Sanctus Nr. 7 November 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sanctus Nr. 7 November 2007"

Transkript

1 Sanctus Nr. 7 November 2007 liberal katolsk kirke i Danmark

2 Sankt Maria Kirken, Aalborg (Der kan ikke skrives til denne adresse) Nørresundby gl. byrådssal, 2. sal. Torvet 5 (indgang ved posthuset) 9400 Nørresundby Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B Aalborg Ø Tlf.: Helligåndskirken, København (Der kan ikke skrives til denne adresse) c/o Heart Flow Sankt Peder Stræde 27 B 1453 København K Præst: Kenneth Christensen Egegårdsparken 5, Himmelev 4000 Roskilde Tlf.: Præst: Uffe Børjesen Christinelundsvej 36A 4720 Præstø Tlf.: Center Oslo og Støvring Ansvarshavende præst: Asbjørn From Jørgensen Vestre Allé Støvring Tlf.: Sankt Gabriels Kirke, Århus (Der kan ikke skrives til denne adresse) Lysets Hus Posthussmøgen 11 C 8000 Århus C Biskop emeritus: Kai Jørgensen Grønningen 10, Taastrup 8410 Rønde Tlf.: Præst: Mogens Blichfeldt Randersvej 90, Bendstrup 8544 Mørke Tlf. / fax: Sanctus: Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark. Bladet udkommer tre gange årligt: marts, juli og november. Indlæg sendes til Jan Kvistborg. Artiklerne udtrykker forfatternes meninger, ikke altid redaktionens. Kirkens webadresse: Her kan de øvrige numre af Sanctus ses. Ansvarshavende redaktør: Jan Kvistborg. Forsidebilledet: Forsidebilledet viser Kristus, som han er repræsenteret over altrene i liberal katolsk kirke.

3 Tempelskoling og selvudvikling. Af Jan Kvistborg Denne leders udgangspunkt er, at der eksisterer en indre og en ydre tradition, en esoterisk og eksoterisk linje af kristendommen. Fra dette udgangspunkt vil jeg fremhæve, at liberal katolsk kirkes styrke er, at den arbejder med den indre esoterisk-kristne visdomstradition, og at den repræsenterer en del af kristendommens indre mystiske kerne. Fra den esoteriske linje vil jeg uddifferentiere to profiler for LKK: tempelskoling og selvudvikling. Tempelskoling. LKK er et produkt af sammenhængen mellem religion og åndsvidenskab. Det er derfor en vigtig del af LKK s profil, at den tilbyder en avanceret tempelskoling, som indbefatter en meditativ ceremoniel praksis baseret på gruppeprocesser, til dens medlemmer. Dette betyder, at der skal være en klar synlighed i, at LKK i sin spirituelle tradition beskæftiger sig med tempelskoling, og at kirken indeholder en dyb indsigt i den ceremonielle arbejdsform. Denne tempelskoling er vi allerede godt i gang med at synliggøre og lægge betoning på. Konkret vil dette udmønte sig i, at der til jul udgives et spændende og lærerigt kursusforløb i messens indre væsen og mystik på dvd, som den enkelte kan fordybe sig i enten via tv eller computer. Og dette er kun begyndelsen.. Samklang mellem teori og praksis. Opgaven indbefatter herefter at omsætte den teoretiske undervisning og fordybelse til en synlig og bevidstgjort ceremoniel praksis. De ting der undervises i, er i høj grad konkrete og kan anvendes her og nu i et ceremonielt arbejde og til selvudvikling. Det er derfor min vision, at afstanden mellem undervisningslokalet og det rituelle rum bliver langt mindre og mere transparent, således at det ceremonielle arbejde transformeres til en levende spirituel oplevelse. På den måde kulminerer den esoteriske (indre) kristendom i eksoterisk (ydre) aktivitet. Selvudvikling. At LKK i sin tradition rummer læren om årskredsløbet og solens kosmiske puls som en veltilrettelagt selvudviklings plan er måske de færreste bekendt. Synliggørelsen af denne lære for selvudvikling ser jeg som en opgave, der ligger foran kirkens undervisere. Vi kan her betragte jorden som en le-

4 vende organisme, hvor hendes årlige rytme er en integreret del af alt ceremonielt arbejde. At tage bevidst del i dette årskredsløb repræsenterer en udviklingsmulighed, som i øjeblikket er én stor opdagelsesrejse. Det at leve i et aktivt harmonisk forhold med moder natur og dermed kirkeåret er erfaringsmæssigt en intensiv og berigende oplevelse. I læren om årskredsløbets indre og ydre rejse har kirken en relevans for vores hverdagsliv og kan herigennem tilbyde en hjælp til vores individuelle vækst og åndelige udvikling. Den bidrager med en indsigt i menneskets bevidsthed og kan tilvejebringe en indre forvandling af vores liv ved at sigte på konkrete praksisser, som kan integrere dybe indsigter i vores hverdagsliv. Kirkens rolle er her, at pege på en visdom om kosmiske kræfter som spiller en betydelig rolle i menneskets åndelige vækstprocesser. Tempelskoling og årskredsløbet vil derfor blive taget op som emner i de næste numre af Sanctus. Redaktionen ønsker god fornøjelse med dette nummer af Sanctus. OfficielT Biskop Kai Jørgensen har, foranledigt af sin alder og et forringet heldbred, meddelt mig sin begæring om at trække sig tilbage som regionalbiskop for Danmark. Jeg har bevilliget hans anmodning, så biskop Kais titel er nu biskop emeritus og hans status er biskoppelig generalvikar for provinsen Danmark, Norge og Island jfr. canon 33. Han gav sin meddelelse om tilbagetrædelse ved synodemødet i Bendstrup, i pastor Mogens Blichfeldts hjem, lørdag d. 27 oktober Han havde meddelt sin afgang som ansvarshavende biskop for Århusmenigheden søndagen forinden. Han er parat til at forsætte med at yde episkopal hjælp, når den er behøvet. Biskop Kai har tjent som regionalbiskop for sin provins i mange år og langt udover, hvad der var hans pligt. Han har vundet og fortjent den anerkendelsen, han har fået både fra kleresiet, menighedsmedlemmerne i kirken i Danmark og fra udlandet. Som præsiderende biskop, og i henhold til reglerne i code of canons og med godkendelse fra den danske præstesynode, vil jeg midlertidig

5 overtage embedet som regionalbiskop for denne provins, indtil en bedre løsning er fundet. Jeg har bedt pastor Mogens Blichfeldt om at efterfølge biskop Kai som ansvarshavende præst for Sankt Gabriels menighed i Aarhus. Pastor Asbjørn From Jørgensen har påtaget sig at forsøge at genoplive menigheden i Oslo og er blevet udnævnt ansvarshavende for denne menighed, som behøver hjælp. Han er derfor forflyttet fra Sankt Maria menigheden i Aalborg til Oslomenigheden. Foreløbig vil pastor Asbjørn forblive som medlem af den danske præstesynode. Disse to præster fortjener min taknemmelighed og lykønskninger for at have accepteret disse opgaver. +Maurice Tak til biskop Kai Som det fremgår af den officielle meddelelse fra præsiderende biskop Maurice Warnon, så har vores regionalbiskop Kai From Jørgensen meddelt, at han har trukket sig tilbage fra sit embede som regionalbiskop. Samtlige præster, kleresi og menigheder vil hermed på det varmeste takke biskop Kai for mange års tro tjeneste og alt det han har udrettet for kirken. Vi håber dog stadig på, at han i sit otium får tid til at besøge os i de forskellige menigheder. Redaktionen kan allerede nu meddele, at der i næste nummer af Sanctus vil blive bragt et fyldestgørende takkeskrift og beskrivelse af biskop Kais mangeårige esoteriske virke. Den danske præstesynode: Kenneth, Uffe, Maurice, Kai, Jan, Mogens, Asbjørn

6 Messens funktion i liberal katolsk kirke 1. del Af Jørgen Skov Her bringes første del af essayet Messens funktion i liberal katolsk kirke. Som nævnt i lederen er liberal katolsk kirkes profil, at den arbejder med den indre esoterisk-kristne visdomstradition. Denne serie beskriver en del af denne tradition. Liberal Katolsk Kirke hedder på verdensplan The Liberal Catholic Church, og stiftedes i 1916 i London, hvorfra den har bredt sig til mere end 40 lande. Kirkens grundlæggere var J.I. Wedgwood og C.W. Leadbeater. Hvorfor kirke? Hvorfor nu en kirke? Mange synes nok, at kirker er ved at være et overstået kapitel i menneskehedens historie og så oven i købet katolsk!!! Kirkerne i vesten blev som helhed dannet som følge af den kristne impuls for ca år siden. Man siger, at Kristus selv indstiftede kimen til det, vi i dag kalder de 7 sakramenter. Kraften til at administrere og forvalte sakramenterne kaldes den apostoliske succession. Det hævdes, at denne kraft er overført ved en direkte linie af håndspålæggelser, påbegyndt af Kristus selv. (Se også artiklen Præsten i Sanctus nr. 6 på lkk-dk.dk (red.)) Liberal katolsk kirkes første præsiderende biskop, J. I. Wedgwood, understregede i forbindelse med kirkens grundlæggelse nødvendigheden af, at ordet katolsk indgik i kirkens navn. Katolsk betyder universel eller almindelig, men som Wedgwood fremhævede, så signalerer ordet i sig selv, at der er tale om en kirke, der har den apostoliske succession og dermed retten til at administrere sakramenterne. Liberal katolsk kirke er en esoterisk eller gnostisk kirke. Det indebærer, at den bygger på de gnostiske traditioner og derfor bekender sig til troen på bl.a. reinkarnation og karma. Gnosis betyder viden, og den viden liberal katolsk kirke bygger på, er denne ældgamle viden formidlet af de to kirkefædre. Ved dannelsen af den liberalkatolske liturgi, tog Wedgwood og Leadbeater udgangspunkt i den romerskkatolske og rensede den for alt, hvad der var degraderende for mennesket i forhold til dets Skaber. Det vil sige,

7 at de gjorde op med den antagelse, at mennesket er født syndigt og derfor behøver at frygte sin skaber. Som Leadbeater siger i sin bog: Gud kan ikke være mere vred på sin skabning, end vi kan være vrede på en blomst i haven. En helt ny mulighed C.W. Leadbeater var en af sin tids største clairvoyante begavelser, og det var i kraft af denne evne, han var i stand til at konstatere realiteten af de indre verdener. Disse realiteter beskrev han i bogen Læren om sakramenterne. Hans mest berømte bog Chakraerne har for mange mennesker betydet, at det for første gang var muligt at få et glimt af en helt ny og anderledes verden, og at man derfor kunne begynde at få en forståelse af at mennesket i bund og grund er et åndeligt væsen. CWL påviste, at det egentlige og indre menneske Sjælen er afhængig af at kunne inkarnere, dvs. gå i kødet på det fysiske plan, for derved at kunne udvikle sig. Med sit enestående klarsyn kunne han konstatere, at gudstjenester eller messer i deres oprindelse er konstrueret til at modtage og videresende højfrekvent energi fra den indre til den ydre verden, og at formålet med dette dybest set er at fremskynde evolutionen på denne planet. Messens primære opgave er således at fungere som en gral, hvori det guddommelige liv kan hældes, opbevares og uddeles. Gralen, hvori det guddommelige liv hældes, opbevares og uddeles. Denne æteriske form kaldes den Eukaristiske bygning og bygges hver gang en messe celebreres. Ordet eukaristi betyder taksigelse. Denne betegnelse af bygningen har sin rod i, at messen også kaldes eukaristien. Som det sikkert bemærkes har bygningen fire minareter eller tårne omkring hovedstrukturen. Disse minareter er som bekendt typiske for islams moskeer. Det kan måske synes underligt, at der manifesterer sig et mere eller mindre islamisk bygningsværk i forbindelse med et kristent ritual. Ikke desto mindre er det,

8 hvad der sker og skulle man have en formodning om hvorfor, må det vel være, at denne konstruktion er mest velegnet til formålet. Sådan fungerer en messe Her er så en forkortet og forenklet gennemgang af den proces, der finder sted under messen: Den esoteriske filosofis udgangspunkt er at verden består af syv stofplaner. På illustrationen ses de liggende oven på hinanden det gør de imidlertid ikke i virkeligheden. De er som kinesiske æsker inden i hinanden, samtidig med at de gennemtrænger hinanden. Som det ses, dækker bygningen et område, der kaldes de tre lavere ver- dener, dvs. det fysiske plan, astralplanet og det lavere mentalplan. Kolonnen til højre viser placeringen af de tre aspekter, der i den kristne version kaldes Fader (vilje), Søn (kærlighed) og Helligånd (intelligens). Denne treenighed er placeret på de tre øverste planer, og som det ses, er energien eller kraften, der trækkes på, kærligheden. Illustrationen viser bygningens funktion, og hvordan systemet i princippet fungerer. Formålet med en messe er at transportere energi fra de højere eller indre planer, ned eller ud til det fysiske. Den hurtigt vibrerende guddommelige energi, der manifesterer sig på det fysiske plan, hører ikke naturligt hjemme på de lavere planer af denne grund må der derfor bygges en beholder, hvori energien kan samles og midlertidigt opbevares, indtil den slippes ud i det omliggende område. For at forstå processen, kan man sammenligne forholdet mellem vand og damp (venstre side af illustrationen). Energien på de højere planer eller i de indre verdener kan sammenlignes med damp. Hvis vi forestillede os et menneske, der skulle have slukket tørsten, ville vand i dampform være nytteløst. På samme måde er energien på de højere planer uden for vores rækkevidde, og fik vi endelig fat på den, ville den ikke være til nogen

9 nytte, da vi endnu ikke har noget responsapparat til at opleve den med. Kunne man derimod få dampen til at fortætte sig som vand, ville den optræde i en for os tilgængelig form, og dermed kunne tørsten slukkes. Det er nøjagtig denne proces, der sker under messen (højre side af illustrationen). Der skabes et kunstigt rør, der forbinder de højere og lavere verdener. De højere verdeners damp/energi presses ned i røret, og under denne proces forsættes dampen til vand på det fysiske plan og er dermed tilgængelig. Sagt på en anden måde, de spirituelle energier transformeres ned til et for os brugbart niveau. På denne måde bindes de højfrekvente energier i vinen og brødet, hvis struktur dermed forvandles og bliver til bærere af Kristi eget liv. Denne proces kaldes med et fint ord transsubstantion altså substansen er ændret ved hjælp af en transformation, og derfor kaldes det forvandlede alterbrød nu en hostie. Det er nu muligt for det menneske, der går til alters eller kommunion, at få denne højtvibrerende substans ind i sit fysiske legeme og på denne måde kortvarigt blive påvirket i sin egen højere struktur. Fortsættes i næste nummer af Sanctus. Maurice Warnon ny regionalbiskop Biskop Maurice er en af de mest erfarne blandt kirkens ledere. Han startede som altertjener i Bruxelles juledag 1948, 11 år gammel. I 1965 blev han ordineret til præst; og i 1976 blev han i Naarden i Holland konsekreret til biskop over Belgien af biskopperne van Brakel, Groetmakers, de Rijk, Brandt, Lhote og vor egen Børge Søgaard. I 1979 flyttede han med sin kone og sine tre børn til USA. I 1988 blev han ud over Belgien tilknyttet Canda som biskop. I kraft af sit civile arbejde indenfor computer og kommunikation i bl.a. NATO og EU har han rejst meget, og da han taler flere sprog flydende, har han fungeret som tidl. præsiderende biskop von Krusenstiernas repræsentant i Portugal, Italien og Filipinerne. I 14 år sad han i kirkens juridiske kommission. Siden 2003 har han været medvirkende til, at kirken kunne etablere grupper i Hviderusland, Ukraine og Græ kenland. Han har haft stor betydningen for udviklingen af kirken i Afrika, hvor der alene i Cameroun og de to Congoer er ca medlemmer. Han har også været drivkraften bag genforeningen af vor LKK og den selvstændige LKK Theosophia.

10 Nyt kirkecenter Fredag d. 2. november var Kenneth Christensen fra Helligåndskirken inviteret til Korsør for at holde et power point foredrag om helbredelsestjenesten og velsignelsesandagten med efterfølgende tjenester for en gruppe på 17 interesserede fra området Næstved-Slagelse-Korsør. De tilstedeværende syntes det kunne være interessant med flere arrangementer og man enedes derfor om at forsøge at etablere et center med regelmæssige tjenester og andre aktiviteter. Centret Syd-Vestsjælland vil foreløbig have sine aktiviter i private hjem blandt de interesserede i området. Det første arrangement bliver et power point foredrag om ceremoniel magi i liberal katolsk kirke. Foredraget afholdes i samarbejde med Teosofisk Forening Næstved. Se tjenestelisten bag i bladet. Foredrag i Næstved den 17. marts kl Ceremoniel magi i liberal katolsk kirke. Foredragsholder: Kenneth Christensen Når snakken falder på gudstjenesten i den kristne kirke, er der næppe mange, der tænker på, at denne handling oprindelig og i sit inderste væsen faktisk er en magisk handling med et helt specifikt formål. Det var først, da teosoffen C.W. Leadbeater og andre iførte sig de clairvoyante briller og gav sig til at undersøge, hvad der egentlig foregik i den usynlige verden under en messe, at det blev tydeligt, hvilken fantastisk mulighed, der ligger i den kristne magi. Denne indsigt var medvirkende til dannelsen af liberal katolsk kirke. Skønt det er en kristen kirke bruger vi de syv stråler i arbejdet, har et bevidst samarbejde med engleverdenen og accepterer forestillingen om karma og reinkarnation. Aftenens foredrag vil blive ledsaget af et power point show udviklet af Mariaskolen i Ålborg. Kenneth Christensen har været aktiv i liberal katolsk kirke siden 1983 og blev i 2002 ordineret til præst i København. Christina og Henriette var altertjenere ved tjenesten i Korsør

11 Åretes esoteriske julegave kursus-dvd er I efteråret har Jan Kvistborg fra Maria Skolen i Ålborg tre gange været på besøg i København for at holde kursus over messens indre væsen og mystik. De tre meget interessante og lærerige foredrag var ledsaget af et oplysende power point show og i det hele taget svært underholdende i kraft af Jans entusiastiske optræden. Heldigvis blev foredragene filmet, således at de, der ikke havde mulighed for at deltage i kurset, alligevel kunne få en chance for at få et indblik i den kristne magi. De tre dvd er er blevet redigeret og vil fra begyndelsen af december blive sat til salg for den ringe pris af 250,- kr. for dem alle tre. Dvd erne vil være guld værd, for dem, som ønsker at vide mere om, hvorfor præsterne og menigheden gør og siger som de gør. De vil give en klar forståelse for at intet i kirkens liturgi er tilfældigt anbragt, eller blot medtaget af gammel vane. Jo større bevidsthed den tilstedeværende har om tjenestens indre side, jo stærkere en kanal vil man være for den åndelig kraft, der nedkaldes. Dvd-serien er udgivet af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark og kan bestilles hos Kenneth Christensen, tlf eller pr. Beløbet bedes indsat på foreningens konto: (Fælleskassen). En hærskare af hjælpere fra den åndelige side står parat til at hjælpe os i den kommende tid

12 Nyt fra foreningen liberal katolsk kirke i danmark Påskeseminar i Ålborg Der bliver nu endelig mulighed for at opleve vor kirkes fortolkning af påskemysteriet folde sig ud i sit fulde omfang. Påskeseminaret vil indeholde undervisning, foredrag og meditation, og der vil naturligvis blive mulighed for at opleve alle påskens ceremonier, garneret med særligt udvalgte stykker musik. Der vil i februar 2008 blive udsendt en særlig programfolder med påskens aktiviteter og praktiske oplysninger, men allerede nu kan det varmt anbefales at reservere dagene Her er en smagsprøve på hvad programmet kommer til at indeholde af tjenester: Skærtorsdag den 20. marts, højmesse til minde om nadverens indstiftelse og evt. med konsekration af de hellige olier. Torsdag aften, gravprocession, hvor Herrens nærvær bæres ud af kirken i højtidelig procession Langfredag den 21. marts korsetshyldning - en tjeneste i intetheden. Påskelørdag den 22. marts, velsignelse af ilden, som vil blive trukket ned fra solen, tænding af påskelyset, højtidelig opstandelsesprocession, påskemidnatsmesse. Generalforsamling 2008 I forbindelse med påskeseminaret indbyder liberal katolsk kirke i Danmarks bestyrelse hermed til ordinær generalforsamling i Ålborg, fredag den 21. marts, kl Dagsorden efter vedtægterne. nyt fra helligåndskirken Nye lokaler, nyt samarbejde Fra og med juleaften vil tjenesterne i København finde sted i Daniel- Kirkens flotte, nymalede kirkerum. Samtidig vil vi styrke det ceremonielle arbejde ved at forøge aktivitetsniveauet til to tjenester pr. måned. Den første og tredje søndag i måneden. Det er endvidere planen, at Jørgen Skovs menighed også vil henlægge sine aktiviteter til Daniels-Kirken, dog tidligst fra april måned. Der er adskillige positive aspekter i dette, og vi ser frem til et tæt og frugtbart samarbejde mellem begge de to københavnske liberalkatolske menigheder, samlet under ét tag. For at disse glædelige begivenheder skal lykkes, er det nødvendigt med en styrkelse af økonomien. Vi opfor-

13 drer derfor alle, som modtager dette blad, og som er interesseret i at støtte kirkens arbejde, til at melde sig ind i kirken. Brug evt. vedlagte girokort. Årsmøde 2008 Vi indbyder hermed til ordinært årsmøde søndag d. 17. februar kl efter messen og kaffen. Følgende forslag er på dagsordenen: Kontingentforhøjelse til 900 kr. pr. år pr. person og 1350 kr. for en familie. Nyt fra Sankt Maria Kirken Tak til Asbjørn Vor nye regionalbiskop Maurice er ikke alene en meget spirituel person, men han rummer også en udtalt dynamisk og visionær evne. Da biskop Maurice tiltrådte som vor regionalbiskop, fordelte han flere ansvarsområder, som får en virkning for Sankt Maria Kirken. Biskop Maurice har overflyttet Asbjørn til menigheden i Oslo, som han har sagt ja til at hjælpe med at bygge op. Asbjørn er derfor blevet udnævnt til ansvarshavende præst for Oslo menigheden. Asbjørn har ligeledes overfor biskop Maurice sagt ja til at tage hånd om den opgave, det er at udvikle et LKK-center i Støvring området. Biskop Maurice har meddelt mig, at disse nye opgaver betyder, at Asbjørn ikke længere har tilknytning til Sankt Maria Kirken i Aalborg, og når han besøger os, vil det derfor være som gæst. Jeg ønsker Asbjørn al velsignelse og håber, at jeg kan være en støtte for ham i disse store og betydningsfulde tjenester. Jan Kvistborg Foredrag med Uffe Børjesen lørdag 8. december kl Det er en stor glæde for mig, at kunne annoncere, at Uffe kommer tilbage til Sankt Maria Kirken for at holde sit andet foredrag. Denne gang vil Uffe tale om: Nærvær i livet, i tjenester, i ceremonielt arbejde. Uffe har en overvældende viden indenfor ceremoniel magi, og han formidler den med stor overbevisning og med den erfaring, som han har oparbejdet igennem mange års arbejde indenfor dette esoteriske område. Foredrag om julens mysterium torsdag 6. december kl Foredrag ved Jan Kvistborg. Mødelokale Aars Bibliotek, Søndergade 24, Aars Entre 25,- kr. Tilmelding nødvendig til Helle Skov tlf Arr: Sariel Gruppen Himmerland.

14 Program for November marts Helligåndskirken, København Teosofisk Fellowship, Sankt Peders Stræde 27 B, 3., 1453 København K Lørd. d. 17. november, kl Kursus (3. del) over messens indre væsen og mystik v. Jan Kvistborg Sønd. d. 18. november, kl Sangmesse, 24. sønd. efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: sindets åbenhed Sønd. d. 16. december, kl Sangmesse, 3. søndag i advent. Farve: violet. Motto: kærlighed Herefter finder tjenesterne sted Danielkirken, Peblinge Dossering 6, 2200 København N Mand. d. 24. december, kl Julemidnatsmesse, Herrens fødsel. Farve: hvid. Sønd. d. 6. januar, kl Sangmesse, Helligtrekongers dag. Farve: hvid. Sønd. d. 20. januar, kl Sangmesse, søndag i oktaven for Herrens dåb. Farve: hvid. Sønd. d. 3. februar, kl Sangmesse m. velsignelse af lysene. Medbring gerne egne lys. Messen er tilegnet Herrens fremstilling i templet (kyndelmisse). Farve: hvid. Sønd. d. 17. februar, kl Sangmesse, 2. søndag i fasten. Farve: violet. Motto: talens kontrol. Efter tjenesten afholdes årsmøde. Sønd. d. 2. marts, kl Sangmesse, 4. søndag i fasten (lætare søndag). Farve: violet. Motto: åndelig forfriskning. Sønd. d. 16. marts, kl Sangmesse med velsignelse af palmerne, søndag før påske (palmesøndag). Kirkecenter Syd-Vestsjælland Teosofisk Forening Næstved, Grønnegades Kaserne lokale 219, 4700 Næstved Mand. d. 17. marts, kl Foredrag: ceremoniel magi i liberal katolsk kirke, se notits inde i bladet. Sankt Gabriels Kirke, Århus Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Århus C Sønd. d. 11. november, kl Sangmesse, 23. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: teori og praksis.

15 Sønd. d. 9. december, kl Sangmesse, 2. søndag i advent. Farve: violet. Motto: Selvforglemmelse. Mand. d. 24. december, kl Sangmesse juleaftensdag, Herrens fødsel. Farve: hvid. Sønd. d. 13. januar, kl Sangmesse, søndag i oktaven for helligtrekonger. Farve: hvid Sønd. d. 10. februar, kl Sangmesse, 1. søndag i fasten. Farve: violet. Motto: Selvransagelse. Sankt Maria Kirken, Aalborg Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal, indgang ved posthuset, Torvet 5, 9400 Nørresundby Lørd. d. 10. november, kl Mariaskolens undervisning. I kursusforløbet messens indre væsen og mystik undervises i sursum corda, præfationen og sanctus. Kl Ceremoniel tjeneste. Sønd. d. 11. november, kl Sangmesse, 23. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: teori og praksis. Lørd. d. 8. december, kl Foredrag med Uffe Børjesen: Nærvær i livet, i tjenester, i ceremonielt arbejde. Kl Ceremoniel tjeneste. Sønd. d. 9. december, kl Sangmesse, 2. søndag i advent. Farve: violet. Motto: Selvforglemmelse. Lørd. d. 12. januar, kl Mariaskolens undervisning. I kursusforløbet messens indre væsen og mystik undervises i konsekrationsbønnen, englenes hjælp ved udsendelse af kraft og konsekrationens mysterium. Sønd. d. 13 januar, kl Sangmesse, søndag i oktaven for helligtrekonger. Farve: hvid Lørd d. 9. februar, kl Mariaskolens undervisning. I kursusforløbet messens indre væsen og mystik undervises i bortsendelse af nærværelsens engel, de tre forbindelser til Kristus, kraftens rodfæstning, livet bag symbolikken, når sakramentet modtages, templets opløsning og det store opbrud. Sønd d. 10. februar, kl Sangmesse m. velsignelse af lysene. Medbring gerne egne lys. Messen er tilegnet Herrens fremstilling i templet (kyndelmisse). Farve: hvid.

16 Hvad er Liberal Katolsk Kirke? En kirke for det åndeligt søgende menneske. En kirke med en dyb og ubetinget respekt for det enkelte menneskes tros- og tankefrihed samt religiøse tilhørsforhold. En kirke der anerkender alle religioner som ligeværdige og udgået fra det samme guddommelige ophav. En kirke der forbinder religion og åndsvidenskab. Liberal katolsk kirke (LKK) er et selvstændigt og uafhængigt kristent trossamfund grundlagt i 1916 af biskopperne og teosofferne J.I.Wedgwood og C.W Leadbeater. Liberal katolsk kirkes tradition omfatter læren om involution og evolution, karma (loven om årsag og virkning) og reinkarnation, samt læren om verdens indre styre; mesterhierarkiet. Liberal katolsk kirkes vielseskraft er givet af Kristus selv og videreført fra biskop til biskop som den apostoliske succession, som LKK i fuld gyldig form har fået overført via den gammelkatolske kirke i Holland-England. Liberal katolsk kirke er en fri universel kirke, der ser det som sin hovedopgave: at videreføre Kristi kærlighedsarbejde for menneskehedens udvikling. At være en sakramental kirke, der formidler den åndelige kraft, som transformeres gennem kirkens ceremonier og syv sakramenter, som er en uvurderlig hjælp til selvhjælp og åndelige udvikling. at delagtiggøre mennesker i den ubegrænsede, tidløse og guddommelige visdom, Teosofia. Liberal katolsk kirke arbejder med ceremoniernes indre væsen og åndelige funktion og et bevidst samarbejde med englehierakiet. Denne viden hviler på åndsvidenskab og resultater fra clairvoyant forskning, som har afsløret kristuskræfternes måde at arbejde på og har givet en dyb indsigt i ceremoniernes mystik og magi. Liberal katolsk klirke underviser i det aktivt motiverede Guds-tjenestearbejde. Kirken tilbyder derved, via den katolske ceremonielle arbejdsform, et forum for at arbejde med hvid magi indenfor den kristne kirkes ramme. Liberal katolsk kirke er en gnostisk kirke, befriet fra klassiske dogmer som Gudsfrygt og syndighed, og som erkender at ethvert menneske er en Kristus i svøb. Det er her kirkens opgave at understøtte selvudviklingen af denne iboende kristusbevidsthed langs vejen til åndelig vækst, til den fuldt ud manifesteres i den enkelte og menneskets enhed med det Guddommelige ophav opnås. Liberal katolsk kirke påpeger at Guds moderskab i lige så høj grad som Guds faderskab er ligeværdige poler i skabelsens mysterium. Denne balance opleves blandt andet ved, at mænd og kvinder i LKK kan ordineres til præst og konsekreres til biskop på lige fod. Alle medarbejdere i kirken arbejder gratis og kirkens økonomi opretholdes udelukkende gennem frivillige bidrag, donationer og foreningskontingenter.

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 13 november 2009

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 13 november 2009 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 13 november 2009 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B.1., 9220

Læs mere

Sanctus Nr. 9 Juli 2008

Sanctus Nr. 9 Juli 2008 Sanctus Nr. 9 Juli 2008 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Nørresundby gl. byrådssal, 2. sal. Torvet 5 (indgang ved posthuset) 9400 Nørresundby Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 14 marts 2010

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 14 marts 2010 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 14 marts 2010 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B.1., 9220 Ålborg

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 18 juli 2011

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 18 juli 2011 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 18 juli 2011 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Hasselvej 50, 9260 Gistrup Tlf:

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 19 november 2011

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 19 november 2011 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 19 november 2011 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende subdiakon: Karin Joy Wolff Holmevej 6, 9490 Pandrup

Læs mere

liberal katolsk kirke i Danmark

liberal katolsk kirke i Danmark liberal katolsk kirke i Danmark Præsteordination i København Åben invitation til alle om at deltage Det er med glæde og taknemmelighed, at Helligåndskirken hermed kan invitere alle, der er interesseret

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 17 marts 2011

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 17 marts 2011 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 17 marts 2011 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Jan Kvistborg Hasselvej 50, 9260 Gistrup Tlf: 2242 5087; mail: jan@lkk-dk.dk

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet Sankt Ansgar Fællesskabet (SAF) blev stiftet på Kristi Legems Fest torsdag d. 7. juni i år. Det er en gruppe medlemmer af den danske folkekirke, primært i København,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Heart Flow Healingscenter København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.heartflow.eu

Heart Flow Healingscenter København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.heartflow.eu Heart Flow Healingscenter København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.heartflow.eu Heart Flow En indstrømning fra Universets Hjerte Hjertet er kilden til kærlighed og tilgivelse, den

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010

Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010 Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010 Ærkeenglen Ezewuiel Hjerteklang Lydmeditations aften Engle Hjertemeditations aften Engle formidler uddannelse 17 februar 19.00 20.30 Brohuset Amagerbrogade

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Heart Flow Healingscenter København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.heartflow.eu

Heart Flow Healingscenter København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.heartflow.eu Heart Flow Healingscenter København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.heartflow.eu Heart Flow En indstrømning fra Universets Hjerte Hjertet er kilden til kærlighed og tilgivelse, den

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 25 februar 2014

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 25 februar 2014 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 25 februar 2014 liberal katolsk kirke i Danmark Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland Ansvarshavende præst og menighedsrådsformand: Birgit Adelsteen

Læs mere

De10 nye opdaterede ritualer

De10 nye opdaterede ritualer De10 nye opdaterede ritualer Introduktion Vi har brug for nye ritualer, som kan identificere det enkelte menneske med hele Jorden og med hele menneskeheden og ikke kun med en individuel identitet eller

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

personlig udvikling POWER i dig selv

personlig udvikling POWER i dig selv POWER i dig selv spiritualitet Det nye paradigme Når man udlever sin passion, så kan man kun have succes. Når man arbejder sammen med sin passion hver dag, så får man al energi i hele verden, og så vokser

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde.

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde. Gudinde Jezebel Loven om Gudinden og Jordportene 64-70 (Rusland 2) Kanaliseret gennem Michelle Eloff Oversat af Helleh Kjær Hansen Kanaliseret i Johannesburg, Sydafrika d. 21. juni 2010 Copyright bemærkning

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Charles Webster. Leadbeater. tænker og pioner. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk

Charles Webster. Leadbeater. tænker og pioner. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk 1 Charles Webster Leadbeater tænker og pioner Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Charles Webster Leadbeater (1854-1934) Af Hardy Bennis 1854: Født i Stockport i England Charles Webster Leadbeater blev

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion -

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - GUD En af kristendommens centrale læresætninger er læren om treenigheden. Den kristne lære om treenigheden går ud på, at der kun er én Gud (monoteisme

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Sommerkursus 2016 Lørdag, den 25. juni til fredag, den 1. juli 2016 En uges intensiv undervisning i

Sommerkursus 2016 Lørdag, den 25. juni til fredag, den 1. juli 2016 En uges intensiv undervisning i Sommerkursus 2016 Lørdag, den 25. juni til fredag, den 1. juli 2016 En uges intensiv undervisning i Martinus åndsvidenskab Alkærlighedens videnskab på DANHOSTEL Kragsbjerggaard i Odense, H.C. Andersens

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark 2012 International basis og motto KFUMs basis fra 1855 KFUM har til formål at forene unge mænd, som tror på Jesus Kristus som deres Gud og Frelser i overensstemmelse

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere