Sanctus Nr. 7 November 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sanctus Nr. 7 November 2007"

Transkript

1 Sanctus Nr. 7 November 2007 liberal katolsk kirke i Danmark

2 Sankt Maria Kirken, Aalborg (Der kan ikke skrives til denne adresse) Nørresundby gl. byrådssal, 2. sal. Torvet 5 (indgang ved posthuset) 9400 Nørresundby Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B Aalborg Ø Tlf.: Helligåndskirken, København (Der kan ikke skrives til denne adresse) c/o Heart Flow Sankt Peder Stræde 27 B 1453 København K Præst: Kenneth Christensen Egegårdsparken 5, Himmelev 4000 Roskilde Tlf.: Præst: Uffe Børjesen Christinelundsvej 36A 4720 Præstø Tlf.: Center Oslo og Støvring Ansvarshavende præst: Asbjørn From Jørgensen Vestre Allé Støvring Tlf.: Sankt Gabriels Kirke, Århus (Der kan ikke skrives til denne adresse) Lysets Hus Posthussmøgen 11 C 8000 Århus C Biskop emeritus: Kai Jørgensen Grønningen 10, Taastrup 8410 Rønde Tlf.: Præst: Mogens Blichfeldt Randersvej 90, Bendstrup 8544 Mørke Tlf. / fax: Sanctus: Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark. Bladet udkommer tre gange årligt: marts, juli og november. Indlæg sendes til Jan Kvistborg. Artiklerne udtrykker forfatternes meninger, ikke altid redaktionens. Kirkens webadresse: Her kan de øvrige numre af Sanctus ses. Ansvarshavende redaktør: Jan Kvistborg. Forsidebilledet: Forsidebilledet viser Kristus, som han er repræsenteret over altrene i liberal katolsk kirke.

3 Tempelskoling og selvudvikling. Af Jan Kvistborg Denne leders udgangspunkt er, at der eksisterer en indre og en ydre tradition, en esoterisk og eksoterisk linje af kristendommen. Fra dette udgangspunkt vil jeg fremhæve, at liberal katolsk kirkes styrke er, at den arbejder med den indre esoterisk-kristne visdomstradition, og at den repræsenterer en del af kristendommens indre mystiske kerne. Fra den esoteriske linje vil jeg uddifferentiere to profiler for LKK: tempelskoling og selvudvikling. Tempelskoling. LKK er et produkt af sammenhængen mellem religion og åndsvidenskab. Det er derfor en vigtig del af LKK s profil, at den tilbyder en avanceret tempelskoling, som indbefatter en meditativ ceremoniel praksis baseret på gruppeprocesser, til dens medlemmer. Dette betyder, at der skal være en klar synlighed i, at LKK i sin spirituelle tradition beskæftiger sig med tempelskoling, og at kirken indeholder en dyb indsigt i den ceremonielle arbejdsform. Denne tempelskoling er vi allerede godt i gang med at synliggøre og lægge betoning på. Konkret vil dette udmønte sig i, at der til jul udgives et spændende og lærerigt kursusforløb i messens indre væsen og mystik på dvd, som den enkelte kan fordybe sig i enten via tv eller computer. Og dette er kun begyndelsen.. Samklang mellem teori og praksis. Opgaven indbefatter herefter at omsætte den teoretiske undervisning og fordybelse til en synlig og bevidstgjort ceremoniel praksis. De ting der undervises i, er i høj grad konkrete og kan anvendes her og nu i et ceremonielt arbejde og til selvudvikling. Det er derfor min vision, at afstanden mellem undervisningslokalet og det rituelle rum bliver langt mindre og mere transparent, således at det ceremonielle arbejde transformeres til en levende spirituel oplevelse. På den måde kulminerer den esoteriske (indre) kristendom i eksoterisk (ydre) aktivitet. Selvudvikling. At LKK i sin tradition rummer læren om årskredsløbet og solens kosmiske puls som en veltilrettelagt selvudviklings plan er måske de færreste bekendt. Synliggørelsen af denne lære for selvudvikling ser jeg som en opgave, der ligger foran kirkens undervisere. Vi kan her betragte jorden som en le-

4 vende organisme, hvor hendes årlige rytme er en integreret del af alt ceremonielt arbejde. At tage bevidst del i dette årskredsløb repræsenterer en udviklingsmulighed, som i øjeblikket er én stor opdagelsesrejse. Det at leve i et aktivt harmonisk forhold med moder natur og dermed kirkeåret er erfaringsmæssigt en intensiv og berigende oplevelse. I læren om årskredsløbets indre og ydre rejse har kirken en relevans for vores hverdagsliv og kan herigennem tilbyde en hjælp til vores individuelle vækst og åndelige udvikling. Den bidrager med en indsigt i menneskets bevidsthed og kan tilvejebringe en indre forvandling af vores liv ved at sigte på konkrete praksisser, som kan integrere dybe indsigter i vores hverdagsliv. Kirkens rolle er her, at pege på en visdom om kosmiske kræfter som spiller en betydelig rolle i menneskets åndelige vækstprocesser. Tempelskoling og årskredsløbet vil derfor blive taget op som emner i de næste numre af Sanctus. Redaktionen ønsker god fornøjelse med dette nummer af Sanctus. OfficielT Biskop Kai Jørgensen har, foranledigt af sin alder og et forringet heldbred, meddelt mig sin begæring om at trække sig tilbage som regionalbiskop for Danmark. Jeg har bevilliget hans anmodning, så biskop Kais titel er nu biskop emeritus og hans status er biskoppelig generalvikar for provinsen Danmark, Norge og Island jfr. canon 33. Han gav sin meddelelse om tilbagetrædelse ved synodemødet i Bendstrup, i pastor Mogens Blichfeldts hjem, lørdag d. 27 oktober Han havde meddelt sin afgang som ansvarshavende biskop for Århusmenigheden søndagen forinden. Han er parat til at forsætte med at yde episkopal hjælp, når den er behøvet. Biskop Kai har tjent som regionalbiskop for sin provins i mange år og langt udover, hvad der var hans pligt. Han har vundet og fortjent den anerkendelsen, han har fået både fra kleresiet, menighedsmedlemmerne i kirken i Danmark og fra udlandet. Som præsiderende biskop, og i henhold til reglerne i code of canons og med godkendelse fra den danske præstesynode, vil jeg midlertidig

5 overtage embedet som regionalbiskop for denne provins, indtil en bedre løsning er fundet. Jeg har bedt pastor Mogens Blichfeldt om at efterfølge biskop Kai som ansvarshavende præst for Sankt Gabriels menighed i Aarhus. Pastor Asbjørn From Jørgensen har påtaget sig at forsøge at genoplive menigheden i Oslo og er blevet udnævnt ansvarshavende for denne menighed, som behøver hjælp. Han er derfor forflyttet fra Sankt Maria menigheden i Aalborg til Oslomenigheden. Foreløbig vil pastor Asbjørn forblive som medlem af den danske præstesynode. Disse to præster fortjener min taknemmelighed og lykønskninger for at have accepteret disse opgaver. +Maurice Tak til biskop Kai Som det fremgår af den officielle meddelelse fra præsiderende biskop Maurice Warnon, så har vores regionalbiskop Kai From Jørgensen meddelt, at han har trukket sig tilbage fra sit embede som regionalbiskop. Samtlige præster, kleresi og menigheder vil hermed på det varmeste takke biskop Kai for mange års tro tjeneste og alt det han har udrettet for kirken. Vi håber dog stadig på, at han i sit otium får tid til at besøge os i de forskellige menigheder. Redaktionen kan allerede nu meddele, at der i næste nummer af Sanctus vil blive bragt et fyldestgørende takkeskrift og beskrivelse af biskop Kais mangeårige esoteriske virke. Den danske præstesynode: Kenneth, Uffe, Maurice, Kai, Jan, Mogens, Asbjørn

6 Messens funktion i liberal katolsk kirke 1. del Af Jørgen Skov Her bringes første del af essayet Messens funktion i liberal katolsk kirke. Som nævnt i lederen er liberal katolsk kirkes profil, at den arbejder med den indre esoterisk-kristne visdomstradition. Denne serie beskriver en del af denne tradition. Liberal Katolsk Kirke hedder på verdensplan The Liberal Catholic Church, og stiftedes i 1916 i London, hvorfra den har bredt sig til mere end 40 lande. Kirkens grundlæggere var J.I. Wedgwood og C.W. Leadbeater. Hvorfor kirke? Hvorfor nu en kirke? Mange synes nok, at kirker er ved at være et overstået kapitel i menneskehedens historie og så oven i købet katolsk!!! Kirkerne i vesten blev som helhed dannet som følge af den kristne impuls for ca år siden. Man siger, at Kristus selv indstiftede kimen til det, vi i dag kalder de 7 sakramenter. Kraften til at administrere og forvalte sakramenterne kaldes den apostoliske succession. Det hævdes, at denne kraft er overført ved en direkte linie af håndspålæggelser, påbegyndt af Kristus selv. (Se også artiklen Præsten i Sanctus nr. 6 på lkk-dk.dk (red.)) Liberal katolsk kirkes første præsiderende biskop, J. I. Wedgwood, understregede i forbindelse med kirkens grundlæggelse nødvendigheden af, at ordet katolsk indgik i kirkens navn. Katolsk betyder universel eller almindelig, men som Wedgwood fremhævede, så signalerer ordet i sig selv, at der er tale om en kirke, der har den apostoliske succession og dermed retten til at administrere sakramenterne. Liberal katolsk kirke er en esoterisk eller gnostisk kirke. Det indebærer, at den bygger på de gnostiske traditioner og derfor bekender sig til troen på bl.a. reinkarnation og karma. Gnosis betyder viden, og den viden liberal katolsk kirke bygger på, er denne ældgamle viden formidlet af de to kirkefædre. Ved dannelsen af den liberalkatolske liturgi, tog Wedgwood og Leadbeater udgangspunkt i den romerskkatolske og rensede den for alt, hvad der var degraderende for mennesket i forhold til dets Skaber. Det vil sige,

7 at de gjorde op med den antagelse, at mennesket er født syndigt og derfor behøver at frygte sin skaber. Som Leadbeater siger i sin bog: Gud kan ikke være mere vred på sin skabning, end vi kan være vrede på en blomst i haven. En helt ny mulighed C.W. Leadbeater var en af sin tids største clairvoyante begavelser, og det var i kraft af denne evne, han var i stand til at konstatere realiteten af de indre verdener. Disse realiteter beskrev han i bogen Læren om sakramenterne. Hans mest berømte bog Chakraerne har for mange mennesker betydet, at det for første gang var muligt at få et glimt af en helt ny og anderledes verden, og at man derfor kunne begynde at få en forståelse af at mennesket i bund og grund er et åndeligt væsen. CWL påviste, at det egentlige og indre menneske Sjælen er afhængig af at kunne inkarnere, dvs. gå i kødet på det fysiske plan, for derved at kunne udvikle sig. Med sit enestående klarsyn kunne han konstatere, at gudstjenester eller messer i deres oprindelse er konstrueret til at modtage og videresende højfrekvent energi fra den indre til den ydre verden, og at formålet med dette dybest set er at fremskynde evolutionen på denne planet. Messens primære opgave er således at fungere som en gral, hvori det guddommelige liv kan hældes, opbevares og uddeles. Gralen, hvori det guddommelige liv hældes, opbevares og uddeles. Denne æteriske form kaldes den Eukaristiske bygning og bygges hver gang en messe celebreres. Ordet eukaristi betyder taksigelse. Denne betegnelse af bygningen har sin rod i, at messen også kaldes eukaristien. Som det sikkert bemærkes har bygningen fire minareter eller tårne omkring hovedstrukturen. Disse minareter er som bekendt typiske for islams moskeer. Det kan måske synes underligt, at der manifesterer sig et mere eller mindre islamisk bygningsværk i forbindelse med et kristent ritual. Ikke desto mindre er det,

8 hvad der sker og skulle man have en formodning om hvorfor, må det vel være, at denne konstruktion er mest velegnet til formålet. Sådan fungerer en messe Her er så en forkortet og forenklet gennemgang af den proces, der finder sted under messen: Den esoteriske filosofis udgangspunkt er at verden består af syv stofplaner. På illustrationen ses de liggende oven på hinanden det gør de imidlertid ikke i virkeligheden. De er som kinesiske æsker inden i hinanden, samtidig med at de gennemtrænger hinanden. Som det ses, dækker bygningen et område, der kaldes de tre lavere ver- dener, dvs. det fysiske plan, astralplanet og det lavere mentalplan. Kolonnen til højre viser placeringen af de tre aspekter, der i den kristne version kaldes Fader (vilje), Søn (kærlighed) og Helligånd (intelligens). Denne treenighed er placeret på de tre øverste planer, og som det ses, er energien eller kraften, der trækkes på, kærligheden. Illustrationen viser bygningens funktion, og hvordan systemet i princippet fungerer. Formålet med en messe er at transportere energi fra de højere eller indre planer, ned eller ud til det fysiske. Den hurtigt vibrerende guddommelige energi, der manifesterer sig på det fysiske plan, hører ikke naturligt hjemme på de lavere planer af denne grund må der derfor bygges en beholder, hvori energien kan samles og midlertidigt opbevares, indtil den slippes ud i det omliggende område. For at forstå processen, kan man sammenligne forholdet mellem vand og damp (venstre side af illustrationen). Energien på de højere planer eller i de indre verdener kan sammenlignes med damp. Hvis vi forestillede os et menneske, der skulle have slukket tørsten, ville vand i dampform være nytteløst. På samme måde er energien på de højere planer uden for vores rækkevidde, og fik vi endelig fat på den, ville den ikke være til nogen

9 nytte, da vi endnu ikke har noget responsapparat til at opleve den med. Kunne man derimod få dampen til at fortætte sig som vand, ville den optræde i en for os tilgængelig form, og dermed kunne tørsten slukkes. Det er nøjagtig denne proces, der sker under messen (højre side af illustrationen). Der skabes et kunstigt rør, der forbinder de højere og lavere verdener. De højere verdeners damp/energi presses ned i røret, og under denne proces forsættes dampen til vand på det fysiske plan og er dermed tilgængelig. Sagt på en anden måde, de spirituelle energier transformeres ned til et for os brugbart niveau. På denne måde bindes de højfrekvente energier i vinen og brødet, hvis struktur dermed forvandles og bliver til bærere af Kristi eget liv. Denne proces kaldes med et fint ord transsubstantion altså substansen er ændret ved hjælp af en transformation, og derfor kaldes det forvandlede alterbrød nu en hostie. Det er nu muligt for det menneske, der går til alters eller kommunion, at få denne højtvibrerende substans ind i sit fysiske legeme og på denne måde kortvarigt blive påvirket i sin egen højere struktur. Fortsættes i næste nummer af Sanctus. Maurice Warnon ny regionalbiskop Biskop Maurice er en af de mest erfarne blandt kirkens ledere. Han startede som altertjener i Bruxelles juledag 1948, 11 år gammel. I 1965 blev han ordineret til præst; og i 1976 blev han i Naarden i Holland konsekreret til biskop over Belgien af biskopperne van Brakel, Groetmakers, de Rijk, Brandt, Lhote og vor egen Børge Søgaard. I 1979 flyttede han med sin kone og sine tre børn til USA. I 1988 blev han ud over Belgien tilknyttet Canda som biskop. I kraft af sit civile arbejde indenfor computer og kommunikation i bl.a. NATO og EU har han rejst meget, og da han taler flere sprog flydende, har han fungeret som tidl. præsiderende biskop von Krusenstiernas repræsentant i Portugal, Italien og Filipinerne. I 14 år sad han i kirkens juridiske kommission. Siden 2003 har han været medvirkende til, at kirken kunne etablere grupper i Hviderusland, Ukraine og Græ kenland. Han har haft stor betydningen for udviklingen af kirken i Afrika, hvor der alene i Cameroun og de to Congoer er ca medlemmer. Han har også været drivkraften bag genforeningen af vor LKK og den selvstændige LKK Theosophia.

10 Nyt kirkecenter Fredag d. 2. november var Kenneth Christensen fra Helligåndskirken inviteret til Korsør for at holde et power point foredrag om helbredelsestjenesten og velsignelsesandagten med efterfølgende tjenester for en gruppe på 17 interesserede fra området Næstved-Slagelse-Korsør. De tilstedeværende syntes det kunne være interessant med flere arrangementer og man enedes derfor om at forsøge at etablere et center med regelmæssige tjenester og andre aktiviteter. Centret Syd-Vestsjælland vil foreløbig have sine aktiviter i private hjem blandt de interesserede i området. Det første arrangement bliver et power point foredrag om ceremoniel magi i liberal katolsk kirke. Foredraget afholdes i samarbejde med Teosofisk Forening Næstved. Se tjenestelisten bag i bladet. Foredrag i Næstved den 17. marts kl Ceremoniel magi i liberal katolsk kirke. Foredragsholder: Kenneth Christensen Når snakken falder på gudstjenesten i den kristne kirke, er der næppe mange, der tænker på, at denne handling oprindelig og i sit inderste væsen faktisk er en magisk handling med et helt specifikt formål. Det var først, da teosoffen C.W. Leadbeater og andre iførte sig de clairvoyante briller og gav sig til at undersøge, hvad der egentlig foregik i den usynlige verden under en messe, at det blev tydeligt, hvilken fantastisk mulighed, der ligger i den kristne magi. Denne indsigt var medvirkende til dannelsen af liberal katolsk kirke. Skønt det er en kristen kirke bruger vi de syv stråler i arbejdet, har et bevidst samarbejde med engleverdenen og accepterer forestillingen om karma og reinkarnation. Aftenens foredrag vil blive ledsaget af et power point show udviklet af Mariaskolen i Ålborg. Kenneth Christensen har været aktiv i liberal katolsk kirke siden 1983 og blev i 2002 ordineret til præst i København. Christina og Henriette var altertjenere ved tjenesten i Korsør

11 Åretes esoteriske julegave kursus-dvd er I efteråret har Jan Kvistborg fra Maria Skolen i Ålborg tre gange været på besøg i København for at holde kursus over messens indre væsen og mystik. De tre meget interessante og lærerige foredrag var ledsaget af et oplysende power point show og i det hele taget svært underholdende i kraft af Jans entusiastiske optræden. Heldigvis blev foredragene filmet, således at de, der ikke havde mulighed for at deltage i kurset, alligevel kunne få en chance for at få et indblik i den kristne magi. De tre dvd er er blevet redigeret og vil fra begyndelsen af december blive sat til salg for den ringe pris af 250,- kr. for dem alle tre. Dvd erne vil være guld værd, for dem, som ønsker at vide mere om, hvorfor præsterne og menigheden gør og siger som de gør. De vil give en klar forståelse for at intet i kirkens liturgi er tilfældigt anbragt, eller blot medtaget af gammel vane. Jo større bevidsthed den tilstedeværende har om tjenestens indre side, jo stærkere en kanal vil man være for den åndelig kraft, der nedkaldes. Dvd-serien er udgivet af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark og kan bestilles hos Kenneth Christensen, tlf eller pr. Beløbet bedes indsat på foreningens konto: (Fælleskassen). En hærskare af hjælpere fra den åndelige side står parat til at hjælpe os i den kommende tid

12 Nyt fra foreningen liberal katolsk kirke i danmark Påskeseminar i Ålborg Der bliver nu endelig mulighed for at opleve vor kirkes fortolkning af påskemysteriet folde sig ud i sit fulde omfang. Påskeseminaret vil indeholde undervisning, foredrag og meditation, og der vil naturligvis blive mulighed for at opleve alle påskens ceremonier, garneret med særligt udvalgte stykker musik. Der vil i februar 2008 blive udsendt en særlig programfolder med påskens aktiviteter og praktiske oplysninger, men allerede nu kan det varmt anbefales at reservere dagene Her er en smagsprøve på hvad programmet kommer til at indeholde af tjenester: Skærtorsdag den 20. marts, højmesse til minde om nadverens indstiftelse og evt. med konsekration af de hellige olier. Torsdag aften, gravprocession, hvor Herrens nærvær bæres ud af kirken i højtidelig procession Langfredag den 21. marts korsetshyldning - en tjeneste i intetheden. Påskelørdag den 22. marts, velsignelse af ilden, som vil blive trukket ned fra solen, tænding af påskelyset, højtidelig opstandelsesprocession, påskemidnatsmesse. Generalforsamling 2008 I forbindelse med påskeseminaret indbyder liberal katolsk kirke i Danmarks bestyrelse hermed til ordinær generalforsamling i Ålborg, fredag den 21. marts, kl Dagsorden efter vedtægterne. nyt fra helligåndskirken Nye lokaler, nyt samarbejde Fra og med juleaften vil tjenesterne i København finde sted i Daniel- Kirkens flotte, nymalede kirkerum. Samtidig vil vi styrke det ceremonielle arbejde ved at forøge aktivitetsniveauet til to tjenester pr. måned. Den første og tredje søndag i måneden. Det er endvidere planen, at Jørgen Skovs menighed også vil henlægge sine aktiviteter til Daniels-Kirken, dog tidligst fra april måned. Der er adskillige positive aspekter i dette, og vi ser frem til et tæt og frugtbart samarbejde mellem begge de to københavnske liberalkatolske menigheder, samlet under ét tag. For at disse glædelige begivenheder skal lykkes, er det nødvendigt med en styrkelse af økonomien. Vi opfor-

13 drer derfor alle, som modtager dette blad, og som er interesseret i at støtte kirkens arbejde, til at melde sig ind i kirken. Brug evt. vedlagte girokort. Årsmøde 2008 Vi indbyder hermed til ordinært årsmøde søndag d. 17. februar kl efter messen og kaffen. Følgende forslag er på dagsordenen: Kontingentforhøjelse til 900 kr. pr. år pr. person og 1350 kr. for en familie. Nyt fra Sankt Maria Kirken Tak til Asbjørn Vor nye regionalbiskop Maurice er ikke alene en meget spirituel person, men han rummer også en udtalt dynamisk og visionær evne. Da biskop Maurice tiltrådte som vor regionalbiskop, fordelte han flere ansvarsområder, som får en virkning for Sankt Maria Kirken. Biskop Maurice har overflyttet Asbjørn til menigheden i Oslo, som han har sagt ja til at hjælpe med at bygge op. Asbjørn er derfor blevet udnævnt til ansvarshavende præst for Oslo menigheden. Asbjørn har ligeledes overfor biskop Maurice sagt ja til at tage hånd om den opgave, det er at udvikle et LKK-center i Støvring området. Biskop Maurice har meddelt mig, at disse nye opgaver betyder, at Asbjørn ikke længere har tilknytning til Sankt Maria Kirken i Aalborg, og når han besøger os, vil det derfor være som gæst. Jeg ønsker Asbjørn al velsignelse og håber, at jeg kan være en støtte for ham i disse store og betydningsfulde tjenester. Jan Kvistborg Foredrag med Uffe Børjesen lørdag 8. december kl Det er en stor glæde for mig, at kunne annoncere, at Uffe kommer tilbage til Sankt Maria Kirken for at holde sit andet foredrag. Denne gang vil Uffe tale om: Nærvær i livet, i tjenester, i ceremonielt arbejde. Uffe har en overvældende viden indenfor ceremoniel magi, og han formidler den med stor overbevisning og med den erfaring, som han har oparbejdet igennem mange års arbejde indenfor dette esoteriske område. Foredrag om julens mysterium torsdag 6. december kl Foredrag ved Jan Kvistborg. Mødelokale Aars Bibliotek, Søndergade 24, Aars Entre 25,- kr. Tilmelding nødvendig til Helle Skov tlf Arr: Sariel Gruppen Himmerland.

14 Program for November marts Helligåndskirken, København Teosofisk Fellowship, Sankt Peders Stræde 27 B, 3., 1453 København K Lørd. d. 17. november, kl Kursus (3. del) over messens indre væsen og mystik v. Jan Kvistborg Sønd. d. 18. november, kl Sangmesse, 24. sønd. efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: sindets åbenhed Sønd. d. 16. december, kl Sangmesse, 3. søndag i advent. Farve: violet. Motto: kærlighed Herefter finder tjenesterne sted Danielkirken, Peblinge Dossering 6, 2200 København N Mand. d. 24. december, kl Julemidnatsmesse, Herrens fødsel. Farve: hvid. Sønd. d. 6. januar, kl Sangmesse, Helligtrekongers dag. Farve: hvid. Sønd. d. 20. januar, kl Sangmesse, søndag i oktaven for Herrens dåb. Farve: hvid. Sønd. d. 3. februar, kl Sangmesse m. velsignelse af lysene. Medbring gerne egne lys. Messen er tilegnet Herrens fremstilling i templet (kyndelmisse). Farve: hvid. Sønd. d. 17. februar, kl Sangmesse, 2. søndag i fasten. Farve: violet. Motto: talens kontrol. Efter tjenesten afholdes årsmøde. Sønd. d. 2. marts, kl Sangmesse, 4. søndag i fasten (lætare søndag). Farve: violet. Motto: åndelig forfriskning. Sønd. d. 16. marts, kl Sangmesse med velsignelse af palmerne, søndag før påske (palmesøndag). Kirkecenter Syd-Vestsjælland Teosofisk Forening Næstved, Grønnegades Kaserne lokale 219, 4700 Næstved Mand. d. 17. marts, kl Foredrag: ceremoniel magi i liberal katolsk kirke, se notits inde i bladet. Sankt Gabriels Kirke, Århus Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Århus C Sønd. d. 11. november, kl Sangmesse, 23. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: teori og praksis.

15 Sønd. d. 9. december, kl Sangmesse, 2. søndag i advent. Farve: violet. Motto: Selvforglemmelse. Mand. d. 24. december, kl Sangmesse juleaftensdag, Herrens fødsel. Farve: hvid. Sønd. d. 13. januar, kl Sangmesse, søndag i oktaven for helligtrekonger. Farve: hvid Sønd. d. 10. februar, kl Sangmesse, 1. søndag i fasten. Farve: violet. Motto: Selvransagelse. Sankt Maria Kirken, Aalborg Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal, indgang ved posthuset, Torvet 5, 9400 Nørresundby Lørd. d. 10. november, kl Mariaskolens undervisning. I kursusforløbet messens indre væsen og mystik undervises i sursum corda, præfationen og sanctus. Kl Ceremoniel tjeneste. Sønd. d. 11. november, kl Sangmesse, 23. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: teori og praksis. Lørd. d. 8. december, kl Foredrag med Uffe Børjesen: Nærvær i livet, i tjenester, i ceremonielt arbejde. Kl Ceremoniel tjeneste. Sønd. d. 9. december, kl Sangmesse, 2. søndag i advent. Farve: violet. Motto: Selvforglemmelse. Lørd. d. 12. januar, kl Mariaskolens undervisning. I kursusforløbet messens indre væsen og mystik undervises i konsekrationsbønnen, englenes hjælp ved udsendelse af kraft og konsekrationens mysterium. Sønd. d. 13 januar, kl Sangmesse, søndag i oktaven for helligtrekonger. Farve: hvid Lørd d. 9. februar, kl Mariaskolens undervisning. I kursusforløbet messens indre væsen og mystik undervises i bortsendelse af nærværelsens engel, de tre forbindelser til Kristus, kraftens rodfæstning, livet bag symbolikken, når sakramentet modtages, templets opløsning og det store opbrud. Sønd d. 10. februar, kl Sangmesse m. velsignelse af lysene. Medbring gerne egne lys. Messen er tilegnet Herrens fremstilling i templet (kyndelmisse). Farve: hvid.

16 Hvad er Liberal Katolsk Kirke? En kirke for det åndeligt søgende menneske. En kirke med en dyb og ubetinget respekt for det enkelte menneskes tros- og tankefrihed samt religiøse tilhørsforhold. En kirke der anerkender alle religioner som ligeværdige og udgået fra det samme guddommelige ophav. En kirke der forbinder religion og åndsvidenskab. Liberal katolsk kirke (LKK) er et selvstændigt og uafhængigt kristent trossamfund grundlagt i 1916 af biskopperne og teosofferne J.I.Wedgwood og C.W Leadbeater. Liberal katolsk kirkes tradition omfatter læren om involution og evolution, karma (loven om årsag og virkning) og reinkarnation, samt læren om verdens indre styre; mesterhierarkiet. Liberal katolsk kirkes vielseskraft er givet af Kristus selv og videreført fra biskop til biskop som den apostoliske succession, som LKK i fuld gyldig form har fået overført via den gammelkatolske kirke i Holland-England. Liberal katolsk kirke er en fri universel kirke, der ser det som sin hovedopgave: at videreføre Kristi kærlighedsarbejde for menneskehedens udvikling. At være en sakramental kirke, der formidler den åndelige kraft, som transformeres gennem kirkens ceremonier og syv sakramenter, som er en uvurderlig hjælp til selvhjælp og åndelige udvikling. at delagtiggøre mennesker i den ubegrænsede, tidløse og guddommelige visdom, Teosofia. Liberal katolsk kirke arbejder med ceremoniernes indre væsen og åndelige funktion og et bevidst samarbejde med englehierakiet. Denne viden hviler på åndsvidenskab og resultater fra clairvoyant forskning, som har afsløret kristuskræfternes måde at arbejde på og har givet en dyb indsigt i ceremoniernes mystik og magi. Liberal katolsk klirke underviser i det aktivt motiverede Guds-tjenestearbejde. Kirken tilbyder derved, via den katolske ceremonielle arbejdsform, et forum for at arbejde med hvid magi indenfor den kristne kirkes ramme. Liberal katolsk kirke er en gnostisk kirke, befriet fra klassiske dogmer som Gudsfrygt og syndighed, og som erkender at ethvert menneske er en Kristus i svøb. Det er her kirkens opgave at understøtte selvudviklingen af denne iboende kristusbevidsthed langs vejen til åndelig vækst, til den fuldt ud manifesteres i den enkelte og menneskets enhed med det Guddommelige ophav opnås. Liberal katolsk kirke påpeger at Guds moderskab i lige så høj grad som Guds faderskab er ligeværdige poler i skabelsens mysterium. Denne balance opleves blandt andet ved, at mænd og kvinder i LKK kan ordineres til præst og konsekreres til biskop på lige fod. Alle medarbejdere i kirken arbejder gratis og kirkens økonomi opretholdes udelukkende gennem frivillige bidrag, donationer og foreningskontingenter.

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 13 november 2009

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 13 november 2009 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 13 november 2009 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B.1., 9220

Læs mere

Sanctus Nr. 6 Juli 2007

Sanctus Nr. 6 Juli 2007 Sanctus Nr. 6 Juli 2007 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg (Der kan ikke skrives til denne adresse) Nørresundby gl. byrådssal, 2. sal. Torvet 5 (indgang ved posthuset) 9400 Nørresundby

Læs mere

Sanctus. - et magasin, der beskriver liberal katolsk kirke

Sanctus. - et magasin, der beskriver liberal katolsk kirke Sanctus - et magasin, der beskriver liberal katolsk kirke Nr. 20 marts 2012 Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende: præst Heinrich Nielsen, Roevej 6, 8643 Ans By Tlf: 8684 1848; mail: heinrich@lkkdk.dk

Læs mere

Sanctus Nr. 9 Juli 2008

Sanctus Nr. 9 Juli 2008 Sanctus Nr. 9 Juli 2008 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Nørresundby gl. byrådssal, 2. sal. Torvet 5 (indgang ved posthuset) 9400 Nørresundby Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 15 juli 2010

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 15 juli 2010 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 15 juli 2010 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Hasselvej 50, 9260 Gistrup Tlf:

Læs mere

Sanctus Nr. 8 Marts 2008

Sanctus Nr. 8 Marts 2008 Sanctus Nr. 8 Marts 2008 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg (Der kan ikke skrives til denne adresse) Nørresundby gl. byrådssal, 2. sal. Torvet 5 (indgang ved posthuset) 9400 Nørresundby

Læs mere

Sanctus Nr. 10 november 2008

Sanctus Nr. 10 november 2008 Sanctus Nr. 10 november 2008 liberal katolsk kirke i Danmark For kirkernes adresser, se program Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B.1., 9220 Ålborg Ø Tlf:

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 14 marts 2010

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 14 marts 2010 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 14 marts 2010 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B.1., 9220 Ålborg

Læs mere

Sanctus Nr. 11 marts 2009

Sanctus Nr. 11 marts 2009 Sanctus Nr. 11 marts 2009 liberal katolsk kirke i Danmark For kirkernes adresser, se program Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B.1., 9220 Ålborg Ø Tlf: 2242

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 18 juli 2011

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 18 juli 2011 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 18 juli 2011 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Hasselvej 50, 9260 Gistrup Tlf:

Læs mere

liberal katolsk kirke i Danmark

liberal katolsk kirke i Danmark liberal katolsk kirke i Danmark Præsteordination i København Åben invitation til alle om at deltage Det er med glæde og taknemmelighed, at Helligåndskirken hermed kan invitere alle, der er interesseret

Læs mere

liberal katolsk kirke i Danmark

liberal katolsk kirke i Danmark Sanctus Nr. 3 august 2006 liberal katolsk kirke i Danmark messe med syv planer Den menneskelige konstitution og de to triader Desværre nåede forklaringen af forsideillustrationen til Sanctus nr. 2 ikke

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 19 november 2011

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 19 november 2011 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 19 november 2011 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende subdiakon: Karin Joy Wolff Holmevej 6, 9490 Pandrup

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Sanctus. - et magasin, der beskriver liberal katolsk kirke

Sanctus. - et magasin, der beskriver liberal katolsk kirke Sanctus - et magasin, der beskriver liberal katolsk kirke Nr. 21 juli 2012 Center Skt. Mikael, Fyn Ansvarshavende: præst Natascha Høyer, Walkendorffsvej 88, 5700 Svendborg Tlf: 2238 8244; mail: natascha@lkk-dk.dk

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sanctus Nr. 4 november 2006

Sanctus Nr. 4 november 2006 Sanctus Nr. 4 november 2006 liberal katolsk kirke i Danmark Maria Skolen Undervisning i tempelskoling og ritualforståelse v/ Jan Kvistborg Det er en glæde at kunne annoncere, at en ny og spændende idé

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 17 marts 2011

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 17 marts 2011 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 17 marts 2011 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Jan Kvistborg Hasselvej 50, 9260 Gistrup Tlf: 2242 5087; mail: jan@lkk-dk.dk

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

P r o g r a m. August 2009 - Januar 2010. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. August 2009 - Januar 2010. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København P r o g r a m August 2009 - Januar 2010 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.teosofiskfellowship.dk En kort introduktion til

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 16 november 2010

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 16 november 2010 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 16 november 2010 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Jan Kvistborg Hasselvej 50, 9260 Gistrup Tlf: 2242 5087; mail: jan@lkk-dk.dk

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH UNDERVISER B. Kim Pedersen Som forenende enhed, helt ned til det sidste led, er alt sammenlænket med alt det andet. Således er den guddommelige essens

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på.

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på. Rosenkransen Rosenkransen er en af den katolske Kirkes mest udbredte og elskede bønner. Den har sit navn af, at de mange gange, vi siger Hil dig, Maria og Fadervor, knyttes sammen som en krans af roser

Læs mere

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet,

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet, Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. LEDERNES HÅNDBOG Kære medlem af lederholdet, Tak, fordi du vil hjælpe med at forberede andre familier til deres barns dåb. Hvert

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008. Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m

Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008. Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008 Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m Februar - juli 2008 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders

Læs mere

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Når jeg underviser mine konfirmander, har et af temaerne de seneste år været

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København P r o g r a m August 2008 - januar 2009 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.teosofiskfellowship.dk En kort introduktion til

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Sanctus Nr. 5 februar 2007

Sanctus Nr. 5 februar 2007 Sanctus Nr. 5 februar 2007 liberal katolsk kirke i Danmark Kære læser af Sanctus. Velkommen til femte udgave af Sanctus og bladets to års fødselsdag. Sanctus er, ved indgangen til sit andet år, et blad

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 23 juni 2013

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 23 juni 2013 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 23 juni 2013 liberal katolsk kirke i Danmark Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland Ansvarshavende præst og menighedsrådsformand: Birgit Adelsteen

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

P r o g r a m. August 2007 - januar 2008. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. August 2007 - januar 2008. Teosofisk Fellowship København P r o g r a m August 2007 - januar 2008 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.teosofiskfellowship.dk En kort introduktion til

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret lyder som om, vi er lige ved at blive indhentet. Indhentet i dette tilfælde af advent. Første søndag i advent.

Sidste søndag i kirkeåret lyder som om, vi er lige ved at blive indhentet. Indhentet i dette tilfælde af advent. Første søndag i advent. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Vor Frue Kirke, 2014 Stine Munch Det er sidste søndag i kirkeåret. Sidste søndag i kirkeåret lyder lidt som sidste salgsdato. Sidste betalingsdato. Sidste afleveringsfrist.

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

HJEM AD EN ANDEN VEJ. Prædiken af Morten Munch Helligtrekongers søndag / 3. jan. 2016 Tekst: Matt 2,1-12

HJEM AD EN ANDEN VEJ. Prædiken af Morten Munch Helligtrekongers søndag / 3. jan. 2016 Tekst: Matt 2,1-12 Matt 2,1-12, s.1 Prædiken af Morten Munch Helligtrekongers søndag / 3. jan. 2016 Tekst: Matt 2,1-12 HJEM AD EN ANDEN VEJ At søge visdommen Beretningen om vismændene fra øst anslår et visdomstema, som har

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

Bed med Hænderne (Kristuskrans)

Bed med Hænderne (Kristuskrans) Bed med Hænderne (Kristuskrans) Tema Gud i dit liv Deltagere Max 10 pr. hold Varighed Ca. 2 timer Sted Inde Materialer Nåle, perler, snor, saks, ark om Kristuskransen til udlevering Forberedelse Kopier

Læs mere

Prædiken 2. Påskedag, 1. tekstrække, Luk 24,13-35. Det kræver noget tid at komme tilbage til hverdagen.

Prædiken 2. Påskedag, 1. tekstrække, Luk 24,13-35. Det kræver noget tid at komme tilbage til hverdagen. Prædiken 2. Påskedag, 1. tekstrække, Luk 24,13-35. Det kræver noget tid at komme tilbage til hverdagen. Det kan for så vidt også opleves, når vi har være på Se, hvis man en enkelt gang ha været i biografen

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234 1 2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: 241 434, 218, 236, 230, 233, 234 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

Kyndelmisse 5.2.2012 19 Birkholm

Kyndelmisse 5.2.2012 19 Birkholm Kyndelmisse 5.2.2012 19 Birkholm Matt 25,14-30 Sner det på kyndelmisse dag, bliver det tidligt forår! Det var et af de folkelige varsler til kyndelmisse. Men det sneede ikke, for det var kyndelmisse dag

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Sakramenterne og dåben

Sakramenterne og dåben Lektion 17 Sakramenterne og dåben Dåb og nadver er mere end vand, vin og brød. Kristne tror at både dåben og nadveren har afgørende betydning i den kristne tro. Hverken dåb eller nadver er til at forstå,

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Det følgende er en meget let bearbejdet version af det oplæg, jeg holdt på temadagen. 2

Det følgende er en meget let bearbejdet version af det oplæg, jeg holdt på temadagen. 2 Forløsning fra synd, død og djævel på nudansk tak! [Temadag om dåb, torsdag den 29. oktober kl. 9-15, Markus Kirken 1 ] Svend Andersen (teosa@cas.au.dk) Hvis der er problemer med dåben i den danske folkekirke,

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Det er en stor fornøjelse for Center for Esoterisk Astrologi atter at kunne invitere til Esoterisk Sommerskole i Aarhus i juli 2016, hvor landets førende esoterikere,

Læs mere