Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 11 Østergaard Østergade 38"

Transkript

1 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen Peder Glud Lars Christensen Uhre Christen Andersen Søren Jensen Rydal ~ F.D F.S. Jens Christian Sørensen Peder Christian Jensen ~ F.D Sælger parcellerne 11k og 5e af Haurdal til Niels Nielsen Siig, ejendom Sælger parcellerne 11f og 11L til Palle Christian Nielsen til ejendom Jens Chr. Mikkelsen Køber parcel 10f af Visti Andersen fra ejendom Sælger parcel 11m til Visti Andersen til ejendom Martinus Nielsen Anders Peder Andersen Visti Andersen. Auktionsskøde Køber parcel 13k af Jacob Andersen, ejendom Sælger parcellerne 10v, 11u og 15z til Niels Chr. Jensen fra Ungstrup. F.D. = formandens datter F.S. = Formandens søn

2 Michel Enevoldsen Michel Enevoldsen var ifølge folketællingen født omkring år Hvem hans forældre var, ved vi ikke, men han har en bror, Niels Enevoldsen i Karup. Hvornår han blev gift med Maren Poulsdatter ved vi ikke, og vi ved heller ikke, hvem hendes forældre var på grund af den mangelfulde kirkebog. Han fik ejendom 11 i fæste, hvornår ved vi ikke. Det var et fæste under Aunsbjerg gods. Han havde gården til sin død i Der blev afholdt skifte efter ham, og af skiftet kan vi se, at de har levet under ret små forhold. Der var et bord og 2 bænke, 1 kiste hvori mandens tøj var. Så var der 2 senge med sengetøj og så lidt køkkenudstyr. I stalden var de 2 køer og 15 får og lam. Han må nok have brugt de 2 køer som trækdyr. Enken giftede sig med Christen Andersen, der blev den næste fæster på gården. Michel Enevoldsen og Maren Poulsdatters børn: Anne Michelsdatter født ca Anne Margrethe Michelsdatter født ca Enevold Mishelsen født ca Poul Michelsen født ca Kirsten Michelsdatter født ca Folketælling 1787 i Karup: Michel Enevoldsen 38 år gift 1. gang bonde og gårdbeboer Maren Poulsdatter 28 år gift 1. gang hans kone Anna Michelsdatter 8 år ugift deres barn Margrethe Michelsdatter 6 år ugift deres barn Enevold Michelsen 1 år ugift deres barn

3 SKØDE Underskrevne landvæsenskommissær og koloniforvalter Michael Rodevald Giørup i Viborg tilstår og hermed vitterligt, at jeg på mine medinteressenter Hr. justitsråd Vissings, Hr. kammerråds Tolens og Hr. foregående købekontorist solgt og? ligesom og herved på deres og? sælger og skøder og alderes afhænder fra os og vores arvinger til Hr. Peder Glud til Bording mølle og hans arvinger den gård i Karup by og sogn, Lysgård herred, Viborg amt, som haves i fæste af Christen Andersen sammesteds, stående for ager og engs hartkorn 1 Tønde, 3 Skæpper og 2 Fjerdingkar med derpå værende bygninger, tilhørende besætning og inventarium, item tilliggende ejendommens jord ved udskiftningen af fællesskabet i alt med den ret, rettighed og herlighed, som samme ejes af sælgerne; dog tillige underliggende betingelser: 1. at køberen Hr. Peder Glud er forbunden at holde fæsteren Christen Andersen hans kontrakt, som fæster af stedet. 2. at gården eller dens hartkorn ikke sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre hoveri. 3. at lade gårdens bygninger assurere i landets almindelige brandkasse og samme deri bestandig at holde forsikret. Og som køberen Hr. Peder Glud nu har betalt den akkorderede købesum 300 skriver 300 hundrede rigsdaler, så kender jeg herved for mig og for mine Hr. medinteressenter og vore arvinger ingen videre lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi herved solgte gård og ejendomme med videre, i med samme skal tilhøre køberen og hans arvinger samme fri for hver mands lovlige påtale. Til bekræftelse er dette skøde, som uden sælgerens indkaldelse må? (læses) protokolleres inden vedkommende ret, underskrevet og forseglet af mig Gørup på mine Herrer medinteressenters og egne vegne. Viborg, den 24. januar Gjørup Til vitterlighed underskriver. Høst, provst og sognepræst. Lars Uhre selvejer i Haderup sogn At ingen købekontrakt eller skriftlige konditioner har registreret om dette køb enten imellem os eller andre på vores vegne det bevidner. Datum ut supra Som sælger Som køber Gjørup P. Glud På enhver medinteressenters og egne vegne givet til de fattige 24 Skilling. Phog Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 16. oktober Derefter samme herreders pantebog No 12 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren og lovligt skøde og samme hartkorn er frigjort for foregående forhæftelser. Holstein Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP15 fol. 297)

4 SKØDE. Underskrevne Peder Glud til Bording mølle i Bording sogn tilstår og gør hermed vitterligt at jeg uden nogen foregående købekontrakt har solgt og afhændet lige som jeg hermed sælger, skøder og aldeles afhænder for mig og mine arvinger til selvejer Lars Christensen Uhre af Overuhre, Haderup sogn og hans arvinger den gård i Karup by og sogn, Lysgaard herred, Viborg Amt, som haves i fæste af Christen Andersen samme steds, stående for ager og engs hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. O alb. med derpå værende bygninger tilhørende besætning og inventarium, samt tilliggende ejendomme som er udskiftede af fællesskabet, alt med den ret og rettighed og herlighed som samme ejes af mig ifølge skøde af dags dato, dog?? under følgende betingelser: 1. At køberen Lars Christensen Uhre er forbundet til at holde fæsteren Christen Andersen hans kontrakt som fæster af stedet. 2. At gården eller dens hartkorn ikke sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre hoveri. 3. At lade gårdens bygninger assurere i landets almindelige brandkasse og samt deri bestandig holde forsikret. Og som køberen Lars Christensen Uhre har betalt den akkorderede købesum 350 skriver tre hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler D.C. (står for dansk kurant) så kender jeg hermed af mig og mine arvinger ingen videre lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi den hermed solgte gård og ejendom med videre, men samme skal tilhøre køberen og hans arvinger som en??? ejendom, lige som jeg og forbinder mig og arvinger til at hjemle køberen og arvinger samme frie for hver mands lovlige påtale. Til bekræftelse er dette skøde som uden sælgers påkaldelse må læses og protokoleres under vedkommende ret underskrevet og forseglet af mig i vidners overværelse. Viborg snapsting den 24de januar 1810 P.Glud Til vitterlighed som overværende underskriver Gjørup Høst At ingen købekontrakt eller skriftlige konditioner har eksisteret om dette køb mellem os eller andre på vore vegne det bevidnes. Datum ut supra Som sælger som køber P. Glud Lars Uhre Givet til de fattige 1 daler Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 16de oktober Og derefter er samme herreders pantebog no. 12 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og ejendommen er frigjort for foregående forhæftelser. Holstein. Kilde: Lysgård og Hids herreders pante- og skødeprotokol. (B47-SP15 fol. 296)

5 Christen Andersen var døbt den 15. september 1762 i Haderup kirke som søn af Anders Nielsen og Karen Christensdatter af Øster Vistorp. Christen Andersen blev gift med formandens enke, Maren Poulsdatter. De blev gift ca Christen Andersen overtog fæstet på gården efter formanden. Gården var på det tidspunkt på hartkorn 1 td. 4 skp. 2½ alb. De skulle betale 2 rdl. 3 mark til herremanden. Senere blev jorden udskiftet, og så blev den lige som de øvrige gårde i byen på 1 td. 3 skp. 2 fdk. Endvidere skulle de, selv om de var hovfrie, forrette 66 gangdage ved grøfters opkastning og 6 rejser på 2 a 3 mils længde. Ejendommen blev kaldt Østergaard. Den blev solgt først fra Aunsbjerg til P. Glud på Bording mølle, der senere solgte den til Lars Christensen i Uhre. Christen Andersen havde i de år fæstet på gården. Det havde nok ikke den store betydning, hvem der ejede gården. Hoveriet var på det tidspunkt helt afskaffet. Christen Andersen købte gården i 1810 for 530 rdl. Han beholdt den indtil 1820, hvor han solgte den til svigersønnen, Søren Jensen Rydal. Samtidig fik han en aftægtskontrakt med Søren Jensen, så han havde et sted at være og var sikker på føden. Maren Poulsdatter døde den 1. juni Christen Andersen døde den 12. april Christen Andersen Christen Andersen og Maren Pouldatters børn: 1. Karen Christensdatter født ca i Karup. 2. Anders Christensen født ca i Karup. Død den 1. oktober 1814 i Karup. 3. Ane Cathrine Christensdatter født ca i Karup Ad 1. Karen Christensdatter, født ca Hun blev gift med næste ejer af ejendommen, Søren Jensen Rydal. Ad 2. Ane Cathrine Christensdatter, født ca Hun blev gift med Poul Michelsen, der ejede ejendom 10. Folketælling 1801 i Karup: Christen Andersen 40 år gift 1. gang bonde og gårdbeboer samt landvæsensmand Maren Poulsdatter 43 år gift 2. gang hans kone Enevold Michelsen 14 år ugift hendes barn Karen Christensdatter 9 år ugift deres barn Anders Christensen 7 år ugift deres barn Ane Cathrine Christensdatter 3 år ugift deres barn

6 SKØDE. Underskrevne Lars Christensen Uhre af Over Uhre, Haderup sogn tilstår og gør hermed vitterligt, at jeg uden nogen foregående købekontrakt har solgt og afhændet, lige som jeg og hermed sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til fæstebonde Christen Andersen af Østergaard i Karup by og sogn, Lysgaard herred, samt hans arvinger den gård i Karup by og sogn, Lysgaard herred i Viborg amt, som af ham beboes og have i fæste. Gården stående for ager og engs hartkorn1 tdr. 3 skp. 2 fdk. 0 alb. med de påstående bygninger, tilhørende besætning, inventarium, samt tilliggende ejendomme, som er udskiftet af fællesskabet, alt med den ret, rettighed og herlighed, som jeg det sammen ejer ifølge skøde af 24. juni 1810, dog tillige under følgende betingelser: 1. At gården eller dens hartkorn ej må sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre hoveri. 2. At gårdens bygninger stedse må holdes forsikrede i landets almindelige brandkasse. Og som køberen af Karup Østergaard, Christen Andersen, har betalt mig den akkorderede købesum 530 rdl, siger fem hundrede og tredive rigsdaler d.c. så erklærer jeg hermed mig og mine arvinger ingen videre lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi den hermed solgte gård og ejendomme m.m. men samme skal tilhøre køberen og hans arvinger som en uigenkaldelig ejendom, lige som jeg og forbinder mig og arvinger hermed til at hjemle køberen og arvinger samme fri for hver mands lovlig påtale. Til bekræftelse af dette skøde, som uden sælgerens indkaldelse må læses og protokolleres inden vedkommende ret, underskrevet og forseglet af mig i vidners overværelse. Over Uhre den 25de januar Lars Christensen Uhre Med påholden pen Til vitterlighed Høst provst og præst Fogh At ingen skriftlig kontrakt herom nogen sinde har været oprettet bevidnes. Lars Uhre sælger Christen Andersen Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret, den 16de oktober Og derefter samme herreders pantebog no. 12 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og ejendommen er frigjort for foregående forhæftelser. Holstein. Kilde: Lysgård og Hids herreders pante- og skødeprotokol (B47-SP15 fol. 297)

7 BRANDTAKSATION Karup sogn 11/ En gård tilhører Hr. Peder Glud og beboes af fæsteren Christen Andersen. a. Stuehuset sønden i gården, 8 fag, 8 alen dyb, ege under- og overtømmer, klinede vægge, lyngtag, til stue, kammer, køkken og bryggers, med loft, vinduer og døre, en jernbilægger kakkelovn, en indmuret kobberkedel på ½ tønde, samt en skorsten og bageovn af ler, men skorstenspiben af brændt sten, takseret á fag 20 Rd, er 160 Rd b. det østre hus, 4 fag, 6 alen dyb, ege under- og overtømmer, klinede vægge, lyngtag, til får, takseret á fag 4 Rd 3 Mrk, er 18 c. det nordre hus, 7 fag, 7 alen dyb, ege under- og overtømmer, klinede vægge, lyngtag, til laden og tærskelo, takseret á fag 15 Rd, er 105 d. det vestre hus, 6 fag, 6 alen dyb, ege under- og overtømmer, klinede vægge, lyngtag, til kreaturer, takseret á fag 6 Rd 4 Mrk, er Rd Forsvarlig imod Ildsfare og er ej forhen forsikret. De anordnede brandredskaber er forefunden.?? Peder Jensen Niels Lundum Branddirektør Taksationsmændene Brandtaksationer. Lysgaard herred (S2-61 fol. 296)

8 SKIFTE År 1819 den 25 marts blev på herredskontoret foretaget skifte efter gårdmand Christen Andersens afdøde hustru Maren Poulsdatter af skifteforvalteren herredsfoged Holstein med vitterlighedsvid-nerne Trochmann og Rasmussen begge af Dalsgaard. Ved skiftet er i dag mødt sønnen Poul Mikkelsen på egne og som fraværende broder Enevold Mikkelsens vegne, så mødte også svigersønnen Anders Jensen af Karup, endelig blev Poul Mikkelsen som er gårdmand i Karup beskikket til værge for hans umyndige helsøstre Ane Mikkelsdatter og Kirsten Mikkelsdatter, samt til tilsynsværge for hans umyndige halvsøstre Karen Christensdatter og Anne Katrine Christensdatter. Stervboets ved skiftesamlingen den 27. juni 1817 registrerede ind- og udbo og besætning beløber i alt 438 rdl. 3 mark, som efter den værende rigsbankskurs udgør sølv 235 rdl. 5 mark 2 skil. Endvidere ved stervbogården af hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk med værdi udmeldt fra retten takseret den 9. juli 1817 til 550 rdl. sc. Som efter den gældende kurs nu udgør sølv 293 rdl. 2 mark. Taxationsforretningen følger skifteakten. Videre vidste ingen at beregne stervboet til indtægt. Indtægtssummen beløber altså sølv 529 rdl. 1 mark 2 skil. Udgift eller gæld blev ikke anmeldt at hvile på boet. Fragår skiftets bekostninger: Skiftesallarium til skifteforvalteren efter sportelreglementets 86 1 procent Efter denne 1/3 procent til kongens kasse Afgiften til justitsfondet efter sportelreglementets Skrivesallarium for skiftebrevet 4 ark Afgiften heraf til justitsfondet Vitterlighedsvidner og vurderingsmænd Retsgebyr for taxationen over stervbostedet Stemplet papir til skiftebrevet Sognefogeden for tilsigelser Er summa 22 rdl. 2 mark 5 skil. Lateris sølv 506 rdl. 4 mark 13 skil. Deraf tilfalder enkemanden det halve sølv 253 rdl. 2 mark 6½ skil. Det andet halve tilfalder børnene med sølv 253 rdl. 2 mark 6½ skil. Fragår ½ % efter forordningen af 1. feb rdl. 3 mark 2½ skil. Igen sølv 251 rdl. 5 mark 4 skil. Enkemanden erklærede at han som en ville tillægge børnene 48 rdl. 0 mark 12 skil. I alt sølv 300 rdl. 0 mark 0 skil. Deraf tilfalder: Sønnen Enevold Mikkelsen en broderlod med sølv Ditto Poul Mikkelsen en ditto med sølv Datteren Anne Mikkelsdatter en søsterlod med sølv Ditto Anne Margrethe Mikkelsdatter gift med Anders Jensen Rydahl i Karup en ditto med sølv Ditto Kirsten Mikkelsdatter en ditto med sølv Ditto Karen Christensdatter en ditto med sølv Ditto Anne Katrine Christensdatter en ditto med sølv Udgør sølv. Den myndige søn Poul Mikkelsen på egne og hans fraværende broder Enevold Mikkelsens vegne samt svigersønnen Anders Jensen Rydahl forlangte ingen udlæg for den dem her tildelte arvelod, men ville afgøre samme med enkemanden selv.

9 Dernæst blev for de 4 umyndige døtres arv i alt til beløb 133 rdl 2 mark sølv efter enkemanden og værgens begær erklæret 1. prioritets udlæg i stervbogården af hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. samt de forhen registrerede og vurderede ind- og udbo og besætning blev denne sag vedbørlig bekræftet at udstede og tinglæse på enkemandens bekostning, hvilke bekostninger i alt beløb 3 rdl 1 mark 9 skil. sølv. Skiftets omkostninger lovede enkemanden at betale senest inden næste kommende 14. april, i modsat fald forbeholdt skifteforvalteren sig derfor at gøre udlæg i boet. Boet blev derpå overdraget enkemanden på vilkår at han tilsvarer alt på samme bo hæftende gæld, hvad enten den her ved skiftet har været anmeldt eller ikke, og skiftet hermed sluttet. Holstein Enkemanden Christen Andersen m.f.p. Anders Jensen Rydahl m.f.p. Som værge for de umyndige samt på min broder og egne vegne Poul Mikkelsen m.f.p. Som vidner Chr. Trochmann Rasmussen Kilde: Lysgård og Hids herreds skifteprotokol (B side 11)

10 Søren Jensen Rydal Søren Jensen skulle efter oplysninger ved vielse og i folketællingerne være født i Sinding omkring 1789, men vi kan ikke finde ham i kirkebogen. Han blev 1. gang gift den 23. juli 1819 i Karup kirke med Karen Christensdatter, der var født ca som datter af Christen Andersen og Maren Poulsdatter i Karup. Søren Jensen Rydal køber i 1820 ejendommen af sin svigerfader Christen Andersen for 340 rdl. sølv og en aftægtskontrakt. I 1826 bliver der oprettet en lejekontrakt mellem Søren Jensen Rydal og Lars Christensen på et stykke jord, som sidstnævnte lejede for 5 rdl. årlig samt 6 dages arbejde. Han havde ejendommen i hele 31 år. Karen Christensdatter døde 16. maj Hun efterlod sig tre små børn mellem ½ og 5½ år. Han blev gift 2. gang den 26. november 1831 i Karup med pigen Bodil Hansdatter, der var født den 14. september 1800, og var datter af Hans Jensen og hustru Anne Marie Pedersdatter i Vium. En søndag i maj 1842 var Søren Rydal i Karup mølle. Møllersvenden Jens Vistisen arbejdede med kværnen, og da Søren Rydal stod i vejen for ham, bad han ham om at flytte sig. Det reagerede Søren ikke på, og Jens, der efterhånden blev meget irriteret på ham, skubbede til Søren og truede ham, og til sidst bar han Søren lidt håndfast ud i gården, hvor Søren faldt. Søren blev fortørnet over den måde, som han var blevet behandlet på, og anmeldte Jens Vistisen til herredsfogeden. Begge blev indkaldt til Lysgård og Hids herreders politiret den 2. august, hvor der også var indkaldt vidner. Søren mente, at Jens skulle have en bøde, hvorimod Jens mente, at han var i sin fulde ret til at sætte Søren ud af møllen, når han stod i vejen for ham og ikke ville gå efter opfordring. Vidnerne havde nok ikke hjulpet Søren så godt, som han havde troet, så han bad om at få sagen udsat, da han agtede at få endnu et vidne afhørt. Sagen blev derfor udsat til næste lørdag. Kl lørdag den 6. august blev politiretten igen åbnet; men da ingen af parterne mødte, blev sagen lukket. I 1851 solgte Søren Rydal gården til sønnen Jens Christian Sørensen, og samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt til Søren og hans hustru Bodil Hansdatter. Foruden fødevarer og tørv skulle sønnen bl.a. indrette en bolig til dem i den vestre ende af det søndre hus, hvori der skulle være et sovekammer, spisekammer, køkken og forstue. Søren Jensen Rydal døde den 17. september 1859 og Bodil Hansdatter den 14. marts Hans Jensen Rydal og Karen Christensdatters børn: 1. Jens Christian Sørensen født 11. maj 1820 i Karup. Død den 14. feb, 1821 af Mæslinger. 2. Karen Marie Sørensen født 13. dec i Karup. Død 15. april Jens Christian Sørensen født 2. september 1823 i Karup. 4. Knud Sørensen født 2. oktober 1825 i Karup. Død den 25. september Karen Marie Sørensen født 4. november 1827 i Karup. Ad 3. Jens Christian Sørensen, født Bliver næste ejer af ejendommen. Ad 5. Karen Marie Sørensen født Gift den 14. november 1856 med Jacob Vistisen.

11 Folketælling i Karup: 1834: Søren Jensen 48 år gift gårdmand Bodil Hansdatter 33 år gift hans kone Jens Christian Sørensen 11 år ugift hans søn Karen Marie Sørensen 7 år ugift hans datter 1845: Søren Jensen Rydal 59 år født i Sinding gift gårdmand Bodil Hansdatter 45 år født i Vium gift hans kone Jens Christian Sørensen 22 år født i Karup ugift hans søn

12 SKIFTE År 1828 torsdagen den 5. juni mødte skifteforvalteren i Lysgård og Hids herreder Hr. overauditør og herredsfoged Holm, i sit forfald ved under embedsforretningen, med sin konstituerede fuldmægtig Hammershøj med vidnerne sognefoged Visti Jacobsen og Mikkel Nielsen af Karup i dødsboet efter Karen Kristensdatter, hustru af gårdmand Søren Jensen Rydal i Karup for der at påbegynde skiftet efter bemeldte afdøde. Arvingerne blev angivne således: 1. en søn Jens Kristian 5½ år gammel. 2. en do Knud 3½ år gammel. 3. en datter Karen Marie - ½ år gammel. Enkemanden var til stede og som formynder for børnene mødte deres morbroder Poul Mikkelsen i Karup. Boets ejendele blev derefter registreret og vurderet således: Stervbogården af hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk = 300 rd 0 mrk 0 sk. Et stueur 2 rd, et borg og 2 bænke 1 rd = En jern bilægger = stole og en slagbænk = senges klæder = Et hængeskab 1 rd, en klædekiste 2 rd = dragkiste = Den afdødes klæder = En kobber grubekedel jerngryder Rd 3 Mrk 0 Sk 1 kar = balje = stripper = Ildklemme = øltønde = kornsæk = stude = køer = får = lam = gl. trævogn plov = harve = spade = jerngreb = skovl = hakke = høle = river = hakkelseskiste med kniv 1 lyngle = slibesten = Summa vurdering 458 rd 3 mrk 10 sk

13 Videre forefandtes ikke som formynderen og enkemanden erklærede at boet ikke ejede mere, og da de erklærede dem tilfreds med den passerede vurdering, så bekræftede mændene, at samme var sket efter deres bedste overbevisning ved at underskrive enden, så sandt hjælpe os Gud og hans hellige ord. Visti Jacobsen M. Nielsen Skiftet blev udsat. (Underskrift ulæselig) Som vidner: Visti Jacobsen M. Nielsen Søren Jensen Rydal (m.f.p.) Poul Mikkelsen (m.f.p.) Kilde: Lysgård og Hids herreds skifteprotokol (B side 273b)

14 LEJEKONTRAKT Imellem underskrevne Søren Jensen Rydahl i Karup og Lars Christensen fra Neder Uhre er oprettet følgende lejekontrakt: Jeg Søren Jensen Rydahl tilstår og herved vitterliggør, at have lejet et stykke af min gårds jorder til bemeldte Lars Christensen hans og hustrus livstid, bestående af gårdens hede ager fra koloni skellens Engskeldal og i vester til den mellem os opkastede skel på følgende vilkår: 1. Denne jordlod som tager en perpendikulær linje fra Niels Olesens skel til den nye engvej overlades lejeren med de samme rettigheder som jeg den selv ejer, og hvorfor han årlig giver til hver 1. maj 5 Rbd. Sølv, siger 5 rigsbankdaler sølv som tager sin begyndelse til næste maj 1827, hvor ved anmærkes at de to første år svares ikkun tre rigsbankdaler. 2. Gør han mig år årlig 6 dages gangarbejde nemlig 2 i tørvegrøft og 4 engslet. Derimod gør jeg ham årlig et pløjebed samt tillader ham årlig 10 læs tørvegrøft af min hede. 3. Skulle lejeren nogensinde forndre sin bopæl skal det stå ham frit for at medtage hvad bygning der er opført på bemeldte lod, dog i så fald skal de mig først tilbydes, ifald de skal sælges. Når engen er slået og høet inde må merbemeldte lejer benytte sig af de to øverste engkroge til sine kreaturer til den store Trillingkrog. Denne kontrakt have vi begge kobtrahentere gensidigen tryggelig at holde i alle dele, som bekræftes med vore hænders underskrift og forsegling. Karup den 16. december S. J. Rydahl L. Christensen Til vitterlighed: N. Christensen N. Michelsen Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 13. oktober 1828 og derefter samme herreders pantebog no. 15 tilført. Anm. Søren Jensen Rydahls ejendomme er betydeligen forhæftede. H. H. Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP18 fol. 362)

15 Gårdmand Søren Rydal af Karup contra møllersvend Jens Wistisen af Karup mølle: År 1842 tirsdagen den 2. august blev Lysgård og Hids herreders politiret sat på herredskontoret af justitsråd og herredsfoged Holm i overværelse af vidnerne Zimmermann og Torchmann. Hvor da blev foretaget sagen nr. 91/1842 gårdmand Søren Rydal af Karup contra møllersvend Jens Wistisen i Karup mølle angående reelle injurier. Klageren mødte og fremlagde den udtagne klage i forkyndt stand således: Indstævnede Jens Wistisen var mødt. Forlig blev prøvet, men var nu ej at opnå. På anledning forklarede indstævnede dernæst, at han måtte benægte klagerens rigtighed, thi vel havde han, når klageren stod i vejen for ham i møllen, vist ham ud, og når han ikke godvillig ville gå, trukket ham ud, men han benægter, nogensinde at have slaget eller sparket ham. Klageren vedblev hans klage, som han påstod at være rigtig, hvorfor han bad de indkaldte vidner edelig afhørtes efter de spørgsmål, som dommeren fandt det passende at give efter klagerens indhold. Bemeldte vidner Philip Wistisen, Anders Balle, begge af Karup og Wisti Rabis af Mailund blev påråbte og var mødte. De blev lagte sandhedspligten på hjertet samt betydet, at de skulle beedige deres aflæggende forklaringer derunder tillige, at de ikke have fordulgte nogen sandhed. Anders Balle og Wisti Rabis aftrådte, hvorpå i retten fremstod: 1. vidne: Philip Wistisen, søn af sognefoged Wisti Jacobsen af Karup. Han forklarede på dommerens spørgsmål, at han den 17. maj d.å. kom ind i Karup mølle og fandt der parterne i uenighed med hinanden. Noget derefter sagde indst. til klageren, at han skulle gå ud af møllen og han skød til ham, men om han først pålagde ham at gå ud af møllen, eller først skød til ham mindes ikke. Klageren blev imidlertid stående, hvorpå indst. tog ham og bar ham ud af møllen, men vidnet så ikke, at han enten slog klageren eller stødte ham omkuld. Endvidere så vidnet, at indstævnte ved den omhandlede lejlighed tillige med den ene hånd tog klageren i brystet og med den anden hånd løftede en jernstand mod ham, sigende at han slog til dersom klageren ikke gik. Da vidnet kunne skønne, at indst. var meget hidsig frygtede han for, at indst. virkelig kunne slå til, greb han efter jernstangen, og han ved ikke rettere end at han fik fat i den. For resten bevægede indst.s adfærd klageren til at forlade møllen, thi han blev stående indtil indst. som forhen forklaret bar ham ud. Klageren stod i møllen, der hvor indstævnte havde sin gang. Om møllerværket var i gang, da det omforklarede passerede ved han ikke med sikkerhed, dog tror han det ikke, derimod så han at en mand var kommen med korn i møllen og kort efter blev kværnen sat i gang. Indst. bruger jævnlig den forommeldte jernstang, når der males. Da vidnet ikke attråedes videre tilspurgt, blev det forelæst dets aflagte forklaring, hvilken det ratihaberede som være og fuldstændig sandhed, hvornæst det efter behørig prægnantion med lovens ed bekræftede at have vidnet sandhed i denne sag og ikke fordulgt nogen sandhed. Demitteret. 2. vidne: Husmand Anders Christensen i Balle, som på dommerens spørgsmål forklarede, at han den 17. maj d.a. kom med et læs korn til Karup mølle, og da han hørte at der var larm i møllen, gik han derind. Han traf da der parterne i skænderi, hvorhos indst. med den ene hånd holdt klageren i brystet. I den anden havde han en jernstang, hvilken han holdt ned mod jorden. Hvad årsagen var til denne strid ved vidnet ikke, men da han efter at have været? atter gik tilbage til hans heste i gården, så han at indstævnte bar klageren ud af møllen og satte ham i gården ved hvilken lejlighed indstævnte så vidt vidnet så hverken slog klageren eller stødte ham omkuld.

16 Da vidnet ikke attråedes videre tilspurgt, blev det fremlæst, dets aflagte forklaring hvilken det ratihaberede som var og fuldstændig sandhed, hvornæst det efter behørig prægnantion ved lovens ed bekræftede at have vidnet sandhed i denne sag og ikke fordulgt nogen sandhed. Demmiteret. 3. vidne: Husmand Wisti Rabis af Vallerbæk, som på dommerens spørgsmål forklarede, at han sidste søndag for 8 dage siden var i Karup mølle og så der, at indstævnede ude i gården vendte imod klageren som dog blev stående på benene, men da indst. derpå atter rendte imod klageren, faldt denne baglæns over på stenbroen. Hvad der forud var passeret er vidnet ubekendt, men undtages at det hørte, at indstævnede kort forinden have stødt klageren omkuld, kaldte på denne og sagde han skulle komme hen til ham. Klageren viste sig straks igen og, efter at være stødt omkuld og vidnet så ikke at noget videre passerede imellem parterne. Da vidnet ikke attråedes videre tilspurgt, blev det fremlæst dets aflagte forklaring hvilken det ratihaberede som var og fuldstændig sandhed hvornæst det efter behørig prægnantion med lovens ed bekræftede at have vidnet sandhed i denne sag og ikke fordulgt nogen sandhed. Demitteret. Klageren bad derpå sagen opsat, fordi han agtede at høre et vidne mere til bevislighed for at indstævnte har stødt ham omkuld. Forevist påstod han indst. dømt til at betale bøde for hans forhold og skadesløse omkostninger. Indst. påstod sig frifunden for klagerens tiltale i det han bemærkede, at han anså sig berettiget til at sætte dem ud af møllen, som var ham i vejen og ikke efter opfordring ville gå ud. Sagen blev udsat til løverdagen den 6. ds. om eftermiddagen kl. 2 her på kontoret. Lørdag den 6. august Gårdmand Søren Rydahl af Karup contra møllersvend Jens Vistisen i Karup mølle udsat fra 2. d.m. Ingen af parterne mødte, hvorfor sagen fra retten udgik. Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreder. Politiprotokol : (B side 11b)

17 AFTÆGTSKONTRKT Selvejergårdmand Jens Christian Sørensen som under dags dato af min fader Søren Jensen Rydal er bleven tilskødet dette herværende og påboende sted i Karup by og sogn stående for Hartkorn Ager og Eng ny Matr. No 11a 5 Skæppe 1 Album med påstående bygninger, avl og afgrøde samt besætning, ud- og indbo, - forbinder herved såvel mig, som stedets efterfølgende Ejere at give min fader, bemeldte Søren Jensen Rydal og Hustru Bodil Hansdatter fri og uden vederlag i nogen måde i deres livstid følgende aftægt: 1. Jeg indretter til dem fri bolig, bestående af 4 fag hus i den vestre ende af det søndre huus og hvori skal være et sovekammer, spisekammer, køkken og forstue, hvilken bolig forsynet med loft, vinduer, døre, skorsten og kakkelovn jeg til enhver tid holder i god og forsvarlig stand. 2. Jeg giver dem årlig 3 tønder rug, 2 skæppe byg, 2 skæppe boghvedegryn, 2 skæppe malt og 2 tønder kartofler, som i gode rene sunde og forsvarlige handelsvarer leveres med halvdelen til hvert års 1. maj og 1. november. 3. Jeg giver dem hvert års 1. januar 1 lispund tør og saltet flæsk, skåren midt af siden, samt et halvt svinehoved, når jeg selv slagter svinet. Når jeg selv ingen flæsk har, da leverer jeg dem 1 lispund godt smør i stedet. 4. Giver jeg dem ret til daglig at malke, efter omgang året rundt, et af stedets køer og er det da en selvfølge, at når han træffer på en? ko, da de intet mælk får. 5. Jeg giver dem årlig 10 læs god hedetørv á 8 snese til læsset og 12 læs gode skudtørv á 16 snese skruet tørv hjemført og i hus indsat i rette tider. 6. Jeg giver dem ret til af stedets fåreflok at udtage 4 får, som jeg med deres yngel vil hvert års slagtetid fodre og græsse for dem lige med mine egne får. 7. Af det mig solgte indbo er aftægtsfolkene berettigede til at udtage til brug i deres livstid en dobbeltseng med gode sengeklæder og lagner, en kakkelovn, samt det fornødne og beholdende køkkentøj, bager- og bryggerredskaber. 8. Når aftægtsfolkene begge ved døden er afgåede, da tilfalder deres under 7. post nævnte efterladenskaber mig eller stedets ejer, men hvad andet eller mere de måtte efterlade dem, deles mellem deres arvinger efter loven. 9. Jeg giver dem ret til årlig at holde 4 høns ved stedet, samt giver dem årlig frisk rughalm til deres seng. Så giver jeg og min fader ret til en dag hver måned at benytte en hest til ridebrug, når jeg selv har hest. 10. Jeg giver dem ret til at græsse en ko for dem lige med mine egne køer, når de selv anskaffer dem er sådan ko. Så giver jeg dem og årlig, når forlanges 2 Traver plukkelyng, som jeg selv skærer og hjemfører.

18 11. Jeg giver dem fornøden pleje og opvartning især i sygdoms eller alderdomstilfælde, samt giver dem frie og ubehindret adgang til stedets bager- og bryggerhus. 12. Jeg besørger deres anstændige og hæderlige begravelse i sin tid, efter egnens skik og brug. 13. Til min søster eller aftægtsfolkenes datter Karen Marie Sørensdatter leverer jeg når hun bliver gift 100 Rigsbankdaler, eller forsåvidt hun og hendes tilkommende mand hellere skulde ønske sådant, er jeg pligtig at meddele hendes mands skøde på hans egen bekostning, på den ved mit sted liggende og? havende særskilte hedelod ved Stordal, forsåvidt denne hedelod på vedkommendes egen bekostning kan fraskilles min øvrige ejendom; men bliver udparceleringen nægtet eller hun hellere vil have de anførte 100 Rbd, da er jeg pligtig at betale hende dette beløb. 14. Jeg er derfor pligtig at gøre bemeldte min søsters anstændige bryllup i sin tid efter egnens skik og brug. 15. For så vidt min søster bliver i ugift stand er det en selvfølge, at det i 13. og 14. poster til hende betingede bortfalder aldeles. Den forbemeldte husbetingede aftægt, som uforandret årlig bliver at udrede med til den sidstes død anslåes til værdi for 5 år 150 Rbd og det som skal udredes til min søster ansættes til 100 Rdb samt hendes bryllup til 20 Rbd og det hele gives herved prioritet, næstefter 250 Rbd, i forbemeldte min ejendom med besætning, ud- og indbo. At denne kontrakt, som jeg eller stedets efterfølgende ejer er pligtig i enhver navnlig henseende at holde mig efterrettelig. Således mellem os er indgået og oprettet bekræftes herved med vore hænders underskrifter vidnesfast. Skrevet i Karup den 29. august Foruden underskriften bemærkes, at de i 13. post ommeldte 100 Rbd skulle udbetales hende når hun forlanger det, uden hensyn til om hun er bleven gift eller ikke. Datum ut supra. Søren Jensen Rydal Aftægtsnyder Jens Christian Sørensen Aftægtsyder Til vitterlighed L. Mikkelsen Visti Jacobsen. Læst den 5. september 1851 Anmærkning: Aftægtsyderens adkomst er tinglæst dags dato med anmærkning om, at en hedelod er bortlovet. Ejendommen er foregående forhæftet for 300 Rbd. Kilde: Lysgaard Hids herreders skøde- og panteprotokol. (Viborg Landsarkiv: B47-SP25 fol. 633)

19 Kvittering på aftægtskontrakt mellem J. C. Sørensen og S. J. Rydal læst 5. september Da den kapital stor 240 kr. er to hundrede og fyrretyve kroner som min kone Maren Marie Sørensdatter efter nærværende kontrakt 13 og 14 post tilkommer mig er for ca. 18 år siden betalt, så erklærer jeg herved med min underskrift i vidners overværelse, at nævnte fordring må udslettes af pantebogen uden videre varsel til mig. Karup den 19. november Jacob Vistisen Til vitterlighed Jens Christian Jensen Johan P. Jensen Karup sogns ministerialbog fol. 132 udviser at Søren Jensen Rydal aftægtsmand af Karup er død 17. syttende september 1859, atten hundrede ni og halvtreds og begravet på Karup kirkegård 25. september s.a., hvilket herved på embeds vegne attesteres. Frederiks præstegård 12. februar Morten Smith, sognepræst Karup sogns ministerialbog fol. 172 udviser, at Bodil Hansdatter enke og aftægtskone hos boelsmand Peder Christian Jensen i Karup er død den 14. fjortende marts 1883 atten hundrede otti og tre og begravet på sognets kirkegård 22. marts s.a., hvilket herved attesteres på embeds vegne. Frederiks præstegård den 12. februar Morten Smith, sognepræst Vielsesattest: Karup kirkebog udviser at ungkarl Jacob Vistisen af Karup 29 år gl. og pigen Karen Marie Sørensdatter af Karup 29 år gl. er copulerede i Karup kirke den 10. juni 1856 hvilket herved attesteres. Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP47 fol. 452)

20 Jens Christian Sørensen Jens Christian Sørensen var født den 2. september 1823 i Karup som søn af Søren Jensen Rydal og Kirsten Marie Christensdatter. Han blev gift den 15. oktober 1851 i Karup Kirke med Kirsten Marie Nielsdatter, der var født ca som datter af gmd. Niels Laustsen af Torup i Sunds sogn. Hendes dåb har vi ikke kunnet finde. Samme år overtog han forældrenes ejendom. Den havde han i 25 år. Kirsten Marie Nielsdatter døde den 26. december Det ser ud til, at han på et tidspunkt har suppleret sin indtægt med hvervet som landpost. Hvor mange år og hvornår har vi ikke kendskab til, men i skiftedokumentet efter Kirsten Marie Nielsdatter står han omtalt som forhenværende landpost. Jens Christian Sørensen giftede sig anden gang den 12. februar 1878 i Karup kirke med enkekonen Kirstine Jensen fra Kølvrå, der var enke efter husmand Michel Chr. Laursen i Kølvrå og datter af husmand Jens Pedersen Nedergaard og hustru Dorthe Marie Jensen af Kragelund. Jens Chr. Sørensen solgte i 1876 ejendommen til svigersønnen Peder Chr. Jensen for 1200 kroner og en aftægtskontrakt, der giver ham og hans hustru husly, varme og føden så længe de levede. Kirstine Jensen døde den 1. juni 1899 i Kølvrå. Jens Chr. Sørensen døde den 11. februar 1901 i Kølvrå. Børn af Jens Christian Sørensen og Kirsten Marie Nielsen: 1. Bodil Cathrine Rydal født 5. august 1852 i Karup. 2. Ane Rydal født 14. januar 1854 i Karup. 3. Søren Rydal født 5. oktober 1856 i Karup. Død 4. december Severine Rydal født 8. november 1857 i Karup. 5. Niels Jensen Rydal født 8. marts 1860 i Karup. 6. Knud Jensen Rydal født 31. november 1863 i Karup. Død den 13. januar Ad. 1. Bodil Cathrine Rydal, født Hun blev gift med Peder Christian Jensen, der blev den næste ejer af ejendommen. Ad 2. Ane Rydal, født Hun er ved skiftet efter moderen, der var død i 1878, bortrejst fra egnen, så hun har fået sin svoger til at handle på hendes vegne. Ad 4. Severine Rydal, født Hun blev gift med snedker Søren Sørensen i Kølvrå. Folketælling i Karup 1855: Jens Christian Sørensen 32 år født i Karup gift gårdmand Kirsten Marie Nielsen 35 år født i Sinding gift hans kone Bodil Cathrine Jensen 3 år født i Karup ugift deres datter Ane Jensen 1 år født i Karup ugift deres datter Søren Rydal 72 år født i Sinding gift aftægtsmand Bodil Hansdatter 54 år født i Vium gift hans kone, aftægtskone

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer:

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: 1890 Abraham Johansen Møller køber parcel 10d af Visti Andersen ejendom 10 til ny ejendom. 1890 Christen Andersen fra Mønsted. 1895 Niels Nielsen. 1898 Christen Andersen.

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

Slægten i Hvetbo herred

Slægten i Hvetbo herred Slægten i Hvetbo herred - om Jacob Andersens aner Foreløbigt manuskript af Jan Løve Østerbye juni 1997 Rev: november 2005 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Kort over Hune, Saltum,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. *

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. * MATR. NR. 34. RASMUS JENSEN Født i Ålsrode 1792. * 1793. Søndagen efter Nytårsdag den 6, januar havde Jens Sørensen - gårdmand - og hustru Else Clausdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie 1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie Vejhuset i Torsted Udskiftningskort no 28 - Niels Jensen Hørdum v. Hr Steenstrup - sandsynligvis under ny matr. no 1 Fæstere ca 1735 Hans

Læs mere

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG Matr nr KATHOLMS JORDEBOG 1688 Brugere Id. Skp. Fdk.. ^ 1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 2 Søren Thomassen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2 1 5

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244.

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244. 1 Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Sengeløse Sogns Kirkebog begynder i året 1672. Og året efter får den første Fæster ( som kan Dokumenteres ), døbt en Datter. 1673. 21. 12 Døbes Mads Pedersens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.)

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) Udskiftning af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) (Ved Lærer A. Christensen, Harring. ANNO 1792, den 15. Oktober mødte Amtmanden og Landvæsenskommissærerne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere