DK Instruktionsbog DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK Instruktionsbog DK"

Transkript

1 Instruktionsbog DK DK

2

3 Indhold 1 Indledning Sådan anvendes brugsanvisningen Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill Generelle bemærkninger Tilkobling af såmaskine til traktor Såskærssektion Efterharve Beskrivelse af det hydrauliske system Hydrauliksystem for løfteanlæg Hydraulik for såskær Indledning til beskrivelse af det elektriske system Tekniske data 12 3 Sikkerhedsinstruktioner Advarsels skilte Generelle sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner for Flexi Drill Advarsler og forbud Om brug af fælge 16 4 Ibrugtagning Generelle bemærkninger Transport og løft af Flexi Drill Før starten på en ny sæson Montering af bugsertræk Montering af kobling Montering af efterharve Montering af forreste hjularm Spormarkører Montering af forreste og bageste platform Montering af frontsektioner (ekstra udstyr) Enakslet slæbeplanke MultiFlex slæbeplanke S-tands harve Tallerkenharve 21 5 Betjening Krav til traktor Tilkobling af Flexi Drill såmaskine til traktor Tilslutning af det hydrauliksystem til traktor Tilslutning af det el-system til traktor Justering af bageste hjularrangement og skærsektionernes position Computer K-Plus Grundindstillinger for hydrauliksystem Indstilling af spormarkørs og efterharves hastighed Indstilling af skærtryk Fyldning af beholdere Justering af skillevæg Fyldning fra storsække (f.eks. 800 kg) Fyldning med løs såsæd og gødning Såning og dens indstilling Indstilling af gødningsdosering (C-versionen) Indstilling af såsædsdosering (alle versioner) Kalibreringsstest (indsåning) Indsåning med såsæd Indsåning med korn under kørsel Indsåning med gødning (C-versionen) Indsåning med gødning under kørsel Indsåningstabel Indstilling af sådybde 37 3

4 Justering af såskærssektionens arbejdsdybde Individuel justering af såskærenes arbejdsdybde Såning af små mængder Såskærs løftesystem (C-version) 38 6 Indstillinger i marken Indstilling af sådybde Indstilling af efterharve Indstilling af spormarkør Indstilling af skærtrykket Kontrol af Flexi Drills funktion Tømning af beholdere 40 7 Vedligeholdelse Retningslinier for vedligeholdelse Smøreskema Tilspændingsmoment Dæktryk Låsning af såskærssektioner under vedligeholdelse Gødnings- og såskær Indstilling af såskær Trinløs gearkasse 44 8 Ekstraudstyr Kørespors udstyr Indstilling af kørespors funktion (symmetrisk) Indstillinger af alarm Omdrejningsvagt for doseringsaksel Niveauføler for såsædsbeholder/gødningsbeholder Hydraulisk slæbeplanke Slæbeplanke med en række tænder Multi Flex slæbeplanke Ekstra såkasse (frøsåning / startgødning) Såning Indstilling af dosering Indsåning med håndtag Indsåning under kørsel Indsåningstabel Elektrisk fjernbetjening af dosering Førspiringsmarkør Tallerkenspormarkør Skærm for bageste hjul Forreste tandsektion Forreste tallerkensektion 55 9 Fejlfinding Opbevaring Vejledning for opbevaring og ibrugtagning til en ny sæson Ophugning, skrotning og genbrug Garantibetingelser Tillæg 58 Kædetransmission (C-/M-versionen) Kædetransmission (S-versionen)) Elektroniksystem Hydrauliksystem Skillevæg af beholderen 4

5 1 Indledning Oy Kongskilde Juko er en finsk landbrugsmaskinfabrik, som indgår i Kongskilde koncernen. I Kongskilde Juko s sortimentet er der følgende landbrugsmaskiner: Kombi-såmaskiner (Flexi Drill & CombiSeed) Stensamlere Vi takker for den tillid, du har vist ved at vælge et Kongskilde Juko produkt, og beder dig læse brugsanvisningen omhyggeligt, før maskinen tages i brug. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer angående din Kongskilde Flexi Drill maskine, bedes du venligst først kontakte din forhandler, og hvis det er nødvendigt, derefter Kongskilde Maskinfabrik. Hvis der er spørgsmål vedrørende service eller reservedele, bedes du venligst kontakte din forhandler. Vi håber, at din nye Kongskilde Flexi Drill opfylder dine forventninger, og at den vil være til glæde i mange år. 5

6 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen Denne brugsanvisning er beregnet for professionelle landmænd og maskinstationer. Der kræves et generelt kendskab til landbrug og landbrugsteknologi for at betjene maskinen. For at gøre det lettere at finde den ønskede information er brugsanvisningen og reservedelslisten opdelt i afsnit, som angivet i indholdsfortegnelsen. For at sikre en problemfri drift af maskinen og garantiens gyldighed er det vigtigt at følge de instruktioner for kontrol og vedligeholdelse, som er givet i brugsanvisningen. Følg omhyggeligt alle instruktioner, advarsler og forbud, som er givet for at få en sikker drift af maskinen. Disse instruktioner er både givet af hensyn til brugerens sikkerhed og for at få en lang levetid for maskinen. De vigtigste anvisninger og advarsler er angivet med fed tekst, eller de er fremhævet med nedenstående advarselssymboler for at gøre dem lettere at læse. Trekanten gør opmærksom på en sag af yderste vigtighed. Trekanten med udråbstegn informerer om et vigtigt punkt vedrørende sikkerhed. Kongskilde Juko Ltd. forbeholder sig ret til ændringer af maskiner og brugsanvisninger. 1.2 Typeskilt Udfyld nedenstående tegning af maskinens typeskilt med de data, som står på typeskiltet på den maskine, du har købt (Fig. 1). Når du henvender dig til forhandleren, nævn da type- og fabrikationsnummeret på maskinen for at undgå misforståelser og forsinkelser. Typeskilt med fabrikationsnummer er placeret i rammens front (Fig. 2). Fig. 1 Fig. 2 6

7 2 Præsentation af Flexi Drill 2.1 Generelle bemærkninger Hensigten med moderne dyrkningsteknik er at få det bedst mulige udbytte med de lavest mulige omkostninger. Ved hjælp af kombisåning effektiviseres udnyttelsen af næringsstofferne, som gives til planterne, ved at gødningen anbringes tæt på såsæden i den fugtige jord. Derved sikrer man en så hurtig fremspiring som muligt samt en effektiv udnyttelse af hele vækstperioden. Flexi Drill er udviklet til nedfældning af gødning samtidig med såning af alle typer af korn samt olie- og græsfrø. Maskinen leveres i to versioner: C og M. I M-versionen nedfældes gødning samtidig med såningen, mens C-versionen har en separat såskærsektion til gødning. Flexi Drill kan også leveres i en version kun for såning (S-versionen). Standard udstyr: Trinløs gearkasse for dosering Sold for såsæd og gødning Justerbar midtervæg mellem gødnings- og såsædsbeholder Omrøreaksel i gødnings- og såsædsbeholder Kalibreringssystem for både såsæd og gødning Takkede skiveskær for såsæd og gødning, 40 cm diameter Styringscomputer Køresporsmarkør Trækstang med. hydraulisk indstilling Baglygter Skridsikre platforme (forrest og bagest) Stensikring af pakkerhjul Automatisk spormarkør Alternativt udstyr: Montering på traktor: Mellemhjulspakker 2-punkt tilkobling kat. 2 eller kat. 3 Dybdereguleringshjul: 7.00x12 (dæk med traktormønster) 175R14 (dæk med glat mønster) Efterharve: MaxFlow tænder - diameter 8 mm Lige tænder - diameter 12 mm Ekstra udstyr: Hydraulisk slæbeplanke med en eller to rækker tænder Førspiringsmarkør / Tallerkenspormarkør S-tands frontsektion / Tallerken frontsektion Kørespors udstyr Elektrisk fjernbetjening af såsæds- og gødningsdosering Græsfrøkasse Startgødningskasse 7

8 Fig Mellemhjulspakker (alternativt udstyr) 2. Trækstang med forlængerstykke 3. Hydraulisk trækstangsjustering 4. Frontharve (ekstra udstyr) 5. Køresporsmarkør med tænder 6. Forreste hjul for indstilling af sådybde (alternativt udstyr) 7. Såskærssektioner 8. Gødningsskær (kombi version) 9. Hydraulikcylindre for skærssektioners trykregulering 10. Bageste hjul 11. Hydraulikcylindre for bageste hjul 12. Efterharve 13. Platforme (forreste og bageste) 14. Ramme 15. Beholder (såkasse) 8

9 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor Såmaskinen kan kobles til traktoren på tre forskellige måder. Tilkobling med trækbom Flexi Drill har to alternative muligheder for tilkobling til traktor med trækbom. Alt efter traktorstørrelse er en trækbom kat. I eller kat. II til rådighed (Fig. 4). Begge trækbomme monteres i traktorens liftarme. Fig. 4 Fig. 5 Tilkobling med mellemhjulspakker Mellemhjulspakkeren (Fig. 5) anvendes, når det ønskes at jorden pakkes i hele såmaskinens arbejdsbredde f.eks. for at sikre en ensartet fremspiring.. Vigtigt! Mellemhjulspakkeren skal altid løftes, før der bakkes med såmaskinen. Hvis hjulene rører jorden, når der bakkes, vil de svinge ind mod hinanden, hvilket kan føre til brud. 2.3 Såskærssektion Flexi Drill er opdelt i 0,5 meter brede skærsektioner (Fig. 6). På hver skærsektion er der monteret 2 skiveskær for gødning (1) (kun på C-versionen) og 4 skiveskær for såsæd (2) (alle modeller) Skærsektionerne kan følge jordoverfladen uafhængig af hinanden ved hjælp af hjulsættet (3) foran sektionen. Skærene for gødning og såsæd er takkede skiveskær med en diameter på 400 mm. Skæret (A) er monteret på rammen (B) med 3 skruer (Fig. 7) som også kan bruges til at justere afstanden mellem afskraber og skive. Mellem skæret og rammen er der monteret en elastisk gummiplade (C). Skæret kan monteres i tre højder afhængig af forholdene og slitagen på skærene. På hver ramme (B) er der monteret to skiver og to skær. Hver ramme (B) er monteret på skærsektionen ved hjælp af et beslag (D) (Fig. 7) og en gummistøddæmper (E) (Fig. 7). Gummistøddæmperen optager stødene fra jorden. Skærsektionerne er monteret på rammen med armene (5) (Fig. 6). 9

10 Fig. 6 Skær og ramme for skær Fig. 7 Skærsektion 2.4 Efterharve Ved brug af Flexi Drill kan der anvendes to alternative typer efterharver: Max-Flow harven (Fig. 8) med 9 mm tænder eller en harve (Fig. 9) med 12 mm lige tænder. Fig. 8 Fig Beskrivelse af det hydrauliske system Hydraulikken på Flexi Drill er opdelt i to separate systemer: Ét for løft af maskinen og ét for skærsektionerne Hydrauliksystem for løft af Flexi Drill Under transporten løftes maskinen ved hjælp af både den hydrauliske trækstangsjustering og de bageste hjul. Det bageste hjularrangement er opdelt i 0,5 meter sektioner. Hjularmene er monteret på rammen med flangelejer og hydraulikcylindre. (1) (Fig. 10) Hydraulikcylindrene er indbyrdes forbundet, således at det bageste hjularrangement udgør et lukket kredsløb. Det hydrauliske kredsløb er opdelt i en højre og en venstre sektion ved hjælp af to slavecylindre (2). Slavecylindrene doserer nøjagtigt det samme oliemængde på begge hjulsider. Systemet er også udstyret med en flow deler (3) for at undgå krængninger når Flexi Drill løftes. En sekvensventil (4) kontrollerer oliestrømningen mellem baghjulene og den hydrauliske trækstangsjustering for at sikre et jævn fordelt løft. Spormarkørerne fungerer ved hjælp af magnetventiler (7). Markørerne kan indstilles, så de fungerer automatisk, separat og uafhængigt. Når Flexi Drill sænkes bliver efterharven sænket samtidigt. Efterharvens brug kan indstilles ved hjælp af magnetventilen (5) og kugleventilen (6). Løftehastigheden for efterharven og spormarkørerne kan indstilles med drejeventilerne (8). 10

11 Fig. 10 Hydrauliksystem for løfteanlæg 1. Hydraulikcylindre for baghjul 6. Kugleventil for efterharve 2. Slave cylindre 7. Magnetventiler for markører 3. Flow deler 8. Reguleringsventiler for markører og 4. Sekvensventil efterharve 5. Magnetventil for efterharve 9. Hydraulikslange ½ og 3/8 for kobling til dobbeltvirkende udtag på traktor Hydraulik for såskær Hydrauliksystemet for skærsektionerne (Fig. 11) fungerer først, når hydraulikslangen (1), diameter ¼, er koblet til et enkeltvirkende udtag på traktoren. Skærsektionernes tryk kan reguleres op og ned ved hjælp af traktorens hydrauliksystem. Det anbefales at lukke kugleventilen (3) og at koble slangen fra traktoren, når et passende arbejdstryk (Se side 31: Indstilling af skærtryk ) er nået. Akkumulatorerne (2) fungerer som stødabsorbering i kredsløbet i tilfælde, hvor såskærene f.eks. løftes og sænkes på grund af sten. Fig. 11. Hydrauliksystem for skærsektioner 1. Tilslutningsslange 2. Akkumulatorer 3. Kugleventiler Uanset den valgte indstilling hæves begge spormarkører, når maskine hæves. 11

12 2.6 Beskrivelse af det elektriske system Flexi Drill leveres med baglygter og computeren K-Plus. Den højst tilladelige belastning af sikrings- og tilslutningsboksen på såmaskinen er 12V / 25A.. For at sikre en problemfri funktion, især hvis der er monteret et ekstraudstyr på Flexi Drill, tilsluttes stikket direkte til batteriet ifølge ISO standard ved hjælp af et kabel med tilstrækkelig diameter og en sikring på 25A. Til den elektriske tilslutning af Flexi Drill kræves det at traktoren er forsynet med en stikdåse for et 7-polet stik (3) for baglyset (DIN ISO / 1724) (Fig. 12), tilslutningen af styrecomputeren kræver en stikdåse for et 3-polet stik (1) (ISO/TR 12369:1994(E) ) (Fig. 12). Fig. 12 Stik for el og hydraulik Fig. 13 Placering af tilslutningsboks 1. 3-polet stik (EURO) 2. CAN-stik for tilslutning til K-Plus display 3. 7-polet stik for baglyse 4. Hydrauliktilslutning for løft af Flexi Drill 5. Hydrauliktilslutninger for indstilling af bageste hjul og skærtryk. 6. Hydrauliktilslutninger for frontsektion (ekstra udstyr). 2.7 Tekniske data MODEL FD3000 C FD4000 C FD3000 S FD4000 S FD3000 M FD4000 M Arbejdsbredde, cm Transportbredde, cm Påfyldningshøjde (bagest), cm Vægt, tom beholder, kg Antal såskær Antal gødningsskær Skivediameter, cm Rækkeafstand, cm Bageste transportdæk 7.50 X X X 7.50 X X X Beholder, såsæd, liter Beholder, gødning liter Hestekraftbehov

13 3 Sikkerhedsinstruktioner 3.1 Advarselsskilte Læs alle instruktioner omhyggeligt før arbejdet påbegyndes. Vær forsigtig hvor der er fare for nedstyrtning eller klemning. Det er strengt forbudt at stå eller sidde på maskinen mens den er i bevægelse. 3.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner Sørg for at der er tilstrækkelig stor sikkerhedsafstand omkring maskinen, når den arbejder. Føreren er ansvarlig for skader, som maskinen forvolder på andre personer. Kontroller, før du starter, at der ikke er nogen inden for maskinens brugsområde. Kør ikke på marker med stor sidehældning. Undgå pludselige retningsændringer ved kørsel med maskinen. Når maskinen er i brug, skal dens funktion hele tiden kontrolleres omhyggeligt, så maskinen i tilfælde af forstyrrelser eller farer kan standses hurtigst muligt. I nødsituationer skal traktoren og maskinen standses omgående for at undgå yderligere beskadigelser og ulykker. Skærme og sikkerhedsanordninger skal altid være på plads under arbejdet. Maskinen og traktoren skal altid være standset under vedligeholdelse. Indstilling, vedligeholdelse eller andre indgreb på maskinen må ikke foretages, når maskinen eller en del af den er løftet, uden at den er forsvarligt understøttet. 13

14 Gå aldrig ind under en maskine, der ikke er understøttet! Vedligeholdelse skal foretages på et jævnt og fast underlag, så maskinen ikke kan vælte eller flytte sig. Under vedligeholdelse skal traktorens motor være stoppet, og såmaskinens skal være bremset og understøttet, så den er forhindret i at bevæge sig. Det er altid føreren, som står for, at de nationale og lokale forskrifter efterfølges og det er ham, der sikrer transporten, når store redskaber transporteres på både offentlige og private veje, især i de tilfælde, når elementerne overskrider tilladte størrelser. Man skal sørge for at undgå skader og kollisioner med andre køretøjer, eller stød mod de forhindringer som broer, tunneler, viadukter, færdselstavler, gadelygter, el.-ledninger og mod andre konstruktioner som kan stå på, eller i nærheden af, vejen. Vær opmærksom på om der kræves tilladelse fra myndighederne til at transportere store redskaber, eller om der kræves eskorte. Kongskilde påtager sig intet ansvar for beskadigelser af personer eller finansielle tab, som er opstået ved forkert transport, transport uden at få pågældende tilladelser eller uden at opfylde påkrævede sikkerhedsforskrifter. Man skal rette opmærksomheden mod lækager i hydraulisk kredsløb og defekte hydraulikslanger. Hydraulikolie kan være meget farlig, fordi den arbejder under tryk. Øjne og hænder skal altid beskyttes. Skal der foretages service i nærheden af hydrauliksystemet, sænk først maskinen komplet ned og gør systemet trykløst. Gå aldrig under en maskine for at udføre reparation eller justering, for at udskifte skær osv. uden maskinen er forsvarligt bremset og understøttet. Maskinen SKAL sikres mod at bevæge sig og mod at falde ned, FØR der arbejdes under den. Brug opklodsningsbukke, der er stærke nok til at kunne bære den fulde vægt af maskinen. Brug ALDRIG cementblokke, mursten, træstykker eller lignende, der kan smuldre eller kollapse under maskinens vægt. Brug altid arbejdshandsker, når maskinens skær eller skiver skal udskiftes, da kanterne på de slidte dele kan være meget skarpe. Kontroller tilspændingen på alle skruer og møtrikker. Løse skruer og møtrikker skal efterspændes. Udskift slidte eller beskadigede dele. For at holde maskinen i en god teknisk tilstand, skal regelmæssig tilsyn, smøring og vedligeholdelse gennemføres. Der skal sikres at alle personer, der tager maskinen i brug, er instrueret hvordan maskinen sikkert betjenes. Instruktionen foretages før det pågældende personel påbegynder arbejde med maskinen eller i maskinens arbejdsområde. For at garantere sikkerhed for servicepersonalet, sørg for, at maskinen er blevet tilstrækkeligt understøttet ved hjælp af blokeringsbeslag. Gå aldrig ind under en maskine, der ikke er understøttet! Vedligeholdelse skal foretages på et jævnt og fast underlag, så maskinen ikke kan vælte eller flytte sig. Sørg for tilstrækkeligt lys (dagslys eller arbejdslys) og at alle øvrige arbejdsforhold er i orden når maskinen betjenes. 14

15 3.3. Sikkerhedsinstruktioner for Flexi Drill Det er absolut forbudt at stå på Flexi Drill, undtagen når den fyldes. Når såmaskinen er i bevægelse, er sikkerhedsafstanden mindst tre (3) meter. Man skal specielt være opmærksom på Flexi Drill med spormarkører, idet disse skifter automatisk, samtidig med at maskinen hæves eller sænkes. Under vedligeholdelse skal traktorens motor være stoppet, og såmaskinens skal være bremset/understøttet, så den er forhindret i at bevæge sig. Hvis man er nødt til at gå ind under en løftet Flexi Drill for at udføre vedligeholdelse, rengøring eller andre opgaver på skærsektionerne, skal maskinen understøttes mekanisk i løftet position, således at enhver bevægelse af Flexi Drill eller dens skærsektioner er forhindret. De bageste hjularme kan låses med et sikkerhedsbeslag, (1) (Fig. 14) som monteres ved cylindrene for de yderste hjulpar og med sikkerhedsbøsningen (2) på trækstangens indstillingsspindel. Fig. 14. Gå aldrig ind under en maskine, der ikke er understøttet! Advarsler og forbud Det er strengt forbudt at stå eller sidde på såmaskinen, mens den er i bevægelse. Det er forbudt at gå ind under en såmaskine, som ikke er understøttet. Såmaskinen må ikke køre baglæns, mens såskærene er i jorden. Stå kun på platforme, som er udtrykkelig beregnet til dette formål, idet andre overflader kan være glatte. Hvis beholderen fyldes fra storsække, skal man passe på, at de ikke svinger ind mod beholderen. Beholderen skal være tom ved reparation og vedligeholdelse. Brug ikke Flexi Drill til andre opgaver end såning af enten korn eller gødning eller kombineret såning af korn og gødning. 15

16 3.4 Om brug af fælge Fabrikanten af de fælge, der bruges til Flexi Drill, har givet følgende anvisninger om fælgene: Fælge Fælgene er en vigtig komponent for køretøjets sikkerhed og køredygtighed. Fælgene skal være fejlfrie og godkendt til køretøjet og dækket NB! Fælge må aldrig ændres eller repareres. Flere forskellige forhold er vigtige for sikkerheden. Ansvaret for ændringer og reparationer, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, bæres af den, der har foretaget disse. På- og afmontering af dæk Påmontering af dæk må kun udføres af en fagmand, som har den dertil hørende uddannelse og erfaring samt de nødvendige redskaber. Montering udført af en ikkefagmand kan medføre skader, som er en sikkerhedsrisiko. Efterspænding Fælgens skruer og møtrikker skal normalt efterspændes, når køretøjet har været i brug i nogen tid efter montering af fælgen. Reparation af dæk Et dæk må ikke repareres, mens det er monteret på fælgen, fordi man så ikke kan undersøge dækket på indersiden. Desuden er dækket under tryk og kan eksplodere. 4 Ibrugtagning Læs brugsanvisningen og alle sikkerhedsforskrifter nøje før maskinen tages i brug. Maskinen må ikke bruges, før man har læst anvisningerne. 4.1 Generelle bemærkninger Maskinen er testet og indstillet på fabrikken. Derfor er indstillingerne gennemsnitlige dyrkningsindstillinger. For at opnå det bedste resultat skal man altid selv kalibrere maskinen efter eget behov, før maskinen tages i brug. Maskinen leveres fra fabrikken med det bageste hjularrangement i transportstilling. Hjularrangementet skal indstilles til såposition ifølge afsnit 5.5. Justering af bageste hjularrangement og skærsektion. Også de hydrauliske funktioner skal justeres efter den anvendte traktor. Justering sker ifølge afsnit 5.7. Grundindstillinger for hydrauliksystem. På en ny maskine sætter maskindelene sig, når maskinen har været i brug i nogle timer. Derfor skal alle skruers, møtrikkers og kæders spænding kontrolleres efter 1-2 brugstimer. Tilspændingsmomenterne findes i kapitel 7.3 i denne brugsanvisning. 16

17 4.2 Transport og løft af Flexi Drill Før kørsel på offentlig vej skal det kontrolleres at baglygter og reflekser er i orden. Sørg for at baglygterne og advarselstrekanten for langsom kørsel er synlig for den bagved kørende trafik Hvis maskinen skal transporteres med fyldte beholdere, skal man sørge for, at det er muligt at bevare den fulde kontrol over traktoren i alle situationer. Det er forbudt at transportere personer, som opholder sig på såmaskinen. Når Flexi Drill skal transporteres eller flyttes med andet køretøj end en traktor, skal det gøres efter følgende anvisninger: Der må kun bruges godkendte og absolut fejlfrie liftredskaber. Redskaberne skal være beregnet til mindst 2 gange maskinens vægt, som står på typeskiltet. Når maskinen transporteres på ladet af en lastbil, skal færdselslovens bestemmelser overholdes, og læssets totalhøjde skal kontrolleres særlig omhyggeligt. Sørg også for at maskinen er omhyggeligt fastgjort til lastbilens lad. Maskinen må kun løftes i de dertil beregnede løftepunkter. Som løftepunkter anvendes beslagene ved rammens trepunktophæng og ved de bageste hjørner af rammen. Den person, som er ansvarlig for at løfte maskinen, skal sørge for, at der ikke går nogen ind under maskinen, når den er løftet. Løftekæderne eller stropperne skal være så lange, at de ikke trykker på maskinen eller på anden måde beskadiger denne. Hvis maskinen løftes med gaffeltruck eller lignende, hvilket ikke er en anbefalet løftemåde, skal man passe på, at maskinen ikke beskadiges. Fig. 15. Løftepunkterne er markeret med billedet af en løftekrog 4.3 Før starten på en ny sæson: Kontroller: - dæktryk - kædernes tilstand; udskift hvis nødvendigt - lejernes tilstand; udskift hvis nødvendigt - fjedre for bundklapper - såskær; reparer eller udskift om nødvendigt slidte såskær - oliestanden i gearkasser; efterfyld hvis nødvendigt - tilspændingen af skruer, møtrikker og kæder - tilstanden af hydraulikslanger og forskruninger - funktionen af arealmåler - smøringen af maskinen - gummistøddæmperne på skærsektionerne, udskift hvis der er revner. 17

18 Udskift om nødvendigt beskadigede dele. Bestil reservedele i god tid før næste sæson. Oplys model og serienummer for maskinen ved bestilling af reservedele. Se afsnit Montering af bugsertræk Bugsertrækket monteres foran beholderen ved hjælp af låsesplitter (1) (Fig. 16). Cylinderen (2) monteres i det øverste hul på rammen. Den nederste cylinderbefæstigelse monteres til det forreste bugsetrækhjul for at holde buksertrækket parallel til jorden, hvis der anvendes mellemhjulspakker. Fig. 16. Bugsertræk og justeringsspindel. Før bugsertrækket monteres, skal såmaskinens forende løftes ved hjælp af en kran og understøttes, så det midlertidige transportbeslag kan fjernes på en sikker måde. Efter at dette er sket, kan bugsertrækket monteres Montering af kobling Både trækbommen og mellemhjulspakkeren (1) er koblet til bugsertrækket ved hjælp af en split (2) og låst med akselmøtrik (3) Fig. 17. Splitten skal monteres omhyggeligt, så glidelejet ikke beskadiges. Trykleje (4) skal smøres og sættes på koblingen. Forbind bugsertrækket (5) til koblingen ved hjælp af en låsesplit (3) Fig 16. Brug det forreste hul når der ikke er monteret en slæbeplanke, det midterste hul til 3 m maskine med frontredskab og det bageste hul til 4 m maskine med frontredskab. 18

19 Fig Montering af efterharve Efterharven (Fig. 18) monteres på armene (1), som befinder sig mellem de bageste hjul, ved hjælp af en låsesplit. Mindre låsesplitter (2) benyttes til at ændre vinklen på efterharvens tænder. Fig. 18. Efterharve. 4.7 Montering af forreste hjularm Før det forreste hjularrangement kan monteres, skal det midlertidige transportbeslag fjernes, og bugsertrækket monteres. A Fig. 19. Montering af forreste hjularm Fig.20 Arm for drivhjul Øvrige hjularme Bolten (A) i langhullet skal være en anelse løs, således at hjularmen kan bevæge sig op og ned. 19

20 Fig. 21. Montering af kædeskærm for transmissionen. Fig. 22. Montering af kæde for transmission. 4.8 Spormarkører Markørarmen (Fig. 23a) monteres med M20 skruer (1) i det forreste hul på armen. Derefter spændes brudbolten (2). Markørerne er forsynet med brudbolt. Ved udskiftning af brudbolten skal der anvendes bolte af kvalitet 8.8. Fig. 23a Fig. 23b 4.9 Montering af forreste og bageste platform Bageste platform Platformen monteres ved cylindrene for de bageste hjul og låses med en låsesplit. Forreste platform Platformen monteres på hovedrammens vinkelbeslag (A) (Fig. 23b.) 4.10 Montering af frontredskaber (ekstra udstyr) Slæbeplanke med én række tænder Slæbeplanken har kun en række tænder (Fig. 24). Tændernes vinkel kan styres fra traktorkabinen ved hjælp af et dobbeltvirkende hydraulikudtag. Normale arbejdshøjde indstilles med en spindel (2). Kontroller at spindlen er monteret i såmaskinens midterlinie. 20

21 Fig. 24 Slæbeplanke med en række tænder Fig. 25 Multi Flex MultiFlex slæbeplanke Multi Flex er en slæbeplanke med to rækker tænder (Fig. 25). Det er en uafhængig sektion med hydraulisk indstilling. Der kræves et dobbeltvirkende hydraulikudtag på traktoren. MultiFlex monteres til trækbommen med bolte (1) S-tands harve Frontredskabet (Fig. 26) er en harve med tre rækker tænder og en uafhængig løfteramme (1). Der er uafhængig hydraulisk indstilling, som kræver et dobbeltvirkende hydraulisk udtag på traktoren. Løfteramme monteres til trækbommen med bolte (2). Liftarmene (4) forbindes til redskabets ramme ved hjælp af låsespindler (3). Fig. 26 Fig Tallerkenharve Frontredskabet (Fig. 27) er en harve med to rækker tallerkner (1), ophængt i fjedre. Der kræves en løfteramme (2), så traktorens hydrauliksystem kan kontrollere arbejdsdybden. Tallerkenenhederne kan sættes i to vinkler ved at skifte tandes position i rammen (3). Løfterammen monteres til trækbommen med skruer (4). Løftearmene (5) kobles til frontredskabets ramme ved hjælp af låsespindler (6). 21

22 5 Betjening Sikkerhedsinstruktionerne, som er blevet nævnt i afsnit 3, skal altid følges omhyggeligt. Flexi Drill skal betjenes i henhold til brugsanvisningen for at sikre korrekt funktion. Når maskinen bruges, skal man foruden brugsanvisningens vejledninger også tage hensyn til de aktuelle brugsforhold (temperatur, jordfugtighed osv.), som maskinen skal justeres efter. Detaljerede anvisninger, som findes i de næste kapitler, skal læses omhyggeligt. 5.1 Krav til traktor Hestekraftbehovet for 3 meter Flexi Drill er hk og for en 4 meter Flexi Drill såmaskine hk. For at kunne foretage en korrekt tilkobling af Flexi Drill skal traktoren være forsynet med et standard tre-punkt ophæng i størrelse kat. II eller kat. III samt et dobbelt- og et enkeltvirkende hydraulikudtag for såmaskinens grundversion. Monteres ekstra udstyr, så kræves et ekstra dobbeltvirkende udtag. Til lys og de elektriske funktioner kræves en 12 V tre-polet EURO stikdåse samt en 7-polet stikdåse (minimum) Se også afsnit 2.6 vedrørende beskrivelse af det elektriske system. 5.2 Tilkobling af Flexi Drill til traktor Såmaskinen kan kobles til traktoren på forskellige måder, som beskrevet i afsnit 2.2. Kontroller at alle tilkoblingselementer er i god tilstand og at intet mangler. At tabe redskabet under kørsel kan være årsag til alvorlige skader. 5.3 Tilslutning af hydraulik Kontroller at lynkoblinger er absolut rene. Selv små forureninger kan være årsag til dårlig funktion. Det skal desuden sikres, at frontredskabets to hydrauliske slanger er koblet til traktoren. 5.4 Tilslutning af el-system Kontroller at alle stikdåser er rigtigt monteret og at 3-polet EURO dåse er udstyret med en 25A sikring for hovedstrømforsyningen og en 5A sikring for styrekredsløbet (Fig. 28). For at K-Plus computeren skal fungere optimalt, kræves det, at den er tilsluttet direkte til traktorens akkumulator. 22

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Brugermanual til cykler. Det er vigtigt, at ALLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis.

Brugermanual til cykler. Det er vigtigt, at ALLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis. Brugermanual til cykler Det er vigtigt, at LLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis. VIGTIGT: BEHOLD DETTE TIL FREMTIDIG REFERENCE Om denne brugermanual

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere