Multiseed. Demeter MS 3000 / MS Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning"

Transkript

1 MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning

2

3 Indhold 1. Indledning Sådan anvendes brugsanvisningen Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner Advarselsskilte Generelle sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner for Multiseed Advarsler og forbud Om brug af fælge Fælge På- og afmontering af dæk Efterspænding Reparation af dæk Præsentation af Multiseed Generel beskrivelse Beskrivelse af beholder Beskrivelse af ramme Beskrivelse af såskærssektioner Beskrivelse af det hydrauliske system Hydraulik for det bageste hjularrangement Hydraulik for såskær Beskrivelse af det elektriske system Tekniske data Transport og løft af Multiseed Ibrugtagning Ibrugtagning af en ny maskine Før starten på en nysæson Montering af bugsertræk Montering af efterharve Montering af transmission og forreste hjularrangement Markører Montering af frontharve (ekstraudstyr) Frontharve med en række tænder Dobbelt frontharve (Multi Flex) Hydraulikcylinder for bugsertræk (ekstraudstyr) Mellemhjulspakker (ekstraudstyr) Brug af maskine Krav til traktor Tilkobling af såmaskine til traktor Tilkobling med trækbom Bugsertræk koblet direkte til traktorens trækkrog (ekstra udstyr) Tilkobling af såmaskine som er monteret med mellemhjulspakker (ekstraudstyr) Justering af bageste hjularrangement og såskærssektionernes position Arealmåler / kontrolboks Fyldning af beholder Justering af skillevæg Fyldning fra storsække (f.eks. 800 kg) Fyldning med løs såsæd og gødning Doseringssystemet og dets indstilling Doseringssystemet og dets indstilling Indstilling af gødningsdosering (kombi-maskine) Indsåning Indsåning med såsæd Indsåning med korn under kørsel Indsåning med gødning (kombi- maskine) Indsåning med gødning under kørsel Indsåningstabel Indstilling af sådybde Justering af såskærssektionernes arbejdsdybde Individuel justering af såskærenes arbejdsdybde Grundindstillinger 37 3

4 Højdeindstilling af Multiseed Indstilling af Multiseed så den er vandret Indstilling af olieflow Indstilling af markørernes hastighed Indstilling af skærtryk Indstilling af såskærenes sænkehastighed Indstilling af efterharvens løftehastighed Indstilling i marken Indstilling af sådybde Indstilling af efterharve Indstilling af tand for markører Indstilling af skærtrykket Kontrol af Multiseed såmaskinens funktion Tømning af beholdere Anvendelse Retningslinier for anvendelse Såmetoder Traditionel jordbearbejdning Reduceret jordbearbejdning Direkte såning Såning af små mængder Vedligeholdelse Retningslinier for vedligeholdelse Smøreskema Tilspændingsmoment Dæktryk Låsning af såskærssektionerne under vedligeholdelse Gødnings- og såskær Indstilling af såskær Venstre kædetransmission (kombi- maskine) Højre kædetransmission (kombi/såmaskine) Trinløs gearkasse Ekstraudstyr Uafhængig styring af markører Overvågningsudstyr Omdrejningsvagt for doseringsaksel Niveauføler for såsædsbeholder/gødningsbeholder Hydraulisk frontharve Frontharve med en række tænder Multi Flex frontharve Ekstra såkasse Doseringssystemet og dets indstilling Indstilling af dosering Indsåning med håndtag Indsåning under kørsel Indsåningstabel Elektrisk fjernbetjening af dosering Betjening Slavecylinder Mellemhjulspakker Justering af cylinder for bugsertræk Stensikring for bageste hjul Bejdseudstyr Betjening Indstilling af bejdsemiddel dosering Fejlfinding Opbevaring Vejledning for opbevaring og ibrugtagning til en ny sæson 66 Tillæg 68 4

5 1. Indledning Oy Kongskilde Juko er en finsk landbrugsmaskinfabrik, som indgår i Kongskilde koncernen. I Kongskilde Juko s sortimentet er der følgende landbrugsmaskiner: 1. kombi-såmaskiner 2. kartoffellæggere 3. kartoffeloptagere 4. sukkerroeoptagere 5. stensamlere Vi takker for den tillid, du har vist ved at vælge et Kongskilde Juko produkt, og beder dig læse brugsanvisningen omhyggeligt, før maskinen tages i brug. Hvis Du har spørgsmål eller kommentarer angående din Kongskilde Juko maskine, bedes du venligst først kontakte din forhandler, og hvis det er nødvendigt, derefter Kongskilde Maskinfabrik. Hvis der er spørgsmål vedrørende service eller reservedele, bedes du venligst kontakte din forhandler. Vi håber, at din nye Kongskilde Juko maskine opfylder dine forventninger, og at den vil være til nytte i mange år 5

6 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen Denne brugsanvisning er beregnet for professionelle landmænd og maskinstationer. Der kræves et generelt kendskab til landbrug og landbrugsteknologi for at betjene maskinen. For at gøre det lettere at finde den ønskede information er brugsanvisningen og reservedelslisten opdelt i afsnit, som angivet i indholdsfortegnelsen. For at sikre en problemfri drift af maskinen og garantiens gyldighed er det vigtigt at følge de instruktioner for kontrol og vedligeholdelse, som er givet i brugsanvisningen. Følg omhyggeligt alle instruktioner, advarsler og forbud, som er givet for at få en sikker drift af maskinen. Disse instruktioner er både givet af hensyn til brugerens sikkerhed og for at få en lang levetid for maskinen. De vigtigste anvisninger og advarsler er angivet med fed tekst, eller de er fremhævet med nedenstående advarselssymboler for at gøre dem lettere at læse. Trekanten gør opmærksom på en sag af yderste vigtighed. Trekanten med udråbstegn informerer om et vigtigt punkt vedrørende sikkerhed. Kongskilde Juko Ltd forbeholder sig ret til ændringer af maskiner og brugsanvisninger Typeskilt Udfyld nedenstående tegning af maskinens typeskilt med de data, som står på typeskiltet på den maskine, du har købt. Når du henvender dig til forhandleren, nævn da type- og fabrikationsnummeret på maskinen for at undgå misforståelser og forsinkelser. Anvend kun originale Kongskilde Juko reservedele. Fig. 1 Placering af typeskilt Fig. 2 6

7 2. Sikkerheds instruktioner 2.1. Advarsels skilte Læs alle instruktioner omhyggeligt før arbejdet begynder Fig. 3. Vær forsigtig hvor der er fare for nedstyrtning eller klemning Det er strengt forbudt at stå eller sidde på såmaskinen mens den er bevægelse Fig. 4. Fig. 5. 7

8 2.2. Generelle sikkerhedsinstruktioner Sørg for at der er tilstrækkelig stor sikkerhedsafstand omkring maskinen, når den er i brug. Føreren er ansvarlig for skader, som maskinen forvolder på andre personer. Kontroller før du starter, at der ikke er nogen inden for maskinens brugsområde. Kør ikke på marker med stor sidehældning. Undgå pludselige retningsændringer ved kørsel med maskinen. Når maskinen er i brug, skal dens funktion hele tiden kontrolleres omhyggeligt, så maskinen i tilfælde af forstyrrelser eller farer kan standses hurtigst muligt. I nødsituationer skal traktoren og maskinen standses omgående for at undgå yderligere beskadigelser og ulykker. Skærme og sikkerhedsanordninger skal altid være på plads under arbejdet. Maskinen og traktoren skal altid være standset under vedligeholdelse. Indstilling, vedligeholdelse eller andre indgreb på maskinen må ikke foretages, når maskinen eller en del af den er løftet, uden at den er forsvarligt understøttet. Vedligeholdelse skal foretages på et jævnt og fast underlag, så maskinen ikke kan vælte eller flytte sig. Gå aldrig ind under en maskine, der ikke er understøttet! Sørg for at lys og andre forhold er i orden, når maskinen betjenes Sikkerhedsinstruktioner for Multiseed Det er forbudt at stå eller sidde oven på såmaskinen, undtagen når såmaskinen fyldes. Når såmaskinen er i bevægelse, er sikkerhedsafstanden mindst tre meter. Man skal specielt være opmærksom på såmaskiner, hvor markørerne skifter automatisk, samtidig med at såmaskinen hæves eller sænkes. Under vedligeholdelse skal traktorens motor være stoppet, og såmaskinens skal være bremset/understøttet, så den er forhindret i at bevæge sig. 8

9 Hvis man er nødt til at gå ind under en løftet Multiseed for at udføre vedligeholdelse, rengøring eller andre opgaver på såskærssektionerne, skal maskinen understøttes mekanisk i løftet position, således at enhver bevægelse af Multiseed eller dens såskærssektioner er forhindret. Luk også kugleventilen (3) ( Fig. 39, side 27). På toppen af efterharven er der placeret en stang (1) som holdes på plads af splitten (2). Stangen kan også bruges til at låse såskærssektionerne i løftet position. Frigør stangen (1) og skub den gennem hullerne (3) på såskærssektionerne. Fig. 6. Fig 7. De bageste hjularme kan låses med et beslag (4) som monteres ved cylindrene for de yderste hjulpar. Beslagene opbevares på rammen ved siden af hydraulikledningerne for det bageste hjularrangement. Beslagene fastholdes på rammen med gummistropper. Husk at fjerne stangen (1) fra såskærssektionerne og beslaget (4) fra cylindrene når vedligeholdelsen er afsluttet! Monter stangen på efterharven igen. Dette er vigtigt, da stangen også fungerer som ekstra vægt for efterharven. Gå aldrig ind under en maskine, der ikke er understøttet! Fig Advarsler og forbud Det er strengt forbudt at stå eller sidde på såmaskinen, mens den er i bevægelse. Det er forbudt at gå ind under en såmaskine, som ikke er understøttet. Såmaskinen må ikke køre baglæns, mens såskærene er i jorden. Brug kun trinbræt som er udtrykkelig beregnet til dette formål, andre forme for trinbræt kan være glatte. 9

10 Hvis tanken fyldes fra storsække, skal man passe på, at de ikke svinger ind mod tanken. Tanken skal være tom ved reparation og vedligeholdelse. Brug ikke såmaskinen til andre opgaver end såning af enten korn eller gødning eller kombineret såning af korn og gødning Om brug af fælge Fabrikanten af de fælge, der bruges til Kongskilde Juko-maskinerne, giver følgende anvisninger om sine produkter: Fælge Fælgene er en vigtig komponent for køretøjets sikkerhed og køredygtighed. Fælgene skal være fejlfrie og godkendt til køretøjet og dækket. NB! Fælge må aldrig ændres eller repareres. Flere forskellige forhold er vigtige for sikkerheden. Ansvaret for ændringer og reparationer, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, bæres af den der har foretaget disse På- og afmontering af dæk Påmontering af dæk må kun udføres af en fagmand, som har den dertil hørende uddannelse og erfaring samt de nødvendige redskaber. Montering udført af en ikkefagmand kan medføre skader, som er en sikkerhedsrisiko Efterspænding Fælgens skruer og møtrikker skal normalt efterspændes, når køretøjet har været i brug i nogen tid efter montering af fælgen. Følg fabrikantens anvisninger for hvert enkelt køretøj Reparation af dæk Et dæk må ikke repareres, mens det er monteret på fælgen, fordi man så ikke kan undersøge dækket på indersiden. Desuden er dækket under tryk og kan eksplodere. 10

11 3. Præsentation af Multiseed Fig Mellemhjulspakker 2. Bugsertræk 3. Justeringsspindler 4. Frontharve 5. Markører 6. Forreste hjul 7. Såskærssektioner 8. Gødningsskær (kombi version) 9. Hydraulikcylindre til løft/sænkning af såskærsektioner 10. Bageste hjul 11. Hydraulikcylindre for bageste hjul 12. Efterharve 13. Trinbræt 14. Ramme 15. Beholder 11

12 3.1. Generel beskrivelse Hensigten med moderne dyrkningsteknik er at få det bedst mulige udbytte med de lavest mulige omkostninger. Ved hjælp af kombisåning effektiviseres udnyttelsen af næringsstofferne, som gives til planterne, ved at gødningen anbringes tæt på såsæden i den fugtige jord. Derved sikrer man en så hurtig fremspiring som muligt samt en effektiv udnyttelse af hele vækstperioden. Demeter Multiseed er udviklet til nedfældning af gødning samtidig med såning af alle typer af korn samt olie- og græsfrø på almindelige dyrkede landbrugsarealer under nordiske forhold (kombi versionen). Demeter Multiseed kan også levere i en version, hvor der ikke nedfældes gødning samtidig med såningen. Takket være såskærenes udformning er det både muligt at så i bearbejdet jord og under gode forhold også i ubearbejdet jord. Maskinen er beregnet til at holde til det krævende og opslidende arbejde på store arealer. Takket være den kraftige konstruktion og den høje kvalitet er Demeter Multiseed en effektiv løsning, der vil holde i mange år. Demeter Multiseed opfylder alle de krav, der stilles af den nyeste dyrkningsteknik. Den trinløse dosering sikrer en så præcis og jævn dosering som muligt og gode forudsætninger for et stort udbytte. Mange officielle undersøgelser har vist, at doseringssystemets nøjagtighed og ensartethed er fremragende. Standardudstyr: Trinløs indstillelig dosering Gearkassette for såsæd, 3 hastigheder Sold for såsæd og gødning Indstillelig væg mellem gødningsbeholder og såsædsbeholder Omrører for såsæd og gødning Indsåningssystem for både såsæd og gødning Skiveskær for såsæd og gødning, diameter 40 cm Elektrisk arealmåler Automatiske el-hydrauliske markører Elektrisk system med tilslutning for ekstraudstyr Løftbar efterharve Indstillelig bugsertræk Baglys Trinbræt Ekstraudstyr: Elektrisk udstyr til overvågning af såmaskinens funktioner Hydraulisk frontharve med en eller to rækker tænder Mellemhjulspakker Frøsåkasse Elektrisk fjernbetjening af såsæds/gødnings dosering Slave cylinder Uafhængig styring af markører Bejdseudstyr Stenbeskyttelse for bageste hjul Hydraulisk justering af bugsertræk 12

13 3.2. Beskrivelse af beholder Kombi versionerne af Demeter Multiseed 3000 og 4000 har begge en stor beholder med en stilbar væg (A) mellem gødnings- og såsædssektionerne. På grund af den stilbare væg er det altid muligt at udnytte beholderens kapacitet optimalt uanset forholdet mellem den ønskede mængde af gødning og såsæd. Som ekstraudstyr kan der leveres et frøsåudstyr (B), som monteres indvendig i beholderen. Gearkasserne for doseringen er monteret under skærmene for enden af beholderen. Indsåningen foretages også manuelt for enden af beholderen. Beholderen er dækket med en presenning (C). Beholder Fig. 10 Ramme Fig Beskrivelse af ramme Demeter Multiseed har en separat ramme af firkantede stålprofiler. På rammen er såskærssektioner, hjularrangement og bugsertrækket for såmaskinen monteret. Rammen er uafhængig af beholderen, og har en stor styrke, men den er samtidig fleksibel, så den kan klare belastningerne fra vægten af beholderen og såskærssektionerne. På grund af den separate ramme overføres der ikke så store belastninger til beholderen fra såskærssektioner og hjularrangementer, som det ville være tilfældet med en selvbærende beholder. Såskærssektionerne har en bredde på 0,5 meter og er indbyrdes forbundet ved hjælp af hydraulikcylindre. På kombi versionen er der to gødningsskær, fire skær for såsæd og to støttehjul på hver sektion. Det bageste hjularrangement på såmaskinen er opdelt i sektioner med to hjul på hver og sektionerne er indbyrdes forbundet ved hjælp af hydraulikcylindre. Det giver en ensartet pakning af jorden uanset ujævnheder i marken. Systemet er opdelt i to hydrauliske kredsløb for at undgå at såmaskinen hælder. Hydrauliksystemet for de bageste hjul anvendes ikke til at hæve og sænke såskærene, det er derfor ikke nødvendigt at justere systemet igen efter ibrugtagningen. 13

14 3.4. Beskrivelse af såskærssektioner Demeter Multiseed er opdelt i 0,5 meter brede såskærssektioner (fig. 12). På hver såskærssektion er der monteret 2 skiveskær for gødning (1) (kun på kombi versionen) og 4 skiveskær for såsæd (2). Såskærssektionerne kan følge jordoverfladen uafhængig af hinanden ved hjælp af hjulsættet (3) foran sektionen. Skærene for gødning og såsæd er takkede skiveskær med en diameter på 400 mm. Hver skive er hængslet til såskærsrammen med to kuglelejer. Skæret (A) er monteret på rammen (B) med 3 skruer (fig. 13) som også kan bruges til at justere afstanden mellem afskraber og skive. Mellem skæret og rammen er der monteret en elastisk gummiplade (C). Skæret kan monteres i tre højder afhængig af forholdene og slitagen på skærene. På hver ramme (B) er der monteret to skiver og to skær. Hver såskærsramme er monteret på såskærssektionen ved hjælp af en aksel (5) (fig. 12) og en gummistøddæmper (D) (fig. 13). Gummistøddæmperen optager stødene fra jorden. Såskærssektionerne er monteret på rammen med armene (4) (fig 12). Skærsektion Fig. 12 Skær og ramme for skær Fig

15 3.5. Beskrivelse af det hydrauliske system Hydraulikken på Demeter Multiseed er opdelt i to separate systemer for henholdsvis det bageste hjularrangement og såskærssektionerne Hydraulik for det bageste hjularrangement Det bageste hjularrangement er opdelt i 0,5 meter sektioner. Hjularmene er monteret på rammen med flangelejer og hydraulikcylindre (3). Hydraulikcylindrene er indbyrdes forbundet, således at det bageste hjularrangement udgør et lukket kredsløb. Det hydrauliske kredsløb er opdelt i en højre og en venstre sektion ved hjælp af kugleventiler (1 og 2), som forhindrer at såmaskine kommer til at hælde. Specifikationer fig. 14: Hydraulik for bageste hjularrangement Fig Kugleventil for bageste hjularrangement (højre sektion) 2. Kugleventil for bageste hjularrangement (venstre sektion)) 3. Cylinder for hjularm 4. Lynkobling for enkeltvirkende udtag på traktor 5. Slave cylinder (ekstraudstyr) 6. Kugleventil for slavecylinder Hydraulik for såskær Såskærene er opdelt i 0.5 meter brede sektioner, som er monteret på rammen med diagonalarme. Såskærssektionerne løftes og sænkes med hydraulik cylindrene (5). Samtidig med at såskærssektionerne løftes, vil cylindrene (6) løfte efterharven og cylindrene (7) vil løfte markørerne afhængig af den valgte kontrolboks (fig. 40). I forbindelse med cylindrene (5) er ventilblokken (4) udstyret med låseventilen (8), trykregulerings ventilen (9), trykakkumulatoren (10) og et manometer (11). Markørerne er også udrustet med magnetventiler (12) og mængderegulerings ventiler (13). Når såskærene sænkes ned på marken (vigtigt! Multiseed skal være i bevægelse), og cylindrene (5) når op på trykket, som er indstillet med ventilen (9), vil ventilen (8) lukke, så det indstillede tryk i det hydrauliske kredsløb fastholdes. Trykakkumulatorerne (10) fungerer som stødabsorbering i kredsløbet i tilfælde hvor såskærene f.eks. løftes og sænkes på grund af sten. Indstilling kan foretages med 15

16 ventilen (15). Når såskærene sænkes bliver efterharven sænket samtidigt. Hvis det ønskes, kan efterharven låses i løftet stilling ved at lukke kugleventilen (14). Løftehastigheden for efterharven kan indstilles med ventilen (16). Efterharven kan også blive i sænket stilling ved hjælp af ventilen (17), selv om efterharven løftes. Markørerne fungerer ved at vælge enten højre eller venstre markør med magnetventilerne (12) ved hjælp af styreboksen i traktorkabinen, før såskærene sænkes. Markørerne kan også indstilles, så de fungerer automatisk. Når såskærene sænkes, vil den valgte markør også blive sænket, og efter at såskærene har været hævet, vil automatikken sørge for, at markøren i den anden side sænkes. Oliestrømmen kan reguleres med ventilen (2) afhængig af om traktoren har høj eller lav olieydelse. Hydrauliksystem for skærsektioner Fig. 15 Uanset den valgte indstilling hæves begge markører når såskærene hæves. Når såskæren sænkes skal Multiseed såmaskinen være i bevægelse. 16

17 3.6. Beskrivelse af det elektriske system Multiseed leveres med baglys og elektrisk arealmåler samt tilslutningsmuligheder for udstyr til styring af markører og overvågning af såmaskinens funktioner. Den højst tilladelige belastning af sikrings- og tilslutningsboksen på såmaskinen er 12V / 25A.. For at sikre en problemfri funktion, især hvis der er monteret ekstraudstyr på såmaskinen, skal tilslutningsstikket forbindes direkte til batteriet ifølge ISO standard ved hjælp af et kabel med tilstrækkelig diameter og en sikring på 25A. Til den elektriske tilslutning af maskinen kræves at traktoren er forsynet med en stikdåse for et 7-polet stik (C) for baglyset (DIN ISO / 1724) (Fig. 16), tilslutningen af arealmåleren kræver en stikdåse for et 3-polet stik (B) (ISO/TR 12369:1994(E) ) (Fig. 16). Den nødvendige kabellængde for tilslutning af lys er 5,5 m, for strømtilslutning 6,5 m og for tilslutning af arealmåleren 8,5 m. Arealmåleren tilsluttes til boksen (A). Stik for el og hydraulik. Placering af tilslutningsboks (A) og markørautomatik (B). Fig.16 Fig. 17 Såmaskinen er forsynet med en elektrisk kontrolboks med tilslutninger og sikringer for både standard og ekstraudstyr (fig. 18 og fig. 19). Tilslutningsboks, vist åben Fig. 19 Boks for markørautomatik, Fig. 18 vist åben 17

18 3.7. Tekniske data: Kombi version Multiseed 3000C Multiseed 4000C Arbejdsbredde: 300 cm 400 cm Transportbredde: 300 cm 400 cm Antal skær: - Såskæ Gødningsskær Såskærstryk, max. kg/skær Afstand mellem såskær Rækkeafstand: - afstand mellem såskær 12.5 cm 12.5 cm - afstand mellem gødningsskær 25.0 cm 25.0 cm Beholder kapacitet, såsæd: l l Beholder kapacitet, gødning: l l Længde (med frontharve): 570 cm 570 cm Vægt: - Basis Multiseed, tom beholder 3350 kg 4290 kg Påfyldningshøjde: 195 cm 195 cm Dæk: - front 175/ / bag 7.00x x12 Lufttryk: - front 117 kpa=1.2 bar 117 kpa=1.2 bar - bag 136 kpa=1.4 bar 136 kpa=1.4 bar Hestekraftbehov: Tekniske data: Såsædsmaskine Multiseed 3000S Multiseed 4000S Arbejdsbredde: 300 cm 400 cm Transportbredde: 300 cm 400 cm Antal skær: - Såskæ Såskærstryk, max. kg/skær Rækkeafstand: - afstand mellem såskær 12.5 cm Beholder kapacitet, såsæd: 2820 l 3870 l Længde (med frontharve): 570 cm Vægt: Basis Multiseed, tom beholder 3150 kg 3990 kg Påfyldningshøjde: 195 cm Dæk: - front 175/ / bag 7.00x x12 Renkaan ilmanpaine: - etu 117 kpa=1.2 bar 117 kpa=1.2 bar - taka 136 kpa=1.4 bar 136 kpa=1.4 bar Hestekraftbehov:

19 4. Transport og løft af Multiseed Før kørsel på offentlig vej skal det kontrolleres at baglys og reflekser er i orden. Sørg for at baglys og advarselstrekanten for langsom kørsel er synlig for den bagved kørende trafik Hvis maskinen skal transporteres med fyldte beholdere, skal man sørge for, at det er muligt at fastholde fuld kontrol over traktoren i alle situationer. Det er forbudt at transportere personer, som opholder sig på såmaskinen. Når maskinen skal transporteres eller flyttes med andet end en traktor, skal det gøres efter følgende anvisninger: Der må kun bruges godkendte og absolut fejlfrie løfteredskaber. Redskaberne skal være beregnet til mindst 2 gange maskinens vægt. Når maskinen transporteres på ladet af en lastbil, skal færdselslovens bestemmelser overholdes, og læssets totalhøjde skal kontrolleres særlig omhyggeligt. Sørg også for at maskinen er omhyggeligt fastgjort til lastbilens lad. Maskinen må kun løftes i de dertil beregnede løftepunkter. Som løftepunkter anvendes beslagene ved rammens trepunktophæng og ved de bageste hjørner af rammen. Den person, som er ansvarlig for at løfte maskinen, skal sørge for, at der ikke går nogen ind under maskinen, når den er løftet. Løftekæderne eller stropperne skal være så lange, at de ikke trykker på maskinen eller på anden måde beskadiger denne. Hvis maskinen løftes med gaffeltruck eller lignende, hvilket ikke er en anbefalet løftemåde, skal man passe på, at maskinen ikke beskadiges. Løftepunkterne er markeret med billedet af en løftekrog (fig. 20 og 21). Fig. 20 Fig

20 5. Ibrugtagning Læs brugsanvisningen og alle sikkerhedsforskrifter nøje før maskinen tages i brug. Maskinen må ikke bruges, før man har læst anvisningerne Ibrugtagning af en ny maskine Maskinen er testet og indstillet for testformål på fabrikken. Derfor er indstillingerne gennemsnitlige dyrkningsindstillinger. For at opnå det bedste resultat skal man altid selv indstille maskinen efter eget behov, før maskinen tages i brug. Maskinen leveres fra fabrikken med det bageste hjularrangement i transportstilling. Hjularrangementet skal indstilles til såposition ifølge afsnit 6.2, justering af bageste hjularrangement og såskærssektion. Også de hydrauliske funktioner skal justeres efter den anvendte traktor. På en ny maskine sætter maskindelene sig, når maskinen har været i brug i nogle timer. Derfor skal alle skruers, møtrikkers og kæders spænding kontrolleres efter 1-2 brugstimer. Tilspændingsmomenterne findes i kapitel 8.2 i brugsanvisningen Før starten på en ny sæson: Kontroller: - dæktryk - kædernes tilstand; udskift hvis nødvendigt - lejernes tilstand; udskift hvis nødvendigt - fjedre for bundklapper - såskær; reparer eller udskift om nødvendigt slidte såskær - oliestanden i gearkasser; efterfyld hvis nødvendigt - tilspændingen af skruer, møtrikker og kæder - tilstanden af hydraulikslanger og forskruninger - funktionen af arealmåler - smøringen af maskinen - gummistøddæmperne på såskærssektionerne, udskift hvis der er revner. Udskift om nødvendigt beskadigede dele. Bestil reservedele i god tid før næste sæson. Oplys model og serienummer for maskinen ved bestilling af reservedele. Se afsnit

21 5.3. Montering af bugsertræk Monter bugsertrækket i beslagene foran beholderen ved hjælp af splitbolte (fig. 22). Hvis der skal monteres en frontharve (ekstraudstyr) skal der monteres et forlængerstykke som vist på fig. 31. Bugsertræk Fig. 22 Før bugsertrækket monteres, skal Multiseed såmaskinen understøttes, så det midlertidige transportbeslag kan fjernes på en sikker måde. Efter at dette er sket, kan bugsertrækket monteres Montering af efterharve Efterharven monteres på armene (1) ved hjælp af skruer og møtrikker (2). Efterharve Fig

22 5.5. Montering af transmission og forreste hjularrangement Før det forreste hjularrangement kan monteres, skal det midlertidige transportbeslag fjernes, og bugsertrækket monteres. Montering af forreste hjularm. Fig. 24 Forbindelse mellem hjularm Fig. 25 og teleskoprør. Montering af kædeskærm for transmissionen. Fig. 26 Montering af kæde for Fig. 27 transmission. 22

23 5.6. Markører Markørarmen drejes op og låses med brudbolten (1) i det forreste hul på armen. Derefter spændes akselbolten (2). Ved udskiftning af brudbolten skal der anvendes bolte af kvalitet Montering af frontharve ( ekstraudstyr) Markørerne er forsynet med brudbolt. Fig Fromtharve med en række tænder Den enkelte frontharve har kun en række tænder. Løft og sænkning af tænderne er koblet sammen med såskærssektionernes funktion. Tændernes vinkel kan styres fra traktor kabinen ved hjælp af en dobbeltvirkende cylinder. For at kunne montere en frontharve skal der også monteres et forlængerstykke på bugsertrækket. Forlængerstykket justeres i forhold til rammen med spindlerne (1), fig. 31. Frontharven monteres under bugsertrækket. Kontroller at frontharven er monteret lige under såmaskinens midterlinie. Enkelt frontharve. Fig. 29 Montering af hydraulikslanger for cylinder. Fig. 30 Forlængerstykke for bugsertræk. Fig. 31 Hydraulikslangerne for frontharven monteres som vist på fig. 30. Løft af frontharve, (A). Sænkning af frontharve, (B). 23

24 Dobbelt frontharve (Multi Flex) Multi Flex er en frontharve med to rækker tænder. Der er uafhængig hydraulisk indstilling, og der kræves et dobbeltvirkende hydraulisk udtag på traktoren. Der skal også anvendes et forlængerstykke på bugsertrækket som vist på fig.31, når Multi Flex er monteret. Monteringsbeslaget Fig. 32 (1) monteres mest hensigtsmæssigt i forreste og laveste position Hydraulikcylinder for bugsertræk (ekstraudstyr) Den originale spindel (1) (fig. 33) anvendes som forlængerstykke for hydraulikcylinderen. Cylinderen (2) monteres i det øverste hul på rammen. Udstyret kan leveres til Multiseed, som er udstyret med frontharve. Hydraulikcylinder for bugsertræk. Fig Mellemhjulspakker (ekstraudstyr) Mellemhjulspakkeren (1) skubbes ind i bugsertrækkets rør. De to rør kobles sammen med splitbolten (2). Brug det forreste hul når der ikke er monteret frontharve, det midterste hul til 3 m maskine med frontharve og det bageste hul til 4 m maskine med frontharve. 24 Fig. 34

25 6. Brug af maskine For at kunne garantere, at maskinen fungerer korrekt, skal den betjenes i henhold til brugsanvisningen. Når maskinen bruges, skal man foruden brugsanvisningens vejledninger også tage hensyn til de aktuelle brugsforhold (temperatur, jordfugtighed osv.), som maskinen skal justeres efter. Detaljerede anvisninger findes i dette kapitel Krav til traktor Hestekraftbehovet for en 3 meter Multiseed er hk og for en 4 meter Multiseed hk. For at kunne foretage en korrekt tilkobling af Multiseed skal traktoren være forsynet med et standard tre-punkt ophæng samt et dobbelt- og et enkeltvirkende hydraulikudtag. Desuden kræves et ekstra dobbeltvirkende udtag, hvis der er monteret en enkelt eller en Multi Flex frontharve. Hvis der er monteret en hydraulikcylinder på bugsertrækket kræves der også et dobbeltvirkende udtag til denne cylinder Til lys og de elektriske funktioner kræves en 12 V tre-polet EURO stikdåse samt en 7- polet stikdåse (minimum), se også afsnit 3.2 vedrørende beskrivelse af det elektriske system Tilkobling af såmaskine til traktor Såmaskinen kan kobles til traktoren på tre forskellige måder. I dette afsnit beskrives tilkobling af bugsertrækket, den elektriske tilslutning beskrives i afsnit 3.6 og den hydrauliske tilslutning i afsnit Tilkobling med trækbom Maskinen leveres med en trækbom som kobles til traktorens tre-punkt ophæng (fig. 35 side 26) Fordele ved denne tilkobling: - maskinen er let at vende med. - maskinen følger traktoren bedre, fordi trækpunktet er længere bagude - ved transport kan man få mere frihøjde ved at løfte traktorens liftarme Ulemper ved denne tilkobling: - kombinationen af traktor/maskine er relativ lang Der kræves mere nøjagtig kørsel, fordi traktorens bevægelser påvirker trækpunktet kraftigere både sidelæns og lodret. 25

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Väderstad Rapid Super XL

Väderstad Rapid Super XL Väderstad Rapid Super XL Universalsåmaskine Fleksibel og præcis - Markedets mest alsidige såsystem, med et ens fordelt skærtryk på over 100kg og en meget præcis dybdestyring af enkelte såskær, hvilket

Læs mere

NS

NS NS1100-2100-3100-4100-5100 NS 1100 / NS 2100 Nordstens mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. NS

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde. TERRA-SEEDER Fjederbelastet slæbeskær med beskyttelsesklap og dækstrigle. Fjederbelastet dobbelt rulleskær med efterharve. Terra-Seeder HS 3m, 4m, 5m & 6m er opbygget med en højdeindstillelig Spring-Board

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve Quadro Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning

N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning NORDSTEN NS 5100 DK Brugsanvisning Indhold 1. Generelt Forord...... 3 Tekniskedata 4 Tilbehør.. 5 Advarsler.............................. 6 2. Montering og justering Ved modtagelsen 7 Montage...... 8 Sammenkobling

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk)

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Front-Pakker,5 m /,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Mekanisk integreret såkombination

Mekanisk integreret såkombination Mekanisk såmaskine mc-drill PRO Mekanisk integreret såkombination 2 Fleksibilitet og præcision sikrer den bedste såning Kverneland Accord, specialisten inden for såteknik i Kverneland Group, præsenterer

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Produktivitet og omkostnings besparende ved alle såmetoder

Produktivitet og omkostnings besparende ved alle såmetoder Produktivitet og omkostnings besparende ved alle såmetoder Bedste såegenskaber for alle forhold I stub I bearbejdet mark I græs COMBI DS Præcis sådybderegulering med side dybdehjul Effektiv afskæring af

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Kartoffellæggere fra GL-T-serien

Kartoffellæggere fra GL-T-serien Kartoffellæggere fra GL-T-serien Bugserede læggere 4-, 6- og 8-rækkers GL 34 T / GL 36 T / GL 38 T Multitalentet. Glæd dig til endnu mere fleksibilitet og flere anvendelsesmuligheder! Konkret vil det for

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer R 41 R 4 RW 4 til traktorer fra 60 til 110 hk Let liftmonteret vendeplov Enkelt, kompakt og økonomisk Grégoire Bessons know-how og erfaring gør R4 serien

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 BRUGSANVISNING Sprederen monteres vandret på traktoren. Afstanden fra spredeskive til vejen skal være ca. 60 cm. Traktorens stabiliseringskæder bør strammes

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Model TopSweep Haaga fejemaskine TopSweep er effektiv og let at betjene. Maskinen, der egner sig specielt til lige og faste overflader, opsamler snavs af enhver art. Hurtigt, nemt

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning VIBRO MASTER 3000 DK Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Beskrivelse af symboler... 4 Sikkerhed... 5 Generelle sikkerhedsvejledninger... 5 Til- og frakobling... 5 3-punktsophæng...

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber Focus TD Fremtidens bearbejdning i striber Michael HORSCH: Emner som dyrkningssikkerhed og omkostningsbesparelser får stadig større betydning. Talrige institutter har i årevis gennemført udførlige test

Læs mere

Indhold. Justering inden brug. Justering i marken. Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde

Indhold. Justering inden brug. Justering i marken. Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde Indstilling af plov Indhold Justering inden brug Justering i marken Traktorens hjulstilling (bag) Traktorens hjulstilling (forrest) Dæktryk Liftarmene Plovens bæreaksel Forplove Muldplader Rulleskær Auto

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere