Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1"

Transkript

1 Håndbog 1

2 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i ca. 10 måneder, som man gør på en efterskole, så kræver det nogle fælles regler om, hvordan man gør forskellige praktiske ting for at få hverdagen til at fungere til alles tilfredshed. I denne håndbog kan du læse om nogle af disse regler. Det er naturligvis ikke alle ting, du finder svar på, og du og din familie er altid velkommen til at henvende jer, hvis I er i tvivl. Udover de praktiske ting, som håndbogen beskriver, så kræver et godt efterskoleår også noget af dig som person. Vi forventer naturligvis, at du arbejder positivt med på de ting, du bliver præsenteret for i løbet af året. Hvis der opstår uenigheder eller konflikter og det gør der så har vi en forventning om, at vi kan tale om tingene. Vi ser samtalen som noget helt centralt, når vi i fællesskab skal få tingene til at fungere. God fornøjelse med håndbogen, men først og fremmest med dit efterskoleår. Aftenelever Hver uge er der et antal aftenelever, der hjælper til med aftenserveringen og rydder op i Spisesalen og evt. på andre fællesområder efter klokken To af afteneleverne kan, hvis de vil, skiftes til at gå med vagtlærerne rundt for at sige godnat til de øvrige elever. Ankomst efter ferier og weekender sker i tidsrummet til dagen før første undervisningsdag. Besøg på skolen Der er mulighed for, at du kan få besøg af dine venner eller din familie, når du er på efterskolen. Gæster skal deltage i eventuelle arrangementer, der finder sted, i mens du har besøg. Der vil i begrænset omfang kunne gives tilladelse til at have overnattende gæster i weekenderne. Ønsker du at have besøg skal dette på forhånd aftales med vagtlæreren. Din familie er altid velkommen til at besøge dig på skolen, i mens dine venner må vente til efter d. 12. september, så du har lært dine efterskolekammerater at kende først. Computer Du må gerne medbringe en computer. Er det en stationær computer, skal du stille den op på dit eget værelse. Da der ofte er rift om at bruge skolens printer, er det en god ide at medbringe din egen. Skolen påtager sig intet ansvar i forbindelse med brug af egen soft- eller hardware. Bærbare computere må naturligvis gerne bruges i undervisningen men kun efter aftale med læreren og kun til relevant brug. (Skolen forbeholder sig ret til at konfiskere din computer, hvis dette ikke overholdes (se: Misbrug af computere)) Cykelkælder Når din cykel ikke er i brug, skal den stå på den plads, du har fået tildelt i cykelkælderen eller cykelgaragen. 2

3 Dagsplan Kort efter ankomsten får du udleveret et ugeskema, som vi følger på almindelige skoledage. Men der foregår også andre ting end undervisning på en efterskole. På skolens hjemmeside; kan du finde skema og årsplan samt mange andre oplysninger om skolen. Elevbank Vi opfordrer dig til at opbevare dine lommepenge i skolens elevbank. Der vil være mulighed for at hæve penge på hverdage lige efter frokost. Dine forældre kan sætte penge ind på din elevkonto ved at bruge skolens gironummer, det samme som skolepengene bliver indbetalt på, og mærke indbetalingen med dit elevnummer og elevbank. Ferieplan På årsplanen kan man se, hvornår efterårs-, jule-, og vinterferie er placeret. Bemærk at vi ikke har påskeferie udover helligdagene. Forsikring Af vores forsikringsselskab er vi blevet bedt om at oplyse følgende: Efterskolen er forsikret mod ansvarspådragende forvoldt af efterskolen og dennes medarbejdere. Falder en elev eksempelvis pga. sne/is på gangarealerne, idet efterskolen ikke har overholdt sin snerydningspligt, er efterskolen således erstatningsansvarlig for eventuelle erstatningskrav fra eleven. Efterskolen har derimod ikke risikoen for elevernes medbragte tøj, bøger mm. hvis dette skulle blive ødelagt ved eks. brand eller tyveri. Eleverne bærer desuden risikoen for ødelæggelse af efterskolens bygninger og løsøre. Ovennævnte er normalt dækket på en almindelig familieforsikring/indboforsikring. Dog skal man være opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke er forsikringsdækning for skader forvoldt af eleven på selve indlogeringsværelset, kun på skader på fællesarealer o.l.. Endelig bærer eleven selv risikoen for ulykkestilfælde, som efterskolen ikke er ansvarlig for, eksempelvis hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand eller lignende. En sådan skade vil normalt være dækket af en privat ulykkesforsikring. Det anbefales derfor, at elever dels har en familieforsikring og dels en privat ulykkesforsikring. Forældreweekend. I løbet af efteråret inviterer vi dine forældre og søskende til at komme og opleve livet på Askov Efterskole. Ud over forældresamtaler vil der være forskellige andre aktiviteter fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag. BEMÆRK Fritagelse fra undervisning og obligatoriske arrangementer Det er kun dine forældre, der kan bede dig fri, og det kan kun ske ved henvendelse til forstander Helle Barnhøj ( ) eller viceforstander Thomas Tarp Hansen ( ). Fritagelser skal begrænses mest muligt, da vi mener det er vigtigt, at du, af hensyn til undervisningen og dine kammerater, er på efterskolen. 3

4 Dine forældre kan naturligvis altid bede dig fri til læge- eller tandlægebesøg. Det er også muligt at få fri et enkelt døgn til familiebegivenheder. Efterskolen mister sit statstilskud, hvis du er fraværende af andre årsager end læge- og tandlægebesøg. På Askov har vi valgt, at skolen pådrager sig tabet af skolepenge, hvis der er tale om en fritagelse i forbindelse med en enestående familiebegivenhed f.eks. en rund fødselsdag eller andet af samme karakter. Hvis dine forældre beder dig fri f.eks. til koncerter eller andre begivenheder, der ikke relateres til familien, eller hvis de beder dig fri til ferier uden for efterskolens ferieplan, opkræves en merbetaling på 1900 kr.. Fritid I fritiden kan du være både på og uden for skolen. Ønsker du at forlade skolen i din fritid, skal du aftale det med vagtlæreren. I løbet af ugen er der to aftener (tirsdag og torsdag) hvor du må tage til Vejen f.eks. i svømmehallen. Gangtid Du skal være på din gang senest klokken 22:00. Grundreglerne Vi forventer at du: respekterer og overholder henstillinger fra lærerne. arbejder positivt på at få og give andre et godt efterskoleophold. behandler dine medelever ordentligt og respekterer dem. Hjemsendelse Mobning kan medføre hjemsendelse. (mobning: gentagne, bevidste fysiske eller psykiske overgreb). Grov, uansvarlig opførsel kan medføre hjemsendelse. Gentagende overtrædelse af skolens regler eller generel manglende motivation/engagement eller dårlig opførsel overfor kammerater eller ansatte kan medføre hjemsendelse. Hvis en elev begår en kriminel handling i forbindelse med sit ophold på skolen, kan det medføre hjemsendelse samt en politianmeldelse. Indtagelse og/eller besiddelse af alkohol, narkotiske eller euforisende stoffer kan medføre hjemsendelse. Ligesom indtagelse af narkotiske eller euforiserende stoffer i ferier og/eller weekender kan medføre hjemsendelse, da dette er en ulovlig handling. Seksuelt samkvem på skolen kan medføre hjemsendelse. Hvis man opholder sig andre steder end i sin seng eller på toilettet efter kl , kan dette medføre hjemsendelse. Skolens område er meget stort, og værelserne ligger spredt. Hvis der f.eks. opstår en brand i løbet af natten, skal lærerne kunne være sikre på, at eleverne er at finde på deres værelser, således at der ydes en hurtig og effektiv evakuering. 4

5 I forbindelse med hjemsendelse forbeholder skolen sig ret til at fastsætte kriterierne i hver sag. Hjemsendelse er skolens reaktion på, at eleven har forbrudt sig mod skolens regler eller gentagne gange udviser manglende motivation/engagement eller dårlig opførsel overfor kammerater eller ansatte. Skolen er derfor berettiget til at få dækket sit tab. Afbrydelsesbetaling ved disse sager udgør på Askov Efterskole et beløb svarende til to ugers elevbetaling. I-pods og Mp3 afspillere Det er selvfølgelig OK, at du lytter til musik. Bare ikke i spisesalen, og når vi har samlinger og arrangementer. Det er kun tilladt at lytte til musik i timerne efter aftale med læreren. (Skolen forbeholder sig ret til at konfiskere din IPod/MP3-afspiller, hvis dette ikke overholdes (se: Misbrug af computere)) Kontaktgrupper Eleverne bliver inddelt i mindre kontaktgrupper, hvor der er en kontaktlærer tilknyttet. Gruppen spiser sammen og mødes til kontaktgruppemøde hver uge, hvor mindre og større sager debatteres. Hver kontaktgruppe er desuden ansvarlig for at planlægge og afvikle forskellige arrangementer for de andre elever i løbet af året. Din kontaktlærer vil være det naturlige bindeled mellem dine forældre og skolen. Kontaktlærerens telefonnummer vil du og dine forældre få på ankomstdagen. I løbet af skoleåret afholder hver kontaktlærer to trivselssamtaler med sine elever. Lektiecafé Der er lektiecafé hver eftermiddag og aften, hvor du har tid til at lave lektier. I lektiecaféen er der er mulighed for at få hjælp af en lærer. Læge Der er læge i Vejen (1½ km fra skolen, og du skal normalt transportere dig selv derhen). Lægebesøg aftales med morgenvagten lige efter morgenmaden. Derefter skal man selv ringe til lægen og aftale en tid. Medbringes (pakkeliste) q Cykel, når du ankommer på skolen skal du medbringe en driftsikker cykel. Desuden skal du medbringe lygter og lås, hvis disse ikke er fastmonteret på cyklen. Hvis cyklen går i stykker i løbet af året er du og/eller dine forældre ansvarlige for at den bliver repareret. q Cykelhjelm q Dyne, pude og sengelinned q Rullemadras q Vækkeur (ud over det der er i mobiltelefonen) q Regntøj q Hygiejneartikler q Håndklæder q Tøj og sko q Idrætstøj og sko, både til udendørs og indendørs brug q Skoletaske q Ordbøger til de sprog du modtager undervisning i. q Lommeregner (evt. TI-30X II S eller B) q Tegnetrekant og vinkelmåler q Passer 5

6 q Lineal q Skriveredskaber q Sygesikringskort q Sovepose q Liggeunderlag q Badetøj q Krus eller kop til brug ved hyggestunder på værelser og gange Må medbringes q Musikinstrumenter q Computer, evt. printer q Stereoanlæg (det kan være en god idé først at aftale det med din værelseskammerat) Må ikke medbringes q Elkedel, mikrobølgeovn, toastere, kaffemaskiner, varmeblæsere o. lign. elektriske apparater. q TV q Kæledyr q Knallert Medicin Skal du tage medicin mens du er på skolen, orienterer du din kontaktlærer og træffer evt. aftaler med hensyn til opbevaring og udlevering. Man må ikke opbevare smertestillende piller på værelset. Disse udleveres på lærerværelset eller på skolens kontor. Misbrug af computere, telefoner, i-pods, musikanlæg etc. kan medføre at vi inddrager dem i en uge. I gentagelsestilfælde, må du beholde udstyret derhjemme. Mobiltelefoner Mobiltelefonen må ikke medbringes på skolen den første uge. Herefter vil vi sammen med jer elever lave regler for brug af mobiltelefoner. Hvis du har din telefon med ved ankomsten, vil vi bede dig aflevere den, og vi vil opbevare den i skolens pengeskab, indtil du skal hjem på weekend første gang. Du kan låne skolens telefon den første tid, hvis det er nødvendigt. Mødepligt Du har naturligvis mødepligt til alle dine timer, til måltider, morgensamlinger, obligatoriske arrangementer, rengøringsopgaver og i øvrigt, når du får at vide, at du skal møde op. Vi accepterer ikke pjæk!! (gentagen pjæk kan medføre hjemsendelse) Måltider Måltider er obligatoriske, det vil sige at du skal deltage i samtlige måltider, der afvikles, mens du er på skolen. For at et måltid for ca. 120 personer kan blive afviklet på ordentlig vis, er der nogle regler omkring måltidet, dem får du nærmere besked om i løbet af de første dage af dit ophold. Nøgler På ankomstdagen får du udleveret en eller to nøgler til dit værelse. Jeres værelse skal være låst, når I forlader det, så det er en god idé altid at tage din nøgle med dig, når du forlader værelset. Du har ansvaret for de nøgler, der er udleveret til dig og de er erstatningspligtige, hvis de bortkommer. 6

7 Post Hvis du får post, udleveres den til frokost. Post til elever kan sendes til: Elevens navn Askov Efterskole Maltvej Vejen Rengøring Almindelig oprydning og lettere rengøring af værelser, gang og toiletter sker hver dag efter frokost. Desuden deltager du ugentligt i grundigere rengøring af dit eget værelse og din egen gang og toiletter, samt rengøring af et tildelt område på skolen. Rusmidler Det er selvfølgelig IKKE tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol, narkotiske eller euforiserende stoffer, mens man er på skolen eller på vej til og fra skolen. Ligesom det ikke er tilladt at medbringe eller opbevare rusmidler af nogen art på skolen. Det er heller ikke tilladt at indtage narkotiske eller euforiserende stoffer i weekender og/eller ferier, imens man går på skolen, da dette er en ulovlig handling. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på efterskolen. Det er heller ikke tilladt at ryge andre steder i byen. Hvis man er ryger, inden man starter på efterskolen, kan man tilmelde sig et rygestopkursus, som finder sted på skolen og varetages af en lærer, der er uddannet rygestop-konsulent. (Rygning på efterskolens område eller andre steder i byen kan medføre hjemsendelse.) Sengetid Du skal ligge i din seng klar til at sove senest kl. 22:30. Når vagtlæreren kommer mellem 22:30 og 23:00 skal levende lys, musik, computere og mobiltelefoner slukkes. Derefter bliver man på sit værelse. Klokken 23:00 skal også det elektriske lys slukkes. Efter kl opholder man sig KUN i sin seng eller på toilettet. Hvis man efter kl opholder sig andre steder end på sit værelse eller på toilettet, kan dette medfører hjemsendelse. Slik, chips, sodavand Slik, chips og sodavand må ikke indtages på skolens område i løbet af dagen. Det er fordi vi gerne vil have, at du spiser ordentlig mad, så du er frisk til at deltage i timerne. Stilletime Der er lektiecafé hver eftermiddag og aften, hvor du har tid til at lave lektier. Mandag og onsdag er der også stilletime. I dette tidsrum skal du være på dit værelse eller i lektiecaféen, hvor der er mulighed for at få hjælp af en lærer. Sygdom Sygemelding foregår hos morgenvagten lige efter morgenmaden. Du skal komme med til morgenmad og morgensamlingen, og derefter gå direkte ned på dit værelse. Bliver du syg i løbet af dagen kan du henvende til frokostvagten efter frokost. Er du sygemeldt, skal du være sengeliggende hele dagen, og hverken du eller din værelseskammerat må modtage besøg. Din værelseskammerat eller en anden elev sørger for at du får leveret mad til frokost og aftensmad. Lige efter frokost går frokostvagten en runde til dem, der eventuelt ligger syge. Vi aftaler det med dine forældre, hvis du skal hjem for at blive rask igen. 7

8 Tandlæge/anden speciallæge Skal du hjem til læge, tandlæge eller speciallæge, beder vi dig at gøre det i forbindelse med forlængede weekender eller ferier. Transport Der går bus direkte til Esbjerg og Kolding. Bussen standser i Vejen, hvorfra der afgår tog i næsten alle retninger. Passer bus og tog ikke sammen, kan eleverne cykle, gå eller arrangere fælleskørsel i taxa. Skolen transporterer ikke eleverne til og fra togstationen. Tøjvask Der er vaskeri på skolen. På skolens kontor kan der købes vaskekort. Man skal selv sørge for vaskepulver og evt. skyllemiddel. Undervisning Vi forventer at du følger skolens undervisning og deltager aktivt. Alle afleveringer skal afleveres. Hvis du mangler at aflevere én til flere opgaver, kan du blive bedt om at tage hjem, indtil de er afleveret. Det er faglæreren, der afgør, om en aflevering er acceptabel. Weekender Weekender på en efterskole er noget helt særligt. Her følger vi normalt ikke hverdagens stramme skema. Det betyder, at du er sammen med de elever og lærere, der også er der i weekenden, på en helt anden og mere afslappet måde. Man lærer simpelthen hinanden at kende på en anden måde. Der vil ofte være sjove, udfordrende eller bare hyggelige aktiviteter. Hver onsdag sendes weekendlisten rundt, på den angiver du med et kryds, om du bliver på skolen, tager hjem eller tager et andet sted hen i weekenden. Fra- eller tilmelding til en weekend gælder for hele weekenden; man kan altså ikke nøjes med at blive på skolen en del af weekenden. I løbet af skoleåret vil der være et antal weekender, hvor du skal blive på skolen (se årsplanen.) Ligeledes vil der være nogle forlængede weekender hjemrejseweekender - hvor vi har fri typisk fredag eller mandag. Årsplanen Vi udleverer en endelig årsplan ved skoleårets start. Årsplanen er en kalender, der viser hvad der foregår i løbet af skoleåret. (Årsplanen kan også findes på skolens hjemmeside; ) 8

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Forældre- og elevorientering

Forældre- og elevorientering Forældre- og elevorientering Praktiske oplysninger 2012-2013 Drammelstrupvej 15, 8400 Ebeltoft telefon 87 52 91 20 mail: post@djfh.dk hjemmeside: www.djfh.dk Kære elev Med dette lille hæfte byder vi dig

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Sådan virker din efterskole

Sådan virker din efterskole Sådan virker din efterskole Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2014-15 Alle nye elever møder søndag d. 17. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2015/16

Informationshæfte skoleåret 2015/16 Informationshæfte skoleåret 2015/16 tilhører: gældende fra 1. august 2015 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

FORÆLDREFOLDER 2013-14

FORÆLDREFOLDER 2013-14 FORÆLDREFOLDER 2013-14 Gode og nyttige oplysninger for forældre. Faaborgegnens Efterskole udgiver hvert år en folder til nybagte efterskoleforældre. Folderen indeholder en lang række praktiske oplysninger

Læs mere

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Til alle elever på Frøstruphave Efterskole i skoleåret 2013-14 og deres forældre. Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores

Læs mere

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre!

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre! Velkommen til - En håndbog for kommende elever og forældre! 1. udgave 2012 Kære elever og forældre! Vi ses på Vejle Idrætsefterskole søndag den 5. august 2012 Hermed en kort orientering som forhåbentlig

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Kære kommende elev og forældre Hermed fremsender vi noget materiale omkring skolen. Der står noget omkring skolens dagligdag, vores fag og regler. Det er vigtigt at du og dine forældre læser hele materialet

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

mandag den 12. august

mandag den 12. august Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere