Betjeningsvejledning. Pladevibrator VP 2050 VP 2050W dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Pladevibrator VP 2050 VP 2050W. 0400324dk 005 0110"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Pladevibrator VP 2050 VP 2050W dk D K

2 Meddelelse om ophavsret Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder, forbeholdes. Denne brugsvejledning må fotokopieres af den oprindelige køber af maskinen. Enhver anden form for gengivelse er forbudt, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson Corporation. Enhver form for gengivelse eller distribution, som ikke er godkendt af Wacker Neuson Corporation, udgør en krænkelse af gældende ophavsret. Overtrædelser bliver retsforfulgt. Varemærker Alle varemærker omtalt i denne manual tilhører deres respektive ejere. Fabrikant Wacker Neuson Manila Incorporated Lot 2,Blk 1 Phase, PEZA Drive, First Cavite Industrial Estate, Brgy. Langkaan Dasmariñas, Cavite, Philippines Tlf: +63-(0) Fax: +63-(0) Oversat vejledning Denne manual indeholder en oversættelse af den oprindelige vejledning. Denne manuals originalsprog er amerikansk engelsk.

3 VP 2050/W Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sikkerhedsoplysninger Forskrifter vedrørende gnistfangere Driftssikkerhed Operatørsikkerhed ved brug af forbrændingsmotorer Servicesikkerhed Mærkatplacering Advarsels- og informationsetiketter Teknisk data Motor data Plade data Støj- og vibrationsspecifikationer Dimensioner Betjening Anbefalet brændstof Anvendelse Før start Start Stop Betjening wpm_bo dktoc.fm 1

4 Indholdsfortegnelse VP 2050/W 4. Vedligeholdelse Regelmæssig vedligeholdelsesplan Tændrør Luftfilter Motorolie Instilling af motoromdrejningstal Karburatorjustering Rengøring af opsamlingsbeholderen Drivrem Vibratorsmøring Rengøring af pladen Løftning af maskinen Transport af maskinen Opbevaring Fejlfinding...28 wpm_bo dktoc.fm 2

5 Forord I denne håndbog finder du betjenings- og vedligeholdelsesoplysninger til den aktuelle Wacker Neuson-model. Læs sikkerhedsforskrifterne i håndbogen grundigt for at modvirke risikoen for personskade. Opbevar håndbogen eller en kopi af den sammen med maskinen. Kontakt Wacker Neuson Danmark A/S, hvis håndbogen bliver væk, eller hvis du har brug for et ekstra eksemplar. Denne maskine er udviklet med tanke på brugerens sikkerhed. Den kan dog udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis den ikke betjenes eller vedligeholdes korrekt. Følg betjeningsinstruktionerne nøje! Kontakt Wacker Neuson Danmark A/S, hvis du har spørgsmål vedrørende maskinens betjening eller vedligeholdelse. Oplysningerne i denne håndbog er baseret på de maskiner, der var i produktion på udgivelsestidspunktet. Wacker Neuson Corporation forbeholder sig retten til at ændre oplysningerne uden varsel. Alle rettigheder, specielt kopierings- og distributionsrettigheder, forbeholdes. Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Ingen del af denne udgivelse må gengives i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopieres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson Corporation. Enhver form for gengivelse eller distribution, som ikke er godkendt af Wacker Neuson Corporation, udgør en krænkelse af gældende ophavsret og vil medføre retsforfølgelse. Vi forbeholder os retten til, uden varsel, at foretage tekniske ændringer, der har til formål at forbedre vores maskiner eller deres sikkerhedsstandard. wc_tx000001dk.fm 3

6 Sikkerhedsoplysninger VP 2050/W 1. Sikkerhedsoplysninger Denne håndbog indeholder anmærkninger om FARE, ADVARSEL, OBS, OPMÆRKSOM og BEMÆRK, som skal følges for at reducere mulighederne for personskade, beskadigelse af udstyr eller fejlfunktion. Dette er symbolet for advarsel. Det anvendes for at henlede din opmærksomhed på mulige farer for personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser som følger efter dette symbol for at undgå eventuel skade eller dødsfald. FARE FARE gør opmærksom på en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. ADVARSEL ADVARSEL gør opmærksom på en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. OBS OBS gør opmærksom på en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller middelsvære kvæstelser. OPMÆRKSOM: Ved anvendelse uden sikkerhedsadvarselssymbolet angiver OPMÆRKSOM en situation, som kan medføre materiel skade, hvis den ikke afværges. Bemærk: Indeholder yderligere oplysninger, som er vigtige for en fremgangsmåde. 1.1 Forskrifter vedrørende gnistfangere Bekendtgørelse: Lokale autoriteter kræver i visse områder, at gnistfangere bruges på interne forbrændingsmotorer. En gnistfanger er en anordning, som er konstrueret til at forhindre eventuel udstødning af gnister eller flammer fra motorudstødningen. Gnistfangere er ofte påkrævede ved betjening af driftsudstyr i skovområder for at nedsætte risikoen for brand. Henvend dig til motorleverandøren eller de lokale myndigheder, for at sikre dig, at du overholder de lokale regulativer vedrørende gnistfangere. wpm_si000312dk.fm 4

7 VP 2050/W 1.2 Driftssikkerhed Sikkerhedsoplysninger For sikkert at kunne betjene maskinen, skal du være fortrolig med maskinen og være korrekt uddannet. Maskiner, som ikke betjenes korrekt eller af personale, der ikke er uddannet, kan være farlige. Læs betjeningsvejledningen og gør dig selv fortrolig med, hvor alle instrumenter og kontroludstyr er anbragt, og hvordan de skal betjenes. Ikke uddannede brugere skal instrueres af nogen, der er fortrolig med maskinen, før de får lov til at arbejde med maskinen Lad ALDRIG personer, som ikke er uddannet dertil, betjene dette udstyr. Personer, som betjener dette udstyr, skal være bekendte med de potentielle risici og farer forbundet dermed Rør ALDRIG ved motoren eller lydpotten når motoren er i drift eller lige efter den er standset. Disse områder bliver varme og dette kan medføre forbrændinger Brug ALDRIG ekstraudstyr eller tilbehør, som ikke er anbefalet af Wacker Neuson. Det kan føre til beskadigelse af udstyret og/eller personskade Betjen ALDRIG maskinen uden remskærm. En blottet drevrem og remskiver kan skabe potentielt farlige situationer, som kan forårsage alvorlig personskade Forlad ALDRIG en maskine, der er i gang og uden opsyn Vær ALTID sikker på, at operatøren er bekendt med korrekte sikkerhedsforanstaltninger og betjeningsteknikker inden maskinen bruges Gå ALTID med beskyttelsestøj, når udstyret betjenes Beskyttelses- eller sikkerhedsbriller vil f.eks. beskytte øjnene mod skade forårsaget af flyvende masser Luk ALTID brændstofventilen på maskiner, som er udstyret med en sådan, når maskinen ikke er i brug Opbevar ALTID udstyret korrekt, når det ikke er i brug. Udstyret bør opbevares rent og tørt og utilgængeligt for børn Maskinen skal ALTID betjenes med alle sikkerhedsanordninger på plads og funktionsdygtige. Sikkerhedsanordninger MÅ IKKE ændres eller sættes ud af funktion. Maskinen MÅ IKKE betjenes, hvis en sikkerheds- eller beskyttelsesanordning mangler eller er ude af funktion Læs, forstå og følg ALTID bestemmelserne i betjeningsvejledningen inden maskinen forsøges betjent. ADVARSEL wpm_si000312dk.fm 5

8 Sikkerhedsoplysninger VP 2050/W 1.3 Operatørsikkerhed ved brug af forbrændingsmotorer FARE Forbrændingsmotorer kan udgøre en risiko under drift og brændstofpåfyldning! Læs og følg advarselsinstruktionerne i motorens betjeningsvejledning og nedenstående sikkerhedsbestemmelser. Undlades det at følge advarselsinstruktionerne og sikkerhedsbestemmelserne, kan det medføre alvorlige skader eller død Kør IKKE maskinen indendørs eller i et indelukket område, såsom en dyb grøft, medmindre der tilføres tilstrækkelig ventilation gennem udstyr såsom udsugningsanlæg eller slanger. Udstødningsgas fra motoren indeholder giftig kulmonoxidgas. Udsættelse for kulmonoxid kan føre til bevidstløshed og muligvis dødsfald Ryg ikke, mens maskinen er i brug Ryg IKKE ved påfyldning af brændstof Påfyld IKKE brændstof på en varm eller kørende motor Påfyld IKKE brændstof på eller i nærheden af åben ild Spild IKKE brændstof ved påfyldningen Brug IKKE maskinen i nærheden af åben ild Man bør ALTID fylde brændstof på i godt ventilerede omgivelser Skru ALTID brændstofdækslet på efter brændstofpåfyldning Kontroller ALTID brændstofslange, tankdækslets placering og om tanken er utæt eller om der er tegn på revner. Der må ikke arbejdes med maskiner, der er behæftet med sådanne skader. wpm_si000312dk.fm 6

9 VP 2050/W 1.4 Servicesikkerhed Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Dårligt vedligeholdt udstyr udgør en sikkerhedsrisiko! For at sikre, at udstyret arbejder sikkert og korrekt i lang tid, er det nødvendigt at foretage regelmæssig vedligeholdelse og lejlighedsvise reparationer Forsøg IKKE at gøre maskinen ren eller efterse den, mens den kører. Roterende dele kan forårsage alvorlig personskade Drej IKKE en druknet motor med tændrøret fjernet på benzindrevne motorer. Brændstof fanget i cylinderen vil sprøjte ud af tændrørsåbningen Test IKKE for gnister på benzindrevne motorer, hvis motoren er druknet eller der lugter af benzin. En tilfældig gnist kan antænde dampe Brug IKKE benzin eller andre brændstofstyper eller brandbare opløsninger til at rengøring af dele, især i indelukkede områder. Brændstofsdampe og dampe fra opløsninger kan være eksplosionsfarlige Hold ALTID området omkring udstødningen fri for affald, så som blade, papir, karton, osv. En varm udstødning kan antænde dem og derved starte en ildebrand Udskift ALTID slidte eller beskadigede komponenter med reservedele, som er konstrueret og anbefalet af Wacker Neuson Frakobl ALTID tændrøret på maskiner, som er udstyret med benzinmotorer, inden eftersyn for at undgå utilsigtet opstart Hold ALTID maskinen ren og mærkaterne læselige. Udskift alle manglende mærkater, samt markater, som er vanskelige at læse. Mærkater giver vigtig driftsinstruktioner og advarer om farer og risici. wpm_si000312dk.fm 7

10 Sikkerhedsoplysninger VP 2050/W 1.5 Mærkatplacering wpmgr wpm_si000312dk.fm 8

11 VP 2050/W 1.6 Advarsels- og informationsetiketter Sikkerhedsoplysninger Denne Wacker Neuson-maskine bruger internationale billedmærkater, hvor det er nødvendigt. Disse mærkater er beskrevet nedenfor: Mærkat Betydning ADVARSEL! Varm overflade! Garanteret lydstyrkeniveau i db(a). ADVARSEL! Hånden kan kvæstes i kilerem. Montér altid remskærm. OBS! Læs den medfølgende brugervejledning, før maskinen tages i brug. I modsat fald er der risiko for, at du selv eller andre kan blive kvæstet. OBS! Løftepunkt. ADVARSEL! Brug altid høreværn og øjenbeskyttelse ved drift af denne maskin. wpm_si000312dk.fm 9

12 Sikkerhedsoplysninger VP 2050/W Mærkat Betydning Luftsspjældsarm: Kanin = Fuld fart eller Hurtigt Skildpadde = tomgang eller Langsomt FARE! Fare for kulilteforgiftning. Brug øjenbeskyttelse og høreværn, når maskinen er i brug. FARE! Inden påfyldning af brændstof stop maskinen. Ingen gnister, flammer eller brændende genstande i nærheden af maskinen. Brug kun friskt, rent brændstof. Etiket Maskinmodel. Denne etiket viser navnet på maskinens model. Company logo Company label wpm_si000312dk.fm 10

13 VP 2050/W Mærkat Betydning Sikkerhedsoplysninger Et typeskilt med type, artikelnummer, version og maskinnummer er monteret på hver maskine. De bedes notere oplysninger fra dette typeskilt, således at de er til rådighed hvis skiltet skulle bortkomme eller blive beskadiget. Ved bestilling af reservedele eller hvis der ønskes oplysninger angående service skal typebetegnelsen, artikelnummeret, versionsummeret og maskinnummeret altid oplyses. Denne maskine er med en eller flere godkendelser registreret som følger. wpm_si000312dk.fm 11

14 Teknisk data VP 2050/W 2. Teknisk data 2.1 Motor data Motorydelse Netto kraftnormering per SAE J1349. Den faktiske kraftydelse kan variere pga. forhold betinget af den specifikke anvendelse. VP VP 2050W Motor Motorfabrikant Motortype Maks. nominel effekt ved nominel hastighed Wacker WM170 kw 4000 rpm Driftshastighed o/min 3600 Koblingsindgreb o/min 2100 Tændrør type NGK BR6HS Champion RL86C Elektrodemellemrum mm 0,6-0,7 Luftfilter type Dobbeltelement Motorsmøring olietypeserviceklasse SAE 10W30 SE eller højere Motorolieindhold ml 600 Brændstof type Almindelig blyfri benzin Tankindhold l 3,6 Ventilspillerum (kold) Indgang: Udgang: mm 0,07-0,13 0,17-0,23 wpm_td000321dk.fm 12

15 VP 2050/W 2.2 Plade ata Teknisk data VP VP 2050W Plade Vægt kg 103 Vandtanksindhold liter 7,6 Vibratorhastighed o/rem 5800 ± 100 Vibratorsmøring ml 240 Væske til automatgear Dexron III / Mercon eller lignende. Mål mm 588 x 500 x Støj- og vibrationsspecifikationer Den påkrævede lydspecifikation, Paragraf f af 89/392/EEC Maskineriforskrift, er: garanteret lydstyrkeniveau (L WA ) = 108 db(a). støjtryksniveauet ved operatørpladsen (L pa ): VP 2050 = 91 db(a). Disse støjværdier blev fastlagt i henhold til ISO 3744 for støjeffektniveauet (L WA ) og ISO 6081 for støjtryksniveauet (L pa ) ved operatørpladsen. Den effektive tyngdeaccelerationsværdi, fastlagt i henhold til EN ISO 5349, er = 4,5 m/s 2. Støj- og vibrationsspecifikationerne blev opnået, mens enheden blev anvendt på knust grus ved nominel motorhastighed. wpm_td000321dk.fm 13

16 Teknisk data VP 2050/W 2.4 Dimensioner mm (in.) 919 (36) 500 (20) 588 (23) wpmgr wpm_td000321dk.fm 14

17 VP 2050/W 3. Betjening Betjening 3.1 Anbefalet brændstof 3.2 Anvendelse Motoren kræver almindelig blyfri benzin. Brug kun friskt, rent brændstof. Brændstof, som indeholder vand eller snavs vil beskadige brændstofssystemet. Se motorvejledningen med hensyn til komplette brændstofsspecifikationer. 3.3 Før opstart Denne pladevibrator er konstrueret til komprimering af løst granulat, grus og fortovsfliser. Den er beregnet til anvendelse i begrænsede områder og områder ved siden af strukturer, såsom vægge, kantsten og fundamenter. Denne pladevibrator anbefales ikke til komprimering af kohæsionsjord med et stort lerindhold Læs og forstå sikkerheds- og driftsinstruktionerne i begyndelsen af denne vejledning Kontrollér: oliestanden i motoren. brændstofsstanden. luftfilterets tilstand. at de eksterne. brændstofliniernes tilstand. wpm_tx001101dk.fm 15

18 Betjening VP 2050/W 3.4 Start Se grafik: wc_gr Åbn brændstofhanen ved at dreje håndgrebet nedad (a1). Obs: Hvis motoren er kold, lukkes chokeren (d2). Hvis motoren er varm, åbnes chokeren (d1) Kontakt (b2) stilles på ON Gashåndtaget åbnes, ved at man bevæger det lidt mod venstre (c2) Træk i startreb (e). Obs: Hvis oliestanden i motoren er lav, vil motoren ikke starte. I dette tilfælde påfyldes mere olie Chokeren åbnes (d1) når motoren varmes op Gashåndtaget åbnes helt for drift af maskinen (c1). a2 b2 a1 b1 c1 c2 c3 d2 d1 e wc_gr Stop Se grafik: wc_gr Sæt motorens hastighed ned til tomgang ved at flytte gasspjældshåndtaget helt til højre (c3) Drej motorkontakten til OFF (SLUK) (b1) Luk for brændstofhanen (a2). wpm_tx001101dk.fm 16

19 VP 2050/W 3.6 Betjening Betjening Motoren skal køre med fuld gas, og pladen skal bevæge sig af sig selv med normal hastighed. Ved arbejde på stigninger kan man lette pladens bevægelse ved let fremadskubning, mens man ved faldende skråninger kan udligne en eventuel hastigforøgelse ved at holde maskinen lidt tilbage. Alt efter jordbundsforholdene er der anbragt 3-4 overgange for at opnå den bedste komprimering. Selv om der skal være et vist fugtighedsindhold i jordbunden, kan god komprimering hindres ved for megen fugtighed. Hvor jordbunden er forvåd, bør der gives jordbunden tilstrækkelig tid til udtørring. Hvis der ved arbejdet med pladen på usædvanlig tør jodbund skulle blive hvirvlet for meget støv op, kan komprimeringen forbedres og vedligeholdelsen af luftffiltret reduceres ved tilføjelse af væde. Benyt vandtank og vandingsanlæg til asfaltkomprimering for at undgå fastklæbning af asfaltmateriale på pladens underside; normalt er det nok med to overgange for at opnå tilstrækkelig komprimering. Ved anvendelse på forbundsten skal der anvendes et pladeunderlag for at undgå beskadigelse af stenene. En polyurethan-glidemåtte, der er specielt eget til dette formål fås som ekstra tilbehør. OPMÆRKSOM: Anvend IKKE pladen på beton eller specielt hårde, tørre og fast komprimerede jordoverflader. I sådanne tilfælde begynder maskinen at hoppe i stedet for at vibrere, hvilket forårsager skader på pladen og på motoren. wpm_tx001101dk.fm 17

20 Vedligeholdelse VP 2050/W 4. Vedligeholdelse 4.1 Regelmæssig vedligeholdelsesplan Skemaet nedenunder viser den fundamentale vedligeholdelse af glittemaskine og motor. Se venligst motorfabrikantens Operatørhåndbog for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelse af motoren. Der fulgte et eksemplar af Motoroperatørhåndbogen med maskinen ved levering. Dagligt før opstart Efter de første 20 timer Hver anden uge eller hver 50 timer Hver måned eller hver 100 timer Hvert år eller hver 300 timer Kontrollér brændstofsstanden. Kontrollér motorens oliestand. Efterse brændstofslinierne. Efterse luftfilteret. Udskift efter behov. Kontrollér eksterne beslag. Kontrollér og justér drivremmen. Rengør luftfilterindsats. Buffer kontrolleres for skader. Kontroller magnetiseringsmaskinens oliestand. Skift motorolie. Rengør kølesystemet. Kontrollér og rengør tændrøret. Rengør opsamlingsbeholderen. Kontrollér og justér ventilfrigangene. Skift vibratorvæske. wpm_tx001102dk.fm 18

21 VP 2050/W 4.2 Tændrør Vedligeholdelse Se grafik: wc_gr Rens eller udskift tændrøret efter behov for at sikre, at det fungerer korrekt. Se venligst motorhåndbogen. Lyddæmperen bliver meget varm under drift og vedbliver at være varm et stykke tid efter motoren er stoppet. Rør ikke lyddæmperen, mens den stadig er varm. ADVARSEL Bemærk: Se Tekniske data for Indstil afstandene, Anbefalet tændrør Fjern tændrøret, og inspicér det Udskift tændrøret, hvis insulatoren er revnet eller skåret. Rens tændrørselektroderne med en stålbørste Indstil afstandene (a) Spænd tændrøret godt til. OPMÆRKSOM: Et løst tændrør kan blive meget varmt og kan forårsage motorskade.lyddæmperen bliver meget varm under drift og vedbliver at være varm et stykke tid efter motoren er stoppet. Rør ikke lyddæmperen, mens den stadig er varm. wpm_tx001102dk.fm 19

22 Vedligeholdelse VP 2050/W 4.3 Luftfilter Se grafik: wc_gr Brug ALDRIG benzin eller andre slags lettændelige opløsningsmidler til at gøre luftfilteret rent. Det kan medføre brand eller eksplosion. ADVARSEL OPMÆRKSOM: Kør ALDRIG motoren uden luftfilter. Det vil medføre; alvorlig skade på motoren. Motoren er udstyret med dobbeltelement luftfilteret. Under normale betjeningsforhold skal elementerne renses en gang om ugen. Under meget tørre og støvede forhold skal elementerne renses dagligt. Udskift et element, hvis det er fuldt af snavs som ikke kan fjernes Tag dækslet (a) af luftfilteret. Fjern filtersamlingen ved at trække den lige op. Efterse begge elementer for huller eller revner. Udskift beskadigede elementer Vask skumelementet (b) i en opløsning af mildt vaskemiddel og varmt vand. Skyl det omhyggeligt i rent vand. Lad elementet tørre grundigt Bank let på papirelementet (c) for at fjerne overskydende snavs, eller blæs trykluft gennem filteret indefra og udefter. Udskift papirelementet, hvis det virker meget snavset. a b c wc_gr wpm_tx001102dk.fm 20

23 VP 2050/W 4.4 Motorolie Vedligeholdelse Se grafik: wc_gr Dræn olien ud, mens motoren stadig er varm. Bemærk: Anbring, af hensyn til miljøbeskyttelsen, en plasticplade og en beholder under maskinen til opsamling af al den væske, der drænes ud. Denne væske bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen om miljøbeskyttelse Fjern bundproppen (a) Lad olien dræne ud Skru bundproppen i Fyld motorens krumtaphus gennem oliepåfyldningsåbningen (b), til det øverste mærke på oliepinden (c). Skru ikke oliepinden i for at kontrollere niveauet. Se Tekniske data vedrørende oliemængde og - type Når krumtaphuset er fuldt, genmonteres oliepinden. c b a a wc_gr wc_gr wpm_tx001102dk.fm 21

24 Vedligeholdelse VP 2050/W 4.5 Instilling af motoromdrejningstal Se grafik: wc_gr Indstil motoren til hastighed med fuld last på 3600 ±100 o/m (rpm). Sådan indstilles motorhastigheden: Anbring maskinen på en testmåtte af gummi for at forhindre den i at bevæge sig Start motoren og lad den varme op Drej anslagsskruen (a) ind for at nedsætte hastigheden og ud for at øge hastigheden. Sørg for, at gasspjældshåndtaget rører anslagsskruen før o/m måles. OPMÆRKSOM: Hvis pladen køres ved højere hastighed end den hastighed, der er angivet i Tekniske Data, kan det beskadige både pladen og motoren. 4.6 Rengøring af Filterkop Se grafik: wc_gr Fjern vand og smuds ved at lukke benzinhanen og aftage filterkoppen Efterse filterkoppen (a) for vand og snavs Efter fjernelse af vand og smuds vaskes filterkoppen i et brandsikkert rengøringsmiddel Montér delene korrekt igen, så der ikke forekommer lækage. wpm_tx001102dk.fm 22

25 VP 2050/W 4.7 Drivrem Vedligeholdelse Se grafik: wpmgr På nye maskiner, eller efter installering af et nyt bælte, skal remmens stramning kontrolleres efter de første 20 driftstimer. Derefter kontrolleres og justeres remmen for hver 50 timer. Justering af remmen: Løsn de to skruer (a) på rembeskyttelsen, fjern derpå rembeskyttelsen, idet skruesamlingerne fastholdes på rembeskyttelsen Løsn de fire møtrikker (b), der holder motoren fast til konsollen og skruen (c), der holder rembeskyttelsen tilbage mod konsollen Skub motoren tilbage (mod håndtaget) for at stramme remmen og fremad for at slække den Juster remmen, så den kan trykkes mm (d), når der trykkes midtvejs mellem remskiverne Vær sikker på at koblingsremskiven (f) og magnetiseringsremskiven (e) er rettet op. Anbring en lige side i mod magnetiseringsremskiven (e) og flyt maskinen således at de to remskiver er parallelle Spænd alle møtrikker og skruer til 20,5 NM, når du samler maskinen igen. a b c d wpmgr wpm_tx001102dk.fm 23

26 Vedligeholdelse VP 2050/W 4.8 Vibratorsmøring Se grafik: wpmgr Lejerne i magnetiseringsenheden er stænksmurt og roterer med meget høj hastighed. Det er vigtigt at holde olien i magnetiseringsenheden på det korrekte niveau og skifte den regelmæssigt. Kontroller oliestanden i magnetiseringsenheden for hver 50 driftstimer. Når oliestanden skal kontrolleres, anbringes pladen på en flad, vandret overflade. Bundskruen (a) med pakringen (b) fjernes. Oliestanden skal være synlig på bundskruens gevind. Påfyld olie efter behov. Skift magnetiseringsenhedens olie for hver 300 driftstimer. Aftapning af olie: Fjern skruen (a) fra enden af magnetiseringsenheden og vip pladen op. Bemærk: Anbring, af hensyn til miljøet, en plasticplade og en beholder under maskinen til opsamling af den væske, der måtte løbe ud. Bortskaf denne væske i overensstemmelse med lovgivning om miljøbeskyttelse. Anbring pladen på en vandret overflade og påfyld cirka 296 ml olie gennem påfyldningsåbningen, indtil olien når bundskruens gevind. OPMÆRKSOM: Overfyld IKKE. For meget olie i magnetiseringsenheden kan reducere dens ydeevne og beskadige drivremmen. wpmgr Rengøring af pladen Gør pladen ren efter brug for at fjerne snavs, sten og mudder under motorkonsolen. Hvis pladen anvendes i et støvet område, skal du kontrollere motorens cylinderkøleribber for ophobing af snavs. Hold cylinderkøleribberne rene for at forhindre, at motoren overopheder. wpm_tx001102dk.fm 24

27 VP 2050/W Vedligeholdelse 4.10 Løftning af maskinen Se grafik: wpmgr Se Sektion Teknisk data for oplysninger om maskinens vægt. Sådan løftes maskinen manuelt: Stop motoren Få hjælp af en kollega og planlæg løftet. Lad motoren køle af, før maskinen transporteres eller lagres indendørs, for at undgå forbrændinger eller brandfarer. Drej brændstofshanen til positionen sluk og hold motoren plan for at ADVARSEL forhindre brændstofsspild Hold maskinen fast ved løftehåndtagene (a) Løft maskinen som vist. Risikoen for rygskade på grund af løftning nedsættes, når begge fødder hviler fladt mod jorden og skuldrene holdes tilbage. Hold hovedet højt og ryggen lige. ADVARSEL Sådan løftes maskinen mekanisk: OPMÆRKSOM: Inden der gøres forsøg på at løfte maskinen, skal du sikre dig, at løfteanordningerne kan klare maskinens vægt uden problemer. Se Sektion Teknisk data for oplysninger om maskinens vægt Fastgør krogen, fastspændingsselen eller kablet på maskinen som vist og løft maskinen. OPMÆRKSOM: Løft IKKE vibratorpladen i styrehåndtaget, da vibratorpladen kan flytte sig og falde ned. c CAUTION VORSICHT PRECAUTION PRECAUCION a b wpmgr wpm_tx001102dk.fm 25

28 Vedligeholdelse VP 2050/W 4.11 Transport af maskinen Se grafik: wpmgr Lad motoren køle af, før maskinen transporteres eller lagres indendørs, for at undgå forbrændinger eller brandfarer. ADVARSEL Drej brændstofshanen til positionen sluk og hold motoren plan for at forhindre brændstofsspild Fastgør maskinen fast til køretøjet, så den ikke glider eller vælter. Fastgør maskinen til køretøjet på de punkter, der er vist på grafiken. wpmgr Opbevaring Hvis pladen skal oplagres længere end 30 dage: Løst snavs og sten fjernes fra pladen Topstykkets køleribber renses for snavs Luftfilter renses eller udskiftes Vibratorolie skiftes Motorolien skiftes og de i motorens driftsvejledning angivne oplagringsanvisninger følges Plade og motor tildækkes helt og opbevares et tørt og rent sted. wpm_tx001102dk.fm 26

29 VP 2050/W 4.13 Fejlfinding Vedligeholdelse Problem / Symptom Pladen når ikke hastighed. Dårlig komprimering. Motoren kører, men der er ingen vibration. Pladen hopper eller komprimerer ujævnt. Årsag / Løsning Motorens gasspjæld er ikke helt åbent. Gasspjældet er ikke justeret korrekt. Jorden er for våd og pladen klæber fast. Lad jorden tørre før komprimering. Drivremmen er løs eller slidt, og den glider på remskiven. Justér eller udskift remmen. Kontrollér, at motorens monteringsbolte er stramme. Vibratorens lejer binder. Kontrollér oliestanden i vibratoren. Tilføj eller udskift olie. Luftfilteret er tilstoppet med støv, hvilket nedsætter motorydelsen. Rengør eller udskift luftfilteret. Motorhastigheden er for lav. Kontrollér motorhastigheden med et takometer. Justér eller reparér motoren til at køre ved korrekt hastighed. Se motorvejledningen. Motorens gasspjæld er ikke åbent. Drivremmen er løs eller i stykker. Justér eller udskift remmen. Koblingen er beskadiget. Efterse og udskift koblingen. Motorhastigheden er for lav. Kontrollér motorhastigheden. Der er for meget olie i vibratoren. Justér oliestanden. Jordoverfladen er for hård. Støddæmperne er løse eller beskadigede. wpm_tx001102dk.fm 27

30

31 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS WACKER NEUSON MANILA, INC., DASMARIÑAS, CAVITE, PHILIPPINES VALTUUTETTU EDUSTAJA EUROOPAN UNIONISSA Axel Häret WACKER NEUSON SE Preußenstraße München vakuuttaa, että seuraava tuote: 1. Kategoria: Vibrationsplader 2. Maskinens funktion: Denne pladevibrator er konstrueret til komprimering af løst granulat, grus og fortovsfliser. Den er beregnet til anvendelse i begrænsede områder og områder ved siden af strukturer, såsom vægge, kantsten og fundamenter. Pladevibratorer, som er udstyret med vandtanke, kan også anvendes til komprimering af asfalt. 3. Type / model: VP 2050, VP 2050W 4. Laitteen numero: , Asennettu kokonaisteho: VP 2050, VP 2050W 4,2kW Äänitestaus suoritettu direktiivin 2000/14/EC: Vaatimustenmukaisuuden arviointi Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Mitattu äänentehotaso Taattu äänentehotaso Tillæg VI VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zertifizierungsstelle Merianstraße Offenbach/Main VP db(a) VP 2050W 91 db(a) VP db(a) VP 2050W 108 db(a) 6. Denne maskine opfylder de relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EC og er også fabrikeret i overensstemmelse med disse standarder: 2000/14/EC 2004/108/EC EN EN VP 2050-dk_2010_WN.fm Dato Heinz Gengnagel President & CEO WACKER NEUSON CORPORATION Denne EU-overenstemmelseserklæring udgør en oversættelse at det oprindelige certifikat.

32 Wacker Construction Equipment AG Preußenstraße 41 D München Tel.: +49-(0) Fax: (0) Wacker Neuson Corporation P.O. Box 9007 Menomonee Falls, WI Tel. : (262) Fax: (262) Tel. : (800) Wacker Asia Pacific Operations Skyline Tower, Suite 2303, 23/F 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong Tel Fax:

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BG33/42 Glittemaskiner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BG33/42 - IS - 10518-5 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

LF 75. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Fremad plade

LF 75. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Fremad plade LF 75 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Fremad plade LF 75 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner Installation Ismaskinens placering Pladsen, der vælges til ismaskinen, skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af disse kriterier ikke er til stede, skal der vælges

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere