VARME RÅD. Fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VARME RÅD. Fjernvarme"

Transkript

1 VARME RÅD Fjernvarme

2 HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det både til gavn for din økonomi og for miljøet. Har du brug for råd og vejledning til dit varmeanlæg, er du velkommen til at kontakte vores energisparerådgivere. INDHOLD BOLIGENS RUM....4 RADIATORER OG GULVVARME...6 Radiatorer...8 Gulvvarme...12 DET VARME VAND UDLUFTNING...16 FUGT Har du ingen varme? Se på om der er registreret en driftsforstyrrelse, før du ringer til os eller til en VVS-installatør. Varmeforsyningen bliver overvåget døgnet rundt, så du har altid mulighed for at komme i kontakt med os. Temperaturen i hovedledningen er på mindst 60 C. Hvis der ikke bruges varme i ejendommen, vil fjernvarmevandet i stikledningen stå stille. Det betyder, at temperaturen målt ved hovedhanerne naturligvis vil være lav. NÅR DU SKRUER NED AFKØLING...22 GOD AFKØLING HOLD ØJE MED FORBRUGET

3 BOLIGENS RUM Boligens rum bliver benyttet forskelligt. Derfor må der gerne være forskel på temperaturen i de forskellige rum. For de fleste opholdsrum vil en temperatur på ca. 21 C være passende. I badeværelset er en temperatur på ca. 22 C nok den rigtige, i soveværelset er den ideelle temperatur måske ca. 16 C. Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren til rummet være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre rum. VIDSTE DU At for hver grad temperaturen hæves, stiger varmeforbruget med ca. 5%. At som tommelfingerregel er det en god idé at have mindst 16 C i alle rum. At en temperatur på under 14 C kan skade bygningen. Det kan give kondens på vægge, for eksempel bag ved møbler, hvor luftcirkulationen ikke er så god. Det vil give problemer med fugt og skimmel. 4 5

4 RADIATORER OG GULVVARME Rum med varme fra radiator. VIDSTE DU At med radiatorer er der varmest oppe under loftet og koldest ved gulvet. At med gulvvarme er der varmest ved gulvet og koldest oppe under loftet. 6 Rum med gulvvarme. Mange vælger i dag at få indbygget gulvvarme i deres bolig, da det giver ekstra komfort. I et rum med gulvvarme fordeler varmen sig anderledes end i et rum med varme fra radiatorer. Gulvvarmen virker for eksempel mod kulde fra vinduerne og giver en behagelig temperatur i hovedhøjde. 7

5 RADIATORER RUMTEMPERATUREN kan du kontrollere med et termome ter, der placeres på en indervæg i cirka 1,5 meters højde. Stil termostaten i en mellemstilling, for eksempel på 3. Det svarer normalt til en temperatur på omkring 20 C. Er der flere radiatorer i samme rum, skal termostaterne stå på samme tal. Efter et par timer kan du kontrollere temperaturen i rummet. Herefter kan du indstille termostaterne lidt op eller ned, indtil temperaturen er tilpas. BRUG ALTID ALLE RADIATORER I SAMME RUM. Det giver den mest behagelige varme samtidig med, at det varmeøkonomisk er den bedste løsning. Herudover giver det også en bedre afkøling. Der er intet sparet ved at skrue helt op for en enkelt radiator i et rum og lukke for de andre. Faktisk bruger én radiator, der er fuldt opvarmet, ofte mere varme end to eller tre, der kører på kvart drift. Hvis du bruger alle radiatorer på den måde, udnytter du fjern varmen mest hensigtsmæssigt. Når en radiator fungerer, som den skal, er den varm i toppen og kold i bunden. En radiator bør aldrig være dækket til eller af skærmet. En sofa eller reol bør ikke være placeret lige foran en radiator. 8 9

6 KONTROLLÉR TERMOSTATERNE for at se, om de virker, som de skal. Når du skruer helt op, skal radiatoren blive varm over det hele. Omvendt skal den efter en time eller to blive kold, når du lukker termostaten. Kontrollér termostaterne én eller to gange om året. På den måde får du undersøgt, om der er defekte termostater, som bør skiftes ud. Du får også kontrolleret, om en termostat har sat sig fast i en bestemt position. Det kan typisk ske, hvis den har været lukket i længere tid. TERMOSTATERNE regulerer varmen i de enkelte rum. De er forsynet med en føler i håndtaget eller en fjernføler, placeret på væggen eller under radiatoren. Termostaten/føleren skal sidde frit og må ikke være dækket til af gardiner, møbler eller lignende. Termostaterne sørger for den ønskede temperatur. Hvis det bliver koldt udenfor, vil termostaterne automatisk åbne og radiatorerne blive varme. Omvendt lukker termostaterne også ned for varmen, hvis varmen kommer andre steder fra for eksempel fra personer i rummet eller tændte stearinlys, eller hvis solen opvarmer rummene. Hvis radiatorerne føles koldere end normalt, kan du kontrollere temperaturen i rummet med et termometer

7 GULVVARME Temperaturen på gulvfladen bør være max. 27 C afhængig af gulvbelægningen. Vær opmærksom på, at det kan tage op til et døgn at få indstillet gulvvarmen i det enkelte rum, så temperaturen er tilpas. Ofte er der til gulvvarmeanlæg monteret rumfølere, der viser temperaturen i det enkelte rum. Placer eventuelt et termometer på en indervæg i 1,5 meters højde. En ventil, en termostat eller en cirkulationspumpe kan sætte sig fast, hvis den har været lukket i længere tid. En fastlåst termostat kan løsnes ved at skrue hætten af og trykke et par gange på ventilen med en skruetrækker eller lignende. I længere perioder med varmt vejr kan du lukke helt ned for varmen eller slukke for cirkulationspumpen på varmeanlægget. Gulvvarme med blandekreds skal indstilles efter årstiden

8 DET VARME VAND Temperaturen på det varme vand fra hanen bør ikke overstige 50 C. Ved en højere temperatur end 50 C er der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og tilkalkning af vandvarmeren og varmtvandsrørene. VIDSTE DU At ved et fem minutter langt brusebad med en spare bruser bruger man ca. 50 liter vand. At ved et karbad i et almindeligt bade kar bruger man ca. 125 liter vand. At du ikke bør vaske op under rindende vand, da der løber ca. 0,2 liter vand i sekundet ud af vandhanen

9 UDLUFTNING Stillestående luft i boligen optager blandt andet fugt og bliver iltfattig. Luft derfor ud flere gange om dagen. I forbindelse med madlavning og bad anbefales det at lufte ekstra ud. VIDSTE DU At den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk i fem-seks minutter. Det giver den ønskede luftfornyelse, uden at vægge og møbler bliver kolde. At åbne luftventiler i vinduet eller et vindue på klem ikke giver tilstrækkelig udluftning. At du skal huske at lukke for termostaterne, mens du lufter ud. Den friske luft, der kommer ind, når du har varme på, er koldere end luften i rummet. Det vil termostaten tage som et tegn på, at der skal skrues op for varmen. At når du er færdig med at lufte ud, skal du kun lukke halvt op for termostaten og lade den stå lidt, inden du lukker helt op. At du bør undgå at lade vinduer stå på klem i længere tid ad gangen, medmindre temperaturen udenfor er over den indstillede temperatur på termostaterne

10 FUGT Du kan begrænse fugtproblemer ved at sørge for, at temperaturen indenfor aldrig kommer under 14 C. Samtidig skal der være hyppig udluftning i rummene. Hvis der kommer dug i hjørnerne af termoruder, kan det være et tegn på, at der er for fugtigt i rummet. VIDSTE DU At du bør undlade at stille møbler med store, lodrette flader (f.eks. et skab eller et klaver) helt op ad kolde ydervægge. Det giver ofte fugtproblemer. At det er en god idé at sikre sig, at der er aftræk eller udsugning i køkken og bade værelse. At du bør lufte ekstra godt ud, hvor der er mennesker i længere tid ad gangen for eksempel i soveværelset. En familie på fire personer af giver ca. 15 liter vand i døgnet, hvilket med fører fugt, hvis der ikke luftes ud

11 NÅR DU SKRUER NED De fleste vil gerne spare, hvor de kan. Derfor kan du naturligvis skrue ned for varmen om natten, men helst ikke med mere end 3 C - det er en god rettesnor. Hvis temperaturen bliver for lav, skal du varme meget op igen for at opnå den rette temperatur måske endda så meget, at der intet er sparet. Det samme gælder, når du tager på arbejde eller er væk i en kortere periode. Hvis du derimod er bortrejst i længere tid, kan du naturligvis skrue ned. Men lad ikke temperaturen komme under 14 C

12 AFKØLING Varmeforbruget reduceres, og årsopgørelsen minimeres, når du bruger fjernvarme med omtanke. VIDSTE DU At forskellen mellem fjernvarmevandets indgangs- og udgangstemperatur også har en betydning. Og den forskel kaldes for af køling. Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes tilbage til varmeværket, jo bedre udnytter du den varme, der er i fjernvarmevandet, og jo bedre bliver din varmeøkonomi. At afkølingen er i orden, når returrøret fra radia torer, der er åbne, føles koldt eller lunkent

13 GOD AFKØLING I vinterperioden bør det være muligt at opnå en god afkøling, da varmeforbruget er større end i sommerperioden. Afkølingen vil være svingende i sommerperioden, afhængigt af behovet for at opvarme dit hus og for at levere varmt vand. Differencen mellem indgang- og udgangstemperaturen, som du kan se på måleren, er den aktuelle værdi her og nu. Men måleren oplyser ikke f.eks. årets gennemsnitstemperatur på afkølingen. Den gennemsnitlige afkøling for en bestemt periode kan du beregne på følgende måde: Forbruget i kwh / m 3 x 0,86 = afkøling Forbrug i kwh divideret med m 3 gange 0,86 = afkøling. 0,86 er en omregningsfaktor fra kw (kilowatt) til kcal/h (kilokalorier/time) Eksempel på udregning af afkøling Dato KWh Forbrug i KWh m 3 Forbrug i m 3 Afkøling Jo bedre fjernvarmevandet er afkølet, inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre vand skal der varmes op og sendes i cirkulation. Hvis fjernvarmevandet ikke er afkølet tilstrækkeligt, sker gennemstrømningen alt for hurtigt. Det medfører, at varmeværket enten skal sende en større mængde fjern varmevand i cirkulation eller hæve vandets temperatur. I begge tilfælde kræver det et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og din økonomi , ,68 463,17 36, kwh : 463,05 m 3 x 0,86 = 36,57 afkøling De kwh fremkommer ved at trække 2011-kWh fra 2012-kWh. Forbrug i m 3 udregnes på samme måde. Det vil sige: kwh ( ) = m 3 (4293,8-3830,63) = 463, kwh / 463,05 x 0,86 = 36,57 afkøling (19688 kwh divideret med 463,17 gange 0,86 = 36,57 afkøling) 24 25

14 HOLD ØJE MED FORBRUGET Normalt er et fjernvarmeanlæg problemfrit. Men der kan være en defekt ventil eller opstå en utæthed, eller måleren kan svigte. Hvis du bor i et hus eller en lejlighed, hvor du har mulighed for at aflæse din egen varmemåler, er det en god idé at aflæse måleren mindst én gang om ugen. Hold øje med dit varmeforbrug ved jævnligt at føre kontrolbog. Kontrolbogen kan rekvireres ved henvendelse til AffaldVarme Århus. Du kan også hente en elektronisk kontrolbog på Du kan få andre interessante informationer ved at aflæse måleren. Informationer, som kan give dig en bedre forståelse for, hvorfor de råd, du får i dette hæfte, er værd at følge. Du kan se den aktuelle afkøling på måleren, og du kan se, hvor dan den gennemsnitlige temperatur bør være. I nedenstående skema er der vist et gennemsnit af et normalt forbrug, for delt på årets måneder og i procent. Afviger dit gennemsnit fra skemaet, er der god grund til at få foretaget en kontrol. Måned Dag % pr. halve måned % pr. måned Januar / ,5 / 7,6 15,1 Februar / ,0 / 6,9 13,9 Marts / ,6 / 6,6 13,2 April / ,6 / 4,5 9,1 Maj / ,5 / 1,2 3,7 Juni / ,3 / 1,3 2,6 Juli / ,2 / 1,2 2,4 August / ,2 / 1,3 2,5 September / ,6 / 1,6 3,2 Oktober / ,3 / 5,0 8,3 November / ,9 / 5,8 11,7 December / ,1 / 7,2 14,3 Bygninger Bygninger Opført Opført 1979 før 1979 Opført Opført mellem mellem 1979 og og 1995 Opført Opført mellem mellem 1996 og og 2007 Opført Opført fra 2008 fra 2008 Lavenergihuse Lavenergihuse opført opført fra 2010 fra 2010 Lavenergihuse Lavenergihuse opført opført fra 2015 fra 2015 Passivhus Passivhus Rækkehus Rækkehus Lejlighed Lejlighed Vejledende Vejledende energiforbrug energiforbrug i kwh/mi kwh/m 2 pr. år 2 og pr. energimærke år og energimærke 140 (D) 140 (D) 110 (C) 110 (C) 90 (C) 90 (C) 84 (B) 84 (B) 60 (A2010) 60 (A2010) 35 (A2015) 35 (A2015) 15 (A2020) 15 (A2020) 95 (C) 95 (C) 70 (B) 70 (B) 25 KWh/m25 2 KWh/m 50 KWh/m KWh/m 75 KWh/m KWh/m KWh/m KWh/m 125 KWh/m KWh/m 2 Normalt Normalt forbrug forbrug Stort forbrug Stort forbrug Bygninger Bygninger Vejledende Vejledende energiforbrug energiforbrug i kwh/mi kwh/m pr. år 2 og pr. energimærke år og energimærke Opført Opført 1979 før (D) 140 (D) 26 Opført Opført mellem mellem 1979 og og (C) 110 (C) 27 Opført Opført mellem mellem 1996 og og (C) 90 (C)

15 Lokale besparelser globale gevinster Århus Kommune har en målsætning om at være CO 2 -neutral inden 2030 og et delmål om at være 50 % CO 2 -neutral allerede i På fjernvarmeområdet er vi godt på vej til 30 % CO 2 -neutral fjernvarme. Men det kan blive bedre endnu og det behøver vi din hjælp til. Energisparerådgiverne hjælper dig gratis i gang Kontakt vores energisparerådgivere og hør om dine muligheder for at få tilskud til energibesparende foranstaltninger i din ejendom og få gode råd til eventuelt at opnå et lavere varmeforbrug. Læs mere på En miljøbevidst varmeforbruger udnytter varmen optimalt Det gøres bl.a ved at sikre, at forskellen mellem indgangs- og udgangstemperatur er størst mulig, dog minimum 30 C. AffaldVarme Aarhus Bautavej Aarhus V Telefon

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning Lynvejledning Fjernvarme Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

EnergiMidt - 2004. vejen til en lavere elregning

EnergiMidt - 2004. vejen til en lavere elregning EnergiMidt - 2004 vejen til en lavere elregning INDHOLD Skær toppen af elregningen 3 Elforbrug i boligen 4 Køkken Køl og frys 6 Kogeplade 8 Ovn 10 Mikrobølgeovn og mikrokombiovn 12 Emhætte 13 Småapparater

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre Energien på rette sted sådan gør du din elregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Inspiration og faktuelle oplysninger til Energien på

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere