Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 19 november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 19 november 2011"

Transkript

1 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 19 november 2011 liberal katolsk kirke i Danmark

2 Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende subdiakon: Karin Joy Wolff Holmevej 6, 9490 Pandrup Tlf: ; mail: Helligåndskirken, København Ansvarshavende præst: Kenneth Christensen Egegårdsparken 5, 4000 Roskilde Tlf: ; mail: Sankt Gabriels Kirke, Aarhus Ansvarshavende præst: Mogens Blichfeldt Randersvej 90, Bendstrup, 8544 Mørke Tlf: ; mail: Center Maria Magdalene, Nordsjælland Ansvarshavende præst: Birgit Adelsteen Ljungdahl Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød Tlf: ; mail: Center vor Frue og alle engle, Støvring Ansvarshavende præst: Asbjørn From Jørgensen Vestre Allé 6, 9530 Støvring Tlf.: ; mail: Center Skt. Knud, Storstrøm Ansvarshavende biskop Uffe Børjesen Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg Tlf: ; mail: Center Skt. Mikael, Fyn Ansvarshavende præst: Natascha Høyer Walkendorffsvej 88, 5700 Svendborg Tlf: ; mail: Center Skt. Rafael, Midtjylland Ansvarshavende præst: Heinrich Nielsen Roevej 6, 8643 Ans By Tlf: ; mail: Regionalbiskop for Danmark Uffe Børjesen Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg Tlf: ; mail: Sanctus: Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark. Bladet udkommer tre gange årligt: marts, juli og november. Indlæg sendes til midlertidige ansvarshavende redaktør Kenneth Christensen Artiklerne udtrykker forfatternes meninger, ikke altid redaktionens. Kirkens webadresse: Her kan tidligere numre af Sanctus læses. Vignetter Birgit Tjalve Forsiden Den konsekrerede kirkeklokke ved Sankt Uriels kapel i Härjedalen 2

3 Noget af det tungere arvegods fra den gamle kirke, som liberal katolsk kirke har skulle gøre op med under fornyelsesprocessen af den kristne hvide magi, var syndsbevidstheden. Synden som altoverskyggende element i det enkelte menneskes liv, har martret os igennem talløse inkarnationer. Vi har kombineret med grænseløs rædsel for, hvad konsekvensen af denne mere eller mindre indbildte synd kunne være, pådraget os et par seriøse traumer på vejen. Skærer man begrebet synd og det beslægtede skam ind til benet og fjerner det fra alle senere kulturelle og religiøse lag, kommer man frem til at skam i sin oprindelige og pure form simpelt hen er utilfredshed med, at man ikke har ydet det bedste, man kunne i en given situation. Efterfølgende er der kommet en hel masse udsmykning på denne oprindelige følelse: fordømmelse af dovenskab, af at være anderledes, af at føle begær, og i sin mest perverterede form, udtrykt ved syndefaldsmyten. Ved blot at være et menneske er man en synder. Og syndere kan Gud ikke lide, så de kommer ikke i himlen, med mindre de bliver lutret Hvad gør vi med synden? Af Kenneth Christensen. eller frelst og det er endda ikke noget man kan føle sig sikker på. Præsterne ville bevare magten over folk, ved at holde dem hen i uvished. Vi skal nok være nogle stykker, der har pådraget os en ikke-misundelsesværdig karma på den konto. Det er således fuldt forståeligt, når liberalkatolske forfattere og præster har brugt alle mulige omskrivninger og bortforklaringer for at undgå at tage S-ordet i sin mund. Men ikke desto mindre benyttes det i vore tjenester, og det forsvinder ikke uanset, hvor meget man prøver at slå krølle på tungen. Lad os i stedet se på hvad synd står for i en esoterisk kristen forståelse. S ynd er kort fortalt enhver bevægelse (handling, tanke, ord), som går på tværs af Strømmen. Er man i strømmen, følger man Livets plan. Man samarbejder for at planen for ens udvikling sker så hurtigt og let, som det kan lade sig gøre. Men vi er jo også mennesker (ellers var vi her ikke) og somme tider foretager vi os noget, som skaber uro i energiflowet. Og lur mig, vi mærker det ofte selv, når det sker. Men kirken kan hjælpe os til at genoprette denne energi ved absolutionen. Og det er ikke nogen synd at stå ved det. 3

4 Jesus er den, der har betydet mest for menneskeheden i de sidste 2000 år, men han er ofte blevet overset som den innovator, som han rent faktisk var. Således tror folk ofte på, at det var hans undere, som gjorde ham til den betydende personlighed, som han var. Virkeligheden er, at han bragte Guds bevidsthed ind i menneskenes hjerter, og det er denne bevidsthed, som vi i dag ser blomstre på allersmukkeste måde i Europa, i Amerika (både nord og syd) og i Indien, og mange andre steder, ja faktisk overalt. Ikke desto mindre, så har menneskene ikke rigtigt forstået, hvad det egentlig indebærer: Kun ganske få vi taler om ti-tal mennesker har forstået det sande budskab. Ofte tror menneskene, at det at forlade synder er en fundamental indgående bestanddel af kærligheden, ja er en næsten forudsættende bestanddel af kærligheden. Sandelig er det et resultat af kærligheden, men når kærligheden fylder alt, så er der jo intet, der skal tilgives. Det forholder sig således, at der ingen synder er at tilgive, for kærligheden er den bærende pille. Altså budskabet er: Der er absolut intet højere end kærligheden. Kærligheden er i sig selv 4 Om kærlighed Af Mogens Blichfeldt den faktor, som rent faktisk af sig selv gør underværker. Kærligheden bor i alle skabninger, er hjerteroden i dem, uden kærligheden kunne de ikke bevæge sig, kunne de ikke spise, kunne de ikke sove og kunne de slet ikke opfatte noget som helst. Det er kærligheden i sig selv, som er forbindelsesvejen og leddet mellem alle skabninger indbyrdes. Intet kan rokke kærligheden, intet som helst overhovedet, end ikke det mindste vindpust. Det er derfor eventyrligt vigtigt, at alle, alle og enhver, forstår denne lektie fuldt ud, og ikke blot forstår den, men også udnytter den i enhver handling, enhver kontakt og enhver livsudfoldelse. Mange åndelige vejledere har forsøgt at bibringe menneskene denne vigtige forståelse igennem den tid, der er forløbet siden Jesu tid, ja siden skabelsens begyndelse. Der har været tidsperioder i Jordens historie, hvor denne var tæt på undergang, idet menneskeheden, eller dens ækvivalent, havde tabt denne lære helt af syne, og kun Guds indgriben forhindrede en katastrofe. Mange af menneskene fra dengang har siden lært lektien og har nået målet: Nemlig at komme helt tæt på Guds Helligånd og derved opnå den indlevelsesevne, som det er menin-

5 gen, at alle, gentager alle, skal nå frem til, jo før jo bedre, for de arbejder videre i Guds skaberværk som ledestjerner for andre. Helligånden er kærlighedens intelligens. Og jo før Helligånden kan tage bolig i det enkelte menneske, jo hurtigere løber udviklingen. I løbet af bare det sidste år er den indre udvikling blandt mennesker virkelig blevet forstærket, og daglig tager Helligånden for alvor bolig i mennesker på kloden til fremme af kærlighedens forståelse på denne jord som en vejledende velsignelse for ikke blot enkelte, men alle, og virker til, at endnu flere får øjnene op for, at kærligheden i sig selv er selve sandheden. Når du har kærligheden helt i dig, så mærker du alle andres hjerte banke i dit. Den foregående artikel er et optryk af min prædiken holdt den 4. September 2011 i vor LKK Skt. Gabriels Kirke i Århus. Indholdet i prædikenen burde rent faktisk kunne tale for sig selv. Det er mig imidlertid klart, at der for mange alligevel skal medfølge nogle tanker: Prædikenen handlede om menneskets vej tilbage til Gud, hvad hedder endemålet, og hvordan udmønter det sig? For næsten hele vejen tilbage til Gud har vi det spejl stillet foran os, som hedder den fysiske virkelighed, og den bliver ved med at være der, også når man er død. Så kan den viden dog for en stund glide Nogle følgetanker Af Mogens Blichfeldt i baggrunden og erstattes med Guds Lys, og Guds rene kærlighed erfares i denne stund. Men ved næste jordeliv presses opmærksomheden atter udad, og det fornemmes som et nyt pust af et liv med diverse udfoldelser; men kærlighedsniveauet i den enkelte er, så at sige, for hvert nyt liv hævet en lille smule. Således taler mange okkultister og andre spirituelt engagerede om, at vi reelt fra starten af, altså som menneske med en fri vilje, indadtil er opdelt i en nedre ud mod den fysiske eksistens vendt personlighed (ordet personlighed er af græsk afstamning, hvor person betyder ma- 5

6 ske eller har betydning af maske), som livfuld deltager i det fysiske livs udfordringer. Videre set, er det næste trin indad det højere selv, som rummer alt det, der vedrører begreber af enhver art, den intuitive evne og tildels er også den mere upersonlige, nirvaniske side af eksistensen med her. Begge de indre eksistensformer, personligheden og det højere selv har centrum i monaden, personligheden altså med det højere selv som bindeled mellem de to. Størstedelen af menneskelivene, regnet fra starten af som menneske, går for den enkelte med at få kærlighedsniveauet hævet så meget, at personligheden ophører med at fungere som styreorgan, idet personligheden hen ad vejen bliver for snæver og ikke kan rumme menneskets udfoldelsestrang længere. Så tager det højere selv og dermed monaden over. Mennesket føler denne tagen over som en indre genfødsel. Samtidig opstår ønsket om mere hjertevarme relationer og billedligt talt, og faktisk også reelt, kommer Jesus/Kristus ind i billedet, idet man erkender Jesus som vor evolutions leder, og i mere end én forstand giver den enkelte sit hjerte til Jesus. Vel omkring mindst halvdelen af menneskeheden er på dette trin, dog ofte uvidende om, at de rent faktisk har nået til det. Man er nu nået til det udviklingspunkt, hvor monaden i højere og højere grad tager over, og ofte er der ved denne tagen over et trin, hvor Gud underkaster det enkelte menneske diverse prøver med det ene formål at teste det enkelte menneskes integritet samt evne til at finde vej i eksistensen, så vejen med mest kærlighed ender med at blive valgt. Rigtig mange, ja hen imod den første milliard mennesker på Jorden, har i dag nået dette trin. Det, som herefter sker, kan være yderst individuelt for de enkelte, men kernen er nu ikke blot at få øje på at handle med kærlighed, men også at få Guds kærlighed med i hver enkelt lille handling. O g hvad så kærlighed er, og hvad det sande budskab om kærlighed er, det var det, som min prædiken dybest set handlede om. Med disse følgetanker håber jeg, at det for enhver forstås, at kærlighed ikke er en følelse, eller er noget, som man kan tænke sig til, men er selve livsnaturen i alt. 6

7 Ordination i Sverige - en personlig beretning Af Birgit Adelsteen Ljungdahl Ordination d. 22. juli 2011 kl i Skt. Uriel s kapel i det nordlige Sverige Da jeg blev bedt om at lave et kapel i Hillerød var mit umiddelbare ønske at blive ordineret i St. Uriel s kapel i Nord Sverige ikke langt fra hvor jeg har boet et par år. Jeg havde dog ingen forventninger om at dette skulle blive muligt, da en præsteordination jo er hele kirkens ordination og ikke kun præstens. Da Maria Magdalenes dag er den 22. juli var det naturligt for mig at blive ordineret den dag. Tilfældet, hvis nogen tror på dette fænomen, ville at Evert, som skulle forestå ordinationen, denne dag var på Skt. Uriel, og derfor måtte jeg, hvis jeg ville præstevies, tage der op. Man skal passe på hvad man ønsker. Det blev en anderledes og meget smuk oplevelse, da vi kun var 4 mennesker, Biskop Evert, Asbjørn, Lise og jeg. Mere stille kunne det ikke blive. Asbjørn fremstillede mig for biskoppen, Lise fungerede som altertjener og myggene var så venlige at blive ude af kapellet. Ikke kun fik jeg min præstevielse der, jeg holdt også min første messe, foruden Kompletorium om aftenen den 22, messe d. 23. dedikeret til Maria Magdalene, med min første prædiken, som Evert bad om at få lov at sætte i Communio, hvilket jeg tager som et stort kompliment. Om aftenen holdt biskop Evert Benediktion og den 24. holdt jeg både messe og om aftenen en Benediktion på svensk. Alle eftermiddagene mediterede vi i Zendoen. Vi blev til mandag morgen, hvilket blev 4 vidunderlige dage, inden vi vendte næsen den anden vej. Det var nogle meget våde og lidt kølige dage, men det gjorde ikke noget, stilheden og skønheden opvejede dette. Vi skiltes hvor vi mødtes, efter en smuk travetur, hvor jeg igen blev våd til knæene, men det regnede heldigvis ikke. I første omgang sagde vi farvel til Asbjørn, som skulle op nordpå. M yggene var en plage under hele turen og jeg fik et afskedsstik på hånden på traveturen tilbage til civilisationen, og selvom jeg havde spist antihistamin svulmede min hånd voldsomt op. Jeg tør ikke tæn- 7

8 ke på hvordan det havde været, hvis jeg ikke havde taget medicin. Min stakkels hånd var derefter hele farveskalaen igennem rød, blå, sort gul. Svenske myg kan noget specielt. Evert kørte Lise og mig til Särne hvor vi blev forkælet hos hans søster med både et varmt bad, rent tøj og mad, inden Lise og jeg tog bussen til Mora. Der købte vi billetter til henholdsvis Stockholm for Lises del og for min del hjem. Vi gik på cafeteria og købte kaffe og en stor fæl flødekage, som blev for meget ovenpå det enkle liv vi havde levet i 4 dage, men godt smagte den. Videre med toget til Stockholm, hvor vi skiltes. Lise tog videre til Nappe og jeg ventede i 2 timer på at tage natbussen hjem. Jeg landede i min lejlighed præcis klokken 8 om morgenen. Afslutning på en vidunderlig og uforglemmelig oplevelse. Jeg var træt, for det var en rigtig dum bus at sove i og en rejse på 25 timer, men meget glad. Jeg har fået en utrolig ro efter min ordination og har holdt min første messe herhjemme søndagen efter, hvor Anneli min meget gode veninde deltog. Jeg har herefter været i gang løbende både herhjemme og andre steder. Vi skal I Maria Magdalenes kapel holde stiftende årsmøde for vor egen forening fredag den 11. november kl Umiddelbart inden er der dåb for første gang i kapellet. Jeg har, synes jeg, meget at være taknemmelig for, og jeg vil først og fremmest sige tak til Kenneth, der har været min vejleder og læremester gennem de sidste 4 år. Tak fordi du gjorde dette muligt. Jeg er så glad for at du og Olga kom helskindede hjem. Tusind tak også til Evert, Asbjørn og Lise for jeres hjælp deroppe i Sverige. Jeg glæder mig meget til det fremtidige samarbejde med både menighed, forening og de andre kapeller og deres menigheder. Kort sagt jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer alle og jeg håber jeg kan yde noget godt til gavn for helheden. 8

9 Ordination i Sverige - en anden personlig beretning Lad mig starte med at ønske Birgit hjertelig tillykke med en antageligvis vellykket ordination. Hvorfor hendes ansvarshavende præst med hustru ikke dukkede op? Jeg fik aldrig sms en om at vejen op til vendepladsen var ufremkommelig, for jeg havde glemt min telefon i Göteborg. Bilen kørte derfor fast i leret 4 kilometer før vendepladsen. Da var klokken 8 om aftenen. en time prøvede vi at grave bilen I fri med hænderne. Det lykkedes ikke, men til gengæld blev bilen mudret ganske godt til både indvendigt og udvendigt. Der var absolut ingen telefondækning med Olgas telefon inde i skoven, så vi satte en seddel i vinduet og begyndte at gå. Uden problemer kom vi til vendepladsen og fandt uden problemer den blå snor, som angav hvor stien begyndte. Som anvist gik vi herefter til højre af den afmærkede rute. Her startede vanskelighederne. Stien gik over højmose. Det var som at gå på en svamp. Bortset fra Af Kenneth Christensen. når vi gik i en sø og vandet fossede ind i støvlerne. Hvert eneste skridt var en kraftanstrengelse. Milliarder af myg angreb os fra alle sider. En jægerhytte på vejen var aflåst, og muligheden for overnatning forsvandt. Og solen gik ned. Med en lommelygte kunne vi skimte reflekserne på den næste stolpe 25 meter længere fremme. Vort liv gik fra stolpe til stolpe. Uanset vor udasede vi var, måtte vi ikke stå stille, for da ville vi synke ned i dyndet. Et enkelt sted med fast grund under fødderne - vist nok det eneste - fik jeg tømt støvlerne for vand og skriftet strømper. Og vi var beredt til at fortsætte. At vende om var ikke en mulighed. et stort åbent sumpområde havde I vi gået syv kilometer fra vendepladsen, og Sankt Uriel var overhovedet ikke i sigte. Vi begyndte at blive mistænksomme. Og solen stod op. T anker om hvorvidt vi overhovedet ville overleve, begyndte at blive relevante. Ingen som helst 9

10 anelse om hvor stien sluttede eller hvornår den overhovedet sluttede. Skuldrene smertede af rygsækkene som var tunge af kirkeklæder til ordinationen og madvarer. Benene var følelsesløse. Da en grusvej tonede frem, var konklusionen klar. Vi ville aldrig komme til den præstevielse i Sankt Uriel, som vi havde glædet os til i et par år. Ti kilometer fra vendepladsen gennem højmose samt fire kilometer ad skovsti. Og så var det at vi så hytten! Klokken var 4 om morgenen. Hytten var selvfølgelig låst, men en elskværdig engel havde sørget for at et vindue stod åben. Huggeblokken hen til vinduet, ind med os og godnat. 2½ time senere var jeg oppe og ude af hytten, og til lyden af en bil løb jeg alt, hvad ikke burde være muligt hen til vejen viftende med arme og ben. De så os gudskelov. Og standsede. De ville egentlig have plukket multebær, men i stedet fik de plukket et par vildfarne danskere. De kunne fortælle os, at hytten vi havde lånt hed Stockholm og stien, vi var gået ad, var en vej beregnet til snescootere om vinteren. Vi ville med andre ord aldrig være blevet fundet, hvis vi var dejset om i mosen. Tilbage i skoven havde skovarbejderne trukket bilen fri allerede, og så havde vi kursen mod nærmeste hotel. Lillhärdal. Byfest. Den eneste dag på året, hvor der ikke er et eneste ledigt værelse. Men morgenmad fik vi dog. Og så kørte vi i stedet til Trondheim. Savnet efter asfalt og huse og fortovsfliser og mennesker var enormt. P å vej gennem Norge hørte vi i radioen, at der havde været en eksplosion i Oslo. Resten er historie. 10

11 Nyt fra Helligåndskirken Nyheder og program November februar Helligåndskirken, København Kathrinebjergvej 11, 2665 Vallensbæk Tid at brænde palmerne Der er ganske vist stadig nogle måneder til askeonsdag, men da påsken falder meget tidligt i 2012, falder også askeonsdag meget tidligt, nemlig den 22. februar. På denne dag er det ældgammel skik at brænde sidste års palmegren til aske. Den minder os om den ydre verdens forgængelighed, men kan på det indre plan lære os at give afkald på det, som ikke længere er anvendeligt i vor åndelige udvikling. Få dine lys velsignet kyndelmisse Søndag den 5. februar fejrer vi kyndelmisse med velsignelse af årets lys. Traditionen tro kan alle medbringe egne stearinlys, så man kan brænde indviede lys i sit hjem Årsmøde i Helligåndskirken Lørdag den 18. februar før tjenesten indbyder menighedsrådet til årsmøde i Helligåndskirken. Alle medlemmer og interesserede er hjerteligt velkomne. Dagsorden efter vedtægterne. Forslag kan fremsendes til menighedsrådets formand, Lis Olesen, på Tjenesteliste Lørd. d. 12. november, kl Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 13. november, kl Sangmesse, 21. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: udholdenhed. Lørd. d. 26. november, kl Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 27. november, kl Sangmesse, 1. søndag i advent. Farve: violet. Motto: skelneevne Lørd. d. 10. december, kl Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 11. december, kl Sangmesse, 3. søndag i advent (gaudete søndag). Farve: violet/rosa. Motto: kærlighed. Lørd. d. 24. december, kl Julemidnatsmesse, Kristi fødsel. Farve: hvid. 11

12 Sønd. d. 25. december, kl Sangmesse, Kristi fødsel (juledag). Farve: hvid. Lørd. d. 7. januar, kl Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 8. januar, kl Sangmesse, søndag i festugen for helligtrekonger. Farve: hvid. Lørd. d. 21. januar, kl Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 22. januar, kl Sangmesse, 3. søndag efter helligtrekonger. Farve: grøn. Motto: oprigtighed og talens kontrol Lørd. d. 18. februar, kl NB: årsmøde Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 19. februar, kl Sangmesse, søndag quinquagesima. Farve: rød. Motto: Helligåndens som kærlighedens ild Lørd. d. 3. marts, kl Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 4. marts, kl Sangmesse, 2. søndag i fasten. Farve: violet. Motto: talens kontrol. Lørd. d. 4. februar, kl Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 5. februar, kl Sangmesse, celebration af kyndelmisse. Farve: hvid. Årets lys velsignes. Alle kan medbringe egne lys. Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland Hansensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød Nyt fra Maria Magdalene Kirke Hillerød etablerer sig som kirke Hidtil har Maria Magdalene formelt været i kirkeligt fællesskab med Helligåndskirken i København. Men nu ønsker menigheden at være sig selv. Der indkaldes derfor til stiftende årsmøde fredag, den 11. november kl. 15:00. 12

13 Tjenesteliste Sønd. d. 27. november, kl Sangmesse, 1. søndag i advent. Farve: violet. Motto: skelneevne. Sønd. d. 4. december, kl Sangmesse, 2. søndag i advent. Farve: violet. Motto: selvforglemmelse. Sønd. d. 11. december, kl Sangmesse, 3. søndag i advent (gaudete søndag). Farve: violet/rosa. Motto: kærlighed. Sønd. d. 1. januar, kl Sangmesse, nytårsdag (oktav for Kristi fødsel). Farve: hvid. Sønd. d. 29. januar, kl Sangmesse, søndag i festugen for forklarelsen på bjerget. Farve: hvid. Sønd. d. 26. februar, kl Sangmesse, 1. søndag i fasten. Farve: violet. Motto: selvransagelse. Sønd. d. 18. december, kl Sangmesse, 4. søndag i advent. Farve: violet. Motto: ret handlemåde. Lørd. d. 24. december, kl Julemidnatsmesse, Kristi fødsel. Farve: hvid. Sankt Gabriels Kirke, Århus Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Aarhus C Nyt fra Sankt Gabriels Kirke Årsmøde i Sankt Gabriels Kirke Søndag den 12. februar efter tjenesten indbyder menighedsrådet til årsmøde i Sankt Gabriels Kirke. Alle medlemmer og interesserede er hjerteligt velkomne. Dagsorden efter vedtægterne. Forslag kan fremsendes til menighedsrådets formand, Dorte Abildskov, på Tjenesteliste Sønd. d. 13. november, kl Messe og helbredelsestjeneste, 21. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: udholdenhed. Sønd. d. 11. december, kl Messe og helbredelsestjeneste, 3. søndag i advent (gaudete søndag). Farve: violet/rosa. Motto: kærlighed. 13

14 Lørd. d. 24. december, kl Messe og helbredelsestjeneste, juleaftensdag, Kristi fødsel. Farve: hvid. Sønd. d. 15. januar, kl Messe og helbredelsestjeneste, Herrens dåb. Farve: hvid. Sønd. d. 12. februar, kl Messe og helbredelsestjeneste, søndag sexagesima. Farve: rød. Motto: Helligånden som helliggører. Efter messen er der årsmøde. Sankt Maria Kirken, Aalborg Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal, indgang ved posthuset, Torvet 5, 9400 Nørresundby Tjenesteliste Lørdag d. 12. november, kl Medlemsaktivitet. Så skal der hygges, mens vi sammen pudser og polerer på Maria Kirken. Menigheden inviteres og opfordres meget til at komme denne lørdag, fra 14 til ca. 17. Vi vil gå kirken ejendele igennem, se om der er noget der skal syes, eller måske stryges. Der skal laves inventarliste og aftales og beskrives hvordan det hele skal pakkes ned (og ud), så vi alle om nødvendigt kan gøre det, uden forvirring. Messingting skal pudses og andet skal vaskes og f.eks. renses for stearin. Og i det hele taget er der mange små ting, som skal gøres. Og undervejs får vi snakket om de 14 forskellige ting, vi skal have til at fungere, så Maria Kirken kan blive en velfungerende enhed, uden at hvile på en enkelt person. OG vi skal selvfølgelig også hygge. Flemming har foreløbig lovet at bage boller, og hvis der er nogen der vil byde ind med andet/mere, så vi også kan lave efterårs-kaffe-hygge-bord, så vil det være meget værdsat. (Medbring gerne saks, synåle, tråd mm, de små ting, som du let kan have med, Karin medbringer de lidt større ting) Søndag d. 13. november, kl Sangmesse, 21. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: Udholdenhed. Celebrant, Heinrich Nielsen.

15 Lørdag d. 10. december, kl Foredrag ved Uffe, helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Søndag d. 11. december, kl Sangmesse, 3. søndag i advent (gaudete søndag). Farve: violet/rosa. Motto: kærlighed. Cel. Uffe Børjsen Januar - februar 2012 På grund af Ålborg kommunes planlægning er det ved redaktionens slutning ikke muligt at sige, hvornår tjenesterne for januar og februar finder sted. Sankt Mikael kirkecenter, Fyn v/ Natascha Høyer, Walkendorffsvej 88, 5700 Svendborg Kirkecentret er nedlagt Vor Frue & alle engle kirkecenter Støvring v/ Asbjørn From Jørgensen, Vestre Allé 6, 9530 Støvring, Ring venligst for nærmere oplysning om tjenester på Så snart tjenestedatoerne ligger fast, vil disse blive offentliggjort på liberal katolsk kirkes hjemmeside: www. lkk-dk.dk. Medlemmer af Sankt Maria Kirken vil få et personligt brev med datoerne tilsendt. Sankt Knuds kirkecenter Storstrøm v/ Uffe Børjesen, Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg Ring venligst for nærmere oplysning om tjenester på Sankt Rafael kirkecenter Midtjylland v/ Heinrich Nielsen, Roevej 6, 8643 Ans By Ring venligst for nærmere oplysning om tjenester på

16 Hvad er Liberal Katolsk Kirke? En kirke for det åndeligt søgende menneske. En kirke med en dyb og ubetinget respekt for det enkelte menneskes tros- og tankefrihed samt religiøse tilhørsforhold. En kirke der anerkender alle religioner som ligeværdige og udgået fra det samme guddommelige ophav. En kirke der forbinder religion og åndsvidenskab. Liberal katolsk kirke er et selvstændigt og uafhængigt kristent trossamfund grundlagt i 1916 af biskopperne og teosofferne J.I. Wedgwood og C.W. Lead beater. Liberal katolsk kirkes tradition omfatter læren om involution og evolution, karma og reinkarnation, samt læren om verdens indre styre: mesterhierarkiet. Liberal katolsk kirkes vielseskraft er givet af Kristus selv og videreført fra biskop til biskop som den apostoliske succession. Denne har liberal katolsk kirke i fuld gyldig form fået overført via den gammelkatolske kirke i Holland-England. Liberal katolsk kirke er en fri universel kirke, der ser det som sin hovedopgave: at videreføre Kristi kærlighedsarbejde for menneskehedens udvikling. at være en sakramental kirke, der formidler den åndelige kraft, som transformeres gennem kirkens ceremonier og syv sakramenter. Disse er en uvurderlig hjælp til selvhjælp og åndelige udvikling. at delagtiggøre mennesker i den ubegrænsede, tidløse og guddommelige visdom, Teosofia. Liberal katolsk kirke arbejder med ceremo niernes indre væsen og åndelige funktion gennem et bevidst samarbejde med englehierakiet. Denne viden hviler på ånds vi denskabelig forskning og på resultaterne fra clairvoyante undersøgelser. Disse har afsløret kristuskræfternes måde at arbejde på og har givet en dyb indsigt i ceremoniernes skabende kraft samt deres mystik og magi. Liberal katolsk kirke underviser i det aktivt motiverede Guds-tjenestearbejde. Kirken tilbyder derigennem, via den ældgamle, katolske ceremonielle arbejdsform, et forum for at arbejde med hvid magi indenfor den kristne kirkes ramme. Liberal katolsk kirke er en gnostisk kirke, befriet fra klassiske dogmer som Gudsfrygt og syndighed. Den erkender, at ethvert menneske er en Kristus i svøb. Det er kirkens opgave at understøtte selvudviklingen af denne iboende kristusbevidsthed langs vejen til åndelig vækst, indtil den fuldt ud manifesteres i den enkelte, og menneskets enhed med det Guddommelige ophav opnås. Liberal katolsk kirke påpeger, at Guds moderskab og Guds faderskab er ligeværdige poler i skabelsens mysterium. Denne balance opleves blandt andet ved, at mænd og kvinder i liberal katolsk kirke kan ordineres til præster og konsekreres til biskopper på lige fod. Alle medarbejdere i kirken arbejder gratis, og kirkens økonomi opretholdes udelukkende gennem frivillige bidrag, donationer og foreningskontingenter.

17 Særmeddelelse i forbindelse med ansøgning Ved generalforsamlingen i 2010 i liberal katolsk kirke i Danmark, blev det besluttet, at vi skulle prøve at ansøge om at blive godkendt som trossamfund. En godkendelse ville bl.a. indebære at bryllupper udført af en liberalkatolsk præst efter liberalkatolsk ritus, ville blive gyldig i henhold til dansk lovgivning. Herefter ville man ikke længere behøve at blive gift to gange: første gang på rådhuset, og derefter i kirken. Hermed ville LKK i Danmark få samme retsstilling i samfundet som LKK i Sverige og som talrige andre trossamfund i Danmark. februar blev der udfærdiget en ansøgning vedlagt bunker af bilag I om kirken, dens ritualer, dens organisation, dens nationale og internationale vedtægter og dens præsteuddannelse. Vi håbede på, at det var tilstrækkeligt, men det var det ikke. Det rådgivende udvalg under Familiestyrelsen, som behandler ansøgningen, består af en række grundige personer, som er ansvarlige med hensyn til hvilke organisationer, staten uddelegerer sin bemyndigelse til. Og heldigvis for det. I sommer fik vi en stribe uddybende spørgsmål om alt lige fra LKK s forhold til andre lignende kirkesamfund i Danmark til betydningen af begrebet Af Kenneth Christensen. Tillæg til Sanctus 19, 2011 esoterisk - som i Familiestyrelsen er et absolut fy-ord, der betegner, at et trossamfundet har en hemmeligholdt lære, som medlemmerne ikke hører om, før de for eksempel har betalt en hel masse penge. Det er ikke os! Disse spørgsmål og en del flere er der indsendt svar på. Der var dog en ting mere, som Familiestyrelsen betingede sig, nemlig et regnskab, godkendt af en registreret eller statsautoriseret revisor. Bestyrelsen har derefter brugt sommeren på at opstøve en sådan revisor, som ikke kostede spidsen af en jetjager. Det lykkedes næsten. Men også kun næsten. En venligsindet revisor har netop gennemgået det ganske omfattende 2010 regnskab - sammenskrevet til lejligheden. For denne ulejlighed skal vi yde et honorar på kr. For ikke at tømme kirkens finanser, opfordrer bestyrelsen alle, som bakker op om initiativet med at blive godkendt, til at yde et bidrag. Husk at gaver til LKK er fradragsberettiget. Beløbet kan indsættes på foreningens konto Mærk donationen: godkendelse og anfør evt. eget CPR-nr. for at kunne udnytte fradragsmuligheden. Redaktionen håber at kunne skrive mere i næste nr. af Sanctus.

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 18 juli 2011

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 18 juli 2011 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 18 juli 2011 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Hasselvej 50, 9260 Gistrup Tlf:

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 13 november 2009

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 13 november 2009 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 13 november 2009 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B.1., 9220

Læs mere

Sanctus Nr. 9 Juli 2008

Sanctus Nr. 9 Juli 2008 Sanctus Nr. 9 Juli 2008 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Nørresundby gl. byrådssal, 2. sal. Torvet 5 (indgang ved posthuset) 9400 Nørresundby Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg

Læs mere

Sanctus Nr. 7 November 2007

Sanctus Nr. 7 November 2007 Sanctus Nr. 7 November 2007 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg (Der kan ikke skrives til denne adresse) Nørresundby gl. byrådssal, 2. sal. Torvet 5 (indgang ved posthuset) 9400

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 14 marts 2010

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 14 marts 2010 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 14 marts 2010 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B.1., 9220 Ålborg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

liberal katolsk kirke i Danmark

liberal katolsk kirke i Danmark liberal katolsk kirke i Danmark Præsteordination i København Åben invitation til alle om at deltage Det er med glæde og taknemmelighed, at Helligåndskirken hermed kan invitere alle, der er interesseret

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 17 marts 2011

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 17 marts 2011 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 17 marts 2011 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Jan Kvistborg Hasselvej 50, 9260 Gistrup Tlf: 2242 5087; mail: jan@lkk-dk.dk

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 25 februar 2014

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 25 februar 2014 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 25 februar 2014 liberal katolsk kirke i Danmark Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland Ansvarshavende præst og menighedsrådsformand: Birgit Adelsteen

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 16. august 2015 11.s.e. Trin. Lukas 18,9-14 Salmer: 331-444-523 609-747 v.1-4 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 16. august 2015 11.s.e. Trin. Lukas 18,9-14 Salmer: 331-444-523 609-747 v.1-4 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 16. august 2015 11.s.e. Trin. Lukas 18,9-14 Salmer: 331-444-523 609-747 v.1-4 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere