Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i raps Diseases and pest control in oilseed rape Ghita Cordsen Nielsen...17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i raps Diseases and pest control in oilseed rape Ghita Cordsen Nielsen...17"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Maltbyg: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse samt vækstregulering. Hvordan sikres udbytte og kvalitet? Malting barley: Fungicide/insecticide control and growth regulation Ghita Cordsen Nielsen...7 Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i raps Diseases and pest control in oilseed rape Ghita Cordsen Nielsen...17 Planteværn Online - ukrudt Crop Protection Online - weeds Per Rydahl...27 Planteværn Online sygdomme og skadedyr Crop Protection Online diseases and pests Leif Hagelskjær & Lise Nistrup Jørgensen...39 Hvedebladplet en ny sygdom i korn. Bekæmpelse og dyrkningsstrategier Tan spot a new disease in cereal. Control and impact of cultural parameters Lise Nistrup Jørgensen...51 Resistens mod bladplet, skoldplet og Ramularia i byg Resistance against net blotch, scald and Ramularia of barley Hans O. Pinnschmidt & Mogens S. Hovmøller...61 Aksfusarium. Sortsmodtagelighed og kemisk bekæmpelse Fusarium ear blight. Variety resistance and control by fungicides Lise Nistrup Jørgensen & Louise Vedel Olsen...73 Den danske virulensovervågning af meldug og rust hvad har vi lært? The Danish virulence survey for cereal powdery mildews and rusts ; what did we learn? Mogens S. Hovmøller...83 Ukrudt - sidste nyt fra Landsforsøgene Results from Danish field trials Poul Henning Petersen

3 Ukrudt sidste nyt fra Danmarks JordbrugsForskning Weed latest news from Danish Institute of Agricultural Sciences Solvejg K. Mathiassen, Per Kudsk, Peder Elbæk Jensen & Kamilla J. Fertin...95 Svampebekæmpelse - sidste nyt fra landsforsøgene Fungicide control latest news from the national field trials Ghita Cordsen Nielsen Kan landbruget reducere pesticidforbruget yderligere? Is it possible for the Danish farmers to reduce the use of pesticides any further? Carl Åge Pedersen En opdatering af Bicheludvalgets driftsøkonomisk analyser An update on the Bichel Committee s analyses of business economics Jens Erik Ørum Problemer ved økonomisk værdisætning af pesticidanvendelsens natureffekter Discussion of economic valuation in a Danish context Pernille Kaltoft Sådan blev pesticidinnehållet i overfladevand reduceret i Skåne Reduction of pesticide concentrations in surface water in southern Sweden Jenny Kreuger & Eskil Nilsson Sprøjteteknik er afgørende for effekt og afdriftens størrelse Application technique is decisive for efficacy and amount of spray drift Peter Kryger Jensen I praksis kan håndtering af pesticider forbedres på de fleste ejendomme In practice, pesticide handling can be improved on most farms Henriette Hossy Status for overvågning af grundvand Monitoring of ground water in Denmark Walter Brüsch Varslingssystemet for udvaskning af pesticider Status efter tre års monitering The Pesticide Leaching Assessment Programme Status after three years of monitoring Preben Olsen, Jeanne Kjær & Ruth Grant

4 Mulighed for at udpege arealer med særlig risiko for pesticidudvaskning Possibility to identify areas vulnerable to pesticide contamination Ole Hørbye Jacobsen, Sven Elsnab Olesen, Erik Nygaard, Henrik Vosgerau, Carsten Suhr Jacobsen & Vibeke Erntsen Krav til vaskepladser Regulations of the filling and rinsing site for spray equipment Poul Henning Petersen Biobed er det en praktisk mulighed? Biobed a feasible way? Niels Henrik Spliid Hvor meget af pesticiderne bliver tilbage på sprøjten? What proportions of the applied pesticides are deposited on the external parts of the sprayer? Peter Kryger Jensen & Niels Henrik Spliid Fortynding af restsprøjtevæske og udstyr til rengøring af marksprøjter Dilution of spray residues and equipment for sprayer cleaning Christian Holst Atlantis ganske enkelt stærk Atlantis simply strong Niels Bjerre

5 6

6 1. Danske Plantekongres 2004 Maltbyg: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse samt vækstregulering. Hvordan sikres udbytte og kvalitet? Malting barley: Fungicide/insecticide control and growth regulation Ghita Cordsen Nielsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Planteavl Udkærsvej 15, Skejby DK-8200 Århus N Summary The strategy for pest and disease control and growth regulation in malting barley is described. Indledning I maltbyg er det nødvendigt at vurdere effekten af planteværnsindsatsen på både udbytte og kvalitet. Hvis der ikke er et vist angreb af skadegørere, opnås der dog ingen forbedring af kvaliteten ved svampe- og skadedyrsbekæmpelse. Der findes mange forsøg, hvor der er opnået rentable merudbytter for svampe- og skadedyrsbekæmpelse, men det har ikke resulteret i en bedre maltbygkvalitet i forhold til ubehandlet. Omvendt findes der også forsøg, hvor planteværnsindsatsen har været afgørende for, om hele avlen er blevet afregnet til maltbygpris eller foderbygpris. Ud fra fremavlsarealet forventes maltbygsorterne Barke, Prestige og Alliot at være de mest udbredte maltbygsorter i den kommende sæson. Svampebekæmpelse På baggrund af forsøgene anbefales følgende strategi for svampebekæmpelse i maltbyg: Lavt smittetryk: ingen bekæmpelse Moderat smittetryk: 1 x ¼ dosis Højt smittetryk: 2 x ¼ dosis Meget bygbladplet: ½ + ¼ dosis Amistar- eller Cometholdige løsninger anbefales. Disse midler kan blandes med flere forskellige svampemidler. Kun ved svampebekæmpelse før vækststadium anbefales ældre midler. Tidlige svampeangreb er blevet mindre hyppige i vårbyg, efter at der i meget DJF-rapport nr. 98 (2004), side

7 stort omfang dyrkes vårbygsorter med mlo-resistens mod meldug (bl.a. Barke, Prestige, Alliot, Hydrogen). I 2003 optrådte der ligesom året før meget kraftige angreb af bygbladplet i Lux og Prestige. I figur 1-2 ses de opnåede nettomerudbytter for svampesprøjtning i De angivne doser er den totale dosering for blandingen af midler. Der er regnet med en maltbygpris på 85 kr./hkg. I Oversigt over Landsforsøgene er der også regnet med en maltbygpris på 105 kr./hkg, men det ændrer ikke konklusionerne. I Lux blev der foruden udbyttestigningen målt en forbedret kvalitet, der i gennemsnit af forsøgene resulterede i et yderligere merudbytte på 331 kr./ha. Året før indgik også halv dosis efterfulgt af kvart dosis, og denne indsats var der bedst betaling for i Lux. I Prestige var der i 2002 bedst betaling for to behandlinger med kvart dosis. To behandlinger med 1/8 dosis indgik ikke i forsøgsplanen. I figur 3-4 ses de opnåede nettomerudbytter i 2003 i Landora og Hydrogen. Hydrogen er meget modtagelig for bygrust, men bygrust optrådte ikke i I figur 5-6 ses de opnåede nettomerudbytter i Barke i forsøg i og i Alliot i forsøg i I Barke er afprøvet Amistar Pro. Normaldoseringen for Amistar Pro er 2,0 l/ha og indholdet heri svarer til 0,8 l Amistar + 0,75 l Corbel. 1/8 dosis Amistar Pro klarede sig bedst i Barke, hvilket svarer til knap en kvart normaldosis. Lux, 5 forsøg Lux, 5 trials 2003 Nettomerudbytte, hkg/ha. Net yield increase, hkg/ha ,1/2 dosis 37-39, 1/2 dosis 51-59, 1/2 dosis 32, 1/4 dosis 37-39, 1/4 dosis 51-59, 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/4 + 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/8 + 1/8 dosis Stadium og dosis. Stage and dose. Figur 1. Opnåede nettomerudbytter for svampebekæmpelse med Amistar + Stereo (Oversigt over Landsforsøgene 2003). Net yield increase obtained through fungicide control with Amistar + Stereo (Annual report of the National Field Trials 2003). 8

8 Prestige, 5 forsøg Prestige, 5 trials Nettomerudbytte, hkg/ha. Net yield increase, kgh/ha ,1/2 dosis 37-39, 1/2 dosis 51-59, 1/2 dosis 32, 1/4 dosis 37-39, 1/4 dosis 51-59, 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/4 + 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/8 + 1/8 dosis Stadium og dosis. Stage and dose. Figur 2. Opnåede nettomerudbytter for svampebekæmpelse med Amistar + Stereo (Oversigt over Landsforsøgene 2003). Net yield increase obtained through fungicide control with Amistar + Stereo (Annual report of the National Field Trials 2003). Landora 5 forsøg Landora, 5 trials Nettomerudbytte, hkg/ha. Net yield increase, hkg/ha ,1/2 dosis 37-39, 1/2 dosis 51-59, 1/2 dosis 32, 1/4 dosis 37-39, 1/4 dosis Stadium og dosis. Stage and dose , 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/4 + 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/8 + 1/8 dosis Figur 3. Opnåede nettomerudbytter for svampebekæmpelse med Amistar + Stereo (Oversigt over Landsforsøgene 2003). Net yield increase obtained through fungicide control with Amistar + Stereo (Annual report of the National Field Trials 2003). 9

9 Hydrogen, 4 forsøg Hydrogen, 4 trials Nettomerudbytte, hkg/ha. Net yield increase, kgh/ha ,1/2 dosis 37-39, 1/2 dosis 51-59, 1/2 dosis 32, 1/4 dosis 37-39, 1/4 dosis 51-59, 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/4 + 1/4 dosis 32 og 51-59, 1/8 + 1/8 dosis Stadium og dosis. Stage and dose. Figur 4. Opnåede nettomerudbytter for svampebekæmpelse med Amistar + Stereo (Oversigt over Landsforsøgene 2003). Net yield increase obtained through fungicide control with Amistar + Stereo (Annual report of the National Field Trials 2003). Barke, 14 forsøg Barke, 14 trials Nettomerudbytte, hkg/ha. Net yield increase, hkg/ha ,1/2 dosis 32-37, 1/4 dosis 32-37, 1/8 dosis og 59, 1/4 + 1/4 dosis og 59, 1/8 + 1/8 dosis -2 Stadium og dosis. Stage and dose. Figur 5. Opnåede nettomerudbytter for svampebekæmpelse med Amistar Pro (Oversigt over Landsforsøgene 2003). Net yield increase obtained through fungicide control with Amistar Pro (Annual report of the National Field Trials 2003). 10

10 Alliot, 6 forsøg Alliot, 6 trials Nettomerudbytte, hkg/ha. Net yield increase, hkg/ha ,1/2 dosis 32-37, 1/4 dosis 59, 1/4 dosis og 59, 1/2 + 1/4 dosis og 59, 1/4 + 1/4 dosis -2 Stadium og dosis. Stage and dose. Figur 6. Opnåede nettomerudbytter for svampebekæmpelse med Amistar + Stereo (Oversigt over Landsforsøgene 2003). Net yield increase obtained through fungicide control with Amistar + Stereo (Annual report of the National Field Trials 2003). Fusarium i maltbyg Fusarium er uønsket i maltbyg, fordi Fusarium danner toksiner og kan forårsage overskumningsproblemer. Overskumning kan også forårsages af andre svampe bl.a. lagersvampene Aspergillus og Penicillium, men så vil byggens spireevne være så påvirket, at den kasseres på grund af lav spireenergi. Hvis der opstår uenighed med producenten om angrebsgraden af Fusarium og alle andre kvalitetsparametre for maltbyg i øvrigt er i orden kan det anbefales at få udført en såkaldt Elisa-test. Det er dog nødvendigt forinden at få accept fra grovvarefirmaet om, at firmaet vil acceptere analyseresultatet. Det er også nødvendigt at opnå enighed om prøveudtagningen. Det betyder, at leverandøren er i stand til at opbevare afgrøden, indtil der foreligger et analyseresultat, da Elisa-testen tager nogle dage. Der arbejdes p.t. på at undersøge mulighederne for at undersøge indholdet af Fusarium med NITapparatet. Kan NIT-apparatet anvendes, kan man få resultatet med det samme. Elisa-testen er en serologisk test, og ved angreb af Fusarium fremkommer en gul farvereaktion. Jo kraftigere farve, jo mere Fusarium. Styrken af gulfarvningen aflæses på en farveskala: Antallet af enheder Bemærkninger Under 20 Byggen godkendes Byggen godkendes kun, såfremt spireevnen er høj Gråzone. Oftest afvises disse prøver. Over 40 Byggen ikke egnet som maltbyg. 11

11 Danish Malting Group A/S udfører ikke længere Fusarium-analyser for landmænd, så Steins Laboratorium A/S er det eneste laboratorium, som udfører testen. Testen koster 265 kr./prøve. Steins tilstræber, at der gives svar indenfor 5-10 arbejdsdage. Svampemidlerne har generelt dårlig effekt mod Fusarium. Kun Folicur og Juventus har nogen effekt. I bedste fald kan der med fuld dosering under blomstring opnås en effekt på ca. 50 procent. Nogle af vårbygsorternes modtagelighed for Fusarium er undersøgt i forsøg med kunstig smitte. Se figur 7. Det fremgår, at der er sortsforskelle i modtagelighed. Der foreligger ikke data fra andre sorter end dem, der aktuelt dyrkes i Danmark. Number of spikelets attacked per spike. Figur 7. Rangordning af 16 vårbygsorters modtagelighed for aksfusarium efter kunstig smitte (Danmarks JordbrugsForskning, 2003). Ranking of susceptibility to ear blight after artificial infection in 16 spring barley varieties. 12

12 Skadedyrsbekæmpelse Bekæmpelse af bladlus og kornbladbillens larve anbefales ved angreb over de vejledende bekæmpelsestærskler. Forsøgsarbejdet har de senere år været koncentreret om at belyse de nødvendige doser ved skadedyrsbekæmpelse i vårbyg. På baggrund heraf ses i tabel 1 en oversigt over de anbefalede Tabel 1. Doser af skadedyrsmidler i korn. Dose of insecticides in cereals. Fastac 50 Karate 2,5 WG IT Cypermethrin Mavrik 2 F Dimethoat 50 pct. (Perfekth. 500 S) Dimethoat 40 pct. (Danadim Dimeth. 40 EC) Pirimor Bladlus, normaldosis Aphids, normal dose 0,25 0,2 0,125 0,2 (0,1) 0,6 0,8 0,25 (0,15-0,25) Kornbladbiller, normaldosis 0,25 0,2 0,125-0,6 - - Oulema melanopus, normal dose Kr. pr. ha pr. normal dosis (bladlus) DKK per ha per normal dose (aphids) Anbefalet dosis mod bladlus i hvede Recommended doses against aphids in wheat Anbefalet dosis mod bladlus i vårbyg Recommended doses against aphids in spring barley ,125 0,1 0,06 0,05-0,1 0,6 0,8 0,05-0,1 0,2 0,15 0,1 0,05-0, ,05-0,1 Fed skrift = anerkendte doseringer. Highlighted figures = approved doses. Dosering i parentes = firmaets anbefaling. Doses in parenthesis = company approval. - = ikke godkendt. Not approved. doser. Doserne er højere i vårbyg end i hvede. Dette skyldes nok bladlusenes placering i bunden af vårbygafgrøden. I hvede er det lettere at ramme bladlusene, som sidder i hvedeaksene. I vårbygforsøg med bladlusbekæmpelse har Fastac og Karate resulteret i de højeste nettomerudbytter, og doserne bør være omkring trekvart dosering. Med Mavrik og Pirimor er opnået lidt mindre nettomerudbytter, men kvart til halv dosis af disse midler har 13

13 resulteret i de største nettomerudbytter. Dimethoatmidler må ikke længere anvendes i byg og havre. I hvede, rug og triticale må dimethoat nu max. anvendes med 0,5 kg aktivstof pr. ha. Forsøgene har vist, at langtidsvirkningen af dimethoatmidler er meget kort, hvorfor nedsatte doser ikke anbefales. Vækstregulering Sprøjtning med 0,15 l/ha Cerone i stadium 39 i maltbyg har ofte reduceret aks- og strånedknækning. Trods dette er der oftest kun opnået små og usikre merudbytter for vækstregulering. Det vurderes derfor, at høsten skal være meget forsinket for at opnå et merudbytte for vækstregulering. Svampesprøjtning har i flere tilfælde også reduceret tendensen til aks- og strånedknækning. Der er i årenes løb udført mange forsøg, der skal belyse spørgsmålet, og i mange forskellige sorter. I tabel 2 ses resultater fra 21 landsforsøg med vækstregulering i Bruttomerudbytter er angivet. 0,15 l Cerone koster 33 kr. I figur 8 ses merudbytterne i enkeltforsøgene. Kun i 3 af forsøgene var sorteringen under 90. I disse forsøgsparceller var der foretaget Cerone+svampebehandling. Svampebehandling alene var dog tilstrækkelig i de to forsøg. Der var ingen sikre sammenhænge mellem merudbytte og følgende karakterer: lejesæd, aks- og strånedknækning, sort. 14 landsforsøg i viste et usikkert bruttomerudbytte på 0,8 hkg/ha for behandling med Cerone. 11 landsforsøg i viste et usikkert bruttomerudbytte på 1,4 hkg/ha. 6 landsforsøg i 1996 gav intet merudbytte for Cerone. Tabel 2. Planteværn i maltbyg, 21 landsforsøg Plant protection in malting barley, 21 national field trials Aksnedknækning, % aks tendency to breaking of ear, % Lejesæd, kar. Lodging, character 0-10 Strålængde, straw length, cm Stråned -knækning, % tendency to breaking of straw, % Sortering, % kerner Seeding, % kernel > 2,5 mm Udbytte og merudbytte, hkg kerne Yield and extra yield, hkg kernel Behandling /Treatment 1. Ubehandlet/untreated 19 1, ,2 2. St l Amistar Pro, St ,5 l Amistar 17 0, ,5 3. St l Amistar Pro, St ,5 l Amistar + 0,15 l Cerone 15 0, ,5 LSD 2-3 1,0 14

14 7 6 5 Bruttomerudbytte, hkg/ha, Gross yield increase, hkg/ha Forsøgsnr. Trial number. Figur 8. Opnåede bruttomerudbytter for behandling med Cerone i de 21 enkeltforsøg i tabel 2 (forsøgsled 3-2), hkg/ha. Gross yield increase for treatment with Cerone in the 21 single trials in table 2 (plot 3-2), hkg/ha. Litteratur Oversigt over Landsforsøgene. Planteavlsorientering Vækstregulering i maltbyg, , 9. april 2003 Planteavlsorientering Fusarium i maltbyg , 5.august Planteavlsorientering Vårbygsorternes modtagelighed mod aksfusarium, , 5. august

15 16

16 1. Danske Plantekongres 2004 Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i raps Diseases and pest control in oilseed rape Ghita Cordsen Nielsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Planteavl Udkærsvej 15, Skejby DK-8200 Århus N Summary Results from trials with control of diseases (Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Alternaria brassicae, A. brassicicola) in winter oilseed rape are presented. Results from the monitoring of Psylliodes chrysocephala are shown. Knoldbægersvamp i raps I figur 1 ses en oversigt over den gennemsnitlige angrebsgrad af knoldbægersvamp i vinterog vårraps i de senere år i ubehandlede marker eller i ubehandlede områder af marker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i Fra 2002 er vårraps ikke længere undersøgt. Sidst der forekom kraftige angreb af knoldbægersvamp var i Siden 1996 har planteavlskonsulenterne fulgt fremspiringen af frugtlegemer af knoldbægersvamp i udlagte depoter med sklerotier. Efter høst indsender konsulenterne data fra marken, hvor depotet har været etableret. Det er data om angreb af knoldbægersvamp i ubehandlet (hvis marken behandles med svampemiddel, efterlades et ubehandlet område), sædskifte, nedbørsforhold mv. Pointskema Bekæmpelse af knoldbægersvamp/gråskimmel skønnes kun rentabel ved over ca. 20 pct. angrebne planter ved høst. Problemet er at vurdere i hvilke år og i hvilke marker, angrebene kommer over dette niveau. Eventuel bekæmpelse skal udføres i fuld blomstring ved begyndende fald af de gule kronblade, og før symptomer ses. Bekæmpelse er kun relativt sjældent nødvendig. Hyppig rapsdyrkning og megen nedbør op til og under blomstring af raps fremmer angreb. DJF-rapport nr. 98 (2004), side

17 Angreb af knoldbægersvamp Attack of Sclerotinia. Vinterraps. Winter oilseed rape. Vårraps. Spring oil seed rape. 15 Pct. angrebne planter. Pct plants attacked N = 43 N = 10 Vinter, winter (0-50 ) V år, spring (0-30 ) N = 49 N = 13 Vinter (0-50 ) Vår (0-15) N = 58 N = 11 Vinter (0-2 5) Vår (0-15) N = 56 N = 11 Vinter (0-3 0 ) Vår (0-7) N = 53 N = 7 Vinter (0-15) Vår (0-5) N = 33 N = 6 Vinter (0-10 ) Vår (0-2 ) N = 35 Vinter (0-50 ) N = 41 Vinter (0-3 5) Figur 1. Angreb af knoldbægersvamp i vinterraps i og vårraps i i ubehandlede marker/områder i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Variationen i angrebene i de enkelte år er angivet i parentes. Attack of Sclerotinia in winter and spring oilseed rape in / in untreated fields/areas in the plant advisers forecast and monitoring network. The figures in parenthesis are the variation in attacks for each year. Der har været udviklet et pointskema, som på baggrund af oplysninger om sædskifte, nedbørsdata, forventet udbytte mv. gav en vurdering af risikoen for betydende angreb af knoldbægersvamp. Dette pointskema er evalueret på baggrund af data fra planteavlskonsulenternes registreringsnet i Pointskemaet har efter en nøjere analyse vist sig ikke at være anvendeligt til at afgøre behovet for bekæmpelse af knoldbægersvamp. I dag findes der således ikke noget godt beslutningsstøttesystem til at afgøre behovet for bekæmpelse. Skulpesvamp Skulpesvamp optræder mere eller mindre hvert år, og ved bekæmpelse under fuld blomstring opnås også god effekt mod skulpesvamp. Der findes i dag heller ikke noget godt grundlag til at afgøre, om der er behov for at bekæmpe skulpesvamp. Alle sorter er mere eller mindre modtagelige, og efterhånden som modningen nærmer sig, stiger angrebet. Svampen trives i varmt (17-25 C er optimum) og fugtigt vejr. 18

18 Bekæmpelse I tabel 1 ses en oversigt over godkendte midler og anbefalede doseringer til svampebekæmpelse i raps under blomstring. Tabel 1. Godkendte svampemidler i raps. Approved fungicides in oilseed rape. Svampesygdom/ Disease Tidspunkt/time Middel/Agent Dosis pr. ha/dose BI Treatment index Pris Price DKK/ha Knoldbægersvamp skulpesvamp gråskimmel Sclerotinia Alternaria Botrytis Knoldbægersvamp gråskimmel Sclerotinia Botrytis Knoldbægersvamp skulpesvamp Sclerotinia Alternaria På rapsens stadium (fuld blomstring) At growth stage (complete flowering) På rapsens stadium (fuld blomstring) At growth stage (complete flowering) På rapsens stadium (fuld blomstring) At growth stage (complete flowering) 1) 480 kr. pr. l i 20 liters dunke. Folicur EW 250 0,75 l 0, Sportak EW 1,2 l 0, Amistar 1,0 1, ) På baggrund af forsøgsresultaterne anbefales Folicur. I figur 2 ses en sammenstilling af forsøg med svampesprøjtning i vinterraps. Der har været udført 19 landsforsøg i , hvor effekten af Folicur og Amistar er sammenlignet. I er ret høje doser nemlig 1,5 l Folicur (576 kr.) sammenlignet med 1,0 l Amistar (548 kr.), og i 2000 er 0,5 l Folicur (192 kr.) sammenlignet med 0,5 l Amistar (274 kr.). I gennemsnit af de 19 forsøg har Folicur resulteret i et bruttomerudbytte på 336 kg pr. ha og Amistar i 213 kg pr. ha. Anvendelse af Folicur resulterede i positive nettomerudbytter i 53 pct. af tilfældene og Amistar i positive nettomerudbytter i 32 pct. af tilfældene. 19

19 Bruttomerudb. kg/ha. Gross extra yield kg/ha Svampebekæmpelse vinterraps, blomstring. Fungicide control winter oilseed rape, flowering Forsøgsnr. Trial no. Folicur Amistar Figur 2. Opnåede bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring i 19 vinterrapsforsøg i I er 1,5 l/ha Folicur sammenlignet med 1,0 l/ha Amistar. I 2000 er 0,5 l/ha Folicur sammenlignet med 0,5 l/ha Amistar (Oversigt over Landsforsøgene). Gross yield increase for fungicide control in winter oilseed raps during flowering in 19 winter oilseed rape trials in In l/ha Folicur is compared with 1.0 l/ha Amistar. In l/ha Folicur is compared with 0.5 l/ha Amistar (Annual Report of the National Field Trials). I figur 3 ses de opnåede bruttomerudbytter i landsforsøg, hvor Folicur har indgået. Omkostninger til Folicur og udbringning (65 kr. pr. ha) er angivet. Rapsprisen er sat til 165 kr. pr. hkg. Køreskaden er ikke fratrukket. 20

20 Bruttomerudbytte, kg/ha. Gross yield increase, kg/ha Svampebekæmpelse i vinterraps, 1,0 l Folicur blomstring. Fungicide control in winter oilseed rape, 1.0 l Folicur flowering Figur 3. Opnåede bruttomerudbytter for 1,0 l/ha Folicur i fuld blomstring i 35 forsøg i (Oversigt over Landsforsøgene). Gross extra yields obtained in the national field trials with 1.0 l/ha Folicur at flowering in 35 trials in (Annual Report of the National Field Trials). I tabel 2 ses en oversigt over køreskaden på baggrund af landsforsøg i Regner man med et udbytteniveau på 35 hkg pr. ha og med en køreskade på 4 pct. med en 12 m sprøjte, koster det 140 kg frø at køre i afgrøden. Lægges denne omkostning til, fremgår det af figur 3, at bekæmpelse af svampesygdomme kun sjældent har været rentabelt. Tabel 2. Køreskade i vinterraps (Oversigt over Landsforsøgene, 1992). Driving damage in winter oilseed rape. Raps/oilseed rape Ingen kørsel No driving Vinterraps/winter oilseed rape Forholdstal for udbytte ved kørsel med en bombredde på Proportional yield for driving with a bar width of 12 m 16 m 20 m 24 m Kørsel st. 55/Driving Kørsel st Kørsel st. 63 og Kørsel før høst Driving before harvest

21 I figur 4 ses de opnåede nettomerudbytter ved forskellige doser af Folicur. Da angrebene i forsøgene har været svage til moderate, er det ingen overraskelse, at den laveste dosis har klaret sig bedst. Køreskaden er ikke fratrukket i disse forsøg. 13 forsøg svampebekæmpelse vinterraps trials fungicide control winter oilseed rape Nettomerudbytte, hkg/ha*. Net yield increase, hgk/ha ,5 0,75 1,0 dosis Folicur, l/ha * køreskade ikke fratrukket/driving damages not included. Figur 4. Opnåede nettomerudbytter ved svampebekæmpelse med 3 doser af Folicur i fuld blomstring i vinterraps (Oversigt over Landsforsøgene). Net extra yields obtained with fungicide control with three doses of Folicur at flowering in winter oilseed rape (Annual Report of the National Field Trials). Rodhalsråd og lys bladplet Der findes ingen danske angivelser over sorternes modtagelighed, men i tabel 3 og 4 ses engelske henholdsvis tyske angivelser. Vær opmærksom på, at 9 er bedst på den engelske skala, og 9 er dårligst på den tyske skala. I indeværende sæson forventes følgende sorter at være mest udbredte i Danmark: Canberra, Caracas, Verona, Labrador, Disco, Calypso og Elan. 22

22 Tabel 3. Sortsmodtagelighed for lys bladplet henholdsvis rodhalsråd (Phoma) (NIAB 2002). Susceptibility to Cylindrosporium concentricum and Phoma. Sort/Variety Lys bladplet, Cyl. concent. 9 = god resistens/ good resistance Phoma, 9 = god resistens/good resistance Bilbao 7,2 4,7 Canberra 7,6 7,3 Caracas 5,9 7,1 Disco 6,8 6,1 Elan 8,3 4,7 Exact 7,3 5,0 Labrador 6,5 4,9 Royal 5,6 4,2 Tequila 6,7 6,3 Toccata 6,6 5,1 Verona 7,3 5,8 Winner 6,6 5,9 LSD 0,8 1,4 Tabel 4. Sortsmodtagelighed for rodhalsråd (Phoma) i tyske forsøg (Bundessortenamt, 2003). Susceptibility to Phoma in German trials (Bundessortenamt, 2003). Sort/Variety Modtagelighed (1-9 skala, 9 mest modtagelig) Susceptibility (1-9 scale, 9 highest susceptibility) Action 4 Cadillac 3 Carousel 2 Elan 4 Mika 4 Twister 3 23

23 Danske forsøg med svampebekæmpelse om efteråret med Sportak eller Folicur rettet mod rodhalsråd eller lys bladplet har oftest ikke været rentable. Rodhalsråd optræder nu og da med kraftigere angreb, mens angreb af lys bladplet siden 1995 har været relativ svage. I 1995 blev der dyrket sorter, som var ret modtagelige mod lys bladplet bl.a. sorten Bristol. Lys bladplet og rodhalsråd kan også bekæmpes tidlig forår. I England anbefales bekæmpelse af lys bladplet om efteråret eller om foråret med 0,5 l Folicur ved over 25 pct. angrebne planter. Mod rodhalsråd findes ingen vejledende bekæmpelsestærskler. Kålbrok Når man dyrker raps, er det en god ide at undersøge marken for eventuelt angreb af kålbrok, så angrebet opdages i tide. Angreb er tit mest udbredt i lavninger, fordi fugtighed fremmer svampens spredning. Svampen kan formere sig ved over ca. 10 grader. Svampen kan kun forebygges ved sædskifte (undgå også korsblomstret ukrudt som f.eks. hyrdetaske), et ikke for lavt reaktionstal og en god afvanding. I Tyskland dyrkes kålbrokresistente sorter på et mindre areal. Der findes ingen tærskel for, hvor mange planter angrebet af kålbrok, der kan tolereres. Ser vinterrapsen rimelig normal ud i foråret, er erfaringen, at selv 50 pct. planter med kålbrok kan tolereres. Skadedyr Angrebene af skulpegalmyg har de senere år generelt været svage, hvorfor bekæmpelse nu kun anbefales i meget begrænset omfang. Rapsjordlopper er derimod et nyt skadedyr, som siden 1992 har bredt sig i Danmark. Efter nogle år med relativ kraftige angreb især i vækstsæsonen 2001, forventes nu nogle år med svage angreb. Angreb af rapsjordlopper optræder ifølge svenske undersøgelser typisk i cycler. Dette er også set i Danmark. Se figur 5. Glimmerbøsser optræder i visse år som et problem i raps. Glimmerbøsser og resistens mod pyrethroider er omtalt i et andet indlæg i denne publikation. 24

24 Fangster rapsjordlopper. Catch of Psylliodes chrysocephala. 350 Fangst pr. bakke. Catch per trap Figur 5. Fangster af rapsjordlopper i gule firkantede fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i efterårene Bekæmpelsestærsklen på 50 rapsjordlopper pr. fangbakke i hovedflyvningsperioden er angivet. Psylliodes chrysocephala caught in yellow traps in the plant advisers monitoring and registration network in autumn The threshold 50 Psyll. chrysocephala per trap is mentioned for the main period of flying. Litteratur Planteavlsorientering Resistens mod knoldbægersvamp, , 20. marts Planteavlsorientering Resistens mod kålbrok, , 22. april Planteavlsorientering Vinterrapssorternes modtagelighed for svampesygdomme, , 1. september Planteavlsorientering Nedsat følsomhed mod triazoler hos lys bladplet i Skotland, , 6. november

25 26

26 1. Danske Plantekongres 2004 Planteværn Online - ukrudt Crop Protection Online - weeds Per Rydahl Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantebeskyttelse Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200 Slagelse Summary The weed module of a Danish decision support system named Crop Protection Online (CPO) is built-up on a model, which runs in 3 main model steps. Model step 1 decides the need for weed control, model step 2 selects candidate herbicides and calculates doses, which can produce the efficacy level, which are decided in step 1. Model step 3 calculates relevant tank mixtures, if such are advantageous considering the need for control, herbicide cost and the Treatment Frequency Index (TFI). This model has been integrated into 3 different calculation tools: Solve problem will on the basis of actual field registrations quantify the need for weed control and suggests treatment options, in which herbicide cost, or alternatively, the TFI has been minimized. Recommendations can be made in the range 5% - 300% of one normal dose and, consequently, treatment options can be found in most fields. Efficacy Profile provides an overview of the strengths and weaknesses in the efficacy on different weed species of a certain herbicide. Users mixture shows the calculated efficacy on different weeds from an herbicide tank mixture, which the user selects. CPO also includes a season plan, which provides crop specific instructions on the timing throughout a growing season for field inspections and model consultations. The results from 1,888 tests of CPO in Danish field trials show that this programme can handle fields heavily infested with weeds in spring cereals, winter cereals, field pea and sugar beet in a satisfactory and safe way with a TFI, which is at least 48% lower than the average sale in winter cereals and at least 44% lower than the average sale in spring barley and sugar beet in Denmark in the period DJF-rapport nr. 98 (2004), side

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Fusarium i korn Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Aksfusarium i hvede Fusarium i hvede Pct. kerner med Fusarium 8 6 4 2 0 2 2,5 mm 2,5 2,75 mm 2,75 3 mm > 3 mm (Piorr, 1991) Aksfusarium

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Pesticidafprøvning 2010 VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Der er i 2010 gennemført 9 forsøg med insektmidler til landbrugsafgrøder og de afprøvede midler, afgrøder og skadegørere er vist i

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden Nr. 11 19. april 2016 Svampebekæmpelse i vintersæd 2016 Aktuelt i vinterraps o Er din raps velforsynet med næringsstoffer o Hold rapsen sund med svampebekæmpelse Vær i år også opmærksom på lys bladplet

Læs mere

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller,

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Svampesygdomme i rajgræs mm Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Kronrust/alias bladrust er udbredt Registreringsnet- SEGES - ca. 30-50 marker ugentligt Kronrust/alias bladrust

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2001 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2001 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 21 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 21 LANDBRUGSAFGRØDER

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

Konsulenttræf DuPont planteværn

Konsulenttræf DuPont planteværn Konsulenttræf 2017 DuPont planteværn www.dupontagro.dk Søren Severin Telefon: 23814720 DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af skadevoldere

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler)

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) Efterårets faglige møder v / planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) + 3 konkrete forslag til natur- og vildtvenlige tiltag Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden. Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet)

Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden. Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet) Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet) jer@life.ku.dk Taastrup campus Main campus (Frederiksberg) Department

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Fremtidig svampebekæmpelse i korn. Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg

Fremtidig svampebekæmpelse i korn. Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg Fremtidig svampebekæmpelse i korn Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg Ønskeliste for svampebekæmpelse! Sorter med god resistens Miljøvenlige fungicider med god holdbar effekt Fungicider med forskellige

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 15 den 27. april 2016

Situationen i marken. Plantenyt nr. 15 den 27. april 2016 Plantenyt nr. 15 den 27. april 2016 - Situationen i marken - Afsluttende gødskning vintersæd - Timing flyvehavre og græsukrudt i vårsæd - Vækstregulering vårbyg - Svampebekæmpelse i vinterraps - Plantenyt

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder

Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder 8 juni, 2015 Økologiske feltdage, 8-9 juni, 2015 Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder Factulty of Science and Technology Department of Agroecology Research Centre Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

+ 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide

+ 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide Klaus Nielsen BASF A/S klaus.nielsen@basf.com + 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide Foto: + 1 tons Gavnø 2015, Steen Knarberg Påvirkning af udbytte komponenter i raps Udbytte pr.

Læs mere

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Ny vækstregulator Forventes godkendt til 2012 Aktive stoffer: prohexadione-ca (50 g/l) + mepiquat chlorid (300 g/l) Afgrøder: Dosering: vinterhvede,

Læs mere

Meldug er almindelig udbredt...

Meldug er almindelig udbredt... Meldug er almindelig udbredt......nedbryder svampemyceliet Meldug er almindelig udbredt, og en svampesygdom som de fleste genkender. Tab i forbindelse med meldugangreb er afhængig af 1. sortens modtagelighed

Læs mere

Disposition. Reducerat jordbearbetning. Reducerat jordbearbetning. Hur ser ekonomien ut i reducerade jordbearbetningssystem? Mange definitioner:

Disposition. Reducerat jordbearbetning. Reducerat jordbearbetning. Hur ser ekonomien ut i reducerade jordbearbetningssystem? Mange definitioner: Disposition Hur ser ekonomien ut i reducerade jordbearbetningssystem? Jens Erik Ørum Fødevareøkonomisk Institut, LIFE - KU og Elly Møller Hansen, DJF - Århus Universitet Hvad er reduceret jordbearbetning

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 020200808 Gødskning af vårsæd, forfrugt kløvergræs Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen er sidst opdateret

Læs mere

Insektbejdsning Insecticide seed treatments against pests in sugar beet , Annual Report

Insektbejdsning Insecticide seed treatments against pests in sugar beet , Annual Report 460, 461 2013 Annual Report Insektbejdsning 2013 Insecticide seed treatments against pests in sugar beet 2013 Åsa Olsson ao@nordicbeetresearch.nu NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) DK: Højbygårdvej

Læs mere

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Hvor vigtig er formuleringen af et svampemiddel? Svaret er Den er meget vigtig! Formuleringen

Læs mere

Planteværn Online (PVO), ukrudtsmodulet - hyppigt stillede spørgsmål (FAQ)

Planteværn Online (PVO), ukrudtsmodulet - hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) Planteværn Online (PVO), ukrudtsmodulet - hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) Seneste opdatering: August 2007 Spørgsmål Jeg er nødt til at købe herbicider, inden ukrudtet spirer frem. Kan jeg få hjælp i PVO

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens?

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens? Planteværn Online Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider Af Solvejg K Mathiassen, Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer and Per Rydahl Aarhus Universitet, Flakkebjerg September 2011 Hvad er

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Frøbårne sygdomme- Skadetærskler samt nye muligheder for diagnostik

Frøbårne sygdomme- Skadetærskler samt nye muligheder for diagnostik Frøbårne sygdomme- Skadetærskler samt nye muligheder for diagnostik Bent J. Nielsen DJF, Forskningscenter Flakkebjerg DanSeed Symposium Vissenbjerg 20. marts 2007 Baggrund Udsædsbårne sygdomme hyppige

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 16 den 4. maj 2016

Situationen i marken. Plantenyt nr. 16 den 4. maj 2016 Plantenyt nr. 16 den 4. maj 2016 - Situationen i marken - Skadedyrsbekæmpelse i korn - Kornets vækststadier - Droneflyvning - er Situationen i marken Ukrudt: Morgensprøjtninger i tørt solrigt vejr. Sygdomme:

Læs mere

Hestebønner - praktiske erfaringer Søren Ilsøe www.ilsoe.info

Hestebønner - praktiske erfaringer Søren Ilsøe www.ilsoe.info Knudstrupgård 260 hektar 5000 slagtesvin Jordtype JB 6 Hestebønner - praktiske erfaringer Ingen jordbearbejdning Conservation Agriculture Kulstof og humus i jord Lagring af CO2 Brændstofbesparelse Regnorme

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Optimering og risikostyring i planteavlen

Optimering og risikostyring i planteavlen Optimering og risikostyring i planteavlen v/chefkonsulent Finn Olsen Risikostyring Financiering Valutta/spekulation Køb og salg af råvarer Optimering eller risikostyring to sider af samme sag Optimering:

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter.

Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter. Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter. 1 Kontakt til BASF www.agro.basf.dk Bliv medlem og få adgang til speciel konsulentinfo Jylland: Tage Knudsen Tlf: 40 16 81 63 / 64 41 80 63 e-mail: tage.knudsen@basf.com

Læs mere

IPM i frøavlen, efterår 2014: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i frøgræs og kløver. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen,

IPM i frøavlen, efterår 2014: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i frøgræs og kløver. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, IPM i frøavlen, efterår 2014: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i frøgræs og kløver Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, GCN@vfl.dk Registreringsnet for svampe i frøgræs Planteavlskonsulenter har siden 2011

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 4 9. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på hvor langt vintersæden er fremme. Vi ser alt fra vinterhvede, der endnu ikke er begyndt at strække sig, til vinterhvede

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon 5484 0982 Mail: chh@dlsyd.

Situationen i marken. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon 5484 0982 Mail: chh@dlsyd. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014 - Situationen i marken - Miljøfokus udyrket mark/græs - Svampebekæmpelse i vårbyg - Svampebekæmpelse i vinterraps - Kørerspor i vinterraps - Ukrudtsbekæmpelse i majs

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Anvendelsesorienteret Planteværn 2013 IV Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou-Dahlgaard Med henblik på at undersøge effekten

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes. Summary. Indledning. 20. Danske Planteværnskonference 2003

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes. Summary. Indledning. 20. Danske Planteværnskonference 2003 20. Danske Planteværnskonference 2003 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes Ilse A. Rasmussen & Karsten Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Produktion af maltbyg

Produktion af maltbyg Produktion af maltbyg Agerskov Kro 28. januar 2008 Niels Frandsen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Kilder: Landsforsøgene Danish Malting Group A/S Kvalitetskrav byg til malt Udskrevet d. 29. januar

Læs mere

Hvordan finde vi punktkilderne? Og forstår dem?

Hvordan finde vi punktkilderne? Og forstår dem? Pesticidpunktkilder præsenteret af landbruget: Hvordan finde vi punktkilderne? Og forstår dem? Poul Henning Petersen Sådan håndterer jordbrugeren pesticider Sprøjtefører Sprøjteudstyr Anlæg Arbejdsprocesser

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere