Tilsynserklæringen er skrevet på baggrund af 4 besøg på skolen, samtale med lærerne og Freinetskolens hjemmesides informationer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynserklæringen er skrevet på baggrund af 4 besøg på skolen, samtale med lærerne og Freinetskolens hjemmesides informationer."

Transkript

1 Tilsynserklæring Freinetskolen 2012/13 Valby Langgade 117, 2500 Valby. Skolekode: Tilsynsførende: Else Stig Hermansen Tilsyn Tilsynserklæringen er skrevet på baggrund af 4 besøg på skolen, samtale med lærerne og Freinetskolens hjemmesides informationer. Jeg er desuden for nylig kommet på skolens intranet og kan således også følge skolens kommunikation forældre og lærere imellem. Mine besøg har fundet sted følgende datoer: Torsdag d. 30. august 2012: Grundskolegruppen Krødderne Torsdag d. 6. september 2012: Fernisering efter Krea-uge Udsmykning af skolens udearealer Torsdag d. 15. november 2012: Overbygningen 8. klasse, matematik og dansk Mandag d. 25. februar 2013: Grundskolegruppen Spirerne Mine besøg beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor. Jeg har i oktober 2012 gennemført Frie Grundskolers certificeringsuddannelse vedrørende tilsynshvervet og er nu certificeret tilsynsførende ved Freinetskolen på Valby Langgade. (Alle tilsynsførende i Danmark skal senest i 2016 være certificerede ministerielt krav) Mit job som den forældrevalgte eksterne tilsynsførende er at føre tilsyn med 1. elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk, 2. at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, 3. om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, (fra retsinformation.dk Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv.) Ad.1: Jeg har gennem mine besøg og samtaler med lærerne fået indtryk af, at det faglige niveau i de pågældende fag er meget tilfredsstillende. Jeg har oplevet et stort engagement og en god

2 motivation hos både lærere og elever, der samarbejder naturligt og tvangfrit i de blandede grundskolegrupper, men også i overbygningen. Undervisningsmaterialerne vurderer jeg også som solide valg, der er interessante og udfordrende for eleverne. Karaktergennemsnittet 2011/12 i tilsynsfagene er tilfredsstillende i forhold til folkeskolens karaktergennemsnit. Jeg bemærker, at elevernes karaktergennemsnit i mundtlig dansk er særdeles højt (9,6), hvilket måske netop indikerer, at den frie tekst, som er et af Freinetpædagogikkens centrale omdrejningspunkter, giver gode resultater også karaktermæssigt. Ad.2: Jeg har orienteret mig på skolens hjemmeside vedrørende fagmål og læst skemaer og planer hos de enkelte grupper og klasser. Jeg har efter hvert besøg holdt møde med lærerne om deres tiltag i forhold til den samlede undervisning. Fagene dansk, matematik og engelsk danner stadig basis for det samlede undervisningstilbud, selv om undervisningen ofte er tværfaglig og projektorienteret, hvilket jeg opfatter positivt. I eftermiddagens værksteder bliver fagene billedkunst, drama/idræt og musik meget centrale, mens hjemkundskab og naturfag i vid udstrækning tilgodeses i den daglige madordning. Skolens samlede undervisningstilbud er derfor meget bredt og løbende i fokus hos lærerne. Ad.3: Dannelse og demokrati er nøgleord her. Jeg har fra mit første besøg på Freinetskolen oplevet en utrolig åbenhed, nysgerrighed og interesse. Elevernes stemme i dagligdagen vægtes meget højt, og deres forskellighed anses virkelig som en styrke og en ressource i forhold til fællesskabet. Elevernes aktive deltagelse og medansvarlighed er nøglebegreber i Freinets pædagogik, og de praktiseres fuldt ud i dagligdagen. Besøgene beskrivelse og kommentarer Torsdag d. 30. august 2012 hos Krødderne: Vi starter med morgenmødet, hvor oversigt over dagens program præsenteres. Som første aktivitet arbejder alle med den frie tekst, og det foregår denne dag således: eleverne læser på skift deres ufærdige tekster op for hele gruppen, hvorefter der afsættes tid til spørgsmål fra kammeraterne vedrørende forståelsen, og herefter ideer fra kammeraterne til selvstændigt at komme videre med teksten. På den måde involveres alle i denne processkrivning på en aktiv og konstruktiv måde. Læreren laver pludselig et pausebrud ved at alle synger og danser en rytmisk afrikansk sang! Et meget fint trick som giver ilt til hjerne og krop og fornyet fokus på arbejdet! En 1. klasses elev læser sin historie højt for hele gruppen, der meget gerne vil høre fortsættelsen. Denne elev er meget langt i sin læse-skriveudvikling og får her god respons på sit arbejde, således at motivation og engagement fastholdes og udvikles yderligere. Der er virkelig tænkt i differentiering, hvor både den enkelte og fællesskabet nyder godt af undervisningen. Plejebarn (0.-1.klasse) søger hen til sin Passer, så arbejdet med at skrive kan fortsætte for de elever, der har behov for det.

3 Kl. 10 er der fælles møde i Salen om næste uges krea-uge for klasse for alle grundskolegrupper, hvor de enkelte værksteder bliver præsenteret. Målet med ugen er, at skolen udefra skal se mere spændende ud! Efter præsentationen, hvor alle elever nu har mulighed for at overveje hvilken aktivitet de gerne vil arbejdet med, går alle tilbage i deres egne grupper og det almindelige arbejde fortsætter. Det skal nævnes, at engelskundervisningen foregår i årgangsopdelte grupper - for klasses elever på tværs af grundskolegrupperne og senere for og 7. klasses elever. Frem til frokost arbejder eleverne videre med deres tekster og presses af læreren på det sproglige, f.eks. til at skrive i en bestemt genre. Nogle elever arbejder med deres mål som er nedskrevet mandag morgen i ugeskemaet hvad har jeg nået, hvad har jeg ikke nået, hvorfor, hvordan kommer jeg videre? Her er der lærerstøtte at hente. Krøddernes fritekstbog udgives ca. hvert kvartal. Hver elev vælger selv den bedste af sine tekster til den fælles bog som sælges på forældremødet. Torsdag d. 6. september 2012 Fernisering på Freinetskolens udearealer: Det var herligt at se resultatet af fire dages intens værkstedsarbejde som kunne opleves på Freinetskolens udearealer. Der var Fjolleginer udstyret med flotte balkjoler og kreative kålhoveder, det store pon - pon træ, kunstneriske drager i Tårnet, en opfindsom GO-card- frise rundt om alle bygninger, store skulpturer af kartoner, finurlige fuglehuse, kæmpestore vægbilleder og et fantastisk musik- og lydstudieområde lavet af alle mulige redskaber fra grydelåg til hjulkapsler, - værkstedsgruppen havde dannet et orkester, som spillede spændende musik på disse selvlavede instrumenter. Der var naturligvis en masse fremmødte forældre og bedsteforældre, som af skolens elever og lærere blev trakteret med kaffe og kage. Torsdag d. 15. november 2012 hos 8. klasse: Jeg overværede i første modul matematik undervisningen i 8. klasse, hvor grundmaterialet er Matematrix ved Per Gregersen m.fl. I modulets første del blev der fra lærerside lagt stor vægt på en dialog om opgavernes resultater, og hvordan eleverne var kommet frem til disse. Altså en bevidsthed i undervisningen om, at eleverne skulle argumentere for deres fremgangsmåder. Anden del af modulet blev reserveret til en indføring i regnearket Excel, som eleverne derefter skulle øve sig i to og to. Jeg oplevede, at eleverne er opmærksomme på, at processen er lige så vigtig i læringsprocessen som resultatet og at der er mange veje, der fører til målet. I andet modul havde 8. klasse dansk, hvor læreren startede med at tildele nye pladser, som var lærerbesluttet. Der havde været sociale udfordringer i klassen, og da et af målene på skolen er, at alle skal kunne samarbejde og det er godt at få nye venner, var denne beslutning ikke til diskussion. Der var heller ingen protester hvad jeg ellers godt kunne have forventet i en 8. klasse og i de nye grupper skulle eleverne derefter løse et par samarbejdsøvelser, som mundede ud i, at hver bordgruppe skulle blive enige om et navn. Dernæst arbejdede grupperne med den danskfaglige aktivitet historierouletten, som ligeledes stiller store krav om samarbejde. Jeg finder

4 det meget positivt og konstruktivt, at lærerne aktivt tager fat på de sociale udfordringer, der er og har været - i elevgruppen og inddrager disse i den faglige undervisning. Mandag d. 25. februar 2013 hos Spirerne: Det er mandag morgen, at ugeskemaet skal udfyldes, og det kræver rigtig meget af både lærere og elever. Efter protokolføring skal alle elever sidde med deres ugeplan, klar til udfyldning. Imens har lærerne på tavle og væg skrevet, hvad der er fælles for alle og for enkelte klasser. Der er både det fælles spiremøde, fremvisningsaften, aktiviteter: Intet for kl. tirs 9-11, pc-kørekort for kl. tirs , dansklege kl. torsdag osv. Foruden aflysninger p g a sygdom og andre ændringer. Derefter er der fordeling på alle eftermiddagens værksteder hvor nogle elever er i gang og andre skal finde nye, hvor der er plads. Når alle disse fælles-, klasse- og fagaktiviteter er på plads og skrevet ind, skal hver elev udfylde resten af sin egen ugeplan med dansk- og matematikopgaver/aktiviteter samt skrive målene for fagene i de dertil indrettede felter under fredag. Når skemaet er fuldt udfyldt mange klasses elever får hjælp af deres passer eller lærer, hænger eleven ugeplanen op på dens plads i lokalet. Sluttelig ser lærerne på skemaet og målene, som undertiden bliver justeret i forhold til elevens formåen. Alt dette kræver tålmodighed og stor koordinering. Jeg tror disse elever stille og roligt udvikler nogle kompetencer, som mange andre elever ikke udvikler i samme grad. Eleverne her lærer, at det kræver megen planlægning, justering, samarbejde, tid og vilje til at gennemføre en så varieret og individuel undervisning, hvor der i høj grad tages hensyn til den enkelte elev og hans eller hendes forudsætninger, behov og interesser samtidig med at fælleskabet fastholdes og udvikles. Det er en balancegang, som det er mit indtryk, at Freinetskolen magter. Afslutning Det er en stor glæde at komme på besøg på Freinetskolen på Valby Langgade af de grunde, som fremgår af ovenstående, og jeg er af den overbevisning af skolen på alle måder lever op til lovgivningens krav og hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og mere til. Som det fremgår af skolens hjemmeside er et af de fremmeste mål, at eleverne udvikler medansvarlighed og medbestemmelse samt er aktive i deres egen læring. Eleverne udstråler stor glæde og engagement ved at gå i skole og ved at være medbestemmende i så mange forhold vedrørende deres egen læring og fællesskabet på skolen. Måløv, d. 2. marts 2013 Lektor cand.pæd. Else Stig Hermansen Møllemosen 141,2760 Måløv

5

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor.

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor. Tilsynserklæring Freinetskolen 2014/15 Valby Langgade 117, 2500 Valby Skolekode 101133 Tilsyn: Tilsynserklæringen er udarbejdet på baggrund af 5 besøg på skolen, 4 på almindelige hverdage og 1 på en fremvisningsaften.

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Sivested den 18. april 2014 Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014 Midtdjurs friskole. Skolekode: 280040 Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Tilsynserklæringen

Læs mere

Rapport om Undervisningsministeriets yderligere tilsyn med Samuelskolen

Rapport om Undervisningsministeriets yderligere tilsyn med Samuelskolen Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 73 Offentligt Uddannelsesstyrelsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf 3392 5300 Fax 3392 5302 www.uvm.dk Rapport om Undervisningsministeriets

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. Tilsynserklæring 2015 Retningslinjer for tilsynserklæring -Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

Læs mere

(Lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler m.v. Nr. 1135 af 7. dec. 2001)

(Lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler m.v. Nr. 1135 af 7. dec. 2001) Roskilde 28. maj 2014 Tilsynserklæring for skoleåret 2013-2014 Bogø Kostskole Bogø Hovedgade 57 4793 Bogø By Skolekode: 365008 Tilsynsførende: Annette Carlsson, valgt af forældrekredsen på Bogø Kostskole

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/2014

Tilsynserklæring 2013/2014 Tilsynserklæring 2013/2014 2014 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynet er foretaget på: Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Strandvejen 102 8000 Aarhus C Skolekode: 75 10 62

Tilsynet er foretaget på: Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Strandvejen 102 8000 Aarhus C Skolekode: 75 10 62 Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2013-14 Tilsynserklæringen gælder skoleåret 2013-14 og omfatter det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynet er foretaget på: Rudolf Steiner

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tilsynserklæring 2012 2013

Tilsynserklæring 2012 2013 Tilsynserklæring 2012 2013 Hellum Friskole (Skole fra 0. til og med 6. klasse) Skørpingvej 78 9520 Skørping Skolen har pt 3 klasser / hold: Askehuset: 0. + 1. kl. Bøgehuset: 2. + 3. kl. Egehuset: 4., 5.

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

GUIDE TIL ELEVINDDRAGELSE

GUIDE TIL ELEVINDDRAGELSE GUIDE TIL ELEVINDDRAGELSE Inspiration til lærer- og pædagogteam til at inddrage elevernes stemmer i læringsfællesskabet Indhold Forord 3 Hvorfor elevinddragelse? 4 Fire mål med elevinddragelse 5 Hvordan

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET REGNSKOVEN

LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET REGNSKOVEN LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET REGNSKOVEN 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Børnehuset Regnskoven side 3 Samarbejde forældre/personale side 5 Regnskovens værdigrundlag side 6 Inklusion og integration side

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKOLEÅRET 2011/2012.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKOLEÅRET 2011/2012. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKOLEÅRET 2011/2012. Foråret er ved at være over os, eksamen står snart for døren og endnu et skoleår er så ved at rinde ud på Tømmerup Fri- og Efterskole. Det

Læs mere

Undervisningsplan for Børnehaveklassen

Undervisningsplan for Børnehaveklassen Undervisningsplan for Børnehaveklassen Årsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets overordnede Fælles mål for børnehaveklassen. Undervisningen i børnehaveklassen bliver tilrettelagt så børnene

Læs mere

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Tilsynserklæring vedrørende Tandslet Friskole for skoleåret 2013/2014 Skolekode 535007 Tilsynsførende Inger Keblovszki Bagergyden 1, Høruphav 6470 Sydals Tilsynserklæring april 2014 På Tandslet Friskole

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK

BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK Læringsmål i dansk BODIL NIELSEN Læringsmål i dansk Bodil Nielsen Læringsmål i dansk 1. udgave Samfundslitteratur 2015 Tilrettelægning af sats: SL grafik Omslag: Harvey

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Langsø Friskole en beskrivelse

Langsø Friskole en beskrivelse Langsø Friskole en beskrivelse Den efterfølgende tekst er et forsøg på at tegne et billede af den skole, som Langsø Friskole er blevet til gennem nu 6 års udvikling og arbejde med at opfylde de visioner

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Tilsynserklæring for Ølstrup Friskole (skolekode: 667019) - skoleåret 2014-15

Tilsynserklæring for Ølstrup Friskole (skolekode: 667019) - skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring for Ølstrup Friskole (skolekode: 667019) - skoleåret 2014-15 Tilsynet har i skoleåret 2014/15 været udført af Hans Peter Ravn, Skolegade 46, 6971 Spjald. Jeg har ført tilsyn på skolen

Læs mere

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole Information om 7.-9. Klasse Hadbjerg Skole Indholdsfortegnelse side 7. 9- klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere