Red Barnets uddannelsesdag 2013 for frivillige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Red Barnets uddannelsesdag 2013 for frivillige"

Transkript

1 Red Barnets uddannelsesdag 2013 for frivillige Lørdag den 13. april kl , Dalum Landbrugshøjskole, Odense Lørdag den 20. april kl , Gymnastik og Idrætshøjskolen, Viborg

2 Uddannelse i fællesskab Da jeg hørte om uddannelsesdagene var min første tanke: YES! Det er lige det, vi skal have! Det gode ved uddannelsesdagene er, at flere fra lokalforeninger kan tage af sted sammen, og sammen blive klædt på til alle de opgaver, der hører med i at drive Red Barnets frivillige arbejde fremad. Når vi oplever ting sammen og deltager sammen i et koncentreret forløb, så er der også en rigtig god chance for at den gode læring og inspiration, vi hver især får, når med hjem. Den bliver omsat til velsmurte projekter og effektiv administration i lokalforeningerne. Uddannelsesdagene 2013 er også meget mere end kurser. Det er en oplagt mulighed for at være sammen på tværs af lokalforeninger og projekter. Det bliver en dag hvor vi lærer af hinanden og i fællesskab. Rigtig god fornøjelse og husk at melde tilbage med ros og ris. Vi ses! Michala Tarbo Andersson Formand for Frivilligudvalget Red Barnet Program for dagen Morgenkaffe og indskrivning Velkomst Workshop I Frokost Workshop II Pause Workshop III Afslutning med lidt aftensmad Uddannelsesdagen afholdes to gange: 13.4 primært for frivillige fra Sjælland, Fyn og Sønderjylland 20.4 primært for frivillige fra Midt- og Nordjylland

3 WORKSHOPS Lokal fundraising - den gode ansøgning og idéer til aktiviteter På denne workshop udvikler vi nye idéer til, hvordan lokalforeningerne kan skaffe midler til aktiviteterne, og vi arbejder med den gode ansøgning. Målet er at styrke den lokale fundraising og støtte lokalforeningernes fundraising indsats. Workshop-vært: Anne Frimodt Møller, fundraisingchef, Red Barnet. Hold styr på pengene Denne workshop henvender sig primært til dig, der er kasserer i lokalforeningen. Vi gennemgår Red Barnets regnskabsprocedure og skabeloner til lokalforeningernes regnskabsaflæggelse. Derudover får du idéer til, hvordan du udarbejder et budget og udformer et endeligt regnskab til jeres donorer i forbindelse med jeres lokale ansøgninger. Workshop-vært: Økonomimedarbejder, Red Barnet. Positivt lederskab i en frivilligkultur Vi tager udgangspunkt i de særlige udfordringer, man står overfor som frivilligleder af andre frivillige uanset om du er formand/næstformand for en lokalforening, bestyrelsesmedlem eller projektleder på en af de sociale aktiviteter. Hvordan kan du som leder være med til at etablere og styrke en åben og dynamisk frivillighedskultur, hvor engagement og motivation er nøgleord? Hvordan kan man organisere arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Hvad gør man, når aktiviteterne vokser? Hvordan passer man på sig selv som leder, så glæden bevares på den lange bane? Workshop-vært: Jan Due Christensen, frivilligkonsulent, Red Barnet. Projektlederens roller Vi stiller skarpt på din rolle som frivilligprojektleder hvilke roller har du? Hvilke opgaver knytter der sig til den rolle? Hvad forventer du selv og hvad tror du andre forventer af dig? Formålet med workshoppen er gennem analyse og forskellige øvelser at give dig konkrete redskaber som ruster dig til bedre at navigere i den mangfoldighed af opgaver der knytter sig til opgaven som frivillige projektleder. Løbende vil vi knytte an til kursets tema Inddragelse der knytter an til såvel Lokalforeningen, frivilligteamet samt forældre/børn. Workshop-vært: Sanne Gylling, projektkoordinator, Red Barnet.

4 Anerkendelse og inddragelse Det gode samvær i Red Barnets frivillige sociale arbejde tager udgangspunkt i FN s børnekonvention og Red Barnets positive børnesyn. Men hvordan inddrager vi og møder børn og deres forældre ligeværdigt? Er anerkendelse svaret på dette? Anerkendelse er et ord der bruges i flæng, men hvad indeholder ordet og hvad vil det egentlig sige at blive anerkendt og hvornår ved vi at modtageren føler sig anerkendt? Denne workshop er en appetizer til at blive klogere på Anerkendelse som begreb og hvordan I kan bruge det i praksis. Workshoppen henvender sig til såvel nye som erfarne frivillige i Red Barnets frivillige sociale arbejde. Workshop-vært: Mette Steenfeldt, coach og underviser i begrebet anerkendelse i teori og praksis. Portræt af børnene og deres forældre Kan vi styrke inddragelsen ved at se på familien? I denne workshop stiller vi skarpt på Red Barnets målgruppe, nemlig børnene, deres signaler og handlinger. Med udgangspunkt i familiestruktur/ familiepraksis ser vi på børnene og deres familiers handlinger og vores handlinger som frivillige. Vi tager en tur om børns udvikling og bl.a. forældrestilene: Autoritær, Tolerante og Autoritære-afmægtige og i håb om at det kan give os nye redskaber i mødet med forældre og børn ser vi på hvordan de kan udspille sig i vores møde med dem. Denne workshop henvender sig til såvel nye som erfarne frivillige i Red Barnets frivillige sociale arbejde. Workshop-vært : Caroline Holstein-Ledreborg, programkoordinator, Red Barnet. Workshop-vært : Sanne Gylling, projektkoordinator, Red Barnet. Sociale aktiviteter i det grønne i praksis Hvilke aktiviteter giver mening at lave med børn og familier i familieklubberne og på lejrene? Hvorfor er nogle aktiviteter bedre end andre? Hvad kan vi konkret finde på ude i naturen? Vi tager fat på meget af det grej og udstyr, som I allerede har eller kan få, til jeres aktiviteter. Gennem praktiske øvelser og aktiviteter vil I blive inspireret til forskellige aktiviteter, samt hvordan de bedst kan planlægges og udføres. Workshoppen vil foregå udendørs, så medbring tøj og fodtøj til dette! Denne workshop er en light-udgave af 24-timer i det grønne -kurserne, der fra 2013 afholdes regionalt. I vil desuden kunne bestille eller få friluftsgrej med hjem til jeres familieklub. Workshop-vært: Thor Hjarsen, naturvejleder, Red Barnet. Hvad betyder naturen i aktiviteterne Flere familieklubber har haft besøg af Niels Ejbye-Ernst, der er en af landet førende forskere i naturpædagogik. Han arbejder på en evaluering af særligt vores natur-ture i familieklubberne og i dag vil Niels fortælle om sine iagttagelser og interviews med deltagere og frivillige. Gennem konkrete eksempler sættes også gang i diskussion og debat om hvad aktiviteter i naturen betyder for familier. Workshop-vært: Niels Ejbye-Ernst. Lektor, Ph.d. Cand. pæd., naturvejleder, Vejleder i friluftsliv. Københavns Universitet.

5

6 Leg og sjov på lejr og på tur! Få gang i lattermusklen! To timers leg og sjov, hvor mange typer fællesskabslege vil blive afprøvet. Leg og bevægelse stimulerer motorik og læring, øger selvtilid og styrker fællesskabet. Har I selv gode lege, så medbring også dem! Workshoppen vil foregå udendørs, så medbring tøj og fodtøj til bevægelse udendørs! Notesblok, blyant og/eller kamera, så I kan huske legene, vil også være en god idé at have med. Workshop-vært: Rasmus Dylov, friluftsvejleder og projektmedarbejder, Red Barnet. Den gode modtagelse og frivilligtrivsel Frivillig HR i praksis - Denne workshop henvender sig til dig, som tager imod nye frivillige i lokalforeningen og som har ansvaret for frivilligtrivsel, rekruttering, uddannelse mm. Du bliver klædt på til HR-funktionens mange aspekter, bl.a. velkomst og introduktion af nye til at arbejde rettighedsbaseret med afsæt i Børnekonventionen og Red Barnets værdier, visioner og organisationsstruktur. Workshop-værter: Nini Jolander, frivillgkonsulent og Annette Colding, organisationskonsulent, Red Barnet. Intern kommunikation, PR og pressekontakt Hvordan kommunikerer vi effektivt og positivt i vores lokalforeninger? Hvordan får vi fortalt den gode historie til vores omverden? Få redskaber til, hvordan man kan få gode kommunikationsveje- og værktøjer i lokalforeningen til at fungere. Find ud af, hvilke informationer og support Red Barnet kan bidrage med og lær at fortælle de gode historier til pressen, med den særlige målgruppe Red Barnet arbejder med. Workshop-værter: Anne Walsøe, frivilligkonsulent, Red Barnet og pressemedarbejder, Red Barnet Nødhjælp og katastrofer På denne workshop sætter vi fokus på, hvad det betyder, at bøtterne kommer hurtigt ud og at der bliver skabt lokal opmærksomhed når katastrofealarmen går. Hvad går pengene til og hvordan arbejder Red Barnet i katastrofeområder? Derudover bliver der også tid til at diskutere, hvordan vi kan styrke katastrofefunktionen i lokalforeningen. Workshop-vært: Alice Molkte Ladekarl, katastrofechef, Red Barnet. Skal dit lokalområde være fri for mobberi? Denne workshop henvender sig til dig der gerne vil udbrede antimobbeprogrammet Fri for Mobberi i lokalområdet. Fri for Mobberi består af materialer til det forebyggende arbejde mod mobning i landets børnehaver og indskolinger. Du vil få en kort introduktion til Fri for Mobberi og få mulighed for at prøve nogle af materialerne. Derudover vil vi have fokus på, hvordan man som frivillig kan arbejde med Fri for Mobberi og være med til at udbrede, synliggøre og forankre programmet i lokalområdet. Workshop-vært: Signe Marie Paludan, projektkoordinator Fri for Mobberi, Red Barnet.

7 Praktiske oplysninger Lokalitet for uddannelsesdagene : Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej Odense S : Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg, Vinkelvej Viborg - Overnatning Der er mulighed for at ankomme allerede fredag aften fra kl (NB: ingen forplejning!) for at hygge, holde møde og overnatte til kursusstart lørdag morgen det koster 200 kr. pr. person i dobbelt værelse inkl. linned og håndklæde. Tilmelding til uddannelsesdagene Tilmelding sker ved at sende en mail til senest den Deltagelse er gratis. Vi refunderer transport. Angiv følgende i din tilmeldingsmail: 1) Dato for den uddannelsesdag du vil deltage på (13. eller ) 1) Navn, mailadresse og mobilnummer på tilmeldte, samt lokalforening 2) Om du ønsker overnatning fra fredag til lørdag, lørdag til søndag eller hele weekenden (bemærk betaling!) 4) Andre særlige ønsker, kosthensyn eller lign. Førstehjælpskursus I forlængelse af uddannelsesdagen tilbyder Red Barnet et 6 timers certificeret førstehjælpskursus med fokus på børn og unge. Førstehjælpskurserne afholdes h.h.v. søndag den på Dalum Landbrugshøjskole og på Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg. Særskilt folder og information om førstehjælpskurserne findes på Red Barnets hjemmeside. Ønsker du at tilmelde dig førstehjælpskursus skal du inden sende en mail til Deltager du i førstehjælpskursuserne, afholder Red Barnet udgifter til overnatning fra lørdag til søndag på h.h.v. Dalum Landbrugsskole og Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg. Det er vigtigt at angive ved tilmelding om du ønsker dette!

8 Red Barnets uddannelsesdag 2013 for frivillige Hvornår finder workshoppene sted på dagen og hvad er temaerne? Bestyrelsesarbejde Ledelse Inddragelse af målgruppe Familieklubaktiviteter inspiration Andre lokalforeningsakviteter - inspiration Lokal fundraising - den gode ansøgning og idéer til aktiviteter WS 1 kl WS II kl WS III kl Hold styr på pengene Pr og pressekontakt Positivt lederskab i en frivilligkultur Projektlederens roller Den gode modtagelse Anerkendelse og inddragelse af børn Portræt af børnene og deres forældre - Kan vi styrke inddragelsen ved at se på familien? Sociale aktiviteter i det grønne i praksis Hvad betyder naturen i aktiviteterne? Leg og sjov på lejr og på tur! Grafisk design: Marianne Eriksen/Red Barnet, fotoforside: Ken Hermann, foto: Thor Hjarsen Nødhjælpe og katastrofer Skal dit lokalområde være fri for mobberi? Tilmelding og yderligere oplysninger Uddannelsesdagen afholdes to gange: 13.4 primært for frivillige fra Sjælland, Fyn og Sønderjylland 20.4 primært for frivillige fra Midt- og Nordjylland Red Barnet Rosenørns Allé, København V redbarnet.dk

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8.

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8. v i d e n c e n t e r f o r f r i lu f ts l i v o g naturformidling københavns universitet FOTOGRAF: THOMAS SICK NIELSEN Natur og sociale indsatser Den første nationale konference om sociale indsatser

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

G U F INFO LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF LEDERUDDANNELSE MED AMBITIONER : MULIGHED FOR AT DELTAGE I ENKELTE MODULER

G U F INFO LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF LEDERUDDANNELSE MED AMBITIONER : MULIGHED FOR AT DELTAGE I ENKELTE MODULER LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF G U F LEDERUDDANNELSE MED AMBITIONER 9.-11. maj 2014 : MULIGHED FOR AT DELTAGE I ENKELTE MODULER : FOREDRAG MED JACOB BØTTER OM INVOLVERING VIA SOCIALE MEDIER :

Læs mere

22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER. Forkælelse for ånd, krop og hjerne

22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER. Forkælelse for ånd, krop og hjerne 22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER Forkælelse for ånd, krop og hjerne Godt sammensat program, gode foredragsholdere og der var en rigtig god og hyggelig stemning. Deltager på KURSUS

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

G U F INFO PÅ GUF FÅR DU: LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF. 24.- 26. april LEDERUDDANNELSE DER RYKKER

G U F INFO PÅ GUF FÅR DU: LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF. 24.- 26. april LEDERUDDANNELSE DER RYKKER LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF G U F LEDERUDDANNELSE DER RYKKER 24.- 26. april PÅ GUF FÅR DU: : MULIGHED FOR AT DELTAGE PÅ ENKELTE MODULER : FRIVILLIGE AFTENTILBUD HVOR DER ER NOGET FOR ALLE

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Kom og vær med sammen trækker vi bedst! Kursushæfte 2011

Kom og vær med sammen trækker vi bedst! Kursushæfte 2011 Kom og vær med sammen trækker vi bedst! Kursushæfte 2011 Velkommen til kursusåret 2011 I dette kursushæfte finder du Kræftens Bekæmpelses kurser og øvrige tilbud for 2011. Aktiviteterne er et gratis tilbud

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2014 indhold foto: mikal schlosser 4 uddannelser foto: mikal schlosser 8 NETVÆRK foto: mikal schlosser 11 RÅDGIVNING foto: peter

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber GLÆDE FÆLLESSKAB NÆRVÆR NATUR DRØMME MINDER Vær med til at gøre børns drømme til virkelighed Bliv frivillig i Red Barnets familieklubber Udsatte

Læs mere