Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen."

Transkript

1 Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke til stede: Ingeniør, maler, elektriker Indsigelser mod sidste byggemødereferat: Ingen Tidsplan Den reviderede tidsplan holder, idet lægtning dog er nogle dage forsinket dette må forsøges indhentet i løbet af næste uge. Istandsættelse af tagetagens vinduer påbegyndes medio næste uge. Maler tilkaldes ikke endnu men bør kunne begynde i uge xx Bemanding Murer: (inkl. tagdækkere) Blikkenslager: Vejrligsdage Ingen Arbejdets stade Murerentreprisen Byggepladsindretning og drift, vand og strøm 65 Stillads (delvis overdækning, flytning) 65 Renholdelse 65 Nedhugning af indvendig puds 100 Nedtagning af murede kvistflunker 100 Afrømning af tegltag 100 Opmuring af nye kvistflunker 80 Nyt tegltag med murede rygninger m.v. 0

2 Tømrerentreprisen Afdækning 65 Nedbrydning 100 Nedrivning af spærfag 1-3 og Nye spærfag m.v. 100 Nye spærfag 1-3 og Undertag samt underlag for fodblik m.v. 65 Skotrendebunde 80 Lægter og afstandslister 100 Isolering af gulv (med blændgulv) 0 Blikkenslagerentreprisen Nedrivning 100 Fodblik, skjulte løskanter 90 Skotrender 0 Tagrender og nedløb 50 Opmuring af kvistflunker er afsluttet på nær indvendig pudsning. Eftergang af gesimser over frontkviste er afsluttet. Ommuring af skorstenspibe er påbegyndt, ligesom indvendig opmuring ved skorstensstol pågår. Underlagsbrædder for undertag er på plads. Tagfod er på plads på nær én side på østlig frontkvist. Oplægning af skotrendebunde pågår. Udlægning af undertagspap pågår. Montering af rendejern og fodblik m.v. pågår Byggeplads Der skal senest fredag morgen foretages fuldstændig oprydning på stilladset samt udvendigt omkring bygningen. Det er endvidere aftalt, at presenningerne på stilladset fjernes fredag morgen. Det nederste løb på begge stilladstrapper skal fjernes/afspærres inden weekenden. Byggepladsbelysning skal slukkes ved arbejdstids ophør Sikkerhed og sundhed Ingen bemærkninger. Der afholdes sikkerhedsmøde i forbindelse med næste byggemøde. PROJEKTFORHOLD Murer Stillads: Overdækning fjernes i næste uge. Tagfod:

3 Murer tætner overalt med mørtelfuge mellem gesims og den nedre krydsfinersplade. Er udført. Skorsten: Skorstenspibe nedtages inden undertagspap udlægges, således at forsats til inddækning af undertag mod skorsten kan udføres samtidig med de øvrige inddækninger. Indvendigt skorstensløb berappes over hanebånd samt på side mod nord, mens pudsen eftergås på de tre øvrige sider. Endvidere mures et skråt skifte mellem skorstenspibe og stol, ligesom der mures mellem piben og stolens krans i niveau med hanebåndene, således at skorstenen er fastholdt på alle sider. Tagvinduer: De oprindelige tagvinduer genoplægges i tagfladen, dog uden at undertaget gennembrydes. Inden oplægning skal tagvinduerne nyopmales, ligesom flækruder skal skiftes og kit eftergås/fornys i nødvendigt omfang. De synlige lægter bag tagvinduerne skal males sorte. Kalkning: Murer opsætter farveprøve i løbet af næste uge på gul kalk. Bygherre kender ikke den oprindelige opskrift Tømrer Vinduer Den snedkermæssige istandsættelse af vinduerne påbegyndes medio næste uge. Undertag Tagdækkeren ønsker at føre tagpappen op over den smigskårne kantlægte langs skotrenden inden der opsættes zinkinddækning. Efter oplægning af inddækningen påsvejses et lag overpap parallelt med skotrenden. Arkitekt har accepteret denne metode Blikkenslager Det i referat nr. 1 nævnte ekstra nedløb udføres ikke! Det er aftalt at udføre tagrenderne i 12 zink overalt med undtagelse af renderne på gavlene, som udføres i 11 zink. Generelt skubbes rendejern så langt op mod gesimsen som muligt. Skotrender udføres med tværfalse. Den inden byggemødet oplagte prøve er godkendt. Tagdækkeren ønsker at føre tagpappen op over den smigskårne kantlægte langs skotrenden inden der opsættes zinkinddækning. Efter oplægning af inddækningen påsvejses et lag overpap parallelt med skotrenden. Arkitekt har accepteret denne metode Andre entreprenører Arkitekt har aftalt med elektriker, at der opsættes i alt otte staldglas (klart glas til glødelampe) til indvendig belysning i tagetagen. Lamperne monteres på hver anden stolpe til remmen i samlingen mellem spær og hanebånd. Ledning føres i galvaniseret rør på remmens bagside. Ved frontkvistene føres ledningerne i blændgulvet. Afbryder med indikatorlys opsættes i stueetagen på sydgavlen (ved trappen). Arbejdet udføres i løbet af næste uge.

4 Rådgivere Gældende projektmateriale: Bygherre Intet Myndigheder Intet. Særbeskrivelse af (dato) Rettelsesblade af (datoer) Tegninger jf. senest reviderede tegningsliste Tilsynsskitse af bladsamling udarbejdet af ingeniør Ingeniørtegninger vedr. hjælpespær Alle byggemødereferater ØKONOMI-, KONTRAKT- OG GARANTIFORHOLD Alle aftaler om ekstraarbejder indgås forlods med arkitekt. Et ekstraarbejde er først endeligt aftalt, når det fremgår under nedenstående punkt Ekstraarbejder, der er godkendt Ekstraarbejder, der skal prissættes: Murer: Blikkenslager: Eftergang og maling af tagvinduer Kalkning af gesimser og flunker Indvendig eftergang af skorstensløb Intet Intet Ekstraarbejder, der er godkendt: Murerentreprisen Aftal e Pris Udf. Overdækning af den resterende del af bygningen Ommuring gesimser m.v. (350,- kr./time): 48 timer Ommuring gesimser m.v. (350,- kr./time): 48 timer Ommuring gesimser m.v. (350,- kr./time): 284 timer + mat Fradrag vedr. overdækning af den resterende del af bygn Ommuring af skorstenspibe Tømrerentreprisen

5 Aftal e Pris Udf. Rem ved tagfod over bjælker (8.100,- pr. stk.) Rem (350,- kr./time, 195,- kr./lbm): 32 timer, 18 lbm Rem (350,- kr./time, 195,- kr./lbm): 44,5 timer, 24 lbm Opstilling af ét ekstra spær på hver side af frontkvist Udskiftning af bjælkeender (1.840,- pr. stk.): 7 stk Udskiftning af bjælkeender (1.840,- pr. stk.): 12 stk Udskiftning af bjælkeender (1.840,- pr. stk.): 3 stk Øgning af bjælkedimension (360,- pr. stk.): 15 stk Hultagning i loft i bad pga. bjælke (350,- kr./time): 4,5 timer Nedtagn. af beklædn. om én bjælke (350,- kr./time): 3 timer Hjælpespær over gennemgående frontkvist Eftergang af tagetagens vinduer og yderdør xxx Levering og montering af jernvinkler ved ny rem Rem over bjælker ved frontkviste xxx ØVRIGT Næste byggemøde (Dato) på byggepladsen. Murer, tømrer og arkitekt har mødepligt, øvrige interessenter er velkomne Eventuelt Tømrer tager kontakt til tømrer- og murerafdelingerne på Teknisk Skole med henblik på besøg på byggepladsen. Så snart en dato er fastlagt giver tømrer besked til arkitekt, som sørger for at invitere den lokale presse Referat tilsendt pr. Murer: Elektriker: Maler: Ingeniør: Bygherre:

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Dato: 2804-2009 Ref: AG Sagsnr: CH0F09

Dato: 2804-2009 Ref: AG Sagsnr: CH0F09 Referat af fagentreprenørmøde nr. 27 Projekt: Company House Vallensbæk Kaldenavn: Vallens Sags nr.: CHOF09 Dato/tid: Tirsdag d.28.april. 2009, kl. 13.00 Sted: Byggepladskontor, Delta Park 40 Til stede

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere