Valg af motiver til danske frimærker - se side 4-5 Sidste nyt om Tyge Brahe på Hven og hans død i Prag - se side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af motiver til danske frimærker - se side 4-5 Sidste nyt om Tyge Brahe på Hven og hans død i Prag - se side 5"

Transkript

1 ISSN Side 2-3: Kunstbogen Side 3: Aktivitetskalender Side 4-5: Post og Tele Museum Side 5: Generalforsamlingen Side 6-7: Fra velmagtsdage til krisetid Side 8-9: Kort over talende monumenter Side 10: Byg Babelstårn Side 11: Søllerød Byvandring Side 12: Rådhuset Side 13: Bog om Nærum side 14 meddelelser Side 15: Fra Museet Februar 2011 Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Valg af motiver til danske frimærker - se side 4-5 Sidste nyt om Tyge Brahe på Hven og hans død i Prag - se side 5 Redaktion: Anita Mikkelsen, Ellekrogen 8, 2950 Vedbæk Peter M.M.Christensen, Frederiksdalsvej 139A, 2830 Virum Morten Trommer, Morlenesvej 10, 2840 Holte

2 Fra Kunstens Genius til Verdens Ende Foredrag ved museumsinspektør Niels Peter Stilling. Onsdag den 23. februar kl i Søllerød Sognegård I december 2010 udkom kunstbogen Landskabsmalerier fra Rudersdalegnen Bogens redaktør er museumsinspektør Niels Peter Stilling, der også har skrevet de fleste af teksterne om de maleriske motiver fra Søllerødegnen, suppleret af Jonna Hansen, mens formand for Birkerød Kunstforening, Tove Krause, og historikeren Axel Bredsdorff har skrevet teksterne til de mange malerier fra Birkerødegnen. Bogen markerer sammenslutningen af de to gamle kommuner Birkerød og Søllerød til Rudersdal Kommune, idet samtlige 68 malerier i bogen tilhører kommunen. Malerierne er indkommet til de to kommuner som gaver eller ved køb inden for de sidste 50 år. På Birkerødegnen handler det især om malerier fra det tidlige 1900-tal, mens man i Søllerød helt overvejende råder over guldalderens malerier fra 1800-tallet. Det afspejler den forskellige udvikling i de to nordsjællandske sogne. Søllerødegnen var guldaldermalernes nordligste besøgsmål, når de skulle vise deres evner frem for professorerne på Kunstakademiet. I 1900-tallet bosatte nogle få malere sig i Søllerød, som Harald Pryn og Viggo Langer. Først og fremmest var det dog de lidt billigere huspriser i Frederiksborg Amt og den kreative Kostskole, der trak malerne til stationsbyen Birkerød med den kunstneriske Bredsdorff-familie i spidsen. Poul Ekelund, Carl Wennemoes, Gerda Strøm, Vilh. Bjerke Petersen og Jens Gaarde Thomsen er blot nogle af de mange kunstmalere, der bosatte sig i Birkerød i 1900-tallet. Medlemstilbud: Bogen kan ses og købes til en særpris af 100.kr. på Sekretariatet, Rudersdal Museer, Mothsgården. 2

3 I foredraget onsdag den 23. februar vil Niels Peter Stilling gennemgå den rige skat af historisk kunst, som vores kommune råder over. Alle 68 malerier præsenteres og tolkes fra det ældste landskabsbillede fra vor egn, Kunstens Genius, malet til Dronninggård af Erik Pauelsen i 1785 til et af de yngste Verdens Ende malet af Peder Hald i Frederikslund Skov i Mellem de to malerier fra Furesøens smukke bred findes en bred palet, for at blive i malersproget, af herlige landskabsbilleder fra nordegnen. Carl Emil Baagøe: Vedbæk set fra skibsbroen, 1864 Aktivitetskalender Efteråret 2011 Den 23. februar: Foredrag Fra Kunstens Genius til Verdens Ende - se side 2-3 Den 16. marts: Besøg på Post og Tele Museum - se side 4-5 *) Den 30. marts: Foredrag Fra velmagtsdage til krisetid - i oldtidens Rudersdal - se side 6-7 Den 8. maj: Familiedag - byg Babelstårnet - se side 10 Den 12. maj: Byvandring i Søllerød - se side 11 *) Den 26. maj: Generalforsamling og foredrag om Tyge Brahe - se side 5 *) Husk tilmelding, og at melde afbud i tilfælde af forfald. 3

4 VALG AF MOTIVER TIL DANSKE FRIMÆRKER BESØG PÅ POST & TELE MUSEUM Præsentation af danske frimærker og udgivelsespolitikken bag med efterfølgende rundvisning på det nyopsatte museum Onsdag den 16. marts kl til ca på POST & TELE MUSEUM, Købmagergade 37 Janus Clausen, historiestuderende ved Københavns Universitet, Saxo Instituttet vil efter en indledning om udvælgelsen af frimærkernes motiver til forskellig tid vise os rundt på museet, der i oktober 2010 genåbnede efter en nyopsætning. Der fortælles om postens historie fra Christian den IV, til telegrafens opfindelse, frem til nutidens mobiltelefoner og Internet. Museet er også hjemsted for Danmarks største frimærkesamling, herunder det første danske frimærke udstedt 1. april 1851, som også findes på et brev i Søllerød Museums samling, se Søllerødbogen 2003 og billedet nedenfor. I foråret udstilles også originalerne til alle de frimærker, som Post Danmark siden 1998 har udgivet i serien Frimærkekunst. Her er bl. a. værker af Per Kirkeby, John Kørner og Thomas Kluge. 4

5 Janus Clausen har sommeren 2010 i bladet Tidsskrift for Historie fået udgivet en artikel med titlen Frimærket skal være et landsfrimærke. Her er to citater fra artiklen: Frimærket er som sådan et produkt af staten, og det gør frimærket til et medie der, i udvælgelsen af frimærkets motiv, potentielt kan formidle statens hæder og anerkendelse af personer, steder og begivenheder over for befolkningen. Frimærket tjener altså også andre statslige interesser end at være et bevis på betalt porto. Frimærkerne som produkt af staten må altså forstås som et helt konkret eksempel på, at man i form af P&T, i hvert fald under besættelsen, har været bevidst om, at man kunne være med til at forme indholdet i en særlig dansk, national identitet. Artiklen skal nu også bringes i en amerikansk antologi på The Smithsonian Institution Scholarly Press. Begrænset deltagerantal Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer tlf Selskabets ordinære generalforsamling Sølllerød Sognegård, Søllerødvej 13, torsdag den 26. maj kl Dagsorden ifølge vedtægterne Efter generalforsamlingen foredrag om Tyge Brahe, se nedenfor Billetsalget til Sensommerudflugten begynder på generalforsamlingen Foredrag efter generalforsamlingen: Sidste nyt om Tyge Brahes liv på Hven og hans død i Prag Arkæolog Jens Vellev, som åbnede Tyge Brahes grav i Prag, fortæller om Tyge Brahes spændende liv og død (kun for medlemmer) 5

6 Fra velmagtsdage til krisetid i oldtidens Rudersdal Foredrag ved museumsinspektør Ole Lass Jensen Onsdag den 30. marts kl i Søllerød Sognegård Det er ikke kun i vores egen tid, samfundet oplever alvorlige økonomiske og erhvervsmæssige kriser. Årtusindgamle arkæologiske fund vidner om, at lokalbefolkningen i det grønne område også i forhistorisk tid gennemlevede kriser og voldsomme forandringer. Onsdag d. 30. marts fortæller arkæolog Ole Lass Jensen i ord og billeder om nogle af de dramatiske omvæltninger, der overgik egnens befolkning i oldtiden. I den ældre bronzealder, omkring 1500 f.kr., fandtes der en tæt bebyggelse langs Øresundskysten. Økonomien var baseret på dyrehold, navnlig får og kvæg, korndyrkning og fiskeri. Udveksling af varer havde en vis betydning, for derigennem kunne man bl.a. skaffe metallet bronzen der blev brugt til våben, smykker og redskaber. Tidens begravelser afspejler, at der var tale om et samfund med et vist overskud. På bakkerne langs sundet rejste man hundredvis af store, prægtige gravhøje som monumenter over tidens magtfulde elite. Værdifulde gravgaver af både bronze og guld viser, at der var tale om velstående familier. I løbet af de følgende århundreder ændredes billedet radikalt. Befolkningstilvækst betød, at oldtidens bønder måtte ekspandere, og derfor inddrog de nye områder længere væk fra kysten. I det område, der i dag omfatter Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner, blev der i tiden fra omkring 800 f.kr. og de følgende tusind år bygget en lille bondegård på snart sagt hver eneste større bakketop. Egnens gårde lå spredt i terrænet. Den magre jordbund og det småkuperede terræn betød nemlig, at dyrkningsmulighederne var dårlige. Den enkelte gårdsenhed krævede derfor så store bruttoarealer, at det var en fordel at sprede bebyggelsen frem for at samle den i landsbyer. 6

7 Gårdene var små og beskedne. Bønderne og deres familier havde næppe mere, end der skulle til for at klare dagen og vejen. Måske betød det, at det lokale samfund var forholdsvis letpåvirkeligt for ændringer, der pressede på udefra. I hvert fald må der i tiden omkring Kristi fødsel være hændt noget, som fik dramatiske konsekvenser. For som ved et trylleslag blev næsten alle gårdene nedlagt. Vi skal helt frem til middelalderen, før egnen igen blev tæt befolket. Meget tyder derfor på, at vores egn lå mere eller mindre øde hen i omkring 1000 år. På baggrund af resultaterne fra de mange arkæologiske udgravninger i området, skildrer foredraget, hvad der skete, og giver også bud på en forklaring. Gennem de sidste 20 år har Hørsholm Egns Museum udført mange arkæologiske udgravninger af huse og gårde fra bronzealderen og jernalderen som her i Rude Skov, hvor der i 2009 blev foretaget undersøgelser i forbindelse med anlæggelse af en ny fjernvarmeledning. De mange brikker kan efterhånden stykkes sammen til et billede, der viser, at egnen havde en helt særegen bebyggelseshistorie. Kort over De talende monumenter De næste sider viser, hvor i kommunen du finder de talende monumenter. De er som bekendt alle forsynet med et telefonnummer, der giver dig adgang til historien bag monumentet. Kortet er en del af en folder, som om kort tid kan hentes på museer, arkiver og biblioteker. 7

8 8

9 9

10 Tør du være med til at bygge Babelstårnet? Søndag den 8.maj kl i Søllerød Sognegård Alle er velkomne til dette familieværksted fuld af iværksætteri og opfindsomhed i Søllerød Sognegård, som i dagens anledning vil være omdannet til et skrotværksted, hvor vi skal bygge Babelstårne af alle slags genbrugsmaterialer. En af præsterne fra Søllerød Kirke fortæller den helt rigtige historie om Babelstårnet. I forbindelse med familiedagen vil der også være mulighed for at gå på opdagelse i Ruderdal Museers aktuelle udstilling, Fund fra Lossepladsen" på Mothsgården. Tag børn og børnebørn med og medbring gerne de helt rigtige dimser og dutter til jeres Babelstårn eller se, hvad vi har samlet i genbrugsbunken, som alle byggelystne kan vælge fra. Det er ikke hver dag man må splitte transistorradioen ad og save telefonen midt over. Således vil alle Babelstårnene kunne få deres helt eget udtryk og stemning, formet og farvet af de materialer, der arbejdes med. Gennem hele bygge-processen kan man hente gode råd og vejledning hos Ole Lorin - lærer ved Rudersdal Billedskole og med eget værksted i København - som har stor erfaring i at arbejde med mange forskellige materialer. Til de tørstige tårnbygggere, vil der være servering af kaffe/the og saft m.m. Familieværkstedet er et samarbejde mellem Rudersdal Museer, Historisktopografisk Selskab, Søllerød Kirkes Menighedsråd og 10

11 En Byvandring i Søllerød Med museumsinspektør Niels Peter Stilling Den 12. maj kl Vi mødes foran Mothsgården ved Søllerød Gadekær, hvorfra store dele af det gamle Søllerød kan ses. Turen går forbi kroen til kirken og præstegården og videre gennem Søllerøds smukke sognegård. Vi spadserer ad Søllerødvej og hører om de gamle landsteder, Carlsminde, Mothsgården og om H.C. Andersens ophold på Olufshøj. Videre går turen ned ad Søllerødvej, hvor der fortælles om Søllerød Slot og tidligere tiders brug af flere af husene. Søllerødvej havde førhen mange forretningsdrivende, bl.a. flere købmænd. Vi slutter ved det gamle rådhus, hvis ydre stadigvæk afslører dets tidligere anvendelse. Begrænset deltagerantal Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer tlf Søllerød: gadekær, kro og kirke ca

12 2010 var 70-året for rejsegildet på Rudersdal Rådhus. Vi har ikke den præcise dato for rejsegildet, men det fandt sted i starten af december Tiden var vokset fra det gamle rådhus på Søllerødvej, så i 1937 begyndt man at undersøge mulighederne for at bygge et nyt. Mange var imidlertid imod hvad de opfattede som et dyrt prestigebyggeri, det skulle jo betales over den i forvejen alt for høje skat - 6%. For en del af kommunens konservative var det unødvendigt at bruge en masse skattepenge på et nyt rådhus. De anså det for kommunens vigtigste opgave at bruge så få penge som muligt. Den ligeledes konservative sognerådsformand Clausen blev anklaget for i almindelighed at bruge unødigt mange penge, og nu ville han så kaste kommunen ud i et unødvendigt og vanvittigt prestigeprojekt? Spørgsmålet var med til at forstærke splittelsen blandt de konservative. Splittelsen betød i forvejen, at der i årene blev opstillet to konservative lister til kommunevalgene, og at den konservative sognerådsformand Clausen kun blev siddende takket være socialdemokraternes stemmer. På trods af splittelsen blandt de konservative og den generelle kritik lykkedes det sognerådsformand Clausen i februar 1939 at få flertal for planerne om et nyt rådhus, med tilhørende biograf og bibliotek. Den efterfølgende arkitektkonkurrence blev vundet af Arne Jacobsen og Flemming Larsen, og omkostningerne blev budgetteret til for alle tre bygninger, men uden inventar. Heraf var selve Rådhuset budgetteret til kr. Ved rejsegildet i december 1940 holdt både sognerådsformanden og arkitekten taler. Set i lyset af besættelsen håbede Arne Jakobsen, at dagen og synet af dannebrog, der vejrede fra rådhusets skelet, ville indgyde glæde og håb. Derudover roste han kommunen for dens visionære rådhusbyggeri. Uanset at bygningen som den stod, med det bare skelet, sikkert ikke stillede kritikkerne tilfreds, så mente han alligevel, kommunens borgere ville komme til at holde af rådhuset med tiden. Og håndværkerne var i hvert fald glade for det. (Søllerød Tidende, 12. dec. 1940) På trods af Arne Jacobsens tillid til det nye rådhus fortsatte kritikken i hele byggeperioden. Som W Røper-Petersen kommenterede i Søllerød Kommunalblad er det virkelig saa dyrt at bygge saa grimt? Oven i det blev byggeriet væsentligt dyrere end det oprindelige budget. Blandt andet på grund af udbruddet af Anden Verdenskrig, der betød højere priser på byggematerialerne, steg prisen yderligere. Mange mente imidlertid, at også kommuneingeniør Bache, en nær ven af sognerådsformand Claussen, bar en stor del af skylden for budgetoverskridelsen. På trods af de økonomiske problemer for byggeriet var der ingen, der kritiserede de to arkitekter, selvom det var dem, der stod for det oprindelige budget. Rådhuset stod færdig i Den endelig pris endte ifølge kommunen på 2,1 mill. kroner, mens kritikkerne mente de reelle omkostninger snare var 2,5 mill. 12

13 Os fra Nærum Helt ny bog om det gamle Nærum Fortællinger om livet i Nærum fra 1930`erne til 1960`erne Selskabet har støttet udgivelsen og købt et mindre antal bøger, som medlemmerne kan se og købe på Sekretariatet på Mothsgården til en meget fordelagtig pris Kr Rationeringskø ved Andelsbageriet i Nærum under Folkestrejken 1944 Lars Olsens Varehus Bogen består af 30 beretninger fra familier, der fortæller om deres oplevelser i Nærum og omegn i perioden før og efter 2. verdenskrig. Bogen har et væld af fotos fra Nærum, som det så ud dengang og siden. Det er en flot beskrivelse af tiden fanget i en række spots. Mange gode fotos af lokalmiljøet. 13

14 Historisk-topografisk Selskab For Søllerødegnen BESTYRELSEN efter generalforsamlingen 2010 Formand Etnolog Anita Mikkelsen Sekretær/Næstformand Civilingeniør Søren P. Petersen Kasserer Chefkonsulent Henrik Støtt Redaktør Museumsinspektør PhD Niels Peter Stilling Øvrige Bestyrelsesmedlemmer Arkitekt m.a.a. Jens Johansen Cand.mag. Peter M.M. Christensen Direktør/rådgivende ingeniør Carl Steen Berggreen Etnolog MK Birgitte Schjerning Povlsen Cand.jur. Ernst Goldschmidt Tandlæge Jørgen Langebæk Cand.pæd. Birgitte Warming Suppleanter Arkivar Morten Trommer Ingeniør Jan Britze HUSK Sensommerudflugten søndag den 4. september Tilmeldingen begynder på generalforsamlingen Får du Selskabets elektroniske nyhedsbreve? Som tidligere omtalt i NYT fra Lokalhistorien har Selskabet udvidet sin service med udsendelse af en elektronisk MEDLEMSORIENTERING. Den omfatter nyheder og reminders. Man melder sig til MEDLEMSSERVICE på På museets hjemmeside klik på Mothsgården, dernæst på samarbejdspartnere, og på Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen og nederst i spalten på Tilmelding til MEDLEMSORIENTERING. Hvis du ikke kan huske, om du har meldt dig, kan du roligt gøre det igen, da dobbelt optagelser slettes. 14

15 NYT FRA RUDERSDAL MUSEER Udstillingen "Global Country Houses", som åbnede den 2. september på Mothsgården, bliver forlænget til den 27. februar. Udstillingen giver et billede af den florissante periode i Søllerød og de mange smukke landsteder, der blev skabt i tallet af folk, der var kommet hertil. Det er således også en udstilling om Danmark som indvandrerland i 1700-tallet. Ny udstilling : Fund fra Lossepladsen. Rudersdal Museer har fra efteråret 2009 og igennem hele 2010 indsamlet udsmidte genstande på genbrugspladsen i Nærum. Indsamlingen er foregået efter en veltilrettelagt plan. Hensigten er at dokumentere livet og udsmidningskulturen på Københavns nordegn i begyndelsen af det 21. århundrede. Den 24. marts 2011 åbner udstillingen Fund fra Lossepladsen på Mothsgården i Søllerød. Her indrettes et fuldstændigt udsmidt forstadshjem både inden for Museets mure og i den omgivende park. Her må alle genstandene gerne berøres. Vi håber også, at folk kan genkende deres egne ting og fortælle den historie, der er knyttet til dem. Udstillingen varer frem til 21. august Verdensmesterskaber. I efteråret finder verdensmesterskaberne i landevejscykling sted i Rudersdal Kommune. I den forbindelse laver museet en udstilling om cykelsportens historie. Udstillingen bliver på Mothsgården, som cykelruten går tæt forbi. Udstillingen åbner den 10. september og varer frem til 13. november. Historisk Arkiv: 2010 markerer 100-året for Søllerød Grundejerforenings grundlæggelse. I den anledning viser Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune grundejerforeningens udstilling om deres historie. Udstillingen har tidligere været vist på Søllerød Sognegård. Udstillingen på arkivet varer fra den 3. januar til den 9. april. For 100 år siden var Søllerød et idyllisk område langt fra det industrialiserede og tæt bebyggede København. Med tiden voksede København og forstadskommunerne i takt med udviklingen i efterkrigstiden, og det samme gjorde Søllerød. Gennem udstillingens plancher kan man læse om historien og forandringerne i Søllerød; begivenheder, områdets huse, butikker, grundejerforeningens grundlæggere og gamle tvister. 15

16 01/2011 Produktion: / Afsender: Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Rudersdal Museer, Mothsgården, Søllerødvej Holte År 2011 Returneres ved varig adresseændring Nye medlemmer til Historisk-topografisk Selskab? Kender du mon nogen, som interesserer sig for vores lokale historie og bevaringen af kommunens kulturhistoriske værdier? Giv vedkommende et medlemskab som gave. Indmeldelse i Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen kan ske ved at ringe til sekretariatet på Rudersdal Museer tlf eller sende en mail til Husk at opgive navn - adresse - tlf. - og (Årligt kontingent fra 1/ er 250 kr. incl. Søllerødbogen)

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere

Jernalder i Gammel Holte

Jernalder i Gammel Holte ISSN 1601-0728 Side 2-3 Udgravning ved Langhaven Side 3 Aktivitetskalender Side 4 Brede Hovedbygning Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Jernalder i Gammel Holte Side 5 Familiearrangement Side

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening Årbogsudgivelse 2014 Nr. 1 2015 1 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Arkæologi og forskning s. 5-7 Nyt fra museumsundervisningen s. 8-10 Kulturarvsfejring

Læs mere

Aktivitets program 02//2015

Aktivitets program 02//2015 Aktivitets program 02//2015 HOLSTEBRO MUSEUM SÆRUDSTILLINGER Fra tirsdag den 15. september 2015 Første år med motorvejsudgravningerne Den 19. marts 2015 inviterede Vejdirektoratet til første spadestik

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 4-2006 Medlemsblad for Slægt & Data 4/2006 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

MUSEUMSAVISEN HOLSTED BRØRUP VEJEN. Nr. 41 December 2005 25. årgang

MUSEUMSAVISEN HOLSTED BRØRUP VEJEN. Nr. 41 December 2005 25. årgang MUSEUMSAVISEN Nr. 41 December 2005 25. årgang HOLSTED BRØRUP VEJEN Bogen om Brørup Mejeri En eventyrlig udflugt til museer i Odense Tobøl Arkiv og Egnsmuseum ved Knud Aage Bruun Sønderskovs hvide dame

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

Maj 2008 13. årgang Nr.2. Søndag den 8. juni kl. 7.00 ca. 18.00 Endags tur til Skjern-Egvad museum/dejbjerg jernalder/bork vikingehavn

Maj 2008 13. årgang Nr.2. Søndag den 8. juni kl. 7.00 ca. 18.00 Endags tur til Skjern-Egvad museum/dejbjerg jernalder/bork vikingehavn NYHEDSBREV Maj 2008 13. årgang Nr.2 Kalender Lørdag den 17. maj kl. 11-15 3F familiedag i Guderup Tilia er udlejet til arrangementet. Vi deltager med udstilling. Tilia køres fra Lindeværftet kl. 8. Hjemkørsel

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 årgang 22 nr. 2-2008 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre!

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre! ÅRGANG 3 NR. 7 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE APRIL 2009 Så er foråret kommet til Lejre! I lederen til dette forårsnummer af Lethrica bydes bl.a. velkommen til Bramsnæs som medudgiver af bladet

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD!

HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD! Juni 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD! Jeg elsker den brogede verden., det er første linje i Højskolesangbogens sang nr. 97.Men nu er verden lige

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

HVIDOVRE LOKALHISTORIE

HVIDOVRE LOKALHISTORIE t' HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej 280 26SO Hvidovre HVIDOVRE LOKALHISTORIE =.... e.... e g..!11' I. 11,, 11 = -- 10. irgang, nr. 1. Februar 1992 Indhold Kære læser side

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

Kommunalt indgreb mod gylle på vej

Kommunalt indgreb mod gylle på vej Kommunalt indgreb mod gylle på vej 164 APRIL 2015 Af Simon Bordal Hansen Betydelige arealer på Orø er stærkt forurenet af nitrat, som stammer fra udledningen af husdyrgødning på markerne. Et par steder

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere