BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling"

Transkript

1 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked) Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget har under behandlingen bestået af: Inatsisartutmedlem Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit, formand Inatsisartutmedlem Niels Thomsen, Demokraterne, næstformand Inatsisartutmedlem Kim Kielsen, Siumut Inatsisartutmedlem Siverth K. Heilmann, Atassut Inatsisartutmedlem Akitsinnguaq Olsen, Siumut Udvalget har efter 1. behandlingen under FM2011 gennemgået forslaget og fremlægger hermed sit bidrag til en kvalificering af Inatsisartuts beslutningsgrundlag. 1. Forslagets indhold og formål Lovforslaget er en opdatering af anordning nr. 350 af 14 juli 1980 (forbrugeraftaleloven). Den daværende forbrugeraftalelov regulerede blandt andet fjernsalg, men kun i form af postordre salg. Imidlertid har fjernkommunikationsteknologier såsom f.eks. internet og mobiltelefoner udviklet sig hastigt igennem halvfemserne. Det stigende salg af ydelser og varer til forbrugere via internet og mobiltelefoner, har medført et behov for, at forbrugerne også bliver beskyttet af en lovgivning når de handler via fjernkommunikationsteknologier. Forbrugeraftalelovens formål er at beskytte forbrugeren og forbedre dennes rettigheder, når forbrugeren indgår en aftale med en erhvervsdrivende indenfor to områder: fjernsalg og salg udenfor sælgers faste forretningssted. Beskyttelsen ligger blandt andet i, at forbrugeren har krav på forskellige oplysninger, herunder oplysning, om hvordan han eller hun kan fortryde købet. Derudover forbyder loven i hovedsagen sælgeren til uopfordret at rette personlig henvendelse til forbrugeren i deres hjem eller på deres arbejdsplads, dels fordi sådanne henvendelser kan virke påtrængende overfor forbrugeren og dels måske udvirke, at der træffes en aftale som forbrugeren egentlig ikke ønskede at indgå. 1

2 Lovforslaget rummer en del begreber som udvalget finder det passende at anføre og beskrive under forslagets formål og indhold. Udvalget har grundet lovforslaget kompleksitet også fundet anledning til kortfattet at skitsere hovedpunkterne i anordningen. Oplysningspligten er den pligt sælger har til at give forbrugeren visse og relevante oplysninger om varen eller tjenesteydelsen, og om hvornår og hvordan disse oplysninger skal gives til forbruger. Fortrydelsesretten er retten for forbrugeren til at fortryde handlen uden nogen begrundelse. Fjernsalg er handler, der indgås ved hjælp af fjernkommunikationsteknologier, uden at parterne mødes fysisk i en butik. Derudover er det en betingelse i loven, at aftalen indgås som led i et system for fjernsalg, som den erhvervsdrivende har etableret, f.eks. en hjemmeside eller et postordresalg, eller en annonce i avisen, der har til formål at indgå aftaler ved fjernkommunikation. Aftaler indgået udenfor sælgers faste forretningssted forstås som aftaler hvor sælgeren har arrangeret sig på anden måde end i en gængs forretning f.eks. et marked, en messe, et Home party f.eks. (Tupperware) eller Aloe Vera produkter, en salgstur med bus eller båd, eller et i forsamlingshus, på et hotel eller andetsteds. 1.1 Undtagelser fra loven Følgende emner, er ifølge loven undtaget fra oplysningspligten og fortrydelsesretten. Levnedsmidler og lignende til husholdningernes forbrug, som sædvanligvis udbringes af sælgeren eller købes på et marked. Brættet er derfor ikke omfattet af lovens bestemmelser. Aftaler om indkvartering, transport, forplejning og aktiviteter omkring fritid, idræt, kultur og underholdning, hvis en tidsperiode om udførelsen af ydelsen er anført, ligesom den skal være indgået udenfor fast forretningssted. Et eksempel på dette kan være en koncertbillet, købt via internettet, købet kan ikke fortrydes og man kan heller ikke forvente en refusion af billetten hvis man er blevet forhindret i at komme til koncerten. Opførelse af bygninger og visse lejeaftaler om fast ejendom er ikke omfattet af loven da dette er reguleret i anden relevant lovgivning. 2

3 Yderligere undtagelser om fortrydelsesretten drejer sig om lån i Realkredit og aftaler om andre finansielle ydelser, hvor sælger ikke har indflydelse på prisen, da denne er markedsbestemt f.eks. (aktiekurser, ædelmetaller, obligationer osv.) Fortrydelsesretten for finansielle ydelser bortfalder efter at salget er fuldbyrdet fra både sælger og købers side 1. Ligeledes er den situation undtaget, hvor forbrugeren udtrykkeligt anmoder den erhvervsdrivende om et besøg, i hjemmet eller på arbejdspladsen og en ordre afgives om netop det, som den erhvervsdrivende er kommet for Sælgers forpligtigelser i forhold til forbrugeren Oplysningspligten ved aftaler indgået udenfor fast forretningssted Oplysningspligten drejer sig i denne sammenhæng om, at sælger skal give forbrugeren en letforståelig og skriftlig oplysning om fortrydelsesretten og oplyse forbrugerne en adresse til brug af denne fortrydelsesret jf. 10. Oplysningen skal gives allerede, når parterne indgår deres aftale, men er det varer, der skal overgives til køberen, kan sælgeren dog vente til dette tidspunkt. Drejer det sig om et løbende abonnement på aviser eller lignende, skal oplysningen gives senest ved den første levering Oplysningspligt ved fjernsalgsaftaler om varer Drejer det sig om fjernsalgsaftaler jf. 11 om varer skal sælgeren give oplysninger om sig selv, dvs. alle relevante oplysninger til hans identifikation, om varens væsentligste egenskaber samt om den samlede pris på varen alt inklusiv. Endvidere skal sælgeren give oplysninger om vilkår for betalingen, om fortrydelsesretten og dens indhold. Hvis fjernsalgskontakten sker via telefon, skal sælger starte samtalen med at oplyse sit navn og hvem han eventuelt repræsenterer samt formålet med henvendelsen. Alle oplysninger skal gives i rimelig tid inden en eventuel aftale indgås og informationerne skal være givet på klar og tydelig måde Oplysningspligt ved fjernsalgsaftaler om finansielle ydelser Dersom fjernsalgsaftalen angår f.eks. et pengelån, obligationskøb eller andre finansielle ydelser, skal oplysningspligten stadig opfyldes fra sælgers side, jf. 13 jf. 11. Herudover skal sælger bl.a. oplyse sit GER-nummer. (arbejdsgiver nr. i det centrale virksomhedsregister) eller anden offentlig registrering oplysning om tilsynsmyndighed samt eventuel klageadgang oplyses på hjemmesiden. Sælger er ligeledes forpligtet til at give retvisende oplysninger om de eventuelle og særlige risici ved tjenesteydelsen. Sælger er jf. 14 også forpligtet til at sikre, at forbrugeren modtager alle de relevante oplysninger på enten papir eller et andet varigt medie. 1 Såfremt en køber på et oplyst grundlag via internet f.eks. køber aktier og fuldbyrder denne handel med leverandøren af ydelsen vil køber ikke efterfølgende kunne påberåbe sig en fortrydelsesret, hvis aktierne efterfølgende falder i værdi. 3

4 1. 3 Forbrugerens mulighed for at fortryde sit indkøb Fortrydelsesretten betyder at forbrugeren (og kun ham eller hende ikke sælgeren) kan træde tilbage fra aftalen. En aftale er jo ellers normalt bindende, men forbrugeraftaleloven giver adgang til fortrydelse i nogle situationer. Der kræves ikke nogen begrundelse fra forbrugerens side Fortrydelsesfristens længde Fristen er normalt på 14 dage, jfr. 18, ved individuel pensionsforsikring er fortrydelsesfristen på 30 dage Fortrydelsesfristens beregning Fristen beregnes ifølge 18 fra det seneste af følgende tidspunkter, den dag hvor aftalen indgås, såfremt aftalen vedrører en tjenesteydelse eller en vare, som skal fremstilles efter forbrugerens individuelle behov. I andre tilfælde den dag, hvor forbrugeren har fået det købte i hænde, ved flere leveringer, er det den første levering, eller den dag, hvor forbrugeren har modtaget de oplysninger, som sælger skal give, jfr. kap. 3, på papir eller andet varigt medium. Når fristen på 14 dage beregnes, tælles udgangsdagen ikke med. F.eks. hvis en vare er leveret d. 11/11 udløber 14-dages fristen således d. 25/11, hvor man blot skal have afsendt varen. Om den derefter modtages af sælgeren efter de 14 dage har ikke betydning. Skulle det ske at sælgeren ikke har givet de påkrævede oplysninger om fortrydelsesretten i et tilfælde, hvor han er forpligtet til dette, udløber fortrydelsesfristen først efter 3 måneder, medmindre sælgeren forinden har oplyst om fristen. I så fald begynder den at løbe fra dette tidspunkt. Skal en vare tilpasses eller fremstilles efter forbrugerens individuelle behov og gælder der en fortrydelsesfrist, vil sælgeren som regel vente med at påbegynde arbejdet, idet han ellers risikere, at f.eks. hans individuelle tilskårne gulvtæppe, skræddersyede tøj eller afmålte gardiner bliver genstand for fortrydelsesretten. For at undgå sådanne uhensigtsmæssigheder, er det i denne situation tilladt, at den erhvervsdrivende opnår samtykke fra forbrugeren til at påbegynde arbejdet inden fortrydelsesrettens udløb med den konsekvens, at forbrugeren ikke kan fortryde købet når arbejdet først er sat i gang Fortrydelsens gennemførelse Forbrugeren kan fortryde købet ved at sende varen retur, og skal da selv betale for returportoen. Forbrugeren kan også benytte fortrydelsesretten ved at afvise at modtage varen. I den situation spares omkostninger til returforsendelse ligesom forbrugeren kan få sit pengeinstitut til at tilbageføre det betalte beløb, såfremt der er betalt via kreditkort. Er pakken derimod modtaget af forbrugeren, kan forbrugeren ikke længere forlange beløbet tilbageført af pengeinstituttet, da det i den situation allerede er frigivet til sælgeren. 4

5 1.3.4 Betingelser for at bruge fortrydelsesretten Hvis en forbruger fortryder, skal vedkommende ikke blot overholde fristen, men forbrugeren skal også kunne tilbagelevere varen i væsentlig samme stand og mængde som den blev indkøbt jf. 20. Er varen taget i brug, har forbrugerne givet afkald på sin fortrydelsesret. Fortrydelsesretten kan heller ikke anvendes, hvis forseglingen er brudt på forseglede lyd og billedoptagelser Retsvirkning af fortrydelse Benyttes fortrydelsesretten af forbrugeren bortfalder parternes forpligtelser overfor hinanden. Er varerne udvekslet, skal tilbagelevering ske. Sælgeren må ikke modregne et gebyr eller andet i købesummen, tværtimod skal han returnere købesummen snarest mulig og senest 30 dage efter, at han har modtaget varen retur. Forbrugerens eneste udgift bliver således eventuelle fragtomkostninger til returneringen. 2. Behandling af forslaget i Inatsisartut Der var ved 1. behandlingen en bred tilslutning fra Inatsisartut til, at lovforslaget sættes i kraft for Grønland. 3. Høringssvar Indledningsvis bemærker udvalget at de afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med formkravene opstillet af Inatsisartuts Formandskab. Udvalget konstaterer, at følgende er blevet opfordret til at afgive høringssvar: Infrastrukturkontoret, Lov og Justitsafdelingen Formandens Departement, Departementet for Finanser, Departementet for Bolig, Infrastruktur og Trafik, Grønlands Arbejdsgiverforening, Nuna Advokater, Rigsombudsmanden i Grønland, GrønlandsBanken, Råstofdirektoratet, KNAPK, SIK, Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. KANUKOKA. Høringen giver ikke anledning til kommentarer. 4. Udvalgets behandling af forslaget Udvalget finder, at den opdatering af forbrugerbeskyttelsen, som lovforslaget medfører, både er vigtig og påkrævet, eftersom grønlandske forbrugere ligesom forbrugere i andre moderne lande i et stigende omfang bruger internettet til at indkøb ydelser eller varer. Den teknologiske udvikling er løbet fra den nugældende forbrugerlov eftersom den ikke regulerede internethandel, men alene postordresalg. 2 Et eksempel på dette kan være køb af musik på internettet. Forbrugeren kan ikke påberåbe sig en fortrydelsesret når købet først er downloaded til forbrugernes harddisk. Ligeledes vil en forbruger ikke kunne påberåbe sig en fortrydelsesret hvis vedkommende har købt en film eller et spil og brudt emballagen. 5

6 Det er derfor særdeles vigtigt, at man på baggrund af den teknologiske udvikling også tager højde for og er på forkant med beskyttelse af de grønlandske forbrugere ved deres handel via internettet. Med de nye regler vil tjenesteydelser, som for eksempel køb af varer og finansielle tjenesteydelser såsom indlån og udlån, også være omfattet af forbrugeraftaleloven. I praksis betyder det blandt andet, at man som forbruger stort set vil have de samme rettigheder, når man handler på internettet som man har, når man handler i en butik. Udvalget finder det også positivt at lovforslaget også regulerer det salg, der foregår uden for et fast forretningsted, således at borgernes rettigheder også styrkes i denne sammenhæng. Samlet set ser udvalget, at en ikraftsættelse af lovforslaget som et positivt tiltag til gavn for forbrugerne. 5. Forslagets økonomiske konsekvenser Udvalget ser sig ikke i stand til på det foreliggende grundlag at vurdere forslaget økonomiske konsekvenser. Det er udvalgets umiddelbare vurdering, at disse er minimale. Denne formodning syntes at være støttet af det faktum, at Grønlands Arbejdsgiverforening i deres høringsvar ikke finder anledning til at anføre vurderinger om, hvorvidt lovforslaget skønnes at have økonomiske virkninger for deres medlemmer. Udvalget bemærker ligeledes at Naalakkersuisut ej heller anfører, at der kan være forbundet økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering. Udvalget formoder derfor at sådanne ikke vil forekomme. 6

7 6. Udvalgets indstillinger Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgive forslaget til 2. behandling. Hans Aronsen Formand Niels Thomsen Kim Kielsen Siverth K. Heilmann Akitsinnguaq Olsen 7

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning Forbrugerombudsmandens vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil kan bruges som hjælp til at vurdere lovligheden af de mange Multi Level

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Forbrugeraftaler og e-butikker

Forbrugeraftaler og e-butikker Forbrugeraftaler og e-butikker Af erhvervsjurist & cand.it Martin Borgen, ehandelsjura.dk Denne artiklen om forbrugeraftaler og e-butikker diskuterer de tekniske konsekvenser af den regulering der findes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 16. november 2012 EM/2012/S2 FM2012/52 BETÆNKNING afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond (Medlem afnaalakkersuisutfor Erhverv

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Pris- og kreditoplysninger

Pris- og kreditoplysninger Pris- og kreditoplysninger I artiklen præsenteres og diskuteres regler vedrørende, pris- og kreditoplysninger, som gælder henholdsvis forud for, i forbindelse med og efter aftaleindgåelse. På trods af

Læs mere

Beregning af feriepenge 2. Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? 4. 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale 5

Beregning af feriepenge 2. Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? 4. 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale 5 3-2014 2 5 Beregning af feriepenge også ved virksomhedsoverdragelse giver ofte anledning til tvivlsspørgsmål. Artiklen belyser de problemstillinger, en virksomheds bogholderi bør have for øje ved beregning

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere