Multiseed. Demeter MS 3000 / MS Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning"

Transkript

1 MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning

2

3 Indhold 1. Indledning Sådan anvendes brugsanvisningen Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner Advarselsskilte Generelle sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner for Multiseed Advarsler og forbud Om brug af fælge Fælge På- og afmontering af dæk Efterspænding Reparation af dæk Præsentation af Multiseed Generel beskrivelse Beskrivelse af beholder Beskrivelse af ramme Beskrivelse af såskærssektioner Beskrivelse af det hydrauliske system Hydraulik for det bageste hjularrangement Hydraulik for såskær Beskrivelse af det elektriske system Tekniske data Transport og løft af Multiseed Ibrugtagning Ibrugtagning af en ny maskine Før starten på en nysæson Montering af bugsertræk Montering af efterharve Montering af transmission og forreste hjularrangement Markører Montering af frontharve (ekstraudstyr) Frontharve med en række tænder Dobbelt frontharve (Multi Flex) Hydraulikcylinder for bugsertræk (ekstraudstyr) Mellemhjulspakker (ekstraudstyr) Brug af maskine Krav til traktor Tilkobling af såmaskine til traktor Tilkobling med trækbom Bugsertræk koblet direkte til traktorens trækkrog (ekstra udstyr) Tilkobling af såmaskine som er monteret med mellemhjulspakker (ekstraudstyr) Justering af bageste hjularrangement og såskærssektionernes position Arealmåler / kontrolboks Fyldning af beholder Justering af skillevæg Fyldning fra storsække (f.eks. 800 kg) Fyldning med løs såsæd og gødning Doseringssystemet og dets indstilling Doseringssystemet og dets indstilling Indstilling af gødningsdosering (kombi-maskine) Indsåning Indsåning med såsæd Indsåning med korn under kørsel Indsåning med gødning (kombi- maskine) Indsåning med gødning under kørsel Indsåningstabel Indstilling af sådybde Justering af såskærssektionernes arbejdsdybde Individuel justering af såskærenes arbejdsdybde Grundindstillinger 37 3

4 Højdeindstilling af Multiseed Indstilling af Multiseed så den er vandret Indstilling af olieflow Indstilling af markørernes hastighed Indstilling af skærtryk Indstilling af såskærenes sænkehastighed Indstilling af efterharvens løftehastighed Indstilling i marken Indstilling af sådybde Indstilling af efterharve Indstilling af tand for markører Indstilling af skærtrykket Kontrol af Multiseed såmaskinens funktion Tømning af beholdere Anvendelse Retningslinier for anvendelse Såmetoder Traditionel jordbearbejdning Reduceret jordbearbejdning Direkte såning Såning af små mængder Vedligeholdelse Retningslinier for vedligeholdelse Smøreskema Tilspændingsmoment Dæktryk Låsning af såskærssektionerne under vedligeholdelse Gødnings- og såskær Indstilling af såskær Venstre kædetransmission (kombi- maskine) Højre kædetransmission (kombi/såmaskine) Trinløs gearkasse Ekstraudstyr Uafhængig styring af markører Overvågningsudstyr Omdrejningsvagt for doseringsaksel Niveauføler for såsædsbeholder/gødningsbeholder Hydraulisk frontharve Frontharve med en række tænder Multi Flex frontharve Ekstra såkasse Doseringssystemet og dets indstilling Indstilling af dosering Indsåning med håndtag Indsåning under kørsel Indsåningstabel Elektrisk fjernbetjening af dosering Betjening Slavecylinder Mellemhjulspakker Justering af cylinder for bugsertræk Stensikring for bageste hjul Bejdseudstyr Betjening Indstilling af bejdsemiddel dosering Fejlfinding Opbevaring Vejledning for opbevaring og ibrugtagning til en ny sæson 66 Tillæg 68 4

5 1. Indledning Oy Kongskilde Juko er en finsk landbrugsmaskinfabrik, som indgår i Kongskilde koncernen. I Kongskilde Juko s sortimentet er der følgende landbrugsmaskiner: 1. kombi-såmaskiner 2. kartoffellæggere 3. kartoffeloptagere 4. sukkerroeoptagere 5. stensamlere Vi takker for den tillid, du har vist ved at vælge et Kongskilde Juko produkt, og beder dig læse brugsanvisningen omhyggeligt, før maskinen tages i brug. Hvis Du har spørgsmål eller kommentarer angående din Kongskilde Juko maskine, bedes du venligst først kontakte din forhandler, og hvis det er nødvendigt, derefter Kongskilde Maskinfabrik. Hvis der er spørgsmål vedrørende service eller reservedele, bedes du venligst kontakte din forhandler. Vi håber, at din nye Kongskilde Juko maskine opfylder dine forventninger, og at den vil være til nytte i mange år 5

6 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen Denne brugsanvisning er beregnet for professionelle landmænd og maskinstationer. Der kræves et generelt kendskab til landbrug og landbrugsteknologi for at betjene maskinen. For at gøre det lettere at finde den ønskede information er brugsanvisningen og reservedelslisten opdelt i afsnit, som angivet i indholdsfortegnelsen. For at sikre en problemfri drift af maskinen og garantiens gyldighed er det vigtigt at følge de instruktioner for kontrol og vedligeholdelse, som er givet i brugsanvisningen. Følg omhyggeligt alle instruktioner, advarsler og forbud, som er givet for at få en sikker drift af maskinen. Disse instruktioner er både givet af hensyn til brugerens sikkerhed og for at få en lang levetid for maskinen. De vigtigste anvisninger og advarsler er angivet med fed tekst, eller de er fremhævet med nedenstående advarselssymboler for at gøre dem lettere at læse. Trekanten gør opmærksom på en sag af yderste vigtighed. Trekanten med udråbstegn informerer om et vigtigt punkt vedrørende sikkerhed. Kongskilde Juko Ltd forbeholder sig ret til ændringer af maskiner og brugsanvisninger Typeskilt Udfyld nedenstående tegning af maskinens typeskilt med de data, som står på typeskiltet på den maskine, du har købt. Når du henvender dig til forhandleren, nævn da type- og fabrikationsnummeret på maskinen for at undgå misforståelser og forsinkelser. Anvend kun originale Kongskilde Juko reservedele. Fig. 1 Placering af typeskilt Fig. 2 6

7 2. Sikkerheds instruktioner 2.1. Advarsels skilte Læs alle instruktioner omhyggeligt før arbejdet begynder Fig. 3. Vær forsigtig hvor der er fare for nedstyrtning eller klemning Det er strengt forbudt at stå eller sidde på såmaskinen mens den er bevægelse Fig. 4. Fig. 5. 7

8 2.2. Generelle sikkerhedsinstruktioner Sørg for at der er tilstrækkelig stor sikkerhedsafstand omkring maskinen, når den er i brug. Føreren er ansvarlig for skader, som maskinen forvolder på andre personer. Kontroller før du starter, at der ikke er nogen inden for maskinens brugsområde. Kør ikke på marker med stor sidehældning. Undgå pludselige retningsændringer ved kørsel med maskinen. Når maskinen er i brug, skal dens funktion hele tiden kontrolleres omhyggeligt, så maskinen i tilfælde af forstyrrelser eller farer kan standses hurtigst muligt. I nødsituationer skal traktoren og maskinen standses omgående for at undgå yderligere beskadigelser og ulykker. Skærme og sikkerhedsanordninger skal altid være på plads under arbejdet. Maskinen og traktoren skal altid være standset under vedligeholdelse. Indstilling, vedligeholdelse eller andre indgreb på maskinen må ikke foretages, når maskinen eller en del af den er løftet, uden at den er forsvarligt understøttet. Vedligeholdelse skal foretages på et jævnt og fast underlag, så maskinen ikke kan vælte eller flytte sig. Gå aldrig ind under en maskine, der ikke er understøttet! Sørg for at lys og andre forhold er i orden, når maskinen betjenes Sikkerhedsinstruktioner for Multiseed Det er forbudt at stå eller sidde oven på såmaskinen, undtagen når såmaskinen fyldes. Når såmaskinen er i bevægelse, er sikkerhedsafstanden mindst tre meter. Man skal specielt være opmærksom på såmaskiner, hvor markørerne skifter automatisk, samtidig med at såmaskinen hæves eller sænkes. Under vedligeholdelse skal traktorens motor være stoppet, og såmaskinens skal være bremset/understøttet, så den er forhindret i at bevæge sig. 8

9 Hvis man er nødt til at gå ind under en løftet Multiseed for at udføre vedligeholdelse, rengøring eller andre opgaver på såskærssektionerne, skal maskinen understøttes mekanisk i løftet position, således at enhver bevægelse af Multiseed eller dens såskærssektioner er forhindret. Luk også kugleventilen (3) ( Fig. 39, side 27). På toppen af efterharven er der placeret en stang (1) som holdes på plads af splitten (2). Stangen kan også bruges til at låse såskærssektionerne i løftet position. Frigør stangen (1) og skub den gennem hullerne (3) på såskærssektionerne. Fig. 6. Fig 7. De bageste hjularme kan låses med et beslag (4) som monteres ved cylindrene for de yderste hjulpar. Beslagene opbevares på rammen ved siden af hydraulikledningerne for det bageste hjularrangement. Beslagene fastholdes på rammen med gummistropper. Husk at fjerne stangen (1) fra såskærssektionerne og beslaget (4) fra cylindrene når vedligeholdelsen er afsluttet! Monter stangen på efterharven igen. Dette er vigtigt, da stangen også fungerer som ekstra vægt for efterharven. Gå aldrig ind under en maskine, der ikke er understøttet! Fig Advarsler og forbud Det er strengt forbudt at stå eller sidde på såmaskinen, mens den er i bevægelse. Det er forbudt at gå ind under en såmaskine, som ikke er understøttet. Såmaskinen må ikke køre baglæns, mens såskærene er i jorden. Brug kun trinbræt som er udtrykkelig beregnet til dette formål, andre forme for trinbræt kan være glatte. 9

10 Hvis tanken fyldes fra storsække, skal man passe på, at de ikke svinger ind mod tanken. Tanken skal være tom ved reparation og vedligeholdelse. Brug ikke såmaskinen til andre opgaver end såning af enten korn eller gødning eller kombineret såning af korn og gødning Om brug af fælge Fabrikanten af de fælge, der bruges til Kongskilde Juko-maskinerne, giver følgende anvisninger om sine produkter: Fælge Fælgene er en vigtig komponent for køretøjets sikkerhed og køredygtighed. Fælgene skal være fejlfrie og godkendt til køretøjet og dækket. NB! Fælge må aldrig ændres eller repareres. Flere forskellige forhold er vigtige for sikkerheden. Ansvaret for ændringer og reparationer, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, bæres af den der har foretaget disse På- og afmontering af dæk Påmontering af dæk må kun udføres af en fagmand, som har den dertil hørende uddannelse og erfaring samt de nødvendige redskaber. Montering udført af en ikkefagmand kan medføre skader, som er en sikkerhedsrisiko Efterspænding Fælgens skruer og møtrikker skal normalt efterspændes, når køretøjet har været i brug i nogen tid efter montering af fælgen. Følg fabrikantens anvisninger for hvert enkelt køretøj Reparation af dæk Et dæk må ikke repareres, mens det er monteret på fælgen, fordi man så ikke kan undersøge dækket på indersiden. Desuden er dækket under tryk og kan eksplodere. 10

11 3. Præsentation af Multiseed Fig Mellemhjulspakker 2. Bugsertræk 3. Justeringsspindler 4. Frontharve 5. Markører 6. Forreste hjul 7. Såskærssektioner 8. Gødningsskær (kombi version) 9. Hydraulikcylindre til løft/sænkning af såskærsektioner 10. Bageste hjul 11. Hydraulikcylindre for bageste hjul 12. Efterharve 13. Trinbræt 14. Ramme 15. Beholder 11

12 3.1. Generel beskrivelse Hensigten med moderne dyrkningsteknik er at få det bedst mulige udbytte med de lavest mulige omkostninger. Ved hjælp af kombisåning effektiviseres udnyttelsen af næringsstofferne, som gives til planterne, ved at gødningen anbringes tæt på såsæden i den fugtige jord. Derved sikrer man en så hurtig fremspiring som muligt samt en effektiv udnyttelse af hele vækstperioden. Demeter Multiseed er udviklet til nedfældning af gødning samtidig med såning af alle typer af korn samt olie- og græsfrø på almindelige dyrkede landbrugsarealer under nordiske forhold (kombi versionen). Demeter Multiseed kan også levere i en version, hvor der ikke nedfældes gødning samtidig med såningen. Takket være såskærenes udformning er det både muligt at så i bearbejdet jord og under gode forhold også i ubearbejdet jord. Maskinen er beregnet til at holde til det krævende og opslidende arbejde på store arealer. Takket være den kraftige konstruktion og den høje kvalitet er Demeter Multiseed en effektiv løsning, der vil holde i mange år. Demeter Multiseed opfylder alle de krav, der stilles af den nyeste dyrkningsteknik. Den trinløse dosering sikrer en så præcis og jævn dosering som muligt og gode forudsætninger for et stort udbytte. Mange officielle undersøgelser har vist, at doseringssystemets nøjagtighed og ensartethed er fremragende. Standardudstyr: Trinløs indstillelig dosering Gearkassette for såsæd, 3 hastigheder Sold for såsæd og gødning Indstillelig væg mellem gødningsbeholder og såsædsbeholder Omrører for såsæd og gødning Indsåningssystem for både såsæd og gødning Skiveskær for såsæd og gødning, diameter 40 cm Elektrisk arealmåler Automatiske el-hydrauliske markører Elektrisk system med tilslutning for ekstraudstyr Løftbar efterharve Indstillelig bugsertræk Baglys Trinbræt Ekstraudstyr: Elektrisk udstyr til overvågning af såmaskinens funktioner Hydraulisk frontharve med en eller to rækker tænder Mellemhjulspakker Frøsåkasse Elektrisk fjernbetjening af såsæds/gødnings dosering Slave cylinder Uafhængig styring af markører Bejdseudstyr Stenbeskyttelse for bageste hjul Hydraulisk justering af bugsertræk 12

13 3.2. Beskrivelse af beholder Kombi versionerne af Demeter Multiseed 3000 og 4000 har begge en stor beholder med en stilbar væg (A) mellem gødnings- og såsædssektionerne. På grund af den stilbare væg er det altid muligt at udnytte beholderens kapacitet optimalt uanset forholdet mellem den ønskede mængde af gødning og såsæd. Som ekstraudstyr kan der leveres et frøsåudstyr (B), som monteres indvendig i beholderen. Gearkasserne for doseringen er monteret under skærmene for enden af beholderen. Indsåningen foretages også manuelt for enden af beholderen. Beholderen er dækket med en presenning (C). Beholder Fig. 10 Ramme Fig Beskrivelse af ramme Demeter Multiseed har en separat ramme af firkantede stålprofiler. På rammen er såskærssektioner, hjularrangement og bugsertrækket for såmaskinen monteret. Rammen er uafhængig af beholderen, og har en stor styrke, men den er samtidig fleksibel, så den kan klare belastningerne fra vægten af beholderen og såskærssektionerne. På grund af den separate ramme overføres der ikke så store belastninger til beholderen fra såskærssektioner og hjularrangementer, som det ville være tilfældet med en selvbærende beholder. Såskærssektionerne har en bredde på 0,5 meter og er indbyrdes forbundet ved hjælp af hydraulikcylindre. På kombi versionen er der to gødningsskær, fire skær for såsæd og to støttehjul på hver sektion. Det bageste hjularrangement på såmaskinen er opdelt i sektioner med to hjul på hver og sektionerne er indbyrdes forbundet ved hjælp af hydraulikcylindre. Det giver en ensartet pakning af jorden uanset ujævnheder i marken. Systemet er opdelt i to hydrauliske kredsløb for at undgå at såmaskinen hælder. Hydrauliksystemet for de bageste hjul anvendes ikke til at hæve og sænke såskærene, det er derfor ikke nødvendigt at justere systemet igen efter ibrugtagningen. 13

14 3.4. Beskrivelse af såskærssektioner Demeter Multiseed er opdelt i 0,5 meter brede såskærssektioner (fig. 12). På hver såskærssektion er der monteret 2 skiveskær for gødning (1) (kun på kombi versionen) og 4 skiveskær for såsæd (2). Såskærssektionerne kan følge jordoverfladen uafhængig af hinanden ved hjælp af hjulsættet (3) foran sektionen. Skærene for gødning og såsæd er takkede skiveskær med en diameter på 400 mm. Hver skive er hængslet til såskærsrammen med to kuglelejer. Skæret (A) er monteret på rammen (B) med 3 skruer (fig. 13) som også kan bruges til at justere afstanden mellem afskraber og skive. Mellem skæret og rammen er der monteret en elastisk gummiplade (C). Skæret kan monteres i tre højder afhængig af forholdene og slitagen på skærene. På hver ramme (B) er der monteret to skiver og to skær. Hver såskærsramme er monteret på såskærssektionen ved hjælp af en aksel (5) (fig. 12) og en gummistøddæmper (D) (fig. 13). Gummistøddæmperen optager stødene fra jorden. Såskærssektionerne er monteret på rammen med armene (4) (fig 12). Skærsektion Fig. 12 Skær og ramme for skær Fig

15 3.5. Beskrivelse af det hydrauliske system Hydraulikken på Demeter Multiseed er opdelt i to separate systemer for henholdsvis det bageste hjularrangement og såskærssektionerne Hydraulik for det bageste hjularrangement Det bageste hjularrangement er opdelt i 0,5 meter sektioner. Hjularmene er monteret på rammen med flangelejer og hydraulikcylindre (3). Hydraulikcylindrene er indbyrdes forbundet, således at det bageste hjularrangement udgør et lukket kredsløb. Det hydrauliske kredsløb er opdelt i en højre og en venstre sektion ved hjælp af kugleventiler (1 og 2), som forhindrer at såmaskine kommer til at hælde. Specifikationer fig. 14: Hydraulik for bageste hjularrangement Fig Kugleventil for bageste hjularrangement (højre sektion) 2. Kugleventil for bageste hjularrangement (venstre sektion)) 3. Cylinder for hjularm 4. Lynkobling for enkeltvirkende udtag på traktor 5. Slave cylinder (ekstraudstyr) 6. Kugleventil for slavecylinder Hydraulik for såskær Såskærene er opdelt i 0.5 meter brede sektioner, som er monteret på rammen med diagonalarme. Såskærssektionerne løftes og sænkes med hydraulik cylindrene (5). Samtidig med at såskærssektionerne løftes, vil cylindrene (6) løfte efterharven og cylindrene (7) vil løfte markørerne afhængig af den valgte kontrolboks (fig. 40). I forbindelse med cylindrene (5) er ventilblokken (4) udstyret med låseventilen (8), trykregulerings ventilen (9), trykakkumulatoren (10) og et manometer (11). Markørerne er også udrustet med magnetventiler (12) og mængderegulerings ventiler (13). Når såskærene sænkes ned på marken (vigtigt! Multiseed skal være i bevægelse), og cylindrene (5) når op på trykket, som er indstillet med ventilen (9), vil ventilen (8) lukke, så det indstillede tryk i det hydrauliske kredsløb fastholdes. Trykakkumulatorerne (10) fungerer som stødabsorbering i kredsløbet i tilfælde hvor såskærene f.eks. løftes og sænkes på grund af sten. Indstilling kan foretages med 15

16 ventilen (15). Når såskærene sænkes bliver efterharven sænket samtidigt. Hvis det ønskes, kan efterharven låses i løftet stilling ved at lukke kugleventilen (14). Løftehastigheden for efterharven kan indstilles med ventilen (16). Efterharven kan også blive i sænket stilling ved hjælp af ventilen (17), selv om efterharven løftes. Markørerne fungerer ved at vælge enten højre eller venstre markør med magnetventilerne (12) ved hjælp af styreboksen i traktorkabinen, før såskærene sænkes. Markørerne kan også indstilles, så de fungerer automatisk. Når såskærene sænkes, vil den valgte markør også blive sænket, og efter at såskærene har været hævet, vil automatikken sørge for, at markøren i den anden side sænkes. Oliestrømmen kan reguleres med ventilen (2) afhængig af om traktoren har høj eller lav olieydelse. Hydrauliksystem for skærsektioner Fig. 15 Uanset den valgte indstilling hæves begge markører når såskærene hæves. Når såskæren sænkes skal Multiseed såmaskinen være i bevægelse. 16

17 3.6. Beskrivelse af det elektriske system Multiseed leveres med baglys og elektrisk arealmåler samt tilslutningsmuligheder for udstyr til styring af markører og overvågning af såmaskinens funktioner. Den højst tilladelige belastning af sikrings- og tilslutningsboksen på såmaskinen er 12V / 25A.. For at sikre en problemfri funktion, især hvis der er monteret ekstraudstyr på såmaskinen, skal tilslutningsstikket forbindes direkte til batteriet ifølge ISO standard ved hjælp af et kabel med tilstrækkelig diameter og en sikring på 25A. Til den elektriske tilslutning af maskinen kræves at traktoren er forsynet med en stikdåse for et 7-polet stik (C) for baglyset (DIN ISO / 1724) (Fig. 16), tilslutningen af arealmåleren kræver en stikdåse for et 3-polet stik (B) (ISO/TR 12369:1994(E) ) (Fig. 16). Den nødvendige kabellængde for tilslutning af lys er 5,5 m, for strømtilslutning 6,5 m og for tilslutning af arealmåleren 8,5 m. Arealmåleren tilsluttes til boksen (A). Stik for el og hydraulik. Placering af tilslutningsboks (A) og markørautomatik (B). Fig.16 Fig. 17 Såmaskinen er forsynet med en elektrisk kontrolboks med tilslutninger og sikringer for både standard og ekstraudstyr (fig. 18 og fig. 19). Tilslutningsboks, vist åben Fig. 19 Boks for markørautomatik, Fig. 18 vist åben 17

18 3.7. Tekniske data: Kombi version Multiseed 3000C Multiseed 4000C Arbejdsbredde: 300 cm 400 cm Transportbredde: 300 cm 400 cm Antal skær: - Såskæ Gødningsskær Såskærstryk, max. kg/skær Afstand mellem såskær Rækkeafstand: - afstand mellem såskær 12.5 cm 12.5 cm - afstand mellem gødningsskær 25.0 cm 25.0 cm Beholder kapacitet, såsæd: l l Beholder kapacitet, gødning: l l Længde (med frontharve): 570 cm 570 cm Vægt: - Basis Multiseed, tom beholder 3350 kg 4290 kg Påfyldningshøjde: 195 cm 195 cm Dæk: - front 175/ / bag 7.00x x12 Lufttryk: - front 117 kpa=1.2 bar 117 kpa=1.2 bar - bag 136 kpa=1.4 bar 136 kpa=1.4 bar Hestekraftbehov: Tekniske data: Såsædsmaskine Multiseed 3000S Multiseed 4000S Arbejdsbredde: 300 cm 400 cm Transportbredde: 300 cm 400 cm Antal skær: - Såskæ Såskærstryk, max. kg/skær Rækkeafstand: - afstand mellem såskær 12.5 cm Beholder kapacitet, såsæd: 2820 l 3870 l Længde (med frontharve): 570 cm Vægt: Basis Multiseed, tom beholder 3150 kg 3990 kg Påfyldningshøjde: 195 cm Dæk: - front 175/ / bag 7.00x x12 Renkaan ilmanpaine: - etu 117 kpa=1.2 bar 117 kpa=1.2 bar - taka 136 kpa=1.4 bar 136 kpa=1.4 bar Hestekraftbehov:

19 4. Transport og løft af Multiseed Før kørsel på offentlig vej skal det kontrolleres at baglys og reflekser er i orden. Sørg for at baglys og advarselstrekanten for langsom kørsel er synlig for den bagved kørende trafik Hvis maskinen skal transporteres med fyldte beholdere, skal man sørge for, at det er muligt at fastholde fuld kontrol over traktoren i alle situationer. Det er forbudt at transportere personer, som opholder sig på såmaskinen. Når maskinen skal transporteres eller flyttes med andet end en traktor, skal det gøres efter følgende anvisninger: Der må kun bruges godkendte og absolut fejlfrie løfteredskaber. Redskaberne skal være beregnet til mindst 2 gange maskinens vægt. Når maskinen transporteres på ladet af en lastbil, skal færdselslovens bestemmelser overholdes, og læssets totalhøjde skal kontrolleres særlig omhyggeligt. Sørg også for at maskinen er omhyggeligt fastgjort til lastbilens lad. Maskinen må kun løftes i de dertil beregnede løftepunkter. Som løftepunkter anvendes beslagene ved rammens trepunktophæng og ved de bageste hjørner af rammen. Den person, som er ansvarlig for at løfte maskinen, skal sørge for, at der ikke går nogen ind under maskinen, når den er løftet. Løftekæderne eller stropperne skal være så lange, at de ikke trykker på maskinen eller på anden måde beskadiger denne. Hvis maskinen løftes med gaffeltruck eller lignende, hvilket ikke er en anbefalet løftemåde, skal man passe på, at maskinen ikke beskadiges. Løftepunkterne er markeret med billedet af en løftekrog (fig. 20 og 21). Fig. 20 Fig

20 5. Ibrugtagning Læs brugsanvisningen og alle sikkerhedsforskrifter nøje før maskinen tages i brug. Maskinen må ikke bruges, før man har læst anvisningerne Ibrugtagning af en ny maskine Maskinen er testet og indstillet for testformål på fabrikken. Derfor er indstillingerne gennemsnitlige dyrkningsindstillinger. For at opnå det bedste resultat skal man altid selv indstille maskinen efter eget behov, før maskinen tages i brug. Maskinen leveres fra fabrikken med det bageste hjularrangement i transportstilling. Hjularrangementet skal indstilles til såposition ifølge afsnit 6.2, justering af bageste hjularrangement og såskærssektion. Også de hydrauliske funktioner skal justeres efter den anvendte traktor. På en ny maskine sætter maskindelene sig, når maskinen har været i brug i nogle timer. Derfor skal alle skruers, møtrikkers og kæders spænding kontrolleres efter 1-2 brugstimer. Tilspændingsmomenterne findes i kapitel 8.2 i brugsanvisningen Før starten på en ny sæson: Kontroller: - dæktryk - kædernes tilstand; udskift hvis nødvendigt - lejernes tilstand; udskift hvis nødvendigt - fjedre for bundklapper - såskær; reparer eller udskift om nødvendigt slidte såskær - oliestanden i gearkasser; efterfyld hvis nødvendigt - tilspændingen af skruer, møtrikker og kæder - tilstanden af hydraulikslanger og forskruninger - funktionen af arealmåler - smøringen af maskinen - gummistøddæmperne på såskærssektionerne, udskift hvis der er revner. Udskift om nødvendigt beskadigede dele. Bestil reservedele i god tid før næste sæson. Oplys model og serienummer for maskinen ved bestilling af reservedele. Se afsnit

21 5.3. Montering af bugsertræk Monter bugsertrækket i beslagene foran beholderen ved hjælp af splitbolte (fig. 22). Hvis der skal monteres en frontharve (ekstraudstyr) skal der monteres et forlængerstykke som vist på fig. 31. Bugsertræk Fig. 22 Før bugsertrækket monteres, skal Multiseed såmaskinen understøttes, så det midlertidige transportbeslag kan fjernes på en sikker måde. Efter at dette er sket, kan bugsertrækket monteres Montering af efterharve Efterharven monteres på armene (1) ved hjælp af skruer og møtrikker (2). Efterharve Fig

22 5.5. Montering af transmission og forreste hjularrangement Før det forreste hjularrangement kan monteres, skal det midlertidige transportbeslag fjernes, og bugsertrækket monteres. Montering af forreste hjularm. Fig. 24 Forbindelse mellem hjularm Fig. 25 og teleskoprør. Montering af kædeskærm for transmissionen. Fig. 26 Montering af kæde for Fig. 27 transmission. 22

23 5.6. Markører Markørarmen drejes op og låses med brudbolten (1) i det forreste hul på armen. Derefter spændes akselbolten (2). Ved udskiftning af brudbolten skal der anvendes bolte af kvalitet Montering af frontharve ( ekstraudstyr) Markørerne er forsynet med brudbolt. Fig Fromtharve med en række tænder Den enkelte frontharve har kun en række tænder. Løft og sænkning af tænderne er koblet sammen med såskærssektionernes funktion. Tændernes vinkel kan styres fra traktor kabinen ved hjælp af en dobbeltvirkende cylinder. For at kunne montere en frontharve skal der også monteres et forlængerstykke på bugsertrækket. Forlængerstykket justeres i forhold til rammen med spindlerne (1), fig. 31. Frontharven monteres under bugsertrækket. Kontroller at frontharven er monteret lige under såmaskinens midterlinie. Enkelt frontharve. Fig. 29 Montering af hydraulikslanger for cylinder. Fig. 30 Forlængerstykke for bugsertræk. Fig. 31 Hydraulikslangerne for frontharven monteres som vist på fig. 30. Løft af frontharve, (A). Sænkning af frontharve, (B). 23

24 Dobbelt frontharve (Multi Flex) Multi Flex er en frontharve med to rækker tænder. Der er uafhængig hydraulisk indstilling, og der kræves et dobbeltvirkende hydraulisk udtag på traktoren. Der skal også anvendes et forlængerstykke på bugsertrækket som vist på fig.31, når Multi Flex er monteret. Monteringsbeslaget Fig. 32 (1) monteres mest hensigtsmæssigt i forreste og laveste position Hydraulikcylinder for bugsertræk (ekstraudstyr) Den originale spindel (1) (fig. 33) anvendes som forlængerstykke for hydraulikcylinderen. Cylinderen (2) monteres i det øverste hul på rammen. Udstyret kan leveres til Multiseed, som er udstyret med frontharve. Hydraulikcylinder for bugsertræk. Fig Mellemhjulspakker (ekstraudstyr) Mellemhjulspakkeren (1) skubbes ind i bugsertrækkets rør. De to rør kobles sammen med splitbolten (2). Brug det forreste hul når der ikke er monteret frontharve, det midterste hul til 3 m maskine med frontharve og det bageste hul til 4 m maskine med frontharve. 24 Fig. 34

25 6. Brug af maskine For at kunne garantere, at maskinen fungerer korrekt, skal den betjenes i henhold til brugsanvisningen. Når maskinen bruges, skal man foruden brugsanvisningens vejledninger også tage hensyn til de aktuelle brugsforhold (temperatur, jordfugtighed osv.), som maskinen skal justeres efter. Detaljerede anvisninger findes i dette kapitel Krav til traktor Hestekraftbehovet for en 3 meter Multiseed er hk og for en 4 meter Multiseed hk. For at kunne foretage en korrekt tilkobling af Multiseed skal traktoren være forsynet med et standard tre-punkt ophæng samt et dobbelt- og et enkeltvirkende hydraulikudtag. Desuden kræves et ekstra dobbeltvirkende udtag, hvis der er monteret en enkelt eller en Multi Flex frontharve. Hvis der er monteret en hydraulikcylinder på bugsertrækket kræves der også et dobbeltvirkende udtag til denne cylinder Til lys og de elektriske funktioner kræves en 12 V tre-polet EURO stikdåse samt en 7- polet stikdåse (minimum), se også afsnit 3.2 vedrørende beskrivelse af det elektriske system Tilkobling af såmaskine til traktor Såmaskinen kan kobles til traktoren på tre forskellige måder. I dette afsnit beskrives tilkobling af bugsertrækket, den elektriske tilslutning beskrives i afsnit 3.6 og den hydrauliske tilslutning i afsnit Tilkobling med trækbom Maskinen leveres med en trækbom som kobles til traktorens tre-punkt ophæng (fig. 35 side 26) Fordele ved denne tilkobling: - maskinen er let at vende med. - maskinen følger traktoren bedre, fordi trækpunktet er længere bagude - ved transport kan man få mere frihøjde ved at løfte traktorens liftarme Ulemper ved denne tilkobling: - kombinationen af traktor/maskine er relativ lang Der kræves mere nøjagtig kørsel, fordi traktorens bevægelser påvirker trækpunktet kraftigere både sidelæns og lodret. 25

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere