FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING"

Transkript

1 FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING Et eksplorativt spilunivers der lader eleverne udforske guldalderkunst gennem sjove animationer og en masse muligheder for at flytte rundt på indholdet i malerierne, så du kan lave dine helt egne.

2 Introduktion Undervisningsmaterialets indhold: Spillet: Fanget i Malerierne er et online undervisningsmateriale. Indholdet er for hele spillets vedkommende beliggende på eller emu.dk/fangetimalerierne, dr.dk/skole eller nivaagaard.dk Spillet foregår i sytten malerier fra den danske guldalder. Undervejs i spillet får eleverne kendskab til begreber som det gyldne snit, kompositionslinjer, farvevalg og brug af lys til at skabe stemninger. Lærervejledning: En guide der giver overblik over spillet og dets tiltænkte funktion i undervisning. Derudover er der i lærervejledningen en oversigt over alle de malerier spillet indeholder, med fakta og nogle billedanalytiske overvejelser. Oversigt over spillets malerier: I lærervejledningen er der en oversigt over de malerier, der er med i spillet og information omkring kunstner, årstal, titel og teknik. Derudover indeholder denne oversigt en kort beskrivelse af hvert maleri og forslag til eventuelt fokus i maleriet. Målgruppen: Vores spil er designet og testet til elever i folkeskolens klassetrin. Spillet er tænkt til at kunne bruges i henholdsvis billedkunst og dansk. Hjælp til materialet: Skulle der opstå problemer med Fanget i malerierne, når du bruger spillet i din undervisning, vil vi anbefale at du kontakter os på hvor vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig. Hvis problemerne er af teknisk karakter kan du kontakte 2/36

3 Fanget i Malerierne Grundlæggende læringsprincipper Fanget i Malerierne er tænkt til brug primært i faget billedkunst og sekundært i faget dansk. De almendidaktiske kvaliteter ved et undervisningsforløb med Fanget i Malerierne er omfattende, da spillet giver mulighed for at arbejde med mange elementer i faget billedkunst. Eleven har mulighed for at blive bekendt med begreber som gyldent snit, komposition, farvevalg, lyskilder, billedstemninger, og egenproduktion. Derudover gives der mulighed for også at inddrage læringselementer fra danskfaget, hvor historiefortælling, beskrivelse og skrivning på computer er i fokus. Billedkunst Faglige mål: I spillet vil børnene skulle forholde sig til indholdet i billeder ved, at der fokuseres på at opdage og interagere med detaljer i maleriet. Herved bliver de gjort opmærksomme på maleriets elementer og får et værktøj, hvormed de kan se på billeder generelt. De bliver så at sige tvunget til at undersøge og vurdere indholdet, og gennem opgaverne bliver de inspireret til at beskrive indholdet og historien i billedet. Spillet vil endvidere præsentere børnene for faglige begreber og hjælpe dem med at sætte disse i forhold til maleriets indhold gennem lyd, tekst, animation og interaktion. Spillet vil stille opgaver, som fx sætter børnene til at forholde sig til maleriets stemning og andre billedsproglige udtryk. Gennem interaktive elementer, som fx. en mulighed for at ændre himlen og derved belysning i et billede, vil pointer omkring et billedes lys og stemning understreges visuelt. Derved erfarer de ligeledes og bliver opmærksomme på, at der i billedkunst også kan være et psykologisk aspekt, som de skal forholde sig til, og som kan have betydning for fortolkningen af et billede. Eleverne vil desuden få indsigt i stilarter og formsprog fra den danske guldalder. Spillet er målrettet mod følgende trinmål for faget billedkunst: Billedkunst 2. klassetrin: Beskrive billeders indhold og historie i billedsamtaler Undersøge og vurdere egne og andres billeder Billedkunst 5. klassetrin: Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedsproglige udtryk Genkende enkle stilarter og formsprog fra forskellige historiske perioder og kulturer Anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og offentlige rum og internet i eget billedarbejde Dansk Faglige mål: I forhold til danskfagligheden, så vil spillet gennem sine tekstbaserede opgaver bevirke, at eleven udvikler og vedligeholder sine læseteknikker. Gennem besvarelsen formulerer børnene selv fag- og fiktionstekster og udtrykker sig personligt ved at beskrive deres tanker og ideer omkring maleriet. Fordi spillet skaber en kobling mellem teksten og konkrete visuelle elementer i maleriet, vil børnene få en sjov og legende tilgang til at lære at stave. De vil desuden blive inspireret og motiveret til at bytte rundt på ordene og lege med sproget for at opnå andre muligheder for oplevelse og 3/36

4 fortolkning af teksten. Samtidig vil de indbyggede ord i spillet give børnene mulighed for at stifte bekendtskab med gamle danske ord. Gennem læsning af de tekster i spillet, der er skrevet af en forfatter, vil børnene kunne finde inspiration til at bruge sproget som et kunstnerisk udtryk og til sproglige virkemidler sat i forbindelse med malerierne. Nogle opgaver vil endda berøre holdninger og værdier i forhold til tekstopgaver og maleriernes udtryksform. Spillet er målrettet mod følgende trinmål for faget dansk: Dansk på 4. klassetrin: Læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier Udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt Udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner Skrive sammenhængende fiktions- og fagtekster Skrive på computer med enkel skriveteknik Bruge skrivning til at fastholde og strukturere ideer og tanker Bruge sproget hensigtsmæssigt til kontakt og som personligt udtryk Have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk Kende brugen af sproglige virkemidler Forholde sig til holdninger og værdier i litterære tekster og andre udtryksformer Forslag til undervisningsforløb Der er mulighed for at inddrage spillet i forskellige undervisningsforløb. Eksempelvis kunne man inddrage spillet i et forløb omkring gyldent snit og komposition. Et forløb om dansk guldalder. Som forberedelse til et besøg på museet, eller som opfølgning på et museumsbesøg. Herunder er i punktform opstillet de punkter spillet er fokuseret omkring. Fokus på det gyldne snit og kompositionslinjer. Fokus på farver og deres virkning. Fokus på lys og dets virkning. Fokus på historiefortælling. Fokus på billedsamtale og egenproduktion i billedkunst. Fokus på udforskning af detaljer. Optimering af elevernes udbytte af spillet Læringscomputerspil er et nyt medie i undervisningen, og der kan være elever for hvem det er svært at skelne disse fra traditionelle computerspil til underholdningsbrug. For at imødekomme dette problem er det vigtigt, at læreren understreger at Fanget i Malerierne er et læringsspil, hvis formål er at formidle et fagligt indhold. Grupper Lad eleverne spille parvis. På den måde kan de diskutere mulighederne undervejs, hvilket fremmer læringsprocessen. Undersøgelser har desuden vist, at dreng-pige grupper fungerer bedre end dreng-dreng- eller pige-pige-grupper, idet drenge og pigers forskellige tilgange til spil kan supplere hinanden. Dog kan drenge blive for dominerende i dreng-pige grupper. 4/36

5 Konkurrence Vores undersøgelser har vist, at eleverne typisk indgår i en form for konkurrence med klassekammeraterne, når de spiller. Konkurrencen er et vigtigt element for eleverne og bestemt ikke en hindring for deres faglige udbytte, såfremt de konkurrerer på de rigtige parametre. Lærerens forberedelse inden brug af materialet Det anbefales at læreren inden brug af materialet i undervisningen prøver spillet, således at man har en fornemmelse af, hvorledes det fungerer. Information til eleverne før de spiller Spillet indeholder en introduktion, som forklarer eleverne om historien i spillet og brugen af de værktøjer, der er til rådighed i selve spillet. Derfor er det som sådan, med mindre læreren beslutter et specifikt fokus i brugen, ikke nødvendigt med en større introduktion til spillet inden eleverne går i gang. Det er dog væsentligt, at spillet er et undervisningsmateriale, og at der derfor med fordel kan gøres opmærksom på dette overfor eleverne. Spillet er både et undervisningsmateriale og et formidlingsprodukt, og samtidig er det også hensigten, at det skal være sjovt og underholdende og med fokus på det udforskende i at spille spillet. 5/36

6 Oversigt over spillets elementer Fanget i malerierne indeholder en hel del elementer, som alle er beskrevet mere indgående i dette afsnit. Udgangspunktet for spillet er at du, sammen med katten Eckersberg er fanget i malerierne og skal slippe ud. De billeder eleven har taget og skrevet tekst til i spillet vil blive lagret og kan hentes frem af læreren, således at man kan arbejde videre med elevernes egen produktion efter spillet er slut. Man vil kunne tage afsæt i elevernes egenproduktion i diskussion og billedsamtale. Navigationsværktøjer: Navigationsværktøjerne bruger spilleren til at rejse mellem de forskellige billeder. På hvert billede er der tre udgange til det næste. Man kan så bruge forskellige værktøjer til at aktivere disse udgange. Udgangene vil, når det korrekte værktøj køres henover, lyse op og man kan klikke på dem. Det er kun de værktøjer, man skal bruge, der er aktive på et givent maleri. Så det kan fx være at hvis man vælger luftballonen og kombinerer den med toppen af et tårn, så flyver tårnet væk til et nyt maleri. Brillerne og Motorsaven - kan bruges til at finde ud af hvor udvejene i maleriet er placeret og hvilket navigationsværktøj du skal bruge. Hvis du klikker på brillerne får du kort vist nogle kompositoriske linier i maleriet. Når de er forsvundet igen skal du prøve at huske hvor de var ved at save med motorsaven. Hvis det lykkes vil 6/36

7 udgangene blinke og vise det navigationsværktøj der skal bruge ved den. Kortet - er en oversigt over alle malerier, der er i spillet og hvordan de er forbundet. Når du har besøgt et maleri, kan du se det på kortet ved at det pågældende maleri er i farver i stedet for sort-hvid. Afslut - Når eleverne ikke gider at spille mere, kan de trykke på afslut. Her bliver de spurgt om de vil have en pdf tilsendt med de fotos de har taget i spillet og de noter de har skrevet. Dette kræver navn og adresse. Opsamlingsværktøjer: På vej rundt i spillet skal man sørge for at holde øjnene åbne, for der er en række ting, man skal samle sammen. De ting man skal opsamle er opdelt i en række kategorier, og til hver kategori er der et objekt/mekanisme man kan bruge til at opsamle tingene med. For hvert opsamlingsværktøj kan man se det præcise antal ting, man kan opsamle med det værktøj og en gengivelse af det, således at man nemmere kan genkende det. 7/36

8 Farvestøvsuger: Med farvestøvsugeren kan man suge farven fra nogle specifikke ting til sig. I de fleste tilfælde er det beklædningsgenstande. Når man har opsamlet en farve, vil det være muligt at anbringe den på de andre steder, som farvestøvsugeren kan aktivere. Dette giver børnene mulighed for at lege med farverne og se hvilken effekt det har. Derved vil de opnå en indsigt i farvelære og farvers betydning, ved at de fx kan være med til at ændre fokus på elementer i billedet. Det er kun få elementer der kan ændres farve på. (Se vejledning Gennemgang af spillet ) UFO: Man skal indsamle så mange forskellige dyr man kan - køer, katte, hunde og grise. Når man klikker på dem dukker de op i dit opsamlings-inventory, herfra kan man sætte dem ind i et nyt billede. Vejrmaskinen: Med vejrmaskinen kan man opsamle en blå himmel, en regnvejrshimmel eller en mørk nattehimmel. De himle man har opsamlet, kan man sætte ind på de andre malerier og se, hvad der sker med stemning og lys, når man fx sætter en blå himmel ind i stedet for en trist gråvejrshimmel. 8/36

9 Opsamlede objekter: Alle de farver, himle og dyr du samler, ryger i et inventory/galleri hvor du kan se alle dem der er mulige at finde. Dem du har samlet er i farve og ikke i sort-hvid. Kamera og notesblok: Eleven kan tage egne fotografier af elementer, eller hele malerier og samle dem i et portfolio, hvor de kan skrive en tekst til hvert billede på notesblokken. De fem ord over billedet er til inspiration for eleven, så de derved udvider deres ordforråd til at beskrive malerierne. Her er elevens egenproduktion i fokus, der kan tages billeder af detaljer og skabes nye kompositioner, som derved gør at børnene får opmærksomhed på hvorledes komposition og vægtning af elementer fungerer i billeder. Det vil også være muligt at ændre på farve af enkelte objekter i billedet eller indsætte dyr, hvilket giver yderligere muligheder for at komponere sit helt eget billede. 9/36

10 Samtidig vil disse billeder kunne eksporteres ud af spillet, således at de kan bruges i videre billedbehandling for de ældste elever i målgruppen. Læreren kan også lave et uddrag af de billeder klassen har taget og ud fra det tale om det hver elev har lavet og om det oprindelige maleri. Denne funktionalitet gør at spillet kan spilles igen med en anden indgangsvinkel, hvor læreren fx har sat den opgave, at børnene skal tage billeder af alle dyrene og skrive en historie om dem. Gennemgang af spillet Der er tre veje ud af hvert maleri i spillet. Nedenfor er de vist og beskrevet. Denne gennemgang gør at læreren vil kunne hjælpe eleverne, hvis de skulle have svært ved at finde en udgang og derved komme til at sidde fast i spillet. De forskellige opsamlingsværktøjer har i gennemgangen følgende ikoner: Hvis du som lærer ønsker at afprøve spillet med fuldt udbytte bør du ikke læse gennemgangen inden du spiller! 10/36

11 Aktivitetspunkter på malerierne: Her vises hvilke navigationsværktøjer man skal bruge hvor, for at komme ud af maleriet. Der vises også hvilke steder der kan opsamles dyr, himle og farver. 11/36

12 12/36

13 13/36

14 14/36

15 15/36

16 16/36

17 17/36

18 18/36

19 19/36

20 Fakta om de enkelte malerier P.C. Skovgaard, Udsigt fra Monte Pincio i Rom, 1861 Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Prospekt/ genremaleri Kunstner: P.C. Skovgaard ( ) Titel: Udsigt fra Monte Pincio i Rom Årstal: 1861 Teknik og mål: Olie på lærred, 65 x 150 cm Kort om motivet: Skovgaard var på to Italiensrejser, den første i og den anden i Maleriet Udsigt fra Monte Pincio i Rom er malet hjemme i Danmark efter skitser. Som titlen siger, er motivet udsigten oppe fra Monte Pincio ud over Rom og med Peterskirken og Vatikanet i baggrunden. Der var oprindeligt to malerier, hvoraf det ene nu er forsvundet, og de var dørstykker, der var beregnet til at sidde over hver sin dør i Skovgaards onkel H.C. Aggersborgs lejlighed. Derfor har maleriet det aflange format. På Malerisamlingens billede er familien Skovgaard sat ind i forgrunden til højre for midten. Det er P.C. Skovgaard selv, hans kone Georgia og deres to sønner, Joakim og Niels. Gruppen står, i modsætning til de øvrige personer på billedet, med ryggen til udsigten. Det gør de, fordi de venter på et processionsoptog med paven, og det ved vi, fordi det andet billede netop viser denne scene. Georgia knæler ned, fordi hun er ved at ordne denne lille Niels tøj, så han kan se pæn ud, når han om lidt skal hilse på paven, der går forbi. Billedets formsprog Komposition: - Bred komposition med dominerende vandrette og lodrette linjer. Familien Skovgaard er anbragt i det gyldne snit. Farve: - Gyldent lys, skift himlen ud eller de røde strømper på mændene til højre Lys/stemning: - Hvad ville der ske, hvis familien Skovgaard ikke var med på billedet? 20/36

21 C.W. Eckersberg, Hagar og Ismael i ørkenen, Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Historiemaleri Kunstner: C.W. Eckersberg ( ) Titel: Hagar og Ismael i ørkenen Årstal: Teknik og mål: Olie på lærred, 65 x 80 cm Kort om motivet: Historien om Hagar og Ismael er fra Det Gamle Testamente. Det er en grusom historie om, hvordan en fader skal ofre det, han elsker mest, nemlig sin søn. Den ender heldigvis godt, som mange af de bibelske historier ofte gør. Ismael bliver i øvrigt senere stamfar til det muslimske folk. Den handler kort fortalt om Hagar, der var egyptisk trælkvinde hos Sara, der var gift med Abraham. Han er den person, som de tre store religioner, jødedom, kristendom og islam, har tilfælles. Han er nemlig ifølge alle tre religioner vores stamfar. Maleriet hedder Hagar og Ismael i ørkenen. Men ligner landskabet en ørken? Eckersberg har valgt at skildre det øjeblik, hvor Gud åbenbarer en brønd i ørkenen, og derved redder Hagar og Ismael fra at tørste ihjel. (Ifølge muslimerne er det Zam-Zam kilden, der den dag i dag løber under Kaba en i Mekka. Man anser dens vand for undergørende, derfor tager mange troende vand med hjem til deres syge, når de har været på pilgrimsrejse) I Eckersbergs fortolkning ligner ørkenen mere et bornholmsk klippelandskab med en frodig skov, og han viser, hvordan Hagar tager vand op af kilden i sin lerdunk. Hun ser ikke ud, som om hun er lige ved at dø af tørst, og hendes tøj bærer heller ikke præg af strabadserne i ørkenens ubarmhjertige klima, håret sidder perfekt etc. Eckersberg har skildret hele scenen i den ny klassicistiske tradition, hvilket Hagars dragt netop også røber. Billedets formsprog Komposition: - Hagar er skildret midt i en bevægelse, hvor hun er ved at hente vand, det samme er den tørstige Ismael, hvilket gør billedet dynamisk. Farve: - Hvis man giver Hagar en grøn kjole på og anbringer den røde farve et andet sted i billedet, flyttes fokus Lys/stemning: - Stemningen er ikke just ørkenagtig, det virker nærmest som et bjergområde 21/36

22 C.W. Eckersberg, Vesta-templet i Rom, ca Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Prospekt/arkitekturmaleri Kunstner: C.W. Eckersberg ( ) Titel: Vesta-templet i Rom Årstal: ca Teknik og mål: Olie på lærred, 27 x 32 cm Kort om motivet: Da Eckersberg var i Rom fra , malede han nogle små prospekter, hvor motiverne var arkitektur. Den gang var der endnu ikke fotografiapparater, og malerierne var en slags dokumentation, i stedet for fotografier. Billedet viser det såkaldte Vesta-tempel på det antikke kvægtorv (Forum Boarium) tæt på Tiberen. Eckersberg har valgt sin synsvinkel vinkelret på floden og et kig i vestlig retning over mod bydelen Trastevere, hvis huse ses i det fjerne. Herved får han isoleret templets rene cylinder, hvis svagt hældende form indgår i en kompliceret og hårfin balance med omgivelsernes linjer og skygger. Denne abstrakte komposition har glædet Eckersberg, og der er da heller ikke skyggen af mennesker omkring monumentet, men kunstneren har også sørget for, at det hele ikke blev for abstrakt. Hertil bidrager det flimrende spil mellem lys og skygge i templets søjleomgang, og det gælder også de mere ydmyge stykker virkelighed som afskallet murværk og indgangspartiets interimistiske bræddevæg. Hertil kommer den fugtige jord ved siden af fontænen, der også er en vigtig faktor i kompositionens balanceakt. Indhold: - Hvad fortæller os, at templet er antikt og omgivelserne gamle? Billedets formsprog Komposition: - Det gyldne snit går gennem toppen af templets tag og ned gennem indgangspartiet - Templet er det centrale i billedkompositionen, omend det er anbragt asymmetrisk for at opnå en vis dynamik i billedkompositionen Farve: - Erstat den klare luft og den blå himmel med en solnedgangshimmel Lys/stemning: - Stemningen er rolig og fredfyldt, hvilket vidner om, at templet har stået der i hundreder af år 22/36

23 Constantin Hansen Det indre af kirken Santa Maria sopra Minerva, ca Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Studie/arkitekturmaleri Kunstner: Constantin Hansen ( ) Titel: Det indre af Santa Maria sopra Minerva i Rom Årstal: ca Teknik og mål: Olie på papir på lærred, 44 x 41,5 cm Kort om motivet: Constantin Hansen læste oprindeligt til arkitekt, og da han senere blev elev hos Eckersberg delte de interessen for perspektiv og arkitekturmaleriet. Motivet er et kirkerum, der er set fra tværskibet ned mod side- og hovedskib. Det er uden mennesker, men fyldt med gravmæler, og Constantin Hansen spiller på kontrasten mellem de oplyste flader og de, der ligger hen i mørke. Kirken er Roms eneste i gotisk stil og den var dengang hvidkalket, hvilket i nogen grad kunne minde om en dansk kirke. Dette har Constantin Hansen måske syntes var helt hjemligt. Billedets formsprog Komposition: - Til opbygningen af et harmonisk interiør har kunstneren valgt at bruge det gyldne snit, der går lodret gennem spidsen af buen, og vandret lige over trekantsgavlen ude til venstre. - Hansen har også trukket en diagonal ind i rummet, som yderligere understreges af de store gulvfliser og gravsten. De diagonale linjer bidrager til at skabe bevægelse i den ellers rolige komposition. Lys/stemning: - En ændring af lyset vil ændre stemningen i billedet, fx en diskokugle eller dunkelt stearinlysskær. Martinus Rørbye, En bedende italienerinde, /36

24 Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Studie/Genremaleri Kunstner: Martinus Rørbye ( ) Titel: En bedende italienerinde Årstal: 1836 Teknik og mål: Olie på træ, 42 x 30 cm Kort om motivet: Skitsen er fra Rørbyes første Italiensophold, og den skildrer en ung katolsk pige i bøn. Motivet ånder fred og ro. Hun sidder på et stengulv i et sparsomt udstyret værelse med en kiste i baggrunden og et kors som det eneste på væggen. At hun er en bondepige afslører hendes grove hænder, der er foldede og holder om en rosenkrans (en bedekrans). Hun er iført en ren og nystivet kappe på hovedet, hun har et fint sjal om skuldrene og har pyntet sig med øreringe og en halskæde af røde perler. Indhold: - Den unge pige beder. Prøv at zoome ind på ting, der har med hendes bøn at gøre (rosenkransen i hænderne). - Hvorfor har hun mon pyntet sig? Billedets formsprog Komposition: - Den unge piges knælende stilling udgør en trekantkomposition. Hun er anbragt midt i rummet og udgør det centrale i kompositionen. Farve: - Erstat det hvide forklæde, kappen på hovedet, blusen og tørklædet med stærke farver. Lys/stemning: - Hvordan kan man ændre stemningen i billedet totalt? 24/36

25 Martinus Rørbye Parti i nærheden af Sorrento med udsigt til havet, 1835 Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Arkitekturmaleri/genremaleri Kunstner: Martinus Rørbye ( ) Titel: Parti i nærheden af Sorrento med udsigt til havet Årstal: 1835 Teknik og mål: Olie på lærred, 32 x 46,5 cm Kort om motivet: Billedet er malet på papir og er derfor en skitse til brug for et senere gennemarbejdet maleri, og det er - som det fremgår af betegnelsen - udført i 1835, sandsynligvis i august måned, hvor Rørbye opholdt sig ved Sorrento. Terrassen hører til franciskanerklosteret San Francesco beliggende på odden af samme navn mellem Sorrento og Meta i Napoli-bugtens sydlige del. Det stramme centralperspektiv og den faste billedopbygning viser Rørbye som sand elev af C.W. Eckersberg, samtidig med at fascinationen af geometrien giver billedet et helt moderne præg. Fremstillet i streng profil ser Rørbyes franciskanermunk ud over havet. Lige under stenegen står et kors, og dét plus det gamle træ samt den meditative munk giver Rørbyes billede et filosofisk præg, der handler om menneskelivets flygtighed i tidens og naturens perspektiv. Menneskets konfrontation med evigheden er et grundtema i datidens herskende åndsretning, romantikken, ikke mindst hos dens største tyske maler, Caspar David Friedrich. Indhold: - Den hvidkalkede terrasse i perspektiv er et eksempel på den danske guldalderkunsts sans for klarhed og orden. Hvad sker der, hvis man anbringer noget i forgrunden af billedet? Billedets formsprog Komposition: - Perspektivet er dominerende med horisontale og vertikale linjer samt de diagonale linjer i billedet, der ender i en muret niche for enden af terrassen. Vores øje ledes ind på det store træ og på munken ved siden af. Farve: - Farveholdningen er meget lys og himlen er diset, prøv at skift til en klar blå himmel eller en tordenhimmel. Lys/stemning: - Skyggerne spiller en vigtig rolle i billedet. Hvis solen ikke skinnede og skyggerne var væk, hvad ville der så ske? 25/36

26 Martinus Rørbye, Stranden ved Skagen Vesterby, 1847 Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Studie/genremaleri Kunstner: Martinus Rørbye ( ) Titel: Stranden ved Skagen Vesterby Årstal: 1847 Teknik og mål: Olie på lærred, 38 x 53 cm Kort om motivet: Rørbye er i virkeligheden den første Skagensmaler. Han opdagede det klare lys og de kvaliteter, som et landskab med meget himmel og hav har 50 år før de malere, som vi i dag betegner som Skagensmalerne. Det er fx Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer og Viggo Johansen. Maleriet Stranden ved Skagen Vesterby er en skitse, hvilket man kan se på penselstrøgene, der er grovere og mere synlige, end de ville være på et færdigt billede fra guldalderen, hvor penselstrøgene er næsten usynlige. Billedet virker af samme grund meget friskt, og det er farveholdningen også med til at understrege. Man kan se på bølgernes små skumtoppe og på skibenes sejl, at der blæser en frisk vind, og de blå og grønne farver fra himmel og hav bidrager også til dette. Rørbye har skildret en dagligdags situation, hvor nogle folk er ved at losse tørv, men samtidig får han også vist et stykke af den danske natur, som kunstnerne priste så højt i guldalderen. Rørbye var en meget rejsende maler, og han rejste både i Danmark og i udlandet. Det var ikke alle guldaldermalere, der kom til Jylland, og da slet ikke helt op til Danmarks nordligste spids. Rørbye havde en bror i Frederikshavn, og derfra var der ikke så langt op til Skagen. Man skal tænke på, at det dengang i første halvdel af 1800-tallet, var meget besværligt at rejse, der var hverken fly, tog eller biler, det kom først senere, og derfor tog det lang tid at komme fra det ene sted til det andet. Billedets formsprog Komposition: - Dynamisk komposition, der skyldes strandkantens diagonale linje ind i billedet, som gentages i masternes og sejlenes talrige skrålinjer mod horisonten. Farve: - Hvad betyder farverne for billedet? Lys/stemning: - Hvordan ville stemningen være, hvis det var fuldmåne? 26/36

27 Wilhelm Marstrand Romerske borgere forsamlede til lystighed i et osteri, 1839 Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Genremaleri Kunstner: Wilhelm Marstrand ( ) Titel: Romerske borgere forsamlede til lystighed i et osteri Årstal: 1839 Teknik og mål: Olie på lærred, 74 x 97 cm Kort om motivet: Maleriet af romerne, der fejrer den overståede vinhøst, er et af Marstrands hovedværker fra hans første Italiensophold i Det blev bestilt af den velhavende, københavnske vinhandler Christian Waagepetersen, der har ønsket et stykke romersk folkeliv med et berømt bygningsværk i form af Engelsborg i baggrunden. Billedets bestiller ses i gruppen til venstre i baggrunden; han sidder til højre, sammen med en rejsefælle og medlemmer af den dansk-tyske kunstnerkoloni i Rom. I deres mørke klæder og reserverede holdning udgør de en kontrast til de farverige og spontane italienere, hvilket afspejler en typisk nordisk tvetydighed af afstand og længsel i forhold til syden. Med folkelivet som sit foretrukne motiv mestrede Marstrand bevægelse og figurkomposition bedre end de fleste af sine danske kolleger. De livlige farver og den glatte malemåde vidner om indflydelse fra tysk kunst på et tidspunkt, hvor danske og tyske kunstnere begyndte at gå hver deres vej pga. de voksende nationale modsætninger. Der er noget næsten teateragtigt over scenen, der kunne ligne en scene fra en Bournonville-ballet med de dansende i forgrunden. Indhold: - Marstrand vil gerne vise, hvor livsglade italienerne er. Hvordan kan man se forskel på de danske turister og italienerne? Billedets formsprog Komposition: - Det centrale i billedet er det dansende par i forgrunden. Rundt om dem er forskellige grupper af mennesker. Arkitekturen sørger for at skabe dybde og rum ved hjælp af en diagonal linje ind i billedrummet. Hertil hjælper lys og skygge Farve: - Klare og glade farver Lys/stemning: - Stemningen er festlig og munter, hvad skyldes det? 27/36

28 Wilhelm Marstrand, En flyttedagsscene, 1831 Billedets historie og indhold Historiske data Motivkreds: Genremaleri Kunstner: Wilhelm Marstrand ( ) Titel: En flyttedagsscene Årstal: 1831 Teknik og mål: Olie på lærred, 43 x 50 cm Kort om motivet: Den sure og griske husvært iført nathue og tøfler smider en fattig familie, der har mistet sin mand/far, på porten, formentlig fordi de ikke kan betale huslejen. I stedet kommer en tyk madamme, der herser rundt med sine flyttefolk, og at dømme efter hendes indbo, har hun flere penge. Scenen er fra en vaudeville (et syngespil) af Henrik Hertz, og den har fået en social drejning med klasselotterikontrolløren (husværten), der smider den fattige familie ud til fordel for en mere solid lejer i form af jordemodermadammen. Marstrand kunne godt lide at skildre scener fra komedier og syngestykker, han har også udført mange scener fra Ludvig Holbergs komedier, og denne scene virker da næsten også lidt komisk og teateragtig. Man får ikke rigtig ondt af personerne, det virker ikke realistisk nok. Alligevel får Marstrand gjort opmærksom på nogle uretfærdigheder i samfundet. Indhold: - Billedet er fyldt med modsatrettede symboler. Find eksempler herpå (liv/død, rig/ fattig, orden/svineri, flittig/doven) Billedets formsprog Komposition: - De skrå linjer i brolægningen, og de både skrå og lodrette i huset dominerer kompositionen. Bevægelsen sørger personerne for Farve: - Hvilken rolle spiller de røde farver Lys/stemning: - Stemningen er ikke god på grund af den sure husvært 28/36

29 Christen Købke, Parti i nærheden af Kalkbrænderiet med udsigt mod København, 1836 Billedets indhold og historie Historiske data: Motivkreds: Landskabsbillede Kunstner: Christen Købke ( ) Titel: Parti i nærheden af Kalkbrænderiet med udsigt mod København Årstal: 1836 Teknik: Olie på lærred, 34 x 55 cm Kort om motivet: Købke havde en særlig sans for farver. Hans billedekomposition og hans registreringsevne var ud over det sædvanlige blandt de unge guldaldermalere. I Parti i nærheden af Kalkbrænderiet med udsigt mod København har Købke vovet sig udenfor Københavns volde. Han har bygget kompositionen op over en trekant i midten af billedet. Han har valgt en lav horisontlinje og et højt himmelrum og et ubetydeligt motiv. Dette skaber en meget harmonisk opbygning, hvor der hersker fred og ro. Motivet er hentet der, hvor Nordhavn S-togstation ligger i dag. Køerne tygger drøv, kvinden udenfor huset sysler med havearbejde, hun har også lagt tøj ud til blegning på græsset, og den lune sommerluft (hylden blomstrer) sitrer stille og diset. Det er en hverdagssituation, og alligevel er vi hævet over den. Købke har arbejdet med kontrasten mellem et levende øjebliksbillede og en ophøjethed, der fremhæves af det intense, vibrerende lys og de harmoniske linjer, hvor horisontens vandrette og træernes lodrette linjer krydser hinanden midt i billedet. Langs vandet går forskellige personer, og på en af småbådene ude i bugten vajer Dannebrog. Der skal ikke herske tvivl om, hvor vi er henne. I nationalromantikkens ånd vidner det om en voksende stolthed over det venlige danske landskab. Indhold: Find detaljer, eksempelvis dannebrog, fiskerne, menneskene, skibe m.m. Billedets formsprog Komposition: - Trekantskomposition med toppunkt i det gyldne snits lodrette linje. Farve: - Farveholdningen er lys og let. Der er ingen hidsige farver imellem. Derfor virker det hele meget harmonisk Lys/stemning: - Hvad sker der, hvis himlen blev helt blå? 29/36

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser og grundskolens mellem- og udskolingstrin Tiden omkring Kristiania-bohEmen christian krohg, oda krohg, u.å.. privateje. Foto: Fridrik Bertelsen Introduktion Norske

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Analyse af Locobase reklamen

Analyse af Locobase reklamen Analyse af Locobase reklamen Genre Tekstens genre er sagprosa, hvilket vil sige, at teksten er nonfiktiv, altså er indholdet virkeligt. Man kan kende sagprosa på, at det har en afsender, et sagforhold

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

Analyse af Björn Borg reklame

Analyse af Björn Borg reklame Analyse af Björn Borg reklame Side 1 Indhold Genre: Afsender produkt udgivelsesår målgruppe Værk Placering Beskrivelse: Tekstelementer Billedeelementer Eventuelt Komposition: Billede/Tekst Tekst: Dublerer,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

Flottere. En uteknisk bog om at tage bedre billeder. Jan Kjær

Flottere. En uteknisk bog om at tage bedre billeder. Jan Kjær Fotos Flottere En uteknisk bog om at tage bedre billeder Jan Kjær 1 2 3 Flottere Fotos Copyright 2012 Jan Kjær 2. udgave - Ebog ISBN 978-87-993946-3-0 www.jankjaer.dk Tak for lån af billeder til: Fam.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

1800-TALLET. - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur

1800-TALLET. - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur 1800-TALLET - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur 1 ROMANTIKKEN 1800-1870 Karakteriseret ved: Fascination af folkeeventyret

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Arne L. Hansen. Retrospektiv

Arne L. Hansen. Retrospektiv Inspirationsmateriale for folkeskole, gymnasium og hf Arne L. Hansen. Retrospektiv Vendsyssel Kunstmuseum 2. september 2011-1. januar 2012 Stålværk. Teglholmen, 1961. Om udstillingen Arne L. Hansen. Retrospektiv

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

1. september 2008-10. oktober 2008. Relevant litteratur i udvalg:

1. september 2008-10. oktober 2008. Relevant litteratur i udvalg: 1. september 2008-10. oktober 2008 Komposition og de-komposition Relevant litteratur i udvalg: Lise Gotfredsen: Billedets formsprog Johannes Itten: Farvekunstens elementer Robert Cumming & Tom Porter:

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Billedfremstilling Billedanalyse Billedkommunikation sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres Eleven kan

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13.

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13. AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015 Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: 13. januar 2015 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet.

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet. 1 Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab Vejledningen giver mulighed for, at læreren/underviseren sammen med klassen kan få en introduktion til de trin og de elementer, som det praktiske forløb

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere