Betjeningsvejledning. Pladevibrator VP 2050 VP 2050W dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Pladevibrator VP 2050 VP 2050W. 0400324dk 005 0110"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Pladevibrator VP 2050 VP 2050W dk D K

2 Meddelelse om ophavsret Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder, forbeholdes. Denne brugsvejledning må fotokopieres af den oprindelige køber af maskinen. Enhver anden form for gengivelse er forbudt, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson Corporation. Enhver form for gengivelse eller distribution, som ikke er godkendt af Wacker Neuson Corporation, udgør en krænkelse af gældende ophavsret. Overtrædelser bliver retsforfulgt. Varemærker Alle varemærker omtalt i denne manual tilhører deres respektive ejere. Fabrikant Wacker Neuson Manila Incorporated Lot 2,Blk 1 Phase, PEZA Drive, First Cavite Industrial Estate, Brgy. Langkaan Dasmariñas, Cavite, Philippines Tlf: +63-(0) Fax: +63-(0) Oversat vejledning Denne manual indeholder en oversættelse af den oprindelige vejledning. Denne manuals originalsprog er amerikansk engelsk.

3 VP 2050/W Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sikkerhedsoplysninger Forskrifter vedrørende gnistfangere Driftssikkerhed Operatørsikkerhed ved brug af forbrændingsmotorer Servicesikkerhed Mærkatplacering Advarsels- og informationsetiketter Teknisk data Motor data Plade data Støj- og vibrationsspecifikationer Dimensioner Betjening Anbefalet brændstof Anvendelse Før start Start Stop Betjening wpm_bo dktoc.fm 1

4 Indholdsfortegnelse VP 2050/W 4. Vedligeholdelse Regelmæssig vedligeholdelsesplan Tændrør Luftfilter Motorolie Instilling af motoromdrejningstal Karburatorjustering Rengøring af opsamlingsbeholderen Drivrem Vibratorsmøring Rengøring af pladen Løftning af maskinen Transport af maskinen Opbevaring Fejlfinding...28 wpm_bo dktoc.fm 2

5 Forord I denne håndbog finder du betjenings- og vedligeholdelsesoplysninger til den aktuelle Wacker Neuson-model. Læs sikkerhedsforskrifterne i håndbogen grundigt for at modvirke risikoen for personskade. Opbevar håndbogen eller en kopi af den sammen med maskinen. Kontakt Wacker Neuson Danmark A/S, hvis håndbogen bliver væk, eller hvis du har brug for et ekstra eksemplar. Denne maskine er udviklet med tanke på brugerens sikkerhed. Den kan dog udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis den ikke betjenes eller vedligeholdes korrekt. Følg betjeningsinstruktionerne nøje! Kontakt Wacker Neuson Danmark A/S, hvis du har spørgsmål vedrørende maskinens betjening eller vedligeholdelse. Oplysningerne i denne håndbog er baseret på de maskiner, der var i produktion på udgivelsestidspunktet. Wacker Neuson Corporation forbeholder sig retten til at ændre oplysningerne uden varsel. Alle rettigheder, specielt kopierings- og distributionsrettigheder, forbeholdes. Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Ingen del af denne udgivelse må gengives i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopieres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson Corporation. Enhver form for gengivelse eller distribution, som ikke er godkendt af Wacker Neuson Corporation, udgør en krænkelse af gældende ophavsret og vil medføre retsforfølgelse. Vi forbeholder os retten til, uden varsel, at foretage tekniske ændringer, der har til formål at forbedre vores maskiner eller deres sikkerhedsstandard. wc_tx000001dk.fm 3

6 Sikkerhedsoplysninger VP 2050/W 1. Sikkerhedsoplysninger Denne håndbog indeholder anmærkninger om FARE, ADVARSEL, OBS, OPMÆRKSOM og BEMÆRK, som skal følges for at reducere mulighederne for personskade, beskadigelse af udstyr eller fejlfunktion. Dette er symbolet for advarsel. Det anvendes for at henlede din opmærksomhed på mulige farer for personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser som følger efter dette symbol for at undgå eventuel skade eller dødsfald. FARE FARE gør opmærksom på en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. ADVARSEL ADVARSEL gør opmærksom på en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. OBS OBS gør opmærksom på en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller middelsvære kvæstelser. OPMÆRKSOM: Ved anvendelse uden sikkerhedsadvarselssymbolet angiver OPMÆRKSOM en situation, som kan medføre materiel skade, hvis den ikke afværges. Bemærk: Indeholder yderligere oplysninger, som er vigtige for en fremgangsmåde. 1.1 Forskrifter vedrørende gnistfangere Bekendtgørelse: Lokale autoriteter kræver i visse områder, at gnistfangere bruges på interne forbrændingsmotorer. En gnistfanger er en anordning, som er konstrueret til at forhindre eventuel udstødning af gnister eller flammer fra motorudstødningen. Gnistfangere er ofte påkrævede ved betjening af driftsudstyr i skovområder for at nedsætte risikoen for brand. Henvend dig til motorleverandøren eller de lokale myndigheder, for at sikre dig, at du overholder de lokale regulativer vedrørende gnistfangere. wpm_si000312dk.fm 4

7 VP 2050/W 1.2 Driftssikkerhed Sikkerhedsoplysninger For sikkert at kunne betjene maskinen, skal du være fortrolig med maskinen og være korrekt uddannet. Maskiner, som ikke betjenes korrekt eller af personale, der ikke er uddannet, kan være farlige. Læs betjeningsvejledningen og gør dig selv fortrolig med, hvor alle instrumenter og kontroludstyr er anbragt, og hvordan de skal betjenes. Ikke uddannede brugere skal instrueres af nogen, der er fortrolig med maskinen, før de får lov til at arbejde med maskinen Lad ALDRIG personer, som ikke er uddannet dertil, betjene dette udstyr. Personer, som betjener dette udstyr, skal være bekendte med de potentielle risici og farer forbundet dermed Rør ALDRIG ved motoren eller lydpotten når motoren er i drift eller lige efter den er standset. Disse områder bliver varme og dette kan medføre forbrændinger Brug ALDRIG ekstraudstyr eller tilbehør, som ikke er anbefalet af Wacker Neuson. Det kan føre til beskadigelse af udstyret og/eller personskade Betjen ALDRIG maskinen uden remskærm. En blottet drevrem og remskiver kan skabe potentielt farlige situationer, som kan forårsage alvorlig personskade Forlad ALDRIG en maskine, der er i gang og uden opsyn Vær ALTID sikker på, at operatøren er bekendt med korrekte sikkerhedsforanstaltninger og betjeningsteknikker inden maskinen bruges Gå ALTID med beskyttelsestøj, når udstyret betjenes Beskyttelses- eller sikkerhedsbriller vil f.eks. beskytte øjnene mod skade forårsaget af flyvende masser Luk ALTID brændstofventilen på maskiner, som er udstyret med en sådan, når maskinen ikke er i brug Opbevar ALTID udstyret korrekt, når det ikke er i brug. Udstyret bør opbevares rent og tørt og utilgængeligt for børn Maskinen skal ALTID betjenes med alle sikkerhedsanordninger på plads og funktionsdygtige. Sikkerhedsanordninger MÅ IKKE ændres eller sættes ud af funktion. Maskinen MÅ IKKE betjenes, hvis en sikkerheds- eller beskyttelsesanordning mangler eller er ude af funktion Læs, forstå og følg ALTID bestemmelserne i betjeningsvejledningen inden maskinen forsøges betjent. ADVARSEL wpm_si000312dk.fm 5

8 Sikkerhedsoplysninger VP 2050/W 1.3 Operatørsikkerhed ved brug af forbrændingsmotorer FARE Forbrændingsmotorer kan udgøre en risiko under drift og brændstofpåfyldning! Læs og følg advarselsinstruktionerne i motorens betjeningsvejledning og nedenstående sikkerhedsbestemmelser. Undlades det at følge advarselsinstruktionerne og sikkerhedsbestemmelserne, kan det medføre alvorlige skader eller død Kør IKKE maskinen indendørs eller i et indelukket område, såsom en dyb grøft, medmindre der tilføres tilstrækkelig ventilation gennem udstyr såsom udsugningsanlæg eller slanger. Udstødningsgas fra motoren indeholder giftig kulmonoxidgas. Udsættelse for kulmonoxid kan føre til bevidstløshed og muligvis dødsfald Ryg ikke, mens maskinen er i brug Ryg IKKE ved påfyldning af brændstof Påfyld IKKE brændstof på en varm eller kørende motor Påfyld IKKE brændstof på eller i nærheden af åben ild Spild IKKE brændstof ved påfyldningen Brug IKKE maskinen i nærheden af åben ild Man bør ALTID fylde brændstof på i godt ventilerede omgivelser Skru ALTID brændstofdækslet på efter brændstofpåfyldning Kontroller ALTID brændstofslange, tankdækslets placering og om tanken er utæt eller om der er tegn på revner. Der må ikke arbejdes med maskiner, der er behæftet med sådanne skader. wpm_si000312dk.fm 6

9 VP 2050/W 1.4 Servicesikkerhed Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Dårligt vedligeholdt udstyr udgør en sikkerhedsrisiko! For at sikre, at udstyret arbejder sikkert og korrekt i lang tid, er det nødvendigt at foretage regelmæssig vedligeholdelse og lejlighedsvise reparationer Forsøg IKKE at gøre maskinen ren eller efterse den, mens den kører. Roterende dele kan forårsage alvorlig personskade Drej IKKE en druknet motor med tændrøret fjernet på benzindrevne motorer. Brændstof fanget i cylinderen vil sprøjte ud af tændrørsåbningen Test IKKE for gnister på benzindrevne motorer, hvis motoren er druknet eller der lugter af benzin. En tilfældig gnist kan antænde dampe Brug IKKE benzin eller andre brændstofstyper eller brandbare opløsninger til at rengøring af dele, især i indelukkede områder. Brændstofsdampe og dampe fra opløsninger kan være eksplosionsfarlige Hold ALTID området omkring udstødningen fri for affald, så som blade, papir, karton, osv. En varm udstødning kan antænde dem og derved starte en ildebrand Udskift ALTID slidte eller beskadigede komponenter med reservedele, som er konstrueret og anbefalet af Wacker Neuson Frakobl ALTID tændrøret på maskiner, som er udstyret med benzinmotorer, inden eftersyn for at undgå utilsigtet opstart Hold ALTID maskinen ren og mærkaterne læselige. Udskift alle manglende mærkater, samt markater, som er vanskelige at læse. Mærkater giver vigtig driftsinstruktioner og advarer om farer og risici. wpm_si000312dk.fm 7

10 Sikkerhedsoplysninger VP 2050/W 1.5 Mærkatplacering wpmgr wpm_si000312dk.fm 8

11 VP 2050/W 1.6 Advarsels- og informationsetiketter Sikkerhedsoplysninger Denne Wacker Neuson-maskine bruger internationale billedmærkater, hvor det er nødvendigt. Disse mærkater er beskrevet nedenfor: Mærkat Betydning ADVARSEL! Varm overflade! Garanteret lydstyrkeniveau i db(a). ADVARSEL! Hånden kan kvæstes i kilerem. Montér altid remskærm. OBS! Læs den medfølgende brugervejledning, før maskinen tages i brug. I modsat fald er der risiko for, at du selv eller andre kan blive kvæstet. OBS! Løftepunkt. ADVARSEL! Brug altid høreværn og øjenbeskyttelse ved drift af denne maskin. wpm_si000312dk.fm 9

12 Sikkerhedsoplysninger VP 2050/W Mærkat Betydning Luftsspjældsarm: Kanin = Fuld fart eller Hurtigt Skildpadde = tomgang eller Langsomt FARE! Fare for kulilteforgiftning. Brug øjenbeskyttelse og høreværn, når maskinen er i brug. FARE! Inden påfyldning af brændstof stop maskinen. Ingen gnister, flammer eller brændende genstande i nærheden af maskinen. Brug kun friskt, rent brændstof. Etiket Maskinmodel. Denne etiket viser navnet på maskinens model. Company logo Company label wpm_si000312dk.fm 10

13 VP 2050/W Mærkat Betydning Sikkerhedsoplysninger Et typeskilt med type, artikelnummer, version og maskinnummer er monteret på hver maskine. De bedes notere oplysninger fra dette typeskilt, således at de er til rådighed hvis skiltet skulle bortkomme eller blive beskadiget. Ved bestilling af reservedele eller hvis der ønskes oplysninger angående service skal typebetegnelsen, artikelnummeret, versionsummeret og maskinnummeret altid oplyses. Denne maskine er med en eller flere godkendelser registreret som følger. wpm_si000312dk.fm 11

14 Teknisk data VP 2050/W 2. Teknisk data 2.1 Motor data Motorydelse Netto kraftnormering per SAE J1349. Den faktiske kraftydelse kan variere pga. forhold betinget af den specifikke anvendelse. VP VP 2050W Motor Motorfabrikant Motortype Maks. nominel effekt ved nominel hastighed Wacker WM170 kw 4000 rpm Driftshastighed o/min 3600 Koblingsindgreb o/min 2100 Tændrør type NGK BR6HS Champion RL86C Elektrodemellemrum mm 0,6-0,7 Luftfilter type Dobbeltelement Motorsmøring olietypeserviceklasse SAE 10W30 SE eller højere Motorolieindhold ml 600 Brændstof type Almindelig blyfri benzin Tankindhold l 3,6 Ventilspillerum (kold) Indgang: Udgang: mm 0,07-0,13 0,17-0,23 wpm_td000321dk.fm 12

15 VP 2050/W 2.2 Plade ata Teknisk data VP VP 2050W Plade Vægt kg 103 Vandtanksindhold liter 7,6 Vibratorhastighed o/rem 5800 ± 100 Vibratorsmøring ml 240 Væske til automatgear Dexron III / Mercon eller lignende. Mål mm 588 x 500 x Støj- og vibrationsspecifikationer Den påkrævede lydspecifikation, Paragraf f af 89/392/EEC Maskineriforskrift, er: garanteret lydstyrkeniveau (L WA ) = 108 db(a). støjtryksniveauet ved operatørpladsen (L pa ): VP 2050 = 91 db(a). Disse støjværdier blev fastlagt i henhold til ISO 3744 for støjeffektniveauet (L WA ) og ISO 6081 for støjtryksniveauet (L pa ) ved operatørpladsen. Den effektive tyngdeaccelerationsværdi, fastlagt i henhold til EN ISO 5349, er = 4,5 m/s 2. Støj- og vibrationsspecifikationerne blev opnået, mens enheden blev anvendt på knust grus ved nominel motorhastighed. wpm_td000321dk.fm 13

16 Teknisk data VP 2050/W 2.4 Dimensioner mm (in.) 919 (36) 500 (20) 588 (23) wpmgr wpm_td000321dk.fm 14

17 VP 2050/W 3. Betjening Betjening 3.1 Anbefalet brændstof 3.2 Anvendelse Motoren kræver almindelig blyfri benzin. Brug kun friskt, rent brændstof. Brændstof, som indeholder vand eller snavs vil beskadige brændstofssystemet. Se motorvejledningen med hensyn til komplette brændstofsspecifikationer. 3.3 Før opstart Denne pladevibrator er konstrueret til komprimering af løst granulat, grus og fortovsfliser. Den er beregnet til anvendelse i begrænsede områder og områder ved siden af strukturer, såsom vægge, kantsten og fundamenter. Denne pladevibrator anbefales ikke til komprimering af kohæsionsjord med et stort lerindhold Læs og forstå sikkerheds- og driftsinstruktionerne i begyndelsen af denne vejledning Kontrollér: oliestanden i motoren. brændstofsstanden. luftfilterets tilstand. at de eksterne. brændstofliniernes tilstand. wpm_tx001101dk.fm 15

18 Betjening VP 2050/W 3.4 Start Se grafik: wc_gr Åbn brændstofhanen ved at dreje håndgrebet nedad (a1). Obs: Hvis motoren er kold, lukkes chokeren (d2). Hvis motoren er varm, åbnes chokeren (d1) Kontakt (b2) stilles på ON Gashåndtaget åbnes, ved at man bevæger det lidt mod venstre (c2) Træk i startreb (e). Obs: Hvis oliestanden i motoren er lav, vil motoren ikke starte. I dette tilfælde påfyldes mere olie Chokeren åbnes (d1) når motoren varmes op Gashåndtaget åbnes helt for drift af maskinen (c1). a2 b2 a1 b1 c1 c2 c3 d2 d1 e wc_gr Stop Se grafik: wc_gr Sæt motorens hastighed ned til tomgang ved at flytte gasspjældshåndtaget helt til højre (c3) Drej motorkontakten til OFF (SLUK) (b1) Luk for brændstofhanen (a2). wpm_tx001101dk.fm 16

19 VP 2050/W 3.6 Betjening Betjening Motoren skal køre med fuld gas, og pladen skal bevæge sig af sig selv med normal hastighed. Ved arbejde på stigninger kan man lette pladens bevægelse ved let fremadskubning, mens man ved faldende skråninger kan udligne en eventuel hastigforøgelse ved at holde maskinen lidt tilbage. Alt efter jordbundsforholdene er der anbragt 3-4 overgange for at opnå den bedste komprimering. Selv om der skal være et vist fugtighedsindhold i jordbunden, kan god komprimering hindres ved for megen fugtighed. Hvor jordbunden er forvåd, bør der gives jordbunden tilstrækkelig tid til udtørring. Hvis der ved arbejdet med pladen på usædvanlig tør jodbund skulle blive hvirvlet for meget støv op, kan komprimeringen forbedres og vedligeholdelsen af luftffiltret reduceres ved tilføjelse af væde. Benyt vandtank og vandingsanlæg til asfaltkomprimering for at undgå fastklæbning af asfaltmateriale på pladens underside; normalt er det nok med to overgange for at opnå tilstrækkelig komprimering. Ved anvendelse på forbundsten skal der anvendes et pladeunderlag for at undgå beskadigelse af stenene. En polyurethan-glidemåtte, der er specielt eget til dette formål fås som ekstra tilbehør. OPMÆRKSOM: Anvend IKKE pladen på beton eller specielt hårde, tørre og fast komprimerede jordoverflader. I sådanne tilfælde begynder maskinen at hoppe i stedet for at vibrere, hvilket forårsager skader på pladen og på motoren. wpm_tx001101dk.fm 17

20 Vedligeholdelse VP 2050/W 4. Vedligeholdelse 4.1 Regelmæssig vedligeholdelsesplan Skemaet nedenunder viser den fundamentale vedligeholdelse af glittemaskine og motor. Se venligst motorfabrikantens Operatørhåndbog for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelse af motoren. Der fulgte et eksemplar af Motoroperatørhåndbogen med maskinen ved levering. Dagligt før opstart Efter de første 20 timer Hver anden uge eller hver 50 timer Hver måned eller hver 100 timer Hvert år eller hver 300 timer Kontrollér brændstofsstanden. Kontrollér motorens oliestand. Efterse brændstofslinierne. Efterse luftfilteret. Udskift efter behov. Kontrollér eksterne beslag. Kontrollér og justér drivremmen. Rengør luftfilterindsats. Buffer kontrolleres for skader. Kontroller magnetiseringsmaskinens oliestand. Skift motorolie. Rengør kølesystemet. Kontrollér og rengør tændrøret. Rengør opsamlingsbeholderen. Kontrollér og justér ventilfrigangene. Skift vibratorvæske. wpm_tx001102dk.fm 18

21 VP 2050/W 4.2 Tændrør Vedligeholdelse Se grafik: wc_gr Rens eller udskift tændrøret efter behov for at sikre, at det fungerer korrekt. Se venligst motorhåndbogen. Lyddæmperen bliver meget varm under drift og vedbliver at være varm et stykke tid efter motoren er stoppet. Rør ikke lyddæmperen, mens den stadig er varm. ADVARSEL Bemærk: Se Tekniske data for Indstil afstandene, Anbefalet tændrør Fjern tændrøret, og inspicér det Udskift tændrøret, hvis insulatoren er revnet eller skåret. Rens tændrørselektroderne med en stålbørste Indstil afstandene (a) Spænd tændrøret godt til. OPMÆRKSOM: Et løst tændrør kan blive meget varmt og kan forårsage motorskade.lyddæmperen bliver meget varm under drift og vedbliver at være varm et stykke tid efter motoren er stoppet. Rør ikke lyddæmperen, mens den stadig er varm. wpm_tx001102dk.fm 19

22 Vedligeholdelse VP 2050/W 4.3 Luftfilter Se grafik: wc_gr Brug ALDRIG benzin eller andre slags lettændelige opløsningsmidler til at gøre luftfilteret rent. Det kan medføre brand eller eksplosion. ADVARSEL OPMÆRKSOM: Kør ALDRIG motoren uden luftfilter. Det vil medføre; alvorlig skade på motoren. Motoren er udstyret med dobbeltelement luftfilteret. Under normale betjeningsforhold skal elementerne renses en gang om ugen. Under meget tørre og støvede forhold skal elementerne renses dagligt. Udskift et element, hvis det er fuldt af snavs som ikke kan fjernes Tag dækslet (a) af luftfilteret. Fjern filtersamlingen ved at trække den lige op. Efterse begge elementer for huller eller revner. Udskift beskadigede elementer Vask skumelementet (b) i en opløsning af mildt vaskemiddel og varmt vand. Skyl det omhyggeligt i rent vand. Lad elementet tørre grundigt Bank let på papirelementet (c) for at fjerne overskydende snavs, eller blæs trykluft gennem filteret indefra og udefter. Udskift papirelementet, hvis det virker meget snavset. a b c wc_gr wpm_tx001102dk.fm 20

23 VP 2050/W 4.4 Motorolie Vedligeholdelse Se grafik: wc_gr Dræn olien ud, mens motoren stadig er varm. Bemærk: Anbring, af hensyn til miljøbeskyttelsen, en plasticplade og en beholder under maskinen til opsamling af al den væske, der drænes ud. Denne væske bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen om miljøbeskyttelse Fjern bundproppen (a) Lad olien dræne ud Skru bundproppen i Fyld motorens krumtaphus gennem oliepåfyldningsåbningen (b), til det øverste mærke på oliepinden (c). Skru ikke oliepinden i for at kontrollere niveauet. Se Tekniske data vedrørende oliemængde og - type Når krumtaphuset er fuldt, genmonteres oliepinden. c b a a wc_gr wc_gr wpm_tx001102dk.fm 21

24 Vedligeholdelse VP 2050/W 4.5 Instilling af motoromdrejningstal Se grafik: wc_gr Indstil motoren til hastighed med fuld last på 3600 ±100 o/m (rpm). Sådan indstilles motorhastigheden: Anbring maskinen på en testmåtte af gummi for at forhindre den i at bevæge sig Start motoren og lad den varme op Drej anslagsskruen (a) ind for at nedsætte hastigheden og ud for at øge hastigheden. Sørg for, at gasspjældshåndtaget rører anslagsskruen før o/m måles. OPMÆRKSOM: Hvis pladen køres ved højere hastighed end den hastighed, der er angivet i Tekniske Data, kan det beskadige både pladen og motoren. 4.6 Rengøring af Filterkop Se grafik: wc_gr Fjern vand og smuds ved at lukke benzinhanen og aftage filterkoppen Efterse filterkoppen (a) for vand og snavs Efter fjernelse af vand og smuds vaskes filterkoppen i et brandsikkert rengøringsmiddel Montér delene korrekt igen, så der ikke forekommer lækage. wpm_tx001102dk.fm 22

25 VP 2050/W 4.7 Drivrem Vedligeholdelse Se grafik: wpmgr På nye maskiner, eller efter installering af et nyt bælte, skal remmens stramning kontrolleres efter de første 20 driftstimer. Derefter kontrolleres og justeres remmen for hver 50 timer. Justering af remmen: Løsn de to skruer (a) på rembeskyttelsen, fjern derpå rembeskyttelsen, idet skruesamlingerne fastholdes på rembeskyttelsen Løsn de fire møtrikker (b), der holder motoren fast til konsollen og skruen (c), der holder rembeskyttelsen tilbage mod konsollen Skub motoren tilbage (mod håndtaget) for at stramme remmen og fremad for at slække den Juster remmen, så den kan trykkes mm (d), når der trykkes midtvejs mellem remskiverne Vær sikker på at koblingsremskiven (f) og magnetiseringsremskiven (e) er rettet op. Anbring en lige side i mod magnetiseringsremskiven (e) og flyt maskinen således at de to remskiver er parallelle Spænd alle møtrikker og skruer til 20,5 NM, når du samler maskinen igen. a b c d wpmgr wpm_tx001102dk.fm 23

26 Vedligeholdelse VP 2050/W 4.8 Vibratorsmøring Se grafik: wpmgr Lejerne i magnetiseringsenheden er stænksmurt og roterer med meget høj hastighed. Det er vigtigt at holde olien i magnetiseringsenheden på det korrekte niveau og skifte den regelmæssigt. Kontroller oliestanden i magnetiseringsenheden for hver 50 driftstimer. Når oliestanden skal kontrolleres, anbringes pladen på en flad, vandret overflade. Bundskruen (a) med pakringen (b) fjernes. Oliestanden skal være synlig på bundskruens gevind. Påfyld olie efter behov. Skift magnetiseringsenhedens olie for hver 300 driftstimer. Aftapning af olie: Fjern skruen (a) fra enden af magnetiseringsenheden og vip pladen op. Bemærk: Anbring, af hensyn til miljøet, en plasticplade og en beholder under maskinen til opsamling af den væske, der måtte løbe ud. Bortskaf denne væske i overensstemmelse med lovgivning om miljøbeskyttelse. Anbring pladen på en vandret overflade og påfyld cirka 296 ml olie gennem påfyldningsåbningen, indtil olien når bundskruens gevind. OPMÆRKSOM: Overfyld IKKE. For meget olie i magnetiseringsenheden kan reducere dens ydeevne og beskadige drivremmen. wpmgr Rengøring af pladen Gør pladen ren efter brug for at fjerne snavs, sten og mudder under motorkonsolen. Hvis pladen anvendes i et støvet område, skal du kontrollere motorens cylinderkøleribber for ophobing af snavs. Hold cylinderkøleribberne rene for at forhindre, at motoren overopheder. wpm_tx001102dk.fm 24

27 VP 2050/W Vedligeholdelse 4.10 Løftning af maskinen Se grafik: wpmgr Se Sektion Teknisk data for oplysninger om maskinens vægt. Sådan løftes maskinen manuelt: Stop motoren Få hjælp af en kollega og planlæg løftet. Lad motoren køle af, før maskinen transporteres eller lagres indendørs, for at undgå forbrændinger eller brandfarer. Drej brændstofshanen til positionen sluk og hold motoren plan for at ADVARSEL forhindre brændstofsspild Hold maskinen fast ved løftehåndtagene (a) Løft maskinen som vist. Risikoen for rygskade på grund af løftning nedsættes, når begge fødder hviler fladt mod jorden og skuldrene holdes tilbage. Hold hovedet højt og ryggen lige. ADVARSEL Sådan løftes maskinen mekanisk: OPMÆRKSOM: Inden der gøres forsøg på at løfte maskinen, skal du sikre dig, at løfteanordningerne kan klare maskinens vægt uden problemer. Se Sektion Teknisk data for oplysninger om maskinens vægt Fastgør krogen, fastspændingsselen eller kablet på maskinen som vist og løft maskinen. OPMÆRKSOM: Løft IKKE vibratorpladen i styrehåndtaget, da vibratorpladen kan flytte sig og falde ned. c CAUTION VORSICHT PRECAUTION PRECAUCION a b wpmgr wpm_tx001102dk.fm 25

28 Vedligeholdelse VP 2050/W 4.11 Transport af maskinen Se grafik: wpmgr Lad motoren køle af, før maskinen transporteres eller lagres indendørs, for at undgå forbrændinger eller brandfarer. ADVARSEL Drej brændstofshanen til positionen sluk og hold motoren plan for at forhindre brændstofsspild Fastgør maskinen fast til køretøjet, så den ikke glider eller vælter. Fastgør maskinen til køretøjet på de punkter, der er vist på grafiken. wpmgr Opbevaring Hvis pladen skal oplagres længere end 30 dage: Løst snavs og sten fjernes fra pladen Topstykkets køleribber renses for snavs Luftfilter renses eller udskiftes Vibratorolie skiftes Motorolien skiftes og de i motorens driftsvejledning angivne oplagringsanvisninger følges Plade og motor tildækkes helt og opbevares et tørt og rent sted. wpm_tx001102dk.fm 26

29 VP 2050/W 4.13 Fejlfinding Vedligeholdelse Problem / Symptom Pladen når ikke hastighed. Dårlig komprimering. Motoren kører, men der er ingen vibration. Pladen hopper eller komprimerer ujævnt. Årsag / Løsning Motorens gasspjæld er ikke helt åbent. Gasspjældet er ikke justeret korrekt. Jorden er for våd og pladen klæber fast. Lad jorden tørre før komprimering. Drivremmen er løs eller slidt, og den glider på remskiven. Justér eller udskift remmen. Kontrollér, at motorens monteringsbolte er stramme. Vibratorens lejer binder. Kontrollér oliestanden i vibratoren. Tilføj eller udskift olie. Luftfilteret er tilstoppet med støv, hvilket nedsætter motorydelsen. Rengør eller udskift luftfilteret. Motorhastigheden er for lav. Kontrollér motorhastigheden med et takometer. Justér eller reparér motoren til at køre ved korrekt hastighed. Se motorvejledningen. Motorens gasspjæld er ikke åbent. Drivremmen er løs eller i stykker. Justér eller udskift remmen. Koblingen er beskadiget. Efterse og udskift koblingen. Motorhastigheden er for lav. Kontrollér motorhastigheden. Der er for meget olie i vibratoren. Justér oliestanden. Jordoverfladen er for hård. Støddæmperne er løse eller beskadigede. wpm_tx001102dk.fm 27

30

31 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS WACKER NEUSON MANILA, INC., DASMARIÑAS, CAVITE, PHILIPPINES VALTUUTETTU EDUSTAJA EUROOPAN UNIONISSA Axel Häret WACKER NEUSON SE Preußenstraße München vakuuttaa, että seuraava tuote: 1. Kategoria: Vibrationsplader 2. Maskinens funktion: Denne pladevibrator er konstrueret til komprimering af løst granulat, grus og fortovsfliser. Den er beregnet til anvendelse i begrænsede områder og områder ved siden af strukturer, såsom vægge, kantsten og fundamenter. Pladevibratorer, som er udstyret med vandtanke, kan også anvendes til komprimering af asfalt. 3. Type / model: VP 2050, VP 2050W 4. Laitteen numero: , Asennettu kokonaisteho: VP 2050, VP 2050W 4,2kW Äänitestaus suoritettu direktiivin 2000/14/EC: Vaatimustenmukaisuuden arviointi Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Mitattu äänentehotaso Taattu äänentehotaso Tillæg VI VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zertifizierungsstelle Merianstraße Offenbach/Main VP db(a) VP 2050W 91 db(a) VP db(a) VP 2050W 108 db(a) 6. Denne maskine opfylder de relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EC og er også fabrikeret i overensstemmelse med disse standarder: 2000/14/EC 2004/108/EC EN EN VP 2050-dk_2010_WN.fm Dato Heinz Gengnagel President & CEO WACKER NEUSON CORPORATION Denne EU-overenstemmelseserklæring udgør en oversættelse at det oprindelige certifikat.

32 Wacker Construction Equipment AG Preußenstraße 41 D München Tel.: +49-(0) Fax: (0) Wacker Neuson Corporation P.O. Box 9007 Menomonee Falls, WI Tel. : (262) Fax: (262) Tel. : (800) Wacker Asia Pacific Operations Skyline Tower, Suite 2303, 23/F 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong Tel Fax:

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)

! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20) R BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)! ADVARSEL For at reducere risikoen for skader, bør alle der skal betjene denne maskine, læse og forstå disse instruktioner før betjening, udskiftning

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY MPV-60 FEJEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Startende med serienummer 482152 LÆS DENNE BOG Denne vejledning indeholder væsentlige oplysninger om brug og sikker betjening af maskinen.

Læs mere

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning DPC6430 DPC6431 DPC7330 DPC7331 DPC8131 DPC8132 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og overhold

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING Modeller 3122299 August 2, 2001 Danish - Operators & Safety DET AUSTRALSKE KONTOR JLG INDUSTRIES, INC. P.O. Box 5119 11 Bolwarra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere