Betjeningsvejledning. Pladevibrator VP 2050 VP 2050W dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Pladevibrator VP 2050 VP 2050W. 0400324dk 005 0110"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Pladevibrator VP 2050 VP 2050W dk D K

2 Meddelelse om ophavsret Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder, forbeholdes. Denne brugsvejledning må fotokopieres af den oprindelige køber af maskinen. Enhver anden form for gengivelse er forbudt, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson Corporation. Enhver form for gengivelse eller distribution, som ikke er godkendt af Wacker Neuson Corporation, udgør en krænkelse af gældende ophavsret. Overtrædelser bliver retsforfulgt. Varemærker Alle varemærker omtalt i denne manual tilhører deres respektive ejere. Fabrikant Wacker Neuson Manila Incorporated Lot 2,Blk 1 Phase, PEZA Drive, First Cavite Industrial Estate, Brgy. Langkaan Dasmariñas, Cavite, Philippines Tlf: +63-(0) Fax: +63-(0) Oversat vejledning Denne manual indeholder en oversættelse af den oprindelige vejledning. Denne manuals originalsprog er amerikansk engelsk.

3 VP 2050/W Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sikkerhedsoplysninger Forskrifter vedrørende gnistfangere Driftssikkerhed Operatørsikkerhed ved brug af forbrændingsmotorer Servicesikkerhed Mærkatplacering Advarsels- og informationsetiketter Teknisk data Motor data Plade data Støj- og vibrationsspecifikationer Dimensioner Betjening Anbefalet brændstof Anvendelse Før start Start Stop Betjening wpm_bo dktoc.fm 1

4 Indholdsfortegnelse VP 2050/W 4. Vedligeholdelse Regelmæssig vedligeholdelsesplan Tændrør Luftfilter Motorolie Instilling af motoromdrejningstal Karburatorjustering Rengøring af opsamlingsbeholderen Drivrem Vibratorsmøring Rengøring af pladen Løftning af maskinen Transport af maskinen Opbevaring Fejlfinding...28 wpm_bo dktoc.fm 2

5 Forord I denne håndbog finder du betjenings- og vedligeholdelsesoplysninger til den aktuelle Wacker Neuson-model. Læs sikkerhedsforskrifterne i håndbogen grundigt for at modvirke risikoen for personskade. Opbevar håndbogen eller en kopi af den sammen med maskinen. Kontakt Wacker Neuson Danmark A/S, hvis håndbogen bliver væk, eller hvis du har brug for et ekstra eksemplar. Denne maskine er udviklet med tanke på brugerens sikkerhed. Den kan dog udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis den ikke betjenes eller vedligeholdes korrekt. Følg betjeningsinstruktionerne nøje! Kontakt Wacker Neuson Danmark A/S, hvis du har spørgsmål vedrørende maskinens betjening eller vedligeholdelse. Oplysningerne i denne håndbog er baseret på de maskiner, der var i produktion på udgivelsestidspunktet. Wacker Neuson Corporation forbeholder sig retten til at ændre oplysningerne uden varsel. Alle rettigheder, specielt kopierings- og distributionsrettigheder, forbeholdes. Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Ingen del af denne udgivelse må gengives i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopieres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson Corporation. Enhver form for gengivelse eller distribution, som ikke er godkendt af Wacker Neuson Corporation, udgør en krænkelse af gældende ophavsret og vil medføre retsforfølgelse. Vi forbeholder os retten til, uden varsel, at foretage tekniske ændringer, der har til formål at forbedre vores maskiner eller deres sikkerhedsstandard. wc_tx000001dk.fm 3

6 Sikkerhedsoplysninger VP 2050/W 1. Sikkerhedsoplysninger Denne håndbog indeholder anmærkninger om FARE, ADVARSEL, OBS, OPMÆRKSOM og BEMÆRK, som skal følges for at reducere mulighederne for personskade, beskadigelse af udstyr eller fejlfunktion. Dette er symbolet for advarsel. Det anvendes for at henlede din opmærksomhed på mulige farer for personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser som følger efter dette symbol for at undgå eventuel skade eller dødsfald. FARE FARE gør opmærksom på en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. ADVARSEL ADVARSEL gør opmærksom på en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. OBS OBS gør opmærksom på en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller middelsvære kvæstelser. OPMÆRKSOM: Ved anvendelse uden sikkerhedsadvarselssymbolet angiver OPMÆRKSOM en situation, som kan medføre materiel skade, hvis den ikke afværges. Bemærk: Indeholder yderligere oplysninger, som er vigtige for en fremgangsmåde. 1.1 Forskrifter vedrørende gnistfangere Bekendtgørelse: Lokale autoriteter kræver i visse områder, at gnistfangere bruges på interne forbrændingsmotorer. En gnistfanger er en anordning, som er konstrueret til at forhindre eventuel udstødning af gnister eller flammer fra motorudstødningen. Gnistfangere er ofte påkrævede ved betjening af driftsudstyr i skovområder for at nedsætte risikoen for brand. Henvend dig til motorleverandøren eller de lokale myndigheder, for at sikre dig, at du overholder de lokale regulativer vedrørende gnistfangere. wpm_si000312dk.fm 4

7 VP 2050/W 1.2 Driftssikkerhed Sikkerhedsoplysninger For sikkert at kunne betjene maskinen, skal du være fortrolig med maskinen og være korrekt uddannet. Maskiner, som ikke betjenes korrekt eller af personale, der ikke er uddannet, kan være farlige. Læs betjeningsvejledningen og gør dig selv fortrolig med, hvor alle instrumenter og kontroludstyr er anbragt, og hvordan de skal betjenes. Ikke uddannede brugere skal instrueres af nogen, der er fortrolig med maskinen, før de får lov til at arbejde med maskinen Lad ALDRIG personer, som ikke er uddannet dertil, betjene dette udstyr. Personer, som betjener dette udstyr, skal være bekendte med de potentielle risici og farer forbundet dermed Rør ALDRIG ved motoren eller lydpotten når motoren er i drift eller lige efter den er standset. Disse områder bliver varme og dette kan medføre forbrændinger Brug ALDRIG ekstraudstyr eller tilbehør, som ikke er anbefalet af Wacker Neuson. Det kan føre til beskadigelse af udstyret og/eller personskade Betjen ALDRIG maskinen uden remskærm. En blottet drevrem og remskiver kan skabe potentielt farlige situationer, som kan forårsage alvorlig personskade Forlad ALDRIG en maskine, der er i gang og uden opsyn Vær ALTID sikker på, at operatøren er bekendt med korrekte sikkerhedsforanstaltninger og betjeningsteknikker inden maskinen bruges Gå ALTID med beskyttelsestøj, når udstyret betjenes Beskyttelses- eller sikkerhedsbriller vil f.eks. beskytte øjnene mod skade forårsaget af flyvende masser Luk ALTID brændstofventilen på maskiner, som er udstyret med en sådan, når maskinen ikke er i brug Opbevar ALTID udstyret korrekt, når det ikke er i brug. Udstyret bør opbevares rent og tørt og utilgængeligt for børn Maskinen skal ALTID betjenes med alle sikkerhedsanordninger på plads og funktionsdygtige. Sikkerhedsanordninger MÅ IKKE ændres eller sættes ud af funktion. Maskinen MÅ IKKE betjenes, hvis en sikkerheds- eller beskyttelsesanordning mangler eller er ude af funktion Læs, forstå og følg ALTID bestemmelserne i betjeningsvejledningen inden maskinen forsøges betjent. ADVARSEL wpm_si000312dk.fm 5

8 Sikkerhedsoplysninger VP 2050/W 1.3 Operatørsikkerhed ved brug af forbrændingsmotorer FARE Forbrændingsmotorer kan udgøre en risiko under drift og brændstofpåfyldning! Læs og følg advarselsinstruktionerne i motorens betjeningsvejledning og nedenstående sikkerhedsbestemmelser. Undlades det at følge advarselsinstruktionerne og sikkerhedsbestemmelserne, kan det medføre alvorlige skader eller død Kør IKKE maskinen indendørs eller i et indelukket område, såsom en dyb grøft, medmindre der tilføres tilstrækkelig ventilation gennem udstyr såsom udsugningsanlæg eller slanger. Udstødningsgas fra motoren indeholder giftig kulmonoxidgas. Udsættelse for kulmonoxid kan føre til bevidstløshed og muligvis dødsfald Ryg ikke, mens maskinen er i brug Ryg IKKE ved påfyldning af brændstof Påfyld IKKE brændstof på en varm eller kørende motor Påfyld IKKE brændstof på eller i nærheden af åben ild Spild IKKE brændstof ved påfyldningen Brug IKKE maskinen i nærheden af åben ild Man bør ALTID fylde brændstof på i godt ventilerede omgivelser Skru ALTID brændstofdækslet på efter brændstofpåfyldning Kontroller ALTID brændstofslange, tankdækslets placering og om tanken er utæt eller om der er tegn på revner. Der må ikke arbejdes med maskiner, der er behæftet med sådanne skader. wpm_si000312dk.fm 6

9 VP 2050/W 1.4 Servicesikkerhed Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Dårligt vedligeholdt udstyr udgør en sikkerhedsrisiko! For at sikre, at udstyret arbejder sikkert og korrekt i lang tid, er det nødvendigt at foretage regelmæssig vedligeholdelse og lejlighedsvise reparationer Forsøg IKKE at gøre maskinen ren eller efterse den, mens den kører. Roterende dele kan forårsage alvorlig personskade Drej IKKE en druknet motor med tændrøret fjernet på benzindrevne motorer. Brændstof fanget i cylinderen vil sprøjte ud af tændrørsåbningen Test IKKE for gnister på benzindrevne motorer, hvis motoren er druknet eller der lugter af benzin. En tilfældig gnist kan antænde dampe Brug IKKE benzin eller andre brændstofstyper eller brandbare opløsninger til at rengøring af dele, især i indelukkede områder. Brændstofsdampe og dampe fra opløsninger kan være eksplosionsfarlige Hold ALTID området omkring udstødningen fri for affald, så som blade, papir, karton, osv. En varm udstødning kan antænde dem og derved starte en ildebrand Udskift ALTID slidte eller beskadigede komponenter med reservedele, som er konstrueret og anbefalet af Wacker Neuson Frakobl ALTID tændrøret på maskiner, som er udstyret med benzinmotorer, inden eftersyn for at undgå utilsigtet opstart Hold ALTID maskinen ren og mærkaterne læselige. Udskift alle manglende mærkater, samt markater, som er vanskelige at læse. Mærkater giver vigtig driftsinstruktioner og advarer om farer og risici. wpm_si000312dk.fm 7

10 Sikkerhedsoplysninger VP 2050/W 1.5 Mærkatplacering wpmgr wpm_si000312dk.fm 8

11 VP 2050/W 1.6 Advarsels- og informationsetiketter Sikkerhedsoplysninger Denne Wacker Neuson-maskine bruger internationale billedmærkater, hvor det er nødvendigt. Disse mærkater er beskrevet nedenfor: Mærkat Betydning ADVARSEL! Varm overflade! Garanteret lydstyrkeniveau i db(a). ADVARSEL! Hånden kan kvæstes i kilerem. Montér altid remskærm. OBS! Læs den medfølgende brugervejledning, før maskinen tages i brug. I modsat fald er der risiko for, at du selv eller andre kan blive kvæstet. OBS! Løftepunkt. ADVARSEL! Brug altid høreværn og øjenbeskyttelse ved drift af denne maskin. wpm_si000312dk.fm 9

12 Sikkerhedsoplysninger VP 2050/W Mærkat Betydning Luftsspjældsarm: Kanin = Fuld fart eller Hurtigt Skildpadde = tomgang eller Langsomt FARE! Fare for kulilteforgiftning. Brug øjenbeskyttelse og høreværn, når maskinen er i brug. FARE! Inden påfyldning af brændstof stop maskinen. Ingen gnister, flammer eller brændende genstande i nærheden af maskinen. Brug kun friskt, rent brændstof. Etiket Maskinmodel. Denne etiket viser navnet på maskinens model. Company logo Company label wpm_si000312dk.fm 10

13 VP 2050/W Mærkat Betydning Sikkerhedsoplysninger Et typeskilt med type, artikelnummer, version og maskinnummer er monteret på hver maskine. De bedes notere oplysninger fra dette typeskilt, således at de er til rådighed hvis skiltet skulle bortkomme eller blive beskadiget. Ved bestilling af reservedele eller hvis der ønskes oplysninger angående service skal typebetegnelsen, artikelnummeret, versionsummeret og maskinnummeret altid oplyses. Denne maskine er med en eller flere godkendelser registreret som følger. wpm_si000312dk.fm 11

14 Teknisk data VP 2050/W 2. Teknisk data 2.1 Motor data Motorydelse Netto kraftnormering per SAE J1349. Den faktiske kraftydelse kan variere pga. forhold betinget af den specifikke anvendelse. VP VP 2050W Motor Motorfabrikant Motortype Maks. nominel effekt ved nominel hastighed Wacker WM170 kw 4000 rpm Driftshastighed o/min 3600 Koblingsindgreb o/min 2100 Tændrør type NGK BR6HS Champion RL86C Elektrodemellemrum mm 0,6-0,7 Luftfilter type Dobbeltelement Motorsmøring olietypeserviceklasse SAE 10W30 SE eller højere Motorolieindhold ml 600 Brændstof type Almindelig blyfri benzin Tankindhold l 3,6 Ventilspillerum (kold) Indgang: Udgang: mm 0,07-0,13 0,17-0,23 wpm_td000321dk.fm 12

15 VP 2050/W 2.2 Plade ata Teknisk data VP VP 2050W Plade Vægt kg 103 Vandtanksindhold liter 7,6 Vibratorhastighed o/rem 5800 ± 100 Vibratorsmøring ml 240 Væske til automatgear Dexron III / Mercon eller lignende. Mål mm 588 x 500 x Støj- og vibrationsspecifikationer Den påkrævede lydspecifikation, Paragraf f af 89/392/EEC Maskineriforskrift, er: garanteret lydstyrkeniveau (L WA ) = 108 db(a). støjtryksniveauet ved operatørpladsen (L pa ): VP 2050 = 91 db(a). Disse støjværdier blev fastlagt i henhold til ISO 3744 for støjeffektniveauet (L WA ) og ISO 6081 for støjtryksniveauet (L pa ) ved operatørpladsen. Den effektive tyngdeaccelerationsværdi, fastlagt i henhold til EN ISO 5349, er = 4,5 m/s 2. Støj- og vibrationsspecifikationerne blev opnået, mens enheden blev anvendt på knust grus ved nominel motorhastighed. wpm_td000321dk.fm 13

16 Teknisk data VP 2050/W 2.4 Dimensioner mm (in.) 919 (36) 500 (20) 588 (23) wpmgr wpm_td000321dk.fm 14

17 VP 2050/W 3. Betjening Betjening 3.1 Anbefalet brændstof 3.2 Anvendelse Motoren kræver almindelig blyfri benzin. Brug kun friskt, rent brændstof. Brændstof, som indeholder vand eller snavs vil beskadige brændstofssystemet. Se motorvejledningen med hensyn til komplette brændstofsspecifikationer. 3.3 Før opstart Denne pladevibrator er konstrueret til komprimering af løst granulat, grus og fortovsfliser. Den er beregnet til anvendelse i begrænsede områder og områder ved siden af strukturer, såsom vægge, kantsten og fundamenter. Denne pladevibrator anbefales ikke til komprimering af kohæsionsjord med et stort lerindhold Læs og forstå sikkerheds- og driftsinstruktionerne i begyndelsen af denne vejledning Kontrollér: oliestanden i motoren. brændstofsstanden. luftfilterets tilstand. at de eksterne. brændstofliniernes tilstand. wpm_tx001101dk.fm 15

18 Betjening VP 2050/W 3.4 Start Se grafik: wc_gr Åbn brændstofhanen ved at dreje håndgrebet nedad (a1). Obs: Hvis motoren er kold, lukkes chokeren (d2). Hvis motoren er varm, åbnes chokeren (d1) Kontakt (b2) stilles på ON Gashåndtaget åbnes, ved at man bevæger det lidt mod venstre (c2) Træk i startreb (e). Obs: Hvis oliestanden i motoren er lav, vil motoren ikke starte. I dette tilfælde påfyldes mere olie Chokeren åbnes (d1) når motoren varmes op Gashåndtaget åbnes helt for drift af maskinen (c1). a2 b2 a1 b1 c1 c2 c3 d2 d1 e wc_gr Stop Se grafik: wc_gr Sæt motorens hastighed ned til tomgang ved at flytte gasspjældshåndtaget helt til højre (c3) Drej motorkontakten til OFF (SLUK) (b1) Luk for brændstofhanen (a2). wpm_tx001101dk.fm 16

19 VP 2050/W 3.6 Betjening Betjening Motoren skal køre med fuld gas, og pladen skal bevæge sig af sig selv med normal hastighed. Ved arbejde på stigninger kan man lette pladens bevægelse ved let fremadskubning, mens man ved faldende skråninger kan udligne en eventuel hastigforøgelse ved at holde maskinen lidt tilbage. Alt efter jordbundsforholdene er der anbragt 3-4 overgange for at opnå den bedste komprimering. Selv om der skal være et vist fugtighedsindhold i jordbunden, kan god komprimering hindres ved for megen fugtighed. Hvor jordbunden er forvåd, bør der gives jordbunden tilstrækkelig tid til udtørring. Hvis der ved arbejdet med pladen på usædvanlig tør jodbund skulle blive hvirvlet for meget støv op, kan komprimeringen forbedres og vedligeholdelsen af luftffiltret reduceres ved tilføjelse af væde. Benyt vandtank og vandingsanlæg til asfaltkomprimering for at undgå fastklæbning af asfaltmateriale på pladens underside; normalt er det nok med to overgange for at opnå tilstrækkelig komprimering. Ved anvendelse på forbundsten skal der anvendes et pladeunderlag for at undgå beskadigelse af stenene. En polyurethan-glidemåtte, der er specielt eget til dette formål fås som ekstra tilbehør. OPMÆRKSOM: Anvend IKKE pladen på beton eller specielt hårde, tørre og fast komprimerede jordoverflader. I sådanne tilfælde begynder maskinen at hoppe i stedet for at vibrere, hvilket forårsager skader på pladen og på motoren. wpm_tx001101dk.fm 17

20 Vedligeholdelse VP 2050/W 4. Vedligeholdelse 4.1 Regelmæssig vedligeholdelsesplan Skemaet nedenunder viser den fundamentale vedligeholdelse af glittemaskine og motor. Se venligst motorfabrikantens Operatørhåndbog for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelse af motoren. Der fulgte et eksemplar af Motoroperatørhåndbogen med maskinen ved levering. Dagligt før opstart Efter de første 20 timer Hver anden uge eller hver 50 timer Hver måned eller hver 100 timer Hvert år eller hver 300 timer Kontrollér brændstofsstanden. Kontrollér motorens oliestand. Efterse brændstofslinierne. Efterse luftfilteret. Udskift efter behov. Kontrollér eksterne beslag. Kontrollér og justér drivremmen. Rengør luftfilterindsats. Buffer kontrolleres for skader. Kontroller magnetiseringsmaskinens oliestand. Skift motorolie. Rengør kølesystemet. Kontrollér og rengør tændrøret. Rengør opsamlingsbeholderen. Kontrollér og justér ventilfrigangene. Skift vibratorvæske. wpm_tx001102dk.fm 18

21 VP 2050/W 4.2 Tændrør Vedligeholdelse Se grafik: wc_gr Rens eller udskift tændrøret efter behov for at sikre, at det fungerer korrekt. Se venligst motorhåndbogen. Lyddæmperen bliver meget varm under drift og vedbliver at være varm et stykke tid efter motoren er stoppet. Rør ikke lyddæmperen, mens den stadig er varm. ADVARSEL Bemærk: Se Tekniske data for Indstil afstandene, Anbefalet tændrør Fjern tændrøret, og inspicér det Udskift tændrøret, hvis insulatoren er revnet eller skåret. Rens tændrørselektroderne med en stålbørste Indstil afstandene (a) Spænd tændrøret godt til. OPMÆRKSOM: Et løst tændrør kan blive meget varmt og kan forårsage motorskade.lyddæmperen bliver meget varm under drift og vedbliver at være varm et stykke tid efter motoren er stoppet. Rør ikke lyddæmperen, mens den stadig er varm. wpm_tx001102dk.fm 19

22 Vedligeholdelse VP 2050/W 4.3 Luftfilter Se grafik: wc_gr Brug ALDRIG benzin eller andre slags lettændelige opløsningsmidler til at gøre luftfilteret rent. Det kan medføre brand eller eksplosion. ADVARSEL OPMÆRKSOM: Kør ALDRIG motoren uden luftfilter. Det vil medføre; alvorlig skade på motoren. Motoren er udstyret med dobbeltelement luftfilteret. Under normale betjeningsforhold skal elementerne renses en gang om ugen. Under meget tørre og støvede forhold skal elementerne renses dagligt. Udskift et element, hvis det er fuldt af snavs som ikke kan fjernes Tag dækslet (a) af luftfilteret. Fjern filtersamlingen ved at trække den lige op. Efterse begge elementer for huller eller revner. Udskift beskadigede elementer Vask skumelementet (b) i en opløsning af mildt vaskemiddel og varmt vand. Skyl det omhyggeligt i rent vand. Lad elementet tørre grundigt Bank let på papirelementet (c) for at fjerne overskydende snavs, eller blæs trykluft gennem filteret indefra og udefter. Udskift papirelementet, hvis det virker meget snavset. a b c wc_gr wpm_tx001102dk.fm 20

23 VP 2050/W 4.4 Motorolie Vedligeholdelse Se grafik: wc_gr Dræn olien ud, mens motoren stadig er varm. Bemærk: Anbring, af hensyn til miljøbeskyttelsen, en plasticplade og en beholder under maskinen til opsamling af al den væske, der drænes ud. Denne væske bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen om miljøbeskyttelse Fjern bundproppen (a) Lad olien dræne ud Skru bundproppen i Fyld motorens krumtaphus gennem oliepåfyldningsåbningen (b), til det øverste mærke på oliepinden (c). Skru ikke oliepinden i for at kontrollere niveauet. Se Tekniske data vedrørende oliemængde og - type Når krumtaphuset er fuldt, genmonteres oliepinden. c b a a wc_gr wc_gr wpm_tx001102dk.fm 21

24 Vedligeholdelse VP 2050/W 4.5 Instilling af motoromdrejningstal Se grafik: wc_gr Indstil motoren til hastighed med fuld last på 3600 ±100 o/m (rpm). Sådan indstilles motorhastigheden: Anbring maskinen på en testmåtte af gummi for at forhindre den i at bevæge sig Start motoren og lad den varme op Drej anslagsskruen (a) ind for at nedsætte hastigheden og ud for at øge hastigheden. Sørg for, at gasspjældshåndtaget rører anslagsskruen før o/m måles. OPMÆRKSOM: Hvis pladen køres ved højere hastighed end den hastighed, der er angivet i Tekniske Data, kan det beskadige både pladen og motoren. 4.6 Rengøring af Filterkop Se grafik: wc_gr Fjern vand og smuds ved at lukke benzinhanen og aftage filterkoppen Efterse filterkoppen (a) for vand og snavs Efter fjernelse af vand og smuds vaskes filterkoppen i et brandsikkert rengøringsmiddel Montér delene korrekt igen, så der ikke forekommer lækage. wpm_tx001102dk.fm 22

25 VP 2050/W 4.7 Drivrem Vedligeholdelse Se grafik: wpmgr På nye maskiner, eller efter installering af et nyt bælte, skal remmens stramning kontrolleres efter de første 20 driftstimer. Derefter kontrolleres og justeres remmen for hver 50 timer. Justering af remmen: Løsn de to skruer (a) på rembeskyttelsen, fjern derpå rembeskyttelsen, idet skruesamlingerne fastholdes på rembeskyttelsen Løsn de fire møtrikker (b), der holder motoren fast til konsollen og skruen (c), der holder rembeskyttelsen tilbage mod konsollen Skub motoren tilbage (mod håndtaget) for at stramme remmen og fremad for at slække den Juster remmen, så den kan trykkes mm (d), når der trykkes midtvejs mellem remskiverne Vær sikker på at koblingsremskiven (f) og magnetiseringsremskiven (e) er rettet op. Anbring en lige side i mod magnetiseringsremskiven (e) og flyt maskinen således at de to remskiver er parallelle Spænd alle møtrikker og skruer til 20,5 NM, når du samler maskinen igen. a b c d wpmgr wpm_tx001102dk.fm 23

26 Vedligeholdelse VP 2050/W 4.8 Vibratorsmøring Se grafik: wpmgr Lejerne i magnetiseringsenheden er stænksmurt og roterer med meget høj hastighed. Det er vigtigt at holde olien i magnetiseringsenheden på det korrekte niveau og skifte den regelmæssigt. Kontroller oliestanden i magnetiseringsenheden for hver 50 driftstimer. Når oliestanden skal kontrolleres, anbringes pladen på en flad, vandret overflade. Bundskruen (a) med pakringen (b) fjernes. Oliestanden skal være synlig på bundskruens gevind. Påfyld olie efter behov. Skift magnetiseringsenhedens olie for hver 300 driftstimer. Aftapning af olie: Fjern skruen (a) fra enden af magnetiseringsenheden og vip pladen op. Bemærk: Anbring, af hensyn til miljøet, en plasticplade og en beholder under maskinen til opsamling af den væske, der måtte løbe ud. Bortskaf denne væske i overensstemmelse med lovgivning om miljøbeskyttelse. Anbring pladen på en vandret overflade og påfyld cirka 296 ml olie gennem påfyldningsåbningen, indtil olien når bundskruens gevind. OPMÆRKSOM: Overfyld IKKE. For meget olie i magnetiseringsenheden kan reducere dens ydeevne og beskadige drivremmen. wpmgr Rengøring af pladen Gør pladen ren efter brug for at fjerne snavs, sten og mudder under motorkonsolen. Hvis pladen anvendes i et støvet område, skal du kontrollere motorens cylinderkøleribber for ophobing af snavs. Hold cylinderkøleribberne rene for at forhindre, at motoren overopheder. wpm_tx001102dk.fm 24

27 VP 2050/W Vedligeholdelse 4.10 Løftning af maskinen Se grafik: wpmgr Se Sektion Teknisk data for oplysninger om maskinens vægt. Sådan løftes maskinen manuelt: Stop motoren Få hjælp af en kollega og planlæg løftet. Lad motoren køle af, før maskinen transporteres eller lagres indendørs, for at undgå forbrændinger eller brandfarer. Drej brændstofshanen til positionen sluk og hold motoren plan for at ADVARSEL forhindre brændstofsspild Hold maskinen fast ved løftehåndtagene (a) Løft maskinen som vist. Risikoen for rygskade på grund af løftning nedsættes, når begge fødder hviler fladt mod jorden og skuldrene holdes tilbage. Hold hovedet højt og ryggen lige. ADVARSEL Sådan løftes maskinen mekanisk: OPMÆRKSOM: Inden der gøres forsøg på at løfte maskinen, skal du sikre dig, at løfteanordningerne kan klare maskinens vægt uden problemer. Se Sektion Teknisk data for oplysninger om maskinens vægt Fastgør krogen, fastspændingsselen eller kablet på maskinen som vist og løft maskinen. OPMÆRKSOM: Løft IKKE vibratorpladen i styrehåndtaget, da vibratorpladen kan flytte sig og falde ned. c CAUTION VORSICHT PRECAUTION PRECAUCION a b wpmgr wpm_tx001102dk.fm 25

28 Vedligeholdelse VP 2050/W 4.11 Transport af maskinen Se grafik: wpmgr Lad motoren køle af, før maskinen transporteres eller lagres indendørs, for at undgå forbrændinger eller brandfarer. ADVARSEL Drej brændstofshanen til positionen sluk og hold motoren plan for at forhindre brændstofsspild Fastgør maskinen fast til køretøjet, så den ikke glider eller vælter. Fastgør maskinen til køretøjet på de punkter, der er vist på grafiken. wpmgr Opbevaring Hvis pladen skal oplagres længere end 30 dage: Løst snavs og sten fjernes fra pladen Topstykkets køleribber renses for snavs Luftfilter renses eller udskiftes Vibratorolie skiftes Motorolien skiftes og de i motorens driftsvejledning angivne oplagringsanvisninger følges Plade og motor tildækkes helt og opbevares et tørt og rent sted. wpm_tx001102dk.fm 26

29 VP 2050/W 4.13 Fejlfinding Vedligeholdelse Problem / Symptom Pladen når ikke hastighed. Dårlig komprimering. Motoren kører, men der er ingen vibration. Pladen hopper eller komprimerer ujævnt. Årsag / Løsning Motorens gasspjæld er ikke helt åbent. Gasspjældet er ikke justeret korrekt. Jorden er for våd og pladen klæber fast. Lad jorden tørre før komprimering. Drivremmen er løs eller slidt, og den glider på remskiven. Justér eller udskift remmen. Kontrollér, at motorens monteringsbolte er stramme. Vibratorens lejer binder. Kontrollér oliestanden i vibratoren. Tilføj eller udskift olie. Luftfilteret er tilstoppet med støv, hvilket nedsætter motorydelsen. Rengør eller udskift luftfilteret. Motorhastigheden er for lav. Kontrollér motorhastigheden med et takometer. Justér eller reparér motoren til at køre ved korrekt hastighed. Se motorvejledningen. Motorens gasspjæld er ikke åbent. Drivremmen er løs eller i stykker. Justér eller udskift remmen. Koblingen er beskadiget. Efterse og udskift koblingen. Motorhastigheden er for lav. Kontrollér motorhastigheden. Der er for meget olie i vibratoren. Justér oliestanden. Jordoverfladen er for hård. Støddæmperne er løse eller beskadigede. wpm_tx001102dk.fm 27

30

31 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS WACKER NEUSON MANILA, INC., DASMARIÑAS, CAVITE, PHILIPPINES VALTUUTETTU EDUSTAJA EUROOPAN UNIONISSA Axel Häret WACKER NEUSON SE Preußenstraße München vakuuttaa, että seuraava tuote: 1. Kategoria: Vibrationsplader 2. Maskinens funktion: Denne pladevibrator er konstrueret til komprimering af løst granulat, grus og fortovsfliser. Den er beregnet til anvendelse i begrænsede områder og områder ved siden af strukturer, såsom vægge, kantsten og fundamenter. Pladevibratorer, som er udstyret med vandtanke, kan også anvendes til komprimering af asfalt. 3. Type / model: VP 2050, VP 2050W 4. Laitteen numero: , Asennettu kokonaisteho: VP 2050, VP 2050W 4,2kW Äänitestaus suoritettu direktiivin 2000/14/EC: Vaatimustenmukaisuuden arviointi Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Mitattu äänentehotaso Taattu äänentehotaso Tillæg VI VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zertifizierungsstelle Merianstraße Offenbach/Main VP db(a) VP 2050W 91 db(a) VP db(a) VP 2050W 108 db(a) 6. Denne maskine opfylder de relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EC og er også fabrikeret i overensstemmelse med disse standarder: 2000/14/EC 2004/108/EC EN EN VP 2050-dk_2010_WN.fm Dato Heinz Gengnagel President & CEO WACKER NEUSON CORPORATION Denne EU-overenstemmelseserklæring udgør en oversættelse at det oprindelige certifikat.

32 Wacker Construction Equipment AG Preußenstraße 41 D München Tel.: +49-(0) Fax: (0) Wacker Neuson Corporation P.O. Box 9007 Menomonee Falls, WI Tel. : (262) Fax: (262) Tel. : (800) Wacker Asia Pacific Operations Skyline Tower, Suite 2303, 23/F 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong Tel Fax:

Betjeningsvejledning. Stamper. BS 60-4 BS 60-4s. 0158432dk 012 0110

Betjeningsvejledning. Stamper. BS 60-4 BS 60-4s. 0158432dk 012 0110 Betjeningsvejledning Stamper BS 60-4 BS 60-4s 0158432dk 012 0110 0 1 5 8 4 3 2 D K Meddelelse om ophavsret Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

0158431dk 009 1109. Stamper. BS 50-4 BS 50-4s DRIFTSVEJLEDNING

0158431dk 009 1109. Stamper. BS 50-4 BS 50-4s DRIFTSVEJLEDNING 0158431dk 009 1109 Stamper BS 50-4 BS 50-4s DRIFTSVEJLEDNING 0 1 5 8 4 3 1 D K BS 50-4 Indholdsfortegnelse 1. Forord 5 2. Sikkerhedsoplysninger 6 2.1 Driftssikkerhed... 7 2.2 Operatørsikkerhed ved brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pladevibrator VP 1340 VP1340W VP 1340W-L VP 1340W-LL VP1550 VP1550W dk

Betjeningsvejledning. Pladevibrator VP 1340 VP1340W VP 1340W-L VP 1340W-LL VP1550 VP1550W dk Betjeningsvejledning Pladevibrator VP 1340 VP1340W VP 1340W-L VP 1340W-LL VP1550 VP1550W 0155939dk 009 0110 0 1 5 5 9 3 9 D K Meddelelse om ophavsret Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheder,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pladevibrator WP 2050A dk

Betjeningsvejledning. Pladevibrator WP 2050A dk Betjeningsvejledning Pladevibrator 0402349dk 009 0110 Meddelelse om ophavsret Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder, forbeholdes.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pladevibrator WP 1540A WP 1540AW dk

Betjeningsvejledning. Pladevibrator WP 1540A WP 1540AW dk Betjeningsvejledning Pladevibrator WP 1540A WP 1540AW 0154581dk 013 0110 0 1 5 4 5 8 1 D K Meddelelse om ophavsret Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stamper DS 70. 0158438dk 009 0410

Betjeningsvejledning. Stamper DS 70. 0158438dk 009 0410 Betjeningsvejledning Stamper DS 70 0158438dk 009 0410 Meddelelse om ophavsret Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder, forbeholdes.

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PT 2 PT 2A. 0151719dk 009 0510

Betjeningsvejledning. Pumpe PT 2 PT 2A. 0151719dk 009 0510 Betjeningsvejledning Pumpe PT 2 PT 2A 0151719dk 009 0510 Meddelelse om ophavsret Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder, forbeholdes.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Betonglittemaskine CT 36 CT 48. 0159226dk 009 1010

Betjeningsvejledning. Betonglittemaskine CT 36 CT 48. 0159226dk 009 1010 Betjeningsvejledning Betonglittemaskine CT 36 CT 48 0159226dk 009 1010 Meddelelse om ophavsret Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

dk Våd glittemaskine P 31A P 35 DRIFTSVEJLEDNING

dk Våd glittemaskine P 31A P 35 DRIFTSVEJLEDNING www.wackergroup.com 0156646dk 004 0407 Våd glittemaskine P 31A P 35 DRIFTSVEJLEDNING 0 1 5 6 6 4 6 D K P 31A/35 Indholdsfortegnelse 1. Forord 5 2. Sikkerhedsoplysninger 6 2.1 Driftssikkerhed... 7 2.2

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Betjeningsvejledning Betonglittemaskine CT 24-4A

Betjeningsvejledning Betonglittemaskine CT 24-4A Betjeningsvejledning Betonglittemaskine CT 24-4A 0171799dk 005 1010 Meddelelse om ophavsret Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 GCV135 GCV160 MOTORNUMMER BETJENINGSVEJLEDNING HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 1 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

www.wackergroup.com 0154550dk 006 0308 Ride-on Glittemaskine CRT 48-31V DRIFTSVEJLEDNING

www.wackergroup.com 0154550dk 006 0308 Ride-on Glittemaskine CRT 48-31V DRIFTSVEJLEDNING www.wackergroup.com 0154550dk 006 0308 Ride-on Glittemaskine CRT 48-31V DRIFTSVEJLEDNING 0 1 5 4 5 5 0 D K CRT 48-31V Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Sikkerhedsoplysninger 4 2.1 Forskrifter vedrørende

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL

F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL F50 F / 50 F75 2 F50 / F75 F 50 ANVENDELSE SWEPAC F 50 / F75 anvendes til pakning af grus og sand ved mindre anlægsarbejde som f.eks. underlag for betonsten eller teglsten

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

Betjeningsvejledning. Betonglittemaskine CT 24-4A

Betjeningsvejledning. Betonglittemaskine CT 24-4A Betjeningsvejledning Betonglittemaskine CT 24-4A DK 5000184482 06 0611 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Driftsvejledning

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stamper BS 50-2

Betjeningsvejledning. Stamper BS 50-2 Betjeningsvejledning Stamper BS 50-2 DK 5000184080 08 0712 Meddelelse om ophavsret Copyright 2012 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning

XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning DA VIGTIGT: Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der er sluttet til denne motor. Sørg

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER DK TURBO 50 mod. IB-2035 ILLUSTRATIONER Fig. 1 Fig. 3.1 1 2 Fig. 4 Fig. 2 Fig. 5 Fig. 3 3 Fig. 6 Fig. 7 Stopkontakt Stop Stop Fig. 8 I gang Fig. 10 Fig. 9

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stamper. BS 60-4s dk

Betjeningsvejledning. Stamper. BS 60-4s dk Betjeningsvejledning Stamper BS 60-4s 0170873dk 001 0510 Meddelelse om ophavsret Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder, forbeholdes.

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: 90 36 773 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BV30 VIBRATIONSBJÆLKE TIL FINISH VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BV30 - IS - 10631 1 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 ANVÄNDNING SWEPAC FB 160 / FB 175 / FB 235 / FB 255 / FB265 anvendes til komprimering af fyldninger under byggegrunde, ved vejanlægning, i

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

ATV Slagleklipper Brugervejledning

ATV Slagleklipper Brugervejledning ATV Slagleklipper Brugervejledning Tillæg til original manual LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE#Overensstemmelseserklæring#

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9052524 2-takts benzindrevet pælehammer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Pælehammer - Varenr. 9052524 Beskrivelse: Benzindrevet pælehammer,

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 BETJENINGSVEJLEDNING Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 Side 2 Tak fordi De valgte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotor GX120 GX160

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 13.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere