Multiseed. Demeter MS 3000 / MS Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning"

Transkript

1 MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning

2

3 Indhold 1. Indledning Sådan anvendes brugsanvisningen Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner Advarselsskilte Generelle sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner for Multiseed Advarsler og forbud Om brug af fælge Fælge På- og afmontering af dæk Efterspænding Reparation af dæk Præsentation af Multiseed Generel beskrivelse Beskrivelse af beholder Beskrivelse af ramme Beskrivelse af såskærssektioner Beskrivelse af det hydrauliske system Hydraulik for det bageste hjularrangement Hydraulik for såskær Beskrivelse af det elektriske system Tekniske data Transport og løft af Multiseed Ibrugtagning Ibrugtagning af en ny maskine Før starten på en nysæson Montering af bugsertræk Montering af efterharve Montering af transmission og forreste hjularrangement Markører Montering af frontharve (ekstraudstyr) Frontharve med en række tænder Dobbelt frontharve (Multi Flex) Hydraulikcylinder for bugsertræk (ekstraudstyr) Mellemhjulspakker (ekstraudstyr) Brug af maskine Krav til traktor Tilkobling af såmaskine til traktor Tilkobling med trækbom Bugsertræk koblet direkte til traktorens trækkrog (ekstra udstyr) Tilkobling af såmaskine som er monteret med mellemhjulspakker (ekstraudstyr) Justering af bageste hjularrangement og såskærssektionernes position Arealmåler / kontrolboks Fyldning af beholder Justering af skillevæg Fyldning fra storsække (f.eks. 800 kg) Fyldning med løs såsæd og gødning Doseringssystemet og dets indstilling Doseringssystemet og dets indstilling Indstilling af gødningsdosering (kombi-maskine) Indsåning Indsåning med såsæd Indsåning med korn under kørsel Indsåning med gødning (kombi- maskine) Indsåning med gødning under kørsel Indsåningstabel Indstilling af sådybde Justering af såskærssektionernes arbejdsdybde Individuel justering af såskærenes arbejdsdybde Grundindstillinger 37 3

4 Højdeindstilling af Multiseed Indstilling af Multiseed så den er vandret Indstilling af olieflow Indstilling af markørernes hastighed Indstilling af skærtryk Indstilling af såskærenes sænkehastighed Indstilling af efterharvens løftehastighed Indstilling i marken Indstilling af sådybde Indstilling af efterharve Indstilling af tand for markører Indstilling af skærtrykket Kontrol af Multiseed såmaskinens funktion Tømning af beholdere Anvendelse Retningslinier for anvendelse Såmetoder Traditionel jordbearbejdning Reduceret jordbearbejdning Direkte såning Såning af små mængder Vedligeholdelse Retningslinier for vedligeholdelse Smøreskema Tilspændingsmoment Dæktryk Låsning af såskærssektionerne under vedligeholdelse Gødnings- og såskær Indstilling af såskær Venstre kædetransmission (kombi- maskine) Højre kædetransmission (kombi/såmaskine) Trinløs gearkasse Ekstraudstyr Uafhængig styring af markører Overvågningsudstyr Omdrejningsvagt for doseringsaksel Niveauføler for såsædsbeholder/gødningsbeholder Hydraulisk frontharve Frontharve med en række tænder Multi Flex frontharve Ekstra såkasse Doseringssystemet og dets indstilling Indstilling af dosering Indsåning med håndtag Indsåning under kørsel Indsåningstabel Elektrisk fjernbetjening af dosering Betjening Slavecylinder Mellemhjulspakker Justering af cylinder for bugsertræk Stensikring for bageste hjul Bejdseudstyr Betjening Indstilling af bejdsemiddel dosering Fejlfinding Opbevaring Vejledning for opbevaring og ibrugtagning til en ny sæson 66 Tillæg 68 4

5 1. Indledning Oy Kongskilde Juko er en finsk landbrugsmaskinfabrik, som indgår i Kongskilde koncernen. I Kongskilde Juko s sortimentet er der følgende landbrugsmaskiner: 1. kombi-såmaskiner 2. kartoffellæggere 3. kartoffeloptagere 4. sukkerroeoptagere 5. stensamlere Vi takker for den tillid, du har vist ved at vælge et Kongskilde Juko produkt, og beder dig læse brugsanvisningen omhyggeligt, før maskinen tages i brug. Hvis Du har spørgsmål eller kommentarer angående din Kongskilde Juko maskine, bedes du venligst først kontakte din forhandler, og hvis det er nødvendigt, derefter Kongskilde Maskinfabrik. Hvis der er spørgsmål vedrørende service eller reservedele, bedes du venligst kontakte din forhandler. Vi håber, at din nye Kongskilde Juko maskine opfylder dine forventninger, og at den vil være til nytte i mange år 5

6 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen Denne brugsanvisning er beregnet for professionelle landmænd og maskinstationer. Der kræves et generelt kendskab til landbrug og landbrugsteknologi for at betjene maskinen. For at gøre det lettere at finde den ønskede information er brugsanvisningen og reservedelslisten opdelt i afsnit, som angivet i indholdsfortegnelsen. For at sikre en problemfri drift af maskinen og garantiens gyldighed er det vigtigt at følge de instruktioner for kontrol og vedligeholdelse, som er givet i brugsanvisningen. Følg omhyggeligt alle instruktioner, advarsler og forbud, som er givet for at få en sikker drift af maskinen. Disse instruktioner er både givet af hensyn til brugerens sikkerhed og for at få en lang levetid for maskinen. De vigtigste anvisninger og advarsler er angivet med fed tekst, eller de er fremhævet med nedenstående advarselssymboler for at gøre dem lettere at læse. Trekanten gør opmærksom på en sag af yderste vigtighed. Trekanten med udråbstegn informerer om et vigtigt punkt vedrørende sikkerhed. Kongskilde Juko Ltd forbeholder sig ret til ændringer af maskiner og brugsanvisninger Typeskilt Udfyld nedenstående tegning af maskinens typeskilt med de data, som står på typeskiltet på den maskine, du har købt. Når du henvender dig til forhandleren, nævn da type- og fabrikationsnummeret på maskinen for at undgå misforståelser og forsinkelser. Anvend kun originale Kongskilde Juko reservedele. Fig. 1 Placering af typeskilt Fig. 2 6

7 2. Sikkerheds instruktioner 2.1. Advarsels skilte Læs alle instruktioner omhyggeligt før arbejdet begynder Fig. 3. Vær forsigtig hvor der er fare for nedstyrtning eller klemning Det er strengt forbudt at stå eller sidde på såmaskinen mens den er bevægelse Fig. 4. Fig. 5. 7

8 2.2. Generelle sikkerhedsinstruktioner Sørg for at der er tilstrækkelig stor sikkerhedsafstand omkring maskinen, når den er i brug. Føreren er ansvarlig for skader, som maskinen forvolder på andre personer. Kontroller før du starter, at der ikke er nogen inden for maskinens brugsområde. Kør ikke på marker med stor sidehældning. Undgå pludselige retningsændringer ved kørsel med maskinen. Når maskinen er i brug, skal dens funktion hele tiden kontrolleres omhyggeligt, så maskinen i tilfælde af forstyrrelser eller farer kan standses hurtigst muligt. I nødsituationer skal traktoren og maskinen standses omgående for at undgå yderligere beskadigelser og ulykker. Skærme og sikkerhedsanordninger skal altid være på plads under arbejdet. Maskinen og traktoren skal altid være standset under vedligeholdelse. Indstilling, vedligeholdelse eller andre indgreb på maskinen må ikke foretages, når maskinen eller en del af den er løftet, uden at den er forsvarligt understøttet. Vedligeholdelse skal foretages på et jævnt og fast underlag, så maskinen ikke kan vælte eller flytte sig. Gå aldrig ind under en maskine, der ikke er understøttet! Sørg for at lys og andre forhold er i orden, når maskinen betjenes Sikkerhedsinstruktioner for Multiseed Det er forbudt at stå eller sidde oven på såmaskinen, undtagen når såmaskinen fyldes. Når såmaskinen er i bevægelse, er sikkerhedsafstanden mindst tre meter. Man skal specielt være opmærksom på såmaskiner, hvor markørerne skifter automatisk, samtidig med at såmaskinen hæves eller sænkes. Under vedligeholdelse skal traktorens motor være stoppet, og såmaskinens skal være bremset/understøttet, så den er forhindret i at bevæge sig. 8

9 Hvis man er nødt til at gå ind under en løftet Multiseed for at udføre vedligeholdelse, rengøring eller andre opgaver på såskærssektionerne, skal maskinen understøttes mekanisk i løftet position, således at enhver bevægelse af Multiseed eller dens såskærssektioner er forhindret. Luk også kugleventilen (3) ( Fig. 39, side 27). På toppen af efterharven er der placeret en stang (1) som holdes på plads af splitten (2). Stangen kan også bruges til at låse såskærssektionerne i løftet position. Frigør stangen (1) og skub den gennem hullerne (3) på såskærssektionerne. Fig. 6. Fig 7. De bageste hjularme kan låses med et beslag (4) som monteres ved cylindrene for de yderste hjulpar. Beslagene opbevares på rammen ved siden af hydraulikledningerne for det bageste hjularrangement. Beslagene fastholdes på rammen med gummistropper. Husk at fjerne stangen (1) fra såskærssektionerne og beslaget (4) fra cylindrene når vedligeholdelsen er afsluttet! Monter stangen på efterharven igen. Dette er vigtigt, da stangen også fungerer som ekstra vægt for efterharven. Gå aldrig ind under en maskine, der ikke er understøttet! Fig Advarsler og forbud Det er strengt forbudt at stå eller sidde på såmaskinen, mens den er i bevægelse. Det er forbudt at gå ind under en såmaskine, som ikke er understøttet. Såmaskinen må ikke køre baglæns, mens såskærene er i jorden. Brug kun trinbræt som er udtrykkelig beregnet til dette formål, andre forme for trinbræt kan være glatte. 9

10 Hvis tanken fyldes fra storsække, skal man passe på, at de ikke svinger ind mod tanken. Tanken skal være tom ved reparation og vedligeholdelse. Brug ikke såmaskinen til andre opgaver end såning af enten korn eller gødning eller kombineret såning af korn og gødning Om brug af fælge Fabrikanten af de fælge, der bruges til Kongskilde Juko-maskinerne, giver følgende anvisninger om sine produkter: Fælge Fælgene er en vigtig komponent for køretøjets sikkerhed og køredygtighed. Fælgene skal være fejlfrie og godkendt til køretøjet og dækket. NB! Fælge må aldrig ændres eller repareres. Flere forskellige forhold er vigtige for sikkerheden. Ansvaret for ændringer og reparationer, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, bæres af den der har foretaget disse På- og afmontering af dæk Påmontering af dæk må kun udføres af en fagmand, som har den dertil hørende uddannelse og erfaring samt de nødvendige redskaber. Montering udført af en ikkefagmand kan medføre skader, som er en sikkerhedsrisiko Efterspænding Fælgens skruer og møtrikker skal normalt efterspændes, når køretøjet har været i brug i nogen tid efter montering af fælgen. Følg fabrikantens anvisninger for hvert enkelt køretøj Reparation af dæk Et dæk må ikke repareres, mens det er monteret på fælgen, fordi man så ikke kan undersøge dækket på indersiden. Desuden er dækket under tryk og kan eksplodere. 10

11 3. Præsentation af Multiseed Fig Mellemhjulspakker 2. Bugsertræk 3. Justeringsspindler 4. Frontharve 5. Markører 6. Forreste hjul 7. Såskærssektioner 8. Gødningsskær (kombi version) 9. Hydraulikcylindre til løft/sænkning af såskærsektioner 10. Bageste hjul 11. Hydraulikcylindre for bageste hjul 12. Efterharve 13. Trinbræt 14. Ramme 15. Beholder 11

12 3.1. Generel beskrivelse Hensigten med moderne dyrkningsteknik er at få det bedst mulige udbytte med de lavest mulige omkostninger. Ved hjælp af kombisåning effektiviseres udnyttelsen af næringsstofferne, som gives til planterne, ved at gødningen anbringes tæt på såsæden i den fugtige jord. Derved sikrer man en så hurtig fremspiring som muligt samt en effektiv udnyttelse af hele vækstperioden. Demeter Multiseed er udviklet til nedfældning af gødning samtidig med såning af alle typer af korn samt olie- og græsfrø på almindelige dyrkede landbrugsarealer under nordiske forhold (kombi versionen). Demeter Multiseed kan også levere i en version, hvor der ikke nedfældes gødning samtidig med såningen. Takket være såskærenes udformning er det både muligt at så i bearbejdet jord og under gode forhold også i ubearbejdet jord. Maskinen er beregnet til at holde til det krævende og opslidende arbejde på store arealer. Takket være den kraftige konstruktion og den høje kvalitet er Demeter Multiseed en effektiv løsning, der vil holde i mange år. Demeter Multiseed opfylder alle de krav, der stilles af den nyeste dyrkningsteknik. Den trinløse dosering sikrer en så præcis og jævn dosering som muligt og gode forudsætninger for et stort udbytte. Mange officielle undersøgelser har vist, at doseringssystemets nøjagtighed og ensartethed er fremragende. Standardudstyr: Trinløs indstillelig dosering Gearkassette for såsæd, 3 hastigheder Sold for såsæd og gødning Indstillelig væg mellem gødningsbeholder og såsædsbeholder Omrører for såsæd og gødning Indsåningssystem for både såsæd og gødning Skiveskær for såsæd og gødning, diameter 40 cm Elektrisk arealmåler Automatiske el-hydrauliske markører Elektrisk system med tilslutning for ekstraudstyr Løftbar efterharve Indstillelig bugsertræk Baglys Trinbræt Ekstraudstyr: Elektrisk udstyr til overvågning af såmaskinens funktioner Hydraulisk frontharve med en eller to rækker tænder Mellemhjulspakker Frøsåkasse Elektrisk fjernbetjening af såsæds/gødnings dosering Slave cylinder Uafhængig styring af markører Bejdseudstyr Stenbeskyttelse for bageste hjul Hydraulisk justering af bugsertræk 12

13 3.2. Beskrivelse af beholder Kombi versionerne af Demeter Multiseed 3000 og 4000 har begge en stor beholder med en stilbar væg (A) mellem gødnings- og såsædssektionerne. På grund af den stilbare væg er det altid muligt at udnytte beholderens kapacitet optimalt uanset forholdet mellem den ønskede mængde af gødning og såsæd. Som ekstraudstyr kan der leveres et frøsåudstyr (B), som monteres indvendig i beholderen. Gearkasserne for doseringen er monteret under skærmene for enden af beholderen. Indsåningen foretages også manuelt for enden af beholderen. Beholderen er dækket med en presenning (C). Beholder Fig. 10 Ramme Fig Beskrivelse af ramme Demeter Multiseed har en separat ramme af firkantede stålprofiler. På rammen er såskærssektioner, hjularrangement og bugsertrækket for såmaskinen monteret. Rammen er uafhængig af beholderen, og har en stor styrke, men den er samtidig fleksibel, så den kan klare belastningerne fra vægten af beholderen og såskærssektionerne. På grund af den separate ramme overføres der ikke så store belastninger til beholderen fra såskærssektioner og hjularrangementer, som det ville være tilfældet med en selvbærende beholder. Såskærssektionerne har en bredde på 0,5 meter og er indbyrdes forbundet ved hjælp af hydraulikcylindre. På kombi versionen er der to gødningsskær, fire skær for såsæd og to støttehjul på hver sektion. Det bageste hjularrangement på såmaskinen er opdelt i sektioner med to hjul på hver og sektionerne er indbyrdes forbundet ved hjælp af hydraulikcylindre. Det giver en ensartet pakning af jorden uanset ujævnheder i marken. Systemet er opdelt i to hydrauliske kredsløb for at undgå at såmaskinen hælder. Hydrauliksystemet for de bageste hjul anvendes ikke til at hæve og sænke såskærene, det er derfor ikke nødvendigt at justere systemet igen efter ibrugtagningen. 13

14 3.4. Beskrivelse af såskærssektioner Demeter Multiseed er opdelt i 0,5 meter brede såskærssektioner (fig. 12). På hver såskærssektion er der monteret 2 skiveskær for gødning (1) (kun på kombi versionen) og 4 skiveskær for såsæd (2). Såskærssektionerne kan følge jordoverfladen uafhængig af hinanden ved hjælp af hjulsættet (3) foran sektionen. Skærene for gødning og såsæd er takkede skiveskær med en diameter på 400 mm. Hver skive er hængslet til såskærsrammen med to kuglelejer. Skæret (A) er monteret på rammen (B) med 3 skruer (fig. 13) som også kan bruges til at justere afstanden mellem afskraber og skive. Mellem skæret og rammen er der monteret en elastisk gummiplade (C). Skæret kan monteres i tre højder afhængig af forholdene og slitagen på skærene. På hver ramme (B) er der monteret to skiver og to skær. Hver såskærsramme er monteret på såskærssektionen ved hjælp af en aksel (5) (fig. 12) og en gummistøddæmper (D) (fig. 13). Gummistøddæmperen optager stødene fra jorden. Såskærssektionerne er monteret på rammen med armene (4) (fig 12). Skærsektion Fig. 12 Skær og ramme for skær Fig

15 3.5. Beskrivelse af det hydrauliske system Hydraulikken på Demeter Multiseed er opdelt i to separate systemer for henholdsvis det bageste hjularrangement og såskærssektionerne Hydraulik for det bageste hjularrangement Det bageste hjularrangement er opdelt i 0,5 meter sektioner. Hjularmene er monteret på rammen med flangelejer og hydraulikcylindre (3). Hydraulikcylindrene er indbyrdes forbundet, således at det bageste hjularrangement udgør et lukket kredsløb. Det hydrauliske kredsløb er opdelt i en højre og en venstre sektion ved hjælp af kugleventiler (1 og 2), som forhindrer at såmaskine kommer til at hælde. Specifikationer fig. 14: Hydraulik for bageste hjularrangement Fig Kugleventil for bageste hjularrangement (højre sektion) 2. Kugleventil for bageste hjularrangement (venstre sektion)) 3. Cylinder for hjularm 4. Lynkobling for enkeltvirkende udtag på traktor 5. Slave cylinder (ekstraudstyr) 6. Kugleventil for slavecylinder Hydraulik for såskær Såskærene er opdelt i 0.5 meter brede sektioner, som er monteret på rammen med diagonalarme. Såskærssektionerne løftes og sænkes med hydraulik cylindrene (5). Samtidig med at såskærssektionerne løftes, vil cylindrene (6) løfte efterharven og cylindrene (7) vil løfte markørerne afhængig af den valgte kontrolboks (fig. 40). I forbindelse med cylindrene (5) er ventilblokken (4) udstyret med låseventilen (8), trykregulerings ventilen (9), trykakkumulatoren (10) og et manometer (11). Markørerne er også udrustet med magnetventiler (12) og mængderegulerings ventiler (13). Når såskærene sænkes ned på marken (vigtigt! Multiseed skal være i bevægelse), og cylindrene (5) når op på trykket, som er indstillet med ventilen (9), vil ventilen (8) lukke, så det indstillede tryk i det hydrauliske kredsløb fastholdes. Trykakkumulatorerne (10) fungerer som stødabsorbering i kredsløbet i tilfælde hvor såskærene f.eks. løftes og sænkes på grund af sten. Indstilling kan foretages med 15

16 ventilen (15). Når såskærene sænkes bliver efterharven sænket samtidigt. Hvis det ønskes, kan efterharven låses i løftet stilling ved at lukke kugleventilen (14). Løftehastigheden for efterharven kan indstilles med ventilen (16). Efterharven kan også blive i sænket stilling ved hjælp af ventilen (17), selv om efterharven løftes. Markørerne fungerer ved at vælge enten højre eller venstre markør med magnetventilerne (12) ved hjælp af styreboksen i traktorkabinen, før såskærene sænkes. Markørerne kan også indstilles, så de fungerer automatisk. Når såskærene sænkes, vil den valgte markør også blive sænket, og efter at såskærene har været hævet, vil automatikken sørge for, at markøren i den anden side sænkes. Oliestrømmen kan reguleres med ventilen (2) afhængig af om traktoren har høj eller lav olieydelse. Hydrauliksystem for skærsektioner Fig. 15 Uanset den valgte indstilling hæves begge markører når såskærene hæves. Når såskæren sænkes skal Multiseed såmaskinen være i bevægelse. 16

17 3.6. Beskrivelse af det elektriske system Multiseed leveres med baglys og elektrisk arealmåler samt tilslutningsmuligheder for udstyr til styring af markører og overvågning af såmaskinens funktioner. Den højst tilladelige belastning af sikrings- og tilslutningsboksen på såmaskinen er 12V / 25A.. For at sikre en problemfri funktion, især hvis der er monteret ekstraudstyr på såmaskinen, skal tilslutningsstikket forbindes direkte til batteriet ifølge ISO standard ved hjælp af et kabel med tilstrækkelig diameter og en sikring på 25A. Til den elektriske tilslutning af maskinen kræves at traktoren er forsynet med en stikdåse for et 7-polet stik (C) for baglyset (DIN ISO / 1724) (Fig. 16), tilslutningen af arealmåleren kræver en stikdåse for et 3-polet stik (B) (ISO/TR 12369:1994(E) ) (Fig. 16). Den nødvendige kabellængde for tilslutning af lys er 5,5 m, for strømtilslutning 6,5 m og for tilslutning af arealmåleren 8,5 m. Arealmåleren tilsluttes til boksen (A). Stik for el og hydraulik. Placering af tilslutningsboks (A) og markørautomatik (B). Fig.16 Fig. 17 Såmaskinen er forsynet med en elektrisk kontrolboks med tilslutninger og sikringer for både standard og ekstraudstyr (fig. 18 og fig. 19). Tilslutningsboks, vist åben Fig. 19 Boks for markørautomatik, Fig. 18 vist åben 17

18 3.7. Tekniske data: Kombi version Multiseed 3000C Multiseed 4000C Arbejdsbredde: 300 cm 400 cm Transportbredde: 300 cm 400 cm Antal skær: - Såskæ Gødningsskær Såskærstryk, max. kg/skær Afstand mellem såskær Rækkeafstand: - afstand mellem såskær 12.5 cm 12.5 cm - afstand mellem gødningsskær 25.0 cm 25.0 cm Beholder kapacitet, såsæd: l l Beholder kapacitet, gødning: l l Længde (med frontharve): 570 cm 570 cm Vægt: - Basis Multiseed, tom beholder 3350 kg 4290 kg Påfyldningshøjde: 195 cm 195 cm Dæk: - front 175/ / bag 7.00x x12 Lufttryk: - front 117 kpa=1.2 bar 117 kpa=1.2 bar - bag 136 kpa=1.4 bar 136 kpa=1.4 bar Hestekraftbehov: Tekniske data: Såsædsmaskine Multiseed 3000S Multiseed 4000S Arbejdsbredde: 300 cm 400 cm Transportbredde: 300 cm 400 cm Antal skær: - Såskæ Såskærstryk, max. kg/skær Rækkeafstand: - afstand mellem såskær 12.5 cm Beholder kapacitet, såsæd: 2820 l 3870 l Længde (med frontharve): 570 cm Vægt: Basis Multiseed, tom beholder 3150 kg 3990 kg Påfyldningshøjde: 195 cm Dæk: - front 175/ / bag 7.00x x12 Renkaan ilmanpaine: - etu 117 kpa=1.2 bar 117 kpa=1.2 bar - taka 136 kpa=1.4 bar 136 kpa=1.4 bar Hestekraftbehov:

19 4. Transport og løft af Multiseed Før kørsel på offentlig vej skal det kontrolleres at baglys og reflekser er i orden. Sørg for at baglys og advarselstrekanten for langsom kørsel er synlig for den bagved kørende trafik Hvis maskinen skal transporteres med fyldte beholdere, skal man sørge for, at det er muligt at fastholde fuld kontrol over traktoren i alle situationer. Det er forbudt at transportere personer, som opholder sig på såmaskinen. Når maskinen skal transporteres eller flyttes med andet end en traktor, skal det gøres efter følgende anvisninger: Der må kun bruges godkendte og absolut fejlfrie løfteredskaber. Redskaberne skal være beregnet til mindst 2 gange maskinens vægt. Når maskinen transporteres på ladet af en lastbil, skal færdselslovens bestemmelser overholdes, og læssets totalhøjde skal kontrolleres særlig omhyggeligt. Sørg også for at maskinen er omhyggeligt fastgjort til lastbilens lad. Maskinen må kun løftes i de dertil beregnede løftepunkter. Som løftepunkter anvendes beslagene ved rammens trepunktophæng og ved de bageste hjørner af rammen. Den person, som er ansvarlig for at løfte maskinen, skal sørge for, at der ikke går nogen ind under maskinen, når den er løftet. Løftekæderne eller stropperne skal være så lange, at de ikke trykker på maskinen eller på anden måde beskadiger denne. Hvis maskinen løftes med gaffeltruck eller lignende, hvilket ikke er en anbefalet løftemåde, skal man passe på, at maskinen ikke beskadiges. Løftepunkterne er markeret med billedet af en løftekrog (fig. 20 og 21). Fig. 20 Fig

20 5. Ibrugtagning Læs brugsanvisningen og alle sikkerhedsforskrifter nøje før maskinen tages i brug. Maskinen må ikke bruges, før man har læst anvisningerne Ibrugtagning af en ny maskine Maskinen er testet og indstillet for testformål på fabrikken. Derfor er indstillingerne gennemsnitlige dyrkningsindstillinger. For at opnå det bedste resultat skal man altid selv indstille maskinen efter eget behov, før maskinen tages i brug. Maskinen leveres fra fabrikken med det bageste hjularrangement i transportstilling. Hjularrangementet skal indstilles til såposition ifølge afsnit 6.2, justering af bageste hjularrangement og såskærssektion. Også de hydrauliske funktioner skal justeres efter den anvendte traktor. På en ny maskine sætter maskindelene sig, når maskinen har været i brug i nogle timer. Derfor skal alle skruers, møtrikkers og kæders spænding kontrolleres efter 1-2 brugstimer. Tilspændingsmomenterne findes i kapitel 8.2 i brugsanvisningen Før starten på en ny sæson: Kontroller: - dæktryk - kædernes tilstand; udskift hvis nødvendigt - lejernes tilstand; udskift hvis nødvendigt - fjedre for bundklapper - såskær; reparer eller udskift om nødvendigt slidte såskær - oliestanden i gearkasser; efterfyld hvis nødvendigt - tilspændingen af skruer, møtrikker og kæder - tilstanden af hydraulikslanger og forskruninger - funktionen af arealmåler - smøringen af maskinen - gummistøddæmperne på såskærssektionerne, udskift hvis der er revner. Udskift om nødvendigt beskadigede dele. Bestil reservedele i god tid før næste sæson. Oplys model og serienummer for maskinen ved bestilling af reservedele. Se afsnit

21 5.3. Montering af bugsertræk Monter bugsertrækket i beslagene foran beholderen ved hjælp af splitbolte (fig. 22). Hvis der skal monteres en frontharve (ekstraudstyr) skal der monteres et forlængerstykke som vist på fig. 31. Bugsertræk Fig. 22 Før bugsertrækket monteres, skal Multiseed såmaskinen understøttes, så det midlertidige transportbeslag kan fjernes på en sikker måde. Efter at dette er sket, kan bugsertrækket monteres Montering af efterharve Efterharven monteres på armene (1) ved hjælp af skruer og møtrikker (2). Efterharve Fig

22 5.5. Montering af transmission og forreste hjularrangement Før det forreste hjularrangement kan monteres, skal det midlertidige transportbeslag fjernes, og bugsertrækket monteres. Montering af forreste hjularm. Fig. 24 Forbindelse mellem hjularm Fig. 25 og teleskoprør. Montering af kædeskærm for transmissionen. Fig. 26 Montering af kæde for Fig. 27 transmission. 22

23 5.6. Markører Markørarmen drejes op og låses med brudbolten (1) i det forreste hul på armen. Derefter spændes akselbolten (2). Ved udskiftning af brudbolten skal der anvendes bolte af kvalitet Montering af frontharve ( ekstraudstyr) Markørerne er forsynet med brudbolt. Fig Fromtharve med en række tænder Den enkelte frontharve har kun en række tænder. Løft og sænkning af tænderne er koblet sammen med såskærssektionernes funktion. Tændernes vinkel kan styres fra traktor kabinen ved hjælp af en dobbeltvirkende cylinder. For at kunne montere en frontharve skal der også monteres et forlængerstykke på bugsertrækket. Forlængerstykket justeres i forhold til rammen med spindlerne (1), fig. 31. Frontharven monteres under bugsertrækket. Kontroller at frontharven er monteret lige under såmaskinens midterlinie. Enkelt frontharve. Fig. 29 Montering af hydraulikslanger for cylinder. Fig. 30 Forlængerstykke for bugsertræk. Fig. 31 Hydraulikslangerne for frontharven monteres som vist på fig. 30. Løft af frontharve, (A). Sænkning af frontharve, (B). 23

24 Dobbelt frontharve (Multi Flex) Multi Flex er en frontharve med to rækker tænder. Der er uafhængig hydraulisk indstilling, og der kræves et dobbeltvirkende hydraulisk udtag på traktoren. Der skal også anvendes et forlængerstykke på bugsertrækket som vist på fig.31, når Multi Flex er monteret. Monteringsbeslaget Fig. 32 (1) monteres mest hensigtsmæssigt i forreste og laveste position Hydraulikcylinder for bugsertræk (ekstraudstyr) Den originale spindel (1) (fig. 33) anvendes som forlængerstykke for hydraulikcylinderen. Cylinderen (2) monteres i det øverste hul på rammen. Udstyret kan leveres til Multiseed, som er udstyret med frontharve. Hydraulikcylinder for bugsertræk. Fig Mellemhjulspakker (ekstraudstyr) Mellemhjulspakkeren (1) skubbes ind i bugsertrækkets rør. De to rør kobles sammen med splitbolten (2). Brug det forreste hul når der ikke er monteret frontharve, det midterste hul til 3 m maskine med frontharve og det bageste hul til 4 m maskine med frontharve. 24 Fig. 34

25 6. Brug af maskine For at kunne garantere, at maskinen fungerer korrekt, skal den betjenes i henhold til brugsanvisningen. Når maskinen bruges, skal man foruden brugsanvisningens vejledninger også tage hensyn til de aktuelle brugsforhold (temperatur, jordfugtighed osv.), som maskinen skal justeres efter. Detaljerede anvisninger findes i dette kapitel Krav til traktor Hestekraftbehovet for en 3 meter Multiseed er hk og for en 4 meter Multiseed hk. For at kunne foretage en korrekt tilkobling af Multiseed skal traktoren være forsynet med et standard tre-punkt ophæng samt et dobbelt- og et enkeltvirkende hydraulikudtag. Desuden kræves et ekstra dobbeltvirkende udtag, hvis der er monteret en enkelt eller en Multi Flex frontharve. Hvis der er monteret en hydraulikcylinder på bugsertrækket kræves der også et dobbeltvirkende udtag til denne cylinder Til lys og de elektriske funktioner kræves en 12 V tre-polet EURO stikdåse samt en 7- polet stikdåse (minimum), se også afsnit 3.2 vedrørende beskrivelse af det elektriske system Tilkobling af såmaskine til traktor Såmaskinen kan kobles til traktoren på tre forskellige måder. I dette afsnit beskrives tilkobling af bugsertrækket, den elektriske tilslutning beskrives i afsnit 3.6 og den hydrauliske tilslutning i afsnit Tilkobling med trækbom Maskinen leveres med en trækbom som kobles til traktorens tre-punkt ophæng (fig. 35 side 26) Fordele ved denne tilkobling: - maskinen er let at vende med. - maskinen følger traktoren bedre, fordi trækpunktet er længere bagude - ved transport kan man få mere frihøjde ved at løfte traktorens liftarme Ulemper ved denne tilkobling: - kombinationen af traktor/maskine er relativ lang Der kræves mere nøjagtig kørsel, fordi traktorens bevægelser påvirker trækpunktet kraftigere både sidelæns og lodret. 25

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning

N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning NORDSTEN NS 5100 DK Brugsanvisning Indhold 1. Generelt Forord...... 3 Tekniskedata 4 Tilbehør.. 5 Advarsler.............................. 6 2. Montering og justering Ved modtagelsen 7 Montage...... 8 Sammenkobling

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MULTI JET / COMBI JET

MULTI JET / COMBI JET MULTI JET / COMBI JET Multi Jet/Combi Jet.. er bugserede højkapacitets såmaskiner med knastvalseudmadning og lufttransport af såsæd og gødning til såskærene. Multi Jet/Combi Jet findes i arbejdsbredder

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 COMBILINER SITERA 3000 3500 4000 DEN ALSIDIGE MEKANISKE PÅBYGNINGSSÅMASKINE SÅDAN SÅR DU PRÆCIST OG HURTIGT UNDER ALLE

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års D9 - AD3 Såteknik fra den førende på markedet Du skal ikke bekymre dig om høsten, men om den rigtige tilberedning af dine marker. (Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) az opfylder alle krav! Rationel, kvalitet

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1

05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 2 CULTILINE 2 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 3 Alt i udstyr til den perfekte såning : SULKY er

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer SÅ TE KN IK I TOPK L A S S E! TF 1500 / BTF / BTFR / CSC Uovertruffen kapacitet! Uanset om det drejer sig om selvstændige landmænd,

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S. m / KIMADANLIFT

SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S. m / KIMADANLIFT SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S m / KIMADANLIFT marts 2009 1 THYREGOD A/S NF 6000 S THYREGOD A/S NF 6000 S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S + KIMADANLIFT Fremstillingsdato:

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere