Årre Skole rg nr. 1 SKOLESNAK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årre Skole rg. 2011 nr. 1 SKOLESNAK"

Transkript

1 Årre Skole Årg nr. 1 SKOLESNAK

2 Klassekasser Indholdsfortegnelse Klassekasser... 3 Principper om elevaktiviteter... 4 Fra skolebestyrelsen... 5 Skolebestyrelsens årsmøde... 6 Årre Skole cykler... 7 Inklusion... 8 Jeg møder i forskellige sammenhænge nogle spørgsmål om klassekasser og herunder et spørgsmål om, hvor mange penge, klassekassen eller forældrene/eleverne skal betale for lejrskolen til Bornholm. Til almindelig orientering kan jeg oplyse, at forældre-/elevbetalingen til de senere års lejrskoletur til Bornholm har ligget omkring kroner, og disse penge har som regel været til stede i klassekassen. Med til billedet hører, at 6. klasse optjener et beløb ved at passe skoleboden, og at dette beløb også er med til at finansiere lejrskolen. I øvrigt er der lige lavet en aftale mellem Starup, Agerbæk og Årre skoler om, at lejrskoleturen til Bornholm fra og med 2012 afvikles i slutningen af 6. klasse i stedet for i begyndelsen af 7. klasse, så eleverne når at få turen med inden de forlader Årre Skole. Afsnittet om økonomi fra skolebestyrelsens principper om elevaktiviteter kan måske belyse emnet yderligere. Med venlig hilsen Peder Brogård SFO nyt... 9 Why we like Årre School Datoer skoleåret Skolesnak Skolesnak 3 2 Skolesnak

3 Fra skolebestyrelsen principper om elevaktiviteter 1. Skolen betaler alle udgifter i forbindelse med ekskursioner/udflugter. Der kan dog opkræves forældrebetaling til udgifter, der ikke vedrører turens undervisningsmæssige formål (en is, en sodavand m.m.). 2. Ved lejrskoler: Skolen betaler alle udgifter, der er forbundet med lærernes deltagelse. Skolen betaler alle udgifter, der er forbundet med elevernes transport, ophold, entréudgifter der vedrører turens undervisningsmæssige formål og lignende. Forældrene betaler udgifterne til elevernes forplejning. De officielle takster for udgifter hertil anvendes (70 kr. pr. lejrskoledag i 2010) Der kan desuden opkræves forældrebetaling til aktiviteter, der ligger uden for lejrskolens undervisningsmæssige formål (f.eks. biograftur, tivolibesøg m.m.). 3. Hvis forældrene i en klasse ønsker det, kan der til dækning af forældrebetaling (jf. ovenstående) oprettes en klassekasse, hvortil der løbende (f.eks. månedligt eller årligt) indbetales mindre beløb. En klasses eventuelle fælles indtjening kan ligeledes indsættes på en klassekasse. Det skal på et forældremøde aftales, hvem der administrerer klassekassen (klasselæreren kan gøre det, men er ikke forpligtiget). Ved en elevs fraflytning og i andre situationer, der udelukker en elev fra at nyde godt af midlerne, kan der ikke stilles krav om tilbagebetaling af erlagte beløb. En tilflyttet elev betaler til en evt. klassekasse fra og med tilflytningsdatoen. Fra skolebestyrelsen Efter juleferien inviterede bestyrelsen alle klasseforældreråds medlemmer til fællesmøde. Der mødte repræsentanter fra alle klasser, og der blev drøftet mange gode ideer, aktiviteter og forslag til hvordan vi på skolen kan arbejde med inklusion. Hensigten med mødet var også, at klasseforældrerådene kunne give inspiration til hinanden på tværs af klasser, samt fortælle om vigtigheden af et aktiv og engageret klasseforældreråd. Det er blevet drøftet i bestyrelsen, at vi gerne ser, at man allerede inden skolestart i 0. klasse får etableret et klasseforældreråd, at skolen er behjælpelig med opstart og at der bliver tilknyttet en mentor, så klasseforældrerådet får den bedste start. Varde Kommune har øremærket en million kroner til et særlig indsatsområde på sundhedsområdet for børn og unge. Der er fra skolens side kommet mange gode emner til, hvor man kunne få god gavn af disse puljepenge og der er sendt ansøgning til forskellige projekter. I marts var skolebestyrelsen på seminar og her blev det drøftet, hvor vi gerne vil arbejde hen imod til næste skoleår. Som bestyrelse vil vi gerne forsat arbejde med bevægelse i skolen, og det overordnede mål er, at det gerne skulle gå fra at være bevægelse i hverdagen til bevægelse HVER dag. Det er en løbende proces at få bevægelse ind i skoletiden og der er fra skolens side stor fokus på dette. Den 4. april holdt skolebestyrelsen årsmøde, desværre med et meget lille antal fremmødte. Vi opfordrer selvfølgelig alle til at komme, netop fordi det er her, skolebestyrelsen kan berette om hvad vi arbejder med på skolen lige nu. Men også fordi der her er lagt op til debat og gode ideer til næste skoleårs arbejde og at det er her man som forældre kan komme med input. God påske Louise Christensen 4 5 Skolesnak Skolesnak

4 Skolebestyrelsens årsmøde Mandag den 4. april holdt skolebestyrelsen årsmøde med flg. dagsorden: z Velkomst. z Skolebestyrelsens årsberetning v. Tina Søndergård. z Årsberetningen og evt. andre emner sættes til debat. z Præsentation af produkter fra trivselsdagen den 4. marts. z Evt. Vi har til stort set alt, hvad der foregår på skolen, en rigtig flot forældreopbakning. Af en eller anden grund er årsmødet en undtagelse. Der kommer ikke ret mange og i år var ingen undtagelse. Det forhindrede heldigvis ikke en god debat om flere forskellige emner fra skolens hverdag bl.a. elevportfolio, elevplan, forældreintra, infotavle ved skolens indgang, klassekasser og flytning af 7. klasse til Agerbæk i august For skolebestyrelsen giver det et godt grundlag for det daglige arbejde at høre andre forældres meninger og holdninger. Derfor er det selvfølgelig også et ønske, at have god tilslutning til et arrangement som årsmødet. På mødet blev det også drøftet, hvordan vi kan få flere til at komme. Flg. blev foreslået: fællesspisning en kombination af årsmøde og et foredrag fremlæggelse af f.eks. elevportfolio få elever til at fortælle om nogle ting fra hverdagen få en lærer til at fortælle om et udvalgt projekt kan man på en eller anden måde sikre, at alle klasseforældreråd er repræsenteret, så de kan viderebringe informationer fra årsmødet. Årre Skole cykler Lige nu er vi i gang med Årre Skole cykler. Som et led i Årre Skoles sundhedspolitik besluttede vi at lave en forårsmodel af den landsdækkende kampagne Alle børn cykler. Vi tæller cykeldage op i hver klasse i de 14 dage, hvor cykelkampagnen finder sted. Efterfølgende finder vi ud af hvilken klasse der har cyklet mest og den vindende klasse har mulighed for at vinde en vandrepokal, som skal stå i klassen indtil vi igen skal cykle til efteråret. Varde Kommune har fået en cykelbane, som er til udlån på skolerne. Vi har lånt den og børnene har mulighed for at træne cyklefærdigheder. Vi håber rigtig mange børn får mulighed for lidt motion og motorik. Flere gode ideer er meget velkomne. Så hvis du har en, så giv den endelig videre til et skolebestyrelsesmedlem eller til skoleledelsen. F.eks. via forældreintra er det jo nemt gjort (: Ved præsentationen af produkter fra trivselsdagen blev vist: billeder fra dagen et forårstræ med hjerter hvor eleverne har skrevet udsagn om Årre Skole (kan ses i aulaen) fortryk til plakater som 7. klasse har udarbejdet. Plakaterne bliver trykt i A2-størrelse og hænges op på skolen snarest (tak til 7. klasse for et flot stykke arbejde) Billederne fra dagen lægges desuden på forældreintra, hvor de kan findes på hver enkelt klasses side. Gå i fotoalbum vælg kategori vælg trivselsdag 4.marts. Skolebestyrelsens samlede årsberetning kan ses på skolens hjemmeside. Venlig hilsen Peder Brogård 6 Skolesnak Skolesnak 7

5 Inklusion I skrivende stund er vi i gang med at se på, hvor langt vi er nået dette skoleår omkring inklusion. En af de ting vi ser som rigtig vigtig, er betydningen af at alle børn har relationer til andre børn og vores rolle i dette som skole. Vi ved, at det er rigtig vigtigt, hvad der siges om et barn både hjemme og på skolen det er let at tale et barn ud af fællesskabet. I dette skoleår har vi arbejdet med holddannelse på forskellig måde for at tilgodese enkeltelever og grupper. Vi har spillet skak, haft praktisk dansk og matematik, brugt lego mm. Børn er forskellige, så de skal vel også have forskellige tilbud for at udvikles. Vi har endnu ikke besluttet, hvad næste skridt bliver, men noget i retning af at blive dygtigere til at beskrive, hvad vi helt præcist arbejder med og evaluere, kommer vi ikke udenom. Som afslutning på dette års arbejde med inklusion arrangerede elevrådet i samarbejde med skolebestyrelsen og lærerne arrangementet sammen om en bedre skole. SFO nyt I SFO nyder vi lige nu at vejret er blevet bedre og varmere der bliver leget meget i huler med bue og pil, rullet på rulleskøjter og spillet fodbold. Herudover spiller vi meget dødbold og går meget i gymnastiksalen. Vi har nemlig valgt, at vi vil være lidt sundere i SFO, så vi har indført en bevægelses- og kostpolitik. Dette betyder, at det vi putter i munden i SFO fremover, som udgangspunkt er sundt og hver tirsdag er der leg og bevægelses dag, hvor pædagogerne skiftes til at finde på sjove lege for børnene. Som noget nyt har vi i år valgt at vores årlige udflugt ikke skal ligge i sommerferien, men derimod engang i maj datoen og sted kommer senere, så glæd jer til en helt fantastisk dag sammen med SFO hvor alle har mulighed for at deltage. Som det sidste skal der lige siges at SFO tilbyder forældrekaffe den 27. maj, fra kl til kl , til alle forældre med børn i SFO, vi glæder os til at se både forældre og børn. 4. marts - SAMMEN OM EN BEDRE SKOLE Tak for den flotte støtte vi fik fra forældrene d. 4. marts. Vi synes, at vi alle havde en rigtig dejlig dag. Målet for dagen var at styrke relationerne mellem eleverne. At lære eleverne hvilken betydning gode relationer har, for at vi alle kan udvikles og dermed lære. Om formiddagen var der samarbejdsøvelser, hvor store og små skulle løse opgaver sammen. Der var også mere teoretiske opgaver, hvor der skulle snakkes om, hvad en god skole er, hvad en god klassekammerat er, eller hvad der skal til for at en lærer er god osv. 7. klasse har lavet nogle flotte plancher af deres dialog som skal hænges op på skolen. Fotografierne som forældrene tog lægges på skolens hjemmeside, så alle kan have glæde af dem. Når 160 mennesker skal have tag-selv-bord vil det tage tid, men eleverne havde stor forståelse for hinanden og opførte sig eksemplarisk. Det var en rigtig god oplevelse at se, hvordan alle eleverne kunne sidde sammen og spise alle ventede pænt på hinanden, alle nød den lækre mad, stemningen var hyggelig og afslappet dejligt. Lige nu står der et forårstræ i aulaen med hjerter, som eleverne har skrevet på. Giv jer tid til at læse dem, der er rigtig mange gode udsagn. Næste år laver vi igen en trivselsdag. 8 Skolesnak Skolesnak 9

6 Why we like Årre school... Written by 7 th Class. Årre school is very cool, We have been here for eight years, When we leave there will fall tears We are in a great company, With a very good community, Our teamwork is in top, And it never gonna stop, We will always stand together, And make this school better. Datoer skoleåret Påskeferie Legepladsdag SFO og børnehave Skolekoncert for klasse ved elever fra Musik og Billedskolen Lørdag den 16. april mandag den 25. april (inkl.) Fredag den 29. april Tirsdag den 3. maj 2. lektion Written by Line, Marie F and Pernille Årre school is good, Because we have unity, We have the best teachers And the best world`s best friends, There are many things, Which makes this school The best in the world. It is pleasant and nice And there are many things you can do. It is a perfect school, The best school in the world. Written by Maria Skolebestyrelsesmøde Store Bededag Klassearrangement 0. klasse Åbent hus Idrætsdag Onsdag den 3. maj Fredag den 20. maj Tirsdag den 24. maj Fredag den 27. maj Tirsdag den 31. maj Årre school is a GOOD school Because it is so small And you know everybody. There are so many things you can do. There is a football pitch and Training machines and you can have A kite to fly, if there is a good wind. The teachers are very sweet. They teach us a lot of things. In the brakes we can play deadball And football and roundball and A lot of other things. The classrooms are good and hot and big, So there is a lot of room. We are also fine and it is not so hard To go on Årre School. Written by Søren Kristi himmelfartsferie Torsdag den 2. juni søndag den 5. juni 6. klasse på lejrskole til København Tirsdag den 7. juni torsdag den 9.juni Pinseferie Lørdag den 11. juni mandag den 13. juni (inkl.) Skolebestyrelsesmøde Emneuge Uge 24 Onsdag den 8. juni Sommerferie skolen Lørdag den 25. juni tirsdag den 9. august (inkl.) Skolesnak SFO ferielukket Uge 29 og 30 Skolesnak

7 VK 0411 CADA

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 3 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 3 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 3 SKOLESNAK Indhold Årre Skole - røgfrit område... 3 Korte informationer... 3 Fysisk aktivitet og læring... 4 Lidt fra skolens dagligdag... 5 Alle børn cykler... 6 Friendship...

Læs mere

Beretning for skoleåret 2007/08 på Bøgballe Friskole

Beretning for skoleåret 2007/08 på Bøgballe Friskole Beretning for skoleåret 2007/08 på Bøgballe Friskole Anne Marie Jensen, Øster Snede. Sidste års visioner hvad er det sket med dem? Børnehaven Bøgehaven I august 2007 blev vi igen inviteret over i Børnehaven

Læs mere

Årg. 2. Årre Skole A N K

Årg. 2. Årre Skole A N K Årg. 2 0 11 nr.2 Årre Skole A N K S E L O K S Indholdsfortegnelse Næste skoleårs start... 3 Fra skolebestyrelsen... 4 Held og lykke til 7. klasserne... 6 Legolands planlægning... 7 Turen til Legoland...

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Nr. 2 / Juni Skoleåret 2010/2011

Nr. 2 / Juni Skoleåret 2010/2011 Peder Syv Posten PEDER SYV SKOLEN Nr. 2 / Juni Skoleåret 2010/2011 Christian og Bertram kan løbe stærkt, men de er ikke ene om at bestemme farten. I maj var 4.a på lejrskole i Ribe, og Vikingecentret var

Læs mere

Skoleinformation. Hvem ta'r skraldet? Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr. 08 26. april 2007 NYSTED SKOLE

Skoleinformation. Hvem ta'r skraldet? Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr. 08 26. april 2007 NYSTED SKOLE Skoleinformation Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr. 08 26. april 2007 Hvem ta'r skraldet? Læs på side 10 om SFO's indsats mandag d. 16 april. adresse: Ndr. Kongemarksvej 20, 4880 Nysted telefon:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 25. september 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 835 Næste uge: 26. september 28. september 29. september 30. september Åbent hus for kom. bh.kl. (kl. 11.00-13.00) PMU-uge hele ugen Teater

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT JUNI 2015, ÅRGANG 3, NR. 11

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT JUNI 2015, ÅRGANG 3, NR. 11 ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT JUNI 2015, ÅRGANG 3, NR. 11 Så er det tid til sommerferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan Th. Voss, Distriktsskoleleder 2 En hilsen fra Pia Berg Petersen

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E M B E R 2 0 1 2 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Siden januar i år har skolen, børnehaven, klub og fritidsordning haft én og samme bestyrelse. Denne bestyrelse har endnu ikke fundet sig et navn,

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

EngelsborgNyt. 5.B på orienteringsløb Af Jan Frank Nielsen, for kontaktforældrene i 5.B

EngelsborgNyt. 5.B på orienteringsløb Af Jan Frank Nielsen, for kontaktforældrene i 5.B EngelsborgNyt 5.B på orienteringsløb Af Jan Frank Nielsen, for kontaktforældrene i 5.B På efterårets forældremøde aftalte vi skoleårets aktivitetsplan for 5.B. Vi besluttede at en dag i foråret - i skoven

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Nyhedsbrev september 2015 Lampeånder, lys, glade børn og engagerede medarbejder projekter på tværs af klasser og afdelinger - fællesskab, konceptet der finder nye veje og nyt liv Den første fælles emneuge

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Formandsberetning for 2013/14.

Formandsberetning for 2013/14. Formandsberetning for 2013/14. Endnu et år er gået her på Lyne Friskole. Tiden er gået utrolig hurtigt, og det siger man jo er et godt tegn. Skolen summer af glade elever og ansatte, og det må betyde at

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT JUNI 2014, ÅRGANG 2, NR. 8.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT JUNI 2014, ÅRGANG 2, NR. 8. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT JUNI 2014, ÅRGANG 2, NR. 8. Så er det tid til sommerferie! Kære elever, forældre og medarbejdere Hold da op, hvor har vi oplevet meget i dette skoleår. Vi begyndte jo helt forfra

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Skolelederen har ordet.

Skolelederen har ordet. Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 5: Kalenderen side 7: Indkaldelse til møde i Forældrekredsen side 8: Optagelse.dk side 9: Reparationen trækker ud side 10: Ugeplaner og lektiebogen

Læs mere

Læs bl.a. om... Nyt fra afdelingerne Nyt om Aftenklubben bl.a. DM i FIFA Borgmesterbesøg fra Elk Horn, USA på Højmosen Fotografering i uge 39 og 40

Læs bl.a. om... Nyt fra afdelingerne Nyt om Aftenklubben bl.a. DM i FIFA Borgmesterbesøg fra Elk Horn, USA på Højmosen Fotografering i uge 39 og 40 3. udgave September 2014 Læs bl.a. om... Nyt fra afdelingerne Nyt om Aftenklubben bl.a. DM i FIFA Borgmesterbesøg fra Elk Horn, USA på Højmosen Fotografering i uge 39 og 40 Kontakt vedr. nyhedsbrevet:

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Praktiske oplysninger. Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler på Billums

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Praktiske oplysninger. Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler på Billums Indholdsfortegnelse side 2: side 3: side 4: side 9: side 10: side 11: side 10: Skolelederen har ordet Kalenderen Praktiske oplysninger Nyt fra Klubben Årets Magnusfest Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler

Læs mere

Tandlægerne udleverede æbler og vand

Tandlægerne udleverede æbler og vand Motionsdag på Engelsborgskolen Motionsdagen er en af de mere traditionsrige dage på Engelsborgskolen. Igen i år blev det en rigtig hyggelig dag, med motion og socialt samvær. Vi har rundet 820 elever på

Læs mere

Informationsblad til skolens elever/forældre og personale. Sommerudgaven. Med dette sidste sommernummer siger redaktørerne tak for i år.

Informationsblad til skolens elever/forældre og personale. Sommerudgaven. Med dette sidste sommernummer siger redaktørerne tak for i år. Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Juni 2015 Nr. 33 Informationsblad til skolens elever/forældre og personale I dette nummer: Farvel til skoleåret 2014/2015 25 millioner kroner ekstra til folkeskolen 2

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2015, ÅRGANG 4, NR. 12

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2015, ÅRGANG 4, NR. 12 ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2015, ÅRGANG 4, NR. 12 Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan Th. Voss, Distriktsskoleleder 2 En god historie :-) 4 Nyt

Læs mere

NYHEDSBREV FORÅR 2015. Skoleleder Christian Rotbøl. I dette nummer: Et begivenhedsrigt år

NYHEDSBREV FORÅR 2015. Skoleleder Christian Rotbøl. I dette nummer: Et begivenhedsrigt år NYHEDSBREV FORÅR 2015 I dette nummer: Skoleleder Christian Rotbøl Et begivenhedsrigt år Næste skoleår Lektiecafé Bevægelse Skolefest Trivselsmåling Synlig Læring Rigtig god påske Skovbyskolens Pædagogiske

Læs mere