blev dræbt et palæstinensisk barn hver time. I de følgende artikler vil vi forsøge at skildre, hvad der er sket ud fra forskellige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "blev dræbt et palæstinensisk barn hver time. I de følgende artikler vil vi forsøge at skildre, hvad der er sket ud fra forskellige"

Transkript

1 Halvtredsårskrigen INTERSOL NR. 121 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY September 2014 I mere end 50 år har man talt om fred mellem palæstinensere og israelere, og utallige fredsforslag er blevet fremlagt. Hvorfor bomber man civile? Artiklen var skrevet af Jan Burama, som er professor i demokrati og menneskerettigheder ved Berd College i USA. Underrubrikken lød: Hvert eneste drab på civile skaber nye oprørere. Hvis Israels premierminister ikke er klar over det, er han en komplet idiot. I artiklen gennemgår Burama det, der kaldes strategisk bombning, det vil sige bombninger af civilbefolkninger for at nedbryde dens modstand. Problemet er, at det stort set aldrig er lykkedes. De første til at bruge strategisk bombning eller terrorbomning var ifølge Burama briterne, som forsøgte at kvæle et oprør mod deres kolonistyre i det gamle Mesopotamien i 1920 ved at bombe civilbefolkningens landsbyer også med sennepsgas. Det lykkedes ikke. Også de vestlige allieredes terrorbombninger af de tyske byer under Anden Verdenskrig fik det modsatte resultat, end man måske havde ventet. I stedet for et ophør af kamphandlinger forlængende disse terrorbombardementer krigen i flere måneder. Det eneste, der reelt er sket i det meste af tiden, var, at Israel fortsatte sin bosætningspolitik. Herunder er der dræbt titusinder af palæstinensere. Også andre er ramt af denne vedvarende tendens til at ekspandere på andres bekostning. Efter seksdageskrigen i 1967 besatte Israel de syriske Golanhøjder, og også de er blevet til en del af Israel. Rækken af fordømmelser fra FN og andre er endeløs. Sagen er, at alle disse udvidelser er ulovlige både i forhold til Folkeretten og til FN-pagten. Indtil for ganske nylig har den israelske regering været ligeglad med fordømmelserne, for den blev bakket op af verdens stærkeste militærmagt. Dette fik vreden blandt araberne i Mellemøsten til at stige næsten til kogepunktet, og vreden er også rettet mod USA, som har betragtet Israel som sin nærmeste allierede i Middelhavet. Men med Israels angreb på Gaza, som begyndte den 8. juli med bombardementer (efter raketangreb fra Hamas og andre palæstinensiske gruppers side fra Gaza) og efter indledningen af landoffensiven den 17. juli, synes situationen at vende sig radikalt! Også takket være væksten i sociale medier kunne hele verden følge med i de massakrer Israel stod bag i Gaza. Massakrerne ramte også børnene. En vred generalsekretær i FN hævdede, at der en overgang blev dræbt et palæstinensisk barn hver time. I de følgende artikler vil vi forsøge at skildre, hvad der er sket ud fra forskellige synsvinkler. Dette billede af en et hårdsåret dreng på fire år, der fortvivlet klamrer sig til en læge, forekommer at være en illustration af, hvad der fik stemningen til at skifte. Så generelt kan man også spørge, når det gælder Israels optræden. Spørgsmålet blev den 8. august stillet i en artikel i det ellers Israel-venlige Politiken. Krigens gang Den 8. juli genoptog okkupationsstyrkerne deres offensiv mod Gaza. Men tre dage efter indstilledes kampene igen. Under angrebene den 8. juli blev en moske bombet, hvad der kostede et barn livet. Bombardementet betød også, at ni palæstinensere blev såret. Senere bombede man endnu flere moskeer. Angrebet den 8. juli kom efter, at forhandlinger i Kairo om en forlængelse af en våbenhvile på 72 timer brød sammen. De palæstinensiske forhandlere havde forlangt, at blokaden mod Gaza blev ophævet, som forudsætning for en længerevarende fred et synspunkt, som i øvrigt deles af Efter en gennemgang af endnu flere eksempler konkluderer Burama at disse terrorbombardementer i alt væsentligst sættes i gang for at styrke den hjemlige moral. Er dette lykkedes for Israel? Ja i begyndelsen var der stor opbakning bag landoffensiven i Gaza, men efterhånden som de israelske tabstal er blevet kendt, er opbakningen svundet ind. Af en opinionsundersøgelse fremgik det, at 60 procent af den israelske befolkning faktisk mente, at beslutningen om at iværksætte en landoffensiv var forkert. FN s generalsekretær og endda af den amerikanske regering. Men at ophæve blokaden ville den israelske regering ikke gå med til. Så både de israelske angreb såvel som raketbeskydningerne af Israel blev genoptaget.

2 2 GAZA Det betød, at der igen dræbtes palæstinensere, herunder børn. Men det betød også, at der var risiko for flere dræbte israelere. Israels akilleshæl Drabet på civile og især børn i Gaza har i praksis vist sig at være en katastrofe for den ellers så nogenlunde vellykkede propaganda fra Israels zionistiske magthavere, som næsten ubestridt har kunnet hævde, at de handlede i selvforsvar over for, hvad de betegnede som Hamas s raketangreb mod civile israelske borgere. Kun få reagerede, da Israel nøjedes med at dræbe palæstinensere på afstand. Men da man sendte tropper ind i Gaza, begyndte billedet at skifte. Myrderierne af børn nåede et uhyggeligt omfang. Det gjorde også et stærkt indtryk, da lederen af et FN-hospital i Gaza i fjernsynet Det skjulte motiv forklarede, at man 17 gange havde gjort den israelske regering opmærksom på, at hospitalet kun rummede civile, som af Israel endda var blevet anmodet om at søge tilflugt på hospitalet. Men alligevel blev børnehospitalet angrebet to gange af israelske tanks. Eller da en anden repræsentant for FN brød grædende sammen for åben skærm, da han blev bedt om at forklare situationen for børn i Gaza. Det vakte også forargelse, da det kom frem, at den amerikanske regering havde genopfyldt de fleste af de lagre med ammunition, som Israel havde brugt under landoffensiven. Fordømmelser af den zionistiske regering i Israel begyndte at regne ned over den fra næsten alle sider. Forhandlingerne var foregået i Kairo, og den egyptiske regering kan ikke betragtes som neutral. Den er optaget af at ødelægge den egyptiske afdeling af Det Muslimske Broderskab, som Hamas er den palæstinensiske afdeling af. Under alle omstændigheder rejste den israelsk delegation tilbage igen, mens den palæstinensiske blev. Den israelske delega- Intersol Nr. 121 September 2014 Nyhedsbrev fra STS International Solidarity Borgediget 23, 1. DK-4000 Roskilde Tlf ISSN Postgirokonto : FI-konto: Hjemmeside: Intersol redigeres af bestyrelsen for STS. Ansvarshavende for dette nummer er: Vagn Rasmussen. Oplag for Nr. 121: 500 eksemplarer. Produktion: Eget Tryk. Signerede artikler udtrykker ikke nødvendigvis forenings synspunkter. Redaktion afsluttet: 4. september 2014 tion vendte dog ret hurtigt tilbage til Kairo. Et par dage efter meddelte den zionistiske regering, at den også ville holde våbenhvile. Når Israel har travlt med at nedkæmpe modstanden i Gaza, skyldes det først og fremmest de rige forekomster af naturgas, der er fundet ud for Gazas kyst. Det er ikke noget, man skal forvente at høre særligt meget om i de Israel-venlige medier, men det er ikke desto mindre noget, som er omtalt i andre medier, som f.eks. i Le Monde, The Guardian, The Economist, og forretningsmagasinet Bloomberg. I Danmark har det kun været omtalt af Arbejderen. Forekomsterne af naturgas blev opdaget af British Gas (BG) i BG delte forekomsterne med den palæstinensiske investeringsfond, som fik 40 procent af aktierne, mens BG satte sig på de 60 procent. Forekomsterne er meget store. Den canadiske økonom, Michel Chossudovsky, der også leder Global Research, anslår, at mængden af gas i Palæstina er så stor, at det kunne gøre Palæstina lige så rigt Ikke et dagblad! Fra det øjeblik vi begynder at arbejde med et nyt nummer af Intersol, og til det er trykt, kan der gå flere uger. Der var mange andre ting, vi gerne ville have omtalt. For eksempel er vi enige med de eksperter, der i disse dage hævder, at Ukraine er tabt for Europa et synspunkt, som deles af flere og flere. Årsagen er den forbitrede modstand, den nynazistiskdominerede regering er blevet mødt med i det østlige Ukraine, men også i Kiev. Nynazisternes stormløb mod det østlige Ukraine slog fejl. De har lidt svidende nederlag. NATO synes også at have indset som golfstaten Kuwait. Arbejderen skrev: Israels problem er helt konkret, at gassen ligger uden for dets rækkevidde. Israels egne gasfelter ved blandt andet Ashdod sender derfor sugerør ind i de palæstinensiske gaslommer for at få noget af gassen, siger Michel Chossudovsky. Desuden er Hamas, der kontrollerer Gaza, fjendtlig overfor Israels gaspres. British Gas på sin side har sagt, at det vil sælge en stor del af gassen til Israel. Og det ved Israel naturligvis. Derfor fører man krig i Gaza, for det gælder om at komme af med Hamas. Men der er også andre interesser involveret. For der er mange bud på, hvordan man får olie og gas transporteret videre fra Irak og Iran. Et af buddene er at anlægge en transportledning fra den persiske golf over Jordan til Haifa i Israel. det. I hvert fald taler mange tilhængere af NATO om, at dens strategi over for Østeuropa må nytænkes. Mens disse linjer skrives, kommer der meddelelse om, at parterne i Ukraine regeringen og folkerepublikkerne i Østukraine - er blevet enige om en permanent våbenhvile, der kun er kommet i stand på grund af modstanden mod regeringen. Vi ville også gerne have omtalt den permanente våbenhvile, der er indgået mellem den israelske regering og de palæstinensiske modstandsstyrker. For også den ser vi som en sejr over for zionisterne.

3 Den skjulte forbindelse GAZA 3 Den 1. juli 1962 blev lederen af jødeforfølgelserne i det østlige Europa, Adolf Eichmann, hængt i Jerusalem. Men i 1937 besøgte Eichmann en jødisk kibbutz i Palæstina. At oprette kibbutzer var en af de metoder zionisterne brugte i deres bestræbelser for at oprette staten Israel. Zionisme var en særlig afart af jødedommen, som et mindretal af jøderne dengang hørte til. Den krævede, at der blev oprettet en stat i Palæstina, som kun var forbeholdt jøder. Eichmanns besøg blev kort. Briterne, som dengang administrerede Palæstina på mandat fra Folkeforbundet, brød sig ikke om at have, hvad de betragtede som en tysk spion, i Palæstina. Desuden var det ikke særligt glade for, hvad zionisterne foretog sig i deres mandatområde. Eichmann var dog begejstret for, hvad han så under sit besøg. Han sagde, at hvis han var jøde, ville han have været en fanatisk zionist. Zionismen var grundlagt af den østrigskungarske forfatter op politiske aktivist Theodore Herzl, som i 1898, skrev bogen Der Judenstaat. Den blev ikke modtaget med nogen større begejstring blandt verdens jøder, som stort set følte sig som statsborgere i de lande, de havde slået sig ned i. Det var først, da nazisterne havde udløst deres jødeforfølgelser under Anden Verdenskrig, at ideen begyndte at vinde genklang. Men Eichmann havde læst bogen i erne, og han blev faktisk begejstret. Han skrev blandt andet: Udvalgte folk Den zionistiske stat må etableres med alle midler og så snart, som muligt. Når den jødiske stat er etableret må dens grænser skubbes længere ud, hvis man skal nå det erklærede mål. Og: I de jødiske nationalisters kredse er man meget tilfredse med den radikale tyske politik. Styrken af den jødiske befolkning vil stige meget, hvis der inden for kort tid kom flere jøder til Palæstina. Så kan de bedre hamle op med den arabiske overlegenhed i Palæstina. Ligheden i ideologi bandt også nazister og zionister sammen. Zionistisk udrensning. Ifølge den nazistiske ideologi var arierne af skæbnen blevet udvalgt til det førende folk, mens alle andre racer var Untermenchen, som skulle udryddes eller undertvinges Herrefolket. I Israel blev skæbnen en overgang betegnet som ingen ringere end Vorherre. Dette land eksisterer som opfyldelsen af et løfte fra selve Gud, sagde Golda Meir om Israel til Le Monde den 15, oktober Golda Meir var premierminister i Israel fra 1969 til Golda Meir var en fremragende fortaler for myten om, at der ikke var palæstinensere i Palæstina, da staten Israel blev oprettet. Der findes ikke noget, som man kan kalde det palæstinensiske folk. Det er ikke sådan, at vi kom og smed det ud og tog deres land. Det eksisterer ikke, sagde Meir til The Sunday Times den 15. juni Hvordan kan vi give de okkuperede områder tilbage?, tilføjede hun. Hvem skal vi give dem tilbage til? Golda Meirs udtalelser efterlod det indtryk, at zionisterne kom til et næsten tomt land, som de med deres flid udviklede til et blomstrende land. Brug alle midler I begyndelsen var man mere ærlig. David Ben-Gurion var en af Israels allerførste premierministre fra 1948 til 1953 og igen fra 1955 til Erindringsmedaljen fra Der Angriff : Leopold Itz Edler von Mildenstein Eichmann var ikke den eneste tyske nazist, der besøgte de jødiske besættere i Palæstina. Det gjorde Mildenstein også. Mildenstein var en kendt officer i SS. Mellem den 9. september og den 9. oktober 1934 offentliggjorde nazipartiets avis i Berlin, Der Angriff, der var grundlagt af og blev kontrolleret af Joseph Goebbels, 12 pro-zioniske artikler af Mildenstein under titlen En nazist rejser til Palæstina. Og for at ære hans besøg lod Der Angriff præge en erindringsmedalje med et hagekors på den ene side og en davidstjerne på den anden. Rejsen blev muliggjort ved, at den zionistiske føderation i Tyskland bemyndigede Kurt Tuchler til på dennes vegne at tage kontakt med mulige zionistiske sympatisører i nazipartiet. Det endte med, at Kurt Tuchler og hans kone rejste til de israelske bosættere i Israel sammen med Mildenstein og hans kone, hvor de opholdt sig i omkring en måned. I sommeren 1935 deltog Mildenstein i verdenskongressen i den zionistiske organisation, der blev afholdt i Lucerne i Schweiz. Han var attacheret delegationen af tyske jøder. Der er ingen tvivl om, at nazisterne i Tyskland i 1930-erne så en del af løsningen på jødespørgsmålet ved at sende så mange af de tyske jøder som muligt til Palæstina for at hjælpe til med oprettelsen af den zionistiske stat. Under navnet David Grün var han også kendt som terrorist. Her bringer vi forskellige citater af, hvad Ben-Gurion har sagt: Vi må smide araberne ud og tage deres plads, sagde han ifølge sine erindringer i Til generalstaben sagde han i maj 1948: Vi må bruge terror, mord, forfølgelser, konfiskation af jord og afskæring af alle sociale ydelser i Galilæa for at skaffe os af med den arabiske befolkning. I en tale i 1938 sagde Ben-Gurion: Lad os ikke skjule sandheden over for os selv Politisk er vi aggressorer, og de forsvarer sig selv Landet er deres, fordi de bebor det, hvorimod vi kommer her og ønsker at nedsætte os og ud fra deres synspunkt vil vi tage landet fra dem. Citat fra The Jewish Paradox : Jødiske landsbyer blev bygget på steder, hvor det før var arabiske landsbyer. Hvis I ikke ved det, bebrejder jeg jer det ikke, fordi geografibøgerne ikke længere eksiste-

4 4 GAZA rer. Ikke alene eksister disse bøger ikke længere, men de arabiske landsbyer eksisterer heller ikke længere... Der er ikke et eneste sted, der er blevet bygget i dette land, hvor der ikke tidligere var en arabisk befolkning. Samarbejdet med nazisterne Om samarbejdet med der nazistiske Tyskland sagde Ben-Gurion (ifølge Shabtai Tevets bog, David Ben-Gurion ): Styrkeforholdet Hvis jeg havde vidst, at der var muligt at redde alle (jødiske) børn fra Tyskland ved at sende dem til England og kun halvdelen ved at transportere dem til Israels Land, ville jeg have foretrukket det sidste, for foran os ligger et historisk opgør for Israels folk. Næstformanden for Knesset fremsatte for ganske nyligt den ide, at man skulle samle palæstinenserne fra Gaza i lejre, indtil man fandt steder i andre lande, hvortil de kunne sendes. Gaza skulle derefter bebygges med turisthoteller og forretningscentre. I århundreder har folk af forskellig etnisk oprindelse og med forskellige religioner, kunnet leve så nogenlunde fredeligt side om side i Palæstina. Alt dette blev forandret, da zionisterne kom til og krævede oprettelsen af en særlig jødisk stat. Der synes at være sket en ændring af israelernes opfattelse af landoffensiven. Den har noget at gøre med de tab, den israelske hær har lidt. Den 4. august meddelte Israel, at 63 israelske soldater var blevet dræbt. Dette er i sig selv et højt tal, og det rammer en masse familier, som har pårørende blandt de dræbte soldater. For den israelske befolkning har krigsindsatsen været gratis i form af dræbte israelske soldater, så længe den foregik på afstand. Det var en form for krigsførelse, man havde vænnet sig til. Men at krigen også kostede mange israelske soldater livet, var noget nyt. Desuden ved vi fra andre kilder, at de Demonstrationer israelske tabstal har været meget større, end regeringen vil indrømme. Paul Rogers fra open- Democracy hævder, at Israel denne gang har mistet omkring 400 soldater, og Politikens Herbert Pundik mente, at 95 procent af palæstinensernes militære styrke er bevaret. I film fra de busser, hvormed nogle af soldaterne blev bragt tilbage fra Gaza, var der derfor også jubel, som man kunne se på Tv. Israel mistede også mange tanks, for når de må trænge frem gennem snævre gader, bliver de lette at ramme med propeldrevne granater. Også virkningerne af den såkaldte Jernkuppel, dvs. det missilsystem, som kan skyde raketter fra Gaza ned, før de rammer Israel, synes overdrevne. Mens regeringen hævder, at mere end 80 procent af disse raketter bliver skudt ned, så siger Ted Postol fra Massachussetts Institute of Techonologi, at kun omkring 5 procent bliver skudt ned. Er det kun Hamas, der kæmper? Af den israelske propaganda, som bliver gengivet af de fleste vestlige medier, fremgår det, at det kun var Hamas, der gjorde modstand imod invasionen. Men af mindre Israel-venlige medier fremgår det, at der er op imod 10 forskellige modstandsgrupper, der under en fælles kommando kæmper imod den zionistiske besættelse. Blandt disse er Hamas s kamporganisation den største. Andre følger lige efter. Martyrernes Brigade, der ledes af Fatah, som på sin side ledes af den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, er en af dem. Også selve hovedorganisationen, Den palæstinensiske Befrielsesfront (PLO), der blev ledet af Yasser Arafat, deltager i kampen. To store modstandsgrupper, de marxistiske organisationer Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP) og den Demokratiske Front til Palæstinas Befrielse (DFLP), deltager også i kampene, Alle organisationer har også afdelinger på Vestbredden, og det var en ny intifada, der var gået i gang. Overalt har der været demonstrationer til støtte for palæstinensernes kamp og/eller for fred. Også i Danmark har der været demonstrationer, som medlemmer af STS har deltaget i lige som mange andre. Men ingen har figureret blandt talerne. Der var dog en enkelt undtagelse. Under sin deltagelse i en demonstration på Rådhuspladsen i København den 27. juli blev Robert Refby opfordret til også at sige noget af formanden for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, Fathi El-Abed. Da der ikke var tid til nogen større forberedelse nøjedes Robert med at sige: Kære venner. Jeg hedder Robert Refby. Jeg har ikke forberedt en tale, men jeg er stærkt berørt over at møde jer her på pladsen og selvfølgelig over begivenhederne i Palæstina. Jeg kommer fra EJJP, Europæiske Jøder for Retfærdig Fred, dansk afdeling. Vi går ikke ind for vold, vi kan se, at det der foregår nu er helt uden proportioner og volden skal stoppes nu! Vi går ind for enhver form for handelsmæssige sanktioner og akademiske og andre former for boykotter over for Israel, og vi opfordrer den danske regering og alle europæiske regeringer i EU til at sætte hælene i overfor Israel NU! Enkelte steder har det dog indimellem været forbudt fredsbevægelserne at holde offentlige møder eller demonstrationer. Det gælder Frankrig, men også i Mellemøstens eneste demokrati i Israel, har nægtet fredsbevægelsen at holde offentlige møder. Det gjorde den ganske vist alligevel. Demonstration i London den 9. august.

5 UKRAINE Propagandaen fortsætter Udviklingen i Ukraine repræsenterer den største fare, som almindelige mennesker har stået i årtier. 5 Den 15. august mente en journalist fra AFP, at han havde set russiske kampvogne bevæge sig imod grænsen til Ukraine, og at de vist nok havde overskredet grænsen. Han fremlagde intet, der kunne bekræfte hans påstand. Men alligevel cyklede hans historie videre i den NATOvenlige presse. Anders Fjogh sagde, det var endnu et bevis på, at russerne var på vej til at invadere Ukraine. Afsendelsen af en russisk nødhjælpskonvoj til det østlige Ukraine med 280 lastbiler i samarbejde med Internationalt Røde Kors og den ukrainske regering blev udlagt på samme måde. Mens den NATO-venlige presse hævder, Rusland vil invadere Ukraine og samler beviser for det, så nævner den ikke det blodbad, der er i gang mod de områder, der beherskes af de såkaldte separatister. NATO-pressen nævner ikke, at seks af de vigtigste poster i regeringen faktisk er besat af nynazister. Det er for eksempel et medlem af Svoboda, som før hed Ukraines Nationalsocialistiske Parti, der kontrollerer alle væbnede styrker. NATO-pressen nævner heller ikke at takket være kuppet, har man givet nazisterne adgang til atomvåben, kemiske våben og bakteriologiske våben. NATO-pressen forbigår også, at fascismen i Ukraine som alle andre steder har fået magten gennem brutal og blodig vold, og at volden fortsætter. Fascisme opstår i krisetider, når folk for alvor begynder at protestere imod de byrder, politikerne lægger på dem, fordi det repræsentative demokrati har valgt at lægge styringen af samfundets økonomi i private hænder i det frie marked. Når markedet løber løbsk, er markedet dog ikke mere frit, end at det anmoder politikerne med at hjælpe sig med at redde sig ud af suppedasen. Det gør politikerne ved, at de tvinger befolkningerne til at bære yderligere byrder for at redde markedsøkonomien. Sidste gang vi havde en alvorlig krise og fascisme, var i 1930-erne, og det er bemærkelsesværdigt at notere sig, at begejstringen for Hitler, Mussolini og Franco der ikke var kommet til magten uden støtte fra dele af erhvervslivet - bredte sig langt ind i politikernes rækker, i store dele af befolkningen og i det, der kalder sig selv for de intellektuelle Nu har vi igen krise. Og det vi så ske i Tyskland, Italien og Spanien i 1930-erne gentager sig nu i meget mere farlig form i Ukraine. I Hitlers Tyskland tjente især den internationale våbenindustri mange penge. I Ukraine er Chevron i gang med at forhandle med de nye magthavere om at overtage Ukraines olieindustri. Tyske firmaer har lagt billet ind for at overtage store dele af den ukrainske metalvareindustri og de vigtige miner i det østlige Ukraine. Selskaber fra USA og EU er i gang med at købe Ukraines energiselskab. Men det, der er godt for det private Azov Bataljonen fane er Wolfangel-flaget. Det samme symbol blev brugt i SS-divisionerne under Anden Verdenskrig. erhvervsliv, behøver ikke at være godt for almindelige mennesker. For os er udviklingen i Ukraine intet mindre end en katastrofe. Det er det rene galskab at placere fascismen i en position, hvor den har adgang til masseødelæggelsesvåben. Og tilmed i et vigtigt land i Europa! Fremvæksten af fascisme i Ukraine finder sted på samme tid, hvor der er vækst i de fascistiske kræfter mange andre steder. Ukraine virker som en magnet på disse kræfter, for her kan de tage hen for at lære håndværket. STS mener, at fascismen i Ukraine repræsenter den største fare, almindelige mennesker har stået i længe. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at advare fredsbevægelsen, progressive bevægelser og befolkningen i almindelighed om, at vi alle står over for en dødelig fare, som må forhindres. Den ukrainske gangsterstat og dens masseødelæggelsesvåben I deres iver efter at få præsenteret de nye magthavere i Ukraine som demokrater forbigår de vestlige medier, at disse magthavere er en samling gangstere, som kom til magten ved hjælp af nynazister. Samtlige billeder til denne artikel stammer fra Thuthseeker. Med da det kan være svært at læse billedteksterne, vil vi oversætte dem til dansk: Ukraines chefanklager påtår, at Tymoshenko betalte 2,3 millioner dollars for at få myrdet forretningsrivalen, Y. Sherban Kiev Post. Karakteren af disse kæfter fremgik bl.a. af programmet Truthseeker fra den 8. juli. Truthseeker er et ugentligt program på Russia Today (RT), hvor den amerikanske journalist, David Bushshell, inviterer forskellige eksperter for at drøfte verdens brændpunkter. Programmet den 8. juli havde titlen: Ukraine Gangster State C a l l s f o r ' N u c l e a r Strikes'. (Man vil kunne finde programmet ved at slå titlen op på Google. Men søg efter You- Tube-udgaven.) Til at drøfte emnet havde Bushshell denne gang inviteret en række eksperter med særlig forstand på, hvad der sker i Ukraine, blandt andre Ukraines tidligere chefanklager, en tidligere amerikansk efterretningsofficer og en journalist fra Los Angeles Times. Sammen med den amerikanske økonom Michael Hudson indledte Bushshell programmet med at slå fast, at en følge af en aftale med IMF var, at pensionerne i Ukraine blev nedsat til det halve, varmeomkostningerne blev fordoblet, at man måtte sælge

6 6 UKRAINE landets ressourcer inklusive jord, og at de statsansattes løn blev reduceret med 70 procent. Man begyndte dog snart at tale om de, der fra ukrainsk side stod bag statskuppet. Julia Tymoshenko Julia Tymoshenko blev ifølge Bushshell sat til magten i Ukraine af den amerikanske viceudenrigsminister Victoria Nuland. Men hvem er hun? Det hjalp den tidligere chefanklager, Marta Boersch, med til at forklare. Hun sagde, at enorme summer af penge allerede tidligt var blevet drænet ud af Ukraine af Lazarenko - Tymoshenkos forretningspartner, som tilbragte seks år i fængsel for at have stjålet enorme mængder af penge fra den ukrainske stat - og af Tymoshenko selv, da de ledede det nationale ukrainske gasselskab. Tymoshenko sad selv i fængsel, indtil hun blev løsladt af kupmagerne efter kuppet den 23. februar. Hun er anbragt på Interpols liste over de mest eftersøgte kriminelle. Hun beskyldes for involvering i drabet på lederen af den Ukrainske Nationalbank, på medlemmer af parlamentet såvel som forretningsfjender. Igor Kolomoyskij Denne israelsk-ukrainske oligark blev beskrevet som lederen af den ukrainske mafia. Han ejer et væld af ukrainske virksomheder og råstofkilder. Han er så rig, at han har sin egen hær, som han kan bruge, som det passer ham. Han står bag oprettelsen af den åbenlyst antisemitiske Azov Bataljon, der også består af nynazister fra andre lande. Han betalte den antijødiske og nynazistiske Pravy Sektor for den 2. maj at brænde, slagte og massakrere snesevis af civile til døde, inklusive ældre kvinder. Han har truet sine politiske modstandere på livet. Plyndring af statens ejendom, bestikkelser og mord på rivaler, var en del af måden, Kolomoyskij kom til magten på, skrev Ukraines Business Insight. Også Kolomoyskij er nu anbragt på Interpols liste over efterlyste personer. Petro Poroshenko I et forsøg på at kaste et demokratisk skær over disse forbryderiske oligarker, lod man Petro Poroshenko vinde det sidste præsidentvalg. Men han er langtfra den selvskabte mand, som man forsøger at fremstille ham som at være i de vestlige medier. Han er en vanæret oligark, som den amerikanske ambassadør i Kiev udtrykte det i et lækket telegram. Våben, prostitution og narko er ting Poroshenko er knyttet til, skrev journalisten Greg Koloday og tilføjede, at han blev rig ved at plyndre statsejendom ved hjælp af væbnede bander og sin dømte far. Masseødelæggelsesvåben Væsentlige dele af Sovjetunionens industri blev opbygget i den daværende Folkerepublik Ukraine. Af læsevenlige hensyn har vi anbragt de sidste billeder fra Truthseeker her: Det gjaldt også vigtige dele af unionens forsvarsindustri. Der blev lavet atomvåben og raketter til at føre dem frem i Ukraine. Da landet blev selvstændigt, var det derfor verdens tredje stærkeste atommagt kun overgået af USA og Rusland. Ganske vist skulle Rusland destruere Ukraines atomvåben, men meget tyder på, at det ikke helt lykkedes. Desuden eksisterer der stadig viden om, hvordan man kan bygge atomvåben, raketter, biologiske og kemiske våben i Ukraine. Tyrkiet har bestilt tegninger til udviklingen af det atomvåben, som NATO kalder Satan. Nynazisterne Om nazisterne i Ukraine sagde Bushshell blandt andet: Det åbenlyse naziparti Svoboda, der ledes af Oleg Tyagnibok, blev belønnet for sin afskyvækkende vold under kuppet med seks vigtige poster i regeringen inklusive posten som sikkerhedschef for Ukranies væbnede styrker. Nynazisterne aflægger regelmæssige besøg på Ukraines atomanlæg med det åbenbare formål at gøre hele verden til gidsel. De aflægger regelmæssige besøg på bakteriologiske laboratorier og har ifølge de ansatte, som arbejder der, fået fat i materiale, som kan bruges til bakteriologisk krigsførelse. Andre terrorister kan kun drømme om så magtfulde våben. De ukrainske har dem med indforståethed eller efter direkte ordre fra juntaen. Truthseeker: Lækket samtale: Nu bevist, at Kolomoyskij betalte nazisterne fra Right Sektor for Odessa-massakren. Truthseeker: Kolomoyskijs private Dnipro bataljon brænder en politistation ned til grunden. 54 personer var derind - wsj. Truthseeker: Kolomoyskij og den italiensk -baserede indenrigsminister A. Akakov anklaget for ulovlig krigsførelse og alvorlige mord. Husk at fortælle os, hvis du flytter! Truthseeker: Det var forfærdeligt illegale våben, prostitution, narko alt, hvad der kunne give profit til fader & søn Poroshenko - ems news. Det er vigtigt, at du melder flytning. Hver gang vi sender INTERSOL ud, får vi et mindre antal blade retur. Det er et stort arbejde at finde de nye adresser, og det lykkes ikke altid.

7 Mysteriet med det nedskudte fly UKRAINE Den 17. juli blev et malaysisk passagerfly med 295 ombordværende skudt ned over det østlige Ukraine. Siden da har Vesten haft travlt med at placere ansvaret på Rusland og separatisterne. USA mente, det var Ruslands skyld, fordi det havde forsynet de prorussiske separatister med et BUK-raketsystem, som kan skyde alle fly ned. Normalt har separatisterne slet ikke våben, der kan ramme et fly i så stor højde. De har skuderholdte missiler, der kan bruges mod fly i lav højde, men slet ikke i den højde passagerflyet fløj i. Den nynazistiske talsmand for Ukraines Sikkerhedskomite, Andrej Lysenko, fremlagde endog på en pressekonference i Kiev beviser på, at det var russerne, som stod bag katastrofen. Disse beviser bestod af tilbagedaterede radaroptagelser. Men allerede inden Lysenko havde holdt pressekonference fremkom det russiske forsvarsministerium med en helt anden forklaring. Flyet var ikke skudt ned af missiler, hævdede russerne, men man fandt det meget mystisk, at to ukrainske jetjagere pludseligt var dukket op. De havde angiveligt tvunget flyet til at ændre kurs ind over ukrainsk territorium. Det russiske forsvarsministerium fremviste også radaroptagelser, der viste eksistensen af de to jagerfly. Endnu ingen dokumentation Da den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, blev bedt om at kommentere meddelelsen, svarede han ganske kort, at det var for tidligt at udtale sig. Flyet var blevet skudt ned over et område, som beherskedes af Folkerepublikken Donetsk. Og ledelsen af folkerepublikken havde overladt de sorte bokse til flyets ejer, det malaysiske luftfartselskab. Lavrov mente åbenbart, af man skulle afvente resultatet af åbningen af boksene. Desuden var et hold eksperter, der bestod af ubevæbnede politifolk fra Holland og Australien, samt eksperter fra den vestligt dominerede Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, på vej til nedstyrtningsstedet. Den 29. juli nåede eksperterne frem. Su-25 jetjager. Ikke spor efter et missilangreb Den 31. juli skrev Wall Street Journal: Undersøgere fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa rapporterer, at de har fundet granathuller i to separate dele af skroget på det nedskudte fly fra Malaysias Luftfartsselskab, som man troede var blevet nedskudt af et missil i det østlige Ukraine. Michael Bociurkiw fra OSCE beskrev hullerne som frembragt af granatsplinter, som kunne ligne maskingeværhuller. Holdet af internationale undersøgere er mindre sikre på, om missilet er skudt ned fra jorden, som de amerikanske militære eksperter tidligere har rapporteret. Andres udsagn Dermed lægger OSCE sig på linje med den tyske pilot og flyveekspert, Peter Heisenko, som sagde: Kendsgerningerne taler højt og klart, og de er uden for enhver diskussion: Skroget viser tegn på ild fra granater. Man kan se hullerne, hvor granaterne er kommet ind og man kan se hullerne, hvor de er kommet ud igen som fra projektiler fra 30 m.m. granater. OSCE s beskrivelse passer også med radarbilleder fra det russiske forsvarsministerium, som viser, at to ukrainske jetjagere af Su-25-typen fløj ved siden af flyet. Den passer også godt til beskrivelser i Twitter-meddelser fra det spanske luftfartsselskab i Kiev, som beskrev de samme to jagerfly indtil Twitteren blev afbrudt. Den passer også godt sammen med interviewer med BBC, hvor øjenvidner så de samme to fly indtil BBC slettede meddelelsen. Regeringen i Kiev havde lovet, den ville indstille kampene omkring nedstyrtningsstedet. Det gjorde den ikke, så adgangen til stedet, blev så besværlig, at eksperterne snart måtte indstille deres arbejde. Del af det ødelagte skrog. 7 Sorte bokse På de sorte bokse opbevares al kommunikation mellem besætningsmedlemmer indbyrdes, mellem flyet og kontrolcentre og andre fly i nærheden. Indholdet er afgørende for at finde ud af, hvad der reelt skete med det pågældende fly. Vi ved, at de sorte bokse blev overgivet til Malaysia Airlines. Men indholdet er ikke offentliggjort endnu. Det hævdes, at boksene nu befinder sig i London. De må formodes at have et indhold, som stærke kræfter ikke ønsker kendt. Ifølge det malaysiske blad, The Strait Times, udtalte den malaysiske forsvarsminister dog den 17. august: Vi vil ikke sidde stille, og vi vil søge retfærdighed for dem, der var på MH17. Det er ligegyldigt, hvilken domstol, vi vil gå til. Den kan ligge i Malaysia, i Ukraine eller det kan være Den Internationale Domstol for Retfærdighed. Fly nr. MH370 Det er anden gang inden for et år, at Malaysia Airlines rammes af en alvorlig ulykke. Den 8. marts forsvandt et andet passagerfly med 241 mennesker om bord. Flyet var på vej til Kina, da man pludseligt mistede kontakten med besætningen. Den 15. marts hævdede den malaysiske premierminister, at årsagen til flyets forsvinden var et resultat af en bevidst handling fra en eller flere ombordværende. Flyet havde ændret retning og var styrtet ned i Det Indiske Ocean. På højdepunktet af eftersøgningen medvirkede 26 nationer med 57 skibe og 48 fly. De sorte bokse fra MH370 er ikke fundet. Kredse i oppositionen i Malaysia har stillet spørgsmålstegn ved undersøgelse og har spurgt, hvad flyet indeholdt foruden passagerer og besætningsmedlemmer.

KATASTROFEN, VI GLEMTE

KATASTROFEN, VI GLEMTE KATASTROFEN, VI GLEMTE Under sit besøg i Danmark blev Khalid Mahmood fra Labour Education Foundation også interviewet af Danwatch. Vi bringer interviewet her: Af: Søren Henriksen Selv ikke en katastrofebrand

Læs mere

Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse

Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse INTERSOL NR. 122 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY November 2014 Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse Khalid Mahmood står i spidsen for et projekt, som forsøger at forandre hele

Læs mere

Begyndelsen til enden på USA s dominans

Begyndelsen til enden på USA s dominans INTERSOL NR. 114 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY August 2013 Begyndelsen til enden på USA s dominans For at slippe ud af hængedyndet i Afghanistan er USA er nu nødt til at føre forhandlinger

Læs mere

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres INTERSOL NR. 117 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY December 2013 Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres Ingen arbejdere i Pakistan er så groft udbyttede som de, der arbejder

Læs mere

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament SI NR. 247 Oktober 2013 Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Egypten efter kuppet Kunst og revolution Råd og parlament FRA REDAKTIONEN SI NR. 247 Oktober 2013 Katastrofen i Syrien Borgerkrigen i Syrien er fyldt

Læs mere

palæstinaorientering TEMA: De palæstinensiske flygtninge Et kor af stemmer - At gå mod strømmen Nr. 2 Juni 2013

palæstinaorientering TEMA: De palæstinensiske flygtninge Et kor af stemmer - At gå mod strømmen Nr. 2 Juni 2013 palæstinaorientering Nr. 2 Juni 2013 TEMA: De palæstinensiske flygtninge Et kor af stemmer - At gå mod strømmen p 2 Forside: Ældre palæstinensisk kvinde, som har levet i flygtningelejr siden hun var 9

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Fra demonstrationen Lad Gaza Leve København 17. januar 2009 FRIT PALÆSTINA! Nr. 3 13. årg. 2009 31. januar - 13. februar Støttepris 20 kr. TEMA: israel og modstanden Den forfejlede

Læs mere

19.03 FALLUJAH SANDHEDEN OM INTERNATIONAL PROTESTDAG BOB MARLEY KØBENHAVN ODENSE ÅRHUS AALBORG STOP BESÆTTELSEN AF IRAK TRÆK DE DANSKE TROPPER HJEM

19.03 FALLUJAH SANDHEDEN OM INTERNATIONAL PROTESTDAG BOB MARLEY KØBENHAVN ODENSE ÅRHUS AALBORG STOP BESÆTTELSEN AF IRAK TRÆK DE DANSKE TROPPER HJEM [Nummer 239. 2. marts, 2005] [Revolutionær 3-ugers avis] [Pris 10 kr. Støttepris 20 kr.] SANDHEDEN OM FALLUJAH Jeg og min 13 år gamle bror gemte os i køkkenet bag køleskabet. Soldaterne kom ind i huset

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK. Det er ikke en krig - det er et folkemord! Nr. 2 13. årg. 2009 17. januar - 30. januar Støttepris 20 kr. TEMA: LAD GAZA LEVE!

KOMMUNISTISK POLITIK. Det er ikke en krig - det er et folkemord! Nr. 2 13. årg. 2009 17. januar - 30. januar Støttepris 20 kr. TEMA: LAD GAZA LEVE! KOMMUNISTISK POLITIK I Madrid gik 250.000 i demonstration for Gaza den 11. januar 2009 Det er ikke en krig - det er et folkemord! Nr. 2 13. årg. 2009 17. januar - 30. januar Støttepris 20 kr. TEMA: LAD

Læs mere

EN STAT FOR EN HVER PRIS

EN STAT FOR EN HVER PRIS EN STAT FOR EN HVER PRIS KONFLIKTEN I MELLEMØSTEN AF BIRGITTE RAHBEK FORORD Kapitel 1 DE MANGE LØFTER Kapitel 2 ZIONISTERNE OG HOLOCAUST Kapitel 3 PALÆSTINAS DELING Kapitel 4 KAMPEN OM PALÆSTINA Indholdsfortegnelse

Læs mere

terror Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

terror Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2004 terror Terror eller befrielseskamp? Trænede selvmordsbombere Overlevede gidseltagning i Irak Terrorens historie USA er en terroriststat! Blekingegade-banden Opgaver på

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

Arabisk opbrud. Det arabiske forår Tunesien Yemen Jordan Syrien Iran Humanitær intervention Pres på EU s grænser USA s doktrin

Arabisk opbrud. Det arabiske forår Tunesien Yemen Jordan Syrien Iran Humanitær intervention Pres på EU s grænser USA s doktrin Arabisk opbrud Det arabiske forår Tunesien Yemen Jordan Syrien Iran Humanitær intervention Pres på EU s grænser USA s doktrin Steffen Gram om Obamas udfordringer Udleveringen af Mladic Taiwan Den kolde

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK MED RYGGEN MOD MUREN: IRAKS FOLK KÆMPER Nr. 8 7. årg. 2003 12. april - 25. april Støttepris 12 kr. TEMA: IRAKS FOLK KÆMPER Besætterne s. 2 Den 4. Verdenskrig s. 3 Bush s, Blairs og

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: En verden i brand Mens hele verden ser på... Klassekamp et tilbageblik Guantánamo Scharnberg-prisen til Fredsvagten Ejner Fuglsang og sømændene fra Shanghai Verdens

Læs mere

Revolutionen viser sin knytnæve. Nr. 3 15. årg. 2011 5. februar - 18. februar Støttepris 20 kr. Tema: Storm over Mellemøsten

Revolutionen viser sin knytnæve. Nr. 3 15. årg. 2011 5. februar - 18. februar Støttepris 20 kr. Tema: Storm over Mellemøsten Ægyptisk demonstrant foran politikæde Cairo 29. januar 2011 Revolutionen viser sin knytnæve Nr. 3 15. årg. 2011 5. februar - 18. februar Støttepris 20 kr. Tema: Storm over Mellemøsten Klap i, Løkke og

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: Hykleriet Rojava: Mellemøstens håb i kampen mod fascisterne Tortur Ubærligt hykleri prins og minister i Saudi Arabien Hvem har noget ud af de angreb, der kaldes terrorangrebene?

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET:

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET: LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET: Leder: På vej mod katastrofen? Krummerne fra de riges bord Antifascisme er selvforsvar Danmarks Radio demokrati ytringsfrihed En oprustet fattiggård Med mennesker EU-valg

Læs mere

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen [Nummer 310 1. juli, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] www.socialister.dk Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Efter 4½ måneds strejke måtte CSCarbejderne give

Læs mere

Den såkaldte krig mod terror Findes der en mulighed for forsoning - eller vil vi finde os i en permanent krigstilstand?

Den såkaldte krig mod terror Findes der en mulighed for forsoning - eller vil vi finde os i en permanent krigstilstand? Foto: Gert Rosing. Forfatteren springer her ud i luftrummet over Bornholm i 4000 meters højde. Under dragten har han proppet Bamse Bum Bum ind. Det føles mere betryggende. Men ikke for bamsen, som foretrak

Læs mere

Det dansk-canadisk-belgisk-australske nødhjælpsskib Tahrir forhindres i at sejle til Gaza af de græske myndigheder LAD SKIBENE SEJLE! BEFRI GAZA!

Det dansk-canadisk-belgisk-australske nødhjælpsskib Tahrir forhindres i at sejle til Gaza af de græske myndigheder LAD SKIBENE SEJLE! BEFRI GAZA! Det dansk-canadisk-belgisk-australske nødhjælpsskib Tahrir forhindres i at sejle til Gaza af de græske myndigheder LAD SKIBENE SEJLE! BEFRI GAZA! Nr. 14 15. årg. 2011 8. juli - 29. juli Støttepris 20 kr.

Læs mere

Læs inde i bladet: 16. Kommunistiske Verdensmøde side 4-5 Cuba efter tøbruddet side 9-11

Læs inde i bladet: 16. Kommunistiske Verdensmøde side 4-5 Cuba efter tøbruddet side 9-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 1 JANUAR 2015 Læs inde i bladet: 16. Kommunistiske Verdensmøde side 4-5 Cuba efter tøbruddet side 9-11 Side 2 Indholdsfortegnelse 16. Kommunistiske Verdensmøde

Læs mere

"fred og frihed - Årgang 1996" "ikkevold - Årgang 1996" Artikler fra bladet fred og frihed/ikkevold, der udkom fire gange om året.

fred og frihed - Årgang 1996 ikkevold - Årgang 1996 Artikler fra bladet fred og frihed/ikkevold, der udkom fire gange om året. "fred og frihed - Årgang 1996" "ikkevold - Årgang 1996" Artikler fra bladet fred og frihed/ikkevold, der udkom fire gange om året. International Liga for fred og frihed og Landsforbundet Aldrig Mere Krig

Læs mere

VÆLT LØKKE GØR SOM EGYPTEN

VÆLT LØKKE GØR SOM EGYPTEN [Nummer 307 7. marts, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] GØR SOM EGYPTEN VÆLT LØKKE Nedskæringer og fyringer i det offentlige Minusoverenskomster Milliarder til bankerne og gaver til de rige Krig

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Protest mod G8/G20-topmødet i Toronto, Canada 26. juni 2010 FOLK - IKKE PROFIT! Nr. 14 14. årg. 2010 9. juli - 30. juli Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalen må betale! Krise og klassekamp

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Rul reformerne tilbage! 2XNej i maj! TEMA: EU - I monopolernes tjeneste. Nr. 5 maj - juni 2014

Rul reformerne tilbage! 2XNej i maj! TEMA: EU - I monopolernes tjeneste. Nr. 5 maj - juni 2014 Nr. 5 maj - juni 2014 18. årg. 1.maj 2014 Fælledparken på den Røde Plads TEMA: EU - I monopolernes tjeneste Ukraine: Nazisme og facisme på march De marxistisk-leninistiske partier om EU Rul reformerne

Læs mere

VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN PÆNE PIGER RACISME MODSTAND WWW.SOCIALISTER.DK

VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN PÆNE PIGER RACISME MODSTAND WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 296. 25. marts, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN Læs mere på side 2 & 3 PÆNE PIGER KAN OGSÅ STREJKE Sara Andersen fulgte og

Læs mere

PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget

PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 6-7 Juni-juli 2011 PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget n I begejstringen over det borgerlige forlig med den sociale massakre frem

Læs mere

I krig med laserstyrede bomber, elektrikerkabler og svensknøgler - Danmark og krigen om Kosovo i 1999

I krig med laserstyrede bomber, elektrikerkabler og svensknøgler - Danmark og krigen om Kosovo i 1999 I krig med laserstyrede bomber, elektrikerkabler og svensknøgler - Danmark og krigen om Kosovo i 1999 For tolv år siden gik Danmark og NATO i krig med Jugoslavien om hvem der skulle kontrollere Kosovo.

Læs mere