Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen"

Transkript

1 Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843 Niels Mikkelsen til sammenlægning med Matr.nr. 5 og 6. F.D. = Formandens datter F.S. = Formandens søn

2 Hans Jensen HansH Hans Jensen var født omkring 1743/47 ifølge folketællingerne. Han var gift med Karen Knudsdatter, som i folketællingerne var født mellem 1738 og Gift 2. gang med Anne Else Christensdatter. Hvornår Karen Knudsdatter dør ved vi ikke, og vi ved heller ikke, hvornår han blev gift med Anne Else Christensdatter. Det kan være den Anne Else Christensdatter, som var født 8. november 1771 i Ørre sogn. Faderen var Christen Hark? Ørrekjær. Ifølge folketællingen 1845 var hun født i Ørre. Hans Jensen havde fæstet ejendommen. Hvornår ved vi ikke, men han har sikkert haft den en del år. Han får ved udskiftningen af Karup jorder en noget mindre ejendom. Denne ejendom køber han ifølge skøde af Han er en af de første i Karup, der køber sin fæsteejendom. Han køber den af Hans Egidius og Søren Schjøtt til Aunsberg. Den er tillagt jord, som er matrikuleret til ager og eng hartkorn på 2 skp 1fdk 2 album. Hans Jensen beholder ikke gården ret længe efter købet. Allerede i 1802 sælger han den til svigersønnen Thomas Christensen. Hans Jensen overtager på et tidspunkt inden 1804 ejendom 13, som han køber i dette år. (Se ejendom13). Ifølge skiftet efter Hans Jensen døde han den 27. marts Han efterlod sig en gift datter og en datter på ½ år. Oplysning: Anne Else Christensdatters søskende: Marie Christensen gift med Christen Andersen af Stordal (ejendom 4) og Christen Christensen af Thorup. Barn af Hans Jensen og Karen Knudsdatter: 1. Anne Hansdatter, døbt 4. juli 1773 i Karup kirke. Hun blev båret af Peder Knudsens hustru i Bøjlund. Gift med Thomas Christensen fra Neder Uhre i Haderup sogn. (Se næste ejer). Barn af Hans Jensen og Anne Else Christensdatter: 2. Inger Kathrine Hansdatter, født 1. september 1809 (iflg. hendes konfirmation) Ad 2. Inger Kathrine Hansdatter, født 1809: Hun blev konfirmeret den 29. april 1823 i Thorning. Her blev moderens nye ægtemand, Mads Christensen Doss (ejendom 13), nævnt som Inger Kathrine Hansdatters far. Gift den 10. juni 1828 i Thorning kirke pigen Inger Cathrine Hansdatter af Thorning 19¾ år til ungkarl Jens Andersen af Knudstrup, 28½ år. Folketælling 1787: Hans Jensen 40 g husfader bonde og gårdbeboer Karen Knudsdatter 49 g husmoder Anne Hansdatter 13 barn Jacob Rasmussen 9 tjenestedreng Anne Nielsdatter 50 ugift indsidder, ernærer sig ved strømpebinding Folketælling 1801: Hans Jensen 58 g husfader, bonde Karen Knudsdatter 61 g hans kone Anne Hansdatter 15 deres datter (alderen passer ikke skulle være 27).

3 SKØDE Hans Egidius og Søren Schjøtt til Aunsbjerg gør vitterligt: at have solgt, skødet og afhændet, ligesom vi med dette vort skøde sælger og afhænder fra os og vore arvinger, til gårdmand Hans Jensen i Karup, det hus i bemeldte Karup som han hidtil har haft i fæste, den med Karup byes udskiftning er tillagt jord, som er matrikuleret til kontribuabel ager og engs hartkorn = 2 Skæpper, 1 Fjerdingkar og 2 Album, hvilket hus med dets tilhørende og tilliggende jorder, bemeldte Hans Jensen og hans arvinger, herved overdrages med den samme fuldkomne ejendoms ret, som vi det selv ejet og haft haver, efter det os, på Aunsbjerg gård og gods, under 24. juni f.a. meddelt skøde, og overensstemmende med den imellem os oprettede købekontrakt, som er dette skøde vedhæftet. Og da Hans Jensen har betalt os for huset, den akkorderede købesum med 135 Rd, hvorfor han herved meddeles fuldkommen kvittering, så forbinder vi os til alle tider at hjemle Hans Jensen og hans arvinger dette hus med sit hartkorn, fri for enhver krav eller påtale i alle og tænkelige måder. Dette skøde, som i medhold af hans kongl. majestæts allernådigste bevilling af 9. august 1797, udstedes på stemplet papir til 24 sk.; og som vi egenhændig har underskrevne og forseglet, kan, os ukaldet, inden tinge læses og protokolleres. Aunsbjerg den 19. juni H. Aegidius - Schjøtt (L.S.) (L.S.) Til vitterlighed: Jens Christensen - Jacob Rasmussen Fremlæst i Lysgård herreds ret den 1. juli og købekontrakt medhæftet. Tolstrup Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP9 fol. 237)

4 Thomas Christensen HansH Thomas Christensen blev født den 20. oktober 1771 og var søn af Christen Christensen af Neder Uhre. Thomas blev døbt i Haderup kirke den 20. oktober Pigen som bar, var Mette Christensdatter af Neder Uhre, søster til barnets fader og Bodil Nielsdatter af Hessellund, Peder Staulund, Niels Larsen Vistorp og Lars Christensen Egelund som faddere. I 1791 blev Christen Christensens søn Thomas af Neder Uhre, konfirmeret i Haderup kirke. I folketælling 1801 var Thomas Christensen tjenestekarl og landsoldat hos Hans Jensen og Karen Knudsdatter. Han blev gift med deres eneste datter Anne Hansdatter, som var født 4. juli 1773 i Karup. Thomas Christensen af Neder Uhre købte i 1802 ifølge skøde ejendommen af Hans Jensen. Købesummen var på 48 rdl. Ejendommen var på 2 skp 1 fdk og 2 alb. I 1804 sælger Thomas Christensen ejendommen til Christen Sørensen af Bechgaard. Købesummen var også her 48 rdl. Ager og engs hartkorn var på 2 skp 2 fdk og 2 alb. Det ser ud til, at Thomas Christensen i stedet for har overtaget Bechgaard i Thorning sogn. Hvordan de to har byttet fremgår ikke af skødet, men ved folketællingen 1834 boede familien stadig på Bechgaard i Thorning sogn, hvor Thomas Christensen var husmand og levede af sin jordlod. Ane Hansdatter døde den 21. januar år gammel. 1801: Hans Jensen 58 år gift husfader, bonde Karen Knudsdatter 61 år gift hans kone Anne Hansdatter 15 år deres datter Thomas Christensen 28 år ugift tjenestkarl, landsoldat

5 SKØDE. Hans Jensen i Karup gør vitterligt at have solgt, skødet og afhændet, lige som jeg ved dette til skøde sælger og afhænder til Thomas Christensen fra Neder Uhre det hus i bemeldte Karup jeg hidtil har haft i eje den ved Karup bys udskiftning er tillagt jorden, som er matrikuleret til contribukal ager og engs hartkorn 2 skp. 1 fdk. 2 alb. hvilket hus med dets tilhørende, tilliggende jorder bemeldte Thomas Christensen og hans arvinger herved overdrages med den samme fuldkomne ejendomret, som jeg det selv ejet og haft haver, efter det mig af Aunsbjerg gård og gods s ejer under 14. juni 1799 meddelte skøde. Og da Thomas Christensen har betalt mig for huset den accorderede købesum med 48 rdl. skriver fyrretyve og otte rigsdaler, hvorfor han herved meddeles fuldkommen kvittering, så forbinder jeg mig til alle tider at hjemle Thomas Christensen og hans arvinger dette hus med sit hartkorn, fri for enhvers krav eller påtale i alle optænkelige måder. Dette skøde, som af mig er egenhændig underskrevet og forseglet kan inden tinge læses og protokolleres, uden mig dertil at give besked. Karup den 20 marts Hans Jensen. Af foranførte må bemærkes: At ingen købekontrakt eller andet skriftligt dokument er imellem os, denne handel betruffende. Hans Jensen Thomas Christensen. Fremlagt og læst ved Lysgaard-Hids herreders ret den 14. marts 1803, tilstået i den ordinære dommers forfald, som konstitueret. Curtz Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP10 side 39).

6 Christen Sørensen HansH og Christen Sørensen var født omkring 1768 og var gift med Kirsten Pedersdatter, som ligeledes var født omkring Da sønnen Søren Christensen blev døbt i september 1803, boede familien i kolonigården Bechgaard i Thorning sogn. I 1804 bytter han på en eller anden måde ejendom med Thomas Christensen og overtager nu stedet i Karup. Her bor han indtil han sælger den til svigersønnen Søren Michelsen i Købesummen var 300 rdl. Ejendommen var på samme hartkorn som tidligere. Det er muligt, at Christen Sørensen og hans hustru, da er kommet på aftægt hos datteren og svigersønnen I 1823 blev datteren Kirsten Christensdatter og svigersønnen Søren Michelsen skilt, og Christen Sørensen købte derefter gården tilbage. Her var købesummen 80 rdl. Sølv. Christen Sørensen havde nu ejendommen i nogle år. Han har måske fået hjælp af sønnen Søren, for i 1831 solgte han ejendommen til sønnen Christen Sørensen med samme hartkorn på 2 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 album. Købesummer var her på 100 rigsbankdaler sedler. De sparsomme oplysninger om parret er fra folketællingen fra Karup i 1834, hvor Christen og Kirsten boede som aftægtsfolk hos sønnen Søren Christensen og Anne Pedersdatter. Christen Sørensen døde 21. marts 1835 og blev begravet 29. marts på Karup kirkegård, 67 år gammel. Kirsten Pedersdatter døde 16. marts 1836 og blev begravet 21. marts på Karup kirkegård, 68 år gammel. Christen Sørensen og Kirsten Pedersdatters børn: 1. Kirsten Christensdatter, født omkring 1799 i Lysgård, Thorning s. Hun blev gift i Karup kirke 2. maj 1816 til Søren Michelsen. (Se næste ejer af ejendommen) 2. Søren Christensen, døbt i september 1803 i Thorning kirke. Overtog ejendommen efter forældrene i ( Se ejer efter 1831).

7 SKØDE Thomas Christensen i Karup gør vitterligt, at ligesom jeg med den mellem mig og Christen Sørensen fra Bechgaard under 4. februar d.a. oprettede afståelseskontrakt dens 4de post har forbunden mig til at sælge, skøde og afhænde (mangler) fornævnte Christen Sørensen fra benævnte Bechgaard skøde, og afhænder jeg herved fra mig og mine arvinger, til merbemeldte Sørensen og hans arvinger fornævnte hus, der står for ager og engs hartkorn 2 skp 2 fdk 2 alb med al dens tilhørende jorder, som huset ved Karup bys udskiftning er tillagt, tillige sine herligheder og byrder, med den samme fuldkomne ejendoms ret, som jeg selv haft haver, og det mig af skøde under 20. marts tilskødet er. Og da nu køberen nævnte Christen Sørensen har betalt mig for samme hus den akkorderede sum 48 rd, skriver firesindstyve og otte rigsdaler, så erklærer jeg og arvinger ingen ydermere lod, del eller rettigheder til at have udi fornævnte hus, men samme at tilhøre ham og hans arvinger, som vi og er ham pligtig efter loven at hjemle. Dog forbindes køberen til ifølge de kongelige anordninger at lade huset forsikre i brandkassen, såvelsom ingensinde at sælge eller overdrage det til nogen hovedgårds komplettering. Denne mit udgivne skøde, som af mig er egenhændig underskrevet og forseglet, kan mig ukaldig, inden tinge læses og protokolleres. Karup den 17. marts Thomas Christensen Til vitterlighed: M. Nielsen og Søren Jensen, begge af Karup. At ingen købekontrakt eller noget sådant skriftligt dokument imellem køber og sælger har været oprettet, kan med ed bevidnes, om forlanges, som herved tilstås af Thomas Christensen og Christen Sørensen. Fremlagt i Lysgård og Hids herreders ret den 22. april Tolstrup Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP10 fol. 137)

8 Søren Michelsen HansH Søren Michelsen blev født omkring Han var søn af degn og skoleholder Michel Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter i Karup. Søren blev viet 2. maj 1816 i Karup kirke med Kirsten Christensdatter, datter af Christen Sørensen og Kirsten Pedersdatter i Karup. Ved brylluppet var Kirsten 17 år og Søren 27 år. Samme år købte Søren Michelsen svigerfaderens ejendom. Købesummen var på 300 rdl. Den driver han i nogle år, men forholdet mellem ægtefæller er meget vanskeligt og det ender med en skilsmisse i Derfor sælger Søren Michelsen ejendommen tilbage til svigerfaderen for 80 rdl. Sølv. Svigerforældrene har muligvis været på aftægt hos Søren Michelsen. Søren Michelsen og Kirsten Christensdatter fik 3 døtre, nemlig 1. Ane Johanne Sørensdatter, født 21. februar 1819, døbt samme dag i Karup kirke. 2. Kirsten Sørensdatter, født 11. februar Kirsten er konfirmeret 1. sønd. efter Mikkelsdag og opfostret hos Søren Christensen (hendes morbror). Hun fik en søn Niels Sørensen, født 28. maj 1846 i Viborg domsogn, døbt i Domkirken 12. juli. Udlagt barnefader soldat Niels Jensen Brandt. Han blev plejebarn hos Søren Christensen og Ane Pedersdatter, hvor også moderen var vokset op. 3. Kirstine Sørensdatter, født 9. marts 1824 i Kølvrå, hjemdøbt samme dag. Publiceret i Haderup kirke 13. april [Moderen flyttede 1.nov fra faderen i Karup] Moderen Kirsten Christensdatter til huse i Kiølvraa, fraskilt ægtehustru af husmand Søren Michelsen i Karup, der er udlagt at være barnefader, da der ikun er noget over ½ år siden, de blev adskilt. Formeldte Søren Michelsen i vidners nærværelse benægter at være barnets fader. [ NB. Der er ikke fundet nogen faderskabssag, men barnet er dog døbt med faderens efternavn] 27. april 1852 blev Kirstine viet i Karup kirke. Her havde hun efternavnet Laustdatter. Viet til ungkarl Nikolai Johannesen af Sinding sogn, 27 år, og pigen Kirstine Laustdatter af Karup 28 år. Forloverne var L. Mikkelsen og Hans Nielsen, begge af Karup. Kirsten Christensdatter forlod Søren Michelsen i 1823 og rejste til Haderup sogn. Parret blev herefter skilt, og Søren Michelsen solgte ejendommen tilbage til hendes far, Christen Sørensen. Efter kongelig bevilling af 10. september 1827 blev Søren Michelsen, 39 år, gift 2. gang den 9. november 1827 i Karup med pigen Inger Jensdatter, 29 år gl. af Karup. Forloverne var degn Michel Nielsen og sognefoged Visti Jacobsen, begge af Karup. Søren Michelsen døde 23. september 1853 og blev begravet 30. september på Karup kirkegård. Husmand i Karup 65½ år gl. Inger Jensdatter døde 4. april 1859 i Karup og blev begravet 10. april på Karup kirkegård. 58 år. Søren Michelsen og Inger Jensdatters børn: 1. Michel Sørensen, født 20. december 1828, døbt 26. december. Død 18. marts 1829 og begravet 22. marts på Karup kirkegård. 3/12 år gl. 2. Michel Sørensen, født 19. maj 1830, døbt 30. maj i Karup kirke. Flytter 1849 som tjenestekarl, 19 år til Skræ, Thorning sogn. 3. Jens Christian Mikkelsen, født 19. marts 1836, døbt 29. april i Karup kirke. 4. Karen Marie Mikkelsen født 6. juni 1840, døbt 19. juli i Karup kirke.

9 SKØDE Underskrevne Christen Sørensen, selvejer i Karup gør vitterlig at have solgt, skødet og afhændet ligesom jeg også ved dette mit skøde, sælger, skøder og aldeles afhænder mit tilhørende og påboende hus her i Karup by, som står for hartkorn ager og eng 2 Skæpper, 1 Fjerdingkar og 2 Album til Søren Michelsen i bemeldte Karup for den akkorderede sum 300 Rd, siger tre hundrede rigsbankdaler i n. værdi. Og da nu køberen har givet mig fuldkommen borgen for denne købesum, så skal bemeldte solgte hus med bygninger, ejendomme, besætning og inventarium være hans retmæssige ejendom, undtagen hvad den i mellem os indgået dags dato oprettede aftægtskontrakt fritagen og det med den samme fuldkomne ejendoms ret, som jeg det selv ejet og haft haver og det ved skøde af under 17. marts 1804 overdragen er, hvilket jeg alle tider efter loven skal være pligtig at hjemle ligesom jeg og forbinder mit til at udbetale den på huset hæftende gæld og for samme holder køberen kravsløs. Dette mit udgivne skøde som mig ukaldig til tinge kan læses og protokolleres har jeg ej alene egenhændig underskrevet og forsegle men endog formået 2de mænd med mit til vitterlighed at underskrive. Karup den 18. oktober Christen Sørensen At nogen købekontrakt imellem sælger og køber er oprettet denne handel angående det kan og skal vi om forlanges med ed bevidne. Datum ut supra. Som sælger: Christen Sørensen Som køber: Søren Michelsen Til vitterlighed: J. Rasmussen M. Nielsen Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 28. oktober Og derefter samme herreders pantebog no 10 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og ejendommen er frigjort for foregående forhæftelser. Holstein Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP13).

10 SKØDE. Underskrevne Søren Mikkelsen selvejerhusmand af Karup gør vitterlig at have solgt og afhændet og herved skøder og aldeles overdrager mit hidtil ejede og påboende hus til min svigerfader Christen Sørensen i Karup, der står for ager og engs hartkorn 2 skp. 1 fdk. 2 alb. med påstående bygninger, herligheder, rettigheder, alt ligesom jeg det selv har ejet og som det mig med skøde fra køberen selv under 18de oktober 1816 er overdraget. Og da køberen bemeldte min svigerfader Christen Sørensen nu derfor har betalt mig den accorderede købesum de 80 rdl sølv skriver firsindstyve rigsbankdaler sølv, så kender jeg fra mig og arvinger, ingen ydermere ret eller rettighed at have i eller til bemeldte hus og ejendomme, men tilhører ham og arvinger som deres retmæssig tilkøbte ejendom, den jeg efter lov og anordning er pligtig at hjemle. Det bemærkes at ejendommen med et og alt står fra dato for køberens regning og risiko uden noget ansvar for sælgeren. Til bekræftelse under min hånd og segl samt 2de vitterlighedsvidners underskrift. Karup den 31. marts Søren Mikkelsen Til vitterlighed J.Keller Niels Veller At ingen købekontrakt skriftlige konditioner mellem os eller på vore vegne har haft bevidnes herved under tilbud af ed om forlanges. Datum ut supra Christen Sørensen, køber Søren Mikkelsen, sælger. I anledning af denne handel er til distrikts fattigkassen betalt 1 mark tegn, hvilket herved tilstås. Frederiks præstegård den 2. juni Kierulff, sognepræst. Af det hermed solgte hus og hartkorn resterer ikke hertil til dato kongelige skatter, rigsbankrenter eller kommune afgifter attesteres. Viborg amtstue, 4. juni Gjørup Mig på branddirektionens vegne den 20. oktober 1828 forevist. Efter fuldmagt Hammershøi Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 20. oktober Og derefter samme herreders pantebog no. 15 tilført. Anm: Sælgerens adkomst er læst den 28. oktober 1816 (10-329) og det solgte er frigjort for foregående forhæftelser. H.H.Holm. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP18 side 365).

11 Søren Christensen HansH Søren Christensen blev døbt i september 1803 i Thorning kirke, og søn af Christen Sørensen og Kirsten Pedersdatter, der på det tidspunkt boede i Bechgaard, Thorning sogn. Han blev viet den 20. november 1825 i Haderup kirke: Søren Christensen 22 år, tjenende i Haderup præstegård til Ane Pedersdatter, 24 år af Over Feldborg. Forloverne var Peder Jensen og Christen Sørensen i Karup. Søren købte af faderen ejendom 14 i 1831 med købesum på 100 rbd sedler og på samme hartkorn som tidligere 2 skp 1 fdk 2 alb. I 1843 sælger Søren ejendommen til kroejer Niels Mikkelsen til sammenlægning med matr. nr. 5 og 6 og med samme tdr. hartkorn som tidligere 2 skp 1 fdk 2 alb. Her var købesummen på 600 rd. Søren Christensen og Ane Pedersdatters børn: 1. Peder Sørensen, født 22. februar 1826 i Over Feldborg, hjemmedøbt 22. februar, publiceret i Haderup kirke den 16. april. Død 23. april 1850 i Kølvrå, begravet 28. april. 24. år. Affældighed. 2. Christen Sørensen, født 6. maj 1832, hjemmedøbt samme dag. Public. i kirken er ikke noteret. 3. Plejebarn Kirsten Sørensdatter, født 11. februar 1822 i Karup, datter af husmand Søren Michelsen og hustru Kirsten Kristensdatter i Karup. Hun blev konfirmeret 1. søndag efter Mikkelsdag i Karup kirke. Opfostret hos Søren Christensen og datter af gårdmand Søren Mikkelsen i Karup. Hendes søn, Niels Sørensen, født 28. maj 1846, døbt i Viborg domkirke 12. juli. Udlagt barnefader soldat Niels Jensen Brandt. Niels Sørensen blev også plejebarn hos Søren Christensen og Ane Pedersdatter. 4. Kirstine Sørensdatter, født 26. september 1834, døbt 9. november i Karup kirke. 5. Niels Christensen, tvilling født 11. marts 1837, døbt 11. marts hjemme. Dåben publiceret 21. maj i Karup kirke. 6. Maren Christensen, tvilling født 11. marts 1837, døbt 11. marts hjemme. Dåben publiceret 21. maj i Karup kirke. 7. Ane Kirstine Christensen, født 1. november 1839, døbt 10. november i Karup kirke. 8. Petrine Kirstine Christensen, født 12. november 1842, døbt 20. november i Karup kirke. Den 14. april 1843 flyttede Søren Christensen og Ane Pedersdatter samt 6 børn til Haderup sogn. Det ældste barn havde længe været forsørget af Frederiks og Karup fattigvæsen. Søren Christensen døde 21. maj 1845 og blev begravet 1. juni på Haderup kirkegård. Selvejergårdmand, 44 ¾ år gammel. Døde af en stærk forkølelse. Født i Lysgaard, Thorning sogn, søn af husmand Christen Sørensen samme sted. Ane Pedersdatter blev viet 2. gang den 3. oktober 1845 i Karup kirke til ungkarl Mickel Christian Laursen, tjenende hos gårdbrugsenke Karen Mickelsdatter i Kølvrå. 26½ år gammel. Mickel Christian Laursen døde 16. september 1871 og blev jordet på Karup kirkegård den 23. september. 58 år, gift husmand i Kølvrå, født i Hessellund, søn af Laurs Mickelsen.

12 SKØDE Underskrevne Christen Sørensen i Karup sælger, skøder og overdrager herved til min søn Søren Christensen mit hidtil ejede og påboede hus af hartkorn 2 skp 1 fdk 2 alb med besætning ud- og indbo i Karup, alt for den akkorderede købesum 100 rbd sedler, skriver et hundrede rigsbankdaler sedler. Og da køberen har gjort mig rigtighed for købesummen, så tilskøder jeg ham hermed fornævnte hus med ejendomme med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg selv har ejet samme, fri og frelst for hver mands krav og tiltale. Til bekræftelse under min og vitterlighedsvidners underskrift. Karup den 7. maj Christen Sørensen Til vitterlighed: Visti Jacobsen Peder Mortensen I anledning af denne handel er til fattigvæsenet betalt 1 mark skriver en mark tegn. Kierulff, sognepræst for Karup sogn At skatterne af det heri solgte, er betalt til 1. juli d.a. attesteres. Viborg amtstue 26. oktober Morville Mig på branddirektørens vegne forevist den 31. oktober Efter fuldmagt. Chr. Trochmann Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 31. oktober 1831 og derefter samme herreders pantebog no 16 tilført. Attest skrevet på anordnet stemplet papir forevist. Anm. Sælgerens adkomst på det solgte hartkorn er tinglæst den 20. oktober 1828 /:15-364:/ og ejendommen er frigjort for foregående forhæftelser, hvilket efter begæring attesteres. H.H.Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP19 fol. 284)

13 SKØDE Underskrevne Søren Christensen af Karup sælger, skøder og aldeles afhænder og overdrager herved uden foregående skriftlig købekontrakt til Niels Mikkelsen mit efter skøde af 7. maj 1831 tinglæst den 31. oktober s.a., hidtil tilhørende og påboende sted i bemeldte Karup af hartkorn ager og eng 2 skp 1 fdk 2 alb med påstående bygninger, avl og afgrøde for købesum 600 rd. Og da køberen har betalt mig købesummen, så tilskøder jeg ham herved forbemeldte sted med alle sammes tilhørende rettigheder og byrder, således som jeg selv har ejet det fri for enhvers krav og tiltale. Til bekræftelse under min hånds underskrift. Skrevet på Dalsgaard den 17. juni Søren Christensen (m.f.p.) Til vitterlighed: Chr. Trochmann Zimmermann Af det herved solgte er skatterne betalte indtil 1. juli Viborg amtstue den 21. juni Morville Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 23. juni 1843 og attest forevist. Derefter samme herreders pantebog no. 20 tilført. Anmærkning: Sælgerens adkomst er tinglæst den 31. oktober 1831 /:16-284:/ Chr. Trochmann Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP23 fol. 497)

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer:

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: 1890 Abraham Johansen Møller køber parcel 10d af Visti Andersen ejendom 10 til ny ejendom. 1890 Christen Andersen fra Mønsted. 1895 Niels Nielsen. 1898 Christen Andersen.

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. *

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. * MATR. NR. 34. RASMUS JENSEN Født i Ålsrode 1792. * 1793. Søndagen efter Nytårsdag den 6, januar havde Jens Sørensen - gårdmand - og hustru Else Clausdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som

Læs mere

Slægten i Hvetbo herred

Slægten i Hvetbo herred Slægten i Hvetbo herred - om Jacob Andersens aner Foreløbigt manuskript af Jan Løve Østerbye juni 1997 Rev: november 2005 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Kort over Hune, Saltum,

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger.

Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger. Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger. JENS PEDERSEN, født 16. feb. 1805 i Meldgaard i Pårup, døbt 17. feb. 1805 i Assing kirke, konfirmeret 1820 i Assing

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe (skrevet af hans sønnedatter Inge Bredsig Larsen, 2012-12-19) 1873-10-21 Hans Peter Larsen (HPL) bliver født på Helnæs, en ø/halvø

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244.

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244. 1 Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Sengeløse Sogns Kirkebog begynder i året 1672. Og året efter får den første Fæster ( som kan Dokumenteres ), døbt en Datter. 1673. 21. 12 Døbes Mads Pedersens

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Bønder på Vestegnen... I

Bønder på Vestegnen... I Proband 1 Sørine Kirstine Nielsen blev født 9. juli 1884 på Rødegård i Islevmark, Rødovre Sogn, og døbt 7. september 1884 i Rødovre Kirke. Faddere: Moderen, gårdejer Niels Sørensen, Brøndbyvester, gårdejer

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere