August 2015 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2015 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan"

Transkript

1 August 2015 LUP GF 1 Lokal uddannelsesplan

2 Indhold Lokal undervisningsplan GF1 (LUP)... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag, kompetencevurdering og godskrivning... 5 Din personlige uddannelsesplan... 6 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser... 7 Uddannelsens opbygning... 8 Varighed af de forskellige fag... 9 Læringsstruktur... 9 Tema 1: Erhvervsintroduktion Tema 1 s mål og indhold Tema 2: Kommunikation og samarbejde Tema 2 s mål og indhold Tema 3: Det sunde menneske Tema 3 s mål og indhold Tema 4: Det gode arbejdsliv Tema 4 s mål og indhold Tema 5: Innovationsprojekt Tema 5 s mål og indhold Tema 6: Eksamen Grundfag Dansk Engelsk Valgfag Bonusfag Støttefag

3 Lokal undervisningsplan GF1 (LUP) Denne uddannelsesplan er beskrevet og besluttet af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Undervisningsplanen er skolens dokumentation for, hvordan vi har tilrettelagt din uddannelse. Undervisningsplanen er et nyttigt redskab til dig som elev. Her kun du blandt andet finde læringsmålene for de forskellige undervisningstemaer og beskrivelser af indholdet. Undervisningsplanen er også undervisernes redskab, når de i fællesskab skal planlægge din undervisning. Man kan læse mere om samarbejdet med det lokale uddannelsesudvalg (LUU) på skolens hjemmeside. 2

4 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag Praksisnærhed Din uddannelse på Randers Social og Sundhedsskole tilrettelægges i en vekselvirkning mellem læring på skolen og læring i praktikken. Vi vil skabe rammer for, at du kan overføre og anvende den teori, du lærer på skolen, til din praktik, og at du får mulighed for at arbejde på skolen med det, du lærer i din praktik. Undervisningen på skolen er praksisnær. Det betyder blandt andet, at du skal arbejde med cases fra det erhverv, du er ved at uddanne dig til, og du skal lære i situationer, der simulerer praksis. Det er vigtigt for os, at du kan se, hvordan de teorier, du lærer, kan anvendes. IT som læringsstøttende metode Undervisningen på skolen er i høj grad baseret på de læringsmuligheder, der ligger i at anvende digitale medier som en del af en varieret undervisning. Alle undervisningsmaterialer vil være tilgængelige på skolens elektroniske platform. Du kommer blandt andet til at samarbejde virtuelt med dine elevkammerater på studiezonen og kommer til at arbejde med film, billeder, quiz og spil på din mobil eller tablet. Vi tror på, at IT kan være motiverende og virke støttende for din læring Eleverne som producenter af viden Man siger, at det er den, der arbejder, der lærer noget. Vi tror på, at du som elev lærer mest ved selv at være den aktive. Undervisningen er derfor tilrettelagt, så du får mulighed for selv og i samarbejde med andre, at opsøge og bearbejde viden. Når du samarbejder med andre omkring opgaver, hvor I er afhængige af hinanden for at kunne løse opgaven, bliver I gode til at inspirere hinanden, videndele, kommunikere og løse problemer. Differentiering Vi ønsker, at du skal blive så dygtig som muligt. Undervisning er derfor tilrettelagt, så læringsmetoderne er tilpasset dine læringsforudsætninger. Underviseren vil forklare tingene på forskellige måder og tilrettelægge opgaver, så du kan arbejde med stoffet på forskellige måder og i forskellige tempi. Du kan læse mere om skolens pædagogiske strategi på skolens hjemmeside. Læringsmiljøet på skolen Læringsmiljøet består af tre områder: det fysiske miljø, det psykiske miljø og det æstetiske miljø. Alle områder har betydning for din trivsel på skolen, og det er vigtigt for os, at miljøet på skolen skaber rammer for, at du som elev kan indgå i såvel faglige som sociale fællesskaber. Motion og bevægelse styrker motivation, læring og sundhed. Bevægelse integreres derfor i undervisningen, så du får ca. 45 min bevægelse eller motion hver dag. Som en del af undervisningstiden på skolen tilbydes du en række læringsstøttende aktiviteter som fx studiecafé, IT cafe, motion og håndtering af eksamensangst. Det er primært skolens elevsupportere, der tilrettelægger disse aktiviteter. Teamet af elevsupportere arbejder tæt sammen med skolens undervisere om at sikre et godt læringsmiljø på skolen. 3

5 Du kan læse meget mere om elevsupport på skolens hjemmeside og på StudieZonen. Din kontaktlærer og den personlige uddannelsesplan Du får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet. Formålet med kontaktlærerordningen er at understøtte din faglige og personlige udvikling. Din kontaktlærer vil indkalde dig til samtaler. Samtalerne tager udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan. Din personlige uddannelsesplan finder du beskrivelse af senere i dette dokument. 4

6 Optag, kompetencevurdering og godskrivning Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller det er under et år siden, du færdiggjorde 9. eller 10. klasse, skal du søge grundforløb 1. Ellers skal du søge grundforløb 2. Hvis du ikke opfylder adgangskravene på 02 i gennemsnit i dansk og matematik, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve på skolen. Hvis du opfylder adgangskravene, vil du blive optaget på grundforløbet. Der kan dog være tilfælde, hvor du vil komme på en venteliste eller blive henvist til en anden skole med samme uddannelse. Når du er blevet optaget på uddannelsen, vil skolens uddannelsesvejledere foretage en kompetencevurdering på baggrund af dine skole og erhvervserfaringer. Denne kompetencevurdering vil vise, hvilket grundfagsniveau du skal have på uddannelsen, og om du kan blive godskrevet for dele af uddannelsen. 5

7 Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig og din kontaktlærer. Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger om: Hvilket uddannelsesforløb, du planlægger at gennemføre Dine personlige mål med uddannelsen Grundfagsniveau Realkompetencevurdering og eventuelle fritagelser for undervisning Referat af kontaktlærersamtaler Uddannelsesplanen er samtidig dit redskab til at: Blive bevidst om egen læring Blive bevidst om egne faglige og personlige kompetencer Forberede egen udviklingsproces og arbejde metodisk med denne Evaluere din egen udviklingsproces 6

8 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser På grundforløb 1 afsluttes der med en grundfagsprøve. Grundfagsprøven udtrækkes i et af grundfagene: Dansk Engelsk Du finder prøvebestemmelsen for GF1 på skolens hjemmeside. Her kan du også finde de generelle prøvebestemmelser. 7

9 Uddannelsens opbygning Grundforløbets første del (GF1) tilrettelægges for unge, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse i grundskolen. Grundforløbets første del er første trin i et sammenhængende uddannelsessystem, og du vil i forløbet få mulighed for at få afklaret fremtidige uddannelsesønsker og muligheder, samt forberede dig til forsat uddannelse på grundforløbets anden del med henblik på f.eks. social- og sundhedshjælper eller den pædagogiske assistent uddannelse. Formålet med GF1 er, at du bliver parat til at begynde på grundforløbets anden del til social og sundhedsuddannelsen eller den pædagogiske assistent uddannelse. Randers Social- og Sundhedsskole udbyder grundforløbets første del på afdelingerne i Randers og Grenaa. Grundforløbets første del er planlagt til 20 uger og består af fem temaer, et valgfag og grundfaget dansk. Læringsaktivitet Varighed Tema 1:Erhvervsintroduktion 11 dage Tema 2:Kommunikation og samarbejde 26 dage Tema 3: Det sunde menneske 22 dage Tema 4: Det gode arbejdsliv 26 dage Tema 5: Innovationsprojekt 10 dage Tema 6: Eksamen 5 dage Tilrettelæggelsen af undervisningen indbefatter klasseundervisning, forskellige former for gruppearbejde, praktiske øvelser, brug af forskellige IT-redskaber og virksomhedsbesøg. Temaerne er planlagt helhedsorienteret, hvilket betyder at du vil modtage undervisning i emner, som er relateret til det aktuelle tema, uanset om du får emneundervisning eller grundfag som f.eks. dansk. Undervisningen er ligeledes tonet i forhold til de 8

10 to uddannelser, social- og sundhedshjælper eller den pædagogiske assistent uddannelse. Varighed af de forskellige fag Timeantallet er angivet i uger, men fagene er spredt ud over den samlede uddannelse. Erhvervsfag: 12 uger Grundfag: 4 uger Dansk Valgfag: 4 uger Engelsk Støttefag Bonusfag Læringsstruktur Du skal gennemføre lærerstyret undervisning svarende til 26 klokketimer om ugen. Derudover er tillagt den tid, som du skal bruge på selvstændig opgaveløsning, forberedelse og evt. andet hjemmearbejde. Ved lærestyret undervisning forstås: 1. Undervisning som er skemalagt 2. Undervisning som er tilrettelagt indholdsmæssigt af underviseren 3. Undervisning som er obligatorisk for eleven at deltage i 4. Undervisning hvor underviser er fysisk eller digitalt tilgængelighed 5. Undervisning hvor underviseren er aktiv opsøgende i forhold til dem enkelte elevs læring Undervisningen er desuden tilrettelagt, så der i gennemsnit indgår 45 minutters motion og bevægelse pr. undervisningsdag. 9

11 Tema 1: Erhvervsintroduktion Formålet med temaet: Du lærer skolen at kende, og du får kendskab til de erhvervsfaglige uddannelser Du udvikler kompetencer til at udføre enkle erhvervsfaglige opgaver inden for sosu og pau Du bliver afklaret omkring valg af fagretning på GF1 Tema 1 s mål og indhold Faglige mål: Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion Anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed, og ergonomi i en arbejdsproces Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der indgår i flere erhvervsfaglige uddannelser Læringsmål: Du har kendskab til de uddannelser der er på social og sundhedsskolen Du har kendskab til øvrige erhvervsuddannelser Du har kendskab til VidenZonen og elevplan, og du kan anvende begge i din dagligdag som elev Du kan med egne ord beskrive, hvad der er vigtigt for at opretholde et godt arbejdsmiljø i klassen Du er afklaret omkring eventuelle behov for faglige støtte under din uddannelse Du kan til kontaktsamtalen formulere dine styrker og svagheder som elev Du kan udarbejde en tidsplan for praktiske øvelser Du har kendskab til enkle hygiejniske principper og kan følge dem i praktiske øvelser Du har kendskab til principper for korrekte arbejdsstillinger og kan følge dem i praktiske øvelser Du kan igennem temaet evaluere din egen læring og arbejdsindsats Indhold: Praktiske oplysninger omkring skolen Erhvervsuddannelsernes indhold og struktur VidenZonen og Elevplan Kontaktlærersamtaler Klassens arbejdsmiljø Studieteknik og læsetest Hygiejniske principper og arbejdsstillinger Læringsmetode: Undervisningen i dette tema vil være tilrettelagt helhedsorienteret og praksisnært 10

12 Du bliver præsenteret for forskellige arbejdsmetoder, som øvelser, projekter og casearbejde Du bliver introduceret til anvendelse af evalueringsværktøjer Du lærer at udarbejde en tidsplan for dit arbejde Bedømmelse: Temaet bedømmes ikke. 11

13 Tema 2: Kommunikation og samarbejde Formålet med temaet: Du kan alene og i samarbejde med andre planlægge og udføre opgaver Du kan dokumentere dine opgaver på et fagligt niveau Du får forståelse for forskellige måder at kommunikere på Tema 2 s mål og indhold Faglige mål: Faglig kommunikation: (Niveau 1) Forstå og anvende faglige udtryk og begreber Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til fagretningen Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser Vælge kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren (Niveau2) Vurdere forskellige samarbejds- og kommunikationsformer Analysere firskellige kommunikationsprocesser på baggrund af grundlæggende kommunikationsmodeller, f.eks. afsender modtager, envejs- og tovejskommunikation Skelne mellem kommunikation i forskellige medier, f.eks. sms, tale, og skriftelig kommunikation Faglige dokumentation: Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning. Udarbejde relevant faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. Dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater Evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater Arbejdsplanlægning og samarbejde: Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og metoder kan anvendes Anvende planlægningsværktøjer og metoder Forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser Samarbejde med andre om løsningen af opgaver Fungere i forskellige samarbejdssituationer Metodelære: Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation Forklare og skelne mellem forskellige fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge. 12

14 Diskutere forskellige fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen praktiske arbejdsproces Læringsmål: Arbejdsplanlægning og samarbejde: Du har viden om samarbejdsprocesser, og hvordan du bedst muligt løser opgaver i sammenarbejde med andre Du har kendskab til forskellige samarbejdsøvelser Du stifter bekendtskab med gruppedynamikker, herunder hvilke roller der kan/skal være til stede i en gruppe Du har viden om, hvilken betydning fordelingen af roller har for en gruppes samarbejde og arbejdsproces Du kan planlægge, udføre og evaluere en aktivitet og afprøver det i praksis Du lærer at udarbejde, evaluere og justere en hensigtsmæssig arbejdsplan, der inkluderer indhold, arbejdsfordeling og tidplan Faglig dokumentation: Du har viden om, hvad feedback er, og du lærer at modtage og give feedback til andre Du stifter bekendtskab med forskellige måder at lære på Du har kendskab til, hvordan en procedure er udarbejdet, hvordan den skal forstås og hvordan du bruger den i praksis. Du lærer at bruge tekstbehandling på brugerniveau Faglig kommunikation: Du har viden om forskellige kommunikationsformer som verbal / nonverbal kommunikation Du har forståelse for, hvilken betydning dit ordvalg, din påklædning og dit kropssprog har i mødet med andre mennesker Du har kendskab til forskellige digitale kommunikationsformer som fx SMS, mail og facebook Du har viden om, hvilken betydning brugen af forskellige kommunikationsformer, kan have i forhold til et arbejde. Du har viden om forskellige baggrunde for konflikter Du har viden om, hvordan konflikter håndteres på en måde, der ikke optrapper konflikten yderligere Metodelære: Du har viden om forskellige arbejdsmetoder; som aktivitetsanalyse, procedurer og vejledninger Du kan anvende forskellige evalueringsværktøjer Du kender metoder til at give og modtage feedback Indhold: Arbejdsplanlægning og samarbejde: 13

15 Samarbejdsprocesser Samarbejdsøvelser Gruppedynamikker Roller Aktiviteter Arbejdsplaner Tidsplaner Faglig dokumentation: Feedback Læring Procedure Tekstbehandling Faglig kommunikation: Kommunikationsformer Digitale kommunikationsformer Konflikter Metodelære: Arbejdsmetoder Evalueringsværktøjer Feedback Læringsmetode: Undervisningen i dette tema vil være tilrettelagt helhedsorienteret og praksisnært Du bliver præsenteret for forskellige arbejdsmetoder, som øvelser, projekter og casearbejde Du bliver introduceret til anvendelse af evalueringsværktøjer Du lærer at udarbejde en tidsplan for dit arbejde Bedømmelse: Temaet bedømmes bestået/ikke bestået. Du bedømmes i forhold til temaets mål. Dette kan være i form af test, mundtlig fremlæggelse, samtale med underviser eller skriftelig aflevering. 14

16 Tema 3: Det sunde menneske Formålet med temaet: Du har viden om hvilke fysiske, psykiske og sociale faktorer, der har betydning for menneskers sundhed. Du har indsigt i velfærdsamfundet, samfundets udvikling og det brede sundhedsbegreb. Tema 3 s mål og indhold Faglige mål: Samfund og sundhed: Formidle og diskutere grundlæggende samfundsforhold og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen i virksomhederne, herunder de sundheds- og miljømæssige aspekter Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system Forklare betydningen af faktorer, der påvirker den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder privatøkonomiske forhold og livsstilsfaktorer som personlig hygiejne, kost og fysisk form Forstå forhold, der påvirker seksualiteten, herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet Faglig kommunikation: (Niveau 1) Forstå og anvende faglige udtryk og begreber Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til fagretningen Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser Vælge kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren (Niveau2) Vurdere forskellige samarbejds- og kommunikationsformer Analysere firskellige kommunikationsprocesser på baggrund af grundlæggende kommunikationsmodeller, f.eks. afsender modtager, envejs- og tovejskommunikation Skelne mellem kommunikation i forskellige medier, f.eks. sms, tale, og skriftelig kommunikation Metoder: Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation 15

17 Forklare og skelne mellem forskellige fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge. Diskutere forskellige fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen praktiske arbejdsproces Læringsmål: Samfund og sundhed: Du er bekendt med teori om livsstil og levevilkår Du har viden om velfærdssamfundets opbygning og samfundets udvikling i forhold til sundhed, teknologi, velfærd og miljø Du ved hvad WHO står for og kender det brede sundhedsbegreb Du har viden om en kommunes sundhedstilbud, samfundets ansvar og dine rettigheder Du arbejder med sundhed i bred forstand, så du har en forståelse for, at både fysiske, psykiske, sociale og økonomiske faktorer har betydning for din sundhed Du har viden om seksuel sundhed, så som prævention, krop, køn og identitet Metodelære: Du ved, hvordan man laver en kampagne Du har stiftet bekendtskab med forskellige innovationsværktøjer og hvordan de benyttes Du kan anvende forskellige evalueringsværktøjer Faglig kommunikation: Du har kendskab til fagord i forhold til det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet i tale og skrift Du kan søge viden via relevante kilder Du har kendskab til forskellige kampagner, lært at forstå budskabet i kampagnerne og ved hvordan du selv kan udvikle kampagner Indhold: Samfund og sundhed: Livsstil og levevilkår. Velfærdssamfundets opbygning Samfundets udvikling Sundhed, teknologi, velfærd og miljø WHO og det brede sundhedsbegreb Kommunens sundhedstilbud, samfundets ansvar og dine rettigheder Fysiske, psykiske, sociale og økonomiske faktorer, der har betydning for din sundhed. Seksuel sundhed Metodelære: Kampagne 16

18 Innovationsværktøj Evalueringsværktøj Faglig kommunikation: Fagord Søge viden via relevante kilder Kampagneudvikling Læringsmetode: Undervisningen i dette tema er tilrettelagt helhedsorienteret og praksisnært Du bliver præsenteret for forskellige arbejdsmetoder, som øvelser, projekter og casearbejde Du bliver introduceret til anvendelse af evalueringsværktøjer Du lærer at udarbejde en tidsplan for dit arbejde Bedømmelse: Temaet bedømmes bestået/ikke bestået. Du bedømmes i forhold til temaets mål. Dette kan være i form af test, mundtlig fremlæggelse, samtale med underviser eller skriftelig aflevering. 17

19 Tema 4: Det gode arbejdsliv Formålet med temaet: Du har viden om, hvordan du kan en skrive ansøgning og søge arbejde Du ved, hvordan det er at indgå på en arbejdsplads under hensyn til arbejdspladsens kulturer og normer Tema 4 s mål og indhold Faglige mål: Arbejdspladskultur: Anvende forståelse hvordan en produktiv og inkluderende arbejdspladskultur kan skabes Anvende forståelse for samarbejde og samspils betydning i en arbejdsproces. Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser Diskutere arbejdspsykologiske emner og interkulturelle faktorers indflydelse på menneskers adfærd Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem den enkelte medarbejder og virksomheden Praktikpladssøgning: Beskrive forskellige typer af virksomheder og praktikmuligheder, herunder forskellige aftaleformer Beskrive egne kompetencer og sætte personlige uddannelsesmål Lægge en målrettet plan for praktikpladssøgning Anvende forskellige metoder og værktøjer til at dokumentere og formidle sine kompetencer ved skriftlige ansøgninger og mundtlige samtaler, herunder anvende obligatoriske it-værktøjer Anvende værktøjer til at opbygge netværk Evaluere egen praktikpladssøgning i forhold til uddannelsesønsker, egne kompetencer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet Faglig kommunikation: (Niveau 1) Forstå og anvende faglige udtryk og begreber Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til fagretningen Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser Vælge kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren (Niveau2) Vurdere forskellige samarbejds- og kommunikationsformer Analysere firskellige kommunikationsprocesser på baggrund af grundlæggende kommunikationsmodeller, f.eks. afsender modtager, envejs- og tovejskommunikation Skelne mellem kommunikation i forskellige medier, f.eks. sms, tale, og skriftelig kommunikation 18

20 Metodelære: Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation Forklare og skelne mellem forskellige fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge. Diskutere forskellige fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen praktiske arbejdsproces Læringsmål: Praktikpladssøgning: Du er på fagrelevante praksisbesøg Du har viden om, jobsøgning, udarbejdelse af ansøgning og cv, kontakt til arbejdspladsen Du prøver via øvelser at gå til ansættelsessamtaler Du har viden om skolens hovedforløb og dine muligheder for at søge ind Du har kendskab til, hvordan du kan bruge dit sociale netværk i forhold til at søge job, samt det digitale netværk i forhold til, hvor du kan søge efter jobannoncer Arbejdspladskultur: Du arbejder med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, her under APV Du kender opbygningen af social og sundhedsvæsenet og dets historie, samt arbejdsmarkedets aftaler Du har viden om samarbejdsrelationer, fx leder medarbejder borger/barn/forældre Du har kendskab til kultur og normer på arbejdspladsen Du bliver udfordret med dilemmaer, som du kan møde i dit virke som pædagogisk medarbejder eller social- og sundhedsmedarbejder Du har igennem praktiske øvelser opnå færdigheder i forhold til planlægning og udførsel af fagspecifikke opgaver Faglig kommunikation: Du ved, hvordan man kommunikerer professionelt mundtligt og skriftligt Du kan arbejde med forskellige arbejdsmetoder; som gruppearbejde, rollespil og øvelser Du kan anvende forskellige evalueringsværktøjer Du kan benytte metoder til at give og modtage feedback Du er på fagrelevante praksisbesøg Metodelære: Du kan arbejder med forskellige arbejdsmetoder; som gruppearbejde, rollespil og øvelser Du kan anvende forskellige evalueringsværktøjer Du kan benytte forskellige metoder til at give og modtage feed-back 19

21 Indhold: Praktikpladssøgning: Fagrelevante praksisbesøg Jobsøgning Ansøgning og cv Ansættelsessamtaler Dit sociale netværk i forhold til at søge job Jobannoncer Arbejdspladskultur: Fysiske og psykiske arbejdsmiljø, APV Opbygningen af social og sundhedsvæsenet og dets historie Samarbejdsrelationer Kultur og normer på arbejdspladsen Faglig kommunikation: Arbejdsmetoder Evalueringsværktøj Feedback Praksisbesøg Metodelære: Helhedsorienteret og praksisnært undervisning Arbejdsmetoder Evalueringsværktøjer Feedback Fagrelevante praksisbesøg Læringsmetode: Undervisningen i dette tema vil være tilrettelagt helhedsorienteret og praksisnært Du bliver præsenteret for forskellige arbejdsmetoder, som øvelser, projekter og casearbejde Du bliver introduceret til anvendelse af evalueringsværktøjer Du lærer at udarbejde en tidsplan for dit arbejde Bedømmelse: Temaet bedømmes bestået/ikke bestået. Du bedømmes i forhold til temaets mål. Dette kan være i form af test, mundtlig fremlæggelse, samtale med underviser eller skriftelig aflevering. 20

22 Tema 5: Innovationsprojekt Formålet med temaet: Du lærer om innovative processer Du udvikler kompetencer til at arbejde innovativt gennem praktiske projekter Tema 5 s mål og indhold Faglige mål: Innovation: Skelne mellem innovation og udvikling samt mellem forskellige typer af innovation Anvende innovative metoder i opgaveløsning Anvende innovationsredskaber og indgå i innovationsprocesser ved løsning af en praktisk opgave Læringsmål: Du har kendskab til forskellige innovative processer og redskaber, som kan danne baggrund for dit innovative arbejde Du udvikler i samarbejde med nogle af dine klassekammerater et i gruppen valgt innovationsprojekt, som præsenteres for andre elever på skolen. Indhold: Innovation: Innovative processer og redskaber Innovationsprojekt Læringsmetode: Undervisningen i dette tema vil være tilrettelagt med øvelser og projektarbejde i grupper Bedømmelse: Innovationsprojektet bedømmes bestået/ikke bestået. Du bedømmes i forhold til projektets mål. 21

23 Tema 6: Eksamen Der afholdes eksamen i et grundfag og alle elever skal til eksamen. Hvis grundfaget dansk trækkes, skal alle elever op i dansk på det niveau, som de er undervist på. Trækkes grundfaget engelsk, skal de elever, der har haft engelsk op i det, og de resterende elever skal op i dansk efter niveau. Læs mere på skolens hjemmeside. 22

24 Grundfag Dansk Formål: Du udvikler og styrker din sproglige bevidsthed, samt kommunikative og kulturelle kompetencer Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig Du udvikler dine evner til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse, udbytte og kritisk sans Du styrker dine forudsætninger for at anvende det danske sprog hensigtsmæssigt i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge Grundfagsniveauer Elever med 9. klasses eksamen undervises på niveauet F og E Elever med 10. klasses eksamen undervises på niveau D og C Læringsmål: F niveau E niveau D niveau C niveau Kommunikation Du kender forskellige kommunikationsstrategier fx ikkevoldelig kommunikation (giraf og ulvesprog), aktiv lytning og anerkendende kommunikation. Du kender kommunikationsmodel-len og kan forstå forholdet mellem afsender, budskab og modtager. Du kender til sproglige virkemidler og kan forklare, hvordan disse påvirker forskellige målgrupper. Du kan anvende forskellige kommunikations-strategier fx ikkevoldelig kommunikation (giraf og ulvesprog), aktiv lytning og anerkendende kommunikation. Du kan anvende kommunikationsmodellen som analyseredskab. Du kan bruge sproget korrekt, præcist og varieret til bevidst at kommunikere til bestemte målgrupper og i samarbejde med andre. Du kan anvende forskellige kommunikationsstrategier fx ikkevoldelig kommunikation (giraf og ulvesprog), aktiv lytning og anerkendende kommunikation. Du kan anvende kommunikationsmodellen som analyseredskab. Du kan bruge sproget korrekt, præcist og varieret til bevidst at kommunikere til bestemte målgrupper og i samarbejde med andre. Du kan anvende forskellige kommunikationsstrategier fx ikkevoldelig kommunikation (giraf og ulvesprog), aktiv lytning og anerkendende kommunikation. Du kan anvende kommunikationsmodellen som analyseredskab. Du kan bruge sproget korrekt, præcist, nuanceret og varieret til bevidst at kommunikere til bestemte målgrupper og i samarbejde med andre. 23

25 Du kan anvende sproget varieret afhængig af situationen, herunder til at kommunikere på sociale medier. Du kan anvende IT til opgaveløsning, og begrunde valg af medie. Du kender og kan anvende sproglige virkemidler og normer. Eleven kender og kan anvende fagsprog (SSH, PAU og danskfagligt). Du kan mundtligt og skriftligt anvende sproget forskelligt afhængig af situationen, herunder kommunikere hensigtsmæssigt på sociale medier. Du kan anvende IT til opgaveløsning, og argumentere for valg af medie. Du kender og kan anvende sproglige virkemidler og normer. Eleven kender og kan anvende fagsprog (SSH, PAU og danskfagligt). Du kan mundtligt og skriftligt anvende sproget forskelligt afhængig af situationen, herunder kommunikere hensigtsmæssigt på sociale medier. Du kan anvende IT til opgaveløsning, og argumentere for valg af medie. Du kender og kan anvende sproglige virkemidler og normer. Eleven kender og kan anvende fagsprog præcist og varieret (SSH, PAU og danskfagligt). Du kan mundtligt og skriftligt anvende sproget forskelligt afhængig af situationen, herunder kommunikere hensigtsmæssigt på sociale medier. Du kan anvende IT til opgaveløsning, og argumentere for valg af medie. Læsning Du kender forskellige læsestrategier og kan vælge den, der passer bedst til læseformålet. Du har kender forskellige teksttyper og genrer. Du kender til før, under og efterlæseaktiviteter. Du kan søge informationer og vurdere kilders troværdighed. Du kender og kan bevidst anvende forskellige læsestrategier afhængig af læseformålet. Du har kender forskellige teksttyper og genrer. Du kender og kan anvende før, under og efterlæseaktiviteter. Du kan søge informationer og kan Du kender og kan bevidst anvende forskellige læsestrategier afhængig af læseformålet. Du har kender forskellige teksttyper og genrer. Du kender og kan anvende før, under og efterlæseaktiviteter. Du kan søge informationer og kan kritisk vurdere kilders troværdighed. Du kender og kan bevidst anvende forskellige læsestrategier afhængig af læseformålet. Du har kender forskellige teksttyper og genrer. Du kender og kan anvende før, under og efterlæseaktiviteter. Du kan søge informationer og 24

26 kritisk vurdere kilders troværdighed. kan kritisk vurdere kilders troværdighed. Fortolkning Du kan gennem læsning af og samtale om tekster forholde sig til vores kultur, hverdagsliv og arbejdsliv. Du kender og kan anvende grundlæggende danskfaglige begreber i analyse af tekster. Du kan gennem læsning af og samtale om tekster forholde sig til vores kultur, hverdagsliv og arbejdsliv. Du kender og kan anvende grundlæggende danskfaglige begreber i analyse af tekster. Du kan gennem læsning af og samtale om tekster forholde sig til vores kultur, hverdagsliv og arbejdsliv. Du kender og kan anvende grundlæggende danskfaglige begreber i analyse af tekster. Du kan gennem læsning af og samtale om tekster forholde sig til vores kultur, historie, hverdagsliv og arbejdsliv. Du kan på baggrund af analyse, uddrage relevant betydning fra tekster og relatere til forhold i samfund, historie arbejdsmarked, uddannelse og dagligliv Du kender og kan anvende grundlæggende danskfaglige begreber i analyse af tekster. Fremstilling Du kan anvende forskellige skrivestrategier. Du kan anvende forskellige skrivestrategier. Du kan anvende forskellige skrivestrategier. Du kan anvende forskellige skrivestrategier. Du kan udtrykke sig forståeligt i skrift, tale, lyd og billede. Du kan planlægge, forberede og fremstille skriftlige og mundtlige tekster. Du kan samtale om egne og andres produkter. Du kan udtrykke sig præcist og varieret i skrift, tale, lyd og billede. Du kan planlægge, forberede og fremstille skriftlige og mundtlige tekster. Du kan samtale om egne og andres produkter. Du kan udtrykke sig præcist og varieret i skrift, tale, lyd og billede. Du kan planlægge, forberede og fremstille skriftlige og mundtlige tekster. Du kan samtale om egne og andres produkter. Du kan udtrykke sig præcist, nuanceret og varieret i skrift, tale, lyd og billede. Du kan planlægge, forberede og fremstille skriftlige og mundtlige tekster. 25

27 Du har kendskab til begreberne målgruppe, skriveformål, genre sproglige virkemidler. Du har kendskab til begreberne målgruppe, skriveformål, genre sproglige virkemidler. Du har kendskab til begreberne målgruppe, skriveformål, genre sproglige virkemidler. Du kan samtale om egne og andres produkter. Du har kendskab til begreberne målgruppe, skriveformål, genre sproglige virkemidler. Indhold: Faglig læsning Studieteknik Fiktion, noveller Taler Kortfilm Non-fiktion, artikler Spillefilm Brochurer Reklamer Læserbreve Spillefilm Dokumentation og APV Referater Læringsmetode: Undervisningen i dansk vil være tilrettelagt varieret, helhedsorienteret og praksisnært. Du bliver præsenteret for forskellige arbejdsmetoder, som øvelser, projekter og casearbejde. Du bliver introduceret til anvendelse af evalueringsværktøjer Bedømmelse: Dansk afsluttes med bedømmelse i forhold til målene. Dette kan være i form af test, mundtlig fremlæggelse, samtale med underviser eller skriftelig aflevering. Engelsk Formål: Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk 26

28 Du udvikler dine evner til at lytte til og læse forskellige teksttyper på engelsk Du styrker dine forudsætninger for at anvende det engelske sprog hensigtsmæssigt i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge Kommunikation Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau F Niveau E Niveau D Niveau C 1. På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 2. på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede emner. 3. udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner. 4. mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 5. referere og præsentere et forberedt stofområde. 1. Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte emner. 2. forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte emner. 3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner. 4. redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper inden for erhverv. 5. redegøre for et forberedt stofområde. 6. deltage i samtaler og diskutere udvalgte emner. 1. Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner. 2. forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner. 3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt ordforråd inden for varierede emner. 4. redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i forskellige teksttyper. 5. redegøre for, forklare og uddybe et forberedt stofområde, 6. deltage aktivt i samtaler og diskutere alsidige emner. 7. udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende 1. Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner. 2. forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner. 3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt og varieret ordforråd inden for varierede emner, genrer og situationer. 4. redegøre mundtligt for og forklare indholdet af alsidige og varierede tekster og teksttyper. 5. redegøre for, forklare, uddybe og kommentere et forberedt stofområde. 6. tage initiativ til og deltage aktivt i samtaler og diskutere varierede og 27

29 6. deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 7. udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 8. anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer. 9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 7. udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset emner og kontekster. 8. anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte emner, tekster og situationer. 9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. sprog tilpasset alsidige emner og kontekster. 8. anvende, bearbejde og kommentere viden og informationer skriftligt inden for alsidige emner, tekster og situationer. 9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt med sikkerhed. komplekse emner i et sprog afpasset til situation og samtalemønster. 7. udtrykke sig skriftligt med høj grad af præcision og i et sammenhængende sprog afpasset alsidige og komplekse emner og kontekster. 8. anvende, bearbejde og kommentere og analysere viden og informationer skriftligt inden for alsidige og varierede emner, tekster og situationer. 9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd, til at kommunikere med sikkerhed og variation mundtligt og skriftligt. Kommunikationsstrategier Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau F og E Afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. Afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. Niveau D og C Vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. Vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. 28

30 Afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser. Opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion. Anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. Vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser. Anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og tekstproduktion. Anvende informationer og kilder selvstændigt og kritisk. Sprogbrug - Sprogtilegnelse Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau F Niveau E Niveau D Niveau C På grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. Udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer. Tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig kommunikation følges. Anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans Anvende et præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. Udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer. 3. tale og skrive fremmedsproget, så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges. Anvende væsentlige og grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for Anvende et præcist og alsidigt ordforråd inden for relevante emner. Udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et alsidigt ordforråd inden for varierede emner og kontekster. 3. tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges med en høj grad af korrekt sprogbrug. Anvende væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden Anvende et præcist og varieret ordforråd inden for varierede relevante emner. Udtale fremmedsproget klart, tydeligt, flydende og præcist med et alsidigt ordforråd inden for varierede og komplekse emner og kontekster. 3. tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges med sans for korrekt og varieret sprogbrug. Anvende og forklare væsentlige regler for opbygning af tekster 29

31 for struktur og sammenhæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold. struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medie i erhverv, uddannelse og samfund samt personlige og almene forhold. for relevante genrer, tekster og medier i erhverv, uddannelse og samfund samt almene og personlige forhold. med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medier i erhverv, uddannelse og samfund samt personlige og almene forhold. Kultur- og samfundsforhold Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau F Niveau E Niveau D Niveau C Opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge. Drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. Identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Opnå og anvende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge. Drage sammenligninger og genkende forskelle mellem egen kultur og andres kultur. Anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Opnå, anvende og redegøre for viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge. Drage sammenligninger og redegøre for forskelle mellem egen kultur og andres kultur. Anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Opnå, anvende og redegøre for og reflektere over viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund samt i personlige og almene sammenhænge. Drage sammenligninger mellem egen kultur og andres kultur samt redegøre for og forklare disse forskelle. Anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. 30

32 Læringsmetode: Undervisningen i engelsk vil være tilrettelagt varieret, helhedsorienteret og praksisnært Du bliver præsenteret for forskellige arbejdsmetoder, som øvelser, projekter og casearbejde Du bliver introduceret til anvendelse af evalueringsværktøjer Du vil få repeteret emner fra erhvervsfagene Indhold: Kommunikationsformer Grupperoller, -dynamik Aktiviteter, aktivitetsanalyse Faglig dokumentation Konflikthåndtering Livsstil og levevilkår Seksuel sundhed Elevens egen sundhed Sundhedskampagne Skriftlig; brev/cv Jobsamtale Netværk Samarbejdsrelationer Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Kultur og normer på arbejdspladsen Etiske dilemmaer Fagudtryk Bedømmelse: Temaet afsluttes med bedømmelse i forhold til målene. Dette kan være i form af test, mundtlig fremlæggelse, samtale med underviser eller skriftelig aflevering. 31

33 Valgfag Har du ikke engelsk på GF1, skal du arbejde med et bonus- eller støttefag. Bonusfag Har du valgt at arbejde med bonusfag, skal du i disse uger arbejde med faglig fordybelse i et fag eller emne, som du/i tænker vil være interessant at blive klogere på. Det kan være emner, som er relevante for din uddannelse, og som giver dig øget indsigt i dit fagområde. Du skal derfor foretage dig følgende: Udarbejde en læringsplan for din læring læringsplanen skal godkendes af underviser Resten af tiden arbejder du selv med faglig fordybelse under vejledning af en underviser Du skal udarbejde en læringsplan, som skrives ind i et dokument med nedenstående punkter- dokumentet skal afleveres til din underviser Eksempel på læringsplan af en uges varighed: Mit/vores mål Jeg/vi vil gerne vide mere om, hvad et demokratisk samfund er. Hvorfor er emnet interessant for dig/jer Det er interessant, fordi jeg/vi skal vide, hvad det vil sige at leve og arbejde i et demokratisk samfund. Jeg/vi skal vide, hvad der kendetegner et demokratisk samfund Jeg/vi vil arbejde med det på følgende måde og anvende materialer Jeg/vi vil søge viden på internettet og anvende materialer fra mine fagbøger. Jeg/vi vil lave et mindmap. Jeg/vi vil anvende LUREbogen. Jeg/vi vil foretage interview. Jeg/vi vil på institutionsbesøg. Tidsramme/struktur for forløbet Jeg/vi har en uge til at nå mit mål. Mandag: Indsamle data/viden. Tirsdag: Foreberede interwiew/besøg. Onsdag: Institutionsbesøg/interview. Torsdag: Bearbejdning af data og materiale. Hvordan skal emnet/produktet dokumenteres og evalueres Jeg vil dele min nye viden med mine elevkammerater. Jeg/vi vil fremvise mit produkt/ligge det på VidenZonen. Jeg vil evaluere min egen/gruppens arbejdsproces. -Hvad gik godt? 32

34 Fredag: Færdiggørelse/ fremlæggelse/ vidensdeling. Jeg vil reflektere over min proces ved at anvende LUREbogen -Hvad gik mindre godt? -Hvad har jeg/vi lært? -Hvad kan jeg/vi gøre anderledes næste gang? Jeg/vi forventer en mundtligt feedback/feedforward fra underviser Fremlæggelse planlægges sammen med den enkelte underviser. Støttefag Har du valgt at arbejde med støttefag, skal du i disse uger arbejde med et støttefag, som betyder, at du skal arbejde med et emne, som kan være svært for dig. Det er emner, som har betydning for din uddannelse og din læring. Du skal skrive i skemaet, hvad du har svært ved og gerne vil blive bedre til. Skemaet skal afleveres til din underviser. Mit mål Jeg vil gerne blive god til at lære og planlægge mine lektier. Hvorfor er det vigtig for dig Jeg bruger alt for lang tid på min lektier, og jeg kan ikke huske hvad jeg har læst. Jeg har svært ved at koncentrere mig i timerne. Tidsramme for forløbet Mandag: Planlægning af forløbet. Tirsdag: Lave individuelle opgaver. Onsdag: Individuelle øvelser. Torsdag: Hvordan vil jeg få min nye viden. Hvordan vil jeg bruge min nye viden i hverdagen Jeg vil dele min nye viden med mine elevkammerater. Jeg vil afprøve min nye viden i de forskellige temaer. Jeg vil afprøve min nye viden, når jeg kommer i praksis. Fredag: Evaluering - Nåede jeg mit mål -Hvad gik godt? Jeg vil reflektere over ugen ved at anvende LURE- bogen 33

35 -Hvad gik mindre godt? -Hvad har jeg lært? -Hvad kan jeg gøre anderledes næste gang? Eksempler på læringsaktiviteter for støttefag: 34

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

Gældende fra august 2017 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan

Gældende fra august 2017 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan Gældende fra august 2017 LUP GF 1 Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan GF1 (LUP)... 2 Fagretning... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 4 Optag, kompetencevurdering og godskrivning...

Læs mere

LUP GF 1 EUX. Lokal uddannelsesplan. Gældende fra august Sidst revideret august 2016

LUP GF 1 EUX. Lokal uddannelsesplan. Gældende fra august Sidst revideret august 2016 Gældende fra august 2016 Sidst revideret august 2016 LUP GF 1 EUX Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan GF1 EUX (LUP)... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag, kompetencevurdering

Læs mere

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand 29. august 2014 Workshop: Elevplan og de nye grundforløb Oplægget viser hvordan ZBC, har organiseret

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Kunst og æstetik, etik og mad, sensorik og kreativitet, komposition og anretning - på Kulturnatten. Varighed: Uge: 9 uger Formål: At kunne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

GF 1 Temaoversigt. Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål. 2 Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion 1. Erhvervsintroduktion

GF 1 Temaoversigt. Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål. 2 Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion 1. Erhvervsintroduktion GF Temaoversigt Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål uger Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion Our space - indtag boxen Skills.0 Erhvervsintroduktion Erhvervsintroduktion Generation

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse 3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering bedømmelse Fag/læringselement Faglige mål Niveau Evaluering feedback Receptionist Samarbejde om løsning af faglige opgaver. Dansk

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: juli 2015

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: juli 2015 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 20 af 45 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: juli 2015 Grundforløb 1 (GF1) Tema 0: erhvervsintro 2 uger Velkomst Introduktion til biblioteket Introduktion

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Udvikling og trivsel målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016 Prøvebestemmelser (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion ERHVERVSFAG Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion Bilag 19 Vejledende varighed 2,0 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven bliver introduceret til de erhvervsfaglige

Læs mere

Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad 3 41-43

Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad 3 41-43 EUX FORLØB EUX.ERN. Kom godt i gang! () Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad Varighed/uge 2 uger 32, 33 7 34-40 3 41-43 7 + 1 44-50 + 51 Evt.VU/minipraktik = uge 46 Velkomst, introduktion,

Læs mere

GF 1 - Bygge og anlæg

GF 1 - Bygge og anlæg Indledning Formål Formålet med denne beskrivelse er at vise et ideoplæg til forståelsen og arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg i forbindelse med 1. del (GF 1) af de nye grundforløb i forbindelse med

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Varighed: Uge: 44/47-50 = 4 uger Start: Mandag d. 16-11 Slut: Fredag d. 11-12

Varighed: Uge: 44/47-50 = 4 uger Start: Mandag d. 16-11 Slut: Fredag d. 11-12 Projektoplæg: Vild med mad Projektorganiseret, tværfagligt undervisningsforløb omhandlende kunst, billedanalyse, æstetik, forskellige kvalitetsparametre i relation til mad og fødevarer, faglig dokumentation

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil Læringsaktiviteter Grundforløbets 1. del Fagretning: Sunde valg og livsstil målrettet social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 SOSU C s pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Krop, Sundhed og Pleje

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Krop, Sundhed og Pleje Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Krop, Sundhed og Pleje 1. Fagretninger... 1 2. Praktiske oplysninger... 2 3. Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag... 3 4. Grundforløb 1... 4 a.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Dette tema skal også introducere til de fire andre indgange til erhvervsuddannelsessystemet.

Dette tema skal også introducere til de fire andre indgange til erhvervsuddannelsessystemet. EUX Velfærd GF1 Temaoversigt EUX GF1 - Tema 1: Godt du kom! Varighed: 2 uger Dette tema skal også introducere til de fire andre indgange til erhvervsuddannelsessystemet. Fag Mål Beskrivelse af mål Erhvervsintroduktion

Læs mere

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Beauty and Fashion

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Beauty and Fashion Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Beauty and Fashion 1. Fagretning...1 2. Praktiske oplysninger...2 3. Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag...3 4. Grundforløb 1...4 a. Uddannelsens

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Ikrafttrædelse August 2017 Udgave: Lokal undervisningsplan for Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 SOSU C s pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 1 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 1 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 1 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

GRUNDFORLØB. 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

GRUNDFORLØB. 1. og 2. del. Undervisningsministeriet GRUNDFORLØB Undervisningsministeriet 11. juni 2014 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Bedømmelseskriterier Engelsk

Bedømmelseskriterier Engelsk Bedømmelseskriterier Engelsk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse ENGELSK NIVEAU F... 2 ENGELSK NIVEAU E... 5 ENGELSK NIVEAU D... 8 Gældende

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Ikrafttrædelse August 2016 Udgave: Lokal undervisningsplan for Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 SOSU C s pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Industriel Produktion og Design

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Industriel Produktion og Design Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Industriel Produktion og Design 1. Fagretning...1 2. Praktiske oplysninger...2 3. Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag...3 4. Grundforløb 1...3

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan EUX Velfærd Grundforløb 1 Ikrafttrædelse: August 2017 Lokal undervisningsplan for EUX Velfærd Grundforløb 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder.

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1 LUP niveau 3 Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Deltagere EUX GF 1 Præsentation af forløbet

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Gældende fra januar 2017 LUP GF 2 Social- og sundhedshjælper Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælper-uddannelsen (GF2 SSH)... 3 Skolens

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent GF2 mod social og sundhedshjælper og GF 2 mod social og sundhedsassistentuddannelsen består af 5 temaer af fire ugers varighed. TEMA 1 PÅ VEJ IND I SOSU

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Gældende fra august 2017 LUP GF 2 Social- og sundhedsassistent Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen (GF 2 SSA)... 3

Læs mere

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX)

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Workshop på National konference om Seksuel Sundhed i Danmark Nyborg Strand, 4. november 2015 Morten Emmerik Wøldike, projektleder,

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 1. Hotel- og Restaurantskolen

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 1. Hotel- og Restaurantskolen Den lokale undervisningsplan for grundforløb 1 Hotel- og Restaurantskolen 1 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500 Valby tlf.

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU.

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU tilbydes til elever der har gennemført et GF2 PAU forløb, men som ikke er blevet optaget til videre uddannelse

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

August 2015 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan

August 2015 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan August 2015 LUP GF 2 PAU Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for grundforløbet rettet mod Den pædagogiske assistent... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag, kompetencevurdering

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: September 2015 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

LUP GF 2 SOSU. Lokal uddannelsesplan. Gældende fra august Sidst revideret marts 2016

LUP GF 2 SOSU. Lokal uddannelsesplan. Gældende fra august Sidst revideret marts 2016 Gældende fra august 2015 Sidst revideret marts 2016 LUP GF 2 SOSU Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for Grundforløb 2 rettet mod Social- og sundhedsuddannelserne... 3 Skolens pædagogiske

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Gældende fra januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning...

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 Human2Human

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 Human2Human Valgfagskatalog Grundforløb 1 Human2Human Gældende for hold med start efter 1. august 2017 OM VALGFAGSKATALOGET... 3 1. BONUSFAG ENSOMHED... 4 2. BONUSFAG GANG I DEN... 6 3. BONUSFAG MESTER I KONFLIKTMÆGLING...

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere