blev dræbt et palæstinensisk barn hver time. I de følgende artikler vil vi forsøge at skildre, hvad der er sket ud fra forskellige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "blev dræbt et palæstinensisk barn hver time. I de følgende artikler vil vi forsøge at skildre, hvad der er sket ud fra forskellige"

Transkript

1 Halvtredsårskrigen INTERSOL NR. 121 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY September 2014 I mere end 50 år har man talt om fred mellem palæstinensere og israelere, og utallige fredsforslag er blevet fremlagt. Hvorfor bomber man civile? Artiklen var skrevet af Jan Burama, som er professor i demokrati og menneskerettigheder ved Berd College i USA. Underrubrikken lød: Hvert eneste drab på civile skaber nye oprørere. Hvis Israels premierminister ikke er klar over det, er han en komplet idiot. I artiklen gennemgår Burama det, der kaldes strategisk bombning, det vil sige bombninger af civilbefolkninger for at nedbryde dens modstand. Problemet er, at det stort set aldrig er lykkedes. De første til at bruge strategisk bombning eller terrorbomning var ifølge Burama briterne, som forsøgte at kvæle et oprør mod deres kolonistyre i det gamle Mesopotamien i 1920 ved at bombe civilbefolkningens landsbyer også med sennepsgas. Det lykkedes ikke. Også de vestlige allieredes terrorbombninger af de tyske byer under Anden Verdenskrig fik det modsatte resultat, end man måske havde ventet. I stedet for et ophør af kamphandlinger forlængende disse terrorbombardementer krigen i flere måneder. Det eneste, der reelt er sket i det meste af tiden, var, at Israel fortsatte sin bosætningspolitik. Herunder er der dræbt titusinder af palæstinensere. Også andre er ramt af denne vedvarende tendens til at ekspandere på andres bekostning. Efter seksdageskrigen i 1967 besatte Israel de syriske Golanhøjder, og også de er blevet til en del af Israel. Rækken af fordømmelser fra FN og andre er endeløs. Sagen er, at alle disse udvidelser er ulovlige både i forhold til Folkeretten og til FN-pagten. Indtil for ganske nylig har den israelske regering været ligeglad med fordømmelserne, for den blev bakket op af verdens stærkeste militærmagt. Dette fik vreden blandt araberne i Mellemøsten til at stige næsten til kogepunktet, og vreden er også rettet mod USA, som har betragtet Israel som sin nærmeste allierede i Middelhavet. Men med Israels angreb på Gaza, som begyndte den 8. juli med bombardementer (efter raketangreb fra Hamas og andre palæstinensiske gruppers side fra Gaza) og efter indledningen af landoffensiven den 17. juli, synes situationen at vende sig radikalt! Også takket være væksten i sociale medier kunne hele verden følge med i de massakrer Israel stod bag i Gaza. Massakrerne ramte også børnene. En vred generalsekretær i FN hævdede, at der en overgang blev dræbt et palæstinensisk barn hver time. I de følgende artikler vil vi forsøge at skildre, hvad der er sket ud fra forskellige synsvinkler. Dette billede af en et hårdsåret dreng på fire år, der fortvivlet klamrer sig til en læge, forekommer at være en illustration af, hvad der fik stemningen til at skifte. Så generelt kan man også spørge, når det gælder Israels optræden. Spørgsmålet blev den 8. august stillet i en artikel i det ellers Israel-venlige Politiken. Krigens gang Den 8. juli genoptog okkupationsstyrkerne deres offensiv mod Gaza. Men tre dage efter indstilledes kampene igen. Under angrebene den 8. juli blev en moske bombet, hvad der kostede et barn livet. Bombardementet betød også, at ni palæstinensere blev såret. Senere bombede man endnu flere moskeer. Angrebet den 8. juli kom efter, at forhandlinger i Kairo om en forlængelse af en våbenhvile på 72 timer brød sammen. De palæstinensiske forhandlere havde forlangt, at blokaden mod Gaza blev ophævet, som forudsætning for en længerevarende fred et synspunkt, som i øvrigt deles af Efter en gennemgang af endnu flere eksempler konkluderer Burama at disse terrorbombardementer i alt væsentligst sættes i gang for at styrke den hjemlige moral. Er dette lykkedes for Israel? Ja i begyndelsen var der stor opbakning bag landoffensiven i Gaza, men efterhånden som de israelske tabstal er blevet kendt, er opbakningen svundet ind. Af en opinionsundersøgelse fremgik det, at 60 procent af den israelske befolkning faktisk mente, at beslutningen om at iværksætte en landoffensiv var forkert. FN s generalsekretær og endda af den amerikanske regering. Men at ophæve blokaden ville den israelske regering ikke gå med til. Så både de israelske angreb såvel som raketbeskydningerne af Israel blev genoptaget.

2 2 GAZA Det betød, at der igen dræbtes palæstinensere, herunder børn. Men det betød også, at der var risiko for flere dræbte israelere. Israels akilleshæl Drabet på civile og især børn i Gaza har i praksis vist sig at være en katastrofe for den ellers så nogenlunde vellykkede propaganda fra Israels zionistiske magthavere, som næsten ubestridt har kunnet hævde, at de handlede i selvforsvar over for, hvad de betegnede som Hamas s raketangreb mod civile israelske borgere. Kun få reagerede, da Israel nøjedes med at dræbe palæstinensere på afstand. Men da man sendte tropper ind i Gaza, begyndte billedet at skifte. Myrderierne af børn nåede et uhyggeligt omfang. Det gjorde også et stærkt indtryk, da lederen af et FN-hospital i Gaza i fjernsynet Det skjulte motiv forklarede, at man 17 gange havde gjort den israelske regering opmærksom på, at hospitalet kun rummede civile, som af Israel endda var blevet anmodet om at søge tilflugt på hospitalet. Men alligevel blev børnehospitalet angrebet to gange af israelske tanks. Eller da en anden repræsentant for FN brød grædende sammen for åben skærm, da han blev bedt om at forklare situationen for børn i Gaza. Det vakte også forargelse, da det kom frem, at den amerikanske regering havde genopfyldt de fleste af de lagre med ammunition, som Israel havde brugt under landoffensiven. Fordømmelser af den zionistiske regering i Israel begyndte at regne ned over den fra næsten alle sider. Forhandlingerne var foregået i Kairo, og den egyptiske regering kan ikke betragtes som neutral. Den er optaget af at ødelægge den egyptiske afdeling af Det Muslimske Broderskab, som Hamas er den palæstinensiske afdeling af. Under alle omstændigheder rejste den israelsk delegation tilbage igen, mens den palæstinensiske blev. Den israelske delega- Intersol Nr. 121 September 2014 Nyhedsbrev fra STS International Solidarity Borgediget 23, 1. DK-4000 Roskilde Tlf ISSN Postgirokonto : FI-konto: Hjemmeside: Intersol redigeres af bestyrelsen for STS. Ansvarshavende for dette nummer er: Vagn Rasmussen. Oplag for Nr. 121: 500 eksemplarer. Produktion: Eget Tryk. Signerede artikler udtrykker ikke nødvendigvis forenings synspunkter. Redaktion afsluttet: 4. september 2014 tion vendte dog ret hurtigt tilbage til Kairo. Et par dage efter meddelte den zionistiske regering, at den også ville holde våbenhvile. Når Israel har travlt med at nedkæmpe modstanden i Gaza, skyldes det først og fremmest de rige forekomster af naturgas, der er fundet ud for Gazas kyst. Det er ikke noget, man skal forvente at høre særligt meget om i de Israel-venlige medier, men det er ikke desto mindre noget, som er omtalt i andre medier, som f.eks. i Le Monde, The Guardian, The Economist, og forretningsmagasinet Bloomberg. I Danmark har det kun været omtalt af Arbejderen. Forekomsterne af naturgas blev opdaget af British Gas (BG) i BG delte forekomsterne med den palæstinensiske investeringsfond, som fik 40 procent af aktierne, mens BG satte sig på de 60 procent. Forekomsterne er meget store. Den canadiske økonom, Michel Chossudovsky, der også leder Global Research, anslår, at mængden af gas i Palæstina er så stor, at det kunne gøre Palæstina lige så rigt Ikke et dagblad! Fra det øjeblik vi begynder at arbejde med et nyt nummer af Intersol, og til det er trykt, kan der gå flere uger. Der var mange andre ting, vi gerne ville have omtalt. For eksempel er vi enige med de eksperter, der i disse dage hævder, at Ukraine er tabt for Europa et synspunkt, som deles af flere og flere. Årsagen er den forbitrede modstand, den nynazistiskdominerede regering er blevet mødt med i det østlige Ukraine, men også i Kiev. Nynazisternes stormløb mod det østlige Ukraine slog fejl. De har lidt svidende nederlag. NATO synes også at have indset som golfstaten Kuwait. Arbejderen skrev: Israels problem er helt konkret, at gassen ligger uden for dets rækkevidde. Israels egne gasfelter ved blandt andet Ashdod sender derfor sugerør ind i de palæstinensiske gaslommer for at få noget af gassen, siger Michel Chossudovsky. Desuden er Hamas, der kontrollerer Gaza, fjendtlig overfor Israels gaspres. British Gas på sin side har sagt, at det vil sælge en stor del af gassen til Israel. Og det ved Israel naturligvis. Derfor fører man krig i Gaza, for det gælder om at komme af med Hamas. Men der er også andre interesser involveret. For der er mange bud på, hvordan man får olie og gas transporteret videre fra Irak og Iran. Et af buddene er at anlægge en transportledning fra den persiske golf over Jordan til Haifa i Israel. det. I hvert fald taler mange tilhængere af NATO om, at dens strategi over for Østeuropa må nytænkes. Mens disse linjer skrives, kommer der meddelelse om, at parterne i Ukraine regeringen og folkerepublikkerne i Østukraine - er blevet enige om en permanent våbenhvile, der kun er kommet i stand på grund af modstanden mod regeringen. Vi ville også gerne have omtalt den permanente våbenhvile, der er indgået mellem den israelske regering og de palæstinensiske modstandsstyrker. For også den ser vi som en sejr over for zionisterne.

3 Den skjulte forbindelse GAZA 3 Den 1. juli 1962 blev lederen af jødeforfølgelserne i det østlige Europa, Adolf Eichmann, hængt i Jerusalem. Men i 1937 besøgte Eichmann en jødisk kibbutz i Palæstina. At oprette kibbutzer var en af de metoder zionisterne brugte i deres bestræbelser for at oprette staten Israel. Zionisme var en særlig afart af jødedommen, som et mindretal af jøderne dengang hørte til. Den krævede, at der blev oprettet en stat i Palæstina, som kun var forbeholdt jøder. Eichmanns besøg blev kort. Briterne, som dengang administrerede Palæstina på mandat fra Folkeforbundet, brød sig ikke om at have, hvad de betragtede som en tysk spion, i Palæstina. Desuden var det ikke særligt glade for, hvad zionisterne foretog sig i deres mandatområde. Eichmann var dog begejstret for, hvad han så under sit besøg. Han sagde, at hvis han var jøde, ville han have været en fanatisk zionist. Zionismen var grundlagt af den østrigskungarske forfatter op politiske aktivist Theodore Herzl, som i 1898, skrev bogen Der Judenstaat. Den blev ikke modtaget med nogen større begejstring blandt verdens jøder, som stort set følte sig som statsborgere i de lande, de havde slået sig ned i. Det var først, da nazisterne havde udløst deres jødeforfølgelser under Anden Verdenskrig, at ideen begyndte at vinde genklang. Men Eichmann havde læst bogen i erne, og han blev faktisk begejstret. Han skrev blandt andet: Udvalgte folk Den zionistiske stat må etableres med alle midler og så snart, som muligt. Når den jødiske stat er etableret må dens grænser skubbes længere ud, hvis man skal nå det erklærede mål. Og: I de jødiske nationalisters kredse er man meget tilfredse med den radikale tyske politik. Styrken af den jødiske befolkning vil stige meget, hvis der inden for kort tid kom flere jøder til Palæstina. Så kan de bedre hamle op med den arabiske overlegenhed i Palæstina. Ligheden i ideologi bandt også nazister og zionister sammen. Zionistisk udrensning. Ifølge den nazistiske ideologi var arierne af skæbnen blevet udvalgt til det førende folk, mens alle andre racer var Untermenchen, som skulle udryddes eller undertvinges Herrefolket. I Israel blev skæbnen en overgang betegnet som ingen ringere end Vorherre. Dette land eksisterer som opfyldelsen af et løfte fra selve Gud, sagde Golda Meir om Israel til Le Monde den 15, oktober Golda Meir var premierminister i Israel fra 1969 til Golda Meir var en fremragende fortaler for myten om, at der ikke var palæstinensere i Palæstina, da staten Israel blev oprettet. Der findes ikke noget, som man kan kalde det palæstinensiske folk. Det er ikke sådan, at vi kom og smed det ud og tog deres land. Det eksisterer ikke, sagde Meir til The Sunday Times den 15. juni Hvordan kan vi give de okkuperede områder tilbage?, tilføjede hun. Hvem skal vi give dem tilbage til? Golda Meirs udtalelser efterlod det indtryk, at zionisterne kom til et næsten tomt land, som de med deres flid udviklede til et blomstrende land. Brug alle midler I begyndelsen var man mere ærlig. David Ben-Gurion var en af Israels allerførste premierministre fra 1948 til 1953 og igen fra 1955 til Erindringsmedaljen fra Der Angriff : Leopold Itz Edler von Mildenstein Eichmann var ikke den eneste tyske nazist, der besøgte de jødiske besættere i Palæstina. Det gjorde Mildenstein også. Mildenstein var en kendt officer i SS. Mellem den 9. september og den 9. oktober 1934 offentliggjorde nazipartiets avis i Berlin, Der Angriff, der var grundlagt af og blev kontrolleret af Joseph Goebbels, 12 pro-zioniske artikler af Mildenstein under titlen En nazist rejser til Palæstina. Og for at ære hans besøg lod Der Angriff præge en erindringsmedalje med et hagekors på den ene side og en davidstjerne på den anden. Rejsen blev muliggjort ved, at den zionistiske føderation i Tyskland bemyndigede Kurt Tuchler til på dennes vegne at tage kontakt med mulige zionistiske sympatisører i nazipartiet. Det endte med, at Kurt Tuchler og hans kone rejste til de israelske bosættere i Israel sammen med Mildenstein og hans kone, hvor de opholdt sig i omkring en måned. I sommeren 1935 deltog Mildenstein i verdenskongressen i den zionistiske organisation, der blev afholdt i Lucerne i Schweiz. Han var attacheret delegationen af tyske jøder. Der er ingen tvivl om, at nazisterne i Tyskland i 1930-erne så en del af løsningen på jødespørgsmålet ved at sende så mange af de tyske jøder som muligt til Palæstina for at hjælpe til med oprettelsen af den zionistiske stat. Under navnet David Grün var han også kendt som terrorist. Her bringer vi forskellige citater af, hvad Ben-Gurion har sagt: Vi må smide araberne ud og tage deres plads, sagde han ifølge sine erindringer i Til generalstaben sagde han i maj 1948: Vi må bruge terror, mord, forfølgelser, konfiskation af jord og afskæring af alle sociale ydelser i Galilæa for at skaffe os af med den arabiske befolkning. I en tale i 1938 sagde Ben-Gurion: Lad os ikke skjule sandheden over for os selv Politisk er vi aggressorer, og de forsvarer sig selv Landet er deres, fordi de bebor det, hvorimod vi kommer her og ønsker at nedsætte os og ud fra deres synspunkt vil vi tage landet fra dem. Citat fra The Jewish Paradox : Jødiske landsbyer blev bygget på steder, hvor det før var arabiske landsbyer. Hvis I ikke ved det, bebrejder jeg jer det ikke, fordi geografibøgerne ikke længere eksiste-

4 4 GAZA rer. Ikke alene eksister disse bøger ikke længere, men de arabiske landsbyer eksisterer heller ikke længere... Der er ikke et eneste sted, der er blevet bygget i dette land, hvor der ikke tidligere var en arabisk befolkning. Samarbejdet med nazisterne Om samarbejdet med der nazistiske Tyskland sagde Ben-Gurion (ifølge Shabtai Tevets bog, David Ben-Gurion ): Styrkeforholdet Hvis jeg havde vidst, at der var muligt at redde alle (jødiske) børn fra Tyskland ved at sende dem til England og kun halvdelen ved at transportere dem til Israels Land, ville jeg have foretrukket det sidste, for foran os ligger et historisk opgør for Israels folk. Næstformanden for Knesset fremsatte for ganske nyligt den ide, at man skulle samle palæstinenserne fra Gaza i lejre, indtil man fandt steder i andre lande, hvortil de kunne sendes. Gaza skulle derefter bebygges med turisthoteller og forretningscentre. I århundreder har folk af forskellig etnisk oprindelse og med forskellige religioner, kunnet leve så nogenlunde fredeligt side om side i Palæstina. Alt dette blev forandret, da zionisterne kom til og krævede oprettelsen af en særlig jødisk stat. Der synes at være sket en ændring af israelernes opfattelse af landoffensiven. Den har noget at gøre med de tab, den israelske hær har lidt. Den 4. august meddelte Israel, at 63 israelske soldater var blevet dræbt. Dette er i sig selv et højt tal, og det rammer en masse familier, som har pårørende blandt de dræbte soldater. For den israelske befolkning har krigsindsatsen været gratis i form af dræbte israelske soldater, så længe den foregik på afstand. Det var en form for krigsførelse, man havde vænnet sig til. Men at krigen også kostede mange israelske soldater livet, var noget nyt. Desuden ved vi fra andre kilder, at de Demonstrationer israelske tabstal har været meget større, end regeringen vil indrømme. Paul Rogers fra open- Democracy hævder, at Israel denne gang har mistet omkring 400 soldater, og Politikens Herbert Pundik mente, at 95 procent af palæstinensernes militære styrke er bevaret. I film fra de busser, hvormed nogle af soldaterne blev bragt tilbage fra Gaza, var der derfor også jubel, som man kunne se på Tv. Israel mistede også mange tanks, for når de må trænge frem gennem snævre gader, bliver de lette at ramme med propeldrevne granater. Også virkningerne af den såkaldte Jernkuppel, dvs. det missilsystem, som kan skyde raketter fra Gaza ned, før de rammer Israel, synes overdrevne. Mens regeringen hævder, at mere end 80 procent af disse raketter bliver skudt ned, så siger Ted Postol fra Massachussetts Institute of Techonologi, at kun omkring 5 procent bliver skudt ned. Er det kun Hamas, der kæmper? Af den israelske propaganda, som bliver gengivet af de fleste vestlige medier, fremgår det, at det kun var Hamas, der gjorde modstand imod invasionen. Men af mindre Israel-venlige medier fremgår det, at der er op imod 10 forskellige modstandsgrupper, der under en fælles kommando kæmper imod den zionistiske besættelse. Blandt disse er Hamas s kamporganisation den største. Andre følger lige efter. Martyrernes Brigade, der ledes af Fatah, som på sin side ledes af den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, er en af dem. Også selve hovedorganisationen, Den palæstinensiske Befrielsesfront (PLO), der blev ledet af Yasser Arafat, deltager i kampen. To store modstandsgrupper, de marxistiske organisationer Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP) og den Demokratiske Front til Palæstinas Befrielse (DFLP), deltager også i kampene, Alle organisationer har også afdelinger på Vestbredden, og det var en ny intifada, der var gået i gang. Overalt har der været demonstrationer til støtte for palæstinensernes kamp og/eller for fred. Også i Danmark har der været demonstrationer, som medlemmer af STS har deltaget i lige som mange andre. Men ingen har figureret blandt talerne. Der var dog en enkelt undtagelse. Under sin deltagelse i en demonstration på Rådhuspladsen i København den 27. juli blev Robert Refby opfordret til også at sige noget af formanden for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, Fathi El-Abed. Da der ikke var tid til nogen større forberedelse nøjedes Robert med at sige: Kære venner. Jeg hedder Robert Refby. Jeg har ikke forberedt en tale, men jeg er stærkt berørt over at møde jer her på pladsen og selvfølgelig over begivenhederne i Palæstina. Jeg kommer fra EJJP, Europæiske Jøder for Retfærdig Fred, dansk afdeling. Vi går ikke ind for vold, vi kan se, at det der foregår nu er helt uden proportioner og volden skal stoppes nu! Vi går ind for enhver form for handelsmæssige sanktioner og akademiske og andre former for boykotter over for Israel, og vi opfordrer den danske regering og alle europæiske regeringer i EU til at sætte hælene i overfor Israel NU! Enkelte steder har det dog indimellem været forbudt fredsbevægelserne at holde offentlige møder eller demonstrationer. Det gælder Frankrig, men også i Mellemøstens eneste demokrati i Israel, har nægtet fredsbevægelsen at holde offentlige møder. Det gjorde den ganske vist alligevel. Demonstration i London den 9. august.

5 UKRAINE Propagandaen fortsætter Udviklingen i Ukraine repræsenterer den største fare, som almindelige mennesker har stået i årtier. 5 Den 15. august mente en journalist fra AFP, at han havde set russiske kampvogne bevæge sig imod grænsen til Ukraine, og at de vist nok havde overskredet grænsen. Han fremlagde intet, der kunne bekræfte hans påstand. Men alligevel cyklede hans historie videre i den NATOvenlige presse. Anders Fjogh sagde, det var endnu et bevis på, at russerne var på vej til at invadere Ukraine. Afsendelsen af en russisk nødhjælpskonvoj til det østlige Ukraine med 280 lastbiler i samarbejde med Internationalt Røde Kors og den ukrainske regering blev udlagt på samme måde. Mens den NATO-venlige presse hævder, Rusland vil invadere Ukraine og samler beviser for det, så nævner den ikke det blodbad, der er i gang mod de områder, der beherskes af de såkaldte separatister. NATO-pressen nævner ikke, at seks af de vigtigste poster i regeringen faktisk er besat af nynazister. Det er for eksempel et medlem af Svoboda, som før hed Ukraines Nationalsocialistiske Parti, der kontrollerer alle væbnede styrker. NATO-pressen nævner heller ikke at takket være kuppet, har man givet nazisterne adgang til atomvåben, kemiske våben og bakteriologiske våben. NATO-pressen forbigår også, at fascismen i Ukraine som alle andre steder har fået magten gennem brutal og blodig vold, og at volden fortsætter. Fascisme opstår i krisetider, når folk for alvor begynder at protestere imod de byrder, politikerne lægger på dem, fordi det repræsentative demokrati har valgt at lægge styringen af samfundets økonomi i private hænder i det frie marked. Når markedet løber løbsk, er markedet dog ikke mere frit, end at det anmoder politikerne med at hjælpe sig med at redde sig ud af suppedasen. Det gør politikerne ved, at de tvinger befolkningerne til at bære yderligere byrder for at redde markedsøkonomien. Sidste gang vi havde en alvorlig krise og fascisme, var i 1930-erne, og det er bemærkelsesværdigt at notere sig, at begejstringen for Hitler, Mussolini og Franco der ikke var kommet til magten uden støtte fra dele af erhvervslivet - bredte sig langt ind i politikernes rækker, i store dele af befolkningen og i det, der kalder sig selv for de intellektuelle Nu har vi igen krise. Og det vi så ske i Tyskland, Italien og Spanien i 1930-erne gentager sig nu i meget mere farlig form i Ukraine. I Hitlers Tyskland tjente især den internationale våbenindustri mange penge. I Ukraine er Chevron i gang med at forhandle med de nye magthavere om at overtage Ukraines olieindustri. Tyske firmaer har lagt billet ind for at overtage store dele af den ukrainske metalvareindustri og de vigtige miner i det østlige Ukraine. Selskaber fra USA og EU er i gang med at købe Ukraines energiselskab. Men det, der er godt for det private Azov Bataljonen fane er Wolfangel-flaget. Det samme symbol blev brugt i SS-divisionerne under Anden Verdenskrig. erhvervsliv, behøver ikke at være godt for almindelige mennesker. For os er udviklingen i Ukraine intet mindre end en katastrofe. Det er det rene galskab at placere fascismen i en position, hvor den har adgang til masseødelæggelsesvåben. Og tilmed i et vigtigt land i Europa! Fremvæksten af fascisme i Ukraine finder sted på samme tid, hvor der er vækst i de fascistiske kræfter mange andre steder. Ukraine virker som en magnet på disse kræfter, for her kan de tage hen for at lære håndværket. STS mener, at fascismen i Ukraine repræsenter den største fare, almindelige mennesker har stået i længe. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at advare fredsbevægelsen, progressive bevægelser og befolkningen i almindelighed om, at vi alle står over for en dødelig fare, som må forhindres. Den ukrainske gangsterstat og dens masseødelæggelsesvåben I deres iver efter at få præsenteret de nye magthavere i Ukraine som demokrater forbigår de vestlige medier, at disse magthavere er en samling gangstere, som kom til magten ved hjælp af nynazister. Samtlige billeder til denne artikel stammer fra Thuthseeker. Med da det kan være svært at læse billedteksterne, vil vi oversætte dem til dansk: Ukraines chefanklager påtår, at Tymoshenko betalte 2,3 millioner dollars for at få myrdet forretningsrivalen, Y. Sherban Kiev Post. Karakteren af disse kæfter fremgik bl.a. af programmet Truthseeker fra den 8. juli. Truthseeker er et ugentligt program på Russia Today (RT), hvor den amerikanske journalist, David Bushshell, inviterer forskellige eksperter for at drøfte verdens brændpunkter. Programmet den 8. juli havde titlen: Ukraine Gangster State C a l l s f o r ' N u c l e a r Strikes'. (Man vil kunne finde programmet ved at slå titlen op på Google. Men søg efter You- Tube-udgaven.) Til at drøfte emnet havde Bushshell denne gang inviteret en række eksperter med særlig forstand på, hvad der sker i Ukraine, blandt andre Ukraines tidligere chefanklager, en tidligere amerikansk efterretningsofficer og en journalist fra Los Angeles Times. Sammen med den amerikanske økonom Michael Hudson indledte Bushshell programmet med at slå fast, at en følge af en aftale med IMF var, at pensionerne i Ukraine blev nedsat til det halve, varmeomkostningerne blev fordoblet, at man måtte sælge

6 6 UKRAINE landets ressourcer inklusive jord, og at de statsansattes løn blev reduceret med 70 procent. Man begyndte dog snart at tale om de, der fra ukrainsk side stod bag statskuppet. Julia Tymoshenko Julia Tymoshenko blev ifølge Bushshell sat til magten i Ukraine af den amerikanske viceudenrigsminister Victoria Nuland. Men hvem er hun? Det hjalp den tidligere chefanklager, Marta Boersch, med til at forklare. Hun sagde, at enorme summer af penge allerede tidligt var blevet drænet ud af Ukraine af Lazarenko - Tymoshenkos forretningspartner, som tilbragte seks år i fængsel for at have stjålet enorme mængder af penge fra den ukrainske stat - og af Tymoshenko selv, da de ledede det nationale ukrainske gasselskab. Tymoshenko sad selv i fængsel, indtil hun blev løsladt af kupmagerne efter kuppet den 23. februar. Hun er anbragt på Interpols liste over de mest eftersøgte kriminelle. Hun beskyldes for involvering i drabet på lederen af den Ukrainske Nationalbank, på medlemmer af parlamentet såvel som forretningsfjender. Igor Kolomoyskij Denne israelsk-ukrainske oligark blev beskrevet som lederen af den ukrainske mafia. Han ejer et væld af ukrainske virksomheder og råstofkilder. Han er så rig, at han har sin egen hær, som han kan bruge, som det passer ham. Han står bag oprettelsen af den åbenlyst antisemitiske Azov Bataljon, der også består af nynazister fra andre lande. Han betalte den antijødiske og nynazistiske Pravy Sektor for den 2. maj at brænde, slagte og massakrere snesevis af civile til døde, inklusive ældre kvinder. Han har truet sine politiske modstandere på livet. Plyndring af statens ejendom, bestikkelser og mord på rivaler, var en del af måden, Kolomoyskij kom til magten på, skrev Ukraines Business Insight. Også Kolomoyskij er nu anbragt på Interpols liste over efterlyste personer. Petro Poroshenko I et forsøg på at kaste et demokratisk skær over disse forbryderiske oligarker, lod man Petro Poroshenko vinde det sidste præsidentvalg. Men han er langtfra den selvskabte mand, som man forsøger at fremstille ham som at være i de vestlige medier. Han er en vanæret oligark, som den amerikanske ambassadør i Kiev udtrykte det i et lækket telegram. Våben, prostitution og narko er ting Poroshenko er knyttet til, skrev journalisten Greg Koloday og tilføjede, at han blev rig ved at plyndre statsejendom ved hjælp af væbnede bander og sin dømte far. Masseødelæggelsesvåben Væsentlige dele af Sovjetunionens industri blev opbygget i den daværende Folkerepublik Ukraine. Af læsevenlige hensyn har vi anbragt de sidste billeder fra Truthseeker her: Det gjaldt også vigtige dele af unionens forsvarsindustri. Der blev lavet atomvåben og raketter til at føre dem frem i Ukraine. Da landet blev selvstændigt, var det derfor verdens tredje stærkeste atommagt kun overgået af USA og Rusland. Ganske vist skulle Rusland destruere Ukraines atomvåben, men meget tyder på, at det ikke helt lykkedes. Desuden eksisterer der stadig viden om, hvordan man kan bygge atomvåben, raketter, biologiske og kemiske våben i Ukraine. Tyrkiet har bestilt tegninger til udviklingen af det atomvåben, som NATO kalder Satan. Nynazisterne Om nazisterne i Ukraine sagde Bushshell blandt andet: Det åbenlyse naziparti Svoboda, der ledes af Oleg Tyagnibok, blev belønnet for sin afskyvækkende vold under kuppet med seks vigtige poster i regeringen inklusive posten som sikkerhedschef for Ukranies væbnede styrker. Nynazisterne aflægger regelmæssige besøg på Ukraines atomanlæg med det åbenbare formål at gøre hele verden til gidsel. De aflægger regelmæssige besøg på bakteriologiske laboratorier og har ifølge de ansatte, som arbejder der, fået fat i materiale, som kan bruges til bakteriologisk krigsførelse. Andre terrorister kan kun drømme om så magtfulde våben. De ukrainske har dem med indforståethed eller efter direkte ordre fra juntaen. Truthseeker: Lækket samtale: Nu bevist, at Kolomoyskij betalte nazisterne fra Right Sektor for Odessa-massakren. Truthseeker: Kolomoyskijs private Dnipro bataljon brænder en politistation ned til grunden. 54 personer var derind - wsj. Truthseeker: Kolomoyskij og den italiensk -baserede indenrigsminister A. Akakov anklaget for ulovlig krigsførelse og alvorlige mord. Husk at fortælle os, hvis du flytter! Truthseeker: Det var forfærdeligt illegale våben, prostitution, narko alt, hvad der kunne give profit til fader & søn Poroshenko - ems news. Det er vigtigt, at du melder flytning. Hver gang vi sender INTERSOL ud, får vi et mindre antal blade retur. Det er et stort arbejde at finde de nye adresser, og det lykkes ikke altid.

7 Mysteriet med det nedskudte fly UKRAINE Den 17. juli blev et malaysisk passagerfly med 295 ombordværende skudt ned over det østlige Ukraine. Siden da har Vesten haft travlt med at placere ansvaret på Rusland og separatisterne. USA mente, det var Ruslands skyld, fordi det havde forsynet de prorussiske separatister med et BUK-raketsystem, som kan skyde alle fly ned. Normalt har separatisterne slet ikke våben, der kan ramme et fly i så stor højde. De har skuderholdte missiler, der kan bruges mod fly i lav højde, men slet ikke i den højde passagerflyet fløj i. Den nynazistiske talsmand for Ukraines Sikkerhedskomite, Andrej Lysenko, fremlagde endog på en pressekonference i Kiev beviser på, at det var russerne, som stod bag katastrofen. Disse beviser bestod af tilbagedaterede radaroptagelser. Men allerede inden Lysenko havde holdt pressekonference fremkom det russiske forsvarsministerium med en helt anden forklaring. Flyet var ikke skudt ned af missiler, hævdede russerne, men man fandt det meget mystisk, at to ukrainske jetjagere pludseligt var dukket op. De havde angiveligt tvunget flyet til at ændre kurs ind over ukrainsk territorium. Det russiske forsvarsministerium fremviste også radaroptagelser, der viste eksistensen af de to jagerfly. Endnu ingen dokumentation Da den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, blev bedt om at kommentere meddelelsen, svarede han ganske kort, at det var for tidligt at udtale sig. Flyet var blevet skudt ned over et område, som beherskedes af Folkerepublikken Donetsk. Og ledelsen af folkerepublikken havde overladt de sorte bokse til flyets ejer, det malaysiske luftfartselskab. Lavrov mente åbenbart, af man skulle afvente resultatet af åbningen af boksene. Desuden var et hold eksperter, der bestod af ubevæbnede politifolk fra Holland og Australien, samt eksperter fra den vestligt dominerede Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, på vej til nedstyrtningsstedet. Den 29. juli nåede eksperterne frem. Su-25 jetjager. Ikke spor efter et missilangreb Den 31. juli skrev Wall Street Journal: Undersøgere fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa rapporterer, at de har fundet granathuller i to separate dele af skroget på det nedskudte fly fra Malaysias Luftfartsselskab, som man troede var blevet nedskudt af et missil i det østlige Ukraine. Michael Bociurkiw fra OSCE beskrev hullerne som frembragt af granatsplinter, som kunne ligne maskingeværhuller. Holdet af internationale undersøgere er mindre sikre på, om missilet er skudt ned fra jorden, som de amerikanske militære eksperter tidligere har rapporteret. Andres udsagn Dermed lægger OSCE sig på linje med den tyske pilot og flyveekspert, Peter Heisenko, som sagde: Kendsgerningerne taler højt og klart, og de er uden for enhver diskussion: Skroget viser tegn på ild fra granater. Man kan se hullerne, hvor granaterne er kommet ind og man kan se hullerne, hvor de er kommet ud igen som fra projektiler fra 30 m.m. granater. OSCE s beskrivelse passer også med radarbilleder fra det russiske forsvarsministerium, som viser, at to ukrainske jetjagere af Su-25-typen fløj ved siden af flyet. Den passer også godt til beskrivelser i Twitter-meddelser fra det spanske luftfartsselskab i Kiev, som beskrev de samme to jagerfly indtil Twitteren blev afbrudt. Den passer også godt sammen med interviewer med BBC, hvor øjenvidner så de samme to fly indtil BBC slettede meddelelsen. Regeringen i Kiev havde lovet, den ville indstille kampene omkring nedstyrtningsstedet. Det gjorde den ikke, så adgangen til stedet, blev så besværlig, at eksperterne snart måtte indstille deres arbejde. Del af det ødelagte skrog. 7 Sorte bokse På de sorte bokse opbevares al kommunikation mellem besætningsmedlemmer indbyrdes, mellem flyet og kontrolcentre og andre fly i nærheden. Indholdet er afgørende for at finde ud af, hvad der reelt skete med det pågældende fly. Vi ved, at de sorte bokse blev overgivet til Malaysia Airlines. Men indholdet er ikke offentliggjort endnu. Det hævdes, at boksene nu befinder sig i London. De må formodes at have et indhold, som stærke kræfter ikke ønsker kendt. Ifølge det malaysiske blad, The Strait Times, udtalte den malaysiske forsvarsminister dog den 17. august: Vi vil ikke sidde stille, og vi vil søge retfærdighed for dem, der var på MH17. Det er ligegyldigt, hvilken domstol, vi vil gå til. Den kan ligge i Malaysia, i Ukraine eller det kan være Den Internationale Domstol for Retfærdighed. Fly nr. MH370 Det er anden gang inden for et år, at Malaysia Airlines rammes af en alvorlig ulykke. Den 8. marts forsvandt et andet passagerfly med 241 mennesker om bord. Flyet var på vej til Kina, da man pludseligt mistede kontakten med besætningen. Den 15. marts hævdede den malaysiske premierminister, at årsagen til flyets forsvinden var et resultat af en bevidst handling fra en eller flere ombordværende. Flyet havde ændret retning og var styrtet ned i Det Indiske Ocean. På højdepunktet af eftersøgningen medvirkede 26 nationer med 57 skibe og 48 fly. De sorte bokse fra MH370 er ikke fundet. Kredse i oppositionen i Malaysia har stillet spørgsmålstegn ved undersøgelse og har spurgt, hvad flyet indeholdt foruden passagerer og besætningsmedlemmer.

8 8 UKRAINE Blodbadet i Ukraine Ukraines hær og nynazistiske bander som Pravy Sektor og Azov Bataljonen fortsætter deres blodbad mod befolkningen i det østlige Ukraine FN anslog den 18. august, at mindst 2000 personer herunder børn var blevet dræbt siden april. Et parlamentsmedlem fra Fredspartiet, hævdede dog den 15. august, at mindst mennesker var blevet dræbt. Angrebene foregår normalt fra lang afstand. Kievs styrker bruger raketbatterier af typen Grad, der under Anden Verdenskrig blev kaldt Stalinorgler, og langtrækkende missiler. De rammer tilfældige huse og gader og efterlader mange dræbte civile, men kun relativt få af forsvarsmilitserne. I et forsøg på at kvæle oprøret en gang for alle, har man afskåret hovedbyen i Folkerepublikken Lugansk fra omverdenen. RT fortalte den 18. august, at de resterende Krigens gang Lugansk samler sine døde. indbyggere i byen i 17 dage har været afskåret fra forsyninger med vand, el, fødevarer og medicin udefra. I byen Donetsk fortsætter man også bombardementerne fra sikker afstand. Også her rammer raketter og missiler tilfældigt ned og dræber mange mennesker. I kampen mod befolkningerne anvender den nynazistiske regering også klyngebomber og fosforbomber, som NA- TO blandt andet gjorde i krigen mod Irak. Vi kunne godt bringe billeder af, hvordan ofrene så ud, men de er så forfærdelige, at vi afstår fra det. Pinligt Det fortsatte folkemord er efterhånden så pinligt for de vestlige magter, at de er begyndt fra USA og til EU at anmode regeringen om at holde lidt igen. Også vestligt dominerede humanitære organisationer, som Amnesty International og Human Rights Watch, der nærmest er at betragte som dele af det amerikanske udenrigsministerium, er begyndt at kritisere det fortsatte blodbad i stærke vendinger. Humanitær hjælp På grund af de vedvarende bombardementer er der nu tale om en humanitær krise i det østlige Ukraine. Under ledelse af Røde Kors og efter aftale med Ukraines regering sendte Rusland i slutningen af juli en humanitær konvoj på 280 lastbiler af sted fra Moskvaområdet, hvor indbyggerne selv havde samlet ind til konvojen. Indholdet af konvojen var blandt fødevarer, mad, medicin, vand og generatorer, der kunne bruges i de områder, hvor den offentlige elforsyning var blevet afbrudt. Efter aftale med Røde Kors skulle hjælpen nå frem til Lugansk og Donetsk, og Røde Kors skulle stå for fordelingen. Men efter i en uges tid at være blevet opholdt af de ukrainske myndigheder, mistede Rusland troen på deres samarbejdsvilje. Det russiske udenrigsministerium beordrede derfor konvojen til at fortsætte ind i Ukraine for at aflevere nødhjælpen, en aktion, som foreløbig er afsluttet. Den ukrainske regering, USA, NATO og Vesten protesterede og sagde, der var tale om en russisk invasion. På den anden side lod man dog konvojen passere formentlig fordi, man ikke kunne andet. Da Petro Poroshenko blev præsident den 25. maj, sagde han, at opstanden i det østlige Ukraine ville være knust i løbet af et par uger. Men tre måneder efter kæmpes der stadig. Skal man tro de meldinger, der kommer fra den nynazistiske overkommando i den ukrainske hær, og det gør man jo i Vesten, så går det dog trods alt fremad med at kvæle opstanden. Halvdelen af Lugansk er erobret tilbage fra oprørerne lyder det, og i Donetsk er oprørerne splittet og kampe foregår i byens centrum. Men dels afhænger en landkrig ikke af antallet af bombardementer, men af det der kaldes moral. Har man noget værdifuldt at kæmpe for, er det i virkeligheden det, der afgør landkrigen. Motivation En oprører sagde til Global Research: De (den ukrainske hær) kæmper for penge eller af frygt for, at deres familier skal blive ramt, hvis de kæmper dårligt. Vi kæmper for vores børn og for vores land. Det er en stor forskel. De kæmper uden vision, mens vi har en. En vision vil altid vinde. Vi kan ikke føde os så godt, som de kan, men vores moral er stærkere end deres. Der er ingen tvivl om, at vi vil vinde, for vi kæmper for vores folk, mens de kom til vores region for at tage den fra os. De kampe, som nynazisterne og Vesten taler om, er slet ikke kampe. De er resultatet af myrderier på lang afstand med raketter og missiler. Indimellem deltager der også jetjagere og kamphelikoptere i kampene, men da der er en tendens til at skyde dem ned med de skulderbårne missiler, som oprørerne trods alt råder over, er det sjældent, man hører om dem. Krig i en by Som man også så det i Gaza er det én ting at bombardere på lang afstand. Men i det øjeblik, man sender tropper ind i byerne, så forvandles betingelserne sig radikalt. Nu er det ikke længere et spørgsmål om teknisk overlegenhed, der er det vigtigste, men om moral. Den 17. august kommenterede læserbrevsskribenten, Alexandr Pokov, i et læserbrev til Russia Today, situationen således: Indbyggere i nærheden af Slavjansk flygter fra hærens bombardementer. De udisciplinerede militser Kiev-militser et sammenrend af forskellige mennesker, hastigt rekrutteret og sat i felten af oligarker og velhavende politikere - er ikke vant til det hårde job med at føre krig i en by. De er amatører med ringe erfaring. De vil finde det hårdt at kæmpe fra blok til blok og fra hus til hus. De vil lide enorme tab. Hvis de vinder, vil det blive en pyrrhussejr, for de har ikke tilstrækkelig styrke til at oprethol-

9 de fremgangen og okkupere de store landområder i Donbas. Løgne Nazister lyver. Sædvanligvis fortæller de ikke sandheden så længe, de kan finde på en løgn. Men indimellem kommer man alligevel for skade at fortælle sandheden. Den 18. august skrev Semen Semenchenko, som leder den højreorienterede Donbass bataljon, på sin blog, at modstanden fra separatisterne i øst var langt mere stærk og beslutsom, end han havde ventet. Han skrev: På trods af mærkelige medierapporter i de sidste dage om, at rebellerne er i strid med hinanden og løber deres vej, så er situationen ikke desto mindre blevet forværret, og den er det modsatte. Hårde kampe er i gang om kontrollen med Saur-Mogila. Vi er kommet under modangreb. Krig koster penge Udgifterne til den militære konflikt i det østlige Ukraine vil overstige 600 millioner dollars ifølge de foreløbige antagelser fra landets finansminister, skrev Russia Today den 20. august. Ukraines finansminister, Oleksandr Schapak, fortalte onsdag journalister, at det var umuligt at beregne de virkelige tab. Det kan først gøres efter befrielsen af territorierne i øst, når vi kan sende eksperter af sted til dette område. Meddelelsen kom nogenlunde samtidigt med, at den Ukrainske Statsbank fortalte, at Ukraine snart kunne gå fallit. Kursen på ukrainske hryvnia er raslet ned. Ukraine vil ganske vist få et lån på 1,9 milliarder dollars fra den internationale valutafond IMF og Verdensbanken i denne måned. Men i næste måned skal den betale i alt 2 milliarder i gæld, der forfalder til den tid. Russisk intervention? Hvis Rusland virkeligt vil invadere Ukraine skrev Paul Craig Roberts for nylig, så ville man ikke nøjes med at sende nogle ganske få tropper af sted. Man ville sende en styrke, der er tilstrækkelig stor til at gøre op med fascisterne i løbet af et par timer, skrev den tidligere vicedirektør i det amerikanske finansministerium. Men vil Rusland overhovedet komme oprørerne til hjælp? Putins politik over for russerne i Ukraine er ikke den samme, som den var i begyndelsen, for dengang betegnende Putin selv regeringen som fascistisk, og han opfordrede russerne i Ukraine til at bevare deres fjendtlighed over for den. Men da indbyggerne i det østlige Ukraine trodsede Putin og udskrev folkeafstemninger om selvstændighed den 11. maj og på basis af dem tilmed udråbte Folkerepublikkerne Lugansk og Donetsk folkerepublikker var også navnene på delrepublikkerne i Sovjetunionen forstod han den fare, det var for oligarkiet, hvis tendensen bredte sig. Tilpasningspolitik Regeringen i Kiev, der oprindeligt blev betragtet som en fjende, blev nu pludselig en partner, som Vesten længe har været. Siden da har Putins bestræbelser gået ud på at samarbejde med sine partnere for at finde ud af, hvordan krisen i Ukraine skal løses. En ny vending! Næsten hele den ukrainske hær har været engageret i det østlige Ukraine. IS verdens rigeste og mest brutale terrorister CTV-News skrev den 17. juni, at The Internal Business Times mener, at IS nu har en værdi på 2 milliarder dollars, hvilket gør det rigere end små lande som Tonga, Kinbah, Marshall Øerne og Falklands Øerne Baseret på en amerikansk sikkerhedsekspert hævdede CVT, at IS allerede havde opbygget et stærkt netværk af rige personer, som støttede det lige fra dets start. Desuden fortalte sikkerhedseksperten, at IS var blevet rig ved at stjæle penge fra minoriteter i de områder, det kontrollerede, ved indtægter fra oliekilder i Syrien, som det kontrollerede, ved at tvinge rige forretsmænd til at betale skat til dem. Endelig røvede man også 466 millioner dollars og store reserver af guld, da det brød ind i centralbanken i Mosul. At IS s rigdom har noget med USA, med Vesten og de arabiske oliestaters støtte at UKRAINE - SYRIEN 9 En politiofficer forsøger at hindre en vred menneskemængde i at trænge ind i forsvarsministeriet i Kiev den 28. august. Her er der virkelig sket noget nyt, som man ikke kan give Putin æren for. For sagen er, at folkerepublikkerne har udløst en offensiv, der synes ustoppelig. De har tilintetgjort mange afdelinger af den ukrainske hær. De har erobret mange våben. De har omringet store dele af de ukrainske tropper. De har indtaget flere byer og rykker frem mod den vigtige havneby, Mariopol. De kæmper ikke længere som militser, men som hær, det nu har sine egne tanks, svære våben og artilleri. erobret fra regeringens tropper. Den store vending har også medført, at store mængder af mennesker har protesteret i Kiev mod den elendige behandling, man giver de almindelige soldater, som man tvinger til at kæmpe uden fødevarer og tilstrækkelige ammunition og endda i nogle tilfælde uden vand. De vrede demonstranter i Kiev har krævet præsidentens, forsvarsministerens og hærledelsens afgang. Alt dette er yderst pinligt for Vesten og NATO - som foreløbig har svaret igen med trusler om sanktioner mod Rusland, mens Putin igen skærper kursen over for NATO. På hjemmesiden kan man følge slagets gang næsten hver eneste dag. At Islamisk Stat er brutal og velhavende, er der almindelig enighed om i alle medier. Men hvordan IS er blevet rig, er der uenighed om. gøre, bliver stort set ikke omtalt af de vestlige medier. Dannelsen af Al Qaeda At der ikke eksisterede noget ved navn Al Qaeda, før Sovjetunionen invaderede Afghanistan i 1979 og forsatte med at holde Afghanistan besat i begyndelsen af erne, er til gengæld en accepteret kendsgerning for de alternative hjemmesider på Internettet. Global Research bragte for et par år siden en video fra Fox News fra den 22. maj 2012, hvor den amerikanske udenrigsminister, Hillary Clinton, forklarede, hvorfor USA var nødt til at grundlægge Al Qaeda i sin kamp mod den sovjetiske besættelse af Afghanistan. Men også som en ideologisk modvægt til Sovjetunionens dominans i visse dele af verden.

10 10 SYRIEN Grundlæggelsen af Al Qaeda blev startet i 1997, da man i samarbejde med den pakistanske regering havde bedt imamer fra den wahabaristiske Saudi-Arabien, om at åbne skoler i Pakistan og delvist også i Afghanistan. De wahabaristiske lærebøger blev trykt i USA. Til disse ekstremistiske skoler kom der omkring radikaliserede muslimer fra 40 islamiske lande. De kom, fordi de ville føre jihad. Titusinder af andre kom til de wahabaristiske friskoler, kaldet madrasser. Alt i alt kom er radikale muslimer, så længe programmet kørte. Når som helst og hvor som helst man IS i Syrien hører den amerikanske regering beklage sig over Al Qaedas stigende indflydelse, kan man derfor roligt sige, at det var USA s egen skyld. Krigen mod Syrien Men sagen har også en anden sammenhæng. Før krigen mod Syrien startede for mere end tre år siden, hørte man meget lidt til Al Qaeda, som var næsten forsvundet. Men i kampen mod den syriske regering havde man igen brug for alle. Og Al Qaeda blev vakt til live igen. Den blev støttet af både USA, af USA s allierede i Syriens Venner og af de rige oliestater i Golfen. Uden denne støtte var Al Qaeda i Syrien ikke blevet til noget særligt. Den 27. august skrev Washington Post, at den havde regnet ud, at der í alt deltog jihadister fra 81 lande i kampene i Syrien, herunder omkring 100 fra Danmark. IS blev dannet i 2013, men forud var der blevet dannet mange andre ekstremistiske grupper af jihadister grupper med det ene formål at bekæmpe den syriske regering. Men bortset fra det forfærdelige i at se så mange ofre for jihadister, kan man sige, som man har gjort tidligere: Det er jeres egen skyld! Alle afdelinger af det ellers hensygnende Al Qaeda blev genoplivet, da USA og det allierede gik til angreb på Syrien væsentligst pr. stedfortrædere for mere end tre år siden. Men nu er de alle ved at være slået. Raqqa i juni: et medlem af IS lufter fanen. Det er nemlig lykkes for den syriske regering og dets forsvarsstyrker at slå angrebene pr. stedfortrædere tilbage. En væsentlig forandring begyndte at tage form for godt to år siden. Problemet var, at jihadisterne benyttede sig af en guerillataktik. Så snart de var slået det ene sted, dukkede de op det næste sted. Svaret fra regeringen var at oprette De Nationale Sikkerhedsstyrker NDF der bestod af lokale kræfter. NDF fik træning og våben fra regeringen. Når et område i en by, landsby eller et i et distrikt var blevet befriet for jihadister, blev det stort set overladt til NDF at forsvare det. Men derudover spillet NDF også en stor rolle i de nye kampe imod jihadisterne. Da de består af lokale kræfter, har de lettere ved at samle befolkningen omkring sig, end den normale hær har. Siden oprettelsen af NDF har de forenede forsvarsstyrker derfor befundet sig i en offensiv imod alle jihadister. Amnesti Den militære offensiv bliver lettet af regeringens politik med amnestier til alle, som afleverer deres våben. Nogle gange behøver de end ikke det. Da regeringen igen vendte tilbage til de områder af det centrale Homs by, som var holdt besat af jihadister næsten siden krigens begyndelse fik jihadisterne lov til at tage deres personlige våben med sig men ingen civile gidsler. Hvad der er blevet af dem, ved vi ikke. I andre tilfælde bliver de tidlige jihadister endog optaget i NDF hvor de må rette sig efter disciplinen. Antallet af jihadister, der er blevet pacificerede gennem amnesti, er ganske betragteligt. Omringning, forhandling eller tilintetgørelse Den taktik, som forsvarsstyrkerne bruger, er først at afskære jihadisterne fra deres forsyningslinjer fra udlandet. Derefter omringer man dem, og stiller dem over for et ultimatum. Enten accepterer de tilbuddet om forhandlinger og/eller om amnesti. Eller også vil de blive udryddet. I slutningen af juni befriede de syriske styrker det vigtige bjergområde, Qalamoun, der grænser op til Libanon. Det gjorde det umuligt for jihadisterne at modtage flere forsyninger fra Libanon. Jihadisterne, som næsten alle i dag består af IS, flygtede derfor til Libanon, hvor de indtog grænsebyen Arsal. Den 5. juli indledte den libanesiske hær - støttet af Hizbollah og det syriske luftvåben - en offensiv mod Arsal, som betød, at også denne libanesiske by blev befriet for jihadister. Aleppo og Raqqa Aleppo er Syriens største by. Dens centrum ligger 50 km. fra Tyrkiet, hvad der har gjort den let at infiltrere. Her har de syriske styrker længe været i gang med at omkredse jihadisterne. Den 19. august erobrede de syriske styrker højdedraget Al-Layramoon, hvorfra de kan kontrollere den resterende trafik til jihadisterne. Raqqa, der ligger ved floden Eufrat, er hovedstaden i provinsen af samme navn. Byen har i langt tid været det sidste større tilholdssted for IS i Syrien. I Raqqa provinsen er de syriske styrker også rykket gradvist frem og har isoleret jihadisterne. Byen Raqqa er nu også blevet angrebet. Oplysningerne bekræftes fra usædvanlig kilde, nemlig Syrian Observatorium for Human Rights, der holder med jihadisterne. I disse dage forbereder de syriske styrker sig på det endelige angreb på IS i Raqqa by. På denne måde har de syriske styrker næsten befriet hele Syrien fra jihadisterne uden nogen særlig hjælp udefra bortset fra Rusland. Kampene i Irak Det syriske luftvåben er sat ind i luftrummet over det nordlige Syrien ifølge en aftale mellem den syriske og irakiske regering, som betaler alle de dermed forbundne udgifter. I træningslejre i Syrien træner kurdiske syrere hundredvis af Izadi-kurdere. Efter at IS med stor grusomhed havde erobret deres byer i Irak, tog titusinder af Izadi-kurdere tilflugt på Sinjar bjerget, hvor de var fanget i dagevis uden mad og vand. Nogle blev løftet væk af det iranske flyvevåben. Andre søgte til Syrien. Forsynet med våben rejser Izadi-kurderne efter endt træning i det løbende træningsprogram tilbage til Irak for at deltage i kampen mod IS.

11 USA s holdning USA har igen foretaget en kovending. Efter først at have støttet IS og andre grupper fra Al Qaeda i deres krig mod den syriske regering, er det gået op for USA, at man med fremgangen for IS i Irak står over for en ny fjende. Særligt har nedslagtningen af en amerikaner, der var taget til fange af IS i Syrien, vakt enorm vrede i USA. Der er endda vedholdende rygter om, at En spaghetti western? det amerikanske efterretningsvæsen ligefrem dog indirekte via Tyskland deler efterretninger med den syriske regering om IS s tilholdssteder. SYRIEN 11 Hvad enten dette billede er reklame eller ej, var det henrettelsen af en amerikaner, der fik USA op på mærkerne. Redaktøren af Syrian Perspective, Ziad Fadel, mener, der er tale om spaghetti western, når man studerer optagelserne af drabet på den amerikanske journalist James Foley. Han mener endog at vide, hvem den sortklædte og maskerede mand, der angiveligt fører kniven, er. Han er Danny the Syrian en britisk undersåt, der hævder at være at syriske oprindelse. Men Danny er en notorisk propagandist og løgner, hævdede Ziad Fadel. Danny var blevet fanget af det syriske Den afsindige sanktionspolitik Roberts mener, at Washington skyder sig selv i foden, når den forbyder amerikanske firmaer at investere i Rusland. Det samme mener Putin, som hævder, at den amerikanske sanktionspolitik først og fremmest rammer de amerikanske olieselskaber, som har lavet aftaler med Rusland om at udnytte olie- og gasproduktionen i de arktiske områder af Rusland. Desuden skubber man på udviklingen med at finde en måde, hvorpå man kan undgå at bruge dollars i den internationale handel, som landene i BRIKS Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika længe har været i gang med. Som svar på sanktionerne er den russiske centralbank i færd med at skille sig af med efterretningsvæsen, da han i 2012 instruerede en video, der beskrev den syriske regerings grusomhed. Efterretningsvæsnet lagde videoen med kommentarer ud på Nettet, og man skulle derfor tro, skrev Fadel, at dette var enden på den historie. Danny har også lavet et propagandabillede mod den syriske regering, hvor han forestiller et såret menneske fra Homs, som bliver passet af to omsorgsfulde kvinder med tørklæder. Danny var dog ikke i Syrien, men derimod i England, og de to kvinder var albanere, der boede i England. Den ene af kvinderne så slet ikke på Danny, men hendes øjne var rettet imod rummet udenfor. Den slags må betragtes som en smutter, når man laver propagandabilleder. Men Danny bliver altså ved med at lave propaganda. For at hitte rede i, hvor videoen muligvis amerikanske statsobligationer. I stedet køber den guld for pengene. Derigennem vil man søge at blive uafhængige af euro og dollars. Og sanktioner er stadigt et tveægget sværd for sanktioner besvares med sanktioner. Den 7. august forbød Rusland import af frugt, grønsager, kød, fisk og dagligvarer fra de 28 lande i EU, fra USA, Norge og Australien i et år. RT skrev: Tyskland og Polen vil tabe meget på handelen med Rusland, og det nærliggende Finland og de baltiske stater vil tabe en stor del af deres nationalprodukt. Norge vil se sit fiskesalg til Rusland forsvinde stammer fra, har Fadel sendt den til undersøgelse hos Mercury News Service Laboratories på de Canadiske Øer. Her mener eksperterne, at landskabet, man kan se på videoen, er et øde landskab i Spanien, som kaldes Tabernasørkenen. Det samme landskab blev brugt af Sergio Leone, da han fremstillede sine spaghetti westerns. Desuden mener Fadel, som er translatør, at det engelske sprog, som er brugt i videoen, er usædvanligt dårligt. Fadel er ikke den eneste, der er kritisk. To eksperter undrede sig i The Times over, at den person, der angiveligt blev henrettet på videoen ikke så særligt rædselsslagen ud, at videoen ligesom fadede væk, da halsen blev skåret over, og at kniven, som blev vist i begyndelsen af videoen, var forskellig fra den kniv, man viste ved siden af offeret med det afskårne hoved. I deres forsøg på at lægge pres på Rusland forsøger USA, NATO og Vesten også på at lave økonomiske sanktioner, men det er vanvittigt, mener blandt andre Paul Craig Roberts. Det eneste sikre, der kommer ud af sanktionspolitikken, er en tilbagegang for dollarens værdi. Støt vores arbejde! Indbetalinger til konto modtages med taknemmelighed. Vi kan evt. vi sørge for, at din indbetaling bliver trukket fra i din skat, hvis du sender os dit personnummer.

12 12 USA Massegrave med immigranter På en offentlig kirkegård i Texas har et hold antropologistuderende fra to amerikanske universiteter fundet resterne af immigranter. Immigranterne var stuvet sammen i indkøbs - og affaldssække. I alt har de fundet 52 steder, hvor de er blevet begravet. De fandt ikke blot eet lig, men adskillige i massegravene ifølge Corpus Christi Caller- Times. Ofte blev hoveder fundet i særlige sække, der var placeret mellem kister. Et af disse steder fandt man tre ligsække med resterne af tre immigranter, der var stuvet sammen. Et andet sted fandt de mindst resterne af fem lig, der var stuvet sammen i samme sæk og med andre sække ovenover. For mig er det chokerende at finde sække som disse, sagde en antropolog til Caller Times. De viser en total mangel på respekt for de døde. På grund af sammenblandingen af de døde immigranter, var det umuligt at finde ud af, hvor mange lig, der fandtes de 52 steder. Amtsdommer Raul Ramirez fortalte, at amtet i de sidste 16 år, havde betalt det lokale begravelsesfirma Funeraria del Angel Howard-Williams for at begrave immigranterne. Begravelsesfirmaet havde krævet 450 dollars for at tage sig af et enkelt lig. De antropologistuderendes opdagelser har naturligvis vakt skandale. Efter opdagelsen har en amerikansk senator anmodet Texas Rangers om at anlægge sag mod begravelsesfirmaet for at have begået en kriminel handling Blackwater truede med at dræbe amerikansk udsending til Irak 400 lejesoldater fra det amerikanske firma, Academi, kæmper på regeringens side i Ukraine, har den tyske avis Bild oplyst. Før hed Academi Blackwater. Firmaet blev flittigt brugt under krigen mod Irak. Blackwater havde nemlig tegnet en kontrakt på en milliard dollars for at yde sikkerhed til udenrigsministeriets og CIA s arbejde i Irak, ifølge hvad New York Times skrev den 29. juni. Udenrigsministeriet ville selvfølgelig gerne vide, hvad de fik for pengene. Derfor sendte man et undersøgelsesudvalg til Irak den 1. august Undersøgelsesholdet bestod af sikkerhedsdiplomaten Richter og analytiker i udenrigsministerier, Donald Thomas Jr. Ifølge dokumenterne, skrev New York Times, fandt undersøgerne talrige brud på kontrakten, inklusive ændringer af sikkerhedsdetaljer uden godkendelse fra udenrigsministeriet, reducering af antallet af vagter, og at de ansatte i Blackwater opbevarede våben i deres private hjem. Der var også disciplinære problemer med vagter, der havde holdt drukfester med kvindelige besøgende inklusive en episode, hvor en stærk beruset vagt på vej hjem fra en privat fest kørte et køretøj til en værdi af dollars ind i betonafspærring og smadrede det, forsatte avisen. Efterhånden som undersøgelserne skred frem, irriterede de nogle personer, der havde magt i Irak. Den 20. august fik Richter ordre til at mødes med ambassadens regionale sikkerhedschef, Bob Hanni, som sagde, at han havde modtaget et opkald på telefonen, som bad ham om at u n d e r s ø g e R i c h t e r s upassende optræden. Undersøgeren kontaktede Washington og fik ordre til, at han og hans partner skulle fortsætte deres undersøgelser. Den næste dag mødte Richter og Thomas med Blackwaters projektleder i Irak, Daniel Carroll, for at drøfte en klage over fødevarekvaliteten og de sanitære forhold. Mødet fandt sted på et cafeteria på Blackwaters grund. Carroll sagde, at Richter ikke skulle komme og fortælle ham, hvad han skulle gøre på et cafeteria på deres egen grund, og han forsatte med at true ham. Chefen for Blackwater sagde, at han kunne dræbe mig hvert øjeblik, og at ingen fra udenrigsministeriet skulle komme og fortælle Blackwater, hvad det skulle lave i Irak, sagde Richter i memorandummet. Jeg tog Carrolls trusler alvorligt. Vi befandt os i en kampzone, hvor tingene skete hurtigt og kunne udvikle sig uventet særlig når det drejede sig om en lukrativ kontrakt. Richter sagde, at repræsentanterne for selskabet viste ringe respekt over for repræsentanter for udenrigsministeriet, som ham selv, og for de agenter for FBI, der var til Blackwater i Afghanistan. stede i Irak. For mig at se var det åbenbart, at kontrakterne fra Blackwater troede, de var de facto autoriteterne og optrådte som sådanne i et alarmerende omfang, stod der i memorandummet. Kontrakterne fra Blackwater så sig som hævet over loven, og at det var dem, der ledede stedet. Besøget fandt sted uger før, at vagter fra Blackwater dræbte 17 civile, inklusive en ni år gammel dreng på Bagdads Nisour Torv den 16. september, Hændelsen vakte stort raseri mod Amerikas tilstedeværelse i Irak i den lokale befolkning. USA prøver for tiden at rejse sag mod fem vagter, der var involveret i hændelsen efter, at et første forsøg i 2009 slog fejl, skrev New York Times også. Følg de sidste nyheder på:

13 FN protesterer imod at de fattige i Detroit ikke kan få vand Engang var Detroit kendt som verdens hovedstad med hensyn til produktion af biler. I dag er byen sakket håbløst bagud. Brændende bilfabrik i Detroit Vandforsyningsselskabet har afskåret de hjem, der ikke kan betale for de stigende vandpriser fra at få vand. Det har de berørte familier protesteret imod, og FN giver dem ret. Den 26. juni undersøgte tre eksperter fra FN s menneskerettighedsorganisation klagerne. De erklærede: Afbrydelse af vandforsyningen på grund af manglende betalingsevne er et brud på de menneskelige rettigheder til forsyning med vand og andre internationale menneskerettigheder. Afbrydelse af vandforsyningen må kun finde sted, hvis man kan vise, at indbyggerne er i stand til at betale. Hvis man ikke kan bevise det, forbyder de menneskelige rettigheder, at man afbryder forsyningen. Men ikke nok med det. Hvis afbrydelse af vandforsyningen viser sig at ramme afroamerikanerne mere end andre, så er det også diskrimination i racemæssig forstand, og derved en overtrædelse af konventioner, USA har ratificeret, sagde Leilani Farhe, som er ekspert i en passende forsyning med boliger i en erklæring. Afroamerikanerne udgjorde en meget stor I en globaliseret tid vandrer kapitalen hen, hvor der er mest at tjene. USA er næsten afindustrialiseret, som det ses af faldet i amerikanske arbejdspladser. del af de tidligere automobilarbejdere og traditionen tro står de også forrest, når der skal fyres arbejdere. Detroits fallit Den 10. oktober 2013 blev Detroits tidligere borgmester idømt 28 års fængsel for korruption. Og den 3. december 2013 blev Detroit erklæret fallit. Byen havde oparbejdet en gæld på 18 milliarder dollars, som den ikke kunne betale. På det tidspunkt havde Detroit forladte bygninger, gadelys, der ikke fungerede et antikveret og underbemandet brandvæsen. Som følge af fallitten blev Detroit sat under administration af fallitdommeren Steven Rhodos. Problemet var dog, at mange af de 18 milliarder dollars var taget som lån i de store amerikanske banker, og de skulle i videst mulig omfang holdes skadesløse, mente dommer Rhodos. Detroits indbyggere vil gå en hård tid i møde, sagde Rhodos, som siden har givet byrådet lov til at skære kraftigt i pensionerne og tilskuddet til helbredssystemet for både aktive og pensionerede arbejdere og til at nedskære de offentlige ydelser. Man har privatiseret det offentlige belysningsvæsen, transportsektoren og sanitetsvæsenet. Man har solgt ud af den fælles ejendom så som vandforsyningen, Belle Isle Park (her skal der indrettes en privatejet golfbane), dyrene i Zoologisk Have og solgt værkerne i Detroits verdensberømte museum for kunst. Retslig afgørelse Fallitdommer Steven Rhodes har også overladt håndteringen af fallitten til retslig afgørelse, hvilket har betydet, at man også må betale høje honorarer til en skare advokater med Wall Streetadvokaten Kevyn Orr i spidsen. Orr har sørget for, at hundrede af millioner dollars af byens midler skal bruges til at lade mangemilliardæren Mike Ilitch, der ejer Detroits Red Wing, bygge en ny arena til dens ishockeykampe. Man hjælper på samme måde bygningsmatadoren USA Indbyggere i Detroit betragter uafhentet affald. 13 Dan Gilbert med at bygge et rigmandskvarter i dele af det indre Detroit. Samtidigt med denne kolossale udplyndring af de almindelige indbyggere i Detroit foregår, må brandfolk og politifolk selv betale for deres uniformer. Arbejdsløsheden ligger på omkring 40 procent. Og da der ikke er nogen nævneværdig arbejdsløshedsunderstøttelse, betyder det stor fattigdom for mange mennesker. Men det er ikke blot, hvad angår vandforsyningen disse mennesker trues på livet. Halvdelen af Detroits indbyggere har heller ikke nogen sygeforsikring. Obamacare, som den nye sygeforsikring hedder, er nemlig et kompromis mellem regeringen og de velhavende sygeforsikringsfonde, som ikke ønsker at miste deres gode indtægter. Det betyder, at man skal betale et beløb for at være dækket af Obamacare, og dette beløb kan kun halvdelen af indbyggerne skaffe. Stolte traditioner I 1930-erne blev der dannet en ny faglig organisation i USA - Congress of Industrial Organizations (CIO). I modsætning til den gamle faglige organisation American Federation og Labour (AFL), så var CIO ikke bygget op efter fag, men på basis af arbejderne på de forskellige virksomheder. Med centrum i Detroit opbyggede man industriarbejderforbundet United Automobile Workers (UAW). Ligesom mange af arbejderne i USA s basisindustri var mange af arbejderne i bilindustrien afroamerikanere. Opbygningen af CIO fandt sted under rasende modstand fra arbejdsgivere, staten og politiet. Det kom til næsten revolutionære sammenstød mellem arbejderne, arbejdsgivernes gangstere og ordensmagten. Arbejderne var også imod alle planer om en ny krig. I en fjernsynsserie for en del år siden, med titlen Times to Remember, så man, hvordan soldater med opplantede bajonetter ledsagede nogle af arbejderne ind på fabrikkerne. Men siden er AFL og CIO blevet sluttet sammen, og fagforeningsbureaukratiet har foreløbig sejret. UAW forsvarer ikke længere arbejderne. De forsvarer arbejdsgiverne, som de selv er en del af. UAW har nemlig aktier i den eneste bilfabrik, som stadig fungerer i Detroit!

14 14 SOMALIA Al Shabab og landbruget Mens Danmark vil støtte den somaliske regerings kamp mod Al Shabab, så har Al Shabab bl.a. travlt med at bygge vandingskanaler. Den 13. august besøgte den danske handelsog udviklingsminister Mogens Jensen Mogadishu. Her afgav han et løfte om, at Danmark (formentlig af udviklingsmidlerne) vil yde 19 millioner kr. til regeringens kamp mod Al Shabab. Imens har Al Shabab bl.a. travlt med at lave vandingskanaler. Somalias brødkammer Nedre Shabelle ligger som navnet antyder ved floden Shabelle. Nedre Shabelle var før kendt som Somalias brødkammer, fordi floden strømmede igennem området. I Siad Barres tid blev et system af vandingskanaler og vandreservoirer bygget i Nedre Shabelle. Systemet sørgede dels for, at store landområder blev overrislet, så man kunne høste flere gange om året, og dels sørgede vandreservoirerne for, at man undgik oversvømmelser. Under de efterfølgende borgerkrige forfaldt systemet imidlertid. Og mange landmænd blev tvunget til tiggerstaven. I 2011 erobrede Al Shabab i en alliance med undertrykte klaner imidlertid magten over denne vigtige region fra krigsherren Yusuf Siad indhe adde. Forbud mod NGO erne Det vakte stort ramaskrig fra de internationale NGO-er, at Al Shabab, der dengang havde magten i det meste af det sydlige og centrale Somalia, samme år forbød NGOerne at uddele gratis forsyninger med fødevarer. Disse fødevarer var dels overskud fra produktionen af landbrugsvarer i de industrialiserede lande mest fra USA som man lod de lokale skatteydere betale for at slippe af med. Dels var de købt i udlandet, Uskyldsrene regeringer? Betyder ovenstående omtale af Al Shabab, at vi holder med denne organisation? Nej, men vi mener ikke, det er muligt at forstå, hvorfor store dele af Somalias befolkning støtter Al Shabab, hvis man bare betragter den lige så negativ som og nogle gange var de endda for gamle. I stedet krævede Al Shabab, at fødevarerne blev købt i Somalia, så man kunne fremme Somalias egen landbrugsproduktion. Og selvom Al Shabab er delvist jaget væk fra hovedstaden, Marka, i Nedre Shabelle, så kontrollerer det alligevel store områder af regionen. Og her er Al Shabab i fuld gang med at genopbygge det gamle overrislingssystem, fortalte Hamza Mohamed på Al Jazeera den 24. marts. Forandringerne Al Shabab har investeret 2 millioner dollars for at hjælpe det somaliske landbrug - hvad der også foregår andre steder - fortalte Mohamed, og resultaterne i Nedre Shabelle hvor projektet dels foregår ved hjælp af gravemaskiner og de lokale bønders egen indsats - er allerede mærkbare. Der er gået tre måneder, siden den sidste dråbe regn faldt i byen Bula Mareer, men takket være adskillige kanaler og vandveje er byen stadig grøn. På en syv hektars stor majsfarm i udkanten af denne by med kanaler, er Hussein Mohammad Ali stadigt ekstatisk efter, at en kanal nåede frem til hans landbrug for en måned siden. Jeg behøver ikke længere at vente på regn, sagde han og fremviste tomater, som var plukket på hans farm. Før skulle jeg være lykkelig, hvis jeg kunne høste en gang om året. Nu regner jeg med at høste tre gange de næste 12 måneder. En anden bonde, som er far til 18 børn, fortalte Mohamed, at han før var tigger. Den sidste uge i hver måned plejede vi at opsøge NGO s kontor for at bede om mad. Nogle gange var der ikke noget. Det var en skammelig form for liv. Nu er han en lykkelig mand. Alle mine børn går i skole, og jeg har råd til at lade dem studere, og jeg vil endda have penge til overs, sagde han til Mohamed. andre. Betyder vores kritik af NATO s krig mod Irak, at vi holdt med Saddam Hussein? Selvfølgelig ikke, men vi må anerkende, at hans styre i hvert fald synes at sikre lighed for alle religioner. Desuden må vi konstatere, at situationen i landet Hvad formanden sagde Mohamed Sheik Abdi er formand for Bula Mareers Farmers Union. Om den måde NGO erne optrådte på sagde han til Mohamed: De bragte altid fødevarer frem et par uger, før det skulle høstes. De købte deres fødevarer i udlandet og aldrig hos os lokale bønder. De dræbte ethvert incitament til at være farmere. Vi var gidsler hos NGOerne. Også ejere af restauranter har nydt godt af, at NGO-erne er forsvundet, mener Mohamed. Al Shabab tilbyder skattelettelser og gratis husleje til restauranter på den betingelse, at de serverer nationalt mad, der er fremstillet af de lokale råvarer. Det er i øvrigt også noget, som læger anbefaler. For dels er varerne friske, og dels risikerer man ikke, at de er fyldt med pesticider. Bonden, som før var tigger, udtrykte det på følgende måde: Før var jeg tigger. Nu kan jeg med mine egne hænder betjene min farm, og sælge produkterne på markedet i Mogadishu. Gud sendte os Al Shabab for at jage NGO-erne ud. Læsere af Intersol vil i forvejen være bekendt med Hamza Mohamed. I Intersol nr. 105 bragte vi en artikel af ham med titlen, Ansigt til ansigt med Al Shabab. Nye kampe Ovenstående artikel er baseret på oplysninger, vi modtog fra Somalia NGO Consortium den 15. august. Man fandt åbenbart, at det var en vigtig oplysning, Men den artikel, der henvises til, er fra den 24. marts. Siden da har de afrikanske fredsbevarere i AMISOM fundet det vigtigt at befri bønderne i Nedre Shabelle fra Al Shababs skadelige indflydelse. AMISOM er gået til angreb på Al Shabab, har Mohamed fortalt i en senere artikel. Og som i led i sit forsvar har Al Shabab igen åbnet for vandel i Shabelle-floden. Den allersidste artikel, Hamza Mohamed har skrevet, er fra den 30. august. Her beskrev han et sammenstød i Nedre Shabelles hovedstad, havnebyen Marka, hvor AMISOM, som officielt kontrollerer byen, var kommet i kamp med utilfredse indbyggere og havde dræbt mange unge mennesker. siden hans fald er blevet værre og værre. Betød vores modstand mod angrebet på Libyen, at vi holdt med Gadaffi? Nej men man forstår efter vores mening ikke, hvorfor det libyske folk holdt ud så længe, hvis ikke også man inddrager Gadaffis fortjenester i forklaringen.

15 Betyder vores kritik af USA, NATO s, Syriens Venners og de arabiske oliestaters overfald på Syrien, at vi holder med Bashar al Assad? Nej, men hvis den syriske regering er så dårlig, som man påstår, er det nærmest ubegribeligt, at man i mere end tre år har kunnet modstå angrebet. Vold kan bruges til meget, men ikke til at købe indbyggernes loyalitet med. Betød vores støtte til det multietniske Tuzla, at vi holdt med Tuzlas borgmester Selim Beslagic? Nej, for bortset fra at anerkende hans Projektet i Pakistan indsats i arbejdet for at bevare multietniciteten i Tuzla, så kritiserede vi ham også for hans overdrevne tro på privatiseringspolitikken. Osv., osv., osv Uskyldsrene regeringer findes ikke! Der må altså et andet kompas til. Vores kompas er: Fuld respekt for retten for ethvert folk til selv at bestemme sin egen skæbne uden nogen som helst indblanding udefra. Hvis dette f.eks. blev praktiseret i Somalia, ville der ikke gå lang tid, før krigene var ophørt. PAKISTAN 15 Vidste man ikke bedre, må man betragte den amerikanske holdning som hul i hovedet. Tvunget af nederlaget i Afghanistan har man været nødt til at føre forhandlinger med den afghanske afdeling af Al Qaeda, nemlig Taliban. Men i Somalia er tilsvarende forhandlinger forbudt for alle parter på den amerikanske side af konflikten. Desuden er vi indædte tilhængere af FN -pagten ifølge hvilken krige, trusler om krige og krigslignende handlinger som handelsblokader er forbudt. STS har gennem næsten gennem tre år kørt et projekt sammen med Labour Education Foundation (LEF) i Pakistan, der går ud på at uddanne nye faglige tillidsfolk til LEF. Projektet og dets eventuelle fortsættelse var et hovedemne på bestyrelsesmødet den 3. september. På baggrund af et oplæg med billeder fra vores projektleder, Jamal Bakhteyar, drøftede bestyrelsen det igangværende projekt og dets mulige fortsættelse. Jamal havde også udarbejdet en meget omfattende rapport om hans sidste overvågningsbesøg i Pakistan i juli, men da denne rapport er skrevet på engelsk og er meget omfattende, må vi vente til næste nummer af INTERSOL med at omtale den nærmere. Undervisningen foregår på seks centre i Lahore. For dog at give et lille indtryk af projektets gang, vil vi her offentliggøre nogle billeder med tekst. Jamal yderst til højre sammen med de pakistanske medarbejdere. Khalid Mahmood står yderst til venstre. Elever på centret i Yohanna. Yohanna er, som navnet antyder, en af de største kristne områder i Punjab. Centret ligger på det kristne menighedscenter, New life Ministry. Præsten vil også være behjælpelig med at åbne nye centre. Trætte tekstilarbejdere, som laver det tøj, vi blandt andet bruger i Danmark, møder efter endt arbejde op i undervisningscentret i Asil. Brick Workers Union er en af LEF s medlemsorganisationer. (Foto: Jamal Bakhteyar)

16 STS INTERNATIONAL SOLIDARITY Hjemmesiden B Opdateres flere gange ugentligt Besøg fra Pakistan i september Returadresse: STS International Solidarity, Borgediget 23, Roskilde På grund af problemer med visum måtte Khalid Mahmouds besøg i juli desværre aflyses. Til gengæld vil Khalid aflægge besøg i september. Khalid Mahmood i juli. Foto: Jamal Bakhteyar. Khalid er leder af Labour Education Foundation (LEF), som STS har samarbejdet med siden Kort tid efter at samarbejdet blev indledt, startede Fikr-e-Noa-skolen i Kashmir. På skolen undervises børn af fattige familier. Skolen ledes af LEF, men STS har i syv år fungeret som skolens økonomiske basis. STS har også støttet dannelsen af tekstilarbejdernes fagforening i Pakistan. Uddannelse af tillidsfolk I 2011 startede LEF og STS deres mest ambitiøse projekt. Med støtte fra CISU begyndte et treårigt projekt, der gik ud på at uddanne nye faglige tillidsfolk til LEF. I et land, hvor kun 2,5 procent af de arbejdende er fagligt organiserede, og kun 1,4 procent har ret til kollektive aftaler, var der meget stærkt brug for et sådant projekt. Da op imod 75 procent af den pakistanske befolkning er analfabeter, var det også nødvendigt at kombinere uddannelsen af nye faglige aktivister med kurser i, hvordan man kunne læse og skrive. Det nuværende projekt udløber den 31. december Fase 2 i projektet LEF er meget interesseret i, at vi inden afslutningen af det gamle projekt, søger midler til en fase 2 i projektet, der vil betyde en ret kraftig udvidelse af det gamle projekt. Det er ikke mindst det, vi skal drøfte med Khalid, når han besøger os i september. Der er allerede gået et omfattende arbejde i gang med at skrive de nødvendige ansøgningspapirer til CISU. I dette arbejde har både LEF, projektlederen, Jamal Bakhteyar, og STS været involveret foruden STS s revisor, Niels Ole Ellegaard. Det har dog været et problem for STS, at Jeff har meddelt, at han vil trappe sit arbejde ned efter udgangen af dette år. Ny på posten Theresa Maria Folke Olesen vil overtage posten efter Jeff. Theresa er 29 år. Hun er fra Brønderslev, hvor hendes mor var tillidsmand på det lokale slagteri, indtil det lukkede, Theresa er kendt med fagligt arbejde inden for NNF. Hun har også arbejdet flere måneder i Sydafrika med at hjælpe prostituerede kvinder i gang med et bedre arbejde, og midlerne har hun selv skaffet. Nu bor Theresa i Roskilde. Hun er i gang med at skrive sit speciale i internationale udviklingsstudier på Roskilde Universitets Center. Det oprindelige møde med Khalid skulle efter planen have været gennemført i juli, fordi Khalid skulle deltage i en fagforeningskonference i England. Men i juli holder næsten alle sommerferie, hvad man ikke gør i september. Vi kan dog ikke meddele de nøjagtige datoer i skrivende stund. Theresa Maria Folke Olesen deltog i det sidste bestyrelsesmøde i STS. Tak for alle bidrag til vores landsindsamling til skolen i Kashmir. Indsamlingen fortsætter. Beløb kan sættes ind på Husk at melde flytning! STS, der yder humanitær bistand, mener, at problemerne i verden ikke skyldes mangelen på tekniske, industrielle eller økonomiske ressourcer, men den måde ressourcerne anvendes på. For blot nogle få procent af de store ressourcer, der bliver brugt til at føre krig med eller til andre forsvarsformål, kan man sikre hvert eneste menneske på jorden en anstændig tilværelse. Derfor samarbejder STS fortrinsvis med kræfter, der lige som os selv ønsker en anden lokal og global fordeling af ressourcerne.

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen.

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen. Bilag 3 Udskrift af optakt plus Interview med udenrigsminister Martin Lidegaard i 21 Søndag den 20. juli. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a9dd

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred.

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Medierne skal holde øje med magten. De skal afsløre løgne og ulovligheder de skal være demokratiets vagthunde, de skal

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

HADETS DANSKE PROFETER

HADETS DANSKE PROFETER HADETS DANSKE PROFETER I Danmark er der et antal personer, som har gjort det til deres levevej at sprede løgn og had mod NATOS hovedfjende: Rusland. Det kalder man for russofobi. Disse mennesker vil helst

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Indvandring og konflikt. Et historisk foredrag med særligt fokus på 1948-49

Indvandring og konflikt. Et historisk foredrag med særligt fokus på 1948-49 Indvandring og konflikt Et historisk foredrag med særligt fokus på 1948-49 Kilder Benny Morris: The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited Joan Peters: From Time Immemorial. The Origins of

Læs mere

altid. Fordi den egentlige magt ejer dette storslåede propagandaapparat og bestemmer hvad, der skal gentages igen og igen og hvad, der er tabu.

altid. Fordi den egentlige magt ejer dette storslåede propagandaapparat og bestemmer hvad, der skal gentages igen og igen og hvad, der er tabu. 1 Der ligger en vittighedstegning på Facebook. Den forestiller en mor, der går med sin lille dreng i hånden. Han spørger: Mor, hvorfor er der krige? Og hun svarer: Fordi vi bliver styret af en lille gruppe

Læs mere

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI Bunden prøve Prøven består af to dele: 1) En analyse og vurdering af Naser Khaders argumentation i kronikken Jeg ville aldrig forlade mine børn i et krigsramt land, ville du?

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt NOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 5.N.660. CC: Bilag: Fra: MENA Dato: 2. februar 2009 Emne: Besvarelse af URU samrådsspørgsmål

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

Maltakonferencen 2014

Maltakonferencen 2014 Maltakonferencen 2014 De nærmere detaljer i din identitet er hemmelig for ALLE, også de øvrige medlemmer i din gruppe, så lad være med at vise dette dokument til andre eller lade det ligge, hvor andre

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

KAN MAN ELSKE SIN FJENDE?

KAN MAN ELSKE SIN FJENDE? KAN MAN ELSKE SIN FJENDE? 1 2 Side 3 Indledning Side 4 Tema 1: Venner og fjender - vi er alle del af ét legeme Side 8 Tema 2: Magt - på godt og ondt Side 12 Tema 3: Brudte løfter - at miste håbet og tilliden

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet 21. september 2017 INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Lektor phd Peter Seeberg, direktør for DJUCO (www.djuco.org.) Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig Historie synopsis 2 2. verdenskrig I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den 2. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne til krigen. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Ukrainske journalister har propagandabekæmpelse som hobby

Ukrainske journalister har propagandabekæmpelse som hobby Ukrainske journalister har propagandabekæmpelse som hobby I det sidste år har Tatyana Matuchek og hendes kolleger på netmediet StopFake.org kæmpet en indædt kamp mod den russiske propagandamaskine på Krim-halvøen.

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025 Enigt kontinent bag topmøde i Havana. Blot to år efter at CELAC blev grundlagt som en sammenslutning af alle lande i Latinamerika og Caribien, er der skabt resultater, der vækker bitterhed i Washington.

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

MELLEMØSTKONFLIKTEN - det israelske synspunkt

MELLEMØSTKONFLIKTEN - det israelske synspunkt MELLEMØSTKONFLIKTEN - det israelske synspunkt 1 ISRAEL OG DEN ARABISKE VERDEN ISRAEL DE ARABISKE LANDE Antal stater 1 22 Areal i km 2 21.500 11.000.000 Bruttonationalprodukt/individ (US$) 29.000 8.000

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Kriser og konflikter under den kolde krig

Kriser og konflikter under den kolde krig Historiefaget.dk: Kriser og konflikter under den kolde krig Kriser og konflikter under den kolde krig Under den kolde krig 1947-1991 var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige

Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige Bertel Teilfeldt Hansen Krige mellem stater bliver sjældnere og sjældnere, og på mange måder er det internationale samfund i dag fredeligere

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

LÆRERVEJLEDNING Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved LÆRERVEJLEDNING 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD MISSION: Military Operations 3 Historie 3 Resume 3 Brug af spillet 4 Lærerens rolle 5 Arbejde med individuelle opgaver 5

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Nationalsocialisme i Danmark

Nationalsocialisme i Danmark Historiefaget.dk: Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme er en politisk strømning, der opstod i mellemkrigstidens Europa og Danmark. Den regnes ofte for en slags international

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

GAZA. Palæstina Initiativet Human Rights March

GAZA. Palæstina Initiativet Human Rights March GAZA Palæstina Initiativet Human Rights March GAZA VERDENS STØRSTE FÆNGSEL Siden besættelsen af Gaza i 1967 har Israel haft kontrol over Gazas luftrum og farvand, over landområder, al ud- og indrejse samt

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere