Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen"

Transkript

1 Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843 Niels Mikkelsen til sammenlægning med Matr.nr. 5 og 6. F.D. = Formandens datter F.S. = Formandens søn

2 Hans Jensen HansH Hans Jensen var født omkring 1743/47 ifølge folketællingerne. Han var gift med Karen Knudsdatter, som i folketællingerne var født mellem 1738 og Gift 2. gang med Anne Else Christensdatter. Hvornår Karen Knudsdatter dør ved vi ikke, og vi ved heller ikke, hvornår han blev gift med Anne Else Christensdatter. Det kan være den Anne Else Christensdatter, som var født 8. november 1771 i Ørre sogn. Faderen var Christen Hark? Ørrekjær. Ifølge folketællingen 1845 var hun født i Ørre. Hans Jensen havde fæstet ejendommen. Hvornår ved vi ikke, men han har sikkert haft den en del år. Han får ved udskiftningen af Karup jorder en noget mindre ejendom. Denne ejendom køber han ifølge skøde af Han er en af de første i Karup, der køber sin fæsteejendom. Han køber den af Hans Egidius og Søren Schjøtt til Aunsberg. Den er tillagt jord, som er matrikuleret til ager og eng hartkorn på 2 skp 1fdk 2 album. Hans Jensen beholder ikke gården ret længe efter købet. Allerede i 1802 sælger han den til svigersønnen Thomas Christensen. Hans Jensen overtager på et tidspunkt inden 1804 ejendom 13, som han køber i dette år. (Se ejendom13). Ifølge skiftet efter Hans Jensen døde han den 27. marts Han efterlod sig en gift datter og en datter på ½ år. Oplysning: Anne Else Christensdatters søskende: Marie Christensen gift med Christen Andersen af Stordal (ejendom 4) og Christen Christensen af Thorup. Barn af Hans Jensen og Karen Knudsdatter: 1. Anne Hansdatter, døbt 4. juli 1773 i Karup kirke. Hun blev båret af Peder Knudsens hustru i Bøjlund. Gift med Thomas Christensen fra Neder Uhre i Haderup sogn. (Se næste ejer). Barn af Hans Jensen og Anne Else Christensdatter: 2. Inger Kathrine Hansdatter, født 1. september 1809 (iflg. hendes konfirmation) Ad 2. Inger Kathrine Hansdatter, født 1809: Hun blev konfirmeret den 29. april 1823 i Thorning. Her blev moderens nye ægtemand, Mads Christensen Doss (ejendom 13), nævnt som Inger Kathrine Hansdatters far. Gift den 10. juni 1828 i Thorning kirke pigen Inger Cathrine Hansdatter af Thorning 19¾ år til ungkarl Jens Andersen af Knudstrup, 28½ år. Folketælling 1787: Hans Jensen 40 g husfader bonde og gårdbeboer Karen Knudsdatter 49 g husmoder Anne Hansdatter 13 barn Jacob Rasmussen 9 tjenestedreng Anne Nielsdatter 50 ugift indsidder, ernærer sig ved strømpebinding Folketælling 1801: Hans Jensen 58 g husfader, bonde Karen Knudsdatter 61 g hans kone Anne Hansdatter 15 deres datter (alderen passer ikke skulle være 27).

3 SKØDE Hans Egidius og Søren Schjøtt til Aunsbjerg gør vitterligt: at have solgt, skødet og afhændet, ligesom vi med dette vort skøde sælger og afhænder fra os og vore arvinger, til gårdmand Hans Jensen i Karup, det hus i bemeldte Karup som han hidtil har haft i fæste, den med Karup byes udskiftning er tillagt jord, som er matrikuleret til kontribuabel ager og engs hartkorn = 2 Skæpper, 1 Fjerdingkar og 2 Album, hvilket hus med dets tilhørende og tilliggende jorder, bemeldte Hans Jensen og hans arvinger, herved overdrages med den samme fuldkomne ejendoms ret, som vi det selv ejet og haft haver, efter det os, på Aunsbjerg gård og gods, under 24. juni f.a. meddelt skøde, og overensstemmende med den imellem os oprettede købekontrakt, som er dette skøde vedhæftet. Og da Hans Jensen har betalt os for huset, den akkorderede købesum med 135 Rd, hvorfor han herved meddeles fuldkommen kvittering, så forbinder vi os til alle tider at hjemle Hans Jensen og hans arvinger dette hus med sit hartkorn, fri for enhver krav eller påtale i alle og tænkelige måder. Dette skøde, som i medhold af hans kongl. majestæts allernådigste bevilling af 9. august 1797, udstedes på stemplet papir til 24 sk.; og som vi egenhændig har underskrevne og forseglet, kan, os ukaldet, inden tinge læses og protokolleres. Aunsbjerg den 19. juni H. Aegidius - Schjøtt (L.S.) (L.S.) Til vitterlighed: Jens Christensen - Jacob Rasmussen Fremlæst i Lysgård herreds ret den 1. juli og købekontrakt medhæftet. Tolstrup Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP9 fol. 237)

4 Thomas Christensen HansH Thomas Christensen blev født den 20. oktober 1771 og var søn af Christen Christensen af Neder Uhre. Thomas blev døbt i Haderup kirke den 20. oktober Pigen som bar, var Mette Christensdatter af Neder Uhre, søster til barnets fader og Bodil Nielsdatter af Hessellund, Peder Staulund, Niels Larsen Vistorp og Lars Christensen Egelund som faddere. I 1791 blev Christen Christensens søn Thomas af Neder Uhre, konfirmeret i Haderup kirke. I folketælling 1801 var Thomas Christensen tjenestekarl og landsoldat hos Hans Jensen og Karen Knudsdatter. Han blev gift med deres eneste datter Anne Hansdatter, som var født 4. juli 1773 i Karup. Thomas Christensen af Neder Uhre købte i 1802 ifølge skøde ejendommen af Hans Jensen. Købesummen var på 48 rdl. Ejendommen var på 2 skp 1 fdk og 2 alb. I 1804 sælger Thomas Christensen ejendommen til Christen Sørensen af Bechgaard. Købesummen var også her 48 rdl. Ager og engs hartkorn var på 2 skp 2 fdk og 2 alb. Det ser ud til, at Thomas Christensen i stedet for har overtaget Bechgaard i Thorning sogn. Hvordan de to har byttet fremgår ikke af skødet, men ved folketællingen 1834 boede familien stadig på Bechgaard i Thorning sogn, hvor Thomas Christensen var husmand og levede af sin jordlod. Ane Hansdatter døde den 21. januar år gammel. 1801: Hans Jensen 58 år gift husfader, bonde Karen Knudsdatter 61 år gift hans kone Anne Hansdatter 15 år deres datter Thomas Christensen 28 år ugift tjenestkarl, landsoldat

5 SKØDE. Hans Jensen i Karup gør vitterligt at have solgt, skødet og afhændet, lige som jeg ved dette til skøde sælger og afhænder til Thomas Christensen fra Neder Uhre det hus i bemeldte Karup jeg hidtil har haft i eje den ved Karup bys udskiftning er tillagt jorden, som er matrikuleret til contribukal ager og engs hartkorn 2 skp. 1 fdk. 2 alb. hvilket hus med dets tilhørende, tilliggende jorder bemeldte Thomas Christensen og hans arvinger herved overdrages med den samme fuldkomne ejendomret, som jeg det selv ejet og haft haver, efter det mig af Aunsbjerg gård og gods s ejer under 14. juni 1799 meddelte skøde. Og da Thomas Christensen har betalt mig for huset den accorderede købesum med 48 rdl. skriver fyrretyve og otte rigsdaler, hvorfor han herved meddeles fuldkommen kvittering, så forbinder jeg mig til alle tider at hjemle Thomas Christensen og hans arvinger dette hus med sit hartkorn, fri for enhvers krav eller påtale i alle optænkelige måder. Dette skøde, som af mig er egenhændig underskrevet og forseglet kan inden tinge læses og protokolleres, uden mig dertil at give besked. Karup den 20 marts Hans Jensen. Af foranførte må bemærkes: At ingen købekontrakt eller andet skriftligt dokument er imellem os, denne handel betruffende. Hans Jensen Thomas Christensen. Fremlagt og læst ved Lysgaard-Hids herreders ret den 14. marts 1803, tilstået i den ordinære dommers forfald, som konstitueret. Curtz Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP10 side 39).

6 Christen Sørensen HansH og Christen Sørensen var født omkring 1768 og var gift med Kirsten Pedersdatter, som ligeledes var født omkring Da sønnen Søren Christensen blev døbt i september 1803, boede familien i kolonigården Bechgaard i Thorning sogn. I 1804 bytter han på en eller anden måde ejendom med Thomas Christensen og overtager nu stedet i Karup. Her bor han indtil han sælger den til svigersønnen Søren Michelsen i Købesummen var 300 rdl. Ejendommen var på samme hartkorn som tidligere. Det er muligt, at Christen Sørensen og hans hustru, da er kommet på aftægt hos datteren og svigersønnen I 1823 blev datteren Kirsten Christensdatter og svigersønnen Søren Michelsen skilt, og Christen Sørensen købte derefter gården tilbage. Her var købesummen 80 rdl. Sølv. Christen Sørensen havde nu ejendommen i nogle år. Han har måske fået hjælp af sønnen Søren, for i 1831 solgte han ejendommen til sønnen Christen Sørensen med samme hartkorn på 2 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 album. Købesummer var her på 100 rigsbankdaler sedler. De sparsomme oplysninger om parret er fra folketællingen fra Karup i 1834, hvor Christen og Kirsten boede som aftægtsfolk hos sønnen Søren Christensen og Anne Pedersdatter. Christen Sørensen døde 21. marts 1835 og blev begravet 29. marts på Karup kirkegård, 67 år gammel. Kirsten Pedersdatter døde 16. marts 1836 og blev begravet 21. marts på Karup kirkegård, 68 år gammel. Christen Sørensen og Kirsten Pedersdatters børn: 1. Kirsten Christensdatter, født omkring 1799 i Lysgård, Thorning s. Hun blev gift i Karup kirke 2. maj 1816 til Søren Michelsen. (Se næste ejer af ejendommen) 2. Søren Christensen, døbt i september 1803 i Thorning kirke. Overtog ejendommen efter forældrene i ( Se ejer efter 1831).

7 SKØDE Thomas Christensen i Karup gør vitterligt, at ligesom jeg med den mellem mig og Christen Sørensen fra Bechgaard under 4. februar d.a. oprettede afståelseskontrakt dens 4de post har forbunden mig til at sælge, skøde og afhænde (mangler) fornævnte Christen Sørensen fra benævnte Bechgaard skøde, og afhænder jeg herved fra mig og mine arvinger, til merbemeldte Sørensen og hans arvinger fornævnte hus, der står for ager og engs hartkorn 2 skp 2 fdk 2 alb med al dens tilhørende jorder, som huset ved Karup bys udskiftning er tillagt, tillige sine herligheder og byrder, med den samme fuldkomne ejendoms ret, som jeg selv haft haver, og det mig af skøde under 20. marts tilskødet er. Og da nu køberen nævnte Christen Sørensen har betalt mig for samme hus den akkorderede sum 48 rd, skriver firesindstyve og otte rigsdaler, så erklærer jeg og arvinger ingen ydermere lod, del eller rettigheder til at have udi fornævnte hus, men samme at tilhøre ham og hans arvinger, som vi og er ham pligtig efter loven at hjemle. Dog forbindes køberen til ifølge de kongelige anordninger at lade huset forsikre i brandkassen, såvelsom ingensinde at sælge eller overdrage det til nogen hovedgårds komplettering. Denne mit udgivne skøde, som af mig er egenhændig underskrevet og forseglet, kan mig ukaldig, inden tinge læses og protokolleres. Karup den 17. marts Thomas Christensen Til vitterlighed: M. Nielsen og Søren Jensen, begge af Karup. At ingen købekontrakt eller noget sådant skriftligt dokument imellem køber og sælger har været oprettet, kan med ed bevidnes, om forlanges, som herved tilstås af Thomas Christensen og Christen Sørensen. Fremlagt i Lysgård og Hids herreders ret den 22. april Tolstrup Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP10 fol. 137)

8 Søren Michelsen HansH Søren Michelsen blev født omkring Han var søn af degn og skoleholder Michel Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter i Karup. Søren blev viet 2. maj 1816 i Karup kirke med Kirsten Christensdatter, datter af Christen Sørensen og Kirsten Pedersdatter i Karup. Ved brylluppet var Kirsten 17 år og Søren 27 år. Samme år købte Søren Michelsen svigerfaderens ejendom. Købesummen var på 300 rdl. Den driver han i nogle år, men forholdet mellem ægtefæller er meget vanskeligt og det ender med en skilsmisse i Derfor sælger Søren Michelsen ejendommen tilbage til svigerfaderen for 80 rdl. Sølv. Svigerforældrene har muligvis været på aftægt hos Søren Michelsen. Søren Michelsen og Kirsten Christensdatter fik 3 døtre, nemlig 1. Ane Johanne Sørensdatter, født 21. februar 1819, døbt samme dag i Karup kirke. 2. Kirsten Sørensdatter, født 11. februar Kirsten er konfirmeret 1. sønd. efter Mikkelsdag og opfostret hos Søren Christensen (hendes morbror). Hun fik en søn Niels Sørensen, født 28. maj 1846 i Viborg domsogn, døbt i Domkirken 12. juli. Udlagt barnefader soldat Niels Jensen Brandt. Han blev plejebarn hos Søren Christensen og Ane Pedersdatter, hvor også moderen var vokset op. 3. Kirstine Sørensdatter, født 9. marts 1824 i Kølvrå, hjemdøbt samme dag. Publiceret i Haderup kirke 13. april [Moderen flyttede 1.nov fra faderen i Karup] Moderen Kirsten Christensdatter til huse i Kiølvraa, fraskilt ægtehustru af husmand Søren Michelsen i Karup, der er udlagt at være barnefader, da der ikun er noget over ½ år siden, de blev adskilt. Formeldte Søren Michelsen i vidners nærværelse benægter at være barnets fader. [ NB. Der er ikke fundet nogen faderskabssag, men barnet er dog døbt med faderens efternavn] 27. april 1852 blev Kirstine viet i Karup kirke. Her havde hun efternavnet Laustdatter. Viet til ungkarl Nikolai Johannesen af Sinding sogn, 27 år, og pigen Kirstine Laustdatter af Karup 28 år. Forloverne var L. Mikkelsen og Hans Nielsen, begge af Karup. Kirsten Christensdatter forlod Søren Michelsen i 1823 og rejste til Haderup sogn. Parret blev herefter skilt, og Søren Michelsen solgte ejendommen tilbage til hendes far, Christen Sørensen. Efter kongelig bevilling af 10. september 1827 blev Søren Michelsen, 39 år, gift 2. gang den 9. november 1827 i Karup med pigen Inger Jensdatter, 29 år gl. af Karup. Forloverne var degn Michel Nielsen og sognefoged Visti Jacobsen, begge af Karup. Søren Michelsen døde 23. september 1853 og blev begravet 30. september på Karup kirkegård. Husmand i Karup 65½ år gl. Inger Jensdatter døde 4. april 1859 i Karup og blev begravet 10. april på Karup kirkegård. 58 år. Søren Michelsen og Inger Jensdatters børn: 1. Michel Sørensen, født 20. december 1828, døbt 26. december. Død 18. marts 1829 og begravet 22. marts på Karup kirkegård. 3/12 år gl. 2. Michel Sørensen, født 19. maj 1830, døbt 30. maj i Karup kirke. Flytter 1849 som tjenestekarl, 19 år til Skræ, Thorning sogn. 3. Jens Christian Mikkelsen, født 19. marts 1836, døbt 29. april i Karup kirke. 4. Karen Marie Mikkelsen født 6. juni 1840, døbt 19. juli i Karup kirke.

9 SKØDE Underskrevne Christen Sørensen, selvejer i Karup gør vitterlig at have solgt, skødet og afhændet ligesom jeg også ved dette mit skøde, sælger, skøder og aldeles afhænder mit tilhørende og påboende hus her i Karup by, som står for hartkorn ager og eng 2 Skæpper, 1 Fjerdingkar og 2 Album til Søren Michelsen i bemeldte Karup for den akkorderede sum 300 Rd, siger tre hundrede rigsbankdaler i n. værdi. Og da nu køberen har givet mig fuldkommen borgen for denne købesum, så skal bemeldte solgte hus med bygninger, ejendomme, besætning og inventarium være hans retmæssige ejendom, undtagen hvad den i mellem os indgået dags dato oprettede aftægtskontrakt fritagen og det med den samme fuldkomne ejendoms ret, som jeg det selv ejet og haft haver og det ved skøde af under 17. marts 1804 overdragen er, hvilket jeg alle tider efter loven skal være pligtig at hjemle ligesom jeg og forbinder mit til at udbetale den på huset hæftende gæld og for samme holder køberen kravsløs. Dette mit udgivne skøde som mig ukaldig til tinge kan læses og protokolleres har jeg ej alene egenhændig underskrevet og forsegle men endog formået 2de mænd med mit til vitterlighed at underskrive. Karup den 18. oktober Christen Sørensen At nogen købekontrakt imellem sælger og køber er oprettet denne handel angående det kan og skal vi om forlanges med ed bevidne. Datum ut supra. Som sælger: Christen Sørensen Som køber: Søren Michelsen Til vitterlighed: J. Rasmussen M. Nielsen Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 28. oktober Og derefter samme herreders pantebog no 10 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og ejendommen er frigjort for foregående forhæftelser. Holstein Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP13).

10 SKØDE. Underskrevne Søren Mikkelsen selvejerhusmand af Karup gør vitterlig at have solgt og afhændet og herved skøder og aldeles overdrager mit hidtil ejede og påboende hus til min svigerfader Christen Sørensen i Karup, der står for ager og engs hartkorn 2 skp. 1 fdk. 2 alb. med påstående bygninger, herligheder, rettigheder, alt ligesom jeg det selv har ejet og som det mig med skøde fra køberen selv under 18de oktober 1816 er overdraget. Og da køberen bemeldte min svigerfader Christen Sørensen nu derfor har betalt mig den accorderede købesum de 80 rdl sølv skriver firsindstyve rigsbankdaler sølv, så kender jeg fra mig og arvinger, ingen ydermere ret eller rettighed at have i eller til bemeldte hus og ejendomme, men tilhører ham og arvinger som deres retmæssig tilkøbte ejendom, den jeg efter lov og anordning er pligtig at hjemle. Det bemærkes at ejendommen med et og alt står fra dato for køberens regning og risiko uden noget ansvar for sælgeren. Til bekræftelse under min hånd og segl samt 2de vitterlighedsvidners underskrift. Karup den 31. marts Søren Mikkelsen Til vitterlighed J.Keller Niels Veller At ingen købekontrakt skriftlige konditioner mellem os eller på vore vegne har haft bevidnes herved under tilbud af ed om forlanges. Datum ut supra Christen Sørensen, køber Søren Mikkelsen, sælger. I anledning af denne handel er til distrikts fattigkassen betalt 1 mark tegn, hvilket herved tilstås. Frederiks præstegård den 2. juni Kierulff, sognepræst. Af det hermed solgte hus og hartkorn resterer ikke hertil til dato kongelige skatter, rigsbankrenter eller kommune afgifter attesteres. Viborg amtstue, 4. juni Gjørup Mig på branddirektionens vegne den 20. oktober 1828 forevist. Efter fuldmagt Hammershøi Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 20. oktober Og derefter samme herreders pantebog no. 15 tilført. Anm: Sælgerens adkomst er læst den 28. oktober 1816 (10-329) og det solgte er frigjort for foregående forhæftelser. H.H.Holm. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP18 side 365).

11 Søren Christensen HansH Søren Christensen blev døbt i september 1803 i Thorning kirke, og søn af Christen Sørensen og Kirsten Pedersdatter, der på det tidspunkt boede i Bechgaard, Thorning sogn. Han blev viet den 20. november 1825 i Haderup kirke: Søren Christensen 22 år, tjenende i Haderup præstegård til Ane Pedersdatter, 24 år af Over Feldborg. Forloverne var Peder Jensen og Christen Sørensen i Karup. Søren købte af faderen ejendom 14 i 1831 med købesum på 100 rbd sedler og på samme hartkorn som tidligere 2 skp 1 fdk 2 alb. I 1843 sælger Søren ejendommen til kroejer Niels Mikkelsen til sammenlægning med matr. nr. 5 og 6 og med samme tdr. hartkorn som tidligere 2 skp 1 fdk 2 alb. Her var købesummen på 600 rd. Søren Christensen og Ane Pedersdatters børn: 1. Peder Sørensen, født 22. februar 1826 i Over Feldborg, hjemmedøbt 22. februar, publiceret i Haderup kirke den 16. april. Død 23. april 1850 i Kølvrå, begravet 28. april. 24. år. Affældighed. 2. Christen Sørensen, født 6. maj 1832, hjemmedøbt samme dag. Public. i kirken er ikke noteret. 3. Plejebarn Kirsten Sørensdatter, født 11. februar 1822 i Karup, datter af husmand Søren Michelsen og hustru Kirsten Kristensdatter i Karup. Hun blev konfirmeret 1. søndag efter Mikkelsdag i Karup kirke. Opfostret hos Søren Christensen og datter af gårdmand Søren Mikkelsen i Karup. Hendes søn, Niels Sørensen, født 28. maj 1846, døbt i Viborg domkirke 12. juli. Udlagt barnefader soldat Niels Jensen Brandt. Niels Sørensen blev også plejebarn hos Søren Christensen og Ane Pedersdatter. 4. Kirstine Sørensdatter, født 26. september 1834, døbt 9. november i Karup kirke. 5. Niels Christensen, tvilling født 11. marts 1837, døbt 11. marts hjemme. Dåben publiceret 21. maj i Karup kirke. 6. Maren Christensen, tvilling født 11. marts 1837, døbt 11. marts hjemme. Dåben publiceret 21. maj i Karup kirke. 7. Ane Kirstine Christensen, født 1. november 1839, døbt 10. november i Karup kirke. 8. Petrine Kirstine Christensen, født 12. november 1842, døbt 20. november i Karup kirke. Den 14. april 1843 flyttede Søren Christensen og Ane Pedersdatter samt 6 børn til Haderup sogn. Det ældste barn havde længe været forsørget af Frederiks og Karup fattigvæsen. Søren Christensen døde 21. maj 1845 og blev begravet 1. juni på Haderup kirkegård. Selvejergårdmand, 44 ¾ år gammel. Døde af en stærk forkølelse. Født i Lysgaard, Thorning sogn, søn af husmand Christen Sørensen samme sted. Ane Pedersdatter blev viet 2. gang den 3. oktober 1845 i Karup kirke til ungkarl Mickel Christian Laursen, tjenende hos gårdbrugsenke Karen Mickelsdatter i Kølvrå. 26½ år gammel. Mickel Christian Laursen døde 16. september 1871 og blev jordet på Karup kirkegård den 23. september. 58 år, gift husmand i Kølvrå, født i Hessellund, søn af Laurs Mickelsen.

12 SKØDE Underskrevne Christen Sørensen i Karup sælger, skøder og overdrager herved til min søn Søren Christensen mit hidtil ejede og påboede hus af hartkorn 2 skp 1 fdk 2 alb med besætning ud- og indbo i Karup, alt for den akkorderede købesum 100 rbd sedler, skriver et hundrede rigsbankdaler sedler. Og da køberen har gjort mig rigtighed for købesummen, så tilskøder jeg ham hermed fornævnte hus med ejendomme med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg selv har ejet samme, fri og frelst for hver mands krav og tiltale. Til bekræftelse under min og vitterlighedsvidners underskrift. Karup den 7. maj Christen Sørensen Til vitterlighed: Visti Jacobsen Peder Mortensen I anledning af denne handel er til fattigvæsenet betalt 1 mark skriver en mark tegn. Kierulff, sognepræst for Karup sogn At skatterne af det heri solgte, er betalt til 1. juli d.a. attesteres. Viborg amtstue 26. oktober Morville Mig på branddirektørens vegne forevist den 31. oktober Efter fuldmagt. Chr. Trochmann Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 31. oktober 1831 og derefter samme herreders pantebog no 16 tilført. Attest skrevet på anordnet stemplet papir forevist. Anm. Sælgerens adkomst på det solgte hartkorn er tinglæst den 20. oktober 1828 /:15-364:/ og ejendommen er frigjort for foregående forhæftelser, hvilket efter begæring attesteres. H.H.Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP19 fol. 284)

13 SKØDE Underskrevne Søren Christensen af Karup sælger, skøder og aldeles afhænder og overdrager herved uden foregående skriftlig købekontrakt til Niels Mikkelsen mit efter skøde af 7. maj 1831 tinglæst den 31. oktober s.a., hidtil tilhørende og påboende sted i bemeldte Karup af hartkorn ager og eng 2 skp 1 fdk 2 alb med påstående bygninger, avl og afgrøde for købesum 600 rd. Og da køberen har betalt mig købesummen, så tilskøder jeg ham herved forbemeldte sted med alle sammes tilhørende rettigheder og byrder, således som jeg selv har ejet det fri for enhvers krav og tiltale. Til bekræftelse under min hånds underskrift. Skrevet på Dalsgaard den 17. juni Søren Christensen (m.f.p.) Til vitterlighed: Chr. Trochmann Zimmermann Af det herved solgte er skatterne betalte indtil 1. juli Viborg amtstue den 21. juni Morville Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 23. juni 1843 og attest forevist. Derefter samme herreders pantebog no. 20 tilført. Anmærkning: Sælgerens adkomst er tinglæst den 31. oktober 1831 /:16-284:/ Chr. Trochmann Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP23 fol. 497)

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

St. Binderup Kros historie

St. Binderup Kros historie St. Binderup Kros historie Kun kr. 25,- Lene og Hans Ravn Kristensen 2000 Udarbejdet af DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLEUP(1617-1976) og HANS RAVN KRISTENSEN, ST. BINDERUP(1977-2009) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader,

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Indholdsfortegnelse..............af..Elias Efterkommere.... Ebbesen......................................................1.. 1... generation......................................................................1..

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Jens Christensen Rodsted

Jens Christensen Rodsted ESPER LØNBORG Jens Christensen Rodsted Fra slutningen af det 17. århundrede og et stykke ind i det 18. århundrede kom Jens Christensen Rodsted til at øve en betydelig om ikke altid lige heldig indflydelse

Læs mere