i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7."

Transkript

1 Træfferen Træfferen nr årgang 2011 i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. maj

2 Leder Af formand John M. Schmidt LEDER Nr Hold op et flot stormøde LO-DK afholdte den 2. feb for alle tillidsvalgte, og hold op hvor var det et flot fremmøde til arrangementet. Mere end tillidsvalgte deltog i Odense. Og ja, her var mere end F tillidsvalgte, en flot manifestation, for at fortælle Regeringen, at de godt kan glemme alt om at fjerne efterlønnen. Der må ikke være den mindste tvivl om, at vi i Danmark, har råd til efterlønsordningen, ikke mindst for den gruppe vi i 3F repræsenterer. Det var rent faktisk den gruppe der tilbage i 1979 var tiltænkt mulighed for efterløn, og sådan må det fortsat være. Det er min opfattelse, at den nuværende Regering er kørt træt, og Danmark har behov for nytænkning. En ny Regering, der vil sætte fokus på de værdier vi repræsenterer. Ikke kun efterlønnen, men også en retfærdig og gennemskuelig skattepolitik, der tilgodeser håndens arbejde, og i mindre grad de, der tjener penge på aktie og obligations gevinster. Eller tjener på bankpakke 1-2, hvor det alligevel er den almindelige lønmodtager, der på et eller andet niveau betaler regningen. Der er et stærkt behov for vækstpakker, således der igen kan komme gang i hjulene i Danmark. Lige nu, er der mere Ansvarshavende: John M. Schmidt. I Redaktionen: Susanne Brinck-Jensen. Proff. Gruppen. Mary-Ann Skovning. Industrigruppen. Johnny Blicher. Opmålerkonsulent. Margrethe Christensen. Under uddannelse. Hardy Jørgensen. Fællessekretariatet. Deadline til næste blad er fredag den 9. September Forsidebillede: Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen 2 Træfferen nr

3 end ledige, og langt hovedparten er desværre vore medlemmer i 3F. Hele industrien er gået i stå. Hele byggebranchen er gået i stå. Lige nu har vi en ledighed på mere end 20% i 3F Esbjerg og det er uholdbart. Vort råstof er kvalificeret arbejdskraft, som skal uddannes, til det behov vi har i Danmark. Derfor er det også at satse helt forkert ved at spare mere end 1.2 milliard på hele uddannelsesområdet. Det er en OMMER!. Hele VEU (Voksen-Erhvervs-Uddannelse) er i den grad ramt af denne besparelse, og det gør voldsomt ondt på ikke mindst AMU systemet, hvilket reelt betyder at alle de kurser der kan give beskæftigelse, er stoppet p.g.a. prisloftet på kr. pr. kursusuge, helt absurd, og slet ikke gennemtænkt. Kommunerne er ligeledes alvorlig ramt af den omfordeling regeringen ønsker at sige det er. Men det er reelt igen en besparelse som rammer de aktive kommuner hårdt. Esbjerg kommune skal i år spare 37,7 millioner kr. på aktiveringssiden, og det kommer til at gøre ondt, hvilket betyder, at rigtig mange kommunale ansatte kan stille sig i køen af ledige i Esbjerg LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd) skal spare 37% på deres aktivitetsniveau, hvilket betyder, at igangsatte projekter skal stoppes i mølposen. Igen ikke særlig gennemtænkt. Danmark skal satse på det vi er gode til, og det er bl.a. produktion af vindmøller, herunder ikke mindst hav vindmøller. Her ligger der en fremtid, som den Borgerlige Regering total har overset. Og hvor bliver et Siemens projekt af, i forhold til Esbjerg???. Med en satsning på energi området, herunder vedvarende energi, kan der skaffes mange tusinde arbejdspladser. Det er bare med at komme i gang, men også her er vi blevet svigtet. NU ER NOK- NOK, vi vil og skal have en anden politik, og det tror jeg den danske befolkning også har set!!. Hilsen Formanden Leder Træfferen nr

4 Proff-gruppen GENERALFORSAMLING I PROFF-GRUPPEN i afdelingens mødelokale 3. Sal, Vestkraftgade 1 Esbjerg. Tirsdag den 12. april 2011 kl Arbejder du indenfor: Post Danmark, vaskeriområdet, privat rengøring, restaurationsbranchen eller er offentlig ansat, så hører du under Proff-gruppen og er meget velkommen til generalforsamlingen. Gruppen er vært til et stykke smørrebrød når mødet er slut. Af hensyn til maden skal tilmeldingen ske til afdelingen senest den 5. april 2010, på telefon Dagsorden 1: Valg af dirigent 2: Valg af stemmeudvalg 3: Regnskab og budget 4: Beretning 5: Indkomne forslag 6: Vedtægtsændringer 7: Fastsættelse af kontingent 8: Valg hvor brancherne udpeger kandidater. Restaurationsbranchen Preben Mortensen Bestyrelsesmedlem Kim Christensen Bestyrelsesmedlem Henrik Jensen Bestyrelsessuppleant Bodil Hestbek Bestyrelsessuppleant Privat rengøring/vaskerier Ella Jensen - Bestyrelsesmedlem Agnethe Schmidtsdorff Bestyrelsessuppleant På valg er: Offentlig branche Poul Erik Rise brancheformand Dina Hygum Jensen Bestyrelsesmedlem Niels Holgersen Bestyrelsesmedlem Hanna Simonsen Bestyrelsesmedlem Flemming Larsen Bestyrelsessuppleant Kim Jensen Bestyrelsessuppleant Proff-gruppens næstformand Poul Erik Rise 9: Godkendelse af valg fra offentlig gruppe til 3F bestyrelse Sidste frist for indsendelse af forslag/vedtægter til generalforsamlingen er den 4. april Forslag og regnskab vil ligge til gennemsyn i afdelingen hos Proff-gruppen fra den 7. april På Gruppens vegne Susanne Brinck-Jensen 4 Træfferen nr

5 Hermed indkaldes til Bygningsgruppens ordinære generalforsamling DAGSORDEN i afdelingens mødesal, Vestkraftgade 1, 3. sal, Esbjerg, torsdag d. 28. april 2011 kl : Konstituering (dirigent, stemmeudvalg, referent) 2: Bestyrelsens beretning. 3: Regnskab og budget. 4: Indkomne forslag 5: Valg (afgående) Valg til bygningsgruppens bestyrelse: a: Formand indtil forår 2013: (Sten Mogensen). b: Næstformand indtil forår 2013: (Jørn Laustsen) c: 4 bestyrelsesmedlemmer til indtil forår (Johnny Møller-murerne, Jacob Meier-murerne, Johnny Blicher-AB, Carsten Gudsø-AB) d: 4 bestyrelsessuppleanter indtil forår 2012: (Bent E.S. Hansen - murerne, Hans J. Jensen-murerne, Keld Hansen - AB, Tonny Johansen - AB) Tonny Johansen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Ib Løschke i perioden, så der skal vælges en ny suppleant fra AB-gruppen. Valg til afdelingsbestyrelsen: e: 1 bestyrelsesmedlem, indtil foråret 2013: (Henning Møllegård-murerne). f: 2 bestyrelsessuppleanter, indtil foråret 2012: (Johnny Møller - murerne, Carsten Gudsø -AB). Til efterretning: Det tidligere TIB har valgt følgende gruppebestyrelsesmedlemmer iht. fusionsaftalen, med virkning indtil : g: Næstformand: Jørgen Schmidt Christensen h: Opmåler: Robert Ibsen i: Gruppebestyrelsesmedlemmer: Erik Kjærgaard Hou, Simon Møller Friedrichsen. Gert Christiansen, Michael Duborg Rahr, Esben Quist Leuenhagen, Brian Morthorst. j: 2 suppleanter til gruppebestyrelsen efter indstilling fra TIB. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer iht. fusionsaftalen med virkning indtil : k: Næstformand Jørgen Schmidt Christensen, Erik Kjærgaard Hou, Simon Møller Friedrichsen. l: 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen efter indstilling fra TIB. 6: Valg af fanebærere (Freddy Christiansen AB og Hans Jørgen Jensen Murerne) 7: Evt. Forslag der ønskes behandlet på gruppegeneralforsamlingen, herunder også forslag til personvalg til lønnede tillidshverv, skal være gruppebestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen har pligt til at stille motiveret forslag ved valg af lønnede tillidshverv. Regnskab for år 2010, skriftlig beretning samt evt. indkomne forslag vil kunne rekvireres 5 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til afdelingen. På vegne af bestyrelsen Sten Mogensen Gruppeformand Bygningsgruppen Træfferen nr

6 Industrigruppen Gennemsnitsløn pr. oktober kvartal 2010 Virksomhed: Antal: Juli kvt. 2010/ okt. kvt. 2010: Sprout - Andritz Esbjergværket Biofac Ardagh Group Carlsberg Vitalys VL Stål Peter Harbo Vestjydske Net Vestfrost Vesttherm Viking Esbjerg Compu Game Arovit HC. Produktion Scan Glas HC. Lager Viking Bramming Naajaq Seafood Polar Salmon Snit Juli 2010 antal 678 a 146,95 kr. Snit okt antal 770 a 146,80 kr. Et fald på 0,11% 6 Træfferen nr

7 3F. Industrigruppe Esbjerg afholder Generalforsamling Lørdag den 07. maj 2011 I afdelingens lokaler Vestkraftgade 1, i 3 sals mødesal. Industrigruppen Dagsorden: Vi starter med morgenmad kl i kantinen 4 sal. og tilmelding skal ske til afdelingen, senest onsdag den 04. maj 2011 kl af hensyn til bespisning Generalforsamlingen starter kl i den store mødesal. 1. Valg af stemmeudvalg, 3 personer. 2. Valg af dirigenter, 2 dirigenter. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab 2010 a: Budget 2011, Er godkendt i bestyrelsen. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: a: Næstformand Henning Kjeldsen. b: Faglig sekretær Mary-Ann Skovning. c: 7 bestyrelsesmedlemmer. Tidligere SID Industri 5 pladser: Freddy Rosenbrock. (Triple Nine 999). Bjarne Kirkeby, (Vestfrost). Peter Meyer. (P.t. sygemeldt). Uffe Byrgesen. (Carlsberg Fredericia). Rudi Dideriksen. (Institutionsmedarbejder). Tidligere KAD 2 pladser: Marianne Jacobsen (Camette). Gitte F. Pedersen (Vestfrost). d: 7 bestyrelsessuppleanter. e: 1 bilagskontrollør.(per Østergaard, udmeldt/nyvalg) f: 1 bilagskontrollørsuppleant. (vakant). 7. Eventuelt/frokost i kantinen. Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest fredag den 22 april 2011 kl Regnskab kan afhentes i afdelingen fra mandag den 2 maj HUSK: Tilmelding for din egen skyld, og HUSK medlemskort, cpr. nr. = LO-Plus kort, der vil være kontrol ved indgangen mellem og Træfferen nr

8 E&P klubben E+P Klubben informerer Efter vores netop afholdte generalforsamling, vil jeg på klubbens vegne, komme med et par bemærkninger. Det har været et godt år for klubben. Vi har haft utrolig mange gode arrangementer i Der er virkeligt lavet et godt stykke arbejde, fra de enkelte udvalg og bestyrelsen. Jeg skal til klubbens medlemmer opfordre til, at komme med forslag til nye tiltag, og fremsende dem til bestyrelsen, hvor vi vil behandle disse. Selve generalforsamlingen blev afviklet godt og roligt, med en god deltagelse ca. 70 deltog. Vi har fået 2 nye bestyrelsesmedlemmer med i bestyrelsen i klubben. Da TIB er blevet en del af 3F, skal jeg her, byde disse medlemmer velkommen, og vi i bestyrelsen håber, at de vil tage godt imod de ting og arrangementer, vi laver i klubben. 8 Træfferen nr

9 Bestyrelsen i 3F E+P Klubben ser således ud: Formand Flemming Clausen. Næstformand Gerda Eickhardt. Kasserer Jacob Radermacher. Sekretær Vibeke Würsching. Best. Medl. Erling Mathiasen. Best. Medl. Knud B. Witt. Best. Medl. Yrsa Nielsen. Best. Medl. Preben Lauridsen. Best. Medl. Kurt Olsen. Best. Medl. Karl Jessen. Best. Suppl. Birthe Johansen. Best. Suppl. Henry Poulsen. Best. Suppl. Peter Dam. Best. Suppl. Kaj Albrechtsen. Best. Suppl. Bernhard Beck Best.Suppl. Poul Mailand Fanebærer Torben Frydendahl Fanebærer suppl. Erling Mathiasen E&P - klubben Vi skal snart til at tænke på vores udflugt, som er tirsdag den 24 maj, hvor vi kører fra Kirkegade 51 kl. 8,30 og forventet hjemkomst kl. ca. 19,30. Turen går denne gang til det sønderjyske, hvor vi kører til Sønderborg, samt Dybbøl banke prisen vil være 200,00 kr. Der vil være en begrænsning på max 150 deltagere så det er efter først til mølle princippet. Billetter sælges den 26 april i kirkegade 51 ved mødet. PS. husk medlemskort. Vi i bestyrelsen kunne godt ønske at der kommer flere Efterlønnere og pensionister til de forskellige aktiviteter der foregår i klubben. Det er jo sådan, at I er medlemmer via jeres medlemskab af 3F Esbjerg, Til slut vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde og også en tak til vores afdeling 3F Esbjerg. Ps. Husk vores program altid ligger nede i 3F. Vestkraftgade nr. 1 i informationen På klubbens vegne Flemming Clausen Formand Træfferen nr

10 Sekretariatet Indlæg fra afdelingens socialrådgiver MANGLER DU HJÆLP I DIN SAG VED KOMMUNEN? Jeg hedder Bitten og er ansat ved 3F-Esbjerg som socialrådgiver. Her i sekretariatet arbejder jeg med alt indenfor det sociale område. Dvs., at du kan få hjælp til din sygedagpengesag, fleksjob-/pensionsansøgning, arbejdsmarkedspensioner, patientklagesager osv. Alt det som du måske syntes er svært og uoverskueligt, at skulle gøre alene. Jeg tager gerne med til møderne ved kommunen som bisidder. Så har du en med der kan høre hvad der bliver sagt, og en til at drøfte muligheder med. Måske du bare har brug for at snakke, så står jeg også til rådighed. Nogle gange er en snak måske bare det man mangler, for at få klarhed over problemerne. Som du måske har lagt mærke til, så har medierne i øjeblikket fokus på sygedagpengesager, hvor mennesker mister deres forsørgelse efter 52 uger på sygedagpenge. Det er trist at vores lovgivning er sådan, men derfor er det også vigtigt, at du ved hvad dine muligheder er indenfor lovgivningens rammer. Jo hurtigere vi kommer ind i sagerne fra starter, jo bedre kan vi hjælpe med at finde de rette løsninger i samarbejde med kommunerne. Vær bevist om, at det er dit liv og din fremtid. Du er altid velkomme til at kontakte mig pr. telefon. Du kan også få en tid til samtale her hos mig på 3F, men jeg kommer også gerne på hjemmebesøg. Hvis du bliver tilkendt førtidspension eller fleksjob, så husk din arbejdsmarkedspension! Venlig hilsen Bitten Nygaard socialrådgiver 10 Træfferen nr

11 Udbetalinger 2011 Oversigt over månedlige udbetalinger af ydelser i år 2011 (Gammel efterløn/ ny efterløn - orlov- og dagpenge) A-kassen Ydelsesperiode Uge: Periode slut: Disposition Efterløn og dagpenge mv. 51, 52, 01, 02, 03 Søndag d. 23. januar Torsdag d. 27. januar 04, 05, 06, 07 Søndag d. 20. februar Torsdag d. 24. februar 08, 09, 10, 11 Søndag d. 20 marts Torsdag d. 24. marts 12, 13, 14, 15 Søndag d. 17 april Torsdag d. 20. april 16, 17, 18, 19, 20 Søndag d. 22. maj Torsdag d. 26. maj 21, 22, 23, 24 Søndag d. 19. juni Torsdag d. 23. juni 25, 26, 27, 28, 29 Søndag d. 24. juli Torsdag d. 28. juli 30, 31, 32, 33 Søndag d. 21. august Torsdag d. 25. august 34, 35, 36, 37 Søndag d. 18. september Torsdag d. 22. september 38, 39, 40, 41, 42 Søndag d. 23. oktober Torsdag d. 27. oktober 43, 44, 45, 46 Søndag d. 20. november Torsdag d. 24. november 47, 48, 49, 50 Søndag d. 18. december Torsdag d. 22. december Træfferen nr

12 Aktivitets og Opmålerforeningen Aktivitets og Opmålerforeningen 3F Ribe Amt Kradser krisen? Arbejd på akkord og tjen flere penge Hvad er akkordarbejde? Er det noget som kan måles op? Har du ret til akkord? Hvad er reglerne for akkordarbejde? Hvad er en priskurant og en tidskurant? Hvad er en minutfaktor? Hvad gør man med arbejde som ikke kan måles op? Skal man løbe stærkere for at arbejde på akkord? Er det nogle af de spørgsmål som du ikke forstår, så ring til Johnny Blicher på , Carlo Hermansen på eller Robert Ibsen på Vi måler op indenfor følgende områder: Jord og betonarbejdere Kabelarbejdere Stilladsarbejdere Murere Murerarbejdsmænd Anlægsgartnere Brolæggere Tagdækkere Isoleringsarbejdere Tømrerarbejde Region 3 Statistik 2010 Murersvende kr Tim kr. Murerarbejdsmænd kr Tim kr. Beton og element kr Tim kr. BYG kr Tim kr. Tagpap kr Tim kr. Gartner/ Brolægning kr Tim kr. I alt kr Tim kr. Vi yder også hjælp til: Hjælp til akkordaftaler Hjælp til akkorderingssedler Hjælp til skurbogføring Hjælp til overenskomstspørgsmål indenfor bygge og anlæg Hjælp til tidsstudier eller bonusaftaler Velfærdsforanstaltninger og sikkerhed på byggepladserne Vejledning i brancherettede kurser inden for bygge og anlæg I næste blad har vi også statistik for tømrerne!!!!! Med venlig hilsen Opmålerkonsulent Johnny Blicher 12 Træfferen nr

13 SKULDERSKADER Siden juni 2010 har bygningsgruppen i 3F Esbjerg haft særlig focus på arbejde over skulderhøjde, især opmuring under tagudhæng på nybygninger. Arbejdstilsynet har givet stribevis af påbud til byggefirmaerne, desværre med en ringe effekt, da påbuddene ikke følges op af bøder. Udover murere udsættes rigtig mange 3Fere for arbejde over skulderhøjde, f. eks. ved montage, på lagre eller ved håndtering af stykgods i lastbiler og containere. Så lidt skal der til At arbejde i/over skulderhøjde øger forekomsten af skuldersygdomme med smerter og funktionsnedsættelse er en dokumenteret kendsgerning. Undersøgelser påviser, at personer der arbejder med armen løftet i/over skulderhøjde fra 6 % - 9 % af arbejdsdagen (30-45 minutter) har 4 gange så stor risiko for skulderlidelser som de, der kun arbejdede med armene løftede 0 % - 3 % af dagen. Smertefulde tilstande i skulderen bliver ofte langvarige og der skal faktisk ikke så meget til før det bliver svært at fortsætte med at arbejde i fag med mange skulderbelastende arbejdsopgaver. Frem med bødeblokken Derfor er der mange gode grunde til at få nedbragt arbejdet i over skulderhøjde. Skulderskader rammer først og fremmest skadeslidte, men belaster også samfundet og virksomhederne med en bondegård i udgifter til sygefravær og tabt produktion. 3Fs erfaring er at der kræves en helt anden konsekvens fra Arbejdstilsynet. Det er ikke nok at give påbud, når de overtrædelserne nærmest er gratis og ikke følges op af bøder eller retslige tiltaler. Efter sygdom eller skader På mange arbejdspladser forventes det, at en raskmeldt 3Fer er i stand til at arbejde i samme omfang og tempo som før sygdommen lige fra dag 1. efter måske et par ugers fravær. På en spændende temadag i januar 2011 om nedslidningsskader fortalte arbejdsmedicinsk overlæge Gert Thomsen og fysioterapeut Ellen Klinting, at 2 ugers sengeleje/inaktivitet betød at man mistede 20 % af muskelmassen. Det krævede til gengæld 2 måneders fysisk træning/aktivitet at genopbygge det tabte. EFBs fodboldtræner Ove Petersen slog på samme konference fast, at når en af hans ansatte, fodboldspillerne, skulle gøres klar til arbejde igen var konceptet en målrettet genopbygning af krop og muskler. Ellers risikerede man blot at skaden vendte tilbage. At sende en raskmeldt fodboldspiller ud i kamp omgående var utænkeligt. Måske skulle man diskutere denne logik fra idrætsmedicinen på din arbejdsplads? 3F- nyhedsbrev om arbejdsmiljø Er du interesseret i at modtage 3Fs elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø Vidste du at? skal du blot sende en mail til mig HYPERLINK dk. Så tilmelder jeg dig. Thyge Kristensen Miljøkonsulent Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt Aktivitets og Opmålerforeningen Træfferen nr

14 3F Esbjerg Hvem er hvem i 3F Esbjergs daglige ledelse Daglig ledelse for 3F Esbjerg som har det overordnede ansvar for afdelingens daglige drift, herunder at afdelingen fungerer fagligt/politisk, under ansvar for afdelingens bestyrelse. Er også bestyrelse for 3F Esbjergs ejendomsselskab m.m. Se alle adresser i din lommebog fra 3F Esbjerg, hvis du vil i direkte kontant med en person. Tlf. til daglig ledelse: Formand John M. Schmidt Formand Byggegruppen Sten B. Mogensen Næstformand Industrigruppen Henning Kjeldsen Næstformand Susanne B. Jensen A-kasseleder Jette Jensen Kasserer Finn C. Dam Næstformand Jørgen S. Christensen Sekretariatet Hardy Jørgensen Kassererkontoret Har opgaver i forbindelse med regnskaber, kontingenter, overflytninger, udmeldelser, ALKA forsikring, herunder gruppeliv m.m. Tlf. til kassererkontoret: Gennem receptionen tlf Kasserer Finn C. Dam Bogholder Hans Erik Møller Kassererassistent/bogholder Lisbeth Knudsen 14 Træfferen nr

15 A-kassen Til A-kassen, her henvender alle medlemmer der er omfattet af ledighed, efterløn, kurser som ledig CV samtaler, rådighedssamtaler, uddannelse, jobformidling m.m. A-kassen er opdelt i cpr. nr. orden. I forhold til den enkelte medarbejder. Tlf. til A-kassen: Gennem receptionen Oplys cpr. nr. 3F Esbjerg A-kasseleder Jette Jensen A-kassemedarbejde Lene Nielsen A-kassemedarbejder Jan Grinderslev A-kassemedarbejder Heidi Nordqvist A-kassemedarbejder Bente Storgaard Uddannelsessekretær Bent Villadsen Receptionen A-kassemedarbejder Nicole Nissen A-kassemedarbejder Ida Olesen Janni Hedebo Fælles sekretariatet. Her er vores socialrådgiver, her sker alle henvendelser omkring arbejdsskader, sygedagpengesager, rundbordssamtaler LG sager og sociale sager, kontakt til det offentlige system, herunder faglig advokathjælp i et vist omfang m.m. Tlf. til sekretariatet: Gennem receptionen Leder sekretariatet Hardy Jørgensen Faglig medarbejder Christian H. Christensen Socialrådgiver Bitten Nygaard Træfferen nr

16 3F Esbjerg Byggegruppen Byggegruppen arbejder med overenskomster inden for byggeriet, murer, tømrer, ufaglærte, brolæggere, jord- og beton, stenhuggere, tagdækkere, isoleringsarbejdere, betonelement, private grønne områder, golfbaner, land- og skovbrug, planteskoler. Opmåling inden for murer og tømrer, akkordering, faglige sager og arbejdsmiljøarbejdet. Tlf. Byggegruppen: Gennem receptionen Gruppeformand Sten B. Mogensen Gruppe næstformand Jørn Laustsen Opmåler Carlo Hermansen Opmåler tømrer Robert Ibsen Gruppe næstformand Jørgen S. Christensen Socialrådgiver Bitten Nygaard Industrigruppen Har alle overenskomstområder inden for Industrien, CO/DI DBTF, tømrer inden for Industrien. Tiltrædelsesoverenskomster inden for Industrien, herunder fiskeindustrien. Løn og arbejdsforhold, arbejdsmiljøarbejdet, kurser for faglige, fagretslige sager inden for arbejdsområdet. Opsøgende arbejde m.m. Tlf. til Industrigruppen: Gennem receptionen Gruppeformand John M. Schmidt Gruppe næstformand Henning Kjeldsen Faglig sekretær Mary-Ann Skovning Proff-gruppen Gruppens arbejdsområder er det fagretslige, herunder overenskomster og arbejdsmiljø. Du hører under Proff-gruppen, hvis du arbejder ved stat, region, kommune og Post Danmark eller er ansat i et vaskeri, et privat rengøringsfirma eller hotel- og restaurationsbranchen herunder offshore. Tlf. til Proffgruppen: Gennem receptionen Gruppeformand Susanne B. Jensen Gruppe næstformand Poul Erik Rise Branche formand Edith Eriksen 16 Træfferen nr

17 Tillidsmandsmøde i Odense onsdag den 2. februar 3F Esbjerg tillidsmænd var samlet til demonstration i Odense. Årsagen var naturligt nok, Regeringens planer om at ændre / afskaffe efterlønnen. Som det fremgår af bladets leder, er det på høje tid vi får en ny Regering, så vi kan få rettet op på de skævheder, den borgerlige Regering har udsat alle medlemmer for, gennem de 9 år de har siddet ved roret. Derfor er det vigtigt at sætte sit kryds ved et arbejderparti, når der udskrives valg. Træfferen nr

18 E+P klubben Forårsprogrammet for E+P klubben 2011 Alle arrangementer foregår i Kirkegade Tirsdag den 22. marts 2011 kl Underholdning. Vagn fra Årre kommer og underholder os med sang og musik. Vagn tager selv sanghæfter med. Tirsdag den 12. april 2011 kl Banko. Påskebanko med overraskelser. Tirsdag den 26. april 2011 kl Ella Hedegaard kommer og holder et lysbillede foredrag om moder Teresa. Denne dag sælges billetter til udflugten den 24. maj. Pris 200 kr. pr. person. Tirsdag den 24. maj 2011 kl Turen går til Dybbøl Banke. Afgang fra Kirkegade 51 kl Ankomst rasteplads Sølsted. ( Kaffe og Rundstykker.) Ankomst Alsion Sønderborg ( Her vil vi indtage en 2 retters menu.) Ankomst Dybbøl Banke. ( Rundvisning 2 timer.) Ankomste Alsion ( Servering af kaffe ½ bolle og lagkage.) Hjemkomst ca Pris 200 kr. pr. person. HUSK!!! Alle medlemmer af E+P klubben, der ønsker at spille bowling, mødes den 1. og 3. onsdag i hver måned kl hos FUN Bowling på Glarmestervej Esbjerg. 18 Træfferen nr

19 Afdelingens juletræsfest Onsdag den 29. december 2010 afholdte afdelingen sin traditionsrige juletræsfest i Stadionhallen. Som sædvanlig var der mange deltagende, både børn og voksne der havde en rigtig god dag. 3F Esbjerg Der var musik og fællessang og ikke mindst julemanden gjorde dagen rigtig god for de deltagende børn. Aktivitesudvalget Træfferen nr

20 3F Esbjerg 3F Esbjerg 1. MAJ 2011 Afdelingen afholder 1. maj på parkeringspladsen, bag huset Vestkraftgade 1. Program Kl Velkommen ved Formand John M. Schmidt. Kl Maj tale ved Kim Mortensen MF. Kl Maj tale ved forhandlingssekretær Hanne Gram 3F Forbundet. Kl Arrangementet afsluttes, ølhanerne lukkes og der er fælles afgang kl til LO Esbjergs 1. Maj arrangement i Gryden. Vel mødt. Aktivitetsudvalget i 3F 20 Træfferen nr

21 E+P Koret 3F Efterløns og Pensionistklubs kor mødes hver torsdag kl I Kirkegade E+P Klubben Er du interesseret i at være med, i et godt hyggeligt kammeratligt samvær og kan du lide at synge, så mød op og hyg dig sammen med os. Hilsen Koret Træfferen nr

22 Bygningsgruppen Velkommen til TIB i vort nye fællesskab Så lykkedes det endeligt. Det har været en hård nød at knække, at få alle enkelthederne på plads, men nu er fusionen mellem TIB og 3F en realitet, og det daglige arbejdsfællesskab er kommet i gang. De tidligere valgte/ansatte fra TIB har fundet deres plads i deres nye rammer, og samarbejdet er begyndt at finde det rigtige leje. Jeg er helt sikker på, at TIB erne nok har synes det har været svært at finde ind i de rammer og kulturer der er opstået i 3F Esbjerg efter vore 5 års levetid, men alt tyder bestemt på, at vi meget hurtigt får slebet kanter og grater af, så vi kan koncentrere os helt og fuldt om de opgaver der ligger til os. Bestyrelsen i Bygningsgruppen har samlet set fået mere arbejdskraft at disponere over, men der er jo også blevet betydeligt flere medlemmer at servicere. Der er dog ingen tvivl om, at både rationalisering og udnyttelse af alle kompetencer i fællesskabet, vil blive til gavn for alle medlemmer både i Bygningsgruppen og i 3F Esbjerg som helhed. Som noget meget tydeligt for medlemmerne, har gruppebestyrelsen allerede besluttet at intensivere det opsøgende arbejde på byggepladserne. Det skulle meget gerne udmønte sig i, at vi i højere grad imødekommer medlemmernes ønsker om, at deres fagforening skal være mere synlig. Det skulle også gerne være stærkt medvirkende til, at ingen bygningsarbejdere i vores del af kongeriget arbejder under vilkår der er ringere, end de minimumstandarder overenskomsterne fastlægger ja vi skulle faktisk gerne hæve standarderne betydeligt for os alle Når vi kan blive enige om at drive fagforening sammen, burde vi også samlet set få flere kræfter og større enighed i den kamp vi oplever i det daglige, når der hos den enkelte arbejdsgiver skal forhandles akkordpriser, timebetalinger, kørsel mm. Fagforeningen bliver dog aldrig stærkere, end medlemmernes vilje til at kæmpe for fælles krav kan medgive. Derfor er det også meget vigtigt, at ethvert medlem føler ansvar for situationen på arbejdspladserne. Jeg skal hermed opfordre alle medlemmer til at kontakte Bygningsgruppen, såfremt de oplever noget forkert eller overenskomststridigt på arbejdspladsen. Vi vil også meget gerne høre fra alle, der har en god ide til hvordan vi kan gøre tingene bedre i fremtiden. Sten Mogensen Gruppeformand 22 Træfferen nr

23 Fiskekonkurrence Tilbud til alle medlemmer af 3F Esbjerg med samlever og hjemmeboende børn under 18 år. I Tjæreborg Fiskesø. Aktivitetsudvalget Der afholdes 2 fiskekonkurrencer i Lørdag den 14. maj 2011 kl til kl i Tjæreborg fiskesø. Lørdag den 18. juni 2011 kl til kl i Tjæreborg fiskesø. Der kan kun deltage 125 personer pr. konkurrence, så hvis du vil have en plads, skal du henvende dig hurtigt i afdelingen. Billetterne koster 25. kr. og kan købes i afdelingen fra mandag den 18. april 2011 til begge konkurrencer. Deltagerne skal selv sørge for transport, samt forplejning. OBS!!!! Der må kun fiskes med 1. stang pr. deltager. Ved aflevering af billet i kiosken, udleveres 1. øl / vand pr. deltager. Der vil være præmier til de der fanger de største fisk. Aktivitetsudvalget Træfferen nr

24 Afsender: 3F Vestkraftgade Esbjerg Åbningstider 3F Esbjerg Mandag 8:00-12:00 Tirsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Onsdag 8:00-12:00 Torsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Fredag 8:00-12:00 Telefontider : Mandag 8:00-15:00 Tirsdag 8:00-17:00 Onsdag 8:00-15:00 Torsdag 8:00-17:00 Fredag 8:00-12 Udenfor åbningstiderne kan du ringe til følgende på mobilnummer Bygningsgruppen Sten Mogensen: Jørn Laustsen Carlo Hermansen: Jørgen Christensen ( TIB ) Robert Ibsen opmåler ( TIB ) Proff-Gruppen Susanne Brinck-Jensen Poul Erik Rise: Edith Eriksen: Grafisk Trykcenter AS Tlf

i Generalforsamling Bygningsgruppen den 22. april i Branchemøder den 27. april

i Generalforsamling Bygningsgruppen den 22. april i Branchemøder den 27. april Træfferen Træfferen nr. 1 5. årgang 2010 Husk 1. maj i afdelingen i Generalforsamling Bygningsgruppen den 22. april i Branchemøder den 27. april Hotel-restaurantion, privat ansatte, og offentlig ansatte

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil 140917 Ole Holtse Olsen Formand 88 92 45 78 Mobil 27 87 11 05 ole.olsen@3f.dk Martin Kruse Næstformand 88 92 45 55 Mobil 28 94 74 55 martin.kruse@3f.dk Anne Gregersen A-kasseleder 88 92 45 68 Mobil 24

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling Medlemsbladet nr. 3. 2010 FOA Lolland Hovedtelefonnummer: 4697 3000 E-mail Faglig: lolland@foa.dk E-mail A-kassen: akasse-lolland@foa.dk FAX Nakskov: 4697 3009 FAX Maribo:

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup Vi byder dig velkommen på Holbækvej 106 B, 1. sal, 4000 Roskilde Telefon 70 300 878 ********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Træfferen. Træfferen nr. 1 4. årgang 2009. Husk 1. maj i afdelingen

Træfferen. Træfferen nr. 1 4. årgang 2009. Husk 1. maj i afdelingen Træfferen Træfferen nr. 1 4. årgang 2009 Husk 1. maj i afdelingen i Generalforsamling Bygningsgruppen 12.05.09 i Generalforsamling Industrigruppen 16.05.09 i Generalforsamling Proff-Gruppen 09.06.09 i

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

DREJETRÆF 2015. Aktiviteter i Sundeved Husflid

DREJETRÆF 2015. Aktiviteter i Sundeved Husflid 25. årg. nr. 1 15. februar 2015 DREJETRÆF 2015 Du skal dog medbringe dit eget værktøj. Kontakt Gerd, hvis du vil leje en drejebænk gbp.broue@yahoo.dk BESPISNING: Fri kaffe og te hele weekenden. Morgenmad

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 12. maj 2016 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter fra Repræsentantskabsmøde i AB afholdt onsdag den 11. maj 2016 i BO-VEST Deltagere: Bestyrelsen: Karl Neumann Per Mogensen Hans Holm

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Breelteparken - et center på toppen Reception: Hverdage kl. 07.30-15.00 tlf: 45160999

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing GENEraLforsamLING i Dansk Byggeri midt- og Vestjylland fredag den 4. november

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har været på minicuíse med DFDS til Oslo i november. Her ser du et smukt billede fra busturen til Holmekollen. Efter, at vi havde kørt

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer Høje- Taastrup Bladet for 3F medlemmer August 2016 OK 17 møde i afdelingen - læs s. 3 Generalforsamling - læs s. 4 1. maj i afdelingens have - læs s. 6 Tak til alle tillidsvalgte LEDER: Jeg vil gerne starte

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 10. september. 2013 kl. 17.00 21.00. Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 10. september. 2013 kl. 17.00 21.00. Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 10. september. 2013 kl. 17.00 21.00. Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter Rev. Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Onsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere