Søndag, den 8. august 2010 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30"

Transkript

1

2 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag, hvor vi sammen går det igennem. Søndag, den 8. august 2010 kl har vi første skoledag. Imidlertid er det en god ide at komme en halv times tid før, så der er lidt tid til at blive indkvarteret og få pakket ud, inden vores hyggelige samvær i hallen begynder. Når du ankommer, skal du henvende dig i dit elevhus, hvor din huslærer byder velkommen og udleverer navneskilte samt anviser værelser. Der vil i løbet af dagen blive givet en del praktiske oplysninger, ligesom der vil være mulighed for at få besvaret eventuelle spørgsmål. Vi ønsker dig hjertelig velkommen til et godt og anderledes skoleforløb på Faarevejle Friog Efterskole skoleår nr. 100 på vores Grundtvig/Koldske efterskole her på Lammefjorden. SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG Værdigrundlaget, som skolekreds og ansatte har udarbejdet, og som bestyrelsen har vedtaget på bestyrelsesmødet d. 29. marts Ligeværdighed, respekt og anerkendelse er fundamentale elementer i skolens arbejde. 2. Ansvarlighed, ærlighed, åbenhed og tillid er udgangspunktet for omgangen på skolen. 3. Skolen skal fremme den enkelte elevs viden om og forståelse for egne og andres kulturelle, menneskelige og sociale forudsætninger til støtte for en alsidig udvikling og medmenneskelig hensyn, empati. 4. Oplevelse, fantasi, faglig bredde og fordybelse samt individuelle hensyn til den enkelte elevs særlige forudsætninger og baggrund skal præge skolens arbejde. 5. Undervisningen og samværet på skolen skal i et trygt miljø give den enkelte elev mod på og lyst til at bruge livet til gavn og fornøjelse for sig selv og andre. Samværet bygger på fællesskab, ansvar og frihed. 6. Det er skolens opgave at forberede den enkelte elev på medbestemmelse og medansvar. Demokratisk tankegang, international forståelse og indsigt i menneskets samspil med naturen skal tilgodeses. 1

3 Værelserne Som du ved, bor eleverne i 10 hyggelige huse: Birken, Tjørnen, Bøgen, Ahornen, Linden, Lærken, Egen, Pilen, Asken/Rønnen og Syrenen. I hvert hus bor der en ligelig fordeling af piger og drenge. Vi har fra skoleårets start udarbejdet en værelsesindkvarteringsliste. Der kan kun i særlige tilfælde byttes værelser og altid efter aftale med huslærerne. Navneskiltet på døren må ikke fjernes og skal altid passe. Der er en opslagstavle til hvert værelse. Efterhånden plejer eleverne at skaffe blomster og plakater og andre hyggespredende ting. Det er vores erfaring, at eleverne hurtigt bliver glade for deres hus og værelse, som med tiden får sit eget særpræg. Det er tilladt at medbringe TV eller bærbar computer. Dog, af hensyn til brandfare, kun fladskærme. Det er din skole, står der i vores logo så pas på den. For selv om pedellen hjælper, hvis noget ved slidtage eller almindelige uheld går i stykker, så pas på den. Ved hærværk eller graffiti udfylder du en erstatningsseddel og betaler på kontoret men disse sedler får vi forhåbentlig ikke brug for. Vi glæder os til at se, hvor hyggeligt du kan indrette dig. Arrangementer på og uden for skolen Gennem hele skoleåret er der et alsidigt aktivitetsudbud i fritiden. Vi samarbejder med lokale foreninger og andre efterskoler. I løbet af skoleåret holder vi nogle fælles obligatoriske skoleweekends, og når vejret er til det, besøger vi gerne seværdigheder i lokalområdet. Der er vandreture, cykelture og sportskampe samt flere fælles friluftsture. Den årlige musical er et af højdepunkterne i årets løb, og endelig må vi ikke glemme at nævne de mange musikarrangementer samt skilejrskolen. Tidspunkterne for de fleste af disse arrangementer kan du se i årets kalender på hjemmesiden. Elever og lærere opretter ofte forskellige klubber, idrætshold og mange andre aktiviteter. Vore faglokaler bliver flittigt benyttet i fritiden, og det bør nævnes, at ture til skov og strand samt til den lokale svømmehal og det lokale shoppingcenter er meget populære blandt eleverne. Engang imellem har vi fællesarrangementer om aftenen, hvor jeres forældre er hjertelig velkomne. 2

4 Ønsker du at forlade skolen, skal det altid aftales med tilsynslærerne. Skal du blot en tur i vores egen lille by, kan du frit gå og komme i tidsrummet (hvis du har fri!). Dermed også sagt, at du ikke må forlade efterskolen efter kl Skolens dagsrytme Du skal medbringe et vækkeur. Du er i lære som voksen og skal selv komme op. Der er morgenmad og værelsesrengøring fra kl , hvorefter undervisningen begynder. Fra kl er der frokost og frikvarter, hvorefter der igen er undervisning frem til kl Kl spiser vi aftensmad. Kl er der lektietime/stilletime, hvor du skal opholde dig i dit eget hus. I den stund må der kun spilles stille musik, som ikke forstyrrer værelseskammeraten eller naboerne. Om aftenen serveres der brød og pålæg i spisesalen. Derudover kan du bruge elkedler og køleskabe, som findes i alle elevhusene. Du må ikke forlade skolen efter kl. 18. Kl er der områderengøring. Vær opmærksom på det. Det er surt at skulle møde ind kl næste morgen, fordi du glemte at gøre rent på dit område aftenen forinden. Kl er du i dit hus for at gøre dig klar til 22.30, hvor du skal være i din egen seng, klar til at sove. Lyset slukkes, når vagtlærerne har sagt godnat. Herefter skal der være ro til næste morgen. Vi betragter det som en selvfølge, at du er præcis og møder velforberedt til timerne samt, at du i øvrigt har dine ting til undervisningen i orden. Vi accepterer ikke pjækkeri fra timerne og fællesarrangementerne. Sygemelding foregår til morgenvagten. Altså, du møder op til morgenmad, hvorefter vagtlæreren vurderer, om du kan sygemelde dig. En sygemelding gælder for én dag. En 3

5 sygemelding betyder, du skal holde sengen hele dagen. Mad bliver bragt af din værelseskammerat. I løbet af en sygedag vil du blive tilset af en lærer. Skal der bestilles tid til lægen aftales det med kontoret kl Vi mener bestemt ikke, at lidt forkølelse, ondt i halsen, hostepine eller andre forbigående småting er rimelig grund til fravær fra timerne. Bliver du syg i løbet af dagen, kontakter du en lærer. Det er obligatorisk, at komme til de tre hovedmåltider, hvor der bl.a. gives meddelelser og uddeles post. Bøger og inventar Vi stiller bøger og inventar til rådighed og forventer, at du passer godt på tingene. Ordbøger til engelsk, tysk/fransk og dansk samt lommeregner, lineal, pennalhus skal du selv medbringe. Husk også en skoletaske! Du skal, uanset valgfag, have sportstøj med. Der udskrives erstatningslister for bortkomne og ødelagte bøger, og som nævnt ved ødelagt inventar udover ved almindelig slidtage eller hændeligt uheld. Det er familiens forsikring der dækker tyveri og evt. skader. Graffiti, tags og lignende er strengt forbudt. Og så vil vi ikke have snavset udendørs fodtøj, rulleskøjter, fodboldstøvler mm. indendørs. Gør selv noget for at skabe et hyggeligt og rart miljø overalt, for det er din skole." Tøjvask I vaskeriet er der vaskemaskiner og tørretumbler, som du gratis kan benytte, så du ikke behøver at slæbe tøj frem og tilbage til hjemmet - og således du selv kan lære at vaske dit tøj. 4

6 Vaskemiddel skal du selv medbringe. På skolens område er der udendørs og indendørs tørrestativer. Weekendordning Vi har som tidligere beskrevet planlagt nogle få skoleweekends, hvor det ikke er muligt at få fri, dels fordi de tæller med som skoledage, og dels fordi vi gerne vil være sammen, alle sammen. For almindelige weekends gælder det af hensyn til bl.a. køkkenet, tilsynslærernes planlægning og bestilling af bus i forbindelse med skolens busordning at de fremlagte weekendlister udfyldes senest onsdag middag. Det bliver du grundigt instrueret i samtidig med togtider og skolens fællesbus fra Fårevejle til Roskilde t/r etc., inden den første hjemrejse. Kort fortalt: Bussen afgår til Roskilde kl på hjemrejsedagen, og den kører fra Roskilde kl på afrejsedagen. Du kan komme med, hvis du har bestilt plads og har klip på dit 5-turskort, der kan købes på kontoret tirsdag og fredag eftermiddag. Hver tur koster kr. 60,- Undervisningen fredag samt op til ferier slutter kl Weekenden varer til søndag kl Tidligste ankomst til skolen er Dette er også mødetidspunktet efter div. skoleferier. Derpå er der samling i spisesalen kl , hvor vi kontrollerer, at alle er ankommet. Såfremt du en sjælden gang skulle være forhindret i at møde frem til modtagetidspunktet, så husk at give skolen besked på tilsynstelefonen ( ). Afrejse- og ankomsttider gælder også, selv om du tager fra eller kommer tilbage til skolen i privatbil. Elever, der tager på weekend, må af planlægningshensyn ikke komme dryssende i løbet af weekenden. Erfaringsmæssigt ved vi, at eleverne hurtigt besøger hinanden privat. Dette aftales mellem hjemmene indbyrdes, men weekendlisterne skal udfyldes alligevel, således at skolen altid ved, hvor du opholder dig i weekenderne. Der udleveres ikke en samlet adresse- og telefonliste til eleverne fra kontoret. Udveksling af disse oplysninger foretager eleverne selv. Husk du altid repræsenterer Faarevejle Fri-og Efterskole også på rejsen til og fra skolen. Lægebesøg Skolen benytter lægehuset i Asnæs eller Fårevejle Kirkeby. Som hovedregel sørger du selv for transport til lægen, da der bl.a. er direkte toglinie. Husk venligst, at det er kontoret, der kontakter lægehuset. Sygesikringsbevis skal medbringes. 5

7 Smertestillende piller kan undtagelsesvis udleveres fra lærerværelset. Eventuelt besøg hos din egen læge, tandlæge mv. placeres bedst i forbindelse med ferier og weekends. Fridage Det er et krav fra skolen og fra de tilskudsgivende myndigheder, at du deltager og er til stede hele tiden i hele skoleåret. Alle skoledage er lige vigtige. Ekstra fri gives kun ved skriftlig eller telefonisk henvendelse fra dine forældrene til kontoret og så lidt som overhovedet muligt. Vælger man at holde ferie udenfor skolens ferieperioder, skal man betale statstilskuddet for den pågældende periode. Praktisk arbejde På stort set alle De Frie Skoler inddrages eleverne i skolens praktiske arbejde som en naturlig del af opholdet og af livet. Du gør selv rent på dit værelse og i en del af fællesområderne, men derudover er der mange opgaver af praktisk art, som også kan være med til at gøre opholdet afvekslende og lærerigt. I de fleste opgaver, som f.eks. køkkenarbejdet, indgår eleverne i en turnusordning, men derudover er der elever, der har ønsker om specielle opgaver i fritiden. Skolens personale er sammen med eleverne ansvarlige for, at der er pænt og rent overalt. Og så er der lidt forskelligt Medbragte computere og musikanlæg må kun anvendes, så de ikke er til gene for andre hvilket de bl.a. er, hvis du bruger dem til at spille musik for åbne vinduer. Lad bare de fleste af dine cd er blive hjemme. Vi vil gerne være meget sammen, og for de, der ikke kan undvære at se fjernsyn, er der forskellige steder på skolen tv-apparater, som man kan bruge sammen. På samme måde har du adgang til Internettet og hermed også Facebook, msn mv. på skolens pc ere. Her forventer vi også, at du omtaler både dine efterskolekammerater og efterskolen på en god og ordentlig måde. Ja, vi forventer i det hele taget af dig, at du generelt færdes positivt og med en god og ordentlig tone. Har du et musikinstrument, så tag det endelig med. Du behøver ikke at være særlig dygtig for at kunne glæde andre, og måske kan en kammerat eller en af vore musiklærere hjælpe dig til at blive endnu dygtigere. 6

8 Det er meget vigtigt, at du husker at medbringe din cykel og sovepose den dag, du møder frem. Du skal bruge cyklen allerede i den første uge og senere til undervisningsture eller ture i fritiden. Og husk cykelhjelmen den er obligatorisk på skolens fælles ture! Der er et aflåst rum til cyklerne. Husk alligevel din cykellås og koden/nøglen til den. Brandvejledning Den første skoledag bliver du orienteret om forholdsregler i forbindelse med brand på skolen, hvorefter vi i løbet af første uge afholder en brandøvelse. Nattilsyn Eleverne er aldrig alene på skolen. Når aftentilsynet går hjem, aflåses husene, og alle kan sove trygt og roligt. Skulle du blive syg eller få behov for hjælp i løbet af natten, kan du roligt kontakte sovevagten. Der er altid en lærer, der har nattevagt i skolens tilsynslokale. Skolens hovedregler Læs dem grundigt. Vi tager dem meget alvorligt. 1. Alle elever skal være samarbejdsvillige og positive overfor skolens grundholdninger. En af disse er, at det skal være trygt og rart for alle at være her. Derfor vil vi under ingen omstændigheder acceptere mobning. 2. Det er forbudt i forbindelse med opholdet at indtage og/eller opbevare alkohol og euforiserende stoffer. Dette gælder også i forbindelse med hjem- og tilrejse. Mht. euforiserende stoffer gælder dette også under ferier og weekends, da vi en sjælden gang imellem kan se os nødsaget til at tilbyde en elev muligheden for, at teste sig ud af en evt. mistanke. 3. Hærværk og graffiti er ligeledes forbudt. 4. Det er ikke tilladt eleverne at ryge under opholdet. Dette gælder såvel på som udenfor skolens område. 5. Dit værelse skal være aflåst når du og din værelseskammerat ikke er der. Dine værdier skal være låst inde i dit skab. Og så lige en regel til: Eleverne skal sove i deres egen seng om natten. 7

9 Selvfølgelig er der andre regler. Fælles for dem er, at de handler om, hvordan vi bedst kan være sammen alle sammen. Efterskoleopholdet er en pakkeløsning. Det betyder, at man på en positiv måde, skal deltage i alle skolens aktiviteter. Alt dette taler vi om på fællesmøderne, når I kommer. Mobiltelefoner Mobiltelefonen er et rigtig nyttigt redskab, til kommunikation mellem mennesker. Men her på skolen foretrækker vi at tale direkte med hinanden. Da det samtidig er vigtigt at du kan koncentrere dig om alle dine nye kammerater, er mobiltelefonen indtil efterårsferien, kun til rådighed i weekenderne. Når vi mødes om søndagen samles telefonerne i et aflåst skab, hvorfra de udleveres i forbindelse med hjemrejsen fredag. Efter efterårsferien, skal mobiltelefonen heller ikke bruges så meget, som du måske er vant til. Efter efterårsferien må telefonerne i dagtimerne kun benyttes i eget hus. Telefonen skal slukkes kl og må først tændes igen efter morgenspisningen. Rygning Som nævnt under skolens hovedregler, er rygning på og udenfor skolens område ikke tilladt. Overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning fra skolen. Lommepenge Det er dig og dine forældrene, der afgør lommepengebeløbet. Der findes hæveautomat til visa-electron ca. 500 meter fra skolen. Da skolen ikke kan påtage sig ansvaret for bortkomne penge, anbefaler vi kraftigt, at man gør brug af denne. Vi fraråder dig meget at have større beløb liggende, selv om der på hvert værelse er et aflåseligt skab til hver enkelt elev. 8

10 Hvad skal du medbringe? Behovet for beklædning og udstyr til et efterskoleophold er meget forskelligt fra person til person. Vort råd: Lad være med at tage for meget med. Og husk at sætte navn på/i de ting, du medbringer. Følgende anser vi for at være nødvendigt: Sengetøj. Dyne eller vattæppe, hovedpude, linned, rullemadras og et tæppe, som kan bruges til sengetæppe. Derudover skal vi allerede i den første uge bruge sovepose og liggeunderlag. Cykel. Den skal være lovlig, i god stand samt have bagagebærer og en lås. Der er mulighed for, at du kan vedligeholde den i vores cykelværksted. Husk lygter og den obligatoriske cykelhjelm. Til værelset: Bøjler, blomster, billeder og andre hyggespredende ting samt et vækkeur. Sygesikringsbevis. Derudover: Toiletartikler, håndklæder og badetøfler. Husk også et sæt plasticservice med tallerken, kop og bestik. Sportsbeklædning til såvel udendørs- som indendørs idræt. Husk både løbesko og indendørssko til brug i hallen. Regntøj og gummistøvler. Skoletaske, lommeregner (gerne Texas TI30XB), ordbøger (dansk, engelsk, tysk eller fransk), skrivematerialer, passer, lineal og vinkelmåler samt evt. bærbar computer og et USB-stik. Franskelever skal medbringe håndbogen; Bescherelle - La Conjugaison pour tous. Tjek evt. dette link: Badmintonelever skal medbringe ketcher. Husk, at vi skal bruge cyklen, hjelmen, soveposen og liggeunderlaget allerede i den første uge. 9

11 Velkommen på skolen Du er velkommen til at modtage familiebesøg udenfor undervisningstiden, men kun efter aftale med tilsynslærerne eller kontoret. Vi kan desværre ikke almindeligvis tilbyde overnatning, men vi har dog altid fundet en løsning, såfremt man kommer langvejs fra. Familiemedlemmer kan komme i kontakt med dig på skolens elevtelefoner, hvor der i tidsrummet er telefonvagt. Skolens elevtelefoner har følgende numre: og Du kan ikke selv ringe ud fra skolen i dette tidsrum, da du jo har lektietime/stilletime. Med venlig hilsen fra os alle her på FFE. Vi ses søndag den 8. august kl

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Elev- og Forældremagasin 2015-16

Elev- og Forældremagasin 2015-16 Elev- og Forældremagasin 2015-16 ADRESSE- OG TELEFONLISTE Skolen: Forstander : Viceforstander: Forretningsfører : Formand for Skolebestyrelsen: Formand for Skolekredsen: Formand for Venneskræsen: Runegårdsalle

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Til alle elever på Frøstruphave Eerskole i skoleåret 2015-16 og deres forældre Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge fly!er ind på vores skole,

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Adresse: Hvis du under opholdet får ny hjemadresse, skal denne straks meldes til kontoret. Skolens adresse samt tlf.nr.: Se side 31. Aftensmad: Hver

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Grenaa Gymnasiums Kostskole

Grenaa Gymnasiums Kostskole Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Skoleår 2013/2014 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2013

Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Skoleår 2013/2014 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2013 A_ Efterskolelivet Skoleår 2013/2014 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2013 Beskrivelse af skolens aktivitet, som dokumentation over for Undervisningsministeriet Alle skolens aktiviteter der indgår i

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12 INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12 Indhold 1. Skolens formål 2. Skolens fysiske rammer 3. Skolens elevgruppe 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 5. Skolens ugeplan 6. Årsplanen 7. Skolens

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere