forbruger- aftaleloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forbruger- aftaleloven"

Transkript

1 fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven

2 Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af webbutikker 8 Fortrydelsesretten 8 Fortrydelsesret ved køb af varer 9 Risiko ved returnering af varen 11 Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser 12 Tilbagebetaling af købesummen til forbrugeren 13 Konsekvenser ved manglende overholdelse af loven 13 Den nye forbrugeraftalelov trådte i kraft den 13. juni Loven er blevet til på baggrund af et totalharmoniseringsdirektiv fra EU-kommissionen, og målet med direktivet er at skabe bedre vilkår for e-handlen, samtidig med at forbrugebeskyttelsen fortsat holdes på et højt niveau. På nogle områder er reglerne de samme som i den tidligere forbrugeraftalelov, men loven indfører nye regler på en række områder, hvor de vigtigste er: Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesret Forsendelsesrisiko ved fortrydelse Skrappere konsekvenser ved manglende efterlevelse. Denne pjece gennemgår de vigtigste ændringer i loven, men det er ikke en fuldstændig gennemgang af alle lovens bestemmelser. Der er på flere områder tale om helt nye regler, og det er fortsat usikkert, hvordan reglerne konkret vil blive tolket af de danske myndigheder. Som medlem af Dansk Erhverv er du velkommen til at kontakte os for at høre, om der skulle være sket ændringer, ligesom du kan søge yderligere information på Anvendelsesområde Loven gælder for aftaler, der indgås mellem en erhvervsdrivende og en forbruger. Ved en forbruger forstås en person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Det vil sige, at erhvervsdrivende kan være forbrugere, hvis det, de køber, er til deres private brug og ikke til brug i deres virksomhed. Udgivet af Dansk Erhverv 1. udgave 1. oplag, oktober 2014 Tryk: Rosendahls-schultzgrafisk.dk Der er dog typer af aftaler, der ikke er omfattet af loven, nemlig: Forsikringsaftaler Aftaler, der indgås ved hjælp af vareautomater og lignende automater Brug af mønttelefoner Aftaler om personbefordring (dog gælder bestemmelserne i 12 og 31 for denne type aftaler). 2 Dansk Erhverv / Forbrugeraftaleloven Forbrugeraftaleloven / Dansk Erhverv 3

3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Inden du indgår en aftale med en forbruger, er der en lang række oplysninger, som du skal sikre, at forbrugeren har modtaget. De præcise oplysningskrav afhænger dels af, hvordan aftalen indgås, hvad aftalen vedrører, og hvilket kommunikationsmiddel, der anvendes i kommunikationen med forbrugeren. Oplysningskravene kan deles op i tre kategorier: 1 Varer og tjenesteydelser solgt via fjernsalg eller uden for forretningssted: Ved varer forstås fysiske genstande, mens der ved tjenesteydelser forstås abonnementer (for eksempel tele- eller fitnessabonnementer, reparationsopgaver, serviceaftaler mv.). Fjernsalg er aftaler, hvor du ikke mødes fysisk med forbrugeren, det vil sige aftaler, der indgås via nettet, telefon eller andre løsninger, hvor I ikke mødes fysisk. Aftaler indgået uden for fast forretningssted er aftaler, hvor du mødes fysisk med forbrugeren i forbindelse med, at aftalen indgås, men hvor det sted, I mødes, ikke er et sted, hvorfra du normalt driver din forretning. Det kan for eksempel være på en markedsplads, et bytorv eller lignende, hvor du undtagelsesvist har opstillet en bod eller en vogn. 2 Finansielle tjenesteydelser ved fjernsalg: Her er der tale om enhver tjeneste, der har karakter af bank-, kredit-, forsikrings-, individuel pensions-, investerings- eller betalingstjenesteydelse. 3 Aftaler indgået på den erhvervsdrivendes forretningssted: Det er alle de aftaler, du indgår i din fysiske butik eller andre steder, hvor du normalt driver din forretning. Det betyder, at en fast stand på en messe eller en lokalitet, hvorfra du i perioder af året driver forretning, også er dit forretningssted. JA = påkrævet NEJ = ikke påkrævet OPLYSNINGSKRAV Varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber. (Typisk de oplysninger, der vil fremgå ved skiltning i en butik). JA JA JA Den erhvervsdrivendes identitet. (Navn, CVR, telefonnummer og mv.). JA JA JA Identiteten på den erhvervsdrivende, der handles på vegne af. JA JA NEJ Den fysiske adresse på den erhvervsdrivendes forretningssted. (Hvor er I placeret fysisk). JA JA JA Den samlede pris på varen eller tjenesteydelsen. (Inklusiv moms, gebyrer og alle andre omkostninger, som forbrugeren skal betale). JA JA JA De samlede udgifter pr. afregningsperiode. (Ved aftaler, hvor der betales løbende, beløbet skal angives pr. måned og pr. afregningsperiode). JA NEJ NEJ Eventuelle omkostninger ved brug af fjernkommunikationen. (Hvis forbrugeren skal betale for fremsendelse af SMS eller lignende). JA JA NEJ Vilkår om betaling og levering. (Hvordan og med hvilke betalingskort kan kunden betale, og hvornår kan I levere varen eller tjenesteydelsen). JA JA JA Hvorvidt der er fortrydelsesret og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende - herunder fortrydelsesformularen i lovens bilag 3. (Oplysninger om, hvorvidt forbrugeren har fortrydelsesret, og hvordan forbrugeren skal gøre, hvis han ønsker at fortryde). JA JA NEJ fortsætter næste side» 4 Dansk Erhverv / Forbrugeraftaleloven Forbrugeraftaleloven / Dansk Erhverv 5

4 SE SIDE 4 FOR OPLYSNINGSKRAVENES TRE KATEGORIER JA = påkrævet NEJ = ikke påkrævet OPLYSNINGSKRAV OPLYSNINGSKRAV At forbrugeren ikke kan gøre fortrydelsesretten gældende. (Visse typer af aftaler er undtaget fra fortrydelsesretten se afsnit om fortrydelsesret). JA NEJ NEJ I hvilke tilfælde forbrugeren mister sin fortrydelsesret. (Er relevant ved salg af plomberede varer, hvor forbrugeren mister sin fortrydelsesret, hvis plomberingen er brudt). JA NEJ NEJ Hvor det er relevant, at forbrugeren skal betale for returforsendelse ved fortrydelse. (Det er i orden at kræve, at forbrugeren selv betaler for returforsendelsen ved fortrydelse, men der skal oplyses om det). JA NEJ NEJ At forbrugeren ved fortrydelse af tjenesteydelser skal betale for rimelige omkostninger. (Se mere under afsnittet Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser). JA NEJ NEJ At købelovens mangelsregler finder anvendelse. (Der skal ikke forklares om købelovens regler, men alene oplyses om, at de finder anvendelse). JA NEJ JA Hvor det er relevant, eftersalgskundebistand, eftersalgsservice og handelsmæssige garantier (Hvis du giver bistand eller service efter salget eller garantier ud over købelovens regler). JA NEJ JA Relevante adfærdskodeks, og hvor det er relevant, hvordan kodeks kan fremskaffes. (Hvis du er omfattet af brancheregler eller lignende). JA NEJ NEJ Hvor det er relevant, aftalens varighed eller betingelserne for at opsige aftalen. (Er aftalen tidsbestemt og hvis ikke, hvordan forbrugeren kan opsige aftalen). JA JA JA Hvor det er relevant, en eventuel bindingsperiode på aftalen. JA JA NEJ Hvor det er relevant, om der skal betales forskud eller stilles sikkerhed fra forbrugerens side. JA NEJ NEJ Hvor det er relevant, funktionalitetens, herunder tekniske beskyttelsesforanstaltninger (For eksempel regionskoder på cd er eller dvd er). JA NEJ JA Hvor det er relevant, digitalt indholds evne til at fungere sammen med hardware og software. JA NEJ JA Hvor det er relevant, mulighed for klageadgang og fremgangsmåden ved klage (Hvis forbrugeren kan klage til Forbrugerklagenævnet eller andre klagenævn, skal dette oplyses sammen med adressen og webadressen på klagenævnet). JA NEJ NEJ Eventuelle særlige risici ved tjenesteydelsen (Hvis der er helt særlige risici ved produktet). NEJ JA NEJ Det beløb, som kan kræves af forbrugeren ved fortrydelse. NEJ JA NEJ En eventuel lovvalgs- eller værnetingsklausul. NEJ JA NEJ Sprog for aftalevilkår, forhåndsoplysninger og efterfølgende kommunikation. NEJ JA NEJ Hvorvidt der findes en garantifond eller andre garantiordninger. NEJ JA NEJ Hvor længe oplysningerne gælder, herunder hvor længe tjenesteydelsen udbydes til den anførte pris. NEJ JA NEJ 6 Dansk Erhverv / Forbrugeraftaleloven Forbrugeraftaleloven / Dansk Erhverv 7

5 Krav til opbygning af webbutikker Den nye lov stiller krav om, at forbrugerne ved fjernsalg klart og tydeligt gøres opmærksom på, hvornår de forpligter sig til en aftale, der skal betales for. På hjemmesider, hvor bestillingen sker ved hjælp af en knap eller lignende, skal denne knap have en formulering, der klart og tydeligt informerer forbrugerne om, at et tryk på knappen forpligter dem til at betale til den erhvervsdrivende. Loven bruger udtrykket ordre med betalingsforpligtelse, men det vurderes, at også ordlyden køb med betalingspligt eller køb nu vil leve op til lovens krav. Samtidig skal forbrugeren, lige inden bestillingen foretages, tydeligt og fremhævet informeres om følgende: Varens eller tjenesteydelsen vigtigste egenskaber Den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen De samlede udgifter per afregningsperiode samt samlede månedlige udgifter (ved tidsubestemte aftaler eller abonnementsaftaler) Hvor det er relevant, aftalens varighed eller for tidsubestemte aftaler eller aftaler, der forlænges automatisk, hvordan aftalerne kan opsiges Hvor det er relevant, en eventuel bindingsperiode på aftalen. Fortrydelsesretten Den nye Forbrugeraftalelov giver væsentlige ændringer i reglerne om fortrydelsesretten. Både ved køb af varer og ved køb af tjenesteydelser. Det er dog fortsat kun ved fjernsalg og salg uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, at forbrugerne har fortrydelsesret. Forbrugerne har heller ikke efter den nye lov krav på at kunne fortryde køb, der er foretaget i fysiske butikker. Der er en række aftaler, der er undtaget fra reglerne om fortrydelsesret. De vigtigste er aftaler: om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter. hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr. ikke-finansielle tjenesteydelser, hvor leveringen er påbegyndt med forbrugerens samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført levering af varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg: Der skal meget til for at kunne benytte denne bestemmelse. Alle varer, der er fremstillet på baggrund af standardvalg, er der fortsat fortrydelsesret på, medmindre sammensætningen af standardvalg er meget atypisk og omfattende. levering af varer, der forringes eller forældes hurtigt. forseglede varer, der af hygiejniske- eller sundhedsbeskyttelses årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen. aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, når forbrugeren har brudt plomberingen. levering af digitalt indhold, som ikke leveres på fysisk medium, når forbrugeren er oplyst om og har accepteret, at fortrydelsesretten bortfalder. Den samlede oversigt over aftaler, der ikke er omfattet af reglerne om fortrydelsesret, kan ses i lovens 18. Fortrydelsesret ved køb af varer Forbrugerne har fortsat 14 dages frist til at fortryde et køb foretaget på nettet eller uden for den erhvervsdrivendes faste forretningssted. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor forbrugeren modtager varen. Hvis forbrugerens ordre deles op i flere forsendelser, løber fristen først fra forbrugeren har modtaget den sidste vare, og hvis varen består af flere partier, løber fristen først, fra forbrugeren har modtaget det sidste parti. 8 Dansk Erhverv / Forbrugeraftaleloven Forbrugeraftaleloven / Dansk Erhverv 9

6 Forbrugeren kan ikke længere blot undlade at hente sin vare på posthuset eller nægte at tage imod den, når posten forsøger at aflevere den. For at benytte sig af fortrydelsesretten skal forbrugeren give dig en utvetydig meddelelse om, at han ønsker at benytte sig af sin fortrydelsesret. Det kan blandt andet ske ved, at forbrugeren bruger standardfortrydelsesformularen, men det kan også ske ved, at forbrugeren kontakter dig på mail, via almindeligt brev eller på telefon. Hvis du får varen retur uden at have hørt fra forbrugeren, bør du derfor kontakte forbrugeren og høre, om forbrugeren ønsker at fortryde købet, eller om han fortsat ønsker at modtage varen. Det er forbrugeren, der skal betale for at få genfremsendt varen, hvis det er det, han ønsker. Som noget nyt mister forbrugeren ikke sin fortrydelsesret, selv om varen er taget i brug inden udløbet af fortrydelsesfristen. Hvis varen er taget i brug, og forbrugeren derefter fortryder købet inden udløbet af fristen på de 14 dage, skal forbrugeren til gengæld betale for en eventuel værdiforringelse af varen. Forbrugeren må kun prøve varen på samme måde, som det ville være muligt i en fysisk butik. Er varen prøvet, ud over hvad der ville være muligt i en fysisk butik, og er varens værdi blevet forringet, når du får den tilbage, skal forbrugeren betale for værdiforringelsen. Det beløb, varen er forringet med, skal derfor fratrækkes købesummen, inden forbrugeren får sine penge tilbage. Forbrugerombudsmanden har sammen med blandt andre Dansk Erhverv udarbejdet et notat om beregningen af værdiforringelsen. Du kan læse notatet her Du skal beregne værdiforringelsen ud fra varens generelle handelsværdi i den stand, som du får den tilbage i. Det er ikke afgørende, om du selv sælger brugte varer, men om varen generelt set ville kunne sælges videre til forbrugere, og hvilken pris, den vil kunne sælges videre til. Du har som udgangspunkt ikke pligt til at reparere eller istandsætte varen, før du vurderer dens værdi. I de situationer, hvor du meget let og stort set uden omkostninger kan istandsætte varen og dermed væsentligt forøge varens værdi, kan du være forpligtet til det ud fra et generelt loyalitetsprincip. Det skal understreges, at varens forøgede værdi skal være markant større end dine udgifter til at istandsætte varen, for at du er forpligtet til at istandsætte varen. Hvis emballagen har betydning for videresalgsprisen på varen, og forbrugeren enten ødelægger eller ikke returnere emballagen, kan du fratrække dine udgifter til at fremskaffe ny emballage til produktet. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at få ny emballage til produktet, kan du fastsætte værdiforringelsen som forskellen mellem salgsprisen med original emballage og salgsprisen uden original emballage. Værdiforringelsen kan i visse tilfælde udgøre hele købesummen eller meget store dele af købesummen. I disse tilfælde vil det være en god service at kontakte forbrugeren og høre, om han fortsat ønsker at fortryde købet, eller om han hellere vil have varen tilbage. Forbrugeren skal selv betale for at få genfremsendt varen, hvis han ikke længere ønsker at fortryde købet. Da det er noget helt nyt, at forbrugerne kan fortryde køb af varer, efter varen er taget i brug, er der desværre ikke nogen praksis fra Forbrugerklagenævnet i denne type sager. Dansk Erhverv vil løbende holde medlemmerne underrettet om den praksis, der udvikler sig ved nævnet, og om eventuelle ændringer i principperne for, hvordan værdiforringelsen skal beregnes. Hvis du fratrækker værdiforringelsen, inden du returnerer købesummen til forbrugeren, skal du kunne dokumentere, at varen lider af en værdiforringelse, og hvordan du har beregnet den konkrete værdiforringelse. Risiko ved returnering af varen Det er forbrugeren, der bærer risikoen for varen under returforsendelsen. Det betyder, at du ikke skal betale købesummen tilbage, hvis varen forsvinder eller bliver ødelagt, inden den kommer retur til dig. Dette er en ny regel i forhold til den gamle lov. NB: Når en forbruger fortryder sit køb og returnerer varen, skal du derfor undersøge følgende: 1. Er varens værdi forringet på tidspunktet, hvor du modtager den? 2. Skyldes værdiforringelsen, at forbrugeren har brugt varen mere, end hvad der havde været muligt i en butik? 3. Hvor stor er værdiforringelsen? Når du har gennemført de tre skridt ovenfor, skal du betale købesummen eventuelt fratrukket værdiforringelsen tilbage til forbrugeren. 10 Dansk Erhverv / Forbrugeraftaleloven Forbrugeraftaleloven / Dansk Erhverv 11

7 Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser Som ved køb af varer er fortrydelsesfristen også 14 dage ved køb af tjenesteydelser. Fristen løber fra den dag, hvor aftalen mellem dig og forbrugeren bliver indgået. Hvis leveringen af tjenesteydelsen påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen, mister forbrugeren ikke sin fortrydelsesret, selvom leveringen påbegyndes, og du kan ikke bede ham om at frasige sig fortrydelsesretten. Hvis du påbegynder tjenesteydelsen inden udløbet af fortrydelsesfristen, skal du i stedet sørge for følgende: Indhente forbrugerens samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten bortfalder, når tjenesteydelsen er fuldt udført. Oplyse forbrugeren om, at han skal betale for rimelige omkostninger, hvis han fortryder, inden tjenesteydelsen er fuldt udført (du bør beskrive, hvad forbrugeren cirka kan komme til at betale, eller hvordan beløbet vil blive opgjort). Hvis du sørger for ovenstående, kan forbrugeren ikke fortryde købet af tjenesteydelsen, når den er fuldt udført, heller ikke selvom der ikke er gået 14 dage, fra aftalen blev indgået. Forbrugeren kan fortsat fortryde købet, frem til tjenesteydelsen er fuldt udført, men du har krav på betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret. Det beløb, som du opkræver, skal afspejle den del af tjenesteydelsen, som allerede er udført. Sørger du ikke for ovenstående, kan forbrugeren frem til 14 dage efter, at aftalen blev indgået, fortryde aftalen også selvom tjenesteydelsen er fuldt udført og du kan blive tvunget til at betale købesummen tilbage til forbrugeren, selvom tjenesteydelsen ikke kan leveres tilbage. Tilbagebetaling af købesummen til forbrugeren Forbrugeren har krav på at få sine penge tilbage senest 14 dage efter, at du har modtaget besked om, at han ønsker at benytte sig af sin fortrydelsesret. Du behøver dog ikke at sende pengene til forbrugeren, før du har modtaget varen retur eller har modtaget dokumentation for, at forbrugeren har afsendt varen. Hvis du efter at have modtaget dokumentation for, at varen er afsendt, har en begrundet mistanke om, at varen er blevet brugt, og at forbrugeren derfor ikke skal have den fulde købesum tilbage, eller at der er problemer med dokumentationen for afsendelsen, kan du vente med at betale købesummen tilbage til forbrugeren, til du har modtaget varen retur. Hvis det viser sig, at der ikke var nogle problemer med varen eller med dokumentationen, kan forbrugeren kræve renter for den periode, hvor du tilbageholdt købesummen. Forbrugeren skal have sine penge tilbage via det samme betalingsmiddel, som forbrugeren benyttede ved købet. Konsekvenser ved manglende overholdelse af loven I forhold til den tidligere lov er konsekvenserne ved overtrædelse af reglerne blevet skærpet. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på at give forbrugerne de rigtige oplysninger, og det gælder især på følgende områder: Fortrydelsesretten: Som erhvervsdrivende kan du efter den nye lov blive idømt bøder, hvis du undlader at informere korrekt om forbrugerens fortrydelsesret. Samtidig forlænges forbrugerens fortrydelsesret til helt op til 12 måneder + 14 dage, hvis ikke du giver forbrugeren de rigtige oplysninger om fortrydelsesretten. Du vil heller ikke kunne fratrække værdiforringelsen, hvis forbrugeren ikke har fået de rigtige oplysninger om fortrydelsesretten herunder den nye standardfortrydelsesformular, der indgår som lovens bilag 3. Tjenesteydelser: Forbrugeren bibeholder sin fortrydelsesret, selvom tjenesteydelsen er leveret inden for 14 dage efter aftaleindgåelsen, hvis ikke du indhenter hans samtykke og accept af, at fortrydelsesretten bortfalder, når tjenesteydelsen er fuldt leveret. 12 Dansk Erhverv / Forbrugeraftaleloven Forbrugeraftaleloven / Dansk Erhverv 13

8 Oplysninger om opsigelse: Ved aftaler om løbende levering af varer eller tjenesteydelser, skal forbrugerne oplyses om, med hvilket varsel og fra hvilket tidspunkt forbrugeren kan opsige aftalen. Det kan give bødestraf, hvis ikke oplysningerne bliver givet korrekt. Returforsendelse: Hvis du ikke får oplyst forbrugeren om, at han selv skal betale for returforsendelsen ved fortrydelse, kan du ikke kræve dette, og du kommer derfor selv til at betale for returforsendelsen. Opsummering ved netkøb: Forbrugerne er ikke bundet af aftaler indgået i en webbutik, hvis du ikke, lige inden forbrugeren indgår aftalen, opsummerer de oplysninger, der er nævnt ovenfor under Krav til opbygning af webbutikker. Udover alt det, der er gennemgået ovenfor, indeholder loven fortsat et forbud mod at kontakte kunderne telefonisk eller fysisk på deres bopæl, arbejdsplads eller andre steder, hvortil der ikke er offentlig adgang. KONTAKT Medlemmer af Dansk Erhverv kan få rådgivning om forbrugeraftaleloven på telefon eller på 14 Dansk Erhverv / Forbrugeraftaleloven

9 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F DSK De Samvirkende Købmænd Svanemøllevej Hellerup T F

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten Indhold Indledning Anvendelsesområde Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesretten Fortrydelsesret ved køb af varer Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014. Nyhedsbrev vedrørende ny forbrugeraftalelov 6. august 2014 Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Læs mere

Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017)

Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017) Generelle oplysninger Andreas Hardrup Amager Strandvej 222, 1, Dør 2 2300 København S 4046 7046 auniqueclothingclothes@gmail.com Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017) Betaling Visa Dankort Levering

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret), samt

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 af 7 (Gældende fra 14. august 2015) Generelle oplysninger Juridisk navn: Abby`s Fashion Organisationsform: Enkeltmandsfirma CVR. nr.: 36351470 Etableringsår: 2015 Adresser: Abby`s Fashion V. Mogens

Læs mere

Forslag. Lov om forbrugeraftaler 1)

Forslag. Lov om forbrugeraftaler 1) 2013/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-720/21-0061 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2013 Forslag

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Handelsbetingelser for SIFAshoppen (Gældende fra 1. november 2016)

Handelsbetingelser for SIFAshoppen (Gældende fra 1. november 2016) Handelsbetingelser for SIFAshoppen (Gældende fra 1. november 2016) Generelle oplysninger: Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg (SIFA) Forening CVR. Nr. 16513512 Teglgårds Plads 1, Niv. 9, 9000 Aalborg

Læs mere

Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JCB samt Union Pay. Gebyrer 0,95-1,29 %

Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JCB samt Union Pay. Gebyrer 0,95-1,29 % Handelsbetingelser Pet-Pocket APS CVR-nr.36454237 Contact@Pet-Pocket.dk Telefon: (+45) 79 30 41 40 (Telefonisk åbningstid 13-15) Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard,

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Lov om forbrugeraftaler 1)

Lov om forbrugeraftaler 1) Page 1 of 11 LOV nr 1457 af 17/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2013 Justitsministeriet Ændrer i/ophæver LOV nr 451 af 09/06/2004 Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret),

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger HANDELSBETINGELSER Generelle oplysninger Website: lystorvet.dk Virksomhedens juridiske navn: Hanne Purup Organisationsform: Personlig Ejet CVR: 32976336 Virksomhedsadresse:,, Danmark E- mailadresse: kontakt@lystorvet.dk

Læs mere

Handelsbetingelser Design Til Børn

Handelsbetingelser Design Til Børn Handelsbetingelser Generelle oplysninger Enkeltmandsvirksomhed Webshop Etableringsår: 2015 CVR.: 36 86 61 52 7400 Herning Kontakt: e-mail: hello@designtilboern.dk Telefon: 81 61 24 66 Website: www.designtilboern.dk

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Ved salg over nettet til forbrugere er der særlige regler for, hvornår levering skal ske, hvis dette på forhånd er aftalt med forbrugeren.

Ved salg over nettet til forbrugere er der særlige regler for, hvornår levering skal ske, hvis dette på forhånd er aftalt med forbrugeren. Efter Salget 0 Indhold Indhold... 1 Ordrebekræftelse... 2 Levering... 2 Levering skal ske som lovet og senest inden for 30 dage... 2 Forsinkelse giver kunden ret til at hæve købet... 3 Væsentlig forsinkelse

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms.

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms. Generelt om os: Urban Cykler Hobrovej 42B 9000 Aalborg Tlf.: 98 15 54 40 CVR-nummer: 61157417 E-mail: mail@urban-cykler Vi svarer på e-mailhenvendelser inden for 1-2 hverdage. Du kan også benytte vores

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN v/camilla Markfoged Plutonvej 70 9210 Aalborg SØ CVR: 37996394 kontakt@bygug.dk Vi betræber os på, at besvare henvendelser indenfor

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989. Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 989. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Handelsbetingelser Generelle oplysninger JURIDISK NAVN: MASKINHANDLER SØREN KNUDSEN CVR: 95689655 ADRESSE: Langegade 119 DK-5300 KERTEMINDE MAIL: sk@skshoppen.dk TLF: +45-40341973 Forsikring og erstatning

Læs mere

Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie

Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie i Danmark December 2004 Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie Indledning Denne vejledning har til formål at oplyse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Vilkår er gældende fra 24. november 2014. I disse vilkår kan du finde informationer om persondatapolitik, reklamation, fortrydelse, ejerforhold,

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj 2017 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag... 2 3.4

Læs mere

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin:

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin: 1. Virksomhedsoplysninger Køkkenfornyelse.dk v/ Lars Thorhauge CVR nr.: 14 90 48 40 Mail: webshop@koekkenfornyelse.dk Tlf.: 22 17 14 76 Telefonen er åben 9.00-16.00 i hverdagene. Webshoppen er etableret

Læs mere

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 FORBRUGEROMBUDSMANDENS NOTAT OM VÆRDIFORRINGELSE VED INTERNETHANDEL Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel

Læs mere

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten FDIH - Foreningen for Dansk Internethandel Børsen 1217 København K Att.: Chefkonsulent Tina Morell Dato: 17. marts 2017 Sag: FO-16/11931-2 Sagsbehandler: /DABR Direkte tlf.: +45 41 71 50 76 Svar på forespørgsel

Læs mere

MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETTET

MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETTET MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETTET VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Markedsføring på internettet: Markedsføringsformer og -metoder.... 5 2.1. Reklameidentifikation...

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Sidst opdateret d. 23. September 2016 Anvendelsesområde Nedenstående almindelige vilkår og betingelser er udelukkende gældende for ordrer afgivet til Deichmann-Sko ApS

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler BEK nr 995 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-7002-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1457 af 17/12/2013

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Life- Style.dk, Skovsholm 1, 6470 Sydals, Tlf. 74422070. CVR nr. 13459932, netbutik:

Læs mere

Handelsbetingelser, gældende for private

Handelsbetingelser, gældende for private Handelsbetingelser, gældende for private Generelle oplysninger Aktieselskab 16731803 info@ep.dk 98137722 1992 Betaling På www.ep.dk kan der betales med: Dankort (ingen gebyrer) Nationalt udstedt kreditkort

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til: Pakkehotel Att.: Flipsu.dk hej@flipsu.dk Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Dato: 19. december 2016 OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Ved online salg af abonnementer er der en række oplysninger, man som virksomhed skal give forbrugerne om abonnementet. Disse krav

Læs mere

Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder

Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Justitsministeriet, Civilafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til formueretskontoret@jm.dk og hll@jm.dk 20.08.2013 Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder

Læs mere

http://www.forbrug.dk/klage/love/forbrugerlove/18/forbrugeraftaleloven-for-aftaler-e...

http://www.forbrug.dk/klage/love/forbrugerlove/18/forbrugeraftaleloven-for-aftaler-e... Page 1 of 12 Forbrugerstyrelsen Abonnér Publikationer Presse Undervisere English Alternativ version Sitemap Kontakt Søg Klage & rettigheder Test & priser Råd & vejledning Markedsføring & tilsyn Er det

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked) Afgivet til forslagets

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser. Når du handler med tapeconnection.dk indgås aftaler på dansk.

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser. Når du handler med tapeconnection.dk indgås aftaler på dansk. Vilkår Her finder du et overblik over vores handelsbetingelser og vilkår Det er os du handler med: Firmaets juridiske navn: KC Audio ApS Butikkens/netbutikkens navn: Tape Connection mkii Ejere: Kasper

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Forbrugerens varebestilling

Forbrugerens varebestilling Under salget 0 Indholdsfortegnelse Forbrugerens varebestilling... 2 Tilbud eller Opfordring til at gøre Tilbud... 2 Betaling for varen... 2 Dankort... 2 Internationale betalingskort... 3 Gebyrer for Kortbetaliner...

Læs mere

Forbrugeraftaleloven med kommentarer

Forbrugeraftaleloven med kommentarer Forbrugeraftaleloven med kommentarer 1 This page intentionally left blank 2 Benedikte Holberg, Lene Pagter Kristensen, Peter Møgelvang-Hansen,Tina Morell Nielsen & Henrik Øe Forbrugeraftaleloven med kommentarer

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015 VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontaktinformation...3 2. Betingelser ved køb af varer...3 3. Ordrebekræftelse...3 4. Sikkerhed...3 5. Leveringstidspunkt

Læs mere

B2C Handelsbetingelser

B2C Handelsbetingelser B2C Handelsbetingelser (senest opdateret 26. september 2014) For www.legebazar.dk Toyjoy Danmark A/S CVR: DK-3228 2695 Etableret 06.2009 E-mail: info@legebazar.dk Tlf: +45 7070 7511 Dette dokument indeholder

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

VEJLEDNING OM FORTRYDELSESRET RETURSEDDEL KØBS- OG LEVERINGSVILKÅR VED ONLINE KØB

VEJLEDNING OM FORTRYDELSESRET RETURSEDDEL KØBS- OG LEVERINGSVILKÅR VED ONLINE KØB VEJLEDNING OM FORTRYDELSESRET RETURSEDDEL KØBS- OG LEVERINGSVILKÅR VED ONLINE KØB FORTRYDELSESRET Fortrydelsesfristen ved online køb er 14 dage fra varens modtagelse. Du har efter forbrugeraftaleloven

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601 1. Forord 1.1 Ud over de produkter, der markedsføres direkte af Pixmania på hjemmesiden www.pixmania.com (herefter benævnt «hjemmesiden»), tillader Pixmania også professionelle sælgere at udbyde og sælge

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Forbrugeraftaleloven med kommentarer

Forbrugeraftaleloven med kommentarer Sonny Kristoffersen Forbrugeraftaleloven med kommentarer FORLAGET THOMSON *. GadJura Forord 5 Lov om visse forbrugeraftaler, lov nr. 451 af 9. juli 2004 (for aftaler indgået efter 01.10.2004) 15 Kommentar

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 18. juli 2016. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med MobilePay, kontooverførsel og betalingskort via Paypal (VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express).

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S HANDELSBETINGELSER Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S Handelsbetingelserne er senest opdateret den 28. september 2015 Sådan handler man hos os 1. find den eller

Læs mere

AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER)

AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER) AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER) 1. Kundeforhold: 1.1.For at få adgang til at sælge genstande på auktion på se link på http://hillerødauktioner.dk (i det følgende kaldet on-line siden, skal rekvirenten

Læs mere

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D.

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Handelsbetingelser Ved køb hos JB3D Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer,

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 343 Offentligt 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet

Læs mere

HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016)

HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016) HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016) Baggrund LEDdirekte.dk er Encepa A/S s webshop for private og erhverv. Encepa A/S er en virksomhed, der er specialist i LED-lyskilder og lamper. Vi hjælper virksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere