i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7."

Transkript

1 Træfferen Træfferen nr årgang 2011 i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. maj

2 Leder Af formand John M. Schmidt LEDER Nr Hold op et flot stormøde LO-DK afholdte den 2. feb for alle tillidsvalgte, og hold op hvor var det et flot fremmøde til arrangementet. Mere end tillidsvalgte deltog i Odense. Og ja, her var mere end F tillidsvalgte, en flot manifestation, for at fortælle Regeringen, at de godt kan glemme alt om at fjerne efterlønnen. Der må ikke være den mindste tvivl om, at vi i Danmark, har råd til efterlønsordningen, ikke mindst for den gruppe vi i 3F repræsenterer. Det var rent faktisk den gruppe der tilbage i 1979 var tiltænkt mulighed for efterløn, og sådan må det fortsat være. Det er min opfattelse, at den nuværende Regering er kørt træt, og Danmark har behov for nytænkning. En ny Regering, der vil sætte fokus på de værdier vi repræsenterer. Ikke kun efterlønnen, men også en retfærdig og gennemskuelig skattepolitik, der tilgodeser håndens arbejde, og i mindre grad de, der tjener penge på aktie og obligations gevinster. Eller tjener på bankpakke 1-2, hvor det alligevel er den almindelige lønmodtager, der på et eller andet niveau betaler regningen. Der er et stærkt behov for vækstpakker, således der igen kan komme gang i hjulene i Danmark. Lige nu, er der mere Ansvarshavende: John M. Schmidt. I Redaktionen: Susanne Brinck-Jensen. Proff. Gruppen. Mary-Ann Skovning. Industrigruppen. Johnny Blicher. Opmålerkonsulent. Margrethe Christensen. Under uddannelse. Hardy Jørgensen. Fællessekretariatet. Deadline til næste blad er fredag den 9. September Forsidebillede: Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen 2 Træfferen nr

3 end ledige, og langt hovedparten er desværre vore medlemmer i 3F. Hele industrien er gået i stå. Hele byggebranchen er gået i stå. Lige nu har vi en ledighed på mere end 20% i 3F Esbjerg og det er uholdbart. Vort råstof er kvalificeret arbejdskraft, som skal uddannes, til det behov vi har i Danmark. Derfor er det også at satse helt forkert ved at spare mere end 1.2 milliard på hele uddannelsesområdet. Det er en OMMER!. Hele VEU (Voksen-Erhvervs-Uddannelse) er i den grad ramt af denne besparelse, og det gør voldsomt ondt på ikke mindst AMU systemet, hvilket reelt betyder at alle de kurser der kan give beskæftigelse, er stoppet p.g.a. prisloftet på kr. pr. kursusuge, helt absurd, og slet ikke gennemtænkt. Kommunerne er ligeledes alvorlig ramt af den omfordeling regeringen ønsker at sige det er. Men det er reelt igen en besparelse som rammer de aktive kommuner hårdt. Esbjerg kommune skal i år spare 37,7 millioner kr. på aktiveringssiden, og det kommer til at gøre ondt, hvilket betyder, at rigtig mange kommunale ansatte kan stille sig i køen af ledige i Esbjerg LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd) skal spare 37% på deres aktivitetsniveau, hvilket betyder, at igangsatte projekter skal stoppes i mølposen. Igen ikke særlig gennemtænkt. Danmark skal satse på det vi er gode til, og det er bl.a. produktion af vindmøller, herunder ikke mindst hav vindmøller. Her ligger der en fremtid, som den Borgerlige Regering total har overset. Og hvor bliver et Siemens projekt af, i forhold til Esbjerg???. Med en satsning på energi området, herunder vedvarende energi, kan der skaffes mange tusinde arbejdspladser. Det er bare med at komme i gang, men også her er vi blevet svigtet. NU ER NOK- NOK, vi vil og skal have en anden politik, og det tror jeg den danske befolkning også har set!!. Hilsen Formanden Leder Træfferen nr

4 Proff-gruppen GENERALFORSAMLING I PROFF-GRUPPEN i afdelingens mødelokale 3. Sal, Vestkraftgade 1 Esbjerg. Tirsdag den 12. april 2011 kl Arbejder du indenfor: Post Danmark, vaskeriområdet, privat rengøring, restaurationsbranchen eller er offentlig ansat, så hører du under Proff-gruppen og er meget velkommen til generalforsamlingen. Gruppen er vært til et stykke smørrebrød når mødet er slut. Af hensyn til maden skal tilmeldingen ske til afdelingen senest den 5. april 2010, på telefon Dagsorden 1: Valg af dirigent 2: Valg af stemmeudvalg 3: Regnskab og budget 4: Beretning 5: Indkomne forslag 6: Vedtægtsændringer 7: Fastsættelse af kontingent 8: Valg hvor brancherne udpeger kandidater. Restaurationsbranchen Preben Mortensen Bestyrelsesmedlem Kim Christensen Bestyrelsesmedlem Henrik Jensen Bestyrelsessuppleant Bodil Hestbek Bestyrelsessuppleant Privat rengøring/vaskerier Ella Jensen - Bestyrelsesmedlem Agnethe Schmidtsdorff Bestyrelsessuppleant På valg er: Offentlig branche Poul Erik Rise brancheformand Dina Hygum Jensen Bestyrelsesmedlem Niels Holgersen Bestyrelsesmedlem Hanna Simonsen Bestyrelsesmedlem Flemming Larsen Bestyrelsessuppleant Kim Jensen Bestyrelsessuppleant Proff-gruppens næstformand Poul Erik Rise 9: Godkendelse af valg fra offentlig gruppe til 3F bestyrelse Sidste frist for indsendelse af forslag/vedtægter til generalforsamlingen er den 4. april Forslag og regnskab vil ligge til gennemsyn i afdelingen hos Proff-gruppen fra den 7. april På Gruppens vegne Susanne Brinck-Jensen 4 Træfferen nr

5 Hermed indkaldes til Bygningsgruppens ordinære generalforsamling DAGSORDEN i afdelingens mødesal, Vestkraftgade 1, 3. sal, Esbjerg, torsdag d. 28. april 2011 kl : Konstituering (dirigent, stemmeudvalg, referent) 2: Bestyrelsens beretning. 3: Regnskab og budget. 4: Indkomne forslag 5: Valg (afgående) Valg til bygningsgruppens bestyrelse: a: Formand indtil forår 2013: (Sten Mogensen). b: Næstformand indtil forår 2013: (Jørn Laustsen) c: 4 bestyrelsesmedlemmer til indtil forår (Johnny Møller-murerne, Jacob Meier-murerne, Johnny Blicher-AB, Carsten Gudsø-AB) d: 4 bestyrelsessuppleanter indtil forår 2012: (Bent E.S. Hansen - murerne, Hans J. Jensen-murerne, Keld Hansen - AB, Tonny Johansen - AB) Tonny Johansen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Ib Løschke i perioden, så der skal vælges en ny suppleant fra AB-gruppen. Valg til afdelingsbestyrelsen: e: 1 bestyrelsesmedlem, indtil foråret 2013: (Henning Møllegård-murerne). f: 2 bestyrelsessuppleanter, indtil foråret 2012: (Johnny Møller - murerne, Carsten Gudsø -AB). Til efterretning: Det tidligere TIB har valgt følgende gruppebestyrelsesmedlemmer iht. fusionsaftalen, med virkning indtil : g: Næstformand: Jørgen Schmidt Christensen h: Opmåler: Robert Ibsen i: Gruppebestyrelsesmedlemmer: Erik Kjærgaard Hou, Simon Møller Friedrichsen. Gert Christiansen, Michael Duborg Rahr, Esben Quist Leuenhagen, Brian Morthorst. j: 2 suppleanter til gruppebestyrelsen efter indstilling fra TIB. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer iht. fusionsaftalen med virkning indtil : k: Næstformand Jørgen Schmidt Christensen, Erik Kjærgaard Hou, Simon Møller Friedrichsen. l: 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen efter indstilling fra TIB. 6: Valg af fanebærere (Freddy Christiansen AB og Hans Jørgen Jensen Murerne) 7: Evt. Forslag der ønskes behandlet på gruppegeneralforsamlingen, herunder også forslag til personvalg til lønnede tillidshverv, skal være gruppebestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen har pligt til at stille motiveret forslag ved valg af lønnede tillidshverv. Regnskab for år 2010, skriftlig beretning samt evt. indkomne forslag vil kunne rekvireres 5 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til afdelingen. På vegne af bestyrelsen Sten Mogensen Gruppeformand Bygningsgruppen Træfferen nr

6 Industrigruppen Gennemsnitsløn pr. oktober kvartal 2010 Virksomhed: Antal: Juli kvt. 2010/ okt. kvt. 2010: Sprout - Andritz Esbjergværket Biofac Ardagh Group Carlsberg Vitalys VL Stål Peter Harbo Vestjydske Net Vestfrost Vesttherm Viking Esbjerg Compu Game Arovit HC. Produktion Scan Glas HC. Lager Viking Bramming Naajaq Seafood Polar Salmon Snit Juli 2010 antal 678 a 146,95 kr. Snit okt antal 770 a 146,80 kr. Et fald på 0,11% 6 Træfferen nr

7 3F. Industrigruppe Esbjerg afholder Generalforsamling Lørdag den 07. maj 2011 I afdelingens lokaler Vestkraftgade 1, i 3 sals mødesal. Industrigruppen Dagsorden: Vi starter med morgenmad kl i kantinen 4 sal. og tilmelding skal ske til afdelingen, senest onsdag den 04. maj 2011 kl af hensyn til bespisning Generalforsamlingen starter kl i den store mødesal. 1. Valg af stemmeudvalg, 3 personer. 2. Valg af dirigenter, 2 dirigenter. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab 2010 a: Budget 2011, Er godkendt i bestyrelsen. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: a: Næstformand Henning Kjeldsen. b: Faglig sekretær Mary-Ann Skovning. c: 7 bestyrelsesmedlemmer. Tidligere SID Industri 5 pladser: Freddy Rosenbrock. (Triple Nine 999). Bjarne Kirkeby, (Vestfrost). Peter Meyer. (P.t. sygemeldt). Uffe Byrgesen. (Carlsberg Fredericia). Rudi Dideriksen. (Institutionsmedarbejder). Tidligere KAD 2 pladser: Marianne Jacobsen (Camette). Gitte F. Pedersen (Vestfrost). d: 7 bestyrelsessuppleanter. e: 1 bilagskontrollør.(per Østergaard, udmeldt/nyvalg) f: 1 bilagskontrollørsuppleant. (vakant). 7. Eventuelt/frokost i kantinen. Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest fredag den 22 april 2011 kl Regnskab kan afhentes i afdelingen fra mandag den 2 maj HUSK: Tilmelding for din egen skyld, og HUSK medlemskort, cpr. nr. = LO-Plus kort, der vil være kontrol ved indgangen mellem og Træfferen nr

8 E&P klubben E+P Klubben informerer Efter vores netop afholdte generalforsamling, vil jeg på klubbens vegne, komme med et par bemærkninger. Det har været et godt år for klubben. Vi har haft utrolig mange gode arrangementer i Der er virkeligt lavet et godt stykke arbejde, fra de enkelte udvalg og bestyrelsen. Jeg skal til klubbens medlemmer opfordre til, at komme med forslag til nye tiltag, og fremsende dem til bestyrelsen, hvor vi vil behandle disse. Selve generalforsamlingen blev afviklet godt og roligt, med en god deltagelse ca. 70 deltog. Vi har fået 2 nye bestyrelsesmedlemmer med i bestyrelsen i klubben. Da TIB er blevet en del af 3F, skal jeg her, byde disse medlemmer velkommen, og vi i bestyrelsen håber, at de vil tage godt imod de ting og arrangementer, vi laver i klubben. 8 Træfferen nr

9 Bestyrelsen i 3F E+P Klubben ser således ud: Formand Flemming Clausen. Næstformand Gerda Eickhardt. Kasserer Jacob Radermacher. Sekretær Vibeke Würsching. Best. Medl. Erling Mathiasen. Best. Medl. Knud B. Witt. Best. Medl. Yrsa Nielsen. Best. Medl. Preben Lauridsen. Best. Medl. Kurt Olsen. Best. Medl. Karl Jessen. Best. Suppl. Birthe Johansen. Best. Suppl. Henry Poulsen. Best. Suppl. Peter Dam. Best. Suppl. Kaj Albrechtsen. Best. Suppl. Bernhard Beck Best.Suppl. Poul Mailand Fanebærer Torben Frydendahl Fanebærer suppl. Erling Mathiasen E&P - klubben Vi skal snart til at tænke på vores udflugt, som er tirsdag den 24 maj, hvor vi kører fra Kirkegade 51 kl. 8,30 og forventet hjemkomst kl. ca. 19,30. Turen går denne gang til det sønderjyske, hvor vi kører til Sønderborg, samt Dybbøl banke prisen vil være 200,00 kr. Der vil være en begrænsning på max 150 deltagere så det er efter først til mølle princippet. Billetter sælges den 26 april i kirkegade 51 ved mødet. PS. husk medlemskort. Vi i bestyrelsen kunne godt ønske at der kommer flere Efterlønnere og pensionister til de forskellige aktiviteter der foregår i klubben. Det er jo sådan, at I er medlemmer via jeres medlemskab af 3F Esbjerg, Til slut vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde og også en tak til vores afdeling 3F Esbjerg. Ps. Husk vores program altid ligger nede i 3F. Vestkraftgade nr. 1 i informationen På klubbens vegne Flemming Clausen Formand Træfferen nr

10 Sekretariatet Indlæg fra afdelingens socialrådgiver MANGLER DU HJÆLP I DIN SAG VED KOMMUNEN? Jeg hedder Bitten og er ansat ved 3F-Esbjerg som socialrådgiver. Her i sekretariatet arbejder jeg med alt indenfor det sociale område. Dvs., at du kan få hjælp til din sygedagpengesag, fleksjob-/pensionsansøgning, arbejdsmarkedspensioner, patientklagesager osv. Alt det som du måske syntes er svært og uoverskueligt, at skulle gøre alene. Jeg tager gerne med til møderne ved kommunen som bisidder. Så har du en med der kan høre hvad der bliver sagt, og en til at drøfte muligheder med. Måske du bare har brug for at snakke, så står jeg også til rådighed. Nogle gange er en snak måske bare det man mangler, for at få klarhed over problemerne. Som du måske har lagt mærke til, så har medierne i øjeblikket fokus på sygedagpengesager, hvor mennesker mister deres forsørgelse efter 52 uger på sygedagpenge. Det er trist at vores lovgivning er sådan, men derfor er det også vigtigt, at du ved hvad dine muligheder er indenfor lovgivningens rammer. Jo hurtigere vi kommer ind i sagerne fra starter, jo bedre kan vi hjælpe med at finde de rette løsninger i samarbejde med kommunerne. Vær bevist om, at det er dit liv og din fremtid. Du er altid velkomme til at kontakte mig pr. telefon. Du kan også få en tid til samtale her hos mig på 3F, men jeg kommer også gerne på hjemmebesøg. Hvis du bliver tilkendt førtidspension eller fleksjob, så husk din arbejdsmarkedspension! Venlig hilsen Bitten Nygaard socialrådgiver 10 Træfferen nr

11 Udbetalinger 2011 Oversigt over månedlige udbetalinger af ydelser i år 2011 (Gammel efterløn/ ny efterløn - orlov- og dagpenge) A-kassen Ydelsesperiode Uge: Periode slut: Disposition Efterløn og dagpenge mv. 51, 52, 01, 02, 03 Søndag d. 23. januar Torsdag d. 27. januar 04, 05, 06, 07 Søndag d. 20. februar Torsdag d. 24. februar 08, 09, 10, 11 Søndag d. 20 marts Torsdag d. 24. marts 12, 13, 14, 15 Søndag d. 17 april Torsdag d. 20. april 16, 17, 18, 19, 20 Søndag d. 22. maj Torsdag d. 26. maj 21, 22, 23, 24 Søndag d. 19. juni Torsdag d. 23. juni 25, 26, 27, 28, 29 Søndag d. 24. juli Torsdag d. 28. juli 30, 31, 32, 33 Søndag d. 21. august Torsdag d. 25. august 34, 35, 36, 37 Søndag d. 18. september Torsdag d. 22. september 38, 39, 40, 41, 42 Søndag d. 23. oktober Torsdag d. 27. oktober 43, 44, 45, 46 Søndag d. 20. november Torsdag d. 24. november 47, 48, 49, 50 Søndag d. 18. december Torsdag d. 22. december Træfferen nr

12 Aktivitets og Opmålerforeningen Aktivitets og Opmålerforeningen 3F Ribe Amt Kradser krisen? Arbejd på akkord og tjen flere penge Hvad er akkordarbejde? Er det noget som kan måles op? Har du ret til akkord? Hvad er reglerne for akkordarbejde? Hvad er en priskurant og en tidskurant? Hvad er en minutfaktor? Hvad gør man med arbejde som ikke kan måles op? Skal man løbe stærkere for at arbejde på akkord? Er det nogle af de spørgsmål som du ikke forstår, så ring til Johnny Blicher på , Carlo Hermansen på eller Robert Ibsen på Vi måler op indenfor følgende områder: Jord og betonarbejdere Kabelarbejdere Stilladsarbejdere Murere Murerarbejdsmænd Anlægsgartnere Brolæggere Tagdækkere Isoleringsarbejdere Tømrerarbejde Region 3 Statistik 2010 Murersvende kr Tim kr. Murerarbejdsmænd kr Tim kr. Beton og element kr Tim kr. BYG kr Tim kr. Tagpap kr Tim kr. Gartner/ Brolægning kr Tim kr. I alt kr Tim kr. Vi yder også hjælp til: Hjælp til akkordaftaler Hjælp til akkorderingssedler Hjælp til skurbogføring Hjælp til overenskomstspørgsmål indenfor bygge og anlæg Hjælp til tidsstudier eller bonusaftaler Velfærdsforanstaltninger og sikkerhed på byggepladserne Vejledning i brancherettede kurser inden for bygge og anlæg I næste blad har vi også statistik for tømrerne!!!!! Med venlig hilsen Opmålerkonsulent Johnny Blicher 12 Træfferen nr

13 SKULDERSKADER Siden juni 2010 har bygningsgruppen i 3F Esbjerg haft særlig focus på arbejde over skulderhøjde, især opmuring under tagudhæng på nybygninger. Arbejdstilsynet har givet stribevis af påbud til byggefirmaerne, desværre med en ringe effekt, da påbuddene ikke følges op af bøder. Udover murere udsættes rigtig mange 3Fere for arbejde over skulderhøjde, f. eks. ved montage, på lagre eller ved håndtering af stykgods i lastbiler og containere. Så lidt skal der til At arbejde i/over skulderhøjde øger forekomsten af skuldersygdomme med smerter og funktionsnedsættelse er en dokumenteret kendsgerning. Undersøgelser påviser, at personer der arbejder med armen løftet i/over skulderhøjde fra 6 % - 9 % af arbejdsdagen (30-45 minutter) har 4 gange så stor risiko for skulderlidelser som de, der kun arbejdede med armene løftede 0 % - 3 % af dagen. Smertefulde tilstande i skulderen bliver ofte langvarige og der skal faktisk ikke så meget til før det bliver svært at fortsætte med at arbejde i fag med mange skulderbelastende arbejdsopgaver. Frem med bødeblokken Derfor er der mange gode grunde til at få nedbragt arbejdet i over skulderhøjde. Skulderskader rammer først og fremmest skadeslidte, men belaster også samfundet og virksomhederne med en bondegård i udgifter til sygefravær og tabt produktion. 3Fs erfaring er at der kræves en helt anden konsekvens fra Arbejdstilsynet. Det er ikke nok at give påbud, når de overtrædelserne nærmest er gratis og ikke følges op af bøder eller retslige tiltaler. Efter sygdom eller skader På mange arbejdspladser forventes det, at en raskmeldt 3Fer er i stand til at arbejde i samme omfang og tempo som før sygdommen lige fra dag 1. efter måske et par ugers fravær. På en spændende temadag i januar 2011 om nedslidningsskader fortalte arbejdsmedicinsk overlæge Gert Thomsen og fysioterapeut Ellen Klinting, at 2 ugers sengeleje/inaktivitet betød at man mistede 20 % af muskelmassen. Det krævede til gengæld 2 måneders fysisk træning/aktivitet at genopbygge det tabte. EFBs fodboldtræner Ove Petersen slog på samme konference fast, at når en af hans ansatte, fodboldspillerne, skulle gøres klar til arbejde igen var konceptet en målrettet genopbygning af krop og muskler. Ellers risikerede man blot at skaden vendte tilbage. At sende en raskmeldt fodboldspiller ud i kamp omgående var utænkeligt. Måske skulle man diskutere denne logik fra idrætsmedicinen på din arbejdsplads? 3F- nyhedsbrev om arbejdsmiljø Er du interesseret i at modtage 3Fs elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø Vidste du at? skal du blot sende en mail til mig HYPERLINK dk. Så tilmelder jeg dig. Thyge Kristensen Miljøkonsulent Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt Aktivitets og Opmålerforeningen Træfferen nr

14 3F Esbjerg Hvem er hvem i 3F Esbjergs daglige ledelse Daglig ledelse for 3F Esbjerg som har det overordnede ansvar for afdelingens daglige drift, herunder at afdelingen fungerer fagligt/politisk, under ansvar for afdelingens bestyrelse. Er også bestyrelse for 3F Esbjergs ejendomsselskab m.m. Se alle adresser i din lommebog fra 3F Esbjerg, hvis du vil i direkte kontant med en person. Tlf. til daglig ledelse: Formand John M. Schmidt Formand Byggegruppen Sten B. Mogensen Næstformand Industrigruppen Henning Kjeldsen Næstformand Susanne B. Jensen A-kasseleder Jette Jensen Kasserer Finn C. Dam Næstformand Jørgen S. Christensen Sekretariatet Hardy Jørgensen Kassererkontoret Har opgaver i forbindelse med regnskaber, kontingenter, overflytninger, udmeldelser, ALKA forsikring, herunder gruppeliv m.m. Tlf. til kassererkontoret: Gennem receptionen tlf Kasserer Finn C. Dam Bogholder Hans Erik Møller Kassererassistent/bogholder Lisbeth Knudsen 14 Træfferen nr

15 A-kassen Til A-kassen, her henvender alle medlemmer der er omfattet af ledighed, efterløn, kurser som ledig CV samtaler, rådighedssamtaler, uddannelse, jobformidling m.m. A-kassen er opdelt i cpr. nr. orden. I forhold til den enkelte medarbejder. Tlf. til A-kassen: Gennem receptionen Oplys cpr. nr. 3F Esbjerg A-kasseleder Jette Jensen A-kassemedarbejde Lene Nielsen A-kassemedarbejder Jan Grinderslev A-kassemedarbejder Heidi Nordqvist A-kassemedarbejder Bente Storgaard Uddannelsessekretær Bent Villadsen Receptionen A-kassemedarbejder Nicole Nissen A-kassemedarbejder Ida Olesen Janni Hedebo Fælles sekretariatet. Her er vores socialrådgiver, her sker alle henvendelser omkring arbejdsskader, sygedagpengesager, rundbordssamtaler LG sager og sociale sager, kontakt til det offentlige system, herunder faglig advokathjælp i et vist omfang m.m. Tlf. til sekretariatet: Gennem receptionen Leder sekretariatet Hardy Jørgensen Faglig medarbejder Christian H. Christensen Socialrådgiver Bitten Nygaard Træfferen nr

16 3F Esbjerg Byggegruppen Byggegruppen arbejder med overenskomster inden for byggeriet, murer, tømrer, ufaglærte, brolæggere, jord- og beton, stenhuggere, tagdækkere, isoleringsarbejdere, betonelement, private grønne områder, golfbaner, land- og skovbrug, planteskoler. Opmåling inden for murer og tømrer, akkordering, faglige sager og arbejdsmiljøarbejdet. Tlf. Byggegruppen: Gennem receptionen Gruppeformand Sten B. Mogensen Gruppe næstformand Jørn Laustsen Opmåler Carlo Hermansen Opmåler tømrer Robert Ibsen Gruppe næstformand Jørgen S. Christensen Socialrådgiver Bitten Nygaard Industrigruppen Har alle overenskomstområder inden for Industrien, CO/DI DBTF, tømrer inden for Industrien. Tiltrædelsesoverenskomster inden for Industrien, herunder fiskeindustrien. Løn og arbejdsforhold, arbejdsmiljøarbejdet, kurser for faglige, fagretslige sager inden for arbejdsområdet. Opsøgende arbejde m.m. Tlf. til Industrigruppen: Gennem receptionen Gruppeformand John M. Schmidt Gruppe næstformand Henning Kjeldsen Faglig sekretær Mary-Ann Skovning Proff-gruppen Gruppens arbejdsområder er det fagretslige, herunder overenskomster og arbejdsmiljø. Du hører under Proff-gruppen, hvis du arbejder ved stat, region, kommune og Post Danmark eller er ansat i et vaskeri, et privat rengøringsfirma eller hotel- og restaurationsbranchen herunder offshore. Tlf. til Proffgruppen: Gennem receptionen Gruppeformand Susanne B. Jensen Gruppe næstformand Poul Erik Rise Branche formand Edith Eriksen 16 Træfferen nr

17 Tillidsmandsmøde i Odense onsdag den 2. februar 3F Esbjerg tillidsmænd var samlet til demonstration i Odense. Årsagen var naturligt nok, Regeringens planer om at ændre / afskaffe efterlønnen. Som det fremgår af bladets leder, er det på høje tid vi får en ny Regering, så vi kan få rettet op på de skævheder, den borgerlige Regering har udsat alle medlemmer for, gennem de 9 år de har siddet ved roret. Derfor er det vigtigt at sætte sit kryds ved et arbejderparti, når der udskrives valg. Træfferen nr

18 E+P klubben Forårsprogrammet for E+P klubben 2011 Alle arrangementer foregår i Kirkegade Tirsdag den 22. marts 2011 kl Underholdning. Vagn fra Årre kommer og underholder os med sang og musik. Vagn tager selv sanghæfter med. Tirsdag den 12. april 2011 kl Banko. Påskebanko med overraskelser. Tirsdag den 26. april 2011 kl Ella Hedegaard kommer og holder et lysbillede foredrag om moder Teresa. Denne dag sælges billetter til udflugten den 24. maj. Pris 200 kr. pr. person. Tirsdag den 24. maj 2011 kl Turen går til Dybbøl Banke. Afgang fra Kirkegade 51 kl Ankomst rasteplads Sølsted. ( Kaffe og Rundstykker.) Ankomst Alsion Sønderborg ( Her vil vi indtage en 2 retters menu.) Ankomst Dybbøl Banke. ( Rundvisning 2 timer.) Ankomste Alsion ( Servering af kaffe ½ bolle og lagkage.) Hjemkomst ca Pris 200 kr. pr. person. HUSK!!! Alle medlemmer af E+P klubben, der ønsker at spille bowling, mødes den 1. og 3. onsdag i hver måned kl hos FUN Bowling på Glarmestervej Esbjerg. 18 Træfferen nr

19 Afdelingens juletræsfest Onsdag den 29. december 2010 afholdte afdelingen sin traditionsrige juletræsfest i Stadionhallen. Som sædvanlig var der mange deltagende, både børn og voksne der havde en rigtig god dag. 3F Esbjerg Der var musik og fællessang og ikke mindst julemanden gjorde dagen rigtig god for de deltagende børn. Aktivitesudvalget Træfferen nr

20 3F Esbjerg 3F Esbjerg 1. MAJ 2011 Afdelingen afholder 1. maj på parkeringspladsen, bag huset Vestkraftgade 1. Program Kl Velkommen ved Formand John M. Schmidt. Kl Maj tale ved Kim Mortensen MF. Kl Maj tale ved forhandlingssekretær Hanne Gram 3F Forbundet. Kl Arrangementet afsluttes, ølhanerne lukkes og der er fælles afgang kl til LO Esbjergs 1. Maj arrangement i Gryden. Vel mødt. Aktivitetsudvalget i 3F 20 Træfferen nr

21 E+P Koret 3F Efterløns og Pensionistklubs kor mødes hver torsdag kl I Kirkegade E+P Klubben Er du interesseret i at være med, i et godt hyggeligt kammeratligt samvær og kan du lide at synge, så mød op og hyg dig sammen med os. Hilsen Koret Træfferen nr

22 Bygningsgruppen Velkommen til TIB i vort nye fællesskab Så lykkedes det endeligt. Det har været en hård nød at knække, at få alle enkelthederne på plads, men nu er fusionen mellem TIB og 3F en realitet, og det daglige arbejdsfællesskab er kommet i gang. De tidligere valgte/ansatte fra TIB har fundet deres plads i deres nye rammer, og samarbejdet er begyndt at finde det rigtige leje. Jeg er helt sikker på, at TIB erne nok har synes det har været svært at finde ind i de rammer og kulturer der er opstået i 3F Esbjerg efter vore 5 års levetid, men alt tyder bestemt på, at vi meget hurtigt får slebet kanter og grater af, så vi kan koncentrere os helt og fuldt om de opgaver der ligger til os. Bestyrelsen i Bygningsgruppen har samlet set fået mere arbejdskraft at disponere over, men der er jo også blevet betydeligt flere medlemmer at servicere. Der er dog ingen tvivl om, at både rationalisering og udnyttelse af alle kompetencer i fællesskabet, vil blive til gavn for alle medlemmer både i Bygningsgruppen og i 3F Esbjerg som helhed. Som noget meget tydeligt for medlemmerne, har gruppebestyrelsen allerede besluttet at intensivere det opsøgende arbejde på byggepladserne. Det skulle meget gerne udmønte sig i, at vi i højere grad imødekommer medlemmernes ønsker om, at deres fagforening skal være mere synlig. Det skulle også gerne være stærkt medvirkende til, at ingen bygningsarbejdere i vores del af kongeriget arbejder under vilkår der er ringere, end de minimumstandarder overenskomsterne fastlægger ja vi skulle faktisk gerne hæve standarderne betydeligt for os alle Når vi kan blive enige om at drive fagforening sammen, burde vi også samlet set få flere kræfter og større enighed i den kamp vi oplever i det daglige, når der hos den enkelte arbejdsgiver skal forhandles akkordpriser, timebetalinger, kørsel mm. Fagforeningen bliver dog aldrig stærkere, end medlemmernes vilje til at kæmpe for fælles krav kan medgive. Derfor er det også meget vigtigt, at ethvert medlem føler ansvar for situationen på arbejdspladserne. Jeg skal hermed opfordre alle medlemmer til at kontakte Bygningsgruppen, såfremt de oplever noget forkert eller overenskomststridigt på arbejdspladsen. Vi vil også meget gerne høre fra alle, der har en god ide til hvordan vi kan gøre tingene bedre i fremtiden. Sten Mogensen Gruppeformand 22 Træfferen nr

23 Fiskekonkurrence Tilbud til alle medlemmer af 3F Esbjerg med samlever og hjemmeboende børn under 18 år. I Tjæreborg Fiskesø. Aktivitetsudvalget Der afholdes 2 fiskekonkurrencer i Lørdag den 14. maj 2011 kl til kl i Tjæreborg fiskesø. Lørdag den 18. juni 2011 kl til kl i Tjæreborg fiskesø. Der kan kun deltage 125 personer pr. konkurrence, så hvis du vil have en plads, skal du henvende dig hurtigt i afdelingen. Billetterne koster 25. kr. og kan købes i afdelingen fra mandag den 18. april 2011 til begge konkurrencer. Deltagerne skal selv sørge for transport, samt forplejning. OBS!!!! Der må kun fiskes med 1. stang pr. deltager. Ved aflevering af billet i kiosken, udleveres 1. øl / vand pr. deltager. Der vil være præmier til de der fanger de største fisk. Aktivitetsudvalget Træfferen nr

24 Afsender: 3F Vestkraftgade Esbjerg Åbningstider 3F Esbjerg Mandag 8:00-12:00 Tirsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Onsdag 8:00-12:00 Torsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Fredag 8:00-12:00 Telefontider : Mandag 8:00-15:00 Tirsdag 8:00-17:00 Onsdag 8:00-15:00 Torsdag 8:00-17:00 Fredag 8:00-12 Udenfor åbningstiderne kan du ringe til følgende på mobilnummer Bygningsgruppen Sten Mogensen: Jørn Laustsen Carlo Hermansen: Jørgen Christensen ( TIB ) Robert Ibsen opmåler ( TIB ) Proff-Gruppen Susanne Brinck-Jensen Poul Erik Rise: Edith Eriksen: Grafisk Trykcenter AS Tlf

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Træfferen. Træfferen nr. 1 4. årgang 2009. Husk 1. maj i afdelingen

Træfferen. Træfferen nr. 1 4. årgang 2009. Husk 1. maj i afdelingen Træfferen Træfferen nr. 1 4. årgang 2009 Husk 1. maj i afdelingen i Generalforsamling Bygningsgruppen 12.05.09 i Generalforsamling Industrigruppen 16.05.09 i Generalforsamling Proff-Gruppen 09.06.09 i

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen Navn Opmåleruddannelsen samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn 3F Byggegruppen Indhold Introduktion... 2 Introforløb og Opmålermodul... 5 Bygge og Anlægsoverenskomsten... 6 Akkordtidsfortegnelsen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Formand Ib Kongstad bod velkommen, takkede for det gode fremmade,

Formand Ib Kongstad bod velkommen, takkede for det gode fremmade, REFERAT Vestjysk Region Tirsdag den 18. marts 2014, kl. 18.00 AU Heming, Birk Center park 15, 7400 Heming - lokale 2053 Fremmedte: 34 30 stemmeberettigede Ingenierforenlngen, IDA Vestre Havnepromenade

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere