FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING"

Transkript

1 FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING Et eksplorativt spilunivers der lader eleverne udforske guldalderkunst gennem sjove animationer og en masse muligheder for at flytte rundt på indholdet i malerierne, så du kan lave dine helt egne.

2 Introduktion Undervisningsmaterialets indhold: Spillet: Fanget i Malerierne er et online undervisningsmateriale. Indholdet er for hele spillets vedkommende beliggende på eller emu.dk/fangetimalerierne, dr.dk/skole eller nivaagaard.dk Spillet foregår i sytten malerier fra den danske guldalder. Undervejs i spillet får eleverne kendskab til begreber som det gyldne snit, kompositionslinjer, farvevalg og brug af lys til at skabe stemninger. Lærervejledning: En guide der giver overblik over spillet og dets tiltænkte funktion i undervisning. Derudover er der i lærervejledningen en oversigt over alle de malerier spillet indeholder, med fakta og nogle billedanalytiske overvejelser. Oversigt over spillets malerier: I lærervejledningen er der en oversigt over de malerier, der er med i spillet og information omkring kunstner, årstal, titel og teknik. Derudover indeholder denne oversigt en kort beskrivelse af hvert maleri og forslag til eventuelt fokus i maleriet. Målgruppen: Vores spil er designet og testet til elever i folkeskolens klassetrin. Spillet er tænkt til at kunne bruges i henholdsvis billedkunst og dansk. Hjælp til materialet: Skulle der opstå problemer med Fanget i malerierne, når du bruger spillet i din undervisning, vil vi anbefale at du kontakter os på hvor vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig. Hvis problemerne er af teknisk karakter kan du kontakte 2/36

3 Fanget i Malerierne Grundlæggende læringsprincipper Fanget i Malerierne er tænkt til brug primært i faget billedkunst og sekundært i faget dansk. De almendidaktiske kvaliteter ved et undervisningsforløb med Fanget i Malerierne er omfattende, da spillet giver mulighed for at arbejde med mange elementer i faget billedkunst. Eleven har mulighed for at blive bekendt med begreber som gyldent snit, komposition, farvevalg, lyskilder, billedstemninger, og egenproduktion. Derudover gives der mulighed for også at inddrage læringselementer fra danskfaget, hvor historiefortælling, beskrivelse og skrivning på computer er i fokus. Billedkunst Faglige mål: I spillet vil børnene skulle forholde sig til indholdet i billeder ved, at der fokuseres på at opdage og interagere med detaljer i maleriet. Herved bliver de gjort opmærksomme på maleriets elementer og får et værktøj, hvormed de kan se på billeder generelt. De bliver så at sige tvunget til at undersøge og vurdere indholdet, og gennem opgaverne bliver de inspireret til at beskrive indholdet og historien i billedet. Spillet vil endvidere præsentere børnene for faglige begreber og hjælpe dem med at sætte disse i forhold til maleriets indhold gennem lyd, tekst, animation og interaktion. Spillet vil stille opgaver, som fx sætter børnene til at forholde sig til maleriets stemning og andre billedsproglige udtryk. Gennem interaktive elementer, som fx. en mulighed for at ændre himlen og derved belysning i et billede, vil pointer omkring et billedes lys og stemning understreges visuelt. Derved erfarer de ligeledes og bliver opmærksomme på, at der i billedkunst også kan være et psykologisk aspekt, som de skal forholde sig til, og som kan have betydning for fortolkningen af et billede. Eleverne vil desuden få indsigt i stilarter og formsprog fra den danske guldalder. Spillet er målrettet mod følgende trinmål for faget billedkunst: Billedkunst 2. klassetrin: Beskrive billeders indhold og historie i billedsamtaler Undersøge og vurdere egne og andres billeder Billedkunst 5. klassetrin: Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedsproglige udtryk Genkende enkle stilarter og formsprog fra forskellige historiske perioder og kulturer Anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og offentlige rum og internet i eget billedarbejde Dansk Faglige mål: I forhold til danskfagligheden, så vil spillet gennem sine tekstbaserede opgaver bevirke, at eleven udvikler og vedligeholder sine læseteknikker. Gennem besvarelsen formulerer børnene selv fag- og fiktionstekster og udtrykker sig personligt ved at beskrive deres tanker og ideer omkring maleriet. Fordi spillet skaber en kobling mellem teksten og konkrete visuelle elementer i maleriet, vil børnene få en sjov og legende tilgang til at lære at stave. De vil desuden blive inspireret og motiveret til at bytte rundt på ordene og lege med sproget for at opnå andre muligheder for oplevelse og 3/36

4 fortolkning af teksten. Samtidig vil de indbyggede ord i spillet give børnene mulighed for at stifte bekendtskab med gamle danske ord. Gennem læsning af de tekster i spillet, der er skrevet af en forfatter, vil børnene kunne finde inspiration til at bruge sproget som et kunstnerisk udtryk og til sproglige virkemidler sat i forbindelse med malerierne. Nogle opgaver vil endda berøre holdninger og værdier i forhold til tekstopgaver og maleriernes udtryksform. Spillet er målrettet mod følgende trinmål for faget dansk: Dansk på 4. klassetrin: Læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier Udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt Udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner Skrive sammenhængende fiktions- og fagtekster Skrive på computer med enkel skriveteknik Bruge skrivning til at fastholde og strukturere ideer og tanker Bruge sproget hensigtsmæssigt til kontakt og som personligt udtryk Have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk Kende brugen af sproglige virkemidler Forholde sig til holdninger og værdier i litterære tekster og andre udtryksformer Forslag til undervisningsforløb Der er mulighed for at inddrage spillet i forskellige undervisningsforløb. Eksempelvis kunne man inddrage spillet i et forløb omkring gyldent snit og komposition. Et forløb om dansk guldalder. Som forberedelse til et besøg på museet, eller som opfølgning på et museumsbesøg. Herunder er i punktform opstillet de punkter spillet er fokuseret omkring. Fokus på det gyldne snit og kompositionslinjer. Fokus på farver og deres virkning. Fokus på lys og dets virkning. Fokus på historiefortælling. Fokus på billedsamtale og egenproduktion i billedkunst. Fokus på udforskning af detaljer. Optimering af elevernes udbytte af spillet Læringscomputerspil er et nyt medie i undervisningen, og der kan være elever for hvem det er svært at skelne disse fra traditionelle computerspil til underholdningsbrug. For at imødekomme dette problem er det vigtigt, at læreren understreger at Fanget i Malerierne er et læringsspil, hvis formål er at formidle et fagligt indhold. Grupper Lad eleverne spille parvis. På den måde kan de diskutere mulighederne undervejs, hvilket fremmer læringsprocessen. Undersøgelser har desuden vist, at dreng-pige grupper fungerer bedre end dreng-dreng- eller pige-pige-grupper, idet drenge og pigers forskellige tilgange til spil kan supplere hinanden. Dog kan drenge blive for dominerende i dreng-pige grupper. 4/36

5 Konkurrence Vores undersøgelser har vist, at eleverne typisk indgår i en form for konkurrence med klassekammeraterne, når de spiller. Konkurrencen er et vigtigt element for eleverne og bestemt ikke en hindring for deres faglige udbytte, såfremt de konkurrerer på de rigtige parametre. Lærerens forberedelse inden brug af materialet Det anbefales at læreren inden brug af materialet i undervisningen prøver spillet, således at man har en fornemmelse af, hvorledes det fungerer. Information til eleverne før de spiller Spillet indeholder en introduktion, som forklarer eleverne om historien i spillet og brugen af de værktøjer, der er til rådighed i selve spillet. Derfor er det som sådan, med mindre læreren beslutter et specifikt fokus i brugen, ikke nødvendigt med en større introduktion til spillet inden eleverne går i gang. Det er dog væsentligt, at spillet er et undervisningsmateriale, og at der derfor med fordel kan gøres opmærksom på dette overfor eleverne. Spillet er både et undervisningsmateriale og et formidlingsprodukt, og samtidig er det også hensigten, at det skal være sjovt og underholdende og med fokus på det udforskende i at spille spillet. 5/36

6 Oversigt over spillets elementer Fanget i malerierne indeholder en hel del elementer, som alle er beskrevet mere indgående i dette afsnit. Udgangspunktet for spillet er at du, sammen med katten Eckersberg er fanget i malerierne og skal slippe ud. De billeder eleven har taget og skrevet tekst til i spillet vil blive lagret og kan hentes frem af læreren, således at man kan arbejde videre med elevernes egen produktion efter spillet er slut. Man vil kunne tage afsæt i elevernes egenproduktion i diskussion og billedsamtale. Navigationsværktøjer: Navigationsværktøjerne bruger spilleren til at rejse mellem de forskellige billeder. På hvert billede er der tre udgange til det næste. Man kan så bruge forskellige værktøjer til at aktivere disse udgange. Udgangene vil, når det korrekte værktøj køres henover, lyse op og man kan klikke på dem. Det er kun de værktøjer, man skal bruge, der er aktive på et givent maleri. Så det kan fx være at hvis man vælger luftballonen og kombinerer den med toppen af et tårn, så flyver tårnet væk til et nyt maleri. Brillerne og Motorsaven - kan bruges til at finde ud af hvor udvejene i maleriet er placeret og hvilket navigationsværktøj du skal bruge. Hvis du klikker på brillerne får du kort vist nogle kompositoriske linier i maleriet. Når de er forsvundet igen skal du prøve at huske hvor de var ved at save med motorsaven. Hvis det lykkes vil 6/36

7 udgangene blinke og vise det navigationsværktøj der skal bruge ved den. Kortet - er en oversigt over alle malerier, der er i spillet og hvordan de er forbundet. Når du har besøgt et maleri, kan du se det på kortet ved at det pågældende maleri er i farver i stedet for sort-hvid. Afslut - Når eleverne ikke gider at spille mere, kan de trykke på afslut. Her bliver de spurgt om de vil have en pdf tilsendt med de fotos de har taget i spillet og de noter de har skrevet. Dette kræver navn og adresse. Opsamlingsværktøjer: På vej rundt i spillet skal man sørge for at holde øjnene åbne, for der er en række ting, man skal samle sammen. De ting man skal opsamle er opdelt i en række kategorier, og til hver kategori er der et objekt/mekanisme man kan bruge til at opsamle tingene med. For hvert opsamlingsværktøj kan man se det præcise antal ting, man kan opsamle med det værktøj og en gengivelse af det, således at man nemmere kan genkende det. 7/36

8 Farvestøvsuger: Med farvestøvsugeren kan man suge farven fra nogle specifikke ting til sig. I de fleste tilfælde er det beklædningsgenstande. Når man har opsamlet en farve, vil det være muligt at anbringe den på de andre steder, som farvestøvsugeren kan aktivere. Dette giver børnene mulighed for at lege med farverne og se hvilken effekt det har. Derved vil de opnå en indsigt i farvelære og farvers betydning, ved at de fx kan være med til at ændre fokus på elementer i billedet. Det er kun få elementer der kan ændres farve på. (Se vejledning Gennemgang af spillet ) UFO: Man skal indsamle så mange forskellige dyr man kan - køer, katte, hunde og grise. Når man klikker på dem dukker de op i dit opsamlings-inventory, herfra kan man sætte dem ind i et nyt billede. Vejrmaskinen: Med vejrmaskinen kan man opsamle en blå himmel, en regnvejrshimmel eller en mørk nattehimmel. De himle man har opsamlet, kan man sætte ind på de andre malerier og se, hvad der sker med stemning og lys, når man fx sætter en blå himmel ind i stedet for en trist gråvejrshimmel. 8/36

9 Opsamlede objekter: Alle de farver, himle og dyr du samler, ryger i et inventory/galleri hvor du kan se alle dem der er mulige at finde. Dem du har samlet er i farve og ikke i sort-hvid. Kamera og notesblok: Eleven kan tage egne fotografier af elementer, eller hele malerier og samle dem i et portfolio, hvor de kan skrive en tekst til hvert billede på notesblokken. De fem ord over billedet er til inspiration for eleven, så de derved udvider deres ordforråd til at beskrive malerierne. Her er elevens egenproduktion i fokus, der kan tages billeder af detaljer og skabes nye kompositioner, som derved gør at børnene får opmærksomhed på hvorledes komposition og vægtning af elementer fungerer i billeder. Det vil også være muligt at ændre på farve af enkelte objekter i billedet eller indsætte dyr, hvilket giver yderligere muligheder for at komponere sit helt eget billede. 9/36

10 Samtidig vil disse billeder kunne eksporteres ud af spillet, således at de kan bruges i videre billedbehandling for de ældste elever i målgruppen. Læreren kan også lave et uddrag af de billeder klassen har taget og ud fra det tale om det hver elev har lavet og om det oprindelige maleri. Denne funktionalitet gør at spillet kan spilles igen med en anden indgangsvinkel, hvor læreren fx har sat den opgave, at børnene skal tage billeder af alle dyrene og skrive en historie om dem. Gennemgang af spillet Der er tre veje ud af hvert maleri i spillet. Nedenfor er de vist og beskrevet. Denne gennemgang gør at læreren vil kunne hjælpe eleverne, hvis de skulle have svært ved at finde en udgang og derved komme til at sidde fast i spillet. De forskellige opsamlingsværktøjer har i gennemgangen følgende ikoner: Hvis du som lærer ønsker at afprøve spillet med fuldt udbytte bør du ikke læse gennemgangen inden du spiller! 10/36

11 Aktivitetspunkter på malerierne: Her vises hvilke navigationsværktøjer man skal bruge hvor, for at komme ud af maleriet. Der vises også hvilke steder der kan opsamles dyr, himle og farver. 11/36

12 12/36

13 13/36

14 14/36

15 15/36

16 16/36

17 17/36

18 18/36

19 19/36

20 Fakta om de enkelte malerier P.C. Skovgaard, Udsigt fra Monte Pincio i Rom, 1861 Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Prospekt/ genremaleri Kunstner: P.C. Skovgaard ( ) Titel: Udsigt fra Monte Pincio i Rom Årstal: 1861 Teknik og mål: Olie på lærred, 65 x 150 cm Kort om motivet: Skovgaard var på to Italiensrejser, den første i og den anden i Maleriet Udsigt fra Monte Pincio i Rom er malet hjemme i Danmark efter skitser. Som titlen siger, er motivet udsigten oppe fra Monte Pincio ud over Rom og med Peterskirken og Vatikanet i baggrunden. Der var oprindeligt to malerier, hvoraf det ene nu er forsvundet, og de var dørstykker, der var beregnet til at sidde over hver sin dør i Skovgaards onkel H.C. Aggersborgs lejlighed. Derfor har maleriet det aflange format. På Malerisamlingens billede er familien Skovgaard sat ind i forgrunden til højre for midten. Det er P.C. Skovgaard selv, hans kone Georgia og deres to sønner, Joakim og Niels. Gruppen står, i modsætning til de øvrige personer på billedet, med ryggen til udsigten. Det gør de, fordi de venter på et processionsoptog med paven, og det ved vi, fordi det andet billede netop viser denne scene. Georgia knæler ned, fordi hun er ved at ordne denne lille Niels tøj, så han kan se pæn ud, når han om lidt skal hilse på paven, der går forbi. Billedets formsprog Komposition: - Bred komposition med dominerende vandrette og lodrette linjer. Familien Skovgaard er anbragt i det gyldne snit. Farve: - Gyldent lys, skift himlen ud eller de røde strømper på mændene til højre Lys/stemning: - Hvad ville der ske, hvis familien Skovgaard ikke var med på billedet? 20/36

21 C.W. Eckersberg, Hagar og Ismael i ørkenen, Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Historiemaleri Kunstner: C.W. Eckersberg ( ) Titel: Hagar og Ismael i ørkenen Årstal: Teknik og mål: Olie på lærred, 65 x 80 cm Kort om motivet: Historien om Hagar og Ismael er fra Det Gamle Testamente. Det er en grusom historie om, hvordan en fader skal ofre det, han elsker mest, nemlig sin søn. Den ender heldigvis godt, som mange af de bibelske historier ofte gør. Ismael bliver i øvrigt senere stamfar til det muslimske folk. Den handler kort fortalt om Hagar, der var egyptisk trælkvinde hos Sara, der var gift med Abraham. Han er den person, som de tre store religioner, jødedom, kristendom og islam, har tilfælles. Han er nemlig ifølge alle tre religioner vores stamfar. Maleriet hedder Hagar og Ismael i ørkenen. Men ligner landskabet en ørken? Eckersberg har valgt at skildre det øjeblik, hvor Gud åbenbarer en brønd i ørkenen, og derved redder Hagar og Ismael fra at tørste ihjel. (Ifølge muslimerne er det Zam-Zam kilden, der den dag i dag løber under Kaba en i Mekka. Man anser dens vand for undergørende, derfor tager mange troende vand med hjem til deres syge, når de har været på pilgrimsrejse) I Eckersbergs fortolkning ligner ørkenen mere et bornholmsk klippelandskab med en frodig skov, og han viser, hvordan Hagar tager vand op af kilden i sin lerdunk. Hun ser ikke ud, som om hun er lige ved at dø af tørst, og hendes tøj bærer heller ikke præg af strabadserne i ørkenens ubarmhjertige klima, håret sidder perfekt etc. Eckersberg har skildret hele scenen i den ny klassicistiske tradition, hvilket Hagars dragt netop også røber. Billedets formsprog Komposition: - Hagar er skildret midt i en bevægelse, hvor hun er ved at hente vand, det samme er den tørstige Ismael, hvilket gør billedet dynamisk. Farve: - Hvis man giver Hagar en grøn kjole på og anbringer den røde farve et andet sted i billedet, flyttes fokus Lys/stemning: - Stemningen er ikke just ørkenagtig, det virker nærmest som et bjergområde 21/36

22 C.W. Eckersberg, Vesta-templet i Rom, ca Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Prospekt/arkitekturmaleri Kunstner: C.W. Eckersberg ( ) Titel: Vesta-templet i Rom Årstal: ca Teknik og mål: Olie på lærred, 27 x 32 cm Kort om motivet: Da Eckersberg var i Rom fra , malede han nogle små prospekter, hvor motiverne var arkitektur. Den gang var der endnu ikke fotografiapparater, og malerierne var en slags dokumentation, i stedet for fotografier. Billedet viser det såkaldte Vesta-tempel på det antikke kvægtorv (Forum Boarium) tæt på Tiberen. Eckersberg har valgt sin synsvinkel vinkelret på floden og et kig i vestlig retning over mod bydelen Trastevere, hvis huse ses i det fjerne. Herved får han isoleret templets rene cylinder, hvis svagt hældende form indgår i en kompliceret og hårfin balance med omgivelsernes linjer og skygger. Denne abstrakte komposition har glædet Eckersberg, og der er da heller ikke skyggen af mennesker omkring monumentet, men kunstneren har også sørget for, at det hele ikke blev for abstrakt. Hertil bidrager det flimrende spil mellem lys og skygge i templets søjleomgang, og det gælder også de mere ydmyge stykker virkelighed som afskallet murværk og indgangspartiets interimistiske bræddevæg. Hertil kommer den fugtige jord ved siden af fontænen, der også er en vigtig faktor i kompositionens balanceakt. Indhold: - Hvad fortæller os, at templet er antikt og omgivelserne gamle? Billedets formsprog Komposition: - Det gyldne snit går gennem toppen af templets tag og ned gennem indgangspartiet - Templet er det centrale i billedkompositionen, omend det er anbragt asymmetrisk for at opnå en vis dynamik i billedkompositionen Farve: - Erstat den klare luft og den blå himmel med en solnedgangshimmel Lys/stemning: - Stemningen er rolig og fredfyldt, hvilket vidner om, at templet har stået der i hundreder af år 22/36

23 Constantin Hansen Det indre af kirken Santa Maria sopra Minerva, ca Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Studie/arkitekturmaleri Kunstner: Constantin Hansen ( ) Titel: Det indre af Santa Maria sopra Minerva i Rom Årstal: ca Teknik og mål: Olie på papir på lærred, 44 x 41,5 cm Kort om motivet: Constantin Hansen læste oprindeligt til arkitekt, og da han senere blev elev hos Eckersberg delte de interessen for perspektiv og arkitekturmaleriet. Motivet er et kirkerum, der er set fra tværskibet ned mod side- og hovedskib. Det er uden mennesker, men fyldt med gravmæler, og Constantin Hansen spiller på kontrasten mellem de oplyste flader og de, der ligger hen i mørke. Kirken er Roms eneste i gotisk stil og den var dengang hvidkalket, hvilket i nogen grad kunne minde om en dansk kirke. Dette har Constantin Hansen måske syntes var helt hjemligt. Billedets formsprog Komposition: - Til opbygningen af et harmonisk interiør har kunstneren valgt at bruge det gyldne snit, der går lodret gennem spidsen af buen, og vandret lige over trekantsgavlen ude til venstre. - Hansen har også trukket en diagonal ind i rummet, som yderligere understreges af de store gulvfliser og gravsten. De diagonale linjer bidrager til at skabe bevægelse i den ellers rolige komposition. Lys/stemning: - En ændring af lyset vil ændre stemningen i billedet, fx en diskokugle eller dunkelt stearinlysskær. Martinus Rørbye, En bedende italienerinde, /36

24 Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Studie/Genremaleri Kunstner: Martinus Rørbye ( ) Titel: En bedende italienerinde Årstal: 1836 Teknik og mål: Olie på træ, 42 x 30 cm Kort om motivet: Skitsen er fra Rørbyes første Italiensophold, og den skildrer en ung katolsk pige i bøn. Motivet ånder fred og ro. Hun sidder på et stengulv i et sparsomt udstyret værelse med en kiste i baggrunden og et kors som det eneste på væggen. At hun er en bondepige afslører hendes grove hænder, der er foldede og holder om en rosenkrans (en bedekrans). Hun er iført en ren og nystivet kappe på hovedet, hun har et fint sjal om skuldrene og har pyntet sig med øreringe og en halskæde af røde perler. Indhold: - Den unge pige beder. Prøv at zoome ind på ting, der har med hendes bøn at gøre (rosenkransen i hænderne). - Hvorfor har hun mon pyntet sig? Billedets formsprog Komposition: - Den unge piges knælende stilling udgør en trekantkomposition. Hun er anbragt midt i rummet og udgør det centrale i kompositionen. Farve: - Erstat det hvide forklæde, kappen på hovedet, blusen og tørklædet med stærke farver. Lys/stemning: - Hvordan kan man ændre stemningen i billedet totalt? 24/36

25 Martinus Rørbye Parti i nærheden af Sorrento med udsigt til havet, 1835 Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Arkitekturmaleri/genremaleri Kunstner: Martinus Rørbye ( ) Titel: Parti i nærheden af Sorrento med udsigt til havet Årstal: 1835 Teknik og mål: Olie på lærred, 32 x 46,5 cm Kort om motivet: Billedet er malet på papir og er derfor en skitse til brug for et senere gennemarbejdet maleri, og det er - som det fremgår af betegnelsen - udført i 1835, sandsynligvis i august måned, hvor Rørbye opholdt sig ved Sorrento. Terrassen hører til franciskanerklosteret San Francesco beliggende på odden af samme navn mellem Sorrento og Meta i Napoli-bugtens sydlige del. Det stramme centralperspektiv og den faste billedopbygning viser Rørbye som sand elev af C.W. Eckersberg, samtidig med at fascinationen af geometrien giver billedet et helt moderne præg. Fremstillet i streng profil ser Rørbyes franciskanermunk ud over havet. Lige under stenegen står et kors, og dét plus det gamle træ samt den meditative munk giver Rørbyes billede et filosofisk præg, der handler om menneskelivets flygtighed i tidens og naturens perspektiv. Menneskets konfrontation med evigheden er et grundtema i datidens herskende åndsretning, romantikken, ikke mindst hos dens største tyske maler, Caspar David Friedrich. Indhold: - Den hvidkalkede terrasse i perspektiv er et eksempel på den danske guldalderkunsts sans for klarhed og orden. Hvad sker der, hvis man anbringer noget i forgrunden af billedet? Billedets formsprog Komposition: - Perspektivet er dominerende med horisontale og vertikale linjer samt de diagonale linjer i billedet, der ender i en muret niche for enden af terrassen. Vores øje ledes ind på det store træ og på munken ved siden af. Farve: - Farveholdningen er meget lys og himlen er diset, prøv at skift til en klar blå himmel eller en tordenhimmel. Lys/stemning: - Skyggerne spiller en vigtig rolle i billedet. Hvis solen ikke skinnede og skyggerne var væk, hvad ville der så ske? 25/36

26 Martinus Rørbye, Stranden ved Skagen Vesterby, 1847 Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Studie/genremaleri Kunstner: Martinus Rørbye ( ) Titel: Stranden ved Skagen Vesterby Årstal: 1847 Teknik og mål: Olie på lærred, 38 x 53 cm Kort om motivet: Rørbye er i virkeligheden den første Skagensmaler. Han opdagede det klare lys og de kvaliteter, som et landskab med meget himmel og hav har 50 år før de malere, som vi i dag betegner som Skagensmalerne. Det er fx Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer og Viggo Johansen. Maleriet Stranden ved Skagen Vesterby er en skitse, hvilket man kan se på penselstrøgene, der er grovere og mere synlige, end de ville være på et færdigt billede fra guldalderen, hvor penselstrøgene er næsten usynlige. Billedet virker af samme grund meget friskt, og det er farveholdningen også med til at understrege. Man kan se på bølgernes små skumtoppe og på skibenes sejl, at der blæser en frisk vind, og de blå og grønne farver fra himmel og hav bidrager også til dette. Rørbye har skildret en dagligdags situation, hvor nogle folk er ved at losse tørv, men samtidig får han også vist et stykke af den danske natur, som kunstnerne priste så højt i guldalderen. Rørbye var en meget rejsende maler, og han rejste både i Danmark og i udlandet. Det var ikke alle guldaldermalere, der kom til Jylland, og da slet ikke helt op til Danmarks nordligste spids. Rørbye havde en bror i Frederikshavn, og derfra var der ikke så langt op til Skagen. Man skal tænke på, at det dengang i første halvdel af 1800-tallet, var meget besværligt at rejse, der var hverken fly, tog eller biler, det kom først senere, og derfor tog det lang tid at komme fra det ene sted til det andet. Billedets formsprog Komposition: - Dynamisk komposition, der skyldes strandkantens diagonale linje ind i billedet, som gentages i masternes og sejlenes talrige skrålinjer mod horisonten. Farve: - Hvad betyder farverne for billedet? Lys/stemning: - Hvordan ville stemningen være, hvis det var fuldmåne? 26/36

27 Wilhelm Marstrand Romerske borgere forsamlede til lystighed i et osteri, 1839 Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Genremaleri Kunstner: Wilhelm Marstrand ( ) Titel: Romerske borgere forsamlede til lystighed i et osteri Årstal: 1839 Teknik og mål: Olie på lærred, 74 x 97 cm Kort om motivet: Maleriet af romerne, der fejrer den overståede vinhøst, er et af Marstrands hovedværker fra hans første Italiensophold i Det blev bestilt af den velhavende, københavnske vinhandler Christian Waagepetersen, der har ønsket et stykke romersk folkeliv med et berømt bygningsværk i form af Engelsborg i baggrunden. Billedets bestiller ses i gruppen til venstre i baggrunden; han sidder til højre, sammen med en rejsefælle og medlemmer af den dansk-tyske kunstnerkoloni i Rom. I deres mørke klæder og reserverede holdning udgør de en kontrast til de farverige og spontane italienere, hvilket afspejler en typisk nordisk tvetydighed af afstand og længsel i forhold til syden. Med folkelivet som sit foretrukne motiv mestrede Marstrand bevægelse og figurkomposition bedre end de fleste af sine danske kolleger. De livlige farver og den glatte malemåde vidner om indflydelse fra tysk kunst på et tidspunkt, hvor danske og tyske kunstnere begyndte at gå hver deres vej pga. de voksende nationale modsætninger. Der er noget næsten teateragtigt over scenen, der kunne ligne en scene fra en Bournonville-ballet med de dansende i forgrunden. Indhold: - Marstrand vil gerne vise, hvor livsglade italienerne er. Hvordan kan man se forskel på de danske turister og italienerne? Billedets formsprog Komposition: - Det centrale i billedet er det dansende par i forgrunden. Rundt om dem er forskellige grupper af mennesker. Arkitekturen sørger for at skabe dybde og rum ved hjælp af en diagonal linje ind i billedrummet. Hertil hjælper lys og skygge Farve: - Klare og glade farver Lys/stemning: - Stemningen er festlig og munter, hvad skyldes det? 27/36

28 Wilhelm Marstrand, En flyttedagsscene, 1831 Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Genremaleri Kunstner: Wilhelm Marstrand ( ) Titel: En flyttedagsscene Årstal: 1831 Teknik og mål: Olie på lærred, 43 x 50 cm Kort om motivet: Den sure og griske husvært iført nathue og tøfler smider en fattig familie, der har mistet sin mand/far, på porten, formentlig fordi de ikke kan betale huslejen. I stedet kommer en tyk madamme, der herser rundt med sine flyttefolk, og at dømme efter hendes indbo, har hun flere penge. Scenen er fra en vaudeville (et syngespil) af Henrik Hertz, og den har fået en social drejning med klasselotterikontrolløren (husværten), der smider den fattige familie ud til fordel for en mere solid lejer i form af jordemodermadammen. Marstrand kunne godt lide at skildre scener fra komedier og syngestykker, han har også udført mange scener fra Ludvig Holbergs komedier, og denne scene virker da næsten også lidt komisk og teateragtig. Man får ikke rigtig ondt af personerne, det virker ikke realistisk nok. Alligevel får Marstrand gjort opmærksom på nogle uretfærdigheder i samfundet. Indhold: - Billedet er fyldt med modsatrettede symboler. Find eksempler herpå (liv/død, rig/ fattig, orden/svineri, flittig/doven) Billedets formsprog Komposition: - De skrå linjer i brolægningen, og de både skrå og lodrette i huset dominerer kompositionen. Bevægelsen sørger personerne for Farve: - Hvilken rolle spiller de røde farver Lys/stemning: - Stemningen er ikke god på grund af den sure husvært 28/36

29 Christen Købke, Parti i nærheden af Kalkbrænderiet med udsigt mod København, 1836 Billedets indhold og historie Historiske data: Motivkreds: Landskabsbillede Kunstner: Christen Købke ( ) Titel: Parti i nærheden af Kalkbrænderiet med udsigt mod København Årstal: 1836 Teknik: Olie på lærred, 34 x 55 cm Kort om motivet: Købke havde en særlig sans for farver. Hans billedekomposition og hans registreringsevne var ud over det sædvanlige blandt de unge guldaldermalere. I Parti i nærheden af Kalkbrænderiet med udsigt mod København har Købke vovet sig udenfor Københavns volde. Han har bygget kompositionen op over en trekant i midten af billedet. Han har valgt en lav horisontlinje og et højt himmelrum og et ubetydeligt motiv. Dette skaber en meget harmonisk opbygning, hvor der hersker fred og ro. Motivet er hentet der, hvor Nordhavn S-togstation ligger i dag. Køerne tygger drøv, kvinden udenfor huset sysler med havearbejde, hun har også lagt tøj ud til blegning på græsset, og den lune sommerluft (hylden blomstrer) sitrer stille og diset. Det er en hverdagssituation, og alligevel er vi hævet over den. Købke har arbejdet med kontrasten mellem et levende øjebliksbillede og en ophøjethed, der fremhæves af det intense, vibrerende lys og de harmoniske linjer, hvor horisontens vandrette og træernes lodrette linjer krydser hinanden midt i billedet. Langs vandet går forskellige personer, og på en af småbådene ude i bugten vajer Dannebrog. Der skal ikke herske tvivl om, hvor vi er henne. I nationalromantikkens ånd vidner det om en voksende stolthed over det venlige danske landskab. Indhold: Find detaljer, eksempelvis dannebrog, fiskerne, menneskene, skibe m.m. Billedets formsprog Komposition: - Trekantskomposition med toppunkt i det gyldne snits lodrette linje. Farve: - Farveholdningen er lys og let. Der er ingen hidsige farver imellem. Derfor virker det hele meget harmonisk Lys/stemning: - Hvad sker der, hvis himlen blev helt blå? 29/36

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Værkstedet:

LÆRERVEJLEDNING. Værkstedet: Værkstedet: Formål Værkstedet er den mere interaktive del af Klatværket, hvor eleverne selv kan afprøve billedkunstens virkemidler gennem små opgaver og film. Formålet er at eksperimentere med materialer,

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

MODEL TIL BILLEDANALYSE

MODEL TIL BILLEDANALYSE MODEL TIL BILLEDANALYSE Beskæring: Hvad har man valgt at vise? Hvad kan man se indenfor rammen? Fylder motivet hele billedet ud til rammen? Synes motivet at sprænge ud over rammens grænser? Hvad har fået

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 1 af 7 Christen Dalsgaard Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 2 af 7 Christen Dalsgaard Christen Dalsgaard: En ung pige beder landsbyens gamle

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN af UFFE CHRISTOFFERSEN 2014 PORTRÆTTET og FARVEN Maleriet byder konstant på nye udfordringer. Den seneste opgave har været et portræt af tidligere regionrådsformand Vibeke

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin

Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin Tekst og redaktion ved Lasse Kaae og Majbritt Løland, Randers Kunstmuseum, oktober 2016. 1 Lærervejledning Lærervejledningen giver en introduktion til

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard Målgruppe: Udskoling Fag: Dansk, billedkunst Materialet består af to dele: Lærervejledning med information

Læs mere

komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter L æ r m e r e o m

komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter L æ r m e r e o m L æ r m e r e o m komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter Introduktion 2 Altid et hovedmotiv 3 Ti tredjedele (two thirds) 4 Det gyldne snit 5 Forgrund, mellemstykke og baggrund 6 Diagonaler 7 Sidekomposition

Læs mere

Analyse af: Bøgeskov i maj

Analyse af: Bøgeskov i maj Analyse af: Bøgeskov i maj Titel Bøgeskov i maj, 1857 Maler: P.C. Skovgaard. Ny Carlsberg Glyptotek, København. Genre: Billede Art: Maleri, tempera, naturalistisk, Guldaldermaleri.(Romantikken) Kommunikationsmodel

Læs mere

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet.

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet. BILLEDANALYSE FAKTA Det allerførste du skal gøre, er finde ud af fakta om billedet. Kunstneren - Hvad hedder kunstneren? - Hvornår levede hun? - Fra hvilket land stammer hun? Billedet - Hvad er billedets

Læs mere

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet.

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet. CHRISTIAN DEN 4. PÅ KOLDINGHUS Når du kommer ind på det gamle kongeslot Koldinghus, vil du opdage, at der på slottets vægge hænger masser af malerier. Mange af dem er portrætter. Men hvad er portrætter

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Træer i billedkunst. 1500-tallet og de tyske træer

Træer i billedkunst. 1500-tallet og de tyske træer Træer i billedkunst Når man skal arbejde med træer i billedkunst, kan man begynde med landskabsmaleriet. Træet er et enkeltmotiv, som hos nogle kunstnere til nogle tider er en del af et større landskab,

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Komposition. 16 Februar 2015

Komposition. 16 Februar 2015 Komposition 16 Februar 2015 Komposition Composition is an act not a fact Jeg fortolker det således; Komposition bygger ikke på kendsgerninger, men det bygges ind i billedet af fotografens tanke, erfaring,

Læs mere

Tom Kristensen Fribytterdrømme

Tom Kristensen Fribytterdrømme Tom Kristensen Fribytterdrømme I Tom Kristensens digtsamling har vi valgt Min pibe og Parken. Her har vi også valgt et maleri af Ernst Ludwig Kirchner, som hedder Erich Heckel and Otto Mueller playing

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

KOM/IT'('Designmanual' HTX'NAKSKOV'

KOM/IT'('Designmanual' HTX'NAKSKOV' KOM/IT''Designmanual' HTX'NAKSKOV' 16.'Januar'2015' Andreas'Heise'&'Manuela'Andersen ANDREAS CHRISTIANSEN 1 af 16 Indholdsfortegnelse Formål:... 3 De6faser:... 4 Fase13Problemanalyse... 4 Markedsundersøgelseforrigelogo):...

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

Tag bedre billeder af dine. med disse 3 super nemme tricks

Tag bedre billeder af dine. med disse 3 super nemme tricks Tag bedre billeder af dine børn med disse 3 super nemme tricks Kender du det? Mini er simpelthen så charmerende at du slet ikke kan modstå at prøve at fange øjeblikket? Men når du ser billedet tænker du

Læs mere

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Forløb: At sanse naturen langsomt Målgruppe: Indskoling Fag: Dansk, billedkunst Christen Dalsgaard: Solplettet bøgestamme, 1852 Indledning: I materialet her kan

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

BILLEDKUNST 2014-15 1. kl.

BILLEDKUNST 2014-15 1. kl. BILLEDKUNST 2014-15 1. kl. Uge 33 - mandag Blindtegning af hånd. Derefter snak om strandtur på torsdag, hvorfor og hvad vi skal bruge tingene til. uge 33 torsdag formiddag Til stranden m/2 sandkassespande

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning

5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning 5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning af forskningsbibliotekar Stig T. Rasmussen i Billede nr. 1 viser en dreng, der med front mod betragteren sidder på toppen af

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Tips til figurdesign og tegneserietegning

Tips til figurdesign og tegneserietegning Tips til figurdesign og tegneserietegning Tekst og illustrationer Jakob Kramer Hero Tænk geometrisk Byg din figur op af simple geometriske former kugler, kasser, cylindre osv. Det gør den meget lettere

Læs mere

Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden

Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden Efterbilleder/Komplementærfarver: Dias 2-9 Farvede skygger/simultankontrast: Dias 10-21 Farver skaber rum: Dias 22-23 Illustration af

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng

Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/Aldersgruppe 2. Overblik over bøgerne og websitet 3. De fire faser: 3.1. Kort

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering Fag: Kompetencemål Billedkunst Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 10. klassetrin Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i plane, rumlige og digitale

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Billedkunst 1. klasse 2016/2017

Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Fagets identitet og rolle I faget billedkunst skal eleverne lære at producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Læseplan for valgfaget billedkunst

Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

Spillekort - spørgsmål til Paletten rundt i billedanalyse

Spillekort - spørgsmål til Paletten rundt i billedanalyse Spillekort - spørgsmål til Paletten rundt i billedanalyse Hvad kan du kende sagprosa på? Der er en afsender, sagforhold og modtager Nævn tre teknikker inden for billeder. Foto, akrylmaleri, akvarel, tegning.

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Alle vandrette linjer, der er vinkelrette med synslinjen, er parallelle med horisonten.

Alle vandrette linjer, der er vinkelrette med synslinjen, er parallelle med horisonten. Perspektiv tegning Hjælp til perspektivtegning. Illustrationerne er købt fra Perspektivtegning - Matematik i Billedkunst, billedkunst i matematik. - en kopimappe som er lavet af Jørgen Skourup og Ole Stærkjær.

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

FruBilledkun" Inspirerende idéer til din undervisning. Kamel med va#ationer

FruBilledkun Inspirerende idéer til din undervisning. Kamel med va#ationer FruBilledkun" Inspirerende idéer til din undervisning Kamel med va#ationer Fru Billedkunst: Kamel med variationer Af Tina Kejlberg FruBilledkunst alias Tina Kejlberg 2013 Redaktion: FruBilledkunst Foto:

Læs mere

Ordrupgaard præsenterer L.A. Ring som en dybt kompliceret kunstner og et dybt kompliceret menneske på fin udstilling.

Ordrupgaard præsenterer L.A. Ring som en dybt kompliceret kunstner og et dybt kompliceret menneske på fin udstilling. 1 af 5 20-12-2016 10:28 KØB ABONNEMENT LOG IND 16.12.2016 KL. 20:00 Ordrupgaard præsenterer L.A. Ring som en dybt kompliceret kunstner og et dybt kompliceret menneske på fin udstilling. 2 af 5 20-12-2016

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Lokalbanken fylder 90 år

Lokalbanken fylder 90 år Lokalbanken fylder 90 år og forærer kunst til borgerne tid til nærvær Forord Lokalbanken har fornøjelsen af at præsentere 11 kunstværker, der er blevet indkøbt i anledning af bankens 90-års fødselsdag.

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Rokokoværker inden for billedkunsten

Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoens stilmæssige storhedstid ligger fra ca. 1720 1789 (den franske revolution). I Danmark var perioden ikke så lang, men varede ca. fra 1740 1770. Rokokoen kom

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Beskrivelse af faget og dets indhold:

Beskrivelse af faget og dets indhold: Beskrivelse af faget og dets indhold: Model for valg af indhold Faget beskrives her som fag, men de elevkompetencer der indgår i fagets beskrivelse bør ses i sammenhæng med andre kommunikative fagområder.

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere