag i mit liv: Jeg sidder ved vinduet derhjemme og læser. Min mand træder ind af døren efter at have været på arbejde. Mine døtre springer ham glædestrålende i møde. Selv lader jeg min bog falde og ser op, samtidigt med, at jeg rækker min hånd frem til hilsen. Det sidste kan du se på tegningen. Opgaver: C. W. Eckersberg: Dronning Marie Sophie Frederikke, ( ) Opgave 1: Skitse og færdigt værk Sammenlign tegningen af Dronning Marie Sophie Frederikke med det færdige maleri af hele familien Frederik VI og dronning Marie med prinsesserne Caroline og Vilhelmine. Hvilke ligheder og forskelle er der på dronningen i de to udgaver? Hvordan er hun placeret i det færdige billede? C. W. Eckersberg: Dronning Marie Sophie Frederikke, ( ) Opgave 2: Tegnemåde Se på tegningen af dronningen. Kan du beskrive tegnemåden? Find mindst fem adjektiver, der beskriver stregen. C. W. Eckersberg: Dronning Marie Sophie Frederikke, ( ) Opgave 3: Royal dagligdag Tag udgangspunkt i familiebilledet og forestil dig, hvordan dagen forløber for kongefamilien. Hvad laver dronningen og døtrene i løbet af dagen? Hvad laver kongen? Hvad foretager de sig sammen? C. W. Eckersberg: Dronning Marie Sophie Frederikke, ( ) Opgave 4: Kønsroller

23 Kvinder og mænds rolle i samfundet har ændret sig meget siden Eckersberg tegnede Dronning Marie Sophie Frederikke. Hvilke muligheder er der for kvinder i dag? Hvilke muligheder er der for mænd? Skriv dine tanker ned. Diskuter i klassen. C. W. Eckersberg: Dronning Marie Sophie Frederikke, ( ) Opgave 5: Billedanalyse Analyser billedet. Læs hvordan du gør trin for trin i MINILEX.

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet.

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet. CHRISTIAN DEN 4. PÅ KOLDINGHUS Når du kommer ind på det gamle kongeslot Koldinghus, vil du opdage, at der på slottets vægge hænger masser af malerier. Mange af dem er portrætter. Men hvad er portrætter

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Uv-materiale til I bølgen blå klasse

Uv-materiale til I bølgen blå klasse Uv-materiale til I bølgen blå 7.-10. klasse Sol og ungdom en konstruktion En flok børn løber mod havet. Det er sommer, og solen skinner, så man næsten bliver blændet. Børnenes kroppe er stærke, og lyset

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1 Filmmanuskript Tegn af Hannibal V. Glaser s. 1 Manuskript 1. Skolegård SEN MORGEN Det er frikvarter. William(15) sidder på en udendørs trappe og tegner. Han ser op en gang i mellem, på Marie. Hun griner

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Indledning Bogen Annas Himmel tager fat på et meget stort emne for både børn og voksne, nemlig døden. Anna har mistet sin mor og gennem bogen bliver Annas sorg

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11, 31-07-2016 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11, 16-24. Skal vi spille matador? Sådan kan mit barnebarn ofte spørge mig. Eller skal vi lege gemme? Tid sammen i legens verden. Næsten alt

Læs mere

Hosekræmmeren. Genre: Genren er epik, som man kan kende på, at der er en tekst med en handling, der foregår i ukendt tid og sted. Der er en fortæller.

Hosekræmmeren. Genre: Genren er epik, som man kan kende på, at der er en tekst med en handling, der foregår i ukendt tid og sted. Der er en fortæller. Hosekræmmeren Forfatter: Forfatteren er Steen Steensen Blicher og har dermed skrevet fortællingen. 1 Steen Steensen Blicher blev født den 11. oktober 1782 og døde den 16. marts 1848. Han var dansk præst

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Analysemodel til billeder

Analysemodel til billeder Analysemodel til billeder En vigtig del af et billede er den historie det fortæller. Når du skal aflæse denne historie, skal du bruge din egen oplevelse af billedet, men du skal også se nøje på hvad billedet

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Vejledning til arbejde bogen Monster.

Vejledning til arbejde bogen Monster. Vejledning til arbejde bogen Monster. Monster, Patrick Ness, Gyldendal, 2015 Dansk 7. 10. klasse Kompetence og læringsmål Der arbejdes med Kompetenceområdet Fortolkning og derunder færdigheds- og vidensmålene

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet.

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet. BILLEDANALYSE FAKTA Det allerførste du skal gøre, er finde ud af fakta om billedet. Kunstneren - Hvad hedder kunstneren? - Hvornår levede hun? - Fra hvilket land stammer hun? Billedet - Hvad er billedets

Læs mere