Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen"

Transkript

1 Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843 Niels Mikkelsen til sammenlægning med Matr.nr. 5 og 6. F.D. = Formandens datter F.S. = Formandens søn

2 Hans Jensen HansH Hans Jensen var født omkring 1743/47 ifølge folketællingerne. Han var gift med Karen Knudsdatter, som i folketællingerne var født mellem 1738 og Gift 2. gang med Anne Else Christensdatter. Hvornår Karen Knudsdatter dør ved vi ikke, og vi ved heller ikke, hvornår han blev gift med Anne Else Christensdatter. Det kan være den Anne Else Christensdatter, som var født 8. november 1771 i Ørre sogn. Faderen var Christen Hark? Ørrekjær. Ifølge folketællingen 1845 var hun født i Ørre. Hans Jensen havde fæstet ejendommen. Hvornår ved vi ikke, men han har sikkert haft den en del år. Han får ved udskiftningen af Karup jorder en noget mindre ejendom. Denne ejendom køber han ifølge skøde af Han er en af de første i Karup, der køber sin fæsteejendom. Han køber den af Hans Egidius og Søren Schjøtt til Aunsberg. Den er tillagt jord, som er matrikuleret til ager og eng hartkorn på 2 skp 1fdk 2 album. Hans Jensen beholder ikke gården ret længe efter købet. Allerede i 1802 sælger han den til svigersønnen Thomas Christensen. Hans Jensen overtager på et tidspunkt inden 1804 ejendom 13, som han køber i dette år. (Se ejendom13). Ifølge skiftet efter Hans Jensen døde han den 27. marts Han efterlod sig en gift datter og en datter på ½ år. Oplysning: Anne Else Christensdatters søskende: Marie Christensen gift med Christen Andersen af Stordal (ejendom 4) og Christen Christensen af Thorup. Barn af Hans Jensen og Karen Knudsdatter: 1. Anne Hansdatter, døbt 4. juli 1773 i Karup kirke. Hun blev båret af Peder Knudsens hustru i Bøjlund. Gift med Thomas Christensen fra Neder Uhre i Haderup sogn. (Se næste ejer). Barn af Hans Jensen og Anne Else Christensdatter: 2. Inger Kathrine Hansdatter, født 1. september 1809 (iflg. hendes konfirmation) Ad 2. Inger Kathrine Hansdatter, født 1809: Hun blev konfirmeret den 29. april 1823 i Thorning. Her blev moderens nye ægtemand, Mads Christensen Doss (ejendom 13), nævnt som Inger Kathrine Hansdatters far. Gift den 10. juni 1828 i Thorning kirke pigen Inger Cathrine Hansdatter af Thorning 19¾ år til ungkarl Jens Andersen af Knudstrup, 28½ år. Folketælling 1787: Hans Jensen 40 g husfader bonde og gårdbeboer Karen Knudsdatter 49 g husmoder Anne Hansdatter 13 barn Jacob Rasmussen 9 tjenestedreng Anne Nielsdatter 50 ugift indsidder, ernærer sig ved strømpebinding Folketælling 1801: Hans Jensen 58 g husfader, bonde Karen Knudsdatter 61 g hans kone Anne Hansdatter 15 deres datter (alderen passer ikke skulle være 27).

3 SKØDE Hans Egidius og Søren Schjøtt til Aunsbjerg gør vitterligt: at have solgt, skødet og afhændet, ligesom vi med dette vort skøde sælger og afhænder fra os og vore arvinger, til gårdmand Hans Jensen i Karup, det hus i bemeldte Karup som han hidtil har haft i fæste, den med Karup byes udskiftning er tillagt jord, som er matrikuleret til kontribuabel ager og engs hartkorn = 2 Skæpper, 1 Fjerdingkar og 2 Album, hvilket hus med dets tilhørende og tilliggende jorder, bemeldte Hans Jensen og hans arvinger, herved overdrages med den samme fuldkomne ejendoms ret, som vi det selv ejet og haft haver, efter det os, på Aunsbjerg gård og gods, under 24. juni f.a. meddelt skøde, og overensstemmende med den imellem os oprettede købekontrakt, som er dette skøde vedhæftet. Og da Hans Jensen har betalt os for huset, den akkorderede købesum med 135 Rd, hvorfor han herved meddeles fuldkommen kvittering, så forbinder vi os til alle tider at hjemle Hans Jensen og hans arvinger dette hus med sit hartkorn, fri for enhver krav eller påtale i alle og tænkelige måder. Dette skøde, som i medhold af hans kongl. majestæts allernådigste bevilling af 9. august 1797, udstedes på stemplet papir til 24 sk.; og som vi egenhændig har underskrevne og forseglet, kan, os ukaldet, inden tinge læses og protokolleres. Aunsbjerg den 19. juni H. Aegidius - Schjøtt (L.S.) (L.S.) Til vitterlighed: Jens Christensen - Jacob Rasmussen Fremlæst i Lysgård herreds ret den 1. juli og købekontrakt medhæftet. Tolstrup Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP9 fol. 237)

4 Thomas Christensen HansH Thomas Christensen blev født den 20. oktober 1771 og var søn af Christen Christensen af Neder Uhre. Thomas blev døbt i Haderup kirke den 20. oktober Pigen som bar, var Mette Christensdatter af Neder Uhre, søster til barnets fader og Bodil Nielsdatter af Hessellund, Peder Staulund, Niels Larsen Vistorp og Lars Christensen Egelund som faddere. I 1791 blev Christen Christensens søn Thomas af Neder Uhre, konfirmeret i Haderup kirke. I folketælling 1801 var Thomas Christensen tjenestekarl og landsoldat hos Hans Jensen og Karen Knudsdatter. Han blev gift med deres eneste datter Anne Hansdatter, som var født 4. juli 1773 i Karup. Thomas Christensen af Neder Uhre købte i 1802 ifølge skøde ejendommen af Hans Jensen. Købesummen var på 48 rdl. Ejendommen var på 2 skp 1 fdk og 2 alb. I 1804 sælger Thomas Christensen ejendommen til Christen Sørensen af Bechgaard. Købesummen var også her 48 rdl. Ager og engs hartkorn var på 2 skp 2 fdk og 2 alb. Det ser ud til, at Thomas Christensen i stedet for har overtaget Bechgaard i Thorning sogn. Hvordan de to har byttet fremgår ikke af skødet, men ved folketællingen 1834 boede familien stadig på Bechgaard i Thorning sogn, hvor Thomas Christensen var husmand og levede af sin jordlod. Ane Hansdatter døde den 21. januar år gammel. 1801: Hans Jensen 58 år gift husfader, bonde Karen Knudsdatter 61 år gift hans kone Anne Hansdatter 15 år deres datter Thomas Christensen 28 år ugift tjenestkarl, landsoldat

5 SKØDE. Hans Jensen i Karup gør vitterligt at have solgt, skødet og afhændet, lige som jeg ved dette til skøde sælger og afhænder til Thomas Christensen fra Neder Uhre det hus i bemeldte Karup jeg hidtil har haft i eje den ved Karup bys udskiftning er tillagt jorden, som er matrikuleret til contribukal ager og engs hartkorn 2 skp. 1 fdk. 2 alb. hvilket hus med dets tilhørende, tilliggende jorder bemeldte Thomas Christensen og hans arvinger herved overdrages med den samme fuldkomne ejendomret, som jeg det selv ejet og haft haver, efter det mig af Aunsbjerg gård og gods s ejer under 14. juni 1799 meddelte skøde. Og da Thomas Christensen har betalt mig for huset den accorderede købesum med 48 rdl. skriver fyrretyve og otte rigsdaler, hvorfor han herved meddeles fuldkommen kvittering, så forbinder jeg mig til alle tider at hjemle Thomas Christensen og hans arvinger dette hus med sit hartkorn, fri for enhvers krav eller påtale i alle optænkelige måder. Dette skøde, som af mig er egenhændig underskrevet og forseglet kan inden tinge læses og protokolleres, uden mig dertil at give besked. Karup den 20 marts Hans Jensen. Af foranførte må bemærkes: At ingen købekontrakt eller andet skriftligt dokument er imellem os, denne handel betruffende. Hans Jensen Thomas Christensen. Fremlagt og læst ved Lysgaard-Hids herreders ret den 14. marts 1803, tilstået i den ordinære dommers forfald, som konstitueret. Curtz Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP10 side 39).

6 Christen Sørensen HansH og Christen Sørensen var født omkring 1768 og var gift med Kirsten Pedersdatter, som ligeledes var født omkring Da sønnen Søren Christensen blev døbt i september 1803, boede familien i kolonigården Bechgaard i Thorning sogn. I 1804 bytter han på en eller anden måde ejendom med Thomas Christensen og overtager nu stedet i Karup. Her bor han indtil han sælger den til svigersønnen Søren Michelsen i Købesummen var 300 rdl. Ejendommen var på samme hartkorn som tidligere. Det er muligt, at Christen Sørensen og hans hustru, da er kommet på aftægt hos datteren og svigersønnen I 1823 blev datteren Kirsten Christensdatter og svigersønnen Søren Michelsen skilt, og Christen Sørensen købte derefter gården tilbage. Her var købesummen 80 rdl. Sølv. Christen Sørensen havde nu ejendommen i nogle år. Han har måske fået hjælp af sønnen Søren, for i 1831 solgte han ejendommen til sønnen Christen Sørensen med samme hartkorn på 2 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 album. Købesummer var her på 100 rigsbankdaler sedler. De sparsomme oplysninger om parret er fra folketællingen fra Karup i 1834, hvor Christen og Kirsten boede som aftægtsfolk hos sønnen Søren Christensen og Anne Pedersdatter. Christen Sørensen døde 21. marts 1835 og blev begravet 29. marts på Karup kirkegård, 67 år gammel. Kirsten Pedersdatter døde 16. marts 1836 og blev begravet 21. marts på Karup kirkegård, 68 år gammel. Christen Sørensen og Kirsten Pedersdatters børn: 1. Kirsten Christensdatter, født omkring 1799 i Lysgård, Thorning s. Hun blev gift i Karup kirke 2. maj 1816 til Søren Michelsen. (Se næste ejer af ejendommen) 2. Søren Christensen, døbt i september 1803 i Thorning kirke. Overtog ejendommen efter forældrene i ( Se ejer efter 1831).

7 SKØDE Thomas Christensen i Karup gør vitterligt, at ligesom jeg med den mellem mig og Christen Sørensen fra Bechgaard under 4. februar d.a. oprettede afståelseskontrakt dens 4de post har forbunden mig til at sælge, skøde og afhænde (mangler) fornævnte Christen Sørensen fra benævnte Bechgaard skøde, og afhænder jeg herved fra mig og mine arvinger, til merbemeldte Sørensen og hans arvinger fornævnte hus, der står for ager og engs hartkorn 2 skp 2 fdk 2 alb med al dens tilhørende jorder, som huset ved Karup bys udskiftning er tillagt, tillige sine herligheder og byrder, med den samme fuldkomne ejendoms ret, som jeg selv haft haver, og det mig af skøde under 20. marts tilskødet er. Og da nu køberen nævnte Christen Sørensen har betalt mig for samme hus den akkorderede sum 48 rd, skriver firesindstyve og otte rigsdaler, så erklærer jeg og arvinger ingen ydermere lod, del eller rettigheder til at have udi fornævnte hus, men samme at tilhøre ham og hans arvinger, som vi og er ham pligtig efter loven at hjemle. Dog forbindes køberen til ifølge de kongelige anordninger at lade huset forsikre i brandkassen, såvelsom ingensinde at sælge eller overdrage det til nogen hovedgårds komplettering. Denne mit udgivne skøde, som af mig er egenhændig underskrevet og forseglet, kan mig ukaldig, inden tinge læses og protokolleres. Karup den 17. marts Thomas Christensen Til vitterlighed: M. Nielsen og Søren Jensen, begge af Karup. At ingen købekontrakt eller noget sådant skriftligt dokument imellem køber og sælger har været oprettet, kan med ed bevidnes, om forlanges, som herved tilstås af Thomas Christensen og Christen Sørensen. Fremlagt i Lysgård og Hids herreders ret den 22. april Tolstrup Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP10 fol. 137)

8 Søren Michelsen HansH Søren Michelsen blev født omkring Han var søn af degn og skoleholder Michel Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter i Karup. Søren blev viet 2. maj 1816 i Karup kirke med Kirsten Christensdatter, datter af Christen Sørensen og Kirsten Pedersdatter i Karup. Ved brylluppet var Kirsten 17 år og Søren 27 år. Samme år købte Søren Michelsen svigerfaderens ejendom. Købesummen var på 300 rdl. Den driver han i nogle år, men forholdet mellem ægtefæller er meget vanskeligt og det ender med en skilsmisse i Derfor sælger Søren Michelsen ejendommen tilbage til svigerfaderen for 80 rdl. Sølv. Svigerforældrene har muligvis været på aftægt hos Søren Michelsen. Søren Michelsen og Kirsten Christensdatter fik 3 døtre, nemlig 1. Ane Johanne Sørensdatter, født 21. februar 1819, døbt samme dag i Karup kirke. 2. Kirsten Sørensdatter, født 11. februar Kirsten er konfirmeret 1. sønd. efter Mikkelsdag og opfostret hos Søren Christensen (hendes morbror). Hun fik en søn Niels Sørensen, født 28. maj 1846 i Viborg domsogn, døbt i Domkirken 12. juli. Udlagt barnefader soldat Niels Jensen Brandt. Han blev plejebarn hos Søren Christensen og Ane Pedersdatter, hvor også moderen var vokset op. 3. Kirstine Sørensdatter, født 9. marts 1824 i Kølvrå, hjemdøbt samme dag. Publiceret i Haderup kirke 13. april [Moderen flyttede 1.nov fra faderen i Karup] Moderen Kirsten Christensdatter til huse i Kiølvraa, fraskilt ægtehustru af husmand Søren Michelsen i Karup, der er udlagt at være barnefader, da der ikun er noget over ½ år siden, de blev adskilt. Formeldte Søren Michelsen i vidners nærværelse benægter at være barnets fader. [ NB. Der er ikke fundet nogen faderskabssag, men barnet er dog døbt med faderens efternavn] 27. april 1852 blev Kirstine viet i Karup kirke. Her havde hun efternavnet Laustdatter. Viet til ungkarl Nikolai Johannesen af Sinding sogn, 27 år, og pigen Kirstine Laustdatter af Karup 28 år. Forloverne var L. Mikkelsen og Hans Nielsen, begge af Karup. Kirsten Christensdatter forlod Søren Michelsen i 1823 og rejste til Haderup sogn. Parret blev herefter skilt, og Søren Michelsen solgte ejendommen tilbage til hendes far, Christen Sørensen. Efter kongelig bevilling af 10. september 1827 blev Søren Michelsen, 39 år, gift 2. gang den 9. november 1827 i Karup med pigen Inger Jensdatter, 29 år gl. af Karup. Forloverne var degn Michel Nielsen og sognefoged Visti Jacobsen, begge af Karup. Søren Michelsen døde 23. september 1853 og blev begravet 30. september på Karup kirkegård. Husmand i Karup 65½ år gl. Inger Jensdatter døde 4. april 1859 i Karup og blev begravet 10. april på Karup kirkegård. 58 år. Søren Michelsen og Inger Jensdatters børn: 1. Michel Sørensen, født 20. december 1828, døbt 26. december. Død 18. marts 1829 og begravet 22. marts på Karup kirkegård. 3/12 år gl. 2. Michel Sørensen, født 19. maj 1830, døbt 30. maj i Karup kirke. Flytter 1849 som tjenestekarl, 19 år til Skræ, Thorning sogn. 3. Jens Christian Mikkelsen, født 19. marts 1836, døbt 29. april i Karup kirke. 4. Karen Marie Mikkelsen født 6. juni 1840, døbt 19. juli i Karup kirke.

9 SKØDE Underskrevne Christen Sørensen, selvejer i Karup gør vitterlig at have solgt, skødet og afhændet ligesom jeg også ved dette mit skøde, sælger, skøder og aldeles afhænder mit tilhørende og påboende hus her i Karup by, som står for hartkorn ager og eng 2 Skæpper, 1 Fjerdingkar og 2 Album til Søren Michelsen i bemeldte Karup for den akkorderede sum 300 Rd, siger tre hundrede rigsbankdaler i n. værdi. Og da nu køberen har givet mig fuldkommen borgen for denne købesum, så skal bemeldte solgte hus med bygninger, ejendomme, besætning og inventarium være hans retmæssige ejendom, undtagen hvad den i mellem os indgået dags dato oprettede aftægtskontrakt fritagen og det med den samme fuldkomne ejendoms ret, som jeg det selv ejet og haft haver og det ved skøde af under 17. marts 1804 overdragen er, hvilket jeg alle tider efter loven skal være pligtig at hjemle ligesom jeg og forbinder mit til at udbetale den på huset hæftende gæld og for samme holder køberen kravsløs. Dette mit udgivne skøde som mig ukaldig til tinge kan læses og protokolleres har jeg ej alene egenhændig underskrevet og forsegle men endog formået 2de mænd med mit til vitterlighed at underskrive. Karup den 18. oktober Christen Sørensen At nogen købekontrakt imellem sælger og køber er oprettet denne handel angående det kan og skal vi om forlanges med ed bevidne. Datum ut supra. Som sælger: Christen Sørensen Som køber: Søren Michelsen Til vitterlighed: J. Rasmussen M. Nielsen Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 28. oktober Og derefter samme herreders pantebog no 10 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og ejendommen er frigjort for foregående forhæftelser. Holstein Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP13).

10 SKØDE. Underskrevne Søren Mikkelsen selvejerhusmand af Karup gør vitterlig at have solgt og afhændet og herved skøder og aldeles overdrager mit hidtil ejede og påboende hus til min svigerfader Christen Sørensen i Karup, der står for ager og engs hartkorn 2 skp. 1 fdk. 2 alb. med påstående bygninger, herligheder, rettigheder, alt ligesom jeg det selv har ejet og som det mig med skøde fra køberen selv under 18de oktober 1816 er overdraget. Og da køberen bemeldte min svigerfader Christen Sørensen nu derfor har betalt mig den accorderede købesum de 80 rdl sølv skriver firsindstyve rigsbankdaler sølv, så kender jeg fra mig og arvinger, ingen ydermere ret eller rettighed at have i eller til bemeldte hus og ejendomme, men tilhører ham og arvinger som deres retmæssig tilkøbte ejendom, den jeg efter lov og anordning er pligtig at hjemle. Det bemærkes at ejendommen med et og alt står fra dato for køberens regning og risiko uden noget ansvar for sælgeren. Til bekræftelse under min hånd og segl samt 2de vitterlighedsvidners underskrift. Karup den 31. marts Søren Mikkelsen Til vitterlighed J.Keller Niels Veller At ingen købekontrakt skriftlige konditioner mellem os eller på vore vegne har haft bevidnes herved under tilbud af ed om forlanges. Datum ut supra Christen Sørensen, køber Søren Mikkelsen, sælger. I anledning af denne handel er til distrikts fattigkassen betalt 1 mark tegn, hvilket herved tilstås. Frederiks præstegård den 2. juni Kierulff, sognepræst. Af det hermed solgte hus og hartkorn resterer ikke hertil til dato kongelige skatter, rigsbankrenter eller kommune afgifter attesteres. Viborg amtstue, 4. juni Gjørup Mig på branddirektionens vegne den 20. oktober 1828 forevist. Efter fuldmagt Hammershøi Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 20. oktober Og derefter samme herreders pantebog no. 15 tilført. Anm: Sælgerens adkomst er læst den 28. oktober 1816 (10-329) og det solgte er frigjort for foregående forhæftelser. H.H.Holm. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP18 side 365).

11 Søren Christensen HansH Søren Christensen blev døbt i september 1803 i Thorning kirke, og søn af Christen Sørensen og Kirsten Pedersdatter, der på det tidspunkt boede i Bechgaard, Thorning sogn. Han blev viet den 20. november 1825 i Haderup kirke: Søren Christensen 22 år, tjenende i Haderup præstegård til Ane Pedersdatter, 24 år af Over Feldborg. Forloverne var Peder Jensen og Christen Sørensen i Karup. Søren købte af faderen ejendom 14 i 1831 med købesum på 100 rbd sedler og på samme hartkorn som tidligere 2 skp 1 fdk 2 alb. I 1843 sælger Søren ejendommen til kroejer Niels Mikkelsen til sammenlægning med matr. nr. 5 og 6 og med samme tdr. hartkorn som tidligere 2 skp 1 fdk 2 alb. Her var købesummen på 600 rd. Søren Christensen og Ane Pedersdatters børn: 1. Peder Sørensen, født 22. februar 1826 i Over Feldborg, hjemmedøbt 22. februar, publiceret i Haderup kirke den 16. april. Død 23. april 1850 i Kølvrå, begravet 28. april. 24. år. Affældighed. 2. Christen Sørensen, født 6. maj 1832, hjemmedøbt samme dag. Public. i kirken er ikke noteret. 3. Plejebarn Kirsten Sørensdatter, født 11. februar 1822 i Karup, datter af husmand Søren Michelsen og hustru Kirsten Kristensdatter i Karup. Hun blev konfirmeret 1. søndag efter Mikkelsdag i Karup kirke. Opfostret hos Søren Christensen og datter af gårdmand Søren Mikkelsen i Karup. Hendes søn, Niels Sørensen, født 28. maj 1846, døbt i Viborg domkirke 12. juli. Udlagt barnefader soldat Niels Jensen Brandt. Niels Sørensen blev også plejebarn hos Søren Christensen og Ane Pedersdatter. 4. Kirstine Sørensdatter, født 26. september 1834, døbt 9. november i Karup kirke. 5. Niels Christensen, tvilling født 11. marts 1837, døbt 11. marts hjemme. Dåben publiceret 21. maj i Karup kirke. 6. Maren Christensen, tvilling født 11. marts 1837, døbt 11. marts hjemme. Dåben publiceret 21. maj i Karup kirke. 7. Ane Kirstine Christensen, født 1. november 1839, døbt 10. november i Karup kirke. 8. Petrine Kirstine Christensen, født 12. november 1842, døbt 20. november i Karup kirke. Den 14. april 1843 flyttede Søren Christensen og Ane Pedersdatter samt 6 børn til Haderup sogn. Det ældste barn havde længe været forsørget af Frederiks og Karup fattigvæsen. Søren Christensen døde 21. maj 1845 og blev begravet 1. juni på Haderup kirkegård. Selvejergårdmand, 44 ¾ år gammel. Døde af en stærk forkølelse. Født i Lysgaard, Thorning sogn, søn af husmand Christen Sørensen samme sted. Ane Pedersdatter blev viet 2. gang den 3. oktober 1845 i Karup kirke til ungkarl Mickel Christian Laursen, tjenende hos gårdbrugsenke Karen Mickelsdatter i Kølvrå. 26½ år gammel. Mickel Christian Laursen døde 16. september 1871 og blev jordet på Karup kirkegård den 23. september. 58 år, gift husmand i Kølvrå, født i Hessellund, søn af Laurs Mickelsen.

12 SKØDE Underskrevne Christen Sørensen i Karup sælger, skøder og overdrager herved til min søn Søren Christensen mit hidtil ejede og påboede hus af hartkorn 2 skp 1 fdk 2 alb med besætning ud- og indbo i Karup, alt for den akkorderede købesum 100 rbd sedler, skriver et hundrede rigsbankdaler sedler. Og da køberen har gjort mig rigtighed for købesummen, så tilskøder jeg ham hermed fornævnte hus med ejendomme med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg selv har ejet samme, fri og frelst for hver mands krav og tiltale. Til bekræftelse under min og vitterlighedsvidners underskrift. Karup den 7. maj Christen Sørensen Til vitterlighed: Visti Jacobsen Peder Mortensen I anledning af denne handel er til fattigvæsenet betalt 1 mark skriver en mark tegn. Kierulff, sognepræst for Karup sogn At skatterne af det heri solgte, er betalt til 1. juli d.a. attesteres. Viborg amtstue 26. oktober Morville Mig på branddirektørens vegne forevist den 31. oktober Efter fuldmagt. Chr. Trochmann Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 31. oktober 1831 og derefter samme herreders pantebog no 16 tilført. Attest skrevet på anordnet stemplet papir forevist. Anm. Sælgerens adkomst på det solgte hartkorn er tinglæst den 20. oktober 1828 /:15-364:/ og ejendommen er frigjort for foregående forhæftelser, hvilket efter begæring attesteres. H.H.Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP19 fol. 284)

13 SKØDE Underskrevne Søren Christensen af Karup sælger, skøder og aldeles afhænder og overdrager herved uden foregående skriftlig købekontrakt til Niels Mikkelsen mit efter skøde af 7. maj 1831 tinglæst den 31. oktober s.a., hidtil tilhørende og påboende sted i bemeldte Karup af hartkorn ager og eng 2 skp 1 fdk 2 alb med påstående bygninger, avl og afgrøde for købesum 600 rd. Og da køberen har betalt mig købesummen, så tilskøder jeg ham herved forbemeldte sted med alle sammes tilhørende rettigheder og byrder, således som jeg selv har ejet det fri for enhvers krav og tiltale. Til bekræftelse under min hånds underskrift. Skrevet på Dalsgaard den 17. juni Søren Christensen (m.f.p.) Til vitterlighed: Chr. Trochmann Zimmermann Af det herved solgte er skatterne betalte indtil 1. juli Viborg amtstue den 21. juni Morville Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 23. juni 1843 og attest forevist. Derefter samme herreders pantebog no. 20 tilført. Anmærkning: Sælgerens adkomst er tinglæst den 31. oktober 1831 /:16-284:/ Chr. Trochmann Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP23 fol. 497)

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57

Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejer: Fæster: 1788 Kærsholm. Søren Christensen 17? Peder Glud i Bøgild. Anders Jensen ~ F.D. 1800 Anders Jensen. 1802 Christen Andersen. 1802 Rasmus Pedersen

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Ejendom 9 Alskovvej 55

Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Kieldsen. 1787 Jens Christensen. Giørup m.fl. Jens Christensen. 1809 Christen Jensen. 1839 F.S. Lars Christensen Balle. 1843 Sælger parcel 9b til Niels

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Niels Pedersen 1801 Ægidius og Schiøtt. 1791 Niels Olesen ~ F.E. 1803 Niels Olesen. 1830 F.S. Niels Nielsen. 1832 Adkomst

Læs mere

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen 3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen Anna Katrine Hansen, død 1916 O461D-G030, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døde 1916 nr.1, s. 284 Død 1916 6. januar, Møllergade, Marstal Handelsplads,

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen Kongevejen 100 Davrehøjshuus, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på 12.792 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde af 4.6.2012 til Agnete Devantier Vedsted-Jacobsen. 2.

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere