Studieforberedende kursus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieforberedende kursus"

Transkript

1 Studieforberedende kursus nn Sociale kompetence tilegnelse, netværksbygning og socialt samvær Andebølle Ungdomshøjskole Andebøllevej Vissenbjerg Danmark Telefon: Fax: Elevhåndbog Orla Hansen Forstander Andebølle Ungdomshøjskole Juni 2007

2 Velkommen til Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole blev stiftet i 1970 og er en højskole for unge mellem 16 og 19 år, som ønsker inspirerende undervisning af høj faglig kvalitet i et miljø præget af aktivitet, fællesskab og åbenhed. I ordet uddannelse indgår ordet dannelse. Disse to er de væsentligste elementer i et ophold på Andebølle Ungdomshøjskole. Uddannelsen består i faglig fordybelse og dygtiggørelse, dannelsen består i de demokratiske processer og tangegange, som præger livet på skolen. Nøgleordet i Andebølle Ungdomshøjskoles værdigrundlag er fællesskab. Samspillet mellem individ og fællesskab ses som forudsætning for personlig udvikling og vækst. Værdigrundlaget gennemsyrer undervisningens tilrettelæggelse og indhold, det pædagogiske arbejde og ikke mindst dagliglivet på skolen. Andebølle Ungdomshøjskole er en højskole i Grundtvig-Koldsk tradition. Vi betragter det enkelte menneske som unikt og mener, at livsoplysning og åndsfrihed er forudsætning for, at et menneske kan tage ansvar for sig selv og sit liv. Andebølle Ungdomshøjskole er en fri skole en selvejende institution med en skolekreds og en bestyrelse. Skolen har en flad ledelsesstruktur, hvor alle ansatte har klart definerede ansvarsområder. Både blandt ansatte og elever træffes beslutninger på demokratisk vis. Andebølle Ungdomshøjskole ligger dejligt på landet med grønne enge, gamle træer og en meget stor himmel. Der er gå- eller cykelafstand til Vissenbjerg cirka 4 kilometer hvor der er supermarkeder, bank mv. På skoledage kører skolebussen forbi Andebølle Ungdomshøjskole, så man kan tage den til Vissenbjerg. Fra Vissenbjerg går der rutebiler til Odense Banegård, hvorfra der er tog til alle dele af landet. Ledelse: Det overordnede ansvar ligger hos bestyrelsens 5 medlemmer Forstander: Administration: Undervisere: Orla Hansen Annegrete Jensen Flemming Birger Larsen Lorens Lassen Marie Sichan Christian Tast Peter Sund Niaz Albayati

3 Studieforberedende kursus Den Europæiske Model Et Højskolekursus På Andebølle Ungdomshøjskole Hvor Du omgås studerende fra Danmark og det meste af verden og sandsynligvis møder nye venner. Du lærer at udtrykke og kommunikere dine synspunkter og meninger, og får forståelse og respekt for andres synspunkter og meninger Du får en grundlæggende viden om europæisk kultur, historie og demokrati, samt værdierne i social og forretnings dannelse i Danmark og hvad EU er og hvordan det fungerer. Du forbedre dine sproglige færdigheder ved at modtage intensiv engelsk og dansk undervisning og ved at kommunikere med elever fra Danmark og hele verden. Du sikrer dig et interview med en af Danmarks ledende handelsskoler og forbereder dig til dette hvis du ønsker at studere videre i Danmark, men du kan også udforske andre uddannelses muligheder i Europa. Adgangskrav: Gymnasium uddannelse eller tilsvarende samt kendskab til engelsk i et omfang som gør du kan følge undervisningen. Om kurset Kursusbeskrivelse. Det studieforberedende kursus Den Europæiske Model er designet til i nær social kontakt med andre unge fra Danmark og Europa at forberede udenlandske studerende til at studere på mellemlange og lange videregående uddannelser i Danmark og i den forbindelse opholde sig i Danmark i en periode af 3 til 5 år. Kurset benytter højskole miljøet som et fundament for tilegnelse af sociale kompetencer, socialt samvær med unge fra Europa og personlig netværksudbygning. Kurset har de fire hovedelementer: studievejledning, sprogstudier, studieteknik og samfundsstudier, som skal sikre at den studerende vælger det rigtige studie, har tilstrækkelig europæisk almen og pædagogisk viden til at følge dette, har et godt sprogligt fundament og er tilstrækkeligt tilpasset i det danske samfund, så der primært kan fokuseres på at få det optimale ud af studierne. Formål: Kursets formål er at forberede unge med anden etnisk og/eller kulturel baggrund på at studere i Danmark i en periode af 3 til 5 år ved at give dem viden om dansk kultur, uddannelse, vejledning og fremmedsprog.

4 Målgruppe. Den primære målgruppe er unge med anden etnisk og/eller kulturel baggrund, som ønsker at studere i Danmark i en periode af 3 til 5 år. Den sekundære målgruppe er andre unge, som ønsker at studere i Danmark i en kortere eller længere periode eller som ønsker at tilegne sig viden om europæisk kultur inden de fortsætter deres studier i eget hjemland. Kompetencemål: Kursisten skal have en bred viden om: 1. det danske uddannelsessystem 2. de pædagogiske metoder der anvendes i dansk uddannelse 3. de teknikker og hjælpemidler der anvendes i danske studier. 4. forventninger til eleven / underviseren / skolen 5. vejledning og hvad det kan bruges til 6. dansk historie, kultur og samfundsforhold Kursisten skal : 1. være bevist om sit sproglige niveau i engelsk og dansk 2. være i stand til på egen hånd at aflægge en sprogprøve kunne overskue den økonomiske og arbejdsmæssige investering der er nødvendige for at gennemføre et studie i Danmark. Kursus omfang. Kurset omfatter 360 lektioner af 1 time og afvikles normalt over en 16 ugers periode. Helligdage og ferier kan dog ændre ved kursusperiodens længde. Lektionernes fordeling er som følger: Primære fag: Dansk 64 lektioner Samfundsfag 64 lektioner Engelsk 64 lektioner Vejledning 16 lektioner Studieteknik 16 lektioner Primære fag i alt Sekundære fag: Introduktion 4 lektioner Evaluering 4 lektioner Morgensamling 40 lektioner Foredrag 32 lektioner Socialisering 28 lektioner Ud af huset 28 lektioner Sekundære fag i alt 224 lektioner 136 lektioner Kursus indhold: Primære fag: Samfundsfag: Basale menneskelige behov ( Maslows pyramide), Menneske rettigheder ( FN konvention), EU samarbejdet, Religion ( orientering om de fire store).

5 Den danske indfødsretsprøve ( Integrationsministeriets læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold). Dansk : Undervisningen tager udgangspunkt i Lov nr. 375 af 28 maj 2003, med senere revisioner, om dansk undervisning til voksne udlændinge. Undervisningen tilrettelægges efter Lbk. Nr af 10 december om dansk undervisning til voksne udlændinge. Undervisningen indhold svarer til bekendtgørelsens; Danskundervisning 3, modul 1. Engelsk: Undervisningen tager udgangspunkt i det internationalt anerkendte test system IELTS (International English Language Testing System ) som administreres af British Council. Med udgangspunkt i den enkelte elev undervises der med henblik på beståelse af prøveskalaens trin 5 til 7 med særlig fokus på handelsengelsk og teknisk engelsk. Vejledning: Introduktion til det danske vejlednings system, Introduktion til det danske uddannelsessystem, Uddannelsesvejledning, Personlig vejledning og hjælp til uddannelses ansøgning. Studieteknik. Undervisningsformer, Informationssøgning, Notatteknik, Rapportskrivning, Skriftlig fremlæggelse, mundtlig fremlæggelse og brug af Powerpoint. Personlig tids planlægning. Sekundære fag: Introduktion: Ved ankomst får kursister en grundig introduktion til skolen, dens muligheder, omgangsformer samt regler, og samtidig sikres papirarbejdet omkring indrejse og indskrivning. Morgensamling: På alle hverdage holdes en halv times morgensamling, hvor et aktuelt emne af politisk, historisk, demokratisk eller dannelsesmæssig karakter tages op i form af præsentation eller debat. Foredrag: En gang om ugen er der afsat 2 timer til et obligatorisk aften foredrag. Disse foredrag kan omhandle alt, men vil ofte omhandle emner som: Dannelse, uddannelse, oplevelse, miljø, demokrati eller kulturel udveksling. Oplevelse(ud af huset): Der er afsat 2 timer per uge til at besøge institutioner, skoler, virksomheder eller kultur events. Socialisering: Da skolen er en kostskole hvor eleverne bor i husgrupper af 12 til15 personer, så mødes eleverne i husgruppe regi 2 timer om ugen og diskuterer socialisering, dagligt samarbejde, samvær og fælles aktiviteter. Møderne tilrettelægges så de bliver en øvelse i den demokratiske dannelses svære kunst. Evaluering: I slutningen af hvert kursus afsættet 4 timer til en skriftlig og mundtlig evaluering af kursets enkelte elementer. Pædagogisk grundlag På kurset tilstræbes det at anvende forskellige undervisningsformer for at tilgodese forskellige mål. Målene er i hovedsagen *0 Maksimal indlæring *1 Styrkelse af den enkeltes ansvarsbevidsthed *2 Styrkelse af dit kendskab til pædagogiske metoder *3 Give fag og emner nye dimensioner *4 Skærpe kreativ og systematisk tankegang *5 Styrke den enkeltes personlige og faglige profil *6 Konkret afprøvning af færdigheder i en større sammenhæng Målene stiller vidt forskellige krav til undervisningsformen.

6 Visse former vil være kendt fra tidligere uddannelsesforløb. Andre vil være nye og måske svære at administrere for dig. I de gymnasiale uddannelser har du nok været vant til en vis lærer- og lærebogsstyring. Det sker i betydeligt mindre omfang på en højskole, og det er en kendsgerning, som mange studerende på har vanskeligt ved at indstille sig på. Nu er initiativet ofte dit! Ansvaret for indlæringen i folkeskole- og gymnasietiden har næsten pr. definition været lærerens. Nu er ansvaret dit! Undervisningsformer Klasseundervisning: Formen bruges meget på uddannelsen. Den er gennemprøvet i det danske uddannelsessystem og er effektiv i større klasser. Klasseundervisningsformen er dels samtale og diskussion, gennemgang af stof via enten lærer eller studerende, kort sagt den har to aktive parter. For den studerende indeholder klasseundervisningsformen en risiko. Formen kan let passivisere dig, man læner sig tilbage som passiv lytter. Det er farligt! Formen kræver aktiv medvirken af alle parter. Læreren kan ikke gøre alle aktive. Forelæsning: Forelæsningsformen forveksles til tider med klasseundervisning, men er i sin natur helt forskellig herfra. Den går primært den ene vej, fra forelæser til studerende. Forelæsningen kan evt. afsluttes med en dialog om emnet. Formen er effektiv i tid i forhold til klasseundervisning og bruges, hvor der er tale om store hold - eksempelvis flere klasser sammen - der skal tilegne sig viden inden for et særligt område. Forelæsningsformen stiller store krav til notat- og lytteteknik. Gruppearbejde: At arbejde i Danmark er bl.a. typisk ved, at medarbejderne skal kunne indgå i forskellige organisationsformer og skal kunne socialisere sig, dvs. samarbejde med andre. Gruppearbejde er derfor også af afgørende betydning på uddannelsen ved løsning af øvelser og opgaver. Det er således af afgørende betydning, at du straks fra studiets begyndelse evner at socialisere dig - både i arbejdet, i klassen og i fritiden. I løbet af studiet får du en række værktøjer, som kan medvirke til at effektivisere samarbejdet i grupper. Projektarbejde: Projektarbejdsformen vil også blive benyttet på kurset. Vidt forskellige personer og kvalifikationer er til stede i projektgrupperne og stiller derfor store krav til din socialiseringsevne og evne til at planlægge og organisere en opgaveløsning. Det er meget benyttet at anvende CASE-opgave i projektarbejdet. CASE-opgaven er en større opgave, som beskriver en virkelighedstro problemstilling i mindre målestok. Opgaven løses i projektgrupper under lærerens vejledning og undervisning, men med gruppens egen styring og planlægning. Grebet rigtigt an giver undervisningsformen de studerende virkelige gode muligheder for at få samling på og forståelse for en række faglige delmål og deres indbyrdes sammenhæng. Struktur: For at tage udgangspunkt i den enkelte kursist er kurset tilrettelagt så vejledning og kompetence afklaring ligger først i kurset. Progressionen i andre fag er uafhængig af hinanden og vil i nogle tilfælde kunne opleves som meget korte forløb om mange forskellige emner, men vil i forbindelse med projektarbejde smelte sammen til en helhed hvor f.eks. samfundsfag, studieteknik og engelsk vil indgå i samme projekt.

7 Optagelse: Kurset kan søges af alle der har gennemført en gymnasium uddannelse eller tilsvarende og som forstår og taler engelsk i et sådant omfang at de kan følge undervisningen. Skolen vil ved udvælgelse af kursister, ud over det sproglige, ligge vægt på at kursisten er åben, engageret og motiveret samt at eleven har viden om sit eget lands kultur, historie og samfundsforhold. Kursisten skal over for skolen kunne redegøre for muligheden for over de næste to år at kunne skaffe penge til studere i Danmark. Ansøgningsprocedure 1. Kursisten retter henvendelse til højskolen 2. Højskolen indkalder kursisten til et interview med en af skolens medarbejdere eller en af skolen udpeget person. Interviewet foregår normalt ansigt til ansigt, men i enkelte tilfælde kan der være nødvendigt at udføre det som en online videokonference. Interviewet foregår på engelsk, men der vil oftest også være en oversætter til stede for at sikre at informationer om studiet og skolen er forstået af ansøgeren. 3. Skolen udsteder et skriftligt tilbud til eleven med information om økonomi og praktiske forhold 4. Kursisten deponerer kursusbetalingen hos skolen. 5. Skolen udsteder et Invitationsbrev, som kursisten skal bruge til at søge om opholdstilladelse i Danmark. Ved underskrift på invitationsbrevet giver kursisten fuldmagt til skolen til aktindsigt i ansøgningen. 6. Skolen holder jævnlig kontakt til Udlændinge Service i Danmark og når der udstedes visa meddeler Udlændinge Service dette til skolen. 7. Skolen tager herefter kontakt til kursisten for at aftale rejsetidspunkt, og en repræsentant for skolen modtager kursisten i Københavns lufthavn. Økonomi: Kursusprisen er 2000D.Kr. per uge svarende til 32000Dkr for et 16 ugers kursus. Dette dækker undervisning, undervisningsmaterialer, lokale ekskursioner, kost og logi. Kursusprisen dækker ikke: 1. Udgifter i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse 2. Rejse til og fra skolen 3. Lommepenge til vask, telefon, frimærker og personlige fornødenheder. Evaluering: Andebølle Ungdomshøjskole evaluerer sig selv på baggrund af værdigrundlaget. Kort før kurset slutter, beder vi dig udfylde et evalueringsskema, hvor du anonymt kan tilkendegive din mening om skolen og kurset. Ved en verbal evaluering som foregår sammen med en eller flere lærere, får du også mulighed for at diskutere kurset eller enkeltdele af det. Elevinformation August 2007.

8 Nøgler Ved indtjek på skolen udleveres en værelsesnøgle mod betaling af et depositum på 100 kr. Disse tilbagebetales ved kursusslutning efter at dit værelses er blevet tjekket efter rengøringen. Værelsesnøglen kan ikke pantsættes i løbet af kurset. Vi opfordrer dig til at aflåse dit skab og dit værelse, når du ikke befinder dig på det. Elevbanken Eleverne har deres egen bank. Der gives desværre hverken renter af indsatte penge eller ydes kreditter. Elevbanken er det sted, hvor du kan indsætte dine lommepenge, aflevere dit pas eller aflevere andre ting af værdi, f.eks. togkort. Elevbanken fører et bankkort for dig, som bliver ajourført hver gang du indsætter og hæver penge. Elevbanken har åbent hverdage i forbindelse med åbningen af Mutter Fit. Dog ikke i weekenden. Banken administreres af Annegrethe. Vi opfordrer dig til at benytte elevbanken og ikke ligge inde med store kontante beløb på dit værelse. Mutter Fit Mutter Fit er skolens kiosk. Den drives af Annegrethe på kontoret. Kiosken er åbent hverdage efter middagsmaden. I weekenderne åbnes kiosken af hjemmelærerne. I Mutter Fit kan du købe alle daglige fornødenheder som slik, sodavand, ting til personlig hygiejne, cigaretter, frimærker m.m. Om lørdagen sælges der almindelig bordvin og pilsnerøl fra kiosken. Post Der udleveres post ved morgenmødet - og kun til morgenmødet. Er man forhindret i at møde op til morgenmødet, ligger ens post over til næste dag. Syge får udleveret post af hjemmelæreren ved sygebesøget efter morgenmødet. Indgåede anbefalede breve indleveres på kontoret og udleveres mod underskrift på morgenmødet. Ønsker du at afsende post fra skolen, lægges den i postkassen ved administrationen senest kl. 14. Den vil da blive bragt på posthuset samme dag. Måltider Alle hverdage indtager vi fælles måltider. Spisetiderne er: Morgenmad kl Middagmad kl Eftermiddagsthe kl Aftensmad kl Aftenthe kl Der ringes med klokken, når der er serveret. Eleverne hjælper med køkkenarbejdet. På skift får du vagter sammen med to andre en hel dag i køkkenet.

9 I weekenderne er der "mokost" (morgenmad+frokost) kl Weekendmad laves af hjemmelærer og elever i samarbejde Service fra spisesalen og køkkenet må ikke fjernes. Rengøring Alle dage skal der gøres rent. Rengøringen af skolens fællesområder fordeles mellem husgrupperne. Rengøringstidspunkterne er: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl Lørdag og søndag, efter morgenmaden. Som regel skal der gøres ekstra rent søndag. Rengøring er ikke det sjoveste, der gives. Men det ska l gøres. På en højskole, hvor der er så mange mennesker, bliver der beskidt - og en god rengøringsstandard er det bedste værn imod sygdom og smitte af enhver art. Rengøringen er et fælles anliggende. Rengøringen lettes ved at lade være med at svine og ved at rydde op efter sig selv. På hvert bo-område er der skabe med rengøringsmidler, koste, spande, klude m.m. Friske klude og nye rengøringsmidler fås ved henvendelse til køkkenet. Vaskeri Skolen har et vaskeri, hvor der er vaskemaskiner, tørretumbler, sæbeautomat og centrifuge. Det koster 10 kr pr. vask (inkl. sæbe). Poletter kan købes i Mutter Fit. Læs instruktionerne grundigt før du går i gang med at vaske. I tilknytning til vaskeriet er der en tørrekælder, hvor du kan hænge dit rene vasketøj op. Vi beder dig om at afhente dit vasketøj, så snart det er blevet tørt. Når vejret bliver til det, hænges der tørresnor op udenfor. Du må ikke tørre tøj på fællesområder eller værelser. Fritagelse fra undervisning Det er kun helligdagene, der er fridage i løbet af kurset. Alle andre dage er undervisningsdage. Men du kan selvfølgelig få brug for at få fri fra undervisningen af den ene eller anden grund - f.eks. til lægebesøg eller markante begivenheder i din familie. Fritagelse fra undervisningen gives efter ansøgning, hvor du skal opgive årsagen til, at du ønsker at få fri. Fritagelse i op til 3 dage søges hos din liniefagslærer - mere end 3 dage søges hos forstanderen.

10 Fritagelse er først bevilget når fritagelsessedlen er underskrevet af både lærer og forstander. Vi opfordrer dig til at søge fritagelse så lidt som muligt - og til af søge om fritagelse i god tid. Når det kan lade sig gøre. Ved sygdom... skal du huske at sygemelde dig. Du skal sygemelde dig hver dag, du er syg. Du skal udfylde en sygemelding, som afleveres til hjemmelæreren ved morgenmaden. Hvis du er så syg, at du ikke selv kan stå op og aflevere sygemeldingen, skal du få en kammerat til at aflevere den til hjemmelæreren. Sygemeldingssedler fås hos din huslærer. Når du er syg får du besøg af vagtlæreren, som kommer for at se til dig efter morgenmødet - og er der post til dig, har vagtlæreren den med. Har du brug for læge, skal du inden kl. 9 ringe til Lægehuset i Vissenbjerg for at få en tid til konsultation. Lægehuset har telefon Du må bruge skolens telefon til at ringe til lægen. Er du for syg til at transportere dig selv til lægen, skal du henvende dig til enten kontordamerne eller vagtlæreren, som så vil sørge for sygetransport. Transport til lægen, undtagen i tilfælde af tilskadekomst eller ulykke, sker for egen regning. Skolen er dog i stand til at lægge ud for transporten. Hvis du er omfattet af Falck abonnement, dækker dette transport til læge eller sygehus - for ikke at komme til at betale selv skal dit abonnementsnummer oplyses, når man ringer efter transport. Sørg for at meddele skolen nummeret. Hvis det er muligt, kan skolens personale i helt særlige tilfælde køre mod betaling af statens kilometer takst. Forsikring Eleverne er normalt ved rejse dækket ind gennem sygesikringen. Sygesikringskortet skal altid medbringes. Skolen dækker ikke tyveri fra eleverne, hverken under opholdet eller under rejser. Det er elevens eller forældrenes egen forsikring der skal dække. Undersøg om du er omfattet af en forsikring. Vagtlærer Der er altid en hjemmelærer på skolen. vagtlæreren overnatter altid i vagtværelset ved lærerværelset. * På hverdage kan hjemmelæreren i særlige tilfælde i dagtimerne kontaktes via telefonen og komme tilstede hurtigst muligt. Se telefonnummer på tavlen ved køkkenet Gæster Gæster er velkomne. Dog ikke på undervisningsdage, med mindre det er aftalt i forvejen, og i så fald deltager gæsten i det daglige arbejde og undervisningen. Ved ankomsten skal gæster henvende sig til hjemmelæreren og indskrives i gæstebogen. Pris 50 kr. pr døgn. Som vært er man ansvarlig for sin gæst.

11 Brand Hvis brandalarmen lyder, skal alle straks samles i gården, ved lindetræet, gruppevis. Specielt om aftenen og natten skal værelser gennemses inden gangen forlades. Hjemmelæreren leder det videre forløb. De opstillede brandslukningsredskaber og alarmer må af hensyn til sikkerheden under ingen omstændigheder misbruges. Tobak Tobaksrygning er skadelig og generende for ens omgivelser. Der må kun ryges udenfor, I dårligt vejr kan der ryges i cykelskuret eller i drivhuset. Alkohol På Andebølle må der kun indtages almindelig øl og vin - og kun lørdag ved særlige lejligheder, som er godkendt af personalerådet Reglerne gælder også udenfor skolens område, og under rejse til eller fra skolen.. Hash, doping m.v. Skolen anser indtagelse af hash og andre stoffer (extacy, piller o.a. doping) for uforenelig med bestræbelserne på, at man gennem sit højskoleophold udvikles personligt og i fællesskab - og er derfor forbudt. Overtrædelse af forbuddet er bortvisningsgrund. Husdyr Da allergiproblemer bliver mere og mere almindelige, må der ikke holdes hus- eller kæledyr på skolens boområder. Cykler, m.v. Det er en god idé at medbringe sin cykel, som kan opbevares i cykelskuret - og kun dér. Man må ikke anvende rulleskøjter eller skateboards indendørs. Kontor Telefontid på hverdage, kl og Telefon Fax Mail Telefoner Man kan ringe til skolen på følgende numre: Vagttelefonen (evt. sms) Ved spisestuen Blåtårn

12 Høloftet Andehuset Bøllehuset Stalden

13 Andre nyttige numre: Lægehuset i viss.bj. Vissenbjerg taxi Computeradgang Skolen stiller en computerskrivestue til fri afbenyttelse. Der er tre computere, som ikke er særligt hurtige. Men de er på nettet - og du kan gå gratis på Internettet og frit benytte dig af e- mail. Det er ikke tilladt at indtage mad, drikke eller slik i computerstuen - ligesom rygning er forbudt. Du må ikke downloade noget til computerne i skrivestuen. Vi beder dig rydde op i lokalet efter dig - at slukke for maskinerne og printer efter brug. Computerrummet er lukket om natten. Ro Der skal være nattero. De der ønsker at sove skal have den fornødne ro hertil fra kl Regler for elever på Andebølle Ungdomshøjskole. UNDERVISNING: Du skal behandle alle ordentligt og med respekt Der er mødepligt til al undervisning, måltider og morgensamling Mobiler og mp3 afspillere medbringes ikke til undervisning. Ved sygdom er eleven ansvarlig for at læreren får besked. Evt. andet fravær aftales med læreren og forstander. Ved sygdom bliver man på værelset og kan evt. bede sine kammerater hente mad til sig. FRITID: Gæster skal meldes 2 dage i forvejen til kontoret og køkkenet og koster 50 kr. om dagen. Ved ankomst skal gæsterne melde sig til hjemmelæreren og betale. Der er sove ro i husene kl. 23 undtagen lørdag. Der må kun ryges i Telefontorvet og ude. Computer må bruges 15 min ad gangen. Det er ikke tilladt mad eller drikkevarer ved computeren. 13

14 Al transport til og fra skolen er elevens eget ansvar. Inkl. læge, tandlægebesøg osv. Det er eleven og elevens families ansvar at elevens ejendele bliver forsikret i fornødent omfang. I alle husene er der telefoner som kan ringes til. Udover det er det ikke tilladt elever at bruge skolens telefoner. FEST: Alle rusmidler er forbudt på Andebølle. Gælder også for Andebølleelever på rejse til og fra skolen samt i lokalsamfundet. Al spiritus er forbudt på Andebølle. Øl og vin må drikkes lørdag aften og skal købes i Mutter Fit Fester er for elever ikke for kærester og venner. 14

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760 www.andebolle.dk auh@andebolle.dk Målgruppe Kurset er åbent for alle mellem 16

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE 11. ok tober 2017-3. mar ts 2018 Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles sportsjournalistlinje kan hjælpe dig med at få drømmen om journaliststudiet til at gå i opfyldelse.

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

H U S O R D E N for Skolen for Gastronomi, Musik & Design 2016/2017

H U S O R D E N for Skolen for Gastronomi, Musik & Design 2016/2017 H U S O R D E N for Skolen for Gastronomi, Musik & Design 2016/2017 KONTORTID: Skolens kontor har åbent for elever: Mandag torsdag: kl. 12.30 13.30, fredag kl. 12.30 13.00, hvor skolens forstander for

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog

Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog 1 Indhold VELKOMMEN TIL SVØMMEBADSASSISTENTUDDANNELSEN... 3 UDDANNELSEN... 4 Introforløb...4 Bøger og undervisningsmateriel...4 Uddannelsesmappe/logbog...4 FAG

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Undervisning af unge fra januar 2017

Undervisning af unge fra januar 2017 Målgruppe: Formål: Målsætning: Periode: Overordnet tilgang: Unge fra 18 25 år med opholdstilladelse efter 7, 8 eller 9c i Udlændingeloven. Unge fra 16 18 år, der ikke har relevant skoletilbud jf. Folkeskoleloven

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Regler for leje af beboerhuset i Hedelyparken Vers. 06 april 2010 Indholdsfortegnelse Velkomst... 2 Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Lejekontrakt og betaling af leje og depositum... 3 Påbegyndelse

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole LANGE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole LANGE KURSER VELKOMMEN LANGE KURSER VELKOMMEN NORDFYNSFOLKEHØJSKOLE OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer

Læs mere

cf86df31519a/17/1536#/0

cf86df31519a/17/1536#/0 Ugebrev Nr. 1, skoleåret 2013-14. 16. august 2013 Så er vi i gang! Første uge har været spækket med aktiviteter. Efter indflytningen søndag var eleverne på rundtur i huset og mødte de ansatte på et orienteringsløb

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Velkommen til HF på Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse. Hf-uddannelsen

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2016-2017 2 Infofolder Udgave pr. 17. maj 2016 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Plejekollektivet Husorden

Plejekollektivet Husorden Plejekollektivet Husorden Medicinadministration Alle brugere skal have deres medicin i de rette doser og på rette tidspunkter. For at sikre dette, skal medicinen indtages under overværelse af medicinmanden.

Læs mere