Mini Crosser Lite 3W & 4W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mini Crosser Lite 3W & 4W"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser Lite 3W & 4W Serienr.: Leveringsdato: / 200 Denne brugervejledning har varenummer: P Udleveret af: Dato: Version KS

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1...introduktion... 3 Afsnit 2...betjeningspanel... 4 Afsnit 3...serienummerskilt... 5 Afsnit 4...kørsel med Lite... 6 Afsnit 4b...sikkert ind og ud af Lite... 6 Afsnit 4a...kørsel med Lite... 6 Afsnit 4c...generelle sikkerhedsråd:... 7 Afsnit 4d...kørsel med Lite... 7 Afsnit 4e...færdselsregler... 8 Afsnit 4f...specifikke køresituationer med illustrationer og beskrivelser:... 9 Afsnit 5...vedligeholdelse Afsnit 5a...klargøring / tilpasning Afsnit 5b...dæk / lufttryk: Afsnit 5c...afmontering af for- og baghjul: Afsnit 5d...udskiftning af elektriske pærer Afsnit 5e...udskiftning af sikringer til lys/ladning Afsnit 6...thermosikring Afsnit 7...batterier / opladning Afsnit 7a...batterier / opladning Afsnit 8...bugsering / frikobling Afsnit 9...rengøring Afsnit 10...adskillelse / samling Afsnit 11...færdselsregler Afsnit 12...forsikring Afsnit 13...reklamationsret Afsnit 14...fejlfinding Afsnit 15...datablad Afsnit 16...montering af seler Afsnit 17...internationale forhandler Notater Har De spørgsmål, der ikke umiddelbart besvares i denne brugsanvisning, vil vi bede Dem rette henvendelse til: Enggårdvej 7 DK-7400 Herning Tlf Vi vil med glæde besvare Deres spørgsmål. Mini Crosser Lite importeres til Skandinavien af Mærket I henhold til bekendtgørelse nr. 105 af 27. Februar 2002 om medicinsk udstyr. Udført i overensstemmelse med norm EN 12184, kø re tøj kategori b - 2 -

3 Afsnit 1 Introduktion De har nu overtaget et eldrevet køretøj, som er et hjælpemiddel for kørsel på fast vej samt på græs og i let skrånende terræn. Et såkaldt klasse B køretøj i hen hold til den europæ i ske klassificering af elektriske scootere. Lite er beregnet til én person med mak si mum vægt på 136 kg. For at få fuld glæde af dette køretøj - og for at undgå driftsforstyrrelser og ulykker - vil vi anbefale, at De sætter Dem grundigt ind i denne brugsanvisning, før De kører ud. Lite er et eldrevet hjælpemiddel med 3 eller 4 hjul. Lite har træk på begge baghjul gennem en transaksel som på en bil. Ethvert køretøj kan vælte ved uhensigtsmæssig betjening, og man kan forårsage skade på andre personer. Lån derfor ikke Deres køretøj ud. I denne brugervejledning, er der afsnit som beskriver situationer, hvor personskade kan op stå og derfor kræver ekstra opmærksomhed. Disse afsnit er mærket: Blinklys Spejl Styrkonsol Ladestik Armlæn Opklappelig Nakkestøtte. Sædelomme Serienummerskilt Forkurv. Justering af styrehøjde Trinløs styrlås Forlys Håndtag for ryg justering Fingerskruer til justering af sæde bredde Frikoblingshåndtag Thermosikring Blinklys Baglygter Øje til fastspænding Anti kip hjul Øje til fastspænding Figur 1 Håndtag for sædedrej. Højre side Batteriskærm - 3 -

4 Afsnit 2 Figur 2 Betjeningspanel Ladestandsviser Ha stig heds re gu le ring Nøglekontakt Maks. brugervægt Ladestik Blinklyskontakt Max 6 stigning Gasregulering Bak Horn Lyskontakt Hastighedsregulering sættes i ønsket position. Laveste hastighedsområde er ca. 4 km/t. Højeste hastighedsområde er ca. 12 km/t. Katastrofeblink Gasregulering Frem Ladestandsviser er grøn i højre side, gul på midten og rød i venstre side. Stregen i dis play et viser bat te ri er nes ladetilstand. Befinder stregen sig på grønt område, er kø re tø jet fuldt op la det. Stregen vil i takt med for bru get bevæge sig mod venstre. Aflæ ses bedst under kørsel på plan fast vej. Vær opmærksom på: De bliver ikke advaret når køretøjet er ved at være afladet, dvs. De skal selv holde øje med, hvornår der skal lades op på ny. Katastrofeblink: Aktiveres ved at trykke på knap pen. Nøglekontakt: Når nøglen sættes i nøglekontakten og drejes, kan De køre. Lyskontakt: Tænder forlygte og baglygter. Gasregulering: Trykker man på gas re gu le rin gen i højre side, kø rer køretøjet fremad - trykker man i venstre side, kører den tilbage.dette kan byttes om, hvis det ønskes. Der bakkes kun med ca. ½ kraft, sva ren de op til 4 km/t. Blinklyskontakt: Trykkes mod venstre ved sving til venstre og mod højre ved sving til højre. Nulstilles ved at trykke igen på samme retning. Horn: Elektrisk horn. Aktiveres gennem tryk på horn kon tak ten. Ladestik: Her sættes ladestikket fra laderen i. Køretøjet kan ikke køre, når ladestikket er isat

5 Afsnit 3 Serienummerskilt På serienummerskiltet er model, produktionsår, måned samt serienummer angivet. Opgiv venligst dette nummer ved henvendelse om service, reservedele etc. Skiltet er placeret på styrestammen (Se Figur 1) Serienummerskilt Max person vægt Serienummer Model beskrivelse Egen vægt: Vægt af køretøjet med batterier og standard sæde

6 Afsnit 4 KØRSEL MED LITE Afsnit 4A Sikkert ind og ud af Lite. Det er vigtigt at lære sig en sikker teknik til ind- og udstigning af Lite. I hovedtræk bør følgende procedure følges: Vær sikker på Liten er slukket (se afsnittet betjeningspanel) ved ind- og udstigning, ellers vil Liten kunne sætte i gang, hvis gas - re gu le rin gen berøres ved et uheld. Vær sikker på at Liten er bremset. (Håndtaget til motorfrikobling er i nederste position). Se figur 15 side 18. Vip styrstammen op i lodret position. Drej eventuel sædet 45 eller 90 og vær sikker på at sædelåsen er låst (faldet i hak) Vip eventuel armlænet op. For nogle brugere kan assistance fra en hjælper anbefales. Hjælperen bør: Være opmærksom på selv at undgå skader i forbindelse med at løfte/sænke/støtte brugeren. Sikre, at den står stabilt og er forhindret i at kunne bevæge sig. Sluk for Liten og kontroller at den er bremset, og at sædet er drejet i hak. enten 45 eller 90. Sikre sig, at sædet der flyttes til er stabilt. Afsnit 4B Kørsel med Lite Der er 2 bremsesystemer på Lite: Motorbremse og magnetbremse. Motorstyringen afpasser køretøjets fart også ned ad bakke. Magnetbremsen er automatisk og slår til, når Liteen er standset. I nødstilfælde kan Liteen standses øjeblikkeligt ved at dreje på nøg le omskif te ren. Vær opmærksom på, at der da sker en meget brat opbremsning. Baghjulene vil blokere! Må ikke bruges ved normal kørsel! Bremsen må aldrig frikobles mekanisk med frikoblings håndtaget på hæld nin ger. Funktionen er kun beregnet til brug, når Liteen skal skubbes på plan vej

7 Afsnit 4C Generelle sikkerhedsråd: Sørg for at ryglænet er i opret position, og at sædet er monteret i laveste mulige po si ti on. Positioneringssele anbefales, hvis brugeren ikke selv er i stand til at holde en god kø re stil ling. Kør efter forholdene. Tag hensyn til lys, trafik og vejrlig. Vær særlig op mærk som ved kørsel i mørke eller i dårligt vejr som regn- og snevejr. Undgå kørsel på hældninger med dårligt underlag, så som: sne, is, nyslået græs, vådt græs og vå de blade. Kør aldrig i påvirket tilstand. Gælder såvel spiritus, som euforiserende stoffer og medicin. Reducer omgående farten hvis du føler, at du er ved at miste kontrollen. Brug altid blinklysene ved retningsskift. Kontroller at lys og blinklys virker før kørsel. Brug lys ved kørsel i lygtetændingstiden. Hold så vidt muligt på styret med begge hænder og med et fast greb Afsnit 4D Kørsel med Liteen VIGTIGT! Selv om Lite er meget stabil, kan den vælte. Undgå pludselige skift i hastighed og retning ved høj hastighed, dårligt føre og ikke mindst ved kørsel på skråninger. Lite kan på korte strækninger køre op ad større hældninger, end den er testet dynamisk stabil til. Det samme gælder kørsel ned af så dan ne hældninger. I dis se tilfælde er der større risiko for, at Lite kan tippe og ligefrem vælte. Vær derfor ekstra opmærksom på at følge de kørselstips, der nævnes i det følgende. Nye brugere opfordres til at træne følgende i et område uden anden færdsel: Indstil Lite til lav hastighed. Kør fremad og baglæns. Juster ha stig heds vælger (Se fig. 1) gradvist opad og fornem ændringen i Mini Crosserens ha stig hed. Træn i igangsætning og opbremsning. Bliv fortrolig med Lites reaktionstid. Træn i at køre på snæver plads svarende til i en butik eller gennem en dør. Træn i at dreje og undersøg hvor meget plads dette kræver. Kør altid langsomt når der skal drejes. Træn også i baglæns kørsel. Træn i kurve kørsel samt i kørsel over forhindringer og ved kørsel på hæld nin ger

8 Kør altid lige op/ned over kantsten og ramper. Aldrig på skrå. Se fi gu rerne på ef ter føl gen de si der. Prøv at bremse ved forskellige hastigheder og bemærk bremselængderne. Prøv hvis muligt at køre på forskelligt underlag (vej, græs og grus). Træn i at vurdere hvor langt der kan køres på en batteriopladning. Læg mærke til hvor hurtigt batteriindikatoren går fra grøn til gul til rød. Bemærk at kørestrækningen reduceres ved kørsel i bakket landskab, modvind, koldt vejr og med lavt dæktryk. Advarsel Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Lite opfylder de krav der er til scooteres an ven del se i et miljø med elek tro mag ne tisk støj. Der kan al li ge vel forekomme sjældne tilfælde hvor elek tro mag ne tisk støj kan påvirke Liteen. Så som radio- og TV stationer, ama tør ra dio sen de re og mobiltelefoner. Benyttes sådant udstyr i nærheden, anbefales det at slukke for Lite. Mo bil te le fo ner bør ikke anvendes under kørsel. Skulle der opstå ufrivillige bevægelser af Lite, eller hvis bremsen frigøres, så sluk for Lite, så snart det er sikkert at gøre det. En Lite kan under vis se omstændigheder udløse butiksalarmer. Afsnit 4E Færdselsregler Færdselslovgivningen for scootere er forskellig fra land til land. Før køretøjet tages i brug udendørs, er det brugerens ansvar at gøre sig bekendt med gældende lov giv ning. I Danmark gælder følgende. Hjælpemiddelkøretøjer som Lite med maksimalhastighed på op til 12 km/t regnes i færdselslovgivningen som cykler og færdselsregler for cykler skal følges ved ha stig he der over 6 km/t. Ved kørehastighed indtil 6 km/t regnes Lite som en fodgænger, og ved denne hastighed må man gerne køre på fortovet. Skildpadde fart svarer til ca. 6 km/t. Der skal kun køres med lys i lygtetændingstiden. Styrthjelm og sikkerhedssele er ikke påbudt. Køretøjet er, som det også gælder for cykler, kun beregnet til en person: - 8 -

9 Vær specielt opmærksom på følgende ved kørsel i trafikken: Lite er et lavt køretøj, der ikke altid er let at se for andre trafikanter. Vær helt sikker på, at andre trafikanter har set dig, før du kører ud på kø re ba nen. Hold øje med trafik bagfra. Hold godt ind til højre, når der køres på trafikeret vej. Højre- og venstresving i trafikkryds. Vær opmærksom på cyklister og fod - gæn ge re. Følg køreregler for cykler. Hvor hurtigt tingene foregår. Hvor længe varer det grønne lys? Hvor hurtigt nær mer biler sig? Og så videre. Afsnit 4F Op af kantsten Specifikke køresituationer med illustrationer og beskrivelser: A. Stands vinkelret på kantsten og hold 5-10 cm før denne. Hold øje med medtrafikanter. B. Læn kroppen fremover. C. Giv moderat gas, så køretøjet kan passere forhindringen, stop ikke på halvvejen, reducer hastigheden, når køretøjet er helt oppe. D. Er kantstenen for høj, så lad være at gøre flere forsøg, men find en alternativ rute Ned af kantsten A. Læn kroppen tilbage. B. Køres der ud på en befærdet vej, så hold øje med trafikken. C. Kør forlæns ned i et lavt tempo. Vær opmærksom på at anti-tip hjul ikke bliver hængende på kanten

10 Op af rampe/bakke: A. Kontroller at en eventuel rampe er stabil. B. Læn kroppen fremover. C. Giv moderat gas, så køretøjet kan passere forhindringen, stop ikke op på halvvejen, reducer hastigheden, når køretøjet er helt oppe. Skal der startes på en bakke, accelereres der langsomt for ikke at tippe bagover. Ned af rampe/bakke: A. Kontroller at en eventuel rampe er stabil. B. Læn kroppen bagover. C. Kør langsomt nedad. Undgå at stoppe undervejs på stejle korte hæld nin ger. På lange bakker anbefales det at standse op ind imel lem, hvis man føler, at farten bliver for høj. På tværs af en bakke: A. Læn kroppen til den side der vender opad. B. Undgå pludselige og skarpe manøvrer. Gælder især ved kørsel bag læns. C. Kør altid med lav fart

11 Afsnit 5 VEDLIGEHOLDELSE Udover kontrol af dæktryk af luftfyldte hjul, dækslidtage samt batteriopladning, er der stort set in gen vedligeholdelse nødvendig for Lite. Sørg for at holde Lite i en almindelig pæn stand. Sørg for at holde betjeningspanel, la des tik og elektronikboks under sædet fri for fugt. Punkterfrie hjul kan fås mod merpris. For at sikre sig at køretøjet er i sikkerhedmæssig god stand anbefaler vi følgende regelmæssige kontroller: Dagligt: 1. Test blinklysene og kørelysene før Lite benyttes i mørke eller ved nedsat sigtbarhed. Kvartalsvis: 1. Test af bremser- og motorfrikobling. Når frikoblings håndtaget er aktiveret, må Lite ikke kun ne skub bes. 2. Test af bremse frikoblings funktion Når bremse frikoblingshåndtaget er skubbet fremad, skal batteriindikatoren blin ke fejl, når Lite er tændt. Lite må nu ikke kunne køre, når gasre gu lerin gen aktiveres. 3. Smør sæderøret med syrefri olie. Sikkerhedsbetinget eftersyn: Lite en er beregnet for anvendelse i mindst 6 år, dog max timer, såfremt den gennemgår service- og sikkerhedseftersyn hvert 3. år på et autoriseret værksted

12 Afsnit 5A Klargøring / Tilpasning Batteriskærmen fjernes. 2 1 Dette gøres ved at tage fat i hjulskærmen (Pkt. 3) og trække. Batteriskærmen er monteret med velcro. Når man har løsnet batteriskærmen, skal der fjernes 2 ledninger fra baglyset, før batteriskærmen helt løftes væk. (Figur 4) 3 Højderegulering af sæde: Figur 4 Figur 3 Fjern sædet (Figur 3): Dette gøres ved, at man stiller sig ved siden af køretøjet. Drej sædet en smule - tag fat i pkt. 1 & 2, og løft sædet af. Regulering af sædehøjde. 4 4 Sæderøret re gu le res ved at løs ne bol ten, (Figur 5, pkt. 4) ved hjælp af 13 mm nøgler. Når sæderøret er sat i den ønskede højde, HUSK da at skrue bolten ordentligt på igen. Vigtigt. Når batteriskærmen igen monteres på køretøjet, skal ledningerne atter monteres til baglyset. Sædet sættes ned i sæderøret. Figur 5 Styrstammen: Kan justeres i hældning med ca. 30 bagud. (Se. fig. 6). Styret kan fastholdes i ønsket position med spændegreb som vist (1). Ønskes styret lagt ned for transport løsnes spæn de gre bet, og kuglelåsen under spændegrebet trykkes ind i begge si der samtidigt (2). Styret kan nu lægges ned til vand ret stil ling. (Se Fig. 7) 1. Spændegreb 2. Kuglelås Når styret igen rettes op for kørsel, skal spændegrebet spændes i rette stilling. Vær opmærksom på, at kug le lå sen skal gå i hak. Figur 7 Figur

13 Regulering af armlænet: Armlænene kan justeres ind og ud. Fingerskruerne findes under sædet. (Se Figur 8) Find den bredde der passer Dem bedst og spænd til. Justerbar skrue Justerbar skrue Figur 8 Regulering af ryglænet: Ryggen kan justeres i hældning. Dette gøres ved at trække håndtaget opad. (Se Figur 9) Ryglæn justering Figur 9 Sædedrej: Håndtaget trækkes op. Herved frigøres sædet så det frit kan drejes 180. Når håndtaget slip pes går det selv i indgreb og fastholder sædet for hver 45. (Se figur 10). Dette håndtag er som standard monteret i højre side, men kan, hvis man ønsker dette monteres i venstre side Håndtag for sædedrej Figur 10

14 Afsnit 5B Dæk / lufttryk: Korrekt dæktryk for såvel baghjul som forhjul er 2,5 bar. Vær opmærksom på at for lavt dæktryk øger strømforbruget, hvormed kørestrækningen reduceres, samt unødvendig slid på dækkene. Påfyldning af luft foregår med samme type ventil, som anvendes til biler. NB: Husk at lukke luften ud af slangen, inden fælgen skilles ad i forbindelse med punktering / dæk skifte. Afsnit 5C Afmontering af for- og baghjul: Møtrikken løsnes og skrues af med 19 mm topnøgle. Ved genmontering af baghjul: HUSK at montere feder i noten på akslen inden fastspænding af møtrik. NB: Møtrikken må kun afmonteres én gang, for ikke at svække låsningen af denne. Figur 12 Figur 11 Baghjul afmonteres Forhjul afmonteres Afsnit 5D Udskiftning af elektriske pærer Forlygteglasset afmonteres v.h.a. en skruetrækker med X-kærv. Pæren er en 24V/10W BA15s. Forreste blinklys adskilles v.h.a. en lille skruetrækker med X-kærv. Pæren er en 24V/0,1A BA9s Bageste lygter adskilles uden værktøj. Pærerne er alle 24V/3W med glassokkel. Afsnit 5E Disse er placeret under batteriskærmen under sædet i sorte gummi beskyttelser. Sikringerne er almindelige Autosikringer. Lygter/blinklygter bagest: 2 stk á 5 A Lade sikring: 1 stk á 15 A Udskiftning af sikringer til lys/ladning

15 Afsnit 6 Thermosikring Køretøjets styring og motor er sikret mod overbelastning ved en thermosikring, som sidder under sædet. Ved over be last ning vil ud lø ser knap pen sprin ge ud, og kø re tø jet vil stoppe. Efter et par mi nut ter kan udløserknappen trykkes ind igen for fortsat kørsel. (Se Fig. 13) Figur 13 Thermosikring Overbelastningsikring Thermosikring Overbelastningsikring Figur 14 Overbelastningssikringen på batterierne ses på figur

16 Afsnit 7 Batterier / opladning I Lite benyttes lukkede vedligeholdelsesfrie GEL batterier (Exide 12V/33Ah LxBxH 175x205x175 mm). De ud vik ler normalt ikke gas og må ik ke på fyld es med vand. Kun batterier af GEL typen må benyttes til Lite. Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lave tempe ra tu rer. Dette betyder i praksis, at et køretøj med gamle batterier har mindre kø res træk ning, end det havde, dengang batterierne var nye. Batterikapaciteten ved 10 C er ca. halvdelen af til sva ren de kapacitet ved +20 C. Batteriproducenten anbefaler, at batterierne oplades ved en temperatur fra +10 til +30 C. Ladetiden for læn ges ved temperatur under 20 C. Det skyldes at batteriet rent kemisk har sværere ved at modtage strøm men. For at undgå dybdeafladede batterier anbefales det, at man oplader i et opvarmet rum. Er det ikke muligt hver dag, er det en god ide at oplade Lite i et varmt rum en gang om ugen. Nye batterier opnår først fuld kapacitet efter ca. 20 gange af- og opladninger. Brugte batterier skal afleveres hos Deres leverandør eller på miljødepot. Vær for sig tig med håndteringen af eventuelt utætte batterier, da de in de hol der ætsende syre bun det i en gelmasse. Det er vigtigt, at batterierne monteres korrekt. Batteripoler er mærkede +/-. De skal monteres som vist på skitsen side 15. Vær sikker på at batterikablerne er ordentligt monteret. Der må af samme grund ikke være grater på polerne. Køretøjet bør stå til opladning når køretøjet ikke er i brug. Den type oplader, som leveres fra fabrikken er automatisk virkende således, at den selv slår fra, når bat te ri er ne er fuldt opladede. Opladeren bruger kun strøm, når der oplades. Lad derfor opladeren være tilsluttet, indtil Lite skal bruges igen. Medema Danmark kan levere og anbefaler Mini Crosser 6A oplader. Andre ladere skal godkendes af Medema Danmark inden ibrugtagning. Laderen vil stå og blinke indtil den er færdig. Derpå lyser laderen konstant! Hvis køretøjet sættes bort for oplagring i længere tid, vil det være til stræk ke ligt at lade op en gang pr. måned. Ved oplagring skal batterierne altid være fuldt op la det, da de ikke kan tåle at henstå afladet igennem længere tid. Laderen må ikke stå på sædet under selve opladningen

17 Afsnit 7A Batterier / opladning Batterierne er placeret og fastspændt under batteriskærmen lige under sædet. Køretøjet må aldrig aflades helt. Den type op la der, som leveres fra fabrikken virker automa tisk således, at den selv slår fra, når batteriet er fuldt opladet. Opladeren bruger kun strøm, når der oplades. Hvis batterierne undtagelsesvis skulle blive helt afladede, skal de hurtigst muligt oplades igen. Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lave temperaturer. Dette betyder i praksis, at et køretøj med 2-3 år gamle batterier har mindre rækkevidde end det havde, dengang batterierne var nye. Når batterierne er ved at være udslidte, viser det sig ved at kørestrækning pr. op lad ning for mind skes i forhold til nye batterier. Sådan oplades Deres køretøj: a. Tag nøglen ud. b. Ladestikket sættes i ladebøsningen på styret. c. Tænd for opladeren ved stikkontakten. d. Nu vil ladelampen tænde på opladeren. Når bat te ri er ne er fuldt opladede, vil og så færdig lader lampen tænde og sam ti dig er bat te ri må le ren på styrkonsollen nået op i FULD position. Læs desuden særskilt opladers brugsanvisning for opladeren. e. Lad opladeren være tændt og tilsluttet, indtil De skal bruge køretøjet igen. f. Når De skal køre slukkes først på stikkontakten, og derefter tages ladestikket ud af køretøjet. Nederst på siden illustreres det, hvor ladestikket sidder. Lite kan ikke køre under opladning. Opladetid fra tom til fuld er ca. 8 timer. Visse op la de re fortsætter dog opladningen i op til 12 timer. Opladeren kan være tændt og tilsluttet uden tids be græns ning. Laderen må ikke stå på sædet under selve opladningen. Til laderen. Ladestik Lade stik NEUTRIK NC3MX Figur 14 Den hvide streg på Mini Crosser Lite ladestik skal passe med den hvid streg på ladestikket

18 Afsnit 8 Hvis man skulle være så uheldig at få motorstop, kan køretøjet skubbes. Nøglen skal altid tages ud, før man skubber køretøjet. Køretøjet frikobles på følgende måde: Bugsering / Frikobling Frikoblingshåndtaget i bagskærmens højre side trækkes opad. Nu kan køretøjet skubbes eller bugseres, dog ikke hurtigere end 5 km/t. Frikobling må ikke ske på skrånende terræn. NB! Når et køretøj er frikoblet, er der ingen bremsefunktion. Afsnit 9 Figur 15 Frikoblingshåndtaget sidder ovenpå batteriskærmens højre side. Træk håndtaget op ad for at frikoble. Når køretøjet skal tilkobles igen, skal man trykke ned på håndtaget. Rengøring Rengøring af Lite skal ske med en let opvredet klud, og tør evt. efter med vaskeskind. Anvendelse af højtryksrenser eller vandslange m.m. kan forårsage ska der på Lite s elektronik

19 Afsnit 10 Adskillelse / samling Hvis køretøjet skal transporteres i fly kan flyselskabet kræve, at batterierne er godkendte, og at luften er lukket ud af dækkene. A Tag nøglen ud af tændingslåsen. B Tag forkurven af. C Løft sædet af. Se afsnit 5A, side 12. D Fjern batteriskærmen. Skærmen er fastgjort med velcro. E Fri kobel køretøjet. Se afsnit 8 side 18 for pro ce du ren. F Fjern derefter begge batteristik. (se figur 16) G Afmonterer batteri kabelsko. (figur 16) H Fjern remmen, der holder batterierne på plads, og løft batterierne op fra de respektive fordybninger. I Adskil hovedkablet. (Se figur 17) Batterikabelsko Figur 16 Batteristik frakoble her Figur 17 Hovedkabel J Styrstammen sænkes til fodpladen. (Figur 18) Spændegrebet løsnes (1) Kuglelåsen trykkes ind - begge sider samtidigt (2) Styret kan nu lægges ned til vand ret stil ling. Når styret igen rettes op for kørsel, skal spændegrebet spændes i rette stilling. Vær opmærksom på, at kug le lå sen skal gå i hak. 1. Spændegreb 2. Kuglelås Figur 18 K Åben snaplåsen, husk at trykken palen ind. (Figur 19) L Skub forsigtigt forenden og motorenheden fra hinanden, mens De holder en hånd på sædesoklen og en hånd på det håndtag på forenden, der er placeret mellem batterifordybningerne. (Figur 20) Håndtag Sæderør / sokkel Pal Figur 19 Når køretøjet skal samles, følges ovenstående anvisning, men i modsat rækkefølge Figur

20 Afsnit 11 Et hjælpemiddel som Lite med en maksimalhastighed på op til 12 km/t. reg nes i færdselsloven som cykel. Færdselsregler for cykler skal følges ved hastigheder over 6 km/t. Ved kø re ha stig hed indtil 6 km/t. regnes køretøjet som en fodgænger, og under denne ha stig hed må man altså gerne køre på fortovet. Skildpaddefart svarer til ca. 4 km/t. Der skal kun køres med lys i lyg te tæn dings ti den. Styrthjelm er ikke påbudt. Køretøjet er, i lighed med cykler, kun beregnet til en person. Kørsel på vejen: Under kørsel skal man især passe på følgende: - Trafik bagfra - Hold godt til højre, når der køres på trafikeret vej - Vær helt sikker på, at andre trafikanter har set Dem, før De kører ud på kø re ba nen, cykelstien eller drejer. Afsnit 12 Færdselsregler Mini Crosser A/S yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl / -mangler. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået, som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriseret indgreb. Mini Crosser A/S kan ikke drages til ansvar overfor forkert anvendelse af vore produkter. Reklamation og varereturnering Forsikring En elscooter eller elkørestol regnes i forsikringsmæssige henseende som en cykel, da max. hastigheden ikke overstiger 15 km/t. Derfor er den på samme måde som en cykel som oftest dækket af en sædvanlig famileforsikrings ansvarsdel. Evt. kasko - eller tyveriforsikring må tegnes særskilt. Vi anbefaler, at De ved modtagelsen af Deres køretøj taler med Deres forsikringsagent her om. Afsnit 13 Reklamationsret Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til: Forhandler:, Enggårdvej 7, Snejbjerg, 7400 Herning Faktura SKAL fremvises overfor Medema Danmark A/S i forbindelse med anvendelse af reklamationsretten og fremsendes sammen med købt(e) vare(r) til Medema Danmark A/S. Reklamation over mangler på leverede produkter skal efter at køber har, eller burde have, opdaget manglen / fejlen ske til Medema Danmark A/S senest inden 14 dage efter modtagelsen. På forlangende skal køber fremvise hvori manglen består

21 Afsnit 14 FEJLFINDING Herunder vises en oversigt over forskellige fejl som vi erfaringsmæssigt oplever. Der er angivet mulige årsager dertil og et forslag til at afhjælpe den på: FEJL MULIGE ÅRSAGER AFHJÆLPNING Lite vil ikke køre. Nøglen er ikke drejet til start. Drej nøgle, vent 5 sek. Før gasregulering aktiveres. Der er ikke bevægelse i ladestandsviser Batterier er helt afladede. Styresikring er sprunget. Hovedsikring er brændt over. Lad batterierne op. Skift sikring. Kontakt Deres leverandør. Lite vil ikke køre. Der er lys i batteriindikator. Lite har været overbelastet. Afvent ca. 1 min., før der køres igen. Køretøjet skal være slukket (Se side 10, Kørsel med Lite) Der er fejl i elektronikken. Batterierne er afladede. Ladestikket ikke taget ud. Kontakt leverandør. Kontakt leverandør. Tag ladestikket ud. Kørehastighed er for lille. Hastighedsvælger står på langsom. Elektronikken er overbelastet. Der er for lidt luft i dækkene. Skift til hurtigere fart. Stop og vent et par sekunder før start. Pump dækkene op til rette tryk. Kørestrækning er for lille pr. opladning. Batterierne er ikke i orden. Lav temperatur. Opladeren er ikke i orden. Der er for lidt luft i dækkene. Oplad batterierne og kontroller, at grøn lampe på oplader lyser inden kørsel. Kontakt leverandør. Pump dækkene op til korrekt tryk. Fremgangsmåden for opladning er ikke fuldt Læs brugsanvisning. Ladelampe på oplader lyser ikke, når oplader sluttes til lysnet og Lite. Læs opladers brugsanvisning. Ingen strøm i kontakten. Fejl i ledning. Fejl i oplader. Tænd for kontakten. Kontakt leverandør. Kontakt leverandør. Færdig kontrollampe på oplader lyser ikke, selv om oplader har ladet i timer. Læs opladers brugsanvisning. Der har været strømafbrydelse. Laderen er i gang med efter-ladning. Batterierne er ikke i orden. Der er fejl i ladestik til Lite en Slut opladeren til igen og gentag ladeforløb. Kontroller igen 1/2 time senere. Kontakt leverandør. Skub ladestik helt ind og gentag ladeforløb

22 Opladers»færdig«lampe lyser selv ved tilkobling ved delvis afladede batterier. Læs opladers brugsanvisning. Sikring i opladeren er brændt over. Kontakt i ladestik er i uorden. Kontakt leverandøren. Kontakt leverandøren. Opladers lampe lyser fejl: Læs opladers brugsanvisning. Ladestik ikke sat i, eller der er fejl i ledningsnettet. Batterispændingen er for lav til at opladningen kan starte. Skub opladerstik ind eller kontakt leverandøren. Kontakt leverandøren. Programmering. Lites køreegenskaber kan ændres med en programmeringsenhed. Parametre som hastighed, acceleration og bremsning kan ændres. Af sikkerhedsmæssige årsager, må ændringer kun foretages af uddannet personel, såsom Medema Danmark tekniker og konsulenter eller autoriserede servicefolk på hjælpemiddelcentraler eller lignende

23 Afsnit 15 Datablad Min. Max. 3-Hjulet 4-Hjulet Max brugervægt 136 kg. Total længde 1180 mm 1180 mm Total bredde 625 mm 625 mm Foldet længde / bredde 1180 mm / 625 mm Foldet højde 570 mm (1) 1210 mm Total vægt 94 kg. 97 kg. Vægt af tungeste del (2) 18 / 25,5 kg. Statisk stabilitet op/ned/tværs af bakke 14 / 24% Kørestrækning 38 km. 38 km. Dynamisk stabilitet (Max. sikker hældning) 6 / 11% Max. stigevne på kort bakke 10 / 17% Største forhindring (opad) 90 mm Største forhindring (nedad) 40 mm Frihøjde over jord under fodplade 90 mm Største hastighed fremad 4 km/t 12 km/t Max. bremselængde fra max. hastighed 1680 mm - Sædevinkel 7 Effektiv sædedybde 442 mm Effektiv sædebredde 460 mm Sædehøjde fra gulv til sædekant 580 mm 600 mm Ryglænsvinkel Ryglænshøjde 547 mm Afstand fra sæde til fodplade (3) 370 mm 490 mm Ben/sæde vinkel Armlæns højde (4) 243 mm Minimum dreje radius 1035 mm 1470 mm Vende område mellem 2 vægge 1280 mm 1860 mm Betjeningskraft gasregulering 4 N Hjulstørrelse Inch Anbefalet dæktryk - for - bag 2,5 bar Batterier 2 stk. 33 Ah (C5) Anbefalet ladestrøm 6 A DC Produkt gruppe (Efter EN 12184) B (1) Styre stolpe nede, sæde afmonteret. (2) Sæde / Bagende incl. hjul. (3) Med forhøjet fodplade (tilbehør) (4) Med højdejusterbare armlæn (tilbehør): mm Scooteren er testet af Hjälpmedelsinstitutet i Stockholm i henhold til EN og EN opfylder bl.a. standarderne: Krav og testmetoder for statisk-, slag- og udmattelses styrke (ISO ). Kraftoverførsels- og kontrolsystemer til elektriske kørestole Krav og prøvningsmetoder (ISO ). Klimatest (ISO ). Brandtest (ISO )

24 Afsnit 16 Montering af seler

25 Afsnit 17 Internationale forhandler Germany Firma Gerwin Tydecks Am Schmeel 34 D Oldenburg Tlf: (+49) Sweden Minicrosser AB Lundens Industriområde SE Henån Sverige Tlf: (+46) Conze Elektro-Mobile Britzer Damm 12 D Berlin (+49) Norway Medema gruppen AS Postbox 133 NO-1483 Skytta Tlf: (+47) Elofahr Palm Hohlohstr. 4 D Spielberg Tlf: (+49) Finland Inva Apuväline OY Kumpolantie 1, 2nd. Floor FIN Helsinki Tlf: (+35) Systemhaustechnik Reich Clara-Zetkin-Straße 14 D Radebeul Tlf: (+49) 351/ The Netherlands RVS BV Bolderweg 6 NL-1332 AT Almere Tlf. (+31) Beromobil GmbH Draiser Weg 16 D Eltville-Erbach Tlf.: (+49) France Mobile France - Paris 178 Rue de la Tuilerie Vaux le Penil tel: (+33) Belgium Mobile Blankenbergsesteenweg 14 B-8000 Brugge Tel: (+32) England E.V. Technology Limited Coventry Road Lutterworth Leicestershire UK-LE17 4JB Tlf: +(44) /

Calypso De Luxe III og IV

Calypso De Luxe III og IV BRUGERVEJLEDNING Calypso De Luxe III og IV SERIENUMMER: / LEVERINGSDATO: / - 200 Denne brugervejledning har varenummer: P9-0011 Udleveret af: Dato: Version 2.3.0 HS 181104 Mini Crosser A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Mini Crosser Nordic 4W

BRUGERVEJLEDNING. Mini Crosser Nordic 4W BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser Nordic Serienummer: - - Leveringsdato: / 200 Mini Crosser Nordic 3W Mini Crosser Nordic 4W Stregkode Denne brugervejledning har varenummer P9-0037 Køretøjet er leveret af:

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

medemagruppen Mini Crosser M 1 Quick guide P Q ver September 2013

medemagruppen Mini Crosser M 1 Quick guide P Q ver September 2013 medemagruppen P9-0155-Q ver. 2.0.4 - September 2013 DK Quick guide Mini Crosser M 1 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0155-Q

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

medemagruppen P T ver februar 11 Terapeut vejledning Mini Crosser M 1

medemagruppen P T ver februar 11 Terapeut vejledning Mini Crosser M 1 medemagruppen P9-0155-T ver. 2.0.1 - februar 11 DK Terapeut vejledning Mini Crosser M 1 Her finder De Medema i Danmark Hovedkontor/Jylland: Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon:

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

medemagruppen Mini Crosser M 2 Quick guide P Q ver September 2013

medemagruppen Mini Crosser M 2 Quick guide P Q ver September 2013 medemagruppen P9-0157-Q ver. 2.0.2 - September 2013 DK Quick guide Mini Crosser M 2 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0157-Q

Læs mere

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4.

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4. Brugervejledning Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S Serienummer: / Leveringsdato: / - 200 4W 3W Leveret af: Version 1.4.0 HSB 270303 Indholdsfortegnelse Afsnit 1... Introduktion...3 Afsnit

Læs mere

Instruktionsbog MC Scoop II

Instruktionsbog MC Scoop II Instruktionsbog MC Scoop II Serie nummer: Leveringsdato: / 200 Instruktionsbog art. nr. P9-0014 Version nr. 2.0.0 KS 03032008 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... Introduktion... 3 Kapitel 2... Betjening...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

Smiley brugervejledning

Smiley brugervejledning 10. Tekniske Data Smiley Smiley brugervejledning Totallængde Inklusiv benstøtte 1150 mm Eksklusiv benstøtte 900 mm Totalbredde 655 mm Svinghjulsstørrelse massive 200 x 50 Trækhjulstørrelse - massiv 3.00

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 265 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning Voyager 8 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Introduktion Tillykke med købet af din nye elektriske

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 250 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Mini Crosser T 4W 125T - 130T - 140T 3W & 4W

BRUGERVEJLEDNING. Mini Crosser T 4W 125T - 130T - 140T 3W & 4W BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serienummer: - - Leveringsdato: / 200 Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Denne brugervejledning har varenummer P9-0016 Køretøjet er leveret

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Karma 731 el-scooter. Tekniske specifikationer: Den perfekt affjedrede allroundmodel til både land og by.

Karma 731 el-scooter. Tekniske specifikationer: Den perfekt affjedrede allroundmodel til både land og by. Karma 731 el-scooter Den perfekt affjedrede allroundmodel til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Dobbeltaffjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max.

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4)

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Ultimativ kørekomfort og sikkerhed over store afstande. Totalaffjedring på alle hjul Automatisk nedsættelse af hastighed ved svingning Automatisk afbrydelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster. BRUGERVEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Tillykke med din nye Breeze El-scooter. Scooteren hedder: Breeze

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BIRKEGÅRDSVEJ 8, BIRK TLF.: HERNING Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. BIRKEGÅRDSVEJ 8, BIRK TLF.: HERNING Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til lykke med din nye Alfa el-kørestol.... 3 Opladning af batteriet... 4 Armlæn... 4 Sæde... 5 Sikkerhedssele... 5 Fodstøtter... 5 Lås på hjul... 6 Controller...

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Apollo 290. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk Herning Tlf

BRUGERVEJLEDNING. Apollo 290. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk Herning Tlf BRUGERVEJLEDNING Apollo 290 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk - info@sportster.dk Tillykke med din nye Apollo 290 el-scooter Stelnummeret er: Stelnummeret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk Herning Tlf Fax

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk Herning Tlf Fax BRUGERVEJLEDNING APOLLO 539 APOLLO 588 APOLLO 589 APOLLO 665 APOLLO 730 APOLLO 735 APOLLO 740 APOLLO 745 APOLLO 850 APOLLO 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

Brugervejledning Velo Plus

Brugervejledning Velo Plus Brugervejledning Velo Plus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdfortegnelse Værd at vide... 3 Inden første cykeltur... 4 Din første

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

medemagruppen Mini Crosser M 2 4W Kabine Quick guide P Q ver Februar 2012

medemagruppen Mini Crosser M 2 4W Kabine Quick guide P Q ver Februar 2012 medemagruppen P9-0152-Q ver. 2.0.0 - Februar 2012 DK Quick guide Mini Crosser M 2 4W Kabine Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide

Læs mere

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 DK Brugervejledning G90T og G90A Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 5 Quick guide P9-0291-Q 2

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Tillykke med din nye Apollo Scooter

Tillykke med din nye Apollo Scooter BRUGERVEJLEDNING Apollo 539 Apollo 589 Apollo 588 Apollo 735 Apollo 745 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk - info@sportster.dk Tillykke med din nye Apollo

Læs mere

Brugermanual M-43, M44, M64, M94, M100

Brugermanual M-43, M44, M64, M94, M100 Brugermanual M-43, M44, M64, M94, M100 Tillykke med din nye Elektra el-scooter ADVARSEL Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden du bruger din el-scooter. Hvis du ikke forstår dele af denne manual, skal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 18) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION.. 3 2. SIKKERHED..... 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 4 3. OVERSIGT OVER

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 . Kørsel Kontrol inden start: 1. Tjek batteri kapaciteten. (Hvis du skal køre langt, skal batteriet være fuldt opladet) 2.. Sædet kan køres frem og tilbage

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

medemagruppen Quick guide Jazzy 1103 P B ver februar 11

medemagruppen Quick guide Jazzy 1103 P B ver februar 11 medemagruppen P9-0200-B ver. 2.0.0 - februar 11 DK Quick guide Jazzy 1103 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0200-Q 2 af 20

Læs mere

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning DK Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0155-B ver. 2.0.0 - juni 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING L4B+

BRUGERVEJLEDNING L4B+ BRUGERVEJLEDNING L4B+ EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 21) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION... 3 2. SIKKERHED..... 5 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 3. OVERSIGT OVER ALLE

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Karma 343 el-scooter. Den ideelle 4-hjulede scooter i byen og hvor pladsen er trang. Tekniske specifikationer: Leveres med kurv foran og sidespejle.

Karma 343 el-scooter. Den ideelle 4-hjulede scooter i byen og hvor pladsen er trang. Tekniske specifikationer: Leveres med kurv foran og sidespejle. Karma 343 el-scooter Den ideelle 4-hjulede scooter i byen og hvor pladsen er trang. Leveres med kurv foran og sidespejle. Affjedret foran og bagtil Trinløs justering af styr Drejesæde m/justerbar sæderyg

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk DK MANUAL EL - CYKEL FOLDAWAY Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug J55T El-scooter Brugervejledning OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug 0 Indholdsfortegnelse 1.INTRODUKTION... 1 2. SPECIFIKATIONER...

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

b r u G e r m a n u a l

b r u G e r m a n u a l D K VELA Tango 100S med gas højderegulering VELA Tango 100ES med el-højderegulering b r u G e r m a n u a l V E L A T a n g o 1 0 0 E S / 1 0 0 S w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning.........................................................

Læs mere

VELA TANGO 100ES / 100S

VELA TANGO 100ES / 100S DK VELA Tango 100S gas højderegulering VELA Tango 100ES elektrisk højderegulering B R U G E R M A N U A L VELA TANGO 100ES / 100S INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. GENERELT... 4 Reklamationsret...

Læs mere

Amigo RD (RWD) Kvalitetsscooteren, når man vil nemt omkring både inde og ude. Tekniske specifikationer:

Amigo RD (RWD) Kvalitetsscooteren, når man vil nemt omkring både inde og ude. Tekniske specifikationer: Amigo RD (RWD) Kvalitetsscooteren, når man vil nemt omkring både inde og ude. Nem at transportere i bil Kræver få arm- og fingerkræfter, 4-fingergreb Vender nemt og hurtigt Baghjulstræk via differentiale

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

El - Cykel Power Sword

El - Cykel Power Sword DK MANUAL El - Cykel Power Sword Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugermanual. dansk. Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit 74233F 13-09-18

Brugermanual. dansk. Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit 74233F 13-09-18 Brugermanual dansk 74233F 13-09-18 Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit Indhold Side Forklaring af symboler Transport i bil... 2 Håndtering... 3 Løft IKKE stolen

Læs mere

BRUGSANVISNING Danmark U2-light. panthera

BRUGSANVISNING Danmark U2-light. panthera BRUGSANVISNING Danmark U2-light panthera Brugsanvisning U2-light Indholdsfortegnelse: Indledning Side 2 Indstilling af stolen Side 5 Vedligeholdelse af stolen Side 8 Sikkerhed Side 10 Indledning U2-Light

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

El-scooter katalog Jørn Iversen Rødekro ApS

El-scooter katalog Jørn Iversen Rødekro ApS Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Telefon +45 74 66 92 42 Telefax +45 74 66 92 94 iversen@ji.dk www.ji.dk El-scooter katalog Tilbehør En el-scooter fra Jørn Iversen Rødekro ApS

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Sådan fungerer din nye rollator

Sådan fungerer din nye rollator DK Sådan fungerer din nye rollator Volaris S7 SMART Brugervejledning til Volaris S7 SMART Art. nr. 1422170 1 1001 81 107 04 Tillykke med din nye rollator Volaris S7 SMART kommer på mange måder til at gøre

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

El - Cykel Dutch Man

El - Cykel Dutch Man DK MANUAL El - Cykel Dutch Man Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

Activa Brugervejledning

Activa Brugervejledning Activa Brugervejledning Pro-C om fort - Broholmvej 9-5463 Harndrup Tlf: 70 23 50 10 - Fax: 70 23 50 12 - E-mail: info@procomfort.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning/formål 2. Kørestolens dele 3. Kørestolens

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning...side 1 Brugervejledning side 2 Tilpasning..side 3 Din første tur...side 3 Justering af sadel styr kæde side 4 Vedligeholdelse og rengøring..side 4 Ekstra udstyr.side

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Brugermanual Zitzi Flipper Pro DK1101-1 Zitzi Flipper Pro Gas patron Zitzi Flipper Pro Elektrisk Tabel over indhold Zitzi Flipper Pro Udgave nr. 1 2009-02-13 Producent: 2:1 Justering af højde - Gas patron

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA Testet og Godkendt af SP - Sveriges Provnings- och Forskningsinsitut. VElA Tango 400 Højdejustering vha.

1.7. TEKNISK DATA Testet og Godkendt af SP - Sveriges Provnings- och Forskningsinsitut. VElA Tango 400 Højdejustering vha. D K b r u g e r m a n u a l 400 w w w. v e l a. E U INdHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Balder Senior. Elektriske kørestole

Balder Senior. Elektriske kørestole Balder Senior Elektriske kørestole Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere

Power elkørestol med muligheder

Power elkørestol med muligheder Kørestolen har sæde/ryg/benstøttefunktion Ryg og benstøtter justeres mod vandret. Der opnås en hvilefunktion I kørestolen som trinløst kan reguleres via joysticket. Derved kan brugeren ændre siddestilling

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

VELA Tango - barnestol

VELA Tango - barnestol BRUGERMANUAL VELA Tango - barnestol DK VARIANT: 100S & 100ES Manual. nr. 105161 VELA Tango 100S VELA Tango 100ES INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.1.1. Anvendelse 4 1.1.2. Transport

Læs mere