Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 11 Østergaard Østergade 38"

Transkript

1 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen Peder Glud Lars Christensen Uhre Christen Andersen Søren Jensen Rydal ~ F.D F.S. Jens Christian Sørensen Peder Christian Jensen ~ F.D Sælger parcellerne 11k og 5e af Haurdal til Niels Nielsen Siig, ejendom Sælger parcellerne 11f og 11L til Palle Christian Nielsen til ejendom Jens Chr. Mikkelsen Køber parcel 10f af Visti Andersen fra ejendom Sælger parcel 11m til Visti Andersen til ejendom Martinus Nielsen Anders Peder Andersen Visti Andersen. Auktionsskøde Køber parcel 13k af Jacob Andersen, ejendom Sælger parcellerne 10v, 11u og 15z til Niels Chr. Jensen fra Ungstrup. F.D. = formandens datter F.S. = Formandens søn

2 Michel Enevoldsen Michel Enevoldsen var ifølge folketællingen født omkring år Hvem hans forældre var, ved vi ikke, men han har en bror, Niels Enevoldsen i Karup. Hvornår han blev gift med Maren Poulsdatter ved vi ikke, og vi ved heller ikke, hvem hendes forældre var på grund af den mangelfulde kirkebog. Han fik ejendom 11 i fæste, hvornår ved vi ikke. Det var et fæste under Aunsbjerg gods. Han havde gården til sin død i Der blev afholdt skifte efter ham, og af skiftet kan vi se, at de har levet under ret små forhold. Der var et bord og 2 bænke, 1 kiste hvori mandens tøj var. Så var der 2 senge med sengetøj og så lidt køkkenudstyr. I stalden var de 2 køer og 15 får og lam. Han må nok have brugt de 2 køer som trækdyr. Enken giftede sig med Christen Andersen, der blev den næste fæster på gården. Michel Enevoldsen og Maren Poulsdatters børn: Anne Michelsdatter født ca Anne Margrethe Michelsdatter født ca Enevold Mishelsen født ca Poul Michelsen født ca Kirsten Michelsdatter født ca Folketælling 1787 i Karup: Michel Enevoldsen 38 år gift 1. gang bonde og gårdbeboer Maren Poulsdatter 28 år gift 1. gang hans kone Anna Michelsdatter 8 år ugift deres barn Margrethe Michelsdatter 6 år ugift deres barn Enevold Michelsen 1 år ugift deres barn

3 SKØDE Underskrevne landvæsenskommissær og koloniforvalter Michael Rodevald Giørup i Viborg tilstår og hermed vitterligt, at jeg på mine medinteressenter Hr. justitsråd Vissings, Hr. kammerråds Tolens og Hr. foregående købekontorist solgt og? ligesom og herved på deres og? sælger og skøder og alderes afhænder fra os og vores arvinger til Hr. Peder Glud til Bording mølle og hans arvinger den gård i Karup by og sogn, Lysgård herred, Viborg amt, som haves i fæste af Christen Andersen sammesteds, stående for ager og engs hartkorn 1 Tønde, 3 Skæpper og 2 Fjerdingkar med derpå værende bygninger, tilhørende besætning og inventarium, item tilliggende ejendommens jord ved udskiftningen af fællesskabet i alt med den ret, rettighed og herlighed, som samme ejes af sælgerne; dog tillige underliggende betingelser: 1. at køberen Hr. Peder Glud er forbunden at holde fæsteren Christen Andersen hans kontrakt, som fæster af stedet. 2. at gården eller dens hartkorn ikke sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre hoveri. 3. at lade gårdens bygninger assurere i landets almindelige brandkasse og samme deri bestandig at holde forsikret. Og som køberen Hr. Peder Glud nu har betalt den akkorderede købesum 300 skriver 300 hundrede rigsdaler, så kender jeg herved for mig og for mine Hr. medinteressenter og vore arvinger ingen videre lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi herved solgte gård og ejendomme med videre, i med samme skal tilhøre køberen og hans arvinger samme fri for hver mands lovlige påtale. Til bekræftelse er dette skøde, som uden sælgerens indkaldelse må? (læses) protokolleres inden vedkommende ret, underskrevet og forseglet af mig Gørup på mine Herrer medinteressenters og egne vegne. Viborg, den 24. januar Gjørup Til vitterlighed underskriver. Høst, provst og sognepræst. Lars Uhre selvejer i Haderup sogn At ingen købekontrakt eller skriftlige konditioner har registreret om dette køb enten imellem os eller andre på vores vegne det bevidner. Datum ut supra Som sælger Som køber Gjørup P. Glud På enhver medinteressenters og egne vegne givet til de fattige 24 Skilling. Phog Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 16. oktober Derefter samme herreders pantebog No 12 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren og lovligt skøde og samme hartkorn er frigjort for foregående forhæftelser. Holstein Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP15 fol. 297)

4 SKØDE. Underskrevne Peder Glud til Bording mølle i Bording sogn tilstår og gør hermed vitterligt at jeg uden nogen foregående købekontrakt har solgt og afhændet lige som jeg hermed sælger, skøder og aldeles afhænder for mig og mine arvinger til selvejer Lars Christensen Uhre af Overuhre, Haderup sogn og hans arvinger den gård i Karup by og sogn, Lysgaard herred, Viborg Amt, som haves i fæste af Christen Andersen samme steds, stående for ager og engs hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. O alb. med derpå værende bygninger tilhørende besætning og inventarium, samt tilliggende ejendomme som er udskiftede af fællesskabet, alt med den ret og rettighed og herlighed som samme ejes af mig ifølge skøde af dags dato, dog?? under følgende betingelser: 1. At køberen Lars Christensen Uhre er forbundet til at holde fæsteren Christen Andersen hans kontrakt som fæster af stedet. 2. At gården eller dens hartkorn ikke sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre hoveri. 3. At lade gårdens bygninger assurere i landets almindelige brandkasse og samt deri bestandig holde forsikret. Og som køberen Lars Christensen Uhre har betalt den akkorderede købesum 350 skriver tre hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler D.C. (står for dansk kurant) så kender jeg hermed af mig og mine arvinger ingen videre lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi den hermed solgte gård og ejendom med videre, men samme skal tilhøre køberen og hans arvinger som en??? ejendom, lige som jeg og forbinder mig og arvinger til at hjemle køberen og arvinger samme frie for hver mands lovlige påtale. Til bekræftelse er dette skøde som uden sælgers påkaldelse må læses og protokoleres under vedkommende ret underskrevet og forseglet af mig i vidners overværelse. Viborg snapsting den 24de januar 1810 P.Glud Til vitterlighed som overværende underskriver Gjørup Høst At ingen købekontrakt eller skriftlige konditioner har eksisteret om dette køb mellem os eller andre på vore vegne det bevidnes. Datum ut supra Som sælger som køber P. Glud Lars Uhre Givet til de fattige 1 daler Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 16de oktober Og derefter er samme herreders pantebog no. 12 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og ejendommen er frigjort for foregående forhæftelser. Holstein. Kilde: Lysgård og Hids herreders pante- og skødeprotokol. (B47-SP15 fol. 296)

5 Christen Andersen var døbt den 15. september 1762 i Haderup kirke som søn af Anders Nielsen og Karen Christensdatter af Øster Vistorp. Christen Andersen blev gift med formandens enke, Maren Poulsdatter. De blev gift ca Christen Andersen overtog fæstet på gården efter formanden. Gården var på det tidspunkt på hartkorn 1 td. 4 skp. 2½ alb. De skulle betale 2 rdl. 3 mark til herremanden. Senere blev jorden udskiftet, og så blev den lige som de øvrige gårde i byen på 1 td. 3 skp. 2 fdk. Endvidere skulle de, selv om de var hovfrie, forrette 66 gangdage ved grøfters opkastning og 6 rejser på 2 a 3 mils længde. Ejendommen blev kaldt Østergaard. Den blev solgt først fra Aunsbjerg til P. Glud på Bording mølle, der senere solgte den til Lars Christensen i Uhre. Christen Andersen havde i de år fæstet på gården. Det havde nok ikke den store betydning, hvem der ejede gården. Hoveriet var på det tidspunkt helt afskaffet. Christen Andersen købte gården i 1810 for 530 rdl. Han beholdt den indtil 1820, hvor han solgte den til svigersønnen, Søren Jensen Rydal. Samtidig fik han en aftægtskontrakt med Søren Jensen, så han havde et sted at være og var sikker på føden. Maren Poulsdatter døde den 1. juni Christen Andersen døde den 12. april Christen Andersen Christen Andersen og Maren Pouldatters børn: 1. Karen Christensdatter født ca i Karup. 2. Anders Christensen født ca i Karup. Død den 1. oktober 1814 i Karup. 3. Ane Cathrine Christensdatter født ca i Karup Ad 1. Karen Christensdatter, født ca Hun blev gift med næste ejer af ejendommen, Søren Jensen Rydal. Ad 2. Ane Cathrine Christensdatter, født ca Hun blev gift med Poul Michelsen, der ejede ejendom 10. Folketælling 1801 i Karup: Christen Andersen 40 år gift 1. gang bonde og gårdbeboer samt landvæsensmand Maren Poulsdatter 43 år gift 2. gang hans kone Enevold Michelsen 14 år ugift hendes barn Karen Christensdatter 9 år ugift deres barn Anders Christensen 7 år ugift deres barn Ane Cathrine Christensdatter 3 år ugift deres barn

6 SKØDE. Underskrevne Lars Christensen Uhre af Over Uhre, Haderup sogn tilstår og gør hermed vitterligt, at jeg uden nogen foregående købekontrakt har solgt og afhændet, lige som jeg og hermed sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til fæstebonde Christen Andersen af Østergaard i Karup by og sogn, Lysgaard herred, samt hans arvinger den gård i Karup by og sogn, Lysgaard herred i Viborg amt, som af ham beboes og have i fæste. Gården stående for ager og engs hartkorn1 tdr. 3 skp. 2 fdk. 0 alb. med de påstående bygninger, tilhørende besætning, inventarium, samt tilliggende ejendomme, som er udskiftet af fællesskabet, alt med den ret, rettighed og herlighed, som jeg det sammen ejer ifølge skøde af 24. juni 1810, dog tillige under følgende betingelser: 1. At gården eller dens hartkorn ej må sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre hoveri. 2. At gårdens bygninger stedse må holdes forsikrede i landets almindelige brandkasse. Og som køberen af Karup Østergaard, Christen Andersen, har betalt mig den akkorderede købesum 530 rdl, siger fem hundrede og tredive rigsdaler d.c. så erklærer jeg hermed mig og mine arvinger ingen videre lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi den hermed solgte gård og ejendomme m.m. men samme skal tilhøre køberen og hans arvinger som en uigenkaldelig ejendom, lige som jeg og forbinder mig og arvinger hermed til at hjemle køberen og arvinger samme fri for hver mands lovlig påtale. Til bekræftelse af dette skøde, som uden sælgerens indkaldelse må læses og protokolleres inden vedkommende ret, underskrevet og forseglet af mig i vidners overværelse. Over Uhre den 25de januar Lars Christensen Uhre Med påholden pen Til vitterlighed Høst provst og præst Fogh At ingen skriftlig kontrakt herom nogen sinde har været oprettet bevidnes. Lars Uhre sælger Christen Andersen Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret, den 16de oktober Og derefter samme herreders pantebog no. 12 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og ejendommen er frigjort for foregående forhæftelser. Holstein. Kilde: Lysgård og Hids herreders pante- og skødeprotokol (B47-SP15 fol. 297)

7 BRANDTAKSATION Karup sogn 11/ En gård tilhører Hr. Peder Glud og beboes af fæsteren Christen Andersen. a. Stuehuset sønden i gården, 8 fag, 8 alen dyb, ege under- og overtømmer, klinede vægge, lyngtag, til stue, kammer, køkken og bryggers, med loft, vinduer og døre, en jernbilægger kakkelovn, en indmuret kobberkedel på ½ tønde, samt en skorsten og bageovn af ler, men skorstenspiben af brændt sten, takseret á fag 20 Rd, er 160 Rd b. det østre hus, 4 fag, 6 alen dyb, ege under- og overtømmer, klinede vægge, lyngtag, til får, takseret á fag 4 Rd 3 Mrk, er 18 c. det nordre hus, 7 fag, 7 alen dyb, ege under- og overtømmer, klinede vægge, lyngtag, til laden og tærskelo, takseret á fag 15 Rd, er 105 d. det vestre hus, 6 fag, 6 alen dyb, ege under- og overtømmer, klinede vægge, lyngtag, til kreaturer, takseret á fag 6 Rd 4 Mrk, er Rd Forsvarlig imod Ildsfare og er ej forhen forsikret. De anordnede brandredskaber er forefunden.?? Peder Jensen Niels Lundum Branddirektør Taksationsmændene Brandtaksationer. Lysgaard herred (S2-61 fol. 296)

8 SKIFTE År 1819 den 25 marts blev på herredskontoret foretaget skifte efter gårdmand Christen Andersens afdøde hustru Maren Poulsdatter af skifteforvalteren herredsfoged Holstein med vitterlighedsvid-nerne Trochmann og Rasmussen begge af Dalsgaard. Ved skiftet er i dag mødt sønnen Poul Mikkelsen på egne og som fraværende broder Enevold Mikkelsens vegne, så mødte også svigersønnen Anders Jensen af Karup, endelig blev Poul Mikkelsen som er gårdmand i Karup beskikket til værge for hans umyndige helsøstre Ane Mikkelsdatter og Kirsten Mikkelsdatter, samt til tilsynsværge for hans umyndige halvsøstre Karen Christensdatter og Anne Katrine Christensdatter. Stervboets ved skiftesamlingen den 27. juni 1817 registrerede ind- og udbo og besætning beløber i alt 438 rdl. 3 mark, som efter den værende rigsbankskurs udgør sølv 235 rdl. 5 mark 2 skil. Endvidere ved stervbogården af hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk med værdi udmeldt fra retten takseret den 9. juli 1817 til 550 rdl. sc. Som efter den gældende kurs nu udgør sølv 293 rdl. 2 mark. Taxationsforretningen følger skifteakten. Videre vidste ingen at beregne stervboet til indtægt. Indtægtssummen beløber altså sølv 529 rdl. 1 mark 2 skil. Udgift eller gæld blev ikke anmeldt at hvile på boet. Fragår skiftets bekostninger: Skiftesallarium til skifteforvalteren efter sportelreglementets 86 1 procent Efter denne 1/3 procent til kongens kasse Afgiften til justitsfondet efter sportelreglementets Skrivesallarium for skiftebrevet 4 ark Afgiften heraf til justitsfondet Vitterlighedsvidner og vurderingsmænd Retsgebyr for taxationen over stervbostedet Stemplet papir til skiftebrevet Sognefogeden for tilsigelser Er summa 22 rdl. 2 mark 5 skil. Lateris sølv 506 rdl. 4 mark 13 skil. Deraf tilfalder enkemanden det halve sølv 253 rdl. 2 mark 6½ skil. Det andet halve tilfalder børnene med sølv 253 rdl. 2 mark 6½ skil. Fragår ½ % efter forordningen af 1. feb rdl. 3 mark 2½ skil. Igen sølv 251 rdl. 5 mark 4 skil. Enkemanden erklærede at han som en ville tillægge børnene 48 rdl. 0 mark 12 skil. I alt sølv 300 rdl. 0 mark 0 skil. Deraf tilfalder: Sønnen Enevold Mikkelsen en broderlod med sølv Ditto Poul Mikkelsen en ditto med sølv Datteren Anne Mikkelsdatter en søsterlod med sølv Ditto Anne Margrethe Mikkelsdatter gift med Anders Jensen Rydahl i Karup en ditto med sølv Ditto Kirsten Mikkelsdatter en ditto med sølv Ditto Karen Christensdatter en ditto med sølv Ditto Anne Katrine Christensdatter en ditto med sølv Udgør sølv. Den myndige søn Poul Mikkelsen på egne og hans fraværende broder Enevold Mikkelsens vegne samt svigersønnen Anders Jensen Rydahl forlangte ingen udlæg for den dem her tildelte arvelod, men ville afgøre samme med enkemanden selv.

9 Dernæst blev for de 4 umyndige døtres arv i alt til beløb 133 rdl 2 mark sølv efter enkemanden og værgens begær erklæret 1. prioritets udlæg i stervbogården af hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. samt de forhen registrerede og vurderede ind- og udbo og besætning blev denne sag vedbørlig bekræftet at udstede og tinglæse på enkemandens bekostning, hvilke bekostninger i alt beløb 3 rdl 1 mark 9 skil. sølv. Skiftets omkostninger lovede enkemanden at betale senest inden næste kommende 14. april, i modsat fald forbeholdt skifteforvalteren sig derfor at gøre udlæg i boet. Boet blev derpå overdraget enkemanden på vilkår at han tilsvarer alt på samme bo hæftende gæld, hvad enten den her ved skiftet har været anmeldt eller ikke, og skiftet hermed sluttet. Holstein Enkemanden Christen Andersen m.f.p. Anders Jensen Rydahl m.f.p. Som værge for de umyndige samt på min broder og egne vegne Poul Mikkelsen m.f.p. Som vidner Chr. Trochmann Rasmussen Kilde: Lysgård og Hids herreds skifteprotokol (B side 11)

10 Søren Jensen Rydal Søren Jensen skulle efter oplysninger ved vielse og i folketællingerne være født i Sinding omkring 1789, men vi kan ikke finde ham i kirkebogen. Han blev 1. gang gift den 23. juli 1819 i Karup kirke med Karen Christensdatter, der var født ca som datter af Christen Andersen og Maren Poulsdatter i Karup. Søren Jensen Rydal køber i 1820 ejendommen af sin svigerfader Christen Andersen for 340 rdl. sølv og en aftægtskontrakt. I 1826 bliver der oprettet en lejekontrakt mellem Søren Jensen Rydal og Lars Christensen på et stykke jord, som sidstnævnte lejede for 5 rdl. årlig samt 6 dages arbejde. Han havde ejendommen i hele 31 år. Karen Christensdatter døde 16. maj Hun efterlod sig tre små børn mellem ½ og 5½ år. Han blev gift 2. gang den 26. november 1831 i Karup med pigen Bodil Hansdatter, der var født den 14. september 1800, og var datter af Hans Jensen og hustru Anne Marie Pedersdatter i Vium. En søndag i maj 1842 var Søren Rydal i Karup mølle. Møllersvenden Jens Vistisen arbejdede med kværnen, og da Søren Rydal stod i vejen for ham, bad han ham om at flytte sig. Det reagerede Søren ikke på, og Jens, der efterhånden blev meget irriteret på ham, skubbede til Søren og truede ham, og til sidst bar han Søren lidt håndfast ud i gården, hvor Søren faldt. Søren blev fortørnet over den måde, som han var blevet behandlet på, og anmeldte Jens Vistisen til herredsfogeden. Begge blev indkaldt til Lysgård og Hids herreders politiret den 2. august, hvor der også var indkaldt vidner. Søren mente, at Jens skulle have en bøde, hvorimod Jens mente, at han var i sin fulde ret til at sætte Søren ud af møllen, når han stod i vejen for ham og ikke ville gå efter opfordring. Vidnerne havde nok ikke hjulpet Søren så godt, som han havde troet, så han bad om at få sagen udsat, da han agtede at få endnu et vidne afhørt. Sagen blev derfor udsat til næste lørdag. Kl lørdag den 6. august blev politiretten igen åbnet; men da ingen af parterne mødte, blev sagen lukket. I 1851 solgte Søren Rydal gården til sønnen Jens Christian Sørensen, og samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt til Søren og hans hustru Bodil Hansdatter. Foruden fødevarer og tørv skulle sønnen bl.a. indrette en bolig til dem i den vestre ende af det søndre hus, hvori der skulle være et sovekammer, spisekammer, køkken og forstue. Søren Jensen Rydal døde den 17. september 1859 og Bodil Hansdatter den 14. marts Hans Jensen Rydal og Karen Christensdatters børn: 1. Jens Christian Sørensen født 11. maj 1820 i Karup. Død den 14. feb, 1821 af Mæslinger. 2. Karen Marie Sørensen født 13. dec i Karup. Død 15. april Jens Christian Sørensen født 2. september 1823 i Karup. 4. Knud Sørensen født 2. oktober 1825 i Karup. Død den 25. september Karen Marie Sørensen født 4. november 1827 i Karup. Ad 3. Jens Christian Sørensen, født Bliver næste ejer af ejendommen. Ad 5. Karen Marie Sørensen født Gift den 14. november 1856 med Jacob Vistisen.

11 Folketælling i Karup: 1834: Søren Jensen 48 år gift gårdmand Bodil Hansdatter 33 år gift hans kone Jens Christian Sørensen 11 år ugift hans søn Karen Marie Sørensen 7 år ugift hans datter 1845: Søren Jensen Rydal 59 år født i Sinding gift gårdmand Bodil Hansdatter 45 år født i Vium gift hans kone Jens Christian Sørensen 22 år født i Karup ugift hans søn

12 SKIFTE År 1828 torsdagen den 5. juni mødte skifteforvalteren i Lysgård og Hids herreder Hr. overauditør og herredsfoged Holm, i sit forfald ved under embedsforretningen, med sin konstituerede fuldmægtig Hammershøj med vidnerne sognefoged Visti Jacobsen og Mikkel Nielsen af Karup i dødsboet efter Karen Kristensdatter, hustru af gårdmand Søren Jensen Rydal i Karup for der at påbegynde skiftet efter bemeldte afdøde. Arvingerne blev angivne således: 1. en søn Jens Kristian 5½ år gammel. 2. en do Knud 3½ år gammel. 3. en datter Karen Marie - ½ år gammel. Enkemanden var til stede og som formynder for børnene mødte deres morbroder Poul Mikkelsen i Karup. Boets ejendele blev derefter registreret og vurderet således: Stervbogården af hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk = 300 rd 0 mrk 0 sk. Et stueur 2 rd, et borg og 2 bænke 1 rd = En jern bilægger = stole og en slagbænk = senges klæder = Et hængeskab 1 rd, en klædekiste 2 rd = dragkiste = Den afdødes klæder = En kobber grubekedel jerngryder Rd 3 Mrk 0 Sk 1 kar = balje = stripper = Ildklemme = øltønde = kornsæk = stude = køer = får = lam = gl. trævogn plov = harve = spade = jerngreb = skovl = hakke = høle = river = hakkelseskiste med kniv 1 lyngle = slibesten = Summa vurdering 458 rd 3 mrk 10 sk

13 Videre forefandtes ikke som formynderen og enkemanden erklærede at boet ikke ejede mere, og da de erklærede dem tilfreds med den passerede vurdering, så bekræftede mændene, at samme var sket efter deres bedste overbevisning ved at underskrive enden, så sandt hjælpe os Gud og hans hellige ord. Visti Jacobsen M. Nielsen Skiftet blev udsat. (Underskrift ulæselig) Som vidner: Visti Jacobsen M. Nielsen Søren Jensen Rydal (m.f.p.) Poul Mikkelsen (m.f.p.) Kilde: Lysgård og Hids herreds skifteprotokol (B side 273b)

14 LEJEKONTRAKT Imellem underskrevne Søren Jensen Rydahl i Karup og Lars Christensen fra Neder Uhre er oprettet følgende lejekontrakt: Jeg Søren Jensen Rydahl tilstår og herved vitterliggør, at have lejet et stykke af min gårds jorder til bemeldte Lars Christensen hans og hustrus livstid, bestående af gårdens hede ager fra koloni skellens Engskeldal og i vester til den mellem os opkastede skel på følgende vilkår: 1. Denne jordlod som tager en perpendikulær linje fra Niels Olesens skel til den nye engvej overlades lejeren med de samme rettigheder som jeg den selv ejer, og hvorfor han årlig giver til hver 1. maj 5 Rbd. Sølv, siger 5 rigsbankdaler sølv som tager sin begyndelse til næste maj 1827, hvor ved anmærkes at de to første år svares ikkun tre rigsbankdaler. 2. Gør han mig år årlig 6 dages gangarbejde nemlig 2 i tørvegrøft og 4 engslet. Derimod gør jeg ham årlig et pløjebed samt tillader ham årlig 10 læs tørvegrøft af min hede. 3. Skulle lejeren nogensinde forndre sin bopæl skal det stå ham frit for at medtage hvad bygning der er opført på bemeldte lod, dog i så fald skal de mig først tilbydes, ifald de skal sælges. Når engen er slået og høet inde må merbemeldte lejer benytte sig af de to øverste engkroge til sine kreaturer til den store Trillingkrog. Denne kontrakt have vi begge kobtrahentere gensidigen tryggelig at holde i alle dele, som bekræftes med vore hænders underskrift og forsegling. Karup den 16. december S. J. Rydahl L. Christensen Til vitterlighed: N. Christensen N. Michelsen Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 13. oktober 1828 og derefter samme herreders pantebog no. 15 tilført. Anm. Søren Jensen Rydahls ejendomme er betydeligen forhæftede. H. H. Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP18 fol. 362)

15 Gårdmand Søren Rydal af Karup contra møllersvend Jens Wistisen af Karup mølle: År 1842 tirsdagen den 2. august blev Lysgård og Hids herreders politiret sat på herredskontoret af justitsråd og herredsfoged Holm i overværelse af vidnerne Zimmermann og Torchmann. Hvor da blev foretaget sagen nr. 91/1842 gårdmand Søren Rydal af Karup contra møllersvend Jens Wistisen i Karup mølle angående reelle injurier. Klageren mødte og fremlagde den udtagne klage i forkyndt stand således: Indstævnede Jens Wistisen var mødt. Forlig blev prøvet, men var nu ej at opnå. På anledning forklarede indstævnede dernæst, at han måtte benægte klagerens rigtighed, thi vel havde han, når klageren stod i vejen for ham i møllen, vist ham ud, og når han ikke godvillig ville gå, trukket ham ud, men han benægter, nogensinde at have slaget eller sparket ham. Klageren vedblev hans klage, som han påstod at være rigtig, hvorfor han bad de indkaldte vidner edelig afhørtes efter de spørgsmål, som dommeren fandt det passende at give efter klagerens indhold. Bemeldte vidner Philip Wistisen, Anders Balle, begge af Karup og Wisti Rabis af Mailund blev påråbte og var mødte. De blev lagte sandhedspligten på hjertet samt betydet, at de skulle beedige deres aflæggende forklaringer derunder tillige, at de ikke have fordulgte nogen sandhed. Anders Balle og Wisti Rabis aftrådte, hvorpå i retten fremstod: 1. vidne: Philip Wistisen, søn af sognefoged Wisti Jacobsen af Karup. Han forklarede på dommerens spørgsmål, at han den 17. maj d.å. kom ind i Karup mølle og fandt der parterne i uenighed med hinanden. Noget derefter sagde indst. til klageren, at han skulle gå ud af møllen og han skød til ham, men om han først pålagde ham at gå ud af møllen, eller først skød til ham mindes ikke. Klageren blev imidlertid stående, hvorpå indst. tog ham og bar ham ud af møllen, men vidnet så ikke, at han enten slog klageren eller stødte ham omkuld. Endvidere så vidnet, at indstævnte ved den omhandlede lejlighed tillige med den ene hånd tog klageren i brystet og med den anden hånd løftede en jernstand mod ham, sigende at han slog til dersom klageren ikke gik. Da vidnet kunne skønne, at indst. var meget hidsig frygtede han for, at indst. virkelig kunne slå til, greb han efter jernstangen, og han ved ikke rettere end at han fik fat i den. For resten bevægede indst.s adfærd klageren til at forlade møllen, thi han blev stående indtil indst. som forhen forklaret bar ham ud. Klageren stod i møllen, der hvor indstævnte havde sin gang. Om møllerværket var i gang, da det omforklarede passerede ved han ikke med sikkerhed, dog tror han det ikke, derimod så han at en mand var kommen med korn i møllen og kort efter blev kværnen sat i gang. Indst. bruger jævnlig den forommeldte jernstang, når der males. Da vidnet ikke attråedes videre tilspurgt, blev det forelæst dets aflagte forklaring, hvilken det ratihaberede som være og fuldstændig sandhed, hvornæst det efter behørig prægnantion med lovens ed bekræftede at have vidnet sandhed i denne sag og ikke fordulgt nogen sandhed. Demitteret. 2. vidne: Husmand Anders Christensen i Balle, som på dommerens spørgsmål forklarede, at han den 17. maj d.a. kom med et læs korn til Karup mølle, og da han hørte at der var larm i møllen, gik han derind. Han traf da der parterne i skænderi, hvorhos indst. med den ene hånd holdt klageren i brystet. I den anden havde han en jernstang, hvilken han holdt ned mod jorden. Hvad årsagen var til denne strid ved vidnet ikke, men da han efter at have været? atter gik tilbage til hans heste i gården, så han at indstævnte bar klageren ud af møllen og satte ham i gården ved hvilken lejlighed indstævnte så vidt vidnet så hverken slog klageren eller stødte ham omkuld.

16 Da vidnet ikke attråedes videre tilspurgt, blev det fremlæst, dets aflagte forklaring hvilken det ratihaberede som var og fuldstændig sandhed, hvornæst det efter behørig prægnantion ved lovens ed bekræftede at have vidnet sandhed i denne sag og ikke fordulgt nogen sandhed. Demmiteret. 3. vidne: Husmand Wisti Rabis af Vallerbæk, som på dommerens spørgsmål forklarede, at han sidste søndag for 8 dage siden var i Karup mølle og så der, at indstævnede ude i gården vendte imod klageren som dog blev stående på benene, men da indst. derpå atter rendte imod klageren, faldt denne baglæns over på stenbroen. Hvad der forud var passeret er vidnet ubekendt, men undtages at det hørte, at indstævnede kort forinden have stødt klageren omkuld, kaldte på denne og sagde han skulle komme hen til ham. Klageren viste sig straks igen og, efter at være stødt omkuld og vidnet så ikke at noget videre passerede imellem parterne. Da vidnet ikke attråedes videre tilspurgt, blev det fremlæst dets aflagte forklaring hvilken det ratihaberede som var og fuldstændig sandhed hvornæst det efter behørig prægnantion med lovens ed bekræftede at have vidnet sandhed i denne sag og ikke fordulgt nogen sandhed. Demitteret. Klageren bad derpå sagen opsat, fordi han agtede at høre et vidne mere til bevislighed for at indstævnte har stødt ham omkuld. Forevist påstod han indst. dømt til at betale bøde for hans forhold og skadesløse omkostninger. Indst. påstod sig frifunden for klagerens tiltale i det han bemærkede, at han anså sig berettiget til at sætte dem ud af møllen, som var ham i vejen og ikke efter opfordring ville gå ud. Sagen blev udsat til løverdagen den 6. ds. om eftermiddagen kl. 2 her på kontoret. Lørdag den 6. august Gårdmand Søren Rydahl af Karup contra møllersvend Jens Vistisen i Karup mølle udsat fra 2. d.m. Ingen af parterne mødte, hvorfor sagen fra retten udgik. Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreder. Politiprotokol : (B side 11b)

17 AFTÆGTSKONTRKT Selvejergårdmand Jens Christian Sørensen som under dags dato af min fader Søren Jensen Rydal er bleven tilskødet dette herværende og påboende sted i Karup by og sogn stående for Hartkorn Ager og Eng ny Matr. No 11a 5 Skæppe 1 Album med påstående bygninger, avl og afgrøde samt besætning, ud- og indbo, - forbinder herved såvel mig, som stedets efterfølgende Ejere at give min fader, bemeldte Søren Jensen Rydal og Hustru Bodil Hansdatter fri og uden vederlag i nogen måde i deres livstid følgende aftægt: 1. Jeg indretter til dem fri bolig, bestående af 4 fag hus i den vestre ende af det søndre huus og hvori skal være et sovekammer, spisekammer, køkken og forstue, hvilken bolig forsynet med loft, vinduer, døre, skorsten og kakkelovn jeg til enhver tid holder i god og forsvarlig stand. 2. Jeg giver dem årlig 3 tønder rug, 2 skæppe byg, 2 skæppe boghvedegryn, 2 skæppe malt og 2 tønder kartofler, som i gode rene sunde og forsvarlige handelsvarer leveres med halvdelen til hvert års 1. maj og 1. november. 3. Jeg giver dem hvert års 1. januar 1 lispund tør og saltet flæsk, skåren midt af siden, samt et halvt svinehoved, når jeg selv slagter svinet. Når jeg selv ingen flæsk har, da leverer jeg dem 1 lispund godt smør i stedet. 4. Giver jeg dem ret til daglig at malke, efter omgang året rundt, et af stedets køer og er det da en selvfølge, at når han træffer på en? ko, da de intet mælk får. 5. Jeg giver dem årlig 10 læs god hedetørv á 8 snese til læsset og 12 læs gode skudtørv á 16 snese skruet tørv hjemført og i hus indsat i rette tider. 6. Jeg giver dem ret til af stedets fåreflok at udtage 4 får, som jeg med deres yngel vil hvert års slagtetid fodre og græsse for dem lige med mine egne får. 7. Af det mig solgte indbo er aftægtsfolkene berettigede til at udtage til brug i deres livstid en dobbeltseng med gode sengeklæder og lagner, en kakkelovn, samt det fornødne og beholdende køkkentøj, bager- og bryggerredskaber. 8. Når aftægtsfolkene begge ved døden er afgåede, da tilfalder deres under 7. post nævnte efterladenskaber mig eller stedets ejer, men hvad andet eller mere de måtte efterlade dem, deles mellem deres arvinger efter loven. 9. Jeg giver dem ret til årlig at holde 4 høns ved stedet, samt giver dem årlig frisk rughalm til deres seng. Så giver jeg og min fader ret til en dag hver måned at benytte en hest til ridebrug, når jeg selv har hest. 10. Jeg giver dem ret til at græsse en ko for dem lige med mine egne køer, når de selv anskaffer dem er sådan ko. Så giver jeg dem og årlig, når forlanges 2 Traver plukkelyng, som jeg selv skærer og hjemfører.

18 11. Jeg giver dem fornøden pleje og opvartning især i sygdoms eller alderdomstilfælde, samt giver dem frie og ubehindret adgang til stedets bager- og bryggerhus. 12. Jeg besørger deres anstændige og hæderlige begravelse i sin tid, efter egnens skik og brug. 13. Til min søster eller aftægtsfolkenes datter Karen Marie Sørensdatter leverer jeg når hun bliver gift 100 Rigsbankdaler, eller forsåvidt hun og hendes tilkommende mand hellere skulde ønske sådant, er jeg pligtig at meddele hendes mands skøde på hans egen bekostning, på den ved mit sted liggende og? havende særskilte hedelod ved Stordal, forsåvidt denne hedelod på vedkommendes egen bekostning kan fraskilles min øvrige ejendom; men bliver udparceleringen nægtet eller hun hellere vil have de anførte 100 Rbd, da er jeg pligtig at betale hende dette beløb. 14. Jeg er derfor pligtig at gøre bemeldte min søsters anstændige bryllup i sin tid efter egnens skik og brug. 15. For så vidt min søster bliver i ugift stand er det en selvfølge, at det i 13. og 14. poster til hende betingede bortfalder aldeles. Den forbemeldte husbetingede aftægt, som uforandret årlig bliver at udrede med til den sidstes død anslåes til værdi for 5 år 150 Rbd og det som skal udredes til min søster ansættes til 100 Rdb samt hendes bryllup til 20 Rbd og det hele gives herved prioritet, næstefter 250 Rbd, i forbemeldte min ejendom med besætning, ud- og indbo. At denne kontrakt, som jeg eller stedets efterfølgende ejer er pligtig i enhver navnlig henseende at holde mig efterrettelig. Således mellem os er indgået og oprettet bekræftes herved med vore hænders underskrifter vidnesfast. Skrevet i Karup den 29. august Foruden underskriften bemærkes, at de i 13. post ommeldte 100 Rbd skulle udbetales hende når hun forlanger det, uden hensyn til om hun er bleven gift eller ikke. Datum ut supra. Søren Jensen Rydal Aftægtsnyder Jens Christian Sørensen Aftægtsyder Til vitterlighed L. Mikkelsen Visti Jacobsen. Læst den 5. september 1851 Anmærkning: Aftægtsyderens adkomst er tinglæst dags dato med anmærkning om, at en hedelod er bortlovet. Ejendommen er foregående forhæftet for 300 Rbd. Kilde: Lysgaard Hids herreders skøde- og panteprotokol. (Viborg Landsarkiv: B47-SP25 fol. 633)

19 Kvittering på aftægtskontrakt mellem J. C. Sørensen og S. J. Rydal læst 5. september Da den kapital stor 240 kr. er to hundrede og fyrretyve kroner som min kone Maren Marie Sørensdatter efter nærværende kontrakt 13 og 14 post tilkommer mig er for ca. 18 år siden betalt, så erklærer jeg herved med min underskrift i vidners overværelse, at nævnte fordring må udslettes af pantebogen uden videre varsel til mig. Karup den 19. november Jacob Vistisen Til vitterlighed Jens Christian Jensen Johan P. Jensen Karup sogns ministerialbog fol. 132 udviser at Søren Jensen Rydal aftægtsmand af Karup er død 17. syttende september 1859, atten hundrede ni og halvtreds og begravet på Karup kirkegård 25. september s.a., hvilket herved på embeds vegne attesteres. Frederiks præstegård 12. februar Morten Smith, sognepræst Karup sogns ministerialbog fol. 172 udviser, at Bodil Hansdatter enke og aftægtskone hos boelsmand Peder Christian Jensen i Karup er død den 14. fjortende marts 1883 atten hundrede otti og tre og begravet på sognets kirkegård 22. marts s.a., hvilket herved attesteres på embeds vegne. Frederiks præstegård den 12. februar Morten Smith, sognepræst Vielsesattest: Karup kirkebog udviser at ungkarl Jacob Vistisen af Karup 29 år gl. og pigen Karen Marie Sørensdatter af Karup 29 år gl. er copulerede i Karup kirke den 10. juni 1856 hvilket herved attesteres. Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP47 fol. 452)

20 Jens Christian Sørensen Jens Christian Sørensen var født den 2. september 1823 i Karup som søn af Søren Jensen Rydal og Kirsten Marie Christensdatter. Han blev gift den 15. oktober 1851 i Karup Kirke med Kirsten Marie Nielsdatter, der var født ca som datter af gmd. Niels Laustsen af Torup i Sunds sogn. Hendes dåb har vi ikke kunnet finde. Samme år overtog han forældrenes ejendom. Den havde han i 25 år. Kirsten Marie Nielsdatter døde den 26. december Det ser ud til, at han på et tidspunkt har suppleret sin indtægt med hvervet som landpost. Hvor mange år og hvornår har vi ikke kendskab til, men i skiftedokumentet efter Kirsten Marie Nielsdatter står han omtalt som forhenværende landpost. Jens Christian Sørensen giftede sig anden gang den 12. februar 1878 i Karup kirke med enkekonen Kirstine Jensen fra Kølvrå, der var enke efter husmand Michel Chr. Laursen i Kølvrå og datter af husmand Jens Pedersen Nedergaard og hustru Dorthe Marie Jensen af Kragelund. Jens Chr. Sørensen solgte i 1876 ejendommen til svigersønnen Peder Chr. Jensen for 1200 kroner og en aftægtskontrakt, der giver ham og hans hustru husly, varme og føden så længe de levede. Kirstine Jensen døde den 1. juni 1899 i Kølvrå. Jens Chr. Sørensen døde den 11. februar 1901 i Kølvrå. Børn af Jens Christian Sørensen og Kirsten Marie Nielsen: 1. Bodil Cathrine Rydal født 5. august 1852 i Karup. 2. Ane Rydal født 14. januar 1854 i Karup. 3. Søren Rydal født 5. oktober 1856 i Karup. Død 4. december Severine Rydal født 8. november 1857 i Karup. 5. Niels Jensen Rydal født 8. marts 1860 i Karup. 6. Knud Jensen Rydal født 31. november 1863 i Karup. Død den 13. januar Ad. 1. Bodil Cathrine Rydal, født Hun blev gift med Peder Christian Jensen, der blev den næste ejer af ejendommen. Ad 2. Ane Rydal, født Hun er ved skiftet efter moderen, der var død i 1878, bortrejst fra egnen, så hun har fået sin svoger til at handle på hendes vegne. Ad 4. Severine Rydal, født Hun blev gift med snedker Søren Sørensen i Kølvrå. Folketælling i Karup 1855: Jens Christian Sørensen 32 år født i Karup gift gårdmand Kirsten Marie Nielsen 35 år født i Sinding gift hans kone Bodil Cathrine Jensen 3 år født i Karup ugift deres datter Ane Jensen 1 år født i Karup ugift deres datter Søren Rydal 72 år født i Sinding gift aftægtsmand Bodil Hansdatter 54 år født i Vium gift hans kone, aftægtskone

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Ejendom 10 Vallerbækvej 13. Nygaard

Ejendom 10 Vallerbækvej 13. Nygaard Ejendom 10 Vallerbækvej 13 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Ammitsbøll. 1798 Ægidius m.fl. Christen Larsen. 1803 Christen Larsen. 1817 Poul Michelsen ~ F.D. 1853 Sælger en parcel matr.nr. 10b til Frederik Philbert

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Ejendom 9 Alskovvej 55

Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Kieldsen. 1787 Jens Christensen. Giørup m.fl. Jens Christensen. 1809 Christen Jensen. 1839 F.S. Lars Christensen Balle. 1843 Sælger parcel 9b til Niels

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Niels Pedersen 1801 Ægidius og Schiøtt. 1791 Niels Olesen ~ F.E. 1803 Niels Olesen. 1830 F.S. Niels Nielsen. 1832 Adkomst

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57

Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejer: Fæster: 1788 Kærsholm. Søren Christensen 17? Peder Glud i Bøgild. Anders Jensen ~ F.D. 1800 Anders Jensen. 1802 Christen Andersen. 1802 Rasmus Pedersen

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

1930 Otto Andersen sælger til Emmanuel Nielsen, læst 25/3 1930. 1932 Emmanuel Nielsen sælger til Niels Mikael Pedersen, læst 11/3 1932.

1930 Otto Andersen sælger til Emmanuel Nielsen, læst 25/3 1930. 1932 Emmanuel Nielsen sælger til Niels Mikael Pedersen, læst 11/3 1932. Ejendom 8 Karup møllegaard Ejer: Fæster: Aunsbjerg 1730 ca. 1753 Mads Hansen. Ca. 1753 1757 Ukendt. 1757 1772 Christen Pedersen. 1772 1802 Rasmus Pedersen. 1803 Jesper Nielsen. 1821 Peder Mortensen Bjerring.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere