Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i raps Diseases and pest control in oilseed rape Ghita Cordsen Nielsen...17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i raps Diseases and pest control in oilseed rape Ghita Cordsen Nielsen...17"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Maltbyg: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse samt vækstregulering. Hvordan sikres udbytte og kvalitet? Malting barley: Fungicide/insecticide control and growth regulation Ghita Cordsen Nielsen...7 Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i raps Diseases and pest control in oilseed rape Ghita Cordsen Nielsen...17 Planteværn Online - ukrudt Crop Protection Online - weeds Per Rydahl...27 Planteværn Online sygdomme og skadedyr Crop Protection Online diseases and pests Leif Hagelskjær & Lise Nistrup Jørgensen...39 Hvedebladplet en ny sygdom i korn. Bekæmpelse og dyrkningsstrategier Tan spot a new disease in cereal. Control and impact of cultural parameters Lise Nistrup Jørgensen...51 Resistens mod bladplet, skoldplet og Ramularia i byg Resistance against net blotch, scald and Ramularia of barley Hans O. Pinnschmidt & Mogens S. Hovmøller...61 Aksfusarium. Sortsmodtagelighed og kemisk bekæmpelse Fusarium ear blight. Variety resistance and control by fungicides Lise Nistrup Jørgensen & Louise Vedel Olsen...73 Den danske virulensovervågning af meldug og rust hvad har vi lært? The Danish virulence survey for cereal powdery mildews and rusts ; what did we learn? Mogens S. Hovmøller...83 Ukrudt - sidste nyt fra Landsforsøgene Results from Danish field trials Poul Henning Petersen

3 Ukrudt sidste nyt fra Danmarks JordbrugsForskning Weed latest news from Danish Institute of Agricultural Sciences Solvejg K. Mathiassen, Per Kudsk, Peder Elbæk Jensen & Kamilla J. Fertin...95 Svampebekæmpelse - sidste nyt fra landsforsøgene Fungicide control latest news from the national field trials Ghita Cordsen Nielsen Kan landbruget reducere pesticidforbruget yderligere? Is it possible for the Danish farmers to reduce the use of pesticides any further? Carl Åge Pedersen En opdatering af Bicheludvalgets driftsøkonomisk analyser An update on the Bichel Committee s analyses of business economics Jens Erik Ørum Problemer ved økonomisk værdisætning af pesticidanvendelsens natureffekter Discussion of economic valuation in a Danish context Pernille Kaltoft Sådan blev pesticidinnehållet i overfladevand reduceret i Skåne Reduction of pesticide concentrations in surface water in southern Sweden Jenny Kreuger & Eskil Nilsson Sprøjteteknik er afgørende for effekt og afdriftens størrelse Application technique is decisive for efficacy and amount of spray drift Peter Kryger Jensen I praksis kan håndtering af pesticider forbedres på de fleste ejendomme In practice, pesticide handling can be improved on most farms Henriette Hossy Status for overvågning af grundvand Monitoring of ground water in Denmark Walter Brüsch Varslingssystemet for udvaskning af pesticider Status efter tre års monitering The Pesticide Leaching Assessment Programme Status after three years of monitoring Preben Olsen, Jeanne Kjær & Ruth Grant

4 Mulighed for at udpege arealer med særlig risiko for pesticidudvaskning Possibility to identify areas vulnerable to pesticide contamination Ole Hørbye Jacobsen, Sven Elsnab Olesen, Erik Nygaard, Henrik Vosgerau, Carsten Suhr Jacobsen & Vibeke Erntsen Krav til vaskepladser Regulations of the filling and rinsing site for spray equipment Poul Henning Petersen Biobed er det en praktisk mulighed? Biobed a feasible way? Niels Henrik Spliid Hvor meget af pesticiderne bliver tilbage på sprøjten? What proportions of the applied pesticides are deposited on the external parts of the sprayer? Peter Kryger Jensen & Niels Henrik Spliid Fortynding af restsprøjtevæske og udstyr til rengøring af marksprøjter Dilution of spray residues and equipment for sprayer cleaning Christian Holst Atlantis ganske enkelt stærk Atlantis simply strong Niels Bjerre

5 6

6 1. Danske Plantekongres 2004 Maltbyg: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse samt vækstregulering. Hvordan sikres udbytte og kvalitet? Malting barley: Fungicide/insecticide control and growth regulation Ghita Cordsen Nielsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Planteavl Udkærsvej 15, Skejby DK-8200 Århus N Summary The strategy for pest and disease control and growth regulation in malting barley is described. Indledning I maltbyg er det nødvendigt at vurdere effekten af planteværnsindsatsen på både udbytte og kvalitet. Hvis der ikke er et vist angreb af skadegørere, opnås der dog ingen forbedring af kvaliteten ved svampe- og skadedyrsbekæmpelse. Der findes mange forsøg, hvor der er opnået rentable merudbytter for svampe- og skadedyrsbekæmpelse, men det har ikke resulteret i en bedre maltbygkvalitet i forhold til ubehandlet. Omvendt findes der også forsøg, hvor planteværnsindsatsen har været afgørende for, om hele avlen er blevet afregnet til maltbygpris eller foderbygpris. Ud fra fremavlsarealet forventes maltbygsorterne Barke, Prestige og Alliot at være de mest udbredte maltbygsorter i den kommende sæson. Svampebekæmpelse På baggrund af forsøgene anbefales følgende strategi for svampebekæmpelse i maltbyg: Lavt smittetryk: ingen bekæmpelse Moderat smittetryk: 1 x ¼ dosis Højt smittetryk: 2 x ¼ dosis Meget bygbladplet: ½ + ¼ dosis Amistar- eller Cometholdige løsninger anbefales. Disse midler kan blandes med flere forskellige svampemidler. Kun ved svampebekæmpelse før vækststadium anbefales ældre midler. Tidlige svampeangreb er blevet mindre hyppige i vårbyg, efter at der i meget DJF-rapport nr. 98 (2004), side

7 stort omfang dyrkes vårbygsorter med mlo-resistens mod meldug (bl.a. Barke, Prestige, Alliot, Hydrogen). I 2003 optrådte der ligesom året før meget kraftige angreb af bygbladplet i Lux og Prestige. I figur 1-2 ses de opnåede nettomerudbytter for svampesprøjtning i De angivne doser er den totale dosering for blandingen af midler. Der er regnet med en maltbygpris på 85 kr./hkg. I Oversigt over Landsforsøgene er der også regnet med en maltbygpris på 105 kr./hkg, men det ændrer ikke konklusionerne. I Lux blev der foruden udbyttestigningen målt en forbedret kvalitet, der i gennemsnit af forsøgene resulterede i et yderligere merudbytte på 331 kr./ha. Året før indgik også halv dosis efterfulgt af kvart dosis, og denne indsats var der bedst betaling for i Lux. I Prestige var der i 2002 bedst betaling for to behandlinger med kvart dosis. To behandlinger med 1/8 dosis indgik ikke i forsøgsplanen. I figur 3-4 ses de opnåede nettomerudbytter i 2003 i Landora og Hydrogen. Hydrogen er meget modtagelig for bygrust, men bygrust optrådte ikke i I figur 5-6 ses de opnåede nettomerudbytter i Barke i forsøg i og i Alliot i forsøg i I Barke er afprøvet Amistar Pro. Normaldoseringen for Amistar Pro er 2,0 l/ha og indholdet heri svarer til 0,8 l Amistar + 0,75 l Corbel. 1/8 dosis Amistar Pro klarede sig bedst i Barke, hvilket svarer til knap en kvart normaldosis. Lux, 5 forsøg Lux, 5 trials 2003 Nettomerudbytte, hkg/ha. Net yield increase, hkg/ha ,1/2 dosis 37-39, 1/2 dosis 51-59, 1/2 dosis 32, 1/4 dosis 37-39, 1/4 dosis 51-59, 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/4 + 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/8 + 1/8 dosis Stadium og dosis. Stage and dose. Figur 1. Opnåede nettomerudbytter for svampebekæmpelse med Amistar + Stereo (Oversigt over Landsforsøgene 2003). Net yield increase obtained through fungicide control with Amistar + Stereo (Annual report of the National Field Trials 2003). 8

8 Prestige, 5 forsøg Prestige, 5 trials Nettomerudbytte, hkg/ha. Net yield increase, kgh/ha ,1/2 dosis 37-39, 1/2 dosis 51-59, 1/2 dosis 32, 1/4 dosis 37-39, 1/4 dosis 51-59, 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/4 + 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/8 + 1/8 dosis Stadium og dosis. Stage and dose. Figur 2. Opnåede nettomerudbytter for svampebekæmpelse med Amistar + Stereo (Oversigt over Landsforsøgene 2003). Net yield increase obtained through fungicide control with Amistar + Stereo (Annual report of the National Field Trials 2003). Landora 5 forsøg Landora, 5 trials Nettomerudbytte, hkg/ha. Net yield increase, hkg/ha ,1/2 dosis 37-39, 1/2 dosis 51-59, 1/2 dosis 32, 1/4 dosis 37-39, 1/4 dosis Stadium og dosis. Stage and dose , 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/4 + 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/8 + 1/8 dosis Figur 3. Opnåede nettomerudbytter for svampebekæmpelse med Amistar + Stereo (Oversigt over Landsforsøgene 2003). Net yield increase obtained through fungicide control with Amistar + Stereo (Annual report of the National Field Trials 2003). 9

9 Hydrogen, 4 forsøg Hydrogen, 4 trials Nettomerudbytte, hkg/ha. Net yield increase, kgh/ha ,1/2 dosis 37-39, 1/2 dosis 51-59, 1/2 dosis 32, 1/4 dosis 37-39, 1/4 dosis 51-59, 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/4 + 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/8 + 1/8 dosis Stadium og dosis. Stage and dose. Figur 4. Opnåede nettomerudbytter for svampebekæmpelse med Amistar + Stereo (Oversigt over Landsforsøgene 2003). Net yield increase obtained through fungicide control with Amistar + Stereo (Annual report of the National Field Trials 2003). Barke, 14 forsøg Barke, 14 trials Nettomerudbytte, hkg/ha. Net yield increase, hkg/ha ,1/2 dosis 32-37, 1/4 dosis 32-37, 1/8 dosis og 59, 1/4 + 1/4 dosis og 59, 1/8 + 1/8 dosis -2 Stadium og dosis. Stage and dose. Figur 5. Opnåede nettomerudbytter for svampebekæmpelse med Amistar Pro (Oversigt over Landsforsøgene 2003). Net yield increase obtained through fungicide control with Amistar Pro (Annual report of the National Field Trials 2003). 10

10 Alliot, 6 forsøg Alliot, 6 trials Nettomerudbytte, hkg/ha. Net yield increase, hkg/ha ,1/2 dosis 32-37, 1/4 dosis 59, 1/4 dosis og 59, 1/2 + 1/4 dosis og 59, 1/4 + 1/4 dosis -2 Stadium og dosis. Stage and dose. Figur 6. Opnåede nettomerudbytter for svampebekæmpelse med Amistar + Stereo (Oversigt over Landsforsøgene 2003). Net yield increase obtained through fungicide control with Amistar + Stereo (Annual report of the National Field Trials 2003). Fusarium i maltbyg Fusarium er uønsket i maltbyg, fordi Fusarium danner toksiner og kan forårsage overskumningsproblemer. Overskumning kan også forårsages af andre svampe bl.a. lagersvampene Aspergillus og Penicillium, men så vil byggens spireevne være så påvirket, at den kasseres på grund af lav spireenergi. Hvis der opstår uenighed med producenten om angrebsgraden af Fusarium og alle andre kvalitetsparametre for maltbyg i øvrigt er i orden kan det anbefales at få udført en såkaldt Elisa-test. Det er dog nødvendigt forinden at få accept fra grovvarefirmaet om, at firmaet vil acceptere analyseresultatet. Det er også nødvendigt at opnå enighed om prøveudtagningen. Det betyder, at leverandøren er i stand til at opbevare afgrøden, indtil der foreligger et analyseresultat, da Elisa-testen tager nogle dage. Der arbejdes p.t. på at undersøge mulighederne for at undersøge indholdet af Fusarium med NITapparatet. Kan NIT-apparatet anvendes, kan man få resultatet med det samme. Elisa-testen er en serologisk test, og ved angreb af Fusarium fremkommer en gul farvereaktion. Jo kraftigere farve, jo mere Fusarium. Styrken af gulfarvningen aflæses på en farveskala: Antallet af enheder Bemærkninger Under 20 Byggen godkendes Byggen godkendes kun, såfremt spireevnen er høj Gråzone. Oftest afvises disse prøver. Over 40 Byggen ikke egnet som maltbyg. 11

11 Danish Malting Group A/S udfører ikke længere Fusarium-analyser for landmænd, så Steins Laboratorium A/S er det eneste laboratorium, som udfører testen. Testen koster 265 kr./prøve. Steins tilstræber, at der gives svar indenfor 5-10 arbejdsdage. Svampemidlerne har generelt dårlig effekt mod Fusarium. Kun Folicur og Juventus har nogen effekt. I bedste fald kan der med fuld dosering under blomstring opnås en effekt på ca. 50 procent. Nogle af vårbygsorternes modtagelighed for Fusarium er undersøgt i forsøg med kunstig smitte. Se figur 7. Det fremgår, at der er sortsforskelle i modtagelighed. Der foreligger ikke data fra andre sorter end dem, der aktuelt dyrkes i Danmark. Number of spikelets attacked per spike. Figur 7. Rangordning af 16 vårbygsorters modtagelighed for aksfusarium efter kunstig smitte (Danmarks JordbrugsForskning, 2003). Ranking of susceptibility to ear blight after artificial infection in 16 spring barley varieties. 12

12 Skadedyrsbekæmpelse Bekæmpelse af bladlus og kornbladbillens larve anbefales ved angreb over de vejledende bekæmpelsestærskler. Forsøgsarbejdet har de senere år været koncentreret om at belyse de nødvendige doser ved skadedyrsbekæmpelse i vårbyg. På baggrund heraf ses i tabel 1 en oversigt over de anbefalede Tabel 1. Doser af skadedyrsmidler i korn. Dose of insecticides in cereals. Fastac 50 Karate 2,5 WG IT Cypermethrin Mavrik 2 F Dimethoat 50 pct. (Perfekth. 500 S) Dimethoat 40 pct. (Danadim Dimeth. 40 EC) Pirimor Bladlus, normaldosis Aphids, normal dose 0,25 0,2 0,125 0,2 (0,1) 0,6 0,8 0,25 (0,15-0,25) Kornbladbiller, normaldosis 0,25 0,2 0,125-0,6 - - Oulema melanopus, normal dose Kr. pr. ha pr. normal dosis (bladlus) DKK per ha per normal dose (aphids) Anbefalet dosis mod bladlus i hvede Recommended doses against aphids in wheat Anbefalet dosis mod bladlus i vårbyg Recommended doses against aphids in spring barley ,125 0,1 0,06 0,05-0,1 0,6 0,8 0,05-0,1 0,2 0,15 0,1 0,05-0, ,05-0,1 Fed skrift = anerkendte doseringer. Highlighted figures = approved doses. Dosering i parentes = firmaets anbefaling. Doses in parenthesis = company approval. - = ikke godkendt. Not approved. doser. Doserne er højere i vårbyg end i hvede. Dette skyldes nok bladlusenes placering i bunden af vårbygafgrøden. I hvede er det lettere at ramme bladlusene, som sidder i hvedeaksene. I vårbygforsøg med bladlusbekæmpelse har Fastac og Karate resulteret i de højeste nettomerudbytter, og doserne bør være omkring trekvart dosering. Med Mavrik og Pirimor er opnået lidt mindre nettomerudbytter, men kvart til halv dosis af disse midler har 13

13 resulteret i de største nettomerudbytter. Dimethoatmidler må ikke længere anvendes i byg og havre. I hvede, rug og triticale må dimethoat nu max. anvendes med 0,5 kg aktivstof pr. ha. Forsøgene har vist, at langtidsvirkningen af dimethoatmidler er meget kort, hvorfor nedsatte doser ikke anbefales. Vækstregulering Sprøjtning med 0,15 l/ha Cerone i stadium 39 i maltbyg har ofte reduceret aks- og strånedknækning. Trods dette er der oftest kun opnået små og usikre merudbytter for vækstregulering. Det vurderes derfor, at høsten skal være meget forsinket for at opnå et merudbytte for vækstregulering. Svampesprøjtning har i flere tilfælde også reduceret tendensen til aks- og strånedknækning. Der er i årenes løb udført mange forsøg, der skal belyse spørgsmålet, og i mange forskellige sorter. I tabel 2 ses resultater fra 21 landsforsøg med vækstregulering i Bruttomerudbytter er angivet. 0,15 l Cerone koster 33 kr. I figur 8 ses merudbytterne i enkeltforsøgene. Kun i 3 af forsøgene var sorteringen under 90. I disse forsøgsparceller var der foretaget Cerone+svampebehandling. Svampebehandling alene var dog tilstrækkelig i de to forsøg. Der var ingen sikre sammenhænge mellem merudbytte og følgende karakterer: lejesæd, aks- og strånedknækning, sort. 14 landsforsøg i viste et usikkert bruttomerudbytte på 0,8 hkg/ha for behandling med Cerone. 11 landsforsøg i viste et usikkert bruttomerudbytte på 1,4 hkg/ha. 6 landsforsøg i 1996 gav intet merudbytte for Cerone. Tabel 2. Planteværn i maltbyg, 21 landsforsøg Plant protection in malting barley, 21 national field trials Aksnedknækning, % aks tendency to breaking of ear, % Lejesæd, kar. Lodging, character 0-10 Strålængde, straw length, cm Stråned -knækning, % tendency to breaking of straw, % Sortering, % kerner Seeding, % kernel > 2,5 mm Udbytte og merudbytte, hkg kerne Yield and extra yield, hkg kernel Behandling /Treatment 1. Ubehandlet/untreated 19 1, ,2 2. St l Amistar Pro, St ,5 l Amistar 17 0, ,5 3. St l Amistar Pro, St ,5 l Amistar + 0,15 l Cerone 15 0, ,5 LSD 2-3 1,0 14

14 7 6 5 Bruttomerudbytte, hkg/ha, Gross yield increase, hkg/ha Forsøgsnr. Trial number. Figur 8. Opnåede bruttomerudbytter for behandling med Cerone i de 21 enkeltforsøg i tabel 2 (forsøgsled 3-2), hkg/ha. Gross yield increase for treatment with Cerone in the 21 single trials in table 2 (plot 3-2), hkg/ha. Litteratur Oversigt over Landsforsøgene. Planteavlsorientering Vækstregulering i maltbyg, , 9. april 2003 Planteavlsorientering Fusarium i maltbyg , 5.august Planteavlsorientering Vårbygsorternes modtagelighed mod aksfusarium, , 5. august

15 16

16 1. Danske Plantekongres 2004 Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i raps Diseases and pest control in oilseed rape Ghita Cordsen Nielsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Planteavl Udkærsvej 15, Skejby DK-8200 Århus N Summary Results from trials with control of diseases (Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Alternaria brassicae, A. brassicicola) in winter oilseed rape are presented. Results from the monitoring of Psylliodes chrysocephala are shown. Knoldbægersvamp i raps I figur 1 ses en oversigt over den gennemsnitlige angrebsgrad af knoldbægersvamp i vinterog vårraps i de senere år i ubehandlede marker eller i ubehandlede områder af marker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i Fra 2002 er vårraps ikke længere undersøgt. Sidst der forekom kraftige angreb af knoldbægersvamp var i Siden 1996 har planteavlskonsulenterne fulgt fremspiringen af frugtlegemer af knoldbægersvamp i udlagte depoter med sklerotier. Efter høst indsender konsulenterne data fra marken, hvor depotet har været etableret. Det er data om angreb af knoldbægersvamp i ubehandlet (hvis marken behandles med svampemiddel, efterlades et ubehandlet område), sædskifte, nedbørsforhold mv. Pointskema Bekæmpelse af knoldbægersvamp/gråskimmel skønnes kun rentabel ved over ca. 20 pct. angrebne planter ved høst. Problemet er at vurdere i hvilke år og i hvilke marker, angrebene kommer over dette niveau. Eventuel bekæmpelse skal udføres i fuld blomstring ved begyndende fald af de gule kronblade, og før symptomer ses. Bekæmpelse er kun relativt sjældent nødvendig. Hyppig rapsdyrkning og megen nedbør op til og under blomstring af raps fremmer angreb. DJF-rapport nr. 98 (2004), side

17 Angreb af knoldbægersvamp Attack of Sclerotinia. Vinterraps. Winter oilseed rape. Vårraps. Spring oil seed rape. 15 Pct. angrebne planter. Pct plants attacked N = 43 N = 10 Vinter, winter (0-50 ) V år, spring (0-30 ) N = 49 N = 13 Vinter (0-50 ) Vår (0-15) N = 58 N = 11 Vinter (0-2 5) Vår (0-15) N = 56 N = 11 Vinter (0-3 0 ) Vår (0-7) N = 53 N = 7 Vinter (0-15) Vår (0-5) N = 33 N = 6 Vinter (0-10 ) Vår (0-2 ) N = 35 Vinter (0-50 ) N = 41 Vinter (0-3 5) Figur 1. Angreb af knoldbægersvamp i vinterraps i og vårraps i i ubehandlede marker/områder i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Variationen i angrebene i de enkelte år er angivet i parentes. Attack of Sclerotinia in winter and spring oilseed rape in / in untreated fields/areas in the plant advisers forecast and monitoring network. The figures in parenthesis are the variation in attacks for each year. Der har været udviklet et pointskema, som på baggrund af oplysninger om sædskifte, nedbørsdata, forventet udbytte mv. gav en vurdering af risikoen for betydende angreb af knoldbægersvamp. Dette pointskema er evalueret på baggrund af data fra planteavlskonsulenternes registreringsnet i Pointskemaet har efter en nøjere analyse vist sig ikke at være anvendeligt til at afgøre behovet for bekæmpelse af knoldbægersvamp. I dag findes der således ikke noget godt beslutningsstøttesystem til at afgøre behovet for bekæmpelse. Skulpesvamp Skulpesvamp optræder mere eller mindre hvert år, og ved bekæmpelse under fuld blomstring opnås også god effekt mod skulpesvamp. Der findes i dag heller ikke noget godt grundlag til at afgøre, om der er behov for at bekæmpe skulpesvamp. Alle sorter er mere eller mindre modtagelige, og efterhånden som modningen nærmer sig, stiger angrebet. Svampen trives i varmt (17-25 C er optimum) og fugtigt vejr. 18

18 Bekæmpelse I tabel 1 ses en oversigt over godkendte midler og anbefalede doseringer til svampebekæmpelse i raps under blomstring. Tabel 1. Godkendte svampemidler i raps. Approved fungicides in oilseed rape. Svampesygdom/ Disease Tidspunkt/time Middel/Agent Dosis pr. ha/dose BI Treatment index Pris Price DKK/ha Knoldbægersvamp skulpesvamp gråskimmel Sclerotinia Alternaria Botrytis Knoldbægersvamp gråskimmel Sclerotinia Botrytis Knoldbægersvamp skulpesvamp Sclerotinia Alternaria På rapsens stadium (fuld blomstring) At growth stage (complete flowering) På rapsens stadium (fuld blomstring) At growth stage (complete flowering) På rapsens stadium (fuld blomstring) At growth stage (complete flowering) 1) 480 kr. pr. l i 20 liters dunke. Folicur EW 250 0,75 l 0, Sportak EW 1,2 l 0, Amistar 1,0 1, ) På baggrund af forsøgsresultaterne anbefales Folicur. I figur 2 ses en sammenstilling af forsøg med svampesprøjtning i vinterraps. Der har været udført 19 landsforsøg i , hvor effekten af Folicur og Amistar er sammenlignet. I er ret høje doser nemlig 1,5 l Folicur (576 kr.) sammenlignet med 1,0 l Amistar (548 kr.), og i 2000 er 0,5 l Folicur (192 kr.) sammenlignet med 0,5 l Amistar (274 kr.). I gennemsnit af de 19 forsøg har Folicur resulteret i et bruttomerudbytte på 336 kg pr. ha og Amistar i 213 kg pr. ha. Anvendelse af Folicur resulterede i positive nettomerudbytter i 53 pct. af tilfældene og Amistar i positive nettomerudbytter i 32 pct. af tilfældene. 19

19 Bruttomerudb. kg/ha. Gross extra yield kg/ha Svampebekæmpelse vinterraps, blomstring. Fungicide control winter oilseed rape, flowering Forsøgsnr. Trial no. Folicur Amistar Figur 2. Opnåede bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring i 19 vinterrapsforsøg i I er 1,5 l/ha Folicur sammenlignet med 1,0 l/ha Amistar. I 2000 er 0,5 l/ha Folicur sammenlignet med 0,5 l/ha Amistar (Oversigt over Landsforsøgene). Gross yield increase for fungicide control in winter oilseed raps during flowering in 19 winter oilseed rape trials in In l/ha Folicur is compared with 1.0 l/ha Amistar. In l/ha Folicur is compared with 0.5 l/ha Amistar (Annual Report of the National Field Trials). I figur 3 ses de opnåede bruttomerudbytter i landsforsøg, hvor Folicur har indgået. Omkostninger til Folicur og udbringning (65 kr. pr. ha) er angivet. Rapsprisen er sat til 165 kr. pr. hkg. Køreskaden er ikke fratrukket. 20

20 Bruttomerudbytte, kg/ha. Gross yield increase, kg/ha Svampebekæmpelse i vinterraps, 1,0 l Folicur blomstring. Fungicide control in winter oilseed rape, 1.0 l Folicur flowering Figur 3. Opnåede bruttomerudbytter for 1,0 l/ha Folicur i fuld blomstring i 35 forsøg i (Oversigt over Landsforsøgene). Gross extra yields obtained in the national field trials with 1.0 l/ha Folicur at flowering in 35 trials in (Annual Report of the National Field Trials). I tabel 2 ses en oversigt over køreskaden på baggrund af landsforsøg i Regner man med et udbytteniveau på 35 hkg pr. ha og med en køreskade på 4 pct. med en 12 m sprøjte, koster det 140 kg frø at køre i afgrøden. Lægges denne omkostning til, fremgår det af figur 3, at bekæmpelse af svampesygdomme kun sjældent har været rentabelt. Tabel 2. Køreskade i vinterraps (Oversigt over Landsforsøgene, 1992). Driving damage in winter oilseed rape. Raps/oilseed rape Ingen kørsel No driving Vinterraps/winter oilseed rape Forholdstal for udbytte ved kørsel med en bombredde på Proportional yield for driving with a bar width of 12 m 16 m 20 m 24 m Kørsel st. 55/Driving Kørsel st Kørsel st. 63 og Kørsel før høst Driving before harvest

21 I figur 4 ses de opnåede nettomerudbytter ved forskellige doser af Folicur. Da angrebene i forsøgene har været svage til moderate, er det ingen overraskelse, at den laveste dosis har klaret sig bedst. Køreskaden er ikke fratrukket i disse forsøg. 13 forsøg svampebekæmpelse vinterraps trials fungicide control winter oilseed rape Nettomerudbytte, hkg/ha*. Net yield increase, hgk/ha ,5 0,75 1,0 dosis Folicur, l/ha * køreskade ikke fratrukket/driving damages not included. Figur 4. Opnåede nettomerudbytter ved svampebekæmpelse med 3 doser af Folicur i fuld blomstring i vinterraps (Oversigt over Landsforsøgene). Net extra yields obtained with fungicide control with three doses of Folicur at flowering in winter oilseed rape (Annual Report of the National Field Trials). Rodhalsråd og lys bladplet Der findes ingen danske angivelser over sorternes modtagelighed, men i tabel 3 og 4 ses engelske henholdsvis tyske angivelser. Vær opmærksom på, at 9 er bedst på den engelske skala, og 9 er dårligst på den tyske skala. I indeværende sæson forventes følgende sorter at være mest udbredte i Danmark: Canberra, Caracas, Verona, Labrador, Disco, Calypso og Elan. 22

22 Tabel 3. Sortsmodtagelighed for lys bladplet henholdsvis rodhalsråd (Phoma) (NIAB 2002). Susceptibility to Cylindrosporium concentricum and Phoma. Sort/Variety Lys bladplet, Cyl. concent. 9 = god resistens/ good resistance Phoma, 9 = god resistens/good resistance Bilbao 7,2 4,7 Canberra 7,6 7,3 Caracas 5,9 7,1 Disco 6,8 6,1 Elan 8,3 4,7 Exact 7,3 5,0 Labrador 6,5 4,9 Royal 5,6 4,2 Tequila 6,7 6,3 Toccata 6,6 5,1 Verona 7,3 5,8 Winner 6,6 5,9 LSD 0,8 1,4 Tabel 4. Sortsmodtagelighed for rodhalsråd (Phoma) i tyske forsøg (Bundessortenamt, 2003). Susceptibility to Phoma in German trials (Bundessortenamt, 2003). Sort/Variety Modtagelighed (1-9 skala, 9 mest modtagelig) Susceptibility (1-9 scale, 9 highest susceptibility) Action 4 Cadillac 3 Carousel 2 Elan 4 Mika 4 Twister 3 23

23 Danske forsøg med svampebekæmpelse om efteråret med Sportak eller Folicur rettet mod rodhalsråd eller lys bladplet har oftest ikke været rentable. Rodhalsråd optræder nu og da med kraftigere angreb, mens angreb af lys bladplet siden 1995 har været relativ svage. I 1995 blev der dyrket sorter, som var ret modtagelige mod lys bladplet bl.a. sorten Bristol. Lys bladplet og rodhalsråd kan også bekæmpes tidlig forår. I England anbefales bekæmpelse af lys bladplet om efteråret eller om foråret med 0,5 l Folicur ved over 25 pct. angrebne planter. Mod rodhalsråd findes ingen vejledende bekæmpelsestærskler. Kålbrok Når man dyrker raps, er det en god ide at undersøge marken for eventuelt angreb af kålbrok, så angrebet opdages i tide. Angreb er tit mest udbredt i lavninger, fordi fugtighed fremmer svampens spredning. Svampen kan formere sig ved over ca. 10 grader. Svampen kan kun forebygges ved sædskifte (undgå også korsblomstret ukrudt som f.eks. hyrdetaske), et ikke for lavt reaktionstal og en god afvanding. I Tyskland dyrkes kålbrokresistente sorter på et mindre areal. Der findes ingen tærskel for, hvor mange planter angrebet af kålbrok, der kan tolereres. Ser vinterrapsen rimelig normal ud i foråret, er erfaringen, at selv 50 pct. planter med kålbrok kan tolereres. Skadedyr Angrebene af skulpegalmyg har de senere år generelt været svage, hvorfor bekæmpelse nu kun anbefales i meget begrænset omfang. Rapsjordlopper er derimod et nyt skadedyr, som siden 1992 har bredt sig i Danmark. Efter nogle år med relativ kraftige angreb især i vækstsæsonen 2001, forventes nu nogle år med svage angreb. Angreb af rapsjordlopper optræder ifølge svenske undersøgelser typisk i cycler. Dette er også set i Danmark. Se figur 5. Glimmerbøsser optræder i visse år som et problem i raps. Glimmerbøsser og resistens mod pyrethroider er omtalt i et andet indlæg i denne publikation. 24

24 Fangster rapsjordlopper. Catch of Psylliodes chrysocephala. 350 Fangst pr. bakke. Catch per trap Figur 5. Fangster af rapsjordlopper i gule firkantede fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i efterårene Bekæmpelsestærsklen på 50 rapsjordlopper pr. fangbakke i hovedflyvningsperioden er angivet. Psylliodes chrysocephala caught in yellow traps in the plant advisers monitoring and registration network in autumn The threshold 50 Psyll. chrysocephala per trap is mentioned for the main period of flying. Litteratur Planteavlsorientering Resistens mod knoldbægersvamp, , 20. marts Planteavlsorientering Resistens mod kålbrok, , 22. april Planteavlsorientering Vinterrapssorternes modtagelighed for svampesygdomme, , 1. september Planteavlsorientering Nedsat følsomhed mod triazoler hos lys bladplet i Skotland, , 6. november

25 26

26 1. Danske Plantekongres 2004 Planteværn Online - ukrudt Crop Protection Online - weeds Per Rydahl Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantebeskyttelse Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200 Slagelse Summary The weed module of a Danish decision support system named Crop Protection Online (CPO) is built-up on a model, which runs in 3 main model steps. Model step 1 decides the need for weed control, model step 2 selects candidate herbicides and calculates doses, which can produce the efficacy level, which are decided in step 1. Model step 3 calculates relevant tank mixtures, if such are advantageous considering the need for control, herbicide cost and the Treatment Frequency Index (TFI). This model has been integrated into 3 different calculation tools: Solve problem will on the basis of actual field registrations quantify the need for weed control and suggests treatment options, in which herbicide cost, or alternatively, the TFI has been minimized. Recommendations can be made in the range 5% - 300% of one normal dose and, consequently, treatment options can be found in most fields. Efficacy Profile provides an overview of the strengths and weaknesses in the efficacy on different weed species of a certain herbicide. Users mixture shows the calculated efficacy on different weeds from an herbicide tank mixture, which the user selects. CPO also includes a season plan, which provides crop specific instructions on the timing throughout a growing season for field inspections and model consultations. The results from 1,888 tests of CPO in Danish field trials show that this programme can handle fields heavily infested with weeds in spring cereals, winter cereals, field pea and sugar beet in a satisfactory and safe way with a TFI, which is at least 48% lower than the average sale in winter cereals and at least 44% lower than the average sale in spring barley and sugar beet in Denmark in the period DJF-rapport nr. 98 (2004), side

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens?

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens? Planteværn Online Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider Af Solvejg K Mathiassen, Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer and Per Rydahl Aarhus Universitet, Flakkebjerg September 2011 Hvad er

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen.

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen. DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007 Globalisering påvirker os alle Lederen. Acanto Prima Designet til bekæmpelse af svampe i vinter- og vårbyg. Beskytter planten, mens byggen

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 5 23. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på udviklingen af vintersædsmarkerne. Hvedemarker ses fra st. 30 33 (begyndende strækning 3 knæ dannet). De vinterbygmarker,

Læs mere

Driftsøkonomiske muligheder for en reduceret og miljøvenlig pesticidanvendelse

Driftsøkonomiske muligheder for en reduceret og miljøvenlig pesticidanvendelse 1. Danske Planteavlskongres 2004 Driftsøkonomiske muligheder for en reduceret og miljøvenlig pesticidanvendelse Farm economic potential for a reduced and environmental-friendly use of pesticides Jens Erik

Læs mere

Rubric i hvede, 8 fs 2011

Rubric i hvede, 8 fs 2011 Rubric i hvede, 8 fs 2011 0,25 Bell + 0,1 Comet 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,75 Bell 1,125 Bell 1,5 Bell 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,5 Rubric 0,75 Rubric 2,2 2,4 2,1 2,8 2,2 2,8 2,1 3 3,1 0 2 4 6

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG Til NaturErhvervsstyrelsen Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs...

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs... Svampebekæmpelse i hvede... 6 Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9 Klokkeklare resultater i majs... 13 Flere foderenheder i majs... 14-15 Indhold Heldigvis er priserne på vej op 2 Beskyt kornet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Författare Nielsen B. Utgivningsår Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Læs mere

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret. IN03-003 dførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.dk Dokument sidst revideret 25. marts 2004. Hvorfor logaritmesprøjte?

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Klaus Nielsen Tlf: 40 71 84 32 klaus.nielsen@basf.com Jakob Skodborg Jensen Tlf: 40 16 81 63 jakob.skodborgjensen@basf.com

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET Nyt fra projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Peter Hartvig, Forskningscenter Flakkebjerg Rent for 100 kr. pr. hektar?. Rent for 100 kr. pr. hektar? er et PAF finansieret

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 2014 Værs go Markbogen 2014 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Galera UKRUDTSMIDDEL. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år.

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Galera UKRUDTSMIDDEL. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år. Front page cover PAGE 1 45mm 17mm FORSIGTIG Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer 18 feb 2014 Funktionalitet Brugers blanding og Effektprofil Automatisk skift mellem

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 Værs go Markbogen 2013 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Udredning om moniterings, varslings- og beslutningsstøttesystemer. planteproduktionen i landbrug, gartneri og frugtavl. Miljøprojekt nr.

Udredning om moniterings, varslings- og beslutningsstøttesystemer. planteproduktionen i landbrug, gartneri og frugtavl. Miljøprojekt nr. Udredning om moniterings, varslings- og beslutningsstøttesystemer for skadevoldere i planteproduktionen i landbrug, gartneri og frugtavl Miljøprojekt nr. 1407, 2012 Titel: Udredning om moniterings, varslings-

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Det grønne pesticidregnskab

Det grønne pesticidregnskab Det grønne pesticidregnskab Udvikling og analyse af et enkelt værktøj til vurdering af individuelle bedrifters pesticidforbrug i forhold til det gennemsnitlige forbrug på landsplan og måltallene for behandlingsindeks

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Agil 100 EC 5 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler.

Agil 100 EC 5 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps,. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Anvendelse af ufuldstændige blokforsøg

Anvendelse af ufuldstændige blokforsøg Anvendelse af ufuldstændige blokforsøg Kristian Kristensen 1, Jakob Willas 2, Lise Nistrup Jørgensen 3 og Rene Gislum 4 1 Forskergruppe for Biometri, Afd. for Husdyravl og Genetik, DJF 2 Afd. for Sortsafprøvning,

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2003 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkoulent i planteavl Phønix-Trykkeriet

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DuPont Agro. Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider og dværghybrider fra Pioneer.

DuPont Agro. Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider og dværghybrider fra Pioneer. DuPont Agro information om planteavl og plantebeskyttelse 2014 Få det bedste udbytte af din rapsmark Fokus på raps - side 8-13 Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider

Læs mere

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ

Læs mere

Evaluering af informations- og rådgivningsbaserede virkemidler i Pesticidhandlingsplan II

Evaluering af informations- og rådgivningsbaserede virkemidler i Pesticidhandlingsplan II Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 22 2003 Evaluering af informations- og rådgivningsbaserede virkemidler i Pesticidhandlingsplan II Tove Christensen og Henrik Huusom Fødevareøkonomisk Institut Miljøstyrelsen

Læs mere

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 & Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 VII Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans), kartoffel bladplet (Alternaria solani & A. alternata) samt rodfiltsvamp (Rhizocto nia solani) i kartofler

Læs mere

Hold bladene grønne længst muligt!

Hold bladene grønne længst muligt! NYHED! Bekæmper både og skimmel! Hold bladene grønne længst muligt! TM solani - kartoffelbladplet Hvorfor skal den bekæmpes? Hvor svær er den at opdage? Uddrag fra Faktablad om kartoffelbladplet som forårsages

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd

Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd 14. juli 2014 Bilag 1 Notat om effekt af tidlig såning af vintersæd i forhold til efterafgrøder på udvaskningen af kvælstof Konklusion En analyse af en række forsøgsresultater og målinger af udvaskning

Læs mere

Aktuelle bekæmpelsesmidler status, opdatering, nye midler og eventuelle nye off-label. midler

Aktuelle bekæmpelsesmidler status, opdatering, nye midler og eventuelle nye off-label. midler Aktuelle bekæmpelsesmidler status, opdatering, nye midler og eventuelle nye off-label midler Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Københavns Universitet Dagens emner Værktøjskassen Nye bekæmpelsesmidler

Læs mere

Seed your Success. DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter

Seed your Success. DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter Seed your Success DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter Det danske team Lars Ipsen Sales manager frø Tlf. nr. 29 12 68 00 Hans Jørgen Hansen Sales manager kemi Tlf. 24 48 60 30 Ditte Clausen Technical development

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 Ukrudt i planteskolerne nye arter, nye midler og status på afprøvninger de seneste år Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 SCIENCE AND TECHNOLOGY Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler Maskiner og planteavl nr. 84 2007 FarmTest Sprøjteteknik i kartofler Sprøjteteknik i kartofler Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion Titel: Sprøjteteknik

Læs mere

EU513 Leaflet Label Front page cover

EU513 Leaflet Label Front page cover Front page cover PAGE 1 45mm ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Farlig ved indtagelse (R). Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Meget

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154697 DENM/07S godk Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Høj biologisk effekt Regnfast let at bruge fri for at blande Beskytter bladenes nytilvækst

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Den afsluttende svampesprøjtning. i hvede... 6. Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8. Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd...

Den afsluttende svampesprøjtning. i hvede... 6. Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8. Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd... Den afsluttende svampesprøjtning i hvede... 6 Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8 Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd... 16-17 Signum mod alternaria i kartofler... 20 Indhold Stigende

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere