DK Instruktionsbog DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK Instruktionsbog DK"

Transkript

1 Instruktionsbog DK DK

2

3 Indhold 1 Indledning Sådan anvendes brugsanvisningen Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill Generelle bemærkninger Tilkobling af såmaskine til traktor Såskærssektion Efterharve Beskrivelse af det hydrauliske system Hydrauliksystem for løfteanlæg Hydraulik for såskær Indledning til beskrivelse af det elektriske system Tekniske data 12 3 Sikkerhedsinstruktioner Advarsels skilte Generelle sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner for Flexi Drill Advarsler og forbud Om brug af fælge 16 4 Ibrugtagning Generelle bemærkninger Transport og løft af Flexi Drill Før starten på en ny sæson Montering af bugsertræk Montering af kobling Montering af efterharve Montering af forreste hjularm Spormarkører Montering af forreste og bageste platform Montering af frontsektioner (ekstra udstyr) Enakslet slæbeplanke MultiFlex slæbeplanke S-tands harve Tallerkenharve 21 5 Betjening Krav til traktor Tilkobling af Flexi Drill såmaskine til traktor Tilslutning af det hydrauliksystem til traktor Tilslutning af det el-system til traktor Justering af bageste hjularrangement og skærsektionernes position Computer K-Plus Grundindstillinger for hydrauliksystem Indstilling af spormarkørs og efterharves hastighed Indstilling af skærtryk Fyldning af beholdere Justering af skillevæg Fyldning fra storsække (f.eks. 800 kg) Fyldning med løs såsæd og gødning Såning og dens indstilling Indstilling af gødningsdosering (C-versionen) Indstilling af såsædsdosering (alle versioner) Kalibreringsstest (indsåning) Indsåning med såsæd Indsåning med korn under kørsel Indsåning med gødning (C-versionen) Indsåning med gødning under kørsel Indsåningstabel Indstilling af sådybde 37 3

4 Justering af såskærssektionens arbejdsdybde Individuel justering af såskærenes arbejdsdybde Såning af små mængder Såskærs løftesystem (C-version) 38 6 Indstillinger i marken Indstilling af sådybde Indstilling af efterharve Indstilling af spormarkør Indstilling af skærtrykket Kontrol af Flexi Drills funktion Tømning af beholdere 40 7 Vedligeholdelse Retningslinier for vedligeholdelse Smøreskema Tilspændingsmoment Dæktryk Låsning af såskærssektioner under vedligeholdelse Gødnings- og såskær Indstilling af såskær Trinløs gearkasse 44 8 Ekstraudstyr Kørespors udstyr Indstilling af kørespors funktion (symmetrisk) Indstillinger af alarm Omdrejningsvagt for doseringsaksel Niveauføler for såsædsbeholder/gødningsbeholder Hydraulisk slæbeplanke Slæbeplanke med en række tænder Multi Flex slæbeplanke Ekstra såkasse (frøsåning / startgødning) Såning Indstilling af dosering Indsåning med håndtag Indsåning under kørsel Indsåningstabel Elektrisk fjernbetjening af dosering Førspiringsmarkør Tallerkenspormarkør Skærm for bageste hjul Forreste tandsektion Forreste tallerkensektion 55 9 Fejlfinding Opbevaring Vejledning for opbevaring og ibrugtagning til en ny sæson Ophugning, skrotning og genbrug Garantibetingelser Tillæg 58 Kædetransmission (C-/M-versionen) Kædetransmission (S-versionen)) Elektroniksystem Hydrauliksystem Skillevæg af beholderen 4

5 1 Indledning Oy Kongskilde Juko er en finsk landbrugsmaskinfabrik, som indgår i Kongskilde koncernen. I Kongskilde Juko s sortimentet er der følgende landbrugsmaskiner: Kombi-såmaskiner (Flexi Drill & CombiSeed) Stensamlere Vi takker for den tillid, du har vist ved at vælge et Kongskilde Juko produkt, og beder dig læse brugsanvisningen omhyggeligt, før maskinen tages i brug. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer angående din Kongskilde Flexi Drill maskine, bedes du venligst først kontakte din forhandler, og hvis det er nødvendigt, derefter Kongskilde Maskinfabrik. Hvis der er spørgsmål vedrørende service eller reservedele, bedes du venligst kontakte din forhandler. Vi håber, at din nye Kongskilde Flexi Drill opfylder dine forventninger, og at den vil være til glæde i mange år. 5

6 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen Denne brugsanvisning er beregnet for professionelle landmænd og maskinstationer. Der kræves et generelt kendskab til landbrug og landbrugsteknologi for at betjene maskinen. For at gøre det lettere at finde den ønskede information er brugsanvisningen og reservedelslisten opdelt i afsnit, som angivet i indholdsfortegnelsen. For at sikre en problemfri drift af maskinen og garantiens gyldighed er det vigtigt at følge de instruktioner for kontrol og vedligeholdelse, som er givet i brugsanvisningen. Følg omhyggeligt alle instruktioner, advarsler og forbud, som er givet for at få en sikker drift af maskinen. Disse instruktioner er både givet af hensyn til brugerens sikkerhed og for at få en lang levetid for maskinen. De vigtigste anvisninger og advarsler er angivet med fed tekst, eller de er fremhævet med nedenstående advarselssymboler for at gøre dem lettere at læse. Trekanten gør opmærksom på en sag af yderste vigtighed. Trekanten med udråbstegn informerer om et vigtigt punkt vedrørende sikkerhed. Kongskilde Juko Ltd. forbeholder sig ret til ændringer af maskiner og brugsanvisninger. 1.2 Typeskilt Udfyld nedenstående tegning af maskinens typeskilt med de data, som står på typeskiltet på den maskine, du har købt (Fig. 1). Når du henvender dig til forhandleren, nævn da type- og fabrikationsnummeret på maskinen for at undgå misforståelser og forsinkelser. Typeskilt med fabrikationsnummer er placeret i rammens front (Fig. 2). Fig. 1 Fig. 2 6

7 2 Præsentation af Flexi Drill 2.1 Generelle bemærkninger Hensigten med moderne dyrkningsteknik er at få det bedst mulige udbytte med de lavest mulige omkostninger. Ved hjælp af kombisåning effektiviseres udnyttelsen af næringsstofferne, som gives til planterne, ved at gødningen anbringes tæt på såsæden i den fugtige jord. Derved sikrer man en så hurtig fremspiring som muligt samt en effektiv udnyttelse af hele vækstperioden. Flexi Drill er udviklet til nedfældning af gødning samtidig med såning af alle typer af korn samt olie- og græsfrø. Maskinen leveres i to versioner: C og M. I M-versionen nedfældes gødning samtidig med såningen, mens C-versionen har en separat såskærsektion til gødning. Flexi Drill kan også leveres i en version kun for såning (S-versionen). Standard udstyr: Trinløs gearkasse for dosering Sold for såsæd og gødning Justerbar midtervæg mellem gødnings- og såsædsbeholder Omrøreaksel i gødnings- og såsædsbeholder Kalibreringssystem for både såsæd og gødning Takkede skiveskær for såsæd og gødning, 40 cm diameter Styringscomputer Køresporsmarkør Trækstang med. hydraulisk indstilling Baglygter Skridsikre platforme (forrest og bagest) Stensikring af pakkerhjul Automatisk spormarkør Alternativt udstyr: Montering på traktor: Mellemhjulspakker 2-punkt tilkobling kat. 2 eller kat. 3 Dybdereguleringshjul: 7.00x12 (dæk med traktormønster) 175R14 (dæk med glat mønster) Efterharve: MaxFlow tænder - diameter 8 mm Lige tænder - diameter 12 mm Ekstra udstyr: Hydraulisk slæbeplanke med en eller to rækker tænder Førspiringsmarkør / Tallerkenspormarkør S-tands frontsektion / Tallerken frontsektion Kørespors udstyr Elektrisk fjernbetjening af såsæds- og gødningsdosering Græsfrøkasse Startgødningskasse 7

8 Fig Mellemhjulspakker (alternativt udstyr) 2. Trækstang med forlængerstykke 3. Hydraulisk trækstangsjustering 4. Frontharve (ekstra udstyr) 5. Køresporsmarkør med tænder 6. Forreste hjul for indstilling af sådybde (alternativt udstyr) 7. Såskærssektioner 8. Gødningsskær (kombi version) 9. Hydraulikcylindre for skærssektioners trykregulering 10. Bageste hjul 11. Hydraulikcylindre for bageste hjul 12. Efterharve 13. Platforme (forreste og bageste) 14. Ramme 15. Beholder (såkasse) 8

9 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor Såmaskinen kan kobles til traktoren på tre forskellige måder. Tilkobling med trækbom Flexi Drill har to alternative muligheder for tilkobling til traktor med trækbom. Alt efter traktorstørrelse er en trækbom kat. I eller kat. II til rådighed (Fig. 4). Begge trækbomme monteres i traktorens liftarme. Fig. 4 Fig. 5 Tilkobling med mellemhjulspakker Mellemhjulspakkeren (Fig. 5) anvendes, når det ønskes at jorden pakkes i hele såmaskinens arbejdsbredde f.eks. for at sikre en ensartet fremspiring.. Vigtigt! Mellemhjulspakkeren skal altid løftes, før der bakkes med såmaskinen. Hvis hjulene rører jorden, når der bakkes, vil de svinge ind mod hinanden, hvilket kan føre til brud. 2.3 Såskærssektion Flexi Drill er opdelt i 0,5 meter brede skærsektioner (Fig. 6). På hver skærsektion er der monteret 2 skiveskær for gødning (1) (kun på C-versionen) og 4 skiveskær for såsæd (2) (alle modeller) Skærsektionerne kan følge jordoverfladen uafhængig af hinanden ved hjælp af hjulsættet (3) foran sektionen. Skærene for gødning og såsæd er takkede skiveskær med en diameter på 400 mm. Skæret (A) er monteret på rammen (B) med 3 skruer (Fig. 7) som også kan bruges til at justere afstanden mellem afskraber og skive. Mellem skæret og rammen er der monteret en elastisk gummiplade (C). Skæret kan monteres i tre højder afhængig af forholdene og slitagen på skærene. På hver ramme (B) er der monteret to skiver og to skær. Hver ramme (B) er monteret på skærsektionen ved hjælp af et beslag (D) (Fig. 7) og en gummistøddæmper (E) (Fig. 7). Gummistøddæmperen optager stødene fra jorden. Skærsektionerne er monteret på rammen med armene (5) (Fig. 6). 9

10 Fig. 6 Skær og ramme for skær Fig. 7 Skærsektion 2.4 Efterharve Ved brug af Flexi Drill kan der anvendes to alternative typer efterharver: Max-Flow harven (Fig. 8) med 9 mm tænder eller en harve (Fig. 9) med 12 mm lige tænder. Fig. 8 Fig Beskrivelse af det hydrauliske system Hydraulikken på Flexi Drill er opdelt i to separate systemer: Ét for løft af maskinen og ét for skærsektionerne Hydrauliksystem for løft af Flexi Drill Under transporten løftes maskinen ved hjælp af både den hydrauliske trækstangsjustering og de bageste hjul. Det bageste hjularrangement er opdelt i 0,5 meter sektioner. Hjularmene er monteret på rammen med flangelejer og hydraulikcylindre. (1) (Fig. 10) Hydraulikcylindrene er indbyrdes forbundet, således at det bageste hjularrangement udgør et lukket kredsløb. Det hydrauliske kredsløb er opdelt i en højre og en venstre sektion ved hjælp af to slavecylindre (2). Slavecylindrene doserer nøjagtigt det samme oliemængde på begge hjulsider. Systemet er også udstyret med en flow deler (3) for at undgå krængninger når Flexi Drill løftes. En sekvensventil (4) kontrollerer oliestrømningen mellem baghjulene og den hydrauliske trækstangsjustering for at sikre et jævn fordelt løft. Spormarkørerne fungerer ved hjælp af magnetventiler (7). Markørerne kan indstilles, så de fungerer automatisk, separat og uafhængigt. Når Flexi Drill sænkes bliver efterharven sænket samtidigt. Efterharvens brug kan indstilles ved hjælp af magnetventilen (5) og kugleventilen (6). Løftehastigheden for efterharven og spormarkørerne kan indstilles med drejeventilerne (8). 10

11 Fig. 10 Hydrauliksystem for løfteanlæg 1. Hydraulikcylindre for baghjul 6. Kugleventil for efterharve 2. Slave cylindre 7. Magnetventiler for markører 3. Flow deler 8. Reguleringsventiler for markører og 4. Sekvensventil efterharve 5. Magnetventil for efterharve 9. Hydraulikslange ½ og 3/8 for kobling til dobbeltvirkende udtag på traktor Hydraulik for såskær Hydrauliksystemet for skærsektionerne (Fig. 11) fungerer først, når hydraulikslangen (1), diameter ¼, er koblet til et enkeltvirkende udtag på traktoren. Skærsektionernes tryk kan reguleres op og ned ved hjælp af traktorens hydrauliksystem. Det anbefales at lukke kugleventilen (3) og at koble slangen fra traktoren, når et passende arbejdstryk (Se side 31: Indstilling af skærtryk ) er nået. Akkumulatorerne (2) fungerer som stødabsorbering i kredsløbet i tilfælde, hvor såskærene f.eks. løftes og sænkes på grund af sten. Fig. 11. Hydrauliksystem for skærsektioner 1. Tilslutningsslange 2. Akkumulatorer 3. Kugleventiler Uanset den valgte indstilling hæves begge spormarkører, når maskine hæves. 11

12 2.6 Beskrivelse af det elektriske system Flexi Drill leveres med baglygter og computeren K-Plus. Den højst tilladelige belastning af sikrings- og tilslutningsboksen på såmaskinen er 12V / 25A.. For at sikre en problemfri funktion, især hvis der er monteret et ekstraudstyr på Flexi Drill, tilsluttes stikket direkte til batteriet ifølge ISO standard ved hjælp af et kabel med tilstrækkelig diameter og en sikring på 25A. Til den elektriske tilslutning af Flexi Drill kræves det at traktoren er forsynet med en stikdåse for et 7-polet stik (3) for baglyset (DIN ISO / 1724) (Fig. 12), tilslutningen af styrecomputeren kræver en stikdåse for et 3-polet stik (1) (ISO/TR 12369:1994(E) ) (Fig. 12). Fig. 12 Stik for el og hydraulik Fig. 13 Placering af tilslutningsboks 1. 3-polet stik (EURO) 2. CAN-stik for tilslutning til K-Plus display 3. 7-polet stik for baglyse 4. Hydrauliktilslutning for løft af Flexi Drill 5. Hydrauliktilslutninger for indstilling af bageste hjul og skærtryk. 6. Hydrauliktilslutninger for frontsektion (ekstra udstyr). 2.7 Tekniske data MODEL FD3000 C FD4000 C FD3000 S FD4000 S FD3000 M FD4000 M Arbejdsbredde, cm Transportbredde, cm Påfyldningshøjde (bagest), cm Vægt, tom beholder, kg Antal såskær Antal gødningsskær Skivediameter, cm Rækkeafstand, cm Bageste transportdæk 7.50 X X X 7.50 X X X Beholder, såsæd, liter Beholder, gødning liter Hestekraftbehov

13 3 Sikkerhedsinstruktioner 3.1 Advarselsskilte Læs alle instruktioner omhyggeligt før arbejdet påbegyndes. Vær forsigtig hvor der er fare for nedstyrtning eller klemning. Det er strengt forbudt at stå eller sidde på maskinen mens den er i bevægelse. 3.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner Sørg for at der er tilstrækkelig stor sikkerhedsafstand omkring maskinen, når den arbejder. Føreren er ansvarlig for skader, som maskinen forvolder på andre personer. Kontroller, før du starter, at der ikke er nogen inden for maskinens brugsområde. Kør ikke på marker med stor sidehældning. Undgå pludselige retningsændringer ved kørsel med maskinen. Når maskinen er i brug, skal dens funktion hele tiden kontrolleres omhyggeligt, så maskinen i tilfælde af forstyrrelser eller farer kan standses hurtigst muligt. I nødsituationer skal traktoren og maskinen standses omgående for at undgå yderligere beskadigelser og ulykker. Skærme og sikkerhedsanordninger skal altid være på plads under arbejdet. Maskinen og traktoren skal altid være standset under vedligeholdelse. Indstilling, vedligeholdelse eller andre indgreb på maskinen må ikke foretages, når maskinen eller en del af den er løftet, uden at den er forsvarligt understøttet. 13

14 Gå aldrig ind under en maskine, der ikke er understøttet! Vedligeholdelse skal foretages på et jævnt og fast underlag, så maskinen ikke kan vælte eller flytte sig. Under vedligeholdelse skal traktorens motor være stoppet, og såmaskinens skal være bremset og understøttet, så den er forhindret i at bevæge sig. Det er altid føreren, som står for, at de nationale og lokale forskrifter efterfølges og det er ham, der sikrer transporten, når store redskaber transporteres på både offentlige og private veje, især i de tilfælde, når elementerne overskrider tilladte størrelser. Man skal sørge for at undgå skader og kollisioner med andre køretøjer, eller stød mod de forhindringer som broer, tunneler, viadukter, færdselstavler, gadelygter, el.-ledninger og mod andre konstruktioner som kan stå på, eller i nærheden af, vejen. Vær opmærksom på om der kræves tilladelse fra myndighederne til at transportere store redskaber, eller om der kræves eskorte. Kongskilde påtager sig intet ansvar for beskadigelser af personer eller finansielle tab, som er opstået ved forkert transport, transport uden at få pågældende tilladelser eller uden at opfylde påkrævede sikkerhedsforskrifter. Man skal rette opmærksomheden mod lækager i hydraulisk kredsløb og defekte hydraulikslanger. Hydraulikolie kan være meget farlig, fordi den arbejder under tryk. Øjne og hænder skal altid beskyttes. Skal der foretages service i nærheden af hydrauliksystemet, sænk først maskinen komplet ned og gør systemet trykløst. Gå aldrig under en maskine for at udføre reparation eller justering, for at udskifte skær osv. uden maskinen er forsvarligt bremset og understøttet. Maskinen SKAL sikres mod at bevæge sig og mod at falde ned, FØR der arbejdes under den. Brug opklodsningsbukke, der er stærke nok til at kunne bære den fulde vægt af maskinen. Brug ALDRIG cementblokke, mursten, træstykker eller lignende, der kan smuldre eller kollapse under maskinens vægt. Brug altid arbejdshandsker, når maskinens skær eller skiver skal udskiftes, da kanterne på de slidte dele kan være meget skarpe. Kontroller tilspændingen på alle skruer og møtrikker. Løse skruer og møtrikker skal efterspændes. Udskift slidte eller beskadigede dele. For at holde maskinen i en god teknisk tilstand, skal regelmæssig tilsyn, smøring og vedligeholdelse gennemføres. Der skal sikres at alle personer, der tager maskinen i brug, er instrueret hvordan maskinen sikkert betjenes. Instruktionen foretages før det pågældende personel påbegynder arbejde med maskinen eller i maskinens arbejdsområde. For at garantere sikkerhed for servicepersonalet, sørg for, at maskinen er blevet tilstrækkeligt understøttet ved hjælp af blokeringsbeslag. Gå aldrig ind under en maskine, der ikke er understøttet! Vedligeholdelse skal foretages på et jævnt og fast underlag, så maskinen ikke kan vælte eller flytte sig. Sørg for tilstrækkeligt lys (dagslys eller arbejdslys) og at alle øvrige arbejdsforhold er i orden når maskinen betjenes. 14

15 3.3. Sikkerhedsinstruktioner for Flexi Drill Det er absolut forbudt at stå på Flexi Drill, undtagen når den fyldes. Når såmaskinen er i bevægelse, er sikkerhedsafstanden mindst tre (3) meter. Man skal specielt være opmærksom på Flexi Drill med spormarkører, idet disse skifter automatisk, samtidig med at maskinen hæves eller sænkes. Under vedligeholdelse skal traktorens motor være stoppet, og såmaskinens skal være bremset/understøttet, så den er forhindret i at bevæge sig. Hvis man er nødt til at gå ind under en løftet Flexi Drill for at udføre vedligeholdelse, rengøring eller andre opgaver på skærsektionerne, skal maskinen understøttes mekanisk i løftet position, således at enhver bevægelse af Flexi Drill eller dens skærsektioner er forhindret. De bageste hjularme kan låses med et sikkerhedsbeslag, (1) (Fig. 14) som monteres ved cylindrene for de yderste hjulpar og med sikkerhedsbøsningen (2) på trækstangens indstillingsspindel. Fig. 14. Gå aldrig ind under en maskine, der ikke er understøttet! Advarsler og forbud Det er strengt forbudt at stå eller sidde på såmaskinen, mens den er i bevægelse. Det er forbudt at gå ind under en såmaskine, som ikke er understøttet. Såmaskinen må ikke køre baglæns, mens såskærene er i jorden. Stå kun på platforme, som er udtrykkelig beregnet til dette formål, idet andre overflader kan være glatte. Hvis beholderen fyldes fra storsække, skal man passe på, at de ikke svinger ind mod beholderen. Beholderen skal være tom ved reparation og vedligeholdelse. Brug ikke Flexi Drill til andre opgaver end såning af enten korn eller gødning eller kombineret såning af korn og gødning. 15

16 3.4 Om brug af fælge Fabrikanten af de fælge, der bruges til Flexi Drill, har givet følgende anvisninger om fælgene: Fælge Fælgene er en vigtig komponent for køretøjets sikkerhed og køredygtighed. Fælgene skal være fejlfrie og godkendt til køretøjet og dækket NB! Fælge må aldrig ændres eller repareres. Flere forskellige forhold er vigtige for sikkerheden. Ansvaret for ændringer og reparationer, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, bæres af den, der har foretaget disse. På- og afmontering af dæk Påmontering af dæk må kun udføres af en fagmand, som har den dertil hørende uddannelse og erfaring samt de nødvendige redskaber. Montering udført af en ikkefagmand kan medføre skader, som er en sikkerhedsrisiko. Efterspænding Fælgens skruer og møtrikker skal normalt efterspændes, når køretøjet har været i brug i nogen tid efter montering af fælgen. Reparation af dæk Et dæk må ikke repareres, mens det er monteret på fælgen, fordi man så ikke kan undersøge dækket på indersiden. Desuden er dækket under tryk og kan eksplodere. 4 Ibrugtagning Læs brugsanvisningen og alle sikkerhedsforskrifter nøje før maskinen tages i brug. Maskinen må ikke bruges, før man har læst anvisningerne. 4.1 Generelle bemærkninger Maskinen er testet og indstillet på fabrikken. Derfor er indstillingerne gennemsnitlige dyrkningsindstillinger. For at opnå det bedste resultat skal man altid selv kalibrere maskinen efter eget behov, før maskinen tages i brug. Maskinen leveres fra fabrikken med det bageste hjularrangement i transportstilling. Hjularrangementet skal indstilles til såposition ifølge afsnit 5.5. Justering af bageste hjularrangement og skærsektion. Også de hydrauliske funktioner skal justeres efter den anvendte traktor. Justering sker ifølge afsnit 5.7. Grundindstillinger for hydrauliksystem. På en ny maskine sætter maskindelene sig, når maskinen har været i brug i nogle timer. Derfor skal alle skruers, møtrikkers og kæders spænding kontrolleres efter 1-2 brugstimer. Tilspændingsmomenterne findes i kapitel 7.3 i denne brugsanvisning. 16

17 4.2 Transport og løft af Flexi Drill Før kørsel på offentlig vej skal det kontrolleres at baglygter og reflekser er i orden. Sørg for at baglygterne og advarselstrekanten for langsom kørsel er synlig for den bagved kørende trafik Hvis maskinen skal transporteres med fyldte beholdere, skal man sørge for, at det er muligt at bevare den fulde kontrol over traktoren i alle situationer. Det er forbudt at transportere personer, som opholder sig på såmaskinen. Når Flexi Drill skal transporteres eller flyttes med andet køretøj end en traktor, skal det gøres efter følgende anvisninger: Der må kun bruges godkendte og absolut fejlfrie liftredskaber. Redskaberne skal være beregnet til mindst 2 gange maskinens vægt, som står på typeskiltet. Når maskinen transporteres på ladet af en lastbil, skal færdselslovens bestemmelser overholdes, og læssets totalhøjde skal kontrolleres særlig omhyggeligt. Sørg også for at maskinen er omhyggeligt fastgjort til lastbilens lad. Maskinen må kun løftes i de dertil beregnede løftepunkter. Som løftepunkter anvendes beslagene ved rammens trepunktophæng og ved de bageste hjørner af rammen. Den person, som er ansvarlig for at løfte maskinen, skal sørge for, at der ikke går nogen ind under maskinen, når den er løftet. Løftekæderne eller stropperne skal være så lange, at de ikke trykker på maskinen eller på anden måde beskadiger denne. Hvis maskinen løftes med gaffeltruck eller lignende, hvilket ikke er en anbefalet løftemåde, skal man passe på, at maskinen ikke beskadiges. Fig. 15. Løftepunkterne er markeret med billedet af en løftekrog 4.3 Før starten på en ny sæson: Kontroller: - dæktryk - kædernes tilstand; udskift hvis nødvendigt - lejernes tilstand; udskift hvis nødvendigt - fjedre for bundklapper - såskær; reparer eller udskift om nødvendigt slidte såskær - oliestanden i gearkasser; efterfyld hvis nødvendigt - tilspændingen af skruer, møtrikker og kæder - tilstanden af hydraulikslanger og forskruninger - funktionen af arealmåler - smøringen af maskinen - gummistøddæmperne på skærsektionerne, udskift hvis der er revner. 17

18 Udskift om nødvendigt beskadigede dele. Bestil reservedele i god tid før næste sæson. Oplys model og serienummer for maskinen ved bestilling af reservedele. Se afsnit Montering af bugsertræk Bugsertrækket monteres foran beholderen ved hjælp af låsesplitter (1) (Fig. 16). Cylinderen (2) monteres i det øverste hul på rammen. Den nederste cylinderbefæstigelse monteres til det forreste bugsetrækhjul for at holde buksertrækket parallel til jorden, hvis der anvendes mellemhjulspakker. Fig. 16. Bugsertræk og justeringsspindel. Før bugsertrækket monteres, skal såmaskinens forende løftes ved hjælp af en kran og understøttes, så det midlertidige transportbeslag kan fjernes på en sikker måde. Efter at dette er sket, kan bugsertrækket monteres Montering af kobling Både trækbommen og mellemhjulspakkeren (1) er koblet til bugsertrækket ved hjælp af en split (2) og låst med akselmøtrik (3) Fig. 17. Splitten skal monteres omhyggeligt, så glidelejet ikke beskadiges. Trykleje (4) skal smøres og sættes på koblingen. Forbind bugsertrækket (5) til koblingen ved hjælp af en låsesplit (3) Fig 16. Brug det forreste hul når der ikke er monteret en slæbeplanke, det midterste hul til 3 m maskine med frontredskab og det bageste hul til 4 m maskine med frontredskab. 18

19 Fig Montering af efterharve Efterharven (Fig. 18) monteres på armene (1), som befinder sig mellem de bageste hjul, ved hjælp af en låsesplit. Mindre låsesplitter (2) benyttes til at ændre vinklen på efterharvens tænder. Fig. 18. Efterharve. 4.7 Montering af forreste hjularm Før det forreste hjularrangement kan monteres, skal det midlertidige transportbeslag fjernes, og bugsertrækket monteres. A Fig. 19. Montering af forreste hjularm Fig.20 Arm for drivhjul Øvrige hjularme Bolten (A) i langhullet skal være en anelse løs, således at hjularmen kan bevæge sig op og ned. 19

20 Fig. 21. Montering af kædeskærm for transmissionen. Fig. 22. Montering af kæde for transmission. 4.8 Spormarkører Markørarmen (Fig. 23a) monteres med M20 skruer (1) i det forreste hul på armen. Derefter spændes brudbolten (2). Markørerne er forsynet med brudbolt. Ved udskiftning af brudbolten skal der anvendes bolte af kvalitet 8.8. Fig. 23a Fig. 23b 4.9 Montering af forreste og bageste platform Bageste platform Platformen monteres ved cylindrene for de bageste hjul og låses med en låsesplit. Forreste platform Platformen monteres på hovedrammens vinkelbeslag (A) (Fig. 23b.) 4.10 Montering af frontredskaber (ekstra udstyr) Slæbeplanke med én række tænder Slæbeplanken har kun en række tænder (Fig. 24). Tændernes vinkel kan styres fra traktorkabinen ved hjælp af et dobbeltvirkende hydraulikudtag. Normale arbejdshøjde indstilles med en spindel (2). Kontroller at spindlen er monteret i såmaskinens midterlinie. 20

21 Fig. 24 Slæbeplanke med en række tænder Fig. 25 Multi Flex MultiFlex slæbeplanke Multi Flex er en slæbeplanke med to rækker tænder (Fig. 25). Det er en uafhængig sektion med hydraulisk indstilling. Der kræves et dobbeltvirkende hydraulikudtag på traktoren. MultiFlex monteres til trækbommen med bolte (1) S-tands harve Frontredskabet (Fig. 26) er en harve med tre rækker tænder og en uafhængig løfteramme (1). Der er uafhængig hydraulisk indstilling, som kræver et dobbeltvirkende hydraulisk udtag på traktoren. Løfteramme monteres til trækbommen med bolte (2). Liftarmene (4) forbindes til redskabets ramme ved hjælp af låsespindler (3). Fig. 26 Fig Tallerkenharve Frontredskabet (Fig. 27) er en harve med to rækker tallerkner (1), ophængt i fjedre. Der kræves en løfteramme (2), så traktorens hydrauliksystem kan kontrollere arbejdsdybden. Tallerkenenhederne kan sættes i to vinkler ved at skifte tandes position i rammen (3). Løfterammen monteres til trækbommen med skruer (4). Løftearmene (5) kobles til frontredskabets ramme ved hjælp af låsespindler (6). 21

22 5 Betjening Sikkerhedsinstruktionerne, som er blevet nævnt i afsnit 3, skal altid følges omhyggeligt. Flexi Drill skal betjenes i henhold til brugsanvisningen for at sikre korrekt funktion. Når maskinen bruges, skal man foruden brugsanvisningens vejledninger også tage hensyn til de aktuelle brugsforhold (temperatur, jordfugtighed osv.), som maskinen skal justeres efter. Detaljerede anvisninger, som findes i de næste kapitler, skal læses omhyggeligt. 5.1 Krav til traktor Hestekraftbehovet for 3 meter Flexi Drill er hk og for en 4 meter Flexi Drill såmaskine hk. For at kunne foretage en korrekt tilkobling af Flexi Drill skal traktoren være forsynet med et standard tre-punkt ophæng i størrelse kat. II eller kat. III samt et dobbelt- og et enkeltvirkende hydraulikudtag for såmaskinens grundversion. Monteres ekstra udstyr, så kræves et ekstra dobbeltvirkende udtag. Til lys og de elektriske funktioner kræves en 12 V tre-polet EURO stikdåse samt en 7-polet stikdåse (minimum) Se også afsnit 2.6 vedrørende beskrivelse af det elektriske system. 5.2 Tilkobling af Flexi Drill til traktor Såmaskinen kan kobles til traktoren på forskellige måder, som beskrevet i afsnit 2.2. Kontroller at alle tilkoblingselementer er i god tilstand og at intet mangler. At tabe redskabet under kørsel kan være årsag til alvorlige skader. 5.3 Tilslutning af hydraulik Kontroller at lynkoblinger er absolut rene. Selv små forureninger kan være årsag til dårlig funktion. Det skal desuden sikres, at frontredskabets to hydrauliske slanger er koblet til traktoren. 5.4 Tilslutning af el-system Kontroller at alle stikdåser er rigtigt monteret og at 3-polet EURO dåse er udstyret med en 25A sikring for hovedstrømforsyningen og en 5A sikring for styrekredsløbet (Fig. 28). For at K-Plus computeren skal fungere optimalt, kræves det, at den er tilsluttet direkte til traktorens akkumulator. 22

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning

N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning NORDSTEN NS 5100 DK Brugsanvisning Indhold 1. Generelt Forord...... 3 Tekniskedata 4 Tilbehør.. 5 Advarsler.............................. 6 2. Montering og justering Ved modtagelsen 7 Montage...... 8 Sammenkobling

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 COMBILINER SITERA 3000 3500 4000 DEN ALSIDIGE MEKANISKE PÅBYGNINGSSÅMASKINE SÅDAN SÅR DU PRÆCIST OG HURTIGT UNDER ALLE

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

MULTI JET / COMBI JET

MULTI JET / COMBI JET MULTI JET / COMBI JET Multi Jet/Combi Jet.. er bugserede højkapacitets såmaskiner med knastvalseudmadning og lufttransport af såsæd og gødning til såskærene. Multi Jet/Combi Jet findes i arbejdsbredder

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års D9 - AD3 Såteknik fra den førende på markedet Du skal ikke bekymre dig om høsten, men om den rigtige tilberedning af dine marker. (Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) az opfylder alle krav! Rationel, kvalitet

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1

05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 2 CULTILINE 2 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 3 Alt i udstyr til den perfekte såning : SULKY er

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL JORDBEARBEJDNING I TOPKLASSE! En ny generation af KUHN tallerkenharver med ekstremt kraftig centralramme. Konkurrenceevne og rentabilitet er nøgleordene

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere