03. Fagbeskrivelser Rev. A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03. Fagbeskrivelser Rev. A 22-10-2012"

Transkript

1 03. Fagbeskrivelser Rev. A Tømrerentreprisen: 1. Eksisterende eternit tagplader med asbest, 1270 m2 på hal 1, inklusive alle eksisterende sternkanter mod gavl, fjernes og bortskaffes, inklusive alle nødvendige rengøringer af trækonstruktioner samt hulrum. BEMÆRK: Hallens stabiliserende system skal bevares. Ved demontering af tag- Konstruktionen skal det derfor sikres at der er trykstænger, som fører vandret last fra gavlsøjler ind til limtræsrammerne. 1b. Fastpris på levering og montering af interimistiske trykstænger, som føre vandret last fra gavlsøjler ind til limtræsrammerne skal oplyses. 2. Eksisterende eternit vægplader med asbest, 282 m2, på ydervæg hal 1, inklusive eksisterende lægter, fjernes og bortskaffes, inklusive alle nødvendige rengøringer af trækonstruktioner samt hulrum. 3. Eksisterende lodret nedløb 8 stk. hver 5,0 m, på væg mod hal 1, fjernes og bortskaffes. 4. Eksisterende tagrender 90 lbm samt rendejern, fjernes og bortskaffes. 5. Indvendige eksisterende træbeton loftplader, 1200 m2, d: 100 mm, inklusive mulige Dampspærre, forskalling og isolering i hal 1, fjernes og bortskaffes. Vægbeklædning skal bibeholdes, hvorfor demontering sker forsigtig mod overgangen væg/tag. 6. Eksisterende træ sternkant med zink afdækning, på depot 28 lbm, højde 850 mm, fjernes og bortskaffes. Entreprenør vurderer selv, om underkonstruktion kan bibeholdes til senere opsætning af ny beklædning som Cembrit Plan nr. 21 med samme farve, tykkelse og brandegenskaber sternkant samt ny zink afdækning. 6a. Fast pris på udskiftning eller forstærkning af underkonstruktion. Skal oplyses. Udskiftning eller forstærkning af underkonstruktion skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. 7. Levering og montering af nyt spærtræ MK godkendt T1, 45 x 195 mm, 2130 lbm, lodret på eksisterende åse, afstand 600 mm, til spær forhøjelse. Inklusiv tilpasning af eksisterende åse så ovenlys kan monteres. 8. Levering og montering af underlag, med 25 mm rupløjede brædder, MK godkendt T1, 1270 m2, montering uden unaturlige lunker og buler. 9. Levering og montering af 2 lag ny tagpap, 1270 m2, på nyt underlag. Underste lag som Icopal Base 550 P, øverste lag som Icopal Top 500 P eller tilsvarende med samme tykkelse og 15 år garanti. Udføring efter fabrikkens forskrifter, inklusive alle nødvendige hjørne sammensætninger, tætninger til vandret og lodret bygningsdele som brandventilation, udluftnings hætter, fodblik etc. samt alle nødvendige alu - klemskinner og elastiske fuger. TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl Telefontider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-13

2 Varmt arbejde udføres i henhold til brandteknisk vejledning Nr. 10, del 1, 2 og 3 fra DBI og skal være dokumenteret. Blanket over udførelse af varmt arbejde skal underskrevet afleveret for arbejdets påbegyndelse. Entreprenøren leverer også de fornødne brandvagter, alt skal vær inkluderet i prisen. 10. Levering og montering af isolering som rockwool A rullebatts, KL 37, i samlet tykkelse på 300 mm m2, eller tilsvarende med samme tykkelse, brandklasse og varmeledningsevne. Montering efter fabrikkens forskrifter. Inklusive levering og montering af fodbræt mod spærfod, 90 lbm, dybde: 500 mm 11. Levering og montering af udluftningsåbninger, i nødvendige antal. Entreprenøren er ansvarlig for, at tagrummet er velventileret, således at skadelig kondens eller fugt ikke opstår. Montering efter fabrikkens forskrifter, så der er ikke mulighed for vand/sne indtrængning. Entreprenør skal aflevere ventilationsberegningen for arbejdets udførelse. Fabrikat og antal oplyses i tilbuddet. 12. Levering og montering af ny zink tagrende, i nødvendige størrelse, 90 lbm, udføring efter fabrikkens forskrifter med zink fodblik, rendejern og slæbestribe ovenpå, inklusiv alle nødvendige materialer og arbejdsydelser der er nødvendige for arbejdets fulde færdiggørelse. Entreprenør skal selv beregner nødvendige størrelse af rende. 13. Levering og montering af zink tagnedløb, 8 stk. hver 5,0 lbm, på ydervæg hal 1, inklusiv alle nødvendige tilslutninger, materialer og arbejder. Entreprenør skal selv beregne nødvendige størrelse af nedløb. 14. Levering og montering af zink sternkant, 56 lbm, h: ca. 550 mm, mod alle gavl sider. 15. Levering og montering af ny træbeton loftplader, 1200 m2, d: 25 mm, struktur, farve, kant, som eksisterende plader på væggen. Træbeton loftplader som troldtekt, eller tilsvarende med samme tykkelse, brandklasse, kant, farve og struktur. Inklusive alle nødvendige tilslutninger til murværk, væg, ovenlysvinduer, etc., samt færdig malet lister mod overgang væg/loft. El- installatør skal have lejlighed til, at indlægge evt. kabler og dåser, i loftet før den lukkes. 16. Levering og montering af ny underkonstruktion og dampspærre til ovennævnte træbeton plader, 1200 m2, Montering efter fabrikkens forskrifter, inklusiv alle nødvendige tilslutninger. Dampspærre skal være fuldkommen tæt til vandrette og lodrette bygningsdele. Det skal I tilbuddet være indregnet udskiftning af øverste række troldtekt på væg. Fabrikat dampspærre oplyses i tilbuddet. 17. Levering og montering af snefangsrør med søm kant, som Expo-net, eller tilsvarende, mod fodpunkt tag i nødvendige størrelse, 90 lbm. 18. Levering og montering af beklædning som Cembrit Plan nr. 21eller tilsvarende med samme farve, tykkelse og brandegenskaber, på ydervæg hal 1, 282 m2, d: 6 mm, farve flint, montering efter fabrikkens forskrifter på afstands- og gummilister, med alle nødvendige træ underkonstruktioner og vindspærre. Inklusive alle nødvendige tilpasninger arbejde, 8 lbm, mod overgang væg til fladtag 2

3 hovedindgang. 19. Levering og montering af isolering i ydervæg, som rockwool A rullebatts, KL 37, samlede ny isolering bliver 145 mm, 280 m2, eller tilsvarende med samme tykkelse, brandklasse og varmeledningsevne. Montering efter fabrikkens forskrifter. Eksisterende isolering skal blive i konstruktionen. 20. Der skal leveres og monteres 9 stk. plan ovenlys på 300 mm ramme, fordelt på østside af tag hal 1. Montering af ovenlys inklusive alle nødvendige ændringer i tagkonstruktionen. Ovenlys monteres som ikke lys gennemtrængelig. Der leveres og monteres 9 stk. plan ovenlys som Optilite eller tilsvarende med farve grå. Samlet U-værdi =/<1,8 W/m2 C. Indfattet i pulverlakeret aluminiumsprofil grå gennemfarvet, på ca. 700 mm fast ludfarvet trækarm lysmål 2400x1000 mm, med et airodynamisk friareal på 1,13. Det samlede aerodynamiske friareal i Hal 1 skal være 10 m2, eller derover. Der anvendes præfabrikerede inddækning for brandventilation, som Optilite. Brandventilation monteres nøje efter fabrikantens anvisninger og forskrifter. Der leveres og monteres lysningspaneler i tagkonstruktionens højde lysninger inklusive indfatning skal leveres færdigmalet det accepteres, at panelerne inklusive indfatning leveres færdigmalet fra fabrik. Brandventilationen skal leveres med automatisk brandopluk på alle 9 og med vand og vind styring. 2 stk. (i tredje og syvende limtræsfag) skal yderligere forsynes med manuel opluk ved afbryder på pedelens kontor. alle nødvendige installationsarbejder for fuldt funktionsdygtigt anlæg, og klar til idriftsætning skal medregnes. Ligeledes skal brandventilationen opfylde gældende brandkrav, inklusive automatisk åbning og røgåbning. Brandventilationen leveres med dertil hørende åbningsautomatik, monteret og klar til drift. 21. Levering og montering af ny træbetonplader på gavl vægge, 280 m2, d: 25 mm, struktur, farve, kant, som eksisterende plader på væg. Træbetonplader som troldtekt, eller tilsvarende med samme tykkelse, brandklasse, kant, farve og struktur. Inklusive alle nødvendige underkonstruktioner, tilslutninger og færdig malet lister mod overgang væg/tag. El- installatør skal have lejlighed til, at indlægge evt. kabler og dåser, på væggen før den lukkes. 22. Levering og montering af ny sternkant, af fibercement plade på depot, 28 m2, h: ca. 700 mm, d: 6 mm, farve flint, montering efter fabrikkens forskrifter på afstands- og gummilister, med alle nødvendige træ underkonstruktioner og tilpasninger arbejde, samt ny sternkapsel. 23. Eksisterende træplade med underkonstruktion monteret indvendig på sydgavl, ca. 30 m2, fjernes og bortskaffes. Samt eksisterende træplade med underkonstruktion monteret indvendig på nordgavl ca. 2 m2 24. Eksisterende let væg med 2 stk. skydedøre ca mm x 2100 mm, monteret indvendig På gavl væg, fjernes og bortskaffes. Inklusive alle nødvendige reparationer, suppleringer af gulvbelægning, i område, hvor væg 3

4 blev fjernet. 25. Levering og montering af 5 stk. træ yderdøre som nødudgang, ca. 10 X 21 M. Døre udføres som træ, med alu-bundliste og vrider som er godkendt til flugtvejsdøre, farve efter aftale. Det skal sikres, at døre er tætte for slagregn. Ved nye dør lysninger skal de afleveres færdigmalet. Demontering af de gamle døre skal ske med varsomhed. Eventuelle beskadigelser af ydervæg dørfalse m.v. skal retableres af entreprenøren og være indregnet i tilbuddet. Der fuges udvendig med egnet fugemasse, type af fugemateriale skal godkendes af byggeledelsen før brug. Alt nødvendigt midlertidig afdækningsarbejde skal medregnes, således at der ikke sker storm- og vandskade i bygningen. Dørhuller skal være lukket om natten. Der skal medregnes 1 serviceeftersyn omfattende smøring og justering af beslag service eftersynet udføres et år efter montering. Inklusive demontering og bortskaffelse af eksisterende 5 stk. døre. 26. Levering og montering af 4 stk. træ yderdøre som nødudgang, ca. 10 X 21 M. Døre udføres som træ, med sikkerhedsglas klar, dokumentation for u-værdi glas på mindst 1,1 W/m2 C kræves. Udførelse med alu-bundliste og vrider som er godkendt til flugtvejsdøre farve efter aftale. Det skal sikres, at døre er tætte for slagregn. Ved nye dørlysninger skal de afleveres færdigmalet. Demontering af de gamle døre skal ske med varsomhed. Eventuelle beskadigelser af ydervæg dørfalse m.v. skal retableres af entreprenøren og være indregnet i tilbuddet. Der fuges udvendig med egnet fugemasse, type af fugemateriale skal godkendes af byggeledelsen før brug. Alt nødvendigt midlertidig afdækningsarbejde skal medregnes, således at der ikke sker storm- og vandskade i bygningen. Dørhuller skal være lukket om natten. Der skal medregnes 1 serviceeftersyn omfattende smøring og justering af beslag service eftersynet udføres et år efter montering. Inklusive demontering og bortskaffelse af eksisterende 5 stk. døre. 27. Levering og montering af 1 stk. ny indvendig træ dobbelt-branddør EI2 60- C, størrelse: ca. 16 x 21 M, i hvid farve, låsecylinder i hovednøglesystem, med stålgreb, dørpumpe og dørstopper, karm indfatning og gerigter i hvid farve. Dør blad med sikkerhedsglas klar, BD 60, b: ca. 600 mm, h: ca mm branddøre skal være uden bundstykke. Der monteres i stedet automatisk lydbundtætning i bunden af døren, afstand underkant dør blad til gulvet højest 6 mm. Dør med rustfri sparkeplade h: 300 mm, på begge sider. Branddør skal være godkendt hos brandteknisk Institut og med certificering hos Dansk Standard. Inklusive demontering og bortskaffelse af eksisterende 1 stk. dør. 28. Der leveres og monteres automatisk rulleport, 2 stk. med isoleret stålport, farve efter aftale, nøgle betjent lukning og åbning af port med nøgle i hovednøglesystem. Levering inklusive alle nødvendige motorer, skinner og tætninger. B: 1930 mm, h: 2100 mm. Port leveres klar til drift. 29. Eksisterende varmerørsisolering 80 lbm afmonteres og bortskaffes. Rørene isoleres igen med ny rørisolering i samme tykkelse som eksisterende. 30. Eksisterende jernrør og kæder monteret på limtræsspær fjernes og bortskaffes. 4

5 31. Levering og montering af hulmurisolering i ydervæggen, 180 m2, tykkelse ca. 125 mm, som Rockwool hulrums granulat, KL 38, eller tilsvarende med samme varmeledningsevne, brandklasse, vandabsorption og kapillarsugning. Inklusive alle nødvendige huller og senere lukning. 32. Eksisterende limtræ spær i hal 1, 660 m2, fra 4 sider afrenses, slibes og stryges, 2 gange med egnet træmaling til fuld dækning, farve efter aftale. Fabrikat oplyses i tilbuddet. 33. Maling af betontribune. Malingen skal være egnet til betongulv. Farve som Ral 7035 eller tilsvarende. Malingen på trappetrin skal være iblandet skridsikring. Alternativ Pris: 34. Alternativ til pkt. 5. Indvendige eksisterende træbeton loftplader, 1200 m2, d: 100 mm, Nedtages og bortskaffes. Eventuelle eksisterende isolering, dampspærre og forskalling skal forblive. Vægbeklædning skal bibeholdes, hvorfor demontering sker forsigtig mod overgangen væg/tag. Alternativ Pris: 35. Alternativ pris som i pkt. 10. Isolering af tagkonstruktion op til 300mm. Hvor eksisterende isolering på 50-75mm forbliver i konstruktionen. Alternativ Pris: 36. Alternativ pris som i pkt. 8. Levering og montering af underlag, 21mm tag krydsfiner plader, MK godkendt T m2, montering uden unaturlige lunker og buler. Generelt: Alle arbejder inkluderer de nødvendige materialer og arbejdsydelser, der er nødvendig for arbejdets fulde færdiggørelse. Dette gælder også arbejder for afslutning og finish. Entreprenør skal selv gøre sig bekendt med de eksisterende forhold. De i beskrivelsen angivne mængder er vejledende og skal kontrolleres af entreprenøren. Nødvendige stillads samt sikringsnet efter arbejdstilsynets regler skal medregnes i fuldt omfang og stilles til rådighed til alle andre entreprenører. Afdækning af gulv for undgåelse af skader herpå skal være inkluderet i prisen. Bortskaffelse af affald inklusiv bortskaffelsesafgift skal være inkluderet i prisen. Det er til enhver tid entreprenørens ansvar at sikre sig, at arbejder ikke forringer bygningens stabilitet. Alt nødvendigt midlertidig afdækningsarbejde på gulv, loft og vægge, skal medregnes, således at der ikke sker, støv-, storm- og vandskade i bygningen. Åbninger lukkes for indbrud i tidsrum uden vinduer/døre. 5

6 Fagbeskrivelser 02. Murerentreprisen: 1. Efterfugning af fremspring i murværk på hal 1, 90 lbm, h: ca. 25 cm. 2. Små reparationer fordelt på ydermurværk hal 1. Arbejde indeholder efterfugning og udskiftning af enkelte mursten, Det skal regnes med udskiftning af 50 mursten. 3. Reparation af indvendig hul på nordgavl efter fjernelse af træplade. Ca. 2 m2. 4. Eksisterende revner i beton gulvet mod alle yderdøre 9 stk. repareres. Arbejdet inkluderer alle nødvendige skæringer, betonarbejde og jern forstærkninger i gulvet. Overflade skal stå glat som eksisterende beton. Der skal lægges en dilationsfuge ved hver yderdør. Farve på fuge som Ral Revner, afslag og steder med skruk på betontribune, skal repareres. Arbejdet inkluderer alle nødvendige skæringer og jern forstærkninger i gulvet. Overflade skal stå glat som eksisterende beton. Der skal laves 2 dilationsfuger på tværs af tribunen. Farve på fuge som Ral Udvendig murstensoverligger ved port i sydende skal erstattes af ny overligger i samme farve og struktur. Generelt: Alle arbejder inkluderer de nødvendige materialer og arbejdsydelser, der er nødvendig for arbejdets fulde færdiggørelse. Dette gælder også arbejder for afslutning og finish. Entreprenør skal selv gøre sig bekendt med de eksisterende forhold. De i beskrivelsen angivne mængder er vejledende og skal kontrolleres af entreprenøren. Entreprenøren sørger selv for mindre stilladser. Ved arbejde der vedrører tagets og loftets konstruktion kan tømrens stillads benyttes. Nødvendige stillads efter arbejdstilsynets regler skal medregnes i fuldt omfang. Bortskaffelse af affald inklusiv bortskaffelsesafgift skal være inkluderet i prisen. Det er til enhver tid entreprenørens ansvar at sikre sig, at arbejder ikke foringer bygningens stabilitet. Alt nødvendigt midlertidig afdækningsarbejde på gulv, loft og vægge, skal medregnes, således at der ikke sker, støv-, storm- og vandskade i bygningen. Åbninger lukkes for indbrud i tidsrum uden vinduer/døre. 6

7 Fagbeskrivelser 03. El - entreprisen: 1. Eksisterende armaturerne i Hal 1 nedtages og gemmes til senere genopsætning efter montering af ny loftplader. Arbejdet skal udføres i samarbejde med tømrer og deres stillads kan anvendes. Entreprenør skal selv vurdere om eksisterende ledninger kan genanvendes under forudsætning af ny lysberegningen, samt at ny installation skal værre skjult installation under loft og vægplader. 2. Genmontering af gemte armaturerne i Hal 1, inklusive alle nødvendige suppleringer af armaturerne, nødvendige ledninger, nedsænkning af eksisterende lofts udtag, tilslutninger samt nødvendige ændringer i sikringskasse. Anlægget skal opfylde DS samt DS/EN 12193, det skal sikres, at middelværdien over Målområdet opretholdes. Anlægget skal kunne reguleres i 2 trin. Trin 1 100% og trin 2 50%, ligeledes skal der være mulighed for at overstyre trinstyringen og manuelt regulere fra %. Styring af belysningen skal ske med manuel omskifter. Anlægget skal tænde på en tænding. Der skal med tilbuddet leveres en fyldestgørende og komplet lysberegning, indeholdende Belysningsmængde som diagram og i tabelform. Anlæggene leveres fuldt færdigt monteret og driftsklar, inklusiv indregulering 3. Levering og montering af 4 stk. spjæld med motor og afbryder til åbne/lukke funktion til eksisterende ventilation. Inklusiv alle nødvendige arbejder som nedtagning af eksisterende lukkemekanisme. Leveres klar til drift. 4. Levering og montering af byggepladsstrøm, heri hovedtavle og undertavler. 5. Der installeres 8 stk. lamper på længderetning i hallens loft over betontribune, som gennemlys, der tænder via bevægelsessensor. Alternativ pris: 6. Der ønskes alternativt pris på anlæg som beskrevet i pos.2, bestykket som Fagerhult EXCIS Sportshalsarmatur. Anlægget skal dog kunne levere 500 lux på gulvet. Generelt: Alle arbejder inkluderer de nødvendige materialer og arbejdsydelser, der er nødvendig for arbejdets fulde færdiggørelse. Dette gælder også arbejder for afslutning og finish. Entreprenør skal selv gøre sig bekendt med de eksisterende forhold. De i beskrivelsen angivne mængder er vejledende og skal kontrolleres af entreprenøren. Nødvendige stillads efter arbejdstilsynets regler skal medregnes i fuldt omfang. Entreprenøren sørger selv for mindre stilladser. Ved arbejde der vedrører tagets og loftets konstruktion kan tømrens stillads benyttes. Bortskaffelse af affald inkl. bortskaffelsesafgift skal være inkluderet i prisen. Det er til enhver tid entreprenørens ansvar at sikre sig, at arbejder ikke foringer bygnings stabilitet. Alt nødvendigt midlertidig afdækningsarbejde på gulv, loft og vægge, skal medregnes, således at der ikke sker, støv-, storm- og vandskade i bygningen. 7

03.1. Fagbeskrivelser

03.1. Fagbeskrivelser 03.1. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Renovering af Ulrikskollegiet Fagbeskrivelserne indeholder beskrivelse af arbejder for EN blok. Stk. antal beskrevet i fagbeskrivelsen er pr. blok. Det vil sige, hvis

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx EKSEMPEL Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg Ombygning og modernisering lejlighed xx Vi har modtaget din henvendelse vedr. renovering af badeværelse, herunder nedtagning samt opsætning af

Læs mere

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter

Læs mere

Foreløbigt tryk 2008-11-06

Foreløbigt tryk 2008-11-06 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk Internet www.bips.dk Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade Inkl. rettelsesblade November 2011 Inkl. rettelsesblade: September 2012. Side : Side 2 af 32 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELLE KRAVSPECIFIKATIONER... 4 1.1 Ordforklaring... 4 1.2 Rammeudbudets ydelser

Læs mere

nr. 8 - A A1.01 - A A1.01 0.41 Dækselkote = 0.35 0.45 0.38 0.87 Eksisterende vindue 1.00 1.06

nr. 8 - A A1.01 - A A1.01 0.41 Dækselkote = 0.35 0.45 0.38 0.87 Eksisterende vindue 1.00 1.06 A1.01 N Dækselkote = 0.35 0.41 0.38 0.45 2000 0.87 1.00 Eksisterende vindue 1.49 1.06 2000 nr. 8 Eksisterende væg flyttes ind i flugt med ny væg indenfor byggefelt således man fjerner eksisterende vindue,

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 -

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Jordarbejde. Muldjord afrømmes og henlægges i depot på grunden. Når sokkel står færdigt, genudlægges mulden, og der afsluttes med en grovplanering.

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15)

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15) Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15) Regler og procedurer for etablering af fransk altan i Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Indhold 0.0 Indledning og baggrund...

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere