Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1."

Transkript

1 Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august

2 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et indblik i erhvervsuddannelserne og mulighed for afklaring af dit uddannelsesvalg. På SOPU har linjerne et særligt fokus på vores uddannelser: Social- og sundhedsuddannelsen og Pædagogisk assistentuddannelse. Du kan vælge mellem 3 forskellige fagretninger, alt efter dine interesser. Efter Grundforløb 1 har du mulighed for at søge ind på alle Grundforløb Fagretninger på SOPU Sundhed & udvikling: Sundhedslinjen Fagretningen har fokus på Social- og sundhedsuddannelsen. Du vil arbejde med de arbejdsprocesser og metoder, som indgår i hverdagen hos en social-og sundhedshjælper. Det kan f.eks. være at planlægge, evaluere og dokumentere en aktivitet på et ældrecenter. Fagretningen har også fokus på kommunikation og samarbejde med relevante grupper og på de faktorer, der påvirker levevilkår og sundhed. Læring & leg: Den pædagogiske linje Fagretningen har fokus på den Pædagogiske assistentuddannelse. Du vil arbejde med de arbejdsprocesser og metoder, som indgår i hverdagen hos en pædagogisk assistent. Det kan fx være at planlægge, koordinere og udføre en lærerig aktivitet i en børnehave. Fagretningen har også fokus på samarbejdet med relevante faggrupper og forældre. Du vil også arbejde med livstilsfaktorers betydning for sundhed, bl.a. hygiejne, kost og fysisk form. Innovation, sundhed & pædagogik: Innovationslinjen Fagretningen har fokus på både Social- og sundhedsuddannelsen og den Pædagogiske assistentuddannelse, og du vil arbejde med arbejdsprocesser og metoder fra de arbejdsområder. Der er fokus på at anvende innovative metoder i løsningen af arbejdsopgaver. Eksempelvis ved at planlægge, gennemføre og evaluere en kreativ og IT baseret aktivitet. Eller ved at lave en videoansøgning og komme til jobsamtale via Skype. Du vil lave mindst èt virtuelt eller fysisk produkt, der repræsenterer en alternativ måde til at arbejde med kommunikation i forhold til pårørende og/eller forældre. 2.2 Realkompetencevurdering og personlig uddannelsesplan Planlægning af uddannelsesforløb, herunder realkompetenceafklaring I forbindelse med optagelse på Grundforløbets første del drøftes det individuelle uddannelsesforløb med skolens uddannelsesvejledning. I forbindelse med de første to ugers erhvervsintroduktion fastlægges den endelige plan. Personlig uddannelsesplan Den personlige uddannelsesplan er en del af Elevplan, og afspejler det individuelle uddannelsesforløb og afspejler den foretagne realkompetenceafklaring. Den udarbejdes inden uddannelsesstart og i løbet af de første 14 dage på uddannelsen. Den personlige uddannelsesplan skal indeholde konkret beskrivelse af elevens forudsætninger i forhold til den primært ønskede fagretning på Grundforløbets første del, henholdsvis uddannelse på Grundforløbets anden del samt hovedforløb. 2

3 2.3 Undervisningen i Grundforløbets første del I følgende afsnit kan du læse mere om strukturen for skoleundervisningen på Grundforløbets første del. Grundforløbets første del på SOPU ser således ud: Erhvervsfag Erhvervsfagene på Grundforløbets første del omfatter: Erhvervsfag 1 et introducerende erhvervsfag Fag Erhvervsintroduktion Erhvervsfag 2 - hvor eleven opnår generelle kompetencer Erhvervsfag 3 - som er erhvervsfaglige videns-, proces- og metodefag Arbejdspladskultur Praktikpladssøgning Samfund og sundhed Arbejdsplanlægning og samarbejde Faglig dokumentation Faglig kommunikation Innovation Metodelære 3

4 Grundfag Grundfag er enten dansk E eller dansk C og varer 4 uger. Grundfaget engelsk kan vælges som valgfag. Valgfag på Grundforløbets første del Der er på GF1 på SOPU afsat svarende til 4 uger til valgfagsundervisning. Eleven har mulighed for at vælge støttefag, bonusfag, engelsk F eller erhvervsfag på højere niveau. Valgfag tilrettelægges i modul 3 Båndet i Elevens Dag. Læringsaktiviteter i valgfag kobles til de øvrige læringsaktiviteter i pågældende projekter i GF1-temaer. Elevens valg af valgfagsundervisning vælges inden for de første 2 uger af uddannelsen i forbindelse med tilrettelæggelsen af elevens personlige uddannelsesplan. Oversigt over mulige valg. Eleven vælger for hele perioden: GF1 Intro Tema 1 og 2 Tema 3 og 4 Afsluttende tema 2 uger 8 uger 8 uger 2 uger 1. Ikke valgfag Bonusfag Ikke valgfag 2. - Støttefag Bonusfag Engelsk F Støttefag Engelsk F Erhvervsfag 3 på niveau 2* - Støttefag som valgfag For elever, som har behov for ekstra støtte til at opfylde uddannelsens mål, tilbyder SOPU valgfagsundervisning til at støtte elevens boglige eller praktiske læring. Eleven tilbydes understøttende læringsaktiviteter af underviser, læsevejledere og mentorer med udgangspunkt i elevens individuelle behov, f.eks. ordkendskab, performance-teknikker, IT-støtte, relationsarbejde, basale regnefunktioner, portfolio, tekstbearbejdning, informationssøgning og kildekritik. Bonusfag som valgfag For elever som ønsker udfordringer inden for særlige faglige elementer og problemstillinger kan valgfaget anvendes til fordybelse inden for emner af relevans for elevens uddannelse. På SOPU tilbydes elever at arbejde med projekter, der hvert forløber ca. 1 uge i Båndet. Gennem SOPU bonusfag får elever trænet deres færdigheder som fremtidig fagperson. Projekter er følgende: a) Håndelag, hvor eleven arbejder med aktiviteter, der kan anvendes med børn, unge eller ældre, f.eks. maleri, mosaikker, dragebygning, Lego eller smykker. Projektet bedømmes med fernisering, hvor produktet præsenteres. b) Leg, krop og bevægelse, hvor eleven undersøger, og afprøver, lege fra før og nu. Projektet bedømmes ved en anerkendende evaluering af legene. c) Leg med IT, hvor eleven afprøver forskellige digitale programmer: blogs, lav egen hjemmeside, Minecraft og Sims City. Projektet bedømmes ved en digital evaluering. 4

5 d) Mad og måltider. Eleven arbejder med planlægning og tilberedelse af mindre måltider tilpasset forskellige målgrupper, f.eks. retter fra hele verden, børnefødselsdag eller økologisk mad. Projektet bedømmes ved præsentation af måltider og en helhedsorienteret evaluering. e) Nærområdet, hvor eleven planlægger, udfører og deltager i andres aktiviteter i nærområdet, f.eks. orienteringsløb, naturoplevelser, bevægelse eller sanseoplevelser. Projektet bedømmes ved en evaluering af aktivitetens placering, organisering og gennemførsel. f) Performance, hvor eleven laver rollespil og træner mundtlig formidling og kommunikation. Dette øves gennem f.eks. hverdagssituationer, jobsamtaler eller sælg dit produkt. Projektet bedømmes ved en evaluering med fokus på, hvad den enkeltes har fået ud af det. g) Spil, hvor eleven undersøger forskellige former for spil og udvikler sit eget - fra idé til produkt, f.eks. brætspil, spørgsmålsspil eller terningespil. Projektet bedømmes ved afprøvning og evaluering af spil. Ovenstående projekterne gentages for de elever, der har forsætter med bonusfag i tema 3 og tema 4. Eleven kan her: 1) arbejde med nye emner inden for projekterne, 2) bruge ny opnået viden, færdigheder og kompetencer og 3) bruge andre metoder. Grundfag som valgfag på GF1 SOPU udbyder på GF1 grundfaget engelsk F som valgfag. Eleven tilbydes læringsaktiviteter, der knytter sig an til målene i pågældende grundfag. Læringsaktiviteterne lægger sig tæt op af projekter og aktiviteter, eleven arbejder med i den øvrige undervisning. Erhvervsfag som valgfag På SOPU GF1 har eleven mulighed for i valgfagsundervisningen, at fordybe sig i følgende erhvervsfag: arbejdsplanlægning og samarbejde, faglige kommunikation, faglige dokumentation samt metodelære, hvor disse fag er beskrevet på et udvidet niveau. Eleven tilbydes læringsaktiviteter, der knytter sig an til målene i pågældende erhvervsfag niveau 2. Læringsaktiviteterne lægger sig tæt op af projekter og aktiviteter, eleven arbejder med i den øvrige undervisning. 2.4 Bedømmelsesplan fra Grundforløbets første del Gennem uddannelsen sker en løbende bedømmelse i samtlige erhvervsfag, grundfag og valgfag. Der kan afholdes samtaler mellem elev og kontaktlærer som et led i den løbende bedømmelse. Eleven bedømmes efter en helhedsbetragtning ud fra mål ene i de aktuelle læringsaktiviteter og fagets generelle målsætninger og niveau. Det er elevens præstation i læringsaktiviteterne, som er grundlaget for den løbende bedømmelse. Det omfatter både eventuelle skriftlige afleveringer og elevens deltagelse i læringsaktiviteterne. Bedømmelse og prøve aflægges på det niveau eleven har fulgt i forløbet. 5

6 2.5 Regler for prøve i grundfaget dansk Faget dansk kan blive udtrukket til prøve. Prøven følger prøveform a. Eksamensregler for prøve i grundfaget engelsk Hvis eleven har valgt engelsk, kan dette fag også udtrækkes til prøve. Prøven følger prøveform b. Det betyder, at der er tale om en mundtlig prøve på grundlag af elevens selvvalgte emne samt en ukendt opgave. Der er 24 timers forberedelsestid og selve prøven varer ca. 30 minutter, inklusive votering. På SOPUs hjemmeside kan du læse mere om skolens eksamensreglement herunder klageregler og prøvevilkår her 6

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen (EUX) 3) Handelsuddannelse med specialer 4) Kontoruddannelse med specialer (EUX)

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Det pædagogisk didaktiske

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK.... 4 KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE.... 6 LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE...

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere