i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7."

Transkript

1 Træfferen Træfferen nr årgang 2011 i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. maj

2 Leder Af formand John M. Schmidt LEDER Nr Hold op et flot stormøde LO-DK afholdte den 2. feb for alle tillidsvalgte, og hold op hvor var det et flot fremmøde til arrangementet. Mere end tillidsvalgte deltog i Odense. Og ja, her var mere end F tillidsvalgte, en flot manifestation, for at fortælle Regeringen, at de godt kan glemme alt om at fjerne efterlønnen. Der må ikke være den mindste tvivl om, at vi i Danmark, har råd til efterlønsordningen, ikke mindst for den gruppe vi i 3F repræsenterer. Det var rent faktisk den gruppe der tilbage i 1979 var tiltænkt mulighed for efterløn, og sådan må det fortsat være. Det er min opfattelse, at den nuværende Regering er kørt træt, og Danmark har behov for nytænkning. En ny Regering, der vil sætte fokus på de værdier vi repræsenterer. Ikke kun efterlønnen, men også en retfærdig og gennemskuelig skattepolitik, der tilgodeser håndens arbejde, og i mindre grad de, der tjener penge på aktie og obligations gevinster. Eller tjener på bankpakke 1-2, hvor det alligevel er den almindelige lønmodtager, der på et eller andet niveau betaler regningen. Der er et stærkt behov for vækstpakker, således der igen kan komme gang i hjulene i Danmark. Lige nu, er der mere Ansvarshavende: John M. Schmidt. I Redaktionen: Susanne Brinck-Jensen. Proff. Gruppen. Mary-Ann Skovning. Industrigruppen. Johnny Blicher. Opmålerkonsulent. Margrethe Christensen. Under uddannelse. Hardy Jørgensen. Fællessekretariatet. Deadline til næste blad er fredag den 9. September Forsidebillede: Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen 2 Træfferen nr

3 end ledige, og langt hovedparten er desværre vore medlemmer i 3F. Hele industrien er gået i stå. Hele byggebranchen er gået i stå. Lige nu har vi en ledighed på mere end 20% i 3F Esbjerg og det er uholdbart. Vort råstof er kvalificeret arbejdskraft, som skal uddannes, til det behov vi har i Danmark. Derfor er det også at satse helt forkert ved at spare mere end 1.2 milliard på hele uddannelsesområdet. Det er en OMMER!. Hele VEU (Voksen-Erhvervs-Uddannelse) er i den grad ramt af denne besparelse, og det gør voldsomt ondt på ikke mindst AMU systemet, hvilket reelt betyder at alle de kurser der kan give beskæftigelse, er stoppet p.g.a. prisloftet på kr. pr. kursusuge, helt absurd, og slet ikke gennemtænkt. Kommunerne er ligeledes alvorlig ramt af den omfordeling regeringen ønsker at sige det er. Men det er reelt igen en besparelse som rammer de aktive kommuner hårdt. Esbjerg kommune skal i år spare 37,7 millioner kr. på aktiveringssiden, og det kommer til at gøre ondt, hvilket betyder, at rigtig mange kommunale ansatte kan stille sig i køen af ledige i Esbjerg LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd) skal spare 37% på deres aktivitetsniveau, hvilket betyder, at igangsatte projekter skal stoppes i mølposen. Igen ikke særlig gennemtænkt. Danmark skal satse på det vi er gode til, og det er bl.a. produktion af vindmøller, herunder ikke mindst hav vindmøller. Her ligger der en fremtid, som den Borgerlige Regering total har overset. Og hvor bliver et Siemens projekt af, i forhold til Esbjerg???. Med en satsning på energi området, herunder vedvarende energi, kan der skaffes mange tusinde arbejdspladser. Det er bare med at komme i gang, men også her er vi blevet svigtet. NU ER NOK- NOK, vi vil og skal have en anden politik, og det tror jeg den danske befolkning også har set!!. Hilsen Formanden Leder Træfferen nr

4 Proff-gruppen GENERALFORSAMLING I PROFF-GRUPPEN i afdelingens mødelokale 3. Sal, Vestkraftgade 1 Esbjerg. Tirsdag den 12. april 2011 kl Arbejder du indenfor: Post Danmark, vaskeriområdet, privat rengøring, restaurationsbranchen eller er offentlig ansat, så hører du under Proff-gruppen og er meget velkommen til generalforsamlingen. Gruppen er vært til et stykke smørrebrød når mødet er slut. Af hensyn til maden skal tilmeldingen ske til afdelingen senest den 5. april 2010, på telefon Dagsorden 1: Valg af dirigent 2: Valg af stemmeudvalg 3: Regnskab og budget 4: Beretning 5: Indkomne forslag 6: Vedtægtsændringer 7: Fastsættelse af kontingent 8: Valg hvor brancherne udpeger kandidater. Restaurationsbranchen Preben Mortensen Bestyrelsesmedlem Kim Christensen Bestyrelsesmedlem Henrik Jensen Bestyrelsessuppleant Bodil Hestbek Bestyrelsessuppleant Privat rengøring/vaskerier Ella Jensen - Bestyrelsesmedlem Agnethe Schmidtsdorff Bestyrelsessuppleant På valg er: Offentlig branche Poul Erik Rise brancheformand Dina Hygum Jensen Bestyrelsesmedlem Niels Holgersen Bestyrelsesmedlem Hanna Simonsen Bestyrelsesmedlem Flemming Larsen Bestyrelsessuppleant Kim Jensen Bestyrelsessuppleant Proff-gruppens næstformand Poul Erik Rise 9: Godkendelse af valg fra offentlig gruppe til 3F bestyrelse Sidste frist for indsendelse af forslag/vedtægter til generalforsamlingen er den 4. april Forslag og regnskab vil ligge til gennemsyn i afdelingen hos Proff-gruppen fra den 7. april På Gruppens vegne Susanne Brinck-Jensen 4 Træfferen nr

5 Hermed indkaldes til Bygningsgruppens ordinære generalforsamling DAGSORDEN i afdelingens mødesal, Vestkraftgade 1, 3. sal, Esbjerg, torsdag d. 28. april 2011 kl : Konstituering (dirigent, stemmeudvalg, referent) 2: Bestyrelsens beretning. 3: Regnskab og budget. 4: Indkomne forslag 5: Valg (afgående) Valg til bygningsgruppens bestyrelse: a: Formand indtil forår 2013: (Sten Mogensen). b: Næstformand indtil forår 2013: (Jørn Laustsen) c: 4 bestyrelsesmedlemmer til indtil forår (Johnny Møller-murerne, Jacob Meier-murerne, Johnny Blicher-AB, Carsten Gudsø-AB) d: 4 bestyrelsessuppleanter indtil forår 2012: (Bent E.S. Hansen - murerne, Hans J. Jensen-murerne, Keld Hansen - AB, Tonny Johansen - AB) Tonny Johansen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Ib Løschke i perioden, så der skal vælges en ny suppleant fra AB-gruppen. Valg til afdelingsbestyrelsen: e: 1 bestyrelsesmedlem, indtil foråret 2013: (Henning Møllegård-murerne). f: 2 bestyrelsessuppleanter, indtil foråret 2012: (Johnny Møller - murerne, Carsten Gudsø -AB). Til efterretning: Det tidligere TIB har valgt følgende gruppebestyrelsesmedlemmer iht. fusionsaftalen, med virkning indtil : g: Næstformand: Jørgen Schmidt Christensen h: Opmåler: Robert Ibsen i: Gruppebestyrelsesmedlemmer: Erik Kjærgaard Hou, Simon Møller Friedrichsen. Gert Christiansen, Michael Duborg Rahr, Esben Quist Leuenhagen, Brian Morthorst. j: 2 suppleanter til gruppebestyrelsen efter indstilling fra TIB. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer iht. fusionsaftalen med virkning indtil : k: Næstformand Jørgen Schmidt Christensen, Erik Kjærgaard Hou, Simon Møller Friedrichsen. l: 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen efter indstilling fra TIB. 6: Valg af fanebærere (Freddy Christiansen AB og Hans Jørgen Jensen Murerne) 7: Evt. Forslag der ønskes behandlet på gruppegeneralforsamlingen, herunder også forslag til personvalg til lønnede tillidshverv, skal være gruppebestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen har pligt til at stille motiveret forslag ved valg af lønnede tillidshverv. Regnskab for år 2010, skriftlig beretning samt evt. indkomne forslag vil kunne rekvireres 5 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til afdelingen. På vegne af bestyrelsen Sten Mogensen Gruppeformand Bygningsgruppen Træfferen nr

6 Industrigruppen Gennemsnitsløn pr. oktober kvartal 2010 Virksomhed: Antal: Juli kvt. 2010/ okt. kvt. 2010: Sprout - Andritz Esbjergværket Biofac Ardagh Group Carlsberg Vitalys VL Stål Peter Harbo Vestjydske Net Vestfrost Vesttherm Viking Esbjerg Compu Game Arovit HC. Produktion Scan Glas HC. Lager Viking Bramming Naajaq Seafood Polar Salmon Snit Juli 2010 antal 678 a 146,95 kr. Snit okt antal 770 a 146,80 kr. Et fald på 0,11% 6 Træfferen nr

7 3F. Industrigruppe Esbjerg afholder Generalforsamling Lørdag den 07. maj 2011 I afdelingens lokaler Vestkraftgade 1, i 3 sals mødesal. Industrigruppen Dagsorden: Vi starter med morgenmad kl i kantinen 4 sal. og tilmelding skal ske til afdelingen, senest onsdag den 04. maj 2011 kl af hensyn til bespisning Generalforsamlingen starter kl i den store mødesal. 1. Valg af stemmeudvalg, 3 personer. 2. Valg af dirigenter, 2 dirigenter. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab 2010 a: Budget 2011, Er godkendt i bestyrelsen. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: a: Næstformand Henning Kjeldsen. b: Faglig sekretær Mary-Ann Skovning. c: 7 bestyrelsesmedlemmer. Tidligere SID Industri 5 pladser: Freddy Rosenbrock. (Triple Nine 999). Bjarne Kirkeby, (Vestfrost). Peter Meyer. (P.t. sygemeldt). Uffe Byrgesen. (Carlsberg Fredericia). Rudi Dideriksen. (Institutionsmedarbejder). Tidligere KAD 2 pladser: Marianne Jacobsen (Camette). Gitte F. Pedersen (Vestfrost). d: 7 bestyrelsessuppleanter. e: 1 bilagskontrollør.(per Østergaard, udmeldt/nyvalg) f: 1 bilagskontrollørsuppleant. (vakant). 7. Eventuelt/frokost i kantinen. Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest fredag den 22 april 2011 kl Regnskab kan afhentes i afdelingen fra mandag den 2 maj HUSK: Tilmelding for din egen skyld, og HUSK medlemskort, cpr. nr. = LO-Plus kort, der vil være kontrol ved indgangen mellem og Træfferen nr

8 E&P klubben E+P Klubben informerer Efter vores netop afholdte generalforsamling, vil jeg på klubbens vegne, komme med et par bemærkninger. Det har været et godt år for klubben. Vi har haft utrolig mange gode arrangementer i Der er virkeligt lavet et godt stykke arbejde, fra de enkelte udvalg og bestyrelsen. Jeg skal til klubbens medlemmer opfordre til, at komme med forslag til nye tiltag, og fremsende dem til bestyrelsen, hvor vi vil behandle disse. Selve generalforsamlingen blev afviklet godt og roligt, med en god deltagelse ca. 70 deltog. Vi har fået 2 nye bestyrelsesmedlemmer med i bestyrelsen i klubben. Da TIB er blevet en del af 3F, skal jeg her, byde disse medlemmer velkommen, og vi i bestyrelsen håber, at de vil tage godt imod de ting og arrangementer, vi laver i klubben. 8 Træfferen nr

9 Bestyrelsen i 3F E+P Klubben ser således ud: Formand Flemming Clausen. Næstformand Gerda Eickhardt. Kasserer Jacob Radermacher. Sekretær Vibeke Würsching. Best. Medl. Erling Mathiasen. Best. Medl. Knud B. Witt. Best. Medl. Yrsa Nielsen. Best. Medl. Preben Lauridsen. Best. Medl. Kurt Olsen. Best. Medl. Karl Jessen. Best. Suppl. Birthe Johansen. Best. Suppl. Henry Poulsen. Best. Suppl. Peter Dam. Best. Suppl. Kaj Albrechtsen. Best. Suppl. Bernhard Beck Best.Suppl. Poul Mailand Fanebærer Torben Frydendahl Fanebærer suppl. Erling Mathiasen E&P - klubben Vi skal snart til at tænke på vores udflugt, som er tirsdag den 24 maj, hvor vi kører fra Kirkegade 51 kl. 8,30 og forventet hjemkomst kl. ca. 19,30. Turen går denne gang til det sønderjyske, hvor vi kører til Sønderborg, samt Dybbøl banke prisen vil være 200,00 kr. Der vil være en begrænsning på max 150 deltagere så det er efter først til mølle princippet. Billetter sælges den 26 april i kirkegade 51 ved mødet. PS. husk medlemskort. Vi i bestyrelsen kunne godt ønske at der kommer flere Efterlønnere og pensionister til de forskellige aktiviteter der foregår i klubben. Det er jo sådan, at I er medlemmer via jeres medlemskab af 3F Esbjerg, Til slut vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde og også en tak til vores afdeling 3F Esbjerg. Ps. Husk vores program altid ligger nede i 3F. Vestkraftgade nr. 1 i informationen På klubbens vegne Flemming Clausen Formand Træfferen nr

10 Sekretariatet Indlæg fra afdelingens socialrådgiver MANGLER DU HJÆLP I DIN SAG VED KOMMUNEN? Jeg hedder Bitten og er ansat ved 3F-Esbjerg som socialrådgiver. Her i sekretariatet arbejder jeg med alt indenfor det sociale område. Dvs., at du kan få hjælp til din sygedagpengesag, fleksjob-/pensionsansøgning, arbejdsmarkedspensioner, patientklagesager osv. Alt det som du måske syntes er svært og uoverskueligt, at skulle gøre alene. Jeg tager gerne med til møderne ved kommunen som bisidder. Så har du en med der kan høre hvad der bliver sagt, og en til at drøfte muligheder med. Måske du bare har brug for at snakke, så står jeg også til rådighed. Nogle gange er en snak måske bare det man mangler, for at få klarhed over problemerne. Som du måske har lagt mærke til, så har medierne i øjeblikket fokus på sygedagpengesager, hvor mennesker mister deres forsørgelse efter 52 uger på sygedagpenge. Det er trist at vores lovgivning er sådan, men derfor er det også vigtigt, at du ved hvad dine muligheder er indenfor lovgivningens rammer. Jo hurtigere vi kommer ind i sagerne fra starter, jo bedre kan vi hjælpe med at finde de rette løsninger i samarbejde med kommunerne. Vær bevist om, at det er dit liv og din fremtid. Du er altid velkomme til at kontakte mig pr. telefon. Du kan også få en tid til samtale her hos mig på 3F, men jeg kommer også gerne på hjemmebesøg. Hvis du bliver tilkendt førtidspension eller fleksjob, så husk din arbejdsmarkedspension! Venlig hilsen Bitten Nygaard socialrådgiver 10 Træfferen nr

11 Udbetalinger 2011 Oversigt over månedlige udbetalinger af ydelser i år 2011 (Gammel efterløn/ ny efterløn - orlov- og dagpenge) A-kassen Ydelsesperiode Uge: Periode slut: Disposition Efterløn og dagpenge mv. 51, 52, 01, 02, 03 Søndag d. 23. januar Torsdag d. 27. januar 04, 05, 06, 07 Søndag d. 20. februar Torsdag d. 24. februar 08, 09, 10, 11 Søndag d. 20 marts Torsdag d. 24. marts 12, 13, 14, 15 Søndag d. 17 april Torsdag d. 20. april 16, 17, 18, 19, 20 Søndag d. 22. maj Torsdag d. 26. maj 21, 22, 23, 24 Søndag d. 19. juni Torsdag d. 23. juni 25, 26, 27, 28, 29 Søndag d. 24. juli Torsdag d. 28. juli 30, 31, 32, 33 Søndag d. 21. august Torsdag d. 25. august 34, 35, 36, 37 Søndag d. 18. september Torsdag d. 22. september 38, 39, 40, 41, 42 Søndag d. 23. oktober Torsdag d. 27. oktober 43, 44, 45, 46 Søndag d. 20. november Torsdag d. 24. november 47, 48, 49, 50 Søndag d. 18. december Torsdag d. 22. december Træfferen nr

12 Aktivitets og Opmålerforeningen Aktivitets og Opmålerforeningen 3F Ribe Amt Kradser krisen? Arbejd på akkord og tjen flere penge Hvad er akkordarbejde? Er det noget som kan måles op? Har du ret til akkord? Hvad er reglerne for akkordarbejde? Hvad er en priskurant og en tidskurant? Hvad er en minutfaktor? Hvad gør man med arbejde som ikke kan måles op? Skal man løbe stærkere for at arbejde på akkord? Er det nogle af de spørgsmål som du ikke forstår, så ring til Johnny Blicher på , Carlo Hermansen på eller Robert Ibsen på Vi måler op indenfor følgende områder: Jord og betonarbejdere Kabelarbejdere Stilladsarbejdere Murere Murerarbejdsmænd Anlægsgartnere Brolæggere Tagdækkere Isoleringsarbejdere Tømrerarbejde Region 3 Statistik 2010 Murersvende kr Tim kr. Murerarbejdsmænd kr Tim kr. Beton og element kr Tim kr. BYG kr Tim kr. Tagpap kr Tim kr. Gartner/ Brolægning kr Tim kr. I alt kr Tim kr. Vi yder også hjælp til: Hjælp til akkordaftaler Hjælp til akkorderingssedler Hjælp til skurbogføring Hjælp til overenskomstspørgsmål indenfor bygge og anlæg Hjælp til tidsstudier eller bonusaftaler Velfærdsforanstaltninger og sikkerhed på byggepladserne Vejledning i brancherettede kurser inden for bygge og anlæg I næste blad har vi også statistik for tømrerne!!!!! Med venlig hilsen Opmålerkonsulent Johnny Blicher 12 Træfferen nr

13 SKULDERSKADER Siden juni 2010 har bygningsgruppen i 3F Esbjerg haft særlig focus på arbejde over skulderhøjde, især opmuring under tagudhæng på nybygninger. Arbejdstilsynet har givet stribevis af påbud til byggefirmaerne, desværre med en ringe effekt, da påbuddene ikke følges op af bøder. Udover murere udsættes rigtig mange 3Fere for arbejde over skulderhøjde, f. eks. ved montage, på lagre eller ved håndtering af stykgods i lastbiler og containere. Så lidt skal der til At arbejde i/over skulderhøjde øger forekomsten af skuldersygdomme med smerter og funktionsnedsættelse er en dokumenteret kendsgerning. Undersøgelser påviser, at personer der arbejder med armen løftet i/over skulderhøjde fra 6 % - 9 % af arbejdsdagen (30-45 minutter) har 4 gange så stor risiko for skulderlidelser som de, der kun arbejdede med armene løftede 0 % - 3 % af dagen. Smertefulde tilstande i skulderen bliver ofte langvarige og der skal faktisk ikke så meget til før det bliver svært at fortsætte med at arbejde i fag med mange skulderbelastende arbejdsopgaver. Frem med bødeblokken Derfor er der mange gode grunde til at få nedbragt arbejdet i over skulderhøjde. Skulderskader rammer først og fremmest skadeslidte, men belaster også samfundet og virksomhederne med en bondegård i udgifter til sygefravær og tabt produktion. 3Fs erfaring er at der kræves en helt anden konsekvens fra Arbejdstilsynet. Det er ikke nok at give påbud, når de overtrædelserne nærmest er gratis og ikke følges op af bøder eller retslige tiltaler. Efter sygdom eller skader På mange arbejdspladser forventes det, at en raskmeldt 3Fer er i stand til at arbejde i samme omfang og tempo som før sygdommen lige fra dag 1. efter måske et par ugers fravær. På en spændende temadag i januar 2011 om nedslidningsskader fortalte arbejdsmedicinsk overlæge Gert Thomsen og fysioterapeut Ellen Klinting, at 2 ugers sengeleje/inaktivitet betød at man mistede 20 % af muskelmassen. Det krævede til gengæld 2 måneders fysisk træning/aktivitet at genopbygge det tabte. EFBs fodboldtræner Ove Petersen slog på samme konference fast, at når en af hans ansatte, fodboldspillerne, skulle gøres klar til arbejde igen var konceptet en målrettet genopbygning af krop og muskler. Ellers risikerede man blot at skaden vendte tilbage. At sende en raskmeldt fodboldspiller ud i kamp omgående var utænkeligt. Måske skulle man diskutere denne logik fra idrætsmedicinen på din arbejdsplads? 3F- nyhedsbrev om arbejdsmiljø Er du interesseret i at modtage 3Fs elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø Vidste du at? skal du blot sende en mail til mig HYPERLINK dk. Så tilmelder jeg dig. Thyge Kristensen Miljøkonsulent Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt Aktivitets og Opmålerforeningen Træfferen nr

14 3F Esbjerg Hvem er hvem i 3F Esbjergs daglige ledelse Daglig ledelse for 3F Esbjerg som har det overordnede ansvar for afdelingens daglige drift, herunder at afdelingen fungerer fagligt/politisk, under ansvar for afdelingens bestyrelse. Er også bestyrelse for 3F Esbjergs ejendomsselskab m.m. Se alle adresser i din lommebog fra 3F Esbjerg, hvis du vil i direkte kontant med en person. Tlf. til daglig ledelse: Formand John M. Schmidt Formand Byggegruppen Sten B. Mogensen Næstformand Industrigruppen Henning Kjeldsen Næstformand Susanne B. Jensen A-kasseleder Jette Jensen Kasserer Finn C. Dam Næstformand Jørgen S. Christensen Sekretariatet Hardy Jørgensen Kassererkontoret Har opgaver i forbindelse med regnskaber, kontingenter, overflytninger, udmeldelser, ALKA forsikring, herunder gruppeliv m.m. Tlf. til kassererkontoret: Gennem receptionen tlf Kasserer Finn C. Dam Bogholder Hans Erik Møller Kassererassistent/bogholder Lisbeth Knudsen 14 Træfferen nr

15 A-kassen Til A-kassen, her henvender alle medlemmer der er omfattet af ledighed, efterløn, kurser som ledig CV samtaler, rådighedssamtaler, uddannelse, jobformidling m.m. A-kassen er opdelt i cpr. nr. orden. I forhold til den enkelte medarbejder. Tlf. til A-kassen: Gennem receptionen Oplys cpr. nr. 3F Esbjerg A-kasseleder Jette Jensen A-kassemedarbejde Lene Nielsen A-kassemedarbejder Jan Grinderslev A-kassemedarbejder Heidi Nordqvist A-kassemedarbejder Bente Storgaard Uddannelsessekretær Bent Villadsen Receptionen A-kassemedarbejder Nicole Nissen A-kassemedarbejder Ida Olesen Janni Hedebo Fælles sekretariatet. Her er vores socialrådgiver, her sker alle henvendelser omkring arbejdsskader, sygedagpengesager, rundbordssamtaler LG sager og sociale sager, kontakt til det offentlige system, herunder faglig advokathjælp i et vist omfang m.m. Tlf. til sekretariatet: Gennem receptionen Leder sekretariatet Hardy Jørgensen Faglig medarbejder Christian H. Christensen Socialrådgiver Bitten Nygaard Træfferen nr

16 3F Esbjerg Byggegruppen Byggegruppen arbejder med overenskomster inden for byggeriet, murer, tømrer, ufaglærte, brolæggere, jord- og beton, stenhuggere, tagdækkere, isoleringsarbejdere, betonelement, private grønne områder, golfbaner, land- og skovbrug, planteskoler. Opmåling inden for murer og tømrer, akkordering, faglige sager og arbejdsmiljøarbejdet. Tlf. Byggegruppen: Gennem receptionen Gruppeformand Sten B. Mogensen Gruppe næstformand Jørn Laustsen Opmåler Carlo Hermansen Opmåler tømrer Robert Ibsen Gruppe næstformand Jørgen S. Christensen Socialrådgiver Bitten Nygaard Industrigruppen Har alle overenskomstområder inden for Industrien, CO/DI DBTF, tømrer inden for Industrien. Tiltrædelsesoverenskomster inden for Industrien, herunder fiskeindustrien. Løn og arbejdsforhold, arbejdsmiljøarbejdet, kurser for faglige, fagretslige sager inden for arbejdsområdet. Opsøgende arbejde m.m. Tlf. til Industrigruppen: Gennem receptionen Gruppeformand John M. Schmidt Gruppe næstformand Henning Kjeldsen Faglig sekretær Mary-Ann Skovning Proff-gruppen Gruppens arbejdsområder er det fagretslige, herunder overenskomster og arbejdsmiljø. Du hører under Proff-gruppen, hvis du arbejder ved stat, region, kommune og Post Danmark eller er ansat i et vaskeri, et privat rengøringsfirma eller hotel- og restaurationsbranchen herunder offshore. Tlf. til Proffgruppen: Gennem receptionen Gruppeformand Susanne B. Jensen Gruppe næstformand Poul Erik Rise Branche formand Edith Eriksen 16 Træfferen nr

17 Tillidsmandsmøde i Odense onsdag den 2. februar 3F Esbjerg tillidsmænd var samlet til demonstration i Odense. Årsagen var naturligt nok, Regeringens planer om at ændre / afskaffe efterlønnen. Som det fremgår af bladets leder, er det på høje tid vi får en ny Regering, så vi kan få rettet op på de skævheder, den borgerlige Regering har udsat alle medlemmer for, gennem de 9 år de har siddet ved roret. Derfor er det vigtigt at sætte sit kryds ved et arbejderparti, når der udskrives valg. Træfferen nr

18 E+P klubben Forårsprogrammet for E+P klubben 2011 Alle arrangementer foregår i Kirkegade Tirsdag den 22. marts 2011 kl Underholdning. Vagn fra Årre kommer og underholder os med sang og musik. Vagn tager selv sanghæfter med. Tirsdag den 12. april 2011 kl Banko. Påskebanko med overraskelser. Tirsdag den 26. april 2011 kl Ella Hedegaard kommer og holder et lysbillede foredrag om moder Teresa. Denne dag sælges billetter til udflugten den 24. maj. Pris 200 kr. pr. person. Tirsdag den 24. maj 2011 kl Turen går til Dybbøl Banke. Afgang fra Kirkegade 51 kl Ankomst rasteplads Sølsted. ( Kaffe og Rundstykker.) Ankomst Alsion Sønderborg ( Her vil vi indtage en 2 retters menu.) Ankomst Dybbøl Banke. ( Rundvisning 2 timer.) Ankomste Alsion ( Servering af kaffe ½ bolle og lagkage.) Hjemkomst ca Pris 200 kr. pr. person. HUSK!!! Alle medlemmer af E+P klubben, der ønsker at spille bowling, mødes den 1. og 3. onsdag i hver måned kl hos FUN Bowling på Glarmestervej Esbjerg. 18 Træfferen nr

19 Afdelingens juletræsfest Onsdag den 29. december 2010 afholdte afdelingen sin traditionsrige juletræsfest i Stadionhallen. Som sædvanlig var der mange deltagende, både børn og voksne der havde en rigtig god dag. 3F Esbjerg Der var musik og fællessang og ikke mindst julemanden gjorde dagen rigtig god for de deltagende børn. Aktivitesudvalget Træfferen nr

20 3F Esbjerg 3F Esbjerg 1. MAJ 2011 Afdelingen afholder 1. maj på parkeringspladsen, bag huset Vestkraftgade 1. Program Kl Velkommen ved Formand John M. Schmidt. Kl Maj tale ved Kim Mortensen MF. Kl Maj tale ved forhandlingssekretær Hanne Gram 3F Forbundet. Kl Arrangementet afsluttes, ølhanerne lukkes og der er fælles afgang kl til LO Esbjergs 1. Maj arrangement i Gryden. Vel mødt. Aktivitetsudvalget i 3F 20 Træfferen nr

21 E+P Koret 3F Efterløns og Pensionistklubs kor mødes hver torsdag kl I Kirkegade E+P Klubben Er du interesseret i at være med, i et godt hyggeligt kammeratligt samvær og kan du lide at synge, så mød op og hyg dig sammen med os. Hilsen Koret Træfferen nr

22 Bygningsgruppen Velkommen til TIB i vort nye fællesskab Så lykkedes det endeligt. Det har været en hård nød at knække, at få alle enkelthederne på plads, men nu er fusionen mellem TIB og 3F en realitet, og det daglige arbejdsfællesskab er kommet i gang. De tidligere valgte/ansatte fra TIB har fundet deres plads i deres nye rammer, og samarbejdet er begyndt at finde det rigtige leje. Jeg er helt sikker på, at TIB erne nok har synes det har været svært at finde ind i de rammer og kulturer der er opstået i 3F Esbjerg efter vore 5 års levetid, men alt tyder bestemt på, at vi meget hurtigt får slebet kanter og grater af, så vi kan koncentrere os helt og fuldt om de opgaver der ligger til os. Bestyrelsen i Bygningsgruppen har samlet set fået mere arbejdskraft at disponere over, men der er jo også blevet betydeligt flere medlemmer at servicere. Der er dog ingen tvivl om, at både rationalisering og udnyttelse af alle kompetencer i fællesskabet, vil blive til gavn for alle medlemmer både i Bygningsgruppen og i 3F Esbjerg som helhed. Som noget meget tydeligt for medlemmerne, har gruppebestyrelsen allerede besluttet at intensivere det opsøgende arbejde på byggepladserne. Det skulle meget gerne udmønte sig i, at vi i højere grad imødekommer medlemmernes ønsker om, at deres fagforening skal være mere synlig. Det skulle også gerne være stærkt medvirkende til, at ingen bygningsarbejdere i vores del af kongeriget arbejder under vilkår der er ringere, end de minimumstandarder overenskomsterne fastlægger ja vi skulle faktisk gerne hæve standarderne betydeligt for os alle Når vi kan blive enige om at drive fagforening sammen, burde vi også samlet set få flere kræfter og større enighed i den kamp vi oplever i det daglige, når der hos den enkelte arbejdsgiver skal forhandles akkordpriser, timebetalinger, kørsel mm. Fagforeningen bliver dog aldrig stærkere, end medlemmernes vilje til at kæmpe for fælles krav kan medgive. Derfor er det også meget vigtigt, at ethvert medlem føler ansvar for situationen på arbejdspladserne. Jeg skal hermed opfordre alle medlemmer til at kontakte Bygningsgruppen, såfremt de oplever noget forkert eller overenskomststridigt på arbejdspladsen. Vi vil også meget gerne høre fra alle, der har en god ide til hvordan vi kan gøre tingene bedre i fremtiden. Sten Mogensen Gruppeformand 22 Træfferen nr

23 Fiskekonkurrence Tilbud til alle medlemmer af 3F Esbjerg med samlever og hjemmeboende børn under 18 år. I Tjæreborg Fiskesø. Aktivitetsudvalget Der afholdes 2 fiskekonkurrencer i Lørdag den 14. maj 2011 kl til kl i Tjæreborg fiskesø. Lørdag den 18. juni 2011 kl til kl i Tjæreborg fiskesø. Der kan kun deltage 125 personer pr. konkurrence, så hvis du vil have en plads, skal du henvende dig hurtigt i afdelingen. Billetterne koster 25. kr. og kan købes i afdelingen fra mandag den 18. april 2011 til begge konkurrencer. Deltagerne skal selv sørge for transport, samt forplejning. OBS!!!! Der må kun fiskes med 1. stang pr. deltager. Ved aflevering af billet i kiosken, udleveres 1. øl / vand pr. deltager. Der vil være præmier til de der fanger de største fisk. Aktivitetsudvalget Træfferen nr

24 Afsender: 3F Vestkraftgade Esbjerg Åbningstider 3F Esbjerg Mandag 8:00-12:00 Tirsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Onsdag 8:00-12:00 Torsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Fredag 8:00-12:00 Telefontider : Mandag 8:00-15:00 Tirsdag 8:00-17:00 Onsdag 8:00-15:00 Torsdag 8:00-17:00 Fredag 8:00-12 Udenfor åbningstiderne kan du ringe til følgende på mobilnummer Bygningsgruppen Sten Mogensen: Jørn Laustsen Carlo Hermansen: Jørgen Christensen ( TIB ) Robert Ibsen opmåler ( TIB ) Proff-Gruppen Susanne Brinck-Jensen Poul Erik Rise: Edith Eriksen: Grafisk Trykcenter AS Tlf

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Træfferen. Træfferen nr. 1 4. årgang 2008

Træfferen. Træfferen nr. 1 4. årgang 2008 Træfferen Træfferen nr. 1 4. årgang 2008 i HUSK 1. maj i Gryden i Generalforsamling Bygningsgruppen 22.04.08 i Generalforsamling Proff-gruppen 20.05.08 i Generalforsamling Industrigruppen 07.06.08 Leder

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Fastelavn i Middelfart

Fastelavn i Middelfart Nr. 2 2007 Fastelavn i Middelfart 1. maj Sommerudflugt til zoo Skattepolitik og velfærdssamfund i blinde Nyt fra 3F Vestfyn Sommerudflugt til Odense Zoo Faglig Nyt Nyt fra A-kassen Mødet med Allan Olsen

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

KONTAKTEN 17. årgang nr. 2. April 2012

KONTAKTEN 17. årgang nr. 2. April 2012 KONTAKTEN 17. årgang nr. 2. April 2012 Anders er TR i Thy-Hallen L;s side 12 Thisted-Morsø Sydhavnsvej 13, 7700 Thisted Anja Søe Afdelingsformand Ida Sneum Næstformand KONTAKTEN - fagbladet for thisted-morsø

Læs mere

Marts 2013. Temamøde - se side 9 25 års jubilæum - se side 12. Afdelingssider - se side 20

Marts 2013. Temamøde - se side 9 25 års jubilæum - se side 12. Afdelingssider - se side 20 1 Marts 2013 Temamøde - se side 9 25 års jubilæum - se side 12 Afdelingssider - se side 20 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Hadsundvej 184 b, 9000 Aalborg Tlf.

Læs mere

Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang

Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang NR. 1 JANUAR 2006 13. ÅRGANG Nyt fra Odense a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang Dengang var der masser af tid, men det var fysisk krævende. Nu er der hjælpemidler, men ingen tid Arbejdsskader

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad Marts 2010 - Nr. 2 Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13 Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15 Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER Jørn Larsen

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Holstebro. www.3f.dk/holstebro

Holstebro. www.3f.dk/holstebro Holstebro Nr. 3 September 2015 Meget flot sølvmedalje til Jens Peter Vestergaard ved WorldSkills 2015 i Brasilien Læs mere på side 13 Læs om de nye regler omkring samtaler og uddannelse for ledige på side

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Industriarbejderen. Voldsom stigning i ledigheden Medaljehøst på Royal Copenhagen. Industri Vestegnen Nr. 1 April 2009

Industriarbejderen. Voldsom stigning i ledigheden Medaljehøst på Royal Copenhagen. Industri Vestegnen Nr. 1 April 2009 Industriarbejderen Nr. 1 2009 side 1 Industriarbejderen Industri Vestegnen Nr. 1 April 2009 Voldsom stigning i ledigheden Medaljehøst på Royal Copenhagen side 2 Industriarbejderen Nr. 1 2009 Af Jim Staal

Læs mere

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Nr. 2 2008 Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Sommerudflugt Nyt fra 3F Vestfyn Din økonomi - din selvstændighed Referat fra generalforsamling Faglig Nyt Lønninger

Læs mere

LÆS MERE SIDE 5-6 ÅBNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTÅR SE BAGSIDEN BESØG FRA REJSESCENEN UNGDOMSLANDS- MØDE 2014 WWW.3F.DK/SLAGELSE

LÆS MERE SIDE 5-6 ÅBNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTÅR SE BAGSIDEN BESØG FRA REJSESCENEN UNGDOMSLANDS- MØDE 2014 WWW.3F.DK/SLAGELSE NR. 4-2014 Afdelingsblad for medlemmer af 3F Slagelse LÆS MERE SIDE 5-6 ÅBNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTÅR SE BAGSIDEN UNGDOMSLANDS- MØDE 2014 SIDE 20 NYT OM TIDER OG STEDER SIDE 9 BESØG FRA REJSESCENEN

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr.

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 5 December 2014 Lommebog 2015 - se bagsiden Kontingent 2015 - se bagsiden -nyt I DECEMBER 2014 I Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf.

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2014 - Nr. 3 Faget på studietur - Se 10-15 HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER

Læs mere

stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé 26 2500 Valby www.3f.dk/bjmf

stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé 26 2500 Valby www.3f.dk/bjmf Nr. 2 marts 2014 Overenskomst 2014 Altaner er også tømrerarbejde Kamppladser er must-read Side 4 Amager Bakke Side 8-9 Festival blæser støvet af historien Side 12 Side 3 stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø

Læs mere

Nr. 3 - Oktober 2012-8. årgang

Nr. 3 - Oktober 2012-8. årgang Nr. 3 - Oktober 2012-8. årgang En billig fagforening koster dig kassen Rigtige fagforeninger har rigtige overenskomster Vandværksvej 30 9800 Hjørring Tlf. 70 300 850 Fax 70 300 851 E-mail: skagerak@3f.dk

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere